Conflict Coaching - Bewust handelen in conflictsituaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conflict Coaching - Bewust handelen in conflictsituaties"

Transcriptie

1 Conflict Coaching - Bewust handelen in conflictsituaties "Escalating reactions develop automatically. Any de-escalating action must be consiously chosen." (F. Glasl) Wat is conflict coaching? Conflict coaching is een specifieke vorm van coaching die tot doel heeft je in je kracht te brengen in conflictsituaties. Het is discrete vorm van ondersteuning-op-maat zodat je zelf een de-escalerende en constructieve rol kan spelen in een eigen conflict of een conflict in je professionele omgeving. Deze vorm van coaching is geschikt voor een brede doelgroep: leidinggevenden, al wie persoonlijk betrokken is in een conflict en professionals die als 'derde' interveniëren bij conflict. Doel van conflict coaching is om je te ondersteunen in het hanteren van conflictsituaties vanuit een proactieve, preventieve en ontwikkelingsgerichte visie. Waarom conflict coaching? Deze nieuwe vorm van coaching bied ik aan omdat ik al jaren van mensen hoor dat ze zich incompetent voelen in conflictsituaties: ze zijn emotioneel, weten niet hoe ze een lastige situatie moeten aanpakken, ze zien geen alternatieven, ze raken te sterk betrokken in een conflict om nog creatief te denken, ze zijn bang om een direct gesprek aan te gaan, ze beseffen dat ze de situatie zelf hebben laten escaleren door niets te ondernemen,... Bemiddeling is in veel gevallen een geschikte oplossing voor sputterende samenwerking, sluimerende conflicten, een verzuurde sfeer, patstellingen, knetterende ruzies, gefragmenteerde groepen, onveilige teams, demotivatie, ongelukkige mensen, enz. Toch ervaar ik keer op keer dat de stap naar bemiddeling soms (te) groot is. Conflict coaching biedt een waardig alternatief voor of aanvulling bij bemiddeling. Het is een proactieve en preventieve methodiek waardoor mensen zélf werk kunnen maken van conflictsituaties. Zo dragen ze bij tot het constructief hanteren van conflictsituaties. Er valt heel wat te winnen!

2 Voor wie is conflict coaching? 1. Iedereen die persoonlijk betrokken is in een conflict De mogelijke baten van conflict coaching zijn: Sterker staan in een bemiddelingsproces (voorbereiding van en/of ondersteuning tijdens een bemiddeling) Grotere zelfkennis ontwikkelen: eigen aandeel in het conflict zien, eigen conflictstijl ontdekken, bewust worden van persoonlijke valkuilen, eigen belangen en wensen verhelderen, projecties op de 'ander' terugnemen, innerlijke conflicten blootleggen, eigen behoeften verhelderen,... Vaardiger worden om moeilijke gesprekken aan te gaan (bv oefenen via rollenspel) Meer begrip voor de 'ander' kunnen opbrengen: de beweging maken van je eigen verhaal naar interesse, empathie en compassie voor de ander(en) Grotere zelfzekerheid en een gevoel van competentie in de conflictsituatie ontwikkelen Nieuwe opties ontdekken en bewust kiezen voor een volgende stap 2. Derden in een bemiddelende rol Bemiddelaars, HR professionals, preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, coaches, procesbeleiders en trainers die de rol van faciliterende of bemiddelende 'derde' willen/moeten opnemen in een spannende situatie of een geëscaleerd conflict. Wat kan conflict coaching voor derden betekenen: Met een professionele 'bril' kijken naar het conflict, de vraag en wat er nodig is (o.a. diagnostische modellen, systeem analyse, groepsdynamieken, interactiepatronen, kritische incidenten analyse) De eigen professionele rol in dit specifieke conflict verhelderen en zicht krijgen op de mogelijkheden, spanningsvelden en valkuilen van je rol (bv incompatibiliteit van rollen; rolambiguïteit; perceptie van (on)partijdigheid) De eigen vaardigheden aanscherpen om bemiddelend of 'faciliterend' tussen te komen Een basishouding van meerzijdige partijdigheid ontwikkelen en onderzoeken welke factoren dit in bepaalde situaties moeilijk maken (bv cliënten die in je allergie zitten; loyaliteitsconflict binnen de organisatie) Beschikken over een palet aan interventies en methodieken die ingezet kunnen worden in een conflictsituatie; toetsen van mogelijke opties; samen voorbereiden en eventueel oefenen Zelfzeker genoeg zijn om naar het hart van het conflict te gaan, de emotionele lading te (ver)dragen en te werken met wat er - ook in de onderstroom - meespeelt (o.a. groepsdynamiek, blokkerende overtuigingen, vastgeroeste patronen, verborgen agenda's)

3 3. Leidinggevenden Managers, coördinatoren, teamleiders, docenten, afdelingshoofden, directeuren, enz die zélf werk willen maken van een conflict in hun team, afdeling of organisatie en hier (discrete) ondersteuning bij willen. Het gaat om conflicten waarin ze zelf niet rechtstreeks betrokken zijn als 'conflictpartij'. Competenter worden in conflict als leidinggevende heeft onder andere te maken met: Conflicten leren zien in hun bredere organisatiecontext (o.a. systeemanalyse) Signalen van ongenoegen, spanning en regressie herkennen als teken van een (escalerend) conflict dat om aandacht vraagt (a.d.h.v. een diagnostische tool) Methodieken kunnen inzetten om preventief, proactief en daadkrachtig te interveniëren Een gesprek over de spanningen kunnen begeleiden vanuit een geloof in de kracht van mensen en groepen en vanuit een ontwikkelingsgerichte focus (o.a. conflictvaardiger worden; groepsontwikkeling bevorderen; dynamiek stimuleren; met verschillen leren omgaan; onderkennen wat er leeft in de groep) Een basishouding ontwikkelen die anderen ondersteunt om conflicten aan te gaan: niet oordelen, uit het duale denken stappen, een meerzijdige partijdige houding demonstreren, aandachtig aanwezig zijn Voorwaarden creëren die het veilig maken voor mensen om open te spreken en de dialoog (weer) mogelijk te maken Een open cultuur bevorderen door model te zijn voor het constructief omgaan met spanningen en niet in de valkuil te trappen van vermijding, ontkenning, snelle compromissen, het autoritair oplossen of het 'weg-organiseren' van conflicten Weten welke opties er zijn in het hanteren van conflicten, zodat je tijdig en met kennis van zaken kunt doorverwijzen wanneer zelf tussenkomen niet (meer) mogelijk is (bv verregaande escalatie; persoonlijke betrokkenheid)

4 Stappen in conflict coaching Tijdens een (telefonische) intake maken we eerst kennis en komen we tot een aantal praktische afspraken. Stap 1: het conflictverhaal en de coachvraag Ruimte voor het 'spontane verhaal' van het conflict vanuit jouw perspectief Verhelderen van de coachvraag Stap 2: onderzoek van het conflict en de vraag vanuit verschillende perspectieven Feiten, kritische incidenten en kantelmomenten in het conflictverhaal in kaart brengen (bv via tijdslijn) Afspraken, regels, rollen, procedures en hiërarchische relaties die een rol spelen in het conflict onderzoeken Kijken met een breedhoek-perspectief: het 'systeem' rond het conflict - het krachtenveld en de 'spelers' in hun specifieke systeemrol (bv tekening; tafelopstelling; stakeholder analyse) Kijken met een diepte perspectief: defensieve reacties en dynamieken, verborgen thema's, onderliggende spanningsvelden Identificeren van typische interacties, patronen, conflictstijlen of escalatiedynamieken Inschatten van de emotionele beleving en schade die het conflict berokkent Zicht krijgen op de belangen van alle betrokkenen (bv conflictmapping) Erkenning geven voor de ervaren balans van geven en ontvangen in de samenwerkingsrelatie(s) Stap 3: op zoek naar pistes van aanpak voor de toekomst De shift naar een oplossingsgerichte en toekomstgerichte focus stimuleren (bv droomvraag; schaalvraag) Alle mogelijkheden in de situatie in kaart brengen De kracht van mensen aanspreken Competenties versterken Hulpbronnen in kaart brengen Interventies en methodieken onderzoeken om conflicten te de-escaleren en de dialoog weer op gang te brengen Mogelijk scenario's toetsen en eventueel uittesten Bewust kiezen van de volgende stappen

5 Werkkaders en methodieken in conflict coaching In mijn werk als conflict coach combineer ik de diverse disciplines en werkkaders waar ik mij de laatste 20 jaar in verdiept heb: Conflicttheorie Ontwikkelingsgerichte, transformatieve en systemische bemiddeling Groepsdynamica en beschermingsdynamieken bij spanning en conflict Methodieken van conflict coaching en conflict management coaching Systeem psychodynamica met specifieke aandacht voor het bredere systeem waarbinnen een conflict ingebed zit Gestalttheorie Interculturele communicatie en samenwerking Rolanalyse en rolmanagement Contextueel denken Semantische polariteitenmodel Waarderende benadering Voice dialogue Schaduw werk Kernkwaliteiten... Silvia Prins Erkend bemiddelaar in sociale zaken sinds 2009 Coach, klinisch en organisatiepsycholoog Gestalttherapeut i.o. 0486/

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Omgaan met lastig gedrag en agressie

Omgaan met lastig gedrag en agressie Sociaal fonds voor de Vlaamse Welzijns en Gezondheidssector kinderopvang Omgaan met lastig gedrag en agressie Vormingsaanbod 2014 Met financiële tussenkomst voor de sector van de Kinderopvang 1 2 Agressie?

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Wil je professioneel leren coachen?

Wil je professioneel leren coachen? Wil je professioneel leren coachen? Coaching is in deze tijd een vanzelfsprekend begrip geworden. Het lijkt wel of iedereen met coaching bezig is. Bij doorvragen blijkt, dat coaching een zeer rekbaar begrip

Nadere informatie

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep:

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep: Mijn doelgroep Beginnende managers: elijk sterke experts. Vanuit deze expertise ben je doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Wat deze functie van jou vereist, is dat je mensen kan aansturen. Met

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen Moraal Resultaatgericht Coachen coaching & training voor bedrijven en particulieren Hoornplantsoen 64 2652 BM Berkel en Rodenrijs telefoon 010-5225426 Hoornplantsoen 64 mobiel 06-40597816 info@resultaatgericht-coachen.nl

Nadere informatie

Slachtoffer in Beeld. Kijk eens vanuit een ander kader. als alternatieve sanctie

Slachtoffer in Beeld. Kijk eens vanuit een ander kader. als alternatieve sanctie Kijk eens vanuit een ander kader. 1 Slachtoffer in Beeld als alternatieve sanctie Slachtoffer in Beeld is een initiatief van de Centra Algemeen Welzijnswerk Stilstaan bij de gevolgen van je eigen handelen

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl MARJAN HEININK BUREAU VOOR COACHING, LOOPBAANADVIES & TRAINING Op zoek naar de bakens in het werk Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 Psycholoog E-mail: m.heinink@hetnet.nl Postadres : Vosmaerlaan

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

L EERGANG L EAN T EAMCOACH!

L EERGANG L EAN T EAMCOACH! Lean...3 Waaromleanteamcoaching?...3 Doelgroep...4 Incompanyopleidingleanteamcoachingopmaat...4 LeergangLeanTeamcoach...5 EVC s...7 OpzetenopbouwvandeLeergangindepraktijk...8 Coachopleiders...10 MarijkeLingsma...10

Nadere informatie

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied.

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied. individueel Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Tijdens de gespreksessies leer je jezelf beter kennen en krijg je inzicht op je eigen ontwikkelingsperspectief Je bent geen slachtoffer van je

Nadere informatie

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STEVIGE STAP TRAINING 1 stevige stap training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STEVIGE STAP TRAINING 3 INFORMATIE BROCHURE STEVIGE STAP TRAINING

Nadere informatie

PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE

PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE Een opleiding voor Managers Projectleiders HR-adviseurs Communicatie-adviseurs HR-managers Opleidingsadviseurs MD-adviseurs Bestuursondersteuners Ik coördineer

Nadere informatie

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers De leergang van InterCoach is bestemd voor managers die plezier ontlenen aan het begeleiden van anderen bij het ontwikkelen

Nadere informatie

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is!

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Rudy Vandamme Coachinggids 2004 Inleiding Veel leidinggevenden horen steeds meer over de mogelijkheid om zich te laten coachen, maar niet iedereen

Nadere informatie

Voorwoord. Natalie Troch Coördinator burenbemiddeling 14 april 2015

Voorwoord. Natalie Troch Coördinator burenbemiddeling 14 april 2015 Kopje koffie, buur? Voorwoord Burenbemiddeling Gent startte in 2010 met 25 gemotiveerde vrijwilligers en 1 coördinator. De doelstelling was om buren, via het herstel van communicatie, beter te laten samenleven.

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Bemiddeling : van strijd tot dialoog

Bemiddeling : van strijd tot dialoog VIK / ie 14/11/2013 Bemiddeling : van strijd tot dialoog T&O bvba / Bemiddeling/Training en organisatieontwikkeling Theo Geuens - Dullaard 26 2520 Ranst/Tel. : 03 4856000 /0475917740 e-mail : t.o@telenet.be

Nadere informatie

Van in control naar in regie

Van in control naar in regie Van in control naar in regie Het regisseren van complexe vraagstukken Vraagstukken worden steeds complexer. Bovendien trekken ze zich vaak niets aan van organisatiegrenzen en strekken ze zich uit over

Nadere informatie

6 TGI en leiderschap in organisaties: richtinggevend kompas voor de manager

6 TGI en leiderschap in organisaties: richtinggevend kompas voor de manager 6 TGI en leiderschap in organisaties: richtinggevend kompas voor de manager Ineke van de Braak 6.1 Inleiding Er wordt veel gevraagd van leidinggevenden in deze maatschappelijke periode van elkaar snel

Nadere informatie

DE DAAD BIJ HET WOORD TRAINING VOOR LEIDINGGEVENDEN BIJ SPANNING IN ORGANISATIES

DE DAAD BIJ HET WOORD TRAINING VOOR LEIDINGGEVENDEN BIJ SPANNING IN ORGANISATIES Javastraat 106 A t +31 (0)20 616 29 32 1094 HN Amsterdam m +31 (0)626 010 546 info@thesparringpartners.nl www.thesparringpartners.nl DE DAAD BIJ HET WOORD TRAINING VOOR LEIDINGGEVENDEN BIJ SPANNING IN

Nadere informatie

Missie Olympiatrainingen:

Missie Olympiatrainingen: Missie Olympiatrainingen: Ik geloof dat mensen leren doordat ze met zichzelf geconfronteerd worden en geïnspireerd raken door anderen. Als ik trainingen geef dan merk ik dat je mensen alleen iets kunt

Nadere informatie

"Als je snel wilt gaan, moet je alleen lopen, maar als je ver wilt komen, moet je samengaan." Inhoudstafel

Als je snel wilt gaan, moet je alleen lopen, maar als je ver wilt komen, moet je samengaan. Inhoudstafel Gezocht: Gemotiveerde, vitale en betrokken medewerkers. Die samen de Zavel maken. Met respect en waardering naar elkaar. En dat gedurende hun hele loopbaan. Klinkt goed, nu nog de praktijk. Hieronder vind

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 7. 4 De rol van de leidinggevende 59 4.1 Inleiding 59 4.2 De verschillende rollen van de leidinggevende 59

Inhoud. Inleiding 7. 4 De rol van de leidinggevende 59 4.1 Inleiding 59 4.2 De verschillende rollen van de leidinggevende 59 Inhoud Inleiding 7 1 Coaching en ontwikkeling van medewerkers in organisaties 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Professionele ontwikkeling in organisaties 13 1.3 Coaching in organisaties 14 1.4 Coachend leidinggeven

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding. training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden.

CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding. training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden. CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden. Conflictcoaching Introductie Conflicten zijn een veel voorkomend onderdeel

Nadere informatie