Nieuw marktmodel biedt klant meer duidelijkheid, transparantie en eenvoud

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuw marktmodel biedt klant meer duidelijkheid, transparantie en eenvoud"

Transcriptie

1 Editie nr. 2 September 2012 EDSN Visie EDSN is de onafhankelijke instantie die het dataverkeer tussen partijen in de Nederlandse energiemarkt ondersteunt. De nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar en is bedoeld om direct betrokkenen en stakeholders te informeren over de voortgang en activiteiten van EDSN. Opmerkingen en suggesties over de EDSN Visie zijn van harte welkom. Voor meer informatie: of In deze editie o.a.: Hoogleraar Boonstra over implementatie informatiesystemen NEDU-voorzitter Van Wylick: Kans om nog beter te presteren Eén landelijk register voor alle kleinverbruikers productie-installaties Nederlandse ervaringen waardevol voor Deens centraal aansluitingenregister Nieuw marktmodel biedt klant meer duidelijkheid, transparantie en eenvoud Arjen ten Elshof, directeur Eneco Supply Met het nieuwe marktmodel dat op 1 april 2013 in werking treedt, is de energiesector beter in staat om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen, zegt Arjan ten Elshof, directeur Supply van Eneco. Sinds het vrijkomen van de energiemarkt in 2004 heeft de energiesector er zelf al grotendeels voor gezorgd dat problemen uit het verleden zijn opgelost. Daarvoor heb je geen nieuw marktmodel nodig. Wel denk ik dat het bijdraagt aan meer helderheid en versimpeling voor de klant. Ten Elshof: Zo n acht jaar geleden begonnen de discussies tussen de toen nog geïntegreerde energiebedrijven en de overheid over het nog beter laten werken van de energiesector. Bij het vrijkomen van de markt in 2004 traden er allerlei problemen op die deze discussie met de energietoezichthouder in gang zetten. Administratieve processen werkten niet optimaal en dat zorgde voor de nodige problemen. Uit de intensieve discussie die volgde, vloeide het nieuwe marktmodel voort. Minder groot Parallel aan die discussie en het programma Stroomopwaarts dat de energiesector in gang zette om verbeteringen door te voeren, zijn de administratieve processen wel steeds beter gaan werken, blikt Ten Elshof terug. Als je nu terugkijkt, dan was naar mijn mening de noodzaak tot verandering minder groot dan toen gedacht werd. Nieuwe marktmodel Ten Elshof: Het nieuwe marktmodel dat we als sector volgend jaar april collectief gaan invoeren, leidt tot een aantal veranderingen die de markt beter moeten gaan laten werken. Daarnaast moet het marktmodel eenduidigheid scheppen. Eén marktmodel betekent voor de klant meer duidelijkheid, meer transparantie en eenvoud. Aantal elementen Er is een aantal elementen in dat nieuwe marktmodel, zegt Ten Elshof. De belangrijkste zijn het leveranciersmodel en het omdraaien van de meetdataketen, waarbij de leverancier verantwoordelijk wordt voor het ophalen van de meterstanden. Gaandeweg is buiten de wet om - door de netbeheerders zelf het initiatief genomen om daar C-AR aan toe te voegen. C-AR is ontstaan op vrijwillige basis. Dat zijn de drie componenten die de hoofdmoot vormen van de wijzigingen die per april 2013 worden doorgevoerd. Lees meer op pagina 2

2 Vervolg van pagina 1 Arjen ten Elshof, directeur Eneco Supply Voordelen van C-AR liggen vooral in de toekomst Burgers plaatsen in toenemende mate zonnepanelen op hun dak Klanten willen onafhankelijk zijn en zelf energie opwekken en opslaan Hoewel Arjan ten Elshof, directeur Eneco Supply, de invoering van het nieuwe marktmodel een goede zaak vindt, denkt hij dat deze veranderingen een gering effect hebben op de administratieve werking van processen. Er zijn wel andere voordelen, zegt hij. Met de drie componenten die we nu gaan veranderen in de markt ontstaat weer een nieuwe route om verbeteringen door te voeren in de toekomst. De voordelen zitten niet zozeer in het operationeel worden ervan, maar veel meer in de jaren die volgen. Uitdagingen Zeker met de invoering van het C-AR is de sector in staat om de uitdagingen van de toekomst beter aan te kunnen, meent Ten Elshof. De consument wordt steeds kritischer en mondiger en trekt steeds meer zijn eigen plan bij wie hij zijn energie wil betrekken. Dat is nu al zo en wordt nog sterker. Een andere belangrijke ontwikkeling is dat de klant steeds onafhankelijker wil zijn van zijn energieleverancier en zelf stroom wil opwekken en opslaan. Denk aan zonnepanelen. Denk ook aan elektrische auto s. De consument van nu kan zomaar een producent van de toekomst worden. We noemen dat een prosumer. Hij is én consument én producent, en beslist zelf wat hij met zijn opgewekte elektriciteit wil gaan doen. Opslaan, terugleveren aan het net of bijvoorbeeld verkopen aan zijn buurman. Of verkopen aan het net van een groot industrieel bedrijf dat die stroom weer goed kan gebruiken. Kortom, er zullen meer keuzes en mogelijkheden ontstaan in de toekomst en die vragen om een systeem dat dat administratief kan managen. Eenvoudiger Het nieuwe marktmodel en het C-AR kunnen dit soort veranderingen beter en eenvoudiger stroomlijnen. Ten Elshof: Op het moment dat je zou besluiten om real time pricing voor de consument te gaan invoeren dat gebeurt bij grootverbruikers al geruime tijd, zij betalen de stroomprijs die op dat moment actueel is -, dan helpt het als je nog maar één aansluitingenregister hebt. Zou er sprake zijn van meerdere registers, dan is real time pricing qua implementatie weer een stuk ingewikkelder. Eén platform Het allocatie- en reconciliatieproces moet flink op de schop als je met real time pricing aan de slag gaat. Met één Centraal Aansluitingen Register verlopen die processen soepeler, want je beschikt dan immers over één basis voor verrekening. Je hoeft zaken maar op één plek aan te passen en kunt processen centraal faciliteren. Dat voorkomt vergissingen en het vergemakkelijkt de communicatie. Je maakt afspraken met elkaar op één en hetzelfde platform. Zo n centrale database kan op den duur uitgroeien tot een database voor heel Nederland. Uitgangspunt C-AR zal dus een goed uitgangspunt kunnen zijn voor toekomstige veranderingen, zegt Ten Elshof. Het is bedacht vanuit een efficiency drive. Op korte termijn biedt het vereenvoudiging en ondersteuning, op langere termijn is het een stekkerdoos waarin nieuwe functies kunnen worden geplugd. Binnen het bestuur van EDSN en NEDU, alsook in de ledenvergadering en verschillende ondersteunende commissies, bespreken we toekomstige ontwikkelingen. Er wordt heel scherp naar dat vergezicht gekeken. Zonder dat we overigens weten welke kant het precies uitgaat. Dat maakt de uitdaging om ons nu al te prepareren op de toekomst alleen nog maar groter. Beter in staat om uitdagingen van de toekomst beter aan te kunnen 2

3 Albert Boonstra, hoogleraar Informatiemanagemant RUG Implementatie van informatiesystemen verloopt in de praktijk vaak moeizaam Albert Boonstra, hoogleraar Informatiemanagement aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen, zegt dat het implementatieproces van grote informatiesystemen niet zelden moeizaam verloopt. In veel gevallen is er sprake van een technische dominantie, terwijl sociaalorganisatorische aspecten minstens zo belangrijk zijn. Boonstra: Wat ik vaak zie bij de implementatie van grote informatiesystemen is dat die worden gedragen en gestuurd door technici. Zij bedenken, ontwerpen, programmeren en bouwen ICT-systemen en laten zich daarbij niet of nauwelijks leiden door het sociale aspect. Dat noem ik technische dominantie. Het systeem moet zo goed ontwikkeld worden dat het vanzelf wel gebruikt zal worden, is de veronderstelling. Maar niets is minder waar. De praktijk wijst vaak het tegendeel uit. Centraal Technische uitdagingen en de technische complexiteit van informatiesystemen zijn vaak leidend bij de ontwikkeling ervan, zegt Boonstra. Te vaak wordt de organisatorische complexiteit over het hoofd gezien en vergeten. De vraag is dan of degenen die het systeem van informatie moeten voorzien dat ook daadwerkelijk gaan doen. Daar zie je het op de werkvloer misgaan. Ongelijke verdeling Boonstra: Wat je kunt zeggen over de organisatorische complexiteit van grote informatiesystemen is dat de winsten en verliezen vaak ongelijk verdeeld zijn. Wie draagt de administratieve lasten en voor wie levert het juist winst op? Maar ook: Wie betaalt zo n systeem? En wie heeft de financiële voordelen? Als het gaat om systemen tussen organisaties, dan moeten de voordelen tussen die organisaties op een redelijke manier verdeeld zijn, zegt Boonstra. Die voordelen moeten zowel op individueel, afdelings- als op strategisch niveau liggen. Ook moeten de kosten en baten in evenwicht zijn. Als dat niet het geval is, dan zal de implementatie spaak lopen. Er is dan geen wederzijdse bereidheid om in een informatiesysteem te investeren. Sociotechnisch Een informatiesysteem is dus niet louter een technische-, maar een sociotechnische aangelegenheid, benadrukt Boonstra. Het bevat technische én sociale componenten die niet van elkaar zijn los te koppelen. Beide zijn noodzakelijk en dus belangrijk om de implementatie tot een succes te maken. Vaak echter kijken technici niet naar menselijk gedrag en (politieke) strategieën van organisaties. En dan loopt de implementatie van zo n systeem spaak. Bij het bedenken van ICT-systemen moet je je ook laten leiden door het sociale aspect Hoogleraar Informatiemanagement, Albert Boonstra, noemt als voorbeeld het elektronisch patiëntendossier (EPD) in de gezondheidszorg, waarvan vaak ten onrechte wordt gesteld dat het het om privacyredenen niet heeft gehaald. De politiek was verdeeld over de invoering van dit technisch zeer geavanceerde informatiesysteem. Het probleem bij dit systeem was echter dat er heel veel partijen bij betrokken waren om dit systeem goed te kunnen laten functioneren. In technisch opzicht werkte het, maar organisatorisch werd het EPD daardoor zo complex dat het moeilijk was te implementeren. Of het Centraal Aansluitingen Register (C-AR) in de energiesector eenzelfde lot is beschoren, kan Boonstra onmogelijk zeggen. Ik ken de details niet om het goed te kunnen analyseren. Maar ook voor dit systeem geldt in zijn algemeenheid dat technische, sociale en organisatorische componenten zich op een juiste manier moeten verhouden. Albert Boonstra, hoogleraar informatiemanagement Rijksuniversiteit Groningen 3

4 Arthur van Wylick, nieuwe voorzitter NEDU Arthur van Wylick, de nieuwe voorzitter van NEDU Mensen maken zich geen zorgen meer om een aansluiting voor gas of elektriciteit Stroomopwaarts is een kans om nog beter te presteren Arthur van Wylick is per 5 september 2012 aangesteld als voorzitter van het bestuur en de ledenraad van de Vereniging Nederlandse DataUitwisseling NEDU. Hij volgt de onlangs overleden Bert Blommendaal op. Van Wylick zal ook aan de aandeelhouders van EDSN worden voorgesteld om benoemd te worden tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van EDSN, de uitvoerende organisatie van NEDU. Van Wylick zal zich de komende periode vooral richten op de sectorbrede, probleemloze introductie van Stroomopwaarts, het uitgebreide programma om te komen tot een beter werkend marktmodel voor de energiesector. In dat kader is hij ook voorzitter van het Programmabureau Nieuw Marktmodel (PBM). De belangrijkste opgave is om met z n allen op een gecontroleerde manier de deadline van 1 april 2013 te halen, aldus Van Wylick. Dat is niet alleen een wettelijke verplichting, maar voor ons ook een kans om nog beter te presteren en ons goed voor te bereiden voor veranderingen in de toekomst. Hiervoor is het noodzakelijk dat alle marktpartijen op één lijn blijven zitten, open met elkaar communiceren en snelheid houden in de besluitvorming. Kennisintensiteit en complexiteit Arthur van Wylick heeft veel ervaring in de energiesector op het gebied van transitiemanagement, strategie en corporate finance. Zo werkte hij van 2001 tot 2009 voor Essent in de opeenvolgende functies van financieel directeur van de divisie Retail, directeur Corporate Finance & Control Essent en directeur van de business unit Service & Sales. Van 2007 tot 2009 maakte hij deel uit van de Raad van Commissarissen van EDSN. Daarna heeft hij als interimmanager bedrijven geholpen op het gebied van de energietransitie en herstructureringen. Het mooie aan deze sector is de kennisintensiteit en de complexiteit. De sector is continu in beweging, verandert voortdurend. Dat dwingt je ook om een visie te hebben op de nabije toekomst. Aan de slag Zijn ruime ervaring in de energiesector komt in zijn nieuwe functie goed van pas. Van Wylick: De tijd om te blijven nadenken over het design van het nieuwe marktmodel is voorbij. We zullen aan de slag moeten met de implementatie, willen we op een verantwoorde manier 1 april halen. Dat is één van de belangrijkste punten die ik heb geleerd van eerdere liberaliseringsprojecten. De fout die we toen hebben gemaakt, is dat we te lang hebben zitten sleutelen aan de specificaties van de systemen. Daar had de klant last van. Die kreeg geen of verkeerde facturen of het ging mis met een aansluiting. Dat gaat nu goed en dat moeten we zo houden. Mensen maken zich geen zorgen meer om een aansluiting voor gas of elektriciteit. Dat is een groot goed. Sturen op deadlines Nu het zwaartepunt binnen Stroomopwaarts meer komt te liggen op de uitvoering, is het volgens hem ook van belang meer sturing te geven aan het halen van de afgesproken deadlines. Als voorzitter van het PBM zal ik veel meer gaan sturen op deadline- en issuemanagement, aldus Van Wylick. Dat is een transitie die het PBM moet doormaken, maar dat geldt voor alle partijen in de sector die betrokken zijn bij Stroomopwaarts. Ik zie vaak nog streefdata voorbij komen, in plaats van harde planningen. Dat gebeurt natuurlijk met de beste bedoelingen, maar het zorgt niet voor helderheid. En die onduidelijkheid zorgt weer voor frictie en teleurstelling. Wat dat aangaat mag EDSN wat mij betreft duidelijker communiceren wat wel en wat niet kan. Anderzijds is dat ook een verantwoordelijkheid van bijvoorbeeld het PBM en de stuurgroep CMF (Centrale Markt Facilitering). Ook die moeten op tijd hun akkoord geven. Best haalbare resultaat Een vlekkeloze implementatie is het best haalbare resultaat, aldus Van Wylick. We doen deze majeure operatie om een aantal problemen uit het verleden op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan het switchen van klanten of zorgdragen voor een juiste factuur. Daarnaast is er natuurlijk de grote beweging dat netbeheerders zich anders gaan organiseren en hun systemen centraliseren. Dat werkt kostenefficiënt. We hebben straks één platform, één Centraal Aansluitingenregister (C-AR). Dat creëert ook echt een gelijk speelveld voor alle marktpartijen. Iedereen heeft straks toegang tot het C-AR en iedereen wordt straks op dezelfde wijze gefaciliteerd. En daardoor zijn we op de langere termijn ook in staat een veranderende energieconsumptie of bijvoorbeeld decentrale opwekking en elektrisch vervoer goed te faciliteren. 4

5 Eén landelijk register voor alle kleinverbruikers productie-installaties Consumenten die zelf energie opwekken met kleinschalige installaties zijn verplicht dit te melden aan hun netbeheerder. De informatie is belangrijk om het juiste verbruik en verbruiksprofiel van klanten op te kunnen maken. Ze wordt sinds vorig jaar opgeslagen in het Productie Installatie Register (PIR). Het aantal huishoudens dat zelf energie opwekt neemt toe. Decentrale opwekking van elektriciteit door middel van onder meer zonnepanelen, warmtepompen of HRe-ketels zal in de nabije toekomst steeds meer in zwang komen. Eind dit komt het aantal kleinverbruikers productie-installaties (KV-PI) op zo n Dit aantal zal de komende jaren verder groeien, is de prognose. In 2017 kan dat aantal zijn toegenomen tot honderdduizend kleinverbruikers met eigen productie-installaties. Ook de aanwezigheid van elektrische auto s zal naar verwachting die ontwikkeling helpen versterken, doordat zij tevens kunnen fungeren als tijdelijke buffer van decentraal geproduceerde elektriciteit. Berekening De Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) waarin ook netbeheerders zijn vertegenwoordigd heeft in 2011 besloten tot de oprichting van het Productie Installatie Register. EDSN onderzocht hoe de informatie over KV-PI s kan worden geregistreerd in één overzichtelijk systeem. Zij heeft het project in opdracht van de stuurgroep Centrale MarktFacilitering gerealiseerd. Landelijke meldpunt Na de introductie van PIR in 2011 is het nu zaak om het uit te laten groeien tot hét landelijke meldpunt voor decentrale opwekking in Nederland. Om dat voor elkaar te krijgen, zal het prominent onder de aandacht moeten worden gebracht van consumenten. Zij moeten immers aangemoedigd worden om hun KV-PI te laten registreren. Dat kunnen ze nu al doen door zich aan te melden via de website www. energieleveren.nl. Tot begin juli van dit jaar zijn er ongeveer KV-PI s geregistreerd in het PIR. Andere marktpartijen Om de bekendheid van PIR bij het publiek verder te vergroten is samenwerking gezocht met andere marktpartijen, zoals leveranciers, installateurs, fabrikanten en importeurs van decentrale opwekkingsinstallaties. Ook wordt nu gekeken of er andere manieren zijn om PIR nog duidelijker over het voetlicht te brengen. Het uiteindelijke doel is dat het PIR uitgroeit tot een centraal register met 100 procent landelijke dekking. Dat is de uitdaging waarvoor netbeheerders zich de komende periode gesteld zien. Productie Installatie Register brengt decentrale energieopwekking in kaart Consumenten die zelf energie opwekken met kleinschalige installaties zijn verplicht dit te melden aan hun netbeheerder 5

6 Delta Netwerkbedrijf migreert naar C-AR, Ervaring delen met anderen Ad van Sluijs, Delta Netwerkbedrijf Delta Netwerkbedrijf (DNWB) kijkt terug op een succesvolle overstap naar het Centraal Aansluitingen Register (C-AR). In juni zette de netbeheerder aansluitingen over naar C-AR. Onze ervaringen bieden wellicht weer een handvat voor toekomstige migraties, zegt Ad van Sluijs, manager IDF Informatie, Data & Facturatie van DNWB. Een lange voorbereiding ging vooraf aan de migratie die ruim drie dagen in beslag nam. Niets was aan het toeval overgelaten. Toch waren er ook vragen en onzekerheden, zegt Van Sluijs. Onze programmamanager Leander Osté en projectmanager Ralph Hemerik liepen begin dit jaar tegen problemen aan. Afspraken die in het verleden waren gemaakt, pakten in de praktijk opeens toch anders uit. Het lastige van zo n migratietraject is dat je geen referentiekader hebt. Alles is nieuw, je kunt niet teruggrijpen op eerdere ervaringen. Want die zijn er niet. Ondanks dat is de overstap naar C-AR vlekkeloos verlopen. Eerste netbeheerder Het Zeeuwse Delta Netwerkbedrijf is de eerste netbeheerder die de migratie uitvoerde naar een reeds functionerend C-AR. Dat betekent een andere situatie dan wanneer je instapt in een systeem dat nog niet functioneert, zegt Van Sluijs. Doordat C-AR al operationeel was, heb je rekening te houden met andere marktpartijen. En dat plaatst je voor andersoortige uitdagingen. Liander, dat bij C-AR betrokken was als ontwikkelaar van het systeem, hoefde daar bij haar migratie in september vorig jaar nog geen rekening mee te houden. Functionaliteiten Andersoortig zijn ook de functionaliteiten in C-AR waarvan DNWB gebruikmaakt, legt Van Sluijs uit. Wij zijn de eerste netbeheerder die het pullingmechanisme gebruikt voor het berichtenverkeer. Voordat zoiets echt in werking treedt, moet je dat uitvoerig testen. Ook werken wij met de C-AR GUI, de Graphical User Interface. Ook dat raakt een functionaliteit in C-AR die door Liander in veel beperktere mate wordt aangesproken. Extra inspanning In de periode voor de migratie was er frequent overleg tussen DNWB en EDSN om mogelijke problemen bij de overstap op 21 juni voor te zijn. Een extra inspanning moest DNWB leveren omdat het gelijktijdig van Edine (Electronic Data Interchange) naar ECH, het systeem voor berichtenverkeer van EDSN, overstapte. Van Sluijs: We moesten daarvoor intern een adressenconversie uitvoeren die zeer omvangrijk was. Ook deze inspanning vroeg het nodige van onze mensen. Proefmigraties Een van de dingen die heel belangrijk zijn voor een succesvolle migratie is het tijdig starten van alle voorbereidingen, zegt Van Sluijs. We hebben vorig jaar kort na de zomer een projectteam samengesteld. Er zijn diverse proefmigraties geweest, zodat we wisten waar mogelijke problemen lagen. Door pro-actief te handelen en mogelijke fouten uit het systeem te verwijderen versterk je de basis voor succes. Onze hele organisatie is bij het migratietraject betrokken geweest. Ondersteund Van Sluijs vindt het belangrijk om ervaringen te delen met anderen. Alle partijen hebben belang bij een goed functionerend C-AR, zegt hij. Het is noodzakelijk dat migraties soepel, adequaat en foutloos verlopen. Ook EDSN speelt daarbij een essentiële rol. Zij heeft ons ondanks de verschillen in inzicht die we ook onderling hadden - uitstekend in het hele proces ondersteund. Het is noodzakelijk dat migraties soepel, adequaat en foutloos verlopen 6

7 Ook Nederlandse ervaringen dienden als waardevolle input Denemarken werkt aan centraal aansluitingenregister Niet alleen in Nederland werken energiebedrijven en netbeheerders aan een centraal aansluitingenregister, ook Denemarken spant zich daarvoor al geruime tijd in. Volgend jaar maart is DataHub operationeel, zegt Joan Hemmingsen van EnergiNet, de Deense hoogspanningsnetbeheerder. DataHub moet zorgen voor meer transparantie in de markt. Zo n vijf jaar geleden ontstond in Denemarken het idee voor een centraal aansluitingenregister, vertelt Hemmingsen. DataHub maakt deel uit van het streven om de liberalisering en concurrentie op de energiemarkt te bevorderen. Het switchen van energieleverancier moet eenvoudiger worden en de uitwisseling van data niet meer over verschillende schijven lopen. Dat betekent één centraal aanspreekpunt. Meer transparantie in de markt en het voorkomen van fouten en vergissingen, dat is de gedachte achter een centraal aansluitingenregister. Door één dataregister in het leven te roepen, breng je alle essentiële marktprocessen en (meet)data op één plek bij elkaar. Dat is de kern van DataHub. Werkgroep De Deense energieautoriteiten riepen in maart 2007 een werkgroep in het leven. Naast eigen vertegenwoordigers namen ook netbeheerder EnergiNet.dk en marktpartijen zitting in deze werkgroep, zegt Hemmingsen. Doel van de werkgroep was om te onderzoeken wat de mogelijkheden en voordelen waren van een centraal aansluitingenregister op de Deense energiemarkt. Ook moest de werkgroep de implementatiekosten berekenen die hiermee gemoeid waren. Ervaringen Bij dit onderzoek werden ook ervaringen uit het buitenland betrokken, zegt Hemmingsen. Om tot een goede technische invulling van DataHub te komen, is gekeken naar soortgelijke systemen in vergelijkbare energiemarkten om ons heen. Ook de Nederlandse ontwikkelingen op het gebied van C-AR hebben we daarbij betrokken. Dit heeft in belangrijke mate bijgedragen aan onze beeldvorming. Uiteindelijk is gekozen voor een technische oplossing die in nauwe samenwerking met alle marktpartijen is ontwikkeld en volledig is toegesneden op de Deense energiemarkt. Volgend jaar maart moet de eerste versie DataHub operationeel zijn. Tweede versie Er wordt inmiddels ook gewerkt aan een tweede versie van DataHub. Die moet een jaar later klaar zijn voor gebruik, verklaart Hemmingsen. In de tweede versie van DataHub zal de energieleverancier nog het enige aanspreekpunt vormen voor de klant. Zij zal net als in Nederland met het nieuwe leveranciersmodel de klant één factuur sturen waarop energiekosten en transportkosten samen staan vermeld. Dat betekent een versimpeling van de markt zoals die nu is: nu ontvangen klanten in Denemarken nog twee facturen. Het voordeel van één factuur en één aanspreekpunt betekent minder administratieve rompslomp. Ook wordt de drempel voor nieuwe energieaanbieders op de markt erdoor verlaagd. Harmonisatie In de toekomst zal DataHub worden uitgebreid met nieuwe functionaliteiten, zegt Hemmingsen. Zoals elektriciteit van zonnepanelen. Om een juist verbruik en verbruiksprofiel op te kunnen maken van een klant moeten we weten wat hij aan stroom afneemt van het net en wat hij aan zonne-energie teruglevert. Ook in Nederland speelt deze problematiek. Omdat in Denemarken het aantal zonnepanelen extreem groeit, zal DataHub ook in deze functionaliteit moeten kunnen voorzien. Vanuit Scandinavisch perspectief kan het Deense DataHub een belangrijke stap zijn in de richting van het harmoniseren van de Scandinavische retailmarkten, zegt Hemmingsen. De ontwikkeling op de Deense markt zijn vergelijkbaar met andere Scandinavische energiemarkten. DataHub kan als basis dienen voor vergelijkbare systemen in de ons omringende landen en daardoor wellicht het harmonisatieproces helpen versnellen. Joan Hemmingsen van de Deense netbeheerder EnergiNet: DataHub moet zorgen voor meer transparantie in de markt 7

8 Ben Smit, programmamanager Enexis Alle vertrouwen in een succesvolle implementatie Op 1 oktober heeft Enexis als vierde netbeheerder op rij haar aansluitingen gemigreerd naar het Centraal Aansluitingen Register (C-AR). Ben Smit, programmamanager van het netwerkbedrijf: De succesvolle ingebruikname van C-AR door netbeheerder Stedin afgelopen augustus heeft ons veel vertrouwen gegeven. Op maandag 1 oktober ging Enexis live. Nu zijn onze eigen lokale registers niet meer leidend, zegt Smit. Hij kijkt terug op een drukke en intensieve periode waarin niets aan het toeval is overgelaten. Smit: Het is een moment waar je met z n allen sterk naar toeleeft. Hoewel alle voorbereidingen zijn getroffen om de migratie goed te laten verlopen, blijf je tot het laatste ogenblik gespannen. Ben Smit, programmamanager bij Enexis: Communicatie De afgelopen periode is er veel overleg geweest met alle andere betrokken partijen, zegt Smit aan de vooravond van de migratie. Communicatie en overleg zijn heel belangrijk om afspraken goed op elkaar af te stemmen. We hebben de testperiode zo lang mogelijk gemaakt om alle denkbare situaties de revue te laten passeren. Daarmee voorkom je dat je voor onverwachte problemen komt te staan. Je moet je op alles voorbereiden, want op het moment van de migratie kun je niet meer terug en alles maar even on hold zetten. Twee kanten Migreren naar C-AR heeft twee kanten, zegt Smit. Enerzijds gaat het hier om een automatiseringsproject, het overzetten van data in een centraal systeem. Anderzijds heeft C-AR een grote impact op je eigen organisatie. Ik heb het daarom eerder al een businessreformatietraject genoemd. De mensen bij Enexis moeten straks op een totaal nieuwe manier gaan werken. Je moet hen leren om anders om te gaan met data. Dat vraagt een geheel andere werkwijze van onze mensen. Draaiboeken Voor de migratie naar het C-AR zijn de draaiboeken van de verschillende deelnemende partijen (EDSN, Logica, Enexis, KPN, stuurgroep Centrale Marktfacilitering) in de praktijk op elkaar afgestemd, zegt Smit. We weten dat onze proefmigraties succesvol zijn verlopen. We weten ook dat Stedin de migratie goed heeft doorstaan. Naast netbeheerder Liander heeft zij ons veel waardevolle adviezen gegeven, die wij nu kunnen gebruiken. Het is nog even wennen aan de gedachte dat we nu voor de ondersteuning van onze primaire processen afhankelijk zijn van de diensten van een ander, EDSN. Maar gelukkig is zij een solide partij en starten we met een nieuw hoofdstuk in onze samenwerking. Daarna bereiden we ons voor op de volgende stap: de volledige introductie van het nieuwe marktmodel op 1 april Communicatie en overleg zijn heel belangrijk om afspraken goed op elkaar af te stemmen Colofon EDSN Visie is een uitgave van EDSN Bladmanagement en (eind)redactie: PACT Public Affairs, Den Haag Ontwerp en vormgeving: Aandagt Reclame en Marketing, Almelo Drukwerk en afwerking: Lulof Druktechniek, Almelo Deze en alle andere edities van EDSN Visie zijn te downloaden als PDF via: 8

EDSN Visie. Centraal berichtenverkeer. verduurzaming. In deze editie o.a.: Eén bron met alle benodigde informatie. Editie nr.

EDSN Visie. Centraal berichtenverkeer. verduurzaming. In deze editie o.a.: Eén bron met alle benodigde informatie. Editie nr. Editie nr. 1 Mei 2012 EDSN Visie EDSN is de onafhankelijke instantie die het dataverkeer tussen partijen in de Nederlandse energiemarkt ondersteunt. EDSN Visie verschijnt drie keer per jaar en is bedoeld

Nadere informatie

nucleaire veiligheid. Ze mikt nu op verbeteringen na elke periodieke controle.

nucleaire veiligheid. Ze mikt nu op verbeteringen na elke periodieke controle. dinsdag 2 juli 2013 - jaargang 16 nummer 6 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl De klant staat bij ons altijd centraal Duurzame educatie In Etten-Leur

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF C-AR. Frank van Dijck, voorzitter stuurgroep Centrale Marktfacilitering: C-AR is basis voor verdere efficiëntie in de energiemarkt

NIEUWSBRIEF C-AR. Frank van Dijck, voorzitter stuurgroep Centrale Marktfacilitering: C-AR is basis voor verdere efficiëntie in de energiemarkt editie 6 Juni 2010 NIEUWSBRIEF C-AR De Nieuwsbrief C-AR is bedoeld om direct betrokkenen en stakeholders te informeren over de voortgang van het Centraal Aansluitingenregister. De Nieuwsbrief verschijnt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF C-AR. Paul Corton, directielid Alliander: C-AR gaat door ondanks politieke onduidelijkheid over nieuwe marktmodel

NIEUWSBRIEF C-AR. Paul Corton, directielid Alliander: C-AR gaat door ondanks politieke onduidelijkheid over nieuwe marktmodel editie 5 December 2009 NIEUWSBRIEF C-AR De Nieuwsbrief C-AR is bedoeld om direct betrokkenen en stakeholders te informeren over de voortgang van het Centraal Aansluitingenregister. De Nieuwsbrief verschijnt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF C-AR. Jeroen de Swart, voorzitter Netbeheer Nederland: Het echte werk moet nog beginnen. invoering van een centraal aansluitingenregister.

NIEUWSBRIEF C-AR. Jeroen de Swart, voorzitter Netbeheer Nederland: Het echte werk moet nog beginnen. invoering van een centraal aansluitingenregister. editie 3 Februari 2009 NIEUWSBRIEF C-AR De Nieuwsbrief C-AR is bedoeld om direct betrokkenen en stakeholders te informeren over de voortgang van het Centraal Aansluitingenregister. De Nieuwsbrief verschijnt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF C-AR. Frans Heijers, plaatsvervangend directeur EDSN: Geen centraal aansluitingenregister, geen nieuw marktmodel in Nederland

NIEUWSBRIEF C-AR. Frans Heijers, plaatsvervangend directeur EDSN: Geen centraal aansluitingenregister, geen nieuw marktmodel in Nederland editie 2 December 2008 NIEUWSBRIEF C-AR De Nieuwsbrief C-AR is bedoeld om direct betrokkenen en stakeholders te informeren over de voortgang van het Project Centraal Aansluitingenregister. De Nieuwsbrief

Nadere informatie

2 Smart Grids. s Smart Grids Smart Grids Smart Grids Smart Gri. Autonoom netwerk kan zichzelf bedruipen

2 Smart Grids. s Smart Grids Smart Grids Smart Grids Smart Gri. Autonoom netwerk kan zichzelf bedruipen s Smart Grids Smart Grids Smart Grids Smart Gri 2 Smart Grids 6 Elektrisch tanken 7 Bio2Net 8 Zonnepanelenpark 9 In de praktijk Netbeheerders bereiden zich voor op ingrijpende veranderingen Sturen van

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

Duurzame auto s testen

Duurzame auto s testen dinsdag 7 mei 2013 - jaargang 16 nummer 4 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Duurzame auto s testen Maar liefst dertig duurzaam aangedreven auto

Nadere informatie

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken.

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken. Jaarverslag 2006 Voorwoord De wegen in de Geschillendelta uit het jaarverslag van 2005 vinden hun vervolg in 2006, een jaar dat in het teken stond van majeure veranderingen. De introductie van VIValt heeft

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 m a g a z i n e scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met 2INHOUD INTERVIEWS Sjef van Dooremalen, Voorzitter Scheepsbouw Nederland Innovatie is hét antwoord

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Op weg naar het Energiesysteem van 2030 Voorwoord De transitie van de energievoorziening in Europa is overduidelijk. Ook in Nederland verandert het energielandschap.

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress energie Scenario Planning netwerkbedrijven in 2020 Your business technologists. Powering progress Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 De energiemarkt 2011 5 Scenario planning methodiek 7 Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

SHARED SERVICE MANAGEMENT

SHARED SERVICE MANAGEMENT SHARED SERVICE MANAGEMENT Service Management Simplified 2 SHARED SERVICE MANAGEMENT CONTENTS 03 AMPHIA DRAAGT ZORG VOOR DE TOEKOMST 07 KIES U ROUTE NAAR EEN PROFESSIONELERE DIENSTVERLENING 11 EEN STAP

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening CASEWARE MAGAZINE 1 C M AGAZINE ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv Slimme integratie Exact Online en CaseWare Continuous monitoring verhoogt efficiency en kwaliteit Studenten

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

2punt0. Individueel roosteren. Is uw organisatie klaar voor de nieuwe generatie werknemers? Kansen voor werkgevers en werknemers

2punt0. Individueel roosteren. Is uw organisatie klaar voor de nieuwe generatie werknemers? Kansen voor werkgevers en werknemers 2punt0 Individueel roosteren Kansen voor werkgevers en werknemers Is uw organisatie klaar voor de nieuwe generatie werknemers? Sijas P. Akkerman (redactie), Betty van der Roest en Steven Marshall Colofon

Nadere informatie

Architectuur analyse van de slimme meter

Architectuur analyse van de slimme meter Master Thesis Architectuur analyse van de slimme meter Doelstellingen, privacy en security Auteur: ing. Hans van Bijnen (s0826006) Onderwijsinstelling: Radboud Universiteit Nijmegen Faculteit: Faculteit

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

De kracht van projectmatig werken

De kracht van projectmatig werken 1 De kracht van projectmatig werken HOOFDSTUK 1 Kernstof Projectmatig werken is een manier van werken om klussen, activiteiten en opdrachten doelgericht, resultaatgericht en efficiënt uit te voeren. De

Nadere informatie

energienetwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning

energienetwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning S E E I N G T H I N G S D I F F E R E N T LY energienetwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Onderzoeksrapport inhoud voorwoord 3 inleiding 4 de energiemarkt 2011 5 scenario planning methodiek 7 trends

Nadere informatie