Van 20 januari 2015 openbaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van 20 januari 2015 openbaar"

Transcriptie

1 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 13 januari 2015 Advies Akkoord. BW Onderwerp Verlenen van subsidie voor 3e jaar van project Coaching4Kids van PUNT welzijn I Advies Verlenen van maximaal voor 3e jaar van het project Coaching4Kids BW Onderwerp Intentieovereenkomst levensloopgeschikte woningen Taphoevelocatie, Julianastraat te Stramproy R Advies Instemmen met het voorstel om: 1. Een intentieovereenkomst te sluiten voor de realisatie van levensloopgeschikte woningen op de Taphoevelocatie te Stramproy. 2. Mandateren van mevrouw M.J.M. Meertens, directeur van de sector Ruimte, voor het ondertekenen van de intentieovereenkomst. BW Onderwerp Subsidieverlening voor de KunstINkijk I Advies en om: aan stichting Kunstcentrum Weert een subsidie te verlenen van maximaal 1.500,- conform artikel 15 lid 1 van de deelsubsidieverordening Cultuur 2013 voor het organiseren van de KunstINkijk

2 BW Onderwerp Ontwerp infiltratiebuffer plantsoen Sint Maartenslaan R Advies Instemmen met: 1. Het ontwerp voor de realisatie van een infiltratiebuffer en de herinrichting van het plantsoen aan de Sint Maartenslaan. 2. Het op laagste prijs gunnen van de uitvoeringswerkzaamheden e.e.a. op basis van een meervoudige onderhandse aanbesteding. 3. Mandateren van mevrouw M.J.M. Meertens, directeur sector Ruimte, voor het ondertekenen van de opdracht. BW Onderwerp Verzoek om vaststelling van hogere grenswaarden met betrekking tot het bestemmingsplan 'Woongebieden 2014' in verband met de in dit bestemmingsplan opgenomen mogelijkheden voor woningbouw op een perceel gelegen aan de Parallelweg 120. R Advies Vaststellen van hogere grenswaarden. BW Onderwerp Verzoek om vaststelling van hogere grenswaarden met betrekking tot het bestemmingsplan 'Woongebieden 2014' in verband met de in dit bestemmingsplan opgenomen mogelijkheden voor woningbouw op een perceel gelegen aan de Graafschap Hornelaan / hoek Vogelsbleek. R Advies Vaststellen van hogere grenswaarden. BW Onderwerp Kredietvoorstel scholen Leuken en Laar I Advies A. De gemeenteraad voorstellen om in te stemmen met: 2

3 IKC Laar: 1. Het beschikbaar stellen van een krediet van voor de bouw van een nieuw Integraal Kind Centrum in Laar; 2. Het beschikbaar stellen van een eenmalig exploitatiebudget van voor bijkomende kosten die met de realisatie van het IKC Laar gemoeid zijn; 3. Het benoemen van het herinrichten / aanpassen van de parkeerplaats bij het IKC Laar als harde prioriteit voor 2016, waarbij wordt uitgegaan van een investering van maximaal IKC Leuken: 4. Het beschikbaar stellen een krediet van voor de bouw van een nieuw Integraal Kind Centrum in Leuken; 5. Het beschikbaar stellen van een eenmalig exploitatiebudget van voor bijkomende kosten die met de realisatie van het IKC Leuken gemoeid zijn; 6. Het benoemen van de inrichting van de openbare ruimte ten behoeve van het IKC Leuken als harde prioriteit voor 2016, waarbij wordt uitgegeaan van een investering van maximaal Aanvullend beschikbaar stellen van de provinciale subsidie Leefbaarheid en Groen aan Meerderweert ten behoeve van de realisatie van het IKC Laar; B. De gemeenteraad kennis laten nemen van: het fasedocument inclusief bijlagen waarin het proces en de uitgangspunten tussen partijen Meerderweert, Hoera Kindercentra en gemeente Weert zijn vastgelegd. C. en om: Te onderzoeken of het kansrijk is een wijzigingsverzoek in te dienen bij het Samenwerkingsverband Midden Limburg (SML) met als doel het inzetten van de beschikbaar gestelde projectbijdrage uit het Regiofonds Midden Limburg voor het project Dependance Internationale School voor extra investeringen in het IKC Leuken. Akkoord met advies; mandaat wethouder Gabriëls tot tekstuele aanpassing. 3

4 BW GR 9 Onderwerp Instellen auditcommissie. Advies De raad voorstellen: 1. In te stellen een auditcommissie. 2. Te benoemen tot lid resp. plv. lid van de auditcommissie: WL: M. van den Heuvel (lid) en L. Kusters (plv. lid); VVD: W. van Eijk (lid) en J. Cardinaal (plv. lid); SP: B. Peterse (lid) en J. Goubet (plv. lid); CDA: H. Stribos (lid) en P. Sijben (plv. lid); PvdA: L. Heuvelmans (lid) en I. Beenders (plv. lid); D66: F. Werps (lid) en M. Stokbroeks (plv. lid). 3. Vast te stellen de verordening auditcommissie gemeente Weert. 4. Op te heffen het Breed Financieel Overleg. 5. Op te heffen de Commissie Onderzoek Jaarrekening. 6. In te trekken de Verordening commissie onderzoek jaarrekening Te besluiten dat commissieleden-niet-raadsleden die lid of plaatsvervangend lid van de auditcommissie zijn presentiegeld ontvangen voor elke bijgewoonde vergadering van de auditcommissie (in de zin van artikel 84 Gemeentewet). BW Onderwerp Bestemmingsplan 'Wijffelterbroekdijk 65 te Weert'. R Advies Aan de raad voorstellen: 1. het bestemmingsplan 'Wijffelterbroekdijk 65 te Weert' gewijzigd vast te stellen. 2. het bestemmingsplan 'Wijffelterbroekdijk 65 te Weert' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan. 3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Wijffelterbroekdijk 65 te Weert'. 4. Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden overgegaan. 4

5 BW Onderwerp Bestemmingsplan 'Woongebieden 2014'. R Advies Aan de raad voorstellen: 1. Het bestemmingsplan 'Woongebieden 2014' gewijzigd vast te stellen. 2. Het bestemmingsplan 'Woongebieden 2014' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijke plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart van Nederland (GBKN) van juli Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Woongebieden 2014'. 4. Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden overgegaan. BW Onderwerp Fietstunnel spooronderdoorgang Maaseikerweg R Advies 1. Kennis nemen van onderzoek fietstunnel spoorondergang Maaseikerweg. 2. Als uitvoering van motie de raad informeren. Akkoord met advies inclusief tekstuele aanpassing. Per brief aan raad aanbieden. BW Onderwerp Beroepsgang inzake vergunning Natuurbeschermingswet voor het gebruik van het baanvak Budel - Weert. R Advies 1. Kennisnemen van bijgaand beroepschrift. 2. Beroepschrift ter kennis brengen van de gemeenteraad. Akkoord met advies; mandaat wethouder Van Eersel tot tekstuele aanpassing in advies. Raad per brief informeren. 5

6 BW Onderwerp Fietsparkeren, beleid en uitvoeringsplan. R Advies De Raad adviseren om het beleid en uitvoeringsplan fietsparkeren vast te stellen en af te wegen bij de prioritering voor de begroting Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele aanpassingen. Per brief aanbieden aan de raad. Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 27 januari 2015 de secretaris, de burgemeester, 6

Besluitenlijst vergadering College b&w d.d. 2 december 2014

Besluitenlijst vergadering College b&w d.d. 2 december 2014 14ini03330 OPENBAAR Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders Datum: 9 december 2014 Tijd: 09.30 15.30 uur Aanwezig : De heren Alberse, Finkenflügel, Van de Wardt en Kuster Secretaris : Mevrouw

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Burgemeester en Wethouders

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Burgemeester en Wethouders ergadering van burgemeester en wethouders Nr. Portfeuilleh oorstel 1. B aststellen van de openbare besluitenlijst van 21 april 2015 De besluitenlijst vaststellen. vastgesteld 2. B Terugkoppeling informatie

Nadere informatie

Collegevoorstellen Voorgestelde beslissing Samenvatting van de beslissing(en) Griffie Eig/afd.

Collegevoorstellen Voorgestelde beslissing Samenvatting van de beslissing(en) Griffie Eig/afd. OPENBAAR (15ini00905) Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders Aanwezig : De heren De Vreeze, Finkenflügel, Van de Wardt en Kuster Secretaris : Mevrouw Tamminga Afwezig : Datum: 7 april 2015

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010 Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Voorstel: 1. Het toetsingsadvies van de Commissie voor de mer over het milieueffectrapport (mer) oostelijke

Nadere informatie

B en W-voorstel. R. König 2. Wonen en woonomgeving. 28 september 2010 3. ter kennisneming in oriënterende raad

B en W-voorstel. R. König 2. Wonen en woonomgeving. 28 september 2010 3. ter kennisneming in oriënterende raad B en W-voorstel portefeuillehouder begrotingsprogramma R. König 2. Wonen en woonomgeving b en w-vergadering agendapunt bijlage(n) 28 september 2010 3 rol raad ter kennisneming in oriënterende raad onderwerp

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Boxtel

Bestemmingsplan buitengebied Boxtel Bestemmingsplan buitengebied Boxtel Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 26 januari 2012 / rapportnummer 2438 76 1. Oordeel over het MER De gemeente Boxtel wil het bestemmingsplan

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.10/260603

Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.10/260603 Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.10/260603 Roden, 19 juni 2003 Onderwerp verkoop garageboxen aan Stichting VOR Voorstel overgaan tot verkoop voor 5.000,00; aankoopbedrag volledig subsidieren; verbouwkosten

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1

Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1 Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van deze Procedure 2 wordt verstaan onder

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling

Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling 2 mei 2005 / rapportnummer 1086-64 Burgemeester en Wethouders van Nieuwegein Postbus 1 3430 AA NIEUWEGEIN

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012)

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Versie: vastgesteld, oktober 2012 Doxis Informatiemanagers Drs. D.J. de Vries 1 OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 4 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 180 Besluit van 8 april 2014 tot wijziging van het Besluit Nationale Unesco Commissie inzake de nieuwe Koninkrijksverhoudingen, de uitvoeringspraktijk

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie ADVIES Rolnummer: RP 00.063 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Regeling van tot wijziging van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân.

Regeling van <datum GS> tot wijziging van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân. Regeling van tot wijziging van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân. Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op de Algemene Subsidieverordening provincie Fryslân 2013, besluiten: vast

Nadere informatie

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische volgorde van de behandeling van subsidieaanvragen bij de Trombosestichting Nederland. Artikel 1. Taak van

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Samen Sterk voor Werk

Samen Sterk voor Werk Convenant Krachtenbundeling Banen creëren Kansen benutten Netwerk Regionale partners Betrokkenheid Inclusieve aanpak Eigenaarschap Draagvlak Samen investeren Regionale Economie Inclusieve Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Modelgedragscode voor de gemeenteraad en deelraden van de Gemeente Amsterdam

Modelgedragscode voor de gemeenteraad en deelraden van de Gemeente Amsterdam Modelgedragscode voor de gemeenteraad en deelraden van de Gemeente Amsterdam Regels over de zuiverheid van de besluitvorming juli 2011 Inhoudsopgave Inleiding 1 1 Over de zuiverheid van de besluitvorming

Nadere informatie

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997)

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997) Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S., 19 augustus 1997) Gewijzigd bij: * Decr. 17 maart 1998, B.S. 17 april 1998 wijzig de artikelen 30, 34, 42,75 en 103 * Decr. 18 mei 1999, B.S,

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 25 april 2013 / rapportnummer 2549 94 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

Zicht op Leids vastgoed

Zicht op Leids vastgoed Zicht op Leids vastgoed Voorwoord Voor u ligt het rapport 'Zicht op Leids vastgoed' dat in opdracht van de Rekenkamercommissie Leiden is opgesteld. De Rekenkamercommissie hoopt met dit onderzoek de raad

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie