Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd"

Transcriptie

1 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs binnen de HZ. Dit document geeft een algemeen beeld van alle opleidingen die door de HZ worden verzorgd. De OER HZ bevat instellingspecifieke bepalingen, die dus voor de gehele HZ gelden. Voor elke opleiding wordt jaarlijks door het college van bestuur een opleidingspecifieke Uitvoeringsregeling OER HZ (hierna: Uitvoeringsregeling) vastgesteld. 1.2 opleidingscommissie De opleidingscommissie wordt in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de vaststelling van de betreffende Uitvoeringsregeling advies uit te brengen aan het college van bestuur De opleidingscommissie beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling en de betreffende Uitvoeringsregeling. 1.3 academiedirecteur De betrokken academiedirecteur is verantwoordelijk voor: a. de uitvoering van de OER HZ; b. invulling en uitvoering van de Uitvoeringsregeling; c. jaarlijkse evaluatie ten behoeve van het college van bestuur van de OER HZ en de Uitvoeringsregeling, waarbij hij het tijdsbeslag weegt voor de studenten, dat daaruit voortvloeit ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast (art WHW); d. voorbereiding van aanpassingen van de Uitvoeringsregeling. Hoofdstuk 2 Uitvoeringsregeling OER HZ per opleiding: International Business and Management Studies 2.1 Inschrijving, vooropleidingseisen en toelatingsbeleid Overzicht nadere vooropleidingseisen (art. 2.3 OER HZ in aanvulling op de eisen zoals verwoord in artikel 2.2 OER HZ) Instroom met Havo-diploma NT NG EM CM IBMS Student met diploma tot Student met diploma vanaf Ec. of M&O Of 2e mvt Ec. of M&O Of 2e mvt Ec. of M&O Ec. of M&O Ec. of M&O

2 Instroom met VWO-diploma IBMS Student met diploma tot student met diploma vanaf NT NG EM CM Ec.1 Ec.1 Ec.1 Ec. of M&O or 2e mvt Ec. of M&O of 2e mvt Ec. of M&O Deficiëntie-onderzoek (art. 2.4 OER HZ) ) HZ Schakelcursus economie 2014 De Schakelcursus economie is bedoeld voor leerlingen met een havo- of vwo-diploma van wie het profiel niet overeenkomt met de wettelijk gestelde eisen voor hun studierichting. Deze categorie studenten moet de afsluitende toets die behoort bij de schakelcursus (met een voldoende) halen. Dat is een voorwaarde om te worden toegelaten tot de opleiding. Ook is deze schakelcursus geschikt voor aankomende studenten die vinden dat ze extra lessen kunnen gebruiken of voor studenten voor wie een Schakelcursus economie (met voldoende toetsresultaat) door de HZ wordt geadviseerd of als voorwaarde wordt gesteld om te worden toegelaten tot een studie. Studiebelasting De studiebelasting van de cursus is 40 uur, inclusief de lessen. Data De HZ zomercursus start in augustus ( 34). De lesdagen van de cursus die gegeven wordt op de hoofdlocatie van de HZ University of Applied Sciences zijn op maandag 18 augustus, dinsdag 19 augustus, woensdag 20 augustus, donderdag 21 augustus en vrijdag 22 augustus. Op maandag 25 augustus vindt de toets plaats. Kosten De kosten voor deelname bedragen 150,- (betaling verloopt via acceptgiro). Lesmateriaal wordt, tegen contante betaling van een borgsom van 50,- beschikbaar gesteld door HZ. Reiskosten e.d. zijn voor eigen rekening. Aanmelden Inschrijven voor de schakelcursus Economie gaat via het online inschrijfformulier. In verband de zomervakantie en de organisatie van de schakelcursus, ontvangen wij aanmeldingen graag vóór vrijdag 11 juli 2014.

3 Vragen Voor vragen over de schakelcursus Economie kun je contact opnemen met: het Academiebureau van de Academie voor Economie en Management via Onderwerpen van de Schakelcursus 1. Prijsmechanisme (vraag en aanbod), prijs- en inkomenselasticiteit, relatie prijselasticiteit en omzet 2. Marktvormen (monopolie, oligopolie, monopolistische concurrentie, volledig vrije mededinging) en bedrijfsstrategie 3. Balans en resultatenrekening, solvabiliteit en liquiditeit, kosten en uitgaven, opbrengsten en ontvangsten 4. Indexcijfers, procentuele veranderingen, groeivoeten 5. Conjuncturele groei en structurele groei; begrotingsbeleid overheid 6. Berekening van toegevoegde waarde, BBP, BNP enz. 7. Onderwerpen uit basisrekenen (afhankelijk van de vaardigheden van de deelnemende studenten) Aanvullende eisen (art. 2.5 OER HZ) N.v.t Toelatingseisen werkkring bij deeltijdopleiding (art OER HZ) Is niet van toepassing op deze Uitvoeringsregeling omdat het hier gaat om de VOLTIJD variant van de betrokken opleiding Toelatingseisen werkkring bij duale opleidingsvariant (art OER HZ) Is niet van toepassing op deze Uitvoeringsregeling omdat het hier gaat om de VOLTIJD variant van de betrokken opleiding. 2.2 Inrichting opleiding en onderwijs, supplement bij getuigschrift Program profile International Business and Management Studies (art 3.2 OER HZ) Practical information You are open minded, internationally oriented and inspired by co-operating with others from various cultures. This serves you well as a future international manager. Within the program international Business and Management Studies you will combine management, entrepreneurship, marketing & sales and financial management to make Small and Medium sized enterprises successful within an international environment. During your study you will get the opportunity to build your own (international) business network. As a graduate from the IBMS program you will probably land in a broad and international business environment. You will have numerous and diverse opportunities to shape your international career. International experience during your education will prove to be indispensable as a preparation for your professional future.. Program The IBMS program takes four years. All lessons and exams are in English. In the first year courses will be largely (approximately 75 %) comparable with other programs within the Academy of Economics and

4 Management. In the second, third and fourth year there will be heavy emphasis on business practice. In the third year you will attend a minor, or alternatively study abroad for half a year. Also you will participate in an internship during 5 months. During the fourth year you will be focused on graduating. After graduation you may call yourself Bachelor of Business Administration.

5 2.2.2 Competencies (art 3.2 OER HZ) Description of competences of the program International Business and Management Studies Competences of the Bachelor of Business Administration 1. The bba is equipped to start up, lead and take responsibility for a company at operational level from various disciplinary angles within a sustainable perspective. 1.0 gathers and interprets secondary information at macro and meso level 1.1 puts together a business plan for a start-up company, wherein marketing, financial, organizational and legal aspects are presented in a clear and coherent way. 1.2 executes various business processes, in collaboration with others, within a simple organization. 1.3 assesses the performance of an existing organization and formulates proposals for improvement. 1.4 assesses his/her own performance and adjusts behavior. 2. The bba formulates convincing implementable solutions for organizational problems for organizations, which fit within the quality system of those organizations at a tactical level. 2.1 identifies a problem within a business organization. 2.2 analyses the causes and effects of the problem identified for a process and for the organization. 2.3 solves the problem by restoring the process and improving operations. 3. The bba supplies a contribution to the development of the policy of an international company at strategic level in co-operation with others from different cultures. 3.1 communicates in English about own field of expertise (major). 3.2.deals with cultural differences 3.3 assesses international aspects of an organization from his own field of expertise and formulates proposals for improvement Competencies of the program International Business and management studies 1. The IBMS graduate watches trends and developments in the field of international business, different approaches to internationalization, the influence of increasing globalization, international trade and the role of various international institutions and markets and analyses trends and developments. This is to determine the impact of these trends and developments and to contribute to the development and evaluation of futureoriented internationalization strategies of the organization. 1.1 searches, scans and studies texts on international developments relevant to the organization. 1.2 Summarizes international studies that are relevant to the development of the Organization. 1.3 advises management on the opportunities and threats for the organization in the international environment. 1.4 determines the effects of internationalization strategies for corporate strategy and business processes 1.5 formulates adjustments in the mission and internationalization strategies of the company.

6 2. The IBMS graduate matches the strategy and policy of the organization based on cultural differences between countries, organizations and functions so that the organization can adequately respond to cultural differences which it faces. 2.1 describes strategies that allow the organization to adapt. to cultural differences at national, organizational and job level 2.2 maintains an international network appropriate to the tasks and organization. 3. The IBMS graduate formulates solutions to international business problems and solutions that contribute to the synergy between organizational strategy, organizational culture and organizational structure. 3.1 conducts research within the organization to problems in the field of sales, marketing, personnel, logistics or customer orientation 4. The IBMS graduate looks proactively for business opportunities, regarding products and services, that increase operating profit. 4.1 looks for opportunities for new and existing products and services. 4.2 helps to create an atmosphere within the organization in which people proactively participate in change. 4.3 writes and defends a business plan for a (starting) company. 5. The IBMS graduate develops consistent marketing / export policies or adapts existing policies on the basis of international market research. He implements (parts of) the marketing and export program and makes sure he / she is informed of the results. 5.2 implements the marketing or export plan. 6. The IBMS graduate develops and evaluates logistic processes and logistics management so that the supply chain (s) that the organization have to deal with function better. 6.1 assesses the progress of international business processes, such as purchasing, distribution and customer service. 6.2 formulates improvements to the supply chain (s) 'in which the organization operates. 7. The IBMS graduate interprets financial data and makes proposals to improve the financial management of the organization, taking into account the different regulations in different countries and using various instruments of financial management. 7.1 defines how the organization should deal with the financial risks of international business 7.2 performs control functions within the multinational organization 7.3 reports the findings of audits with recommendations to improve financial policies Generic Higher professional education competencies IBMS Generic Competencies

7 Leadership: The ability to take initiative and a leading role within a (project) team in order to reach a defined goal. Co-operation: The ability to actively contribute to a group product or result. Business Communication: BC 1: The ability to express himself fluently and correctly in English, both in speech and in writing BC2: The ability to lead a discussion, express his ideas, make proposals, draft reports and give presentations. BC 3: The ability to make proper use of audio-visual aids in his presentations. BC4: The ability to express himself at an intermediate level in a second foreign language. Analyzing and information processing AI 1: The ability to apply relevant scientific insights, theories and concepts, to combine several subjects, to gather information and draw conclusions in a methodical and reflective manner. AI 2: The ability to act carefully and punctually and to produce output that is literate, numerate abd coherent. Creative problem solving: The ability to define and analyse complex situations, to develop alternative solutions to problems that are neither straightforward nor subject to standard procedures and to assess the effects. Planning and organizing: PO 1: The ability to plan, manage, control and evaluate personal activities and group work in projects. PO 2: The ability to make use of relevant techniques in his activities to monitor his own performance. Learning and self-development: The ability to know his strengths and weaknesses and to indicate how and when he intends to improve his weaknesses; he knows the limits of his competencies and can critically evaluate and account for his own actions, can take criticism and put it to good use. Takes initiatives and works independently. Ethical responsibility: Understanding of the ethical, normative and social issues related to the professional practice and accepting the responsibility for his actions.

8 2.2.3 Inrichting opleiding (art 3.3, 3.13, OER HZ) Inrichting van de opleiding: Nationale naam: International Business and Management Studies International naam: International Business and Management Studies Verleende graad: Bachelor of Business Administration Studieduur: 4 jaar Studielast propedeutische fase: 60 EC Studielast hoofdfase: 180 EC Variant: Voltijd Croho-code: Locatie: Vlissingen Voertaal: Engels Datum begin accreditatie: Vervaldatum accreditatie: Associate degree: n.v.t. Gezamenlijke opleiding: n.v.t. Verkort VWO-traject n.v.t.

9 vastgesteld cvb: dd/mnd/jr advies opleidingscommissie: 16/06/2014

10 2.2.4 Cursussen propedeutische fase (art 3.5, 3.11 OER HZ) Semester 1 CU14040 Title: Information Literacy & Problem Analysis EC s: 2,50 Compulsory: yes Language: en Preconditions: not specified Particular preconditions for earning study credits: not specified Brief description: This course focuses on desk research and has a practical orientation. The course is essential for developing competencies that you need as a Bachelor-degree student to systematically search for and document information. In so doing you will use internationally accepted standards for desk research. You know which information you need and you can search, find, judge, analyse and process information in an efficient manner. In this course your information questions are the central focus, based on a topic related to your studies and the professional practice in which you are going to work after your graduation or in which you are already working.to answer you information questions you gather and process information. Assessment Format Oral (O), written (W) or alternative (A) assessment Competences Weight Minimum score Planned in inspection 1 in Re sit in O W A Format 1 x Research plan BBA % 5.5 before before 4 9 IBMS V.4 2 x Marketing plan (see CU14043) BBA 3.1 & % 5.5 before 4 9 before inspection 1 re sit exam Se Se 1 < 10 working days after publication of mark vastgesteld cvb: dd/mnd/jr advies opleidingscommissie: 16/06/2014

11 CU15334 Titel: Excel Aantal EC s: 2,5 Verplicht: J Voertaal: NL/ENG Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: During this course students will be introduced to the basic and advanced components of Microsoft Excel Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i M S A Vorm Inhoud koppeling met deeltaken uit Wegings factor Bodemcijfer Planning toets in Inzage werk (< 10 werkdagen na ontvangst cijfer) Planning herkansing in Inzage herkansing in 1 x Praktijkexamen BBA 3.2 IBMS III.7 2 x Praktijkexamen BBA 3.2 IBMS III.7 50% 5,0 45 nvt 5 nvt 50% 5,0 4 nvt 15 nvt vastgesteld cvb: dd/mnd/jr advies opleidingscommissie: 16/06/2014

12 CU14042 Title: Economics EC s: 5,00 Compulsory: yes Language: en Preconditions: not specified Particular preconditions for earning study credits: not specified Brief description: The economic business environment has a considerable influence on EU-company turnover and returns. Increases in the degree of competition, a period of economic decline or a strong increase in the exchange rate involve risks for companies. In addition, companies run risks that may be associated with the developments within the industry, or be the result of developments within the national or global economy. Companies results are exposed to fluctuations in raw material prices, oil prices, wages, interest rates, exchange rates etc. These are the factors that determine the ever-changing competitiveness of companies within an industry. Managers need to have insight into the way in which business environment influences companies results. To analyse the risks, basic knowledge of the terminology generally employed and the economic processes is required. Furthermore managers need to be able to make a prognosis of future developments in the industry, the national and global economy. Finally managers need to be aware of the relevance of economics to business decision-making. Assessment Format Oral (O), written (W) or alternative (A) assessment O W A Format 1 x Report BBA 1.1 IBMS I.1 2 x Case study assessment BBA 1.1 IBMS I.1 Competences Weight Minimum score Planned in inspection 2 in Re sit in 40% 6.0 before % inspection 1 re sit exam 2 < 10 working days after publication of mark vastgesteld cvb: dd/mnd/jr advies opleidingscommissie: 16/06/2014

13 CU14043 Title: Marketing EC s: 5,00 Compulsory: yes Language: en Preconditions: not specified Particular preconditions for earning study credits: not specified Brief description: This introductory course focuses on marketing principles in general and the marketing process planning process in particular. By means of elaborated cases students gain familiarity with commonly used theories and models. In the course of the on-going semester students have to apply given theory and models in order to develop in small teams their own marketing plans for an authentic neighbouring company. Assessment Format Oral (O), written (W) or alternative (A) assessment O W A Format 1 x Multiple choice exam about terminology and theoretical concepts and models (part 1) BBA 1.1 & 1.2 IBMS III.6 2 x Multiple choice exam about terminology and BBA 1.1 & 1.2 theoretical concepts and models (part 2) IBMS III.6 3 x Marketing Plan BBA 3.1 IBMS II.5 Competences Weight Minimum score Planned in inspection 3 in Re sit in 35% % % 5.0 before 4 9 before 15 inspection 1 re sit exam 18 3 < 10 working days after publication of mark vastgesteld cvb: dd/mnd/jr advies opleidingscommissie: 16/06/2014

14 CU14044 Title: Finance EC s: 5,00 Compulsory: yes Language: en Preconditions: not specified Particular preconditions for earning study credits: not specified Brief description: Entrepreneurship and a clear insight in business processes and their related financial implications go hand in hand. Together with a clear understanding of the marketing principles taught in course CU14043 (Marketing), it helps managers and entrepreneurs to create viable business plans for companies as a whole or departments that form part of larger organisations. While the first part of the course focuses on understanding fundamental financial calculations and ratios, the second part focuses on applying the acquired knowledge into an authentic business plan that serves a neighbouring company or organisation. Assessment Format Oral (O), written (W) or alternative (A) assessment Competences Weight Minimum score Planned in inspection 4 in Re sit in O W A Format 1 x Theory exam and practical test about cost BBA % calculations and company forms IBMS III.8 2 x Presentation Financial Plan IBMS III.8 20% 5.5 before x Theory exam and practical test about the calculations in the financial plan BBA 1.3 IBMS III.8 45% inspection 1 re sit exam 4 < 10 working days after publication of mark vastgesteld cvb: dd/mnd/jr advies opleidingscommissie: 16/06/2014

15 CU14259 Title: Business Ethics EC s: 5,00 Compulsory: yes Language: en Preconditions: not specified Particular preconditions for earning study credits: Brief description: Different approaches of business ethics are presented. Topics covered include: ethical dilemmas in cross-cultural communication responsible leadership making decisions in business ethics whistle-blowers Assessment Format Oral (O), written (W) or alternative (A) assessment O W A Format 1 x Digital storytelling BBA 1.4 IBMS I.2 IBMS VI.7 2 x The Socrates Dialogue BBA 1.4 IBMS I.2 IBMS VI.7 Competences Weight Minimum score Planned in inspection 5 in Re sit in 60% 55 n/a n/a % 55 n/a n/a 3 9 inspection 1 re sit exam 5 < 10 working days after publication of mark vastgesteld cvb: dd/mnd/jr advies opleidingscommissie: 16/06/2014

16 CU14046 Title: Academic Career Coaching 1 EC s: 2,50 Compulsory: yes Language: en Preconditions: not specified Particular preconditions for earning study credits: Brief description: The classes for this course aim to introduce freshmen to the professional field of IBMS graduates. Therefore, IBMS alumni are invited to talk about their work and how their study at the HZ helped them to successfully enter the job market and to further on develop their professional career. In addition, company visits and excursions to Antwerp and Rotterdam are being organised to introduce students to a wide range of different businesses and organisations. Next, many activities are offered to allow students to getting to know each other better in order to foster future team assignments in the course of their study career at the HZ. Last but not least, the course aims to help students answer the question if the IBMS programme effectively matches their personal expectations about study, life and work. Assessment Format Oral (O), written (W) or alternative (A) assessment O W A Format 1 x Portfolio BBA 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 & 4.5 IBMS IV.2 IBMS V.5 IBMS VI.6 Competences Weight Minimum score Planned in inspection 6 in Re sit in 100% 5.5 before 4 9 before 15 inspection 1 re sit exam 18 6 < 10 working days after publication of mark vastgesteld cvb: dd/mnd/jr advies opleidingscommissie: 16/06/2014

17 CU04090 Title: Making Contact EC s: 2,50 Compulsory: yes Language: en Preconditions: English A2 level Particular preconditions for earning study credits: not specified Brief description: Intermediate (B1) course preparing for practical professional situations, targeting the four main skills (reading, writing, listening & speaking) and paying special attention to grammar, vocabulary and pronunciation. The sequel to this course is CU Assessment Format Oral (O), written (W) or alternative (A) assessment O W A Format 1 x pair work job description conversation Meeting a business colleague 2 x open questions reading summarising vocabulary 3 x individual process assessment - assignments Competences Weight Minimum score Can do s talking & conversing 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4.1, 4.2, 4.3 BBA 1.5 & IBMS IV.3 Can do s reading 2.2, 2.3, 2.4 Can do s writing 5.5, 5.6 Language strategy vocabulary: 6a, 6b, 6c BBA 1.5 & IBMS IV.3 n/a BBA 1.5 & IBMS IV.3 Planned in inspection 7 in Re sit in 40% % inspection 1 re sit exam 20% 6.0 n/a permanently n/a permanently 7 < 10 working days after publication of mark vastgesteld cvb: dd/mnd/jr advies opleidingscommissie: 16/06/2014

18 Semester 2 CU13716 Title: Qualitative Research EC s: 2,50 Compulsory: yes Language: en Preconditions: Successful completion of CU14040 Particular preconditions for earning study credits: not specified Brief description: The total research cycle is part of this course. The focus lies on collecting and analysing qualitative data, using observations and interviews. By means of feedback from students and the lecturer, you learn to understand the process and to make an assessment that leads to a co-assessment. By making the research ethics explicit within the report, you show accountability for the ethical code with regard to research. Assessment Format Oral (O), written (W) or alternative (A) assessment O W A Format 1 x Report BBA 3.1, 3.2, 3.3 & 3.4 IBMS V.4 Competences Weight Minimum score Planned in inspection 8 in Re sit in 100% 5.5 before inspection 1 re sit exam 8 < 10 working days after publication of mark vastgesteld cvb: dd/mnd/jr advies opleidingscommissie: 16/06/2014

19 CU14255 Title: Project Management EC s: 2,50 Compulsory: yes Language: en Preconditions: not specified Particular preconditions for earning study credits: Brief description: Working in projects requires specific employee skills because you have to reach the objective in a specific period of time, with limited resources like finances. You understand the importance of taking a lot of time to formulate the project plan as a key to success. A plan that also sets the focus to prevent a lack of cooperation. With effective arrangements and mutual agreement a team will be more successful in reaching the targets. Therefore, Project Management aims to be one of these hands-on courses. Groups of 3-4 students are working together on a real project. The project team should come up with a specific result within a specific period of time. Fellow students form a project team that - in consultation with stakeholders - develops a project plan that will actually be executed after receiving approval by the sponsor and the IBMS tutor. Assessment Format Oral (O), written (W) or alternative (A) assessment Competences Weight Minimum score Planned in inspection 9 in Re sit in O W A Format 1 x Project Plan BBA 2.1 & % IBMS IV.1 2 x Portfolio including project files BBA % inspection 1 re sit exam 9 < 10 working days after publication of mark vastgesteld cvb: dd/mnd/jr advies opleidingscommissie: 16/06/2014

20 CU14241 Title: Organisation & Management EC s: 5,00 Compulsory: yes Language: en Preconditions: not specified Particular preconditions for earning study credits: not specified Brief description: Studying this you will look at organisations from different perspectives and ask yourself questions like: Which strategy will be most successful? What is the role of employees and what motivates them? What different kinds of structures are possible? How can we manage and control an organisation? During the semester you will be presented with an organisation you will conduct a company scan for. This scan is based on the 7S-model (strategy, structure, systems, staff, skills, style and shared values). With the 7S-model you are able to evaluate current status of the organisation and if the organisation is in balance. Assessment Format Oral (O), written (W) or alternative (A) assessment O W A Format 1 x Open questions BBA 1.1, 1.2 & 1.3 IBMS II3, II.4, III.7 & III.9 2 x Discussion organisation scan BBA 2.1 & 2.2 IBMS II.3, II.4, III.7 & III.9 3 x Report (organisation scan) BBA 3.1 IBMS II.3, II.4, III.7 & III.9 Competences Weight Minimum score Planned in inspection 10 in Re sit in 60% % 5.0 before % inspection 1 re sit exam 10 < 10 working days after publication of mark vastgesteld cvb: dd/mnd/jr advies opleidingscommissie: 16/06/2014

21 CU14257 Title: Business Accounting EC s: 5,00 Compulsory: yes Language: en Preconditions: not specified Particular preconditions for earning study credits: not specified Brief description: Business accounting brings clarity to the process of setting up an accounting system, including a basic explanation of how to enter numbers into the system manually. The clear structure of the course provides students with good insight into the basics of accounting. The course consists of four parts: designing an accounting system special entries and frequently occurring themes such as VAT, clearing of invoices and discounts international aspects of accounting, including ratio analysis an integrated case enabling students to show their knowledge in practice The simple structure and concise nature of the course will help students to improve on any deficiencies in the subject. Assessment Format Oral (O), written (W) or alternative (A) assessment O W A Format 1 x Final exam BBA 1.2 & 1.3 IBMS III.8 2 x Active participation Self study assignment Competences Weight Minimum score BBA 1.2 & 1.3 IBMS III.8 Planned in inspection 11 in Re sit in 75% % 5.0 n/a n/a n/a n/a inspection 1 re sit exam 11 < 10 working days after publication of mark vastgesteld cvb: dd/mnd/jr advies opleidingscommissie: 16/06/2014

22 CU14256 Title: Business Law EC s: 5,00 Compulsory: yes Language: en Preconditions: not specified Particular preconditions for earning study credits: not specified Brief description: This introductory course in international business law is not designed to turn you into lawyers. It is designed to help you deal with basic legal concepts in the context of modern business. This course will enable you to recognize relevant issues and the legal implications of frequently occurring business situations, focusing on risks that affect business transactions in the global marketplace. The course will help students become familiar with legal aspects of international business and to apply legal concepts to genuine business situations. Ideally you can learn to avoid lawsuits and expand your awareness of your rights and responsibilities in business situations. With the proper care, major legal problems can be avoided. This course will help you learn to exercise that care. Assessment Format Oral (O), written (W) or alternative (A) assessment O W A Format 1 x Interim exam BBA 1.2 IBMS I.1 & III.9 2 x Final exam BBA 1.2 IBMS I.1 & III.9 Competences Weight Minimum score Planned in inspection 12 in Re sit in 50% % inspection 1 re sit exam 12 < 10 working days after publication of mark vastgesteld cvb: dd/mnd/jr advies opleidingscommissie: 16/06/2014

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Study Guide. Bachelor s programme in. International Business & Management Studies 2013-2014. Version 1.3

Study Guide. Bachelor s programme in. International Business & Management Studies 2013-2014. Version 1.3 Study Guide Bachelor s programme in International Business & Management Studies 2013-2014 Version 1.3 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, September 2013 Contents 1 Foreword 5 2 Organization of the

Nadere informatie

Study Guide. Bachelor s programme in International Communication and Media 2012-2013

Study Guide. Bachelor s programme in International Communication and Media 2012-2013 Study Guide Bachelor s programme in International Communication and Media 2012-2013 1 2 Contents 1 Foreword 6 2 Organization of the study programme 8 2.1 Professional profile... 8 2.1.1 Profession... 8

Nadere informatie

Bachelor Thesis. Author: Martijn Leegsma (s0175978) m.leegsma@student.utwente.nl

Bachelor Thesis. Author: Martijn Leegsma (s0175978) m.leegsma@student.utwente.nl Bachelor Thesis The gap between marketing education and marketing practice in The Netherlands A study of the competences that marketing practice requires Bachelor Thesis Business Administration University

Nadere informatie

Technische Bedrijfskunde

Technische Bedrijfskunde 2d. Opleidingsspecifieke bijlage bij de OER 2014-2015 voor de Bachelor of Science opleiding Technische Bedrijfskunde 1. Doel van de opleiding (OER art. 3.1 en onderwerp 1 NVAO accreditatiekader) 1a Profiel

Nadere informatie

International Business Administration (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B International Business

International Business Administration (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B International Business International Business Administration (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - B International Business Administration - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - B International Business Administration

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

competentie 1 competentie 2 competentie 3 competentie 4 competentie 55

competentie 1 competentie 2 competentie 3 competentie 4 competentie 55 MODULES HOOFDFASE MANDATORY Advanced Course Applied Research 2 Advanced Course Concepting Plus 4 Advanced Course Creativity & Personality 6 Advanced Course Strategic Communication Management 8 Special

Nadere informatie

4.3.2 Copying and Printing... 11 4.4 Library... 11 4.5 ICT Facilities... 11 4.5.1 Computer facilities... 11 4.5.2 Wi-Fi... 11 4.5.3 Printing, copying

4.3.2 Copying and Printing... 11 4.4 Library... 11 4.5 ICT Facilities... 11 4.5.1 Computer facilities... 11 4.5.2 Wi-Fi... 11 4.5.3 Printing, copying Contents 1 INTRODUCTION... 4 1.1 The University of Aruba and Faculties... 4 1.2 Objectives of the University... 4 2 THE GOVERNANCE OF THE UNIVERSITY OF ARUBA... 5 2.1 Rector... 5 2.2 Advisory Board...

Nadere informatie

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2010-2011

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2010-2011 Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2010-2011 I De premasteropleiding duurt

Nadere informatie

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011 MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES Pierre Winkler, 2011 1 INHOUD Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Generieke competenties - de HBO-raad en de commissie Franssen... 4

Nadere informatie

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011 Vlindersingel 220 NL 3544 VM Utrecht +31 308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May

Nadere informatie

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam.

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam. 1 2 7 5 Applied Research 1 2 3 4 5 Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie Research proposal, management summary. Will be anounced on

Nadere informatie

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis Saxion University of Applied Sciences Bachelor`s thesis -- A integrated model for change to improve the project lifecycle and use of organisational goals with a business scorecard -- Frederik Tetteroo

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfsopdracht Praktijk Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCIL-BEDROPD-13 1.2 Cursusnaam Bedrijfsopdracht Praktijk 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

The transformation from a bureaucratic to a matrix organization:

The transformation from a bureaucratic to a matrix organization: The transformation from a bureaucratic to a matrix organization: A case study of the directorate of Development Finance of the Ministry of Finance of Suriname A Research Paper by: Raïssa van Varsseveld

Nadere informatie

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam.

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam. 1 2 7 5 Applied Research 1 2 3 4 5 Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie Research proposal, management summary. Will be anounced on

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

Stenden University of Applied Sciences

Stenden University of Applied Sciences Stenden University of Applied Sciences Applied Business Administration (Toegepaste Bedrijfskunde) Limited Study Programme Assessment Netherlands Quality Agency (NQA) May 2013 2/59 NQA Stenden: limited

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie

Advanced Courses CO. AANBOD Optional AC SEMESTER 1 - periode 1

Advanced Courses CO. AANBOD Optional AC SEMESTER 1 - periode 1 Advanced Courses CO Een Advanced Course (AC) is een module van 4 uur gedurende 1 periode (6wk). De AC s worden afgesloten met een schriftelijk tentamen/ opdracht/ mondelinge presentatie in de collegeweek

Nadere informatie

Advanced Courses CE. AANBOD Optional AC SEMESTER 1 - periode 1

Advanced Courses CE. AANBOD Optional AC SEMESTER 1 - periode 1 Advanced Courses CE Een Advanced Course (AC) is een module van 4 uur gedurende 1 periode (6wk). De AC s worden afgesloten met een schriftelijk tentamen/ opdracht/ mondelinge presentatie in de collegeweek

Nadere informatie

Master of Project Management

Master of Project Management Master of Project REsearch centre for INNOVATIon & BUSINESS The Master of Project program is unprecedented in its focus, content and quality. It provides project management professionals a unique opportunity

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie -

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie - Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 I De Bacheloropleiding

Nadere informatie

Appendix Coursedescriptions. Master Facility and Real Estate Management

Appendix Coursedescriptions. Master Facility and Real Estate Management Appendix Coursedescriptions Master Facility and Real Estate Management 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Asset Management Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MMFR-ASMAN-14

Nadere informatie

Learning outcomes. theoretical

Learning outcomes. theoretical Learning outcomes theoretical accountancy education 2008 This document is in English as from paragraph 2.5, page Betreft : Dutch learning outcomes theoretical accountancy education Auteur : Commissie Eindtermen

Nadere informatie

MBO ICT policy monitor

MBO ICT policy monitor MBO ICT policy monitor To control the use of ICT in the educational process of secondary vocational education (MBO) in the Netherlands Based on the perception of the teacher and the balance between the

Nadere informatie