Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd"

Transcriptie

1 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs binnen de HZ. Dit document geeft een algemeen beeld van alle opleidingen die door de HZ worden verzorgd. De OER HZ bevat instellingspecifieke bepalingen, die dus voor de gehele HZ gelden. Voor elke opleiding wordt jaarlijks door het college van bestuur een opleidingspecifieke Uitvoeringsregeling OER HZ (hierna: Uitvoeringsregeling) vastgesteld. 1.2 opleidingscommissie De opleidingscommissie wordt in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de vaststelling van de betreffende Uitvoeringsregeling advies uit te brengen aan het college van bestuur De opleidingscommissie beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling en de betreffende Uitvoeringsregeling. 1.3 academiedirecteur De betrokken academiedirecteur is verantwoordelijk voor: a. de uitvoering van de OER HZ; b. invulling en uitvoering van de Uitvoeringsregeling; c. jaarlijkse evaluatie ten behoeve van het college van bestuur van de OER HZ en de Uitvoeringsregeling, waarbij hij het tijdsbeslag weegt voor de studenten, dat daaruit voortvloeit ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast (art WHW); d. voorbereiding van aanpassingen van de Uitvoeringsregeling. Hoofdstuk 2 Uitvoeringsregeling OER HZ per opleiding: International Business and Management Studies 2.1 Inschrijving, vooropleidingseisen en toelatingsbeleid Overzicht nadere vooropleidingseisen (art. 2.3 OER HZ in aanvulling op de eisen zoals verwoord in artikel 2.2 OER HZ) Instroom met Havo-diploma NT NG EM CM IBMS Student met diploma tot Student met diploma vanaf Ec. of M&O Of 2e mvt Ec. of M&O Of 2e mvt Ec. of M&O Ec. of M&O Ec. of M&O

2 Instroom met VWO-diploma IBMS Student met diploma tot student met diploma vanaf NT NG EM CM Ec.1 Ec.1 Ec.1 Ec. of M&O or 2e mvt Ec. of M&O of 2e mvt Ec. of M&O Deficiëntie-onderzoek (art. 2.4 OER HZ) ) HZ Schakelcursus economie 2014 De Schakelcursus economie is bedoeld voor leerlingen met een havo- of vwo-diploma van wie het profiel niet overeenkomt met de wettelijk gestelde eisen voor hun studierichting. Deze categorie studenten moet de afsluitende toets die behoort bij de schakelcursus (met een voldoende) halen. Dat is een voorwaarde om te worden toegelaten tot de opleiding. Ook is deze schakelcursus geschikt voor aankomende studenten die vinden dat ze extra lessen kunnen gebruiken of voor studenten voor wie een Schakelcursus economie (met voldoende toetsresultaat) door de HZ wordt geadviseerd of als voorwaarde wordt gesteld om te worden toegelaten tot een studie. Studiebelasting De studiebelasting van de cursus is 40 uur, inclusief de lessen. Data De HZ zomercursus start in augustus ( 34). De lesdagen van de cursus die gegeven wordt op de hoofdlocatie van de HZ University of Applied Sciences zijn op maandag 18 augustus, dinsdag 19 augustus, woensdag 20 augustus, donderdag 21 augustus en vrijdag 22 augustus. Op maandag 25 augustus vindt de toets plaats. Kosten De kosten voor deelname bedragen 150,- (betaling verloopt via acceptgiro). Lesmateriaal wordt, tegen contante betaling van een borgsom van 50,- beschikbaar gesteld door HZ. Reiskosten e.d. zijn voor eigen rekening. Aanmelden Inschrijven voor de schakelcursus Economie gaat via het online inschrijfformulier. In verband de zomervakantie en de organisatie van de schakelcursus, ontvangen wij aanmeldingen graag vóór vrijdag 11 juli 2014.

3 Vragen Voor vragen over de schakelcursus Economie kun je contact opnemen met: het Academiebureau van de Academie voor Economie en Management via Onderwerpen van de Schakelcursus 1. Prijsmechanisme (vraag en aanbod), prijs- en inkomenselasticiteit, relatie prijselasticiteit en omzet 2. Marktvormen (monopolie, oligopolie, monopolistische concurrentie, volledig vrije mededinging) en bedrijfsstrategie 3. Balans en resultatenrekening, solvabiliteit en liquiditeit, kosten en uitgaven, opbrengsten en ontvangsten 4. Indexcijfers, procentuele veranderingen, groeivoeten 5. Conjuncturele groei en structurele groei; begrotingsbeleid overheid 6. Berekening van toegevoegde waarde, BBP, BNP enz. 7. Onderwerpen uit basisrekenen (afhankelijk van de vaardigheden van de deelnemende studenten) Aanvullende eisen (art. 2.5 OER HZ) N.v.t Toelatingseisen werkkring bij deeltijdopleiding (art OER HZ) Is niet van toepassing op deze Uitvoeringsregeling omdat het hier gaat om de VOLTIJD variant van de betrokken opleiding Toelatingseisen werkkring bij duale opleidingsvariant (art OER HZ) Is niet van toepassing op deze Uitvoeringsregeling omdat het hier gaat om de VOLTIJD variant van de betrokken opleiding. 2.2 Inrichting opleiding en onderwijs, supplement bij getuigschrift Program profile International Business and Management Studies (art 3.2 OER HZ) Practical information You are open minded, internationally oriented and inspired by co-operating with others from various cultures. This serves you well as a future international manager. Within the program international Business and Management Studies you will combine management, entrepreneurship, marketing & sales and financial management to make Small and Medium sized enterprises successful within an international environment. During your study you will get the opportunity to build your own (international) business network. As a graduate from the IBMS program you will probably land in a broad and international business environment. You will have numerous and diverse opportunities to shape your international career. International experience during your education will prove to be indispensable as a preparation for your professional future.. Program The IBMS program takes four years. All lessons and exams are in English. In the first year courses will be largely (approximately 75 %) comparable with other programs within the Academy of Economics and

4 Management. In the second, third and fourth year there will be heavy emphasis on business practice. In the third year you will attend a minor, or alternatively study abroad for half a year. Also you will participate in an internship during 5 months. During the fourth year you will be focused on graduating. After graduation you may call yourself Bachelor of Business Administration.

5 2.2.2 Competencies (art 3.2 OER HZ) Description of competences of the program International Business and Management Studies Competences of the Bachelor of Business Administration 1. The bba is equipped to start up, lead and take responsibility for a company at operational level from various disciplinary angles within a sustainable perspective. 1.0 gathers and interprets secondary information at macro and meso level 1.1 puts together a business plan for a start-up company, wherein marketing, financial, organizational and legal aspects are presented in a clear and coherent way. 1.2 executes various business processes, in collaboration with others, within a simple organization. 1.3 assesses the performance of an existing organization and formulates proposals for improvement. 1.4 assesses his/her own performance and adjusts behavior. 2. The bba formulates convincing implementable solutions for organizational problems for organizations, which fit within the quality system of those organizations at a tactical level. 2.1 identifies a problem within a business organization. 2.2 analyses the causes and effects of the problem identified for a process and for the organization. 2.3 solves the problem by restoring the process and improving operations. 3. The bba supplies a contribution to the development of the policy of an international company at strategic level in co-operation with others from different cultures. 3.1 communicates in English about own field of expertise (major). 3.2.deals with cultural differences 3.3 assesses international aspects of an organization from his own field of expertise and formulates proposals for improvement Competencies of the program International Business and management studies 1. The IBMS graduate watches trends and developments in the field of international business, different approaches to internationalization, the influence of increasing globalization, international trade and the role of various international institutions and markets and analyses trends and developments. This is to determine the impact of these trends and developments and to contribute to the development and evaluation of futureoriented internationalization strategies of the organization. 1.1 searches, scans and studies texts on international developments relevant to the organization. 1.2 Summarizes international studies that are relevant to the development of the Organization. 1.3 advises management on the opportunities and threats for the organization in the international environment. 1.4 determines the effects of internationalization strategies for corporate strategy and business processes 1.5 formulates adjustments in the mission and internationalization strategies of the company.

6 2. The IBMS graduate matches the strategy and policy of the organization based on cultural differences between countries, organizations and functions so that the organization can adequately respond to cultural differences which it faces. 2.1 describes strategies that allow the organization to adapt. to cultural differences at national, organizational and job level 2.2 maintains an international network appropriate to the tasks and organization. 3. The IBMS graduate formulates solutions to international business problems and solutions that contribute to the synergy between organizational strategy, organizational culture and organizational structure. 3.1 conducts research within the organization to problems in the field of sales, marketing, personnel, logistics or customer orientation 4. The IBMS graduate looks proactively for business opportunities, regarding products and services, that increase operating profit. 4.1 looks for opportunities for new and existing products and services. 4.2 helps to create an atmosphere within the organization in which people proactively participate in change. 4.3 writes and defends a business plan for a (starting) company. 5. The IBMS graduate develops consistent marketing / export policies or adapts existing policies on the basis of international market research. He implements (parts of) the marketing and export program and makes sure he / she is informed of the results. 5.2 implements the marketing or export plan. 6. The IBMS graduate develops and evaluates logistic processes and logistics management so that the supply chain (s) that the organization have to deal with function better. 6.1 assesses the progress of international business processes, such as purchasing, distribution and customer service. 6.2 formulates improvements to the supply chain (s) 'in which the organization operates. 7. The IBMS graduate interprets financial data and makes proposals to improve the financial management of the organization, taking into account the different regulations in different countries and using various instruments of financial management. 7.1 defines how the organization should deal with the financial risks of international business 7.2 performs control functions within the multinational organization 7.3 reports the findings of audits with recommendations to improve financial policies Generic Higher professional education competencies IBMS Generic Competencies

7 Leadership: The ability to take initiative and a leading role within a (project) team in order to reach a defined goal. Co-operation: The ability to actively contribute to a group product or result. Business Communication: BC 1: The ability to express himself fluently and correctly in English, both in speech and in writing BC2: The ability to lead a discussion, express his ideas, make proposals, draft reports and give presentations. BC 3: The ability to make proper use of audio-visual aids in his presentations. BC4: The ability to express himself at an intermediate level in a second foreign language. Analyzing and information processing AI 1: The ability to apply relevant scientific insights, theories and concepts, to combine several subjects, to gather information and draw conclusions in a methodical and reflective manner. AI 2: The ability to act carefully and punctually and to produce output that is literate, numerate abd coherent. Creative problem solving: The ability to define and analyse complex situations, to develop alternative solutions to problems that are neither straightforward nor subject to standard procedures and to assess the effects. Planning and organizing: PO 1: The ability to plan, manage, control and evaluate personal activities and group work in projects. PO 2: The ability to make use of relevant techniques in his activities to monitor his own performance. Learning and self-development: The ability to know his strengths and weaknesses and to indicate how and when he intends to improve his weaknesses; he knows the limits of his competencies and can critically evaluate and account for his own actions, can take criticism and put it to good use. Takes initiatives and works independently. Ethical responsibility: Understanding of the ethical, normative and social issues related to the professional practice and accepting the responsibility for his actions.

8 2.2.3 Inrichting opleiding (art 3.3, 3.13, OER HZ) Inrichting van de opleiding: Nationale naam: International Business and Management Studies International naam: International Business and Management Studies Verleende graad: Bachelor of Business Administration Studieduur: 4 jaar Studielast propedeutische fase: 60 EC Studielast hoofdfase: 180 EC Variant: Voltijd Croho-code: Locatie: Vlissingen Voertaal: Engels Datum begin accreditatie: Vervaldatum accreditatie: Associate degree: n.v.t. Gezamenlijke opleiding: n.v.t. Verkort VWO-traject n.v.t.

9 vastgesteld cvb: dd/mnd/jr advies opleidingscommissie: 16/06/2014

10 2.2.4 Cursussen propedeutische fase (art 3.5, 3.11 OER HZ) Semester 1 CU14040 Title: Information Literacy & Problem Analysis EC s: 2,50 Compulsory: yes Language: en Preconditions: not specified Particular preconditions for earning study credits: not specified Brief description: This course focuses on desk research and has a practical orientation. The course is essential for developing competencies that you need as a Bachelor-degree student to systematically search for and document information. In so doing you will use internationally accepted standards for desk research. You know which information you need and you can search, find, judge, analyse and process information in an efficient manner. In this course your information questions are the central focus, based on a topic related to your studies and the professional practice in which you are going to work after your graduation or in which you are already working.to answer you information questions you gather and process information. Assessment Format Oral (O), written (W) or alternative (A) assessment Competences Weight Minimum score Planned in inspection 1 in Re sit in O W A Format 1 x Research plan BBA % 5.5 before before 4 9 IBMS V.4 2 x Marketing plan (see CU14043) BBA 3.1 & % 5.5 before 4 9 before inspection 1 re sit exam Se Se 1 < 10 working days after publication of mark vastgesteld cvb: dd/mnd/jr advies opleidingscommissie: 16/06/2014

11 CU15334 Titel: Excel Aantal EC s: 2,5 Verplicht: J Voertaal: NL/ENG Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: During this course students will be introduced to the basic and advanced components of Microsoft Excel Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i M S A Vorm Inhoud koppeling met deeltaken uit Wegings factor Bodemcijfer Planning toets in Inzage werk (< 10 werkdagen na ontvangst cijfer) Planning herkansing in Inzage herkansing in 1 x Praktijkexamen BBA 3.2 IBMS III.7 2 x Praktijkexamen BBA 3.2 IBMS III.7 50% 5,0 45 nvt 5 nvt 50% 5,0 4 nvt 15 nvt vastgesteld cvb: dd/mnd/jr advies opleidingscommissie: 16/06/2014

12 CU14042 Title: Economics EC s: 5,00 Compulsory: yes Language: en Preconditions: not specified Particular preconditions for earning study credits: not specified Brief description: The economic business environment has a considerable influence on EU-company turnover and returns. Increases in the degree of competition, a period of economic decline or a strong increase in the exchange rate involve risks for companies. In addition, companies run risks that may be associated with the developments within the industry, or be the result of developments within the national or global economy. Companies results are exposed to fluctuations in raw material prices, oil prices, wages, interest rates, exchange rates etc. These are the factors that determine the ever-changing competitiveness of companies within an industry. Managers need to have insight into the way in which business environment influences companies results. To analyse the risks, basic knowledge of the terminology generally employed and the economic processes is required. Furthermore managers need to be able to make a prognosis of future developments in the industry, the national and global economy. Finally managers need to be aware of the relevance of economics to business decision-making. Assessment Format Oral (O), written (W) or alternative (A) assessment O W A Format 1 x Report BBA 1.1 IBMS I.1 2 x Case study assessment BBA 1.1 IBMS I.1 Competences Weight Minimum score Planned in inspection 2 in Re sit in 40% 6.0 before % inspection 1 re sit exam 2 < 10 working days after publication of mark vastgesteld cvb: dd/mnd/jr advies opleidingscommissie: 16/06/2014

13 CU14043 Title: Marketing EC s: 5,00 Compulsory: yes Language: en Preconditions: not specified Particular preconditions for earning study credits: not specified Brief description: This introductory course focuses on marketing principles in general and the marketing process planning process in particular. By means of elaborated cases students gain familiarity with commonly used theories and models. In the course of the on-going semester students have to apply given theory and models in order to develop in small teams their own marketing plans for an authentic neighbouring company. Assessment Format Oral (O), written (W) or alternative (A) assessment O W A Format 1 x Multiple choice exam about terminology and theoretical concepts and models (part 1) BBA 1.1 & 1.2 IBMS III.6 2 x Multiple choice exam about terminology and BBA 1.1 & 1.2 theoretical concepts and models (part 2) IBMS III.6 3 x Marketing Plan BBA 3.1 IBMS II.5 Competences Weight Minimum score Planned in inspection 3 in Re sit in 35% % % 5.0 before 4 9 before 15 inspection 1 re sit exam 18 3 < 10 working days after publication of mark vastgesteld cvb: dd/mnd/jr advies opleidingscommissie: 16/06/2014

14 CU14044 Title: Finance EC s: 5,00 Compulsory: yes Language: en Preconditions: not specified Particular preconditions for earning study credits: not specified Brief description: Entrepreneurship and a clear insight in business processes and their related financial implications go hand in hand. Together with a clear understanding of the marketing principles taught in course CU14043 (Marketing), it helps managers and entrepreneurs to create viable business plans for companies as a whole or departments that form part of larger organisations. While the first part of the course focuses on understanding fundamental financial calculations and ratios, the second part focuses on applying the acquired knowledge into an authentic business plan that serves a neighbouring company or organisation. Assessment Format Oral (O), written (W) or alternative (A) assessment Competences Weight Minimum score Planned in inspection 4 in Re sit in O W A Format 1 x Theory exam and practical test about cost BBA % calculations and company forms IBMS III.8 2 x Presentation Financial Plan IBMS III.8 20% 5.5 before x Theory exam and practical test about the calculations in the financial plan BBA 1.3 IBMS III.8 45% inspection 1 re sit exam 4 < 10 working days after publication of mark vastgesteld cvb: dd/mnd/jr advies opleidingscommissie: 16/06/2014

15 CU14259 Title: Business Ethics EC s: 5,00 Compulsory: yes Language: en Preconditions: not specified Particular preconditions for earning study credits: Brief description: Different approaches of business ethics are presented. Topics covered include: ethical dilemmas in cross-cultural communication responsible leadership making decisions in business ethics whistle-blowers Assessment Format Oral (O), written (W) or alternative (A) assessment O W A Format 1 x Digital storytelling BBA 1.4 IBMS I.2 IBMS VI.7 2 x The Socrates Dialogue BBA 1.4 IBMS I.2 IBMS VI.7 Competences Weight Minimum score Planned in inspection 5 in Re sit in 60% 55 n/a n/a % 55 n/a n/a 3 9 inspection 1 re sit exam 5 < 10 working days after publication of mark vastgesteld cvb: dd/mnd/jr advies opleidingscommissie: 16/06/2014

16 CU14046 Title: Academic Career Coaching 1 EC s: 2,50 Compulsory: yes Language: en Preconditions: not specified Particular preconditions for earning study credits: Brief description: The classes for this course aim to introduce freshmen to the professional field of IBMS graduates. Therefore, IBMS alumni are invited to talk about their work and how their study at the HZ helped them to successfully enter the job market and to further on develop their professional career. In addition, company visits and excursions to Antwerp and Rotterdam are being organised to introduce students to a wide range of different businesses and organisations. Next, many activities are offered to allow students to getting to know each other better in order to foster future team assignments in the course of their study career at the HZ. Last but not least, the course aims to help students answer the question if the IBMS programme effectively matches their personal expectations about study, life and work. Assessment Format Oral (O), written (W) or alternative (A) assessment O W A Format 1 x Portfolio BBA 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 & 4.5 IBMS IV.2 IBMS V.5 IBMS VI.6 Competences Weight Minimum score Planned in inspection 6 in Re sit in 100% 5.5 before 4 9 before 15 inspection 1 re sit exam 18 6 < 10 working days after publication of mark vastgesteld cvb: dd/mnd/jr advies opleidingscommissie: 16/06/2014

17 CU04090 Title: Making Contact EC s: 2,50 Compulsory: yes Language: en Preconditions: English A2 level Particular preconditions for earning study credits: not specified Brief description: Intermediate (B1) course preparing for practical professional situations, targeting the four main skills (reading, writing, listening & speaking) and paying special attention to grammar, vocabulary and pronunciation. The sequel to this course is CU Assessment Format Oral (O), written (W) or alternative (A) assessment O W A Format 1 x pair work job description conversation Meeting a business colleague 2 x open questions reading summarising vocabulary 3 x individual process assessment - assignments Competences Weight Minimum score Can do s talking & conversing 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4.1, 4.2, 4.3 BBA 1.5 & IBMS IV.3 Can do s reading 2.2, 2.3, 2.4 Can do s writing 5.5, 5.6 Language strategy vocabulary: 6a, 6b, 6c BBA 1.5 & IBMS IV.3 n/a BBA 1.5 & IBMS IV.3 Planned in inspection 7 in Re sit in 40% % inspection 1 re sit exam 20% 6.0 n/a permanently n/a permanently 7 < 10 working days after publication of mark vastgesteld cvb: dd/mnd/jr advies opleidingscommissie: 16/06/2014

18 Semester 2 CU13716 Title: Qualitative Research EC s: 2,50 Compulsory: yes Language: en Preconditions: Successful completion of CU14040 Particular preconditions for earning study credits: not specified Brief description: The total research cycle is part of this course. The focus lies on collecting and analysing qualitative data, using observations and interviews. By means of feedback from students and the lecturer, you learn to understand the process and to make an assessment that leads to a co-assessment. By making the research ethics explicit within the report, you show accountability for the ethical code with regard to research. Assessment Format Oral (O), written (W) or alternative (A) assessment O W A Format 1 x Report BBA 3.1, 3.2, 3.3 & 3.4 IBMS V.4 Competences Weight Minimum score Planned in inspection 8 in Re sit in 100% 5.5 before inspection 1 re sit exam 8 < 10 working days after publication of mark vastgesteld cvb: dd/mnd/jr advies opleidingscommissie: 16/06/2014

19 CU14255 Title: Project Management EC s: 2,50 Compulsory: yes Language: en Preconditions: not specified Particular preconditions for earning study credits: Brief description: Working in projects requires specific employee skills because you have to reach the objective in a specific period of time, with limited resources like finances. You understand the importance of taking a lot of time to formulate the project plan as a key to success. A plan that also sets the focus to prevent a lack of cooperation. With effective arrangements and mutual agreement a team will be more successful in reaching the targets. Therefore, Project Management aims to be one of these hands-on courses. Groups of 3-4 students are working together on a real project. The project team should come up with a specific result within a specific period of time. Fellow students form a project team that - in consultation with stakeholders - develops a project plan that will actually be executed after receiving approval by the sponsor and the IBMS tutor. Assessment Format Oral (O), written (W) or alternative (A) assessment Competences Weight Minimum score Planned in inspection 9 in Re sit in O W A Format 1 x Project Plan BBA 2.1 & % IBMS IV.1 2 x Portfolio including project files BBA % inspection 1 re sit exam 9 < 10 working days after publication of mark vastgesteld cvb: dd/mnd/jr advies opleidingscommissie: 16/06/2014

20 CU14241 Title: Organisation & Management EC s: 5,00 Compulsory: yes Language: en Preconditions: not specified Particular preconditions for earning study credits: not specified Brief description: Studying this you will look at organisations from different perspectives and ask yourself questions like: Which strategy will be most successful? What is the role of employees and what motivates them? What different kinds of structures are possible? How can we manage and control an organisation? During the semester you will be presented with an organisation you will conduct a company scan for. This scan is based on the 7S-model (strategy, structure, systems, staff, skills, style and shared values). With the 7S-model you are able to evaluate current status of the organisation and if the organisation is in balance. Assessment Format Oral (O), written (W) or alternative (A) assessment O W A Format 1 x Open questions BBA 1.1, 1.2 & 1.3 IBMS II3, II.4, III.7 & III.9 2 x Discussion organisation scan BBA 2.1 & 2.2 IBMS II.3, II.4, III.7 & III.9 3 x Report (organisation scan) BBA 3.1 IBMS II.3, II.4, III.7 & III.9 Competences Weight Minimum score Planned in inspection 10 in Re sit in 60% % 5.0 before % inspection 1 re sit exam 10 < 10 working days after publication of mark vastgesteld cvb: dd/mnd/jr advies opleidingscommissie: 16/06/2014

21 CU14257 Title: Business Accounting EC s: 5,00 Compulsory: yes Language: en Preconditions: not specified Particular preconditions for earning study credits: not specified Brief description: Business accounting brings clarity to the process of setting up an accounting system, including a basic explanation of how to enter numbers into the system manually. The clear structure of the course provides students with good insight into the basics of accounting. The course consists of four parts: designing an accounting system special entries and frequently occurring themes such as VAT, clearing of invoices and discounts international aspects of accounting, including ratio analysis an integrated case enabling students to show their knowledge in practice The simple structure and concise nature of the course will help students to improve on any deficiencies in the subject. Assessment Format Oral (O), written (W) or alternative (A) assessment O W A Format 1 x Final exam BBA 1.2 & 1.3 IBMS III.8 2 x Active participation Self study assignment Competences Weight Minimum score BBA 1.2 & 1.3 IBMS III.8 Planned in inspection 11 in Re sit in 75% % 5.0 n/a n/a n/a n/a inspection 1 re sit exam 11 < 10 working days after publication of mark vastgesteld cvb: dd/mnd/jr advies opleidingscommissie: 16/06/2014

22 CU14256 Title: Business Law EC s: 5,00 Compulsory: yes Language: en Preconditions: not specified Particular preconditions for earning study credits: not specified Brief description: This introductory course in international business law is not designed to turn you into lawyers. It is designed to help you deal with basic legal concepts in the context of modern business. This course will enable you to recognize relevant issues and the legal implications of frequently occurring business situations, focusing on risks that affect business transactions in the global marketplace. The course will help students become familiar with legal aspects of international business and to apply legal concepts to genuine business situations. Ideally you can learn to avoid lawsuits and expand your awareness of your rights and responsibilities in business situations. With the proper care, major legal problems can be avoided. This course will help you learn to exercise that care. Assessment Format Oral (O), written (W) or alternative (A) assessment O W A Format 1 x Interim exam BBA 1.2 IBMS I.1 & III.9 2 x Final exam BBA 1.2 IBMS I.1 & III.9 Competences Weight Minimum score Planned in inspection 12 in Re sit in 50% % inspection 1 re sit exam 12 < 10 working days after publication of mark vastgesteld cvb: dd/mnd/jr advies opleidingscommissie: 16/06/2014

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t.

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. 5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. Active learning The following questions are about active learning. In

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

HBFF Training & Consultancy

HBFF Training & Consultancy HBFF Training & Consultancy Business English, level A Business English, Level B Business English, Level C Business Writing Skills One-to-one trainings GENERAL COURSES HBFF Training & Consultancy Verwersstraat

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Educational Design as Conversation

Educational Design as Conversation 1 Educational Design as Conversation Inter-professional dialogue about the teaching of academic communications skills EATAW 2011 - Jacqueline van Kruiningen, University of Groningen Grading papers collaboratively

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc. AGENDA

Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc.  AGENDA Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc. www.ict-mastery.eu AGENDA e-skills / e-competenties ICT spraakverwarring e-cf raamwerk Kwaliteitsraamwerk I(v) Benutting van e-cf

Nadere informatie

OER/TER ADDENDA ( )

OER/TER ADDENDA ( ) OER/TER ADDENDA (21-11-2017) Regarding: Teaching and Examination Regulations Master s degree programmes The new text: p. 170 Programme: Executive Master of Finance and Control/EMFC Year: 2 sem course title

Nadere informatie

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels)

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) De Cambridge English presentatie voor de leerlingen Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) CAMBRIDGE CERTIFICATE Da Vinci 2015-2016 WHO IS IT FOR? -- IT IS FOR YOU! - Do this programme if you are

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

University of Groningen Educational value of digital examination

University of Groningen Educational value of digital examination University of Groningen Educational value of digital examination Benefits Digital Examination HANDWRITING CORRECTING 1 2 3 Do you remember the Correcting the essay exams in handwriting from your students

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. Ik zou mij graag inschrijven voor. Verklaren dat u graag wilt

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig)

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) LEERDOELEN 1. Inzicht krijgen in de waarde van creatief ondernemerschap door de marktwaarde van je kunst te leren waarderen. 2. Het ontwikkelen van fundamentele marketing-

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

VLM workshop strategie. Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Futureproofed v.01

VLM workshop strategie. Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Futureproofed v.01 VLM workshop strategie Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Futureproofed v.01 1. Welkom en agenda Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Why are we having this meeting? 14:10 14:20 Overview of

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Inclusive Education: competences for teacher training

Inclusive Education: competences for teacher training 08052014 Inclusive Education: competences for teacher training Evelien Dankert MSc Teacher Training Institute Leiden University of Applied Sciences The Netherlands Our goal in teacher training in relation

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Korea Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Introduction to KM Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Good to know Introductions Your CIKM experience Outline CIKM Sessions Tuesday Introduction to KM & Groupwork Introduction to (CI)KM Strategy

Nadere informatie

Hoe vergroot ik het lerend vermogen van mijn organisatie? Continue verbeteren, accelerated learning

Hoe vergroot ik het lerend vermogen van mijn organisatie? Continue verbeteren, accelerated learning Aad Streng Jean In het Panhuis Hoe vergroot ik het lerend vermogen van mijn organisatie? Continue verbeteren, accelerated learning Werkwijze workshop Onze visie op leren en continu verbeteren. Deze visie

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Marketing - MSc (parttime) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - M Marketing (deeltijd) - 2013-2014

Marketing - MSc (parttime) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - M Marketing (deeltijd) - 2013-2014 Marketing - MSc (parttime) I Verdiep uw kennis, verbreed uw blik en vergroot uw kansen Het Master in Marketing programma neemt u mee op een tocht waarin u uzelf uitdaagt verder te kijken in de gebieden

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

PROFESSIONELE ONTWIKKELING VIA DE AQI: achtergrond en eerste ervaringen

PROFESSIONELE ONTWIKKELING VIA DE AQI: achtergrond en eerste ervaringen PROFESSIONELE ONTWIKKELING VIA DE AQI: achtergrond en eerste ervaringen INTERNATIONALISERING EN PROF. DEVELOPMENT Internationalisering betekent investeren in professionele ontwikkeling van docenten: Meer

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Toekomst

A2 Workshops Grammatica Toekomst Bestuderen Future Simple Normaal Hoe maak je de Future Simple? We beginnen met een rijtje voorbeelden. I will stay You will stay He will stay She will stay He will stay It will stay We will stay You will

Nadere informatie

Minimum te behalen punten 3,0. Verplicht 13,0 13,0 8,0 8,0. Verplicht 8,0 8,0. Verplicht. Verplicht. Verplichte keuze 5,0 13,0. Verplichte keuze 41,0

Minimum te behalen punten 3,0. Verplicht 13,0 13,0 8,0 8,0. Verplicht 8,0 8,0. Verplicht. Verplicht. Verplichte keuze 5,0 13,0. Verplichte keuze 41,0 E.A.B. Faries Glazenmakerhof 11 2492 RR 'S-GRAENHAGE Betreft Datum Studievoortgangsoverzicht 04 januari 201 12023000 Opleiding Examenprogramma European Studies voltijd Cohort 2012 Examendatum 12-0-2013

Nadere informatie

Pro Dual Improving through Benchmarking. Leonardo da Vinci/Partnerships 2008-2010

Pro Dual Improving through Benchmarking. Leonardo da Vinci/Partnerships 2008-2010 Pro Dual Improving through Benchmarking Leonardo da Vinci/Partnerships 2008-2010 Partners Germany: Stadt München/City of Munich Education Department - Vocational Schools and Further Education Industrie-

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

Work to Work mediation

Work to Work mediation Work to Work mediation Mobility Centre Automotive Theo Keulen 19-9-2008 Policy Context Flexibility,mobility and sustainable employability are key words in modern labour market policy Work to work arrangements

Nadere informatie

Prove Everything or Die. Presentatie meetbaarheid Woensdag 9 mei 2012 Robin den Hoed

Prove Everything or Die. Presentatie meetbaarheid Woensdag 9 mei 2012 Robin den Hoed Prove Everything or Die Presentatie meetbaarheid Woensdag 9 mei 2012 Robin den Hoed Een stelling Met een PR- budget van 20.000 hebben we een mediawaarde gerealiseerd van 60.000 en 500 nieuwe fans op Facebook

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

LVSO. Research for Students

LVSO. Research for Students LVSO Research for Students Overzicht 1. Introductie tot Student Onderzoek en LVSO 2. Voorstelling projecten en labo s 3. Praktische handleiding tot het statuut 4. LVSO Café I. Introductie tot Student Onderzoek

Nadere informatie

Verwachtingen rapport

Verwachtingen rapport Het proces van aanwerving en selectie van de kandidaten voor de functie: Project: Exemplary recruitment process 17.04.2014 14:11 1. INTRODUCTIE Dit rapport vertegenwoordigd de verwachtingen van de toekomstige

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

SYMPOSIUM ERGOTHERAPEUTEN

SYMPOSIUM ERGOTHERAPEUTEN Vrijdag 12 september 2014 HOW TO DO COGNITIVE REHABILITATION WORKSHOP FOR PROFESSIONALS Moderator Instructors Turid Deisz Kit Malia & Anne Brannagan Where cognitive impairment is causing management difficulties

Nadere informatie

European frameworks for VET

European frameworks for VET European frameworks for VET VLOR Brussels, 4 June 2014 Carlo Scatoli Vocational Training and Adult Learning 2002 The Copenhagen Declaration 30 November 2002 Strengthen the European dimension Improve transparency,

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

2 of 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

2 of 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 2, 3,, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht 1

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

BA 3 Pol PoWe_13-14_Leiden_BA_33_Pol_Part_Dem_Ennser-Jedenastik (6443PPD13) No. of responses = 14

BA 3 Pol PoWe_13-14_Leiden_BA_33_Pol_Part_Dem_Ennser-Jedenastik (6443PPD13) No. of responses = 14 BA Pol PoWe_-_Leiden_BA Pol_Part_Dem_Ennser-Jedenastik (6PPD) No. of responses = Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole % % Right pole n=amount av.=mean

Nadere informatie

Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Visual Literacy

Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Visual Literacy Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Visual Literacy Diederik Schönau Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Doelen Onderzoek naar competenties in het domein van de beeldende vakken Aansluiting

Nadere informatie

EP-Nuffic Jaarcongres 2015 Doorlopende leerlijn: Internationale Competenties in het hoger onderwijs. Jos Walenkamp Lector Internationale Samenwerking

EP-Nuffic Jaarcongres 2015 Doorlopende leerlijn: Internationale Competenties in het hoger onderwijs. Jos Walenkamp Lector Internationale Samenwerking EP-Nuffic Jaarcongres 2015 Doorlopende leerlijn: Internationale Competenties in het hoger onderwijs Jos Walenkamp Lector Internationale Samenwerking Samenvatting Wereldburgers, in de 21 ste eeuw, benodigde

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Tools voor verdere versterking van examencommissies

Tools voor verdere versterking van examencommissies Tools voor verdere versterking van examencommissies 9 maart 2016 dr.ir. Ludo van Meeuwen mr. Esther de Brouwer Welkom Wat gaan we doen? voorstelronde trainers voorstelronde trainers/deelnemers naam functie

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

Aanvraagformulier VU Grassroots voorstel

Aanvraagformulier VU Grassroots voorstel Aanvraagformulier VU Grassroots voorstel 2007-2008 Via dit formulier dient u uw projectvoorstel in voor deelname aan het Grassroots project bij de Vrije Universiteit in 2007-2008. De doelstellingen van

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

De Maatschappelijke Waarde van Openbare Bibliotheken Workshop op basis van een survey onderzoek

De Maatschappelijke Waarde van Openbare Bibliotheken Workshop op basis van een survey onderzoek De Maatschappelijke Waarde van Openbare Bibliotheken Workshop op basis van een survey onderzoek Marjolein Oomes & Marianne Hermans Het Nationale Bibliotheekcongres Amsterdam, 10 december 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

IDENTITEIT IN DE METHODE?

IDENTITEIT IN DE METHODE? 74 IDENTITEIT IN DE METHODE? ONDERZOEK DOOR EEN LERAAR IN OPLEIDING Bram de Muynck en Esther Langerak 75 Van lectoraten wordt gevraagd om ook studenten te betrekken bij onderzoek. Dit gebeurt bij het lectoraat

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal INFORMATION FOR STUDENTS WITH AN international PRE- UNIVERSITY EDUCATION FOUNDATION YEAR FOR international STUDENTS VU UNIVERSITY () Dutch as a second Language () INFORMATIE VOOR STUDENTEN MET EEN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Developing an adaptive, diagnostic test of. English writing skills

Developing an adaptive, diagnostic test of. English writing skills Developing an adaptive, diagnostic test of English writing skills Development of the DET Objectives Consultation IT Student model Consultation External committee Research Student models Psychometric Automatic

Nadere informatie