Selecteren op zwarte-band niveau

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Selecteren op zwarte-band niveau"

Transcriptie

1 Selecteren op zwarte-band niveau in Adobe Photoshop CS3 Erik Gordebeke augustus 2008

2 De functie van de band is, in de Japanse vechtkunsten, al jaren algemeen bekend. Deze zorgt ervoor dat het jasje goed dicht blijft zitten! Aan de hand van de kleur wordt echter ook het ontwikkelingsniveau van de leerling weergegeven, waarbij wit staat voor beginners en zwart voor gevorderden. De jaren van stug oefenen worden doorgaans beloond met een band die een steeds donkerdere kleur krijgt. De leerling die een blauwe of zelfs bruine band omgeknoopt krijgt heeft al een behoorlijke kennis en vaardigheid van de technieken laten zien. Minder bekend is het feit dat het halen van een zwarte band niet het eindpunt, maar het beginpunt van de opleiding is. De basisopleiding is afgerond. Het wordt nu tijd om opnieuw, op een geheel nieuwe en eigen wijze, te kijken naar de kennis en vaardigheden. Nu niet voor de techniek an sich, maar vooral als schakel in het grotere geheel. Het is niet zozeer aan de zwarte band drager om te weten welke technieken gebruikt moeten worden, maar vooral wanneer elke techniek gebruik kan worden, en waarom in sommige gevallen beter voor een alternatief gekozen kan worden. Het is niet meer deze wel of deze niet, het is nu verworden tot op dit moment deze techniek, en wel hierom!. Knowledge tells us that a tomato is a fruit; wisdom prevents us from putting it into a fruit salad. Miles Kington Dit principe is ook toepasbaar op de technieken uit de gereedschapkist van Photoshop. Het staat natuurlijk verschrikkelijk stoer als boeken op hun titelblad hebben staan How to become a Black Belt Photoshop Guru!. Iedereen wil toch een zwarte band Photoshop guru worden, bij voorkeur in tien uur of minder. Het wordt doorgaans een stuk minder stoer als het lesboek vervolgens enkel een uitleg geeft over de basistechniek an sich. Deze staat immers ook gewoon in de handleiding van Photoshop zelf. In dit verhaal ga ik proberen duidelijk te maken, met zowel theorie en een praktijkvoorbeeld, wat het betekent om te photoshoppen op zwarte band niveau. Als ik dit voor alle onderwerpen zou doen dan zou er op termijn een boek verschijnen met als titel How to become a Black Belt Photoshop Guru!. Dus, een kleine afbakening kan geen kwaad. Dit verhaal gaat over het selecteren van pixels, met name voor de moeilijkere gevallen. Ok, wanneer is iets moeilijk te selecteren? In alle gevallen waarbij dingen met veel detail geselecteerd moeten worden, denk aan loshangende haren, veren, pluizig vacht, maar ook, bladeren van bomen of grassprieten. Ook in gevallen waarbij het onderwerp en de achtergrond veel overeenstemming vertonen in contrast of kleuren is een selectie maken erg lastig. In deze gevallen wordt het tijd om selecties op zwarte band niveau in te zetten. Iedereen die nu bij zichzelf denkt Erik, vertel, vertel, welke techniek uit photoshop kan ik hiervoor het beste inzetten die verzoek ik vriendelijk het bovenstaande nogmaals rustig door te nemen. Is niet erg, ik wacht wel even. In Photoshop is het doel vele malen belangrijker dan het middel. Als aan het eind van alle manipulaties de ons bevriende pixel de juiste kleurwaarde heeft gekregen interesseert het niemand hoe deze pixel zijn kleur heeft gekregen; al had je hem, op een vergroting van 1600x, met de hand ingekleurd. Het doel heiligt hier echt alle middelen. Het is aan ons om de middelen zo creatief mogelijk in te zetten om het doel te behalen. Ok, laten we eens inzoomen op het onderwerp Selecteren op zwarte-band niveau. een woord vooraf: Ik prefereer de Engelse versie van Photoshop en gebruik de termen channel (kanaal), layer mask (laag masker) en dergelijke door elkaar. to Select or to Mask, that s the question? De handleiding van Adobe Photoshop CS3 is heel duidelijk over het verschil tussen selecteren en maskeren. If you want to apply changes to parts of an image, you first need to select the pixels that make up those parts. You select pixels ( ) using the selection tools or by painting on a mask and loading the mask as a selection. Het bovenstaande heeft een behoorlijk Duh! -gehalte. Het is echter wel de essentie van het Selecteren op zwarte-band niveau. Denk even terug aan de doel versus middel opmerkingen in de inleiding. Het doel is pixels selecteren die moeten blijven het middel staat ons vrij. Het moge duidelijk zijn, Selecteren en Maskeren zijn twee zijden van dezelfde medaille. In mijn beleving is het allemaal een kwestie van het selecteren van de juiste pixels, ofwel om ze te behouden, ofwel om ze weg te gooien! De Quick Mask -modus illustreert dit principe heel fraai. De photoshopper maakt een selectie, bijvoorbeeld via het Lasso -gereedschap. Hiermee wordt aangegeven welke pixels moeten blijven. Op sommige plaatsen heeft de Lasso teveel pixels geselecteerd en op andere plaatsen te weinig. Via het Lasso -gereedschap kan deze selectie verfijnd worden. Gebieden kunnen aan de selectie worden toegevoegd, of uit de selectie worden verwijderd. Er kan vervolgens overgeschakeld worden naar de Quick Mask -modus zodat via een masker de selectie verder verfijnd kan worden. Als de Quick Mask -modus verlaten wordt blijft de nauwkeurigere selectie over. De combinatie van selecteren en pag.2

3 maskeren resulteert in een goede selectie. Het doel is bereikt, het middel niet belangrijk meer. Wat hebben selecteren, layer masks, channels en alpha channels met elkaar te maken? Elke afbeelding in Photoshop bestaat uit één of meerdere kleur-kanalen. Een afbeelding in de RGB - modus bestaat uit drie kleur-kanalen, waarbij elk kanaal een afbeelding met grijswaarden bevat. Voeg de drie afbeeldingen met grijswaarden samen in een RGB -bestand en Photoshop maakt hiervan een afbeelding in kleur. Een RGB -bestand heeft ook een extra RGB -kanaal waarin de samengevoegde informatie getoond wordt. Naast de kleur-kanalen kent Photoshop nog zogenaamde alpha-kanalen (alpha-channels). Deze kanalen zijn bedoeld om selecties op te slaan als maskers. Ook deze alpha-kanalen zijn gewoon afbeeldingen in grijswaarden, en kunnen met de normale gereedschappen bewerkt worden. (Dit komt in het praktijkvoorbeeld uitgebreid aan bod). Dat alpha-channel neemt nogal een belangrijke plaats in. Je gaat haast vermoeden dat er achter elke masker gereedschap een alpha-channel schuil gaat. Hmmm,. Wat is de overeenkomst en het verschil tussen een Quick-mask, een Layer-mask en een Alphakanaal? Je raadt het wellicht al, de overeenkomst is dat ze allemaal gebruik maken van een alpha-kanaal. Het verschil zit in het feit dat bij de Quick-mask en Layer-mask het alpha-channel door Photoshop aangemaakt wordt. Dit in tegenstelling tot een extra alpha-kanaal die aangemaakt kan worden vanuit de Channel -dialoog. Een ander verschil is de bewaartermijn voor het alpha-kanaal. Bij een Quick-mask wordt het onderliggende alpha-kanaal verwijderd als de Quick-mask mode uitgeschakeld wordt. pag.3 Daarentegen verdwijnt het onderliggende alphakanaal van een laagmasker pas als het laagmasker verwijderd wordt. Het laagmasker kan handmatig verwijderd worden. Het masker kan ook toegepast worden op de bijbehorende laag, waarbij het onderliggende alpha-kanaal ook verdwijnt. Een handmatig aangemaakt alpha-kanaal blijft bestaan totdat het handmatig word verwijderd. Nu we dit weten zou je bijna denken dat we alleen nog maar hoeven te werken met alpha-kanalen vanuit de Channels -dialoog. Niets is echter minder waar. De functie van alpha-kanalen is het opslaan, maken of bewerken van maskers. Het toepassen van maskers gaat onverminderd via selecties ofwel via layer-masks. Denk nog even terug aan het doel versus het middel. Het doel is onverminderd een acurate selectie maken van pixels. Hoe je dat doet is mij om het even. Een voorbeeld: Begin een selectie met de lasso tool, schakel over naar de Quick-mask mode en schilder het masker verder in met een kwast. Zet de Quick mask mode uit en sla de selectie op als een Layer mask. Vervolgens blijkt er nog wat ruimte te zijn voor verbetering in het masker. Pak de kwast en schilder in het Layer-mask. Nu ben je zo tevreden dat je selectie wil bewaren voor later. Ga nu naar het Channel -dialoog en sla de alpha-kanaal van de Layer-mask op als een nieuwe alpha-kanaal. Je ziet nog wat ruimte voor verbetering en bewerkt het alpha-kanaal rechtstreeks. De layer-mask wordt overboord gegooid en aan de hand van de selectie, op basis van het alpha-kanaal, wordt een nieuwe layer mask aangemaakt. Hallo, is daar nog iemand? Een eenvoudiger voorbeeld: Maak een grove selectie en maak een layer-mask aan op basis van deze selectie. Verfijn dit masker met de kwast. Je komt nu nooit in de Channel -dialoog en werkt onverminderd met het alpha-kanaal. Je hebt nu als het ware de Quick-mask mode gebruikt, waarbij het masker wél bewaard wordt. Het moge duidelijk zijn. De verschillende gereedschappen kunnen door elkaar gebruikt worden, net hoe het uitkomt. Het doel blijft onveranderd; het acuraat selecteren van de pixels. Het middel is een keuze. Laten we eens kijken hoe we deze kennis in de praktijk kunnen gebruiken. voorkennis: In het praktijk voorbeeld ga ik ervan uit dat de lezer een gevorderd niveau heeft in Photoshop. Een aantal zaken, zoals het werken met lagen, laagmaskers, layer blend modes, basis kwasten en de Level -dialoog worden als bekend verondersteld. Het staat je uiteraard vrij om het praktijk voorbeeld door te nemen, maar je bent gewaarschuwd :) In het praktijkvoorbeeld komen een aantal technieken naar voren die gebruikt kunnen worden om complexe selecties te maken. Het praktijk voorbeeld is echter geen stap voor stap handleiding of workshop. Ik wil vooral toelichten welke overwegingen en welke keuzes ik in dit geval gemaakt heb. Ik licht ook toe wat alternatieven zijn, en waarom ik deze in dit geval niet gebruikt heb. Maar laat je vooral niet tegenhouden! Je kunt er natuurlijk wel wat van leren!

4 Het praktijkvoorbeeld In dit voorbeeld is aangegeven hoe de selectie van het onderwerp in onderstaande afbeelding is gemaakt. Daar gaan we! afb. 1 1 In de onderstaande afbeelding (links) is te zien dat we hier te maken hebben met een lastige selectie. Het is de bedoeling dat na het selecteren van de ringstaartmaki s de fijne vachtstructuur grotendeels nog intact is. Tegelijk is te zien dat er een hele fijne structuur is die bijna geheel samenvalt met de achtergrond. Het zou mooi zijn als we het donzige, oftwel het vachtgevoel kunnen behouden. Dat het mogelijk is is te zien in de afbeelding (rechts). Voor mensen die dringend op zoek zijn naar een excuus om veel avonden lekker bezig te zijn om de selectie te maken raad ik de volgende werkwijze aan. Gebruik de Quick mask -modus om de grove selectie om te zetten naar een masker, en verf er lekker op los. Of gebruik het layer mask om het masker netjes te maken met de verschillende kwasten. Het lijkt een grap maar met de juiste keuze van de kwasten leveren deze methoden goede selecties op. Het kost doorgaans echter heel veel tijd. Pas op, het maken van een echt goede selectie kost altijd veel tijd. Het is echter de sport om met de juiste keuze van de tools de tijd zo kort mogelijk te maken. Er zijn in een foto immers vaak nog wel meer dingen te doen dan alleen de selectie maken. 2 Het is erg afhankelijk van de informatie in de foto welk gereedschap het snelste een goed basis masker geeft. In dit praktijkvoorbeeld kan het zeker de moeite lonen om eens te kijken of de informatie in de individuele kleur kanalen een goed startpunt kan opleveren. De kanalen zijn te vinden in de Channels -dialoog. Bij het maken van het masker is uiteraard alleen de rand tussen voor- en achtergrond belangrijk. In dit geval is het belangrijk dat het vachtgevoel in tact blijft. Ik kijk dus vooral of de plukjes goed gescheiden worden van de achtergrond. De ingesloten delen kunnen we later eenvoudig met de kwast of selectie-gereedschap inkleuren. 3 We kunnen op dit punt eens proberen wat het effect is als we de informatie in de verschillende channels samenvoegen tot een nieuwe Alpha channel. Het resultaat is van te voren niet goed te voorspellen, maar de actie kost zo weinig tijd dat het zeker de moeite loont om even te proberen. Je zou het niet zeggen maar Photoshop heeft gereedschappen die precies dit doen. Voor die 1000 euro licentiekosten mag je natuurlijk ook wel wat verwachten. Dit gereedschap heet Calculations en bevindt zich in het menu Image. Calculations maakt het onder andere mogelijk om de informatie uit channels samen te voegen tot een nieuwe alpha-kanaal. afb. 2 afb. 3 afb. 4 Ik vrees dat we met hier met de Magic Wand weinig kunnen beginnen. Door sommige photoshoppers wordt dit gereedschap ookwel de Tragic Wand genoemd. Dan doe je hem, echter, toch wel een beetje tekort. Dit gereedschap heeft absoluut ook sterke kanten. Voor nu mag hij echter even in de gereedschapskist blijven liggen. Het blauw-kanaal lijkt de beste papieren te hebben, maar het houdt niet over. De witte delen zijn goed gescheiden van de achtergrond, maar de grijze delen niet. Het rood-kanaal is net iets lichter. Dus dat is ook geen vooruitgang. pag.4

5 Denk nu niet dat dit zo geavanceerd is dat je dure boeken moet kopen om hier achter te komen. In de Help bij Photoshop CS3 is netjes een hoofdstuk opgenomen met als welluidende titel Blend Channels with Calculations. Met een paar klikken worden de kanalen samengevoegd. Het effect is via de Preview netjes te zien. Je ziet dat er verschillende Blending modes zijn. Deze zijn vergelijkbaar met de Layer Blending modes. Er zijn voor Calculations echter twee nieuwe beschikbaar, de Add en Subtract blending mode. In afbeelding 4 is de dialoog te zien voor het samenvoegen van het blauw en rood-kanaal. In dit geval gaf de Color Burn -blending mode een goed resultaat. De opacity is teruggezet naar 55%, om het effect wat te verzachten. Iemand met een beetje ervaring met het werken met kanalen zal nu wellicht zeggen. He, Erik, je had in dit geval toch ook gewoon een Levels aanpassing kunnen doen op een kopie van het blauwe-kanaal (ofwel een alpha-kanaal). Dat klopt, in dit geval wel. Het effect is subtiel verschillend, maar beide methoden zijn goed. En je weet het Doel versus Middel! Voor de mensen met wat minder ervaring met kanalen even een stukje uitleg. Zoals gezegd zijn de kanelen gewoon afbeeldingen in grijswaarden. De nuttige pixels moeten geselecteerd worden, en dus wit zijn. De overbodige pixels moeten gemaskeerd worden en dus zwart zijn. Met Levels kunnen we het zwartpunt en witpunt van de afbeelding bijstellen, waarbij we dus donkergrijs veranderen naar zwart en grijswit naar wit. Vergelijkbaar met de normale werking van het Levels -gereedschap, echter nu toegepast op een alpha-kanaal. Elk kleur-kanaal kan gekopieerd worden, zodat een alpha-kanaal ontstaat. Start het Levels -gereedschap en stel een nieuw zwart en witpunt in. Stel eventueel het neutraal grijs bij om het geheel lichter of donkerder te maken (afb.5). Als we even terugkijken naar het begin dan lijkt dit bovenstaande allemaal een helehoop gedoe. Bedenk wel dat dit een ingewikkelde selectie is en dat ik tot nu toe nog geen kwast in de hand heb gehad. De hele selectie is tot nu toe door Photoshop gemaakt. 4 Het kan geen kwaad om het masker wat op te schonen. Hierdoor krijgen we wat meer zicht op de witte delen. Alle delen met takken erin moeten zwart worden. Selecteer in de Channel - dialoog het alpha-kanaa, pak een kwast met zwart als voorgrondkleur, of een lasso met zwart als achtergrond kleur, en maak alle overbodige delen zwart. Pak alleen de delen die duidelijk los staan van het onderwerp. De fijne details komen later wel. 5 Het zal niemand ontgaan zijn dat de methode met Calculations of Levels het zwart van de neuzen ook zwarter heeft gemaakt. Deze delen moeten ook nog wit worden. Bij dit soort ingewikkelde maskers moet je de kleine winsten pakken en dan weer verder gaan. Het is vaak niet mogelijk om het masker in een keer goed te krijgen. Kijk nu nog eens naar de individuele kleurkanalen in de Channels -dialoog, maar nu met de focus op de donkere neuzen. Het groen kanaal lijkt goede papieren te hebben voor de donkere neuzen op een lichte achtergrond. In dit geval kies ik voor de methode met Levels. Dus het groen kanaal wordt gekopieerd en het zwart wordt zwarter na een correctie met Levels (afb.6). We zijn uiteraard niet geinteresseerd in zwarte neuzen die gemaskerd worden, maar in witte neuzen die bij de selectie gaan horen. Gebruik Image > Adjustment > Invert om het alpha-kanaal van yang naar jin te laten wisselen. afb. 5 afb. 7 afb. 6 pag.5

6 Als we nu de neuzen kunnen samenvoegen met het vorige alpha channel, dan begint het al op te schieten. Om dat te kunnen doen komt het ouderwetse handwerk eindelijk om de hoek. Er is een zwarte rand om de witte neuzen geschilderd (afb.7). Gebruik een zachte kwast en let goed op dat de witte neus niet geraakt wordt. De ruimte tussen de twee omlijnde neuzen wordt zwart gemaakt, met de lasso of de kwast. Nu te zien is in het nieuwe Alpha channel waar de neuzen gaan komen kan in het Alpha channel de regio rond de neus omgeschoond worden. Het is ook mogelijk om beide Alpha channels samen aan te zetten. Hierdoor is goed te zien welke delen veilig verwijderd kunnen worden. Zorg ervoor dat het Alpha Channel zonder neuzen geselecteerd staat (afb.8). Nu komt het Calculations -gereedschap echt van pas. De Add -blending mode is natuurlijk bij uitstek geknipt om de twee maskers samen te voegen (afb.9). Het mooie van het Calculations -gereedschap dat het deze niet uitmaakt welke kanaal, of alpha kanaal gebruikt wordt. Het Calculations -gereedschap discrimineert niet! Het resultaat is nu ringstaartmaki s met een behoorlijk goed geselecteerde vacht en neuzen. 6 Zo op het eerste gezicht lijkt deze exercitie niet zoveel opgeleverd te hebben. Realiseer je echter wel dat ik tot nu maar twee keer een stukje met de hand gemaskerd heb, en wel bij de neuzen. De rest is het resultaat van Photoshop. Als we inzoomen op het laatste alphakanaal dan is het resultaat erg goed. Kijk bijvoorbeeld even naar afbeelding 10. Hier is te zien dat deze lastige vachtpartij al goed geselecteerd is. De oren zijn ook al behoorlijk. In delen waarbij het wellicht iets minder lijkt valt het bij vergroting ook reuze mee. Bij een lage vergroting lijkt de afb. 8 achtergrond nog vast te zitten aan het onderwerp (afb.11 links). Bij hogere vergroting blijkt dit nogal mee te vallen (afb.11 rechts). Deze verdwaalde pixels zijn zelfs met de Lasso eenvoudig weg te poetsen. 7 We hebben nu een gedetailleerd basis-masker, waarbij het vachtgevoel behouden is gebleven. Het resultaat is zichtbaar in afbeelding 12. Met Levels kan het witpunt nog een beetje naar binnen worden gezet, zodat de grijze randen wat witter worden, maar het wordt vanaf nu toch echt gewoon handwerk. Er zullen zeker plekken overgebleven zijn waarbij het niet mogelijk is om te zien welke pixels bij de aap en welke bij de achtergrond horen. Die laten we voor nu gewoon zitten, die pakken we later wel aan. Het heet niet voor niets een basis-masker! De eerstvolgende stap is het opvullen van het binnendeel van het masker. Hierbij hoeft enkel de afb. 9 rand goed wit gemaakt te worden met een kwast. Het overige deel van het masker pakken we later aan met een selectie gereedschap, zoals de Lasso. Het wordt tijd voor een tip voor de zwarte-band Selectie-maker. Nu het masker enkel nog uit wit, lichtgrijs en zwart bestaat helpt het enorm om te afb. 10 pag.6

7 afb. 11 Dit kan op twee manieren. Je kunt blijven werken vanuit de Channel - dialoog of de selectie laden en een laagmasker aanmaken. Het resultaat is hetzelfde. Er wordt een alphakanaal verfijnd. Laten we voor nu even blijven werken vanuit de Channels - dialoog. Nu het doel veran derd is veranderen ook de middelen. Nu werk ik voornamelijk met de zachte kwast, al dan niet met een lagere flow, of met een airbrush. afb. 12 schakelen tussen de Brush mode Normal en Overlay. Voor de randen wordt de Overlay - modus gebruikt. Als de zachte kwast per ongeluk een stukje over het zwarte deel komt dan blijft dit zwart. De Overlay -modus negeert dan de lichtere pixels. Voor de delen in de rand die zwart zijn moet natuurlijk de Normal -modus worden gebruikt. Je wil hier immers de pixels wit schilderen. In afbeelding 13 is weergegeven dat ik de Overlay - modus van de kwast bedoel en niet de Overlay - overvloeimodus van de laag. Is de witte rand klaar dan wordt een selectie-gereedschap zoals de Lasso ingezet om het binnendeel wit te maken. Het gebied wordt geselecteerd, met wit als achtergrondkleur en de pixels worden verwijderd (afb.14). Het basismasker vanuit het alpha-kanaal is nu zo goed en kwaad als het kan aangemaakt. Nu wordt het tijd om ver in te zoomen en de rest met de hand te corrigeren. Het wordt nu tijd om de kleuren afbeelding er weer bij te halen. pag.7 afb. 13 Een eerste belangrijke stap is het opruimen van de bouwplaats. De overbodige alpha-kanalen zijn verwijderd. Die hebben we nu niet meer nodig. Tot nu toe is er gewerkt vanuit de alpha-kanalen in grijswaarden. Het wordt nu echter tijd om de afbeelding in kleur er bij te halen. Het RGB composietkanaal en het alpha-kanaal wordt aangezet. De gemaskerde delen worden nu in kleur weergegeven. De kleur en de transparantie van de masker kleur kan aangepast worden. (In het Engels heet de kleur op het masker de rubylith color mode, ik heb geen idee hoe dit in de Nederlandse versie van Photoshop heet). Om het masker goed te kunnen verfijnen zoom ik meestal in tot 300% of meer. Met een zachte kwast corrigeer ik, waar nodig, het masker. Om zicht te houden op het werk helpt het om af en toe de rubylith color mode uit te zetten. Je heb immers een goed zicht nodig op de overgang tussen achtergrond en voorgrond. 8 Nu is de selectie goed (afb.15). In dit stadium schakel ik meestal over naar het werken vanuit een laagmasker. Het doel is nu niet meer een acurate selectie maken. Het is nu verworden tot het goed samenvoegen van de voorgrond en een nieuwe achtergrond. Vanuit dit doel werkt het, voor mij, prettiger om eerst de nieuwe achtergrond achter de selectie te zetten. Nu kan ik het masker verder verfijnen tegen de nieuwe achtergrond aan. De afbeelding over laten komen alsof het nacht is vraagt uiteraard een aantal aanpassingen waarbij selecties wederom een grote rol spelen. Het lokaal toepassen van aanpassingen vraagt immers altijd om de een of andere selectiemethode.

8 Het gaat soms om kleine correcties via een laagmasker. Soms om een effect enkel bedoeld voor de onderliggende laag, waarbij de inzet van een Clipping Mask wellicht meer voor de hand ligt. Bij de keuze van de middelen gaat mijn voorkeur uit naar het niet-destructief werken. Ik probeer dan ook zo lang mogelijk alpha-kanalen te behouden, soms in de vorm van een laagmasker, dan weer eens als een opgeslagen kanaal. Pas als alle maskers zijn goedgekeurd overweeg ik de inzet van destructieve tools als het Dodge of Burn -gereedschap, enkel voor kleine gebieden. In gevallen dat het aan te passen gebied groot is kies ik ook hier weer voor de inzet van een laag, laagmasker en overvloei-modus. Ook hier weer, doel versus middel! afb. 15 afb. 14 Tot besluit In het bovenstaande praktijkvoorbeeld is naar voren gekomen dat bij het maken van selecties op zwarte-band niveau het doel alle middelen heiligt. Alle basistechnieken kunnen ingezet worden, waarbij de keuze van de selectie gereedschappen erg afhankelijk is van de complexiteit van het onderwerp en van de persoonlijke voorkeuren. In het praktijkvoorbeeld zijn aardig wat technieken voorbij gekomen. Denk nog even terug aan het werken vanuit de Channels -dialoog, de Channel Calculations, maar ook de normale selectie gereedschappen als het Lasso -gereedschap, de zachte kwast en het veelgebruikte laagmasker. In het hele praktijkvoorbeeld heb ik het doel voor ogen gehouden en niet het middel. Zorg ervoor dat de basistechnieken bekend zijn en gebruik ze allemaal op momenten dat het toegevoegde waarde heeft. Er zijn geen goede en minder goede selectie gereedschappen. Een complex en goed masker maken kost helaas nu eenmaal (relatief) veel tijd. Als afsluiter nog even drie tips waarmee deze tijd aanzienlijk verkort kan worden.»»»»»» Kies geen bewerkelijke methode voor een eenvoudige selectie en geen bewerkelijke methode voor een complex masker. Kies het juiste gereedschap voor de klus! Bij het maken van selecties en maskers is het werken met een pen-tablet (bijvoorbeeld van Wacom ) erg waardevol gebleken. Yogi Berra schijnt gezegd te hebben In theory, theory and practice are the same thing. But in practice they aren t. Heel veel oefenen dus! Het belang van snelheid door handigheid kan niet voldoende benadrukt worden. Handen uit de mouwen, en vingers rond de Wacom -pen! Die zwarte-band krijg je niet voor niets! Erik Gordebeke pag.8

1. Achtergronden verwijderen (op basis van Photoshop CS2/CS3)

1. Achtergronden verwijderen (op basis van Photoshop CS2/CS3) 1. Achtergronden verwijderen (op basis van Photoshop CS2/CS3) De Engelse benamingen van de opdrachten staan tussen ( ) Voor deze tutorial ga ik gebruik maken van de volgende 2 foto s Foto 1, de foto waar

Nadere informatie

In Photoshop kun je afbeeldingen bewerken en aanpassen door de diverse toevoegingen en effecten die je wilt toepassen op aparte lagen uit te voeren.

In Photoshop kun je afbeeldingen bewerken en aanpassen door de diverse toevoegingen en effecten die je wilt toepassen op aparte lagen uit te voeren. PhotoShop Les 2 Werken met lagen, kleuren en transparantie Een digitale foto is een eigenlijk een simpel ding. Als je hem van heel erg dichtbij bekijkt is het niets meer dan een aantal rijen en kolommen

Nadere informatie

Inhoud. Digitale instructie photoshop cs6, samengesteld door Monique Gruijthuijzen, Docent Bedrijfscommunicatie.

Inhoud. Digitale instructie photoshop cs6, samengesteld door Monique Gruijthuijzen, Docent Bedrijfscommunicatie. Inhoud selecteren... 2 gereedschap; toverstaf ... 3 gereedschap; magnetische lasso ... 6 gereedschap quick selection < w>... 8 Een selectie hergebruiken... 9 meerdere selecties selecteren... 9 selecteren

Nadere informatie

Portret Bewerkingen.

Portret Bewerkingen. Portret Bewerkingen. Inhoudsopgave: Portret Bewerkingen... 1 Oneffenheden wegwerken... 3 Lichte plekken wegwerken... 5 Licht van de gehele foto aanpassen... 10 De lichte delen aanpassen in de foto... 11

Nadere informatie

BEELDEN MET GROTE KLEURDIEPTE BEWERKEN

BEELDEN MET GROTE KLEURDIEPTE BEWERKEN BEELDEN MET GROTE KLEURDIEPTE BEWERKEN Vertaling van Editing high-bit images, geschreven door Ian Lyons op zijn website Computer-Darkroom (www.computer-darkroom.com) Wellicht ken je de aanbevelingen die

Nadere informatie

FOTOGRAFIE Opdrachten - Erik Boot. Nabewerken - Digitale fotografie. Aanpassing portret Henk Dijkstra - Photoshop elements 9 Windows

FOTOGRAFIE Opdrachten - Erik Boot. Nabewerken - Digitale fotografie. Aanpassing portret Henk Dijkstra - Photoshop elements 9 Windows FOTOGRAFIE Opdrachten - Erik Boot Nabewerken - Digitale fotografie Aanpassing portret Henk Dijkstra - Photoshop elements 9 Windows Inleiding Omdat de achtergrond in verhouding tot het onderwerp (Henk dijkstra)

Nadere informatie

Avatar. http://www.webdesign.org/photoshop/photo-editing/na-vi-avatar-photo-manipulation-exclusivetutorial.18015.html

Avatar. http://www.webdesign.org/photoshop/photo-editing/na-vi-avatar-photo-manipulation-exclusivetutorial.18015.html http://www.webdesign.org/photoshop/photo-editing/na-vi-avatar-photo-manipulation-exclusivetutorial.18015.html Avatar We proberen een foto om te toveren tot een Na'vi een personage gebaseerd op de film

Nadere informatie

Selecties worden gebruikt om bewerkingen uit te voeren die alleen effect mogen hebben op het geselecteerde gedeelte van een afbeelding.

Selecties worden gebruikt om bewerkingen uit te voeren die alleen effect mogen hebben op het geselecteerde gedeelte van een afbeelding. Selecties worden gebruikt om bewerkingen uit te voeren die alleen effect mogen hebben op het geselecteerde gedeelte van een afbeelding. De bewerkingen die je op en met een selectie uitvoert kunnen erg

Nadere informatie

Foto manipulatie en Morphen

Foto manipulatie en Morphen http://psdfan.com/tutorials/photo-effects/a-beginners-guide-to-photo-manipulation-and-animorphing/ Foto manipulatie en Morphen Deze afbeelding willen we maken Dit zijn de gebruikte afbeeldingen: Morphen

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: Prepress. Photoshop 2. Selecteren, verplaatsen en roteren PP-03-02-01. Voorkennis: Introductie Photoshop (6.0) afgerond.

OPDRACHTKAART. Thema: Prepress. Photoshop 2. Selecteren, verplaatsen en roteren PP-03-02-01. Voorkennis: Introductie Photoshop (6.0) afgerond. OPDRACHTKAART PP-03-02-01 Voorkennis: Introductie Photoshop (6.0) afgerond. Intro: Na het inkleuren van een lijntekening, gaan we nu delen van foto s bewerken. Je kunt met verschillende selectiegereedschappen

Nadere informatie

OUT OF BOUNDS. Opstarten

OUT OF BOUNDS. Opstarten OUT OF BOUNDS Wat is een "Out of Bounds" Een out of bounds (OOB), is een fotobewerking van een bestaande foto, die gebruik maakt van fotoranden en eventueel schaduwpartijen die de bewerkte foto een soort

Nadere informatie

Foto s verbeteren met enkele eenvoudige bewerkingen

Foto s verbeteren met enkele eenvoudige bewerkingen Foto s verbeteren 1 Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be Fotogroep VJI Digitale fotografie Foto s verbeteren met enkele eenvoudige bewerkingen Stefan Cruysberghs www.scip.be Juli

Nadere informatie

Duizenden woorden - blz 1

Duizenden woorden - blz 1 http://www.webdesign.org/photoshop/photoshop-cs4-tutorials/a-picture-worth-a-thousandwords.17979.html Duizenden woorden 1. Foto kiezen Zoek een foto waarin de contrasten duidelijk zijn, een donkere foto

Nadere informatie

Expositie X TALENT IN ZICHT. Introductie. Mens en Dier veranderen. Inleiding

Expositie X TALENT IN ZICHT. Introductie. Mens en Dier veranderen. Inleiding TALENT IN ZICHT Introductie Talentgebied (01) MVI Media, Vormgeving en ICT Thema (01) Expositie X Titel opdracht (01) Mens en Dier veranderen Duur opdracht Inleiding In deze opdracht ga je Photoshop verder

Nadere informatie

Techniek: Het samenvoegen van belichtingen

Techniek: Het samenvoegen van belichtingen Techniek: Het samenvoegen van belichtingen Digitale fotografie blijft verder evolueren en onze camera s worden steeds beter. Toch blijven foto s met hoge contrastverschillen vaak een probleem en slaagt

Nadere informatie

Selectie. Famous Faces

Selectie. Famous Faces Selectie Famous Faces Inhoud Selectie Pengereedschap... 3 Opdracht 1... 3 Opdracht 2... 4 Opdracht 3... 5 Opdracht 4... 6 Afvinklijst Selectie... 7 Famous Faces... 8 Opdracht 5... 8 2 Selectie met Pengereedschap

Nadere informatie

Tutorial exposure blending. Myriam Vos

Tutorial exposure blending. Myriam Vos Tutorial exposure blending Waarom blending? Het dynamisch bereik van een camera is de verhouding van het felste licht tot het zwakste licht dat nog kan worden waargenomen. Als mens kunnen we met onze ogen

Nadere informatie

Meisje en schil. http://www.creativepro.com/article/create-amazing-escher-face-photoshop

Meisje en schil. http://www.creativepro.com/article/create-amazing-escher-face-photoshop http://www.creativepro.com/article/create-amazing-escher-face-photoshop Meisje en schil Hieronder de eindoplossing. De oefening kan met om het even welke versie van Adobe Photoshop gemaakt worden. Stap

Nadere informatie

KLEUR VOORWERP VERVANGEN

KLEUR VOORWERP VERVANGEN KLEUR VOORWERP VERVANGEN Opdracht 4A Vervang een kleur van een kledingstuk met behulp van Kleurbereik (Color Range) Open een zelfgemaakte foto van een persoon waarvan je de kleur van de kleding gaat aanpassen.

Nadere informatie

Week 2 Cursus Photoshop

Week 2 Cursus Photoshop Week 2 Cursus Photoshop Werken met lagen Maak kennis met de werking van lagen en de toepassingen. 1 Week 2 Cursus Photoshop Inleiding Waarom werken met lagen Leer werken met lagen Oefeningen werken met

Nadere informatie

Dupliceer foto, Dupliceer laag, Filters Mediaan en Gaussiaans vervagen, Laag masker, Penseel, Overvloeimodus en Voor- Achtergrond kleur.

Dupliceer foto, Dupliceer laag, Filters Mediaan en Gaussiaans vervagen, Laag masker, Penseel, Overvloeimodus en Voor- Achtergrond kleur. Slechte scan Gebruikte technieken: Dupliceer foto, Dupliceer laag, Filters Mediaan en Gaussiaans vervagen, Laag masker, Penseel, Overvloeimodus en Voor- Achtergrond kleur. Om de bijwerkingen of juist de

Nadere informatie

schilderen, inleiding... 2 voorbeeld landschap bewerken... 4 opdrachten... 7 kleurplaat... 7 natuurfoto... 7

schilderen, inleiding... 2 voorbeeld landschap bewerken... 4 opdrachten... 7 kleurplaat... 7 natuurfoto... 7 Inhoudsopgave schilderen, inleiding... 2 voorbeeld landschap bewerken... 4 opdrachten... 7 kleurplaat... 7 natuurfoto... 7 schilderen, inleiding nieuw photoshop-bestand van 15 bij 15 maak 2 lagen aan:

Nadere informatie

PhotoShop. Les 1 - Werken met lagen, kleuren en transparantie

PhotoShop. Les 1 - Werken met lagen, kleuren en transparantie PhotoShop Les 1 - Werken met lagen, kleuren en transparantie Een digitale foto is een eigenlijk een simpel ding. Als je hem van heel erg dichtbij bekijkt is het niets meer dan een aantal rijen en kolommen

Nadere informatie

http://www.1stwebdesigner.com/tutorials/create-surreal-photo-manipulation-photoshop-tutorial/ Man en hoed Benodigdheden: volgende afbeeldingen nodig: Watertoren ; Achtergrond ; Victorian Gustov ; hoed;

Nadere informatie

Koningin van de nacht

Koningin van de nacht http://psd.fanextra.com/tutorials/photo-effects/create-a-queen-in-the-dark-night-photomanipulation/ Koningin van de nacht Nodig : model ; achtergrond ; maan penselen ; wolken ; man ; lamp ; vogels Stap

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave blz 2

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave blz 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave blz 2 1. Selecteren met Pen blz 3-4 2. Selecteren Product, Pen blz 5 3. Selecteren Persoon, Snelle Selectie blz 6-7 4. Sfeeradvertentie blz 8 5. Banner blz 9 Selecties 2 SELECTEREN

Nadere informatie

1 GIMP: een gratis en volwaardig alternatief voor Photoshop

1 GIMP: een gratis en volwaardig alternatief voor Photoshop Beeldbewerking 1 GIMP: een gratis en volwaardig alternatief voor Photoshop GIMP staat voor GNU Image Manipulation Program. Het is een grafisch programma voor het bewerken van foto's evenals het creëren

Nadere informatie

Photoshop CS6. Hand out Les 1 & 2 Bijlage snelfuncties.

Photoshop CS6. Hand out Les 1 & 2 Bijlage snelfuncties. Photoshop CS6 Hand out Les 1 & 2 Bijlage snelfuncties. 1 Downloaden Adobe Photoshop CS6 Om gezamelijk aan de slag te kunnen tijdens de Photoshop lessen, is het nodig om in je eigen tijd de laatste versie

Nadere informatie

mailgroep photoshop Copyright

mailgroep photoshop Copyright http://design.tutsplus.com/tutorials/create-a-mixed-style-collage-free-psd-premium-tutorial--psd-11581 Mixed collage Mixed collage blz. 1 Nodig: grunge structuur; model1; model2; vogel; bergen; asteroïde;

Nadere informatie

Adobe Photoshop 7.0 Workshop 2

Adobe Photoshop 7.0 Workshop 2 Adobe Photoshop 7.0 Workshop 2 MicDigital In deze tweede Workshop gaan we met lagen leren werken. We gaan in deze Photoshop Workshop leren omgaan met het werkgebied. De beste manier om het werkgebied te

Nadere informatie

Fantasie manipulatie met foto's

Fantasie manipulatie met foto's http://wegraphics.net/tutorials/photoshop/how-to-create-a-fantasy-photomanipulation-inphotoshop/ Fantasie manipulatie met foto's In deze oefening wordt getoond hoe je foto's kan combineren tot een mooie

Nadere informatie

3. Selecteren. Selecteren op kleur

3. Selecteren. Selecteren op kleur 3. Selecteren Net zoals u in een tekstverwerker een bepaald deel van een tekst kan selecteren, kan u in Photoshop bepaalde delen van een afbeelding of een afbeeldinglaag selecteren. Dit gaat niet zo eenvoudig

Nadere informatie

Een film op PAL-resolutie

Een film op PAL-resolutie Een film op PAL-resolutie Naast geanimeerde GIF-afbeeldingen voor het web, kan u Photoshop ook gebruiken om filmbeelden en filmanimaties in TV-kwaliteit te produceren. Om vanuit Photoshop films te kunnen

Nadere informatie

Aanp assi ngen. Marketing & Communicatie Digitale Vormgeving

Aanp assi ngen. Marketing & Communicatie Digitale Vormgeving 1 Aanp assi ngen 2 Met een aanpassingslaag kun je aanpassingen aan een foto aanbrengen die gemakkelijk weer ongedaan gemaakt kunnen worden. Een aanpassingslaag kun je maken door te klikken op het icoon

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: Prepress. Photoshop 5. Omgaan met de pengereedschappen PP-03-05-01. Voorkennis: De vorige Photoshop-opdrachten afgerond.

OPDRACHTKAART. Thema: Prepress. Photoshop 5. Omgaan met de pengereedschappen PP-03-05-01. Voorkennis: De vorige Photoshop-opdrachten afgerond. OPDRACHTKAART PP-03-05-01 Omgaan met de pengereedschappen Voorkennis: De vorige Photoshop-opdrachten afgerond. Intro: Je kunt delen van een foto selecteren. Dat doe je met de selectiegereedschappen. Je

Nadere informatie

DESIGNLCL.NL INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Hand-out Photoshop Lifestyle week 1 Dromen. Photoshop LORENTZ CASIMIR LYCEUM EINDHOVEN

DESIGNLCL.NL INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Hand-out Photoshop Lifestyle week 1 Dromen. Photoshop LORENTZ CASIMIR LYCEUM EINDHOVEN INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES LORENTZ CASIMIR LYCEUM EINDHOVEN Hand-out Photoshop Lifestyle week 1 Dromen PHOTOSHOP VOOR DESIGN BOVENBOUW HAVO/VWO Photoshop DESIGNLCL.NL Werkruimte D B A C Evenals in

Nadere informatie

http://jumbojet.denbrok.info/wordpress/?p=4205

http://jumbojet.denbrok.info/wordpress/?p=4205 http://jumbojet.denbrok.info/wordpress/?p=4205 Je eigen familiewapen maken In deze tutorial wil ik laten zien hoe je een familiewapen zelf kunt maken. Met behulp van Google afbeeldingen en Photoshop is

Nadere informatie

Broodje bakken in Photoshop

Broodje bakken in Photoshop http://psd.tutsplus.com/tutorials/drawing/create-a-realistic-loaf-of-bread-in-photoshop/ Broodje bakken in Photoshop Stap 1 Nieuw document = 1000 x 550 px. Nieuwe groep maken, je noemt die BG of background.

Nadere informatie

Contrasten. Contrast verhogen

Contrasten. Contrast verhogen Curven in Photoshop Curven is in Photoshop een krachtig stukje gereedschap. Het stelt je bijvoorbeeld in staat om in een handomdraai kleuren te corrigeren of contrasten aan te passen. Maar het is een filter

Nadere informatie

Verscherpen van foto s (Adobe Photoshop CS3)

Verscherpen van foto s (Adobe Photoshop CS3) Verscherpen van foto s (Adobe Photoshop CS3) Ga je voor de beste kwaliteit van je foto, in webpresentatie of afdruk? Lees dan verder, want het verscherpen van beeldmateriaal is een kritische stap in de

Nadere informatie

Basisles in het gebruik van de Filter Perspectiefpunt Vanaf versie CS2. Deel1 : gebouw groter maken

Basisles in het gebruik van de Filter Perspectiefpunt Vanaf versie CS2. Deel1 : gebouw groter maken http://psd.tutsplus.com/tutorials/photo-effects-tutorials/getting-to-grips-with-the-vanishing-pointfilter/ Basisles in het gebruik van de Filter Perspectiefpunt Vanaf versie CS2 Deel1 : gebouw groter maken

Nadere informatie

http://psdtuts.com/tutorials/photo-effects-tutorials/how-to-create-a-fantasy-photo-manipulation/

http://psdtuts.com/tutorials/photo-effects-tutorials/how-to-create-a-fantasy-photo-manipulation/ http://psdtuts.com/tutorials/photo-effects-tutorials/how-to-create-a-fantasy-photo-manipulation/ Fantasie foto Stap 1 De eerste Stap bestaat erin om de juiste foto s te kiezen. Hier werden drie foto s

Nadere informatie

Korte toelichting van de bewerking in Adobe Photoshop van een zonnefoto van Leo Aerts

Korte toelichting van de bewerking in Adobe Photoshop van een zonnefoto van Leo Aerts Korte toelichting van de bewerking in Adobe Photoshop van een zonnefoto van Leo Aerts door Philippe Vercoutter, AstroLAB IRIS, Ieper, België ( www.astrolab.be ) 23 Juli 2004 Versie 0.2 De oorspronkelijke

Nadere informatie

Voor deze tutorial heb je een aantal afbeeldingen nodig. Deze afbeeldingen kan je downloaden via de site maureensphotoshoptutorials.wordpress.

Voor deze tutorial heb je een aantal afbeeldingen nodig. Deze afbeeldingen kan je downloaden via de site maureensphotoshoptutorials.wordpress. Voor deze tutorial heb je een aantal afbeeldingen nodig. Deze afbeeldingen kan je downloaden via de site maureensphotoshoptutorials.wordpress.com Zodra de bestanden gedownload zijn kan je beginnen. Veel

Nadere informatie

Portretten Retoucheren

Portretten Retoucheren Portretten Retoucheren Opdrachten: 1. Make over Zoek een foto van een persoon waarbij je de rimpels gaat verminderen. Gebruik de twee gereedschappen: Retoucheerpenseel en Reparatie. 2. Glamour Zoek een

Nadere informatie

1. Laagstijlen (op basis van Photoshop CS2/CS3)

1. Laagstijlen (op basis van Photoshop CS2/CS3) 1. Laagstijlen (op basis van Photoshop CS2/CS3) De Engelse benamingen van de opdrachten staan tussen ( ) Laagstijlen, of Layer Styles in het Engels zijn eenvoudig op een laag toe te passen. Zorg dat het

Nadere informatie

mailgroep photoshop Copyright Tekst laten gloeien blz 1

mailgroep photoshop Copyright Tekst laten gloeien blz 1 Tekst laten gloeien http://www.tutorialized.com/view/tutorial/glow-text/27421 Stap 1. Begin met een nieuw bestand te maken in Photoshop (500 x 300 pix), vul de achtergrond met zwart en zet er bruine (7B4D2F)

Nadere informatie

Workshop foto bewerken met Paint.NET.

Workshop foto bewerken met Paint.NET. Workshop foto bewerken met Paint.NET. Wat gaan we doen in deze workshop? Het contrast en helderheid van een foto aanpassen met het gereedschap Niveau. Het contrast en helderheid van een foto aanpassen

Nadere informatie

mailgroep photoshop Copyright

mailgroep photoshop Copyright http://www.photoshopessentials.com/photo-effects/window-blinds/ Schaduw maken met zonneblinden In deze les leer je licht en schaduw doorheen een soort zonneblinden maken. Dit is de startafbeelding waarmee

Nadere informatie

Banner. Bannerformaten. Een banner is een reclame-uiting (met doorklikmogelijkheid)

Banner. Bannerformaten. Een banner is een reclame-uiting (met doorklikmogelijkheid) 1 Banner De inhoud Een banner is een reclame-uiting (met doorklikmogelijkheid) op internet. Meestal een combinatie van afbeeldingen en teksten. De banner kun je gebruiken om te adverteren voor bijvoorbeeld

Nadere informatie

Handleiding skinnen trucks ETS2

Handleiding skinnen trucks ETS2 Handleiding skinnen trucks ETS2 In deze handleiding laat ik je zien hoe je een skin maakt met Adobe Photoshop CS6, ik gebruik in deze handleiding CS6 maar kan ook met versie 4 of 5 of ouder, eventueel

Nadere informatie

http://psd.tutsplus.com/tutorials/tools-tips/useful-applications-for-the-clone-stamp-tool/ Het Kloonen in Photoshop (vanaf versie CS3) Er al aan gedacht dat er met het Kloongereedschap zoveel meer te doen

Nadere informatie

OPTIKA - Maken van selecties in Photoshop

OPTIKA - Maken van selecties in Photoshop 1. Maken van selecties Door het maken van selecties kunnen we bewerkingen uitvoeren op een gedeelte van de foto. Zoals in de meeste computertoepassingen kan je ook in Photoshop selecties kopiëren (Ctrl+C)

Nadere informatie

Lokale bewerkingen in Lightroom

Lokale bewerkingen in Lightroom Lokale bewerkingen in Lightroom Hoewel Lightroom 1.0 niet was bedoeld als vervanger van Photoshop was een veelgehoorde kritiek toch dat bewerkingen alleen op de gehele foto konden worden toegepast en niet

Nadere informatie

1 De essentie van PS speelt zich voornamelijk af in het LAGENPALET [#VENSTER>LAGEN]

1 De essentie van PS speelt zich voornamelijk af in het LAGENPALET [#VENSTER>LAGEN] PHOTOSHOP: basisoefening TBKilustratie > OSTYN G BENODIGDHEDEN 1 De essentie van PS speelt zich voornamelijk af in het LAGENPALET [#VENSTER>LAGEN] Inklappen tot laagsymbool Het lagen tabblad De mixing

Nadere informatie

Verander je voorgrondkleur naar Wit. ( D) Klik op t pijltje om zwart- wit om te keren.

Verander je voorgrondkleur naar Wit. ( D) Klik op t pijltje om zwart- wit om te keren. Workshop 24 MicDigital Het verloopgereedschap & spelen met licht Een van de fijne dingen die je met Photoshop kan doen, vooral met digitale foto s, is het licht van een foto kan bewerken, verhogen of toevoegen.

Nadere informatie

Les in Flash nr. 1: Afbeeldingen in een vorm gieten en laten bewegen

Les in Flash nr. 1: Afbeeldingen in een vorm gieten en laten bewegen Les in Flash nr. 1: Afbeeldingen in een vorm gieten en laten bewegen 1. Open een nieuw Flash document en klik op frame 1 van laag 1 zodat deze geselecteerd is. 2. Pak het gereedschap Ovaal en teken in

Nadere informatie

Dreamskin. Open de foto van je gezicht. Geef in het lagenvenster de laag meteen de naam: gezicht en sla het bestand op als: Dreamskin.

Dreamskin. Open de foto van je gezicht. Geef in het lagenvenster de laag meteen de naam: gezicht en sla het bestand op als: Dreamskin. Dreamskin 1 Open de foto van je gezicht. Geef in het lagenvenster de laag meteen de naam: gezicht en sla het bestand op als: Dreamskin. Kies een textuur uit het mapje texturen. Deze textuur ga je gebruiken

Nadere informatie

Een panoramafoto maken in Photoshop CS2

Een panoramafoto maken in Photoshop CS2 Een panoramafoto maken in Photoshop CS2 Marc Cielen - Versie 1.0 - Februari 2006 - Alle foto s en illustraties: marc-en-ciel Alles uit deze uitgave mag vrij verspreid en gekopieerd worden, mits vermelding

Nadere informatie

Voor de foto van Grace Kelly is gekozen voor een blauwe achtergrond met een kleurgradiënt.

Voor de foto van Grace Kelly is gekozen voor een blauwe achtergrond met een kleurgradiënt. Kleuren van zwartwit foto's Voor deze cursus is als voorbeeld onderstaande foto van Grace Kelly (gk.psd) genomen, maar je kunt natuurlijk ook een eigen zwarwit foto scannen en in Photoshop openen. Alle

Nadere informatie

http://www.webdesign.org/photoshop/photo-editing/create-an-abstract-sea-on-landillusion.17930.html Land Zee illusie Stap 1 Open Photoshop, nieuw document = 1000 x 670 pix ; 300 ppi. Stap 2 Foto met boom

Nadere informatie

Workshop Digitale fotobewerking.

Workshop Digitale fotobewerking. Workshop Digitale fotobewerking. Doel van deze workshop: het aanleren van de beginselen van Photoshoppen, zodat men daarna zelf thuis eenvoudiger met dit, of een soortgelijk programma, aan het werk kan.

Nadere informatie

Thema: Prepress. Photoshop

Thema: Prepress. Photoshop Photoshop OPDRACHTKAART PP-03-01-01 Voorkennis: Je moet met een computer om kunnen gaan. Intro: Adobe Photoshop is een computer-programma voor het bewerken van foto s, illustraties en lijnmodellen. Het

Nadere informatie

GIMP cursus Deel 5: Selecties

GIMP cursus Deel 5: Selecties GIMP cursus Deel 5: Selecties Handleiding van Auteur: erik98 Februari 2015 In deel 5 gaan we aan de gang met het maken en gebruiken van een selectie. Voor we beginnen: het hier gebruikte voorbeeld is prachtig,

Nadere informatie

Aanbevelingen voor verscherpen

Aanbevelingen voor verscherpen Aanbevelingen voor verscherpen Door de afbeelding scherper te maken verbetert u de scherpte van de randen. Of afbeeldingen nu afkomstig zijn van een digitale camera of van een scanner, de meeste afbeeldingen

Nadere informatie

Inhoud. Opdracht 2 pag 5. Opdracht 3 pag 6. Opdracht 4 pag 8. Opdracht 5 pag 9. Afvinklijst pag 10. Digitale vormgeving Marketing en Communicatie

Inhoud. Opdracht 2 pag 5. Opdracht 3 pag 6. Opdracht 4 pag 8. Opdracht 5 pag 9. Afvinklijst pag 10. Digitale vormgeving Marketing en Communicatie 2 Inhoud Opdracht 1 pag.3 Opdracht 2 pag 5 Opdracht 3 pag 6 Opdracht 4 pag 8 Opdracht 5 pag 9 Afvinklijst pag 10 3 Selecteren met de Pen Om een product als afbeelding goed te presenteren in een webshop,

Nadere informatie

Creature Design / Photobash. Hier nog een Tutorial over Brushes http://www.gcflearnfree.org/photoshopbasics/working with brushes

Creature Design / Photobash. Hier nog een Tutorial over Brushes http://www.gcflearnfree.org/photoshopbasics/working with brushes Creature Design / Photobash Hier nog een Tutorial over Brushes http://www.gcflearnfree.org/photoshopbasics/working with brushes We hebben de vorige keer de basic tools geleerd en nu de opdracht om deze

Nadere informatie

CLUBAVOND 2 MAART 2010 Photoshop Elements 7 tips

CLUBAVOND 2 MAART 2010 Photoshop Elements 7 tips CLUBAVOND 2 MAART 2010 Photoshop Elements 7 tips RECHTE HORIZON Het is een simpel kunstje om foto met een scheve horizon recht te zetten. Selecteer het gereedschap RECHTTREKKEN links in de gereedschapsbalk.

Nadere informatie

oplossen. Door meerdere belichtingen te maken en ze samen te voegen in Photoshop vergroot je de dynamiek in je foto.

oplossen. Door meerdere belichtingen te maken en ze samen te voegen in Photoshop vergroot je de dynamiek in je foto. Een DRI maken: Hoofdstuk 1: Wat is een DRI DRI staat voor dynamic range increase en is een techniek om meer dynamiek in je foto aan te brengen. Een normale foto rechtstreek uit je (digitale of analoge)

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: Prepress. Photoshop 8. Afbeeldingsgrootte en canvasgrootte PP-03-08-01. Voorkennis: De vorige Photoshop-opdrachten afgerond.

OPDRACHTKAART. Thema: Prepress. Photoshop 8. Afbeeldingsgrootte en canvasgrootte PP-03-08-01. Voorkennis: De vorige Photoshop-opdrachten afgerond. OPDRACHTKAART PP-03-08-01 Afbeeldingsgrootte en canvasgrootte Voorkennis: De vorige Photoshop-opdrachten afgerond. Intro: Na het gebruik van de gereedschappen uit de vorige opdrachten, ga je de afmetingen

Nadere informatie

Quick Reference Card. Activiteiten

Quick Reference Card. Activiteiten Quick Reference Card Activiteiten 1) Een bestaande pagina bewerken 2) Voeg een vertaling toe 3) Het toevoegen van een afbeelding 4) Het hergebruiken van content 5) Het maken van een nieuws- of agenda-item

Nadere informatie

http://photoshoptutorials.ws/photoshop-tutorials/photo-manipulation/how-to-create-a-magicyielding-sorceress-photo-manipulation.html Toverheks Nodig: Mystiek woud ; Black Magic ; Vlinders ; sparkle penselen

Nadere informatie

GIMP cursus deel 6: ogen

GIMP cursus deel 6: ogen GIMP cursus deel 6: ogen Handleiding van Auteur: Erik98 Maart 2015 handleiding: GIMP cursus deel 6: ogen Deel 6 gaat over ogen. Het grootste probleem met ogen is het "rode ogen" effect dat zich voordoet

Nadere informatie

Photoshop CS6. Foto s bewerken en aanpassen in Photoshop. Een onderwaterscene maken. Pijl om tussen de voor en achtergrondkleur.

Photoshop CS6. Foto s bewerken en aanpassen in Photoshop. Een onderwaterscene maken. Pijl om tussen de voor en achtergrondkleur. Een onderwaterscene maken. Begin met het maken van een nieuw bestand. Bestand -> Nieuw. Vul vervolgens de gegevens in die je hiernaast ziet. Let op: Resolutie pixels/ inch ingesteld staat. Verloop maken

Nadere informatie

INSTRUCTIE PIXLR OPENEN PIXLR PORTRET. https://pixlr.com/editor. Calibr. Optimaliseren Blader naar en open de foto. Kies voor Aanpassingen Niveaus.

INSTRUCTIE PIXLR OPENEN PIXLR PORTRET. https://pixlr.com/editor. Calibr. Optimaliseren Blader naar en open de foto. Kies voor Aanpassingen Niveaus. INSTRUCTIE PIXLR OPENEN PIXLR https://pixlr.com/editor 1 PORTRET Optimaliseren Blader naar en open de foto. Kies voor Aanpassingen Niveaus. Schuif de pijltjes tot aan de curve. Maak met het Uitsnijgereedschap

Nadere informatie

Nieuw document aanmaken: File > New..

Nieuw document aanmaken: File > New.. Nieuw document aanmaken: File > New.. Je kan je bestand bovenaan een naam geven. Zorg ook dat je width en height op pixels staan, anders krijg je erg grote bestanden. Resolution zet je op 72 en Pixels/inch.

Nadere informatie

Een compositie of collage maken.

Een compositie of collage maken. Workshop 4 MicDigital Een compositie of collage maken. We nemen een sportwagen, een mooie meid, een sprookjesachtig landschap en Photoshop 7, mixen dit tezamen om een kleurrijke reclame affiche te creëren.

Nadere informatie

http://photoshoptutorials.ws/photoshop-tutorials/photo-manipulation/turn-a-regular-headshot-into-acold-winter-portrait/?singlepage=1 Winter portret Nodig : model ; sneeuw penselen ; haar penselen ; glitter

Nadere informatie

Retoucheren Algemeen. Bestand opslaan Sla het bestand op als eigennaam-retoucheren.psd en eigennaam-retoucheren.jpg

Retoucheren Algemeen. Bestand opslaan Sla het bestand op als eigennaam-retoucheren.psd en eigennaam-retoucheren.jpg Retoucheren Algemeen Nieuw document Selecteer in de Menubalk in het menu Bestand (File) de optie Nieuw (Ctrl+N) voor een nieuw document. Naam: Retoucheren Breedte: 10 cm Hoogte: 15 cm Resolutie: 300 pixels/inch

Nadere informatie

Scene.html Kleurrijke regenboog

Scene.html Kleurrijke regenboog http://www.pxleyes.com/tutorial/photoshop/1694/create-a-colorful-rainbow-fantasy- Scene.html Kleurrijke regenboog Regenboog - blz 1 Stap1 Nieuw document : Breedte = 1000px, hoogte = 1500px ; 72 dpi (Dots

Nadere informatie

Stappenplan: hoe maak ik een affiche?

Stappenplan: hoe maak ik een affiche? Tessenderlo, 16-Mar-12 Handleiding voor het personeel Photoshop gids Stappenplan: hoe maak ik een affiche? Tip: begin met een template en sla deze onder een andere naam op: templates vind je op X:\INEOS\Interne

Nadere informatie

Photoshop Tutorial. Gioacchino Brucato 2008-2009 OOG OPERATIE

Photoshop Tutorial. Gioacchino Brucato 2008-2009 OOG OPERATIE Photoshop Tutorial Gioacchino Brucato 2008-2009 OOG OPERATIE 1 Stap 1 Open een foto van een oog We starten met onze afbeelding te openen (file - open). U kan werken met een eigen afbeelding of dezelfde

Nadere informatie

Digitale fotobewerking.

Digitale fotobewerking. Let op: Deze beschrijving is gemaakt voor Adobe Photoshop CS2. Er zijn verschillen met CS3, CS4 en CS5, maar vele van hieronder beschreven functies vind u ook in die versies. Digitale fotobewerking. De

Nadere informatie

1 normaal belicht 1 onderbelicht 1 overbelicht

1 normaal belicht 1 onderbelicht 1 overbelicht High Dynamic Range (HDR) Deze techniek zorgt ervoor dat afbeeldingen die een dynamisch bereik hebben dat niet in een digitaal fotobestand past, worden gecomprimeerd zodat er meer detail wordt weergegeven

Nadere informatie

Stap 2: Maak een kleurlaag (vaste kleur/solid color) onder je afbeelding

Stap 2: Maak een kleurlaag (vaste kleur/solid color) onder je afbeelding Stap 1: Open je foto in Photoshop: Tip: als je geen venster met lagen/layers ziet: druk op F7 Stap 2: Maak een kleurlaag (vaste kleur/solid color) onder je afbeelding Hiervoor moet je eerst de achtergrond-laag

Nadere informatie

Maak een chocolade paasei in photoshop elements en CS5. Dit is het resultaat zie tekening hieronder

Maak een chocolade paasei in photoshop elements en CS5. Dit is het resultaat zie tekening hieronder Maak een chocolade paasei in photoshop elements en CS5 Dit is het resultaat zie tekening hieronder Door Creative Elements Tutorials 1. Nieuw bestand van 800 x 800 px met transparante achtergrond 2. Zet

Nadere informatie

Een vierkante appel. Om straks makkelijker de vorm te kunnen bepalen, ga je hiervoor eerst een hulpje maken.

Een vierkante appel. Om straks makkelijker de vorm te kunnen bepalen, ga je hiervoor eerst een hulpje maken. Een vierkante appel Open het document Appel. Zoals je ziet is deze foto al vrijstaand gemaakt. We gaan de appel vierkant maken met behulp van het filter Uitvloeien. Om straks makkelijker de vorm te kunnen

Nadere informatie

Selecties. SELECTIES met Pengereedschap, Snelle Selectie, Magnetsiche Lasso

Selecties. SELECTIES met Pengereedschap, Snelle Selectie, Magnetsiche Lasso Selecties SELECTIES met Pengereedschap, Snelle Selectie, Magnetsiche Lasso 1 Selectiegereedschappen Selectiekaders Selectiekadergereedschappen zijn ideaal om selecties van symmetrische vormen te maken.

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: Prepress. Photoshop 7. Kleuren bijwerken PP Voorkennis: De vorige Photoshop opdrachten afgerond.

OPDRACHTKAART. Thema: Prepress. Photoshop 7. Kleuren bijwerken PP Voorkennis: De vorige Photoshop opdrachten afgerond. OPDRACHTKAART PP-03-07-01 Voorkennis: De vorige Photoshop opdrachten afgerond. Intro: In deze opdracht ga je kleuren in een foto bijwerken. Er kan een bepaalde zweem over foto s liggen. Foto s kunnen bijvoorbeeld

Nadere informatie

Rode ogen verwijderen CS2

Rode ogen verwijderen CS2 Rode ogen verwijderen CS2 Gebruikte technieken: Duplicaat foto, gereedschap rode ogen verwijderen, Penseel en de penseel overvloeimode, Optie Vervagen, Opslaan als => Jpeg formaat. Met het gereedschap

Nadere informatie

Color Space Lab - Photoshop. Deel 1: Kennismaking

Color Space Lab - Photoshop. Deel 1: Kennismaking Color Space Lab - Photoshop Deel 1: Kennismaking Lab is een kleurmodel net zoals RGB en CYMK dat zijn. Lab wordt in fotobewerkingsprogramma s als Photoshop gebruikt om kleuren om te zetten van de ene kleurruimte

Nadere informatie

Een Panoramafoto maken Twee of meerdere foto s aan elkaar plakken.

Een Panoramafoto maken Twee of meerdere foto s aan elkaar plakken. Workshop 10 Micdigital Deel 1. Een Panoramafoto maken Twee of meerdere foto s aan elkaar plakken. In deze workshop gaan we twee foto s aan elkaar plakken en de helderheid aanpassen. Soms wil je van een

Nadere informatie

Non-destructieve Beeldbewerking.

Non-destructieve Beeldbewerking. 1 Open een foto in Fotoshop en klik op icoontje Nieuwe opvullaag of aanpassingslaag maken ( rode pijl). Er zal een venster verschijnen met: Volle kleur, Verloop, Patroon, enz. Klik op Niveaus 3 1 In de

Nadere informatie

Abstracte fotografie in rook op laten gaan

Abstracte fotografie in rook op laten gaan Abstracte fotografie in rook op laten gaan Vandaag kwam ik een artikel op Photocritic.org tegen waarin uitgelegd werd hoe je prachtige abstracte foto's kunt maken van rook. Zij hebben gesproken met Graham

Nadere informatie

Grunge Style Illustration

Grunge Style Illustration http://psd.tutsplus.com/tutorials/designing-tutorials/how-to-create-a-grunge-style-illustration-withstains/ Grunge Style Illustration Stap 1 Een mooie foto nodig, hier werd onderstaande foto gebruikt van

Nadere informatie

http://psd.tutsplus.com/tutorials/photo-effects-tutorials/its-time-to-create-a-neo-constructivistposter-with-photoshop/ Poster maken in Photoshop

http://psd.tutsplus.com/tutorials/photo-effects-tutorials/its-time-to-create-a-neo-constructivistposter-with-photoshop/ Poster maken in Photoshop http://psd.tutsplus.com/tutorials/photo-effects-tutorials/its-time-to-create-a-neo-constructivistposter-with-photoshop/ Poster maken in Photoshop Poster blz 1 Stap 1 Open Photoshop, nieuw document: breedte

Nadere informatie

Hoe je een structuur op een oneffen oppervlak aanbrengt

Hoe je een structuur op een oneffen oppervlak aanbrengt http://psd.tutsplus.com/tutorials/photo-effects-tutorials/how-to-apply-textures-to-uneven-surfaces/ Hoe je een structuur op een oneffen oppervlak aanbrengt Stap 1 Foto s zoeken die we kunnen gebruiken.

Nadere informatie

Album samenstellen met behulp van de Hema album software.

Album samenstellen met behulp van de Hema album software. Album samenstellen met behulp van de Hema album software. Kies de Hema webside www.hema.nl Plaats de muisaanwijzer op foto en klik op Fotoalbums. Klik op download de software (geschikt voor Windows) Vul

Nadere informatie

Workshop 16. 2. Foto bijvoegen Open de foto tinne2.jpg. Open de foto tinne1.jpg

Workshop 16. 2. Foto bijvoegen Open de foto tinne2.jpg. Open de foto tinne1.jpg Workshop 16 MicDigital Wenskaarten en communiekaartjes ontwerpen. Vroeger, voor we computers hadden, moesten we naar de fotograaf en drukker als we communiekaartjes of uitnodigingen wilden hebben Nu met

Nadere informatie

Tutorial: snel tekst-effecten creëeren met de Blending Modes in Photoshop

Tutorial: snel tekst-effecten creëeren met de Blending Modes in Photoshop http://www.pixelmountain.be/photoshop/tutorial-simpele-tekst-effects-met-de-blending-modes-inphotoshop/ Tutorial: snel tekst-effecten creëeren met de Blending Modes in Photoshop De Overvloei modussen in

Nadere informatie