Selecteren op zwarte-band niveau

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Selecteren op zwarte-band niveau"

Transcriptie

1 Selecteren op zwarte-band niveau in Adobe Photoshop CS3 Erik Gordebeke augustus 2008

2 De functie van de band is, in de Japanse vechtkunsten, al jaren algemeen bekend. Deze zorgt ervoor dat het jasje goed dicht blijft zitten! Aan de hand van de kleur wordt echter ook het ontwikkelingsniveau van de leerling weergegeven, waarbij wit staat voor beginners en zwart voor gevorderden. De jaren van stug oefenen worden doorgaans beloond met een band die een steeds donkerdere kleur krijgt. De leerling die een blauwe of zelfs bruine band omgeknoopt krijgt heeft al een behoorlijke kennis en vaardigheid van de technieken laten zien. Minder bekend is het feit dat het halen van een zwarte band niet het eindpunt, maar het beginpunt van de opleiding is. De basisopleiding is afgerond. Het wordt nu tijd om opnieuw, op een geheel nieuwe en eigen wijze, te kijken naar de kennis en vaardigheden. Nu niet voor de techniek an sich, maar vooral als schakel in het grotere geheel. Het is niet zozeer aan de zwarte band drager om te weten welke technieken gebruikt moeten worden, maar vooral wanneer elke techniek gebruik kan worden, en waarom in sommige gevallen beter voor een alternatief gekozen kan worden. Het is niet meer deze wel of deze niet, het is nu verworden tot op dit moment deze techniek, en wel hierom!. Knowledge tells us that a tomato is a fruit; wisdom prevents us from putting it into a fruit salad. Miles Kington Dit principe is ook toepasbaar op de technieken uit de gereedschapkist van Photoshop. Het staat natuurlijk verschrikkelijk stoer als boeken op hun titelblad hebben staan How to become a Black Belt Photoshop Guru!. Iedereen wil toch een zwarte band Photoshop guru worden, bij voorkeur in tien uur of minder. Het wordt doorgaans een stuk minder stoer als het lesboek vervolgens enkel een uitleg geeft over de basistechniek an sich. Deze staat immers ook gewoon in de handleiding van Photoshop zelf. In dit verhaal ga ik proberen duidelijk te maken, met zowel theorie en een praktijkvoorbeeld, wat het betekent om te photoshoppen op zwarte band niveau. Als ik dit voor alle onderwerpen zou doen dan zou er op termijn een boek verschijnen met als titel How to become a Black Belt Photoshop Guru!. Dus, een kleine afbakening kan geen kwaad. Dit verhaal gaat over het selecteren van pixels, met name voor de moeilijkere gevallen. Ok, wanneer is iets moeilijk te selecteren? In alle gevallen waarbij dingen met veel detail geselecteerd moeten worden, denk aan loshangende haren, veren, pluizig vacht, maar ook, bladeren van bomen of grassprieten. Ook in gevallen waarbij het onderwerp en de achtergrond veel overeenstemming vertonen in contrast of kleuren is een selectie maken erg lastig. In deze gevallen wordt het tijd om selecties op zwarte band niveau in te zetten. Iedereen die nu bij zichzelf denkt Erik, vertel, vertel, welke techniek uit photoshop kan ik hiervoor het beste inzetten die verzoek ik vriendelijk het bovenstaande nogmaals rustig door te nemen. Is niet erg, ik wacht wel even. In Photoshop is het doel vele malen belangrijker dan het middel. Als aan het eind van alle manipulaties de ons bevriende pixel de juiste kleurwaarde heeft gekregen interesseert het niemand hoe deze pixel zijn kleur heeft gekregen; al had je hem, op een vergroting van 1600x, met de hand ingekleurd. Het doel heiligt hier echt alle middelen. Het is aan ons om de middelen zo creatief mogelijk in te zetten om het doel te behalen. Ok, laten we eens inzoomen op het onderwerp Selecteren op zwarte-band niveau. een woord vooraf: Ik prefereer de Engelse versie van Photoshop en gebruik de termen channel (kanaal), layer mask (laag masker) en dergelijke door elkaar. to Select or to Mask, that s the question? De handleiding van Adobe Photoshop CS3 is heel duidelijk over het verschil tussen selecteren en maskeren. If you want to apply changes to parts of an image, you first need to select the pixels that make up those parts. You select pixels ( ) using the selection tools or by painting on a mask and loading the mask as a selection. Het bovenstaande heeft een behoorlijk Duh! -gehalte. Het is echter wel de essentie van het Selecteren op zwarte-band niveau. Denk even terug aan de doel versus middel opmerkingen in de inleiding. Het doel is pixels selecteren die moeten blijven het middel staat ons vrij. Het moge duidelijk zijn, Selecteren en Maskeren zijn twee zijden van dezelfde medaille. In mijn beleving is het allemaal een kwestie van het selecteren van de juiste pixels, ofwel om ze te behouden, ofwel om ze weg te gooien! De Quick Mask -modus illustreert dit principe heel fraai. De photoshopper maakt een selectie, bijvoorbeeld via het Lasso -gereedschap. Hiermee wordt aangegeven welke pixels moeten blijven. Op sommige plaatsen heeft de Lasso teveel pixels geselecteerd en op andere plaatsen te weinig. Via het Lasso -gereedschap kan deze selectie verfijnd worden. Gebieden kunnen aan de selectie worden toegevoegd, of uit de selectie worden verwijderd. Er kan vervolgens overgeschakeld worden naar de Quick Mask -modus zodat via een masker de selectie verder verfijnd kan worden. Als de Quick Mask -modus verlaten wordt blijft de nauwkeurigere selectie over. De combinatie van selecteren en pag.2

3 maskeren resulteert in een goede selectie. Het doel is bereikt, het middel niet belangrijk meer. Wat hebben selecteren, layer masks, channels en alpha channels met elkaar te maken? Elke afbeelding in Photoshop bestaat uit één of meerdere kleur-kanalen. Een afbeelding in de RGB - modus bestaat uit drie kleur-kanalen, waarbij elk kanaal een afbeelding met grijswaarden bevat. Voeg de drie afbeeldingen met grijswaarden samen in een RGB -bestand en Photoshop maakt hiervan een afbeelding in kleur. Een RGB -bestand heeft ook een extra RGB -kanaal waarin de samengevoegde informatie getoond wordt. Naast de kleur-kanalen kent Photoshop nog zogenaamde alpha-kanalen (alpha-channels). Deze kanalen zijn bedoeld om selecties op te slaan als maskers. Ook deze alpha-kanalen zijn gewoon afbeeldingen in grijswaarden, en kunnen met de normale gereedschappen bewerkt worden. (Dit komt in het praktijkvoorbeeld uitgebreid aan bod). Dat alpha-channel neemt nogal een belangrijke plaats in. Je gaat haast vermoeden dat er achter elke masker gereedschap een alpha-channel schuil gaat. Hmmm,. Wat is de overeenkomst en het verschil tussen een Quick-mask, een Layer-mask en een Alphakanaal? Je raadt het wellicht al, de overeenkomst is dat ze allemaal gebruik maken van een alpha-kanaal. Het verschil zit in het feit dat bij de Quick-mask en Layer-mask het alpha-channel door Photoshop aangemaakt wordt. Dit in tegenstelling tot een extra alpha-kanaal die aangemaakt kan worden vanuit de Channel -dialoog. Een ander verschil is de bewaartermijn voor het alpha-kanaal. Bij een Quick-mask wordt het onderliggende alpha-kanaal verwijderd als de Quick-mask mode uitgeschakeld wordt. pag.3 Daarentegen verdwijnt het onderliggende alphakanaal van een laagmasker pas als het laagmasker verwijderd wordt. Het laagmasker kan handmatig verwijderd worden. Het masker kan ook toegepast worden op de bijbehorende laag, waarbij het onderliggende alpha-kanaal ook verdwijnt. Een handmatig aangemaakt alpha-kanaal blijft bestaan totdat het handmatig word verwijderd. Nu we dit weten zou je bijna denken dat we alleen nog maar hoeven te werken met alpha-kanalen vanuit de Channels -dialoog. Niets is echter minder waar. De functie van alpha-kanalen is het opslaan, maken of bewerken van maskers. Het toepassen van maskers gaat onverminderd via selecties ofwel via layer-masks. Denk nog even terug aan het doel versus het middel. Het doel is onverminderd een acurate selectie maken van pixels. Hoe je dat doet is mij om het even. Een voorbeeld: Begin een selectie met de lasso tool, schakel over naar de Quick-mask mode en schilder het masker verder in met een kwast. Zet de Quick mask mode uit en sla de selectie op als een Layer mask. Vervolgens blijkt er nog wat ruimte te zijn voor verbetering in het masker. Pak de kwast en schilder in het Layer-mask. Nu ben je zo tevreden dat je selectie wil bewaren voor later. Ga nu naar het Channel -dialoog en sla de alpha-kanaal van de Layer-mask op als een nieuwe alpha-kanaal. Je ziet nog wat ruimte voor verbetering en bewerkt het alpha-kanaal rechtstreeks. De layer-mask wordt overboord gegooid en aan de hand van de selectie, op basis van het alpha-kanaal, wordt een nieuwe layer mask aangemaakt. Hallo, is daar nog iemand? Een eenvoudiger voorbeeld: Maak een grove selectie en maak een layer-mask aan op basis van deze selectie. Verfijn dit masker met de kwast. Je komt nu nooit in de Channel -dialoog en werkt onverminderd met het alpha-kanaal. Je hebt nu als het ware de Quick-mask mode gebruikt, waarbij het masker wél bewaard wordt. Het moge duidelijk zijn. De verschillende gereedschappen kunnen door elkaar gebruikt worden, net hoe het uitkomt. Het doel blijft onveranderd; het acuraat selecteren van de pixels. Het middel is een keuze. Laten we eens kijken hoe we deze kennis in de praktijk kunnen gebruiken. voorkennis: In het praktijk voorbeeld ga ik ervan uit dat de lezer een gevorderd niveau heeft in Photoshop. Een aantal zaken, zoals het werken met lagen, laagmaskers, layer blend modes, basis kwasten en de Level -dialoog worden als bekend verondersteld. Het staat je uiteraard vrij om het praktijk voorbeeld door te nemen, maar je bent gewaarschuwd :) In het praktijkvoorbeeld komen een aantal technieken naar voren die gebruikt kunnen worden om complexe selecties te maken. Het praktijk voorbeeld is echter geen stap voor stap handleiding of workshop. Ik wil vooral toelichten welke overwegingen en welke keuzes ik in dit geval gemaakt heb. Ik licht ook toe wat alternatieven zijn, en waarom ik deze in dit geval niet gebruikt heb. Maar laat je vooral niet tegenhouden! Je kunt er natuurlijk wel wat van leren!

4 Het praktijkvoorbeeld In dit voorbeeld is aangegeven hoe de selectie van het onderwerp in onderstaande afbeelding is gemaakt. Daar gaan we! afb. 1 1 In de onderstaande afbeelding (links) is te zien dat we hier te maken hebben met een lastige selectie. Het is de bedoeling dat na het selecteren van de ringstaartmaki s de fijne vachtstructuur grotendeels nog intact is. Tegelijk is te zien dat er een hele fijne structuur is die bijna geheel samenvalt met de achtergrond. Het zou mooi zijn als we het donzige, oftwel het vachtgevoel kunnen behouden. Dat het mogelijk is is te zien in de afbeelding (rechts). Voor mensen die dringend op zoek zijn naar een excuus om veel avonden lekker bezig te zijn om de selectie te maken raad ik de volgende werkwijze aan. Gebruik de Quick mask -modus om de grove selectie om te zetten naar een masker, en verf er lekker op los. Of gebruik het layer mask om het masker netjes te maken met de verschillende kwasten. Het lijkt een grap maar met de juiste keuze van de kwasten leveren deze methoden goede selecties op. Het kost doorgaans echter heel veel tijd. Pas op, het maken van een echt goede selectie kost altijd veel tijd. Het is echter de sport om met de juiste keuze van de tools de tijd zo kort mogelijk te maken. Er zijn in een foto immers vaak nog wel meer dingen te doen dan alleen de selectie maken. 2 Het is erg afhankelijk van de informatie in de foto welk gereedschap het snelste een goed basis masker geeft. In dit praktijkvoorbeeld kan het zeker de moeite lonen om eens te kijken of de informatie in de individuele kleur kanalen een goed startpunt kan opleveren. De kanalen zijn te vinden in de Channels -dialoog. Bij het maken van het masker is uiteraard alleen de rand tussen voor- en achtergrond belangrijk. In dit geval is het belangrijk dat het vachtgevoel in tact blijft. Ik kijk dus vooral of de plukjes goed gescheiden worden van de achtergrond. De ingesloten delen kunnen we later eenvoudig met de kwast of selectie-gereedschap inkleuren. 3 We kunnen op dit punt eens proberen wat het effect is als we de informatie in de verschillende channels samenvoegen tot een nieuwe Alpha channel. Het resultaat is van te voren niet goed te voorspellen, maar de actie kost zo weinig tijd dat het zeker de moeite loont om even te proberen. Je zou het niet zeggen maar Photoshop heeft gereedschappen die precies dit doen. Voor die 1000 euro licentiekosten mag je natuurlijk ook wel wat verwachten. Dit gereedschap heet Calculations en bevindt zich in het menu Image. Calculations maakt het onder andere mogelijk om de informatie uit channels samen te voegen tot een nieuwe alpha-kanaal. afb. 2 afb. 3 afb. 4 Ik vrees dat we met hier met de Magic Wand weinig kunnen beginnen. Door sommige photoshoppers wordt dit gereedschap ookwel de Tragic Wand genoemd. Dan doe je hem, echter, toch wel een beetje tekort. Dit gereedschap heeft absoluut ook sterke kanten. Voor nu mag hij echter even in de gereedschapskist blijven liggen. Het blauw-kanaal lijkt de beste papieren te hebben, maar het houdt niet over. De witte delen zijn goed gescheiden van de achtergrond, maar de grijze delen niet. Het rood-kanaal is net iets lichter. Dus dat is ook geen vooruitgang. pag.4

5 Denk nu niet dat dit zo geavanceerd is dat je dure boeken moet kopen om hier achter te komen. In de Help bij Photoshop CS3 is netjes een hoofdstuk opgenomen met als welluidende titel Blend Channels with Calculations. Met een paar klikken worden de kanalen samengevoegd. Het effect is via de Preview netjes te zien. Je ziet dat er verschillende Blending modes zijn. Deze zijn vergelijkbaar met de Layer Blending modes. Er zijn voor Calculations echter twee nieuwe beschikbaar, de Add en Subtract blending mode. In afbeelding 4 is de dialoog te zien voor het samenvoegen van het blauw en rood-kanaal. In dit geval gaf de Color Burn -blending mode een goed resultaat. De opacity is teruggezet naar 55%, om het effect wat te verzachten. Iemand met een beetje ervaring met het werken met kanalen zal nu wellicht zeggen. He, Erik, je had in dit geval toch ook gewoon een Levels aanpassing kunnen doen op een kopie van het blauwe-kanaal (ofwel een alpha-kanaal). Dat klopt, in dit geval wel. Het effect is subtiel verschillend, maar beide methoden zijn goed. En je weet het Doel versus Middel! Voor de mensen met wat minder ervaring met kanalen even een stukje uitleg. Zoals gezegd zijn de kanelen gewoon afbeeldingen in grijswaarden. De nuttige pixels moeten geselecteerd worden, en dus wit zijn. De overbodige pixels moeten gemaskeerd worden en dus zwart zijn. Met Levels kunnen we het zwartpunt en witpunt van de afbeelding bijstellen, waarbij we dus donkergrijs veranderen naar zwart en grijswit naar wit. Vergelijkbaar met de normale werking van het Levels -gereedschap, echter nu toegepast op een alpha-kanaal. Elk kleur-kanaal kan gekopieerd worden, zodat een alpha-kanaal ontstaat. Start het Levels -gereedschap en stel een nieuw zwart en witpunt in. Stel eventueel het neutraal grijs bij om het geheel lichter of donkerder te maken (afb.5). Als we even terugkijken naar het begin dan lijkt dit bovenstaande allemaal een helehoop gedoe. Bedenk wel dat dit een ingewikkelde selectie is en dat ik tot nu toe nog geen kwast in de hand heb gehad. De hele selectie is tot nu toe door Photoshop gemaakt. 4 Het kan geen kwaad om het masker wat op te schonen. Hierdoor krijgen we wat meer zicht op de witte delen. Alle delen met takken erin moeten zwart worden. Selecteer in de Channel - dialoog het alpha-kanaa, pak een kwast met zwart als voorgrondkleur, of een lasso met zwart als achtergrond kleur, en maak alle overbodige delen zwart. Pak alleen de delen die duidelijk los staan van het onderwerp. De fijne details komen later wel. 5 Het zal niemand ontgaan zijn dat de methode met Calculations of Levels het zwart van de neuzen ook zwarter heeft gemaakt. Deze delen moeten ook nog wit worden. Bij dit soort ingewikkelde maskers moet je de kleine winsten pakken en dan weer verder gaan. Het is vaak niet mogelijk om het masker in een keer goed te krijgen. Kijk nu nog eens naar de individuele kleurkanalen in de Channels -dialoog, maar nu met de focus op de donkere neuzen. Het groen kanaal lijkt goede papieren te hebben voor de donkere neuzen op een lichte achtergrond. In dit geval kies ik voor de methode met Levels. Dus het groen kanaal wordt gekopieerd en het zwart wordt zwarter na een correctie met Levels (afb.6). We zijn uiteraard niet geinteresseerd in zwarte neuzen die gemaskerd worden, maar in witte neuzen die bij de selectie gaan horen. Gebruik Image > Adjustment > Invert om het alpha-kanaal van yang naar jin te laten wisselen. afb. 5 afb. 7 afb. 6 pag.5

6 Als we nu de neuzen kunnen samenvoegen met het vorige alpha channel, dan begint het al op te schieten. Om dat te kunnen doen komt het ouderwetse handwerk eindelijk om de hoek. Er is een zwarte rand om de witte neuzen geschilderd (afb.7). Gebruik een zachte kwast en let goed op dat de witte neus niet geraakt wordt. De ruimte tussen de twee omlijnde neuzen wordt zwart gemaakt, met de lasso of de kwast. Nu te zien is in het nieuwe Alpha channel waar de neuzen gaan komen kan in het Alpha channel de regio rond de neus omgeschoond worden. Het is ook mogelijk om beide Alpha channels samen aan te zetten. Hierdoor is goed te zien welke delen veilig verwijderd kunnen worden. Zorg ervoor dat het Alpha Channel zonder neuzen geselecteerd staat (afb.8). Nu komt het Calculations -gereedschap echt van pas. De Add -blending mode is natuurlijk bij uitstek geknipt om de twee maskers samen te voegen (afb.9). Het mooie van het Calculations -gereedschap dat het deze niet uitmaakt welke kanaal, of alpha kanaal gebruikt wordt. Het Calculations -gereedschap discrimineert niet! Het resultaat is nu ringstaartmaki s met een behoorlijk goed geselecteerde vacht en neuzen. 6 Zo op het eerste gezicht lijkt deze exercitie niet zoveel opgeleverd te hebben. Realiseer je echter wel dat ik tot nu maar twee keer een stukje met de hand gemaskerd heb, en wel bij de neuzen. De rest is het resultaat van Photoshop. Als we inzoomen op het laatste alphakanaal dan is het resultaat erg goed. Kijk bijvoorbeeld even naar afbeelding 10. Hier is te zien dat deze lastige vachtpartij al goed geselecteerd is. De oren zijn ook al behoorlijk. In delen waarbij het wellicht iets minder lijkt valt het bij vergroting ook reuze mee. Bij een lage vergroting lijkt de afb. 8 achtergrond nog vast te zitten aan het onderwerp (afb.11 links). Bij hogere vergroting blijkt dit nogal mee te vallen (afb.11 rechts). Deze verdwaalde pixels zijn zelfs met de Lasso eenvoudig weg te poetsen. 7 We hebben nu een gedetailleerd basis-masker, waarbij het vachtgevoel behouden is gebleven. Het resultaat is zichtbaar in afbeelding 12. Met Levels kan het witpunt nog een beetje naar binnen worden gezet, zodat de grijze randen wat witter worden, maar het wordt vanaf nu toch echt gewoon handwerk. Er zullen zeker plekken overgebleven zijn waarbij het niet mogelijk is om te zien welke pixels bij de aap en welke bij de achtergrond horen. Die laten we voor nu gewoon zitten, die pakken we later wel aan. Het heet niet voor niets een basis-masker! De eerstvolgende stap is het opvullen van het binnendeel van het masker. Hierbij hoeft enkel de afb. 9 rand goed wit gemaakt te worden met een kwast. Het overige deel van het masker pakken we later aan met een selectie gereedschap, zoals de Lasso. Het wordt tijd voor een tip voor de zwarte-band Selectie-maker. Nu het masker enkel nog uit wit, lichtgrijs en zwart bestaat helpt het enorm om te afb. 10 pag.6

7 afb. 11 Dit kan op twee manieren. Je kunt blijven werken vanuit de Channel - dialoog of de selectie laden en een laagmasker aanmaken. Het resultaat is hetzelfde. Er wordt een alphakanaal verfijnd. Laten we voor nu even blijven werken vanuit de Channels - dialoog. Nu het doel veran derd is veranderen ook de middelen. Nu werk ik voornamelijk met de zachte kwast, al dan niet met een lagere flow, of met een airbrush. afb. 12 schakelen tussen de Brush mode Normal en Overlay. Voor de randen wordt de Overlay - modus gebruikt. Als de zachte kwast per ongeluk een stukje over het zwarte deel komt dan blijft dit zwart. De Overlay -modus negeert dan de lichtere pixels. Voor de delen in de rand die zwart zijn moet natuurlijk de Normal -modus worden gebruikt. Je wil hier immers de pixels wit schilderen. In afbeelding 13 is weergegeven dat ik de Overlay - modus van de kwast bedoel en niet de Overlay - overvloeimodus van de laag. Is de witte rand klaar dan wordt een selectie-gereedschap zoals de Lasso ingezet om het binnendeel wit te maken. Het gebied wordt geselecteerd, met wit als achtergrondkleur en de pixels worden verwijderd (afb.14). Het basismasker vanuit het alpha-kanaal is nu zo goed en kwaad als het kan aangemaakt. Nu wordt het tijd om ver in te zoomen en de rest met de hand te corrigeren. Het wordt nu tijd om de kleuren afbeelding er weer bij te halen. pag.7 afb. 13 Een eerste belangrijke stap is het opruimen van de bouwplaats. De overbodige alpha-kanalen zijn verwijderd. Die hebben we nu niet meer nodig. Tot nu toe is er gewerkt vanuit de alpha-kanalen in grijswaarden. Het wordt nu echter tijd om de afbeelding in kleur er bij te halen. Het RGB composietkanaal en het alpha-kanaal wordt aangezet. De gemaskerde delen worden nu in kleur weergegeven. De kleur en de transparantie van de masker kleur kan aangepast worden. (In het Engels heet de kleur op het masker de rubylith color mode, ik heb geen idee hoe dit in de Nederlandse versie van Photoshop heet). Om het masker goed te kunnen verfijnen zoom ik meestal in tot 300% of meer. Met een zachte kwast corrigeer ik, waar nodig, het masker. Om zicht te houden op het werk helpt het om af en toe de rubylith color mode uit te zetten. Je heb immers een goed zicht nodig op de overgang tussen achtergrond en voorgrond. 8 Nu is de selectie goed (afb.15). In dit stadium schakel ik meestal over naar het werken vanuit een laagmasker. Het doel is nu niet meer een acurate selectie maken. Het is nu verworden tot het goed samenvoegen van de voorgrond en een nieuwe achtergrond. Vanuit dit doel werkt het, voor mij, prettiger om eerst de nieuwe achtergrond achter de selectie te zetten. Nu kan ik het masker verder verfijnen tegen de nieuwe achtergrond aan. De afbeelding over laten komen alsof het nacht is vraagt uiteraard een aantal aanpassingen waarbij selecties wederom een grote rol spelen. Het lokaal toepassen van aanpassingen vraagt immers altijd om de een of andere selectiemethode.

8 Het gaat soms om kleine correcties via een laagmasker. Soms om een effect enkel bedoeld voor de onderliggende laag, waarbij de inzet van een Clipping Mask wellicht meer voor de hand ligt. Bij de keuze van de middelen gaat mijn voorkeur uit naar het niet-destructief werken. Ik probeer dan ook zo lang mogelijk alpha-kanalen te behouden, soms in de vorm van een laagmasker, dan weer eens als een opgeslagen kanaal. Pas als alle maskers zijn goedgekeurd overweeg ik de inzet van destructieve tools als het Dodge of Burn -gereedschap, enkel voor kleine gebieden. In gevallen dat het aan te passen gebied groot is kies ik ook hier weer voor de inzet van een laag, laagmasker en overvloei-modus. Ook hier weer, doel versus middel! afb. 15 afb. 14 Tot besluit In het bovenstaande praktijkvoorbeeld is naar voren gekomen dat bij het maken van selecties op zwarte-band niveau het doel alle middelen heiligt. Alle basistechnieken kunnen ingezet worden, waarbij de keuze van de selectie gereedschappen erg afhankelijk is van de complexiteit van het onderwerp en van de persoonlijke voorkeuren. In het praktijkvoorbeeld zijn aardig wat technieken voorbij gekomen. Denk nog even terug aan het werken vanuit de Channels -dialoog, de Channel Calculations, maar ook de normale selectie gereedschappen als het Lasso -gereedschap, de zachte kwast en het veelgebruikte laagmasker. In het hele praktijkvoorbeeld heb ik het doel voor ogen gehouden en niet het middel. Zorg ervoor dat de basistechnieken bekend zijn en gebruik ze allemaal op momenten dat het toegevoegde waarde heeft. Er zijn geen goede en minder goede selectie gereedschappen. Een complex en goed masker maken kost helaas nu eenmaal (relatief) veel tijd. Als afsluiter nog even drie tips waarmee deze tijd aanzienlijk verkort kan worden.»»»»»» Kies geen bewerkelijke methode voor een eenvoudige selectie en geen bewerkelijke methode voor een complex masker. Kies het juiste gereedschap voor de klus! Bij het maken van selecties en maskers is het werken met een pen-tablet (bijvoorbeeld van Wacom ) erg waardevol gebleken. Yogi Berra schijnt gezegd te hebben In theory, theory and practice are the same thing. But in practice they aren t. Heel veel oefenen dus! Het belang van snelheid door handigheid kan niet voldoende benadrukt worden. Handen uit de mouwen, en vingers rond de Wacom -pen! Die zwarte-band krijg je niet voor niets! Erik Gordebeke pag.8

2009 Jim Moor - Rijswijk (Z-H)

2009 Jim Moor - Rijswijk (Z-H) 1 2 Photoshop Elements 7.0 Werkboek ISBN: 978-90-801238-7-8 Nur: 991 Trefwoorden: Photoshop Elements 7.0 Digitale beeldbewerking Digitale fotobewerking Praktisch werkboek voor digitale beeldbewerking Dit

Nadere informatie

Tutorial Adobe Premiere

Tutorial Adobe Premiere Tutorial Adobe Premiere 1999 Fontys Hogeschool Venlo Auteur: Pierre Gorissen Kenmerk: Gor99-AdobePremierev01 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Starten met de videoproductie...4 Opstarten van Adobe Premiere

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

De auteur van dit ebook kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele onjuistheden in dit ebook.

De auteur van dit ebook kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele onjuistheden in dit ebook. 2 Joomla ebook Bouw zelf een professionele website Disclaimer Bij de samenstelling van dit ebook is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid en correctheid van de informatie die in dit ebook

Nadere informatie

Leren werken met. Scribus. Een introductie in het werken met desktop publishing software.

Leren werken met. Scribus. Een introductie in het werken met desktop publishing software. Leren werken met Scribus Een introductie in het werken met desktop publishing software. LEREN WERKEN MET SCRIBUS Deze uitgave is grotendeels gebaseerd op de bestaande 'Handleiding voor Scribus', in pdf

Nadere informatie

Ontwerp en realisatie

Ontwerp en realisatie Ontwerp en realisatie prototype van een maaltijdapplicatie voor matig verstandelijk gehandicapte cliënten van Siza Geen enkele verstandelijk gehandicapte cliënt is hetzelfde Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Nadere informatie

SCMS - Smart Content Management System

SCMS - Smart Content Management System Online websites bouwen & beheren met SCMS Smart Content Management System & website builder Inhoud: Hoofdstuk 1: Inleiding, wat is SCMS?... 4 Hoofdstuk 2: Inloggen SCMS... 5 Hoofdstuk 3: Control Panel...

Nadere informatie

Flash CS4 Created by Wendy Segaar

Flash CS4 Created by Wendy Segaar Tools R Us Flash CS4 Created by Wendy Segaar Inhoud Inleiding... 4 Uur 1 De Rondleiding... 6 Interface... 8 Document properties... 10 Layers en groups... 11 Timeline... 13 Opslaan... 17 Uur 2 Tekenen...

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Inleiding 3. 3ds Max 4. Een project opstarten 5. 3D tekenen met 3ds Max 7. Belichting 10. Renderen met mental ray 13

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Inleiding 3. 3ds Max 4. Een project opstarten 5. 3D tekenen met 3ds Max 7. Belichting 10. Renderen met mental ray 13 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 3ds Max 4 Een project opstarten 5 3D tekenen met 3ds Max 7 Belichting 10 Renderen met mental ray 13 Een abstracte render maken 15 Fotorealistisch renderen 20 Sneltoetsen

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

Gratis website maken. Auteur Rob Dennissen. www.maakjegratiswebsite.nl

Gratis website maken. Auteur Rob Dennissen. www.maakjegratiswebsite.nl Gratis website maken Auteur Rob Dennissen www.maakjegratiswebsite.nl Voorwoord Allereerst wil ik je bedanken en feliciteren met de aanschaf van dit E-book gratis website maken. Je hebt namelijk vertrouwen

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

Inleiding in het bouwen en onderhouden van een eigen website. Peije van Klooster

Inleiding in het bouwen en onderhouden van een eigen website. Peije van Klooster Inleiding in het bouwen en onderhouden van een eigen website Peije van Klooster 2011 Inhoudsopgave: Inleiding... 4 1 Wat is internet... 5 1.1 Een klein beetje geschiedenis van internet... 5 1.2 Evolutie

Nadere informatie

S poiler. Special! GSAK - Compleet. Alle GSAK artikelen in een PDF!

S poiler. Special! GSAK - Compleet. Alle GSAK artikelen in een PDF! S poiler Special! GSAK - Compleet het magazine voor de geocacher Alle GSAK artikelen in een PDF! GSAK - Compleet GSAK Deel 1 Introductie Team FlatSunset GSAK is een afkorting voor Geocaching Swiss Army

Nadere informatie

+100. Lesbrief online game MoneyMatters LESBRIEF ONLINE GAME MONEYMATTERS (GAST)LES MONEYMATTERS VOORBEREIDEN (GAST)LES. Benodigde informatie

+100. Lesbrief online game MoneyMatters LESBRIEF ONLINE GAME MONEYMATTERS (GAST)LES MONEYMATTERS VOORBEREIDEN (GAST)LES. Benodigde informatie LESBRIEF ONLINE GAME MONEYMATTERS Deze instructie is bedoeld voor (gast)docenten die de online game met een vooraf gespecificeerde doelgroep gaan spelen. Na het lezen van deze instructie ben je in staat

Nadere informatie

Design document. Interviewer. Bojhan Somers & Peter Uithoven. 1 juni 2010

Design document. Interviewer. Bojhan Somers & Peter Uithoven. 1 juni 2010 Design document Interviewer Bojhan Somers & Peter Uithoven 1 juni 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Concept...3 Development...4 Technisch onderzoek...5 Design...7 Framework...8 Information Architecture...8

Nadere informatie

Inhoudsopgave lessen Magix Video deluxe 2008

Inhoudsopgave lessen Magix Video deluxe 2008 Inhoudsopgave lessen Magix Video deluxe 2008 1. We gaan werken met Magix Video 2008+ Blz. 1 2. Experimenteren met het Demo filmpje. Blz. 10 3. Titels, tekst en ondertitels. Blz. 16 4. Geluid! Bld 20 5.

Nadere informatie

HANDLEIDING. Nederlandse uitvoering

HANDLEIDING. Nederlandse uitvoering HANDLEIDING Nederlandse uitvoering 1 Oorspronkelijke taal: Engels. Vertaald in Nederlands door H. Meeusen m.m.v. C. Stevens. MGN kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke

Nadere informatie

99 TIPS Voor het lopen van :

99 TIPS Voor het lopen van : 99 TIPS Voor het lopen van : Een Marathon Eelco de Boer 2007 Eelco de boer. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of doorgestuurd/doorverkocht zonder toestemming van de schrijver.

Nadere informatie

Van installatie tot je eerste sale!

Van installatie tot je eerste sale! MagentoBasics Van installatie tot je eerste sale Voorwoord Beste lezer, Allereerst wil ik je bedanken voor het downloaden van deze handleiding. Ik hoop dat jij net zo enthousiast bent als ik was en nog

Nadere informatie

Presenteren met Powerpoint in de les

Presenteren met Powerpoint in de les PROVINCIALE HANDELSSCHOOL HASSELT ICT Presenteren met Powerpoint in de les Samengesteld door: Christ Bosmans ict-coördinator christ.bosmans@pandora.be http://www.christbosmans.be Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Ieder goed softwareproject begint bij de persoonlijke passie van een ontwikkelaar.

Ieder goed softwareproject begint bij de persoonlijke passie van een ontwikkelaar. 2 Aan de gang Het klassieke model over hoe van start te gaan met open source-softwareprojecten is van de hand van Eric Raymond, uit een inmiddels beroemd artikel over open source-processen getiteld The

Nadere informatie

Inhoud. Ontvouw jezelf als een (online) ondernemer 2015

Inhoud. Ontvouw jezelf als een (online) ondernemer 2015 Inhoud Gebruiksaanwijzing... 3 De Juiste Business... 4 Vragen, Juiste Business!?... 5 Een paar wijsheden om je te stimuleren... 5 Hoe ziet je begroting eruit?... 6 To Do: maak een begroting!... 6 Wat zijn

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Inhoud hoofdstuk 2. Programmeren met herhaling en keuze. Introductie. Leerkern. Leereenheid 2 Programmeren met herhaling en keuze

Inhoud hoofdstuk 2. Programmeren met herhaling en keuze. Introductie. Leerkern. Leereenheid 2 Programmeren met herhaling en keuze Inhoud hoofdstuk 2 Programmeren met herhaling en keuze Introductie Leerkern 1 Algoritmen 2 Variabelen en toekenning 2.1 Variabelen en waarden 2.2 Toekenningen en uitdrukkingen 2.3 Variabelen in JavaLogo

Nadere informatie

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Annelous van Rongen Gwen Verberckmoes Lorraine Melissen Bob Kloes Colofon Dit trainersdraaiboek is tot stand gekomen als extern trainingsopdracht vanuit

Nadere informatie

Oefeningen maken in PowerPoint

Oefeningen maken in PowerPoint Oefeningen maken in PowerPoint Het is in PowerPoint mogelijk om allerhande oefeningen te maken. Een gewone PowerPoint presentatie kan een fotoreportage, een gesproken boek of een leesoefening worden. Om

Nadere informatie