Geschiedenisoverzicht Digitale historische publicaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geschiedenisoverzicht Digitale historische publicaties"

Transcriptie

1 Geschiedenisoverzicht Digitale historische publicaties Anderen in Amerika: Simone de Beauvoir over de Verenigde Staten en het Amerikaanse dilemma Auteur(s): Dagmar Blokker Vol. 1, No. 5, (apr. 2012), pp Uitgegeven door: Geschiedenisoverzicht, Amsterdam Url: Datum: 7/04/2012 Geschiedenisoverzicht is een zelfstandige onderneming die digitale historische publicaties verzorgt. Ook onderhouden wij een groot digitaal archief op onze website. Hier vindt u links naar een groot aantal historische publicaties van onze eigen en van andere organisaties. Voor meer informatie over deze uitgave, bezoek:

2 Anderen in Amerika: Simone de Beauvoir over de Verenigde Staten en het Amerikaanse dilemma Dagmar Blokker Abstract Op 25 januari 1947 vertrok Simone de Beauvoir naar de Verenigde Staten, waar ze drie maanden rondtrok. Over deze reis schreef ze het boek L'Amérique au jour le jour dat in 1948 voor het eerst in Frankrijk verscheen. In dit reisverhaal vertelt De Beauvoir over wat ze heeft gezien tijdens haar verblijf in de Verenigde Staten (VS) en beschrijft ze tevens met scherpe tong de samenleving aldaar. Als Ander bestudeerde zij de grootste groep Anderen binnen de VS: de zwarte bevolking. Daarbij werd ze geholpen door Richard Wright, die in New York als haar gids in de zwarte wereld fungeerde en wiens werk tevens de basis vormde voor haar analyses. De Beauvoirs verblijf in de Verenigde Staten is belangrijk geweest voor de vorming van haar emancipatorische denkbeelden, die over meer gingen dan alleen de vrouw. Het is dan ook van belang om te benadrukken dat De Beauvoir meer was dan alleen een feministe. Personalia Dagmar Blokker studeert geschiedenis en volgde een minor in Franse letterkunde. Dit is een werkstuk dat ze schreef in 2010, tijdens het tweede jaar van haar bacheloropleiding Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Copyright Dagmar Blokker, Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyrighthouder. 2

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Context 6 Simone de Beauvoir 6 2. Een transatlantische liefde 8 3. L Amérique au jour le jour 10 La question noire 12 Conclusie 17 Bibliografie 18 3

4 Inleiding Op 25 januari 1947 vertrok Simone de Beauvoir naar de Verenigde Staten, waar ze drie maanden rondtrok. Gedurende haar reis maakte zij kennis met de verschillende aspecten van de haar tot dan toe onbekende samenleving aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Zaterdag zes juni 1947, nog geen maand na haar terugkeer naar Frankrijk, besluit ze in een brief aan haar toenmalige geliefde, een progressieve schrijver uit Chicago, Nelson Algren: '( )nu wil ik over mijn reis schrijven, ik wil niet dat die verloren gaat, ik moet er iets van bewaren, al is het maar in woorden. Ik zal het over Amerika hebben, maar ook over mijzelf; ik wil de volledige ervaring van mijzelf-in-amerika beschrijven; wat betekent aankomen en vertrekken en door een land reizen? 1 Dit schrijven over haar reis resulteerde in het boek L'Amérique au jour le jour 2, dat in 1948 voor het eerst in Frankrijk verscheen. In dit reisverhaal vertelt De Beauvoir over wat ze heeft gezien tijdens haar verblijf in de Verenigde Staten (VS) en beschrijft ze tevens met scherpe tong de samenleving aldaar. 3 Maar voordat De Beauvoir aan het schrijven van L'Amérique begon, was zij al bezig met het schrijven van een ander boek, een boek dat haar naam later in vele landen gevestigd heeft. Als feministe, welteverstaan. Het is niet onterecht dat Le deuxième sexe, en de befaamde zin 'On ne naît pas femme, on le devient 4, zo veel aandacht heeft gekregen; het werk is zeker interessant in vele opzichten die ik hier niet nader zal noemen. Noch is het onterecht dat deze aandacht zich veelal focust op het feminisme dat naar voren komt in de verschillende werken van De Beauvoir. Desalniettemin is het wel degelijk zonde dat hierdoor de aandacht voor haar minder bekende werken overschaduwd wordt. Zeker gezien het feit dat L'Amérique en Le deuxième sexe nagenoeg gelijktijdig werden geschreven, lijkt het mij voor de hand liggend dat de periode die De Beauvoir in de VS doorbracht haar denken zoals verwoord in Le 1 S. de Beauvoir, Een transatlantische liefde. Brieven aan Nelson Algren, (Breda 2000), p Beauvoir verwijst gebruikelijk naar de VS als ze Amerika schrijft. 3 S. de Beauvoir, L Amérique au jour le jour (Parijs 1954) préface. 4 S. de Beauvoir, Le deuxième sexe (Parijs 1949), p

5 deuxième sexe beïnvloed heeft. 5 Ook de VS heeft namelijk een deuxième sexe; niet op basis van geslacht, maar op basis van huidkleur. En deze kwestie omtrent de zwarte Amerikaanse bevolking is zeker niet aan De Beauvoir voorbij gegaan. 6 Dit verslag zal zich daarom richten op L Amérique au jour le jour. Wat waren de ideeën van De Beauvoir over de Amerikaanse samenleving van 1947? Hoe dacht De Beauvoir over de raciale kwestie? Wat bracht haar tot dergelijke opvattingen? En is hierbij een lijn te trekken naar haar latere denken? Dergelijke vragen laten zich niet zomaar beantwoorden. Alvorens te beginnen over haar verslag, volgt er daarom eerst een schets van het leven van De Beauvoir. Hierbij zal ik gebruik maken van Een transatlantische liefde. Brieven aan Nelson Algren, , het boek waarin de brieven die De Beauvoir in die jaren aan Nelson Algren schreef, gebundeld zijn. Daarna wordt in het kort uiteengezet waar L Amérique au jour le jour over handelt. Ten slotte volgt een bespreking van De Beauvoirs ideeën over de raciale problemen in de VS. 5 Zo wijdt Beauvoir bijvoorbeeld de bladzijdes 318 tot en met 323 (tot 2 mei) uit L Amérique au jour le jour aan de positie van vrouwen in Amerika. 6 Zie M.A. Simons in Beauvoir and The Second Sex (Oxford 1999) en Feminist interpretations of Simone de Beauvoir (Pennsylvania 1995). 5

6 1. Context Simone de Beauvoir C est une femme qui est dans une intensité totale, qui éprouve un appel incroyable vers la vie sensible, les couleurs, les nourritures, les corps. Mais en même temps et c est ce qui fait la puissance vitale de son engagement elle vit en permanence l angoisse et l horreur de l anéantissement. C est ce qui lui donne cette énergie hors du commun. Elle se jette en permanence dans le monde sans jamais chercher à apaiser les choses. 7 Simone de Beauvoir werd op 9 januari 1908 geboren in Parijs. Haar vader Georges kwam uit een adellijk geslacht. Hij was agnosticus en had een passie voor theater en literatuur. Zijn levenswijze stond haaks op die van zijn echtgenote, De Beauvoirs moeder Françoise. Deze vrouw, uit een rijke bankiersfamilie uit Verdun, was katholiek en conservatief. 8 Ondanks het beeld dat sommige mensen hebben van de jonge jaren van De Beauvoir, had zij tot haar dertiende een fijne jeugd, zo schrijft ze in één van haar brieven aan Algren. Pas in de jaren daarna braken de donkere tijden aan. Zo keerde ze haar ouders de rug toe, stapte van het geloof af en werd verliefd op haar neef. 9 De Franse bourgeoise samenleving waarbinnen De Beauvoir opgroeide, was radicaal verdeeld in mannelijke en vrouwelijke sferen. Dit maakte het voor een vrouw moeilijk een carrière te beginnen. 10 De Beauvoir trok echter haar eigen plan en ging studeren. In Sainte-Marie de Neuilly volgde ze een opleiding klassieke letterkunde en ze studeerde filosofie aan de Sorbonne. 11 Haar afstudeerobject was Het concept bij Leibniz. Voordat De Beauvoir van schrijven haar werk maakte, gaf ze een aantal jaren les aan verschillende Franse scholen en universiteiten. De Beauvoir is in haar filosofische gedachtegoed duidelijk beïnvloed door Hegel en zijn dialectiek, Karl Marx en Immanuel Kant. De naam van Hegel wordt zelfs in L Amérique een aantal keer genoemd en lijkt bij haar ideeën over de Amerikaanse jeugd eveneens een rol te spelen. Het zijn niet alleen grote namen uit het verleden die De Beauvoirs denken hebben gevormd. De ideeën van tijdsgenoten en vrienden zijn ook van belang geweest. Zo treft men in L'Amérique au de ideeën van haar vriend 7 P. Simon-Nahun, Entretien avec Danièle Sallenave. «Simone de Beauvoir a choisi son destin», Le Magazine littéraire 471 (2008) p , aldaar p P. Simon-Nahun, Repères chronologiques, Le Magazine littéraire 471 (2008) p , aldaar p Beauvoir, Een transatlantische liefde, p M. A. Simons, Beauvoir and the Second Sex. Feminism, Race, and the Origins of Existentialism (Lanham 1999), p Simon-Nahun, Repères chronologiques, p

7 Richard Wright en neigt De Beauvoir soms naar het existentialisme van haar levensgezel, de filosoof en schrijver Jean-Paul Sartre. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was De Beauvoir actief voor het verzet. In 1941 richtte zij samen met onder anderen Maurice Merleau-Ponty de (weinig succesvolle) verzetsstroming Socialisme et Liberté op. Samen met Sartre onderhoudt ze Nathalie Sorokine, haar leerlinge Olgo Kosakievicz, Wanda en haar familie. De joodse vriend van Nathalie werd in 1944 om het leven gebracht; het lukte De Beauvoir niet om hem te redden. Deze ervaringen zijn belangrijk geweest voor De Beauvoirs aandacht voor de Ander. 12 Een jaar later begon ze samen met Merleau-Ponty, Albert Camus, Raymond Aron, Albert Ollivier en Sartre het linksgeoriënteerde tijdschrift Les Temps Modernes. Alhoewel Sartre en De Beauvoir in feite nooit meer van elkaars zijde zijn geweken sinds zij een partnerschap met elkaar aangingen, heeft De Beauvoir in die tijd naast Sartre ook nog andere liefdes gehad. De best gedocumenteerde daarvan is haar affaire met Nelson Algren. 12 De Ander is een wijsgerig begrip dat duidt op een groepering die door de gevestigde samenleving gefixeerd wordt tot buitenstaander; de vreemde. Het concept verwijst naar de gemarginaliseerde groep binnen een bepaalde samenleving. Beauvoir paste het later toe op de verhouding tussen man en vrouw (waarbij de vrouw de Ander is), Michel Foucault gebruikte het bijvoorbeeld om de buitensluiting van homoseksuele mensen te omschrijven en Edward Said paste het toe bij het behandelen van kolonisatie. 7

8 2. Een transatlantische liefde De affaire tussen Simone de Beauvoir en Nelson Algren ontwikkelde zich na De Beauvoirs bezoek aan Chicago, waar Algren woonde in de Poolse wijk. Opdat zij tijdens haar vluchtige bezoek aan de stad 13 niet alleen hoefde te zijn, hadden haar vrienden uit New York haar twee telefoonnummers gegeven van kennissen uit Chicago het ene van een oude vrouw, het andere van een schrijver, Algren. 'Si je ne veux pas que ma soirée soit perdue, il faut que l'un d'eux vienne à mon secours.' 14, schrijft De Beauvoir na aankomst in een hotel, en dus besluit ze Algren te bellen. Dit blijkt nog een hele klus. Uiteindelijk weet ze hem te strikken voor een afspraak, en leidt Algren haar rond door Chicago. Al op de avond na De Beauvoirs vertrek begint hun briefwisseling. 15 Het boek Een transatlantische liefde: brieven aan Nelson Algren, vormt een bundel van de 304 brieven die De Beauvoir aan Algren schreef, voorzien van aantekeningen door haar adoptiedochter Sylvie Le Bon de Beauvoir. Door tegenwerking van de kant van de vertegenwoordigers van Algren zijn de brieven die hij schreef niet in het boek opgenomen. Hier en daar zijn door Le Bon de Beauvoir omschrijvingen van zijn antwoorden toegevoegd, ter verheldering van De Beauvoirs brieven. De brieven die De Beauvoir aan Algren schreef, bieden een inzicht in de totstandkoming van L Amérique au jour le jour en plaatsen het boek tevens in een context. Zo vraagt De Beauvoir Algren om haar kranten te sturen uit de tijd dat zij in de VS verbleef, zodat zij deze kan gebruiken voor haar boek over Amerika. Ook schrijft ze hem hoe enthousiast ze is over An American Dilemma van Gunnar Myrdal: De auteur is intelligent, hij kent zijn zaken en begrijpt heel veel, hij heeft het niet alleen over het probleem van de zwarten maar ook over allerlei andere problemen in Amerika, ik lees het gepassioneerd. 16 De brieven getuigen tevens van haar betrokkenheid bij de Franse politiek. Zij en andere existentialisten zetten zich in om verzet te bieden tegen de gaullisten en de communisten. 17 Verder schetsen de brieven hoe ze deelneemt aan het Franse intellectuele leven. In tegenstelling tot L'Amérique heeft ze in haar brieven geen zelfcensuur toegepast. De Beauvoir schrijft zonder rem over 13 Ze verbleef er nog geen twee dagen. 14 Beauvoir, L Amérique au jour le jour, p Simone de Beauvoirs eerste brief aan Algren dateert van zondagavond 23 februari 1947 (Een transatlantische liefde, p. 11); op p. 105 van L Amérique schrijft ze dat ze op de avond van 22 februari vertrekt uit Chicago. 16 Beauvoir, Een transatlantische liefde p Ibid., p. 74 8

9 wat haar bezighoudt. Hierdoor is Een transatlantische liefde een interessante aanvulling op L Amérique. Al voordat De Beauvoir begon aan haar rondreis door Amerika, was ze bezig met het schrijven van Le Deuxième Sexe. Echter, zo schrijft ze aan Algren, na haar bezoek aan de VS kan ze er niet aan doorwerken alsof er niets is gebeurd. 18 Klaarblijkelijk heeft haar bezoek aan Amerika De Beauvoir ook wat betreft haar ideeën over vrouwen aan het denken gezet. 18 Beauvoir, Een transatlantische liefde, p

10 3. L Amérique au jour le jour I. [ ] c est le histoire de ce qui m est arrivée, ni plus ni moins. II. Préface L Amérique au jour le jour is een fictief reisdagboek, geschreven op basis van aantekeningen, brieven en herinneringen die Beauvoir zowel tijdens haar reis door de VS als in de maanden daarna verzameld heeft. 19 Per vliegtuig maakt ze de overtocht van Parijs naar New York. Daar begint haar ontmoeting met de Verenigde Staten. In drie maanden tijd reist ze vanuit New York naar onder meer Chicago, San Francisco, Santa Fé, New Orleans en Jacksonville. Ze geeft lezingen aan universiteiten, maakt wandelingen in verscheidene grote steden, bezoekt feestjes en ontdekt alle eigenaardigheden die Amerika vanuit haar Franse perspectief rijk is. Hoewel het boek de structuur heeft van een dagboek mis het, opzettelijk, die intimiteit: Wat jammer dat ik niet vrijuit over de mensen kan praten, dat zou interessanter zijn: ik kan bijvoorbeeld niet alles vertellen wat ik weet over Richard Wright, hij zou er niet blij mee zijn, hoe graag ik hem ook mag. 20 Kennissen en vrienden worden niet, zoals in Een transatlantische liefde, met naam en toenaam genoemd; ze verwijst naar hen middels hun initialen. Alleen haar goede vriend Richard Wright, politici en andere bekende personen worden voluit genoemd; zelfs Nelson Algren blijft N.A. en over hun relatie schrijft ze slechts in vriendschappelijke termen. 21 Het verhaal heeft over het algemeen een lichte toon. De Beauvoir beschrijft haar bezigheden op een droogkomische wijze. Wandelingen door steden en gehuchten, de drugstores en curio-shops, feestjes die ze 's nachts afgaat met vrienden, musea die ze bezoekt; het zijn stuk voor stuk onderwerpen die met regelmaat de revue passeren. Tussendoor brengt ze de ernst in het verhaal door te reflecteren over de Amerikaanse geschiedenis, de Amerikaanse actualiteit (zoals de wijze waarop enigszins linksgeoriënteerde mensen zorgvuldig worden weggewerkt uit de ambtenarij en de manier waarop de 19 Beauvoir, L Amérique au jour le jour préface. 20 Beauvoir, Een transatlantische liefde p Ik ga natuurlijk niet over jou en mij schrijven, maar alles wat ik van Chicago weet, heb ik van jou. Ja, ik moet een manier vinden om de waarheid te spreken zonder haar echt te uiten. Wat is literatuur per slot van rekening anders? Handige leugens die heimelijk de waarheid spreken. (Ibid, p. 38). 10

11 strijd tegen het communisme aan de man gebracht wordt) en de levenswijze van Amerikanen. Er is een aantal kwesties dat De Beauvoir zorgwekkend vindt. Ten eerste is er de gesteldheid van Amerikaanse studenten. Iedere keer dat De Beauvoir een universiteit bezoekt, trekt ze op met college girls en vraagt ze hen over hun toekomstperspectieven, over hun leven op de campus en over wat hen bezig houdt. Wat haar verbaast, is dat de meisjes zich veelal nauwelijks interesseren voor politiek en dat zij voor een korte periode wel een baan willen, maar dat het hen er uiteindelijk om gaat een man en kinderen te krijgen. 22 De particuliere, kwalitatief goede universiteiten in de Verenigde Staten worden bezocht door studenten uit families van hoge afkomst. Deze studenten worden niet gedreven door een streven naar kennis, omdat het slecht staat om bestempeld te worden als intellectueel. In plaats daarvan heerst er een Amerikaanse variant van de zesjescultuur de gentleman s C. 23 Volgens De Beauvoir heeft dit te maken met het probleem dat de jeugd niets durft te willen. Jongeren stellen hun geweten gerust door zich voor te houden dat de politiek een aangelegenheid voor specialisten is. 24 De Beauvoir heeft zelf heel andere ideeën over de levensinvulling van de jeugd: La vraie jeunesse est celle qui s emploie à se dépasser vers un avenir d homme, et non celle qui s enferme avec une résignation complaisante dans le domaine qui lui est assigné. 25 Een tweede belangrijke kwestie is de positie van de Amerikaanse linksgeoriënteerde schrijvers en denkers, of het gebrek daaraan. Mensen die ook maar enigszins linksgeoriënteerd lijken, worden zorgvuldig weggewerkt uit het ambtenarenapparaat. 26 In de kranten wordt enthousiast geschreven over de Amerikaanse strijd tegen het communisme. De Amerikaanse burger neigt dit enthousiasme klakkeloos over te nemen. Plaats voor kritiek is er nauwelijks. Een auteur in Amerika lijkt zich te moeten conformeren aan de wensen van de markt en de managers om te kunnen leven, wat in feite een intellectuele zelfmoord is. Doordat de conformistische auteurs leidend zijn, is er voor andere schrijvers 22 Beauvoir, L Amérique, p Ibid. p Ibid. p Ibid. p Avec la psychose de guerre on développe «la terreur rouge»; tout homme de gauche est accusé d'être communiste et tout communiste est un traître. Beauvoir, L Amérique au jour le jour, p

12 weinig ruimte om de publieke opinie te beïnvloeden. 27 Andere artiesten zijn slachtoffer van soortgelijke ontwikkelingen. Wat De Beauvoir opvalt aan de Amerikaanse samenleving, is dat er naar buiten toe een beeld wordt gecreëerd van optimisme, van onbegrensde mogelijkheden, vrijheid en gelijkheid, maar dat de werkelijkheid niet zo mooi is als zij wordt geschetst. Vriendschappen zijn oppervlakkig en de gemiddelde Amerikaan bedient zich van een gemakzuchtige onwetendheid. Zo ook ten opzichte van het laatste punt dat zij uitgebreid behandelt; la question noire. La question noire Het zwarten-vraagstuk wordt in L Amérique voor het eerst door de Franse emigrant professor R. aan de kaak gesteld: R. professeur dans une université, est de cette espèce. Dès qu il m a serré la main, il me demande de lui «promettre» de ne rien écrire sur l Amérique : c est un pays si dur, si complexe qu en vingt ans on n'arrive pas à le comprendre ; il est déplorable de le critiquer superficiellement comme font certains Français ; l Amérique est trop vaste que rien de ce qu on peut dire sur elle soit vrai. En tout cas, je dois lui promettre de ne rien écrire sur les noirs ; c est un problème douloureux et difficile sur lequel on ne saurait avoir d opinion sans une richesse d informations qui exigerait plus d une vie humaine. (L Amérique, p. 25) De Beauvoir ziet het advies van professor R. als een uitdaging en gaat in de VS juist op zoek naar de confrontatie met het 'zwartenprobleem'. Op de momenten dat deze kwestie aan bod komt, slaat de gewoonlijk vlotte stijl om naar een serieuzere toon en lijkt de snelheid uit het verhaal te gaan. Aan het begin van haar reis benadert De Beauvoir het probleem als een definitie van raciaal verschil, een concept dat bedoeld is om te voldoen aan de behoeften van de blanken. Racisme wordt door de racist als angst, als een verlies van emotionele controle ten opzichte van een externe bedreiging ervaren. 28 Wanneer ze voor het eerst door Harlem loopt, zegt ze dat ze de angst van de blanke Amerikanen ervaart. Het is een angst die niet vanuit haar zelf komt. Als ze er rondwandelt, realiseert ze zich dat deze angst eigenlijk volkomen misplaatst is. Niemand merkt haar op in Harlem. Wat tevens tekenend is voor het blanke zwartenprobleem, is dat wanneer De Beauvoir later in het verhaal opnieuw door Harlem loopt, ditmaal vergezeld door Richard Wright, de nieuwsgierige blikken 27 Beauvoir, L Amérique au jour le jour, p D. Rita Alfonso, Transatlantic Perspectives on Race. Simone de Beauvoir s Phenomenology of Race in America Day by Day Philosophy Today 49-5 (2005) p , aldaar p

13 pas naar argwaan omslaan op het moment dat zij de frontier doorsteken. 29 Een blanke vrouw in het gezelschap van een negroïde man is, op zijn zachtst uitgedrukt, ongepast in de ogen van een blanke New Yorker. Richard Wright speelt zowel actief als passief een belangrijke rol in L'Amérique. Ten eerste neemt hij tijdens De Beauvoirs reis een gidsende rol aan. Hij neemt haar bijvoorbeeld mee naar zwarte wijken en zwarte kerken, introduceert haar aan mensen uit zijn kringen en leert haar over hoe het is om een neger te zijn in New York. Tijdens een bezoek aan een zwarte kerk legt Wright De Beauvoir uit hoe het zwart zijn op een zwarte Amerikaan drukt en hoe het hem direct een onvermijdelijk politiek bestaan geeft: Le côté politique, laïque, de la réunion m a frappée : c est qu il faut comprendre, m explique-t-il, qu il n y a pas une minute dans la vie d'un noir qui ne soit pénétrée de conscience sociale : de sa naissance à sa mort [...] il ne peut jamais oublier qu'il est noir, et cela lui rend présent à chaque minute tout le monde des blancs duquel le mot noir reçoit son sens. Quoi qu'il fasse, un noir est «engagé». Il n'y a pas un écrivain noir à qui le problème de l'engagement ne se pose. Il est d'avance résolu. 30 Dit concept, de samenhang tussen het politieke en het persoonlijke, dat tevens terugkeert in het oeuvre van Wright, heeft De Beauvoir gebruikt voor haar feministisch denken. 31 Een ander leermoment vindt plaats wanneer De Beauvoir op bezoek is bij Wright, een paar dagen voor haar vertrek uit de VS. Onder een etentje vertelt hij haar over de fascinatie die sommige blanken uit het Noorden blijken te hebben voor zwarten. Zoals Europa vroeger Amerika en haar autochtone bevolking gebruikte om haar dromen en wensen op te projecteren, zo gebruikt de nigger-lover de Afro- Amerikaan als personificatie van hetgeen hij hoopt te zijn. Hij plakt kenmerken en waarden op de zwarte persoon zonder dat deze ook daadwerkelijk bij die persoon aanwezig zijn. De mensen die het meest gefascineerd zijn, zijn de mensen die zelf een minderwaardigheidscomplex hebben, aldus Wright. 32 Margaret Simons stelt in Beauvoir and the Second Sex dat mede door de begeleiding van Wright De Beauvoirs beeld van ras zoals zij die omschreef aan het begin van haar reis aan het einde 29 La 125 ième Rue est une frontière : il y a encore quelques blancs qui y circulent. Mais sur Lenox Avenue, pas un visage qui ne fût brun ou noir. Beauvoir, L Amérique, p Beauvoir, L Amérique, p Simons, Beauvoir and the Second Sex, p Beauvoir, L Amérique,p

14 veranderd is naar een vorm van zelfdefinitie door zwarten als grond voor politiek engagement en zelfontplooiing. 33 Wright treedt als passieve leermeester op in haar analyse van de zwartenkwestie. Zowel in L Amérique als in Een transatlantische liefde refereert ze vaak aan de boeken die hij schreef. Het idee dat zwarten twee gezichten hebben een vrolijk gezicht, wat functioneert als masker voor de blanken, en hun werkelijke gedaante putte ze uit Black Boy van Wright. 34 De subjectivistische benadering die Wright gebruikt, waarbij hij zijn ervaring als zwarte in het middelpunt van zijn theorievorming plaats, neemt De Beauvoir over, al zij het uiteraard in aangepaste vorm. Ze gebruikt zowel haar eigen ervaring als de observaties en het onderzoek van de econoom Gunnar Myrdal om la question noire te doorgronden. 35 Deze analyse volgt naar aanleiding van haar bezoek aan de stad Savannah. Savannah is een stad in Georgia. Deze staat is zowel qua ligging als qua houding van de blanke bevolking zuidelijk tolerantie ten opzichte van de zwarte populatie, in welke vorm dan ook, is ver te zoeken. De Beauvoir loopt er samen met haar vriendin, en tijdelijk reisgenoot, N. door de ceinture noire. De bus die hen naar de stad bracht, reed door de black belt, welke de nieuwsgierigheid wekte van De Beauvoir: l autobus a longé les avenues bordées de cabanes misérables où des visages noirs se tournaient vers nous sans amitié : nous avons senti la morsure de ces regards. Mais la ceinture noire nous fascine, nous voulons essayer de nous promener dans ces rues hostiles. 36 Terwijl ze er lopen, bouwt de spanning zich op. Spelende kinderen kijken hen verrast aan, mannen staan stokstijf op hun veranda s, vrouwen gluren met doorborende blikken door de gordijnen. De Beauvoir schrijft dat het bijna een verlossing is als de bom barst : Le silence est si étouffant [ ] que c est presque un soulagement quand quelque chose explose enfin : une vieille femme nous fixe avec dégoût et crache deux fois, une fois pour N., une fois pour moi, majestueusement ; au 33 Simons, Beauvoir and the Second Sex, p Beauvoir, L Amérique, p Simons suggereert in Beauvoir and the Second Sex dat het zou kunnen zijn dat Wright degene was die haar bekend maakte met het werk van Myrdal (p. 175). 36 Beauvoir, L Amérique p

15 même moment, une toute petite fille s enfuit en criant : «Les ennemies! Les ennemies!» Le retour vers les squares aux corbeilles fleuries nous a paru très long. 37 Deze uitbarsting zet De Beauvoir ertoe het raciale vraagstuk uiteen te zetten. Dit doet zij aan de hand van An American Dilemma, het onderzoek naar de zwartenkwestie in de VS door Gunnar Myrdal. Gunnar Myrdal verrichtte van 1938 tot 1942 een onderzoek naar de verschillende aspecten van het zwarten-vraagstuk met een team van Amerikaanse economen en sociologen, op het verzoek van The Carnegie Corporation of New York. 38 Zijn bevindingen bracht hij in 1944 uit in het meer dan duizend pagina s tellende An American Dilemma: The Negro Problem and Modern Democracy. Hierin wordt het negerprobleem gezien als een probleem dat zich hoofdzakelijk in de hoofden van de blanke Amerikaanse bevolking afspeelt. Er is sprake van een paradoxale situatie in de VS. Enerzijds hechten de Amerikanen veel waarde aan the American Creed 39 ; een uitgesproken stelsel van algemene idealen dat op scholen en kerken bijgebracht wordt en dat het belang van vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid benadrukt. Ook de zwarte bevolking van Amerika deelt deze overtuiging. Myrdal identificeert het credo met het Amerikaanse nationalisme. 40 Dit credo staat haaks op de realiteit voor de Afro-Amerikanen. Zij zijn slachtoffer van de overtuiging van het blanke deel van de Amerikaanse bevolking. Doordat de blanke Amerikaan de zwarte man als een probleem ervaart (de mate waarin is, zo stelt Myrdal, afhankelijk van zijn geografische en sociale plaats) wordt de laatstgenoemde krampachtig buiten de blanke samenleving gehouden. De blanke meerderheid bepaalt de plaats van de neger, al sinds de koloniale periode met haar slavernij. Tussen het credo, dat discriminatie en segregatie verbiedt, en de werkelijkheid zit dus een groot gapend gat. 41 Hieruit bestaat het Amerikaanse dilemma: de Amerikaan wil geen slecht geweten hebben. In haar uiteenzetting over la question noire gebruikt De Beauvoir het idee van Myrdal dat het probleem een probleem van de blanken is. Zoals zij eerder het bestaan van slavernij in handen hadden, zo 37 Beauvoir, L Amérique p D. Rita Alfonso stelt in Transatlantic Perspectives on Race. Simone de Beauvoir s Phenomenology of Race in America Day by Day dat Myrdal met zijn werk de Europese schuldgevoelens over haar [c.q. Europa s] eigen falen op Amerika projecteert, omdat hij het zwartenprobleem in Amerika als exceptioneel beschouwd. In hoeverre dit terecht is, weet ik niet. Myrdal werkte immers met Amerikaanse onderzoekers. 39 Het is mij niet duidelijk of Myrdal hiermee doelt op The American s Creed van Walter Tyler Page, of dat het bij hem gaat om een algemener begrip en dat hij deswege gebruik maakt van de term American Creed. 40 G. Myrdal, An American Dilemma: The Negro Problem and Modern Democracy (New York 1964), p Ibid., p

16 hebben zij nu de controle over het zwarten-vraagstuk. 42 De blanken pretenderen de zwarte Amerikaan te kennen, maar er zijn maar weinig blanke Amerikanen die zich daadwerkelijk in de levensomstandigheden van de zwarte Amerikaan hebben verdiept. Myrdal noemt dit the convience of ignorance. 43 De Beauvoir onderschrijft dit punt. 44 Wat zij daarnaast aanstipt uit Myrdals onderzoek, is het feit het concept ras, zoals de Amerikanen het definiëren (op basis van bloed), niet toepasbaar is op de Amerikaanse samenleving. Myrdal schrijft dat de term ras onjuist gebruikt wordt (volgens hem zijn er hoogstens drie rassen, te weten het Kaukasische, het Mongoloïde en het Negroïde ras, waartussen geen scherpe grenzen kunnen worden getrokken 45 ); de Amerikanen hanteren het op basis van een sociale definitie. Myrdal, en Beauvoir, gebruiken daarom liever de term kasten. Wat De Beauvoir niet overneemt van Myrdal, is zijn oorlogentheorie. Volgens Myrdal biedt een oorlog meer ruimte voor de neger. Hij verwacht dan ook dat met de Tweede Wereldoorlog, de positie van de neger in de Amerikaanse samenleving zal verbeteren, net zoals hij dat zag gebeuren bij de Eerste Wereldoorlog en de Amerikaanse Burgeroorlog. 46 De Beauvoir rept geen woord over deze connectie tussen oorlog en de positie van de neger, hoewel het op zich best interessant zou zijn: de lijn naar de vrouw is immers zo getrokken. Daarentegen voorziet De Beauvoir, die na de Tweede Wereldoorlog schrijft, geen verbeteringen in de verhouding tussen negers en blanken. Er is in haar vertoog van de raciale kwestie wel een punt dat gekoppeld kan worden aan De Beauvoirs feminisme. Ze plaatst vraagtekens bij het gebruik van het begrip zijn door racistische Amerikanen. Deze Amerikanen onderbouwen hun ideeën vaak door simpelweg te stellen dat het een feit is dat de zwarten inferieur aan de blanken zijn. Volgens Beauvoir is zijn hier niet een woord dat een onveranderlijke natuur aanduidt, maar omschrijft het een situatie die geworden is zoals iedere menselijke situatie. 47 En vanaf hier is het nog maar een kleine stap naar 'On ne naît pas femme, on le devient Beauvoir, L Amérique p Myrdal, An American Dilemma p Beauvoir, L Amérique p Myrdal, An American Dilemma p Ibid., p Beauvoir, L Amérique, p Beauvoir, Le deuxième sexe p

17 Conclusie Terwijl ik The American Dilemma lees en mijn eigen boek over Amerika zijn einde nadert, begin ik weer na te denken over het essay over de positie van vrouwen. Ik zou graag net zo n belangrijk boek schrijven als dit grote werk over negers; Myrdal wijst op een groot aantal interessante overeenkomsten tussen de positie van negers en vrouwen, die ik ook al vermoedde.' (Een transatlantische liefde, p. 126.) Drie maanden duurde het eerste verblijf van De Beauvoir in de Verenigde Staten. Over die drie maanden heeft zij, op basis van haar herinneringen, notities, brieven en werken van anderen L Amérique au jour le jour geschreven. En wat professor R. niet voor mogelijk achtte volgens hem was het land te groot om er iets waars over te kunnen zeggen, is De Beauvoir mijns inziens wonderwel gelukt, al blijft waarheid altijd een relatief begrip. Zelf een Ander in een vreemd land, verdiepte zij zich in de samenleving van de Amerikaanse droom, van de toekomst. Ze zag er gedeeltelijk haar vooroordelen bevestigd; zo miste ze de authenticiteit. Op andere vlakken slaagden de Amerikanen erin haar te verrassen, vooral met hun optimisme en idealisme, hoe onoprecht deze misschien ook mochten zijn. Als Ander bestudeerde zij de grootste groep Anderen binnen de VS: de zwarte bevolking. Daarbij werd ze geholpen door Richard Wright, die in New York als haar gids in de zwarte wereld fungeerde en wiens werk tevens de basis vormde voor haar analyses. Zijn subjectivistische benadering van de raciale kwestie is daarnaast van belang geweest voor De Beauvoirs latere werken. In L Amérique combineert De Beauvoir deze subjectivistische wijze met de objectievere analyses van Gunnar Myrdal. Samen met haar eigen ervaring en haar eigen ideeën; haar worden in plaats van zijn, is het verhaal een belangrijk boek uit De Beauvoirs oeuvre. Uit al het bovenstaande mag blijken dat De Beauvoirs verblijf in de Verenigde Staten belangrijk is geweest voor de vorming van haar emancipatorische denkbeelden. Ook concludeer ik dat haar denken om meer gaat dan de vrouw alleen. Juist daarom is het belangrijk om dit aspect van haar te benadrukken. Simone de Beauvoir, meer dan een feministe. 17

18 Bibliografie Primaire bronnen: Beauvoir, S. de, Een transatlantische liefde. Brieven aan Nelson Algren, (Breda 2000). Beauvoir, S. de, L Amérique au jour le jour (Parijs 1954). Beauvoir, S. de, Le deuxième sexe (Parijs 1949). Secundaire literatuur: Alfonso, D. Rita, Transatlantic Perspectives on Race, Philosophy Today 49-5 (2005) p Myrdal, G., An American Dilemma : The Negro Problem and Modern Democracy (New York 1964). Simon-Nahun, P., Entretien avec Danièle Sallenave. «Simone de Beauvoir a choisi son destin», Le Magazine littéraire 471 (2008) p Simon-Nahun, P., Repères chronologiques, Le Magazine littéraire 471 (2008) p Simons, M.A., Beauvoir and the Second Sex. Feminism, Race, and the Origins of Existentialism (Lanham 1999). 18

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé III. 1. Accord de l adjectif 1.1 prend s 1.2 + E 1.3 substantivé 2. Les degrés de comparaison 2.1 Les comparatifs 2.2 Les superlatifs 2.3 Les irréguliers 1 III. 1. Accord de l adjectif 1.1. prend S Quand

Nadere informatie

Pizza Verdi. Opdrachtenblad. Regie: Gary Nadeau Jaar: 2011 Duur: 8 minuten

Pizza Verdi. Opdrachtenblad. Regie: Gary Nadeau Jaar: 2011 Duur: 8 minuten Pizza Verdi Regie: Gary Nadeau Jaar: 2011 Duur: 8 minuten Opdrachtenblad Lesuurpakket Pizza Verdi (thema s: sociale verschillen, stereotyperingen/vooroordelen; verdiepingsopdracht Amerikaanse burgerrechten)

Nadere informatie

Vullingen / Remplissages. Gezandstraalde. Professionals adviseren ramen en deuren van Profel!

Vullingen / Remplissages. Gezandstraalde. Professionals adviseren ramen en deuren van Profel! Vullingen / Remplissages Gezandstraalde Figuren Figures Sablées Professionals adviseren ramen en deuren van Profel! Les professionnels conseillent les portes et fenêtres de Profel! Blz.: 3 Index - Index

Nadere informatie

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees Art. 69bis Art.69bis Onverminderd specifieke afwijkende bepalingen verjaren de vorderingen tot betaling van de rechten geïnd door de beheersvennootschappen na tien jaar te rekenen van de dag van hun inning.

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

Ballonnen Ballons. Taal. Langue. Nederlands. Français

Ballonnen Ballons. Taal. Langue. Nederlands. Français Ballonnen Ballons Taal Langue Ballonnen Ballonnen! En dat betekent... knallen! Laat nu je logo of bedrijfsnaam extra groot op ballonnen drukken. Kies voor elke kleur uit de regenboog, of voor een chique

Nadere informatie

Van mij. Een gezicht is geen muur. Jan Bransen, Universiteit Utrecht

Van mij. Een gezicht is geen muur. Jan Bransen, Universiteit Utrecht [Gepubliceerd in Erik Heijerman & Paul Wouters (red.) Praktische Filosofie. Utrecht: TELEAC/NOT, 1997, pp. 117-119.] Van mij Een gezicht is geen muur Jan Bransen, Universiteit Utrecht Wij hechten veel

Nadere informatie

Enkele vragen aan Kristin Harmel

Enkele vragen aan Kristin Harmel Enkele vragen aan Kristin Harmel Waar gaat Zolang er sterren aan de hemel staan over? Zolang er sterren aan de hemel staan gaat over Hope McKenna- Smith, eigenaresse van een bakkerij in Cape Cod. Ze komt

Nadere informatie

GEZANDSTRAALDE FIGUREN FIGURES SABLEES

GEZANDSTRAALDE FIGUREN FIGURES SABLEES GEZANDSTRAALDE FIGUREN FIGURES SABLEES 2 GEZANDSTRAALDE FIGUREN - FIGURES SABLEES Index - Index Blz. 2 Page 2 Blz. 3-7 Pages 3-7 Blz. 8-16 Pages 8-16 Blz. 17-25 Pages 17-25 Blz. 26-28 Pages 26-28 Blz.

Nadere informatie

Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee. Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen.

Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee. Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen. Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen. In mijn strategische visie schets ik de toekomst van ons leger.

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info. Racisme

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info. Racisme Racisme Ik heb een onderwerp gekozen dat jullie misschien een beetje vreemd zullen vinden, namelijk het thema 'racisme'. Als je dat woord opzoekt dan staat er: Racisme: racisme is het discrimineren van

Nadere informatie

Bedrukte paraplu s en ponchobal Parapluie imprimé

Bedrukte paraplu s en ponchobal Parapluie imprimé Bedrukte paraplu s en ponchobal Parapluie imprimé Taal Langue Bedrukte paraplu s en ponchobal Met deze mooie paraplu s en poncho kan je zelfs met regen goed voor de dag komen. We hebben 4 soorten paraplu

Nadere informatie

EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET

EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET Kwalitatief luik: de verdachten Studiedag «t Salduz beter gaan?! Hoe de toekomstige EU-richtlijnen implementeren in onze regelgeving?» 27 maart 2013 DSB Kris DECRAMER Inleiding

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

GEZONDHEID (La santé)

GEZONDHEID (La santé) FICHE LEXICALE NEERLANDAIS 1/5 GEZONDHEID (La santé) a. Wat zijn hun klachten? (De quoi se plaignent-ils?) A C B G I H 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. E D Klachten hoest moet overgeven ben verkouden heb

Nadere informatie

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek.

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. 19 februari 2015 Goedemiddag, Ik ben heel blij met deze tentoonstelling. Als dochter van een oorlogsvrijwilliger

Nadere informatie

Spandoek met tunnelzoom-enkelzijdig

Spandoek met tunnelzoom-enkelzijdig Spandoek met tunnelzoom-enkelzijdig Bâches et banderoles avec fourreaux, impression au recto Taal Langue Nederlands Français Nederlands Spandoek met tunnelzoom-enkelzijdig Spandoeken kunnen worden afgewerkt

Nadere informatie

GOED PATIËNTSCHAP. visie van een ziekenfonds

GOED PATIËNTSCHAP. visie van een ziekenfonds GOED PATIËNTSCHAP visie van een ziekenfonds Inleiding Fundamentele rol ziekenfondsen belangenbehartiger van haar leden of nog natuurlijke beschermers van de patiënt Ziekenfondswet ziekenfondsen zijn verenigingen

Nadere informatie

Spandoeken met ringen Bâches et banderoles avec œillets

Spandoeken met ringen Bâches et banderoles avec œillets Spandoeken met ringen s et banderoles avec œillets Taal Langue Spandoeken met ringen Spandoeken kunnen worden afgewerkt met ringen. Daarbij heb je de keuze uit ringen om de 30 cm, ringen om de 50 cm of

Nadere informatie

basiszinnen spreekvaardigheid

basiszinnen spreekvaardigheid basiszinnen spreekvaardigheid Formele en informele spreektaal In dit hoofdstuk krijg je allerlei uitdrukkingen die je in veel voorkomende gesprekssituaties kunt gebruiken. Er zijn, net zoals in het Nederlands,

Nadere informatie

Voudriez-vous me faire savoir si vous pouvez nous recevoir dans votre hôtel le 16 août dans l après-midi?

Voudriez-vous me faire savoir si vous pouvez nous recevoir dans votre hôtel le 16 août dans l après-midi? Hilversum, le 15 janvier 2012 Monsieur, J ai l intention de passer mes vacances à Nice pendant la seconde moitié du mois d août. Je ferai le voyage en auto avec ma femme et mes deux fils de 12 et de 15

Nadere informatie

Om nooit te vergeten...

Om nooit te vergeten... Om nooit te vergeten... - 10 jaar wijkwerking Ronse - Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen Beste buurtbewoner Beste partner Deze brochure én film met prachtige foto s, getuigenissen en citaten zijn het resultaat

Nadere informatie

Chairs for the quality office FLIGHT

Chairs for the quality office FLIGHT Chairs for the quality office FLIGHT Flight 20 Het nieuwe werken Une nouvelle façon de travailler Het nieuwe werken houdt in dat één bureaustoel meerdere gebruikers heeft. Flight 20 is hiervoor geschikt

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

Topborden Tableau additionnel pour stop trottoir

Topborden Tableau additionnel pour stop trottoir Topborden Tableau additionnel pour stop trottoir Taal Langue Français Topborden Val extra op in de winkelstraat door een topbord op je stoepbord te plaatsen. Topborden zijn de beste manier om meer aandacht

Nadere informatie

Servetten Serviettes. Langue. Taal. Nederlands. Français

Servetten Serviettes. Langue. Taal. Nederlands. Français Servetten Serviettes Taal Langue Servetten Op zoek naar fijne en stijlvolle witte servetten? Wij hebben ze in alle soorten en maten. Of maak het nog bonter: servetten met jouw logo, design of foto! Tips

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Épreuve de juin 2017 Compréhension à la lecture Néerlandais

Épreuve de juin 2017 Compréhension à la lecture Néerlandais Nom :... Prénom :... Classe :... Date : 16 juin 2017 /14 /25 Épreuve de juin 2017 Compréhension à la lecture Néerlandais Wanneer jongeren en ouderen elkaar ontmoeten Contexte Ta commune organise des ateliers

Nadere informatie

Published by arrangement with Workman Publishing Company, New York

Published by arrangement with Workman Publishing Company, New York Oorspronkelijke titel The Crossroads of Should and Must Copyright 2015 Elle Luna Published by arrangement with Workman Publishing Company, New York Vertaling Switch Translations, Marijke van der Horst

Nadere informatie

l'argent Donne. L'argent! pris J'ai pris mon suppositoire. Dépêche-toi! sûr - T'es sûr? Je connais quelqu'un qui peut. Merci Merci. Au revoir.

l'argent Donne. L'argent! pris J'ai pris mon suppositoire. Dépêche-toi! sûr - T'es sûr? Je connais quelqu'un qui peut. Merci Merci. Au revoir. bon anniversaire Bon anniversaire, mon petit. l'argent Donne. L'argent! le quartier Tu habites dans le quartier? le ticket T'as le ticket? pris J'ai pris mon suppositoire. Dépêche-toi! donne Donne. L'argent!

Nadere informatie

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: FABULOUS CHIC, WINTER LODGE, CHRISTMAS MORNING, BALANCED WHITE.* Naast deze thema s blijven

Nadere informatie

pendant le mieux serait de il vaut mieux

pendant le mieux serait de il vaut mieux en fin de sinon le passe-temps favori le lundi après-midi un dîner de famille grave pendant le mieux serait de il vaut mieux il est facile de il m arrive de j ai appris à parler français de toute façon

Nadere informatie

PAGINA BESTEMD VOOR DE INTERVIEWER. Interviewernummer : INTCODE. Module INTIMITEIT. (bij de vragenlijst volwassene lente 2002)

PAGINA BESTEMD VOOR DE INTERVIEWER. Interviewernummer : INTCODE. Module INTIMITEIT. (bij de vragenlijst volwassene lente 2002) PAGINA BESTEMD VOOR DE INTERVIEWER Interviewernummer : INTCODE WZARCH INDID Module INTIMITEIT (bij de vragenlijst volwassene lente 2002) Personen geboren vóór 1986. Betreft persoonnummer : P09PLINE (zie

Nadere informatie

Frankenstein. Mary Shelley

Frankenstein. Mary Shelley Frankenstein Frankenstein maakt deel uit van de reeks Wereldverhalen van Uitgeverij Eenvoudig Communiceren. Wereldverhalen is een serie beroemde verhalen. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren Postbus 10208

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

TECHNISCHE GIDS GUIDE TECHNIQUE HOUT - BOIS

TECHNISCHE GIDS GUIDE TECHNIQUE HOUT - BOIS TECHNISCHE GIDS GUIDE TECHNIQUE HOUT - BOIS 2 TECHNISCHE GIDS HOUT- GUIDE TECHNIQUE BOIS Index Blz. 2 Page 2 Blz. 3 Page 3 Blz. 4 Page 4 Blz. 5 Page 5 Blz. 6 Page 6 Blz. 7 Page 7 Blz. 8 Page 8 Blz. 9 Page

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Taal Langue Bedrukte envelop EA5 Formaat 220 x Opmaak formaat 226 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* EA5 220 x 156

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

SPOT UV Vernis Sélectif UV

SPOT UV Vernis Sélectif UV SPOT UV Vernis Sélectif UV Taal Nederlands Langue Français SPOT UV Nederlands Eén van de opties voor luxe-afwerking, bijvoorbeeld bij visitekaartjes, is SPOT UV. SPOT UV is een glanzende lak die je op

Nadere informatie

Bedrukte aanstekers Briquets personnalisés

Bedrukte aanstekers Briquets personnalisés Bedrukte aanstekers Briquets personnalisés Taal Langue Aanstekers Altijd handig om er eentje bij je te hebben. Aanstekers! Helemaal mooi als jouw eigen ontwerp erop staat. Hoe we dat doen, lees je hieronder.

Nadere informatie

Reizen Accommodatie. Accommodatie - Vinden. Accommodatie - Boeking. Où puis-je trouver? Om de weg naar je accommodatie vragen

Reizen Accommodatie. Accommodatie - Vinden. Accommodatie - Boeking. Où puis-je trouver? Om de weg naar je accommodatie vragen - Vinden Où puis-je trouver? Om de weg naar je accommodatie vragen... une chambre à louer?... une auberge de jeunesse?... un hôtel?... une chambre d'hôtes?... un camping? Quels sont les prix là-bas? Over

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

SECTION 7. LES PRONOMS PERSONNELS de persoonlijke voornaamwoorden

SECTION 7. LES PRONOMS PERSONNELS de persoonlijke voornaamwoorden SECTION 7. LES PRONOMS PERSONNELS de persoonlijke voornaamwoorden INTRODUCTION Alle persoonlijke voornaamwoorden vormen tezamen een groot en essentieel deel van de Franse taal en dan met name op het gebied

Nadere informatie

DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?.

DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?. DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?. Amersfoort, 21 augustus 2007 John van den Hout Geachte aanwezigen, Toen ik me voorbereidde om voor u dit verhaal te houden, was mijn eerste gedachte: Wat

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées DOC 54 2141/007 DOC 54 2141/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 januari 2017 11 janvier 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 22 maart 2001

Nadere informatie

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Taal Langue Bedrukte envelop C5 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* C5 229 x 162 90 gr.

Nadere informatie

Het meisje De volgende dag is de soldaat er niet. De negers zijn weer naar het front vertrokken, hoort ze de opgeluchte zuchten in het dorp. De sfeer verandert als blanke soldaten hen aflossen. De mensen

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

Ansichtkaarten Cartes postales

Ansichtkaarten Cartes postales Ansichtkaarten Cartes postales Taal Langue Ansichtkaarten Wil je het eens persoonlijk aanpakken? Laat dan ansichtkaarten bedrukken met jouw ontwerp! Wat dacht je van een geboortekaartje, een verhuisbericht

Nadere informatie

Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid

Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid History Christiane Simone Stadie Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid Herinneringen van mijne academiereis in 1843 (Abraham Des Amorie van der Hoeven Jr.) Seminar paper Christiane

Nadere informatie

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF 1 Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF Pression fiscale, médias sociaux ou encore législation anti-blanchiment : les comptables-fiscalistes nous disent tout! Fiscale druk, sociale media en witwaswetgeving

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

Schiedel BEMAL Hulpstukken Accessoires

Schiedel BEMAL Hulpstukken Accessoires Hulpstukken Accessoires 1 Aansluitmond type PR Indien de PR zich in de kokerwand bevindt en rechtstreeks verbonden is met het betonnen kanaal, vormt de aansluiting en het afvoerkanaal één betonnen geheel,

Nadere informatie

i Bij die wereld wil ik horen!

i Bij die wereld wil ik horen! Henk Procee, Herman Meijer, Peter Timmerman ir Renzo Tuinsma (redactie) i Bij die wereld wil ik horen! Zesendertig columns éf drie essays over de vorming tot academicus Boom Amsterdam 2004 Henk Procee,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1953) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Aanvullend Protocol bij de op 21

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Taal Langue Eco Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Voorkeur plaatsing *1 110 mm 110 mm Aan te leveren formaat 235 x (breedte x hoogte)

Nadere informatie

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Chatten Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Colofon Een uitgave van Eenvoudig Communiceren

Nadere informatie

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Taal Langue Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x * R = Rechts L = Links B = Boven(kant) Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting*

Nadere informatie

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.)

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.) De stad en duurzame mobiliteit: verandering op til La ville et la mobilité durable: une transition en cours 1. Vaststellingen De moderne stad New York Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens Bologna

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen :

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen : BGDC 2016 7 courses / 7 wedstrijden 6 courses au choix / 6 wedstrijden naar keuze INSCRIPTION / INSCHRIJFDOCUMENT Cochez vos choix / Maak uw keuze : Francorchamps 2J/D 02 &03/04 103Db 1*125 ou/of 100+45

Nadere informatie

3-916/ /6. Proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

3-916/ /6. Proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail 3-916/6 3-916/6 SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT SESSION DE 2006-2007 ZITTING 2006-2007 7 FÉVRIER 2007 7 FEBRUARI 2007 Proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971

Nadere informatie

Het Rouwende Kind. een handvat voor de volwassene

Het Rouwende Kind. een handvat voor de volwassene Het Rouwende Kind een handvat voor de volwassene Het Rouwende Kind een handvat voor de volwassene Nina José Verhoeven Elk kind dat oud genoeg is om van iemand te houden, is oud genoeg om te rouwen. Alan

Nadere informatie

VOORBIJ DE MENS: DE NOMADE! ROSI BRAIDOTTI

VOORBIJ DE MENS: DE NOMADE! ROSI BRAIDOTTI VOORBIJ DE MENS: DE NOMADE! ROSI BRAIDOTTI levensloop van De Beauvoir naar Braidotti bronnen van inspiratie word een posthumaan nomade! LEVENSLOOP ze wordt geboren op 28 september 1954 in Latisana (Noord-Italië)

Nadere informatie

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50.

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50. CONTEXTE 1.3 Une erreur dans la facture 1. Lisez les nombres productief kaartjes - klassikaal Zie Fiches à découper. Aantal setjes = 1. Elke leerling krijgt een kaartje. Ze lopen rond in de klas en houden

Nadere informatie

https://www.youtube.com/watch?v=tdtxxld98kw&list=ple- WAeivB5QYZjbbu90V22FtW-mPL-OPB&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=tdtxxld98kw&list=ple- WAeivB5QYZjbbu90V22FtW-mPL-OPB&index=1 Met steun van https://www.youtube.com/watch?v=tdtxxld98kw&list=ple- WAeivB5QYZjbbu90V22FtW-mPL-OPB&index=1 Netwerking Dokters van de wereld stellen zich voor Wat drijft jullie hierheen? Waarom zijn jullie

Nadere informatie

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur.

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa brievenbussen blinken niet alleen uit door hun stijlvol design. Ze zijn ook functioneel,

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

Beste Janien, familie, vrienden, allen hier aanwezig, Het is goed om vanavond bijeen te zijn in deze Sint-Joriskerk.

Beste Janien, familie, vrienden, allen hier aanwezig, Het is goed om vanavond bijeen te zijn in deze Sint-Joriskerk. Beste Janien, familie, vrienden, allen hier aanwezig, Het is goed om vanavond bijeen te zijn in deze Sint-Joriskerk. We gedenken vanavond Ramón Smits Alvarez. We staan stil bij zijn leven, we staan stil

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Taal Nederlands Langue Français Bedrukte envelop EA4 Nederlands Formaat 220 x 312 mm Opmaakformaat 226 x 318 mm Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties

Nadere informatie

AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING

AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING Quatre-vingts ans d expérience en aménagement de magasin L agencement de votre magasin vous rappelle les années 70? Vous ouvrez prochainement une nouvelle boutique?

Nadere informatie

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Je ouders kunnen perfecte last minute studie oriëntatiecoaches zijn, maar weten ze eigenlijk wel wat je dromen en ambities zijn? En omgekeerd: weet jij hoe jouw

Nadere informatie

Spreek Nederlands tijdens de koffiepauze. Gebruik 3 zinnen in het Nederlands tijdens een vergadering.

Spreek Nederlands tijdens de koffiepauze. Gebruik 3 zinnen in het Nederlands tijdens een vergadering. Spreek Nederlands tijdens de koffiepauze. Gebruik 3 zinnen in het Nederlands tijdens een vergadering. Parlez français à la pause-café. Utilisez 3 phrases en français pendant une réunion. Spreek Nederlands

Nadere informatie

Notitieboekjes Carnet de Notes

Notitieboekjes Carnet de Notes Carnet de Notes Taal Langue Algemene aanleverspecificaties - Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines. - Wit is een uit te voeren drukkleur, zowel in zeefdruk transfer als als

Nadere informatie

Vragen en Wensen gericht aan de Golem in St.Truiden door kinderen en jeugd uit de Belgische sikh gemeenschap Tijdens de Actie voor het dragen van

Vragen en Wensen gericht aan de Golem in St.Truiden door kinderen en jeugd uit de Belgische sikh gemeenschap Tijdens de Actie voor het dragen van Vragen en Wensen gericht aan de Golem in St.Truiden door kinderen en jeugd uit de Belgische sikh gemeenschap Tijdens de Actie voor het dragen van tulband en hoofddoek in de klas (d.d. 4 Sept.2010) Lieve

Nadere informatie

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen,

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, over fondsenwerving (Bron The Spirituality Of Fundraising

Nadere informatie

k ga naar school e vais à l ecole

k ga naar school e vais à l ecole Nederlandstalig onderwijs k ga naar school e vais à l ecole Nederlands Français k ga naar school e vais à l école Wat heb ik goed geslapen. Mama helpt me bij het wassen en aankleden. Ze vertelt me dat

Nadere informatie

Fernando Halman CommunicateTour

Fernando Halman CommunicateTour FERNANDO HALMAN Rotterdam RAH! We nodig je uit voor de unieke seminar van Fernando Halman waarbij hij zijn krachtige boodschap levert aan hogescholen en universiteiten. Colourful Business presents Fernando

Nadere informatie

Evelien Bos-de Greef en Ruben Vlot

Evelien Bos-de Greef en Ruben Vlot Evelien Bos-de Greef en Ruben Vlot Uitgeverij Jes! Zoetermeer Bij de productie van dit boek is gebruikgemaakt van papier dat het keurmerk Forest Stewardship Council (FSC ) draagt. Bij dit papier is het

Nadere informatie

Paperopdracht, Architectuurtheorie, deel 2 Tendensen en vertogen

Paperopdracht, Architectuurtheorie, deel 2 Tendensen en vertogen 16 mei 2016 Paperopdracht, Architectuurtheorie, deel 2 Tendensen en vertogen 1965-2000 Vraag 19: Bespreek de kritische stemmen die niet akkoord gaan met de visie dat de architectuur van de Moderne Beweging

Nadere informatie

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc Eik rustiek it geolied Chêne rustique huilé blanc parket Leuke aanbiedingen in FSC hout 2015 parquet Offres attractives en bois FSC hout 2015 Beuk ild, natuur geolied 41,50 Eik ild rood, natuur geolied

Nadere informatie

6 In Beeld. Bieke Depoorter

6 In Beeld. Bieke Depoorter 6 In Beeld Bieke Depoorter De 25-jarige fotografe Bieke Depoorter uit Ingooigem besloot pas in het laatste jaar middelbaar, tot verrassing van velen, om fotografie te gaan studeren. Ze trok naar het Kask

Nadere informatie

Kunstlessen over Hundertwasser

Kunstlessen over Hundertwasser Kunstlessen over Hundertwasser Bovenbouw primair onderwijs en vmbo - een tekst met vragen en opdrachten voor een les op school - opdrachten in de tentoonstelling in het Cobra Museum Colofon 2013 Uitgave

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 79

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 79 4 (2000) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2009 Nr. 79 A. TITEL Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van

Nadere informatie

De Twaalf Tekenen van Jouw Ontwakende Goddelijkheid

De Twaalf Tekenen van Jouw Ontwakende Goddelijkheid De Twaalf Tekenen van Jouw Ontwakende Goddelijkheid Tobias gechanneld door Geoffrey Hoppe www.crimsoncircle.com Inspiring Consciousness De Twaalf Tekenen van Jouw Ontwakende Goddelijkheid Tobias gechanneld

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Onderduiken Mijn spreekbeurt gaat over mensen die in de tweede wereldoorlog zijn ondergedoken. Mijn werkstuk heb ik gemaakt over Anne Frank. Anne Frank is in de tweede wereld oorlog ook ondergedoken. Vandaar

Nadere informatie

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc parket Leuke aanbiedingen in FSC hout 2016 parquet Offres attractives en bois FSC 2016 Eik wild, wit geolied Chêne sauvage, huilé blanc Eik wild, natuur

Nadere informatie

Je lichaam om lief te hebben

Je lichaam om lief te hebben Mgr. André LÉONARD Je lichaam om lief te hebben de seksuele moraal uitgelegd aan jongeren s-hertogenbosch 2016 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 9 Inleiding 15 1. JE LICHAAM VAN GLORIE 19 Grootsheid en ellende van

Nadere informatie

LA VIE DE JUSTE LIPSE Juste Lipse, né à Overijse en 1547, compte avec Érasme parmi les plus grandes figures de l humanisme à la Renaissance.

LA VIE DE JUSTE LIPSE Juste Lipse, né à Overijse en 1547, compte avec Érasme parmi les plus grandes figures de l humanisme à la Renaissance. LA VIE DE JUSTE LIPSE Juste Lipse, né à Overijse en 1547, compte avec Érasme parmi les plus grandes figures de l humanisme à la Renaissance. Michel de Montaigne disait de lui qu il était certainement un

Nadere informatie

Op het potje Sur le petit pot

Op het potje Sur le petit pot Op het potje Sur le petit pot Wanneer wordt je kind zindelijk? Wat is zindelijkheid? Je kind is zindelijk als het: - niet meer in zijn broek plast. - overdag droog is. - zelf op het potje of het toilet

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het is een overbekend verhaal, dat verhaal over de 3 wijzen uit het oosten. Een verhaal dat tot de verbeelding spreekt: drie wijzen, magiërs of koningen:

Nadere informatie

Kerstkaarten Cartes de Noël

Kerstkaarten Cartes de Noël Kerstkaarten Cartes de Noël Taal Langue Kerstkaarten Op zoek naar een hippe vintage kerstkaart? Of heb je liever een zakelijk klassiek ontwerp? We hebben ruim 300 sprankelende ontwerpen voor je klaarstaan

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Gebruik 3 zinnen in het Nederlands tijdens een vergadering. Spreek Nederlands tijdens de koffiepauze.

Gebruik 3 zinnen in het Nederlands tijdens een vergadering. Spreek Nederlands tijdens de koffiepauze. Spreek Nederlands tijdens de koffiepauze. Gebruik 3 zinnen in het Nederlands tijdens een vergadering. Parlez français à la pause-café. Utilisez 3 phrases en français pendant une réunion. Spreek Nederlands

Nadere informatie

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van.

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van. Vincent van Gogh Een van de beroemdste schilders die Nederland heeft gehad was Vincent van Gogh. Deze kunstenaar heeft zelfs zijn eigen museum gekregen in Amsterdam. Toch wel heel bijzonder, zeker als

Nadere informatie

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang:

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang: Frans 1,2 Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 20 06 Tijdvak 1 Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4

Nadere informatie

Vandaag in organisaties Aujourd'hui dans les organisations

Vandaag in organisaties Aujourd'hui dans les organisations Vandaag in organisaties Aujourd'hui dans les organisations STRESS BURN OUTS PESTERIJEN HARCÈLEMENT CONFLICTEN CONFLITS stress DOOR / PAR sociaal - economische veranderingen changements socio-economiques

Nadere informatie