Peiling gemeentelijke communicatie en dienstverlening. Gemeente Enkhuizen Juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Peiling gemeentelijke communicatie en dienstverlening. Gemeente Enkhuizen Juni 2012"

Transcriptie

1 Gemeente Enkhuizen Juni 2012

2 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) Rapportnummer : Datum : Juni 2012 Opdrachtgever : Gemeente Enkhuizen Auteurs : Tijmen Siermann MSc. drs. Bianca de Haan Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. 2

3 Inhoud 1. Inleiding 2. Mediagebruik 3. Informatiebehoefte 4. Gemeentelijke informatie 5. Gemeentelijke 3

4 Inleiding Aanleiding De gemeentelijke communicatie is van groot belang voor de informatievoorziening van de gemeente Enkhuizen. Om het beleid op dit terrein zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van haar inwoners, heeft de gemeente Enkhuizen een onderzoek laten uitvoeren naar de huidige ervaringen met de gemeentelijke informatievoorziening. Hiervoor is het huidig mediagebruik van de Enkhuizers in kaart gebracht. Welke bestaande en nieuwe media kan de gemeente Enkhuizen bijvoorbeeld het beste inzetten om de burger te informeren? Daarnaast is er gekeken naar de informatiebehoefte; in welke gemeentelijke informatie is men geïnteresseerd? Uiteraard is ook gevraagd wat men van de huidige gemeentelijke communicatie vindt, zowel via de gemeentelijke website als via de gemeentelijke pagina in de Drom. Tot slot is de communicatie tussen burger en gemeente via telefoon, brief, mail of aan het Zorgloket in beeld gebracht. Wat vindt men van de geboden? I&O Research heeft de peiling uitgevoerd met behulp van het Enkhuizer Stadspanel. Methode van onderzoek Voor het onderzoek is het stadspanel ingezet. In totaal zijn er 712 panelleden benaderd. Hiervan hebben er 343 de online vragenlijst ingevuld. Dit komt neer op een respons van 48 procent. Analyse De antwoordcategorieën weet niet/geen antwoord zijn (mits aangegeven) buiten de analyse gehouden. Indien de percentages niet optellen tot 100%, is dit (tenzij anders aangegeven) het gevolg van afrondingsverschillen. Doel Het doel van het onderzoek is het bieden van inzicht in welke informatie men wil ontvangen in de gemeentelijke communicatie. Daarnaast wordt door de Enkhuizers gekeken welke media het meest geschikt is om gemeentelijke informatie aan te bieden. Met deze informatie kan de gemeente haar communicatiebeleid nog beter laten aansluiten op de wensen en behoeften van haar inwoners. 4

5 Hoofdstuk 2 Mediagebruik

6 Mediagebruik Regionale radio- en tv-zenders hebben beperkt bereik De gemeente Enkhuizen informeert haar inwoners bij voorkeur via de lokale kranten, weekbladen, televisieen radiozenders en websites die inwoners lezen, kijken, luisteren of bezoeken. Om het informatieaanbod van de gemeente zo goed mogelijk af te stemmen op het mediagebruik van de inwoners is gekeken naar welke media men veel gebruikt. Het Noordhollands Dagblad en de Drom blijken de meest gebruikte regionale media. De helft van de Enkhuizers leest deze bladen vaak. Van de regionale tv- en radiozenders zijn de Enkhuizer tv-krant en de regionale zender RTV N-H het meest populair. De radio en tv-zenders bereiken beduidend minder inwoners dan het Noordhollands Dagblad en de Drom. Figuur 1 Wilt u voor deze media aangeven hoe vaak u deze gebruikt? Het Noordhollands Dagblad 50% 11% 24% 15% De Drom 49% 25% 17% 9% Enkhuizer TV-Krant Regionale tv zender RTV N-H 12% 10% 10% 11% 30% 37% 48% 43% Radio Noord Holland 7% 9% 26% 58% Radio Enkhuizen 5% 28% 65% 0% 20% 40% 60% 80% 100% vaak regelmatig soms nooit 6

7 Mediagebruik Gemeentelijke website en site Noordhollands Dagblad populairst voor online regionaal nieuws Wanneer Enkhuizers online op zoek zijn naar lokaal nieuws maakt men vooral gebruik van de site van het Noordhollands Dagblad en de gemeentelijke website. Beiden worden door een meerderheid van de bevolking wel eens bezocht. Andere websites, zoals de site dichtbij.nl of de website van radio Enkhuizen worden door ongeveer een kwart van de inwoners bezocht. Facebook meest gebruikte social media De gemeente Enkhuizen maakt al enige tijd gebruik van sociale media, door middel van Twitter en een Facebook. Daarom is het voor de gemeente relevant om te weten welke sociale media het meest worden gebruikt. Hieruit blijkt dat met name Facebook populair is. Meer dan de helft van de Enkhuizer bevolking maakt hier wel eens gebruik van. Op Hyves, Twitter en LinkedIn zijn veel minder Enkhuizers actief. Figuur 2 Wilt u voor deze websites aangeven hoe vaak u deze bezoekt? 11% 19% 35% 36% % 6% 10% 13% Figuur 3 Welke sociale netwerken gebruikt u? 59% 19% 14% 24% 71% 74% 83% 0% 20% 40% 60% 80% 100% vaak regelmatig soms nooit Facebook 35% 16% 9% 40% Twitter 10% 10% 7% 73% Linkedin Hyves 8% 6% 14% 23% 73% 69% 0% 20% 40% 60% 80% 100% vaak regelmatig soms nooit 7

8 Hoofdstuk 3 Informatiebehoefte

9 Informatiebehoefte Vooral interesse in informatie uit eigen wijk De gemeente Enkhuizen informeert inwoners via verschillende media over allerlei onderwerpen. Om het aanbod van informatie goed af te kunnen stemmen op de behoefte, wil de gemeente graag weten of dit aanbod aansluit bij de wensen van de Enkhuizer bevolking. De inwoners zijn vooral geïnteresseerd in informatie over de eigen wijk (91 procent). In mindere mate is er ook belangstelling voor informatie over de gemeentepolitiek (70 procent) en de publieks (61 procent). In de toekomst zou men vooral meer informatie over de eigen wijk willen ontvangen. De Enkhuizers zijn met name te spreken over de vindbaarheid van informatie over de publieks. Op andere gebieden is de waardering voor de vindbaarheid lager. Informatie over de gemeentepolitiek leest men het liefst in de krant; informatie over publieks op internet. Voor nieuws uit de eigen wijk gaat de voorkeur vaak uit naar een folder of nieuwsbrief. Tabel 1 Interesse en vindbaarheid informatie Informatie over publieks van de gemeente Informatie over de gemeentepolitiek Informatie over mijn eigen wijk Informatie over publieks van de gemeente Informatie over de gemeentepolitiek Informatie over mijn eigen wijk voorkeur krant 32% 58% 63% interessant 61% 70% 91% Tabel 2 Voorkeur informatiekanaal informatie voorkeur internet 71% 39% 36% meer info in toekomst 24% 42% 78% goed te vinden 73% 40% 42% voorkeur folder, nieuwsbrief 39% 38% 82% 9

10 Informatiebehoefte Veel animo voor gemeentelijke e-nieuwsbrief e De gemeente Enkhuizen is bezig met het oriënteren op nieuwe communicatiemiddelen om de informatievoorziening aan haar inwoners verder te kunnen verbeteren. Een aantal ideeën hiervoor zijn voorgelegd aan de panelleden. Meeste animo is er voor een e-nieuwsbrief waarop inwoners zich kunnen abonneren. Ruim driekwart vindt dit een goed idee. Een gemeente-app voor op de smartphone en een kabelkrant of teletekstpagina met gemeentenieuws spreekt ruim een kwart van de mensen aan. Opmerkingen van panelleden: De Drom lezen wij altijd goed door. Op onze leeftijd wordt het een beetje te ingewikkeld om alles van internet te halen en op de computer te lezen. Wij lezen het liefste nog graag aan de tafel van papier. De informatieverstrekking via de Drom is redelijk. Ook de TVkrant geeft goede informatie, maar zou nog iets uitgebreider kunnen. Ik vind een nieuwsbrief met breed nieuws een goed idee. Ik wil graag op de hoogte zijn van gemeentelijk (politiek) nieuws, op een nieuwsbrief van de gemeente zou ik mij abonneren. Ik heb KPN en die geeft geen kabelkrant van Enkhuizen door. Jammer, maar misschien kan de gemeente daar iets aan doen. Houd de website actueel. Daar zoek je het eerst! De informatievoorziening is in de afgelopen jaren aanmerkelijk verbeterd. Compliment hiervoor. Figuur 4 Via welke nieuwe communicatiemiddelen zou de gemeente Enkhuizen de informatievoorziening aan inwoners verder kunnen verbeteren? (meerdere antwoorden mogelijk) 10 via een e-nieuwsbrief waarop inwoners zich kunnen abonneren via een kabelkrant of teletekstpagina met gemeentenieuws via een gemeente-app voor de smartphone via een weblogs van de wethouders, burgemeester of raadsleden via filmpjes van de gemeente op Youtube overige communicatiemiddelen geen van deze communicatiemiddelen 1% 6% 10% 11% 28% 27% 78% 0% 20% 40% 60% 80%

11 Hoofdstuk 4 Gemeentelijke informatie

12 Gemeentelijke website Ruime meerderheid maakt gebruik van gemeentelijke website De gemeentelijke website ( wordt door vijf op de zes Enkhuizers wel eens bezocht. In de meeste gevallen doet men dit enkele keren per jaar, maar drie op de tien bezoekt de gemeentelijke website tenminste één keer per maand. Figuur 5 Bezoekfrequentie gemeentelijke website 60% 40% 20% 0% 4% 1 keer per week of minder 8% Meerdere keren per maand 17% 1 keer per maand 55% Enkele keren per jaar 16% Nooit 12

13 Gemeentelijke website Zowel zoekfunctie als knoppen in menu veel gebruikt Ruim de helft van de websitebezoekers vindt over het algemeen wat men zoekt op de gemeentelijke website. Dertien procent kan de gezochte informatie niet achterhalen. Het zoeken op de gemeentelijke website gebeurt meestal door middel van de zoekfunctie én de knoppen in het menu aan de linkerzijde van de website. Eén op de vijf gebruikt alleen de zoekfunctie bij het zoeken naar informatie. Een klein kwart navigeert door middel van de knoppen in het menu om bij de gewenste informatie te komen. Het verbeteren van de zoekfunctie wordt regelmatig genoemd als verbetermogelijkheid voor de website. 57% vindt op de website over het algemeen wat men zoekt Figuur 6 Hoe vindt u voornamelijk informatie op de gemeentelijke website? Via de knoppen in het menu Via de zoekfunctie Zowel de knoppen in het menu als de zoekfunctie 20% 23% 57% Opmerkingen van panelleden over de zoekfunctie: Zoekfunctie kan zeker beter, het is niet altijd even makkelijk om informatie te vinden. Ik vind zoeken op de website niet gemakkelijk, het kost me vaak veel moeite om te vinden wat ik zoek. Het zou fijn zijn als er met meer verschillende termen naar een onderwerp gezocht kan worden. Het opzoeken van informatie is moeizaam en weinig logisch. 0% 20% 40% 60% 13

14 Gemeentelijke website Website vooraf informatief over publieks Meer dan de helft van de Enkhuizer bevolking heeft waardering voor de hoeveelheid informatie over de publieks op de website. In veel mindere mate is men te spreken over de informatie over andere zaken, zoals gemeentepolitiek of nieuws uit de eigen wijk. Informatie over deze zaken wordt echter minder verwacht op de gemeentelijke website. Figuur 7 In hoeverre bent u tevreden over de hoeveelheid van het aanbod van informatie op de gemeentelijke website over (percentage (zeer) tevreden) de publieks van de gemeente Enkhuizen de gemeentepolitiek in Enkhuizen 21% 61% Negentien procent van de bezoekers mist nog bepaalde informatie op de website. Het gaat hierbij om zeer uiteenlopende zaken, zoals plaatselijke verordeningen, informatie over de kermis en een overzicht van de raadsbesluiten. Ook wijzen enkele inwoners op het te laat plaatsen van informatie, zoals de WOZ-verordening. Om de site te verbeteren raadt men naast het verbeteren van de zoekfunctie aan om de site overzichtelijker te maken. Middelen hiervoor zijn een rustigere lay-out, een duidelijker lettertype en minder doorverwijzingen. 19% mist informatie op de gemeentelijke website mijn directe leefomgeving /eigen wijk de stad Enkhuizen links naar andere organisaties 19% 18% 16% 0% 20% 40% 60% 80% Opmerkingen van panelleden over de website: Site is erg onoverzichtelijk, want er zijn te veel doorverwijzingen. Rustigere lay-out dan wordt het overzichtelijker. Ik vind de site niet erg duidelijk. Kleine en onduidelijke letters. Misschien een indeling per wijk met nieuws uit die wijk? Een regelmatig woordje van de burgemeester en/of wethouders zou ik zeer appreciëren. 14

15 Gemeentelijke pagina Gemeentelijke pagina bereikt groot deel inwoners Iedere week verschijnt in de Drom de gemeentelijke pagina. Ruim driekwart van de Enkhuizers leest deze pagina tenminste één keer per maand. Meer dan de helft (57 procent) zelfs elke week. Drie procent van de inwoners zegt de Drom niet te ontvangen. Men is over het algemeen goed te spreken over de leesbaarheid en overzichtelijkheid van de gemeentelijke pagina. Ook het taalgebruik scoort redelijk goed. Er is iets minder tevredenheid over de compleetheid en de actualiteit van de informatie. Als verbeterpunten noemt men zowel inhoudelijke zaken (lijst met genomen besluiten, uitgebreider verslag van raadsvergaderingen) als lay-out (grotere letters, ander kleurgebruik). Opmerkingen van panelleden over de gemeentelijke pagina: De bezorging is onregelmatig, soms ontvang ik hem een aantal weken niet. Bij navraag blijkt dan dat er geen bezorger is. Soms moeilijk in te schatten of de gegeven informatie relevant en actueel is. Misschien is een korte lijst van genomen besluiten aan te raden. Letters kunnen groter. Let ook op het kleurgebruik; wit papier en zwarte letters blijft het best. Een wat uitgebreider verslag dan de stukjes in de krant van de raadsverslagen. 76% leest de gemeentelijke pagina tenminste één keer per maand Figuur 8 In hoeverre bent u tevreden over de volgende aspecten van de gemeentelijke pagina in de Drom? leesbaarheid/lettergrootte overzichtelijkheid taalgebruik relevante informatie actuele informatie complete informatie 81% 78% 71% 66% 58% 51% 43% 23% 29% 39% 17% 19% 2% 3% 6% 5% 3% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zeer) tevreden niet tevreden, niet ontevreden (zeer) ontevreden 15

16 De Wel De Wel bij twee op de drie Enkhuizers bekend De gemeente Enkhuizen geeft elk kwartaal het blad Wel in Enkhuizen uit samen met de woningcorporatie en welzijnsstichting Welwonen. Het blad wordt door 42 procent elk kwartaal gelezen. Ruim één op de drie leest het blad niet, vooral omdat zij het niet ontvangen. Lezers zijn met name tevreden over de leesbaarheid en het taalgebruik van de Wel. De overzichtelijkheid krijgt ook een goede beoordeling. Net als bij de gemeentelijke pagina in de Drom is er iets minder tevredenheid over de compleetheid en de actualiteit van de informatie. Niet alle lezers zijn overtuigd van het nut van de Wel, mede omdat het zich specifiek lijkt te richten op huurders. Opmerkingen van panelleden over de Wel : Letters op gekleurde achtergrond is niet te lezen. Deze artikelen sla ik over. Kan beter ook in de Drom staan. Dit spaart misschien ook kosten. Ik heb twijfel aan de noodzaak van dit blad naast De Drom en de Enkhuizer Courant. Het is voor mijn gevoel vooral gericht op huurders. Hierdoor voel ik me niet betrokken bij de inhoud. Het gevaar van het blad Wel is dat het een promoblad wordt. 42% leest het blad de Wel elk kwartaal Figuur 9 In hoeverre bent u tevreden over de volgende aspecten van het blad Wel? leesbaarheid/lettergrootte taalgebruik overzichtelijkheid relevante informatie actuele informatie complete informatie 58% 54% 52% 81% 77% 73% 39% 42% 46% 19% 23% 27% 3% 4% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zeer) tevreden niet tevreden, niet ontevreden (zeer) ontevreden 16

17 Hoofdstuk 5 Gemeentelijke

18 Schriftelijke Schriftelijke beoordeeld met een krappe voldoende Ruim een kwart van de Enkhuizers heeft het afgelopen jaar via een brief of contact gezocht met de gemeente. Een overgrote meerderheid (81 procent) kreeg hierop ook reactie. 28% stuurde in het afgelopen jaar een brief of naar de gemeente Deze reactie wordt door een meerderheid als duidelijk ervaren. Ook is bijna twee op de drie van mening dat de snelheid van de reactie voldoende was. Over zowel de snelheid als de duidelijkheid van de reactie is ongeveer één op de vijf ontevreden. De inhoud van de reactie stemt ongeveer de helft van de briefschrijvers en ers tevreden. Eén op de drie oordeelt negatief over de inhoud van de reactie. Al met al geven de Enkhuizers die gebruik hebben gemaakt van de schriftelijke van de gemeente deze een 6,1. Figuur 10 In hoeverre bent u tevreden over de reactie van de gemeente op uw brief of ? snelheid van de reactie van de gemeente duidelijkheid van de reactie van de gemeente inhoud van de reactie van de gemeente 48% 64% 60% 20% 15% 20% 32% 21% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zeer) tevreden niet tevreden, niet ontevreden (zeer) ontevreden Rapportcijfer schriftelijke : 6,1 18

19 Telefonische Telefonische scoort voldoende 37 procent van de Enkhuizers heeft het afgelopen jaar telefonisch contact gezocht met de gemeente. Met name de klantvriendelijkheid van de medewerker tijdens dit contact krijgt een hoge waardering. Daarnaast zijn de bellers in veruit de meeste gevallen te spreken over de snelheid waarmee werd opgenomen. De deskundigheid van de medewerker en de duidelijkheid van de informatie die werd verschaft stemt ongeveer twee op de drie bellers tevreden. Het uiteindelijke resultaat wordt positief beoordeeld door 59 procent van de bellers. Eén op de vijf is ontevreden. 37% nam in het afgelopen jaar telefonisch contact op met de gemeente Figuur 11 In hoeverre bent u tevreden over de volgende aspecten bij het laatste telefonisch contact tussen u en de gemeente? klantvriendelijkheid van de medewerker snelheid waarmee men opnam duidelijkheid van de informatie 68% 88% 80% 22% 8% 15% 5% 10% Al met al beoordeelt men de telefonische met een 6,8. deskundigheid van de medewerker uiteindelijke resultaat van het contact 65% 59% 21% 25% 20% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zeer) tevreden niet tevreden, niet ontevreden (zeer) ontevreden Rapportcijfer telefonische : 6,8 19

20 Zorgloket Bijna één op de drie Enkhuizers bekend met Zorgloket Het zorgloket van de gemeente Enkhuizen is bij 31 procent van de bevolking bekend. Tien procent heeft het afgelopen jaar ook contact gehad met het Zorgloket. Dit contact wordt redelijk beoordeeld. De deskundigheid en klantvriendelijkheid van de medewerker, duidelijkheid van de informatie, snelheid waarmee men geholpen wordt en het uiteindelijke resultaat worden door circa twee op de drie bezoekers als positief ervaren. Ongeveer een kwart is ontevreden over deze aspecten. Al met al beoordelen de bezoekers van het Zorgloket deze met een voldoende; een 6,7. 31% 10% is bekend met het Zorgloket heeft het afgelopen jaar contact gehad met het Zorgloket Figuur 12 In hoeverre bent u tevreden over de volgende aspecten bij het laatste contact tussen u en het Zorgloket?* deskundigheid van de medewerker duidelijkheid van de informatie 69% 69% 8% 4% 23% 28% snelheid waarmee werd geholpen 69% 12% 19% Rapportcijfer Zorgloket*: 6,7 klantvriendelijkheid van de medewerker uiteindelijke resultaat van het contact 68% 66% 11% 10% 20% 25% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zeer) tevreden niet tevreden, niet ontevreden (zeer) ontevreden 20 * Het aantal respondenten voor deze vragen is 35. Daarom moeten de resultaten voorzichtig worden geïnterpreteerd.

21 Burgerzaken en suggesties Meer dan veertig procent wil extra avondopenstelling De afdeling Burgerzaken is één avond per week geopend (donderdagavond van tot uur). Een kleine meerderheid van de inwoners (58 procent) vindt één avondopenstelling voldoende. De rest zou graag tenminste één extra avondopenstelling zien. Panelleden willen naast extra avondopenstelling ook aandacht voor digitale De panelleden hebben ook de ruimte gekregen voor verbetersuggesties voor de gemeentelijke. Met name tweeverdieners pleiten voor een extra avondopenstelling of een uitgebreidere digitale. Verder stelt men voor de telefonische niet langer over één centraal punt te laten verlopen. 58% vindt één avondopenstelling van de afdeling burgerzaken voldoende 42% vindt dat de afdeling burgerzaken tenminste twee avonden per week open moet zijn Opmerkingen en verbetersuggesties over de gemeentelijke : We leven in een maatschappij met veel tweeverdieners. Voor veel huishoudens is het lastig als alleen bereikbaar is in werkuren. Investeer in internet, want dit is 24 uur per dag bereikbaar. Het past in de tijd dat burgerzaken twee avonden open is, wellicht met vooraf gemaakte afspraken. Dit kan betekenen dat op een ander weekdag sluiting een gevolg is. Ik snap niet waarom koopavond en gemeente avond openstelling niet tegelijk vallen. Nu kan je de zaken niet combineren op één avond. Er zouden meer opsplitsingen van telefoonnummers moeten komen. Nu neemt één centraal punt op. Dat betekent veel doorverwijzen en terugbellen. Dat verloopt momenteel niet goed. Ik zou de telefonische aanpakken. Nu moet men eerst de telefoniste alles uitleggen, en daarna opnieuw de behandelende ambtenaar. Veranderingen in de buurt en verleende of aangevraagde vergunningen in de buurt duidelijker maken door bijvoorbeeld folders of . Je krijgt wel een bevestiging dat ze je brief hebben ontvangen maar verder hoor je er niets meer van. Zou daar wel sneller reactie op willen. 21

Peiling gemeentelijke communicatie. Gemeente Drechterland Juni 2012

Peiling gemeentelijke communicatie. Gemeente Drechterland Juni 2012 Peiling gemeentelijke communicatie Gemeente Drechterland Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1876 Datum

Nadere informatie

Inwonerspanel Schagen

Inwonerspanel Schagen Inwonerspanel Schagen 1 e peiling: openingstijden en communicatie Gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe November 2012 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn (0229) 282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Het bewonersblad Thuis!

Het bewonersblad Thuis! Het bewonersblad Thuis! Zevende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard Februari 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Het Huurderspanel van Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

Enschede-panel over informatievoorziening

Enschede-panel over informatievoorziening Enschede-panel over informatievoorziening Driekwart van de panelleden leest Enschede Centraal. De infopagina s in Huis aan Huis zijn de vaakst gebruikte gemeentelijke informatiebron. Kabelkrant en digitale

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING

BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING Gemeente Castricum November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2015/168 Datum November

Nadere informatie

Het Leiderdorppanel over

Het Leiderdorppanel over Het Leiderdorppanel over Informatie & betrokkenheid April 2011 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1e peiling met het nieuwe burgerpanel van Leiderdorp. Deze eerste peiling ging

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Stadspanel Hoorn Zesde peiling: gemeentelijke dienstverlening

Stadspanel Hoorn Zesde peiling: gemeentelijke dienstverlening Zesde peiling: gemeentelijke Gemeente Hoorn Maart 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1753 Datum : maart 2011

Nadere informatie

Panel Castricum. De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie. Gemeente Castricum Juli 2014

Panel Castricum. De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie. Gemeente Castricum Juli 2014 De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie Gemeente Castricum Juli 2014 Inleiding Achtergrond van het onderzoek Gemeente Castricum wil graag weten wat haar inwoners vinden van de gemeentelijke

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

INFORMATIE & SOCIAL MEDIA

INFORMATIE & SOCIAL MEDIA INFORMATIE & SOCIAL MEDIA Peiling Huurderspanel Woonwaard Mei 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-333 0670 www.ioresearch.nl Rapportnummer 2016/050

Nadere informatie

Burgerpeiling Langedijk. Gemeente Langedijk Maart 2012

Burgerpeiling Langedijk. Gemeente Langedijk Maart 2012 Gemeente Langedijk Maart 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1827 Datum : Maart 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

INWONERS SCHAGEN OVER: PARTICIPATIE

INWONERS SCHAGEN OVER: PARTICIPATIE INWONERS SCHAGEN OVER: PARTICIPATIE Gemeente Schagen April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016-concept Datum April 2016

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013 Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners Gemeente Drechterland Augustus 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Negende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard december 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Communicatiemiddelen ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De afdeling Communicatie van de Hendrik-Ido-Ambacht bezint zich op de toekomst. Hoe

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

BEHOEFTEONDERZOEK COMMUNICATIEMIDDELEN

BEHOEFTEONDERZOEK COMMUNICATIEMIDDELEN BEHOEFTEONDERZOEK COMMUNICATIEMIDDELEN Gemeente Katwijk Mei 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/ 066 Datum Mei 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie. juli 2011

Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie. juli 2011 Onderzoek Communicatie juli 2011 Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030) 2631085 E-mail: trendview@duomarketresearch.nl

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie Er wordt via diverse kanalen en partijen over de gemeente en over actuele gemeentelijke onderwerpen gecommuniceerd. Over de communicatie door

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Onderzoek onderhoudswerkzaamheden Woonwaard Eerste peiling

Onderzoek onderhoudswerkzaamheden Woonwaard Eerste peiling Onderzoek onderhoudswerkzaamheden Woonwaard Eerste peiling Woonwaard Oktober 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer :

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Onderzoek Communicatie

Onderzoek Communicatie Onderzoek Communicatie Dalfsen 2015 Colofon Onderzoek Communicatie, Dalfsen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Dalfsen. Uitvoering: Onderzoek & Informatie, gemeente

Nadere informatie

Burgerjaarverslag Papendrecht

Burgerjaarverslag Papendrecht Burgerjaarverslag Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Papendrecht (in de onafhankelijke persoon van de burgemeester)

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

Huurdersparticipatie Tweede peiling Huurderspanel Woonwaard

Huurdersparticipatie Tweede peiling Huurderspanel Woonwaard Huurdersparticipatie Tweede peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard Maart 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer :

Nadere informatie

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER Gemeente Westvoorne Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 160 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel In juni dit jaar zijn aan het Inwonerpanel vragen gesteld over de gemeentelijke informatievoorziening in het algemeen, de wekelijkse informatiepagina in

Nadere informatie

HOF VAN TWENTE PANEL. 1. Inleiding. Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie. September 2015

HOF VAN TWENTE PANEL. 1. Inleiding. Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie. September 2015 HOF VAN TWENTE PANEL Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie September 2015 1. Inleiding 1.1 Over de peiling De peiling onder leden van het Hofpanel liep van 27 augustus tot en met 6

Nadere informatie

Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS

Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten 1 Colofon In

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Stadspanel Enkhuizen. Gemeente Enkhuizen Januari 2012

Stadspanel Enkhuizen. Gemeente Enkhuizen Januari 2012 Gemeente Enkhuizen Januari 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1815 Datum : Januari 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken April 2016 De Stadsberichten, een aantal pagina s in het lokale blad Amersfoort Nu, is al jaren de meest benutte bron

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek Communicatie. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc

Gemeente Houten Onderzoek Communicatie. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Gemeente Houten Onderzoek Communicatie ADV Market Research B.V. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Leusdenpanel Zevende peiling: Voorzieningen en activiteiten in Leusden

Leusdenpanel Zevende peiling: Voorzieningen en activiteiten in Leusden Zevende peiling: Voorzieningen en activiteiten in Leusden Gemeente Leusden Juni 212 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Hfst 7. Passief verkrijgen van informatie Voor de gemeente is het belangrijk om

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Uitgave I&O Research. Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Uitgave I&O Research. Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Communicatie en interactie met de gemeente Hoorn Gemeente Hoorn Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Rapportnummer 2013-1942 Datum Juni 2013 Opdrachtgever Gemeente Hoorn

Nadere informatie

Informatiebehoefte en mediagebruik. Gemeente Schagen April 2014

Informatiebehoefte en mediagebruik. Gemeente Schagen April 2014 Gemeente Schagen April 2014 Inleiding Achtergrond van het onderzoek De gemeente Schagen hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening en aan een goede informatievoorziening richting haar

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/142 Datum

Nadere informatie

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE Resultaten tweede peiling Juni 2015 1.1 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 2 e peiling van het burgerpanel van gemeente Westvoorne.

Nadere informatie

ZOEKEN NAAR WONINGEN. Peiling Huurderspanel Woonwaard Januari

ZOEKEN NAAR WONINGEN. Peiling Huurderspanel Woonwaard Januari ZOEKEN NAAR WONINGEN Peiling Huurderspanel Woonwaard Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-333 0670 www.ioresearch.nl Rapportnummer 2017/24

Nadere informatie

Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet

Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal september Samenvatting Het internetgebruik onder Amersfoorters blijft nog steeds stijgen: circa 80%

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Lokale media en informatie van de gemeente

Lokale media en informatie van de gemeente Lokale media en informatie van de gemeente Stadspeiling 2011 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Onderzoek en Statistiek Zwaantina van der Veen Uitgave en rapportage

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Woonwaard in de wijk Derde peiling Huurderspanel Woonwaard

Woonwaard in de wijk Derde peiling Huurderspanel Woonwaard Derde peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1872 Datum : Juni

Nadere informatie

Onderzoek Burgerpanel maart 2013

Onderzoek Burgerpanel maart 2013 Rapportage Onderzoek Burgerpanel maart 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Heerhugowaard Patrick Blokzijl Utrecht, maart 2013 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie.

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie. Gelderland Dichtbij Resultaten peiling 11 GeldersPanel 28 oktober 2010 Over deze peiling In deze nieuwsbrief worden de resultaten beschreven van de peiling onder het GeldersPanel over de informatievoorziening

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Samenvatting - onepager Website De website van de

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 November 2006 Stefan Peters & Carolien van Ees 14162 Inhoudsopgave 1. Inleiding en onderzoeksdoel 2. Onderzoeksopzet 3. Conclusies 4. Resultaten Inleiding en

Nadere informatie

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Auteur: Michelle Knijff, projectleider onderwijs, Nieuws in de klas Datum: juni 2015 Inhoud Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws

Nadere informatie

Leusdenpanel Vierde peiling: Recreatie

Leusdenpanel Vierde peiling: Recreatie Vierde peiling: Gemeente Leusden December 2010 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2010-1739 Datum : december 2010 Opdrachtgever

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl 2 Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl februari maart 2012 Klanttevredenheidsonderzoek website 2012 In opdracht van

Nadere informatie

De kermis Uitkomsten. peiling van het Hoorns Stadspanel

De kermis Uitkomsten. peiling van het Hoorns Stadspanel De kermis Uitkomsten peiling van het Hoorns Stadspanel September 2010 Inleiding De gemeente Hoorn wil graag weten in hoeverre inwoners uit Hoorn de kermis hebben bezocht en hoe tevreden zij hierover zijn.

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking. Februari 2013

Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking. Februari 2013 Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking Februari 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : M. Nuus Telefoonnummer : 3401 Mail : mg.nuus@deventer.nl Gemeente Deventer 1 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. Uw brief van Uw kenmerk Bijlagen 1. Resultaten burgerpanelonderzoek 29 oktober Geachte heer, mevrouw,

Aan de leden van de gemeenteraad. Uw brief van Uw kenmerk Bijlagen 1. Resultaten burgerpanelonderzoek 29 oktober Geachte heer, mevrouw, Aan de leden van de gemeenteraad Ons kenmerk Uw brief van Uw kenmerk Bijlagen 1 Verzonden Onderwerp Datum Resultaten burgerpanelonderzoek 29 oktober 2013 Geachte heer, mevrouw, Op 21 oktober ontvingen

Nadere informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Gemeente Amersfoort Marlies Visser Juli 2014 De afdeling Communicatie wil de manier waarop informatie over gemeentelijke zaken wordt aangeboden beter laten aansluiten

Nadere informatie

Communicatievisie 2015

Communicatievisie 2015 Communicatievisie 2015 Inleiding Communicatievisie gemeente Enschede De gemeente Enschede werkt aan een nieuwe Communicatievisie: hoe en op welke manier gaat de gemeente in de toekomst met haar inwoners

Nadere informatie

DIENSTVERLENING - GRAVE PEILING Mei 2017

DIENSTVERLENING - GRAVE PEILING Mei 2017 DIENSTVERLENING - GRAVE PEILING 1 2017 Mei 2017 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl Datum: Mei 2017

Nadere informatie

Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard

Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard December 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om de Leidenaren te informeren over gemeentelijk nieuws. Dit kan via eigen kanalen,

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN HUURWONINGEN

BETAALBAARHEID VAN HUURWONINGEN BETAALBAARHEID VAN HUURWONINGEN Peiling Huurderspanel Woonwaard Maart 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Peiling 65-plussers. Gemeente Enkhuizen Mei 2012

Peiling 65-plussers. Gemeente Enkhuizen Mei 2012 Peiling 65-plussers Gemeente Enkhuizen Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282560 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1842 Datum : Mei 2012 Opdrachtgever

Nadere informatie

Communicatie gepeild. Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatie gepeild. Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatie gepeild Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatiemiddelen Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, november 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 4 1.1

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2012 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Westfriese Bibliotheken

Westfriese Bibliotheken Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening Westfriese Bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

KTO Publiekzaken Sliedrecht

KTO Publiekzaken Sliedrecht KTO Publiekzaken Sliedrecht BALIEDIENSTVERLENING PUBLIEKZAKEN SLIEDRECHT Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Publiekszaken 3. Wensen en behoeften De gemeente Sliedrecht vindt het belangrijk

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION December 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

Maar wat wil die burger nou?

Maar wat wil die burger nou? Maar wat wil die burger nou? David Kok Dit boek gaat grotendeels over hoe gemeenten sociale media (kunnen) inzetten. En dat is belangrijk, want onderzoek laat zien dat gemeenten daar nog grote stappen

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek Z-O-U-T (Zuid Oost Utrecht) Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting

Nadere informatie

DIENSTVERLENING MILL EN SINT HUBERT PEILING Mei 2017

DIENSTVERLENING MILL EN SINT HUBERT PEILING Mei 2017 DIENSTVERLENING MILL EN SINT HUBERT PEILING 2 2017 Mei 2017 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER RAADSCOMMUNICATIE

BURGERPANEL CAPELLE OVER RAADSCOMMUNICATIE BURGERPANEL CAPELLE OVER RAADSCOMMUNICATIE Gemeente Capelle aan den IJssel April 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 /

Nadere informatie