No Uitgebreide informatie over de fusie is te vinden op de speciale fusiewebsite:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "No 4-2013. Uitgebreide informatie over de fusie is te vinden op de speciale fusiewebsite: http://fusiekvovvn.wordpress.com/"

Transcriptie

1 No datum: 5 december 2013 kenmerk: 2013/801/A8/team Het NIEUWS voor afdelingen bevat informatie en tips die voor afdelingsbesturen en leden nuttig en interessant zijn. Het NIEUWS wordt gemaakt door het team in Den Haag. Uw afdeling kan reageren op het NIEUWS en suggesties aandragen voor een volgende. Het NIEUWS is te downloaden via het voor leden deel op de landelijke website: zodat u het eenvoudig onder uw leden kunt verspreiden per en/of de inhoud met hen kunt delen tijdens uw afdelingsbijeenkomst. Wij stellen het op prijs wanneer u het NIEUWS met anderen deelt en ons op de hoogte brengt van uw nieuws! Dat kan via Goed Nieuws! KVO. In november stemden zowel de Algemene Ledenvergadering van de KVO als de ledenraad van Vrouwen van Nu in met de voortzetting van de samenwerking met KVO in 2014 die is gericht op een fusie. Hiertoe werd een samenwerkingsovereenkomst vastgesteld. Ook werd ingestemd met een rapport waarin staat beschreven hoe de gefuseerde vereniging Vrouwen van Nu vanaf 2015 verder werkt aan haar missie om met de kracht van vrouwen de leefomgeving te versterken. Vrouwen van Nu hoopt dan minimaal leden te hebben. Uitgebreide informatie over de fusie is te vinden op de speciale fusiewebsite: Nieuws uit de ledenraad van 26 november jl. Op 26 november hield de ledenraad de tweede vergadering van Hierin stelden ze het Jaarplan en de begroting voor 2014 vast, de voorlopige begroting van 2015 en de contributie voor Verder stemden ze in met de fusieplannen met KVO. De conceptnotulen van de ledenraad kunt u (nadat het in december door het bestuur is besproken) vinden op het voor leden deel op de website onder: verslagen. Nieuwe leden via landelijke website Dat Vrouwen van Nu steeds meer naamsbekendheid krijgt is duidelijk merkbaar aan het toegenomen aantal aanmeldingen van nieuwe leden via de landelijke website. Per 1 januari zullen deze nieuwe leden niet meer door het landelijk kantoor worden ingeschreven. Dit bevordert de duidelijkheid en voorkomt mogelijke dubbelinschrijvingen. De aanmeldingen worden dan doorgegeven aan de afdelingen, zodat zij voor de verwerking in hun portal kunnen zorgdragen. We hopen dat alle leden op een warm welkom mogen rekenen in hun nieuwe afdeling. FoodBattle In Nederland verdwijnt veel eten in de prullenbak. Daarom gaat Vrouwen van Nu de strijd aan tegen voedselverspilling: op 10 februari 2014 gaat de Vrouwen van Nu FoodBattle van start. Het doel is: samen met tenminste 1000 mensen minder eten weggooien. Leden én niet-leden van Vrouwen van Nu kunnen meedoen. Aanmelden voor de FoodBattle kan van 10 februari tot en met 28 februari 2014 via Wie meedoet, weegt drie weken het eten dat weggegooid wordt. En krijgt tussendoor praktische tips bij het kopen, koken en bewaren van voedsel om zo

2 minder te verspillen. Praktische informatie voor de deelnemers vindt u in de bijgevoegde (digitale) folder. Ook in het ledenmagazine is de komende tijd meer te lezen over de FoodBattle. Enthousiasmeer nu uw leden om straks mee te doen aan de FoodBattle én daag samen (klein)kinderen, collega s, buren en vriend(inn)en uit om mee te doen. Wilt u de FoodBattle promoten dan kunt u een aantal flyers (maximaal 30) bestellen. Stuur dan een mailtje met uw adres en het aantal exemplaren dat u nodig heeft naar U ontvangt de folders kosteloos. Vrouwen van Nu Nieuws voor Afdelingen No Pagina 2 van 7

3 Wie nu op naar de FoodBattle gaat kan zich inschrijven voor het FoodBattleNieuws. Iedereen die zich daarvoor inschrijft krijgt op 10 februari, wanneer de FoodBattle van start gaat, een nieuwsbrief met een link en kan zich dan definitief aanmelden. Zo mist u niets! Planning 85-jarig jubileum 85 jaar = 85 keer feest In 2015 bestaan we 85 jaar en dat willen we vieren door 85 activiteiten en evenementen van Vrouwen van Nu extra over het voetlicht te brengen. 85 gelegenheden om samen te vieren, onze vereniging te promoten en andere vrouwen kennis te laten maken met Vrouwen van Nu. Alle (provinciale) afdelingen kunnen suggesties inleveren voor een activiteit die zij zelf willen organiseren. Het mogen bestaande activiteiten zijn zoals een wandeling, lezing, excursie of workshop of activiteiten of evenementen die u speciaal voor het jubileumjaar zou willen organiseren. De basisvoorwaarde is dat de activiteit open staat voor leden en niet-leden (richtlijn voor de verhouding 80/20), met het oog op het bereiken van een nieuwe doelgroep en (hopelijk) nieuwe leden. Uit alle suggesties zal een keuze worden gemaakt waarbij rekening wordt gehouden met - Spreiding over het hele jaar Regionale spreiding - Verscheidenheid aan soort en inhoud - Grote en kleine(re) evenementen - De zes werelden van Vrouwen van Nu: creëren/exposeren, stad/land, toen/nu, informeren/inspireren, consumeren/consuminderen, uit/thuis. De 85 activiteiten/evenementen vormen samen het jubileumprogramma. We gaan er landelijk (als vereniging) zorg voor dragen dat de 85 activiteiten extra publiciteit en aandacht krijgen en we zullen landelijk onder andere zorgen voor persberichten en promotiemateriaal. Een uitgelezen kans voor de (provinciale) afdelingen om extra aandacht te creëren aan de leuke, nuttige en uiteenlopende activiteiten die onze vereniging biedt én aan uw eigen afdeling. Vrouwen van Nu Nieuws voor Afdelingen No Pagina 3 van 7

4 Tijdpad Dec 2013 oproep aan provincies en afdelingen om ideeën in te leveren Mrt 2014 selectie ideeën Apr 2014 bekendmaking jubileumprogramma (i.v.m. planning afdelingsseizoen 2014/2015) Eind 2014 definitief programma rond. Stuur nu uw ideeën in voor het jubileumprogramma! Wilt u eraan meewerken om Vrouwen van Nu in 2015 gezamenlijk goed op de kaart te zetten? Meld uw idee voor 1 maart 2014 aan via het speciale formulier Vertrek Anna Kleinlangevelsloo, beleidsmedewerker Anna Kleinlangevelsloo heeft aangekondigd dat ze met ingang van 31 januari 2014 haar werkzaamheden voor Vrouwen van Nu gaat beëindigen. Haar laatste werkdag is 10 december. Op die dag bedanken de beroepskrachten en het landelijk bestuur deze betrokken medewerkster die zich gedurende 14 jaar voor onze vereniging heeft ingezet. Anna was van veel markten thuis. Training, opleiding, afdelingsontwikkeling, ledenwerving- en binding, projectorganisatie, handwerken en textiel, het was bij Anna in goede handen. Namens alle Vrouwen van Nu danken we Anna voor haar inzet en wensen haar veel succes met alles wat op haar pad komt in de toekomst! Portal ledenadministratie Sinds juni hebben afdelingen de beschikking gekregen over inlogaccounts voor gebruik van de nieuwe ledenadministratie portal. Met ingang van 1 september verwerkt het kantoor in Den Haag geen mutaties meer en is het overgrote deel van de afdelingen zelf actief aan de slag gegaan met de invoer van mutaties. Vanuit de provinciale besturen werd hierbij uitstekende ondersteuning verleend en werden afdelingen actief gestimuleerd om gebruik te gaan maken van dit nieuwe systeem. De afgelopen tijd bleek daarbij dat hier en daar nog wat kinderziektes in het systeem zaten die inmiddels vrijwel volledig verholpen zijn. De voordelen van deze nieuwe manier van werken worden ook steeds duidelijker: één systeem waarmee op alle niveaus binnen de vereniging gewerkt wordt, scheelt veel tijd en zorgt voor veel minder verwarring over allerlei zaken die onze leden aangaan. Inmiddels is ook het filter Afdrachtleden op de portal goed ingesteld. Afdelingen hoeven nu dus niet meer opgave te doen van het aantal leden voor wie afdracht wordt betaald in 2014 provincies en landelijk lezen dit uit de centrale ledenadministratie. In Afdrachtleden vindt u alle leden van uw afdeling die voor 1 november lid waren en die niet hebben opgezegd voor 1 november, zoals statutair is vastgesteld. Social media Vrouwen van Nu is op sociale media steeds beter vertegenwoordigd. In het afgelopen jaar zagen we een flinke toename van het aantal volgers op Twitter en LinkedIn, vrienden op Facebook en lezers van de nieuwsbrief. Moedigt u uw leden vooral aan om de vereniging ook langs deze kanalen te volgen. U vindt ons op de volgende manieren: Facebook: https://www.facebook.com/groups/vrouwenvannu/ LinkedIn: nieuwsbrief: Vrouwen van Nu Nieuws voor Afdelingen No Pagina 4 van 7

5 Ledenpas Bij het decembernummer van het ledenblad ontvangen alle vrouwen die op 1 januari 2014 lid zijn, hun ledenpas voor het jaar De pas wordt eenmalig verstrekt; we verzoeken u uw leden hier nog een keer extra op te attenderen, zodat zij de pas niet over het hoofd zien en extra alert zijn bij het december ledenblad. Er worden geen duplicaten van de ledenpas verstrekt. Nieuwe leden ontvangen automatisch gedurende het jaar een ledenpas. Met de invoering van de nieuwe ledenadministratie zijn er nieuwe lidnummers aangemaakt. Op de ledenpassen 2014 staat het nieuwe lidnummer vermeld. Korting ledenpas Op het voor leden deel op de website kunnen de leden zien welke kortingen er zijn via de ledenpas. Actuele en nieuwe kortingen zetten we (tijdelijk) op de homepage van de website en worden ook via de e-nieuwsbrief onder de aandacht gebracht. Misschien wilt u dit nog eens onder de aandacht van de leden brengen. Zo halen zij het maximale uit hun lidmaatschap. Uw website De afdelingswebsites worden erg goed bezocht. In de rechterbovenhoek van uw website staat een (wisselende) tekst. Deze is identiek aan de tekst van de landelijke pagina. Soms roept deze op om een stem uit te brengen op een stelling (poll), je te abonneren op de digitale nieuwsbrief of om lid te worden van de vereniging. Hierop wordt erg goed gereageerd. Maakt uw afdeling nog geen gebruik van de website dan biedt dit jaargetijde de gelegenheid dit als goed voornemen voor 2014 te nemen. Heeft u hierover vragen, neemt u dan contact op met uw provinciale webmaster. Zij kan u op weg helpen. Jaarlijkse enquête In 2014 buigt onze vereniging zich over de stappen die we de komende jaren met elkaar moeten zetten om de grootste, leukste en meest invloedrijke vrouwenorganisatie van Nederland te zijn en blijven. Het antwoord op de vraag hoe we dat moeten doen start natuurlijk bij de leden en afdelingen. Daarom staat de jaarlijkse enquête in het teken van de kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten van Vrouwen van Nu. We horen graag uw mening en om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken worden slechts 5 vragen gesteld. Het kost dan ook maar een paar minuten van uw tijd. Er is een handig formulier dat u online kunt invullen. Doet u het liever schriftelijk en per post dan vindt u in de bijlage de vragen. Wij ontvangen uw antwoorden graag uiterlijk op 1 februari Daarna gaan het landelijk bestuur en het team in Den Haag uw antwoorden verwerken tot een meerjarenplan. Alvast hartelijk dank voor uw deelname, want zonder U geen Vrouwen van Nu! Vrouwen van Nu versterken vrouwen in Peru Het Peru project gaat steeds meer leven binnen Vrouwen van Nu. Er zijn inmiddels al flink wat aanvragen voor het Peru Pakket binnengekomen bij het landelijk kantoor. Met dit pakket kunt u eenvoudig en goedkoop een afdelingsactiviteit organiseren. Alles wat u nodig heeft zit in het Peru Pakket. Als u plannen in deze richting heeft, wacht dan niet te lang met het aanvragen om teleurstellingen te voorkomen. Sommige afdelingen hebben een extra ledenavond over Peru ingevoegd in hun programma en er is bijvoorbeeld ook een afdeling die de opbrengst van de verkoop van kniepertjes ten goede laat komen aan de vrouwen in Peru. Het Peru pakket bevat informatie in de vorm van een complete en kleurrijke presentatie, een quiz, recepten, materialen, (fondsenwervende) tips, handwerkpatroontjes, boek- en filmtips en muziek voor afdelings- en fondsenwervende activiteiten. U kunt hier alle kanten mee op en uw eigen programma of activiteit mee samenstellen. Op het voor leden deel op de website vindt u een overzicht van de inhoud van het pakket. Wilt u plattelandsvrouwen in Peru steunen, koop dan eens een boek via de Vrouwen van Nu Vrouwen van Nu Nieuws voor Afdelingen No Pagina 5 van 7

6 boekwinkel op de website. Daarvan wordt door organisatie YouBeDo 10% geschonken aan ons Peru project. Een gift is ook welkom. Er zijn afdelingen die de lief- en leed hebben gedoneerd en leden die in plaats van een verjaardagsgeschenk een donatie aan Peru vroegen. Maar het is natuurlijk het leukst om samen iets te organiseren. Naast het Peru Pakket kunt u daarvoor ook een spreker aanvragen bij het landelijk kantoor. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage! Schema verdeling contributie 2014 Verdeling landelijke 16,30 provinciale 7,00 afdelings 25,20 totaal per jaar 48,50 De ledenraad heeft op 27 november 2012 besloten de contributie voor het jaar 2014 vast te stellen op 48,50. Naar aanleiding van deelname van alle provincies aan het ledenblad, wordt de verdeling tussen landelijke en provinciale aangepast als volgt: 33,6% voor de landelijke 14,4 voor de provinciale 52% voor de afdelings Schema verdeling contributie 2015 Verdeling landelijke 16,30 provinciale 7,00 afdelings 25,20 totaal per jaar 48,50 De ledenraad heeft op 26 november 2013 besloten de contributie voor het jaar 2015 te bevriezen als geste aan de leden in verband met het jubileumjaar en de huidige slechte economische omstandigheden. Pilot Flevoland Op 21 oktober kwamen afdelingen in Flevoland, PB Flevoland en afgevaardigden van landelijk bestuur en kantoor bijeen in Swifterbant om de stand van zaken rondom de pilot met elkaar te bespreken. Zeven van de negen afdelingen hebben hun deelname aan de pilot (her)bevestigd; de overige afdelingen blijven (o.a. om praktische redenen) op andere manieren betrokken bij de pilot. Besloten is nog vier bijeenkomsten om de voortgang te bespreken te plannen, waarvan de volgende op 9 december plaatsvindt. Eenvoudig boekhoudprogramma voor afdelingen. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het programma om het te vervolmaken. Het streven is om in de laatste week van december 2013 of de tweede week van januari 2014 dit programma naar de afdelingen te sturen. Natuurlijk staat het een ieder vrij dit programma al of niet te gaan gebruiken. Verslagen voor iedereen leesbaar! Service van het team in Den Haag aan de afdelingen. Een goede informatievoorziening en transparantie zijn nodig en belangrijk binnen een vereniging. Daarom vindt u voortaan de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de ledenraad, het landelijk bestuur, het penningmeesteroverleg en het PB/LB overleg (provinciale besturen met landelijk bestuur) op het voor leden deel van de website. Hiervoor is het blokje Verslagen aangemaakt. Vrouwen van Nu Nieuws voor Afdelingen No Pagina 6 van 7

7 Kantoorsluiting Het kantoor van Vrouwen van Nu is tussen kerst en oud en nieuw gesloten van woensdag 25 december tot en met woensdag 1 januari. Op maandag 23, dinsdag 24 december en donderdag 2 januari is het kantoor gewoon open. Kerstwens Als vereniging mogen we er trots op zijn om met tienduizenden leden en honderden afdelingen onze krachtige stem en aanwezigheid te kunnen tonen binnen onze samenleving. We hebben oog voor onze leefomgeving, zijn solidair met vrouwen wereldwijd, zijn vriendinnen voor elkaar en zorgen dat we samen blijven groeien en ontwikkelen. Met Vrouwen van Nu ben je nooit alleen. Zo n vereniging kan alleen bestaan met betrokken en gedreven afdelingen en leden die zich blijven inzetten om een aantrekkelijk programma aan te bieden aan de leden. Zo n afdelingslid bent u. Als onderdeel van de kern van onze vereniging bent u een onmisbare schakel in het geheel. Mede namens het landelijk bestuur en het team in Den Haag dank ik u hartelijk voor uw geweldige inzet en spreek de wens uit dat u in gezondheid en met mensen die u lief zijn van de feestdagen en een nieuw jaar mag genieten. Anke Vervoord, directeur Vrouwen van Nu. Bijlage(n): Enquête december 2013 (alleen via flyer FoodBattle) Vrouwen van Nu Nieuws voor Afdelingen No Pagina 7 van 7

Inhoudsopgave Van de directie... 3

Inhoudsopgave Van de directie... 3 Zorg voor het leven Inhoudsopgave Van de directie... 3 Collectieve belangenbehartiging... 5 Eenzaamheid... 5 Voltooid Leven... 6 Subsidie PGO-organisaties... 6 Brochure over levensbeschouwelijke aspecten

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

Praktijkboek voor de verkeersouder

Praktijkboek voor de verkeersouder Praktijkboek voor de verkeersouder Het Praktijkboek voor de verkeersouder is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland in het kader van het project Verkeersouders. Het praktijkboek vormt samen met het startwerkplan

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Interne communicatie 3 1.1 Factsheet

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Ambassadors Club Nieuwsbrief #2

Ambassadors Club Nieuwsbrief #2 Ambassadors Club Nieuwsbrief #2 Beste leden, In de eerste nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen hoe de Ambassadors Club tot stand is gekomen, hoe de ledenstructuur eruit ziet en wat de voordelen zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief AV Holten

Nieuwsbrief AV Holten Nieuwsbrief AV Holten Om alle leden op de hoogte te houden van wat er zoal in onze club gebeurt, is er deze digitale nieuwsbrief van de AV Holten. Bestuur en pr coördinator streven ernaar om de nieuwsbrief

Nadere informatie

VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt

VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt Ben je gepassioneerd over je idee? Begrijp je welk probleem jouw idee oplost voor jouw (potentiële) klanten? Weet je wie er geïnteresseerd

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes!

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes! Introductie De regio Eindhoven is en heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland op zakelijk gebied, zeker qua innovatief vermogen. En dat willen we natuurlijk graag zo houden! Visie: Dat gaat

Nadere informatie

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN Pensioenblad voor cabinepersoneel van KLM/KLC JAARGANG 14 APRIL 2015 ALLES OVER DE NAP TIPS VOOR EEN WELOVERWOGEN BESLUIT PENSIOEN IN 2015 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN OP EEN RIJ NETTO AANVULLEND PENSIOEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Jaarverslag 2011 Onderwerp / Project Jaarverslag 2011 Portefeuille bestuurder Okke Pol Verantwoordelijk MT-lid Hans van Ronkel Medewerker Johan Bakker

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Vliegende start in 2013

Vliegende start in 2013 nieuwsbrief #13 winter 2013 In dit nummer 1 Vliegende start in 2013 Vliegende start in 2013 Het jaar 2012 ligt alweer achter ons. We blikken terug op een jaar waarin veel gebeurde. We zijn tevreden met

Nadere informatie

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) 4 juli 2015 Jordan van Bergen Print: De 1 e druk van dit boek is gratis verspreid op 18 november 2010 tijdens de Nationale

Nadere informatie

Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne

Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne Handreiking Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne Colofon Uitgever: CDA-bureau Afdeling Communicatie Postbus 30453 2500 GL Den Haag 070-3424888 cda@cda.nl www.cda.nl

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

WHITEPAPER SOCIAL MEDIA

WHITEPAPER SOCIAL MEDIA WHITEPAPER SOCIAL MEDIA Whitepaper social media 1 Inleiding Social media is hot. Alle mobiele telefoons worden tegenwoordig social friendly in de markt gezet, onze politici strijden om de meeste online

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK 3 COLOFON Redactie OndersteuningsPunt Sport en Welzijn Illustraties Marc Camps Vormgeving en drukwerk Raster40 Oplage 500 exemplaren Uitgave Gemeente Waalwijk,

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie