Het innovatieplatform van Unit 4 Agresso - oktober e jaargang, nummer 2. op naar de accountant. De weg. naar XBRL-GL zal niet eenvoudig

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het innovatieplatform van Unit 4 Agresso - oktober 2009-5 e jaargang, nummer 2. op naar de accountant. De weg. naar XBRL-GL zal niet eenvoudig"

Transcriptie

1 Het innovatieplatform van Unit 4 Agresso - oktober e jaargang, nummer 2 Belastingdienst: We gaan voor XBRL-GL Verder in deze uitgave: Wil de digitale uitwisseling van gegevens tussen de overheid en het bedrijfsleven slagen, dan moeten de verschillende systemen met elkaar kunnen communiceren. XBRL-GL (Global Ledger) is de verdieping van XBRL-FR (Financial Reporting). Deze taal kan nog verder inzoomen in de grootboekgegevens (tot op mutatieniveau). Nico Mol (RA), (lid van het managementteam van de regio Oost van de Belastingdienst) en mr. Peter Wijntje (senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Financiën) zijn nauw betrokken bij het project en bij de ontwikkelingen rondom XBRL en ze zijn enthousiast over XBRL-GL. Peter Wijntje en Nico Mol Jan Ketelaar: Integratie NOAB-sjablonen verlaagt drempel 3 Het zal een aantal jaren duren voor XBRL GL, zeggen ze eensge- op naar de accountant. De weg ning komen waarin XBRL-GL al voordat XBRL-GL echt gaat door- zind. Zo is de fiscus in staat beter naar XBRL-GL zal niet eenvoudig op transactieniveau in de archi- Herman de Jonge: breken maar dat het toekomst en meer gericht te controleren, al zijn. Softwareleveranciers moe- tectuur zit verweven. Dat vraagt Onze visie werpt zijn heeft, daarvan zijn de heren Wijn- schuift deze taak in het kader van ten hun pakketten aanpassen. Er veel van het bedrijfsleven, be- vruchten af 7 tje en Mol overtuigd. Wij gaan Horizontaal Toezicht steeds meer moet volgens Mol een voorzie- aamt Mol. Lees verder op pagina 5 Guust Jutte (Rabobank) Accountant moet zorgen dat de output goed is U kunt vanaf april 2010 bij de Rabobank, de ABN Amro bank en de ING-bank terecht met uw elektronische jaarcijfers. De leverancier van uw boekhoudpakket en uw accountant kunnen u helpen uw administratie hierop aan te passen. Vraag op tijd of zij op de hoogte zijn van de nieuwe mogelijkheden. Deze boodschap, op de website van de Rabobank, zorgde voor beroering in de markt. Jarenlang is er overlegd maar nooit kwam er een deadline voor de bankentaxonomie. Tot 9 september. Toen besloten de Rabobank, ABN Amro en ING samen met de overheid dat het tijd werd. Guust Jutte, werkzaam bij het directoraat Bedrijven van Rabobank Nederland, motiveert deze beslissing. Guust Jutte In 2007 vroeg de overheid aan Rabobank, ABN AMRO en ING om als vliegwiel te dienen voor de digitale gegevensuitlevering voor kredietrapportages. De vraag was om een bankenextensie te bouwen op basis van fiscale grondslag en de informatie die banken gebruiken. Lees verder op pagina 7 Igno Dekker (ABN AMRO) Menselijk contact belangrijk bij kredietverlening Lastenverlichting, goede datakwaliteit en snelle behandeling van kredietaanvragen voor de ondernemer zijn drijfveren van ABN AMRO om vaart te maken met de invoering bankentaxonomie. Op 1 april 2010 kunnen ondernemers hun kredietrapportages digitaal aanleveren. Dit zijn ABN AMRO, ING, Rabobank en de overheid op 9 september overeen gekomen. Igno Dekker, business architect bij ABN AMRO, over het nut van de bankentaxonomie voor de bank, de ondernemer en de rol van de accountant en de softwareleveranciers. Igno Dekker In 2007 is gestart met standaardisatie van het berichtenverkeer op initiatief van de overheid. Er zullen de komende jaren twee gegevensstromen zijn: een papieren en een digitale. Om de overgangsperiode zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, hebben de banken 1 april 2010 als startdatum gesteld Als we het doen, dan op korte termijn en in grote aantallen, anders frustreert het de ontwikkeling, zegt Dekker. Lees verder op pagina 11 Syslogic: Unit 4 Actueel beschikbaar 9 Najaarstour 2009 dinsdag 27 oktober 2009 Hotel van der Valk - Assen donderdag 29 oktober 2009 Hotel van der Valk - Schiphol dinsdag 3 november 2009 Hotel van der Valk - Ridderkerk woensdag 4 november 2009 Hotel van der Valk - Eindhoven woensdag 11 november 2009 Unit 4 Agresso - Veenendaal

2 pagina 2 Vista Accountants scant facturen voor automatische verwerking in boekhouding Het bitje vervangt het poppetje Vista Accountants uit het Limburgse Horst volgt ontwikkelingen op de voet. Digitaal dossier, Portal, XBRL, Horizontaal Toezicht. Ze zullen de traditionele werkzaamheden van de accountant fundamenteel wijzingen. Daarvan is Thijs Lenssen, AA en bestuursvoorzitter van Vista Accountants, zich bewust. Daarom gaat er steeds meer digitaal bij zijn organisatie. Papieren inkoopfacturen bijvoorbeeld, gaan bij het Limburgse accountantskantoor niet meer fysiek de organisatie in. Bij binnenkomst worden ze gescand en de rest van het proces gaat digitaal. De documentverwerkingssoftware PaperLess gekoppeld aan de boekhoudsoftware Unit 4 Accounting maakt dit mogelijk. Dit is net zo revolutionair als destijds de vervanging van de 14 kolommen papier door ICT. probleem is namelijk dat niet alle fysieke facturen zich altijd direct lenen voor OCR. Vista Accountants start per 1 januari 2010 een proef met een selecte groep cliënten. Het zijn bedrijven die traditioneel hun ordners met papieren facturen komen brengen bij hun accountant. Hoe groter de boekhouding, des te hoger het efficiencyvoordeel Vista Accountants telt 2 vestigin- Accounting, zodat dit niet meer Die gaan dan door de scanner en gen: in Horst en Roggel en biedt handmatig hoeft. De medewerker worden bijna automatisch ver- werk aan circa zestig mensen. hoeft enkel te controleren of het werkt in de boekhouding. Later Thijs Lenssen is ondermeer ver- goed is gegaan, voert desgewenst volgen proeven waarbij onderne- antwoordelijk voor de automati- een wijziging door, geeft goed- mers zelf hun facturen scannen sering en heeft diverse projecten keuring en de boeking is definitief. en naar hun accountant sturen lopen waaronder de digitalisering Revolutionair, vindt Lenssen. via of portal. Lenssen ver- van de facturenstroom. Drie jaar Maar het vergt een nadrukkelijk wacht er veel van. Hoe groter de geleden waren er oplossingen leerproces. Mijn advies: zorg wel boekhouding, des te hoger het voorhanden voor de verwerking voor een goede implementatie. efficiencyvoordeel, zegt hij. We van papieren facturen in de boek- De medewerkers die ermee gaan zien dat de werkomgeving van de houding. Via een klankbordgroep werken hebben minimaal een dag accountant aan het veranderen waar we in zitten, werd de zoge- training nodig. is en wij doen mee met innova- naamde India Route gepromoot. Facturen werden dan gescand en gingen per mail naar India waar ze boekhoudkundig werden ver- 90% score op termijn haalbaar Thijs Lenssen tie. Maar het is zaak niet te licht te denken over de impact die het heeft op de organisatie. Daarom adviseer ik: gun jezelf de tijd. werkt, vertelt Lenssen. We heb- De eigen organisatie is, na aan- Rekening Informatie). Lenssen: mutatie, wordt de hit uiteindelijk ben dit op afstand gevolgd, maar vankelijk enige weerstand, ver- Aanvankelijk duurt het even groot. Tezamen met het verder er echter nooit aan meegedaan, trouwd is geraakt met PaperLess. voordat herkenning zich aan- perfectioneren van de OCR-me- omdat we uiteindelijk geen eigen Het systeem is iteratief (zelfle- dient. Dat is logisch, maar door thodieken zal op termijn een 90% werkzaamheden wilden verlie- rend), net als ERI (Elektronische het veelvuldig lezen van dezelfde score haalbaar dienen te zijn. Een zen. Begin dit jaar kwam hij in aanraking met PaperLess: een softwareoplossing voor het digitaliseren van documentenstromen. Er zijn twee redenen waarom Vista Accountants direct geïnteresseerd was. Het bitje vervangt uiteindelijk het poppetje op basiswerkzaamheden, zodat bij assistenten meer ruimte ontstaat voor samenstelwerkzaamheden. Bovendien past PaperLess bij de huidige tijdsontwikkeling van XBRL, elektronisch factureren, portalen, enzovoort, zegt hij. Training Inkoopfacturen van Vista Accountants gaan nu bij binnenkomst door de scanner en via een workflow komen ze intern terecht bij de personen die hun goedkeuring moeten geven. Zij ontvangen hiervan een melding per . Ook is te zien in welke fase van het goedkeuringsproces de factuur zich bevindt. Na het scannen wordt tevens een automatische boeking aangemaakt in Unit 4 Optimaal digitaal boekhouden met PaperLess De wereld om ons heen is in een snel tempo digitaal aan het worden. De huidige - en toekomstige economische uitdagingen vragen accountants kostenbewust, efficiënt en slim te werken, zonder dat de kwaliteit daaronder lijdt. Het nieuwste hulpmiddel hiervoor is PaperLess voor Unit 4 Accounting. Paplerless is een intelligente scanoplossing, geïntegreerd met uw financiële administratie waarbij handmatige handelingen tot een minimum worden beperkt. Met deze software verloopt uw documentenstroom efficiënter en effectiever. Boekstukken en documenten worden gescand; intelligent geboekt en komen zo in een elektronisch archief terecht. Een document kan op elk gewenst moment in het systeem worden bekeken. Papieren opslag behoort hiermee tot het verleden. De voordelen van PaperLess: Sneller boeken Beter overzicht en controle Een ingebouwd elektronisch archief Eenvoudig archiveren en terugvinden van documenten Zodra een document wordt gekoppeld aan de administratie, is het mogelijk om handmatig de boeking te verrijken met gegevens zoals u die kent van de dagboeken. U heeft de beschikking over een intelligente tekstherkenning, waardoor het document automatisch wordt geanalyseerd en het systeem de boeking volautomatisch afmaakt. Na het scannen maakt Paper- Less direct een boeking aan voorzien van de gegevens op de factuur. Via de workflow krijgen medewerkers, die hun goedkeuring moeten geven, een melding per mail. Die hoeft enkel te controleren of het goed is gegaan, voert desgewenst een wijziging door, geeft goedkeuring en de boeking is definitief. Bij de goedkeuring van boekingsstukken wordt in detail vastgelegd wie welke rol heeft vervuld. Er is ook altijd inzicht in waar de factuur zich bevindt. Unit 4 Accounting is volledig geïntegreerd met PaperLess.

3 pagina 3 NOAB-bestuurder Jan Ketelaar over kansen van Horizontaal Toezicht voor administratiekantoren Integratie van NOAB-sjablonen in software verlaagt drempel voor deelname in HT Begin 2010 is een belangrijk moment voor de Nederlandse Orde voor Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB). Dan wordt het pilotproject Horizontaal Toezicht, waaraan nu veertig kantoren deelnemen, opgeschaald naar landelijk bereik. Dit betekent dat leden met cliënten tot 5 fte mogen deelnemen aan het HT-convenant dat NOAB op 19 februari 2009 met de Belastingdienst heeft gesloten. NOAB-bestuurder Jan Ketelaar, tevens lid van de commissie Horizontaal Toezicht, ziet het als grote kans voor leden zich te onderscheiden. Jan Ketelaar Eenmalige investering Het integreren van de NOABsjablonen voor Horizontaal Toezicht in softwareoplossingen zal de drempel om deel te nemen aan het HT aanzienlijk verlagen, verwacht Ketelaar. Het klopt dat kantoren software moeten aanschaffen, deze inrichten en er mee leren omgaan. Het kost tijd, maar dit is eenmalig. Voor softwareleveranciers is de uitdaging groter doordat zij de richtlijnen in de software moeten integreren. Om als kantoor straks te kunnen deelnemen aan het HT-convenant is het verstandig om nu al de software in te richten. Mooi dat alle NOAB-leden vanaf begin 2010 mee kunnen doen. Maar het geldt alleen voor kleine bedrijven tot 5 fte. Waarom? Ketelaar: Dat heeft te maken met externe factoren. We onderzoeken momenteel de mogelijkheden om dit breder te trekken. We verwachten dat dit gedurende de pilotperiode mogelijk wordt. Kan het administratiekantoor nog wel zijn adviserende functie blijven behouden als het is aangesloten bij het HT-convenant? Het is niet zo dat fouten maken niet meer mag. Het blijft mensenwerk en als een kantoor aangeeft dat er een fout is gemaakt, dan kan deze altijd worden hersteld zonder dat er consequenties aan verbonden zijn. Natuurlijk moet een kantoor niet stelselmatig in de fout gaan, maar het convenant biedt genoeg ruimte om bij fiscale standpunten in vooroverleg te gaan met de relatiemanager bij de Belastingdienst. Net zoals bij de controle zoals we die nu kennen. Op deze manier blijft de klant centraal staan en kan het kantoor juist zijn adviserende functie behouden. Het succes van Horizontaal Toezicht hangt af van wederzijds vertrouwen. De Belastingdienst realiseert zich dat en NOAB ook. De banken vertrouwen op de data die het HT-convenant opleveren en er zijn softwareoplossingen die hierin kunnen ondersteunen. Alle ingrediënten voor succes zijn dus aanwezig. Het HT-convenant dat NOAB met moet leren vertrouwen dat le- XBRL. Nauwkeurigere rating is zo de fiscus heeft afgesloten houdt den van het HT-convenant cor- mogelijk. En ik verwacht ook prik- in dat NOAB-leden met hun cliën- recte gegevens aanleveren, en kels van de overheid. Bijvoorbeeld ten afspraken mogen maken over de administratiekantoren moe- een verlaging van de jaarlijkse de aanlevering van belastingge- ten erop kunnen vertrouwen de bijdrage aan de KvK voor onder- gevens volgens de richtlijnen van Belastingdienst hun cliënten niet nemingen die zijn aangesloten bij NOAB. De Belastingdienst garan- lastig gaat vallen met onnodige een HT-convenant. Of een toeslag deert een snelle afhandeling van controles. Dat is misschien wel de voor bedrijven die niet aanleveren aangiftes, vragen en verzoeken en past het toezicht hierop aan. NOAB ziet straks een driedeling ontstaan in de markt. Het eerste deel bestaat uit de Wta-kantoren, grootste hobbel op weg naar de lastenverlichting die Horizontaal Toezicht op den duur brengt. Dat ervaren de veertig kantoren die meedoen aan de pilot Horizontaal volgens de richtlijnen van het HTconvenant. Horizontaal Toezicht levert op den duur voordelen op, maar vergt Najaarstour 2009 het tweede zijn de kantoren die Toezicht. De ervaringen zijn niet eerst een investering, beaamt Horizontaal Toezicht ondersteu- negatief maar de mindset moet Ketelaar. Werken volgens het nen en kantoren die daar niet nog veranderen, zegt Ketelaar. HT-convenant moet via richtlij- onder vallen. Het onderscheid Meedoen aan het HT-convenant nen. NOAB heeft een 18 pagina s tussen accountants en adminis- dat NOAB met de Belastingdienst tellend werkprogramma (check- tratiekantoren wordt dus kleiner, heeft gesloten biedt kansen. Ban- lists voor de cliëntenadministra- verwacht Jan Ketelaar. ken zien het convenant als kwa- tie, vaktechnisch onderzoek en Veranderingen Werken volgens Horizontaal Toezicht brengt veranderingen met zich mee; voor het administratiekantoor en zijn cliënten, maar vooral bij de fiscus. De argwanende houding moet plaatsma- liteitskeurmerk. Ondernemers die zijn aangesloten, krijgen een nauwkeurigere rating omdat banken zekerheid hebben over goede data. Dit kan leiden tot een gunstiger rentetarief. ING, ABN AMRO en Rabobank hebben onlangs besloten kredietrapportages vanaf 1 administratie op basis van het kwaliteitshandboek van NOAB) opgesteld. Dit stelt de brancheorganisatie ter beschikking aan haar leden. Het per cliënt handmatig invullen is geen doen en daarom hebben softwareleveranciers er ook de beschikking over Datum dinsdag 27 oktober 2009 donderdag 29 oktober 2009 dinsdag 3 november 2009 woensdag 4 november 2009 Locatie Hotel van der Valk - Assen Hotel van der Valk - Schiphol Hotel van der Valk - Ridderkerk Hotel van der Valk - Eindhoven woensdag 11 november 2009 Unit 4 Agresso - Veenendaal ken voor vertrouwen. De fiscus april 2010 ook te accepteren via gekregen.

4 pagina 4 Een andere kijk op salarisverwerking en HRM Een andere kijk op salarisverwerking en HRM Een andere kijk op salarisverwerking en HRM Kiezen voor Unit 4 Personeel & Salaris Kiezen voor Unit 4 Personeel & Salaris betekent kiezen voor: Kiezen voor Unit 4 Personeel & Salaris betekent kiezen voor: betekent kiezen voor: Degelijkheid, betrouwbaarheid en Degelijkheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit; Degelijkheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit; Zeer uitgebreide standaardinrichting; flexibiliteit; Zeer uitgebreide standaardinrichting; Office-integratie; Zeer uitgebreide standaardinrichting; Office-integratie; In-huis of uitbesteden (ook ASP); Office-integratie; In-huis of uitbesteden (ook ASP); No-nonsense serviceverlening; In-huis of uitbesteden (ook ASP); No-nonsense serviceverlening; Meerdere mogelijkheden voor externe No-nonsense serviceverlening; Meerdere mogelijkheden voor externe vastlegging; Meerdere mogelijkheden voor externe vastlegging; Een ongelimiteerd aantal gebruikers en vastlegging; Een ongelimiteerd aantal gebruikers en administraties. Een ongelimiteerd aantal gebruikers en administraties. administraties. Neem contact op voor een vrijblijvende Neem contact op voor een vrijblijvende demonstratie door een mail te sturen Neem contact op voor een vrijblijvende demonstratie door een mail te sturen naar demonstratie door een mail te sturen naar naar Kijk voor meer informatie op Kijk voor meer informatie op Kijk voor meer informatie op Unit 4 Agresso T: Unit 4 Agresso T: Unit 4 Agresso T: Adv_U4A_PersSalaris_A4.indd :52:39

5 pagina 5 Belastingdienst en Ministerie van Financiën eensgezind over de toekomst van gegevensuitwisseling Vervolg van pagina 1 We gaan voor XBRL-GL Peter Wijntje Niet alleen voor softwareleveranciers, maar ook voor accountantskantoren die hun hele interne organisatie opnieuw moeten inrichten. Doordat de werkzaamheden veranderen, zullen de accountantsorganisaties zich moeten buigen over het voortbestaan van de samenstellingsverklaring en de accountantsverklaring in de huidige vorm. Want de accountantscontrole verandert. De controle van een XBRL-jaarrekening vereist namelijk een andere aanpak. In het begin vergt de invoering van XBRL-GL veel inspanning. Die betaalt zich later uit in beter inzicht in de organisatie en efficiëntie doordat goede informatie-uitwisseling mogelijk is. Het kan, stelt Mol. Ik heb een voorbeeld gezien bij Siemens. Zij hebben hun financiële systeem gereed gemaakt voor XBRL GL en een eigen taxonomie ontworpen. De CFO noemde de toegenomen grip op de consolidatie en het toezicht op alle vestigingen als groot voordeel. Proof of Concept In ons land onderzoeken De Belastingdienst, Pricewaterhouse- Coopers, Exact Software en Unit 4 Agresso de mogelijkheden van gegevensuitwisseling via XBRL-GL in een Proof of Concept (PoC). Op het congres ICT Accountancy in september werden de eerste bevindingen gedemonstreerd. Er is een XBRL-GL bestand samengesteld, dat vervolgens werd ingelezen in Unit 4 AccountAnalyser. Daarna zijn financiële analyses op basis van de ingelezen data ge- Nico Mol toond. De demonstratie ging goed en de aanwezigen waren enthousiast. We gaan naar standaardisatie en lastenverlichting, zegt Wijntje. XBRL-GL geeft eenduidigheid, we hebben door de PoC kennis kunnen nemen van de voordelen voor de markt en de fiscus. Dat is ook belangrijk voor de accountant. Hij hoeft geen omzettingen meer te doen en kan efficiënt vergelijkingen maken. Daarnaast kan de accountant zijn werkzaamheden spreiden. Controlewerkzaamheden komen meer naar de voorkant en de jaarrekening is sneller gemaakt. Bovendien zijn, door gebruik van XBRL-GL, eenvoudig dwarsverbanden te ontdekken. Maar accountants moeten wel op een andere manier tegen processen aankijken en daarvoor zullen ze hun kantoororganisatie moeten heroverwegen. Tegen ondernemers kunnen we dankzij XBRL-GL straks zeggen: houd de informatie maar onder u. Indien we iets nodig hebben, halen we die gegevens zelf wel op, vervolgt Mol. Horizontaal Toezicht kan dienstig zijn hieraan, maar ook bedrijven die enkel via XBRL-GL aanleveren, profiteren ervan. Doelt u met gegevens ophalen erop dat accountants en ondernemers de XBRLbestanden moeten parkeren op een portal? Mol: Dat is een mogelijkheid maar daarover maken we per bedrijf afspraken. Nu zitten we namelijk te klunzen met schijfjes en USB-sticks. Datum dinsdag 27 oktober 2009 Wat is uw advies aan de markt richting Auditfile 3.0? De invoering van XBRL-GL zal geleidelijk gaan. Pas over een jaar of 5 zal een fors aantal bedrijven rapporteren volgens deze standaard. De Auditfile 3.0, die relevante data bevat voor een accountant om kunnen te controleren, is een goede stap op weg. We hebben hiervoor veel input gekregen en deze versie is daarmee veel effectiever dan de Auditfile 2.0. Maar de Auditfile is een tussenpaus, wij gaan voor XBRL-GL. We willen geen dubbele signalen afgeven. Wat ons betreft komt er geen Auditfile 4.0. Waarom is het SBR niet actief betrokken bij dit project? Wijntje: We houden het SBR op de hoogte, ze hebben de gelegenheid gekregen om hun zegje te doen. Maar het SBR richt zich op XBRL-FR, op het op korte termijn invoeren van aangiftestromen in XBRL. De ontwikkeling van GL is gericht op de langere termijn. We bijten mekaar niet. Wat dat betreft, ligt de Belastingdienst voor twee ankers: enerzijds zetten we, bijvoorbeeld via de verkorte winstaangifte voor de Vpb in combinatie met Horizontaal Toezicht, in op de relatief korte termijn. Dan kiezen we voor kwaliteitsverbetering en lastenvermindering in de huidige aangiftestromen. Anderzijds richten we ons ook op de verdere toekomst, op XBRL-GL, donderdag 29 oktober 2009 dinsdag 3 november 2009 woensdag 4 november 2009 woensdag 11 november 2009 Locatie waarin we af willen van die massale stromen en waarin we naar informatieoverdracht op maat streven. Wordt XBRL-GL wel of niet de uitwisselingsstandaard? Toch heeft Harm-Jan van Burg (SBR) over de Proof of Concept gezegd dat XBRL-GL het als de uitwisselings-standaard niet gaat halen. Mol: Dat kwam aan als een koude douche. Maar we gaan door met de PoC. De directeur-generaal van de Belastingdienst staat erachter en de deelnemende partijen zijn enthousiast. De resultaten tot dusver zijn positief: zo zijn er mogelijkheden tot controles, de informatie is online beschikbaar te stellen en het zijn geen grote bestandsformaten. De beste manier om negatieve geluiden de mond te snoeren, is te bewijzen dat het wel kan. In december gaan we evalueren en in de tussentijd gaan we gewoon enthousiast verder. Najaarstour 2009 Hotel van der Valk - Assen Hotel van der Valk - Schiphol Hotel van der Valk - Ridderkerk Hotel van der Valk - Eindhoven Unit 4 Agresso - Veenendaal

6 pagina 6 Heemskerk & Bolte Accountants over software-integratie Interactie is ons vak, cijfers zijn ons belangrijkste hulpmiddel Heemskerk & Bolte Accountants uit Capelle aan den IJssel is in 2006 opgericht door Rien Heemskerk (AA) en Oscar Bolte (AA). Beide heren (ruim 30 jaar in het vak) werkten als partner bij een middelgroot samenwerkingsverband maar kregen het gevoel het samen beter en efficiënter te kunnen en dat is gebleken. We zijn echte vakdieren en willen onze cliënten centraal stellen, hen daarbij een totaaloplossing bieden door middel van ons netwerk van ondermeer fiscalisten, notarissen, juristen en financieel specialisten. Op enig moment hebben we in een kwartier tijd besloten ons eigen accountantskantoor te beginnen. Medewerkers gingen met Rien estate planning. Daar waar nodig Heemskerk en Oscar Bolte mee. worden zaken multidisciplinair Ondanks het jonge bestaan van aangepakt met een van onze ge- de organisatie is het merendeel specialiseerde partners. We doen van de negen medewerkers al alleen dingen zelf waar we echt langer werkzaam voor beide ac- goed in zijn. Het is belangrijk om countants. Ook cliënten volgden als accountant te communiceren hun accountant. Mijn cliënten over meer dan alleen de cijfers. zeiden: Rien, jij bent mijn ac- We beschouwen ons dan ook als countant, wij gaan met je mee, praatpaal voor de ondernemer. illustreert Heemskerk. Interactie is ons vak, de cijfers Hollandse aanpak zijn ons belangrijkste hulpmiddel en uiteraard nemen wij daarin ini- Rien Heemskerk en Oscar Bolte Aan de witte wanden van het kan- tiatieven. gebruikt ter ondersteuning van de hierbij vanzelfsprekend, zo kan een redelijk revolutionaire stap toor hangen schilderijen van koeien. Dit staat symbool voor onze Cruciale rol ICT accountancyprocessen is afkomstig van één leverancier: Unit 4 het kantoor zich richten op de kernactiviteiten: het samenstel- die met succes is genomen. nuchtere Hollandse aanpak, legt Twee maanden geleden heeft de Agresso. Dit om één aanspreek- len van managementrapportages Kunnen cliënten met andere Oscar Bolte uit. We kennen onze Raad van Toezicht van de NOvAA punt te hebben bij vragen of pro- en de begeleiding van de onder- boekhoudsoftware ook cliënten goed door onze persoon- het kantoor Heemskerk en Bolte blemen, maar ook om efficiënter nemer. Als cliënten toe zijn aan terecht bij Heemskerk & Bolte lijke aanpak. Tijdens gesprekken bezocht voor een toetsing. Die is te kunnen werken als gevolg van vervanging van hun administra- Accountants? komen allerlei zaken aan de orde glansrijk doorstaan. De doelstel- integratie van softwarepakket- tiepakket, adviseren Heemskerk Oscar Bolte: Zeker, maar we waarover we adviseren. Daarbij is lingen zijn gehaald en het kantoor ten. Voor dat ze zelfstandig gin- en Bolte Unit 4 Multivers. Laatst adviseren bij voorkeur boek- het belangrijk om te anticiperen is klaar voor de toekomst. De ac- gen, werkten Heemskerk en Bolte sprak ik een cliënt die al vijftien houdsoftware van Unit 4 Agresso op de toekomstige ontwikkelin- countants benadrukken dat de met diverse softwarepakketten jaar met het zelfde softwarepak- omdat het probleemloos werkt en gen. Denk hierbij aan zaken als ICT hierin een cruciale rol heeft voor de verschillende werkzaam- ket werkte. De ondersteuning voor ons herkenbaar is. Updates strategie, bedrijfsoverdrachten of gespeeld. Alle software die wordt heden. Van die nadelen hebben werd beëindigd en de cliënt vroeg zijn snel te installeren dankzij de we geleerd zegt Heemskerk. Bij me wat hij moest doen, zegt Os- goede documentatie. Natuurlijk Unit 4 Agresso kregen we direct car Bolte. We hebben toen, met zijn er wel eens kleine problemen een goed gevoel voor de oplos- automatiseringsdeskundigen de maar die worden door de help- singsgerichte benadering en raak- overgang naar Unit 4 Multivers desk altijd snel en goed afgehan- ten we enthousiast tijdens de de- Online voor de verwerking van de deld. Alle lof daarvoor. We zijn monstratie van de geïntegreerde financiële en logistieke processen, dan ook trots op de keuzes die we oplossing. Heemskerk en Bolte begeleid. Dat was voor de cliënt gemaakt hebben. hebben de Unit 4 Business Suite (Relatiebeheer, Urendeclaratie, fiscale software en ContentManager), Unit 4 Audition en Unit 4 Accounting geïmplementeerd. Binnen afzienbare tijd zal ook Auditor worden ingevoerd. Selectief acceptatiebeleid Het grootste deel van de cliën- Najaarstour 2009 ten, MKB-ondernemingen tot 50 medewerkers, doet de administratie zelf. We streven naar een duurzame relatie en hebben een selectief acceptatiebeleid. Alleen dan kan je de cliënt centraal stellen, stelt Bolte. Dat cliënten zelf hun administratie doen met Datum dinsdag 27 oktober 2009 donderdag 29 oktober 2009 dinsdag 3 november 2009 woensdag 4 november 2009 Locatie Hotel van der Valk - Assen Hotel van der Valk - Schiphol Hotel van der Valk - Ridderkerk Hotel van der Valk - Eindhoven woensdag 11 november 2009 Unit 4 Agresso - Veenendaal behulp van boekhoudsoftware is

7 pagina 7 Over gevolgen van de bankentaxonomie voor accountant Accountant moet zorgen dat de output goed is Vervolg van pagina 1 geborgd dat de aanlevermethodiek bij alle banken gelijk is aan Hierdoor kunnen ondernemers de voorkant. Jutte: Aan de ach- elektronisch kredietrapportages terkant kunnen banken hun eigen met hun bank uitwisselen. ding doen. Maar toen we klaar waren met de extensie, was er geen infrastructuur om de berichten te ontvangen, zegt Guust Jutte. Guust Jutte Wat is de rol van de accountant hierin? Zijn beroep is niet het samen- In juni hebben we weer om de stellen van de jaarrekening maar tafel gezeten, samen met de Ne- verleners die verschillende ge- adviseur van de ondernemer. Hij derlandse overheid, om te komen gevens kunnen samenbrengen zal zich meer kunnen gaan richten tot een roadmap. We hebben hier in een XBRL-bestand volgens de op de controle. En die moet hij zo de hele zomer aan gewerkt. Op bankentaxonomie. Voordeel is dat inrichten dat de output goed is. De 9 september kwamen we weer diezelfde rapportage óók naar de gezamenlijke banken zullen met bij elkaar en hebben besloten er- fiscus kan. de NOvAA en het NIVRA hierover naar te streven vanaf april 2010 elektronische jaarcijfers te accepteren. Wat was de drijfveer? Enerzijds, lastenverlichting voor de ondernemer. Als hij nog maar een verantwoordingsrapportage hoeft te verstrekken voor zowel Hoe zit het met de validatieregels? In de komende maanden moet er nog veel werk verzet worden. De bankenextentie, die nu in bèta gepubliceerd is, zullen we verder verfijnen aan de hand van een ketentest met enkele accountants. Daarnaast moeten we nog een afspraken maken. Die zullen wel anders zijn dan het Horizontaal Toezicht van de Belastingdienst. Anders dan de fiscus kennen de banken bij kredietverstrekking geen onderscheid tussen goed en fout. Alleen het risico is anders en daarop is het rentepercentage gebaseerd. Indien het risico voor de bank te hoog is, kan dat wel Onze visie werpt zijn vruchten af de Belastingdienst, de KvK, het aantal validatieregels opstellen leiden tot een afwijzing. Die con- CBS en de banken én deze ook die bepalen dat alle instances vol- trole zorgt dat de kwaliteit van de Sinds jaren werken wij volgens de visie One version of the nog elektronisch kan aanleveren, doende gegevens bevatten om de cijfers goed is, niet per definitie Truth, waarbij alle disciplines van een accountants- of adminis- scheelt dit tijd en geld. Nu nog le- benodigde creditratings binnen de de cijfers zelf. De wijze waarop tratiekantoor kunnen profiteren van gemeenschappelijk gebruik veren ondernemers de gegevens banken te bepalen. de accountant hier op weet in te van cijfers, administratiegegevens, planning en dossierstukken. die we nodig hebben voor een springen en dit weet te vermark- Iedereen binnen onze branche houdt zich bezig met de onder- kredietaanvraag op papier aan. De aangeleverde jaarcijfers wor- ten zal een belangrijke factor werpen: SAAS, XBRL/SBR, Verkorte winstaangifte, Digitaal fac- Het aantal door de banken opge- den binnen de banken voorname- worden in de komende jaren. Hier tureren, Harmonisatie, 4de tranche Awb, Horizontaal toezicht vraagde rapportages is groot en in lijk, via ratingmodellen, gebruikt ligt een strategische keuze voor en nu ook de Bankentaxomie, waarover u in deze krant meer het kader van de lastenverlichting om kredietrisico s te beoordelen. de accountant. kunt lezen. voegt de participatie van de banken naast de overheden veel toe. Anderzijds noemt Jutte de efficiencyvoordelen voor de bank. Die Jutte: De kwaliteit van de XBRLinstances en de omvang van de data in elektronische vorm zullen de banken in staat stellen hun Zoals rating door de accountant? Grote banken zullen altijd zelf Maar wij doen meer! Wij onderzoeken hoe we deze veranderingen kunnen doorvoeren in uw applicaties, zonder dat u in uw bestaande systemen hoeft te desinvesteren en / of uw werkprocessen hoeft om te gooien. hoeft de gegevens niet meer te in- modellen te verfijnen. Een beter blijven raten. Dit is een directe Daarnaast onderzoeken wij met de branche en andere markt- terpreteren, in te voeren, contro- inschatting van de kredietrisico s eis vanuit de Basel-systematiek. partijen hoe uw werkprocessen nog optimaler kunnen, waardoor leren en corrigeren. De gegevens zal nog nauwkeuriger leiden tot Een rating van een accountant zal uw winstgevendheid gewaarborgd blijft. zijn immers correct. Andere ban- een passende debiteurenopslag nooit bepalend kunnen zijn voor Daarbij is niet alleen de software belangrijk, maar meer en meer caire processen, zoals analyses in per klant. We hebben echter een kredietverlening. Een eigen ra- de vaktechnische content en de juiste implementatieprocessen, Cijfers en Trends van de diverse aantal jaar historie nodig voordat tingmethodiek kan de accountant welke desgewenst ook nog aangepast kunnen worden aan uw branches, kunnen er ook gebruik een rekenmodel kan worden aan- wel helpen om de ondernemer de kantooreisen en wensen. van maken. Daarnaast noemt Jut- gepast, dus dat zal niet in de eer- juiste keuzes te laten maken. Bij- te operationele voordelen. Als de ste jaren gebeuren. voorbeeld of de ondernemer wel Een voorbeeld hiervan is het onlangs gelanceerde Unit 4 Actu- banken deze correcte gegevens door het hele bankbedrijf weten te leiden, zal ook de verantwoor- Risico-inschatting Jutte verwacht dat het elektro- of geen dividend moet uitkeren als hij snel een financieringsvraag zal hebben. eel, waarbij de vaktechnische kennis op alle relevante plaatsen binnen uw applicaties aangeroepen kan worden. Een mooi voorbeeld van integratie van internet met uw dagelijkse werkzaam- ding aan de Nederlandse Bank van hogere kwaliteit zijn. Volgens Jutte verandert er niet veel voor de ondernemer wat betreft de hoeveelheid gegevens. Hij moet dezelfde data verstrek- nisch aanleveren van verantwoordingsinformatie alleen, niet zal niet leiden tot lagere risico-inschatting. Het risico van een klant wijzigt niet door de wijze waarop de verantwoordingsinformatie wordt aangeleverd. Wel zullen de Is de backoffice van de Rabobank klaar voor het inlezen via de bankentaxonomie? Tuurlijk niet. Om op tijd klaar te heden, waardoor efficiency, eliminatie van mogelijke foutkansen en optimalisatie van uw werkprocessen gerealiseerd wordt. Ook onze oplossing ten behoeve van uw communicatie naar klanten en alle andere uitvragende partijen, geven aan dat kwaliteit en efficiency hand in hand kan gaan. In 2009 hebben al veel accountantskantoren, van kleine tot zeer ken als nu op papier. Die moe- operationele kosten in het klant- zijn, moeten we nu kiezen voor grote, voor ons gekozen. De reacties van deze accountants- ten straks wel als één bestand tarief kunnen profiteren van het een simpele oplossing. Willen wij en administratiekantoren die afgelopen jaren deze keuze heb- uit meerdere systemen komen: effectief inrichten van de keten. als bank efficiency uit de digitale ben gemaakt, stimuleren ons zeer om volop op de ingeslagen jaarrekening, financieel systeem, Om de taxonomie over alle ban- aanlevering halen dan zijn we tien weg door te ontwikkelen en hiermee het optimale rendement uit CRM, fiscaal pakket. Hoe deze ken gelijk te houden en te zorgen jaar verder. Als banken hebben onze visie One version of the Truth te halen. bij elkaar te brengen, is een uit- dat ook het aanleverportaal niet we gezegd: we gaan er voor zor- Wij zullen er samen met u voor zorgen dat wij gereed zijn voor daging voor de softwareleveran- per bank gaat verschillen, richten gen dat ondernemers vanaf april alle ontwikkelingen die u en ons bezighouden. ciers. Bij de opstelling van beleid de Rabobank, ABN AMRO en ING 2010 digitaal kunnen aanleveren, mogen systemen nooit leidend een aparte entiteit in die de ban- dus dan kan het ook. Desnoods Herman de Jonge zijn. Er zullen nieuwe systemen kentaxonomie en de infrastruc- kloppen we het handmatig in. Algemeen directeur Unit 4 Agresso Accountancy ontstaan, of services door dienst- tuur gaat beheren. Daarmee is

8 pagina 8 LinkiT levert opdrachtgevers een hoogwaardig en compleet pakket aan ICT-diensten, om hen te kunnen ondersteunen bij het inrichten, beheren en inzetbaar houden van hun ICT-infrastructuur. Centraal in onze dienstverlening staan maatwerk, flexibiliteit en resultaatverantwoordelijkheid. Vanuit die belofte zijn we graag probleemoplosser én sparringpartner van onze opdrachtgevers. We do IT LinkiT biedt nu al aan honderden accountancy-, administratie en belastingadvieskantoren: > Internet en voor o.a. elektronische aangiftes > Levering en onderhoud van hardware > Installaties en updates van software > Werkplekautomatisering > Veilig internetboekhouden > Systeembeheer op locatie > Remote Support vanuit ons ICT Service Center > Performance-adviezen, projecten en consultancy > Server Based Computing > Beveiliging van de ICT-infrastructuur Rijnzathe 9, 3454 PV DE MEERN / Postbus 13130, 3507 LC UTRECHT t. (030) / f. (030) / / Business partner van:

9 pagina 9 Jan Borger en Reinder Repko (Syslogic) over het online beschikbaar stellen van kwaliteitshandboeken Onze missie is de toegankelijkheid van informatie zo makkelijk mogelijk maken Unit 4 Agresso en Syslogic hebben een samenwerking getekend voor de koppeling van Unit 4 Auditor aan Unit 4 Actueel. In deze webapplicatie, gebaseerd op Scienta-technologie van Syslogic, kunnen accountantsorganisaties hun kantoorhandboeken vastleggen en onderhouden. Vanuit Unit 4 Auditor is het mogelijk om vanuit elke taak in het werkprogramma direct het relevante artikel in het kantoorhandboek te raadplegen. Hiermee wordt het werkproces efficiënter omdat handmatig zoeken naar de juiste informatie niet meer nodig is. Branche- en kantoororganisaties kunnen in Unit 4 Actueel een template onderhouden en deze beschikbaar maken voor al hun leden. De bedenkers van Unit 4 Actueel en administratiekantoren die ge- zijn Jan Borger en Reinder Repko. woon op papier of als Worddocu- Zij hebben zes jaar geleden het ment werden verstrekt. Dit kan bedrijf Syslogic opgericht vanuit efficiënter, dachten ze. Zeker met de visie de beschikbaarheid van de komst van de Wta waardoor documenten zo makkelijk moge- de hoeveelheid dossiers alleen lijk te maken. Zo begonnen ze maar zou toenemen. Ze zijn toen met DigiROL (Digitaal Rechterlijk Scienta gaan doorontwikkelen. Online Loket), een product om het Deze webapplicatie was al in ge- berichtenverkeer tussen de recht- bruik bij deurwaarders die ermee bank en deurwaarders te stroom- hun handboeken via het internet lijnen. Hoewel een technisch ontsluiten en bewerken. Scienta hoogstandje, is het nooit verder zorgt ervoor dat de gevraagde in- dan een pilot gekomen omdat het formatie snel te vinden is. Reinder Repko en Jan Borger bleef hangen in de ambtelijke molens van de rechtspraak. Vanuit de ISO-certificeringen bij Handboeken Het prototype voor de accountants- en administratiekanto- we contact gezocht met de Novak met de vraag of Scienta een goed product was voor online ontslui- zetten via onze weboplossing. Er is nu de koppeling met Unit 4 Auditor. Medewerkers hoeven niet Colofon deurwaarders, kwamen ze terecht bij de handboeken van brancheverenigingen voor accountants- ren hebben we laten zien op de beurs Wta en ICT in 2006, zegt Jan Borger. Vervolgens hebben ting van de Novak handboeken. In de Novak vonden Borger en Repko een vooruitstrevende partner waardoor alle driehonderd leden hun handboeken voortaan via Scienta uitgeleverd kregen. Kantoren kunnen hun handboeken handmatig te zoeken maar vinden de juiste informatie met een druk op de knop vanuit dit programma. Bovendien kunnen medewerkers ook wijzigingsvoorstellen indienen. Dit vergroot de betrokkenheid, stelt Repko. Bovendien is E-Novation4U is een uitgave van Unit 4 Agresso en wordt verzonden in een control circulation naar administratie- en accountantskantoren in Nederland in een oplage van exemplaren. Najaarstour 2009 sindsdien online raadplegen en als de Novak een wijziging aanbrengt, is dankzij versiebeheer snel te zien wat er is gewijzigd. Ook zijn de handboeken kantoorspecifiek te maken waarbij wijzigingen goed zijn te volgen. Dit is bepalend geweest voor het succes. Ook handboeken van andere vakorganisaties of wat voor documenten dan ook kunnen via Scienta worden ontsloten. het een middel om de kwaliteit van het kantoor te vergroten. Inmiddels werken zo n 550 kantoren met Scienta. De statistieken wijzen uit dat de aangesloten kantoren de webapplicatie dagelijks gebruiken. Dit is voor Jan Borger en Reinder Repko het bewijs dat de handboeken praktisch worden toegepast. Herman de Jonge, directeur Unit 4 Agresso Accountancy is blij met de samenwerking Eindredactie: Carry Rietveld Redactie: Carry Rietveld Tom Modderkolk Martin van Vliet Fotografie: Annemarie Bakker Fotografie Fotostudio Arjan van Bruggen Fotostudio 7 Vormgeving: Repro Design, Zutphen We zijn innovatief en werken met de nieuwste technologieën. De ontwikkeling van Unit 4 Actueel met Syslogic. Controle en risicoanalyse zijn zeer nauwkeurige processen. Ze moeten voldoen Druk: Wegener Grafische Groep Apeldoorn staat nooit stil, zegt Borger. Als aan alle wet- en regelgeving en Datum dinsdag 27 oktober 2009 donderdag 29 oktober 2009 dinsdag 3 november 2009 woensdag 4 november 2009 Locatie Hotel van der Valk - Assen Hotel van der Valk - Schiphol Hotel van der Valk - Ridderkerk Hotel van der Valk - Eindhoven woensdag 11 november 2009 Unit 4 Agresso - Veenendaal innovatief bedrijf hebben we versterking gezocht in het realiseren van onze visie op commercieel gebied. Die hebben we gevonden in Unit 4 Agresso. Scienta heet voor accountants- en administratiekantoren nu Unit 4 Actueel. Zij bovendien foutloos zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat hier geen efficiëntieslagen zijn te maken. De samenwerking met Syslogic is een belangrijke stap op weg naar optimale efficiëntie voor controleen risicoanalyse in zowel de con- De Schutterij 27 Postbus AT Veenendaal Telefoon: kunnen hun handboeken online trole- als samenstelpraktijk.

10 pagina 10 E-Novation4U bijeenkomst 13 oktober E-Novation4U-denktank discussieert over de digitale aanlevering van kredietrapportages aan banken We zijn voor de leeuwen geworpen Wat het SBR niet lukte, namelijk awareness kweken voor de digitale aanlevering van gegevens, lukt de banken wel. De telefoons van de accountants en softwareleveranciers staan roodgloeiend na bekendmaking dat de drie grote banken vanaf 1 april digitale kredietrapportages accepteren, zegt Martin van Vliet opgewekt bij de aftrap van de E-Novation4U-bijeenkomst op dinsdag 13 oktober. het de ondernemers vertellen. Zij zeggen ons: vertel maar hoe het moet. Het is moeilijk duidelijk te maken wat de voordelen zijn voor de ondernemer. De overigen knikken instemmend. Bij veel ondernemers leeft de digitale aanlevering niet. Alleen toen de Rabobank berichtte dat het goedkoper gaat worden voor de ondernemer, kwamen de vragen. Persoonlijk denk ik dat de digitale aanlevering vooralsnog geen voordeel oplevert voor de ondernemer, aldus een accountant. Martin van Vliet De aanwezigen hebben sterke twijfels over de lastenverlichting deling. Zorg dan dat het goed voelige snaar raakt, blijkt uit de die de digitale aanlevering be- gaat en de ondernemer de juiste discussie die volgt. Een accoun- Igno Dekker oogt. Dekker: Door de digitale informatie verstrekt, waarschuwt tant trekt zijn wenkbrauwen op. aanlevering is de verstrekking Dekker. Het kost hem namelijk moeite om Tijdens deze goedbezochte halfjaarlijkse bijeenkomst komt een dwarsdoorsnede van de accoun- partijen: belastingdienst, banken, KvK en CBS, in een keer uitleveren. De vennootschapsbelasting van een papieren jaarrekening niet meer nodig, de gegevens komen immers uit het systeem. De Gevoelige snaar Dit is in tegenspraak met lage- goede offertes bij meerdere banken aan te vragen. Vooral voor een tuinbouwer is het verschrik- tants- en administratiekantoren draait volgend jaar mee in de banken en accountants kunnen re kosten voor de ondernemer, kelijk lastig om te wisselen van en brancheverenigingen bijeen taxonomie. 1 januari 2011 kan de elkaar versterken als het gaat vindt een accountant. Nee, ant- bank. om te discussiëren over actuele fiscus ook de winstaangifte IB ont- om de samenstelopdrachten. Een woordt Dekker, want de informa- onderwerpen. Deze middag is vangen. Onze roadmap voor de aanwezige vraagt zich af of zijn tie over de ondernemer is al in Sommige klanten krijgen altijd Igno Dekker, business architect digitale aanlevering van gegevens kantoor nog wel samenstelop- het bezit van de bank. Kijk eens krediet en andere niet. Het is las- bij ABN AMRO, uitgenodigd om de kan de fiscus ook aan, schetst drachten moet doen als de aanle- naar jezelf, wat betekent dit voor tig in te schatten, het blijft de be- aanwezigen te informeren over Dekker de ontwikkelingen. vering toch digitaal gaat. Alleen de accountants? Jullie kunnen groting van de ondernemer, zegt de digitale aanlevering van gegevens, de bankentaxonomie en de rol van de accountant hierin (zie Druk En nu? vraagt Dekker aan de de klant wil nog een jaarrekening. Als je besluit dit niet meer te doen, dan kan je de processen echt ef- door de online beschikbaarheid van de gegevens eenvoudiger offertes bij verschillende banken een ander. Igno Dekker: Het blijft een uitdaging voor de accountant. Jullie geven ook kredietbeoorde- ook interview met Dekker vanaf aanwezigen. Wij, ABN AMRO, ficiënter maken. ABN AMRO be- aanvragen. Dat Dekker een ge- lingen. Nooit hoor ik van de ac- pagina 1). ING en Rabobank, verwachten oogt online beschikbaarheid van iets van u. De accountant moet gegevens. De informatie kan de Wat Martin zegt doet geen recht aan het SBR. Wij fietsen mee op zich klaarmaken voor de digitale aanlevering van de kredietrappor- bank in haar creditscoringsmodellen stoppen waardoor de proces- Deelnemers Platformbijeenkomst de verkorte winstaangifte. Dek- tages aan de bank. En in gesprek sen voor kredietverlening sneller Afier Accountants + Belastingadviseurs ker is uit op een interactieve ses- gaan met de ondernemers. Her- gaan. BNR Braat sie. Spaar me niet, lokt hij de kennen jullie de druk? Ja, zegt DRV Accountants & belastingadviseurs aanwezigen uit hun tent. Onder- een aanwezige. We zijn voor de Waar zit het voordeel? vraagt een Ernst & Young nemers kunnen straks aan vier leeuwen geworpen. We moeten aanwezige. Accountants kunnen GIBOgroep signalen geven aan de onderne- Grant Thornton Accountants en Adviseurs mer als ze realtime inzicht hebben HLB van Daal & partners in de administratie en tijdig advi- Hoornwijckgroep seren indien noodzakelijk, aldus Kab Accountants & belastingadviseurs Igno Dekker. KroeseWevers Ik zie het voordeel niet voor mijn Maes Accountants en Adviseurs cliënten, stelt een niet-overtuigd PricewaterhouseCoopers E-Novation4U-lid. Igno Dekker Raaijmakers & Van Dam Accountants & Belastingadviseurs legt het principe van risk based Accountants en Adviesgroep Rijkse pricing uit. Dat is gebaseerd op in- Van der Linden Accountants formatie over de klant zelf. Indien Administratiekantoor Van der Voet een ondernemer over de schreef NOAB gaat, wordt dit geregistreerd. Novak Deze aantekening speelt dan mee SRA bij een toekomstige kredietbeoor-

11 pagina 11 countant hoe hij over zijn klantbeoordeling denkt. Volgens een aanwezige heeft dit te maken met de claimcultuur. Die leidt tot terughoudendheid bij een beoordeling door de accountant. Dekker wuift dit weg. Het gaat volgens hem niet om individueel afrekenen, alleen als fouten structureel zijn. Een ander E-Novation4U-lid is het eens met de business architect van ABN AMRO. De menselijke interpretatie blijft noodzakelijk voor een kredietaanvraag. De gegevens moeten juist zijn en de behoefte aan zekerheid bij de banken neemt toe. En als die zekerheid er niet is dan gaan we haar halen, vult Dekker aan. Een bestand voor 4 partijen Nog even terugkomen op die 4 voor de prijs van 1, vraagt een aanwezige. Betekent het dat de ondernemer maar één bestand hoeft aan te leveren waar alle vier de uitvragende partijen mee uit de voeten kunnen? Ja, antwoordt een ander lid van de E-Novation4U-denktank. De relevante informatie voor de 4 uitvragende partijen wordt uit één en hetzelfde bestand automatisch gegenereerd, maar wel op een moment dat de ondernemer hiertoe opdracht geeft. Per uitvragende partij kan dat op verschillende momenten. Maar de klant wil overzicht, stelt een ander. Geef hem een viewer, luidt het antwoord uit de denktank groep. En de extra comptabele gegevens klop je ook in het systeem. Igno Dekker: Tegen de softwareleveranciers kunnen jullie zeggen dat hiervoor een oplossing moet komen. De uitwisseling van de gegevens tussen ondernemer en de bank gaat niet via de Overheid Transactie Portal maar de banken zijn een eigen systeem aan het bouwen. De OTP is gefinancierd met publiek geld. We hebben een request for proposal in de markt gezet. Voor 1 april 2010 moet het systeem operationeel zijn. Ongrijpbaar Wat vinden jullie ervan als we de Unit 4 Client Connector inzetten Vervolg van pagina 1 voor het verzamelen van gegevens uit verschillende systemen om tot één databestand te komen dat correspondeert met de Nederlandse Taxonomie, vraagt Martin van Vliet aan de aanwezigen. Een meerderheid steekt zijn hand op maar een enkeling maakt de kanttekening dat het dan wel ongrijpbaar wordt. Er moet iets tastbaars komen. De inzet van portalen zou hierin een rol kunnen spelen. Hoewel de denktank nog wel langer hierover zou kunnen discussiëren, staat er nog een onderwerp op het programma. Namelijk het optimaliseren/verbeteren van dossiervorming. Daaraan is veel behoefte, weet Martin van Vliet. Hij vraagt de aanwezigen daarom aan de hand van een aantal stellingen hun ideeën te lanceren waaraan het ultieme dossier zou moet voldoen. Deze informatie dient dan als voeding voor de realisatie ervan. En of er behoefte aan is. In vier minuten tijd verschijnen de ideeën van de twaalf koppen tellende E-Novation4Udenktank op het scherm. De belangrijkste eisen: waarborgen van de vertrouwelijkheid, snelle performance, koppelen aan workflow, eenmalige invoer van gegevens, eenvoudig te vullen, integratie met de werkprocessen. Na een intensieve discussie is het tijd voor een warme maaltijd. De E-Novation4U-leden discussiëren nog lang na, want dat de invoering van de digitale kredietrapporten grote veranderingen teweeg zal brengen is voor iedereen duidelijk. De banken moeten niet denken dat we zomaar mee gaan Igno Dekker (ABN AMRO) over gevolgen van de banktaxonomie Menselijk contact steeds belangrijk bij het kredietverleningsproces Per 1 april 2010 wordt gestart met een tiental accountantskantoren, dat kredietrapportages, dit is de jaarrekening op fiscale grondslag plus de bankenextensie, digitaal gaat aanleveren. De informatie moet komen uit meerdere systemen: boekhoudprogramma, rapportgenerator, fiscaal pakket en CRM pakket. Het jaar 2010 staat volgens Dekker in het teken van warmdraaien en opschalen. Het streven is dat eind 2011, de helft van alle kredietrapportages digitaal binnenkomt. Eind 2012 is dat 80 procent. Bij digitale aanlevering volgens de bankentaxonomie hoeft de bank de gegevens niet meer handmatig te controleren, maar kan de cijfers in creditscoringsmodellen voeren waardoor sneller uitsluitsel ontstaat over een kredietaanvraag. Daarnaast zijn de gegevens te gebruiken voor brancherapporten. Voor elk wat wils Administraties moeten zo worden ingericht dat alle benodigde gegevens voor de uitvragende partijen makkelijk te versturen zijn. Hoe dat gebeurt, is de keuze van de ondernemer en de accountant. Vakorganisaties kunnen hierbij assisteren. Wat betreft softwareoplossingen, is er voor elk wat wils. Ik zie hierbij twee uitersten. Sommige softwareleveranciers zijn klaar om vanaf de bronadministratie alle gegevens aan te leveren en anderen schakelen een serviceprovider in. Aan de bankentaxonomie zal het volgens Dekker niet liggen. Die is af en komt in november 2009 beschikbaar, evenals de taxonomie voor de verkorte winstaangifte IB. Er zullen in de toekomst updates komen, maar niet te vaak. De bankentaxonomie, die een aanvulling is op het fiscaal jaarrapport, is gezaghebbend en wordt niet zomaar aangepast. Indien er wijzigingen komen, dan wordt beoordeeld of ze mogelijk ook interessant zijn voor overige uitvragende partijen. Indien dit zo is, dan worden ze opgenomen in het moederbestand. Risicoprofiel Bij kredietaanvragen blijven banken kijken zowel naar de cijfers als naar de aanvrager. Het maakt Igno Dekker volgens Dekker niet uit of kleine ondernemers een door hun accountant goedgekeurd jaarrapport of een samenstellingsverklaring bij hun verkorte winstaangifte inleveren. Er hoeft geen diepgaand boekenonderzoek plaats te vinden zoals bij beursgenoteerde bedrijven, zegt Dekker. Voor kleine bedrijven wordt bij een kredietaanvraag een risicoprofiel bepaald. We vragen bij digitale gegevensaanlevering niet om nieuwe informatie. Bijvoorbeeld WOZ-waarde of het registratienummer van een object zijn wel bekend bij het Kadaster, indien de accountant deze niet heeft. Dus deze moeten op een manier digitaal worden gemaakt. Overigens blijft menselijk contact belangrijk bij het kredietverleningsproces, alleen de cijfers komen digitaal bij de bank. Zie kredietverlening als een stoplicht: Rood, oranje, groen. Bij rood en groen is het duidelijk maar bij oranje is er discussie mogelijk. De ondernemer blijft achter het stuur en de accountant kan zijn cliënt hierin adviseren en ondersteunen. Heeft de rating die URA Rating Agency en SRA samen ontwikkelen invloed op beslissingen over kredietverlening? Basel II-richtlijnen schrijven voor dat de banken altijd zelf moeten raten. Rating blijft des banks. Wij hoeven de uitkomst van een rating door URA en SRA bij een kredietverlening niet te weten. Die rating kan wel van waarde zijn voor een ondernemer voordat een krediet wordt aangevraagd. De accountant kan de ondernemer dan gericht adviseren welke verbeteringen door te voeren om in aanmerking te kunnen komen voor krediet. En als er een groot verschil is met de rating van URA en SRA en de bank dan kunnen we hierover in discussie. ABN AMRO is druk bezig met de inrichting van haar backoffice voor de ontvangst van digitale kredietrapportages. We streven ernaar om op tijd klaar te zijn maar ondernemers kunnen sowieso vanaf 1 april digitaal hun kredietrapportages aanleveren.

12 pagina 12 Advertorial Unit 4 Multivers, meer dan boekhouden alleen Een ondernemer wil ondernemen en niet te veel met andere zaken bezig zijn. Voor hen is er Unit 4 Multivers, het betaalbare, complete en eenvoudig te installeren softwarepakket met alle essentiële administratieve functies voor ondernemers in Nederland en België. Overzichten voor de accountant, bank of Belastingdienst rollen er zo uit. Van kolommenbalans tot en met BTW-aangifte, van exploitatieoverzichten tot cash flow; Unit 4 Multivers genereert ze automatisch. De verschillende Unit 4 Multivers de groothandel, retail en de in- voor werken met spaarpunten, software-oplossingen zijn geschikt stallatiebranche. klantenkaarten en abonnemen- klant. De software ondersteunt lossing die bij uitstek geschikt is voor verschillende bedrijfsgroottes, van kleine ondernemingen tot middelgrote ondernemingen. En groeit het bedrijf, dan groeit de software probleemloos mee. Liever boekhouden via het internet? Dat kan, de software is ook als online versie beschikbaar, met dezelfde mogelijkheden als de lokaal geïnstalleerde versie. De software wordt reeds succesvol ingezet in verschillende branches, Kassasoftware voor horeca en retailondernemingen Unit 4 Multivers Kassa is de veelzijdige kassasoftware voor horeca en retailondernemingen. Door de volledige integratie met Unit 4 Multivers is het handmatig invoeren van de dagelijkse kastransacties en verkoopfacturen definitief verleden tijd. Naast alle gangbare retailfuncties biedt deze kas- ten, werken met een mobiele PDA-oplossing en het vastleggen van prijsafspraken. Financieel-/ logistieke oplossing voor handelsbedrijven Unit 4 Multivers Extended is de financiële en logistieke oplossing voor handelsbedrijven. Met deze ERP-software beheerst en optimaliseert de ondernemer het totale de gebruiker door het stroomlijnen van het logistieke proces, het snel inspelen op veranderende marktomstandigheden, het terugdringen van de kosten en het vergroten van de tevredenheid van klanten en medewerkers. Software voor de installatiebranche en projectgeoriënteerde bedrijven Unit 4 Multivers Installatie is een voor de dynamische omgeving van de installatiebranche en projectgeoriënteerde bedrijven. De software biedt een integrale beheersing van de bedrijfsvoering, een betere bewaking van projecten en budgetten en minder administratief werk. Voor meer informatie met specifieke software voor o.a. sasoftware o.a. ook oplossingen bedrijfsproces, van leverancier tot moderne, flexibele software-op- Column door Erik-Jan Kreuze Twitter en de IT van de MKB onderneming Natuurlijk had ik, terwijl ik deze column zit te schrijven, eigenlijk op twitter moeten bijhouden wat ik aan het doen ben. Ik vroeg het afgelopen dinsdag nog aan één van de bekendste accountant-twitteraars. Hij gaf aan daar geen probleem mee te hebben. In een discussie had hij dan ook een tablet-pc en een PDA (iphone) op tafel naast hem liggen. Het schrijven (echt!) op een tablet is heel normaal en geaccepteerd, maar of hij nu aantekeningen van het gesprek maakte of op twitter zijn mening over een gesprek wat hij live aan het voeren was opschreef, kon ik natuurlijk niet zien. Ik had via mijn PDA twitter niet open staan. Multi-tasking is sowieso een activiteit die de generaties die nu ergens tussen voortgezet onderwijs en universiteit e.d. zitten, heel goed kunnen. Er zou dus best wat kunnen veranderen.. ken gaf hij aan. Jullie moeten dan maar zorgen voor de wettelijke - archivering, ik wil nadat het verwerkt is, niets meer bewaren. U zou een online oplossing en onze portal kunnen gebruiken, was mijn antwoord. Ondertussen breek ik mijn hoofd over de bewaartermijnen en de duurzaamheid van ASP-oplossingen.ik zie schijven en CDtjes in klassiek archieven voorbij komen. Intussen is mijn gast al verder. O ja, prima, maar ik wil er wel een iphone Apps bij. Wij gelijk na het gesprek naar de Apple App Store (natuurlijk online) maar daar konden we het niet vinden. Gelukkig lezen wij, dat er leveranciers van onlinepakketten zijn die de applicatie ook in Safari aanbieden. Even voor de Apple-liefhebbers: dat is een Apple-browser, we zijn gered.er zou dus best wat kunnen veranderen. Even terug naar dinsdag. Ac- reisd, klantafspraken verplaatst, bespreking van bedrijfssanering uitgesteld. In deze tijd van crisis ging ik een dagje investeren in mijn kennis. Velen met mij. De drukste AN-dag ooit. Mooie stand met de vriendelijke Unit 4- gezichten en vele collega s die je even kon spreken. Helaas kon ik weinig bemoedigende woorden over de ontwikkeling van ICT in relatie tot MKB-accountancy horen. Zelfs in het auditing (WTA) domein was men volgens de sprekers niet erg opgewekt over de toegenomen mogelijkheden met betrekking tot automatisering bij auditing. Ook de solide presentatie van Tom Koning over 7*24 uur een jaarrekening leidde tot de conclusie dat dit niet mogelijk was. Na afloop kon ik Tom vertellen dat ik dat al wist, maar dat het natuurlijk wel leuk is om te zien wat er wel kan met automatisering. Een stelling van een Amerikaanse leverancier van dergelijke software is dan de verzameling van voldoende audit-evidence..er zou dus best wat kunnen veranderen Wat brengt nu de onderwerpen uit deze column bij elkaar? U ziet dat softwareontwikkelaars en dus ook softwaregebruikers in toenemende mate gebruik maken van de meest hanteerbare real time systemen: de PDA. En dat softwareleveranciers betrouwbaarheid nog steeds verbeteren. In toenemende mate kunnen pakketten u informeren over exceptions. Wat gebeurt er allemaal in de verschillende bedrijfsprocessen. Tot en met alert me if anyone makes a manual journal entry in the general ledger.het lijkt me voor de diverse MKB-bedrijven een storende activiteit..maar de grondhouding is helder. Als zich overtredingen van mijn businessrules voordoen, wil ik dat weten. En liefst zo snel mogelijk. De PDA wereld toevertrouwt? Dat blijkt wel het geval te zijn. Bijzonder voorbeeld natuurlijk de twitterholic Barak Obama die onder het debat met zijn tegenstander de volgers informeerde over zijn overwegingen.echter, hij heeft een redacteur die dat voor hem bij houdt.ik wens u veel rust in uw werk. Maar let op IT raakt ook het MKB benieuwd waar Unit 4 mee gaat komen.. EJK Zo had ik op woensdagochtend countancynieuws had een uitge- ook eliminate sample-based au- ligt dan natuurlijk voor een (zeer) moderne ondernemer breide ICT-special uitgebracht en dits. En dat past weer prima bij de hand. Waar gaat dat aan tafel zitten. Gewoon een in het programma waren diverse de stelling van Tom; stop met de eindigen? Groningse ondernemer, wil ik ter ICT-onderdelen opgenomen. 25-systeemtesten als u niet weet Ben ik zo geïnteres- relativering opmerken. Ik wil Met verhoogde belangstelling waarom u die gaat uitvoeren en seerd in wat iemand wel graag alles digitaal verwer- was ik dus naar Papendal afge- of deze wel gaan bijdragen aan via Twitter aan de Erik-Jan Kreuze, fresh audit brains

13 pagina 13 JG Administratieve en Fiscale Dienstverlening levert ruim 22 jaar service vanuit huis Eén softwareaanbieder, net zoals één leverancier voor telefonie en internet Na enkele jaren gewerkt te hebben als metaalarbeider is Jan Gerritse na zijn militaire diensttijd in 1970 het administratievak ingerold. Via familie kwam hij bij een gerenommeerd belastingadvieskantoor in Den Haag als assistent voor de belastingpraktijk terecht. Hij behaalde daar zijn diploma s en kreeg een voorliefde voor administratie. Begin jaren tachtig richtte Gerritse een administratietak op bij zijn toenmalige werkgever. Toen het kantoor en dus ook zijn afdeling in 1982 werd overgenomen door Pricewaterhouse- Coopers, bouwde hij zijn domein verder uit. Eind 1986 besloot Jan Gerritse voor zichzelf te beginnen. Ruim 22 jaar later runt hij nog steeds JG Administratieve en Fiscale Dienstverlening zelfstandig. Met een beetje hulp van Unit 4 Agresso-software. In zijn knusse werkkamer te ik een huis bouwen voorzien van Maasdijk (gemeente Westland); kantoorruimte. vetplanten in de vensterbank, foto s van kinderen en kleinkinderen aan de muur, zit Jan Gerritse Waarom een kantoor aan huis? achter zijn laptop. Sinds 1992 Mijn vrouw zei: ga maar binnens- verzorgt hij vanuit deze ruimte de huis werken anders zie ik je nooit. administratie van kleine onderne- Accountants maken zeer lange mingen en particulieren. Ik be- dagen en zijn nauwelijks thuis. gon op de overloop en verhuisde Omdat ik vanuit huis werkte, heb al snel naar de zolderkamer en la- ik mijn kinderen verder kunnen Jan Gerritse ter naar een lager gelegen slaap- zien opgroeien. kamer, memoreert Gerritse. JG Administratieve en Fiscale 2001 aangesloten bij de NOAB en tingaangifte voor zo n 50 kleine Daisy Systems. Daar heb ik met Toen die ruimte te klein werd, liet Dienstverlening is sinds november doet de administratie en belas- bedrijven en 200 particulieren, veel plezier mee gewerkt vanwe- hoofdzakelijk uit de regio West- ge de hoge gebruiksvriendelijk- land. Via mond-tot-mondreclame heid. Het kantoor waar ik destijds is het gros van het cliëntenbestand werkzaam was, nam halverwege binnengekomen. Kleine bedrijven de jaren tachtig helaas afscheid hechten waarde aan flexibiliteit. van Omegon, omdat de software Ze doen de administratie vaak s niet werkte op IBM pc s. Toen ik avonds en als ze vragen hebben, in 1987 met mijn eigen kantoor willen ze direct geholpen worden. startte, gebruikte ik de eerste Ze kunnen ook na de reguliere jaren een ander administratief kantoortijden bellen met vragen. software pakket. Het pakket, dat Najaarstour 2009 Dat is een belangrijke reden dat ze bij mij komen in plaats van te kiezen voor een groot kantoor. Als hulp bij de administratie voor zijn cliënten gebruikt JG Administratieve en Fiscale Dienstverlening ik na een paar jaar aanschafte, werd voor mij echter te groot. Ik heb nog wel meegedaan met een pilotversie van de nieuwe versie, maar de communicatie met de leverancier werd steeds moeiza- Unit 4 Accounting, Unit 4 Fiscaal, mer. In 1994 ben ik daarom weer Unit 4 Audition en Unit 4 Salaris. teruggegaan naar Unit 4 Agresso Cliënten hebben ook de mogelijk- en heb daarvan nog geen mo- heid om hun boekhouding via in- ment spijt gehad. Kijk eens hier, ternet te doen zodat deze direct een handgeschreven offerte voor beschikbaar is voor verwerking tot de aanschaf van een Eagle-100 jaarrekening. Ik gebruik de soft- en de daarbij behorende software ware van Unit 4 Agresso omdat van mijn toenmalige accountma- ik geloof in de integratie van de nager uit verschillende applicaties. Ik wil af van diverse pakketten maar alles Voor zijn klanten verzorgt Ger- van één leverancier hebben, net ritse ook de salarisadministratie Datum dinsdag 27 oktober 2009 donderdag 29 oktober 2009 dinsdag 3 november 2009 woensdag 4 november 2009 Locatie Hotel van der Valk - Assen Hotel van der Valk - Schiphol Hotel van der Valk - Ridderkerk Hotel van der Valk - Eindhoven woensdag 11 november 2009 Unit 4 Agresso - Veenendaal zoals ik een aanbieder heb voor mijn telefoon en internet. Veel plezier Sinds 1978 werkt Jan Gerritse met oplossingen van (de voorlopers) van Unit 4 Agresso. Het begon met Unit 4 Salaris via ASP. Dat is prettig, want ik hoef me niet druk te maken over het updaten van de software. Het zou mooi zijn als ik het beheer van Unit 4 Fiscaal en de Uren en Declaratie straks ook buiten de deur kan doen. met de boekhoudcomputer van

14 pagina 14 Open Huis Unit 4 Auditor van 1 oktober in Ede Kies het werkprogramma dat het dichtste bij je organisatie staat Ontwikkelingen op weg naar optimale efficiency en kwaliteit volgen elkaar in rap tempo op. Content van brancheverenigingen wordt digitaal geïntegreerd in het dagelijks werk en de doorbraak van Horizontaal Toezicht is aanstaande. Unit 4 Auditor kan hierin een ondersteunende rol spelen. Om accountants- en administratiekantoren te informeren over deze oplossing hield Unit 4 Agresso op 1 oktober een Open Huis over de werkprogramma s van Unit 4 Auditor. kantoren voorbereid op nieuwe ontwikkelingen zoals horizontaal toezicht, zegt salesmanager Michel Middelkoop bij Unit 4 Agresso. Edo de Jong en Anneke Schuurman van Koeleman Accountants en Adviseurs vertellen de aanwezigen over hun ervaringen met Unit 4 Auditor. De twee vestigingen tellende organisatie met 35 werknemers, heeft de software in 2006 aangeschaft ter ondersteuning van de samenstelpraktijk. Het was door hardwarebeperkingen in eerste instantie lastig om draagvlak te krijgen, zegt Edo de Jong. De ict-infrastructuur is eerst gecentraliseerd en werkprocessen zijn uniform gemaakt. Op basis van werkprogramma s van Auxilium heeft Koeleman Accountants en Adviseurs een content samenstelvariant gemaakt Edo de Jong voor de winstaangifte van kleine ondernemingen. Anneke Schuurman noemt de uniformiteit in Aanpassen Schuurman geeft een uitgebreide Wij hebben daarom gekozen voor het werkprogramma van werkmethodieken en dat hand- demonstratie en laat ondermeer Auxilium. geschreven paparassen niet zien dat er diverse rollen binnen Hoe zit het als de AFM op con- meer nodig zijn als voordelen. Unit 4 Auditor zijn te definiëren trole komt? vraagt iemand. Je Nadeel is de intensiteit die de in- waarin per medewerker rechten kunt een user AFM aanmaken voering van Unit 4 Auditor heeft kunnen worden toegekend. Ie- die je toegang geeft tot alle nood- op de organisatie, zegt ze. We mand uit de zaal vraagt of het zakelijke informatie. De AFM was zijn gewoon begonnen, naast het werkprogramma per klant is aan erg enthousiast over de audittrail- bijhouden van een papieren dos- te passen. Dit is mogelijk, maar functies bij ons. Anneke Schuurman Unit 4 Auditor biedt procesonder- dossier. De dossierstructuur en sier. Na een stroeve start hebben de medewerkers de software snel geadopteerd. Schuurman zegt dat dit mede te danken is aan de ge- wij doen het niet, antwoordt Schuurman. Wij gebruiken de toelichting. Ze adviseert om het werkprogramma te kiezen dat het Kantoorhandboeken vastleggen Na de koffiepauze legt Han Boxe- steuning bij cliëntopdrachten als te volgen werkprogramma s (van bruiksvriendelijkheid. Unit 4 Au- dichtste bij de organisatie staat. beld van Unit 4 Agresso de nieuwe samenstel, controle, beoordeling SRA, NOVAK, Auxilium, Fiscount ditor is een adaptief programma of due diligence. De software be- en Extendum) zijn vast te leggen toegespitst op de onderhanden vat taakstructuren waarbij aan- in voorgedefinieerde sjablonen. klant. Werkzaamheden zijn uni- tekeningen, opmerkingen en bij- Met de elektronische werkpro- form overdraagbaar en onze or- lagen zijn vast te leggen in het gramma s van Unit 4 Auditor zijn ganisatie is hierdoor flexibeler. Michel Middelkoop

15 pagina 15 gitale dossier. Maar door tijdsdruk gaan de werkzaamheden van de jaarrekening wel eens eerst en dan pas het dossier. Dit moet gelijktijdig maar dat is een kwestie van wennen. Het Open Huis Unit 4 Auditor is door de aanwezigen positief ontvangen. Deelnemers waren vooral te spreken over de uitgebreide ervaringen van Koeleman en Partners en Hoornwijck Groep. applicatie Unit 4 Actueel uit door rond het convenant Horizontaal integratie met software niet meer middel van een live demonstratie. Toezicht dat NOAB met de fiscus nodig. In dit webportaal, gebaseerd op heeft afgesloten en waar alle le- Werken volgens HT kost ongeveer Scienta-technologie van Syslogic, den zich vanaf 1 januari bij aan anderhalf uur meer tijd dan de kunnen accountantsorganisaties kunnen sluiten. Aansluiting geeft traditionele werkwijze. We mer- hun kantoorhandboeken vastleg- u een onderscheidende positie, ken dat onze HT-cliënten zeker- gen en onderhouden. Vanuit Unit zekerheid en continuïteit voor uw heid verkiezen boven een lage 4 Auditor is het mogelijk om van- cliënten, zegt Ketelaar. prijs. Telle ervaart in zijn organi- uit elke taak in het werkprogram- satie dat medewerkers goed wer- ma direct het relevante artikel in NOAB wil de deelname van haar ken met Unit 4 Auditor en het di- Perry Telle het kantoorhandboek te raadple- leden aan Horizontaal Toezicht gen. Hiermee wordt het werkpro- vergroten en denkt dat het aantal ces efficiënter omdat handmatig HT-convenanten zal toenemen als zoeken naar de juiste informatie sjablonen zijn verwerkt in soft- niet meer nodig is. Aanpassingen wareoplossingen. Het beschik- vanuit de brancheverenigingen baar stellen van de NOAB-sjablo- kunnen door de applicatie een- nen voor Horizontaal Toezicht zal voudig worden overgenomen in de drempel om deel te nemen aan het handboek van kantoor, zegt het HT aanzienlijk verlagen, zegt Boxebeld. Perry Telle, NOAB-lid en commis- Onderscheidende positie Het middagprogramma is speciaal sielid Horizontaal Toezicht en verbonden aan de Hoornwijck Groep. Nu is het nog zo dat een deel van de deelnemende administra- voor NOAB-kantoren. Bestuurs- tiekantoren de sjablonen printen lid Jan Ketelaar vertelt de aan- en ze per cliënt handmatig invul- wezigen over de ontwikkelingen len. Dat kost veel tijd en is door Han Boxebeld

16 pagina 16 Thuis in uw bedrijf Unit 4 multivers, meer dan boekhouden alleen een ondernemer wil ondernemen en niet te veel met andere zaken bezig zijn. voor hen is er Unit 4 multivers, het betaalbare én complete softwarepakket met alle essentiële administratieve functies voor ondernemers in nederland en belgië. Unit 4 Multivers is geschikt voor verschillende bedrijfsgroottes, van kleine ondernemingen tot middelgrote ondernemingen. En groeit het bedrijf, dan groeit de software probleemloos mee. Liever boekhouden via het internet? Dat kan, de software is ook als online versie beschikbaar, met dezelfde mogelijkheden als de lokaal geïnstalleerde versie. financieel-/logistieke oplossing voor handelsbedrijven Unit 4 Multivers Extended is de financiële en logistieke oplossing voor handelsbedrijven. Met deze ERP-software beheerst en optimaliseert de ondernemer het totale bedrijfsproces, van leverancier tot klant. De software wordt reeds succesvol ingezet in verschillende branches, met specifieke software voor o.a. de groothandel, retail en de installatiebranche. Kassasoftware voor horeca en retailondernemingen Unit 4 Multivers Kassa is de veelzijdige kassasoftware voor horeca en retailondernemingen. Door de volledige integratie met Unit 4 Multivers is het handmatig invoeren van de dagelijkse kastransacties en verkoopfacturen definitief verleden tijd. software voor de installatiebranche en projectgeoriënteerde bedrijven Unit 4 Multivers Installatie is een moderne, flexibele softwareoplossing geschikt voor de dynamische omgeving van de installatiebranche en projectgeoriënteerde bedrijven. Voor meer informatie Unit 4 Multivers is een product van Adv_Multiv_275x375.indd :56:08

17 pagina 17 Grip ziet het vak veranderen en speelt hierop in met automatisering Traditionele werkzaamheden zullen een lagere kostprijs krijgen Na tien jaar weet ik eindelijk waar ik financieel aan toe ben. Een mooier compliment kan een accountant zich niet wensen na een uitgebreide financiële analyse bij een nieuwe cliënt. Het overkwam Gerard Elferink (AA), directeur van Grip Accountants en Adviseurs. Door proactief handelen hebben we ernstige fiscale problemen kunnen voorkomen en heeft de klant eindelijk weer zicht op zijn financiële situatie. Ik heb de weg terug naar kantoor met een grote glimlach in mijn auto gezeten. Redding Als voorbeelden van advies noemt Elferink de inzet van overheidsmaatregelen om de economische crisis te weerstaan. Zo heeft Grip Accountants en Adviseurs bedrijven kunnen redden door hen te adviseren over de mogelijkheid de loonbelastingbetaling uit te stellen tot aan het eind van dit jaar. De accountantsorganisatie uit Gelderland wil haar cliënten te allen tijde centraal stellen. Daarom is het CRM-pakket zeer belangrijk. Al jaren geleden is dit geïmplementeerd maar om het ook in de nieuwe organisatie volledig te benutten, wordt het opnieuw ingericht. Ik wil bijvoorbeeld alle cliënten ouder dan vijftig jaar eenvoudig eruit kunnen halen en voor hen een financiële planning doorrekenen, zegt Elferink. Dat is alleen mogelijk als alle informatie snel uit het systeem kan komen. Daarom gaan we de komende tijd aandacht schenken aan het opnieuw inrichten van ons CRM. Daarnaast zullen wij op korte termijn verder gaan met het opzetten van een elektronisch dossier en opzetten van portals. Op deze manier kunnen zowel onze klanten als onze medewerkers gebruik maken van het optimaliseren van onze automatiseringsstructuur. Column door Martin van Vliet Effe PoC en Evolutie is overal. Ook in softwareontwikkeling. Het begon met programmeren en telkens uitbouwen. Maar daar krijg je spaghettisoftware van en dat is op termijn niet meer te onderhouden. Door Definitiestudies, Functioneel - en Technische Ontwerpen ontstaan doordachte functies, maar deze werkwijze vraagt zeer veel ervaring van de ontwerpers. Ze moeten beschikken over ruime vakkennis, het liefst al een paar keer fouten hebben gemaakt, want fouten maken is een goede leerschool. Maar hoe ga je om met een software-uitdaging die voor iedereen compleet nieuw is, zoals XBRL-GL (Global Ledger)? Gerard Elferink Elferink schetst een treffend beeld van toegevoegde waarde die de accountant als adviseur van de ondernemer kan bieden. Grip Accountants en Adviseurs is twee jaar geleden ontstaan uit een splitsing. De naam staat voor Gedrevenheid, Resultaat, Inventief en Persoonlijk. Daarnaast is de naam afkomstig van de voornamen van de drie directeuren: Gerard Elferink, Ron Polman en Petra Uylen. De I staat voor Ik of Iedereen, legt Elferink uit. Grip Accountants en Adviseurs biedt een compleet palet aan dienstverlening: accountancy, audit, loonadministratie, fiscale en juridische zaken en fusies en overnames. Er werken 70 mensen vanuit twee vestigingen in Duiven en Doetinchem, die gezamenlijk ongeveer 250 ondernemingen bijstaan met advies. Voor een kantoor van deze omvang heeft Grip Accountants & Adviseurs een grote fiscale en juridische adviestak. Soepele verhuizing Het accountantskantoor is gestart in Duiven maar al snel werd gezocht naar een extra locatie. In mei 2009 is het kantoor te Doetinchem betrokken. Elferink herinnert zich nog de soepele verhuizing van de ICT. We hebben onze automatisering ondergebracht bij een hostingpartij. We hoefden enkel kabels te leggen, de computers te verbinden met het netwerk en de medewerkers konden direct aan de slag op hun nieuwe werkplek. Ik durf glashard te zeggen: een eventuele derde vestiging kunnen we zo aansluiten. Ter ondersteuning van het werk gebruikt Grip Accountants & Adviseurs de software van Unit 4 Agresso (Unit 4 Audition, Unit 4 Salaris, Unit 4 Auditor, Unit 4 Fiscaal en Relatiebeheer, Uren en Declaraties, Unit 4 Fiscaal en Unit 4 Accounting). Deze software was ook al in gebruik voor de splitsing. Daarnaast wordt gekeken naar de portals en het elektronisch dossier. Want, zegt Elferink, de automatisering zal de werkzaamheden van de accountant drastisch gaan veranderen; minder administratieve handelingen. Daarom moet de basis klaarliggen zodat we meerwaarde kunnen blijven bieden. De traditionele werkzaamheden gaan we zo veel mogelijk automatiseren, deze zullen een steeds lagere kostprijs moeten krijgen. Het gebruik van portals voor informatieuitwisseling past hier bijvoorbeeld geweldig in, het is een goedkope manier om gegevens uit te wisselen. Overgebleven tijd kunnen we besteden aan advies. Het klinkt cliché maar het gaat absoluut die kant op. Het toverwoord van deze tijd is PoC Proof of Concept. Men begint ergens aan, leert van de fouten en gebreken, herstelt de fouten en bouwt de ontbrekende onderdelen er vervolgens in. Men noemt deze PoC versie 2.0 en probeert er weer van te leren. Om nu niet terug te vallen op vroegere werkwijzen, is het de bedoeling dat u de software na afloop achter de rododendrons, naast de krentenmikken, gooit. Alleen met het geleerde gaat men een gestructureerd programma ontwikkelen. Ik weet dat weggooien soms pijn doet, want het voelt als een des-investering! Vrijblijvend en onbetaald De Belastingdienst heeft aan PricewaterhouseCoopers, Exact Software en Unit 4 Agresso gevraagd om vrijblijvend en onbetaald een Proof of Concept met betrekking tot XBRL-GL te maken. Wij hebben deze handschoen met beide handen opgepakt. Na ruim vijf jaar zeer frequent vergaderen over XBRL zijn we namelijk amper een stap verder gekomen. Na vier zeer open gesprekken met de praktijkmensen van de eerder genoemde organisaties, waren we eruit en hadden we de eerste Proof of Concept. Ja zeker, er zullen er nog meer volgen, want we moeten leren van de fouten. Wel roepen nu andere instanties en partijen dat we helemaal verkeerd bezig zijn en dat het nooit wat gaat worden. Dat kan natuurlijk, maar dat is nou precies het nut van een PoC leren! Beste stuurlui Bijna amusant om te zien is dat ook hier weer de beste stuurlui aan wal staan; zeer verstopt in de ivoren toren, terwijl het schip prima doorvaart en tot nu toe geen averij heeft opgelopen. Ondertussen leren we omgaan met XBRL-GL en andersom. De Belastingdienst weet zeer bekwaam de opgedane beperkingen en bevindingen neer te leggen bij de internationale XBRL-GL comity en dit weer zeer snel terug te koppelen naar ons. We hebben ondertussen toezeggingen van alle niveaus binnen het Ministerie van Financiën dat bestuurlijke steun ruim aanwezig is. We worden nu al uitgenodigd om te demonstreren wat het nut is van XBRL-GL en ook te laten zien dat versie 1.0 al werkt. Enig minpuntje is, dat het onbetaald werk is. Maar dat maakt wat minder uit want PoC en is zeer leuk werk. Op naar versie 2.0 van de XBRL-GL Proof of Concept. Reageren?

18 pagina 18 Risicovolgsysteem van Unit 4 Auditor: de schakel naar meer grip op controleopdrachten Wet- en regelgeving krijgen een steeds grotere greep op de invulling van opdrachtgerichte processen binnen het accountantskantoor. Unit 4 Auditor, het instrument voor uw samenstel-, controle-, beoordelings- of due diligenceopdrachten, is er klaar voor. Ter onderbouwing van een gedegen controleplan is Unit 4 Auditor uitgebreid met een transparant en exibel risicovolgsysteem en projectdossier. Unit 4 Auditor is voorzien van vaktechnische samenstel- en controletemplates van SRA en NOVAK. Daarin zijn de COS 315 en 330 verwerkt die de RAC vervangen. Unit 4 Auditor maakt deel uit van het Compliance-concept van Unit 4 Agresso, totaalleverancier voor de accountancybranche. U leest er alles over op Met Risicovolgsysteem van Unit 4 Auditor volgt u ef ciënt de unieke controleopdracht van uw cliënt.

19 pagina 19 Klomp Advies Administratiekantoor B.V. uit Akersloot over integratie Eén aanspreekpunt voorkomt beschuldigende vinger naar andere leverancier Totale integratie en proactief advies, daar draait het om bij Klomp Advies Administratiekantoor B.V uit Akersloot. Directeur Harry Klomp is in 1980 begonnen met verwerking van de administratie van vrienden en bekenden. Gewoon op zolder als hobby in de avonduren. Tien jaar later is hij gestopt als controller bij de Droste chocoladefabriek om zich volledig toe te leggen op administratieadvieswerk. Het aantal cliënten groeide en Klomp liet in 1994 een nieuw kantoor bouwen aan De Kwekerij. Vanaf 1999 ging het kantoor software inzetten voor de administratie en de vervaardiging van jaarrekeningen. Na enige tijd heeft het kantoor uit Akersloot BV Harry Klomp alle accountancysoftware van Unit 4 Agresso aangeschaft. Ik wil een aanspreekpunt. Bij vragen en problemen voorkom ik zo dat ik antwoorden krijg als: het ligt aan het pakket van de andere leverancier. Bovendien boek ik veel efficiency dankzij de integratie. Mond-tot-mond Met het complete pakket accountancysoftware van Unit 4 Agresso bedient Harry Klomp met zijn 11 fte s 350 MKB-bedrijven, hoofdzakelijk groothandels en marktonderzoeksbureaus. Daarnaast vertrouwen 350 particulieren hun belastingaangiftes toe aan Klomp Advies Administratiekantoor B.V. Tot 2006 kwamen cliënten via mond-tot-mondreclame binnen. Daarna is het kantoor uit Akersloot begonnen met de actieve werving via diverse mediakanalen. Harry Klomp Unit 4 Business Suite. Heeft een cliënt bijvoorbeeld zijn omzetbelasting nog niet doorgegeven, dan krijgt de betreffende medewerker binnen Klomp Advies hierover een automatisch bericht. Daarnaast haalt het kantoor flinke efficiency uit de samenvoegverklaringen die de Business Suite genereert uit de andere pakketten zoals Unit 4 Accounting en Unit 4 Audition. Zo kan Harry Klomp snel voldoen aan informatieverzoeken van zijn cliënten. Toch wil Klomp die verzoeken vóór zijn. We willen voor de klant denken. Daarom geven we hem elk kwartaal een resultatenrekening en geven we advies als we het nodig achten. Zo heb ik pas nog een debiteurenbeleid gemaakt naar aanleiding van de resultaten van een cliënt en een ander heb ik proactief advies gegeven over zijn voorradenbeheer. Klomp Advies Administratiekantoor doet voor een kleine 120 cliënten de salarisverwerking. Deze verwerkt de salarisadministrateur met Unit 4 Salaris. De mutaties worden aangeleverd per , spreadsheet of fax. Het heeft weinig zin om klanten via een online salarispakket hun gegevens aan te leveren. Dit is voor hen te kostbaar aangezien onze cliënten gemiddeld vijf stroken krijgen. U zegt dat u de complete accountancysoftware van Unit 4 Agresso gebruikt. Wat doet u met Unit 4 Auditor? Kwaliteitsbeheersing van ons kantoor. Van oudsher zitten alle procedures en werkwijzen in mijn hoofd. Nu ook nog wel maar we zijn in korte tijd gegroeid van 4 fte s naar 11 fte s. Met name voor de nieuwe werknemers is een centrale vastlegging van ons kwaliteitsbeleid op basis van de handboeken van de NOAB een uitkomst. Er is nu geen onduidelijkheid over de werkwijze. Dat geeft rust in de organisatie. Niet het nieuws van alledag, maar elke dag het nieuws Belastingadviseurs spotten vele nieuwsbronnen af om op fiscaal gebied helemaal bij te kunnen blijven. Een belangrijke wetswijziging missen, dat heeft altijd nadelige consequenties, te weten: een ontevreden klant. Iedere werknemer heeft zijn eigen klantenkring. Dit kenmerkt de betrokkenheid van het Klomp Advies Administratiekantoor B.V. Onze cliënten kunnen op alle mogelijke manieren hun administratie bij ons inleveren: via , fax en sommigen stoppen hun bonnetjes vanuit de schuiflade in een envelop, illustreert Harry Klomp. Wij hebben het liefst de gegevens digitaal, maar met name onze cliënten van boven de vijftig willen op de voor hen vertrouwde manier aanleveren. Denken voor de cliënt Om snel te weten te komen wat er speelt, heeft Harry Klomp alles over zijn klanten vastgelegd in de Fiscanet is het medium voor de adviespraktijk. Elke werkdag ontvangen abonnees een nieuwsbrief. Vijf dagen per week ontvangen deze adviseurs het fiscale nieuws. Fiscanet beschikt over een enorme database die middels simplele zoekfuncties te bevragen is. Zo is de nieuwe wet IB 2001 gemakkelijk te bevragen, alsmede de complete wetsgeschiedenis van andere fiscale wetten. Fiscanet tel fax

20 pagina 20 Wanneer vertrouwen telt U geniet het vertrouwen van uw klanten en wij weten dat dit de basis is van het accountantskantoor. Wij genieten al meer dan 30 jaar het vertrouwen van de accountancywereld. De kracht zit in onze totaaloplossing, daarin zijn wij in de markt uniek. De applicaties zijn echter ook volledig zelfstandig in te zetten. Al onze medewerkers kennen de behoeften van zowel grote als kleine kantoren. Door intensief overleg met de brancheorganisaties en met de gebruikersklankbordgroep stemmen we de software continu af op de ontwikkelingen in de wet en regelgeving en de markt. Maak kennis met onze totaaloplossing. Unit 4 Agresso Accountancy T:

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid. SBR, standaard voor financiële rapportages. Signed Sealed Delivered

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid. SBR, standaard voor financiële rapportages. Signed Sealed Delivered Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid SBR, standaard voor financiële rapportages Signed Sealed Delivered Inhoud Slimmer aan de slag 4 SBR vermindert administratieve

Nadere informatie

C ASEWARE M AGAZINE. Elly Stroo Cloeck RE RA CIA CISA NBA pakt handschoen op met SBR Assurance

C ASEWARE M AGAZINE. Elly Stroo Cloeck RE RA CIA CISA NBA pakt handschoen op met SBR Assurance C ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv M AGAZINE Projectmanager SBR John Sloof, KvK Verplichte deponering Kamer van Koophandel via Digipoort komt eraan Wynke Möller, Witlox

Nadere informatie

magazine nr. 03 09 13 Financieringsvraagstuk? Uitgelezen kans voor adviseur Hans Biesheuvel: HT bij ABAB: Uitgangspunt is een aanvaardbare

magazine nr. 03 09 13 Financieringsvraagstuk? Uitgelezen kans voor adviseur Hans Biesheuvel: HT bij ABAB: Uitgangspunt is een aanvaardbare desraadviseur magazine nr. 03 09 13 Hans Biesheuvel: Financieringsvraagstuk? Uitgelezen kans voor adviseur 06 Hobbels e-factureren moeten worden genomen 14 HT bij ABAB: Uitgangspunt is een aanvaardbare

Nadere informatie

magazine nr. 02 05 13 Met relatief weinig inspanning kun je een groot verschil maken Jos Felix over Branche in Zicht:

magazine nr. 02 05 13 Met relatief weinig inspanning kun je een groot verschil maken Jos Felix over Branche in Zicht: desraadviseur magazine nr. 02 05 13 Jos Felix over Branche in Zicht: Met relatief weinig inspanning kun je een groot verschil maken 02 IT-audit: Nieuwe methode voor IT-integratie 10 SRA Recessieenquête:

Nadere informatie

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening CASEWARE MAGAZINE 1 C M AGAZINE ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv Slimme integratie Exact Online en CaseWare Continuous monitoring verhoogt efficiency en kwaliteit Studenten

Nadere informatie

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 WIE A ZEGT, MOET OOK B ZEGGEN OVER BEWUSTE KEUZES MAKEN, COMMITMENT EN DOORPAKKEN INHOUD Inleiding 1 Bestaansrecht en doelgroep 2 Omgevingsbeeld en visie 2.1 De centrale

Nadere informatie

magazine nr. 02 06 12 Het wordt een ongekende SRA-benchmark 08 Rondetafelgesprek: 24 Subsidie voor project Anders denken, anders werken

magazine nr. 02 06 12 Het wordt een ongekende SRA-benchmark 08 Rondetafelgesprek: 24 Subsidie voor project Anders denken, anders werken desraadviseur Advies Special magazine nr. 02 06 12 Fou-Khan Tsang: Het wordt een ongekende benchmark 08 Rondetafelgesprek: SRA-benchmark is laagdrempelig 14 Promotieonderzoek naar wensen cliënt 24 Subsidie

Nadere informatie

KingMagazine. Attitude Holland. King is onmisbaar voor ons geworden! Bax Shop.nl. Marcel Van der Avert. Haal meer uit King

KingMagazine. Attitude Holland. King is onmisbaar voor ons geworden! Bax Shop.nl. Marcel Van der Avert. Haal meer uit King Haal meer uit King Verbeter uw efficiency op een simpele manier tips pagina 8 Bax Shop.nl Onze kracht is de combinatie van IT en marketing interview pagina 10 Marcel Van der Avert Met een zachte aanpak

Nadere informatie

magazine nr. 03 01 12 Ik zou de accountant wat ondeugender willen zien 02 De fiscale review is een feit 12 Nieuw convenant met AFM

magazine nr. 03 01 12 Ik zou de accountant wat ondeugender willen zien 02 De fiscale review is een feit 12 Nieuw convenant met AFM desraadviseur magazine nr. 03 01 12 Gonda Duivenvoorden: Ik zou de accountant wat ondeugender willen zien 02 De fiscale review is een feit 12 Nieuw convenant met AFM 29 Nader beschouwd: RD-aftrek of RDA

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden Maart 2012 Jaargang 25 #4 Trip is nu niet meer bezig met het technisch beheer van ICT Trip Advocaten & Notarissen VCD Humannet houdt heel goed de vinger aan de pols Falke & Verbaan Skednet sluit naadloos

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Zeer persoonlijk relatiemanagement. is cruciaal voor. Louwman Exclusive.

Zeer persoonlijk relatiemanagement. is cruciaal voor. Louwman Exclusive. Oktober 2013 Jaargang 26 #3 Overstappen naar VCD s Online-DBC is kinderlijk eenvoudig Ron Dors, RIBW ZWWF Je voorkomt met VCW dat je als ziekenhuis geld laat liggen Henk Vergunst, Ikazia Ziekenhuis Tien

Nadere informatie

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine maart 2010 jaargang 14 nummer 1 www.vnsg.nl Paneldiscussie over GRC Nog genoeg kansen voor SAP pagina 28 Zelfde pakket, nieuwe leverancier SAP BPC voor

Nadere informatie

SBR IN BEDRIJF EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN STANDARD BUSINESS REPORTING VOOR MKB-BEDRIJVEN IN NEDERLAND

SBR IN BEDRIJF EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN STANDARD BUSINESS REPORTING VOOR MKB-BEDRIJVEN IN NEDERLAND Economie en Management SBR IN BEDRIJF EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN STANDARD BUSINESS REPORTING VOOR MKB-BEDRIJVEN IN NEDERLAND Dr. Eric Melse MBA en Dr. Jesse Weltevreden COLOFON SBR IN BEDRIJF

Nadere informatie

VCD behield het overzicht in een zeer complexe ICT-operatie

VCD behield het overzicht in een zeer complexe ICT-operatie Oktober 2012 Jaargang 25 #7 Iedereen is zich hier bewust van het belang van ICT Streekziekenhuis Koningin Beatrix Uitbesteding van je ICT-beheer biedt vele voordelen Coppens diervoeding CarIT biedt ons

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

Justin Schlee, strategisch directeur ANVA. De directie van ANVA legt uit. Hanneke Hartman, Adfiz. CRM-college Maak uw toegevoegde waarde zichtbaar

Justin Schlee, strategisch directeur ANVA. De directie van ANVA legt uit. Hanneke Hartman, Adfiz. CRM-college Maak uw toegevoegde waarde zichtbaar november 2014 / jaargang 4 CRM-college Maak uw toegevoegde waarde zichtbaar Justin Schlee, strategisch directeur ANVA Dubbelinterview Klaar om het nieuwe ANVA uit te rollen De directie van ANVA legt uit

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

Welkom op de website van BoekMeester

Welkom op de website van BoekMeester Zoeken Alleen deze site Welkom op de website van BoekMeester BoekMeester (extra handelsnaam van Boersma Adviseurs en NOAB en RB lid) geeft ondersteuning aan fiscaal dienstverleners (administratiekantoren

Nadere informatie

Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam

Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam Naam: Studentnummer: 506867 Collegejaar: 2011/2012 Semester: Tweede semester Begeleidend docent: L.G. Rijnberg Arvum Accountants,

Nadere informatie

ccountancynieuws ICT-SPECIAL SBR is vooral procesintegratie pag. 20

ccountancynieuws ICT-SPECIAL SBR is vooral procesintegratie pag. 20 ccountancynieuws ICT-SPECIAL 2 - w e k e l i j k s o n a f h a n k e l i j k v a k b l a d v o o r a c c o u n t a n t s 2 5 m a a r t 2 0 1 1 / n r 6 Kies software op maat van de klant pag. 18 SBR is

Nadere informatie

Healthcare Special. t Lange Land Ziekenhuis. Alles draait om het adequaat naar boven halen van sturings- en ver antwoordingsinformatie.

Healthcare Special. t Lange Land Ziekenhuis. Alles draait om het adequaat naar boven halen van sturings- en ver antwoordingsinformatie. VCD Magazine Reportage Healthcare Special voorjaar 2010 22e jaargang nummer 1 De visie van Hans Feenstra van het Martini Ziekenhuis Ziekenhuis Bernhoven De nieuwe infrastructuur beantwoordt aan onze eisen

Nadere informatie

M a M u t M a g a z i n e Focus op winstgevendheid

M a M u t M a g a z i n e Focus op winstgevendheid M a m u t M a g a z i n e H e r f s t 2 0 0 9 E e n k l a n t e n t i j d s c h r i f t g e r i c h t o p h e t v e r e e n v o u d i g e n v a n u w w e r k d a g Focus op winstgevendheid Software+Services

Nadere informatie

Way of Working. Ook het Ikazia Ziekenhuis nu live met Vidaví Jannes Aman en Saskia Meeuwsen, Ikazia Ziekenhuis

Way of Working. Ook het Ikazia Ziekenhuis nu live met Vidaví Jannes Aman en Saskia Meeuwsen, Ikazia Ziekenhuis September 2014 Jaargang 27 #2 Ook het Ikazia Ziekenhuis nu live met Vidaví Jannes Aman en Saskia Meeuwsen, Ikazia Ziekenhuis Met de EDI Tool van VCD profiteren wij van snelheid en gemak Jan Willem Visser,

Nadere informatie

SAP-Beheer: een vak apart

SAP-Beheer: een vak apart In dit nummer: Pag. 2, SAP-optimalisatietrajecten Pag. 3, Releasewissels Pag. 4, Mobiel werken met SAP Pag. 5, Bedrijfskritisch systeem S vereist uitstekend beheer Pag. 6, Remote mysap Monitoring Pag.

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen EEN COMMERCIËLE BIJL AGE VAN ALE X VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR DE TELEGR A AF Finance & IT ender! v e tg s in w n e r e ll e n s Slimmer, voor IT investeringen Kosten of waarde creatie Verander getallenkerkhoven

Nadere informatie