Woord namens de pastoor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woord namens de pastoor"

Transcriptie

1 Wenk Nieuwsbrief St.Willibrordusparochie Eersel jaargang 1 - nummer 4 december 2013 Adventsbezinning In de maand december bezinnen veel mensen zich op het leven, ook het eigen leven. Dat is merkbaar aan de vele concerten die worden gegeven en bezocht. Ook krijg ik de indruk dat er meer gelezen wordt: onderhoudende boeken, maar ook boeken met een boodschap en gedichtenbundels. Het is de tijd van binnen zijn. De tijd om ons te bezinnen op wat was en wat komen gaat. De tijd waarin wij bij onszelf te raden gaan. Zo n moment van bezinning in de Advent, de vier weken van voorbereiding op Kerst, bied ik u ook aan, samen met Maarten Wijrdeman ( ). U ben welkom op dinsdag 17 december, uur in de Klepel, markt 38 in Eersel. Daar bekijken we een viertal tekeningen van Rembrandt in combinatie met enige vertrouwde bijbelteksten rondom Advent en Kerst. Wat zág Rembrandt; en wat zien wij op onze beurt in zíjn tekeningen; en wat zien wij in de combinatie van bijbelverhaal en tekening. We kozen voor zijn tekeningen, omdat die een soberheid hebben die goed bij deze tijd passen. Rond uur ronden we deze adventsbezinning af. I.v.m. de koffie en thee en vooral de kopieën van de tekeningen die we u zullen uitreiken, is het van belang dat u zich opgeeft op bovengenoemd telefoonnummer. J. F. van Delden Woord namens de pastoor Het grootste feest binnen onze Rooms Katholieke Kerk is ongetwijfeld Pasen, het Hoogfeest van de Verrijzenis van Jezus. Toch kan ik me goed indenken dat het Hoogfeest van de Geboorte van Jezus bij vele mensen ook een belangrijke plaats inneemt in die schakel naar dat eeuwige leven. Immers, velen zien de Geboorte van Jezus als het begin van de weg naar die deelname in de Verrijzenis over de drempel van de dood heen. Uit oude geschriften weten we, dat het christenvolk al reeds in vroege tijden het Geboortefeest van Jezus heeft gevierd, maar pas vanaf de vierde eeuw werd het Hoogfeest van de Geboorte van Jezus vastgelegd op 25 december, een datum rond het feest van de zonnewende bij de heidense volkeren. In feite heeft het Hoogfeest van de Geboorte van Jezus voor ons allen als christenen ook een grote wending aan ons leven gegeven. Jezus bracht ons tijdens Zijn openbare leven niet alleen de Blijde Boodschap van de Vader, maar maakte ons tenslotte deelgenoot aan een leven, dat eeuwig duren zal, een leven zonder zorgen, pijn of verdriet, maar een eeuwig geluk en grootse vrede. Jezus maakte ons hiermede tot deelgenoot aan een blijvend geluk. Zijn komst op aarde heeft de mensheid licht en leven geschonken. Het Licht dat in onze wereld kwam werd niet aanvaard. Toch zijn Zijn woorden, Zijn tekenen en vooral Zijn verrijzenis voor ons de stralen van een andere wereld, die God met ons als mensheid voor heeft. De Geboorte van Jezus, Zijn latere openbare leven, Zijn kruisdood en verrijzenis vormen als het ware een strijd tussen licht en duisternis, waarbij het Licht overwint op Pasen. Men kan zeggen: zonder Kerstmis geen Pasen. Een goede rede om ook het Kerstfeest op een grootse en waardige wijze te vieren, want God heeft de mens, die Hij geschapen heeft, door de Geboorte van Zijn Zoon Jezus in zijn waardigheid hersteld. Laten wij ons inspireren door het Licht dat in de wereld kwam als een Kind. Mede namens Pastoor van Delden en het Kerkbestuur wens ik u allen een Zalig en vredig Kerstfeest en voor daarna een Gezegend en Voorspoedig Nieuwjaar. Diaken Johan van Olmen Kerstgedachte St. Willibrordusparochie Eersel steunt Voedselbank. Voor veel mensen is de Kerst een periode van gezelligheid, lekker eten en samenzijn met familie of vrienden. Om de één of andere reden willen mensen rond de Kerst vaak iets voor een ander doen: iemand verrassen met een kerstpakket, een kaartje sturen, dingen doen waaruit blijkt dat je aan de ander denkt. (wordt vervolgd op blz.2)

2 (vervolg kerstgedachte) Met deze kerstgedachte voor ogen heeft het bestuur van de Sint Willibrordusparochie gemeend opnieuw een inzamelingsactie te houden ten behoeve van de Stichting Voedselbank Bladel. Er is grote behoefte aan etenswaren die lang houdbaar zijn en niet gekoeld hoeven te worden, zoals koffie, thee, pasta, rijst, mie, afbakbrood, muesli, toast, ragoutbakjes, chocolade, sauzen, soepen, jam, honing, stroop, hagelslag, chips, zoetwaren. Groenten, fruit, vlees, ragout en soep, in blik of glas. Géén diepvriesproducten en géén vers vlees of verse groenten. Vóór alles geldt: onaangebroken verpakkingen. De inzameling wordt gehouden op zaterdag 14 december van uur tot uur in het parochiecentrum van de St. Willibrorduskerk in Eersel. Adres: Kerkstraat 29. Het Kerkbestuur. Opening Kerststal Traditiegetrouw zal ook dit jaar de mooie Kempische kerststal bijdragen aan de kerstsfeer op en rond de Eerselse Markt. De officiële opening is op dinsdag 24 december om uur, met toespraken van burgemeester Mevr. Thijs, pastor H. de Groof, en n kerstgedicht, dit alles omlijst met het zingen van kerstliedjes onder muzikale begeleiding en natuurlijk na afloop warme chocolademelk en beschuit met muisjes. Iedereen van harte welkom bij dit elk jaar sfeervolle gebeuren. De stal blijft staan t/m Driekoningen, maandag 6 januari. Lourdesbedevaart Bisdom Den Bosch 2014 Van 26 april tot en met 03 mei 2014 organiseert het Bisdom s-hertogenbosch een diocesane bedevaart naar Lourdes. Onze bisschop, Mgr. drs. A.L.M. Hurkmans nodigt u uit met hem en de bisdomstaf mee te pelgrimeren. Juist om het geloof van mensen te versterken. Om elkaar te dragen in het geloof. Een bedevaart naar Lourdes is altijd zegenrijk. Daar kom je van terug als stralende gelovigen, aldus de bisschop. En dat is ook zo, in het genadeoord Lourdes vindt iedereen troost, maar vooral ook bemoediging. Vooral in deze tijd van moeilijke fusieperikelen en een minder gedeelde solidariteit vanwege de crisis is het van belang, maar ook daadkrachtig, dat we de handen ineen slaan om samen sterk ons geloof te beleven. Laten we daarbij hopen en er voor bidden, dat de Heilige Geest op de voorspraak van de Moeder Gods Maria, ons allen zal omvormen tot een nieuwe geloofsgemeenschap naar Gods plan. Er zijn diverse mogelijkheden om in groepen naar Lourdes te reizen, n.l. per TGV (8 dagen), bus (9 dagen), of per vliegtuig (6 dagen). De standaardprijs bedraagt voor elk van de reismogelijkheden 869,=, mits men gebruik wil maken van een 3-sterrenhotel. Wil men gebruik maken van een éénpersoonskamer of in een 4-sterrenhotel of opgenomen worden in het Acceuil / zorghotel, dan komt er een extra toeslag boven op de genoemde prijs. Jongeren tot en met 25 jaren kunnen via de geboden mogelijkheden tegen een gereduceerde prijs van 590,= deelnemen, dit exclusief een toeslag voor een éénpersoonskamer. Voor deze reis wordt door het Bisdom van s-hertogenbosch een mooi bedevaartsprogramma samengesteld in de vorm van een boekje. Op reistechnisch gebied wordt deze reis verzorgd door de Vereniging van Nationale Bedevaarten te s-hertogenbosch. Voor meer informatie kunt u een folder meenemen achter in de kerk of desgewenst uw vragen stellen aan onderstaande coördinatoren voor de Parochies Eersel, Steensel, Duizel, Knegsel, Wintelre en Vessem: Johan van Olmen: (of ) Thea Timmermans: (om aan de (klein)kinderen voor te lezen) Het aansteekkaarsje Oo wat is het donker en somber om ons heen zuchten de vier kaarsjes, Hè jongens, wat gemeen! Wij willen zo graag branden, want licht maakt mensen blij. Maar waar zijn nu de handen met het vlammetje voor mij? Voor mij? Ik wil het eerste branden! roept pardoes een kaars. Nee ik! schreeuwt dan de ander, Lap dat maar aan je laars! En ook het derde kaarsje gaat als een beest te keer. Ik! Ik! klinkt het heftig. De vierde smeekt: O Heer! Ik kom! klinkt plots van boven en langzaam wordt het licht Je mag in Mij geloven, zijn jullie lontjes opgericht? Oo jee, dat waren ze vergeten door al die dommigheid. Ze waren zo verbeten. Wat hebben ze een spijt. Vlug strekken zij hun lontjes en helpen lief elkaar met een glimlach op hun mondjes: Jij mag eerst hoor, hier kom maar! En zie, een aanmaakkaarsje Gaat vlammend ieder voor; Hij, de allerkleinste, geeft het licht van Jezus door. Nu is het niet meer donker aan hun voet een groene krans De wereld is weer vol met hoop maak blij een rondedans!

3 De Sacrament van het vormsel (in het Latijn: confirmatio, wat betekent: bevestiging, bekrachtiging, versterking). Het is een Sacrament waardoor een gedoopte de kracht van de Heilige Geest ontvangt om zijn geloof standvastig te kunnen belijden. Het vormsel is gebaseerd op de apostolische leer en de Bijbel (Hand. 8: 14-17; Ef. 4: 30). Samen met het Sacrament van het Doopsel en het Sacrament van de Eucharistie (H. Communie) vormt het Sacrament van het Vormsel het geheel van de drie initiatiesacramenten (sacramenten [inwijdingsrituelen], die nodig zijn om zich katholiek te kunnen noemen) van de Rooms Katholieke Kerk. Bij het Sacrament van het Doopsel wordt de dopeling(e) gezalfd met het Heilig Chrisma op de kruin. Bij het Sacrament van het Vormsel wordt de vormeling(e) wederom gezalfd met het Heilig Chrisma. Het Sacrament van het Vormsel vervolmaakt dan de doopgenade en geeft de Heilige Geest door. Hierdoor kan de vormeling(e) zich dieper wortelen in het goddelijk kindschap en wordt hij of zij vaster ingelijfd bij Christus. Het verstevigt de band met de Kerk en haar zending. Het helpt de vormeling(e)(e) door woord en daad getuigenis af te leggen van het christelijk geloof. Bovenal geeft het vormsel de genade om in tijden van vervolging en verdrukking het geloof trouw te kunnen blijven en als een dappere soldaat voor Christus' overgeleverde leer in blijven te staan, ook indien de dood zou volgen. Tegelijkertijd met de toediening van het Sacrament van het Vormsel, bidt de vormeling(e) zelfstandig de geloofsbelijdenis. Hierdoor bevestigt hij of zij zelfstandig de geloofspunten van onze Kerk. Bij het Sacrament van het Doopsel hebben zijn of haar ouders en peter en meter de geloofsbelijdenis gebeden in naam van de dopeling(e). Door het zelfstandig afleggen van de geloofsbelijdenis wordt de vormeling(e) een volwaardig lid van onze kerkgemeenschap en wordt hij of zij gezien als volwassene binnen de Kerk. Taizévieringen Taizávieringen zijn vieringen in de stijl van de oecumenische broedergemeenschap van Taizé in Frankrijk. Kenmerkend is de sfeervolle meditatieve zang met vele herhalingen van liederen, waardoor iedereen eenvoudig kan meezingen. De lange, vredige stilte voor meditatie, waar we als vanzelf onthaasten. Het lichtaltaar, waar iedere bezoeker zijn of haar kaarsje kan aansteken tijdens de viering. Het symboliseert de overwinning van het Licht op de duisternis. We laten los wat achter ons ligt en mogen verder gaan in het Licht dat geluk en toekomst schenkt. Het Taizékoor, onder leiding van Eelco Kroon, neemt u mee in de meditatieve zang, die als een mantra werkt. Oud én jong, protestant en katholiek, buitenkerkelijk, iedereen is van harte welkom bij deze Taizévieringen! De Taizévieringen zijn steeds in het Protestantse kerkje, Markt 38 te Eersel om uur. De eerstvolgende viering zal zijn op donderdag 9 januari a.s. Daarna volgen er nog vieringen op 13 februari en 27 maart a.s. De datums zult u steeds aantreffen op de laatste bladzijde van de Wenk. Als u meer wilt weten over de vieringen, kunt u contact opnemen met Eelco Kroon, tel of meer achtergrondinformatie over Taizé kunt u surfen naar ADMINISTRATIEVE HULP GEVRAAGD Administratieve assistenten voor het voeren van de administratie van de toekomstige fusieparochie. Gewenst is enige administratieve opleiding en achtergrond. De administratie wordt gevoerd met behulp van het online boekhoudprogramma van Navision. Kennis hiervan is niet vereist, bijscholing is desgewenst mogelijk. De taken zullen zodanig over meerdere personen verdeeld worden dat per persoon ten hoogste één halve dag per week gevraagd wordt. Voor meer informatie: Pieter Castelijns (contactpersoon) tel VASTENAKTIE ZOEKT VRIJWILLIGERS Vastenaktie vraagt één keer per jaar geld voor mensen in nood. Het project in 2014 is voor de mensen in Siera Leone. Voor dit goede werk zoekt de commissie dringend enkele vrijwilligers. U hoeft niet langs de deur. Twee jaar geleden zijn we gestopt met huis aan huis collecteren. We plaatsen nu collectebussen bij de kerk. De pastoor zal vanaf Aswoensdag aandacht besteden aan de Vastenaktie. Elke viering in de Vastentijd staan de collectebussen achter in de kerk. Om de Vastenaktie te doen slagen is versterking in de commissie hard nodig! Die enigszins tijd heeft en een warm hart voor de medemens in nood gelieve contact op te nemen met Toon van de Ven.

4 Onze kerk en haar historie De verbouwing van de pastorie in 2003 heeft de gelegenheid geboden het archief van de kerk weer eens te ontstoffen en beter gestructureerd op orde te brengen. Een mooie gelegenheid om eens nader in een aantal interessante dossiers te duiken en te lezen wat er in het verleden met onze kerk zoal is gebeurd. In deze speciale Kersteditie deel 23 een serie artikelen over de kerk en haar geschiedenis. Het is 19 september We zijn vrij! In de vorige twee afleveringen hebben we in het notulenschrift van de werkgroep " De Katholieke Actie " kunnen lezen over de persoonlijke ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog -opgetekend door de hr. Piet van Woerkom z.g. als secretaris van de werkgroep. Om veiligheidsredenen was hij in augustus 1943 gestopt met het schrijven in het notulenschrift en had hij het schrift veilig opgeborgen. Op 19 september 1944 heeft hij het weer te voorschijn gehaald en zijn gevoelens spontaan opgetekend. Niets geeft beter die gevoelens en ervaringen weer dan zelf in het schrift mee te lezen. '' Vrij! Vandaag, 19 september 1944, rollen de eerste Engelse pantserwagens Eersel binnen. We zijn vrij! De mensen stromen naar het marktplein. `Ze zijn er` roept de een naar de ander. In de kortste keren steken overal de rood wit blauwe vlaggen uit en is het dorp in feesttooi. Na vele jaren klinkt weer muziek van fanfare De Goede Hoop. We kunnen weer vrij praten. Weer slapen in ons eigen bed. De Gestapo, de Duitse soldaten, de N.S.B. de landverraders, ze zijn weg! Konden we nu onze klokken maar luiden. Ons dorp bleef wonderwel gespaard voor het oorlogsgeweld. geen ruit ging stuk. Slachtoffers zijn de broers Janus en Jan Hoeks, die, toen de vrijheid in zicht kwam, in het concentratiekamp Vught zijn gefouilleerd. " Van hieruit wordt nog geschoten naar de omliggende dorpen waar nog Duitsers zijn. De tanks rollen verder,want het bevrijdingsleger zit nog maar in een klein deel van ons land '' De eerste vergadering na de bevrijding ( op 25 oktober 1944 ) wordt gehouden op de pastorie, omdat in het parochiehuis Engelse soldaten zijn gelegerd. Tijdens deze vergadering doet de Hr. Wintermans zijn beklag dat de kwaliteit van het onderwijs in de afgelopen jaren schromelijk is tekort geschoten en dat een nadelige invloed heeft op de opvoeding van de jeugd. De vergadering is het daarmee eens en vindt het een ernstige zaak. Aan de directeur (de pastoor ) wordt gevraagd om hier aandacht aan te besteden. De pastoor is het hier helemaal mee eens en "vindt het tijd dat orde op zaken wordt gesteld ". Verderop lezen we nog dat "de mensen hebben een groot gebrek aan klompen. een van de leden weet dat alleen de burgemeester die kan aanvragen. daarom zal met deze contact worden opgenomen." De verslaggeving in het dagboek gaat door tot oktober Bij het doorbladeren komen nog een aantal onderwerpen aan bod die heel tekenend zijn voor die periode direct na de Tweede Wereldoorlog. Iedereen proeft dat er grote maatschappelijke veranderingen in de lucht hangen, maar er zijn ook mensen die op de rem trappen en terug willen naar de situatie van voor de oorlog. Zo lezen we over de vergadering van woensdag 31 januari 1945 dat de pastoor de vergadering opent met een korte lezing over het communisme. Het onderwerp is actueel: "nu we de legers van Stalin op ons af zien komen. We moeten de gevaren van het communisme niet onderschatten en niet denken dat wat voor de oorlog over het communisme werd verteld fabeltjes

5 zijn. Er blijken bij de geëvacueerden - die in ons dorp verblijven - enkele personen te zijn die communistische propaganda maken. De heer Wintermans, die bij afwezigheid van de heer Raaymakers, waarnemend voorzitter is van het evacuatie-comité zegt, deze kwestie al aan de orde gesteld te hebben. Resultaat is, dat deze mensen worden overgebracht naar een verzamelkamp dat speciaal voor dit soort mensen is ingericht." De sacramentsprocessie; " Voor de eerste maal werd de sacramentsprocessie gehouden over de openbare weg. Het was een mooie en indrukwekkende plechtigheid. Wel is door de commandant der marechaussee proces verbaal opgemaakt. der gevolgen hiervan moeten we afwachten. de leden zij er voor op de ingeslagen weg voort te gaan. daarom wordt besloten dat de processie op 15 augustus zal trekken naar de markt. Daar zal een rustaltaar worden gebouwd. De directeur zal zich hiervoor in verbinding stellen met de gemeentearchitect van Buul." Politieke testing; "Leger autoriteiten zijn bij de directeur geweest om het parochiehuis te gebruiken voor de politieke testing van de oorlogsvrijwilligers. De pastoor heeft geweigerd het gebouw af te staan. Het is lang genoeg gevorderd geweest en het kan evengoed geschieden in de scholen die nog door de militairen gebruikt worden." Toneel ; " De Toneelvereniging - Roomsch Toneel - heeft de wens te kennen gegeven, gemengde stukken te willen spelen. De bedoeling is niet dat in de club dames worden opgenomen, maar wel, dat bij gemengde spelen meisjes worden gekozen, in overleg met de pastoor. de directeur kan dit echter niet toestaan, daar hij volledige gehoorzaamheid verschuldigd is aan de Bisschop. Dit onderwerp wordt van alle zijden belicht. In de omliggende plaatsen wordt wel gemengd gespeeld en het is zeer wel mogelijk, dat dit ook in Eersel gedaan wordt, maar dan buiten de geestelijkheid om. Sommige leden pleiten er voor om het gemengd spelen zoals Roomsch Toneel dat wil, toe te staan. Hoe men de zaak ook bekijkt, de Directeur zegt, verantwoordelijk te blijven voor zijn daden en als hij toestemming geeft, zal hij verantwoording af moeten leggen- ook voor wat als gevolg hiervan in de toekomst gebeurt." Op 31 oktober 1945 was de laatste vergadering van ' de Katholiek Actie ' en stopt Piet van Woerkom ook met zijn verslaggeving. door Piet Frints

6 Er gaat iets nieuws beginnen! Er gaat iets nieuws beginnen! Met dit thema organiseert De Zwanenhof te Zenderen dit jaar een mooi, gevarieerd en gezellig oud en nieuw programma. Wie er, op de grens van het oude en het nieuwe jaar, een paar dagen uit wil zijn, is van harte welkom op de Zwanenhof. In een behaaglijke sfeer kunt u genieten van lekker eten, uitrusten of juist actief en creatief bezig zijn. Iedere dag zijn er meerdere programma s tegelijk, zowel in de ochtend als in de middag. U bepaalt zelf of en waaraan u mee wilt doen. Voor ontspanning wordt gezorgd door een lezing in de avond en in de middagen een wandeling,mandala kleuren, een creatieve activiteit of genieten van een klassieke muziek dvd. Thema Rond het thema Er gaat iets nieuws beginnen... worden inleidingen gehouden en een film vertoond waarover verder nagepraat kan worden. Elke dag zijn er meditatieve momenten en op 31 december en 1 januari is er een viering in de kapel. Vanuit De Zwanenhof zijn verschillende wandelroutes uitgezet en er kan ook gefietst worden door de mooie Twentse omgeving. Op 30 december maken we s middags een uitstapje naar een nabijgelegen stad of dorp. Oudejaarsavond Op oudejaarsavond is er een feestelijk buffet en samen stappen we 2013 uit en gaan we met champagne 2014 in. Iedereen is vrij om mee te doen aan een programmaonderdeel. Maar er is ook de mogelijkheid zelf iets te ondernemen, in de mooie kloostertuin te wandelen, lekker rustig te lezen, een puzzel te leggen, etc. Zelfredzaamheid Van onze gasten verwachten wij dat zij zelfredzaam zijn. Als u afhankelijk bent van thuiszorg wordt van u verwacht dat u zelf via de Thuiszorg de benodigde hulp regelt. Voor mensen die aangewezen zijn op een rolstoel is De Zwanenhof goed toegankelijk. Verpleegkundige hulp kunnen wij niet bieden. Begeleiding Pauline Kramer, staflid van De Zwanenhof en pastoraal werkster en 2 vrijwilligers. Reageer snel! Wilt u zeker zijn van een plekje, meldt u dan zo spoedig mogelijk aan. Praktisch Waar? De Zwanenhof, centrum voor training en verdieping Retraitehuisweg SL Zenderen Wanneer? Zondag 29 december, uur t/m Maandag 2 januari, na het ontbijt Voor informatie of telefoon Via de website kunt u zich ook aanmelden Kerstdagen 2013 senioren Ook dit jaar verzorgt De Zwanenhof te Zenderen een sfeervol programma rond de Kerstdagen. U kunt de Kerst vieren in een omgeving, waar warmte en gezelligheid met elkaar worden gedeeld. Met leeftijdgenoten Kerst vieren in een behaaglijke omgeving. In sfeervolle bijeenkomsten vieren wij het Geboortefeest van Jezus van Nazareth. Daarnaast bieden wij u een gevarieerd programma aan, met ondermeer een concert, kerstvertellingen en een heerlijk kerstdiner op Eerste Kerstdag. De koks staan garant voor prima maaltijden en houden uiteraard rekening met uw dieetwensen. Voor wie? Deze dagen zijn bedoeld voor mensen die niet alleen thuis willen zijn, of die de kerstdagen liever met leeftijdsgenoten doorbrengen. Wij zorgen ervoor, dat u aan deze dagen een goede herinnering zult overhouden. Zelfredzaamheid Van onze gasten verwachten wij dat zij zelfredzaam zijn. Als u afhankelijk bent van thuiszorg wordt van u verwacht dat u zelf via de Thuiszorg de benodigde hulp regelt. Voor mensen die zijn aangewezen op een rolstoel is De Zwanenhof goed toegankelijk. Verpleegkundige hulp kunnen wij niet bieden. De begeleiding is in handen van ervaren vrijwilligers. Wilt u zeker zijn van een plekje, meldt u dan zo spoedig mogelijk aan. Waar? De Zwanenhof, centrum voor training en verdieping Retraitehuisweg SL Zenderen Wanneer? maandag 23 december, uur t/m vrijdag 27 december na het ontbijt Meer informatie: of bel naar

7 Nationale parochiedag GELOOFSVERHALEN Op zaterdag 25 januari 2014 organiseert RKK voor de negende keer de landelijke parochiedag in het AKN-gebouw in Hilversum. Thema van deze bijeenkomst is Geloofsverhalen voor iedereen. Deze tijd vraagt om persoonlijke verhalen die op de menselijke maat zijn toegesneden. Hoe kan de lokale kerk daar op inspelen? Wat kan de lokale kerk doen om de individuele zoeker in het hart te raken met persoonlijke verhalen en zo bij te dragen aan de versterking van de gemeenschap van gelovigen? Waar liggen de kansen voor de nieuwe fusieparochies om dit verlangen naar persoonlijke zingeving te vervullen? Het zijn de vragen waar iedere lokale kerk mee worstelt. Het zijn de uitdagingen waar ieder parochiebestuur voor staat. Het zijn thema s die op iedere redactievergadering van het parochieblad terugkomen. Het zijn de dilemma s waar elke catechesegroep mee worstelt. Aan de ene kant de zoekende mens, aan de andere kant het aanbod vanuit de kerk. Aan de ene kant de spiritualiteit van deze tijd, aan de andere kant de rijkdom van eeuwen traditie. Aan de ene kant de vragen van jonge ouders en nieuwkomers, aan de andere kant de worsteling van catechesegroepen die de brug moeten slaan naar moderne gezinnen. De negende landelijke parochiedag gaat over de vragen en uitdagingen van de kerk van deze tijd. De parochiedag wil aansluiten bij de nieuwe paus Franciscus die alle kerken en vrijwilligers oproept om de deuren te openen en de zoekende mens van deze tijd op te zoeken en doet dit met concrete voorbeelden, inspirerende sprekers, duidelijke video s en uitdagende workshops. Deze dag is voor iedereen bedoeld die de brug naar de moderne tijd wil slaan: voor parochiebesturen, voor redacties van parochiebladen, voor catechesegroepen. Zij allen willen de brug slaan tussen de buurt/wijk en de kerk en willen mensen bereiken die niet meer in de kerk komen. Geloofsverhalen helpen daarbij. Hoe vertel je die? Hoe schrijf je die? Hoe kom je daaraan? En hoe vind je een taal die kerkganger en zoeker raakt? het was goed zo! In goed overleg met de contacten in het Roemeense Telechia, besloot de Interkerkelijke Diaconiegroep Eersel (IDEE) twee jaar geleden om het hulpproject Telechia, na ruim 20 jaar af te bouwen en te beëindigen. Gefaseerd en met de afspraak dat structurele projecten zouden worden afgebouwd met de nog beschikbare financiële middelen. Dat betrof het zomerkamp, de basisschool, de vrouwengroep, enige maatschappelijke ondersteuning en het studiefonds voor studenten van het voortgezet onderwijs. Afscheid Telechia Deze zomer was het zover! In juni jl. brachten Pia Schouten, Mirja Smulders, Elly Jacobs, Grete Polak, Hans Spit, Louis Dieleman, Jaap Spaa en Jan de Mol een afscheidsbezoek. De ontvangst was even hartelijk als al die jaren daarvoor. Gemeentehuis, basisschool, presbyterium, vrouwengroep, verantwoordelijken voor het succesvolle studieproject, boeren, iedereen kwam langs of er was een ontmoeting op locatie. De laatste schooldag met toneeluitvoering door de kinderen was een extraatje. De zondagviering in het monumentale kerkgebouw(zie foto) aan de rand van het dorp, had het afscheid van IDEE als thema centraal. Op de laatste avond, tijdens een heerlijk etentje met de notabelen uit het dorp werden waarderende woorden gesproken, over en weer, en werden afscheidsliederen gezongen. Menig traantje werd gelaten en weggepinkt. Conclusie het was goed zo. Drie dagen later, km verder en weer terug in Eersel was die conclusie niet anders, het was goed zo. foto: kerk Telechia (bron:streetview) Geschiedenis Sinds 1992 heeft de stichting IDEE in Telechia veel en goed werk kunnen doen. Begonnen als hulp aan een arm en achtergebleven gebied kon na verloop van tijd de bevolking daarbij meer en meer betrokken worden. Met de boeren, het onderwijs, de vrouwengroep en de kerk ontstonden goede contacten. Projecten werden ontwikkeld, maatschappelijke en kerkelijke activiteiten ondersteund, mits die het algemeen belang van de gemeenschap Telechia beoogden. Vaak met goederen, dan weer met directe financiële ondersteuning. Roemenië en Telechia zijn volop in ontwikkeling, de vooruitgang is onmiskenbaar. In 2007 werd Roemenië lid van de EU en uiteindelijk heeft ook Telechia baat bij fondsen ter stimulering van infrastructuur, bedrijvigheid en landbouw. Voor IDEE waren al deze ontwikkelingen signalen voor bezinning. Geleidelijk aan en in goed overleg met de partners in Roemenië werd besloten om, langs geleidelijke weg, eind 2012 het project Telechia te beëindigen. Draagvlak Door de jaren heen was er steeds een breed draagvlak voor het project Telechia. Niet alleen binnen de protestantse en de katholieke kerken, maar bepaald ook in de Eerselse gemeenschap. Het stemt IDEE tot dankbaarheid en grote tevredenheid dat velen hen gedurende al die jaren hebben gesteund en hen vertrouwen gaven, op welke wijze dan ook. De stichting IDEE/Telechia wordt opgeheven. Dat wil echter niet zeggen dat dit het einde is van alle contacten; vriendschapsbanden zijn immers sterk!

8 Liturgie van het weekend en bijzondere vieringen 30 nov./1 dec.1e zondag vd Advent zo uur Herenkoor 7/8 dec. 2e zondag vd Advent zo uur Herenkoor 14/15 dec. 3e zondag vd Advent zo uur Ouderenkoor 21/22 dec. 4e zondag vd Advent zo uur Samenzang 24 dec. Kerstavond uur Gezinsviering Kinderkoor uur Dameskoor 25 dec. Eerste Kerstdag uur Herenkoor 26 dec. Tweede Kerstdag uur Ouderenkoor 28/29 dec. Feest H.Familie zo uur Samenzang 31 dec. Oudjaar di uur Dameskoor 1 jan. Nieuwjaar/H.Maria wo uur Herenkoor 4/5 jan. Openbaring des Heren (3koningen) zo uur Herenkoor 11/12 jan. Doop van de Heer za uur Samenzang zo uur Ouderenkoor 18/19 jan. 2e zondag d.h. jaar (Int. bidweek van de eenheid) zo uur... koor 25/26 jan. 3e zondag d.h. jaar zo uurherenkoor 1/2 feb. 4e zondag d.h. jaar zo uur Ouderenkoor8/9 feb. 5e zondag d.h. jaar zo uur Herenkoor 15/16 6e zondag d.h. jaar uur Samenzang Andere vieringen Liturgisch morgengebed. Elke donderdag om uur: Rozenkransgebed in de Mariakapel. Elke vrijdag om uur: Taizéviering: Markt 38 (Protestants kerkje) do. 9-1, 13-2 en 27-3 om uur Gedoopt Welkom in ons midden Lizzy dochter van Rob Wouters en Kristel Brzoskowsk Daan zoon van John Verwimp en Marlijn Hoeks Jan-Willem zoon van Tim Wouters en Jacqueline Woestenberg Merle dochter van Han van den Nieuwenhuizen en Anneloes van Hest Luuk zoon van Roel Reker en Anneloes van Hest Huwelijk 8-11 Dennis Dielis&Renske Diderich Overleden Karin Peper (54) Jeanne vdr Velden-d.Laat (86) Harrie Steenbreker (85) Kees Beerens (81) Bert Vosters (88) Henny v Delden-Vroegop (89) De Wenk-nieuwsbrief Colofon is een Uitgave van de St. Willibrordusparochie te Eersel. Het wordt gratis verspreid. Wilt u zich hiervoor aan- of afmelden, dan kunt u dit doen bij het parochiecentrum (adres zie onder). Een bijdrage ter dekking van de kosten is niet verplicht, maar wordt zeer op prijs gesteld. SINT WILLIBRORDUSPAROCHIE Pastorie = parochiecentrum = redactieadres: Kerkstraat 29, 5521 JK Eersel Website van de parochie: Bank nr Pastoor: E. van Delden Diaken: J. van Olmen / Past.ass.: W. Kouwenberg Koster: J. Maas / Hulpkoster: W. Lepelaars / Kerkbestuur: Past. E. van Delden (voorzitter) M. ten Brinke (vice-voorzitter) Th. Fransen (penningmeester) B. Kuipers (secretaris) A. Handel (lid) F. vd Weijden (lid) Kerkbijdrageadministratie: J. van Luffelen Kosters Mariakapel: R. Kruijsen I. Leussink vdn Berg kopij inleveren voor: 20 januari 2014 (de redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten)

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet algemeen Parochieblad Informatieblad voor en door parochianen Midden-Delfland Jaargang 4, nummer 5 februari 2015 Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: Als U wilt, kunt U me

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 4 28 maart - 2 mei 2015 De Augustinus Paasnummer 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de bestuurstafel Website live in een

Nadere informatie

Nens Radio op de kabel op de kabel fr. 88.1, FM 105.3. Iedere zondagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur het programma: Zingen op zondag

Nens Radio op de kabel op de kabel fr. 88.1, FM 105.3. Iedere zondagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur het programma: Zingen op zondag Colofon: De redactie bestaat uit: - Piet Augustinus - Theo Blokland - Rina Hiep - Ida van Kesteren - Joke Kouwenhoven - Engel Langendijk Contactpersonen redactie: - Joke Kouwenhoven tel. 3616313 - Engel

Nadere informatie

Bedevaart naar Lourdes

Bedevaart naar Lourdes Parochie Licht van Christus Vleuten - De Meern - Haarzuilens - Leidsche Rijn - Vleuterweide - Veldhuizen - De Balije - De Woerd DRIELUIK 16e jaargang nr 1 2015 Bedevaart naar Lourdes 17 februari informatieavond

Nadere informatie

Nieuws uit de parochies. St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph FEBRUARI 2015

Nieuws uit de parochies. St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph FEBRUARI 2015 Nieuws uit de parochies St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph 10 e jaargang nummer 2 FEBRUARI 2015 De elf RK parochies van het Westland en Hoek van Holland vormen samen parochiefederatie Sint Franciscus,

Nadere informatie

JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008

JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008 JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008 Parochiesecretariaat Weesp/Muiden/Muiderberg: Herengracht 17, 1382 AE Weesp, tel. 0294 412530 E-mailadres: info@mwmparochies.nl Website: www.mwmparochies.nl

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 "Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een

Nadere informatie

Gaan wij op in of naar de nieuwe parochie?

Gaan wij op in of naar de nieuwe parochie? ZOMER 2012 Ontmoeting 2 Gaan wij op in of naar de nieuwe parochie? Die vraag komt de komende periode nadrukkelijk aan de orde. Op het eerste gezicht lijken die twee dingen hetzelfde, maar er is denk ik

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015 R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015 Adressenlijst: R.K. Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Grotestraat 21 4064 EC Varik tel. 0345-512660 (secretariaat Suitbertusparochie)

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

Christus Koning DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG NUMMER 9, NOVEMBER 2011, JAARGANG 1

Christus Koning DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG NUMMER 9, NOVEMBER 2011, JAARGANG 1 DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 9, NOVEMBER 2011, JAARGANG 1 Christus Koning Advent Lourdes Koren Colofon Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

PAROCHIEWIJZER PASEN 2014 Jaargang 2, nummer 1

PAROCHIEWIJZER PASEN 2014 Jaargang 2, nummer 1 PAROCHIEWIJZER PASEN 2014 Jaargang 2, nummer 1 Van de redactie 2 Inleiding van het pastorale team: Sterven op je paasbest 3 Herbestemming van de Heusdense kerk 5 Informatieavond rond Heusdense kerk 6 Parochie

Nadere informatie

Pasen 2015. nummer 266 29 maart 2015

Pasen 2015. nummer 266 29 maart 2015 Pasen 2015 nummer 266 29 maart 2015 Adressenlijst Locatie H. Willibrordus Kerkgebouw: Willibrorduskerk, Westerweg 265, Heiloo Locatiesecretariaat: Willibrordushuis Westerweg 267, 1852 AG Heiloo openingstijden:

Nadere informatie

religieus gemeenschapsleven

religieus gemeenschapsleven De Apostelbode Jaargang 5 nummer 2 maart 2015 religieus gemeenschapsleven H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor-Batenburg, H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus, We staan weer aan de vooravond van de veertigdagentijd

Nadere informatie

Noorderlicht ST.-JORISPAROCHIE. Nieuws uit de. Goede week en Pasen Een week om bij stil te staan

Noorderlicht ST.-JORISPAROCHIE. Nieuws uit de. Goede week en Pasen Een week om bij stil te staan Zaterdag 14 maart Nieuws uit de 2 t/m vrijdag 17 april 2015 ST.-JORISPAROCHIE Jaargang 13 nr. 2 Noorderlicht In deze uitgave: Goede week en Pasen Een week om bij stil te staan The Passion te Enschede op

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

KWADRANT Informatieblad van de r.k. parochie Haarlem-Schalkwijk Jaargang 43, nummer 6 6-6-2015 tot 15-8-2015 Uitgave 364

KWADRANT Informatieblad van de r.k. parochie Haarlem-Schalkwijk Jaargang 43, nummer 6 6-6-2015 tot 15-8-2015 Uitgave 364 KWADRANT Informatieblad van de r.k. parochie Haarlem-Schalkwijk Jaargang 43, nummer 6 6-6-2015 tot 15-8-2015 Uitgave 364 PINKSTEREN Waar wij niet leven in de Geest van uw liefde, dooft ons vuur, ontbreekt

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3 Jaargang 64 Nummer 2 Pasen 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel:06-22424422 jderie@mac.com

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

de Schalmei DEZE MAAND IN DE SCHALMEI: Pasen/april 2015 Uitgave van en voor de r.k. parochiegemeenschap Onze Lieve Vrouw Visitatie te 't Zand N.H.

de Schalmei DEZE MAAND IN DE SCHALMEI: Pasen/april 2015 Uitgave van en voor de r.k. parochiegemeenschap Onze Lieve Vrouw Visitatie te 't Zand N.H. Pasen/april 2015 2 Schalmei Wonder In de stilte van het voorjaar heb ik het wonder wel eens ontmoet Als het witte bloesems sneeuwde in het gras En ik heb het laten sneeuwen Laten sneeuwen op mijn hoed

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1

AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1 AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1 JAARGANG 43- NR. 374 COLOFON Het parochieblad is een uitgave van de St.Augustinusparochie te Vijfhuizen. Het boekje verschijnt 7 keer per jaar. REDACTIE Dalva Marçal

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie