Woord namens de pastoor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woord namens de pastoor"

Transcriptie

1 Wenk Nieuwsbrief St.Willibrordusparochie Eersel jaargang 1 - nummer 4 december 2013 Adventsbezinning In de maand december bezinnen veel mensen zich op het leven, ook het eigen leven. Dat is merkbaar aan de vele concerten die worden gegeven en bezocht. Ook krijg ik de indruk dat er meer gelezen wordt: onderhoudende boeken, maar ook boeken met een boodschap en gedichtenbundels. Het is de tijd van binnen zijn. De tijd om ons te bezinnen op wat was en wat komen gaat. De tijd waarin wij bij onszelf te raden gaan. Zo n moment van bezinning in de Advent, de vier weken van voorbereiding op Kerst, bied ik u ook aan, samen met Maarten Wijrdeman ( ). U ben welkom op dinsdag 17 december, uur in de Klepel, markt 38 in Eersel. Daar bekijken we een viertal tekeningen van Rembrandt in combinatie met enige vertrouwde bijbelteksten rondom Advent en Kerst. Wat zág Rembrandt; en wat zien wij op onze beurt in zíjn tekeningen; en wat zien wij in de combinatie van bijbelverhaal en tekening. We kozen voor zijn tekeningen, omdat die een soberheid hebben die goed bij deze tijd passen. Rond uur ronden we deze adventsbezinning af. I.v.m. de koffie en thee en vooral de kopieën van de tekeningen die we u zullen uitreiken, is het van belang dat u zich opgeeft op bovengenoemd telefoonnummer. J. F. van Delden Woord namens de pastoor Het grootste feest binnen onze Rooms Katholieke Kerk is ongetwijfeld Pasen, het Hoogfeest van de Verrijzenis van Jezus. Toch kan ik me goed indenken dat het Hoogfeest van de Geboorte van Jezus bij vele mensen ook een belangrijke plaats inneemt in die schakel naar dat eeuwige leven. Immers, velen zien de Geboorte van Jezus als het begin van de weg naar die deelname in de Verrijzenis over de drempel van de dood heen. Uit oude geschriften weten we, dat het christenvolk al reeds in vroege tijden het Geboortefeest van Jezus heeft gevierd, maar pas vanaf de vierde eeuw werd het Hoogfeest van de Geboorte van Jezus vastgelegd op 25 december, een datum rond het feest van de zonnewende bij de heidense volkeren. In feite heeft het Hoogfeest van de Geboorte van Jezus voor ons allen als christenen ook een grote wending aan ons leven gegeven. Jezus bracht ons tijdens Zijn openbare leven niet alleen de Blijde Boodschap van de Vader, maar maakte ons tenslotte deelgenoot aan een leven, dat eeuwig duren zal, een leven zonder zorgen, pijn of verdriet, maar een eeuwig geluk en grootse vrede. Jezus maakte ons hiermede tot deelgenoot aan een blijvend geluk. Zijn komst op aarde heeft de mensheid licht en leven geschonken. Het Licht dat in onze wereld kwam werd niet aanvaard. Toch zijn Zijn woorden, Zijn tekenen en vooral Zijn verrijzenis voor ons de stralen van een andere wereld, die God met ons als mensheid voor heeft. De Geboorte van Jezus, Zijn latere openbare leven, Zijn kruisdood en verrijzenis vormen als het ware een strijd tussen licht en duisternis, waarbij het Licht overwint op Pasen. Men kan zeggen: zonder Kerstmis geen Pasen. Een goede rede om ook het Kerstfeest op een grootse en waardige wijze te vieren, want God heeft de mens, die Hij geschapen heeft, door de Geboorte van Zijn Zoon Jezus in zijn waardigheid hersteld. Laten wij ons inspireren door het Licht dat in de wereld kwam als een Kind. Mede namens Pastoor van Delden en het Kerkbestuur wens ik u allen een Zalig en vredig Kerstfeest en voor daarna een Gezegend en Voorspoedig Nieuwjaar. Diaken Johan van Olmen Kerstgedachte St. Willibrordusparochie Eersel steunt Voedselbank. Voor veel mensen is de Kerst een periode van gezelligheid, lekker eten en samenzijn met familie of vrienden. Om de één of andere reden willen mensen rond de Kerst vaak iets voor een ander doen: iemand verrassen met een kerstpakket, een kaartje sturen, dingen doen waaruit blijkt dat je aan de ander denkt. (wordt vervolgd op blz.2)

2 (vervolg kerstgedachte) Met deze kerstgedachte voor ogen heeft het bestuur van de Sint Willibrordusparochie gemeend opnieuw een inzamelingsactie te houden ten behoeve van de Stichting Voedselbank Bladel. Er is grote behoefte aan etenswaren die lang houdbaar zijn en niet gekoeld hoeven te worden, zoals koffie, thee, pasta, rijst, mie, afbakbrood, muesli, toast, ragoutbakjes, chocolade, sauzen, soepen, jam, honing, stroop, hagelslag, chips, zoetwaren. Groenten, fruit, vlees, ragout en soep, in blik of glas. Géén diepvriesproducten en géén vers vlees of verse groenten. Vóór alles geldt: onaangebroken verpakkingen. De inzameling wordt gehouden op zaterdag 14 december van uur tot uur in het parochiecentrum van de St. Willibrorduskerk in Eersel. Adres: Kerkstraat 29. Het Kerkbestuur. Opening Kerststal Traditiegetrouw zal ook dit jaar de mooie Kempische kerststal bijdragen aan de kerstsfeer op en rond de Eerselse Markt. De officiële opening is op dinsdag 24 december om uur, met toespraken van burgemeester Mevr. Thijs, pastor H. de Groof, en n kerstgedicht, dit alles omlijst met het zingen van kerstliedjes onder muzikale begeleiding en natuurlijk na afloop warme chocolademelk en beschuit met muisjes. Iedereen van harte welkom bij dit elk jaar sfeervolle gebeuren. De stal blijft staan t/m Driekoningen, maandag 6 januari. Lourdesbedevaart Bisdom Den Bosch 2014 Van 26 april tot en met 03 mei 2014 organiseert het Bisdom s-hertogenbosch een diocesane bedevaart naar Lourdes. Onze bisschop, Mgr. drs. A.L.M. Hurkmans nodigt u uit met hem en de bisdomstaf mee te pelgrimeren. Juist om het geloof van mensen te versterken. Om elkaar te dragen in het geloof. Een bedevaart naar Lourdes is altijd zegenrijk. Daar kom je van terug als stralende gelovigen, aldus de bisschop. En dat is ook zo, in het genadeoord Lourdes vindt iedereen troost, maar vooral ook bemoediging. Vooral in deze tijd van moeilijke fusieperikelen en een minder gedeelde solidariteit vanwege de crisis is het van belang, maar ook daadkrachtig, dat we de handen ineen slaan om samen sterk ons geloof te beleven. Laten we daarbij hopen en er voor bidden, dat de Heilige Geest op de voorspraak van de Moeder Gods Maria, ons allen zal omvormen tot een nieuwe geloofsgemeenschap naar Gods plan. Er zijn diverse mogelijkheden om in groepen naar Lourdes te reizen, n.l. per TGV (8 dagen), bus (9 dagen), of per vliegtuig (6 dagen). De standaardprijs bedraagt voor elk van de reismogelijkheden 869,=, mits men gebruik wil maken van een 3-sterrenhotel. Wil men gebruik maken van een éénpersoonskamer of in een 4-sterrenhotel of opgenomen worden in het Acceuil / zorghotel, dan komt er een extra toeslag boven op de genoemde prijs. Jongeren tot en met 25 jaren kunnen via de geboden mogelijkheden tegen een gereduceerde prijs van 590,= deelnemen, dit exclusief een toeslag voor een éénpersoonskamer. Voor deze reis wordt door het Bisdom van s-hertogenbosch een mooi bedevaartsprogramma samengesteld in de vorm van een boekje. Op reistechnisch gebied wordt deze reis verzorgd door de Vereniging van Nationale Bedevaarten te s-hertogenbosch. Voor meer informatie kunt u een folder meenemen achter in de kerk of desgewenst uw vragen stellen aan onderstaande coördinatoren voor de Parochies Eersel, Steensel, Duizel, Knegsel, Wintelre en Vessem: Johan van Olmen: (of ) Thea Timmermans: (om aan de (klein)kinderen voor te lezen) Het aansteekkaarsje Oo wat is het donker en somber om ons heen zuchten de vier kaarsjes, Hè jongens, wat gemeen! Wij willen zo graag branden, want licht maakt mensen blij. Maar waar zijn nu de handen met het vlammetje voor mij? Voor mij? Ik wil het eerste branden! roept pardoes een kaars. Nee ik! schreeuwt dan de ander, Lap dat maar aan je laars! En ook het derde kaarsje gaat als een beest te keer. Ik! Ik! klinkt het heftig. De vierde smeekt: O Heer! Ik kom! klinkt plots van boven en langzaam wordt het licht Je mag in Mij geloven, zijn jullie lontjes opgericht? Oo jee, dat waren ze vergeten door al die dommigheid. Ze waren zo verbeten. Wat hebben ze een spijt. Vlug strekken zij hun lontjes en helpen lief elkaar met een glimlach op hun mondjes: Jij mag eerst hoor, hier kom maar! En zie, een aanmaakkaarsje Gaat vlammend ieder voor; Hij, de allerkleinste, geeft het licht van Jezus door. Nu is het niet meer donker aan hun voet een groene krans De wereld is weer vol met hoop maak blij een rondedans!

3 De Sacrament van het vormsel (in het Latijn: confirmatio, wat betekent: bevestiging, bekrachtiging, versterking). Het is een Sacrament waardoor een gedoopte de kracht van de Heilige Geest ontvangt om zijn geloof standvastig te kunnen belijden. Het vormsel is gebaseerd op de apostolische leer en de Bijbel (Hand. 8: 14-17; Ef. 4: 30). Samen met het Sacrament van het Doopsel en het Sacrament van de Eucharistie (H. Communie) vormt het Sacrament van het Vormsel het geheel van de drie initiatiesacramenten (sacramenten [inwijdingsrituelen], die nodig zijn om zich katholiek te kunnen noemen) van de Rooms Katholieke Kerk. Bij het Sacrament van het Doopsel wordt de dopeling(e) gezalfd met het Heilig Chrisma op de kruin. Bij het Sacrament van het Vormsel wordt de vormeling(e) wederom gezalfd met het Heilig Chrisma. Het Sacrament van het Vormsel vervolmaakt dan de doopgenade en geeft de Heilige Geest door. Hierdoor kan de vormeling(e) zich dieper wortelen in het goddelijk kindschap en wordt hij of zij vaster ingelijfd bij Christus. Het verstevigt de band met de Kerk en haar zending. Het helpt de vormeling(e)(e) door woord en daad getuigenis af te leggen van het christelijk geloof. Bovenal geeft het vormsel de genade om in tijden van vervolging en verdrukking het geloof trouw te kunnen blijven en als een dappere soldaat voor Christus' overgeleverde leer in blijven te staan, ook indien de dood zou volgen. Tegelijkertijd met de toediening van het Sacrament van het Vormsel, bidt de vormeling(e) zelfstandig de geloofsbelijdenis. Hierdoor bevestigt hij of zij zelfstandig de geloofspunten van onze Kerk. Bij het Sacrament van het Doopsel hebben zijn of haar ouders en peter en meter de geloofsbelijdenis gebeden in naam van de dopeling(e). Door het zelfstandig afleggen van de geloofsbelijdenis wordt de vormeling(e) een volwaardig lid van onze kerkgemeenschap en wordt hij of zij gezien als volwassene binnen de Kerk. Taizévieringen Taizávieringen zijn vieringen in de stijl van de oecumenische broedergemeenschap van Taizé in Frankrijk. Kenmerkend is de sfeervolle meditatieve zang met vele herhalingen van liederen, waardoor iedereen eenvoudig kan meezingen. De lange, vredige stilte voor meditatie, waar we als vanzelf onthaasten. Het lichtaltaar, waar iedere bezoeker zijn of haar kaarsje kan aansteken tijdens de viering. Het symboliseert de overwinning van het Licht op de duisternis. We laten los wat achter ons ligt en mogen verder gaan in het Licht dat geluk en toekomst schenkt. Het Taizékoor, onder leiding van Eelco Kroon, neemt u mee in de meditatieve zang, die als een mantra werkt. Oud én jong, protestant en katholiek, buitenkerkelijk, iedereen is van harte welkom bij deze Taizévieringen! De Taizévieringen zijn steeds in het Protestantse kerkje, Markt 38 te Eersel om uur. De eerstvolgende viering zal zijn op donderdag 9 januari a.s. Daarna volgen er nog vieringen op 13 februari en 27 maart a.s. De datums zult u steeds aantreffen op de laatste bladzijde van de Wenk. Als u meer wilt weten over de vieringen, kunt u contact opnemen met Eelco Kroon, tel of meer achtergrondinformatie over Taizé kunt u surfen naar ADMINISTRATIEVE HULP GEVRAAGD Administratieve assistenten voor het voeren van de administratie van de toekomstige fusieparochie. Gewenst is enige administratieve opleiding en achtergrond. De administratie wordt gevoerd met behulp van het online boekhoudprogramma van Navision. Kennis hiervan is niet vereist, bijscholing is desgewenst mogelijk. De taken zullen zodanig over meerdere personen verdeeld worden dat per persoon ten hoogste één halve dag per week gevraagd wordt. Voor meer informatie: Pieter Castelijns (contactpersoon) tel VASTENAKTIE ZOEKT VRIJWILLIGERS Vastenaktie vraagt één keer per jaar geld voor mensen in nood. Het project in 2014 is voor de mensen in Siera Leone. Voor dit goede werk zoekt de commissie dringend enkele vrijwilligers. U hoeft niet langs de deur. Twee jaar geleden zijn we gestopt met huis aan huis collecteren. We plaatsen nu collectebussen bij de kerk. De pastoor zal vanaf Aswoensdag aandacht besteden aan de Vastenaktie. Elke viering in de Vastentijd staan de collectebussen achter in de kerk. Om de Vastenaktie te doen slagen is versterking in de commissie hard nodig! Die enigszins tijd heeft en een warm hart voor de medemens in nood gelieve contact op te nemen met Toon van de Ven.

4 Onze kerk en haar historie De verbouwing van de pastorie in 2003 heeft de gelegenheid geboden het archief van de kerk weer eens te ontstoffen en beter gestructureerd op orde te brengen. Een mooie gelegenheid om eens nader in een aantal interessante dossiers te duiken en te lezen wat er in het verleden met onze kerk zoal is gebeurd. In deze speciale Kersteditie deel 23 een serie artikelen over de kerk en haar geschiedenis. Het is 19 september We zijn vrij! In de vorige twee afleveringen hebben we in het notulenschrift van de werkgroep " De Katholieke Actie " kunnen lezen over de persoonlijke ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog -opgetekend door de hr. Piet van Woerkom z.g. als secretaris van de werkgroep. Om veiligheidsredenen was hij in augustus 1943 gestopt met het schrijven in het notulenschrift en had hij het schrift veilig opgeborgen. Op 19 september 1944 heeft hij het weer te voorschijn gehaald en zijn gevoelens spontaan opgetekend. Niets geeft beter die gevoelens en ervaringen weer dan zelf in het schrift mee te lezen. '' Vrij! Vandaag, 19 september 1944, rollen de eerste Engelse pantserwagens Eersel binnen. We zijn vrij! De mensen stromen naar het marktplein. `Ze zijn er` roept de een naar de ander. In de kortste keren steken overal de rood wit blauwe vlaggen uit en is het dorp in feesttooi. Na vele jaren klinkt weer muziek van fanfare De Goede Hoop. We kunnen weer vrij praten. Weer slapen in ons eigen bed. De Gestapo, de Duitse soldaten, de N.S.B. de landverraders, ze zijn weg! Konden we nu onze klokken maar luiden. Ons dorp bleef wonderwel gespaard voor het oorlogsgeweld. geen ruit ging stuk. Slachtoffers zijn de broers Janus en Jan Hoeks, die, toen de vrijheid in zicht kwam, in het concentratiekamp Vught zijn gefouilleerd. " Van hieruit wordt nog geschoten naar de omliggende dorpen waar nog Duitsers zijn. De tanks rollen verder,want het bevrijdingsleger zit nog maar in een klein deel van ons land '' De eerste vergadering na de bevrijding ( op 25 oktober 1944 ) wordt gehouden op de pastorie, omdat in het parochiehuis Engelse soldaten zijn gelegerd. Tijdens deze vergadering doet de Hr. Wintermans zijn beklag dat de kwaliteit van het onderwijs in de afgelopen jaren schromelijk is tekort geschoten en dat een nadelige invloed heeft op de opvoeding van de jeugd. De vergadering is het daarmee eens en vindt het een ernstige zaak. Aan de directeur (de pastoor ) wordt gevraagd om hier aandacht aan te besteden. De pastoor is het hier helemaal mee eens en "vindt het tijd dat orde op zaken wordt gesteld ". Verderop lezen we nog dat "de mensen hebben een groot gebrek aan klompen. een van de leden weet dat alleen de burgemeester die kan aanvragen. daarom zal met deze contact worden opgenomen." De verslaggeving in het dagboek gaat door tot oktober Bij het doorbladeren komen nog een aantal onderwerpen aan bod die heel tekenend zijn voor die periode direct na de Tweede Wereldoorlog. Iedereen proeft dat er grote maatschappelijke veranderingen in de lucht hangen, maar er zijn ook mensen die op de rem trappen en terug willen naar de situatie van voor de oorlog. Zo lezen we over de vergadering van woensdag 31 januari 1945 dat de pastoor de vergadering opent met een korte lezing over het communisme. Het onderwerp is actueel: "nu we de legers van Stalin op ons af zien komen. We moeten de gevaren van het communisme niet onderschatten en niet denken dat wat voor de oorlog over het communisme werd verteld fabeltjes

5 zijn. Er blijken bij de geëvacueerden - die in ons dorp verblijven - enkele personen te zijn die communistische propaganda maken. De heer Wintermans, die bij afwezigheid van de heer Raaymakers, waarnemend voorzitter is van het evacuatie-comité zegt, deze kwestie al aan de orde gesteld te hebben. Resultaat is, dat deze mensen worden overgebracht naar een verzamelkamp dat speciaal voor dit soort mensen is ingericht." De sacramentsprocessie; " Voor de eerste maal werd de sacramentsprocessie gehouden over de openbare weg. Het was een mooie en indrukwekkende plechtigheid. Wel is door de commandant der marechaussee proces verbaal opgemaakt. der gevolgen hiervan moeten we afwachten. de leden zij er voor op de ingeslagen weg voort te gaan. daarom wordt besloten dat de processie op 15 augustus zal trekken naar de markt. Daar zal een rustaltaar worden gebouwd. De directeur zal zich hiervoor in verbinding stellen met de gemeentearchitect van Buul." Politieke testing; "Leger autoriteiten zijn bij de directeur geweest om het parochiehuis te gebruiken voor de politieke testing van de oorlogsvrijwilligers. De pastoor heeft geweigerd het gebouw af te staan. Het is lang genoeg gevorderd geweest en het kan evengoed geschieden in de scholen die nog door de militairen gebruikt worden." Toneel ; " De Toneelvereniging - Roomsch Toneel - heeft de wens te kennen gegeven, gemengde stukken te willen spelen. De bedoeling is niet dat in de club dames worden opgenomen, maar wel, dat bij gemengde spelen meisjes worden gekozen, in overleg met de pastoor. de directeur kan dit echter niet toestaan, daar hij volledige gehoorzaamheid verschuldigd is aan de Bisschop. Dit onderwerp wordt van alle zijden belicht. In de omliggende plaatsen wordt wel gemengd gespeeld en het is zeer wel mogelijk, dat dit ook in Eersel gedaan wordt, maar dan buiten de geestelijkheid om. Sommige leden pleiten er voor om het gemengd spelen zoals Roomsch Toneel dat wil, toe te staan. Hoe men de zaak ook bekijkt, de Directeur zegt, verantwoordelijk te blijven voor zijn daden en als hij toestemming geeft, zal hij verantwoording af moeten leggen- ook voor wat als gevolg hiervan in de toekomst gebeurt." Op 31 oktober 1945 was de laatste vergadering van ' de Katholiek Actie ' en stopt Piet van Woerkom ook met zijn verslaggeving. door Piet Frints

6 Er gaat iets nieuws beginnen! Er gaat iets nieuws beginnen! Met dit thema organiseert De Zwanenhof te Zenderen dit jaar een mooi, gevarieerd en gezellig oud en nieuw programma. Wie er, op de grens van het oude en het nieuwe jaar, een paar dagen uit wil zijn, is van harte welkom op de Zwanenhof. In een behaaglijke sfeer kunt u genieten van lekker eten, uitrusten of juist actief en creatief bezig zijn. Iedere dag zijn er meerdere programma s tegelijk, zowel in de ochtend als in de middag. U bepaalt zelf of en waaraan u mee wilt doen. Voor ontspanning wordt gezorgd door een lezing in de avond en in de middagen een wandeling,mandala kleuren, een creatieve activiteit of genieten van een klassieke muziek dvd. Thema Rond het thema Er gaat iets nieuws beginnen... worden inleidingen gehouden en een film vertoond waarover verder nagepraat kan worden. Elke dag zijn er meditatieve momenten en op 31 december en 1 januari is er een viering in de kapel. Vanuit De Zwanenhof zijn verschillende wandelroutes uitgezet en er kan ook gefietst worden door de mooie Twentse omgeving. Op 30 december maken we s middags een uitstapje naar een nabijgelegen stad of dorp. Oudejaarsavond Op oudejaarsavond is er een feestelijk buffet en samen stappen we 2013 uit en gaan we met champagne 2014 in. Iedereen is vrij om mee te doen aan een programmaonderdeel. Maar er is ook de mogelijkheid zelf iets te ondernemen, in de mooie kloostertuin te wandelen, lekker rustig te lezen, een puzzel te leggen, etc. Zelfredzaamheid Van onze gasten verwachten wij dat zij zelfredzaam zijn. Als u afhankelijk bent van thuiszorg wordt van u verwacht dat u zelf via de Thuiszorg de benodigde hulp regelt. Voor mensen die aangewezen zijn op een rolstoel is De Zwanenhof goed toegankelijk. Verpleegkundige hulp kunnen wij niet bieden. Begeleiding Pauline Kramer, staflid van De Zwanenhof en pastoraal werkster en 2 vrijwilligers. Reageer snel! Wilt u zeker zijn van een plekje, meldt u dan zo spoedig mogelijk aan. Praktisch Waar? De Zwanenhof, centrum voor training en verdieping Retraitehuisweg SL Zenderen Wanneer? Zondag 29 december, uur t/m Maandag 2 januari, na het ontbijt Voor informatie of telefoon Via de website kunt u zich ook aanmelden Kerstdagen 2013 senioren Ook dit jaar verzorgt De Zwanenhof te Zenderen een sfeervol programma rond de Kerstdagen. U kunt de Kerst vieren in een omgeving, waar warmte en gezelligheid met elkaar worden gedeeld. Met leeftijdgenoten Kerst vieren in een behaaglijke omgeving. In sfeervolle bijeenkomsten vieren wij het Geboortefeest van Jezus van Nazareth. Daarnaast bieden wij u een gevarieerd programma aan, met ondermeer een concert, kerstvertellingen en een heerlijk kerstdiner op Eerste Kerstdag. De koks staan garant voor prima maaltijden en houden uiteraard rekening met uw dieetwensen. Voor wie? Deze dagen zijn bedoeld voor mensen die niet alleen thuis willen zijn, of die de kerstdagen liever met leeftijdsgenoten doorbrengen. Wij zorgen ervoor, dat u aan deze dagen een goede herinnering zult overhouden. Zelfredzaamheid Van onze gasten verwachten wij dat zij zelfredzaam zijn. Als u afhankelijk bent van thuiszorg wordt van u verwacht dat u zelf via de Thuiszorg de benodigde hulp regelt. Voor mensen die zijn aangewezen op een rolstoel is De Zwanenhof goed toegankelijk. Verpleegkundige hulp kunnen wij niet bieden. De begeleiding is in handen van ervaren vrijwilligers. Wilt u zeker zijn van een plekje, meldt u dan zo spoedig mogelijk aan. Waar? De Zwanenhof, centrum voor training en verdieping Retraitehuisweg SL Zenderen Wanneer? maandag 23 december, uur t/m vrijdag 27 december na het ontbijt Meer informatie: of bel naar

7 Nationale parochiedag GELOOFSVERHALEN Op zaterdag 25 januari 2014 organiseert RKK voor de negende keer de landelijke parochiedag in het AKN-gebouw in Hilversum. Thema van deze bijeenkomst is Geloofsverhalen voor iedereen. Deze tijd vraagt om persoonlijke verhalen die op de menselijke maat zijn toegesneden. Hoe kan de lokale kerk daar op inspelen? Wat kan de lokale kerk doen om de individuele zoeker in het hart te raken met persoonlijke verhalen en zo bij te dragen aan de versterking van de gemeenschap van gelovigen? Waar liggen de kansen voor de nieuwe fusieparochies om dit verlangen naar persoonlijke zingeving te vervullen? Het zijn de vragen waar iedere lokale kerk mee worstelt. Het zijn de uitdagingen waar ieder parochiebestuur voor staat. Het zijn thema s die op iedere redactievergadering van het parochieblad terugkomen. Het zijn de dilemma s waar elke catechesegroep mee worstelt. Aan de ene kant de zoekende mens, aan de andere kant het aanbod vanuit de kerk. Aan de ene kant de spiritualiteit van deze tijd, aan de andere kant de rijkdom van eeuwen traditie. Aan de ene kant de vragen van jonge ouders en nieuwkomers, aan de andere kant de worsteling van catechesegroepen die de brug moeten slaan naar moderne gezinnen. De negende landelijke parochiedag gaat over de vragen en uitdagingen van de kerk van deze tijd. De parochiedag wil aansluiten bij de nieuwe paus Franciscus die alle kerken en vrijwilligers oproept om de deuren te openen en de zoekende mens van deze tijd op te zoeken en doet dit met concrete voorbeelden, inspirerende sprekers, duidelijke video s en uitdagende workshops. Deze dag is voor iedereen bedoeld die de brug naar de moderne tijd wil slaan: voor parochiebesturen, voor redacties van parochiebladen, voor catechesegroepen. Zij allen willen de brug slaan tussen de buurt/wijk en de kerk en willen mensen bereiken die niet meer in de kerk komen. Geloofsverhalen helpen daarbij. Hoe vertel je die? Hoe schrijf je die? Hoe kom je daaraan? En hoe vind je een taal die kerkganger en zoeker raakt? het was goed zo! In goed overleg met de contacten in het Roemeense Telechia, besloot de Interkerkelijke Diaconiegroep Eersel (IDEE) twee jaar geleden om het hulpproject Telechia, na ruim 20 jaar af te bouwen en te beëindigen. Gefaseerd en met de afspraak dat structurele projecten zouden worden afgebouwd met de nog beschikbare financiële middelen. Dat betrof het zomerkamp, de basisschool, de vrouwengroep, enige maatschappelijke ondersteuning en het studiefonds voor studenten van het voortgezet onderwijs. Afscheid Telechia Deze zomer was het zover! In juni jl. brachten Pia Schouten, Mirja Smulders, Elly Jacobs, Grete Polak, Hans Spit, Louis Dieleman, Jaap Spaa en Jan de Mol een afscheidsbezoek. De ontvangst was even hartelijk als al die jaren daarvoor. Gemeentehuis, basisschool, presbyterium, vrouwengroep, verantwoordelijken voor het succesvolle studieproject, boeren, iedereen kwam langs of er was een ontmoeting op locatie. De laatste schooldag met toneeluitvoering door de kinderen was een extraatje. De zondagviering in het monumentale kerkgebouw(zie foto) aan de rand van het dorp, had het afscheid van IDEE als thema centraal. Op de laatste avond, tijdens een heerlijk etentje met de notabelen uit het dorp werden waarderende woorden gesproken, over en weer, en werden afscheidsliederen gezongen. Menig traantje werd gelaten en weggepinkt. Conclusie het was goed zo. Drie dagen later, km verder en weer terug in Eersel was die conclusie niet anders, het was goed zo. foto: kerk Telechia (bron:streetview) Geschiedenis Sinds 1992 heeft de stichting IDEE in Telechia veel en goed werk kunnen doen. Begonnen als hulp aan een arm en achtergebleven gebied kon na verloop van tijd de bevolking daarbij meer en meer betrokken worden. Met de boeren, het onderwijs, de vrouwengroep en de kerk ontstonden goede contacten. Projecten werden ontwikkeld, maatschappelijke en kerkelijke activiteiten ondersteund, mits die het algemeen belang van de gemeenschap Telechia beoogden. Vaak met goederen, dan weer met directe financiële ondersteuning. Roemenië en Telechia zijn volop in ontwikkeling, de vooruitgang is onmiskenbaar. In 2007 werd Roemenië lid van de EU en uiteindelijk heeft ook Telechia baat bij fondsen ter stimulering van infrastructuur, bedrijvigheid en landbouw. Voor IDEE waren al deze ontwikkelingen signalen voor bezinning. Geleidelijk aan en in goed overleg met de partners in Roemenië werd besloten om, langs geleidelijke weg, eind 2012 het project Telechia te beëindigen. Draagvlak Door de jaren heen was er steeds een breed draagvlak voor het project Telechia. Niet alleen binnen de protestantse en de katholieke kerken, maar bepaald ook in de Eerselse gemeenschap. Het stemt IDEE tot dankbaarheid en grote tevredenheid dat velen hen gedurende al die jaren hebben gesteund en hen vertrouwen gaven, op welke wijze dan ook. De stichting IDEE/Telechia wordt opgeheven. Dat wil echter niet zeggen dat dit het einde is van alle contacten; vriendschapsbanden zijn immers sterk!

8 Liturgie van het weekend en bijzondere vieringen 30 nov./1 dec.1e zondag vd Advent zo uur Herenkoor 7/8 dec. 2e zondag vd Advent zo uur Herenkoor 14/15 dec. 3e zondag vd Advent zo uur Ouderenkoor 21/22 dec. 4e zondag vd Advent zo uur Samenzang 24 dec. Kerstavond uur Gezinsviering Kinderkoor uur Dameskoor 25 dec. Eerste Kerstdag uur Herenkoor 26 dec. Tweede Kerstdag uur Ouderenkoor 28/29 dec. Feest H.Familie zo uur Samenzang 31 dec. Oudjaar di uur Dameskoor 1 jan. Nieuwjaar/H.Maria wo uur Herenkoor 4/5 jan. Openbaring des Heren (3koningen) zo uur Herenkoor 11/12 jan. Doop van de Heer za uur Samenzang zo uur Ouderenkoor 18/19 jan. 2e zondag d.h. jaar (Int. bidweek van de eenheid) zo uur... koor 25/26 jan. 3e zondag d.h. jaar zo uurherenkoor 1/2 feb. 4e zondag d.h. jaar zo uur Ouderenkoor8/9 feb. 5e zondag d.h. jaar zo uur Herenkoor 15/16 6e zondag d.h. jaar uur Samenzang Andere vieringen Liturgisch morgengebed. Elke donderdag om uur: Rozenkransgebed in de Mariakapel. Elke vrijdag om uur: Taizéviering: Markt 38 (Protestants kerkje) do. 9-1, 13-2 en 27-3 om uur Gedoopt Welkom in ons midden Lizzy dochter van Rob Wouters en Kristel Brzoskowsk Daan zoon van John Verwimp en Marlijn Hoeks Jan-Willem zoon van Tim Wouters en Jacqueline Woestenberg Merle dochter van Han van den Nieuwenhuizen en Anneloes van Hest Luuk zoon van Roel Reker en Anneloes van Hest Huwelijk 8-11 Dennis Dielis&Renske Diderich Overleden Karin Peper (54) Jeanne vdr Velden-d.Laat (86) Harrie Steenbreker (85) Kees Beerens (81) Bert Vosters (88) Henny v Delden-Vroegop (89) De Wenk-nieuwsbrief Colofon is een Uitgave van de St. Willibrordusparochie te Eersel. Het wordt gratis verspreid. Wilt u zich hiervoor aan- of afmelden, dan kunt u dit doen bij het parochiecentrum (adres zie onder). Een bijdrage ter dekking van de kosten is niet verplicht, maar wordt zeer op prijs gesteld. SINT WILLIBRORDUSPAROCHIE Pastorie = parochiecentrum = redactieadres: Kerkstraat 29, 5521 JK Eersel Website van de parochie: Bank nr Pastoor: E. van Delden Diaken: J. van Olmen / Past.ass.: W. Kouwenberg Koster: J. Maas / Hulpkoster: W. Lepelaars / Kerkbestuur: Past. E. van Delden (voorzitter) M. ten Brinke (vice-voorzitter) Th. Fransen (penningmeester) B. Kuipers (secretaris) A. Handel (lid) F. vd Weijden (lid) Kerkbijdrageadministratie: J. van Luffelen Kosters Mariakapel: R. Kruijsen I. Leussink vdn Berg kopij inleveren voor: 20 januari 2014 (de redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten)

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer, In deze brochure

Nadere informatie

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT Voorwoord Vooreerst willen we jou een goeie dag wensen, jij die nu deze folder leest. Een goeie dag vanwege jullie

Nadere informatie

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is:

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Een symbool is iets wat je helpt herinneren of je in

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 33, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, 2015-2016 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer,

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD DECEMBER 2013

PAROCHIEBLAD DECEMBER 2013 Paus Franciscus "Blijmoedig en met een realistisch oog voor de kansen die onze tijd bieden om een aansprekende, PAROCHIEBLAD DECEMBER 2013 Parochie H. Andreas, Palestinastraat 326, Heerlerbaan Tel. 045-5413381

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Inspiratie en betrokkenheid, een leer weg in de liturgie Met kinderen leren vieren Jaarkalender 2014-2015 Voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar, hebben de parochies Sint Maarten en Trinitas in Leidschendam

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK 1 ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK I. Orde van dienst bij de opname tijdens de eucharistieviering (in voorbereiding van de eerste communie)

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.)

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.) Overzicht van een doopviering, waarin de doop wordt gedaan door Nel Hogervorst van Kampen, pastoraal werker. Zij vindt het prettig als er niet zoveel tekst in het boekje staat, omdat zij dan kan improviseren.

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Zondag 20 december 2015 om uur in de Knoptorenkerk te Sint-Oedenrode

Zondag 20 december 2015 om uur in de Knoptorenkerk te Sint-Oedenrode Zondag 20 december 2015 om 10.00 uur in de Knoptorenkerk te Sint-Oedenrode VOORBEREIDING In stilte bereiden wij ons voor Aanvangswoord Vandaag is het de vierde zondag van de Advent, de tijd van bezinning,

Nadere informatie

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten Het sacrament van Het doopsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent

Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent Openingslied: ZJ 115: De nacht loopt ten einde. Begroeting P. Welkom in deze vierde adventsviering. We zijn samengekomen om kracht en bemoediging,

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.: 3 Wat betekent vormsel

Nadere informatie

Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626

Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626 VIERING VAN DE HEILIGE DOOP IN DE SINT MICHAËLKERK OPENING Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626 Begroeting

Nadere informatie

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten Het sacrament van Het doopsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

DE KERKELIJKE UITVAART

DE KERKELIJKE UITVAART DE KERKELIJKE UITVAART Parochie H. Johannes de Doper Deze brochure over de kerkelijke uitvaart is een uitgave van de parochie H. Johannes de Doper. Jaar van uitgave: 2016 2 Gestorven voor deze wereld Sterven

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

Oase veelgestelde vragen:

Oase veelgestelde vragen: Oase veelgestelde vragen: De mensen van Oase krijgen vaak vragen van mensen buiten Oase, met name van katholieken van wie de thuis-kerk gesloten is. In dit artikel proberen we daar antwoord op te geven.

Nadere informatie

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Om 11.45 u. zingt het koor kerstliederen. Openingslied: Puer Natus. Begroeting en inleiding Welkom in deze vreugdevolle nacht, van de kou

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Stichtse Hof?

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Stichtse Hof? Meer informatie? Welzijnsprogramma 2015 Vivium De Stichtse Hof Neem voor meer informatie gerust even contact op met het Uitbureau van De Stichtse Hof. Wij helpen u graag! Op zoek naar leuke activiteiten

Nadere informatie

VOORBEREIDEN op ontmoeting

VOORBEREIDEN op ontmoeting VOORBEREIDEN op ontmoeting De klok luidt Muziek NADEREN tot de Eeuwige Intocht met lied Wees welkom allemaal Ontsteken van de kaarsen Stilte en welkom Aanvangsgebed met Bemoediging (C2G en gemeente) Votum

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Parochie Breda Centrum

Parochie Breda Centrum HIJ IS OPGESTAAN VOOR ONS Mei 2017 Parochie Breda Centrum Dinsdag 2 mei 11.00 Antoniuskathedraal: 3e dinsdag Antoniusnoveen ZATERDAG 6 mei ZATERDAG-ZONDAG 6 / 7 mei VIERDE ZONDAG VAN PASEN - ROEPINGENZONDAG

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Welke ster imponeert ons?

Welke ster imponeert ons? Welke ster imponeert ons? Kerstspecial 2016 Parochie St. Barnabas & Parochie H. Bartholomeus Haastrecht Schoonhoven Algemene informatie Pastoor J.E.M. van der Mee 0182-382455 vandermee@kerkmail.nl St.

Nadere informatie

EVANGELIE. hoogfeest christus koning. Bidden met het Evangelie. Bidden met dit Evangelie: zie achterzijde

EVANGELIE. hoogfeest christus koning. Bidden met het Evangelie. Bidden met dit Evangelie: zie achterzijde Bidden met dit Evangelie: zie achterzijde EVANGELIE hoogfeest christus koning I MATTEÜS 25:31-46 n die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Wan neer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld

Nadere informatie

Christus komt voor alle mensen. Kerstspecial. Parochie St Barnabas & Parochie H. Bartholomeus

Christus komt voor alle mensen. Kerstspecial. Parochie St Barnabas & Parochie H. Bartholomeus Christus komt voor alle mensen Kerstspecial 2015 Parochie St Barnabas & Parochie H. Bartholomeus Haastrecht Schoonhoven Als het donker is in je leven, verlang je naar licht Als er angstige momenten zijn

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen In de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap, wordt de eerste zondag van de advent gesuggereerd als een geschikt moment

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016 ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST Zondag 23 oktober 2016 6 e zondag van de herfst Liturgische kleur: rood In deze viering zal Conny van Lier worden aangesteld als jongerenwerker voor de Protestantse

Nadere informatie

o.a. cito groep 2, kerstborrel ouders, nieuwjaarskoffie 4 januari

o.a. cito groep 2, kerstborrel ouders, nieuwjaarskoffie 4 januari Hofbode 4 16 december 2015 o.a. cito groep 2, kerstborrel ouders, nieuwjaarskoffie 4 januari Informatieochtend Citotoets groep 2 Woensdagochtend 25 november zijn we met de ouders van kinderen van groep

Nadere informatie

Contact houden met onze Schepper

Contact houden met onze Schepper Contact houden met onze Schepper Contact houden met onze Schepper ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN 20 mei 2007 Woord- en Communieviering met Mariaverering Woord van welkom Wij komen samen in de naam van de Vader,

Nadere informatie

Eucharistieviering van 6 januari 2013 Feest van de Openbaring (C)

Eucharistieviering van 6 januari 2013 Feest van de Openbaring (C) Eucharistieviering van 6 januari 2013 Feest van de Openbaring (C) Openingslied (koor) P. Vooreerst voor ieder van u een zalig Nieuwjaar. Moge het u allen in het komende jaar goed gaan onder de milde zegen

Nadere informatie

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Parochie Breda Centrum. ZATERDAG-ZONDAG 3 / 4 juni HOOGFEEST VAN PINKSTEREN

NIEUWSBRIEF. Parochie Breda Centrum. ZATERDAG-ZONDAG 3 / 4 juni HOOGFEEST VAN PINKSTEREN DE GEEST DAALT NEER OVER DE APOSTELEN Juni 2017 Parochie Breda Centrum ZATERDAG 3 juni ZATERDAG-ZONDAG 3 / 4 juni HOOGFEEST VAN PINKSTEREN 17.00 Begijnhof: samenzang ZONDAG 4 juni 10.30 Antoniuskathedraal:

Nadere informatie

Basiliek Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis Oostakker-Lourdes. Jaarkalender 2015

Basiliek Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis Oostakker-Lourdes. Jaarkalender 2015 Basiliek Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis Oostakker-Lourdes Jaarkalender 2015 JANUARI donderdag 1 januari Feest van de Heilige Moeder Gods 10u00: Plechtige Hoogmis De basiliek wordt gesloten om

Nadere informatie

Niets vragen, niets weigeren

Niets vragen, niets weigeren Franciscus van Sales (1567-1622) leefde in het Franse stadje Annecy, in een tijd van politieke verwarring en godsdienstoorlogen. Hij is bekend als schrijver van twee belangrijke en invloedrijke handleidingen

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Federatie Sint-Kruis Week 25 dd 24-06-2015 LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER Zondag 28 juni: Dertiende zondag door het jaar: Opwekking van het dochtertje van Jaïrus (Mc. 5, 21-43). Zondag

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

Eucharistieviering van 7 september ste zondag door het jaar (A)

Eucharistieviering van 7 september ste zondag door het jaar (A) Eucharistieviering van 7 september 2014 23ste zondag door het jaar (A) Openingslied: ZJ 527: Bekleedt u met de nieuwe mens. Begroeting en inleiding P. De genade van God, de liefde van zijn Zoon, Jezus

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

OPENING VAN DE VIERING

OPENING VAN DE VIERING OPENING VAN DE VIERING KRUISTEKEN EN BEGROETING INLEIDING GEBED Pastor: Laat ons samen bidden tot God, in wiens Naam wij hier samengekomen zijn, en in wiens Naam deze kinderen zullen worden gedoopt. Heer

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar..

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Dit is alweer de laatste donderdagbrief van het jaar 2015. Wat is het allemaal snel gegaan. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Iedereen kan

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

ZATERDAG 11 januari 2014 ENGAGEMENTSVIERING VORMELINGEN SINT-MICHIEL KUURNE

ZATERDAG 11 januari 2014 ENGAGEMENTSVIERING VORMELINGEN SINT-MICHIEL KUURNE ZATERDAG 11 januari 2014 ENGAGEMENTSVIERING VORMELINGEN SINT-MICHIEL KUURNE OPENINGSLIED Mensen onderweg door stad en land en overzee. Dragen in hun handen vele vragen met zich mee. Bouwend aan een stad

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk?

Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk? Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk? KINDERCRÈCHE: voor de kleine kinderen iedere zondag om 10 uur in het parochiehuis. KINDERWOORDDIENST Na het woord van welkom in de kerk, kunnen

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we tweede zondag van de Advent. Advent is een tijd

Nadere informatie

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds herhaald wordt. Zo is er ook een gebed met herhaling:

Nadere informatie

In deze dienst worden gedoopt: Guus Nelis Dirk den Hartog en Valentijn Kristian van Engelen

In deze dienst worden gedoopt: Guus Nelis Dirk den Hartog en Valentijn Kristian van Engelen Liturgie voor zondag 3 september 2017 Johanneskerk Leersum In deze dienst worden gedoopt: Guus Nelis Dirk den Hartog en Valentijn Kristian van Engelen Voorganger: ds. Evelyn Noltus Organist: Ton Blom Lector:

Nadere informatie

Kerstavond in de Open Kring De stal, Het kind en Jij en Ik Liederen

Kerstavond in de Open Kring De stal, Het kind en Jij en Ik Liederen Kerstavond in de Open Kring De stal, Het kind en Jij en Ik Liederen 1 Komt allen tezamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der englen hier geboren.

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum. juni 2015 (jrg. 15 nr. 7)

NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum. juni 2015 (jrg. 15 nr. 7) NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum juni 2015 (jrg. 15 nr. 7) St. Janstraat 8, 4811 ZL Breda Telefoon: 521 5764 e-mail: info@parbc.nl www.kathedraalbreda.nl Bank: NL98 INGB

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet.

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Kerstviering groep 4 Welkom Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Als de kerstklokken luiden Dan horen wij steeds weer Dat Jezus is geboren.

Nadere informatie

Adventsviering Eerste Communicanten 15 december 2013

Adventsviering Eerste Communicanten 15 december 2013 Adventsviering Eerste Communicanten 15 december 2013 Verwelkoming Welkom op deze derde zondag van de advent. Vandaag zijn we halfweg op onze tocht naar Kerstmis toe. Kruisteken Vieren we samen rond de

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 5 maart 2017 eerste zondag in de veertigdagentijd Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom in deze dienst! Wij hopen dat u zich in

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Week 02 dd 08-01-2014 Federatie Sint-Kruis LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER Zondag 12 januari: Doopsel van de Heer: Jezus doop in de Jordaan: Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Stappenplan catechumenaatsweg

Stappenplan catechumenaatsweg Stappenplan catechumenaatsweg o Iemand biedt zich aan om gedoopt te worden. Hij neemt contact op met de pastoor, de diaken, de parochieassistent, een parochiaan of het parochievicariaat. Met wie hij ook

Nadere informatie

VERLANGEN NAAR VREDE

VERLANGEN NAAR VREDE Eerste Advent 2016 samen met mensen met een verstandelijke beperking VERLANGEN NAAR VREDE Troon van vrede symbool van hoop Zij zullen hun zwaarden en speren laten smelten in vuur, en ze zullen er gereedschap

Nadere informatie

Dienst Geestelijke Verzorging

Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Patiënt en dan? U bent in het ziekenhuis opgenomen en er komt veel op u af. Deze situatie kan veel vragen oproepen en geestelijk behoorlijk zwaar zijn. Als u behoefte hebt

Nadere informatie

RITUS VOOR DE SLUITING VAN DE DEUR VAN BARMHARTIGHEID BIJ GELEGENHEID VAN HET JUBILEUM-JAAR IN PLAATSELIJKE KERKEN

RITUS VOOR DE SLUITING VAN DE DEUR VAN BARMHARTIGHEID BIJ GELEGENHEID VAN HET JUBILEUM-JAAR IN PLAATSELIJKE KERKEN RITUS VOOR DE SLUITING VAN DE DEUR VAN BARMHARTIGHEID BIJ GELEGENHEID VAN HET JUBILEUM-JAAR IN PLAATSELIJKE KERKEN Drie-en-dertigste zondag door het jaar, 13 november 2016 Nederlandse vertaling: NRL, 2015

Nadere informatie

Telefoonnummer Pax Christi Cantorij zoekt: zondagviering. Telefoonnummer /

Telefoonnummer Pax Christi Cantorij zoekt: zondagviering. Telefoonnummer / Naam koor: Omschrijving taak /functie: Frequentie van repeteren: Wat is de dag en tijdstip van de repetitie: Doel van het koor: Willibrord koor zoekt: Alten, sopranen, bassen en tenoren. 1 avond per week

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

Kaarsen en ramen Licht van de Heer

Kaarsen en ramen Licht van de Heer Kaarsen en ramen Licht van de Heer Er branden kaarsen op het altaar. Lichtende kaarsen begeleiden het evangelie dat wordt voorgelezen. Licht der wereld De belangrijkste kaars is de paaskaars. Veel mensen

Nadere informatie

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping 2015-2016 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

Verhaal week 1 (hdl. p ) wordt voorgelezen. (geselecteerde tekst) Prent 1 staat vooraan

Verhaal week 1 (hdl. p ) wordt voorgelezen. (geselecteerde tekst) Prent 1 staat vooraan Advent vieren en beleven tweede graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren. Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds weer herhaald wordt. Zo is er ook een gebed

Nadere informatie

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten Het sacrament van Het vormsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

week 16-2014 Aan al onze abonnees van harte EEN ZALIG PAASFEEST! DE STEEN IS WEGGEROLD

week 16-2014 Aan al onze abonnees van harte EEN ZALIG PAASFEEST! DE STEEN IS WEGGEROLD week 16-2014 Aan al onze abonnees van harte EEN ZALIG PAASFEEST! DE STEEN IS WEGGEROLD De ochtend is nog pril, de zon gaat op in pastelkleuren als Maria van Magdala doet wat haar hart haar ingeeft: de

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie