Beleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2014-2016"

Transcriptie

1 Steunt alle vrouwen die door kanker zijn geraakt op weg naar kwaliteit van leven. Beleidsplan , 31 December Stichting Viva la Donna. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Viva la Donna. Beleidsplan Stichting Viva la Donna, Pagina 0

2 Inhoudsopgave Colofon 1 Inleiding 3 Missie 5 Wat heeft Viva la Donna bereikt 6 Focuspunten 7 Verwenzorg 8 Vitaalzorg 9 Vergroten van support 10 Voorlichting 11 Verbinding 12 Vertegenwoordigen 13 Hoe gaan we doelstellingen bereiken 14 Human Resources 15 Marketing en communicatie 15 Public Relations 15 Sales 16 Finance 17 Fondsenwerving 18 Kerninformatie 19 Beleidsplan Stichting Viva la Donna, Pagina 1

3 Colofon Naam organisatie Rechtsvorm : Viva la Donna : Stichting zonder winstoogmerk KvK : BTW : Administratie Accountancy Notaris Banknummer IBAN BIC Keurmerken Plaats : Dorith van der Meer Administratie : Ernst en Young te Den Haag : Adegeest en van Gasteren te Den Haag : ABN AMRO : NL24ABNA : ABNANL2A : ANBI / NGF : Den Haag Telefoon : Algemene Website : : Beleidsplan Stichting Viva la Donna, Pagina 2

4 Inleiding Stichting Viva la Donna steunt alle vrouwen die door kanker zijn geraakt op weg naar kwaliteit van leven. Wat in 2005 begon als een verwenmoment voor vrouwen met kanker is uitgegroeid tot een volwaardige stichting die op een breed gebied vrouwen na de diagnose kanker ondersteunt. We bieden programma s die vitaliteit bevorderen en organiseren evenementen met als doel meer informatie over nazorg bij kanker te delen. Door het onderhouden van een actieve website waar informatie wordt geboden over vitaliteit, voeding en mindfulness bevorderen we een vitale levensstijl. Op een online platform bieden we coaches, haarwerkers, diëtisten, fysiotherapeuten, sportcentra en vele andere zorgpartners de mogelijkheid hun aan kanker gerelateerde complementaire zorg aan te bieden. Middels een promotiepagina biedt Viva la Donna de mogelijkheid activiteiten en producten via onze drukbezochte website onder de aandacht te brengen van vrouwen die door kanker zijn geraakt. Dit aanbod is gericht op ondersteuning op mentaal en fysiek vlak en wordt in een aantal gevallen door verzekeraars vergoed. Het gevoel er voor elkaar te kunnen zijn is belangrijk in het verwerkingsproces van de diagnose kanker. Daarom zet Viva la Donna zich in om partijen met elkaar in contact te brengen en aan elkaar te verbinden. In het belang van al die vrouwen die door kanker zijn geraakt brengen wij de problematiek van de gevolgen van kanker onder de aandacht van pers, publiek, politiek, werkgevers en verzekeraars. Als ode aan de kracht van alle vrouwen die de diagnose kanker hebben gehad, organiseert de stichting onder andere de jaarlijkse Viva la Donna Day. Een dag waarop meer dan vrouwen die door kanker zijn geraakt door heel Nederland kosteloos een verwenmoment krijgen aangeboden. Deze dag is erop gericht om tijdens een ontspanningsmoment de ziekte en de gevolgen daarvan voor één moment te vergeten. Ook reiken wij jaarlijks vele honderden verwenpakketten uit via zieken- en inloophuizen aan vrouwen die een steuntje in de rug nodig hebben tijdens een zware tijd. De komende jaren zal Stichting Viva la Donna zich blijven inzetten voor betere zorg, gemakkelijk bereikbare informatie en initiatieven waarmee we vrouwen die door kanker zijn geraakt kunnen ondersteunen. Waarom vrouwen? Vrouwen die door kanker zijn getroffen lopen tegen specifieke vrouw-gerelateerde problemen aan. Als je als vrouw getroffen bent door kanker wil je als eerste dat het gezin blijft functioneren en niets merkt van de enorme chaos die is ontstaan door deze levensbedreigende diagnose. Gewoon doorgaan is een veel gehoord motto, maar levert ook gevoelens van eenzaamheid en verdriet op. Angst en depressie komen bij 1/3 van de vrouwen die door kanker zijn getroffen voor en trekt een grote wissel op de kwaliteit van leven. Uiterlijke veranderingen zoals amputatie en kaalheid zijn een dagelijkse confrontatie met de diagnose kanker. Daarbij blijft vermoeidheid bij de helft van de kankerpatiënten een leven lang voelbaar. Verwenzorg Wat begon als een kleinschalig project voor het verstrekken van verwenpakketten aan ziekenhuizen is uitgegroeid tot een volwaardige stichting die zich sterk maakt om vrouwen die door kanker zijn getroffen te steunen op weg naar kwaliteit van leven. Dat doet zij onder andere door het organiseren van de jaarlijkse Viva la Donna Day, waar op honderden locaties in Nederland ruim vrouwen een verwenmoment krijgen aangeboden. Op deze dag bieden honderden partners en vrijwilligers belangeloos een verwenmoment aan waarbij in totale ontspanning kan worden genoten. Viva la Donna stimuleert lokaal initiatief door voorlichting te geven aan verwenzorgpartners en door ondersteuning bij de organisatie van de verwendag. Dit laatste doet de stichting door middel van het in eigen beheer uitgeven van een handboek. Zo kan Viva la Donna vanuit een centraal punt alle uithoeken van het land bereiken. Uit de vele reacties die de stichting ontvangt blijkt verwenzorg vaak het moment waaruit energie kan worden geput en het leven weer kan worden hervat. Op deze dag kunnen vrouwen met kanker elkaar ontmoeten en ervaringen delen. Het gevoel dat je samen sterk staat geeft verbinding. Beleidsplan Stichting Viva la Donna, Pagina 3

5 Vitaalzorg Stichting Viva la Donna is na acht jaar verwenzorg te hebben geprofessionaliseerd toe aan het maken van een volgende stap. Zo zal worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van een vitaal zorgplan en zullen we meer voorlichting bieden over de gevolgen van kanker op de kwaliteit van leven. Als kanker een chronische ziekte wordt is Stichting Viva la Donna voorbereid om nu en in de toekomst grote groepen vrouwen te ondersteunen op weg naar kwaliteit van leven. Vergroten van support Door het uitbreiden van het aanbod op onze website kunnen we een grotere groep vrouwen bereiken. Via onze nieuwe site kunnen bedrijven uit andere sectoren zoals kappers, haarwerkers, fysiotherapeuten, coaches, diëtisten ook hun diensten en/of producten aanbieden. Via het zoeken op postcode of branche wordt zichtbaar welke diensten en/of producten worden aangeboden die de kwaliteit van het leven na de diagnose kanker kunnen verbeteren. Deze complementaire zorg is te vinden onder: ik zoek support en ik bied support zodat de focus van verwenzorg kan worden uitgebreid naar het vinden van support in tijden dat er behoefte is aan praktische steun. Voorlichting Tijdens of na de behandelingen tegen kanker zijn er veel vragen te beantwoorden. Dit kan zijn op het gebied van huid- en haarverzorging maar ook over voeding of omgaan met stress of depressies. Vragen over behoud van werk of financiële kwesties. Viva la Donna wil via haar online platform ondersteuning bieden op deze vragen. Ook is het belangrijk dat lotgenoten elkaar kunnen vinden via een virtueel contact. Het succes van online media zoals Facebook biedt mogelijkheden om ons platform met kennis te ondersteunen. Verbinding Het gevoel verbonden te zijn met lotgenoten of personen die je lot begrijpen is belangrijk in het verwerkingsproces van kanker. Dit gevoel van verbinding wil Viva la Donna de komende jaren versterken en verder ontwikkelen. Via onze nieuwe website kan een verbinding tot stand worden gebracht tussen vrouwen met kanker die support zoeken en zorgpartners die support bieden. Verbinding tussen deze partijen is belangrijk omdat in het enorme aanbod van versnipperde zorg in één klik de juiste informatie te vinden moet zijn. Daarbij is het belangrijk dat vrouwen met kanker een platform wordt geboden waar ze elkaar kunnen vinden en support wordt geboden voor een kwalitatief vitaal leven. Het vormen van een sociaal netwerk met lotgenoten zorgt voor een belangrijk vangnet voor vrouwen met kanker. Ook is het van belang dat de verbinding tussen Stichting Viva la Donna en haar achterban en stakeholders de komende jaren wordt geïntensiveerd en geoptimaliseerd. Door deze verbinding vergroten we het draagvlak voor onze doelstellingen en kunnen nog meer vrouwen worden ondersteund op hun weg naar kwaliteit van leven. Vertegenwoordigen vrouwen zijn in Nederland de afgelopen jaren geraakt door kanker. Dit is een enorm aantal en de gevolgen van de diagnose klinken via deze vrouwen in de gezinnen en de omgeving door. Voor deze groep is geen aparte vertegenwoordiging terwijl de invloed van de ziekte op vrouwen en de samenleving enorm is. Onze ervaring is dat juist deze kwetsbare groep vaak te maken heeft met de financiële consequenties van het ziek zijn. Werkgevers zijn zich vaak niet bewust van de enorme impact die de diagnose heeft en het effect van de behandeling op lichaam en geest. Daarbij voelen vrouwen zich vaker genoodzaakt om het gezin en het werk in combinatie met de behandeling tegen kanker te verdragen. In veel gevallen heeft de ziekte invloed op de werksituatie en soms kan het werk helemaal niet meer worden hervat. Dit heeft grote invloed op de financiële situatie. Bij verzekeringsmaatschappijen komt de laatste jaren wel meer het besef dat vrouwgerichte behandelingen vaker succesvoller zijn. Bij de politiek ontbreekt tot op heden dit besef van de invloed van kanker bij vrouwen op de samenleving. De steeds verder terugtrekkende overheid en het uitkleden van de gezondheidszorg leggen op de zelfredzaamheid van vrouwen een steeds grotere druk. Ondersteuning van de private sector gaat de komende jaren een steeds grotere rol spelen. Vrouwen met kanker hebben een VOICE nodig om hun problematiek onder de aandacht te brengen. Beleidsplan Stichting Viva la Donna, Pagina 4

6 Missie Stichting Viva la Donna wil alle vrouwen die door kanker zijn geraakt ondersteunen op weg naar een betere kwaliteit van leven. Dat doen wij met programma s op het gebied van vitaliteit en voeding en de organisatie van de Viva la Donna Day. Daarbij brengen we het belang van nazorg onder de aandacht bij publiek, verzekeraars, politiek en andere belanghebbende partijen. Visie De verwachting is dat het aantal kankerpatiënten in de toekomst nog meer zal toenemen. Er worden betere behandelmethodes ontwikkeld waardoor voor veel vrouwen kanker geen fatale ziekte meer hoeft te zijn maar een chronische is geworden. Chronisch, omdat zelfs nadat iemand genezen is verklaard van kanker men nog steeds blijft leven met de emotionele en lichamelijke gevolgen. Om de kwaliteit van leven te verbeteren is investering in complementaire zorg noodzaak. Stichting Viva la Donna zet zich in om het belang van complementaire zorg onder de aandacht te brengen. Beleidsplan Stichting Viva la Donna, Pagina 5

7 Wat heeft Viva la Donna bereikt sinds 2005? Verwenzorg: - Viva la Donna Day o Viva la Donna Day laten groeien tot een jaarlijks terugkerend evenement (al 8 edities geweest) o 720 instituten/behandelaars aangesloten bij Stichting Viva la Donna als partner van diensten: in 2006 en 2007 ondergingen elk jaar ca vrouwen een verwenbehandeling in 2008 t/m 2013 ondergingen jaarlijks ca vrouwen een verwenbehandeling o International Viva la Donna Day (Caribbean en België) - Verstrekken van verwenpakketten (tussen 500 en 2500 per jaar) - Verzorgen van verwenzorg op maat Voorlichting: De term verwenzorg geïntroduceerd Verwenzorg onder de aandacht van een groot publiek gebracht Voorlichting over verwenzorg persoonlijk, via handboeken en website Ontwikkeling en onderhoud informatieve website Maandelijks versturen van nieuwsbrieven Viva la Vie Magazine online feel good magazine( abonnees) Media-aandacht gegenereerd voor het belang van complementaire zorg voor vrouwen met kanker Lotgenoten met elkaar in contact gebracht Het belang van gespecialiseerde zorg voor vrouwen onder de aandacht gebracht Overige: Organisatie jaarlijkse sponsor- en herdenkingswandeling Walking with the Stars Ondersteuning (verwen)zorgpartners Financiële verslaglegging geprofessionaliseerd Honderden vrijwilligers begeleid Beleidsplan Stichting Viva la Donna, Pagina 6

8 Focuspunten Vitaalzorg Vergroten support Vertegenwoordigen Verbinden Voorlichting Verwenzorg Beleidsplan Stichting Viva la Donna, Pagina 7

9 Verwenzorg Jaarlijks vindt op of rond 29 mei de verwendag plaats. Op deze dag(en) ontvangen op honderden locaties in heel Nederland meer dan vrouwen kosteloos een verwenmoment. Dat kan zijn een schoonheidsbehandeling, yogales, kookmiddag of boottocht. Het gaat er hierbij om dat tijdens het verwenmoment ontspanning wordt geboden en de ziekte één moment kan worden vergeten. Deze zorg is voornamelijk op vrouwen gericht. Incidenteel is de verwenzorg ook voor mannen beschikbaar, maar mannen behoren voor Stichting Viva la Donna niet specifiek tot de doelgroep. Als ode aan al die sterke vrouwen hebben we deze dag Viva la Donna Day genoemd. Degene die een verwenmoment aanbieden noemen we partners van Stichting Viva la Donna en stellen belangeloos hun locatie, mankracht en kennis beschikbaar om een manier van ontspanning te bieden in of na een zware tijd. Maar Stichting Viva la Donna doet meer en steunt vrouwen het gehele jaar door met extra aandacht in de vorm van het uitreiken van verwenpakketten en het organiseren van like en win acties via de website en Facebook Benefit verwenzorg Uit onze ervaring en de reacties van patiënten blijkt dat verwenzorg wordt gezien als een moment om in volle ontspanning weer contact te maken met een vaak aangetast lichaam. Juist vrouwen hebben moeite om na de behandelingen tegen kanker weer een goede band op te bouwen met een lichaam dat ze in de steek heeft gelaten. Vaak horen we dat de Viva la Donna Day het moment is geweest dat een grote stap voorwaarts is gemaakt zowel emotioneel als fysiek. Verwenzorg is geen luxe maar een noodzakelijk moment om en een veilige omgeving levenskracht te verzamelen. In sommige gevallen om de strijd tegen kanker verder aan te gaan en in een aantal gevallen de strijd tegen kanker op te geven. Ook op deze laatste dagen momenten is het belangrijk dat de nabestaanden de patiënt nog een keer gelukkig hebben gezien en een mooi moment kunnen koesteren. : Bereiken van vrouwen in Nederland die getroffen zijn door kanker. Van deze vrouwen 5% een verwenmoment laten ondergaan ( vrouwen) Verder professionaliseren verwenzorg Handboek door ontwikkelen Partners verwenzorg vergroten Verwenpakketten Leveranciers sturen op verzoek en uit eigen beweging regelmatig monsters/samples en overtollige voorraden naar ons toe zodat we op maandelijkse basis een aantal lotgenoten een verwenpakket kunnen opsturen. Helaas is door de huidige crisis de aanlevering van verwenproducten teruggebracht naar een sporadische toezending zodat wij genoodzaakt zijn deze verwenpresenten zelfstandig in te kopen. Deze producten worden belangeloos ter beschikking gesteld. Helaas is er nog geen sponsor gevonden voor de verzendkosten van de verwenpakketten. Dit is een aanzienlijke kostenpost die drukt op het budget. Via ons netwerk van partners horen wij bij wie verwenpakket een welkome verrassing zou zijn waarna de verzending vanuit onze eigen organisatie plaatsvindt. Als het om grotere aantallen gaat dan worden op verzoek de verwenpakketten via inloop- en ziekenhuizen verspreid. Uitgifte verwenpakketten via ziekenhuizen en inloophuizen Sponsoraanbod vergroten Verwenpakketen op maat Beleidsplan Stichting Viva la Donna, Pagina 8

10 Vitaalzorg Door het toenemende aantal kankerpatiënten dat na de diagnose en behandelingen langer blijft leven is complementaire nazorg noodzakelijk. Stichting Viva la Donna is in de voorbereidende en onderzoekende fase van op welke wijze vitaal-zorg kan worden toegepast bij het hervinden van vitaliteit. Gelet op de positieve berichten over de kwaliteit van online coaching zal een vitaal-programma worden ontwikkeld voor een online digitaal platform. Oefeningen op het gebied van beweging en mindfulness zullen dagelijks kunnen worden gevolgd. Voeding en dieet zullen een belangrijk onderdeel zijn van het traject. Door het binden van coaches en zorgpartners op diverse gebieden aan het vitaal-programma zal de patiënt tijdens dit traject kunnen rekenen op persoonlijke gesprekken en begeleiding. Voor deze zorg zal worden samengewerkt met professionals uit de oncologische en medische wetenschap en zullen voedingsdeskundigen op het gebied van kankerzorg worden geraadpleegd. Noodzaak vitaalzorg Na de behandelingen tegen kanker begint de strijd pas echt. Vermoeidheid, problemen met littekens, algehele malaise en gevoelens van angst zijn veel voorkomende klachten. Tot op heden is er geen adequaat middel ontwikkeld om met deze dagelijkse belemmeringen om te gaan. De meeste hulp wordt versnipperd via ziekenhuizen en inloophuizen aangeboden. Tot op heden is kankerzorg vooral gericht op genezing en betere behandelmethoden tegen kanker. Vitaalzorg wordt essentieel willen we in Nederland de kosten voor nazorg beheersbaar houden. Dit zijn onder andere kosten voor fysiotherapie en psychosociale zorg. Benefit vitaalzorg Het is belangrijk dat er een algeheel protocol komt om patiënten na de behandelingen tegen kanker kwaliteit van leven terug te geven. Door aandacht te geven aan kwaliteit van leven komt de patiënt beter in haar energie en kan zij haar dagelijkse taken zoals werk en bezigheden in haar gezin sneller hervatten. Voor werkgevers zal sponsoring van het vitaal programma voordelen opleveren bij de herintreding van de medewerkers die door kanker zijn getroffen. Compleet overzicht van huidig aanbod maken Vitaal team opzetten Digitaal platform ontwikkelen Vitaalzorg Bekendheid vitaalzorg vergroten Ontwikkelen van 8 weken programma Adviesraad vitaalzorg samenstellen Beleidsplan Stichting Viva la Donna, Pagina 9

11 Vergroten van support Stichting Viva la Donna heeft afgelopen maanden geïnvesteerd in een nieuwe website en kan daarmee een platform bieden waarop support kan worden geboden. Wij bieden coaches, haarwerkers, diëtisten, fysiotherapeuten, sportcentra en vele andere zorgpartners middels een promotiepagina de mogelijkheid hun activiteiten via onze drukbezochte website onder de aandacht te brengen. Dit aanbod is gericht op ondersteuning op mentaal en fysiek vlak en wordt in veel gevallen door verzekeraars vergoed. Door het uitbreiden van dit aanbod kunnen vrouwen met kanker via de postcodezoeker in hun buurt zien welk aanbod er is. Op dit moment is de zorg versnipperd en Viva la Donna wil het aanbod van en informatie over deze zorg graag samenbrengen via haar website. Een vermelding via een promotiepagina op de website bedraagt 25,- exclusief BTW. We verwachten met deze dienst bezoekers regelmatiger terug te krijgen op onze website, het draagvlak van Stichting Viva la Donna te vergroten en een grotere betrokkenheid van publiek en organisaties te krijgen. We kunnen met een groter zorg- en productaanbod gedurende het gehele jaar door vrouwen met kanker blijven ondersteunen met voorlichting. Noodzaak zorgaanbod vergroten Als je door kanker bent getroffen is het van belang dat relevante informatie snel en effectief kan worden gevonden. Op dit moment is nazorg versnipperd bereikbaar waarbij elk ziekenhuis zijn of haar informatie verstrekt. Uit onze informatie blijkt dat dit versnipperde aanbod onrust geeft onder de doelgroep. Het centraal aanbieden van informatie over alles wat komt kijken na de diagnose kanker is belangrijk voor het verwerkingsproces. Benefit noodzaak zorgaanbod vergroten Het voordeel voor onze doelgroep is dat zij een database onder handbereik heeft met relevante informatie over alles wat met oncologische (na)zorg te maken heeft. Daarbij heeft het voor Viva la Donna als voordeel dat door het aanbieden van meer zorgaanbod de verbinding met Viva la Donna wordt vergroot. Zorgplatform promoten Partners zorgaanbod vergroten Informatieverstrekking ziekenhuizen over zorgaanbod Beleidsplan Stichting Viva la Donna, Pagina 10

12 Voorlichting Het geven van voorlichting op het gebied van vitaliteit, verwenzorg en mindfulness kan vrouwen die door kanker zijn getroffen houvast bieden op weg naar kwaliteit van leven. Door het vergroten van onze naamsbekendheid komen onze doelstellingen onder de aandacht van onze doelgroep: alle vrouwen die door kanker zijn getroffen. Daarmee hopen we dat Viva la Donna nog meer vrouwen met kanker kan ondersteunen op weg naar kwaliteit van leven. Voorlichting bieden over de gevolgen van kanker is belangrijk in de verwerking van de diagnose en het accepteren van de fysieke en mentale gevolgen van de behandeling. Het verstrekken van informatie over alles wat je als vrouw na de diagnose kanker raakt is van belang. Noodzaak voorlichting Op dit moment is bij het publiek nog weinig bekend over het positieve effect van verwen- en vitaalzorg. Er wordt nog te vaak gedacht dat na de behandelingen tegen kanker de strijd is gestreden. Helaas begint dan het zware gevecht pas want hoe kom je weer terug in je energie en pak je je baan weer op. Daarbij is de missie van Stichting Viva la Donna nog niet bij een groot publiek bekend. Dat is jammer want daardoor bereiken we met onze mooie boodschap nog niet genoeg vrouwen die door kanker zijn getroffen. Er zijn in Nederland vrouwen die leven met de gevolgen van kanker. Benefit voorlichting Met betere voorlichting over de gevolgen van kanker zal er vanuit het publiek, publieke sectoren en de politiek beter begrip ontstaan over de gevolgen van kanker op de kwaliteit van leven. Dit heft een gevoel van eenzaamheid en onbegrip op dat nu nog vaak speelt onder onze doelgroep. Dit gevoel van begrip draagt bij aan de verwerking van de diagnose kanker. Binnen 3 jaar vrouwen die door kanker zijn geraakt te bereiken met onze informatie Jaarlijks een publiekscampagne om de bewustwording over de gevolgen van kanker te vergroten Naamsbekendheid doelstellingen Viva la Donna vergroten Beleidsplan Stichting Viva la Donna, Pagina 11

13 Verbinding Verbinding tussen de partijen die zich bij Viva la Donna hebben aangesloten en diegene die van het zorg aanbod gebruik maken vindt nu nog niet krachtig genoeg plaats. Vrouwen die kanker hebben gehad kunnen via de zoekmodule een keer per jaar verwenzorg zoeken. Gezien het eenmalige contact, slechts alleen op de Viva la Donna Day is er van een langdurige verbinding geen sprake. Ook de verbinding met sponsoren en donateurs zijn onderbelicht maar van groot belang om onze toekomstige doelstellingen te kunnen realiseren. Daarbij willen we bezoekers van de website meer verbinden door het regelmatiger verversen van relevante informatie zodat zij vaker terugkomen. Onderlinge lotgenoten contact wordt nu nog niet gemotiveerd maar zou een stap naar een sterkere verbinding met onze doelgroep kunnen zijn. Daarbij zouden we ook aan persoonlijk contact op lotgenotendagen kunnen denken. Verbinding na de diagnose kanker geeft steun in het verwerkingsproces. Noodzaak verbinding Om onze doelstellingen te kunnen halen is een goede en sterke verbinding nodig tussen alle samenwerkende partijen. Om een groter draagvlak te creëren voor Stichting Viva la Donna is het gevoel van verbinding belangrijk. Zo wordt onze boodschap breder gecommuniceerd en ontstaat er een dieper commitment bij het publiek om zich voor Viva la Donna in te zetten. Verbinding tussen vrouwen met kanker en zorgpartners is van vitaal belang omdat het bestaansrecht van Viva la Donna zich daaraan ontleent. Belangrijk is ook dat er een lotgenotenforum of platform wordt ontwikkeld waarop vrouwen die door kanker zijn getroffen elkaar kunnen vinden voor vragen en support. Daar zou Facebook een grotere rol in kunnen spelen. Benefit verbinding Door een gevoel van verbinding te creëren zijn organisaties sneller bereid zich voor Viva la Donna in te zetten. Hierbij richten we ons niet alleen op het aansluiten van zorgorganisaties maar ook op het motiveren van personen en organisaties om voor Viva la Donna fondsenwervende acties te organiseren. Contact vrouwen met kanker en zorgpartners verbeteren Gevoelsmatige verbinding met Stichting Viva la Donna vergroten Ondersteuning lotgenoten fora Verbinding met sponsoren vergroten Beleidsplan Stichting Viva la Donna, Pagina 12

14 Vertegenwoordigen vrouwen zijn in Nederland afgelopen jaren geraakt door kanker. Dit is een enorm aantal en de gevolgen van de diagnose klinken via deze vrouwen in de gezinnen en de omgeving door. Voor deze groep is geen aparte vertegenwoordiging terwijl de invloed van de ziekte op vrouwen en de samenleving enorm is. Onze ervaring is dat juist deze kwetsbare groep veel te maken heeft met de financiële consequenties van het ziek zijn. Werkgevers zijn zich vaak niet bewust van de enorme impact die de diagnose heeft en het negatieve effect van de behandelingen op lichaam en geest. Daarbij voelen vrouwen zich vaker dan mannen genoodzaakt om ondanks de behandeling tegen kanker het gezin en het werk hier niet onder te laten lijden. In een groot aantal gevallen valt het werk weg en zijn de financiële consequenties niet te overzien. Bij verzekeringsmaatschappijen komt de laatste jaren wel meer het besef dat vrouwgerichte behandelingen vaker succesvoller zijn. De steeds verder terugtrekkende overheid en het uitkleden van de gezondheidszorg leggen op de zelfredzaamheid van vrouwen een steeds grotere druk. Ondersteuning door de private sector gaat de komende jaren een steeds grotere rol spelen. Noodzaak vertegenwoordiging Om deze grote groep vrouwen bij verzekeringmaatschappijen, werkgevers, politiek en publiek in het vizier te houden is op regelmatige basis overleg nodig om de behoeften van deze vrouwen onder de aandacht te brengen. Benefit vertegenwoordiging Als de problematiek van vrouwen die door kanker zijn getroffen zichtbaar wordt bij de belanghebbenden dan kan er daadwerkelijk beleid op worden afgestemd. Werkgevers kunnen zich bij programma s aansluiten om vrouwen sneller en vitaal aan het werk te houden. Zorgverzekeraars kunnen het aanbod in verzekeringen op vrouwen aanpassen en zijn beter in staat om support te bieden. Doelstelling onder aandacht te brengen bij pers, publiek en verzekeraars Problematiek zichtbaar maken Doelgroepen samenbrengen Beleidsplan Stichting Viva la Donna, Pagina 13

15 Hoe gaan we deze doelstellingen bereiken? Om de huidige doelstellingen te verbeteren en nieuwe te ontwikkelen is het van belang dat de organisatie verder naar een hoger plan wordt gebracht. Dat doen we door het professionaliseren van systemen en structuren. Elk onderdeel van de organisatie hebben we tegen het licht gehouden en daar waar nodig veranderingen aangebracht. Daarbij hebben we gebruik gemaakt van nieuwe IT-platformen waardoor we sneller in staat zijn om projecten toe te voegen en te verwijderen als de situatie daarom vraagt. Afgelopen jaren hebben we veel geleerd van het organiseren van verwendagen en het begeleiden van patiënten. Ook hieruit kunnen we onze ervaringen inzetten om onze dienstverlening te verbeteren. Het platform dat nieuw is ontwikkeld voor het aanbod van verwenzorg is voorbereid op de lancering van het vitaal zorgplan. Hiermee kunnen we naast (verwen)zorgpartners ook coaches, voedingsdeskundigen en sportprofessionals aan ons binden. De stringentere vraag naar transparantie heeft ons gemotiveerd de boekhoudkundige systemen te doorlopen en daar waar nodig aan te passen. Hierdoor wordt nog inzichtelijker gemaakt waar de bijeengebrachte fondsen aan worden besteed. Met deze nieuwe structuur is het makkelijker om aan de donateurs, fondsen en sponsors te laten zien waar we hun gulle giften aan hebben besteed. We verwachten dat door deze transparantie de bereidwilligheid om donaties te geven zal toenemen. Fondsenwerven is afgelopen jaren een onderdeel van de organisatie geweest dat wegens gebrek aan ondersteuning onvoldoende aandacht heeft gehad. De komende maanden zal de focus specifiek liggen op het werven van fondsen. Een belangrijk deel van het dekkingsplan hiervoor bestaat uit toekenningen van (publieke) fondsen. Beleidsplan Stichting Viva la Donna, Pagina 14

16 Organisatie Stichting Viva la Donna is een platte organisatie die gemakkelijk te benaderen is en in het uitvoeren van haar taken korte lijnen hanteert. De projecten worden veelal hands-on georganiseerd en daar waar nodig wordt directe hulp verleent. Het bestuur handelt de dagelijkse taken af en is direct en rechtstreeks aanspreekbaar. Het bestuur bestaat uit 3 personen te weten: de voorzitter, secretaris/penningmeester en een bestuurslid en zijn onbezoldigd. De besluiten worden op dagelijkse basis genomen waarvan verslag wordt gedaan in een besluitenlijst. Deze besluitenlijst wordt jaarlijks aan Accountantskantoor Ernst en Young overlegd. Good Governonce Stichting Viva la Donna hanteert de volgende maatschappelijke speerpunten en gedragsregels: Viva la Donna is onafhankelijk en neutraal op politiek, wetenschappelijk en religieus terrein. De initiatieven van Viva la Donna zijn voor iedereen toegankelijk ongeacht geloof, afkomst, geslacht en soort kanker die is gediagnosticeerd. Er wordt zorgvuldigheid in acht genomen ten aanzien van de privacy van lotgenoten, donateurs, vrijwilligers, medewerkers, ambassadeurs en hun medische gegevens. Er zijn gedragsregels opgesteld voor bestuur, medewerkers en vrijwilligers. Uitbouwen organisatie Vergroten transparantie Vergroten van de financiële slagvaardigheid Human Resources De basis van een succesvolle organisatie wordt gelegd door de medewerkers en de vele partners en vrijwilligers die Stichting Viva la Donna te ondersteunen in de uitvoering van haar doelstellingen. Dat is de bron van onze kracht. Op honderden locaties in Nederland vindt op of rond 29 mei de verwendag plaats die door één vrijwilliger/partner wordt georganiseerd. Deze partner wordt in zijn of haar uitvoering van taken gesteund door vrijwilligers. Dat betekent dat er in Nederland honderden vrijwilligers ten behoeve van de verwendag aan het werk zijn om vrouwen met kanker belangeloos een verwenbehandeling aan te bieden. Bestuur Het bestuur werkt op dagelijkse basis en voert alle voorkomende taken uit of stuurt deze door naar de betrokken medewerker of vrijwilliger met verzoek om uitvoering. Er is wekelijks teamoverleg om ervaringen uit te wisselen, lopende zaken te bespreken te verdelen en/of uit te voeren. Partners De partners van verwenzorg en andere complementaire zorg zien wij niet alleen als vrijwilligers maar ook als ons belangrijkste kapitaal om onze doelstelling te verwezenlijken: verwen of vitaalzorg aan vrouwen met kanker bieden. Zonder deze hele grote groep (vooral) vrouwen zouden we ons werk niet kunnen doen. Wij hebben de basis gelegd voor een vrijwilligersplan dat verschillende functies heeft. Ten eerste willen wij dat alle vrijwilligers zich registreren zodat wij weten hoeveel zich inzetten voor Viva la Donna en daarom vrijwilligersinformatie gerichter kunnen delen. Als tweede willen wij de vrijwilligers regelmatig in het zonnetje zetten om de betrokkenheid bij onze organisatie te vergroten. Beleidsplan Stichting Viva la Donna, Pagina 15

17 Vrijwilligersplan implementeren In 2014 Inzichtelijk maken vrijwilligers betrokkenheid In 2015 vrijwilligersbeleid continueren Markering en Communicatie Marketing en communicatie zijn belangrijke instrumenten om onze missie bekend te maken. Wij richten ons hierbij op al onze stakeholders zoals vrouwen met kanker maar ook onze sponsoren, vrijwilligers en zorgpartners. Daarvoor zetten we verschillende media in zowel off- als online. Daarbij zien we dat de online media inmiddels een vele malen groter bereik heeft gekregen dan de print media. Een actief gebruik van online media zoals Facebook, Twitter en het versturen van nieuwsbrieven zijn essentieel om onze zichtbaarheid te vergroten. Vergroten naamsbekendheid Versturen maandelijkse nieuwsbrief Optimaliseren Social Media Public Relations Om Stichting Viva la Donna onder de aandacht te brengen van een groot publiek maar ook deze aandacht vast te houden is een goede relatie met de pers en achterban noodzakelijk. Daarvoor is een structurele actie nodig die de inzet vergt. Stichting Viva la Donna is regelmatig onderwerp van pers in vakbladen en bladen gerelateerd aan de wellness en beautybranche. Voor de komende jaren staat er een actief persbeleid op de agenda waarbij we in een veranderend media en informatie landschap voor een uitdagende taak staan. Maandelijkse nieuwsbrief Maandelijks persmailingen Deelname persbijeenkomsten Sales Verkoop De verkoop van sieraden en promotieartikelen is afgelopen jaren een effectief middel gebleken om extra inkomsten genereren. Daarbij komt de financiële opbrengst totaal ten goede van onze doelstellingen. De armbanden worden verkocht bij partners aan de verwendag die zonder eigen winst doorverkopen en na afloop van de verkoopactie het verkoopbedrag aan de Stichting overmaken. T.b.v. de verwendag promotieproducten worden flyers, posters en T/shirts verkocht. Ook deze omzet wordt aangewend om de doelstellingen te realiseren. Promotiepagina We bieden de partners van de verwendag voor hun promotie een online pagina aan voor een financiële bijdrage van 25,-exclusief BTW. Daarmee staan ze het gehele jaar door op de drukbezochte pagina van Viva la Donna en zijn op postcode vindbaar voor onze doelgroep. Beleidsplan Stichting Viva la Donna, Pagina 16

18 Verkoop promotieproducten verhogen Advertentieverkoop verhogen Partner deelname promotiepagina s verhogen Deelname beurzen vergroten Finance Het inzichtelijk en transparant maken van de financiële stromen en het daarvan aanwenden voor onze doelstellingen is onze prioriteit. De penningmeester boekt zelf via een online boekhoudprogramma alle boekstukken in waardoor we dagelijks inzicht hebben in stand van de financiële situatie. Maar ook de donateurs en sponsoren hebben behoefte aan inzicht waaraan hun gedoneerde gelden worden besteedt. Om nog transparanter te maken waar de gelden aan worden uitgegeven is de structuur van de financiële verslaglegging in overleg met Accountantskantoor Ernst en Young verbeterd. Daarvoor is een nieuw grootboeksysteem ontwikkeld waarin onze doelstellingen duidelijk zijn gespecificeerd. Daarin zijn ook de organisatie en bestuurskosten transparanter weergegeven. Verslaglegging Jaarlijks wordt een verslag opgesteld waarin de bereikte resultaten zijn vastgelegd. Accountantskantoor Ernst en Young stelt de jaarrekening samen die bij het verslag wordt gevoegd. Dat doet zij met de door Viva la Donna aangeleverde financiële gegevens. Deze gegevens worden door ons administratiekantoor Dorith van der Meer uit het financiële boekhoudprogramma verzameld en aangeleverd. Vanaf 2103 wordt de jaarrekening gemaakt op basis van het nieuwe grootboeksysteem. Jaarrekening voor 1 april gepubliceerd Budget beheren Kostenbesparend werken Fondsenwerving Om onze doelstellingen te kunnen realiseren is een verhoging van sponsorgelden en donateurs dringend gewenst. In deze tijd van crisis merken we dat de financiële stromen minder worden en er harder aan sponsoren en fondsen moet worden getrokken. De komende jaren zal er gerichter fondsen worden aangeschreven die projectmatig zijn gerelateerd. Verwenpakketten kostendekkend maken (inclusief korting op verzenden) Donaties en giften verhogen Partners zorgplatform verhogen Actiever werven op online media zoals Facebook Fondsenwervend event organiseren Bekendheid vergroten bij service netwerken Samenvatting Stichting Viva la Donna zal zich de komende jaren blijven inzetten voor verbeterde zorg voor alle vrouwen die door kanker zijn getroffen. Dat doet zij met veel bevlogen partners en vrijwilligers en biedt complementaire zorg die de kwaliteit van leven kan verbeteren. Daarbij zal de aandacht van verwenzorg naar vitaalzorg worden verlegd en programma s worden ontwikkeld ter verbetering van de vitaliteit. Beleidsplan Stichting Viva la Donna, Pagina 17

19 Kerninformatie - Vier op de 10 mensen en drie op de 10 vrouwen krijgen in de loop van hun leven kanker. - Kanker is inmiddels doodsoorzaak nummer één. - Ongeveer mensen krijgen per jaar kanker en de verwachting is dat dit er in 2015 circa zullen zijn (een toename van 40% 1 ) - 10% van alle gevallen komt voor bij personen die al eerder kanker hebben gehad. - Kanker wordt een chronische ziekte genoemd. - 50% van de vrouwen met diagnose borstkanker worstelt nog lang met gevoelens van depressie - Kanker is niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk zeer ingrijpend. De psychotherapeut Grietske Pool en medisch socioloog Tesse Jaarsma spreken zelfs van een traumatische ervaring. - Na behandeling voor kanker is het vaak moeilijk om je vitaal te voelen vanwege chronische vermoeidheid, fysieke belemmeringen etc. - Van alle kankerpatiënten zoekt ongeveer 10% psychosociale hulp bij het verwerkingsproces. - De huidige nazorg bij kanker is ontoereikend volgens een recente conclusie van de Gezondheidsraad 2. Ook werd tot deze conclusie gekomen op de werkconferentie Oncologische revalidatie van 13 juni Het aantal patiënten met kanker dat een beroep zal doen op nazorg en revalidatie neemt sterk toe de komende jaren. 1 Bron: KWF 2 Rapport Nacontrole in de oncologie maart 2007 Beleidsplan Stichting Viva la Donna, Pagina 18

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna Jaarverslag 2013 Stichting Viva la Donna INHOUDSOPGAVE 1. Doelstellingen 4 2. Organisatie 7 2.1 Bestuur 7 2.2 Personeelszaken 8 3. Inkomsten 10 3.1 Inkomsten commerciële activiteiten 10 3.2 Financiële

Nadere informatie

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 jaarverslag 2012-2013 Pink Ribbon 3 Voor wie doen we ons werk? Ook afgelopen jaar hebben we weer veel mensen ontmoet. Mensen met mooie, bijzondere en emotionele

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Onbekend bekend maken

Onbekend bekend maken Onbekend bekend maken Strategie 2013 t/m 2016 Jij&iK magazine is onderdeel van de Chromosome Foundation Onafhankelijke stichting voor zeldzame en onbekende chromosoomafwijkingen Alblasserdam, juli 2013

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Nederlandse Stomavereniging Januari 2010 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan 2010-2014 van de Nederlandse

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

2006 Successen in belangenbehartiging: verschil gemaakt voor kankerpatiënten

2006 Successen in belangenbehartiging: verschil gemaakt voor kankerpatiënten NFK Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties Jaarverslag 2006 Successen in belangenbehartiging: verschil gemaakt voor kankerpatiënten N F K Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers Student: Akeem Cruz Neves

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Trends in fondsenwerving en nieuwe donateurswerving op de particuliere markt

Onderzoeksrapport Trends in fondsenwerving en nieuwe donateurswerving op de particuliere markt Onderzoeksrapport Trends in fondsenwerving en nieuwe donateurswerving op de particuliere markt Mindwize BV Liesbeth van Uytven Maart 2010 1 Inhoud 1. Management summary 4 2. Onderzoeksopzet 6 2.1. Doelstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 2012 Helen Dowling Instituut

Jaarverslag 2012 2012 Helen Dowling Instituut Jaarverslag 2012 2012 Helen Dowling Instituut A Prof. Bronkhorstlaan 20 3723 MB Bilthoven P Postbus 80 3720 AB Bilthoven T 030 252 40 20 F 030 252 40 22 E hdi@hdi.nl I www.hdi.nl B NL05TRIO0254306691 KvK

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018 Stichting Elyse Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap Beleidsplan 2013-2018 Door de ogen van een ander, is mijn verdriet toch niet zo groot Door

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24 INHOUDSOPGAVE 2014 in vogelvlucht 5 Verslag van de Raad van Toezicht 7 Bestuursverslag 13 De organisatie AAP in 2014 24 Strategie en beleid 26 Blik op de toekomst 32 Verantwoordingsverklaring 35 Het financieel

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie