Beleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2014-2016"

Transcriptie

1 Steunt alle vrouwen die door kanker zijn geraakt op weg naar kwaliteit van leven. Beleidsplan , 31 December Stichting Viva la Donna. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Viva la Donna. Beleidsplan Stichting Viva la Donna, Pagina 0

2 Inhoudsopgave Colofon 1 Inleiding 3 Missie 5 Wat heeft Viva la Donna bereikt 6 Focuspunten 7 Verwenzorg 8 Vitaalzorg 9 Vergroten van support 10 Voorlichting 11 Verbinding 12 Vertegenwoordigen 13 Hoe gaan we doelstellingen bereiken 14 Human Resources 15 Marketing en communicatie 15 Public Relations 15 Sales 16 Finance 17 Fondsenwerving 18 Kerninformatie 19 Beleidsplan Stichting Viva la Donna, Pagina 1

3 Colofon Naam organisatie Rechtsvorm : Viva la Donna : Stichting zonder winstoogmerk KvK : BTW : Administratie Accountancy Notaris Banknummer IBAN BIC Keurmerken Plaats : Dorith van der Meer Administratie : Ernst en Young te Den Haag : Adegeest en van Gasteren te Den Haag : ABN AMRO : NL24ABNA : ABNANL2A : ANBI / NGF : Den Haag Telefoon : Algemene Website : : Beleidsplan Stichting Viva la Donna, Pagina 2

4 Inleiding Stichting Viva la Donna steunt alle vrouwen die door kanker zijn geraakt op weg naar kwaliteit van leven. Wat in 2005 begon als een verwenmoment voor vrouwen met kanker is uitgegroeid tot een volwaardige stichting die op een breed gebied vrouwen na de diagnose kanker ondersteunt. We bieden programma s die vitaliteit bevorderen en organiseren evenementen met als doel meer informatie over nazorg bij kanker te delen. Door het onderhouden van een actieve website waar informatie wordt geboden over vitaliteit, voeding en mindfulness bevorderen we een vitale levensstijl. Op een online platform bieden we coaches, haarwerkers, diëtisten, fysiotherapeuten, sportcentra en vele andere zorgpartners de mogelijkheid hun aan kanker gerelateerde complementaire zorg aan te bieden. Middels een promotiepagina biedt Viva la Donna de mogelijkheid activiteiten en producten via onze drukbezochte website onder de aandacht te brengen van vrouwen die door kanker zijn geraakt. Dit aanbod is gericht op ondersteuning op mentaal en fysiek vlak en wordt in een aantal gevallen door verzekeraars vergoed. Het gevoel er voor elkaar te kunnen zijn is belangrijk in het verwerkingsproces van de diagnose kanker. Daarom zet Viva la Donna zich in om partijen met elkaar in contact te brengen en aan elkaar te verbinden. In het belang van al die vrouwen die door kanker zijn geraakt brengen wij de problematiek van de gevolgen van kanker onder de aandacht van pers, publiek, politiek, werkgevers en verzekeraars. Als ode aan de kracht van alle vrouwen die de diagnose kanker hebben gehad, organiseert de stichting onder andere de jaarlijkse Viva la Donna Day. Een dag waarop meer dan vrouwen die door kanker zijn geraakt door heel Nederland kosteloos een verwenmoment krijgen aangeboden. Deze dag is erop gericht om tijdens een ontspanningsmoment de ziekte en de gevolgen daarvan voor één moment te vergeten. Ook reiken wij jaarlijks vele honderden verwenpakketten uit via zieken- en inloophuizen aan vrouwen die een steuntje in de rug nodig hebben tijdens een zware tijd. De komende jaren zal Stichting Viva la Donna zich blijven inzetten voor betere zorg, gemakkelijk bereikbare informatie en initiatieven waarmee we vrouwen die door kanker zijn geraakt kunnen ondersteunen. Waarom vrouwen? Vrouwen die door kanker zijn getroffen lopen tegen specifieke vrouw-gerelateerde problemen aan. Als je als vrouw getroffen bent door kanker wil je als eerste dat het gezin blijft functioneren en niets merkt van de enorme chaos die is ontstaan door deze levensbedreigende diagnose. Gewoon doorgaan is een veel gehoord motto, maar levert ook gevoelens van eenzaamheid en verdriet op. Angst en depressie komen bij 1/3 van de vrouwen die door kanker zijn getroffen voor en trekt een grote wissel op de kwaliteit van leven. Uiterlijke veranderingen zoals amputatie en kaalheid zijn een dagelijkse confrontatie met de diagnose kanker. Daarbij blijft vermoeidheid bij de helft van de kankerpatiënten een leven lang voelbaar. Verwenzorg Wat begon als een kleinschalig project voor het verstrekken van verwenpakketten aan ziekenhuizen is uitgegroeid tot een volwaardige stichting die zich sterk maakt om vrouwen die door kanker zijn getroffen te steunen op weg naar kwaliteit van leven. Dat doet zij onder andere door het organiseren van de jaarlijkse Viva la Donna Day, waar op honderden locaties in Nederland ruim vrouwen een verwenmoment krijgen aangeboden. Op deze dag bieden honderden partners en vrijwilligers belangeloos een verwenmoment aan waarbij in totale ontspanning kan worden genoten. Viva la Donna stimuleert lokaal initiatief door voorlichting te geven aan verwenzorgpartners en door ondersteuning bij de organisatie van de verwendag. Dit laatste doet de stichting door middel van het in eigen beheer uitgeven van een handboek. Zo kan Viva la Donna vanuit een centraal punt alle uithoeken van het land bereiken. Uit de vele reacties die de stichting ontvangt blijkt verwenzorg vaak het moment waaruit energie kan worden geput en het leven weer kan worden hervat. Op deze dag kunnen vrouwen met kanker elkaar ontmoeten en ervaringen delen. Het gevoel dat je samen sterk staat geeft verbinding. Beleidsplan Stichting Viva la Donna, Pagina 3

5 Vitaalzorg Stichting Viva la Donna is na acht jaar verwenzorg te hebben geprofessionaliseerd toe aan het maken van een volgende stap. Zo zal worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van een vitaal zorgplan en zullen we meer voorlichting bieden over de gevolgen van kanker op de kwaliteit van leven. Als kanker een chronische ziekte wordt is Stichting Viva la Donna voorbereid om nu en in de toekomst grote groepen vrouwen te ondersteunen op weg naar kwaliteit van leven. Vergroten van support Door het uitbreiden van het aanbod op onze website kunnen we een grotere groep vrouwen bereiken. Via onze nieuwe site kunnen bedrijven uit andere sectoren zoals kappers, haarwerkers, fysiotherapeuten, coaches, diëtisten ook hun diensten en/of producten aanbieden. Via het zoeken op postcode of branche wordt zichtbaar welke diensten en/of producten worden aangeboden die de kwaliteit van het leven na de diagnose kanker kunnen verbeteren. Deze complementaire zorg is te vinden onder: ik zoek support en ik bied support zodat de focus van verwenzorg kan worden uitgebreid naar het vinden van support in tijden dat er behoefte is aan praktische steun. Voorlichting Tijdens of na de behandelingen tegen kanker zijn er veel vragen te beantwoorden. Dit kan zijn op het gebied van huid- en haarverzorging maar ook over voeding of omgaan met stress of depressies. Vragen over behoud van werk of financiële kwesties. Viva la Donna wil via haar online platform ondersteuning bieden op deze vragen. Ook is het belangrijk dat lotgenoten elkaar kunnen vinden via een virtueel contact. Het succes van online media zoals Facebook biedt mogelijkheden om ons platform met kennis te ondersteunen. Verbinding Het gevoel verbonden te zijn met lotgenoten of personen die je lot begrijpen is belangrijk in het verwerkingsproces van kanker. Dit gevoel van verbinding wil Viva la Donna de komende jaren versterken en verder ontwikkelen. Via onze nieuwe website kan een verbinding tot stand worden gebracht tussen vrouwen met kanker die support zoeken en zorgpartners die support bieden. Verbinding tussen deze partijen is belangrijk omdat in het enorme aanbod van versnipperde zorg in één klik de juiste informatie te vinden moet zijn. Daarbij is het belangrijk dat vrouwen met kanker een platform wordt geboden waar ze elkaar kunnen vinden en support wordt geboden voor een kwalitatief vitaal leven. Het vormen van een sociaal netwerk met lotgenoten zorgt voor een belangrijk vangnet voor vrouwen met kanker. Ook is het van belang dat de verbinding tussen Stichting Viva la Donna en haar achterban en stakeholders de komende jaren wordt geïntensiveerd en geoptimaliseerd. Door deze verbinding vergroten we het draagvlak voor onze doelstellingen en kunnen nog meer vrouwen worden ondersteund op hun weg naar kwaliteit van leven. Vertegenwoordigen vrouwen zijn in Nederland de afgelopen jaren geraakt door kanker. Dit is een enorm aantal en de gevolgen van de diagnose klinken via deze vrouwen in de gezinnen en de omgeving door. Voor deze groep is geen aparte vertegenwoordiging terwijl de invloed van de ziekte op vrouwen en de samenleving enorm is. Onze ervaring is dat juist deze kwetsbare groep vaak te maken heeft met de financiële consequenties van het ziek zijn. Werkgevers zijn zich vaak niet bewust van de enorme impact die de diagnose heeft en het effect van de behandeling op lichaam en geest. Daarbij voelen vrouwen zich vaker genoodzaakt om het gezin en het werk in combinatie met de behandeling tegen kanker te verdragen. In veel gevallen heeft de ziekte invloed op de werksituatie en soms kan het werk helemaal niet meer worden hervat. Dit heeft grote invloed op de financiële situatie. Bij verzekeringsmaatschappijen komt de laatste jaren wel meer het besef dat vrouwgerichte behandelingen vaker succesvoller zijn. Bij de politiek ontbreekt tot op heden dit besef van de invloed van kanker bij vrouwen op de samenleving. De steeds verder terugtrekkende overheid en het uitkleden van de gezondheidszorg leggen op de zelfredzaamheid van vrouwen een steeds grotere druk. Ondersteuning van de private sector gaat de komende jaren een steeds grotere rol spelen. Vrouwen met kanker hebben een VOICE nodig om hun problematiek onder de aandacht te brengen. Beleidsplan Stichting Viva la Donna, Pagina 4

6 Missie Stichting Viva la Donna wil alle vrouwen die door kanker zijn geraakt ondersteunen op weg naar een betere kwaliteit van leven. Dat doen wij met programma s op het gebied van vitaliteit en voeding en de organisatie van de Viva la Donna Day. Daarbij brengen we het belang van nazorg onder de aandacht bij publiek, verzekeraars, politiek en andere belanghebbende partijen. Visie De verwachting is dat het aantal kankerpatiënten in de toekomst nog meer zal toenemen. Er worden betere behandelmethodes ontwikkeld waardoor voor veel vrouwen kanker geen fatale ziekte meer hoeft te zijn maar een chronische is geworden. Chronisch, omdat zelfs nadat iemand genezen is verklaard van kanker men nog steeds blijft leven met de emotionele en lichamelijke gevolgen. Om de kwaliteit van leven te verbeteren is investering in complementaire zorg noodzaak. Stichting Viva la Donna zet zich in om het belang van complementaire zorg onder de aandacht te brengen. Beleidsplan Stichting Viva la Donna, Pagina 5

7 Wat heeft Viva la Donna bereikt sinds 2005? Verwenzorg: - Viva la Donna Day o Viva la Donna Day laten groeien tot een jaarlijks terugkerend evenement (al 8 edities geweest) o 720 instituten/behandelaars aangesloten bij Stichting Viva la Donna als partner van diensten: in 2006 en 2007 ondergingen elk jaar ca vrouwen een verwenbehandeling in 2008 t/m 2013 ondergingen jaarlijks ca vrouwen een verwenbehandeling o International Viva la Donna Day (Caribbean en België) - Verstrekken van verwenpakketten (tussen 500 en 2500 per jaar) - Verzorgen van verwenzorg op maat Voorlichting: De term verwenzorg geïntroduceerd Verwenzorg onder de aandacht van een groot publiek gebracht Voorlichting over verwenzorg persoonlijk, via handboeken en website Ontwikkeling en onderhoud informatieve website Maandelijks versturen van nieuwsbrieven Viva la Vie Magazine online feel good magazine( abonnees) Media-aandacht gegenereerd voor het belang van complementaire zorg voor vrouwen met kanker Lotgenoten met elkaar in contact gebracht Het belang van gespecialiseerde zorg voor vrouwen onder de aandacht gebracht Overige: Organisatie jaarlijkse sponsor- en herdenkingswandeling Walking with the Stars Ondersteuning (verwen)zorgpartners Financiële verslaglegging geprofessionaliseerd Honderden vrijwilligers begeleid Beleidsplan Stichting Viva la Donna, Pagina 6

8 Focuspunten Vitaalzorg Vergroten support Vertegenwoordigen Verbinden Voorlichting Verwenzorg Beleidsplan Stichting Viva la Donna, Pagina 7

9 Verwenzorg Jaarlijks vindt op of rond 29 mei de verwendag plaats. Op deze dag(en) ontvangen op honderden locaties in heel Nederland meer dan vrouwen kosteloos een verwenmoment. Dat kan zijn een schoonheidsbehandeling, yogales, kookmiddag of boottocht. Het gaat er hierbij om dat tijdens het verwenmoment ontspanning wordt geboden en de ziekte één moment kan worden vergeten. Deze zorg is voornamelijk op vrouwen gericht. Incidenteel is de verwenzorg ook voor mannen beschikbaar, maar mannen behoren voor Stichting Viva la Donna niet specifiek tot de doelgroep. Als ode aan al die sterke vrouwen hebben we deze dag Viva la Donna Day genoemd. Degene die een verwenmoment aanbieden noemen we partners van Stichting Viva la Donna en stellen belangeloos hun locatie, mankracht en kennis beschikbaar om een manier van ontspanning te bieden in of na een zware tijd. Maar Stichting Viva la Donna doet meer en steunt vrouwen het gehele jaar door met extra aandacht in de vorm van het uitreiken van verwenpakketten en het organiseren van like en win acties via de website en Facebook Benefit verwenzorg Uit onze ervaring en de reacties van patiënten blijkt dat verwenzorg wordt gezien als een moment om in volle ontspanning weer contact te maken met een vaak aangetast lichaam. Juist vrouwen hebben moeite om na de behandelingen tegen kanker weer een goede band op te bouwen met een lichaam dat ze in de steek heeft gelaten. Vaak horen we dat de Viva la Donna Day het moment is geweest dat een grote stap voorwaarts is gemaakt zowel emotioneel als fysiek. Verwenzorg is geen luxe maar een noodzakelijk moment om en een veilige omgeving levenskracht te verzamelen. In sommige gevallen om de strijd tegen kanker verder aan te gaan en in een aantal gevallen de strijd tegen kanker op te geven. Ook op deze laatste dagen momenten is het belangrijk dat de nabestaanden de patiënt nog een keer gelukkig hebben gezien en een mooi moment kunnen koesteren. : Bereiken van vrouwen in Nederland die getroffen zijn door kanker. Van deze vrouwen 5% een verwenmoment laten ondergaan ( vrouwen) Verder professionaliseren verwenzorg Handboek door ontwikkelen Partners verwenzorg vergroten Verwenpakketten Leveranciers sturen op verzoek en uit eigen beweging regelmatig monsters/samples en overtollige voorraden naar ons toe zodat we op maandelijkse basis een aantal lotgenoten een verwenpakket kunnen opsturen. Helaas is door de huidige crisis de aanlevering van verwenproducten teruggebracht naar een sporadische toezending zodat wij genoodzaakt zijn deze verwenpresenten zelfstandig in te kopen. Deze producten worden belangeloos ter beschikking gesteld. Helaas is er nog geen sponsor gevonden voor de verzendkosten van de verwenpakketten. Dit is een aanzienlijke kostenpost die drukt op het budget. Via ons netwerk van partners horen wij bij wie verwenpakket een welkome verrassing zou zijn waarna de verzending vanuit onze eigen organisatie plaatsvindt. Als het om grotere aantallen gaat dan worden op verzoek de verwenpakketten via inloop- en ziekenhuizen verspreid. Uitgifte verwenpakketten via ziekenhuizen en inloophuizen Sponsoraanbod vergroten Verwenpakketen op maat Beleidsplan Stichting Viva la Donna, Pagina 8

10 Vitaalzorg Door het toenemende aantal kankerpatiënten dat na de diagnose en behandelingen langer blijft leven is complementaire nazorg noodzakelijk. Stichting Viva la Donna is in de voorbereidende en onderzoekende fase van op welke wijze vitaal-zorg kan worden toegepast bij het hervinden van vitaliteit. Gelet op de positieve berichten over de kwaliteit van online coaching zal een vitaal-programma worden ontwikkeld voor een online digitaal platform. Oefeningen op het gebied van beweging en mindfulness zullen dagelijks kunnen worden gevolgd. Voeding en dieet zullen een belangrijk onderdeel zijn van het traject. Door het binden van coaches en zorgpartners op diverse gebieden aan het vitaal-programma zal de patiënt tijdens dit traject kunnen rekenen op persoonlijke gesprekken en begeleiding. Voor deze zorg zal worden samengewerkt met professionals uit de oncologische en medische wetenschap en zullen voedingsdeskundigen op het gebied van kankerzorg worden geraadpleegd. Noodzaak vitaalzorg Na de behandelingen tegen kanker begint de strijd pas echt. Vermoeidheid, problemen met littekens, algehele malaise en gevoelens van angst zijn veel voorkomende klachten. Tot op heden is er geen adequaat middel ontwikkeld om met deze dagelijkse belemmeringen om te gaan. De meeste hulp wordt versnipperd via ziekenhuizen en inloophuizen aangeboden. Tot op heden is kankerzorg vooral gericht op genezing en betere behandelmethoden tegen kanker. Vitaalzorg wordt essentieel willen we in Nederland de kosten voor nazorg beheersbaar houden. Dit zijn onder andere kosten voor fysiotherapie en psychosociale zorg. Benefit vitaalzorg Het is belangrijk dat er een algeheel protocol komt om patiënten na de behandelingen tegen kanker kwaliteit van leven terug te geven. Door aandacht te geven aan kwaliteit van leven komt de patiënt beter in haar energie en kan zij haar dagelijkse taken zoals werk en bezigheden in haar gezin sneller hervatten. Voor werkgevers zal sponsoring van het vitaal programma voordelen opleveren bij de herintreding van de medewerkers die door kanker zijn getroffen. Compleet overzicht van huidig aanbod maken Vitaal team opzetten Digitaal platform ontwikkelen Vitaalzorg Bekendheid vitaalzorg vergroten Ontwikkelen van 8 weken programma Adviesraad vitaalzorg samenstellen Beleidsplan Stichting Viva la Donna, Pagina 9

11 Vergroten van support Stichting Viva la Donna heeft afgelopen maanden geïnvesteerd in een nieuwe website en kan daarmee een platform bieden waarop support kan worden geboden. Wij bieden coaches, haarwerkers, diëtisten, fysiotherapeuten, sportcentra en vele andere zorgpartners middels een promotiepagina de mogelijkheid hun activiteiten via onze drukbezochte website onder de aandacht te brengen. Dit aanbod is gericht op ondersteuning op mentaal en fysiek vlak en wordt in veel gevallen door verzekeraars vergoed. Door het uitbreiden van dit aanbod kunnen vrouwen met kanker via de postcodezoeker in hun buurt zien welk aanbod er is. Op dit moment is de zorg versnipperd en Viva la Donna wil het aanbod van en informatie over deze zorg graag samenbrengen via haar website. Een vermelding via een promotiepagina op de website bedraagt 25,- exclusief BTW. We verwachten met deze dienst bezoekers regelmatiger terug te krijgen op onze website, het draagvlak van Stichting Viva la Donna te vergroten en een grotere betrokkenheid van publiek en organisaties te krijgen. We kunnen met een groter zorg- en productaanbod gedurende het gehele jaar door vrouwen met kanker blijven ondersteunen met voorlichting. Noodzaak zorgaanbod vergroten Als je door kanker bent getroffen is het van belang dat relevante informatie snel en effectief kan worden gevonden. Op dit moment is nazorg versnipperd bereikbaar waarbij elk ziekenhuis zijn of haar informatie verstrekt. Uit onze informatie blijkt dat dit versnipperde aanbod onrust geeft onder de doelgroep. Het centraal aanbieden van informatie over alles wat komt kijken na de diagnose kanker is belangrijk voor het verwerkingsproces. Benefit noodzaak zorgaanbod vergroten Het voordeel voor onze doelgroep is dat zij een database onder handbereik heeft met relevante informatie over alles wat met oncologische (na)zorg te maken heeft. Daarbij heeft het voor Viva la Donna als voordeel dat door het aanbieden van meer zorgaanbod de verbinding met Viva la Donna wordt vergroot. Zorgplatform promoten Partners zorgaanbod vergroten Informatieverstrekking ziekenhuizen over zorgaanbod Beleidsplan Stichting Viva la Donna, Pagina 10

12 Voorlichting Het geven van voorlichting op het gebied van vitaliteit, verwenzorg en mindfulness kan vrouwen die door kanker zijn getroffen houvast bieden op weg naar kwaliteit van leven. Door het vergroten van onze naamsbekendheid komen onze doelstellingen onder de aandacht van onze doelgroep: alle vrouwen die door kanker zijn getroffen. Daarmee hopen we dat Viva la Donna nog meer vrouwen met kanker kan ondersteunen op weg naar kwaliteit van leven. Voorlichting bieden over de gevolgen van kanker is belangrijk in de verwerking van de diagnose en het accepteren van de fysieke en mentale gevolgen van de behandeling. Het verstrekken van informatie over alles wat je als vrouw na de diagnose kanker raakt is van belang. Noodzaak voorlichting Op dit moment is bij het publiek nog weinig bekend over het positieve effect van verwen- en vitaalzorg. Er wordt nog te vaak gedacht dat na de behandelingen tegen kanker de strijd is gestreden. Helaas begint dan het zware gevecht pas want hoe kom je weer terug in je energie en pak je je baan weer op. Daarbij is de missie van Stichting Viva la Donna nog niet bij een groot publiek bekend. Dat is jammer want daardoor bereiken we met onze mooie boodschap nog niet genoeg vrouwen die door kanker zijn getroffen. Er zijn in Nederland vrouwen die leven met de gevolgen van kanker. Benefit voorlichting Met betere voorlichting over de gevolgen van kanker zal er vanuit het publiek, publieke sectoren en de politiek beter begrip ontstaan over de gevolgen van kanker op de kwaliteit van leven. Dit heft een gevoel van eenzaamheid en onbegrip op dat nu nog vaak speelt onder onze doelgroep. Dit gevoel van begrip draagt bij aan de verwerking van de diagnose kanker. Binnen 3 jaar vrouwen die door kanker zijn geraakt te bereiken met onze informatie Jaarlijks een publiekscampagne om de bewustwording over de gevolgen van kanker te vergroten Naamsbekendheid doelstellingen Viva la Donna vergroten Beleidsplan Stichting Viva la Donna, Pagina 11

13 Verbinding Verbinding tussen de partijen die zich bij Viva la Donna hebben aangesloten en diegene die van het zorg aanbod gebruik maken vindt nu nog niet krachtig genoeg plaats. Vrouwen die kanker hebben gehad kunnen via de zoekmodule een keer per jaar verwenzorg zoeken. Gezien het eenmalige contact, slechts alleen op de Viva la Donna Day is er van een langdurige verbinding geen sprake. Ook de verbinding met sponsoren en donateurs zijn onderbelicht maar van groot belang om onze toekomstige doelstellingen te kunnen realiseren. Daarbij willen we bezoekers van de website meer verbinden door het regelmatiger verversen van relevante informatie zodat zij vaker terugkomen. Onderlinge lotgenoten contact wordt nu nog niet gemotiveerd maar zou een stap naar een sterkere verbinding met onze doelgroep kunnen zijn. Daarbij zouden we ook aan persoonlijk contact op lotgenotendagen kunnen denken. Verbinding na de diagnose kanker geeft steun in het verwerkingsproces. Noodzaak verbinding Om onze doelstellingen te kunnen halen is een goede en sterke verbinding nodig tussen alle samenwerkende partijen. Om een groter draagvlak te creëren voor Stichting Viva la Donna is het gevoel van verbinding belangrijk. Zo wordt onze boodschap breder gecommuniceerd en ontstaat er een dieper commitment bij het publiek om zich voor Viva la Donna in te zetten. Verbinding tussen vrouwen met kanker en zorgpartners is van vitaal belang omdat het bestaansrecht van Viva la Donna zich daaraan ontleent. Belangrijk is ook dat er een lotgenotenforum of platform wordt ontwikkeld waarop vrouwen die door kanker zijn getroffen elkaar kunnen vinden voor vragen en support. Daar zou Facebook een grotere rol in kunnen spelen. Benefit verbinding Door een gevoel van verbinding te creëren zijn organisaties sneller bereid zich voor Viva la Donna in te zetten. Hierbij richten we ons niet alleen op het aansluiten van zorgorganisaties maar ook op het motiveren van personen en organisaties om voor Viva la Donna fondsenwervende acties te organiseren. Contact vrouwen met kanker en zorgpartners verbeteren Gevoelsmatige verbinding met Stichting Viva la Donna vergroten Ondersteuning lotgenoten fora Verbinding met sponsoren vergroten Beleidsplan Stichting Viva la Donna, Pagina 12

14 Vertegenwoordigen vrouwen zijn in Nederland afgelopen jaren geraakt door kanker. Dit is een enorm aantal en de gevolgen van de diagnose klinken via deze vrouwen in de gezinnen en de omgeving door. Voor deze groep is geen aparte vertegenwoordiging terwijl de invloed van de ziekte op vrouwen en de samenleving enorm is. Onze ervaring is dat juist deze kwetsbare groep veel te maken heeft met de financiële consequenties van het ziek zijn. Werkgevers zijn zich vaak niet bewust van de enorme impact die de diagnose heeft en het negatieve effect van de behandelingen op lichaam en geest. Daarbij voelen vrouwen zich vaker dan mannen genoodzaakt om ondanks de behandeling tegen kanker het gezin en het werk hier niet onder te laten lijden. In een groot aantal gevallen valt het werk weg en zijn de financiële consequenties niet te overzien. Bij verzekeringsmaatschappijen komt de laatste jaren wel meer het besef dat vrouwgerichte behandelingen vaker succesvoller zijn. De steeds verder terugtrekkende overheid en het uitkleden van de gezondheidszorg leggen op de zelfredzaamheid van vrouwen een steeds grotere druk. Ondersteuning door de private sector gaat de komende jaren een steeds grotere rol spelen. Noodzaak vertegenwoordiging Om deze grote groep vrouwen bij verzekeringmaatschappijen, werkgevers, politiek en publiek in het vizier te houden is op regelmatige basis overleg nodig om de behoeften van deze vrouwen onder de aandacht te brengen. Benefit vertegenwoordiging Als de problematiek van vrouwen die door kanker zijn getroffen zichtbaar wordt bij de belanghebbenden dan kan er daadwerkelijk beleid op worden afgestemd. Werkgevers kunnen zich bij programma s aansluiten om vrouwen sneller en vitaal aan het werk te houden. Zorgverzekeraars kunnen het aanbod in verzekeringen op vrouwen aanpassen en zijn beter in staat om support te bieden. Doelstelling onder aandacht te brengen bij pers, publiek en verzekeraars Problematiek zichtbaar maken Doelgroepen samenbrengen Beleidsplan Stichting Viva la Donna, Pagina 13

15 Hoe gaan we deze doelstellingen bereiken? Om de huidige doelstellingen te verbeteren en nieuwe te ontwikkelen is het van belang dat de organisatie verder naar een hoger plan wordt gebracht. Dat doen we door het professionaliseren van systemen en structuren. Elk onderdeel van de organisatie hebben we tegen het licht gehouden en daar waar nodig veranderingen aangebracht. Daarbij hebben we gebruik gemaakt van nieuwe IT-platformen waardoor we sneller in staat zijn om projecten toe te voegen en te verwijderen als de situatie daarom vraagt. Afgelopen jaren hebben we veel geleerd van het organiseren van verwendagen en het begeleiden van patiënten. Ook hieruit kunnen we onze ervaringen inzetten om onze dienstverlening te verbeteren. Het platform dat nieuw is ontwikkeld voor het aanbod van verwenzorg is voorbereid op de lancering van het vitaal zorgplan. Hiermee kunnen we naast (verwen)zorgpartners ook coaches, voedingsdeskundigen en sportprofessionals aan ons binden. De stringentere vraag naar transparantie heeft ons gemotiveerd de boekhoudkundige systemen te doorlopen en daar waar nodig aan te passen. Hierdoor wordt nog inzichtelijker gemaakt waar de bijeengebrachte fondsen aan worden besteed. Met deze nieuwe structuur is het makkelijker om aan de donateurs, fondsen en sponsors te laten zien waar we hun gulle giften aan hebben besteed. We verwachten dat door deze transparantie de bereidwilligheid om donaties te geven zal toenemen. Fondsenwerven is afgelopen jaren een onderdeel van de organisatie geweest dat wegens gebrek aan ondersteuning onvoldoende aandacht heeft gehad. De komende maanden zal de focus specifiek liggen op het werven van fondsen. Een belangrijk deel van het dekkingsplan hiervoor bestaat uit toekenningen van (publieke) fondsen. Beleidsplan Stichting Viva la Donna, Pagina 14

16 Organisatie Stichting Viva la Donna is een platte organisatie die gemakkelijk te benaderen is en in het uitvoeren van haar taken korte lijnen hanteert. De projecten worden veelal hands-on georganiseerd en daar waar nodig wordt directe hulp verleent. Het bestuur handelt de dagelijkse taken af en is direct en rechtstreeks aanspreekbaar. Het bestuur bestaat uit 3 personen te weten: de voorzitter, secretaris/penningmeester en een bestuurslid en zijn onbezoldigd. De besluiten worden op dagelijkse basis genomen waarvan verslag wordt gedaan in een besluitenlijst. Deze besluitenlijst wordt jaarlijks aan Accountantskantoor Ernst en Young overlegd. Good Governonce Stichting Viva la Donna hanteert de volgende maatschappelijke speerpunten en gedragsregels: Viva la Donna is onafhankelijk en neutraal op politiek, wetenschappelijk en religieus terrein. De initiatieven van Viva la Donna zijn voor iedereen toegankelijk ongeacht geloof, afkomst, geslacht en soort kanker die is gediagnosticeerd. Er wordt zorgvuldigheid in acht genomen ten aanzien van de privacy van lotgenoten, donateurs, vrijwilligers, medewerkers, ambassadeurs en hun medische gegevens. Er zijn gedragsregels opgesteld voor bestuur, medewerkers en vrijwilligers. Uitbouwen organisatie Vergroten transparantie Vergroten van de financiële slagvaardigheid Human Resources De basis van een succesvolle organisatie wordt gelegd door de medewerkers en de vele partners en vrijwilligers die Stichting Viva la Donna te ondersteunen in de uitvoering van haar doelstellingen. Dat is de bron van onze kracht. Op honderden locaties in Nederland vindt op of rond 29 mei de verwendag plaats die door één vrijwilliger/partner wordt georganiseerd. Deze partner wordt in zijn of haar uitvoering van taken gesteund door vrijwilligers. Dat betekent dat er in Nederland honderden vrijwilligers ten behoeve van de verwendag aan het werk zijn om vrouwen met kanker belangeloos een verwenbehandeling aan te bieden. Bestuur Het bestuur werkt op dagelijkse basis en voert alle voorkomende taken uit of stuurt deze door naar de betrokken medewerker of vrijwilliger met verzoek om uitvoering. Er is wekelijks teamoverleg om ervaringen uit te wisselen, lopende zaken te bespreken te verdelen en/of uit te voeren. Partners De partners van verwenzorg en andere complementaire zorg zien wij niet alleen als vrijwilligers maar ook als ons belangrijkste kapitaal om onze doelstelling te verwezenlijken: verwen of vitaalzorg aan vrouwen met kanker bieden. Zonder deze hele grote groep (vooral) vrouwen zouden we ons werk niet kunnen doen. Wij hebben de basis gelegd voor een vrijwilligersplan dat verschillende functies heeft. Ten eerste willen wij dat alle vrijwilligers zich registreren zodat wij weten hoeveel zich inzetten voor Viva la Donna en daarom vrijwilligersinformatie gerichter kunnen delen. Als tweede willen wij de vrijwilligers regelmatig in het zonnetje zetten om de betrokkenheid bij onze organisatie te vergroten. Beleidsplan Stichting Viva la Donna, Pagina 15

17 Vrijwilligersplan implementeren In 2014 Inzichtelijk maken vrijwilligers betrokkenheid In 2015 vrijwilligersbeleid continueren Markering en Communicatie Marketing en communicatie zijn belangrijke instrumenten om onze missie bekend te maken. Wij richten ons hierbij op al onze stakeholders zoals vrouwen met kanker maar ook onze sponsoren, vrijwilligers en zorgpartners. Daarvoor zetten we verschillende media in zowel off- als online. Daarbij zien we dat de online media inmiddels een vele malen groter bereik heeft gekregen dan de print media. Een actief gebruik van online media zoals Facebook, Twitter en het versturen van nieuwsbrieven zijn essentieel om onze zichtbaarheid te vergroten. Vergroten naamsbekendheid Versturen maandelijkse nieuwsbrief Optimaliseren Social Media Public Relations Om Stichting Viva la Donna onder de aandacht te brengen van een groot publiek maar ook deze aandacht vast te houden is een goede relatie met de pers en achterban noodzakelijk. Daarvoor is een structurele actie nodig die de inzet vergt. Stichting Viva la Donna is regelmatig onderwerp van pers in vakbladen en bladen gerelateerd aan de wellness en beautybranche. Voor de komende jaren staat er een actief persbeleid op de agenda waarbij we in een veranderend media en informatie landschap voor een uitdagende taak staan. Maandelijkse nieuwsbrief Maandelijks persmailingen Deelname persbijeenkomsten Sales Verkoop De verkoop van sieraden en promotieartikelen is afgelopen jaren een effectief middel gebleken om extra inkomsten genereren. Daarbij komt de financiële opbrengst totaal ten goede van onze doelstellingen. De armbanden worden verkocht bij partners aan de verwendag die zonder eigen winst doorverkopen en na afloop van de verkoopactie het verkoopbedrag aan de Stichting overmaken. T.b.v. de verwendag promotieproducten worden flyers, posters en T/shirts verkocht. Ook deze omzet wordt aangewend om de doelstellingen te realiseren. Promotiepagina We bieden de partners van de verwendag voor hun promotie een online pagina aan voor een financiële bijdrage van 25,-exclusief BTW. Daarmee staan ze het gehele jaar door op de drukbezochte pagina van Viva la Donna en zijn op postcode vindbaar voor onze doelgroep. Beleidsplan Stichting Viva la Donna, Pagina 16

18 Verkoop promotieproducten verhogen Advertentieverkoop verhogen Partner deelname promotiepagina s verhogen Deelname beurzen vergroten Finance Het inzichtelijk en transparant maken van de financiële stromen en het daarvan aanwenden voor onze doelstellingen is onze prioriteit. De penningmeester boekt zelf via een online boekhoudprogramma alle boekstukken in waardoor we dagelijks inzicht hebben in stand van de financiële situatie. Maar ook de donateurs en sponsoren hebben behoefte aan inzicht waaraan hun gedoneerde gelden worden besteedt. Om nog transparanter te maken waar de gelden aan worden uitgegeven is de structuur van de financiële verslaglegging in overleg met Accountantskantoor Ernst en Young verbeterd. Daarvoor is een nieuw grootboeksysteem ontwikkeld waarin onze doelstellingen duidelijk zijn gespecificeerd. Daarin zijn ook de organisatie en bestuurskosten transparanter weergegeven. Verslaglegging Jaarlijks wordt een verslag opgesteld waarin de bereikte resultaten zijn vastgelegd. Accountantskantoor Ernst en Young stelt de jaarrekening samen die bij het verslag wordt gevoegd. Dat doet zij met de door Viva la Donna aangeleverde financiële gegevens. Deze gegevens worden door ons administratiekantoor Dorith van der Meer uit het financiële boekhoudprogramma verzameld en aangeleverd. Vanaf 2103 wordt de jaarrekening gemaakt op basis van het nieuwe grootboeksysteem. Jaarrekening voor 1 april gepubliceerd Budget beheren Kostenbesparend werken Fondsenwerving Om onze doelstellingen te kunnen realiseren is een verhoging van sponsorgelden en donateurs dringend gewenst. In deze tijd van crisis merken we dat de financiële stromen minder worden en er harder aan sponsoren en fondsen moet worden getrokken. De komende jaren zal er gerichter fondsen worden aangeschreven die projectmatig zijn gerelateerd. Verwenpakketten kostendekkend maken (inclusief korting op verzenden) Donaties en giften verhogen Partners zorgplatform verhogen Actiever werven op online media zoals Facebook Fondsenwervend event organiseren Bekendheid vergroten bij service netwerken Samenvatting Stichting Viva la Donna zal zich de komende jaren blijven inzetten voor verbeterde zorg voor alle vrouwen die door kanker zijn getroffen. Dat doet zij met veel bevlogen partners en vrijwilligers en biedt complementaire zorg die de kwaliteit van leven kan verbeteren. Daarbij zal de aandacht van verwenzorg naar vitaalzorg worden verlegd en programma s worden ontwikkeld ter verbetering van de vitaliteit. Beleidsplan Stichting Viva la Donna, Pagina 17

19 Kerninformatie - Vier op de 10 mensen en drie op de 10 vrouwen krijgen in de loop van hun leven kanker. - Kanker is inmiddels doodsoorzaak nummer één. - Ongeveer mensen krijgen per jaar kanker en de verwachting is dat dit er in 2015 circa zullen zijn (een toename van 40% 1 ) - 10% van alle gevallen komt voor bij personen die al eerder kanker hebben gehad. - Kanker wordt een chronische ziekte genoemd. - 50% van de vrouwen met diagnose borstkanker worstelt nog lang met gevoelens van depressie - Kanker is niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk zeer ingrijpend. De psychotherapeut Grietske Pool en medisch socioloog Tesse Jaarsma spreken zelfs van een traumatische ervaring. - Na behandeling voor kanker is het vaak moeilijk om je vitaal te voelen vanwege chronische vermoeidheid, fysieke belemmeringen etc. - Van alle kankerpatiënten zoekt ongeveer 10% psychosociale hulp bij het verwerkingsproces. - De huidige nazorg bij kanker is ontoereikend volgens een recente conclusie van de Gezondheidsraad 2. Ook werd tot deze conclusie gekomen op de werkconferentie Oncologische revalidatie van 13 juni Het aantal patiënten met kanker dat een beroep zal doen op nazorg en revalidatie neemt sterk toe de komende jaren. 1 Bron: KWF 2 Rapport Nacontrole in de oncologie maart 2007 Beleidsplan Stichting Viva la Donna, Pagina 18

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Hersentumor.nl

BELEIDSPLAN. Stichting Hersentumor.nl BELEIDSPLAN Stichting Hersentumor.nl 2016-2018 1 VOORAF Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hersentumor.nl. Het beleidsplan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna Jaarverslag 2013 Stichting Viva la Donna INHOUDSOPGAVE 1. Doelstellingen 4 2. Organisatie 7 2.1 Bestuur 7 2.2 Personeelszaken 8 3. Inkomsten 10 3.1 Inkomsten commerciële activiteiten 10 3.2 Financiële

Nadere informatie

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek Inhoud Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Droomdag

Beleidsplan Stichting Droomdag Beleidsplan Stichting Droomdag Inhoud Inleiding Visie Missie Doelstellingen De organisatie De realisatie Vrijwilligersbeleid Organisatiestructuur MVO beleid Beleid t.a.v. klachten en voorkomen verstrengeling

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Steun het Helen Dowling Instituut Help kankerpatiënten en hun naasten

Steun het Helen Dowling Instituut Help kankerpatiënten en hun naasten Steun het Helen Dowling Instituut Help kankerpatiënten en hun naasten Het HDI hielp mij en mijn gezin om te gaan met de ziekte. Want kanker heb je niet alleen. Monique Het Helen Dowling Instituut Kanker

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Beleidsplan Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2014 2017 Inhoud 1 Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 3 2 Organisatie 5 3 Afgesproken beleid periode 2014-2017 6 4 Activiteiten 7 5 Financiën

Nadere informatie

Beauty Talk. Epilfree langdurig ontharen bij Istrar Nails & Beauty

Beauty Talk. Epilfree langdurig ontharen bij Istrar Nails & Beauty In deze aflevering van Beauty Talk - Epilfree langdurig ontharen - Wist U dat. - Nieuwe partner - Beauty moment, Pluimen en VVV bonnen inleveren. - Vernieuwde prijslijst - Viva la Donna Day 2012 - Ladies

Nadere informatie

STRATEGIE. maagleverdarmstichting.nl

STRATEGIE. maagleverdarmstichting.nl maagleverdarmstichting.nl NIEUWE UITDAGINGEN De Nederlandse gezondheidszorg is volop in verandering. Gezondheid is niet langer de afwezigheid van ziekte, maar het vermogen van mensen om met de fysieke,

Nadere informatie

VERWENMOMENTEN HAIR - BODY - MIND

VERWENMOMENTEN HAIR - BODY - MIND VERWENMOMENTEN HAIR - BODY - MIND Studio looks zet zich in om ondersteuning en ontspanning te kunnen bieden bij uiterlijke, fysieke en psychische veranderingen welke het gevolg van kanker kunnen zijn.

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek Inhoud Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting ALSopdeweg!

Beleidsplan Stichting ALSopdeweg! Beleidsplan 2015-2020 Stichting ALSopdeweg! Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Missie en Doelstellingen 3. Visie en Ambitie 4. Interne ontwikkelingen/ Organisatie Stichting 5. Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

ANBI en communicatie. Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt

ANBI en communicatie. Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt ANBI en communicatie Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt Inhoud presentatie 1 Wat is ANBI waard? 2 Fondswerving in Nederland 3 Plan van aanpak 4 Ondersteuning SupportPunt Wat is ANBI waard?

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Communicatie en PR Website en social media Nieuwsbrief Bladzijde 4 Communicatie en PR Overig

Nadere informatie

Stichting Kinderhulp Benelux

Stichting Kinderhulp Benelux Stichting Kinderhulp Benelux Contents Organisatie...1 Doelstelling:...2 Visie:...2 Missie:...2 Samenstelling bestuur:...2 Activiteiten...3 Doneren...3 Vrijwilliger worden...3 Projecten steunen...3 Collecteren...3

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014 STICHTING VERHUISDIEREN.NL MATCHT MENS & DIER

BELEIDSPLAN 2014 STICHTING VERHUISDIEREN.NL MATCHT MENS & DIER BELEIDSPLAN 2014 STICHTING VERHUISDIEREN.NL MATCHT MENS & DIER INHOUD Wie zijn we Visie - onze doelstellingen Missie - wat doen we en waarom Resultaten tot nu toe Toekomstplannen komende jaar Wat zijn

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt"

Jaarverslag 2013 Stichting Als kanker je raakt Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt" Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Bestuurssamenstelling 3 Doelstelling en beleid 4 Organisatie en beloningsbeleid 4 Verslag activiteiten 4 Doelen voor

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 www.kinderfondsennederland.nl Stichting Kinderfondsen Nederland Beleidsplan 2016-2020 Inhoud Pagina 1. Inleiding beleidsplan 1 2. Stichting Kinderfondsen Nederland 1 3. Doelstelling

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 Wakibi Samen 1 wereld zonder armoede Microfinanciering voor ondernemers in ontwikkelingslanden Inhoudsopgave 1. Introductie. 1 2. Visie & Missie. 1 3. Doelstellingen 2 4. Organisatie..

Nadere informatie

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Resultaten 2013... 4 1.1 Fondsenwerving... 4 1.2 Cliënten... 4 1.3 Doorverwijzers... 5 1.4 Public Relations en communicatie... 6 2. Organisatie... 7 2.1

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht Beleidsplan 2014-2017 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal - 9 mei 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Villa Balans

Beleidsplan Stichting Villa Balans Beleidsplan Stichting Villa Balans Juni 2017- december 2018 Herkenning en erkenning Aandacht voor kinderen/gezinnen Samenwerking met zorgverleners verbeteren Informatie Je verhaal kunnen delen Inleiding

Nadere informatie

Steun voor mensen met kanker aan:

Steun voor mensen met kanker aan: vereniging voor mensen met blaas- of nierkanker Steun voor mensen met kanker aan: blaas nier nierbekken urineleider plasbuis Steun voor u Steeds meer mensen worden geconfronteerd met blaas- of nierkanker.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Droomwens. Versie 01-07-2012 Capelle a/d IJssel

Beleidsplan Stichting Droomwens. Versie 01-07-2012 Capelle a/d IJssel Beleidsplan Stichting Droomwens Versie 01-07-2012 Capelle a/d IJssel Inhoud Voorwoord 1 Organisatie kort en bondig... 1.1 Wie we zijn... 1.2 Visie, missie, kernwaarden... 2 Samenwerkingsverbanden... 3

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2016 Stichting Lach voor een Dag Een lach is in een flits voorbij, maar de herinnering eraan blijft altijd. Beleidsplan 2015-2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Historie 3 Huidig bestuur 3 Missie

Nadere informatie

Stichting Verhuisdieren.nl. Matcht mens & dier

Stichting Verhuisdieren.nl. Matcht mens & dier Stichting Verhuisdieren.nl Matcht mens & dier BELEIDSPLAN 2017 INHOUD Wie zijn we Visie - onze doelstellingen Missie - wat doen we en waarom Resultaten tot nu toe Toekomstplannen komende 3 jaar Wat zijn

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Voorwoord Resultaten Fondsenwerving Cliënten Public Relations en communicatie Organisatie...

Voorwoord Resultaten Fondsenwerving Cliënten Public Relations en communicatie Organisatie... Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Resultaten 2016... 3 1.1 Fondsenwerving... 3 1.2 Cliënten... 3 1.3 Public Relations en communicatie... 4 2. Organisatie... 5 2.1 Doel van

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar Beleidsplan Stichting Voor Door Met Elkaar Plaats S'Hertogenbosch Datum 3 februari 2015 Opgesteld door N. Remkes-Nienhuis nanda.remkes@voordoormetelkaar.nl R. Oosterbaan ron.oosterbaan@voordoormetelkaar.nl

Nadere informatie

Voorwoord. Corinne de Haas Voorzitter Stichting Viva la Donna. Jaarverslag 2012 Viva la Donna 2013

Voorwoord. Corinne de Haas Voorzitter Stichting Viva la Donna. Jaarverslag 2012 Viva la Donna 2013 Jaarverslag 2012 2013, Stichting Viva la Donna. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Voor U ligt het nieuwste beleidsplan van de V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners. 1. Inleiding Dit beleidsplan is een leidraad voor het bestuur van de V&VN

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie

Oncologische Revalidatie Libra R&A Revalidatie Oncologische Revalidatie Herstellen na kanker Uw primaire behandelingen in het ziekenhuis zijn achter de rug en u probeert de draad van uw leven weer op te pakken. Dat blijkt niet

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt!

Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt! Verwijzers informatie Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt! Ernstige chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Heeft uw patiënt ernstige chronische rug-,

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5 Bel ei dspl anst i c ht i nggeef Gez ondhei d Geef Gez ondhei d. nu201 4 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en doel GeefGezondheid 1.2 Over crowdfunding Het succes van crowdfunding Crowdfunding via GeefGezondheid.nu

Nadere informatie

Stichting Kinderhulp Benelux

Stichting Kinderhulp Benelux Stichting Kinderhulp Benelux Contents Organisatie... 1 Doelstelling:... 2 Visie:... 2 Missie:... 2 Samenstelling bestuur:... 2 Activiteiten... 3 Doneren... 3 Vrijwilliger worden... 3 Projecten steunen...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting OnbeperktSport

Beleidsplan Stichting OnbeperktSport Beleidsplan Stichting OnbeperktSport Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 2 Doelgroep/Doelstellingen 3 Bestuur 4 Samenwerkingsverbanden 5. Het beheer van het vermogen 6. Financieel beleid 7 Promotie Voorwoord

Nadere informatie

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT JAARVERSLAG 2016 GEDEMPTE SCHALBURGERGRACHT 99 2021AK Haarlem info@daretosharefoundation.com 06-81318513

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Achtergrond 2.2 Onderbouwing 3. Identiteit 6 3.1 Missie & visie 3.2 Doelstelling 3.3 Strategie 4. Organisatie

Nadere informatie

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009 Beleidsplan Voor de jaren 2008-2009 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Doe Wat. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Versie 1.0 - december 2012 2012-2013 Inhoud Opbouw van het beleidsplan 3 De interne organisatie 4 Werving van financiële middele 5 Wijze van fondsenwerving 6 Doelen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Move For Health - Hooglanderveen

Beleidsplan Stichting Move For Health - Hooglanderveen Beleidsplan Stichting Move For Health - Hooglanderveen Inleiding Stichting Move For Health is een initiatief voortgekomen uit een aantal actieve leden van de hardloop groep verbonden aan healthclub Fit2Move

Nadere informatie

Beleidsplan De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten.

Beleidsplan De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten. Beleidsplan 2017 2019 De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten. 1. De vereniging De Depressie Vereniging is erkend door het Ministerie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014 Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2014 Versie 1.0 Inleiding Het jaar 2013 stond in het teken van de oprichting van Stichting Lunga Foundation. Met overtuiging en trots is Stichting Lunga Foundation

Nadere informatie

Beleidsplan. Everybody Needs Somebody. Datum:

Beleidsplan. Everybody Needs Somebody. Datum: Beleidsplan Everybody Needs Somebody Datum: 16-10-2017 Het beleidsplan geeft inzicht in de missie, doelstelling en strategie en de hieruit voortvloeiende taken van Stichting Button4life. Een overzicht

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Beleidsplan 2013/2014 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Doelstellingen 2013/2014 Bladzijde 6 Uitgaven Overige inkomsten PR Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Beleidsplan Manoukefonds

Beleidsplan Manoukefonds Inhoud Voorwoord... 3 Missie... 4 Visie... 4 Identiteit... 5 Organisatiestructuur... 6 Samenwerking en ondersteuning... 7 Financieel beleid... 8 Communicatiebeleid... 9 Slotwoord...10 2 Voorwoord Dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Diabest Inleiding

Beleidsplan Stichting Diabest Inleiding Beleidsplan Stichting Diabest 2017-2018 Inleiding Stichting Diabest staat voor het verkennen van grenzen, ontdekken van mogelijkheden, verwezenlijken van dromen voor mensen met Diabetes. Dit doen we door

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

Beleidsplan climb2raise

Beleidsplan climb2raise Stichting 2climb2raise ONZE ANBI STATUS per 01-01-2016 Beleidsplan 2015-2016 2climb2raise Algemeen Als stichting zetten wij ons in om (ex) Kankerpatiënten deel te laten nemen aan de Alpe d'huzes. Onze

Nadere informatie

Psychosociale begeleiding

Psychosociale begeleiding Borstkliniek Voorkempen Psychosociale begeleiding Borstkliniek Voorkempen Sofie Eelen psychologe AZ St Jozef Malle 9-12-2008 1 Diagnose van kanker Schokkende gebeurtenis Roept verschillende gevoelens en

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

Stichting ALSopdeweg! Kantoor Postadres

Stichting ALSopdeweg! Kantoor Postadres Jaarplan 2015 Inhoud 1- Inleiding 2- Huidige werkwijze a. Inschrijving & aanvraag b. Hulpmiddelen & kosten c. Evaluatie & onderhoud 3- Activiteiten stichting 4- Tot slot 1- Inleiding Stichting Alsopdeweg!

Nadere informatie

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016 Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe Beleidsplan 2015 2016 Inhoudsopgave De doelstelling en het werk van de stichting De wijze waarop de stichting geld werft Het beheer en de besteding van het vermogen

Nadere informatie

Ga door met mijn strijd. Amyotrofische Laterale Sclerose. www.als.nl. Informatie over ALS, het ALS Centrum en Stichting ALS Nederland

Ga door met mijn strijd. Amyotrofische Laterale Sclerose. www.als.nl. Informatie over ALS, het ALS Centrum en Stichting ALS Nederland Ga door met mijn strijd Amyotrofische Laterale Sclerose Informatie over ALS, het ALS Centrum en Stichting ALS Nederland www.als.nl Amyotrofische Laterale Sclerose is een dodelijke zenuw-spierziekte waarbij

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

SPORTPLAN P MAAT. Voor sport. Tegen kanker.

SPORTPLAN P MAAT. Voor sport. Tegen kanker. P MAAT Voor sport. Tegen kanker. Voor sport. Tegen kanker. De kanker heeft mij niet belemmerd in mijn eigen sportuitoefening en ik heb ervoor gezorgd dat ik zowel voor en na de operatie, als tijdens de

Nadere informatie

Als één team achter de sporters met een handicap

Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Goražde Beleidsplan

Stichting Vrienden van Goražde Beleidsplan STICHTING VRIENDEN VAN GORAŽDE MEIDOORNSTRAAT 65, 1505 TS ZAANDAM 06-50298575 Facebook info@vriendenvangorazde.com www.vriendenvangorazde.com OPGERICHT: 12 JUNI 2013 TE ZAANDAM KAMER VAN KOOPHANDEL : 58153128

Nadere informatie

WAT DOEN MENSEN OP FACEBOOK?

WAT DOEN MENSEN OP FACEBOOK? IN DIT WEBINAR Slim inhaken op typisch Facebook-gedrag Kenmerken van goede content Hoe je binnen 30 min. per week blijft Interessante functies binnen Facebook Mijn aanbod voor jou Adverteren op Facebook

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting HungerNdThirst

Beleidsplan Stichting HungerNdThirst Beleidsplan Stichting HungerNdThirst 2016-2017 WAAROM STICHTING HUNGERNDTHIRST Kanker In 2015 kregen volgens de meest recente schatting van IKNL 105.000 mensen kanker, 300 meer dan in 2014 (0,3%). IKNL

Nadere informatie

H.307216.0714. Waar kunt u terecht als u kanker heeft

H.307216.0714. Waar kunt u terecht als u kanker heeft H.307216.0714 Waar kunt u terecht als u kanker heeft Inleiding Bij u is kanker geconstateerd. Tijdens of na uw ziekte kunt u te maken krijgen met situaties waar u geen raad mee weet, ook wanneer de behandeling

Nadere informatie

Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties. moet zichzelf kunnen zijn

Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties. moet zichzelf kunnen zijn Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties Ieder mens moet zichzelf kunnen zijn Daarom bewaakt en versterkt Het Blauwe Fonds de rechten van homoseksuelen. We nodigen je uit om Het Blauwe Fonds

Nadere informatie

RE CAP. Ondersteuning bij werkhervatting na een diagnose kanker. Samenwerking tussen VUmc & Re turn Werkkracht bij kanker

RE CAP. Ondersteuning bij werkhervatting na een diagnose kanker. Samenwerking tussen VUmc & Re turn Werkkracht bij kanker RE CAP Ondersteuning bij werkhervatting na een diagnose kanker Samenwerking tussen VUmc & Re turn Werkkracht bij kanker info@re turn.nl www.re turn.nl Re turn Opgericht in 2009 door Ragna van Hummel Volledig

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2015

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2015 BELEIDSPLAN Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Periode 2015 Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Postbus 66 1775 ZH MIDDENMEER RSIN/fiscaal nummer: 8518 79 950 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Oncologische revalirrevalidatiebehandeling

Oncologische revalirrevalidatiebehandeling Informatie voor de patiënt Oncologische revalirrevalidatiebehandeling Laat zien wat je kunt Revalideren bij kanker: oncologische revalidatie Kanker is een ingrijpende ziekte die de balans in het leven

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie Oncologische Revalidatie

UMCG Centrum voor Revalidatie Oncologische Revalidatie UMCG Centrum voor Revalidatie Oncologische Revalidatie Revalideren bij of na kanker UMCG Centrum voor Revalidatie Oncologische Revalidatie Revalideren bij of na kanker 1 Oncologische Revalidatie 2 UMCG

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013

JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013 JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van het bestuur 3 Stichting Vrienden van Reade 4 De organisatie 5 De projecten 6 Jaarrekening 8 2 VOORWOORD VAN DE VOORZITTER Reade

Nadere informatie

Naam:... man/vrouw. Geboortedatum:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobiel nummer:... adres:...

Naam:... man/vrouw. Geboortedatum:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobiel nummer:...  adres:... Aanmeldingsformulier Oncologische Revalidatie Jeroen Bosch Ziekenhuis Herstel & Balans of Fysieke training Om in aanmerking te komen voor Oncologische Revalidatie moet u het aanmeldingsformulier invullen

Nadere informatie

Stichting Lach voor een Dag. Beleidsplan

Stichting Lach voor een Dag. Beleidsplan Stichting Lach voor een Dag Beleidsplan Inleiding De Stichting Lach voor een Dag werd op 9 juli 2013 opgericht. De aanleiding hiervoor was de wens om structuur en uitbreiding te geven aan bestaande, incidentele

Nadere informatie

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020 fa ir frie n d s 1. Inleiding Dit beleidsplan is opgesteld om vast te leggen wat de toekomstvisie is van de Stichting Fairfriends Foundation. Hierin willen

Nadere informatie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie Een andere kijk op werken kanker en re-integratie human support grensverleggend mensenwerk Kanker wordt steeds meer een chronische ziekte, dus krijgen organisaties en werkgevers in toenemende mate te maken

Nadere informatie

Samen voor kankerpatiënten

Samen voor kankerpatiënten Samen voor kankerpatiënten DE ZIEKTE EVEN VERGETEN OM ER BETER TEGEN TE VECHTEN De Stichting Mimi Ullens: de gulle daad van een oud-patiënte De Stichting Mimi Ullens werd in december 2004 opgericht, op

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 op hoofdlijnen Ronald McDonald Huis Den Haag

Beleidsplan 2016 op hoofdlijnen Ronald McDonald Huis Den Haag Beleidsplan 2016 op hoofdlijnen Ronald McDonald Huis Den Haag Voorwoord None of us is as good as all of us Quote Ray Kroc, oprichter McDonald s corporation. De Ronald McDonald Huizen zijn autonome stichtingen

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Verslaglegging bestuur

Verslaglegging bestuur Verslaglegging bestuur Als bestuur van het Stichting Present Putten (Present Putten) kijken we met een tevreden blik terug op het jaar 2014. Present Putten heeft veel betekenisvolle projecten mogelijk

Nadere informatie

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer ANBI STATUS 2015 Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer Inleiding Stichting The Hang- Out 010 is een nieuwe organisatie. De stichting is begin 2015 opgericht bij

Nadere informatie

Sponsorpakket Parrot Runners team 102

Sponsorpakket Parrot Runners team 102 Sponsorpakket Parrot Runners team 102 Deelnemend team Roparun 2015 Parrot Runners in 2015 wederom van start voor het goede doel! In 2015 nemen de Parrot Runners voor de 10 e, en tevens laatste, keer deel

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2015 (update)

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2015 (update) Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2015 (update) Versie 1.1 Inleiding Na de oprichting in 2013 stond het jaar 2014 in het teken van de projecten die gerealiseerd werden om het weeshuis The Farm

Nadere informatie

Jaarplan stichting Anders 2014

Jaarplan stichting Anders 2014 Jaarplan stichting Anders 2014 Datum: 1 februari 2014 1 Gegevens organisatie Naam stichting Anders RSIN Nummer 802149169 KvK Nummer 41081953 Internetadres www.stichtinganders.nu Postadres Postbus 308,

Nadere informatie

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Geef Prostaatkanker het nakijken 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Organisatie 2. Strategie a. Statutaire doelstelling b. Afwezigheid van winstoogmerk c. Bestemming

Nadere informatie