Heldere koers naar de toekomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heldere koers naar de toekomst"

Transcriptie

1 HAVENSCHAP MOERDIJK JAARGANG 2 NUMMER 3 OKTOBER 2013 Havenstrategie Moerdijk 2030 Heldere koers naar de toekomst A2B-online Container Division van start op Moerdijk Huiskamp Advocatuur kiest bewust voor Moerdijk Gedeputeerden Bert Pauli en Yves de Boer warm voorstander Havenstrategie

2

3 VOORWOORD Havenstrategie 2030: ambitieuze stip op de horizon Het belangrijkste knooppunt van duurzame logistiek, duurzame chemie- en procesindustrie van de Vlaams Nederlandse Delta, in balans met haar omgeving en als basis voor een vitale regio. Dat is kort gezegd de ambitie die wij in de Havenstrategie 2030 verwoorden. Met grote trots presenteren wij deze toekomstvisie op het Havenen Industrieterrein Moerdijk. Voor het eerst formuleren wij als Havenschap samen met onze partners een heldere stip op de horizon. De Strategie vormt als het ware de blauwdruk voor de toekomst, waarin we een duidelijk economisch profiel neerzetten. Hiermee weten inwoners en ondernemers wat ze van ons kunnen verwachten, zodat we samen het Haven- en Industrieterrein verder kunnen ontwikkelen. Samen is een belangrijk sleutelwoord in dit proces. Een visie als deze ontwikkel je niet alleen, in een achterkamertje. We -de gemeente Moerdijk, de Provincie Noord-Brabant en het Havenschap Moerdijk- vonden het belangrijk om de Havenstrategie samen met onze stakeholders te ontwikkelen. We leven immers niet op een eiland en zijn mede afhankelijk van de ontwikkelingen, kansen en bedreigingen om ons heen. Tijdens verschillende interactieve sessies haalden we de ingrediënten op voor de uiteindelijke focus en marsroute voor de doorontwikkeling van het Haven- en Industrieterrein. Deze concept strategie ontwikkelden we niet alleen vanuit een economisch perspectief. Geen groei om de groei. Leefbaarheid en duurzaamheid zijn de twee andere belangrijke pijlers waarop deze visie is gebouwd. We denken hiermee een verhaal te hebben neergelegd waarbij people, planet en profit met elkaar in balans zijn. De afgelopen periode benutten we om reacties op de visie op te halen bij onze stakeholders; bedrijven, overheidsorganisaties, collega-havenbedrijven en omwonenden. We vinden het belangrijk om te weten wat u er van vindt, welke zaken u mist en vooral of en welke kansen u voor uzelf ziet. Deze laatste vraag wil ik u ook vanaf deze plek weer stellen. Ziet u kansen voor uzelf om deel uit te maken van de uitvoering van, dan hoor ik dat graag! In dit magazine vindt u een samenvatting van de Havenstrategie. Ook gedeputeerden Bert Pauli en Yves de Boer komen aan het woord over het economisch belang van de Havenstrategie. Ik wens u veel leesplezier met deze editie van Havenschap Moerdijk BUSINESS! Ferdinand van den Oever Directeur Havenschap Moerdijk HAVENSCHAP MOERDIJK BUSINESS NUMMER 3 OKTOBER

4 HAVENSCHAP MOERDIJK JAARGANG 2 NUMMER 3 OKTOBER 2013 Redactie 3 Havenstrategie 2030: ambitieuze stip op de horizon Havenstrategie Moerdijk 2030 Heldere koers naar de toekomst A2B-online Container Division van start op Moerdijk Huiskamp Advocatuur kiest bewust voor Moerdijk Gedeputeerden Bert Pauli en Yves de Boer warm voorstander Havenstrategie Havenschap Moerdijk BUSINESS Jaargang 2 - Nummer 3 - oktober 2013 EEN UITGAVE VAN Havenschap Moerdijk Plaza SL Moerdijk T: (0168) UITGEVER Marjolein Bömer-Coppens Judith Vinkenvleugel Afdeling Communicatie PR Havenschap Moerdijk REDACTIE Bas den Otter Judith Vinkenvleugel FOTOGRAFIE Henk van Veen DB Beeldbank VORMGEVING HJ Media Groep Ridderkerk T: (0180) RELATIEBEHEER VERKOOP Bart van Rijnsbergen T: Column Yves de Boer: Groot potentieel voor haven Moerdijk 6 Havenstrategie Moerdijk 2030: Heldere koers naar de toekomst 9 Business Nieuws 10 A2B-online Container Division van start op Moerdijk 12 "Havenstrategie Moerdijk 2030 is van enorm belang" 15 Business Nieuws 16 Huiskamp Advocatuur kiest bewust voor Moerdijk 18 Helmink Communicatie Groep: één van de betere telecombedrijven OPLAGE exemplaren in controlled circulation bij Drechtsteden BUSINESS, Rijnmond BUSINESS, West-Brabant BUSINESS VERANTWOORDELIJKHEID Aan artikelen en rubrieken wordt de grootst mogelijke aandacht besteed, maar de ervaring leert dat fouten nooit helemaal zijn te voorkomen. Daarom kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor eventuele onvoorziene gevolgen veroorzaakt door fouten in gegevens die door derden zijn aangeleverd. Het auteursrecht op de in dit magazine verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. Advertenties 2 VHC Kreko groep 4 I4-You 19 Helmink Communicatie Groep 20 I4-You 4 HAVENSCHAP MOERDIJK BUSINESS NUMMER 3 OKTOBER 2013

5 COLUMN Groot potentieel voor haven Moerdijk Het zal weinigen ontgaan zijn dat het havenschap, de gemeente Moerdijk en de Provincie Noord-Brabant onlangs de nieuwe havenstrategie gepresenteerd hebben. We hebben daarin de groeistrategie geformuleerd waarbij het haven- en industriegebied in balans blijft met de omgeving. De haven van Moerdijk is de tweede economische motor van Brabant met veel potentie voor groei. De haven heeft een centrale plek in de Vlaams-Nederlandse delta en is goed gepositioneerd binnen de logistiek en maintenance-hotspot van West-Brabant. Het Rijk en de EU erkennen deze kracht van de haven ook, zoals blijkt uit het uitroepen van Moerdijk tot 4e kernzeehaven. Binnen de groeistrategie is ook veel oog voor de balans met de omgeving, natuur en mens. De stuurgroep die de havenstrategie heeft opgesteld is tot de conclusie gekomen dat die balans te behouden is. Het is goed om met de inwoners van het naastgelegen dorp Moerdijk nu een dialoog te starten over de toekomst van het dorp. Hoe ziet iedereen zich zelf, het dorp en het havengebied over twintig jaar. en het aansluiten bij de kracht van de regio. Het havenschap voorkomt dat willekeurige bedrijven zich vestigen op het voormalig terrein van Shell. En zo zal het havenschap ook duidelijke eisen stellen aan bedrijven die zich op het Logistiek Park Moerdijk willen vestigen. Zo maakt het havenschap optimaal gebruik van de kracht van aanwezige bedrijven en infrastructuur. En het voorkomt dat de aanzienlijke bedrijventerreinen kannibaliserend werken ten opzichte van andere bedrijventerreinen in de regio. Het kan wel even duren voor op deze wijze alle beschikbare terreinen uitgegeven zijn, maar een strategie ga je per definitie voor de lange termijn aan. Deze uitgave van Havenschap Moerdijk Business staat geheel in het teken van de havenstrategie en is alleen daarom al een must-read. Ik vind het van groot belang om de havenstrategie zelf nadrukkelijk te bespreken met economische stakeholders en andere geïnteresseerden. Het stelt namelijk een heel duidelijk kader voor de komende decennia. Dat kader biedt bedrijven zicht op de geschiktheid van het haven- en industrieterrein om zich te vestigen. Het kader helpt in de keuzes om welke faciliteiten binnen het haven- en industrieterrein verder uit te bouwen. En het houdt het havenschap scherp bij de acquisitie van nieuwe bedrijven voor het haven- en industrieterrein. Bij de acquisitie van nieuwe bedrijven houdt het havenschap met de strategie in het achterhoofd er rekening mee of een bedrijf past binnen het havenen industriegebied. Dit heeft te maken met het stimuleren van synergie tussen individuele bedrijven, het versterken van het hele haven- en industriegebied Yves de Boer gedeputeerde Noord-Brabant en voorzitter Raad van Bestuur Havenschap Moerdijk HAVENSCHAP MOERDIJK BUSINESS NUMMER 3 OKTOBER

6 HAVENSTRATEGIE MOERDIJK 2030 Havenstrategie Moerdijk 2030 Heldere koers naar de toekomst Het Haven- en Industrieterrein Moerdijk is als vierde zeehaven van Nederland een belangrijke economische hotspot voor zowel de provincie Noord-Brabant als voor Nederland. Door de strategische ligging in de Vlaams Nederlandse Delta vormt Moerdijk een belangrijk knooppunt tussen de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen. Er liggen veel kansen om het Haven- en Industrieterrein verder te laten groeien. In de Havenstrategie 2030 die het Havenschap Moerdijk, de gemeente en provincie Noord-Brabant onlangs gezamenlijk presenteerden, wordt een heldere en ambitieuze koers voor de toekomst uitgezet. Een koers waarin de haven en haar omgeving in goede harmonie naast elkaar kunnen bestaan en waarin de belangen van people, planet en profit in balans zijn. Groei van de haven is niet alleen goed voor de bedrijven maar betekent ook kansen voor de werkgelegenheid in de regio. Expansie van de haven zorgt indirect ook voor het behoud van de diversiteit van voorzieningen in de regio zoals winkels, scholen, clubs en verenigingen. In Brabant is het Moerdijkse Haven- en Industrieterrein inmiddels uitgegroeid tot de tweede economische motor van de provincie. Om groei te bewerkstelligen wil Moerdijk zo goed mogelijk voorsorteren op ontwikkelingen die zich regionaal, Europees en mondiaal voordoen. Denk aan het toenemende belang van samenwerking tussen havens in de Vlaams Nederlandse Delta. Maar ook aan het toenemende belang van nieuwe ICT-systemen, aan de duurzaamheidtrends in de logistiek, chemie en energievoorziening en aan het toenemende belang van recycling en hergebruik van grondstoffen. Deze trends en ontwikkelingen bieden voor Moerdijk volop kansen voor verdere groei. Punten waarin Moerdijk op dit moment al een goede uitgangspositie heeft. In nauwe samenhang met de ontwikkelingen is ook de realisatie van het Logistiek Park Moerdijk in de komende jaren van groot belang. Ambities Moerdijk wil in 2030 hét belangrijkste knooppunt van duurzame logistiek en duurzame chemie en procesindustrie zijn in de Vlaams Nederlandse Delta. Drie belangrijke punten; waardecreatie, duurzaamheid en veiligheid staan centraal. Waardecreatie Moerdijk heeft veel kwaliteiten om meer goederenstromen naar zich toe te trekken. De Vlaams Nederlandse Delta ligt strategisch tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. Het Haven- en Industrieterrein biedt ruimte voor de logistieke overslag en voor de chemische 6 HAVENSCHAP MOERDIJK BUSINESS NUMMER 3 OKTOBER 2013

7 HAVENSTRATEGIE MOERDIJK 2030 industrie om te groeien en ook zijn er vier mogelijkheden voor de aan- en afvoer van goederen: via een buizensysteem, via het water, de weg of het spoor. Met de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk wordt de sterke logistieke positie van het terrein in West-Brabant verders versterkt. Moerdijk wil de groei van goederenstromen versterken door stevig in te zetten op de afhandeling van containers die via Rotterdam en Antwerpen Europa binnenkomen. Ook het laten groeien van het aantal Europese kustvaartroutes die Moerdijk aandoen en een groei van groene chemie en procesindustrie zijn belangrijke speerpunten. Hierbij gaat het niet alleen om groei om de groei. Moerdijk wil deze groeiende goederen- en productiestroom juist gebruiken om op het Haven- en Industrieterrein extra diensten en productiefaciliteiten te bieden, zodat er extra banen kunnen worden geschapen voor de regio. Denk aan het bewerken en assembleren van de aangekomen goederen op Moerdijk uit Azië, voordat ze verder worden vervoerd naar de eindklanten in Europa. Een belangrijke meerwaarde, die verduurzaming van het Haven- en Industrieterrein. Dit is ook een must om concurrerend en onderscheidend te blijven binnen het stelsel van West- Europese havens en industrieterreinen. Concreet gaat het om energieneutraliteit van het Haven- en Industrieterrein. Goede voorbeelden vind je nu al in de zogenaamde duurzame verbindingen, de uitwisseling van warmte, energie, CO2 en water tussen bedrijven onderling. Deze verbindingen zijn nog veel verder uit te bouwen. Een ander belangrijk speerpunt is de versterking van de balans tussen de groei van de haven en verbetering van de milieudruk voor de inwoners van de regio en verbetering van de natuur- en landschapswaarden in de regio. Duurzaamheid versterkt niet alleen de concurrentiepositie van de haven maar zorgt er ook voor dat de regio aantrekkelijker wordt om er te wonen, te recreëren en te werken. Veiligheid De veiligheid voor inwoners van de omliggende gemeenten en medewerkers van de bedrijven staat voorop. Dat is nu zo en dat zal zo blijven. De ambitie om te Het Haven- en Industrieterrein Het Haven- en Industrieterrein Moerdijk heeft een unieke ligging in Noordwest-Europa. Het 2345 hectare grote terrein ligt op korte afstand van de havens van Rotterdam en Antwerpen. De haven van Moerdijk vormt de vierde zeehaven van Nederland en is de verst in het land gelegen zeehaven in Nederland. De haven is bereikbaar voor zowel zeeschepen als binnenvaartschepen. De containeroverslag zorgde in de afgelopen jaren voor de grootste groei van de haven. Wat industrie betreft is Shell Nederland Chemie één van de bekendste bedrijven die in Moerdijk is gevestigd. plaats te laten vinden op veiligere en minder overlast gevende manieren. Er wordt ingezet op de groei van het vervoer van vloeibare stoffen en gassen via de buisleiding. Ook groei van de containerstromen via de binnenvaart geniet de voorkeur boven het vervoer via de weg of het spoor. Tot slot wordt ingezet op de versterking van de veiligheid van bedrijven en goederen op het terrein. Leefbare regio Als het om de inwoners van de regio gaat, is het blijven investeren in veiligheid en leefbaarheid van groot belang. Inwoners, bedrijven en overheden hebben in 2030 een goede verstandhouding, waarbij een heldere rolverdeling, eerlijke Een duurzame economische ontwikkeling van het Haven- en Industrieterrein Moerdijk kan alleen als dat gepaard gaat met het vergroten van leefbaarheid in de regio en de veerkracht en kwaliteit van natuur en omgeving. andere havens niet of in een andere mate kunnen of willen leveren. Duurzaamheid Groei kan alleen verantwoord plaatsvinden als sprake is van verdere groeien mag niet ten koste gaan van de veiligheid. Inwoners van de regio moeten het vertrouwen hebben dat het Haven- en Industrieterrein veiligheid hoog in het vaandel heeft. Er wordt daarom ingezet om de aan- en afvoer van goederen meer en open communicatie centraal staan. Groei van het Haven- en Industrieterrein betekent dat er moet worden geïnvesteerd in een aantrekkelijke regio voor wonen, werken en recreëren. Goed wonen is belangrijk: alleen dan zijn mensen bereid HAVENSCHAP MOERDIJK BUSINESS NUMMER 3 OKTOBER

8 HAVENSTRATEGIE MOERDIJK 2030 zich te vestigen in de regio. Om er voor te zorgen dat er in de toekomst ook voldoende en goed geschoolde medewerkers zijn voor de bedrijven op Moerdijk, moet ook worden geïnvesteerd in goede opleidingen en faciliteiten in de regio om geschoold personeel op te leiden en te behouden voor de regio. Dit vraagt om inzet van bedrijven, opleidingsinstituten en overheden. Speci ek voor het dorp Moerdijk is de vraag gesteld of er een overgang van het dorp aan de orde is naar ook andere functies dan wonen. Deze vraag is ontkennend beantwoord. Een overgang biedt weliswaar kansen, maar is voor de beoogde economische ambities van niet noodzakelijk. Er wordt ingezet op een leefbare kern Moerdijk. Dit door aan de ene kant fors te investeren en aan de aan de andere kant door de huidige milieubelasting als plafond vast te leggen. Het Haven- en Industrieterrein van Moerdijk ligt in een kwetsbaar en landschappelijk bijzondere omgeving. Het behoud en waar mogelijk verbetering van de kwaliteiten van het karakteristieke uiterlijk en het unieke ecosysteem van de regio moeten hand in hand gaan met de groei van het haven- en industriecomplex. Dit betekent concreet dat de landschapskwaliteit op punten behouden en hersteld wordt dat er ruimte gemaakt wordt voor waterberging en er ingezet wordt op het vergroten van de biodiversiteit. Ook is het noodzakelijk om in te spelen op klimaatveranderingen en de juiste balans tussen economie en ecologie te handhaven. Marsroute De weg naar 2030 vraagt om keuzes maken en acties uitvoeren. Daarvoor zijn nog veel stappen te zetten. De route richting 2030 is uitgewerkt in een globaal Bereikbaarheid Uniek zijn ook de mogelijkheden voor de aan- en afvoer van goederen. Naast het water, de weg en het spoor, is er ook de aansluiting op het Buisleidingennetwerk Nederland. Deze buisleiding loopt vanaf Rotterdam onder het Hollandsch Diep door richting Antwerpen en heeft nabij Moerdijk een aftakking richting Zeeland en een aftakking richting Limburg en Duitsland. Deze buisleiding wordt vooral gebruikt voor de aan- en afvoer van vloeibare (petro)- chemische producten en gassen. uitvoeringsprogramma met daarin thema s die de komende tijd verder worden uitgewerkt. Denk niet alleen aan economische onderwerpen, maar ook aan thema s als samenwerking met omwonenden, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en de versterking van de veiligheid en milieu. Ook wordt gekeken naar de wijze waarop het Havenschap georganiseerd is. Het globaal uitvoeringsprogramma wordt de komende tijd, samen met ondernemers, omwonenden, overheden en andere betrokken organisaties uitgewerkt in concrete doelen en activiteiten. Door nu samen op te trekken, worden de doelen en acties realistisch en praktisch uitvoerbaar vastgesteld. Meer weten? I: Economische factor Op het terrein zijn circa 400 bedrijven gevestigd. De chemie, de procesindustrie en de logistiek vormen daarin de grootste sectoren. Het terrein vormt een belangrijke bron van werkgelegenheid voor de regio. Niet voor niets zijn er bijna mensen direct of indirect voor hun inkomen afhankelijk van het haven- en industrieterrein. In economische zin zorgt het haven- en industrieterrein voor een totale toegevoegde waarde van 1,3 miljard euro. 8 HAVENSCHAP MOERDIJK BUSINESS NUMMER 3 OKTOBER 2013

9 BUSINESSNIEUWS CAS SPIJKERS ACADEMIE EN DE VHC KREKO GROEP De Cas Spijkers Academie werkt nauw samen met vakmensen uit het bedrijfsleven, die studenten in diverse masterclasses hun kennis (kunnen en willen) overdragen. De VHC Kreko groep werkt sinds een aantal jaren mee aan het verzorgen van deze masterclasses ter opleiding van dit aanstormende culinair talent. Op maandag 9 september jl. werd door culinair adviseur en vinoloog/liquorist Frank Bernaerts, werkzaam bij VHC Kreko, een leerzame gastronomische dag verzorgd, met als thema smaakvariabelen in wijn en spijs. Voor het ochtendprogramma verzamelden zich twaalf studenten voor een bezoek aan de wijngaard Hof van Baarle te Baarle-Nassau/Hertog. Een prachtige wijngaard beplant met ruim 8000 wijnstokken, bestaande uit zes rode en vijf witte druivenrassen. Eigenaar Mark van de Rakt gaf een interessante uiteenzetting over de hedendaagse technologie van de druiventeelt, werken in de wijngaard, vini catie en het opvoeden van de wijn. Het middagdeel stond in het teken van elementaire degustatie techniek. Dit in de vorm van een praktijkmiddag. Uitgebreid werd stilgestaan bij hoe smaak proeft, hoe wijnen en spijzen te analyseren en te vertalen in smaakpro el diagrammen, de beste basis om de beste wijn en spijs combinaties samen te stellen. BRANDWEERKAZERNE MOERDIJK- HAVEN OFFICIEEL GEOPEND Een oude brandweerwagen, met aan boord burgemeester Jac Klijs van de gemeente Moerdijk, directeur Ferdinand van den Oever van het Havenschap, regionaal brandweercommandant Diemer Kransen en clustercommandant Berrie de Groot, kwam door een rookgordijn de nieuwe kazerne binnen rijden op de tonen van The Final Countdown. Zo is vrijdag 20 september de nieuwe brandweerkazerne aan de Plaza 21 op het industrieterrein Moerdijk geopend. Publiek-private samenwerking Deze kazerne en de bijbehorende brandweerzorg komen voort uit de unieke publiek-private samenwerking tussen de bedrijven op het Haven- en Industrieterrein Moerdijk, de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, de gemeente Moerdijk, het Havenschap Moerdijk en de Stichting Bedrijfsbrandweerzorg Moerdijk. Zij voorziet in een 24-uurs brandweerzorg speciaal voor het haven- en industrieterrein en is voorzien van personeel en materiaal dat is toegespitst op de risico s en aard van de bedrijven die in het gebied gevestigd zijn. AEO CERTIFICAAT VOOR VAN DER HELM - HUDIG Van der Helm - Hudig is door de Douane gecertificeerd als Authorized Economic Operator (AEO). De logistieke dienstverlener met drie hoofdlocaties in Rotterdam, Hoofddorp en Moerdijk, is hiermee of cieel aangemerkt als een veilig en betrouwbaar bedrijf in de logistieke keten. Het uitgereikte AEO certi caat omvat zowel Douanevereenvoudigingen als Veiligheid. Uiteraard is het bedrijf blij met het AEO certi caat en de voordelen die het haar klanten biedt. In de praktijk zal het certi caat met name betekenen dat Van der Helm Hudig voortaan kan rekenen op minder controles en dus snellere afhandeling van haar douaneactiviteiten. Binnen de organisatie wordt veel aandacht besteed aan veilig en ef ciënt inrichten van de bedrijfsprocessen. Het behalen van het AEO certi caat is daarmee voor het bedrijf een echte troef. Het is een tastbaar resultaat van inspanningen en helpt mee klanten een nog hogere kwaliteit van service aan te kunnen bieden. HAVENSCHAP MOERDIJK BUSINESS NUMMER 3 OKTOBER

10 BEDRIJFSPROFIEL A2B-online Container Division van start op Moerdijk Even leek het erop dat hij het wat rustiger aan ging doen, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Sinds kort is Gerard de Groot - gepokt en gemazeld in shortsea shipping - managing director bij A2B-online Container Division. Dit kersverse bedrijf is gevestigd op Moerdijk. Op zijn lauweren rusten komt niet voor in het woordenboek van De Groot. Zijn leven lang al is hij actief in transport en logistiek, meestal over water. Een aantal jaren geleden verkocht hij zijn bedrijf, maar toen begin dit jaar CCT-directeur Luc Smits hem vroeg de haalbaarheid van een short sea dienst vanuit Moerdijk te onderzoeken, hoefde hij niet lang na te denken. Smits dacht dat dit wel een mooie klus voor mij zou zijn en daarin had hij volkomen gelijk. Ik ben aan de gang gegaan en heb in gesprekken de levensvatbaarheid getoetst. Daarna heb ik een businessplan geschreven waarover hij direct enthousiast was. Het was toen zaak om investeerders te zoeken om de plannen in Moerdijk te realiseren. Zo kwam De Groot onder meer in gesprek met Dinant de Jong, directeur van A2B-online, een in Waddinxveen gevestigde traileroperator. Ook De Jong en zijn investeerder zagen perspectieven om hun bedrijfsactiviteiten uit te breiden met een containerdienst over water. De basis van de nieuwe entiteit A2B-online Container Division was geboren. Vanuit het niets Het businessplan kwam daarmee tot uitvoering. In korte tijd moest het nieuwe bedrijf vanuit het niets uit de grond gestampt worden. A2B-online heeft alleen trailers, we moesten dus snel een containerschip charteren. Dat werd de MV Veritas H, een 340 teu containerschip dat zeer geëigend is voor het traject waar wij op varen. Het schip kan zo n 110 containers van 45 ft laden. Het was ook zaak dat we klanten binnenhaalden. Onze markt bestaat uit twee segmenten: vervoer van kade tot kade, dat betekent dat wij voor andere vervoerders hun containers verschepen en vervoer van huis tot huis. Daarbij regelen en organiseren wij het ophalen van de goederen en leveren deze af op de plek waar het moet zijn. Dat alles doen we met eigen materiaal. Efficiency De terminal van CCT op Moerdijk heeft een capaciteit van teu op jaarbasis. A2B-online Container Division kan daarmee jaren vooruit. Moerdijk is bovendien een aantrekkelijke locatie vanwege het achterland en de goede infrastructuur voor zowel vervoer via de binnenvaart, over het spoor als over de weg. Tevens ligt Moerdijk economisch gezien gunstig: de afstand tot de eerstvolgende short sea terminal in Rotterdam is meer dan 30 kilometer en dat levert een aanzienlijke besparing op. De wegen rondom Rotterdam en met name de A15 zijn overvol. Transporteurs kunnen door gebruik te maken van de nieuwe dienst in Moerdijk hun materieel veel effectiever inzetten en besparen daardoor geld en tijd ( les). De Groot: Bovendien is er een 10 HAVENSCHAP MOERDIJK BUSINESS NUMMER 3 OKTOBER 2013

11 Gerard de Groot: 'Veel bedrijven hebben last van de crisis, maar wij verkeren in de gelukkige omstandigheid dat we aan iets moois kunnen bouwen' doorlooptijd van de containers op de terminal welke varieert tussen minimum 7 en maximaal 22 minuten waardoor de ef- ciency nog verder wordt verhoogd. Dat vind je niet snel in de Rotterdamse regio. Snelle doorlooptijden De Groot voelt zich in zijn element, hij vindt het leuk om weer actief te zijn. De kern van zijn nieuwe personeelsbestand bestaat uit operationeel directeur Michael van Keulen en verkoopdirecteur André Mast. Collega s die De Groot al lang kent en het spreekt voor zich dat het vertrouwen in elkaar bijzonder groot is. Daarnaast is er nog een aantal mensen aangetrokken, zodat zijn team nu compleet is. Veel bedrijven hebben last van de crisis, maar wij verkeren in de gelukkige omstandigheid dat we aan iets moois kunnen bouwen. Het gaat boven verwachting, de volumes liggen boven schema. Zonder arrogant te zijn, kan ik nu al zeggen dat we met iets moois bezig zijn. Wij moeten zelfs oppassen dat we niet te snel gaan. A2B-online Container Division Middenweg PM Moerdijk T: (0168) E: Ons uitgangspunt is dat we niet na twee jaar heen en weer varen tegen elkaar zeggen dat we het leuk gedaan hebben. Onze ambities reiken verder. Zoals ik er nu naar kijk, kunnen wij waarschijnlijk binnen afzienbare tijd al de nodige uitbreidingsmaatregelen nemen. Dat kan de inzet van een nieuw schip zijn of de vaarfrequentie opvoeren. Het concept van A2B-Online Container Division is eenvoudig; drie maal per week vaart de MV Veritas H vanuit Moerdijk naar het Engelse Immingham. Het schip vertrekt op maandag-, woensdag- en vrijdagavond en de verschepingen vanuit Immingham vindt een dag later plaats. Hiermee voldoen wij aan de wens van onze klanten; frequente afvaarten met snelle en betrouwbare doorlooptijden. De aanvoer van de te verschepen goederen vindt niet alleen over de weg en het water plaats. Daar is sinds enige tijd het spoor bijgekomen. De aanvoer per spoor is zeer interessant voor ons, wij krijgen op die manier inmiddels ladingen binnen uit Oost-Europa. Het biedt ons veel voordelen dat je ook via deze modaliteit op onze terminal kunt komen. Er zijn weinig locaties waar dat mogelijk is. Op 27 september jl. was de opening van het nieuwe bedrijfspand op Moerdijk en daarmee ging A2B-Online Container Division gelijktijdig of cieel van start. Een bedrijf met veel perspectief zoals De Groot schetst. We zijn net een aantal maanden aan de gang en we zijn er uiteraard nog lang niet, maar het is al een paar keer voorgekomen dat het schip helemaal vol zat, zelfs tijdens de vakantieperiode! Dat zijn van die heerlijke momenten die we toch eventjes hebben gevierd. HAVENSCHAP MOERDIJK BUSINESS NUMMER 3 OKTOBER

12 INTERVIEW Havenstrategie Moerdijk 2030 is van enorm belang 12 HAVENSCHAP MOERDIJK BUSINESS NUMMER 3 OKTOBER 2013

13 INTERVIEW Het concept Havenstrategie Moerdijk 2030 biedt een toekomstvisie voor de ontwikkeling van het Zeehaven- en Industrieterrein van Moerdijk, de tweede economische motor van Brabant en vierde zeehaven van Nederland. De definitieve havenstrategie wordt begin 2014 vastgesteld. Gedeputeerden Bert Pauli en Yves de Boer van de provincie Noord-Brabant zijn warm voorstander van deze toekomstvisie. De Havenstrategie Moerdijk 2030 is van enorm belang. Zeker bezien in het perspectief dat de economie in Europa in rap tempo aan het veranderen is, zo begint Pauli, gedeputeerde Economische Zaken. Een aantal economische topregio s maakt een sterke ontwikkeling door. En daar is ook Brabant nauw bij betrokken. Wij kijken al veel verder dan onze landsgrenzen als het om economische activiteiten gaat. Neem Brainport rond Eindhoven. Dat is hét industriële hightech-hart van Nederland, internationaal georiënteerd en met technologie en design als basis. Ook Moerdijk kan als onderdeel van de Vlaams-Nederlandse Delta uitgroeien tot een internationale topregio. Met de Vlaams-Nederlandse Delta doelt Pauli vooral op het gebied tussen de havens van Rotterdam, Vlissingen en Antwerpen en dat doorloopt tot in Duitsland. Moerdijk vervult hierin een belangrijke schakel. Om dit ook in de toekomst te borgen is de Havenstrategie Moerdijk 2030 samengesteld. Een visie waarin de balans is gevonden tussen economie, mensen en de omgeving. Het Zeehavenen Industrieterrein Moerdijk is bereikbaar vanuit alle windstreken via scheepvaart, spoor, wegen en pijpleiding. Er zijn ruim 400 bedrijven gevestigd die vooral actief zijn in chemie, energie, maritiem en transport en logistiek. Complementaire strategie Yves de Boer, gedeputeerde Ruimtelijke ontwikkeling: Voor mij is Moerdijk niet alleen een logistieke hub waarin je goederen van A naar B verplaatst, maar Moerdijk past met al zijn facetten en activiteiten prachtig in dat topsectoren beleid dat we nastreven. Ik ben trots op de functie die Moerdijk nu al vervult en blij met de rol die Moerdijk in de toekomst nog steviger kan gaan vervullen. De samenwerking tussen de havens van Rotterdam, Antwerpen, Gent, Vlissingen en Moerdijk moet de komende jaren leiden tot een complementaire strategie. Je kunt in deze tijd niet meer zelfstandig acteren, de sleutel is samenwerking en komen tot de ontwikkeling en realisering van unieke producten en diensten gedistilleerd uit slimme processen. Omdat onze corebusiness niet gericht is op het produceren tegen lage kosten en het aansturen op volumes en schaalvergroting, ontwikkelt deze delta zich als duurzame regio, waarbij het vooral draait om de creatieve kenniseconomie; producten en diensten met een toegevoegde waarde. Veel potentie Dat Noord-Brabant hard op weg is zich in het rijtje internationale topregio s te scharen heeft ze niet alleen te danken aan Brainport. Ook rond Tilburg zijn volop economische groeibriljanten te vinden. De Duitse Bosch Groep investeert hier miljoenen euro s, het Japanse concern Fuji lm heeft in Tilburg een van de grootste productievestigingen buiten Japan en het Amerikaanse automerk Tesla heeft onlangs in Tilburg zijn nieuwe Europese assemblage- en distributiecentrum geopend. Nu nog komen de autoonderdelen per schip aan in Rotterdam, maar Pauli sluit niet uit dat er in de toekomst hiervoor een stukje wordt doorgevaren naar Moerdijk. Deze bedrijven kiezen voor onze provincie, niet alleen omdat de infrastructuur goed op orde is, maar ook vanwege het innovatieve klimaat en de bereidheid om partnerschappen aan te gaan. Internationale concerns met een open karakter zijn hier gevoelig voor en het treft dat hier nu eenmaal veel MKB bedrijven zijn die bewust samenwerking zoeken. Logistieke revolutie Tegelijkertijd met de internationale sterke reputatie voor innovatie is ook de maakindustrie aan een opvallende opleving bezig. Nog niet in de volumes die een aantal jaren geleden gemeengoed was, maar het is nog maar de vraag of ze dat in Noord-Brabant ook nastreven. Pauli: Als je je wilt onderscheiden met toegevoegde waarde ben je meestal actief in nichemarkten. Producten voor dergelijke markten worden meestal in kleinere volumes geproduceerd en daarin onderscheiden wij ons. Wij zoeken het meer in optimale totaaloplossingen en daar is de logistieke sector inmiddels ook aan toe. Ik ben een warm voorstander van een stevige internationaliseringstrategie. Wij voelen ons ook meer een regio van Europa dan een provincie van Nederland en vanuit dat oogpunt is de haven van Antwerpen voor ons net zo belangrijk als de haven van Rotterdam. Moerdijk kan met zijn vele modaliteiten uitstekend fungeren als verbindende schakel tussen deze havens. De logistieke wereld staat aan de vooravond van een revolutie, en havens zijn van levensbelang om deze omwenteling te kunnen faciliteren. Daarom geloven wij in de havenstrategie en vanuit onze kracht willen wij nog intensiever gaan samenwerken met partners. Deze regio heeft potentie, met name in het verbindingen maken tussen IT en logistiek, de haven van Moerdijk gaat daar een rol in spelen. Brabant is met Vlaams Brabant door het Comité van Europese Regio s gekozen tot de meest ondernemende regio van Europa. Dat is te danken aan het feit hoe wij samenwerken met het MKB en nieuwe bedrijvigheid stimuleren. HAVENSCHAP MOERDIJK BUSINESS NUMMER 3 OKTOBER

14 INTERVIEW Logistiek Park Het Logistiek Park Moerdijk (LPM) is een belangrijk onderdeel van de havenstrategie, waarmee de haven sterker inzet op de extended gate-functie ten opzichte van de wereldhavens van Antwerpen en Rotterdam. Onlangs hebben Provinciale Staten en de Moerdijkse gemeenteraad ingestemd met het havenschap Moerdijk als ontwikkelaar en beheerder van LPM. Het LPM wordt een van de grootste logistieke parken in Nederland, gericht op grootschalige logistieke bedrijven die naast opslag en distributie extra waarde toevoegen door assemblage of montage. Door de gunstige locatie van het LPM ten opzichte van de havens van Rotterdam, Antwerpen en Moerdijk levert dit logistiek park een sterke bijdrage aan de economische kracht van de regio West-Brabant en de provincie als geheel. De eerste uitgifte van bedrijfspercelen kan in 2015 beginnen bij positieve besluitvorming door de gemeente Moerdijk en de provincie over de randvoorwaarden en het de nitieve inpassingplan. Economisch perspectief Pauli: Wij kunnen een breed economisch perspectief neerzetten, inclusief de ontwikkeling van het Logistiek Plan Moerdijk. De logistieke wereld bestaat uit bedrijven met een relatief groot ruimtebeslag, dat heeft consequenties voor je infrastructuur zoals weg, water, spoor en de verdere ontwikkeling van de regio. In dit kader gezien zijn er nu interessante raakvlakken met de havenstrategie. Logistiek is omvangrijk en nauw verwant met het MKB. Zij hebben elkaar hard nodig. Zo ongeveer 90% van de Nederlandse economie draait op MKBbedrijven. En ook Brabant heeft zeer veel MKB. Economische groei en meer werkgelegenheid in goede balans met de omgeving. Dat is de hoofdlijn voor de toekomstige ontwikkeling van het Zeehaven- en Industrieterrein van Moerdijk. Het gebied wil in 2030 hét belangrijkste knooppunt van duurzame logistiek en chemie en procesindustrie zijn. De Boer haakt hierop aan: Er gaat veel veranderen in Nederland, er ontstaat een krimp van de bevolking. Dat heeft grote gevolgen, niet allen qua werkgelegenheid maar ook wat betreft voorzieningen zoals woningen, scholen, winkels, sport en cultuur. Op het moment dat je investeert in economie, zoals nu met de havenstrategie, kun je ook investeren in deze aspecten. Het lastige is dat je nu besluiten neemt die voor de volgende generatie van toepassing zijn. Governance De havenstrategie zet in op nauwe samenwerking met de omliggende havens in de Vlaams-Nederlandse Delta. Er wordt echter nog geen richting gekozen voor de governance-structuur. De Boer: Innovatie, verbinding en kennisdeling zullen ondernemers en overheid professioneel blijven invullen. De rol van de overheid beperkt zich naar mijn mening tot initiëren en ondersteunen, deze opvatting zie je straks terug in de governance. In 2014 hebben we een herijking over de aansturing van het haven- en industriegebied gepland. Wij onderschrijven het belang van samenwerking tussen de zeehavens in de Vlaams Nederlandse Delta. Daarom zullen wij wel of geen toetreding van andere partijen bij de herijking van de governance structuur betrekken. 14 HAVENSCHAP MOERDIJK BUSINESS NUMMER 3 OKTOBER 2013

15 BUSINESSNIEUWS SHELL: NEDERLAND LOOPT VOOROP MET NATIONAAL ENERGIEAKKOORD Tijdens een symposium georganiseerd door de Koninklijke Vereniging Gas Industrie Nederland, op 3 oktober in Groningen, onderstreepte Shell CEO Peter Voser dat ondanks de investeringen in een duurzaam energiesysteem, het Europa maar moeizaam lukt om CO2-emissies te verminderen. Hij stelde dat het groeiende gebruik van kolen voor energieopwekking de voordelen van gesubsidieerde duurzame energie tegenwerkt en riep Europa op een aantal maatregelen te introduceren die tegelijkertijd CO2-emissies verminderen en innovatie stimuleren. Nederland loopt met het energieakkoord tot nu toe voorop om het opkomende scenario waarbij kolen worden ingezet naast duurzame energie te keren en stelt daarmee een voorbeeld voor Europa, zegt Peter Voser. Het akkoord zou Europa moeten aanmoedigen om een robuuste CO2- prijs te introduceren en moeten leiden tot een verschuiving van het gebruik van kolen naar het gebruik van gas als aanvulling op meer duurzame bronnen in het energiesysteem. RUIMTE VOOR DE LEK Door de klimaatsverandering stroomt er in de toekomst meer water door de Lek. Rijkswaterstaat grijpt in om de Lek meer bergingsruimte te geven en het water versneld af te kunnen voeren. Deze maatregel zorgt ervoor dat de inwoners van Utrecht, Houten, Vianen, IJsselstein en Nieuwegein droge voeten houden als er extreem hoge waterstanden optreden. Het werk is gegund aan de combinatie Martens en Van Oord-Heijmans. De combinatie Martens en Van Oord-Heijmans is in september gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Foto: Rijkswaterstaat KS PROFIEL OPENDE VESTIGING IN DE VS KS Pro el heeft haar internationale netwerk van eigen vestigingen verder uitgebreid. Naast de reeds bestaande buitenlandse vestiging in het Duitse Wuppertal, heeft het bedrijf nu ook een eigen vestiging in Grand Rapids MI, USA. Het is belangrijk om dichtbij je klanten te zitten, zegt directeur Leendert Noordzij over de opening van KS Pro le LLC in de USA. We hebben een fantastisch wereldwijd logistiek netwerk, voor gebieden met grotere afnemers is het strategisch belangrijk en economischer om dat via een eigen KS Pro el-vestiging in het betreffende land te doen. De Verenigde Staten is voor ons een groeimarkt. Hier worden zowel in de bouw, als in de automotive branche (carrosseriebouw) en de logistieke sector (distributiecentra) heel veel verschillende soorten stalen pro elen toegepast. Wij maken een breed programma standaardpro elen en ontwikkelen deze ook in nauwe samenwerking met de klant op maat. Dichtbij je afnemers zitten werkt extra stimulerend, vandaar dat we nu in Europa en de USA eigen vestigingen hebben. Als puur Nederlands familiebedrijf is het fantastisch om op profielgebied inmiddels te zijn uitgegroeid tot wereldspeler. MCT EN CCT KLAAR VOOR HOGERE VOLUMES Met de inrichting van een geheel nieuw, merendeels geautomatiseerd voorterrein en de invoering van de Cargo Card zijn de terminals van MCT en CCT in Moerdijk klaar voor de snellere afhandeling van grotere aantallen vrachtwagens. MCT kan hierdoor nog beter zijn rol als extended gate voor de deep-sea terminals van ECT in Rotterdam vervullen. Daarnaast is MCT ook verbonden met de overige deepsea terminals in Rotterdam en Antwerpen. Het nieuwe voorterrein van MCT en CCT ligt diagonaal aan de overzijde van de oude ingang tot het 38 hectare grote terminalcomplex. Snelheid, optimale beveiliging en grotere capaciteit zijn hier gecombineerd. HAVENSCHAP MOERDIJK BUSINESS NUMMER 3 OKTOBER

16 BEDRIJFSPROFIEL Huiskamp Advocatuur kiest bewust voor Moerdijk Zijn kamer is nog niet volledig ingericht en ook de foto s aan de wanden ontbreken nog, maar Niels Huiskamp heeft het te druk voor de finishing touch. De advocaat is in juni gestart met zijn kantoor op het haven- en industrieterrein Moerdijk en de eerste zaken zijn al in behandeling. Dat de keuze op Moerdijk viel voor het vestigen van zijn kantoor ligt eigenlijk voor de hand. Wij wonen in Klundert, vlakbij dus en ik ken de omgeving hier op mijn duimpje. De veertigjarige advocaat is een fervent tijdrijder op de ets en het uitgestrekte haven- en industrieterrein biedt daarvoor uitstekende trainingsmogelijkheden. Maar er zijn uiteraard meer redenen die aan zijn keuze voor Moerdijk ten grondslag liggen. Als student had ik een chauffeursbedrijfje en één van de klanten die ik regelmatig vervoerde, heeft een van de grootste containerterminals in Rotterdam ontwikkeld. Tijdens onze ritten vertelde hij altijd met veel enthousiasme over zijn werk en eigenlijk is mijn belangstelling toen al gewekt om mij te gaan richten op de dynamiek die haven, logistiek en industrie met zich meebrengen. Na zijn afstuderen voegde Huiskamp de daad bij het woord. Op het kantoor waar hij ging werken, hield hij zich voornamelijk bezig met maritieme zaken. De keuze bleek de juiste te zijn. De jonge advocaat voelde zich thuis in de wereld van haven en handel. Bij zijn laatste werkgever, een van de grotere advocatenkantoren in Rotterdam, kreeg Huiskamp echter meer en meer de behoefte zijn eigen weg te gaan volgen. Terwijl er aan beleving en inzet op het kantoor niets op aan te merken was, zag ik toch het aantal 16 HAVENSCHAP MOERDIJK BUSINESS NUMMER 3 OKTOBER 2013

17 BEDRIJFSPROFIEL Hier ontbreekt een advocatenkantoor; ook een belangrijke reden om hier te beginnen. Dit is een onontgonnen gebied met veel mogelijkheden. nieuwe zaken afnemen. En ondanks de laagconjunctuur ben ik van mening dat er genoeg werk voorhanden is. Eén van de oorzaken is volgens mij het huidige gangbare declaratiemodel binnen de advocatuur met kse uurtarieven die cliënten behoorlijk dwars zitten. Zij hebben vooraf nauwelijks inzicht waar de declaratie voor bewezen diensten uiteindelijk op zal uitdraaien. Meestal valt dat tegen en dat stemt een volgende keer tot nadenken. Grotere dienstverleners kunnen daar maar moeilijk op inspelen. Zij zitten nu eenmaal met name vanwege de zware overheadkosten gevangen in een verdienmodel waarin nauwelijks speling mogelijk is. De enige manier om daar wat aan te doen, was om mijn eigen kantoor op te richten. Winnaar Na grondige voorbereidingen opende Huiskamp op 1 juni jl. de deuren van zijn kantoor aan het Plaza op het haven- en industrieterrein Moerdijk. In het Rotterdamse beschik ik over een groot netwerk, maar hier ontbreekt een advocatenkantoor; ook een belangrijke reden om hier te beginnen. Dit is een onontgonnen gebied met veel mogelijkheden. De combinatie van dicht bij huis, het uitdagende werkgebied en een Havenschap dat actief is met de ontwikkeling van het gebied en het samenbrengen van bedrijven, maakte de keuze gemakkelijk. Huiskamp maakte in januari van dit jaar al kennis met een aantal ondernemers toen hij mocht aanschuiven bij een workshop die was georganiseerd door het Havenschap en Dinalog over de toekomstige verbinding tussen het haven- en industrieterrein Moerdijk en het te ontwikkelen Logistiek Park Moerdijk. In de plaatselijke pers was een uitnodiging verschenen om een plan hierover in de dienen. Als winnaar mocht ik mee discussiëren en natuurlijk hou je daar al contacten aan over. Na zijn start is Huiskamp overigens verder nog nauwelijks ingeburgerd. Ik moet de wereld hier nog leren kennen. Prioriteit nummer één is dan ook het leggen van zoveel mogelijk contacten. Heldere prijsafspraken De traditionele advocatuur brengt haar werkzaamheden in rekening aan de hand van de bestede tijd tegen een uurtarief. Huiskamp gaat daar een andere invulling aan geven. De kosten of de onduidelijkheid van de omvang die juridische bijstand met zich meebrengen, kan er voor zorgen dat cliënten pas een beroep op ons doen tegen de tijd dat partijen al in een juridische strijd zijn verwikkeld. Het is vaak beter om zo n strijd voorkomen. Ik zet in op een duurzame relatie door intensieve en continue samenwerking met de cliënt. De dienstverlening die daarbij past, bied ik onder meer aan in de vorm van een abonnement. Zo heeft u de cliënt voor een vast bedrag juridische assistentie tot zijn beschikking. Daarnaast werk ik zoveel mogelijk met vooraf besproken vaste prijzen voor onderdelen van het oplossingsgerichte traject. Op basis daarvan kan de opdrachtgever de gevraagde investering afwegen tegen het beoogde doel. Ik ben ervan overtuigd dat deze manier van werken aansluit bij de veranderende markt voor mijn type dienstverlening. De specialismen van Huiskamp Advocatuur zijn maritiem, transport, logistiek, handel, industrie en het verzekeringsrecht voor zover dat met deze rechtsgebieden samenhangt. Moerdijk is voor Huiskamp dus een waar eldorado. In deze sectoren gaat het dikwijls om meerdere overeenkomsten tussen verschillende partijen. Mijn inzet richt zich uiteraard niet alleen op juridische geschillen. Het adviseren van bedrijven op juridisch gebied is minstens net zo belangrijk. Daarmee voorkom je achteraf een heleboel ellende. Huiskamp is er klaar voor. De hele opzet om mij juist hier te vestigen is uiteindelijk dat ik dé juridische specialist voor dit haven- en industrieterrein wil zijn. Huiskamp Advocatuur Plaza 4 havennummer M009 Postbus AA Moerdijk T: (0168) E: I: HAVENSCHAP MOERDIJK BUSINESS NUMMER 3 OKTOBER

18 BEDRIJFSPROFIEL Helmink Communicatie Groep: één van de betere telecombedrijven Micha Helmink, directeur van de Helmink Communicatie Groep te Ridderkerk maakt een ontspannen indruk. Zijn bedrijf heeft inmiddels een stevige reputatie opgebouwd. Stil zitten is er echter niet bij, ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Helmink Communicatie Groep Wolweverstraat CD Ridderkerk T: E: Wij zijn een full service telecombedrijf en I: werken vanuit twee business units. Het team Telecom Zakelijk adviseert, verkoopt, levert en verleent dagelijks service op mobiele telefonie abonnementen en toestellen. Het team van Managed- & IP Solutions houdt zich bezig met de verkoop, installatie en onderhoud van Hosted IP telefoniesystemen en spraak- en dataverbindingen, zo zegt Helmink. Alles wat wij leveren moet van toegevoegde waarde zijn voor het bedrijfsproces van onze klanten. Dagelijks werken wij dan ook aan het optimaliseren van onze dienstverlening. Dat bestaat niet alleen uit het leveren van producten diensten, onze toegevoegde waarde ligt ook in het feit dat wij er altijd zijn voor onze klanten. Wij zijn sterk in het leveren en onderhouden van vaste- en mobiele verbindingen met de daarbij bijbehorende hard- en software en ook in het optimaliseren van contractbeheer. Op deze manier leveren wij een positieve bijdrage aan het bedrijfsresultaat en het succes van onze klanten. Zo kunnen zij zich volledig focussen op hun primaire bedrijfsvoering. De Helmink Communicatie Groep is uitgegroeid tot één van de betere telecombedrijven. Dat wordt bevestigd door de vele awards die het bedrijf de afgelopen jaren in ontvangst mocht van onder meer KPN, Vodafone en T-Mobile. Helmink opereert voornamelijk in Zuid-West Nederland, gebieden die bekend staan om de maritieme activiteiten en de daaraan gekoppelde activiteiten op het gebied van transport en logistiek. Sectoren die letterlijk altijd in beweging zijn en die vragen om een hoge mate van exibiliteit. Wij zijn al jaren gewend om in deze sectoren te opereren en wij begrijpen als geen ander dat goed functionerende telecomvoorzieningen hier van groot belang zijn. Andere sectoren waarin Helmink actief is, zijn bouw, zakelijke dienstverlening en de zorg. Helmink: Binnen de zorgsector is telefonische bereikbaarheid in sommige gevallen letterlijk van levensbelang. Wij hebben dit dan ook centraal gesteld bij het samenstellen van onze portfolio voor deze sector. De systemen die wij leveren zijn standaard uitgevoerd met meervoudige redundantie en vormen de basis van onze dienstverlening. Met heldere service level agreements zijn wij in staat al onze opdrachtgevers in de zorg te voorzien van de hoogst haalbare up-time garanties voor zowel de verbindingen als voor de managed services die wij leveren en beheren. Sinds een aantal jaren levert de Helmink Communicatie Groep volledig geïntegreerde Hosted IP telefonie. Met meer dan 120 klantlocaties is deze oplossing uitgegroeid tot de meest gewenste oplossing van de huidige klantenkring. Vanaf dit jaar is het mobiele netwerk hieraan gekoppeld, waardoor Helmink één van de beste geïntegreerde vast-mobiel oplossingen kan leveren die verkrijgbaar is op de Nederlandse markt. Helmink hierover: Een kwalitatief goede infrastructuur is tegenwoordig onontbeerlijk. Daarom leveren wij alleen kwalitatief hoogstaande verbindingen op zowel koper- als op glasvezelnetwerken. Daarnaast leveren wij gecerti ceerde LAN en WAN netwerken. Alle door ons geleverde verbindingen monitoren wij 24 uur per dag in ons eigen Network Operations Center in Ridderkerk. De cloud is inmiddels een ingeburgerd begrip. Werkplekken, serveromgeving en/of back-up zijn overal beschikbaar vanuit de cloud. Het enige wat de klant nodig heeft is een laptop c.q. computer en een internetverbinding en hij kan volledig geïntegreerd, veilig en betrouwbaar werken. Helmink besluit: Naast de standaard software leveren wij ook gespecialiseerde diensten zoals Mobile Device Management, Computer Telefonie Integratie en Callcenter werkplekken en beheerapplicaties. Voor een vaste prijs per maand per medewerker kunnen wij via de spreekwoordelijke wolk werkplekken met zowel telefonie als datadiensten volledig gemanaged ontsluiten. 18 HAVENSCHAP MOERDIJK BUSINESS NUMMER 3 OKTOBER 2013

19

20 Werkgevers ontzorgen door een sluitende dienstverlening! Werkgeverservicelijn De werkgevers ontzorgen door ze één mobiel nummer aan te bieden voor alle vragen op het gebied van in-, door- en uitstroom. Dit idee ontstond ruim een jaar geleden in een overleg tussen WVS-groep en Miriam Melisse, accountmanager van Havenschap Moerdijk. Het kon rekenen op veel enthousiasme van Gemeente Moerdijk, Werkplein regio Etten-Leur, WVS-groep, UWV en diverse kenniscentra, die inmiddels samen de schouders eronder hebben gezet. De aftrap vond plaats in de zomer van 2012, tijdens een presentatie aan twintig ondernemers van de BIM waarbij is uitgelegd wat de samenwerkende partijen voor de leden van de BIM kunnen betekenen. Dit werd verzorgd door Catharina Hoevenaars, teammanager van Regioteam Etten-Leur, en Adrienne Ogier, hoofd detachering van de WVS-groep. Daarna zijn 120 bedrijven bezocht om de boodschap te verkondigen van deze werkgeverservicelijn. Er is geluisterd naar de werkgevers over wat de behoefte is omtrent in-, door- en uitstroom. Dit heeft de onderlinge samenwerking en het vertrouwen verhoogd en voor acht werkgevers hebben we inmiddels diensten verleend, geeft Adrienne aan. Een mooi voorbeeld daarvan is de plaatsing van een SW-medewerker van de WVS-groep bij het gespecialiseerde Remondis Argentia. Dit bedrijf biedt klantgerichte oplossingen voor verwijdering en recycling van reststoffen, waardevolle stoffen en gevaarlijk afval bijvoorbeeld uit drukkerijen, fotolaboratoria, tandartspraktijken en ziekenhuizen. Na al ruim tien jaar de duurzame scheiding van lms en documenten te verzorgen, is er sinds kort op detacheringsbasis ook een WVSgroep medewerker op locatie actief bij sorteer- en uitpakwerkzaamheden. Remondis Argentia directeur Paul van Oosterbos is erg te spreken over de samenwerking. Wij bieden onze opdrachtgevers maatwerk en de garantie dat er zorgvuldig wordt omgegaan met aangeboden materiaal, waaronder bijvoorbeeld medische archieven. Voldoen aan de daarbij behorende strenge wetgeving is voor ons even vanzelfsprekend als de keuze voor de beste verwerkings- en terugwinningmethode met oog op milieubesparing, grondstofterugwinning en klimaatbescherming. Wanneer we ergens medisch archiefmateriaal ophalen wordt dit aangeboden bij de WVS-groep werkplaats, waar men het netjes voor ons scheidt, bijvoorbeeld in lms en documenten. Vervolgens halen we het zelf weer op en zorgen we voor verdere verwerking. Over die dienstverlening zijn we al tien jaar zeer te spreken. Daarom vond ik het een prima idee om ook medewerkers van WVS-groep bij ons eigen bedrijf te laten werken, nu we op locatie ondersteuning nodig hebben bij het sorteren, uitpakken en verwerken van reststoffen. Dat loopt eveneens prima. In het afgelopen jaar heeft de werkgeverservice ook vrijblijvend adviezen verstrekt over de mogelijkheid om een leerwerkbedrijf te worden, voorbereiding op ontslag en het re-integreren van medewerkers uit de bijstand. De samenwerkende partners staan klaar om u van dienst te zijn bij alle zaken rondom personeel. Eén telefoontje naar de werkgeverservicelijn is voldoende om ook voor u aan de slag te gaan. Het telefoonnummer is HAVENSCHAP MOERDIJK BUSINESS NUMMER 3 OKTOBER 2013

Wij leveren alles wat de klant vraagt

Wij leveren alles wat de klant vraagt HAVENSCHAP MOERDIJK JAARGANG 2 NUMMER 4 DECEMBER 2013 Swaans IJzerhandel Wij leveren alles wat de klant vraagt Logisitiek Park Moerdijk Eén van de grootste logistieke knooppunten in Nederland BIM Frisse

Nadere informatie

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta:

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta: PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014 Waterschap Brabantse Delta: Afvalwater als grondstof Heeboss Klimaatgroep: Totaaloplossingen in klimaatbeheersing Letselschade.com "Wij zijn liever de

Nadere informatie

Al ruim 40 jaar specialist in kattenbakvulling PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 2 JULI 2014. Duurzaam Sivomatic

Al ruim 40 jaar specialist in kattenbakvulling PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 2 JULI 2014. Duurzaam Sivomatic PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 2 JULI 2014 Duurzaam Sivomatic Al ruim 40 jaar specialist in kattenbakvulling Positie van Haven Moerdijk versterken door middel van krachtenbundeling Overwater 'Kennis,

Nadere informatie

Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030.

Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030. Natuurmanagementplan Moerdijk Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030. Natuurmanagementplan Moerdijk Opdrachtgever:

Nadere informatie

EBN-Veiligheidsdienst

EBN-Veiligheidsdienst REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 4 01/15 EBN-Veiligheidsdienst verzorgt volledige beveiligingsketen 22 Touax levert kant en klaar kantoorpand 16 DMzzp: dé bemiddelaar voor opdrachtgevers en zzp'ers 18

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

Vrienden van Topinstituut Logistiek streven naar omslag van distributie naar regie Nederland global source for supply chain knowledge

Vrienden van Topinstituut Logistiek streven naar omslag van distributie naar regie Nederland global source for supply chain knowledge d e c n a v d a l a i c Spe s n i a h C y l p p u S & s c i t s Logi Jannie van Andel, Karel Kinds, Annerie Vreugdenhil, Ferry Boseker. Vrienden van Topinstituut Logistiek streven naar omslag van distributie

Nadere informatie

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 2 INHOUDSOPGAVE 1 de context... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 WAT VERSTAAN WE ONDER ECONOMISCH KLIMAAT?... 5 1.3 WAAROM DOELEN VOOR

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Inter-Data werkt internationaal en grensverleggend

Inter-Data werkt internationaal en grensverleggend Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in Rivierenland jaargang 2 maart 2009 01 Inter-Data werkt internationaal en grensverleggend Het nieuwe Dynamisch Werken met zit- stawerkplekken Warmte, koude

Nadere informatie

WWW.SEAPORT-MAGAZINE.NL. 24e JAARGANG NUMMER 1-2015

WWW.SEAPORT-MAGAZINE.NL. 24e JAARGANG NUMMER 1-2015 24e JAARGANG NUMMER 1-2015 WWW.SEAPORT-MAGAZINE.NL Customs Services Customs Consultancy Customs Secondment Independent top level service Own customs declarants throughout Europe Highly skilled, widely

Nadere informatie

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS MAGAZINE 2014 fit for the future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS IN BEELD De telecom en ICT oplossing die u per medewerker per maand kunt aanpassen Alleen bij KPN ÉÉN

Nadere informatie

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk In gesprek met Olivier van Arkel, sales directeur Sharewire Jasper Klootwijk, commercieel directeur SNT Harald de Jongh, verkoopdirecteur Zakelijke Markt PostNL Michael van den Brink, sales director KPN

Nadere informatie

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau In het nieuwsd juni/juli 2012 In deze uitgave: Kick off WD SecretaresseNetwerk bij Van Leeuwen Algemene Ledenvergadering bij HVC Drechtsteden: de maritieme topregio Provincie en Drechtsteden investeren

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam van het college

Nadere informatie

Connect. Deventer: One Safe Site. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 Februari 2011 #01

Connect. Deventer: One Safe Site. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 Februari 2011 #01 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 9 Februari 2011 #01 Deventer: One Safe Site Connect #01 Februari 2011 pagina 2 In deze Connect Elke productielocatie heeft veiligheid

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Groei door delen van kennis

Groei door delen van kennis Groei door delen van kennis KennisDC Logistiek 2 KENNISDC LOGISTIEK KENNISDC LOGISTIEK 3 Logistiek: het geheime wapen Voorwoord Met een toegevoegde waarde van 55 miljard Euro per jaar en ruim 800.000 arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Wie raadt waar de Industriedag plaatsvindt en wint een ipad 2?

Wie raadt waar de Industriedag plaatsvindt en wint een ipad 2? In het nieuwsd Oktober 2011 In deze uitgave: Hogeschool Drechtsteden gestart Havenvisie 2030 Ondernemen in Kameroen Zwartboek verloedering bedrijventerreinen Einde Kamer van Koophandel en Fabrieken? Wie

Nadere informatie

Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3

Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3 Inhoud Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3 Integrale Waarde van Logistiek 2010: economische omvang van de logistieke activiteiten in Nederland... 4 Neutraal Logistiek Informatie Platform

Nadere informatie

het ONDERNEMERS veel te bieden Alphen aan den Rijn heeft ondernemers WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 HET GROENE HART

het ONDERNEMERS veel te bieden Alphen aan den Rijn heeft ondernemers WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 HET GROENE HART NR. 3 2010 het ONDERNEMERS HET GROENE HART B E L A N G Alphen aan den Rijn heeft ondernemers veel te bieden Flexibel, jong en fris Kantoorvilla s La Compagnie : Entree naar betere zaken YourBuoy is dé

Nadere informatie

UPDATE ACTIEPROGRAMMA MOERDIJK VEILIG. Veiligheid voorop Bij. Warm welkom Op 20. Medische zorg om de 12 hoek Moerdijk heeft zijn DECEMBER 2013

UPDATE ACTIEPROGRAMMA MOERDIJK VEILIG. Veiligheid voorop Bij. Warm welkom Op 20. Medische zorg om de 12 hoek Moerdijk heeft zijn DECEMBER 2013 Warm welkom Op 20 07 september 2013 was het zover. De brandweerkazerne Moerdijk aan Plaza 21 werd officieel geopend. Veiligheid voorop Bij 08 ATM wordt veiligheid met hoofdletters geschreven. Medische

Nadere informatie

A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen

A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen juni 2012 Adriaan Vis: A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen Ledenmagazine van Topsporters zijn van toegevoegde waarde voor ieder bedrijf Wim van Baal werkt op een eiland Ondernemend aanbesteden

Nadere informatie

Kennispark Twente bouwt aan ecosysteem. De cloud: In de wolken of in de zorgen. Innoveren vanuit de waardeketen. Powered by kennispark Twente

Kennispark Twente bouwt aan ecosysteem. De cloud: In de wolken of in de zorgen. Innoveren vanuit de waardeketen. Powered by kennispark Twente nummer 03 2012 De cloud: In de wolken of in de zorgen Innoveren vanuit de waardeketen Kennispark Twente bouwt aan ecosysteem Powered by kennispark Twente INNOvation > INtro > Kees Eijkel [03] Kees Eijkel

Nadere informatie

Dress for success. In gesprek met. RAM Mobile Data over mobiele oplossingen Sandd de nummer 1 challenger Ronde tafel lunch variabel belonen

Dress for success. In gesprek met. RAM Mobile Data over mobiele oplossingen Sandd de nummer 1 challenger Ronde tafel lunch variabel belonen Dress for success H É T C A R R I È R E M A G A Z I N E V O O R S A L E S P R O F E S S I O N A L S! M A A R T 2 0 1 0 2 In gesprek met RAM Mobile Data over mobiele oplossingen Sandd de nummer 1 challenger

Nadere informatie

Uitgebreide terugblik Willem lodewijk Conferentie Het bedrijfsleven is aan zet

Uitgebreide terugblik Willem lodewijk Conferentie Het bedrijfsleven is aan zet I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 3 > 2013 Uitgebreide terugblik Willem lodewijk Conferentie Het bedrijfsleven is aan zet > De missie van Jan-Peter CruImIng > FlorIJnas: lot uit

Nadere informatie

10 jaar Masterclass Kennismanagement

10 jaar Masterclass Kennismanagement 10 jaar Masterclass Kennismanagement Colofon ISBN: 9789051795592 2007 de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen en DNV-CIBIT, Bilthoven Samenstelling: de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie