Ondernemersdagvergunning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemersdagvergunning"

Transcriptie

1 Ondernemersdagvergunning Stadsdeel West In opdracht van: Stadsdeel West Projectnummer: Foto: Eerste Helmersstraat, fotograaf Edwin van Eis (2010) drs. Rogier van der Groep dr. Esther Jakobs Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon Postbus 658, 1000 AR Amsterdam Amsterdam, oktober 2014

2 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 4 1 Uitkomsten Ondernemers met een ondernemersdagvergunning Ondernemers met een gewone bedrijfsparkeervergunning 8 2

3 Ondernemersdagvergunning Samenvatting Achtergrond In 2013 heeft stadsdeel West een nieuwe parkeervergunning geïntroduceerd: de ondernemersdagvergunning. Ondernemers kunnen met de ondernemersdagvergunning overdag parkeren en maken daarna weer plaats voor bewoners die overdag de auto gebruiken. Als het experiment slaagt wordt de ondernemersdagvergunning geformaliseerd en opgenomen in de Parkeerverordening. Stadsdeel West heeft O+S gevraagd onderzoek te doen naar de ervaring en waardering van de parkeervergunning. Voor dit doel zijn 30 ondernemers met een ondernemersdagvergunning geïnterviewd en 148 met een gewone bedrijfsvergunning; een respons van 30% en 37%. Samenvatting Een ruime meerderheid (tweederde) van de geïnterviewde bedrijven met een ondernemersdagvergunning vindt de ondernemersdagvergunning een tijdelijke goede oplossing. Uiteindelijk wil het merendeel (ook 62%) echter liever een gewone bedrijfsparkeervergunning en niet, als hen dit als hypothetische keuze wordt voorgelegd, een goedkopere ondernemersdagvergunning. Dit geldt vooral voor bedrijven die na uur nog open zijn, zoals horecazaken. De groep die wel geïnteresseerd is in een goedkopere ondernemersdagvergunning vindt gemiddeld dat deze 40% goedkoper zou moeten zijn. Daarnaast is een kwart van de ondernemers geïnteresseerd in een goedkopere ondernemersdagvergunning als zijn of haar bedrijf in aanmerking zou komen voor een extra parkeervergunning. Van de ondernemers in West met een gewone bedrijfsparkeervergunning geeft 14% aan de ondernemersdagvergunning te kennen. De bekendheid is het hoogst in Westerpark en het laagst in Bos en Lommer. Na uitleg is aan de hele groep gevraagd of zij wellicht een goedkopere ondernemersdagvergunning zouden verkiezen boven een gewone parkeervergunning. Een kwart (25%) is geïnteresseerd, 68%, waaronder veel horecazaken, niet. In Oud-West prefereren de meeste uiteindelijk een gewone parkeervergunning en in De Baarsjes is er juist animo voor een goedkopere ondernemersvergunning. Met name ondernemers met meerdere bedrijfswagens hebben interesse in ondernemersdagvergunning. De ondernemers die een goedkopere ondernemersdagvergunning zien zitten, geven gemiddeld aan dat deze 40% goedkoper zou moeten zijn. Een derde van de ondernemers is tevens geïnteresseerd in een goedkopere ondernemersdagvergunning als zijn of haar bedrijf in aanmerking zou komen voor een extra parkeervergunning. 3

4 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Inleiding Achtergrond In 2013 heeft stadsdeel West een nieuwe parkeervergunning geïntroduceerd: de ondernemersdagvergunning. De ondernemersdagvergunning is geldig van maandag tot en met zaterdag van tot uur; het tarief van de ondernemersdagvergunning is gelijk aan het reguliere vergunningstarief voor een bedrijfsvergunning in het desbetreffende vergunningsgebied, oftewel 174,72 per zes maanden in de Baarsjes en Bos & Lommer en 218,50 per zes maanden in Oud-West en Westerpark. De ondernemersdagvergunning is alleen geldig in het vergunninggebied waarvoor de vergunning is uitgegeven (conform een reguliere bedrijfsvergunning). Bovendien wordt de ondernemersdagvergunning alleen verstrekt aan ondernemers die op de wachtlijst staan voor een reguliere bedrijfsvergunning. Ondernemers kunnen met de ondernemersdagvergunning overdag parkeren en maken daarna weer plaats voor bewoners die overdag de auto gebruiken. Het betreft een door de gemeenteraad van Amsterdam goedgekeurd experiment voor de duur van twee jaar. Als het experiment slaagt wordt de dagvergunning geformaliseerd en opgenomen in de Parkeerverordening. Evaluatie Stadsdeel West heeft O+S gevraagd onderzoek te doen naar de ervaringen en met de waardering van de parkeervergunning. De doelgroep van het onderzoek bestaat uit ondernemers met een ondernemersdagvergunning en ondernemers met een reguliere vergunning. In totaal heeft Stadsdeel West 82 ondernemersdagvergunningen verstrekt en reguliere bedrijfsparkeervergunningen. Vragen Aan de ondernemers met een ondernemersdagvergunning is gevraagd hoe men in aanraking is gekomen met de ondernemersdagvergunning en of men hierover tevreden is. Ook wil het stadsdeel weten of men deze ondernemersdagvergunning zou verkiezen boven een normale parkeervergunning als deze goedkoper was. Aan de ondernemers met een gewone bedrijfsparkeervergunning is gevraagd of men de ondernemersdagvergunning kent en of men deze zou verkiezen boven een reguliere vergunning als deze goedkoper aangeboden zou worden. Aan beide groepen is om een toelichting gevraagd en aan beide groepen is een aantal algemene vragen gesteld die wellicht extra informatie verschaffen over de motivatie om wel of geen dagvergunning te nemen, zoals type bedrijf, het aantal personen in dienst, en aantal bedrijfsauto s. Methode en respons O+S heeft met behulp van adressenlijsten de ondernemers face to face geïnterviewd. Alle bijna 100 ondernemers met een ondernemersdagvergunning zijn benaderd en van de 4

5 Ondernemersdagvergunning ondernemers met een reguliere vergunning is een steekproef getrokken van 400 ondernemers. Uiteindelijk zijn er 30 ondernemers met een ondernemersdagvergunning geïnterviewd en 148 met een gewone ondernemersvergunning; een respons van 30% en 37%. 5

6 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek 1 Uitkomsten 1.1 Ondernemers met een ondernemersdagvergunning Tweederde wist van de ondernemersdagvergunning via gemeente In totaal zijn er 30 ondernemers met een ondernemersdagvergunning geïnterviewd. Hiervan heeft er één een gewone parkeervergunning. Deze respondent is uit de analyse verwijderd met als gevolg dat 29 respondenten zijn gebruikt voor de analyse. Hiervan geven 19 respondenten aan van de ondernemersdagvergunning gehoord te hebben via de gemeente, ofwel 66%. Vijf ondernemers waren hiervan op de hoogte gebracht via vrienden en vijf zijn op een andere manier op de hoogte te zijn gebracht, zoals via de buurtregisseur of door de vorige eigenaar van de onderneming. Tweederde vindt de ondernemersdagvergunning een goede oplossing Aan de ondernemers is gevraagd of zij de dagvergunning een goede oplossing vinden voor de periode dat zij moeten wachten op een echte vergunning. Achttien respondenten (62%) beamen dat. Vijf respondenten vinden het geen goede oplossing en zes vinden het ten dele een goede oplossing. Tabel 1.1 Aandeel ondernemers dat de dagvergunning een goede oplossing vindt, 2014 (%, n=29) nee 17 ten dele 21 ja 62 totaal 100 Ondernemers die s avonds werken, vinden dagvergunning geen goede oplossing De respondenten die de ondernemerskaart een goede oplossing vinden, geven aan dat ze in principe genoeg hebben aan dagvergunning omdat ze s avonds niet voor de deur parkeren. Het gaat hier vaak om modezaken en om winkels en andere zaken die in de regel tussen uur en uur sluiten. De respondenten die de dagvergunning geen goed alternatief vinden geven aan ook s avonds bij het werk te moeten parkeren. Het gaat hier om horecazaken en traiteurs. In de bijlage staan alle toelichtingen. Vier van de tien wil een goedkopere vergunning Aan de respondenten is gevraagd of zij een gewone parkeervergunning of een dagvergunning zouden prefereren als deze laatste goedkoper zou zijn. Bijna vier van tien ondernemers willen in dat geval een goedkopere ondernemersdagvergunning en zes van de tien juist een gewone parkeervergunning. 6

7 Ondernemersdagvergunning Tabel 1.2 Aandeel dat een gewone parkeervergunning of een dagvergunning prefereert, 2014 (%, n=29) een gewone bedrijfsparkeervergunning 62 een goedkopere ondernemersdagvergunning 38 totaal 100 Samenhang Er is een sterke samenhang tussen de vraag of men een goedkope ondernemersdagvergunning zou willen en of men de ondernemersdagvergunning een goede oplossing vindt. Dan blijkt dat de groep respondenten die de dagvergunning geen of ten dele een goede oplossing vindt uiteindelijk toch liever een gewone parkeervergunning wil. Van de groep die de parkeervergunning wel een goede (tijdelijke) oplossing vindt, geeft de meerderheid (61%; elf ondernemers) aan een goedkopere ondernemersdagvergunning te willen. Tabel 1.3 Voorkeur voor een gewone vergunning of dagvergunning wil, 2014 (%) vindt de dagvergunning niet of ten dele een goede oplossing (n=11) wel een goede oplossing (n=18) totaal een gewone bedrijfsparkeervergunning een goedkopere ondernemersdagvergunning totaal Ondernemers willen 40% korting Aan de elf geïnterviewde ondernemers die geïnteresseerd zijn in een goedkopere dagvergunning is gevraagd hoeveel een dagvergunning zou moeten kosten. In dat geval hebben zij het over een gemiddeld bedrag van 136 euro per half jaar, ongeveer 40% minder dan het huidige bedrag 218,50. (Deze respondenten kwamen uit Oud-West en Westerpark). Zeven van de tien (72%; 21 ondernemers) geven aan geen goedkopere ondernemersdagvergunning te willen als hun onderneming in aanmerking zou komen voor een extra parkeervergunning. Een kwart wil dit waarschijnlijk of zeker wel. Tabel 1.4 Aandeel dat wel of geen goedkopere dagvergunning wil als het bedrijf in aanmerking komt voor een extra parkeervergunning, 2014 (%, n=29) zeker niet 55 waarschijnlijk niet 17 neutraal 3 waarschijnlijk wel 7 zeker wel 17 totaal 100 7

8 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek 1.2 Ondernemers met een gewone bedrijfsparkeervergunning 14% kent de ondernemersdagvergunning Van de 148 geïnterviewde ondernemers met een gewone parkeervergunning, blijken er twee geen vergunning te hebben, omdat ze daar naar eigen zeggen geen behoefte aan hebben. Deze respondenten zijn uit de analyse gehaald. Van de geïnterviewde ondernemers weet 14% af van het bestaan van de ondernemersdagvergunning. De herkenning is het hoogst in Westerpark en het laagst in Bos en Lommer. Tabel 1.5 Aandeel dat een ondernemersdagvergunning kent, 2014 (%) Bos en Lommer 4 De Baarsjes 13 Oud-west 14 Westerpark 32 totaal 14 Kwart heeft interesse in een goedkopere ondernemersdagvergunning Na uitleg is gevraagd aan de ondernemers of zij wellicht een goedkopere dagvergunning zouden verkiezen boven een gewone parkeervergunning. Een kwart is geïnteresseerd, 68% is niet geïnteresseerd. Vrijwel alle ondernemers in Oud-West zouden in dat geval een gewone vergunning prefereren boven een goedkope ondernemersvergunning. Naast het feit dat veel horecazaken in dit voormalig stadsdeel zijn geïnterviewd zijn er hier ook veel zaken geïnterviewd in de categorie anders met soms afwijkende sluitingstijden, zoals zonnestudio s en beautycenters, wasserettes en kapperszaken. In De Baarsjes is juist een relatief groot aandeel te vinden dat een goedkope dagvergunning prefereert. Dit komt omdat hier weinig horecazaken te vinden zijn. Tabel 1.6a Aandeel dat een gewone of goedkopere dagvergunning zou kiezen, 2014 (%) Bos en Lommer De Baarsjes Oud-West Westerpark totaal een gewone vergunning een goedkopere ondernemersdagvergunning weet niet totaal Onder horecazaken is het aandeel dat liever een gewone bedrijfsparkeervergunning heeft een stuk hoger, bijna 90%. De respondenten die aangeven een gewone parkeervergunning te willen, geven aan dat zij ook s avonds op het werk moeten zijn. De respondenten die juist aangeven een goedkopere ondernemersdagvergunning te willen, geven aan dat zij na uur toch niet op het werk hoeven te zijn. 8

9 Ondernemersdagvergunning Tabel 1.6b Aandeel dat een gewone of goedkopere dagvergunning zou kiezen, 2014 (%) horeca (n=33) modezaak (n=12) winkel met versproducten (n=20) anders (n=81) een gewone vergunning een goedkopere ondernemersdagvergunning weet ik niet totaal totaal Ondernemers met meerdere bedrijfswagens hebben interesse in dagvergunning Aan de ondernemers is ook gevraagd hoeveel mensen zij in dienst hebben en hoeveel bedrijfswagens zij hebben. Er is geen duidelijk verschil in de mate van interesse in een dagvergunning tussen de respondenten met veel of weinig personeelsleden in dienst. Het aantal bedrijfsauto s leidt wel tot verschillen. Van de ondernemers zonder bedrijfswagen prefereert 84% een gewone parkeervergunning boven een goedkopere ondernemersdagvergunning, terwijl dat percentage onder ondernemers met meer dan twee bedrijfswagens 55% is. Tabel 1.6c Aandeel dat een gewone of goedkopere dagvergunning zou kiezen, 2014 (%) geen bedrijfsauto 1 bedrijfsauto twee of meer bedrijfsauto s een gewone vergunning een goedkopere ondernemersdagvergunning weet ik niet totaal Ondernemers willen 40% korting voor een goedkopere dagvergunning Aan de ondernemers die geïnteresseerd zijn in een goedkopere ondernemersdagvergunning is gevraagd wat deze dan zou moeten kosten. Men zou er in dat geval gemiddeld 134 euro voor willen betalen in Westerpark en tussen de 109 en 113 per half jaar in Bos en Lommer en De Baarsjes. Gezien het feit dat men 174,72 per zes maanden in de Baarsjes en Bos & Lommer betaalt en 218,50 per zes maanden in Oud-West en Westerpark streeft men dus gemiddeld naar een korting van 40%. Tabel 1.7 Gemiddelde halfjaarbedrag voor een goedkopere ondernemersjaarkaart (euro s) Bos en Lommer (n=15) 109 De Baarsjes (n=12) 113 Westerpark (n=6) 134 totaal (n=33) 115 Een derde is geïnteresseerd in een goedkopere extra ondernemersdagvergunning Aan de ondernemers is gevraagd als zij in aanmerking zouden komen voor een extra parkeervergunning en of zij dan wellicht een goedkopere ondernemersdagvergunning zouden willen hebben. Ruim de helft is hier niet in geïnteresseerd; een derde is dat wel. In de bijlage zijn de toelichtingen op deze antwoorden vermeld. 9

10 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Tabel 1.8 Aandeel dat wel of geen dagvergunning wil als deze in aanmerking komt voor een extra vergunning, 2014 (%) zeker niet 40 waarschijnlijk niet 14 neutraal 8 waarschijnlijk wel 10 zeker wel 23 weet ik niet 5 totaal

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074 Digitaal Panel West Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West In opdracht van: Stadsdeel West Foto: E. van Eis, 2008 Projectnummer: 13074 Rogier van der Groep Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Werken in startende bedrijven

Werken in startende bedrijven M201211 Werken in startende bedrijven drs. A. Bruins Zoetermeer, september 2012 Werken in startende bedrijven De meeste startende ondernemers hebben geen personeel. Dat is zo bij de start met het bedrijf,

Nadere informatie

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Meting 4 september

Nadere informatie

Ondernemerspanel Amsterdam

Ondernemerspanel Amsterdam Ondernemerspanel Amsterdam Eerste meting: ergernissen Projectnummer: 11203 Sanna de Ruiter, MSc drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Evaluatie Amsterdam Duurzaam 2009

Evaluatie Amsterdam Duurzaam 2009 Evaluatie Amsterdam Duurzaam 2009 Projectnummer: 9178 In opdracht van: Dienst Milieu en Bouwtoezicht Cecile Keuchenius BSc drs. Rogier van der Groep dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Monitor Sociale Media 2012

Monitor Sociale Media 2012 Monitor Sociale Media 2012 Projectnummer: 11195 In opdracht van: (O+S) Drs. Rogier van der Groep Dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Eindrapportage Projectnummer: 12105 In opdracht van: Dienst Economische Zaken Sanna de Ruiter, MSc drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Nibud, 2010 Lening: lust of last? / 2 Voorwoord Het Nibud heeft een

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken Gemeente s-hertogenbosch O&S Oktober - 2 - Samenvatting Waarom een klanttevredenheidsonderzoek? De afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken (AmSZ)

Nadere informatie

Meningen over pensioenkwesties

Meningen over pensioenkwesties Sociaaleconomische trends 2014 Meningen over pensioenkwesties Rianne Kloosterman Hans Schmeets mei 2014, 02 CBS Sociaaleconomische trends, mei 2014, 02 1 De pensioenproblematiek in Nederland staat volop

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen

Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen drs. K. Bangma drs. B. Van der Linden drs. M. Overweel drs. A. van Velzen drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 20 juli 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door

Nadere informatie

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek - eindrapport - drs. S. Saalbrink drs. M.C. Vanoni dr. B. van

Nadere informatie

No-cure-no-pay. 1 Conclusies en aanbevelingen. Kan het aantal WOZ-bezwaren via dienstverleners omlaag?

No-cure-no-pay. 1 Conclusies en aanbevelingen. Kan het aantal WOZ-bezwaren via dienstverleners omlaag? No-cure-no-pay Kan het aantal WOZ-bezwaren via dienstverleners omlaag? Inhoud: 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Het no-cure-no-pay bureau 3. Bekendheid en wat als? 4. Leidt meer inzicht tot ander handelen?

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Huurdersonderzoek over de voorgenomen komst van het Windmolenpark De Drentse Monden. Opdrachtgevers: Lefier en Woonservice

Huurdersonderzoek over de voorgenomen komst van het Windmolenpark De Drentse Monden. Opdrachtgevers: Lefier en Woonservice Huurdersonderzoek over de voorgenomen komst van het Windmolenpark De Drentse Monden Opdrachtgevers: Lefier en Woonservice Rapportnr. : 13 0021 14 Projectmanager(s) : R. Dreier en J.D. Rotman Datum : Februari

Nadere informatie

Wat vindt Nederland van elektrisch rijden?

Wat vindt Nederland van elektrisch rijden? bezoekadres Marnixkade 1015 ZL Amsterdam 109 postadres Postbus 1001 E T moti@motivaction.nl MG 15262 W +31 www.motivaction.nl (0)20 Amsterdam 5898383 Wat vindt Nederland van elektrisch rijden? Een onderzoek

Nadere informatie

Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen

Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen I Energieonderzoek SEV Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen Een kwalitatieve erkenning in de provincie Utrecht Tangram Advies & nderzoek Bas de Kleijn,

Nadere informatie

Klantonderzoek Skal 2014

Klantonderzoek Skal 2014 Klantonderzoek Skal 2014 Juni 2014 Skal professioneel en goed bereikbaar In april en mei 2014 is door DESAN voor de tweede keer het klantonderzoek voor Skal Biocontrole uitgevoerd onder bedrijven die geregistreerd

Nadere informatie