ALBERT CUYPSTRAAT 192-HUIS (het 1/3 de onverdeeld aandeel)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALBERT CUYPSTRAAT 192-HUIS (het 1/3 de onverdeeld aandeel)"

Transcriptie

1 A M S T E R D A M 2010 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 514 WvBRv) op MAANDAG 22 NOVEMBER 2010 s-avonds nà uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan van notaris Mr P.J.F.M. Le Cat (Lubbers en Dijk Notarissen) van: De 4 appartementsrechten gelegen aan de: ALBERT CUYPSTRAAT 192-HUIS (het 1/3 de onverdeeld aandeel) CEINTUURBAAN 93-HUIS (het 1/3 de onverdeeld aandeel) KINKERSTRAAT (het 1/3 de onverdeeld aandeel) KINKERSTRAAT (het 1/4 de onverdeeld aandeel) ALLEN GELEGEN TE AMSTERDAM. De vier onverdeelde aandelen in de appartementrechten worden eerst bij opbod en afslag in veiling gebracht en vervolgens in combinatie.

2 Voor verdere informatie over de executie-veiling van de vier (winkel)appartementsrechten verwijzen wij u naar de bijlagen I-a tot en met V: I-a : informatie over Albert Cuypstraat 192-winkel te Amsterdam; I-b : splitsingstekening en locatiekaart Albert Cuypstraat 192-winkel te A dam; II-a : informatie over Ceintuurbaan 93-winkel te Amsterdam; II-b : splitsingstekening en locatiekaart Ceintuurbaan 93-winkel te A dam; III-a : informatie over de winkelruimte Kinkerstraat te Amsterdam; III-b : splitsingstekening en locatiekaart Kinkerstraat te Amsterdam; IV-a : informatie over de winkelruimte Kinkerstraat te Amsterdam; IV-b : splitsingstekening en locatiekaart Kinkerstraat te Amsterdam; V : uitleg over het veilingsysteem. Bijzonderheden van deze executie-veiling: - onderhavige veiling betreft een unieke en ongebruikelijke situatie, daar slechts één/derde (1/3) respectievelijk één/vierde (1/4) aandeel van een winkelunit geveild wordt. Koper in veiling wordt erop gewezen dat het overige twee/derde (2/3) respectievelijk drie/vierde (3/4) aandeel in de registergoederen toebehoort aan andere eigenaren en beslissingen deze registergoederen betreffende (zoals financiering, investeringen, verbouwingen, verhuur, uitkoop, huurprijsaanpassingen, eventuele procedures, eventuele fiscale keuzes, of keuzes van het uitbesteden van beheer en dergelijke) volgens de wet slechts unaniem genomen kunnen worden. Bovenstaande is opgenomen ter voorkoming van mogelijke verwarring bij het lezen van deze veilingvoorwaarden. - Ook bij het bestuderen van de plattegronden (tekeningen die het gehele registergoed/de gehele winkelunit tonen) dient een koper in veiling zich er terdege van bewust te zijn dat niet het gehele registergoed/de gehele winkelunit gekocht wordt of daarover de beschikking wordt verkregen of over kan worden beslist. De koper in veiling koopt slechts een één/derde (1/3) respectievelijk één/vierde (1/4) minderheidsaandeel in de eigendom van het registergoed/de winkelunit; - door de mede-eigenaren is geen schriftelijke regeling gemeenschappelijk eigendom vastgelegd. Wel zijn er tussen de eigenaren mondelinge afspraken gemaakt omtrent het hebben en houden van een gemeenschappelijke rekening, waarvan gemeenschappelijke kosten worden voldaan; - de mede eigenaren hebben reeds te kennen gegeven dat zij niet bereid zijn hun aandeel in de registergoederen onder te zetten voor een financiering van een koper in veiling. Tevens zijn zij in beginsel niet bereid tot verkoop van hun aandeel over te gaan; - tussen een koper in veiling en de overige eigenaren zal een zogenoemde eenvoudige gemeenschap ontstaan, daargelaten de rechtsverhouding tussen de overige eigenaren onderling.

3 Gunning/risico Verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 72 uur na de veiling. Vanaf de gunning is het risico voor koper. Betaling/verrekening lasten De koopsom en het verder door koper verschuldigde moet uiterlijk worden voldaan op 22 december De baten en lasten zijn vanaf deze dag voor rekening van koper. Bedenktijd De wettelijke bepalingen inzake de eisen van een schriftelijke koopovereenkomst en de bedenktijd van drie dagen, zoals die per 1 september 2003 in werking zijn getreden, gelden NIET voor een openbare veiling ten overstaan van een notaris. Registergoederen die worden verkocht via de EAOGV worden onvoorwaardelijk en zonder bedenktijd verkocht. Veilcondities Er wordt geveild volgens de Algemene Veilingvoorwaarden voor Onroerend Goed Amsterdam 2001 ( AVEA 2001 ), vastgesteld bij akte d.d. 28 juni 2001 van notaris Mr. P.J.N. van Os te Amsterdam, voor zover daarvan bij de akte van veilingvoorwaarden niet wordt afgeweken. Bezichtigingen Indien mogelijk is het betreffende onroerend goed te bezichtigen iedere dinsdag en donderdag, alsmede op de verkoopdag, van uur tot uur. Aangezien het in de onderhavige situatie een executie-veiling van verhuurde winkelruimten betreft, kunnen wij als directie-makelaar geen bezichtigingen organiseren. De veilingcondities zullen vanaf 8 dagen vóór de verkoopdag ter inzage liggen ten kantore van notaris mr. P.J.F.M. Le Cat (Lubbers en Dijk Notarissen), Koningslaan 4, 1075 AC, Amsterdam; telefoon: ; fax: Nadere inlichtingen verstrekken de directie-makelaars o.g.: M.G. Straathof en I.W.M. Boelen (STRAATHOF MAKELAARS O.G.) Jacob Obrechtstraat KM AMSTERDAM Tel.: ; fax:

4 I-a: informatie over Albert Cuypstraat 192-winkel te Amsterdam Diverse aspecten van het appartementsrecht: het betreft een éénderde (1/3 de ) onverdeeld aandeel in de bedrijfsruimte op de begane grond; circa 40 m² winkelruimte; frontbreedte circa 3,80 meter; de dagelijkse Albert Cuypmarkt is direct voor de deur; de V.v.E. bestaat uit twee appartementsrechten en later is het appartementsrecht van de bovenwoningen ondergesplitst in 4 appartementsrechten; het is een slapende V.v.E. en er zijn geen reserves. Kenmerken van de huurovereenkomst: de winkel is verhuurd voor ,- exclusief BTW per jaar; looptijden huurovereenkomst: per 1 september 2007 voor een periode van 5 jaar en derhalve tot en met 31 augustus 2012, vervolgens 5 optiejaren tot 31 augustus 2017; de huurverhoging is per 1 september; een bankgarantie ad ,50 is aanwezig. Lasten per jaar: W.O.Z.-waarde 2010 : ,00; OZB 2010 : - 279,79; Rioolrecht : - 145,46; Waterschapslasten : - 20,83; Achterstallige lasten : - p.m.; De plokpenning komt voor rekening van verkoper en is 650,- exclusief BTW.

5 I-b: splitsingstekening en locatiekaart Albert Cuypstraat 192-winkel te Amsterdam

6 II-a: informatie over Ceintuurbaan 93-winkel te Amsterdam Diverse aspecten van het appartementsrecht: het betreft een éénderde (1/3 de ) onverdeeld aandeel in de winkelruimte op de begane grond; circa 55 m² winkelruimte; frontbreedte circa 4,20 meter; gelegen op de hoek met de Ferdinand Bolstraat; de V.v.E. bestaat uit twee appartementsrechten waarbij de bovenwoningen in één appartementsrecht zitten; het is een slapende V.v.E. en er zijn geen reserves. Kenmerken van de huurovereenkomst: de winkel is verhuurd voor ,72 exclusief BTW per jaar; looptijden huurovereenkomst: per 1 november 2007 voor een periode van 5 jaar en derhalve tot en met 31 oktober 2012, vervolgens 5 optiejaren tot 31 oktober 2017; de huurverhoging is 1 november; een bankgarantie ad ,- is door de huurder afgegeven; terzake de huurovereenkomst van Ceintuurbaan 93-huis is een geschil. Met de huurder loopt een juridische procedure in kort geding betreffende een ingebruikname door een andere huurder. Lasten per jaar: W.O.Z.-waarde 2010 : ,00; OZB 2010 : - 350,17; Rioolrecht : - 145,46; Waterschapslasten : - 26,07; Achterstallige lasten : - Erfpacht p.m.; : Voortdurende erfpacht, Algemene Bepalingen 2000 en een afgekochte canon voor het tijdvak van 1 oktober 2004 tot en met 30 september De plokpenning komt voor rekening van verkoper en is 900,- exclusief BTW.

7 II-b: splitsingstekening en locatiekaart Ceintuurbaan 93-winkel te Amsterdam

8 III-a: informatie over de winkelruimte Kinkerstraat te Amsterdam Diverse aspecten van het appartementsrecht: het betreft een éénderde (1/3 de ) onverdeeld aandeel in de winkelruimte; frontbreedte circa 11 meter; gelegen op een goede locatie in de Kinkerstraat. Om de hoek is de Ten Katestraat met de dagelijkse markt; goede verbindingen met het openbaar vervoer (tramlijn 7 en 17); de V.v.E. bestaat uit 12 winkelappartementsrechten; Kenmerken van de huurovereenkomst: de winkel is verhuurd voor ,25 exclusief BTW per jaar; looptijden huurovereenkomst: per 1 april 2007 voor een periode van 10 jaar en derhalve tot en met 31 maart 2017, vervolgens een optie voor twee aansluitende perioden van 5 jaar; de huurverhoging is per 1 april; een bankgarantie ad ,75 is door de huurder afgegeven; bestemming van het gehuurde is nationaal en internationaal bekende winkelformules van de huurder waaronder Vero Moda, ONLY en Jack & Jones. Lasten per jaar: W.O.Z.-waarde 2010 : ,00; OZB 2010 : ,70; Rioolrecht : - 145,46; Waterschapslasten : - 81,72; Servicekosten : ,00; Achterstallige lasten : - Erfpacht p.m.; : Voortdurende erfpacht, algemene bepalingen Het tijdvak is van 16 februari 1981 tot en met 15 februari 2031 en met een 5-jaarlijke indexering. De canon bedraagt 5.481,77 per jaar (volgende index 15 februari 2011). De plokpenning komt voor rekening van verkoper en is 2.000,- exclusief BTW.

9 III-b: splitsingstekening en locatiekaart Kinkerstraat te Amsterdam

10 IV-a: informatie over de winkelruimte Kinkerstraat te Amsterdam Diverse aspecten van het appartementsrecht: het betreft een éénvierde (1/4 de ) onverdeeld aandeel; het appartementsrecht is verhuurd aan twee verschillende huurders, te weten MyCom en ABN Amro Bank N.V.; totale frontbreedte circa 16 meter; de totale huuropbrengst is ,91 exclusief BTW per jaar; Kenmerken van de huurovereenkomst met huurder MyCom: de winkel is verhuurd voor ,47 exclusief BTW per jaar; looptijd huurovereenkomst: per 1 januari 2005 voor een periode van 5 jaar en derhalve tot en met 31 december 2009 en vervolgens 5 optiejaren tot en met 31 december 2014; de huurverhoging is 1 januari; een bankgarantie ad ,- is door de huurder afgegeven. Kenmerken van de huurovereenkomst met huurder ABN Amro Bank N.V.: de winkel is verhuurd voor ,44 exclusief BTW per jaar; looptijd huurovereenkomst: per 1 oktober 2004 voor een periode van 5 jaar en derhalve tot en met 30 september 2009 en vervolgens 5 optiejaren tot en met 30 september 2014; de huurverhoging is 1 oktober; er is geen bankgarantie aanwezig. Lasten per jaar: W.O.Z.-waarde 2010 : ,00; OZB 2010 : ,66; Rioolrecht : - 145,46; Waterschapslasten : - 104,27; Servicekosten : ,00; Erfpacht : Voortdurende erfpacht, Algemene Bepalingen 1966, tijdvak 16 februari 1981 tot en met 15 februari 2031, met een 5-jaarlijke indexering. De canon bedraagt 7.698,01 per jaar (index 15/02/2011). De plokpenning komt voor rekening van verkoper en is 2.000,- exclusief BTW.

11 IV-b: splitsingstekening en locatiekaart Kinkerstraat te Amsterdam

12 V: Uitleg over het veilingsysteem De wijze van veilen is een historisch gegeven. Opbod en afslag geschieden tijdens één zitting. Koop en verkoop kan geschieden door makelaars o.g., lid van de Makelaarsvereniging Amsterdam, doch ook door anderen (particulieren, geldverstrekkende instellingen etc.). Gemiddeld 30 maandagavonden per jaar wordt vanaf uur in het gebouw FELIX MERITIS gelegen aan de Keizersgracht 324 te Amsterdam de huizenveiling gehouden. Een ieder die wel eens de veiling heeft bezocht, weet dat de ambiance en het grote aantal bezoekers voor een levendige atmosfeer en een zekere spanning zorgen. Het object gaat geveild worden: de afslager begint en vraagt de zaal: "wat mag ik horen?". Het opbieden begint. De hoogste bieder is de provisionele koper (provisioneel betekent hier: voorlopig). Hij ontvangt de plokpenning; dat is de premie die wordt uitgeloofd aan degene die het hoogste bod doet. Hij tekent vervolgens het procesverbaal van veiling en het te veilen perceel wordt daarna in slag gelegd. Stel het hoogste bod is ,--, bij de afslag wordt bijvoorbeeld ,-- daarenboven gevraagd en het systeem van aftellen begint. Wordt er vanuit de zaal op 5.000,-- "mijn" geroepen, dan is het object verkocht voor , ,- = ,--. Als er niet wordt gemijnd, dan is de hoogste bieder (de provisionele koper) tevens de definitieve koper. Dit systeem van opbod en afslag wordt het Amsterdamse systeem genoemd. Een particulier kan ook zelfstandig optreden in de veiling, doch hij dient hierbij de nodige zekerheden te bieden. Zo moet hij zich rechtsgeldig legitimeren en bij aankoop een bankgarantie overleggen ter waarde van tenminste 10% van de koopsom. Voor de koper geldt dat inschakeling van een makelaar o.g. van het grootste belang is. Immers er zitten veelal diverse haken en ogen aan het kopen van onroerend goed. Rust er een aanschrijving op het pand, wat is de bestemming van het pand, is er sprake van erfpacht, staat het op de Monumentenlijst, zijn er technische gebreken en last but not least wat is de waarde van het pand. De makelaar-koper informeert en adviseert u over al deze aspecten en wilt u tot aankoop overgaan dan spreekt hij met u af tot welke uiterste prijs hij in veiling voor u zal bieden. Daarnaast kan worden genoemd het niet onbelangrijke aspect van de zogenaamde "veilingpsychose". De makelaar-koper is ervaren in het veilen en laat zich niet opjagen door de zaal. Voor de laatste stand van zaken en meer informatie omtrent veilingen, verwijzen wij u graag naar:

Bolstoen 36-B in Amsterdam (Sloterdijk III/Westpoort)

Bolstoen 36-B in Amsterdam (Sloterdijk III/Westpoort) VRIJWILLIGE VERKOPING op MAANDAG 8 DECEMBER 2014 s-avonds nà 18.00 uur in DE RODE HOED aan de Keizersgracht 102 te Amsterdam ten overstaan van notaris Mevrouw Mr E. Schot (Notariskantoor Eveline Schot

Nadere informatie

RINGDIJK 9-10 TE AMSTERDAM

RINGDIJK 9-10 TE AMSTERDAM A M S T E R D A M 2009 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 21 SEPTEMBER 2009 s-avonds nà 18.00 uur in het gebouw F E L I X M E R I T I S aan de Keizersgracht 324 te

Nadere informatie

Osdorperweg 505 in Amsterdam

Osdorperweg 505 in Amsterdam A M E R S F O O R T 2013 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) op DONDERDAG 19 DECEMBER 2013 VANAF 10.30 UUR De veiling vindt uitsluitend plaats via de website: WWW.BOG-AUCTIONS.COM ten

Nadere informatie

Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W.

Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W. Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W. 30 SEPTEMBER 2013 LIPARIWEG 1-3 (HOEK HORNWEG) TE AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL, AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL v_1 EXECUTORIALE VERKOPING EX ART. 3:268 B.W

Nadere informatie

EEN HUIS KOPEN OP EEN VEILING OP EEN VEILING GAAT HET ANDERS

EEN HUIS KOPEN OP EEN VEILING OP EEN VEILING GAAT HET ANDERS EEN HUIS KOPEN OP EEN VEILING OP EEN VEILING GAAT HET ANDERS Gaat u op zoek naar een geschikt koophuis, dan denkt u vast en zeker niet in de eerste plaats aan een huizenveiling. Eerder zult u afgaan op

Nadere informatie

(registergoederen op en nabij de Van Roijensweg 15 te Bergentheim en nabij Kanaalweg Oost (ongenummerd))

(registergoederen op en nabij de Van Roijensweg 15 te Bergentheim en nabij Kanaalweg Oost (ongenummerd)) RHM/CB/MvB/17297638 5150965/40060393 Veilingvoorwaarden (registergoederen op en nabij de Van Roijensweg 15 te Bergentheim en nabij Kanaalweg Oost (ongenummerd)) De grond met het zich daarop bevindende

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR ELISE VISSER FORMULIER S.V.P. RETOUR

Nadere informatie

Verhuurd kantoorgebouw

Verhuurd kantoorgebouw Online executieveiling, 24 juni 2015 12:30 uur Verhuurd kantoorgebouw Adres Kaap Hoorndreef 38-50 te Utrecht Executoriale verkoop ex artikelen 3:268 en 3:254 BW De executoriale verkoop vindt plaats op

Nadere informatie

Aan: MR A.M.J.M. PLOUMEN FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: OPGAVE VEILCONDITIES. van perceel/percelen nr.: 2 WIGBOLT RIPPERDASTRAAT 38 TE AMSTERAM

Aan: MR A.M.J.M. PLOUMEN FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: OPGAVE VEILCONDITIES. van perceel/percelen nr.: 2 WIGBOLT RIPPERDASTRAAT 38 TE AMSTERAM Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR A.M.J.M. PLOUMEN FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN AMSTERDAMSEWEG 524 en 524A TE AMSTELVEEN (in combinatie)

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN AMSTERDAMSEWEG 524 en 524A TE AMSTELVEEN (in combinatie) BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN AMSTERDAMSEWEG 524 en 524A TE AMSTELVEEN (in combinatie) Registergoed Het winkelhuis met bovenwoning, ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend 1811 BX

Nadere informatie

A. v. Schendelstraat 191 3511 MC Utrecht

A. v. Schendelstraat 191 3511 MC Utrecht Lauteslager Makelaars B.V. Sinds 1850 A. v. Schendelstraat 191 3511 MC Utrecht Vraagprijs 229.000,-- k.k. Lauteslager Makelaars B.V. Catharijnesingel 100 3511 GV Utrecht Tel: 030-2315186 Fax: 030-2318388

Nadere informatie

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM Deze Algemene Consumentenvoorwaarden NVM zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

LUPINESINGEL 318 ALPHEN AAN DEN RIJN. Fraai afgewerkte HOEKmaisonette met moderne badkamer en keuken! Koopsom 137.500,= k.k.

LUPINESINGEL 318 ALPHEN AAN DEN RIJN. Fraai afgewerkte HOEKmaisonette met moderne badkamer en keuken! Koopsom 137.500,= k.k. LUPINESINGEL 318 ALPHEN AAN DEN RIJN Fraai afgewerkte HOEKmaisonette met moderne badkamer en keuken! Koopsom 137.500,= k.k. INTRODUCTIE PAGINA Geachte geïnteresseerde, Een huis kopen doet u niet zomaar

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN. (brancheorganisatie)

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN. (brancheorganisatie) Algemene Consumentenvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en Vastgoeddeskundigen NVM, de Landelijke Makelaarsvereniging en VBO Makelaar AV CZ/99 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM. Versie februari 2011

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM. Versie februari 2011 Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2011 Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Deze Algemene Consumentenvoorwaarden NVM zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. negen (9) percelen bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, plaatselijk

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam)

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) - 1 - MLA\THO\00322791-000325\1066915 VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed

Nadere informatie

Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63. info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars.

Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63. info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars. Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63 info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars.nl Pagelaan 24 3525 GW Utrecht 85.000,- k.k. circa 49 m² circa 147

Nadere informatie

Bloemendaal Verbindingsweg 59. 135.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Bloemendaal - Verbindingsweg 59

Bloemendaal Verbindingsweg 59. 135.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Bloemendaal - Verbindingsweg 59 Bloemendaal - Verbindingsweg 59 Bloemendaal Verbindingsweg 59 135.000,- k.k. Kantoor Het makelaarskantoor in het centrum van Haarlem Spaarneduin makelaardij is een zeer actief makelaarskantoor in het centrum

Nadere informatie

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006 Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006 Deze Algemene Consumentenvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en Vastgoeddeskundigen NVM zijn totstandgekomen

Nadere informatie

Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63. info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars.

Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63. info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars. Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63 info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars.nl Dirck van Zuylenstraat 17 3511 RE Utrecht 179.000,- k.k. circa

Nadere informatie

Algemene Veilingvoorwaarden Definities In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Afname: het moment waarop de toegewezen Kavel(s)

Algemene Veilingvoorwaarden Definities In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Afname: het moment waarop de toegewezen Kavel(s) Algemene Veilingvoorwaarden Definities In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Afname: het moment waarop de toegewezen Kavel(s) aan Koper worden afgegeven. b. Bieder: degene die zich

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Snoek 20 en 24 te Borne

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Snoek 20 en 24 te Borne - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Snoek 20 en 24 te Borne OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. het perceel grond met de zich daarop bevindende nieuwbouwwoning met aanhorigheden, plaatselijk bekend

Nadere informatie

!"# $ % && ' ( ) * & +! " #, &- + +.& /000/. +

!# $ % && ' ( ) * & +!  #, &- + +.& /000/. + '()*&+!"#!"#$%&&,&-+.& /000/.+ -)*&+ Makelaar met drie unieke garanties Garantiemakelaars is uniek. Want als enige makelaar in Nederland geeft Garantiemakelaars garantie op de dienstverlening. Wij zeggen

Nadere informatie

Rheezerveen, Elfde Wijk 40 A-20

Rheezerveen, Elfde Wijk 40 A-20 Rheezerveen, Elfde Wijk 40 A-20 Op het bungalowpark Stoetenslagh gelegen vrijstaande recreatiebungalow. De bungalow is bij de ingang van het park gelegen op een perceel van 715 m2 grond. Indeling: entree

Nadere informatie

UTRECHT. Valeriaanweg 21. Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht. Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63

UTRECHT. Valeriaanweg 21. Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht. Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63 Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63 info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars.nl UTRECHT Valeriaanweg 21 www.puntmakelaars.nl (030) 273 74 64 adres

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK ARTIKEL 2. REGISTERGOEDEREN Het bedrijfspand met woonhuis met ondergrond, parkeerterrein, erf en overige toebehoren, plaatselijk bekend 5431 NS Cuijk,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

(BIJZONDERE) VEILINGVOORWAARDEN WEERDIJK 4 TE OLDEMARKT

(BIJZONDERE) VEILINGVOORWAARDEN WEERDIJK 4 TE OLDEMARKT (BIJZONDERE) VEILINGVOORWAARDEN WEERDIJK 4 TE OLDEMARKT Registergoed Het bedrijfspand met kantoren, bedrijfshallen en erf, plaatselijk bekend 8375 AX Oldemarkt, Weerdijk 4, kadastraal bekend gemeente Oldemarkt

Nadere informatie