De eigen vermogens voor de fusie zullen opgeteld worden in het eigen vermogen na de fusie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De eigen vermogens voor de fusie zullen opgeteld worden in het eigen vermogen na de fusie."

Transcriptie

1 Fusies en absorpties SigmaConso llen White Principieel kan een fusie van twee vennootschappen van dezelfde consolidatiekring geen impact hebben op de geconsolideerde rekeningen. Economisch gezien, wat ook het consolidatie standpunt is, bestonden de twee firma s als aparte juridische entiteiten en vertegenwoordigen ze nu samen één juridische entiteit. Vanuit een globaal standpunt is er feitelijk niets gebeurd. Dezelfde commentaar geldt ook voor een absorptie van twee entiteiten. Doch is de realiteit zelden even simpel als de algemene aanvaarde principes. Dit artikel zal, ter illustratie van deze laatste opmerking, een bredere visie geven van de situaties van fusie en absorptie die afwijken van de traditionele voorbeelden, gebruikt ter illustratie van de algemene principes. Na een korte uitleg over de termen fusie en absorptie zullen wij beide illustreren aan de hand van aparte, maar zeker niet uitzonderlijke, situaties. Fusie en absorptie : enkele kenmerken? Onder fusie, verstaat men het samenvoegen van alle activa en passiva van twee vennootschappen zonder dat zij in principe aandelen van mekaar zouden bezitten. De nieuwe, door de fusie gevormde, entiteit zou dan een balans tonen waar (simplistisch uitgedrukt) de activa de som is van alle activa van de twee initiële entiteiten. De eigen vermogens voor de fusie zullen opgeteld worden in het eigen vermogen na de fusie. Op consolidatie-technisch vlak, zal men moeten opletten voor volgende aspecten : Enerzijds, moet het totaal eigen vermogen na de fusie gelijk zijn aan de som van het individuele eigen vermogen van de twee entiteiten voor de fusie. Het boekhoudrecht van bepaalde landen laat soms toe het eigen vermogen te herwaarderen op het moment van de fusie. Deze herwaardering zal dan tijdens de consolidatie geëlimineerd moeten worden. nderzijds, met oog op het produceren van een geconsolideerde kasstroomtabel, zal men controleren dat alle bijkomende activa en passiva van de nieuwe gevormde entiteit aan de hand van specifieke en aansluitende mutaties (stromen) werden uitgelegd. Een fusie binnen een groep mag, principieel, geen invloed hebben op de kasstroomtabel. Onder absorptie verstaat men dat een vennootschap deelnemingen bezit van een andere vennootschap en daarmee samensmelt. De absorptie komt overeen met het toevoegen van de activa en passiva van de geabsorbeerde vennootschap aan de activa en passiva van de absorberende vennootschap. Het gevolg hiervan is dat de deelnemingen zullen geëlimineerd worden ter compensatie van het eigen vermogen van de geabsorbeerde onderneming. In het algmeen ontstaat er een verschil tussen de netto waarde van het eigen vermogen en de waarde van de deelnemingen. In functie van de situatie spreekt men van een winst of van een verlies van fusie. Een positief verschil zal altijd in resultaat genomen worden. Een negatief verschil wordt of in het resultaat opgenomen of geactiveerd onder de vorm van een fusiegoodwill. Page 1 of 5

2 Geval van fusie van twee vennootschappen Wij bekijken de volgende situatie 60% 40% IG B EE Waar firma een deelneming heeft van 60% in die globaal geconsolideerd wordt en een deelneming van 40% in B die met de vermogensmutatie methode geconsolideerd wordt. De firma s en B fusioneren, wat tot de volgende structuur leidt: 52% + B IG De deelneming bedraagt 52%, aangezien de aandelen van en B tegen nieuwe aandelen van +B uitgewisseld werden. De nieuwe gevormde entiteit wordt dus met globale integratie geconsolideerd. De volgende tabel illustreert de situatie van het eigen vermogen voor en na de fusie van de vennootschappen en B. Eigen Vermogen % groep Groepsgedeelte Voor Fusie Firma % Firma B % Totaal voor fusie Na fusie Firma + B % Page 2 of 5

3 Het groepsgedeelte voor en na de fusie in het eigen vermogen is ongewijzigd. Dit betekent: Enerzijds, dat de uitwisseling van aandelen perfect gedefinieerd werd om geen partij te bevoordelen ten opzichte van de andere partij noch de aandeelhouders van de groep tov de derden. nderzijds, dat de geconsolideerde reserves ongewijzigd blijven door deze operatie aangezien noch het groepsgedeelte in het eigen vermogen noch de participatie +B van waarde veranderen na de fusie tov hun respectievelijke waarde voor de fusie. De consolidatie deskundigen zullen gemakkelijk toegeven dat het zelden voorkomt dat er geen enkele herwerking van het eigen vermogen van de vennootschappen dient te gebeuren. Er zijn tal van redenen hiervoor, maar de meest voorkomende is zonder twijfel de impact van de (IFRS) waarderingsregels. Laat ons veronderstellen dat er een herwerking van 500 op het eigen vermogen van vennootschap dient te gebeuren. De situatie zou zich nu zoals volgt voordoen: Eigen vermogen % groep Groepsgedeelte Voor fusie Firma % Firma B % Totaal voor fusie Na fusie Firma + B % en ziet dat de groep hier een verlies maakt van 40 van het eigen vermogen. Het betreft een verlies van eigen vermogen omwille van het feit dat het uitwisselingsprincipe van de aandelen geen rekening heeft gehouden met de herwerking van 500 op het eigen vermogen van, waarschijnlijk omdat deze herwerking alleen betrekking had tot de consolidatie logica. Hierdoor heeft de fusie wel een invloed op de consolidatie. Hoe kan men dit verschil interpreteren? angezien het hier om een verlies van het eigen vermogen gaat, zullen wij de redenering stapsgewijs volgen: Ofwel is het bedrag onder de materialitietsdrempel, en raden wij aan dat verlies rechtstreeks in het resultaat op te nemen. Ofwel is het bedrag wel van significant belang, en kan dus als een goodwill op activa beschouwd worden. Los van deze potentiële invloed op het eigen vermogen, moeten wij ook vaststellen dat de activa en passiva van +B integraal worden geïntegreerd in deze nieuwe gevormde vennootschap. Doch, voor de fusie was de vermogensmutatie methode van toepassing op de activa en passiva posten van B. Dit zal ongetwijfeld een belangrijke invloed hebben op de posten van de geconsolideerde balans en resultatenrekening. Page 3 of 5

4 Geval van absorptie van een vennootschap Wij illustreren hier de situatie waar vennootschap vennootschap opslorpt. + 80% 100% en ziet ook dat maar 80% van de aandelen van in haar bezit heeft. Dit impliceert een absorptie in twee stappen: Eerst koopt van derden de resterende 20% aandelen van. Vervolgens absorbeert juridisch vennootschap. De volgende getallen dienen als voorbeeld. Initiële situatie Na de overname van 20% voor 35 Goodwill 15 = 35 20% * 100 Participatie / = Eigen vermogen van Geconsolideerde reserves 10 = 80% * = 100% * 100 (105 15) Op het ogenblik van overname van de 20%, stellen wij een goodwill vast die gelijk is aan het verschil tussen de prijs van 35 en de waarde van de 20% van het eigen vermogen, zijnde 20 (20% van 100). Nu is eigenaar van 100% van en kan dus verder gaan met de absorptie van. Deze operatie moet ook in twee stappen bekeken worden. Eerst is er de absorptie op statutair niveau die een verlies van fusie genereert. Dit wordt als volgt berekend: bsorptie van door Toevoeging van de netto situatie van bij 100 nnulatie van de deelneming van / 105 Fusie verlies (5) Volgens de consolidatie invalshoek, wordt dit fusie verlies beschouwd als geconsolideerde reserves vermits het een verschil aantoont tussen eigen vermogen en deelneming. Een belangrijke opmerking is wel dat dit bedrag getoond wordt op de statutaire rekeningen hoewel het effectief over geconsolideerde reserves gaat. Dit verlies moet dus zeker en vast geannuleerd worden en getransfereerd worden naar de reserves tijdens de consolidatie oefening. Page 4 of 5

5 Daardoor zal de absorptie uiteindelijk geen impact hebben op het geconsolideerd resultaat. Dit is correct: de absorptie kan gezien worden als een interne operatie van de groep zonder invloed op de buitenwereld. Op niveau van de reserves vindt men de tegenpartij van de goodwill, zijnde 15 en het fusieverlies van (5). Dit geeft een totaal van 10 wat ook overeenkomt met de waarde van de reserves voor deze operatie. en kan argumenteren over het bestaan en behouden van een goodwill van 15 betreffende een vennootschap die niet meer aanwezig is in de consolidatiekring. Economisch gezien is er wel een operatie gebeurd die een goodwill heeft gegenereerd relatief aan de overname van de 20% aandelen van. Op dit ogenblik was de firma duidelijk in de consolidatiekring. Na de absorptie zijn de activa en passiva van nog altijd aanwezig in de groep binnen de rekeningen. En het is wel over deze 20% van de activa en passiva van dat een goodwill geconstateerd werd. Het lijkt ons dus volkomen normaal om deze goodwill te behouden op een vennootschap die technisch gezien niet als dusdanig aanwezig is in de consolidatiekring. Besluit In de eerste zinnen van ons artikel beweren wij dat de fusies en absorpties, als interne operaties van een groep, geen impact mochten hebben op de geconsolideerde rekeningen. Wij zijn nu wel verplicht onze statements te herzien of alleszins anders te verwoorden. In gewone situaties waar de twee vennootschappen aanwezig waren in de consolidatiekring aan 100% zal deze operatie geen invloed hebben, noch op de geconsolideerde reserves, noch op het resultaat of op de kasstroomkabel. ls ze echter niet aan 100% geconsolideerd worden op het ogenblik van de fusie of absorptie, of dat het eigen vermogen herwerkt werd in de consolidatie, zal er waarschijnlijk wel een impact zijn op de geconsolideerde reserves. De finale bestemming van deze impact, goodwill of resultaat, zal afhangen van de keuze van de groepswaarderingsregels. Tenslotte, de extreme situaties waarbij de fusie/absorptie wordt doorgevoerd met een vennootschap die niet in de consolidatiekring zit heeft alles behalve een neutrale impact op de geconsolideerde rekeningen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot de verandering van consolidatie methode van de absorberende vennootschap of zelfs tot een uittrede van de consolidatiekring in geval van een dilutie van het interestpercentage onder het minimum integratie percentage...! De auteurs zijn actieve partners bij de firma Sigma Conso, gespecialiseerd in consolidatie volgens lokale en internationale normen. Voor meer info, bezoek onze site: Page 5 of 5

Afdeling 2. Boekhoudkundige verwerking van fusies

Afdeling 2. Boekhoudkundige verwerking van fusies E. Goedkeuring van de fusie Op de algemene vergadering die tot de fusie besluit moet minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd en wordt de beslissing tot fusie in beginsel

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies. Advies van 1 april 2009

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies. Advies van 1 april 2009 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies Advies van 1 april 2009 Trefwoorden Fusies Herwaarderingsmeerwaarden subsidies Deel I : Inleiding...2

Nadere informatie

RECENTE HERVORMINGEN IN HET BELGISCH BOEKHOUDRECHT EN IN DE INFORMATIEVERWERKING. door

RECENTE HERVORMINGEN IN HET BELGISCH BOEKHOUDRECHT EN IN DE INFORMATIEVERWERKING. door RECENTE HERVORMINGEN IN HET BELGISCH BOEKHOUDRECHT EN IN DE INFORMATIEVERWERKING door Prof. Dr. E. DE LEMBRE Directeur van bet seminarie accountancy R.U.Gent TER INLEIDING Boekhouden, dat we kunnen definieren

Nadere informatie

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden Advies van 6 juli 2011 INHOUDSTABEL Inleiding I. Herwaarderingen overeenkomstig artikel 57 KB W.Venn. A. Voorwaarden

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Commissie voor Boekhoudkundige Normen Onderwerp Nummer 3/3. Boekhoudkundige verwerking van verrichtingen van tijdelijke handelsvennootschappen Datum Januari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be Deel 1: De balans De balans is een foto van de staat van de activa en passiva van een onderneming. De passiefposten vertegenwoordigen de bronnen van de onderneming m.a.w. waar heeft de onderneming het

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BTW eenheid Pagina 2

Inhoudsopgave. BTW eenheid Pagina 2 BTW EENHEID Inhoudsopgave Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1 Algemeen... 4 1.1 Wat is een BTW eenheid?... 4 2 Kenmerken en toepassingsvoorwaarden... 6 2.1 Financiële verbondenheid... 6

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de jaarrekening op fiscale grondslag

Gebruikershandleiding voor de jaarrekening op fiscale grondslag Een initiatief van de Nederlandse overheid Gebruikershandleiding voor de jaarrekening op fiscale grondslag ten behoeve van het opstellen van jaarrekeningen over verslagjaar 2010 [COMMENTAAR INDIENBAAR

Nadere informatie

Limburgs Universitair Centrum, Diepenbeek

Limburgs Universitair Centrum, Diepenbeek De boekhoudkundige verwerking van de inkoop van eigen aandelen door Belgische vennootschappen Prof. dr. Roger Mercken, gewoon hoogleraar Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen, Limburgs Universitair

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo Accountant Belastingconsulent www.boekhouder.be

Aangeboden door Wouter Devloo Accountant Belastingconsulent www.boekhouder.be De boekhoudkundige verwerking van erfpachtcontracten Heel wat verenigingen oefenen hun activiteiten uit op terreinen en in gebouwen waarvan ze geen eigenaa r zijn, maar waarop ze als gevolg van een erfpachtcontrac

Nadere informatie

Toelichtingen bij de jaarrekening

Toelichtingen bij de jaarrekening Toelichtingen bij de jaarrekening 1. Algemene informatie De voornaamste bedrijfsactiviteit van Delhaize Groep (hiernaar wordt eveneens verwezen samen met haar geconsolideerde en geassocieerde ondernemingen,

Nadere informatie

Voor vrij ondernemen. IFRS for SME. De mkb-versie van IFRS vergeleken met Nederlandse jaarrekeningregels

Voor vrij ondernemen. IFRS for SME. De mkb-versie van IFRS vergeleken met Nederlandse jaarrekeningregels Voor vrij ondernemen IFRS for SME De mkb-versie van IFRS vergeleken met Nederlandse jaarrekeningregels IFRS FOR SME De mkb-versie van IFRS vergeleken met Nederlandse jaarrekeningregels IFRS FOR SME De

Nadere informatie

Realiseerbare waarde als grondslag

Realiseerbare waarde als grondslag 24 Realiseerbare waarde als grondslag IFRS 3 heeft een impact op de wijze waarop ondernemingen de activa en passiva bij acquisities meten en waarderen. Dat in lijn met de regelgeving die zich steeds meer

Nadere informatie

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Flex-BV Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Uw reactie is welkom De invoering van de flex-bv heeft grote gevolgen voor de praktijk van de accountant en zijn klanten. Waar nodig zullen wij dit document met enige

Nadere informatie

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Er bestaat geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking van tax shelter. We zetten hierna de verschillende standpunten tegenover

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 132/7 Boeking en waardering van voorraden

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 132/7 Boeking en waardering van voorraden COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 132/7 Boeking en waardering van voorraden I. Algemene inleiding A. Begrip "voorraad" B. Algemene benadering van voorraden in het koninklijk besluit van

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN advies 2012/18 De boekhoudkundige verwerking van aandelenopties (als zodanig) Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN advies 2012/18 De boekhoudkundige verwerking van aandelenopties (als zodanig) Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN advies 2012/18 De boekhoudkundige verwerking van aandelenopties (als zodanig) Advies van 7 november 2012 I. Inleiding A. Werking van het optiecontract 1. Definitie

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de effecten (de "Effecten" of "Notes") uitgegeven door de Emittent

Nadere informatie

Commissie voor Boekhoudkundige Normen. CBN advies 2012/XX De boekhoudkundige verwerking van aandelenopties (als zodanig) Ontwerpadvies

Commissie voor Boekhoudkundige Normen. CBN advies 2012/XX De boekhoudkundige verwerking van aandelenopties (als zodanig) Ontwerpadvies Commissie voor Boekhoudkundige Normen CBN advies 2012/XX De boekhoudkundige verwerking van aandelenopties (als zodanig) Ontwerpadvies Deel I. Inleiding A. Werking van het optiecontract 1. Definitie 1.

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

Boeking van een aanschaffing tegen lijfrente

Boeking van een aanschaffing tegen lijfrente Boeking van een aanschaffing tegen lijfrente Claude Janssens Accountant Financieel analist Dit artikel is het eerste in een reeks analyses over onderwerpen waarover de leden aan de verschillende diensten

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

Naar een evenwichtige behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen in de vennootschapsbelasting

Naar een evenwichtige behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen in de vennootschapsbelasting Naar een evenwichtige behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen in de vennootschapsbelasting D66 TA E Green Paper Jeroen Leek jc.leek@xs4all.nl Lars Bijsmans lagbijsmans@hotmail.com Augustus 2011

Nadere informatie

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen. Deel 3: Voorbeeldboekingen

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen. Deel 3: Voorbeeldboekingen - 1 - Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen Deze cursus wordt u GRATIS aangeboden door CIRO Bvba, Beukendreef 15, 9080 Lochristi. Deze cursus is bestemd voor educatieve doeleinden,

Nadere informatie

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP 1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP Befimmo ( de Vennootschap ) is een Vastgoedbevak (Vastgoedbeleggingsvennootschap naar Belgisch recht, met Vast Kapitaal). Ze heeft de vorm van een Commanditaire

Nadere informatie