Twente en Achterhoek in lagere versnelling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Twente en Achterhoek in lagere versnelling"

Transcriptie

1 Regiovisie Twente en Achterhoek Twente en Achterhoek in lagere versnelling De economie in Twente en de Achterhoek kende sterke groei in 2014 en Dit jaar is de groei stabiel, maar in 2017 wordt gas teruggenomen. De voor de regio belangrijke sectoren zorg en industrie groeien ondergemiddeld. Beide regio s profiteren van toenemende consumentenbestedingen. Niet alleen in de detailhandel, maar ook in horeca en toerisme. De huizenmarkt herstelt, maar minder snel dan elders in het land. De ontwikkeling van het aantal banen kent ups-and-downs. Per saldo is het genoeg om de werkloosheid te laten dalen tot 7,2% in Twente en 6,2% in de Achterhoek. De voor de regio s belangrijke sector industrie ziet complexe veranderingen op zich afkomen door technologische innovatie. Aanpassend vermogen van de regio is belangrijk om deze uitdaging om te zetten in een kans. Twente lijkt hiertoe beter in staat dan de Achterhoek. Doetinchem Enschede Economische groei Achterhoek 2,0% 1,4% Twente 2,2% 1,5% ING Economisch Bureau / april 2016

2 Economische ontwikkeling Twente en Achterhoek in lagere versnelling Ondanks onzekerheden zijn de economische vooruitzichten gunstig... De economische vooruitzichten voor Nederland zijn gunstig met een (bbp) groei van 2,3% in 2016 en 1,9% in Een positieve impuls wordt dit jaar verwacht van lastenverlichting. Consumenten gaan meer besteden. Ook de groei in werkgelegenheid en de lage inflatie zijn in dit kader gunstig. Daar tegenover staat echter wel onzekerheid. Externe risico s zijn de zwakkere groei in China en opkomende markten, onrust door lage olieprijzen, de vluchtelingencrisis, lagere pensioenen en een eventuele Brexit. Het consumentenvertrouwen daalde hierdoor begin dit jaar....maar wat merken ondernemers in Twente en de Achterhoek daarvan? Twente en de Achterhoek blijven iets achter bij de gemiddelde economische groei in Nederland. Naar verwachting komt de groei in Twente uit op 2,2% in 2016 en 1,5% in De Achterhoek moet wat meer toegeven met een groei van 2,0% dit jaar en 1,4% volgend jaar. Beide regio s hadden het gaspedaal (in 2014 en 2015) snel gevonden, maar lijken nu het gas iets eerder te moeten loslaten. Dit heeft alles te maken met de regionale structuur van de economie, die leunt op industrie en zorg. Juist die sectoren presteren qua groei onder het gemiddelde. Lagere groei door druk op zorg en machinebouw industrie. Halverwege 2015 viel met name de machinebouw industrie terug. Hier lijken de eerder genoemde externe risico s toe te slaan. Een andere belangrijke tegenvaller voor de regionale groei is de zorg, die met relatief lage groeit te maken heeft. In zowel Twente als de Achterhoek zijn industrie en zorg samen goed voor ongeveer 1/3 van de totale economie. Economie Twente en Achterhoek na groeispurt nu eerder in de remmen Groei bbp jaar-op-jaar in % 3% 2% 1% 0% -1% -2% Nederland Twente Achterhoek Vooruitzichten Twente en Achterhoek Twente Achterhoek Vooruitzichten Banen en werkloosheid Twente en Achterhoek 0/- 0/+ Dynamiek huizenmarkt 0 0 Economische groei korte termijn 0/- - Innovatie + 0/+ Economisch groeiperspectief lange termijn Bron: 0/+ 0-3% Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau ING Economisch Bureau 2 Regiovisie Twente en Achterhoek / april 2016

3 Consumentenbestedingen Groei in detailhandel, horeca en toerisme De detailhandel groeit, maar faillissementen zorgen voor lege plekken in de winkelstraat Na jaren van dalende consumptie was in 2015 eindelijk weer sprake van groei. De broekriem lijkt iets losser te kunnen nu koopkracht en werkgelegenheid toenemen. In 2016 zal de consumptie, mede dankzij lastenverlichting, verder stijgen. De toename in bestedingen heeft een positieve uitwerking op de retail. De detailhandel herstelde in 2015 met een groei in omzet van 1,4%. Deze stijgende lijn zet in 2016 en 2017 door. Toch blijft het herstel bescheiden en is de sector de klap van de crisis nog niet te boven. Dit kwam de afgelopen maanden tot uiting in faillissementen van diverse grote winkelketens. Kunnen ondernemers toch profiteren van de toenemende consumentenbestedingen? Ook in de regio s Twente en Achterhoek leidt dit tot lege plekken in winkelstraten. Zo moest de V&D in onder andere Enschede en Doetinchem haar deuren sluiten. Inmiddels lijkt voor deze panden interesse aanwezig. Het zal echter tijd kosten voordat een andere keten operationeel is. Het jaar 2016 is daarom voor diverse steden een overgangsjaar. In Enschede heeft men op dit vlak reeds ervaring. De wissel van Bijenkorf, dat haar deuren sloot, naar Primark resulteerde in een groeiend aantal bezoekers voor de binnenstad. Kansen ontstaan dus wanneer aantrekkelijke partijen zich in lege panden vestigen. Volgens cijfers van het CBS nam het aantal (fysieke) winkels in de regio s Twente en Achterhoek in 2015 zelfs licht toe. In de loop van het jaar moet blijken of de in 2016 ontstane lege plekken weer opgevuld worden. Profiteren door sterke positie in binnenlands toerisme uit te nutten Veel meer dan de detailhandel weet de horeca te profteren van de groeiende uitgaven van huishoudens. In 2015 lag de groei in omzet in deze sector op 4,6%. Voor 2016 zijn de verwachtingen iets lager, maar met een toename van 3% nog altijd relatief hoog. Ook in het toerisme gaat het goed. Het aantal overnachtingen van buitenlandse toeristen stijgt in hoog tempo en ook het binnenlands toerisme neemt toe. Dit laatste segment is belangrijk voor de provincies Gelderland en Overijssel, zo bleek onlangs uit de regiovisie van het ING Economisch Bureau (Toerisme groeit in meeste provincies). De twee provincies zijn samen goed voor een kwart van het aantal overnachtingen van binnenlandse toeristen. Gelderland en Overijssel samen goed voor bijna kwart overnachtingen binnenlands toerisme Aandeel in binnenlandse overnachtingen ,3% Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau 15,2% 8,5% Gelderland Overijssel Rest NL ING Economisch Bureau 3 Regiovisie Twente en Achterhoek / april 2016

4 Arbeidsmarkt Ups-and-downs in aantal banen De afgelopen jaren is de arbeidsmarkt flink opgeschud. Wat was de balans voor het aantal banen in het afgelopen jaar? De arbeidsmarkt in Twente profiteerde het afgelopen jaar van economische voorspoed. Het aantal banen nam gedurende 2015 met ruim toe. Een plus van 0,7% ten opzichte van Vooral in zakelijke dienstverlening en detailhandel nam de werkgelegenheid toe. Naast een lichte toename van fysieke winkels steeg het aantal webshops met zo n 20%. In vervoer en opslag en bij de overheid verdwenen banen. Het aantal banen bij de twee belangrijkste werkgevers, de zorg en de industrie, bleef stabiel. De zorg, en met name de thuiszorg, staat echter wel onder druk. Ook zullen bij het ziekenhuis MST in Enschede waarschijnlijk banen verdwijnen. Banenontwikkeling Twente Sectoren met grootste banengroei Zakelijke dienstverlening banen Detailhandel banen Sectoren met grootste banenverlies Vervoer en opslag banen Openbaar bestuur en overheid banen De Achterhoek verging het in 2015 minder goed. Per saldo waren aan het eind van het jaar banen verdwenen. Een verlies van bijna 1% van het totaal. Ook in de Achterhoek is sprake van een relatief forse daling in het aantal banen in vervoer en opslag. Daarnaast viel de werkgelegenheid in het onderwijs terug. Ook bij de voor de Achterhoek belangrijke sectoren zorg en industrie was sprake van een lichte daling va het aantal banen. Banenontwikkeling Achterhoek Sectoren met grootste banengroei Sectoren met grootste banenverlies Horeca Vervoer en opslag banen banen Waterbedrijven en afvalbeheer banen Onderwijs banen Bron: LISA, berekeningen ING Economisch Bureau ING Economisch Bureau 4 Regiovisie Twente en Achterhoek / april 2016

5 Arbeidsmarkt Werkloosheid in 2015 gedaald De Nederlandse arbeidsmarkt herstelde in Wat zijn de vooruitzichten voor Twente en de Achterhoek? Ondanks een verlies aan banen presteert de Achterhoek relatief goed als het gaat om het terugdringen van de werkloosheid. In 2015 daalde het werkloosheidspercentage van 6,9% naar 6,2%. Overigens speelt de vergrijzing hierin een belangrijke rol. Wel moet worden aangetekend dat cijfers van het UWV wijzen op een trendbreuk aan het einde van het jaar. Tot en met september 2015 daalde het aantal WW uitkeringen. Daarna nam de instroom echter weer toe. Dit heeft deels te maken met seizoenswerkloosheid, maar lijkt tevens het resultaat van faillissementen van een aantal grote winkelketens. Ook in Twente is deze ontwikkeling zichtbaar. De regio heeft nog altijd te maken met een bovengemiddeld werkloosheidspercentage van 7,2% in Positief is wel dat dit cijfer gedaald is ten opzichte van 2014 (7,6%). In tegenstelling tot de Achterhoek kent Twente een stijgende beroepsbevolking. Er zijn meer banen nodig om de werkloosheid terug te dringen. Werkloosheid gedaald in Achterhoek 6,9% 6,2% Twente 7,6% 7,2% Nederland 7,4% 6,9% Aantal nieuwe vacatures in 2 jaar tijd verdubbeld in Twente en Achterhoek Aantal nieuwe vacatures (12-maands gemiddelde) Bron: UWV, bewerking ING Economisch Bureau Achterhoek Extra banen om werkloosheid verder terug te dringen Op de voorgaande bladzijde was reeds aangemerkt dat het totaal aantal banen in de regio Twente stijgt. Dit is tevens te zien in het aantal nieuwe vacatures, zoals door het UWV geregistreerd. Over de afgelopen 2 jaar is sprake van een ruime verdubbeling. Ook de Achterhoek kent een dergelijke stijging. De toename in het aantal vacatures zal naar verwachting helpen de werkloosheid verder terug te dringen. Twente Ruime arbeidsmarkt, maar wel tekort aan ICT specialisten Het lijkt er op dat zowel in de Achterhoek als Twente vacatures goed ingevuld kunnen worden. De arbeidsmarkt is ruim tot zeer ruim. Alleen op het gebied van ICT is de markt krap. Er is een tekort aan ICT specialisten, vooral in Twente. De concurrentie om ICT ers is echter groot. Ook in de rest van Nederland is sprake van een tekort. Bron: CBS ING Economisch Bureau 5 Regiovisie Twente en Achterhoek / april 2016

6 Huizenmarkt Huizenmarkt trager dan in rest Nederland Er zijn forse regionale verschillen in het herstel van de huizenmarkt. Hoe zit dat in Twente en de Achterhoek Het aantal verkochte woningen nam in 2015 in Nederland met 16,1% toe. Exacte gegevens voor Twente en Achterhoek ontbreken. Wel is bekend dat de provincies Gelderland (+15,8%) en Overijssel (+14,1%) iets achterblijven bij de landelijke stijging. Ook wat betreft prijzen herstellen de twee provincies minder snel. Prijzen van koopwoningen in Nederland namen in 2015 met gemiddeld 2,8% toe. In Gelderland bedroeg de gemiddelde prijsstijging 2%. In Overijssel was de stijging bescheiden met 0,9%. Alleen Zeeland presteerde minder met 0,4% Gemiddelde verkoopprijs en verkooptijd Gemiddelde verkoopprijs Prijsstijging '15 vs '14 Gemiddelde verkooptijd (dagen) Hengelo-Enschede ,00% 97 Ruurlo - Eibergen ,30% 172 Almelo-Tubbergen ,80% 113 Nederland ,50% 108 Bron: NVM Woningmarkt in Overijssel en Gelderland toont herstel Woningverkopen per jaar Uit cijfers van de NVM over het 1e kwartaal van 2016 blijkt dat de positieve trend in verkoopaantallen en prijsontwikkeling doorzet. Toch zijn er behoorlijke verschillen in het gemiddeld aantal dagen dat woningen te koop staan en de ontwikkeling van prijzen. Zo laat ook de tabel op deze pagina zien Gelderland (PV) Overijssel (PV) Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau ING Economisch Bureau 6 Regiovisie Twente en Achterhoek / april 2016

7 Industrie Met elkaar verweven De industrie is belangrijk voor de economie van Twente en de Achterhoek. Zoals eerder gemeld zijn industrie en zorg de belangrijkste economische sectoren binnen zowel Twente als de Achterhoek. Daarbij spant de industrie de kroon. Deze is in beide regio s goed voor ruim 1/5 van de totaal gegenereerde (economische) toegevoegde waarde. Na de zorg is de industrie in Twente en de Achterhoek de belangrijkste werkgever. In totaal is 1 op iedere 7 banen in Twente een functie in de industrie. In de Achterhoek geldt dit zelfs voor 1 op iedere 6 banen..maar Twente en de Achterhoek zijn ook zeer belangrijk voor de Nederlandse industrie De toegevoegde waarde van de regio s Twente en Achterhoek is van groot belang voor de totale Nederlandse industrie. Zo claimt de Achterhoek een prominente plaats in de voedings en genotmiddelenindustrie. In de elektrotechnische en machine industrie is Twente, na Zuid-Oost Brabant, zelfs de belangrijkste regio. Samen zijn Twente en de Achterhoek goed voor maar liefst 13% van de totale toegevoegde waarde (in NL) van deze subsector. Aangezien de industrie veel exporteert leveren Twente en de Achterhoek ook hier een bijdrage. Verwevenheid met industrie zorgt ook voor innovatief vermogen Wie sterk wil zijn in de industrie moet ook innovatief zijn. Niet vreemd daarom dat de regio Twente/Achterhoek goed scoort in de jaarlijkse Erasmus Innovatie Motor. Zeker als het gaat om disruptieve innovatie; nieuwe producten en diensten die marktverhoudingen in hoge mate beïnvloeden en zelfs verstoren. Denk bijvoorbeeld aan 3d printing. Samen met de regio Midden-/Oost-Brabant scoort Twente/ Achterhoek/Drenthe op dit vlak bovengemiddeld ten opzichte van de rest van Nederland. De aanwezigheid van de TU Enschede speelt hierin een belangrijke rol. 1 op 6 13% 2 e banen in de Achterhoek zijn functies in de industrie van de toegevoegde waarde van de elektrotechnische en machine industrie in NL komt uit Twente en de Achterhoek samen meest innovatie regio als het gaat om disruptieve innovatie ING Economisch Bureau 7 Regiovisie Twente en Achterhoek / april 2016

8 Vooruitzichten Complexiteit verandering neemt toe Industrie staat voor uitdaging Sectoren zien belangrijke veranderingen op zich afkomen. In het rapport Hightech meets business is dit beschreven aan de hand van 7 technologieën, die individueel of in combinatie de komende 10 jaar kunnen leiden tot disruptie. Deze Big 7 bestaat uit Robotica, Internet of Things, computing power (chips/sensoren), big data, alternatieve energie, nieuwe materialen en 3d printing. De industrie, en met name de maakindustrie, zal sterk worden beïnvloed door meerdere van de Big 7 technologieën. De sector krijgt hierdoor te maken met complexe veranderingen. Men moet zich bekwamen in meerdere nieuwe technologieën. Vooral buiten de Randstad is de impact van technologische innovatie, en daarmee gepaard gaande complexe verandering, voelbaar. Alertheid geboden In de vorig jaar verschenen ING Innovatie Index is gemeten welke sectoren het meest te maken krijgen met complexe verandering door nieuwe technologie. Dit is, aan de hand van regionale sectorstructuren, vertaald naar provincies. Daaruit blijkt dat men buiten de Randstad extra alert moet zijn. Dit geldt zowel voor Gelderland als Overijssel. De verwevenheid van deze provincies met de (voor verandering gevoelige) industrie speelt daarbij uiteraard een belangrijke rol. Voor dergelijke regio s bepaalt het vermogen zich aan te kunnen passen of deze verandering zich ontwikkelt tot kans of bedreiging. ING Economisch Bureau 8 Regiovisie Twente en Achterhoek / april 2016

9 Vooruitzichten Disruptie en aanpassend vermogen Hoe sterk is het aanpassend vermogen van de regio s om te kunnen reageren op verandering? Het aanpassingsvermogen van regio s kan aan de hand van een aantal factoren worden berekend. In de ING Innovatie Index zijn hiervoor 5 factoren gebruikt. Met name de Randstad provincies komen hierbij naar voren als regio s met een relatief groot aanpassingsvermogen. Ter vergelijking zijn de verschillende factoren ook berekend voor Twente en de Achterhoek. Op de factor jeugdpotentieel scoort Twente gemiddeld, terwijl de Achterhoek hier een duidelijk probleem kent. Qua competenties (opleidingsniveau) is de score voor beide regio s matig. Het percentage hoog opgeleiden ligt relatief laag. Op de factor bedrijvendynamiek presteert Twente daarentegen goed. De Achterhoek eindigt daarbij in de middenmoot. Bij de factor flexibiliteit zijn de rollen omgedraaid en scoort de Achterhoek bovengemiddeld, waar Twente in de achterhoede eindigt. Op het gebied van innovatieve investeringen daarentegen hoeft Twente alleen Noord-Brabant voor zich te dulden. Hier eindigt de Achterhoek weer in de middenmoot. Bovengemiddeld aanpassingsvermogen Twente. Achterhoek op zoek naar hoogopgeleide jongeren. Overall is het aanpassingsvermogen van Twente gemiddeld tot bovengemiddeld. Belangrijk want de provincie Overijssel ziet in hoge mate complexe veranderingen op zich afkomen. Twente lijkt gepositioneerd om deze veranderingen in kansen om te zetten. In de Achterhoek baart het relatief lage aanpassingsvermogen zorgen. Op termijn kan dit een bedreiging vormen. De regio heeft met name een tekort aan jonge hoogopgeleiden. In Achterhoek 2020 Jong zijn jongereninitiatieven in de regio gebundeld, die de Achterhoek aantrekkelijker moeten maken voor jongeren. Competenties Aanpassingsvermogen provincies... Jeugdpotentieel Bedrijvendynamiek Flexibiliteit Innovatieve investeringen Groningen 1,41 33% 0,18 16,0% Friesland 1,22 26% 0,15 18,2% Drenthe 1,08 29% 0,16 16,1% Overijssel 1,37 31% 0,17 15,2% Flevoland 1,41 29% 0,21 13,4% Gelderland 1,26 34% 0,16 16,8% 89 8 Utrecht 1,50 45% 0,18 17,2% Noord-Holland 1,44 41% 0,19 18,6% Zuid-Holland 1,41 35% 0,19 16,0% Zeeland 1,18 25% 0,15 17,0% Noord-Brabant 1,30 33% 0,17 15,6% Limburg 1,12 29% 0,17 14,8% Twente 1,35 30% 0,20 15,1% 327 Twente 1,35 30% 0,20 15,1% 327 Achterhoek 1,04 29% 0,16 16,7% 228 Achterhoek 1,04 29% 0,16 16,7% 228 Voor de berekening van het aanpassingsvermogen is data gebruikt van het CBS, bewerkingen en berekeningen door ING Economisch Bureau. Jeugpotentieel = binnen werkzame beroepsbevolking verhouding jarigen vs 45+ (hoger cijfer is relatief jongere beroepsbevolking) in Competenties = binnen werkzame beroepsbevolking percentage hoog opgeleid in Rang Bedrijvendynamiek = verhouding oprichtingen en opheffingen vestigingen gedeeld door totaal aantal vestigingen bedrijven (hoger cijfer is meer dynamiek) in Flexibiliteit = aandeel zelfstandigen binnen werkzame beroepsbevolking in Innovatieve investeringen = patentaanvragen per 1 miljoen inwoners in 2010 en 2011 samen o.b.v. european patent office data en eurostat. ING Economisch Bureau 9 Regiovisie Twente en Achterhoek / april 2016

10 Meer weten? Kijk op ing.nl/kennis en volg ons op Twitter Of neem contact op met: Max Erich Regio-econoom Overijssel en Gelderland Martin van den Hemel Regiodirecteur MKB Noord-Oost Corné Pauwels Rayondirecteur MKB Oost-Nederland Erik ten Kate Districtsdirecteur GB&I Oost-Nederland Disclaimer De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van de analist(en) en geen enkel deel van de beloning van de analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of meningen in dit rapport. De analisten die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals gesteld door hun nationale toezichthouders aan de uit oefening van hun vak. Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Deze publicatie is louter informatief en mag niet worden beschouwd als advies. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in dit rapport heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in dit rapport kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. ING Bank N.V. noch één of meer van haar directeuren of werknemers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend uit het gebruik van (de inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zetfouten in deze publicatie. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. In Nederland is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. De tekst is afgesloten op 18 april ING Economisch Bureau 10 Regiovisie Gelderland / november 2015

Noord-Holland heeft hoogste startersquote

Noord-Holland heeft hoogste startersquote Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters

Nadere informatie

Economie Utrecht komt verder op stoom

Economie Utrecht komt verder op stoom Economie Utrecht komt verder op stoom De Utrechtse economie heeft de opgaande lijn duidelijk te pakken. Onder impuls van sectoren als de zakelijke dienstverlening en de ICT groeit de economie naar verwachting

Nadere informatie

Minder faillissementen in 2016

Minder faillissementen in 2016 Vooruitzicht faillissementen Minder faillissementen in 2016 Faillissementen nog altijd boven pre-crisis niveau In 2016 voor derde jaar op rij minder faillissementen.maar nog altijd niet terug op pre-crisis

Nadere informatie

Minder startende ondernemers

Minder startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Minder startende ondernemers in 2012 Aantal starters loopt in alle provincies terug Dit jaar zijn er tot en met september circa 95.000 mensen een onderneming gestart, ruim

Nadere informatie

Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers

Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers In het eerste kwartaal van 2012 zijn er circa 39.000 mensen een onderneming gestart, ruim 4%

Nadere informatie

Beperkte groeiversnelling voor Twente en Achterhoek

Beperkte groeiversnelling voor Twente en Achterhoek Beperkte groeiversnelling voor Twente en Achterhoek Economische groeicijfers 2015 en 2016 Twente en Achterhoek De economische groei in Twente en de Achterhoek ligt in 2015 maar beperkt hoger dan in 2014,

Nadere informatie

Groeiversnelling in Midden-Brabant

Groeiversnelling in Midden-Brabant Regiovisie Midden-Brabant Groeiversnelling in Midden-Brabant De economische groei in Midden-Brabant houdt aan en ligt in 2015 boven de 2,5%. De toenemende vraag naar producten en diensten levert ondernemers

Nadere informatie

ING Economisch Bureau ING Innovatie Index

ING Economisch Bureau ING Innovatie Index ING Economisch Bureau ING Innovatie Index Nederland klaar voor verandering? 1 ING Economisch Bureau / Oktober 2015 Samenvatting Nederland goed gepositioneerd voor verandering Hoe verhoudt Nederland zich

Nadere informatie

perspectief Delft en Westland Utrecht Agglomeratie Haarlem

perspectief Delft en Westland Utrecht Agglomeratie Haarlem Agglomeratie s-gravenhage Groot-Amsterdam Flevoland Regio s Zaanstreek in economisch Arnh Delft en Westland Utrecht Agglomeratie Haarlem Noord-Overijssel perspectief Kop van 2013 Noord-Holland Veluwe Groot-Rijnmond

Nadere informatie

Productiegroei industrie versnelt

Productiegroei industrie versnelt Industrie Kwartaalbericht Productiegroei industrie versnelt De groei van de industriële productie trekt naar verwachting aan 3% 2016 Export blijft steunpilaar, binnenland trekt bij Exportorders Hoogste

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

Krachtige groei in Zuidoost-Brabant

Krachtige groei in Zuidoost-Brabant Regiovisie Zuidoost-Brabant Krachtige groei in Zuidoost-Brabant Zuidoost-Brabant behoort landelijk tot de snelst groeiende regio s. De economische groei is krachtig en schakelt door de gunstige omstandigheden

Nadere informatie

Economie Noord-Nederland scoort matig, maar heeft wel groeipotentie

Economie Noord-Nederland scoort matig, maar heeft wel groeipotentie Economie Noord-Nederland scoort matig, maar heeft wel groeipotentie De ontwikkeling van de noordelijke economie blijft in 2015 en 2016 achter bij de nationale groei. Dit geldt ook voor de arbeids- en woningmarkt.

Nadere informatie

West-Brabant en Zeeland gaan gelijk op in 2015

West-Brabant en Zeeland gaan gelijk op in 2015 Regiovisie en en gaan gelijk op in 2015 De economie in staat er structureel goed voor, in 2015 drukt de sluiting van Philip Morris het groeicijfer nog. In 2016 ligt een verdere opleving in het verschiet.

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Verdere groei in het verschiet

Verdere groei in het verschiet Vooruitzicht Horeca Verdere groei in het verschiet De horeca kan in 2016 rekenen op verdere groei van de omzet... ondernemers zijn steeds positiever... en vooral in Amsterdam stijgen de hotelkamerprijzen

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Daling faillissementen vlakt af

Daling faillissementen vlakt af Vooruitzicht faillissementen Daling faillissementen vlakt af Nieuwe faillissementswet moet doorstart makkelijker maken Opnieuw minder faillissementen, daling vlakt wel af Ontwikkeling aantal faillissementen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlener profiteert van meer vraag naar advies

Zakelijke dienstverlener profiteert van meer vraag naar advies Vooruitzicht Zakelijke dienstverlening Zakelijke dienstverlener profiteert van meer vraag naar advies Volumegroei zakelijke diensten blijft hoog... +,5% 216..mede door sterke vraag naar advies.? ING Economisch

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Gelderse groei gaat verder

Gelderse groei gaat verder Regiovisie Gelderland Gelderse groei gaat verder In 2016 zet de economische groei in Gelderland door, al ligt deze net iets lager dan in 2015, doordat de groei in een aantal belangrijke sectoren iets aan

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Aantal starters stabiliseert

Aantal starters stabiliseert Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Aantal starters stabiliseert in 2013 Starters zorgen voor dynamiek in de sectoren Het aantal starters lag vorig jaar rond de 121.000, en was daarmee vergelijkbaar

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014!

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014! EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht Monique Roso, 12 maart 2014! Inhoud presentatie 1. economische trends en ontwikkelingen!! 2. economische monitor provincie Utrecht! - economische

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker die met ruim 10 procent

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Onderdeel Economische groei Inflatie Producentenvertrouwen Consumptie Omzet detailhandel Consumentenvertrouwen Hypotheken Hypotheek- en kapitaalmarktrente

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Horeca herstelt laat

Horeca herstelt laat Kwartaalbericht Horeca NG Economisch Bureau Horeca herstelt laat Omzetgroei in 2010 dankzij prijsstijgingen De verwachte omzetontwikkeling voor de horeca zal in 2010 achterblijven bij die van de Nederlandse

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Omzetgroei zet door in 2016

Omzetgroei zet door in 2016 Vooruitzicht Horeca Omzetgroei zet door in 216 De omzet* in de horeca stijgt in 215 en 216... want Nederlandse consumenten besteden meer buiten de deur... en de toestroom van toeristen groeit. +4% 215

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Werkloosheid opnieuw gestegen

Werkloosheid opnieuw gestegen Persbericht PB14-012 20 februari 09.30 uur Werkloosheid opnieuw gestegen - Werkloze beroepsbevolking in januari met 10 duizend toegenomen - Aantal WW-uitkeringen met 23 duizend gestegen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Atradius Landenrapport

Atradius Landenrapport Atradius Landenrapport Nederland November 214 Overzicht Algemene informatie Belangrijkste sectoren (213, % van bbp) Hoofdstad: Amsterdam Diensten: 72% Regeringsvorm: Constitutionele monarchie Industrie:

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Zzp tussen vrijheid en ambitie Minder groei, meer flexibel

Zzp tussen vrijheid en ambitie Minder groei, meer flexibel ZZP Themavisie ING Economisch Bureau Zzp tussen vrijheid en ambitie Minder groei, meer flexibel Het aantal zelfstandigen zonder personeel () groeide de afgelopen jaren flink en nam ook in 2014 toe (+3,1).

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

Balanceren tussen regulering en klantwensen

Balanceren tussen regulering en klantwensen Vooruitzicht Accountantskantoren Balanceren tussen regulering en klantwensen Technologie geeft de doorslag in de controlepraktijk Omzet wettelijke controles 9% van totale omzet Omzet accountancybranche

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 BIJLAGE II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit in 1 naar verwachting met 1¼%. Voor komend jaar wordt een groei van 1¾% voorzien. De toename van

Nadere informatie

Prognoses en trends in 2015 Groeit u mee?

Prognoses en trends in 2015 Groeit u mee? Prognoses en trends in 2015 Groeit u mee? MKB Eindhoven & Rabobank Rabobank Nederland; Kaya Kocak, Véronique Bulthuis 5 februari 2015 Rabobank Sectormanagement Véronique Bulthuis Sectormanager Groothandel

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Twente

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Twente Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Twente Samenvatting Meer banen in Twente, maar niet in alle sectoren In Twente groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2015 en 2016

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 212 O&S December 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Vernieuwing nodig voor matig presterende noordelijke economie

Vernieuwing nodig voor matig presterende noordelijke economie Regiovisie Noord-Nederland Vernieuwing nodig voor matig presterende noordelijke economie De noordelijke economie herstelt zich in 2016, maar de groei blijft lager dan de BBP groei. Economische groei per

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

Highlights. Toelichting en analyse

Highlights. Toelichting en analyse 1van Hoe staat Twente ervoor in 2013? De bevolkingsomvang van Twente is in 2013 nauwelijks gegroeid ten opzichte van 2012. De regio kent een gering binnenlands vertrekoverschot; er vertrekken meer inwoners

Nadere informatie

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Arbeidsmarkt en Onderwijs Monitor Noord-Holland Henry de Vaan I&O Research 23 november 2012 Onderzoeksvragen 1. Hoe zit het met de

Nadere informatie

Meerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op Een derde verwacht onvoldoende

Meerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op Een derde verwacht onvoldoende ZZP ING Economisch Bureau Meerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op Een derde verwacht onvoldoende pensioeninkomen te hebben Meer dan de helft van de zelfstandige zonder personeel (zzp ers) bouwt

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Verder in deze editie:

Verder in deze editie: Economie Monitor Brabant Vierde kwartaal 4 Eurocrisis raakt ook de Brabantse economie De economie van Brabant krijgt in het laatste kwartaal van te maken met de gevolgen van de eurocrisis en dit is goed

Nadere informatie

Bodem bereikt in Nederlandse Economie

Bodem bereikt in Nederlandse Economie Bodem bereikt in Nederlandse Economie 8 november 213 Every picture tells a story Keijser Capital Research Nico van Geest RBA Nico.vangeest@keijsercapital.nl (1) Het consumenten vertrouwen, zoals door het

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Mei 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 In dit kwartaalbericht van Woningmarkcijfers.nl de volgende onderwerpen: - prijsontwikkelingen en transacties september - prijsontwikkelingen en transacties

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 12 november 2015 Sectorcommentaar Metaal en mijnbouw Door Marina Hagoort, beleggingsanalist van het ING Investment Office In dit rapport vindt u onze vooruitzichten

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 WAT TE DOEN MET ÉÉN MILJOEN 4 BEDRIJVEN SPELEN IN OP WET DBA 5 VEEL STARTENDE FREELANCERS OP LEEFTIJD 6

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016 Daling WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechtstreek zet door Het aantal lopende WW-uitkeringen is in mei 2016 in de regio Gooi en Vechtstreek gedaald.

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk!

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! UWV-congres Uitzendbranche Zwolle, 15 november 2012, Rob Witjes, Arbeidsmarktinformatie en -advies, UWV 1 Inhoud presentatie Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 215 Bedrijfsleven onveranderd positief Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 215.

Nadere informatie

Vergelijking tussen sectoren (In (Aandeel procenten) arbeidsplaatsen in procenten)

Vergelijking tussen sectoren (In (Aandeel procenten) arbeidsplaatsen in procenten) Staat van 2014 Sectorstructuur In welke sectoren is sterker vertegenwoordigd dan het s gemiddelde? Zakelijke diensten (16,5%), Informatie en Communicatie (6,5%), Financiële instellingen (4,5%) Vergelijking

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Ruim 2.500 minder WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord in een tijd In april daalde het aantal WW-uitkeringen in alle regio

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Achterhoek Samenvatting Meer banen in marktsector, maar minder in collectieve sector De economie in de Achterhoek herstelt, maar de werkgelegenheidsontwikkeling

Nadere informatie

Daling cafés zet door, maar stagneert

Daling cafés zet door, maar stagneert Cafésector in cijfers Na een zeer forse daling in 2008 en 2009, is het caféaanbod in 2010 slechts met 0,8% gedaald. Absoluut gezien hebben 74 cafés hun deuren gesloten. Dat blijkt uit een analyse van het

Nadere informatie

ALGEMEEN OMZET FEBRUARI 2016 16/02/2016. Boordtabellen Horeca. Synthese:

ALGEMEEN OMZET FEBRUARI 2016 16/02/2016. Boordtabellen Horeca. Synthese: FEBRUARI 2016 16/02/2016 Boordtabellen Horeca Synthese: De omzetgroei in de horeca zet door en is het sterkst in restaurants en logies. De horeca inflatie blijft op een hoog niveau. Het aantal arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015 Conjunctuurenquête Nederland Vierde kwartaal 15 Ondernemers positiever over werkgelegenheid 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het vierde

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Samenvatting Meer banen in Rijk van Nijmegen, vooral in zakelijke diensten In Rijk van Nijmegen groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Research NL Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Herstel economie zet aarzelend door Economische situatie Huishoudens zijn nog steeds terughoudend met hun consumptie en bedrijven zijn terughoudend

Nadere informatie

Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen

Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen Annemarie van Gaal Ondernemer & financieel deskundige Bob Homan Manager ING Investment Office Amsterdam, 8 oktober 2013 Agenda 1. Wat is beleggen

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, juli 2016 Daling WW in bijna alle sectoren De ingezette WW-daling in Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland en IJmond zette in juli

Nadere informatie

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding Inleiding De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is in 2015 aanzienlijk gestegen. Het aantal werkzame personen is toegenomen met 1,4% (1.700). Het totaal komt hiermee op ruim 119.000 arbeidsplaatsen (voltijds)

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

We kunnen de vergrijzing betalen. Dick Scherjon, bestuursadviseur

We kunnen de vergrijzing betalen. Dick Scherjon, bestuursadviseur We kunnen de vergrijzing betalen Dick Scherjon, bestuursadviseur Duurzaamheidsscore Oost-Groningen Zeeuws-Vlaanderen Groot-Rijnmond Zuidoost-Drenthe Zuid-Limburg Delfzijl en omgeving Overig Groningen Midden-Limburg

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Drenthe

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Drenthe Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Drenthe Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Drenthe groeit het aantal banen van werknemers beperkt. Structurele

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Aantal WW-uitkeringen daalt licht In de september 2016 is het aantal lopende WW-Uitkeringen gedaald. Landelijk waren er eind september 2.400 uitkeringen

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie