Twente en Achterhoek in lagere versnelling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Twente en Achterhoek in lagere versnelling"

Transcriptie

1 Regiovisie Twente en Achterhoek Twente en Achterhoek in lagere versnelling De economie in Twente en de Achterhoek kende sterke groei in 2014 en Dit jaar is de groei stabiel, maar in 2017 wordt gas teruggenomen. De voor de regio belangrijke sectoren zorg en industrie groeien ondergemiddeld. Beide regio s profiteren van toenemende consumentenbestedingen. Niet alleen in de detailhandel, maar ook in horeca en toerisme. De huizenmarkt herstelt, maar minder snel dan elders in het land. De ontwikkeling van het aantal banen kent ups-and-downs. Per saldo is het genoeg om de werkloosheid te laten dalen tot 7,2% in Twente en 6,2% in de Achterhoek. De voor de regio s belangrijke sector industrie ziet complexe veranderingen op zich afkomen door technologische innovatie. Aanpassend vermogen van de regio is belangrijk om deze uitdaging om te zetten in een kans. Twente lijkt hiertoe beter in staat dan de Achterhoek. Doetinchem Enschede Economische groei Achterhoek 2,0% 1,4% Twente 2,2% 1,5% ING Economisch Bureau / april 2016

2 Economische ontwikkeling Twente en Achterhoek in lagere versnelling Ondanks onzekerheden zijn de economische vooruitzichten gunstig... De economische vooruitzichten voor Nederland zijn gunstig met een (bbp) groei van 2,3% in 2016 en 1,9% in Een positieve impuls wordt dit jaar verwacht van lastenverlichting. Consumenten gaan meer besteden. Ook de groei in werkgelegenheid en de lage inflatie zijn in dit kader gunstig. Daar tegenover staat echter wel onzekerheid. Externe risico s zijn de zwakkere groei in China en opkomende markten, onrust door lage olieprijzen, de vluchtelingencrisis, lagere pensioenen en een eventuele Brexit. Het consumentenvertrouwen daalde hierdoor begin dit jaar....maar wat merken ondernemers in Twente en de Achterhoek daarvan? Twente en de Achterhoek blijven iets achter bij de gemiddelde economische groei in Nederland. Naar verwachting komt de groei in Twente uit op 2,2% in 2016 en 1,5% in De Achterhoek moet wat meer toegeven met een groei van 2,0% dit jaar en 1,4% volgend jaar. Beide regio s hadden het gaspedaal (in 2014 en 2015) snel gevonden, maar lijken nu het gas iets eerder te moeten loslaten. Dit heeft alles te maken met de regionale structuur van de economie, die leunt op industrie en zorg. Juist die sectoren presteren qua groei onder het gemiddelde. Lagere groei door druk op zorg en machinebouw industrie. Halverwege 2015 viel met name de machinebouw industrie terug. Hier lijken de eerder genoemde externe risico s toe te slaan. Een andere belangrijke tegenvaller voor de regionale groei is de zorg, die met relatief lage groeit te maken heeft. In zowel Twente als de Achterhoek zijn industrie en zorg samen goed voor ongeveer 1/3 van de totale economie. Economie Twente en Achterhoek na groeispurt nu eerder in de remmen Groei bbp jaar-op-jaar in % 3% 2% 1% 0% -1% -2% Nederland Twente Achterhoek Vooruitzichten Twente en Achterhoek Twente Achterhoek Vooruitzichten Banen en werkloosheid Twente en Achterhoek 0/- 0/+ Dynamiek huizenmarkt 0 0 Economische groei korte termijn 0/- - Innovatie + 0/+ Economisch groeiperspectief lange termijn Bron: 0/+ 0-3% Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau ING Economisch Bureau 2 Regiovisie Twente en Achterhoek / april 2016

3 Consumentenbestedingen Groei in detailhandel, horeca en toerisme De detailhandel groeit, maar faillissementen zorgen voor lege plekken in de winkelstraat Na jaren van dalende consumptie was in 2015 eindelijk weer sprake van groei. De broekriem lijkt iets losser te kunnen nu koopkracht en werkgelegenheid toenemen. In 2016 zal de consumptie, mede dankzij lastenverlichting, verder stijgen. De toename in bestedingen heeft een positieve uitwerking op de retail. De detailhandel herstelde in 2015 met een groei in omzet van 1,4%. Deze stijgende lijn zet in 2016 en 2017 door. Toch blijft het herstel bescheiden en is de sector de klap van de crisis nog niet te boven. Dit kwam de afgelopen maanden tot uiting in faillissementen van diverse grote winkelketens. Kunnen ondernemers toch profiteren van de toenemende consumentenbestedingen? Ook in de regio s Twente en Achterhoek leidt dit tot lege plekken in winkelstraten. Zo moest de V&D in onder andere Enschede en Doetinchem haar deuren sluiten. Inmiddels lijkt voor deze panden interesse aanwezig. Het zal echter tijd kosten voordat een andere keten operationeel is. Het jaar 2016 is daarom voor diverse steden een overgangsjaar. In Enschede heeft men op dit vlak reeds ervaring. De wissel van Bijenkorf, dat haar deuren sloot, naar Primark resulteerde in een groeiend aantal bezoekers voor de binnenstad. Kansen ontstaan dus wanneer aantrekkelijke partijen zich in lege panden vestigen. Volgens cijfers van het CBS nam het aantal (fysieke) winkels in de regio s Twente en Achterhoek in 2015 zelfs licht toe. In de loop van het jaar moet blijken of de in 2016 ontstane lege plekken weer opgevuld worden. Profiteren door sterke positie in binnenlands toerisme uit te nutten Veel meer dan de detailhandel weet de horeca te profteren van de groeiende uitgaven van huishoudens. In 2015 lag de groei in omzet in deze sector op 4,6%. Voor 2016 zijn de verwachtingen iets lager, maar met een toename van 3% nog altijd relatief hoog. Ook in het toerisme gaat het goed. Het aantal overnachtingen van buitenlandse toeristen stijgt in hoog tempo en ook het binnenlands toerisme neemt toe. Dit laatste segment is belangrijk voor de provincies Gelderland en Overijssel, zo bleek onlangs uit de regiovisie van het ING Economisch Bureau (Toerisme groeit in meeste provincies). De twee provincies zijn samen goed voor een kwart van het aantal overnachtingen van binnenlandse toeristen. Gelderland en Overijssel samen goed voor bijna kwart overnachtingen binnenlands toerisme Aandeel in binnenlandse overnachtingen ,3% Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau 15,2% 8,5% Gelderland Overijssel Rest NL ING Economisch Bureau 3 Regiovisie Twente en Achterhoek / april 2016

4 Arbeidsmarkt Ups-and-downs in aantal banen De afgelopen jaren is de arbeidsmarkt flink opgeschud. Wat was de balans voor het aantal banen in het afgelopen jaar? De arbeidsmarkt in Twente profiteerde het afgelopen jaar van economische voorspoed. Het aantal banen nam gedurende 2015 met ruim toe. Een plus van 0,7% ten opzichte van Vooral in zakelijke dienstverlening en detailhandel nam de werkgelegenheid toe. Naast een lichte toename van fysieke winkels steeg het aantal webshops met zo n 20%. In vervoer en opslag en bij de overheid verdwenen banen. Het aantal banen bij de twee belangrijkste werkgevers, de zorg en de industrie, bleef stabiel. De zorg, en met name de thuiszorg, staat echter wel onder druk. Ook zullen bij het ziekenhuis MST in Enschede waarschijnlijk banen verdwijnen. Banenontwikkeling Twente Sectoren met grootste banengroei Zakelijke dienstverlening banen Detailhandel banen Sectoren met grootste banenverlies Vervoer en opslag banen Openbaar bestuur en overheid banen De Achterhoek verging het in 2015 minder goed. Per saldo waren aan het eind van het jaar banen verdwenen. Een verlies van bijna 1% van het totaal. Ook in de Achterhoek is sprake van een relatief forse daling in het aantal banen in vervoer en opslag. Daarnaast viel de werkgelegenheid in het onderwijs terug. Ook bij de voor de Achterhoek belangrijke sectoren zorg en industrie was sprake van een lichte daling va het aantal banen. Banenontwikkeling Achterhoek Sectoren met grootste banengroei Sectoren met grootste banenverlies Horeca Vervoer en opslag banen banen Waterbedrijven en afvalbeheer banen Onderwijs banen Bron: LISA, berekeningen ING Economisch Bureau ING Economisch Bureau 4 Regiovisie Twente en Achterhoek / april 2016

5 Arbeidsmarkt Werkloosheid in 2015 gedaald De Nederlandse arbeidsmarkt herstelde in Wat zijn de vooruitzichten voor Twente en de Achterhoek? Ondanks een verlies aan banen presteert de Achterhoek relatief goed als het gaat om het terugdringen van de werkloosheid. In 2015 daalde het werkloosheidspercentage van 6,9% naar 6,2%. Overigens speelt de vergrijzing hierin een belangrijke rol. Wel moet worden aangetekend dat cijfers van het UWV wijzen op een trendbreuk aan het einde van het jaar. Tot en met september 2015 daalde het aantal WW uitkeringen. Daarna nam de instroom echter weer toe. Dit heeft deels te maken met seizoenswerkloosheid, maar lijkt tevens het resultaat van faillissementen van een aantal grote winkelketens. Ook in Twente is deze ontwikkeling zichtbaar. De regio heeft nog altijd te maken met een bovengemiddeld werkloosheidspercentage van 7,2% in Positief is wel dat dit cijfer gedaald is ten opzichte van 2014 (7,6%). In tegenstelling tot de Achterhoek kent Twente een stijgende beroepsbevolking. Er zijn meer banen nodig om de werkloosheid terug te dringen. Werkloosheid gedaald in Achterhoek 6,9% 6,2% Twente 7,6% 7,2% Nederland 7,4% 6,9% Aantal nieuwe vacatures in 2 jaar tijd verdubbeld in Twente en Achterhoek Aantal nieuwe vacatures (12-maands gemiddelde) Bron: UWV, bewerking ING Economisch Bureau Achterhoek Extra banen om werkloosheid verder terug te dringen Op de voorgaande bladzijde was reeds aangemerkt dat het totaal aantal banen in de regio Twente stijgt. Dit is tevens te zien in het aantal nieuwe vacatures, zoals door het UWV geregistreerd. Over de afgelopen 2 jaar is sprake van een ruime verdubbeling. Ook de Achterhoek kent een dergelijke stijging. De toename in het aantal vacatures zal naar verwachting helpen de werkloosheid verder terug te dringen. Twente Ruime arbeidsmarkt, maar wel tekort aan ICT specialisten Het lijkt er op dat zowel in de Achterhoek als Twente vacatures goed ingevuld kunnen worden. De arbeidsmarkt is ruim tot zeer ruim. Alleen op het gebied van ICT is de markt krap. Er is een tekort aan ICT specialisten, vooral in Twente. De concurrentie om ICT ers is echter groot. Ook in de rest van Nederland is sprake van een tekort. Bron: CBS ING Economisch Bureau 5 Regiovisie Twente en Achterhoek / april 2016

6 Huizenmarkt Huizenmarkt trager dan in rest Nederland Er zijn forse regionale verschillen in het herstel van de huizenmarkt. Hoe zit dat in Twente en de Achterhoek Het aantal verkochte woningen nam in 2015 in Nederland met 16,1% toe. Exacte gegevens voor Twente en Achterhoek ontbreken. Wel is bekend dat de provincies Gelderland (+15,8%) en Overijssel (+14,1%) iets achterblijven bij de landelijke stijging. Ook wat betreft prijzen herstellen de twee provincies minder snel. Prijzen van koopwoningen in Nederland namen in 2015 met gemiddeld 2,8% toe. In Gelderland bedroeg de gemiddelde prijsstijging 2%. In Overijssel was de stijging bescheiden met 0,9%. Alleen Zeeland presteerde minder met 0,4% Gemiddelde verkoopprijs en verkooptijd Gemiddelde verkoopprijs Prijsstijging '15 vs '14 Gemiddelde verkooptijd (dagen) Hengelo-Enschede ,00% 97 Ruurlo - Eibergen ,30% 172 Almelo-Tubbergen ,80% 113 Nederland ,50% 108 Bron: NVM Woningmarkt in Overijssel en Gelderland toont herstel Woningverkopen per jaar Uit cijfers van de NVM over het 1e kwartaal van 2016 blijkt dat de positieve trend in verkoopaantallen en prijsontwikkeling doorzet. Toch zijn er behoorlijke verschillen in het gemiddeld aantal dagen dat woningen te koop staan en de ontwikkeling van prijzen. Zo laat ook de tabel op deze pagina zien Gelderland (PV) Overijssel (PV) Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau ING Economisch Bureau 6 Regiovisie Twente en Achterhoek / april 2016

7 Industrie Met elkaar verweven De industrie is belangrijk voor de economie van Twente en de Achterhoek. Zoals eerder gemeld zijn industrie en zorg de belangrijkste economische sectoren binnen zowel Twente als de Achterhoek. Daarbij spant de industrie de kroon. Deze is in beide regio s goed voor ruim 1/5 van de totaal gegenereerde (economische) toegevoegde waarde. Na de zorg is de industrie in Twente en de Achterhoek de belangrijkste werkgever. In totaal is 1 op iedere 7 banen in Twente een functie in de industrie. In de Achterhoek geldt dit zelfs voor 1 op iedere 6 banen..maar Twente en de Achterhoek zijn ook zeer belangrijk voor de Nederlandse industrie De toegevoegde waarde van de regio s Twente en Achterhoek is van groot belang voor de totale Nederlandse industrie. Zo claimt de Achterhoek een prominente plaats in de voedings en genotmiddelenindustrie. In de elektrotechnische en machine industrie is Twente, na Zuid-Oost Brabant, zelfs de belangrijkste regio. Samen zijn Twente en de Achterhoek goed voor maar liefst 13% van de totale toegevoegde waarde (in NL) van deze subsector. Aangezien de industrie veel exporteert leveren Twente en de Achterhoek ook hier een bijdrage. Verwevenheid met industrie zorgt ook voor innovatief vermogen Wie sterk wil zijn in de industrie moet ook innovatief zijn. Niet vreemd daarom dat de regio Twente/Achterhoek goed scoort in de jaarlijkse Erasmus Innovatie Motor. Zeker als het gaat om disruptieve innovatie; nieuwe producten en diensten die marktverhoudingen in hoge mate beïnvloeden en zelfs verstoren. Denk bijvoorbeeld aan 3d printing. Samen met de regio Midden-/Oost-Brabant scoort Twente/ Achterhoek/Drenthe op dit vlak bovengemiddeld ten opzichte van de rest van Nederland. De aanwezigheid van de TU Enschede speelt hierin een belangrijke rol. 1 op 6 13% 2 e banen in de Achterhoek zijn functies in de industrie van de toegevoegde waarde van de elektrotechnische en machine industrie in NL komt uit Twente en de Achterhoek samen meest innovatie regio als het gaat om disruptieve innovatie ING Economisch Bureau 7 Regiovisie Twente en Achterhoek / april 2016

8 Vooruitzichten Complexiteit verandering neemt toe Industrie staat voor uitdaging Sectoren zien belangrijke veranderingen op zich afkomen. In het rapport Hightech meets business is dit beschreven aan de hand van 7 technologieën, die individueel of in combinatie de komende 10 jaar kunnen leiden tot disruptie. Deze Big 7 bestaat uit Robotica, Internet of Things, computing power (chips/sensoren), big data, alternatieve energie, nieuwe materialen en 3d printing. De industrie, en met name de maakindustrie, zal sterk worden beïnvloed door meerdere van de Big 7 technologieën. De sector krijgt hierdoor te maken met complexe veranderingen. Men moet zich bekwamen in meerdere nieuwe technologieën. Vooral buiten de Randstad is de impact van technologische innovatie, en daarmee gepaard gaande complexe verandering, voelbaar. Alertheid geboden In de vorig jaar verschenen ING Innovatie Index is gemeten welke sectoren het meest te maken krijgen met complexe verandering door nieuwe technologie. Dit is, aan de hand van regionale sectorstructuren, vertaald naar provincies. Daaruit blijkt dat men buiten de Randstad extra alert moet zijn. Dit geldt zowel voor Gelderland als Overijssel. De verwevenheid van deze provincies met de (voor verandering gevoelige) industrie speelt daarbij uiteraard een belangrijke rol. Voor dergelijke regio s bepaalt het vermogen zich aan te kunnen passen of deze verandering zich ontwikkelt tot kans of bedreiging. ING Economisch Bureau 8 Regiovisie Twente en Achterhoek / april 2016

9 Vooruitzichten Disruptie en aanpassend vermogen Hoe sterk is het aanpassend vermogen van de regio s om te kunnen reageren op verandering? Het aanpassingsvermogen van regio s kan aan de hand van een aantal factoren worden berekend. In de ING Innovatie Index zijn hiervoor 5 factoren gebruikt. Met name de Randstad provincies komen hierbij naar voren als regio s met een relatief groot aanpassingsvermogen. Ter vergelijking zijn de verschillende factoren ook berekend voor Twente en de Achterhoek. Op de factor jeugdpotentieel scoort Twente gemiddeld, terwijl de Achterhoek hier een duidelijk probleem kent. Qua competenties (opleidingsniveau) is de score voor beide regio s matig. Het percentage hoog opgeleiden ligt relatief laag. Op de factor bedrijvendynamiek presteert Twente daarentegen goed. De Achterhoek eindigt daarbij in de middenmoot. Bij de factor flexibiliteit zijn de rollen omgedraaid en scoort de Achterhoek bovengemiddeld, waar Twente in de achterhoede eindigt. Op het gebied van innovatieve investeringen daarentegen hoeft Twente alleen Noord-Brabant voor zich te dulden. Hier eindigt de Achterhoek weer in de middenmoot. Bovengemiddeld aanpassingsvermogen Twente. Achterhoek op zoek naar hoogopgeleide jongeren. Overall is het aanpassingsvermogen van Twente gemiddeld tot bovengemiddeld. Belangrijk want de provincie Overijssel ziet in hoge mate complexe veranderingen op zich afkomen. Twente lijkt gepositioneerd om deze veranderingen in kansen om te zetten. In de Achterhoek baart het relatief lage aanpassingsvermogen zorgen. Op termijn kan dit een bedreiging vormen. De regio heeft met name een tekort aan jonge hoogopgeleiden. In Achterhoek 2020 Jong zijn jongereninitiatieven in de regio gebundeld, die de Achterhoek aantrekkelijker moeten maken voor jongeren. Competenties Aanpassingsvermogen provincies... Jeugdpotentieel Bedrijvendynamiek Flexibiliteit Innovatieve investeringen Groningen 1,41 33% 0,18 16,0% Friesland 1,22 26% 0,15 18,2% Drenthe 1,08 29% 0,16 16,1% Overijssel 1,37 31% 0,17 15,2% Flevoland 1,41 29% 0,21 13,4% Gelderland 1,26 34% 0,16 16,8% 89 8 Utrecht 1,50 45% 0,18 17,2% Noord-Holland 1,44 41% 0,19 18,6% Zuid-Holland 1,41 35% 0,19 16,0% Zeeland 1,18 25% 0,15 17,0% Noord-Brabant 1,30 33% 0,17 15,6% Limburg 1,12 29% 0,17 14,8% Twente 1,35 30% 0,20 15,1% 327 Twente 1,35 30% 0,20 15,1% 327 Achterhoek 1,04 29% 0,16 16,7% 228 Achterhoek 1,04 29% 0,16 16,7% 228 Voor de berekening van het aanpassingsvermogen is data gebruikt van het CBS, bewerkingen en berekeningen door ING Economisch Bureau. Jeugpotentieel = binnen werkzame beroepsbevolking verhouding jarigen vs 45+ (hoger cijfer is relatief jongere beroepsbevolking) in Competenties = binnen werkzame beroepsbevolking percentage hoog opgeleid in Rang Bedrijvendynamiek = verhouding oprichtingen en opheffingen vestigingen gedeeld door totaal aantal vestigingen bedrijven (hoger cijfer is meer dynamiek) in Flexibiliteit = aandeel zelfstandigen binnen werkzame beroepsbevolking in Innovatieve investeringen = patentaanvragen per 1 miljoen inwoners in 2010 en 2011 samen o.b.v. european patent office data en eurostat. ING Economisch Bureau 9 Regiovisie Twente en Achterhoek / april 2016

10 Meer weten? Kijk op ing.nl/kennis en volg ons op Twitter Of neem contact op met: Max Erich Regio-econoom Overijssel en Gelderland Martin van den Hemel Regiodirecteur MKB Noord-Oost Corné Pauwels Rayondirecteur MKB Oost-Nederland Erik ten Kate Districtsdirecteur GB&I Oost-Nederland Disclaimer De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van de analist(en) en geen enkel deel van de beloning van de analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of meningen in dit rapport. De analisten die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals gesteld door hun nationale toezichthouders aan de uit oefening van hun vak. Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Deze publicatie is louter informatief en mag niet worden beschouwd als advies. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in dit rapport heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in dit rapport kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. ING Bank N.V. noch één of meer van haar directeuren of werknemers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend uit het gebruik van (de inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zetfouten in deze publicatie. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. In Nederland is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. De tekst is afgesloten op 18 april ING Economisch Bureau 10 Regiovisie Gelderland / november 2015

Noord-Holland heeft hoogste startersquote

Noord-Holland heeft hoogste startersquote Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters

Nadere informatie

Minder starters in 2016

Minder starters in 2016 Vooruitzicht Starters Minder starters in 2016 Aantal starters stabiel in 2015, daling verwacht in 2016 130.000 Meer starters in de bouw, minder starters in de transport percentage, jan t/m sep 2015 t.o.v.

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

Economie Utrecht komt verder op stoom

Economie Utrecht komt verder op stoom Economie Utrecht komt verder op stoom De Utrechtse economie heeft de opgaande lijn duidelijk te pakken. Onder impuls van sectoren als de zakelijke dienstverlening en de ICT groeit de economie naar verwachting

Nadere informatie

Zzp er: werknemer nieuwe stijl

Zzp er: werknemer nieuwe stijl Vooruitzicht Starters Zzp er: werknemer nieuwe stijl Aantal starters blijft ook de komende jaren op hoog niveau 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 Stabilisatie aantal starters in 2016 Meer starters

Nadere informatie

Minder faillissementen in 2016

Minder faillissementen in 2016 Vooruitzicht faillissementen Minder faillissementen in 2016 Faillissementen nog altijd boven pre-crisis niveau In 2016 voor derde jaar op rij minder faillissementen.maar nog altijd niet terug op pre-crisis

Nadere informatie

Minder startende ondernemers

Minder startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Minder startende ondernemers in 2012 Aantal starters loopt in alle provincies terug Dit jaar zijn er tot en met september circa 95.000 mensen een onderneming gestart, ruim

Nadere informatie

Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers

Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers In het eerste kwartaal van 2012 zijn er circa 39.000 mensen een onderneming gestart, ruim 4%

Nadere informatie

Groeiversnelling in Midden-Brabant

Groeiversnelling in Midden-Brabant Regiovisie Midden-Brabant Groeiversnelling in Midden-Brabant De economische groei in Midden-Brabant houdt aan en ligt in 2015 boven de 2,5%. De toenemende vraag naar producten en diensten levert ondernemers

Nadere informatie

Beperkte groeiversnelling voor Twente en Achterhoek

Beperkte groeiversnelling voor Twente en Achterhoek Beperkte groeiversnelling voor Twente en Achterhoek Economische groeicijfers 2015 en 2016 Twente en Achterhoek De economische groei in Twente en de Achterhoek ligt in 2015 maar beperkt hoger dan in 2014,

Nadere informatie

Zorgen om arbeidsmarktkrapte

Zorgen om arbeidsmarktkrapte Regiovisie Noord-Brabant Zorgen om arbeidsmarktkrapte Arbeidspotentieel niet uitgeput, wel lastiger om te benutten De sterke groei van de Brabantse economie voedt de vraag naar personeel. De groei van

Nadere informatie

ING Economisch Bureau ING Innovatie Index

ING Economisch Bureau ING Innovatie Index ING Economisch Bureau ING Innovatie Index Nederland klaar voor verandering? 1 ING Economisch Bureau / Oktober 2015 Samenvatting Nederland goed gepositioneerd voor verandering Hoe verhoudt Nederland zich

Nadere informatie

perspectief Delft en Westland Utrecht Agglomeratie Haarlem

perspectief Delft en Westland Utrecht Agglomeratie Haarlem Agglomeratie s-gravenhage Groot-Amsterdam Flevoland Regio s Zaanstreek in economisch Arnh Delft en Westland Utrecht Agglomeratie Haarlem Noord-Overijssel perspectief Kop van 2013 Noord-Holland Veluwe Groot-Rijnmond

Nadere informatie

Productiegroei industrie versnelt

Productiegroei industrie versnelt Industrie Kwartaalbericht Productiegroei industrie versnelt De groei van de industriële productie trekt naar verwachting aan 3% 2016 Export blijft steunpilaar, binnenland trekt bij Exportorders Hoogste

Nadere informatie

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland Conjunctuur enquête Technologische Industrie Nederland Gunstig beeld met internationale onzekerheden Het CBS kopt donderdag 16 februari dat het ondernemersvertrouwen in Nederland nog nooit op zo n hoog

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

Economie Noord-Nederland scoort matig, maar heeft wel groeipotentie

Economie Noord-Nederland scoort matig, maar heeft wel groeipotentie Economie Noord-Nederland scoort matig, maar heeft wel groeipotentie De ontwikkeling van de noordelijke economie blijft in 2015 en 2016 achter bij de nationale groei. Dit geldt ook voor de arbeids- en woningmarkt.

Nadere informatie

Krachtige groei in Zuidoost-Brabant

Krachtige groei in Zuidoost-Brabant Regiovisie Zuidoost-Brabant Krachtige groei in Zuidoost-Brabant Zuidoost-Brabant behoort landelijk tot de snelst groeiende regio s. De economische groei is krachtig en schakelt door de gunstige omstandigheden

Nadere informatie

West-Brabant en Zeeland gaan gelijk op in 2015

West-Brabant en Zeeland gaan gelijk op in 2015 Regiovisie en en gaan gelijk op in 2015 De economie in staat er structureel goed voor, in 2015 drukt de sluiting van Philip Morris het groeicijfer nog. In 2016 ligt een verdere opleving in het verschiet.

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Provinciale economie in het nauw

Provinciale economie in het nauw Regio ING Economisch Bureau Provinciale economie in het nauw In 2009 wordt Nederland hard getroffen door de wereldwijde economische crisis. Vanzelfsprekend blijven de Nederlandse regio s niet onbetuigd.

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Verdere groei in het verschiet

Verdere groei in het verschiet Vooruitzicht Horeca Verdere groei in het verschiet De horeca kan in 2016 rekenen op verdere groei van de omzet... ondernemers zijn steeds positiever... en vooral in Amsterdam stijgen de hotelkamerprijzen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlener profiteert van meer vraag naar advies

Zakelijke dienstverlener profiteert van meer vraag naar advies Vooruitzicht Zakelijke dienstverlening Zakelijke dienstverlener profiteert van meer vraag naar advies Volumegroei zakelijke diensten blijft hoog... +,5% 216..mede door sterke vraag naar advies.? ING Economisch

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Gelderse groei gaat verder

Gelderse groei gaat verder Regiovisie Gelderland Gelderse groei gaat verder In 2016 zet de economische groei in Gelderland door, al ligt deze net iets lager dan in 2015, doordat de groei in een aantal belangrijke sectoren iets aan

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2012-2013 Inleiding Begin juni 2012 verscheen de rapportage UWV Arbeidsmarktprognose 2012-2013 Met een doorkijk naar 2017". Hierin worden

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-054 20 september 9.30 uur Werkloosheid in augustus licht gestegen Ruim een jaar stijgende lijn werkloosheid Vooral meer jongeren werkloos dan een jaar

Nadere informatie

Daling faillissementen vlakt af

Daling faillissementen vlakt af Vooruitzicht faillissementen Daling faillissementen vlakt af Nieuwe faillissementswet moet doorstart makkelijker maken Opnieuw minder faillissementen, daling vlakt wel af Ontwikkeling aantal faillissementen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2011-2012 Inleiding Begin juni 2011 verscheen de rapportage UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktprognose 2011-2012 Met een doorkijk naar 2016".

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 213 O&S Februari 214 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie Vanwege de huidige economische situatie blijft er behoefte aan inzicht hoe s-hertogenbosch

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Flevoland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Flevoland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, augustus 2017 Afvlakking daling WW-uitkeringen in Flevoland In augustus 2017 daalde het aantal WW-uitkeringen in Flevoland nauwlijks. De stijging van de uitkeringen

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Overijssel en Gelderland Noord In de eerste helft van 2016 kende UWV minder nieuwe WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Aantal starters stabiliseert

Aantal starters stabiliseert Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Aantal starters stabiliseert in 2013 Starters zorgen voor dynamiek in de sectoren Het aantal starters lag vorig jaar rond de 121.000, en was daarmee vergelijkbaar

Nadere informatie

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014!

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014! EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht Monique Roso, 12 maart 2014! Inhoud presentatie 1. economische trends en ontwikkelingen!! 2. economische monitor provincie Utrecht! - economische

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 3 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 6 Vergelijking Q1-216, Q2 216 en Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk Persbericht PB14-024 17 april 09.30 uur Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk - Meer mensen trokken zich terug van de arbeidsmarkt - Werkloosheid bij vrouwen toegenomen - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Onderdeel Economische groei Inflatie Producentenvertrouwen Consumptie Omzet detailhandel Consumentenvertrouwen Hypotheken Hypotheek- en kapitaalmarktrente

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 21 O&S November 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Regionale economische prognoses 2016

Regionale economische prognoses 2016 Regionale economische prognoses 2016 Themabericht Rogier Aalders De breed gedragen economische groei in 2016 leidt tot productiegroei in alle sectoren en in alle regio s De Randstad, en daarbinnen vooral

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-042 19 juli 9.30 uur Werkloosheid verder opgelopen In juni 6,3 procent werkloos Een jaar lang stijgende lijn werkloosheid 291 duizend WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Verdere banengroei bouw en detailhandel in Overijssel en Gelderland Noord Er werden minder WW-uitkeringen verstrekt in de september

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Welkom bij Visie op Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek

Welkom bij Visie op Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek Welkom bij Visie op 216 Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek Visie op 216 Stabiele groeivooruitzichten omgeven door onzekere wereldeconomie Tim Legierse 28 januari 216 Agenda Wereldeconomie Nederland Achterhoek

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Horeca herstelt laat

Horeca herstelt laat Kwartaalbericht Horeca NG Economisch Bureau Horeca herstelt laat Omzetgroei in 2010 dankzij prijsstijgingen De verwachte omzetontwikkeling voor de horeca zal in 2010 achterblijven bij die van de Nederlandse

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker die met ruim 10 procent

Nadere informatie

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB13-079 19 december 09.30 uur Werkloosheid gedaald Werkloze beroepsbevolking in november met 21 duizend afgenomen Aantal lopende WW-uitkeringen met 11 duizend gestegen Toename aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

Juni Economische Barometer Bollenstreek. Verwachting voor 2011 en 2012

Juni Economische Barometer Bollenstreek. Verwachting voor 2011 en 2012 Verwachting voor 2011 en 2012 Juni 2011 CONCLUSIES Geleidelijk herstel van Nederlandse economie in 2011 en 2012. Regionale groei van werkgelegenheid in zakelijke dienstverlening was in 2010 sterker dan

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 VRAAG NAAR FLEX BLIJFT STIJGEN, MAAR VOOR HOELANG? 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS OOK IN 2017 ONVERMINDERD

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Omzetgroei zet door in 2016

Omzetgroei zet door in 2016 Vooruitzicht Horeca Omzetgroei zet door in 216 De omzet* in de horeca stijgt in 215 en 216... want Nederlandse consumenten besteden meer buiten de deur... en de toestroom van toeristen groeit. +4% 215

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 11 Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 3-5-11 :36 Economisch herstel zet door Horeca en detailhandel haken aan Na een lichte afzwakking in het eerste kwartaal

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

Werkloosheid opnieuw gestegen

Werkloosheid opnieuw gestegen Persbericht PB14-012 20 februari 09.30 uur Werkloosheid opnieuw gestegen - Werkloze beroepsbevolking in januari met 10 duizend toegenomen - Aantal WW-uitkeringen met 23 duizend gestegen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Vernieuwing nodig voor matig presterende noordelijke economie

Vernieuwing nodig voor matig presterende noordelijke economie Regiovisie Noord-Nederland Vernieuwing nodig voor matig presterende noordelijke economie De noordelijke economie herstelt zich in 2016, maar de groei blijft lager dan de BBP groei. Economische groei per

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Een belangrijke taak van UWV is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 BIJLAGE II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit in 1 naar verwachting met 1¼%. Voor komend jaar wordt een groei van 1¾% voorzien. De toename van

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen November 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom bestaande woningen Nederland

Gemiddelde koopsom bestaande woningen Nederland Uitstekend 2016 voor de Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een uitstekend jaar achter de rug. De gemiddelde koopsom is uitgekomen op 243.837, een stijging van 5,9% in vergelijking

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, april 2017 WW daalt verder in regio s Amersfoort en Midden- Utrecht Eind april 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Amersfoort en Midden- Utrecht uitgekomen

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie