WH Expert II Day Trade Platform Gebruiksaanwijzing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WH Expert II Day Trade Platform Gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 WH Expert II Day Trade Platform Gebruiksaanwijzing versie 1.2 Trade Manager Account Manager Market Minder Toplijst Grafieken & Analyses Trading Venster Level 2 Time & Sales Island boek Een groot voordeel van de WH Expert II software is dat deze gebaseerd is op Windows. Gebruikers kunnen de lay-out van hun scherm naar eigen goeddunken samenstellen. Vensters kunnen over elkaar geplaatst worden, vergroot of verkleind worden, of gewoon gesloten worden. Elke day trader kan dus een eigen day trade cockpit maken die het best overeenkomt met zijn manier van traden. Klik bovenaan op File en kies Save Screen om één of meerdere lay-outs die u gemaakt heeft te bewaren.

2 Account Manager Real-time day trade limiet en kopen-en-houden limiet Real-time portfolio tracker Real-time winst/verlies per positie Account Manager Overzicht open posities, met tick-per-tick winst/verlies voor elke positie. Ticker Rekeningnummer Ac(count) N(umber) Aantal aandelen in bezit Gemiddelde aankoopprijs Av(era)g(e) cost Gerealiseerde winst/ verlies Ongerealiseerde winst/verlies Biedkoers Laatkoers SNEL VERKOPEN? Rechter-muisklik op de ticker en het aandeel staat klaar voor orderingave. Rekeningnummer* Ac( count) N(umber) Gerealiseerde winst/verlies Ongerealiseerde winst/verlies Day trade limiet Nog bruikbare day trade limiet Tot ale koopkracht kopen-en-houden Aantal orders Aantal verhandelde aandelen Overzicht rekeningstand, inclusief day trade limiet en koopkracht kopen-en-houden. Zie de «WH SelfInvest Day Trader Gids» voor een gedetaileerde uitleg hoe als day trader met deze margin limieten om te gaan; de voordelen te benutten en de risico s te begrijpen * U heeft 2 rekeningen. Uw echte rekening (122xxxxx) en een training rekening (TRNxxxxx). Gebruik deze TRN rekening om de WH Expert II te leren kennen en nieuwe trading strategiën uit te testen.

3 SHORT SELLING? Geef een ticker in, klik Load ShortSize Aantal aandelen nog voorradig voor short selling. Indien 0, stuur ons een . Kan opgelost worden. TierSize maximum aantal aandelen per order voor SOES routing Trade Manager Overzicht open & uitgevoerde orders Orders annuleren Trading log Trade Manager Overzicht open orders Rood = verkoop Blauw = aankoop e Tijdstip orderingav Ticker B(uy) = aankoop S(ell) = verkoop Aantal aandelen Aantal aandelen nog open Limiet Ordertype Gekozen routing Status Short?: Y(es) - N(o) Geldigheidsduu T(ime) In Force r order ORDERS ANNULEREN? 2 mogelijkheden: Klik op X Klik op de orderlijn en dan: Cancel alle open orders Cancel alle orders op 1 ticker Overzicht uitgevoerde orders Overzicht & tijdstippen alle orders met volledig detail Stap 1: orderingave & tijdstip Stap 2: order staat in markt & tijdstip Stap 3: order uitgevoerd & tijdstip ORDERPROBLEEM? Klik op grijze balk met Log. Type Control C voor kopij. Kleef de kopij in een . naar onze support desk. Belangrijk: Neem elke dag een kopij van de Log en bewaar deze in Word. Enkel wanneer u deze kopij heeft kunnen we uw vragen betreffende orders van de dag voordien (of langer geleden) oplossen. Komt een aandeel in aanmerking voor short selling?

4 Trading Window Orderingave Level2 scherm Trading venster Uptick of Downtick. Een short sell order mag enkel uitgevoerd worden bij een uptick. evel1 quote & info Orderinformatie Orderingave Zie detail onderaan deze pagina Level2 quotes Type de ticker in dit vak. Dan enter. Blauwe balk: level1 quote H/L: Hoog en Laag v/d dag PCL (previous close): sluitingskoers vorige dag Last: laatste koers. Vol: volume Q: Aandeel dat in aanmerking komt voor SOES routing. Veiligheidsknop. Klik erop en de knop wordt rood. Orders kunnen niet ingegeven worden. Boodschap. Info betreffende de orders. Zie de «WH SelfInvest Day Trader Gids» voor een gedetaileerde uitleg hoe een level2 scherm interpreteren en gebuiken. De gekleurde banden geven alle orders aan dezelfde prijs weer. Zo kan men de diepte van de markt inschatten. MMID = market maker identificatie # = order op een ECN Size = x100 Aantal aandelen. D.m.v. de pijltjes kan het aantal snel ingesteld worden SHRT = short sell SELL = verkopen BUY = kopen CXL = laatst ingegeven order annuleren P = positie, het aantal aandelen dat u bezit wordt automatisch ingevuld. Order routing. Stuur zélf uw order naar de beurs of een ECN. Zie volgende pagina voor meer details. Geldigheidsduur van het order. 1 Dag is het langste. Zoniet kies een aantal minuten. Koers. Geef hier de limiet aan. D.m.v. de pijltjes kan de limiet snel ingesteld worden Default. Programmeer al de parameters van uw favoriet order. Eén klik op de DEF knop en uw favoriet order staat klaar. Any. Order mag in schijven uitgevoerd worden. AON. Alles of niets. Rekening. Kies hier de rekening op dewelke u het order wilt plaatsen: uw echte rekening of uw training rekening.

5 * Electronic Connectivity Network Trading Window Order routing mogelijkheden Trading venster Direct Access heeft 3 grote voordelen voor de actieve belegger: 1. Snelheid. DA technologie is véél sneller dan een website. Orders staan sneller in de markt en kunnen ook sneller geannuleerd worden. 2. Order routing. U geeft de orders niet meer aan een aan een broker maar plaatst ze zelf op beurs of ECN. Alzo kan de beste executieprijs bekomen worden. 3. Orderbeheer. Afhankelijk van de routing keuze kan u uw eigen order in de level2 orderboek zien staan. U ziet wanneer uw order uitgevoerd zal worden en kan het b.v. alsnog snel uit de markt trekken indien u denkt de limiet te hoog of te laag geplaatst te hebben. Kortom: speel véél korter op de bal. De order routing keuze is belangrijk en zal afhangen van (1) de voor- en nadelen van elke routing mogelijkheid, (2) het type order dat u verkiest (markt, limiet of stop) en (3) de activiteit in de markt en op uw aandeel. Voor meer info betreffende wanneer day traders welke routing gebuiken zie «WH SelfInvest Day Trader Gids». Bij de routing mogelijkheden wordt een onderscheid gemaakt tussen de technologische platformen van de respectievelijke beurzen en hun concurrenten, de ECNs. A. Beursplatformen DOT (Designated Order Turnaround system) DOT is het routing systeem van de NYSE en de Amex. Men ziet de koersen op de verschillende beurzen (Boston, NY, Chicago, etc.) De enige quote die van belang is, is die van de NYSE of Amex daar DOT de orders hier naartoe stuurt. DOTM (marktorder), DOTL (limietorder) en DOTS (stop orders) SNET (SelectNet) SelectNet is het technologisch platform van de Nasdaq. Via SNET kan men rechtstreeks handelen met elke market maker of ECN die men in het level2 scherm kan zien. Klik op de market maker of ECN van uw keuze. SNET zal in het routing vak verschijnen. De 4-letter identificatiecode van de market maker of ECN verschijnt in het vak erboven. SOES (Small Order Execution System) SOES is een tweede routing mogelijkheid aangeboden door de Nasdaq. Orders voor aandelen of minder moeten verplicht door de market makers uitgevoerd worden. SOES werkt op basis van first-come, first-served. M.a.w. alle orders gaan in een wachtlijn en de eerst ingegeven orders worden eerst uitgevoerd. SOESM (marktorder), SOESL (limietorder). Het is een routing met verplichte, onmiddellijke uitvoering. De enige limiet die men kan ingeven is dus de bied- of laatkoers van het moment. C. Auto Routing AUTO Deze routing methode, eigen aan de WH ExpertII, gaat automatisch alle ECNs af met de intentie het order zo snel mogelijk en aan de beste prijs uit te voeren. AUTOM (marktorder), AUTOL (limietorder) en AUTOS (stop orders). B. ECNs* Het WH Expert II platform geeft u rechtstreeks toegang tot de twee belangrijkste ECNs: ISLD (Island) Island is de meest populaire ECN bij day traders. Men kan er vooral Nasdaq aandelen verhandelen en in mindere mate Nyse en Amex aandelen. Via deze routing kan men het eigen order in de level2 orderboek zien staan. Er kan dus heel kort op de bal gespeeld worden. Island aanvaardt enkel limietorders. U kan zelf orders ingeven of klikken in het level2 scherm op een Island order dat u interesseert. ISLD (limietorder), ISLDN (idem, maar niet zichtbaar in orderboek. ARCA (Archipelago) Archipelago is een populaire ECN die markt- en limietorders aanvaardt. In tegenstelling tot Island laat ARCA z n volledige orderboek niet zien. ARCAM (marktorder), ARCAL (limietorder). GNET (GlobalNet) GNET is een ECN gespecialiseerd in aandelen die op de OTCBB en Pink Sheets (niet allemaal) verhandeld worden. GNET aanvaardt enkel limietorders.

6 Types Stop Orders. Er bestaan 3 types stop order. In functie van uw keuze dient er bepaalde info te worden ingegeven. Stop Market: (bij raken activeringsdrempel wordt een marktorder gelanceerd). StopPrice = uw activeringsdrempel. Stop Limit: (bij raken activeringsdrempel wordt een limietorder gelanceerd). StopPrice = uw activeringsdrempel, LimitPrice = uw limiet. Stop Trailing: (het systeem verhoogd automatisch uw activeringsdrempel gedurende koersstijgingen; bij raken activeringsdrempel wordt een marktorder gelanceerd). TrailingPrice = afstand die u bij koersstijging wil behouden tussen de koers en uw activeringsdrempel. B.v. $1 of $0.50. Trading Window Orderingave:Stop Orders Trading venster Stop Orders. Het ingeven van stop orders gaat in 2 stappen. Stap 1: Geef de parameters van het order in en kies AUTOS als routing (of DOTS voor NYSE en AMEX aandelen). Klik Sell en het onderstaande venster verschijnt. Stap 2: Geef in dit venster aan welke type stop order u wenst: stop market, stop limit of trailing stop (schaduw stop). Klik OK. Het order staat in de markt.

7 Market Minder Real-time quotes voor aandelen en indexen Alarmen Market Minder KOLOMMEN AANPASSEN? De breedte van elke kolom kan aangepast worden. Verander de volgorde der kolommen d.m.v. klikken en slepen. AANDEEL of INDEX TOEVOEGEN? Linker-muisklik op vak. Eventuele ticker vervangen. Nieuwe ticker intypen en dan enter. INX = S&P500 INDU = DJIA COMP = Nasdaq ALARM INSTELLEN? Rechter-muisklik op vak. Een tweede scherm opent zich. Stel hoog en/of laag alarm in. Zet een bij Enable Alerts. SNEL een AANDEEL ANALYSEREN? Rechter-muisklik op ticker. Aandeel verschijnt in het Trading Window. Real-time grafieken en level2 verschijnen. VOLGORDE VERANDEREN? Linker-muisklik op vakje. Weer linker muisklik op vakje. Muisknop ingedrukt houden. Rij naar gewenste plaats slepen.

8 Grafieken & Indicatoren Grafieken & Analyses Op éénzelfde grafiek kan men: -2 aandelen of indexen tegelijkertijd weergeven -2 voortschreidende gemiddelden instellen -Kiezen tussen lijn-, blok- en kaarsdiagrammen -De tijd laten variëren van 1 tot 1 jaar -Bollinger banden weergeven -Envelopen (% up/down) weergeven -Zelf trendlijnen en -kanalen trekken. - Alle kleuren aanpassen naar eigen keuze Onder elk grafiek kunnen 3 indicatoren (b.v. RSI, macd, etc) tegelijkertijd gevolgd worden. In totaal kan er uit 11 indicatoren gekozen worden. Chart: keuze tijdsinterval (b.v. 1 of 10 ) Size: keuze weergave aantal datapunten 1MIN en 73 betekent dus 73 datapunten van 1MIN m.a.w. de 73 laatste minuten. GRAFIEKEN INSTELLEN? Rechter-muisklik op de grafiek. ChartConfig scherm opent zich. Alle parameters kunnen hier ingesteld worden. Klik steeds op Apply om te bevestigen. HOEVEEL GRAFIEKEN TEGELIJKERTIJD? Men kan 5 grafieken tegelijkertijd openen. Klik hiervoor bovenaan op trader en kies dan chart Een leeg venster opent zich. Type de ticker van uw keuze in. Daarna enter. GRAFIEK(EN) VERBINDEN aan een TRADING VENSTER? Klik op de blauwe boodschappen balk in het Trading venster. De cursor verandert in een cirkel. Sleep de cirkel naar de blanco grafiek. Loslaten. Grafiek en trading venster zijn nu verbonden.

9 Toplijst Real-time beursinformatie Day trade opportuniteiten (sterkste stijgers/dalers) Toplijst Linker-muisklik op een aandeel. Het aandeel zal onmiddelijk in het Trading venster, de Time & Sales en de grafieken verschijnen. Zo kan men snel de meest actieve aandelen en de sterkste stijgers en dalers overlopen. Meeste volume NASDAQ Sterkste stijgers NASDAQ Sterkste dalers NASDAQ Meeste volume NYSE Sterkste stijgers NYSE Sterkste dalers NYSE Time & Sales Alle transacties op een aandeel in real-time Rood is dalend, blauw stijgend, groen is tussen bied & laat Time & Sales Voor een gedetaileerde uitleg hoe een Time & Sales scherm samen met een level2 scherm te interpreteren en te gebuiken bij day trading zie de «WH SelfInvest Day Trader Gids». Er kunnen 5 T&S schermen tegelijkertijd geopend worden. Klik Trader en kies Time&Sales. Een blanco T&S scherm opent zich. Dit moet verbonden worden aan een Trading venster. Hoe? Klik op de blauwe boodschappen balk in het Trading venster. De cursor verandert in een cirkel. Sleep de cirkel naar het blanco T&S venster. Loslaten. T&S en Trading venster zijn nu verbonden.

10 Mailbox Real-time chatten met vrienden Mailbox Vrienden die WH SelfInvest rekeninghouders zijn, kunnen een stuk van hun Userid uitwisselen. Via de mailbox kan u dan in real-time met elkaar chatten. Een userid bestaat uit NVST.xxxxxx. Geef het xxxxxx deel aan diegene met wie u wil chatten. Type de xxxxxx in het vakje bovenaan. Type uw boodschap in het bovenste vak. Klik Send.

WH Elite Day Trade Platform Gebruiksaanwijzing

WH Elite Day Trade Platform Gebruiksaanwijzing WH Elite Day Trade Platform Gebruiksaanwijzing versie 1.2 WH Elite is een van de meest uitgebreide software pakketten, waarbij trading platform (order invoer) en analyse instrumenten naadloos zijn geïntegreerd.

Nadere informatie

WHS Elite Lite. Handleiding

WHS Elite Lite. Handleiding WHS Elite Lite Handleiding versie 1.1 WH Elite Lite is een directe toegang platform met een uitzonderlijke prijs/kwaliteit verhouding. Door het feit dat WHS dit platform laat draaien op één van de reserve

Nadere informatie

Via het scherm Quote Views ziet u de belangrijkste indexen: Nasdaq, Dow Jones en S&P

Via het scherm Quote Views ziet u de belangrijkste indexen: Nasdaq, Dow Jones en S&P Deze gebruiksaanwijzing voor het WH Basic platform is gemaakt om u snel op weg te helpen. Stap voor stap maakt u kennis met de verschillende mogelijkheden van het platform. [Status Button] Deze knop laat

Nadere informatie

Handleiding handelsplatform

Handleiding handelsplatform Lees mij zorgvuldig door! Handleiding handelsplatform Today s Brokers Trader WorkStation (TWS) 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Rekening informatie 4 1.1 Cash of Margin? 4 1.2 Multivalutarekening 4 1.3 Confirmatie/token

Nadere informatie

Startersgids TradersOnly

Startersgids TradersOnly Startersgids TradersOnly Inhoud 1. Installatie van het handelsplatform 2. Inloggen 3. Snel overzicht schermen in TWS 4. Een order plaatsen 5. Transactieoverzicht 6. Portefeuillescherm 7. Rekening overzicht

Nadere informatie

do not print this layer Trading Manual

do not print this layer Trading Manual do not print this layer Trading Manual PureDMA Trading Manual Inhoud Inhoud 01 DMA handelen: een introductie Wat is DMA? Voordelen van DMA 02 Van Start Gaan DMA Activeren in PureDeal Permissions & Data

Nadere informatie

Mijn Dealingroom Gebruikersdocumentatie

Mijn Dealingroom Gebruikersdocumentatie Mijn Dealingroom Gebruikersdocumentatie i Inhoud Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Aan de slag... 3 2.1. Zo neemt u een abonnement... 3 2.2. Inloggen... 4 2.3. Uw abonnement uitbreiden... 4 2.4. Versneld orderen...

Nadere informatie

LYNX Handleiding. Versie April 2015

LYNX Handleiding. Versie April 2015 LYNX Handleiding Versie April 2015 Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. De handleiding is op basis van de huidige kennis samengesteld maar door de constante ontwikkeling

Nadere informatie

Handleiding Binck Trader

Handleiding Binck Trader Handleiding Binck Trader 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Openen van Binck Trader...3 1.2 Eerste introductie...3 2 Vensters en templates...4 2.1 Werkvensters...4 2.2 Werkvensters wijzigen...5 2.3 Templates...5

Nadere informatie

's Werelds meest geavanceerde trading platform.

's Werelds meest geavanceerde trading platform. 's Werelds meest geavanceerde trading platform. Snel Nauwkeurig Eenvoudig in gebruik Inhoud: Pagina Omnitrader Geavanceerde grafieken 3 Focus list 6 Geautomatiseerde analyse 8 Strategy Builder 9 Tradeplans

Nadere informatie

CFD & FOREX TRADING RULES

CFD & FOREX TRADING RULES CFD & FOREX TRADING RULES WHS TRADING REGELS Versie: Sep. 2015 WH SELFINVEST Est. 1998 Luxemburg, France, Belgium, Poland, Germany, Netherlands Copyright 2007-2014: all rights attached to this guide are

Nadere informatie

Poging tot omschrijving. van Engelse vaktermen op het Demo System van. Interactive Brokers Trader Workstation.

Poging tot omschrijving. van Engelse vaktermen op het Demo System van. Interactive Brokers Trader Workstation. Voorbeeld demoscherm van Interactive Brokers Trader Workstation Poging tot omschrijving van Engelse vaktermen op het Demo System van Interactive Brokers Trader Workstation. Datum 2005-02-03 Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

WHS FutureStation - Gids LiveStatistics

WHS FutureStation - Gids LiveStatistics WHS FutureStation - Gids LiveStatistics LiveStatistics is een betalende module voor het WHS FutureStation trading platform. Deze gids geeft de lezer een eerste indruk van de fenomenale mogelijkheden die

Nadere informatie

HANDLEIDING ONLINE BANKING DEUTSCHE BANK OKTOBER 2008 NOVEMBER 2009

HANDLEIDING ONLINE BANKING DEUTSCHE BANK OKTOBER 2008 NOVEMBER 2009 HANDLEIDING ONLINE BANKING DEUTSCHE BANK OKTOBER 2008 NOVEMBER 2009 INHOUDSOPGAVE 1 WEGWIJS IN ONLINE BANKING...1 1.1 HELP...1 1.2 INLOGGEN...2 1.2.1 Startpagina...2 1.2.2 Paswoord...3 1.2.3 Code Card...4

Nadere informatie

Het Bolero platform. handleiding

Het Bolero platform. handleiding Het Bolero platform handleiding Inhoudstafel Voorwoord: De Bolero aanpak 3 1. Aan de slag met Bolero 4 1.1. Waar vindt u het informatieaanbod op www.bolero.be? 5 1.2. Hoe zoekt u een effect? 10 1.3. Hoe

Nadere informatie

Verkorte handleiding Binck

Verkorte handleiding Binck Verkorte handleiding Binck 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Direct aan de slag bij Binck 4 1.1 Inloggen op de website 4 1.2 Beleggersprofiel 4 1.3 Mijn Binck 4 2 Geld en effecten overboeken 5 2.1 Geld overboeken

Nadere informatie

VisionEXPERT Tips & Tricks

VisionEXPERT Tips & Tricks VisionEXPERT Tips & Tricks ZELF EFFECTEN AAN VISIONEXPERT TOEVOEGEN UP-TO-DATE SLOTKOERSGRAFIEKEN MET INTRADAY-AANDUIDINGEN SNEL HET VOORBEELDVENSTER AAN- OF UITSCHAKELEN. ZELF PORTEFEUILLES SAMENSTELLEN

Nadere informatie

Hoe werkt de list editor in Newbase? (test fase)

Hoe werkt de list editor in Newbase? (test fase) Hoe werkt de list editor in Newbase? (test fase) Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

TRANSSTOCK versie 2.07. Handleiding TITEL 1: HANDLEIDING... 1 I. INLEIDING... 1

TRANSSTOCK versie 2.07. Handleiding TITEL 1: HANDLEIDING... 1 I. INLEIDING... 1 TRANSSTOCK versie 2.07 Handleiding INHOUDSOPGAVE TITEL 1: HANDLEIDING... 1 I. INLEIDING... 1 1. Principes... 1 2. Realisatie... 2 3. Structuur en presentatie van de handleiding... 3 4. Afkortingen en conventies

Nadere informatie

Versie 01/10/2013. Basishandleiding

Versie 01/10/2013. Basishandleiding Versie 01/10/2013 De inhoud van deze handleiding is aan verandering onderhevig. Telkens er een wijziging is, wordt u hiervan verwittigd via een bericht op onze website. De meest recente versie van de handleiding

Nadere informatie

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Inhoud Inhoud... 1 Wist u dat...... 3 IMPACTXRM GENERAL... 4 Aanpassing benaming Beveiligingsrollen...

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid Nadere informatie beleggingsdiensten Orders en ordersuitvoeringbeleid Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO

Nadere informatie

Orderroutering Binck-Alex / TOM. Flash Boys in Nederland

Orderroutering Binck-Alex / TOM. Flash Boys in Nederland Orderroutering Binck-Alex / TOM Flash Boys in Nederland Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Order Routering... 5 Onderzoeksvraag... 7 Uitgevoerde tests... 8 Test Scenario s... 9 Duiding testresultaten

Nadere informatie

MECHANICAL TRADING S YSTEM II

MECHANICAL TRADING S YSTEM II MTS II MECHANICAL TRADING S YSTEM II Ganntrader biedt via de service MTS II een mechanische tradingsysteem, waarmee gehandeld wordt op de S&P500. Het doel is: 1) Een mooi rendement behalen met een mechanisch/automatisch

Nadere informatie

Set Trader v.2.51. Door Forest Bergen & Gawein B.A. Smit. www.foresttrader.com

Set Trader v.2.51. Door Forest Bergen & Gawein B.A. Smit. www.foresttrader.com Set Trader v.2.51 Gebruikershandleiding v.1.5 Door Forest Bergen & Gawein B.A. Smit November 2014 www.foresttrader.com Introductie We introduceren ons NIEUWE en unieke product - Forex Set Trader v2.51.

Nadere informatie

Handleiding voor insiders

Handleiding voor insiders Handleiding voor insiders 2 Inhoudsopgave 1 Direct aan de slag 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Cliëntenonderzoek 4 1.3 Openen van een rekening 4 1.4 Overboeken effectenportefeuille 4 1.5 Classificatie 5 1.6 Uitvoering

Nadere informatie

Deze instructie is bedoeld om na een volledige installatie aan de slag te gaan. U vindt in deze handeling dus niets over installatie vraagstukken.

Deze instructie is bedoeld om na een volledige installatie aan de slag te gaan. U vindt in deze handeling dus niets over installatie vraagstukken. Instructiehandleiding FM module versie 1.1 Deze instructie is bedoeld om na een volledige installatie aan de slag te gaan. U vindt in deze handeling dus niets over installatie vraagstukken. Wat doen we

Nadere informatie

Handleiding Account Management

Handleiding Account Management Handleiding Account Management Inhoudsopgave Deze inhoudsopgave is opgezet aan de hand van het Account Management. De hoofdstukken komen overeen met de menustructuur in het Account Management en zijn net

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Wat is ClockIt: Easy Schedule Creator?

Wat is ClockIt: Easy Schedule Creator? Wat is ClockIt: Easy Schedule Creator? ClockIt is een eenvoudig te gebruiken shift planning pakket. De gebruiksvriendelijke interface en krachtige rapporten maken ClockIt de ideale software om de uurroosters

Nadere informatie