Annual Report

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Annual Report 2009-2010"

Transcriptie

1 Annual Report

2

3 Beci Laat ons ondernemen! La crise bancaire mondiale, la profonde récession... l économie a essuyé de sérieux revers et la Région bruxelloise n y a pas échappé. En ces temps incertains vous pouvez, plus que jamais, compter sur les efforts déployés par BECI, votre organisation patronale. Le mot d ordre a été, tout au long de l année, très clair : Laissez-nous entreprendre, laissez-nous créer de l activité et de l emploi! Dans ce contexte, le secteur public a le devoir d encourager, de susciter, de stimuler, de soutenir les idées nouvelles et les créateurs d entreprise dans la région métropolitaine bruxelloise. BECI s est fixé des priorités claires: 1. L enseignement, la formation professionnelle et l emploi. 2. La coopération interrégionale en vue d une gestion économique et sociale intégrée dans la région Brussels Metropolitan. 3. Le financement adéquat afin que Bruxelles puisse remplir au mieux, et au profit de tous, son rôle de capitale internationale, nationale et régionale. 4. Le renforcement du rôle international de Bruxelles. 5. Une réforme de l état avec des institutions plus efficaces et donc à moindre coûts et une solution rapide et négociée de problèmes communautaires tels que BHV. BECI verdedigt meer dan ooit de belangen van de bedrijven binnen de Brusselse Metropool en volgt de cruciale dossiers regionaal en nationaal rond o.a. mobiliteit, onderwijs en werkgelegenheid. En même temps, BECI, c est aussi la force de ses activités de réseau : nous proposons de nombreuses plateformes de rencontre qui sont uniques en leur genre et qui rencontrent un vif succès. BECI, c est également un ensemble de services concrets adaptés à chaque étape de la vie de votre entreprise : le démarrage, l expansion, la conquête des marchés internationaux, le stade de l innovation. mais aussi quand les affaires vont moins bien, nous restons à vos côtés. Ook in de politieke en institutionele crisis die België vandaag treft zal BECI blijven waken dat de welvaart, de internationale aantrekkingskracht en de geloofwaardigheid van de Brusselse bedrijven niet verloren gaan. Dat was ook de belangrijkste bekommernis van Emmanuel van Innis, uittredend voorzitter, die we vanaf deze pagina s van harte willen bedanken om ons met zijn sterke persoonlijkheid en zijn humor door de woelige tijden te loodsen. Die rol als het meest invloedrijke business netwerk van Brussel zullen we ook de volgende jaren blijven waarmaken. Ik herhaal graag wat ik hier in de vorige editie ook al schreef: U bent gewoonweg onze reden tot bestaan. Samen staan we sterker. Olivier Willocx Administrateur délégué Merci de votre confiance, Gedelegeerd bestuurder BECI 1

4

5 Mission statement & lobbying Elke dag nog nuttiger worden voor onze leden BECI heeft als voornaamste opdracht om het beste voor haar leden na te streven en bij uitbreiding ook de ontwikkeling van de bedrijven binnen de metropolitane zone. Onze organisatie heeft deze rol altijd uitmuntend vervuld bij de uitvoering van de mandaten die haar toegewezen werden. BECI kiest deze opdrachten met zorg uit en zendt er haar beste vertegenwoordigers heen. Zo heeft bijvoorbeeld Jean-Claude Daoust aanvaardt om BECI te vertegenwoordigen bij Actiris. Deze instelling kent hij goed aangezien hij er voordien al zitting in had. BECI doet meer dan gewoon haar opdracht uitvoeren. Voor BECI en haar mandaathouders gaat het om een echt engagement dat hen na aan het hart ligt. Olivier Willocx, afgevaardigd bestuurder van BECI: Onze opdracht bestaat er ook uit om de Brusselse bedrijven te helpen om de medewerkers te vinden die ze nodig hebben, maar uiteraard ook om werkloze Brusselaars aan werk te helpen, hen te helpen om nuttige opleidingen te volgen, hun mobiliteit te verzekeren en om Brussels Metropolitan concreet te realiseren. Kortom, om onze prioritaire doelstellingen te verwezenlijken en alles te doen om de politiek en de sociale partners te overtuigen van de juistheid van wat we doen. Olivier Willocx heeft het ook over het Belgische overlegmodel waar hij heel veel respect voor heeft maar waar hij nog de vrijheid van denken aan wil toevoegen. Olivier Willocx: We willen ons niet laten opsluiten in de karikaturale standpunten die aan de werknemers toegeschreven worden. Wij willen onderwerpen op een allesomvattende manier aansnijden, zelfs als dat tot gevolg heeft dat we standpunten moeten aanvaarden die buiten het gewoonlijke register van de werkgeversorganisaties vallen. Zo heeft hij het over de moedige standpunten die BECI ingenomen heeft op het vlak van duurzame ontwikkeling. Een standpunt dat BECI trouwens ingenomen heeft omdat ze de aanbevelingen van haar leden opvolgt. Nieuwe convergentiepunten tussen de gewesten creëren Volgens Olivier Willocx moet BECI geen rol willen spelen die haar niet toekomt. Het volstaat om te luisteren naar de bedrijven uit de metropolitane zone om hen te helpen om zich beter te ontwikkelen. Volgens de gedelegeerd bestuurder van BECI zijn deze inspanningen gerechtvaardigd van zodra er vanuit de bedrijven daar vraag naar is en van zodra deze het bestaan van de bedrijven uit Brussel en uit de metropolitane zone vereenvoudigen. Olivier Willocx: Alle ondernemers, Vlaams, Brussels of Waals moet voordeel kunnen halen uit de ontwikkeling van dit grote gebied die van nature de grenzen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ruimschoots overschrijdt. Door nieuwe convergentiepunten tussen de gewesten te creëren, kunnen we meer en grotere synergieën tussen de verschillende zones ontwikkelen. Werken zonder ideologie In het verlengde van haar logica om meer mensen aan werk te helpen, hecht BECI uitermate veel belang aan haar organiserende rol die ze speelt met haar mandaten binnen het EFPC en het VTI Verbos. In deze twee instellingen schrijven zich elk jaar leerlingen in. Zo kan BECI zich ook profileren als een instelling die oplossingen aandraagt voor het gebrek aan opleiding van de jongeren en minder jongeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dezelfde metropolitane benadering werd toegepast bij de verschillende mandaten die ze binnen alle andere organen die belangrijk zijn voor het economische leven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Actiris, Bruxelles-Formation, de GOMB,... Al deze mandaten die BECI (goed) wou uitoefenen, werd dezelfde benadering gehanteerd: Het gaat er telkens om dat we onze activiteiten coördineren en dat we ons in de verschillende organisaties, waarin we vertegenwoordigd zijn, engageren en strikt dezelfde doelstellingen nastreven die binnen onze strategie passen. De vertegenwoordigers van BECI hebben zich zonder vooringenomenheid en zonder ideologie van deze taak gekweten. Tijdens 3

6 Mission statement & lobbying het boekjaar was dat het geval op het vlak van de activering van werklozen waarbij er rekening gehouden werd met de problemen en de geschikte oplossingen. Deze benadering maakte deel uit van de metropolitane strategie die de talentwisten en de administratieve grenzen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overstijgt. Het is belangrijk om te weten dat Brussel echt werkt en dat het voor iedereen mogelijk is om er te leven en te werken, maar ook in Vlaanderen en Wallonië. De echte uitdaging voor BECI bestaat er niet zozeer uit om een visie uit te werken, maar wel om deze visie in echte actieplannen om te zetten en daarna om deze actieplannen in de praktijk te brengen. Daarvoor heeft BECI een timing tussen drie en vijf jaar vooropgesteld. Overleg en raad geven Uitgeoefende mandaten: Brusselse Confederatie van Social-Profit Ondernemingen conomische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1. op het vlak van leefmilieu 2. vereenvoudiging van de procedures 3. sturingscomité jongerenplan 4. overlegplatform voor de werkgelegenheid 5. overlegplatform van de sociale economie 6. Raadgevend Comité voor de Buitenlandse handel De Gewestelijke Mobiliteitscommissie Brussels Nederlandstalig comite voor tewerkstelling en opleiding (BNCTO) Commission consultative formation enseignement emploi Raad voor het Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Conseil Wallonie-Bruxelles pour la coopération internationale De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De Kamer van de Middenstand Conseil Interuniversitaire de la Communauté Française Fonds de la recherche industrielle et agriculture (FRIA) Conseil supérieur de l enseignement de promotion sociale Conseil de l éducation et de la formation (CEF) Paritair beheer Uitgeoefende mandaten: Brussels Agentschap voor de Onderneming BOA Actiris Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB) Bruxelles Formation Werkgeversvertegenwoordiging Uitgeoefende mandaten: Agentschap voor de Buitenlandse Handel M-Brussels Village Ondernemingscentrum van Sint-Gillis Brustart EPFC Fondation 9 Brussels Fairs & Exhibitions Kamer van Koophandel België - Luxemburg (ABLCC Arabische landen) Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel voor Rusland en Wit-Rusland BEPOLUX De Nationale Delcrederedienst (ONDD) CORDIRELEX Brusselse Haven Gemeenschap Consultatieve raad van de MIVB VAL-I-PAC en FOST PLUS Onthaalcentrum voor nieuwkomers, huis van het Nederlands Werkwinkel Territoriaal Pact voor de Werkgelegenheid Territoriaal Pact: diversiteitscomité Territoriaal Pact: transversale cel ICT-beroepenreferentiecentrum Plaatselijk werkgelegenheidsagentschappen Brussel Plaatselijk werkgelegenheidsagentschappen Jette Plaatselijk werkgelegenheidsagentschappen Evere Plaatselijke Opdracht Brussel Plaatselijke Opdracht Sint-Gillis Plaatselijke Opdracht Schaarbeek Plaatselijke Opdracht Sint-Joost Opvolgingscommissie Feder en van het Europees Sociaal Fonds GOMB GOMB Alpha Development GOMB Eurobiotec GOMB ICAB GOMB bedrijvencentrum La lustrerie Ontwikkeling van Woongelegenheden te Brussel EEBIC GOMB Bruxelles Emergences Haute Ecole de Bruxelles Haute Ecole Henri Spaak Haute Ecole Lucia de Brouckere Impact Cooremans Brussel Internationaal - Toerisme & Congres (BITC) Syndicat d initiative de Bruxelles - SI Brussels Promotion OPCE vereniging van de werkgeversverenigingen van de Europese hoofdsteden Fonds Prins Albert Luchthavenplatform VOKA Halle Vilvoorde Raad van Gebruikers van elektriciteit en gas Belgisch Verpakkingsinstituut BVI Privéorganisaties en -initiatieven Uitgeoefende mandaten: BECI zelfstandigen VBO internationale commissie Federatie van Kamers voor Handel en Nijverheid van België Platform Kanal Business & Society Ondernemingsloket Partena Arbeidsrechtbank VTI BBMC VOBA Verbond van Belgische Ondernemingen VBO Partena Verbos Voba Fonderie 4

7

8 Brussels Metropolitan wordt vandaag beschouwd als een bron van kansen 6

9 Brussels Metropolitan Is vandaag een onweerlegbaar economisch feit Brussels Metropolitan is op dit ogenblik de uiting van een onweerlegbaar economisch feit: ongeacht of bedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in de rand, ten noorden of ten zuiden van het Gewest gevestigd zijn, voor hen is de taalgrens een grap. Brussels Metropolitan bestaat twee jaar en daar zijn zowel de Brusselse, Vlaamse en Waalse bedrijven heel tevreden over. Sinds de start van dit initiatief is dit de verwezenlijking die het meeste plezier doet. Tijdens het boekjaar zijn de relaties tussen de economische spelers dus sterk aangehaald waardoor het metropolitane aspect nog betekenisvoller werd. Ook op politiek vlak werd er vooruitgang geboekt maar niet aan hetzelfde ritme. In de laatste mededeling over de herziening van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) hebben de Brusselse politieke verantwoordelijken het belang van het metropolitane aspect benadrukt. In het zuiden van het land heeft minister-president Rudy Demotte het belang van een spin-over begrepen: in Wallonië en meer bepaald in Waals-Brabant wordt Brussels Metropolitan beschouwd als een bron van kansen. De bedrijven in het noorden van het land zijn al even enthousiast en dat enthousiasme begint over te slaan op de politieke contacten in de noordrand van Brussel. Een bewijs? Het is op dit ogenblik mogelijk om politici uit de twee aangrenzende gewesten rond dezelfde tafel samen te brengen om de gemeenschappelijke financiering van Brussels Metropolitan te bespreken. Op het terrein wordt er soms nog licht vijandig gereageerd op de ontplooiing van economische activiteiten in de metropolitane zone. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat de tendens om alles wat van ver of dicht op industriële activiteiten lijkt (kranen, vrachtwagens, boten, steenslag, zand,...) naar het noorden te verschuiven. Op hetzelfde ogenblik merken we dat de plaatselijke verkozenen vooral het idee van een groene ring willen verdedigen. Deze aarzelingen zijn eerder ontgoochelend omdat we nu op enkele honderden meters afstand van elkaar soms los van elkaar functionerende infrastructuur en installaties zien staan terwijl het zo voor de hand liggend zou zijn om samen te werken. Om Frans De Keyser te citeren: een gigantisch sorteerstation We brengen politici uit de twee aangrenzende gewesten rond dezelfde tafel samen om de gemeenschappelijke financiering van Brussels Metropolitan te bespreken. ligt op 500 meter van een kanaal en nog wat verder staan de kranen van Cargoville. Bovendien rijden in deze grote zone vrachtwagens alle richtingen uit. De wil om van deze uitzonderlijke zone een zone op het grondgebied van de twee gewesten te maken, dat resoluut de multimodale kaart trekt en de opsplitsing tussen trein, vrachtwagen en vliegtuig overstijgt, moet nog altijd gecreëerd worden, betreurt de adviseur-generaal van BECI. Frans De Keyser vermeldt ook op het vlak van werkgelegenheid nog een halfwassen resultaat: ondanks het feit dat er ontegensprekelijk vooruitgang werd geboekt door de organisatie van een Job Day in Zaventem blijft er nog veel werk op de plank. Hetzelfde kan gezegd worden in verband met mobiliteit waarvoor een geïntegreerde benadering zou moeten komen. Volgens Frans De Keyser mogen we van Brussels Metropolitan geen mirakeloplossing verwachten voor het mobiliteitsvraagstuk. De bedoeling is niet om het gemakkelijker te maken voor alle chauffeurs die Brussel binnen willen rijden. Maar omgekeerd is het ook niet de bedoeling om ze aan de grens van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen te houden. Dat doen zou neerkomen op een ontkenning van het bestaan van een metropolitane zone... Tenslotte toont Frans De Keyser zich vrij optimistisch over een mogelijke staatshervorming: Een staatshervorming kan Brussels Metropolitan ten goede komen als de Waalse en Vlaamse gewesten, maar ook het federale niveau, op een positieve manier meewerken aan het opgestarte proces.. 7

10 BECI the Voice of Brussels Business BECI is the most influential and professional network of enterprises and self-employed persons in Brussels and seeks to create an optimal environment for successful businesses. BECI is an organization seeking to create an optimal environment for successful businesses and to contribute to the prosperity and welfare of Brussels in the framework of the Metropolitan Region. Beci s mission is to ensure that Brussels is the best region in Europe for business activities. BECI Talk Show We aim to influence policies and investment decisions to support Brussels global competitiveness. We provide efficient and tailor-made services to companies and self-employed. We assume the governance of public institutions. The Voice of Brussels campaign Business men and politicians discussing the future of Brussels during the BECI Talk Show Brussels meets Europe with Didier Reynders Didier Reynders, Belgian minister of Finance, explaining his vision on the global financial crisis during the Brussels meets Europe event. Emannuel van Innis, president of BECI, being interviewed during the launch of the Voice of Brussels campaign, in juin

11 JWT Group HR SERVICES Securex biedt u de oplossingen om optimaal te beantwoorden aan uw behoeften en verplichtingen als werkgever. Of u nu een kmo of een grote onderneming leidt, de sociale wetgeving is voor iedereen complex. Daarom helpt de externe personeelsdienst van Securex u met alle wettelijke verplichtingen tegenover de sociale zekerheid én uw werknemers. Zo garandeert u niet alleen tevreden en gemotiveerde medewerkers, maar kunnen alle ogen zich ook volledig op de toekomst richten. Een meerwaarde voor uw onderneming en voor uw werknemers. Meer info op HR SERVICES HEALTH & SAFETY HR INSURANCE HR CONSULTING SOCIAL ADMIN HR RESEARCH

12 BECI meet voortaan de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten, deelt deze methode met alle raadgevers en staat voortdurend met een luisterend oor voor de klanten klaar.

13 BECI «Services» Een stapel nuttige diensten, dankzij een geïntegreerde benadering Joëlle Evenepoel is secretaris-generaal van BECI en belast met de Business Unit Services. Gedurende het boekjaar had zij een dubbele obsessie: de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten meten, deze methode met alle raadgevers delen en voortdurend met een luisterend oor voor de klanten klaarstaan. binnen het bedrijf tot gevoelige onderwerpen zoals de consumptie van alcohol en drugs op de werkvloer. Innen van schuldvorderingen De Business Unit, die door Joëlle Evenepoel geleid wordt, is voluit gefocust op de diensten en geeft raad, opleidingen en informatie. Ze heeft een uitgebreide waaier aan diensten voor alle soorten bedrijven, van starters tot bedrijven in moeilijkheden. Deze dienst volgt bedrijven dus van A tot Z, tijdens alle etappes van hun ontwikkeling. Twee belangrijke veranderingen tijdens het boekjaar Goede of slechte jaren, de Business Unit Services behandelt elk jaar ongeveer vragen van verschillende bedrijven. Voor de Business Unit van Joëlle Evenepoel is dat zowel een moeilijkheid als een grote sterkte: Daardoor moeten wij ons elke keer inleven in de situatie van de klanten en hun vragen goed begrijpen om er duidelijk, snel en heel precies op te kunnen antwoorden, legt Joëlle Evenepoel uit. De informatie die we verzamelen als we een klant een antwoord op zijn vraag geven, verrijkt dankzij een transversaal informatiebeheer onze database die we voor latere contacten kunnen raadplegen. Deze transversale benadering is een grote verandering, maar tijdens het boekjaar werden nog twee andere belangrijke elementen voor de klanten geïntroduceerd. 1. De kwaliteit van de dienstverlening wordt gemeten Elke vraag wordt systematisch gevolgd door een kwaliteitsonderzoek om na te gaan of de klant vindt of hij al dan niet binnen een redelijke termijn een duidelijk antwoord heeft gekregen, legt Joëlle Evenepoel uit. 2. Dezelfde methode voor alle raadgevers Bij BECI is elke raadgever baas over zijn eigen activiteit maar om te voorkomen dat ze daarin opgesloten raken, hebben wij ervoor gekozen dat iedereen dezelfde methode gebruikt. Deze inspanning zet ons ertoe aan om na te denken over de uniformiteit van de tools van onze afdeling, benadrukt de verantwoordelijke van de Business Unit. Lancering van het actieplan Tijdens het boekjaar werd ook een actieplan gelanceerd om de klanten te binden. Joëlle Evenepoel: Door het actieplan moeten we een meer vooruitziende houding aannemen in verband met de informatie die we aan de leden bezorgen. Deze evolutie laat de leden ook toe om van heel concrete diensten te kunnen genieten zoals de organisatie van informatieavonden over specifieke onderwerpen. Joëlle Evenepoel: Dat kan gaan van uitleg over een voorbeeldcontract voor het gebruik van GSM s Een ander domein waar we het tijdens het boekjaar heel druk mee hadden, was het innen van schuldvorderingen. Door naar onze klanten te luisteren, hebben we al snel vastgesteld dat er vaak een zekere regelmaat zit in de problematiek van het innen van schuldvorderingen, legt de secretaris-generaal van BECI uit. Om haar klanten te kunnen helpen, heeft BECI besloten om een kit voor het innen van deze vorderingen samen te stellen. Deze kit bestaat deels uit preventieve tools, maar ook uit een reeks diensten voor het geval er zich echt problemen stellen. Indien nodig wordt er ook beroep gedaan op de juridische dienst van BECI. Onze juriste gaat dan na of de schuld effectief geïnd kan worden, vervolgd Joëlle Evenepoel. In een eerste fase verkiezen we te onderhandelen. Als de schuld daarna nog altijd niet betaald wordt, sturen we het dossier door naar het kabinet van Janson Baugniet. Dit Brusselse advocatenkantoor heeft een goede reputatie en recupereert schulden aan een tarief waar geen enkele concurrent tegenop kan. Het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden Het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden werd zes jaar geleden opgericht en gaat verder met haar preventiewerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De groene telefoonlijn is elke weekdag 24/24 11

14 BECI «Services» bereikbaar en daar werd dit boekjaar veel beroep op gedaan. In verband daarmee werden er twee veranderingen onderhandeld. De eerste betreft de methode: vanaf nu zorgt BECI ervoor dat de negatieve ervaringen van bedrijfsleiders die met moeilijkheden kampen in de database van de Business Unit terecht komen. De bedoeling daarvan staat boven elke verdenking: alle bedrijven laten meegenieten van de lessen die uit deze dossiers getrokken werden. Hier wordt ook een transversale benadering gehanteerd. Het tweede punt betreft de preventiekaart waarvoor er beheertools werden uitgewerkt zoals het dashboard, e.a. We wijzen er ook nog op dat het COm uitgebouwd werd in samenwerking met beroepsgroepen, zoals bijvoorbeeld boekhouders, die erg nuttig kunnen zijn voor beginnende bedrijven. In verband daarmee heeft de bijdrage van BECI ervoor gezorgd dat de bedrijven op een pro deo boekhoudkundige dienstverlening beroep kunnen doen. Zo hebben ze recht op een gratis gesprek over de boekhoudkundige aspecten. Ook is er een pro deo advocaat waardoor ook zelfstandigen op deze dienst beroep kunnen doen. Een duidelijkere indeling van de opleidingen In 2009 en 2010 heeft BECI haar reputatie als opleidingscentrum goed verdedigd. Voor dit boekjaar werd er wel een partnership afgesloten: De opleidingen gingen veel meer over onderwerpen zoals time management, voorstellingen voor een publiek, stress management... legt Joëlle Evenepoel uit. De verantwoordelijke van de Business Unit ziet daar een direct gevolg van de huidige crisis in. Het antwoord van BECI op de crisis werd sterk geapprecieerd door de klanten en in zal dat nog meer het geval zijn omdat de opdeling van de opleidingen nog sterker zal zijn. Joëlle Evenepoel: Wij gaan de ogenblikken waarop de opleidingen gegeven worden moduleren want we hebben vastgesteld dat het einde van de dag, maar ook de namiddagen, de kleine ondernemingen beter liggen. Lopende projecten: begeleiding, tracking service, alter ego, ronde tafelgesprekken De Business Unit Services gaat in het kader van de commerciële begeleiding van bedrijfsleiders een opleidingsprogramma uitwerken rond marketing, communicatie en netwerking. Dit programma zal vergezeld worden door een tracking service die speciaal op startende bedrijven gericht is. Joëlle Evenepoel: Van zodra een bedrijf opgericht is, verdwijnt het vaak in het niets. Hebben ze werkgelegenheid gecreëerd? Zijn ze erin geslaagd om zich te ontwikkelen? Niemand kent het antwoord op deze vragen. Om het contact met beginnende bedrijven te behouden en om na te gaan of ze de tand des tijds kunnen weerstaan, heeft BECI een proactieve benadering van de oprichter en zijn bedrijf uitgewerkt. Om te voorkomen dat er problemen ontstaan, gaan wij zelf deze bedrijven contacteren. Als er dan toch problemen zijn, gaan wij daarbij helpen, vragen beantwoorden en oplossingen voorstellen die specifiek zijn afgestemd op hun ontwikkelingsfase. Zoals de naam het al aangeeft, bestaat het project Alter Ego er in om mensen met dezelfde functie maar uit verschillende bedrijven samen te brengen. Tenslotte gaat BECI tijdens het middagmaal ontmoetingen organiseren die moeten toelaten om andere talen te spreken en te netwerken. Formaliteiten en het ondernemingsloket BECI gaat samen met Partena haar rol als eenheidsloket verder blijven opnemen. Zo maakt BECI het leven van de ondernemers eenvoudiger: voor het aanvragen van een ondernemingsnummer, een btw-nummer, voor een aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen en voor de aansluiting bij een ziekenfonds. Ook hier gebeurt dit samen met de andere departementen van BECI. Joëlle Evenepoel: Wij laten onze klanten genieten van de ervaring van al onze departementen van zodra ze ons via het ondernemingsloket voor het eerst contacteren. Op deze manier heeft BECI in echt gestalte gegeven aan het onestop-shoppingprincipe. Onmisbare hulp van BECI Starters Als iemand zijn project opstart, wordt hij met duizend vragen geconfronteerd. Hoe zit het met de leefbaarheid van zijn project? Welke administratieve stappen moet hij zetten vooraleer hij met zijn activiteiten van start gaat? Hoe kan hij een business plan opstellen? Welke juridische hoedanigheid heeft hij nodig voor zijn project? Om op al deze vragen een antwoord te helpen vinden, had de ondernemer bij BECI Starters kunnen langskomen. Voor de klanten van BECI is er trouwens een onweerlegbaar voordeel: tijdens het boekjaar hebben ze kunnen genieten van de transversale benadering die BECI heeft ingevoerd voor het beheren van deze dossiers. Zo had de klant gebruik kunnen maken van de informatie die het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden heeft verzameld. Een idee dat bij de activiteiten van BECI Starters altijd aanwezig was tijdens het boekjaar , was om de starter op te volgen om ze te kunnen helpen op een manier die het beste aan hun ontwikkelingsfase is aangepast. Bijvoorbeeld op het vlak van netwerking om zo de commerciële ontwikkeling van de klanten van BECI te ondersteunen. 12

15

16 BECI Garden Party 2010 Een ontspannen barbecue, een groene omgeving, meer dan 800 dynamische ondernemers... Deze ingrediënten maken de Garden Party BECI tot hét evenement van de zomer voor het Brusselse bedrijfsleven. Elk jaar organiseert BECI meer dan 60 evenementen waar honderden bedrijfsleiders elkaar ontmoeten. Op zoek naar de foto s of de video s om te kijken of u zelf in beeld bent? Log geregeld in en ga op zoek naar uw vrienden, collega s, klanten Klik door op de links, download de foto s die u wilt, of stuur een berichtje naar uw vrienden en klanten: 14

17 Een kwaliteitsvol aanvullend pensioen, iedereen droomt ervan De Ethias oplossingen voor openbare instellingen en ondernemingen Het waarborgen van een toereikend pensioen voor iedereen is één van de grootste uitdagingen voor de volgende jaren. Daarom biedt Ethias u - als partner van de collectiviteiten en voornaamste verzekeraar in wettelijke pensioenen - oplossingen op maat van uw onderneming, ongeacht deze openbaar of privé is. Contacteer ons voor een persoonlijk gesprek via of op het nummer 011 / Ethias NV, rue des Croisiers 24, 4000 Luik. RPR Luik BTW BE

18 16

19 Membership & Events Op weg naar betere events en een optimale begeleiding van de leden BECI heeft in niet stilgezeten: het beheer van de aansluiting van de leden werd geoptimaliseerd, er werden informele ontmoetingen georganiseerd en nieuwe initiatieven genomen zoals BECItv. Het werk van Laurent Martin en zijn team bestaat er enerzijds uit om de memberships te beheren en anderzijds om activiteiten op het vlak van networking, sponsorship en het leggen van relaties tussen de leden te organiseren en te animeren tijdens de activiteiten. Aantal leden lijdt onder de crisis Tijdens het voorbije boekjaar is het aantal leden van de Kamer van Koophandel BECI met 100 teruggelopen (komende van ongeveer 2.200). Deze daling bedraagt net geen 5%. Normaal gezien stijgt het aantal leden met 5% tegenover het voorgaande jaar. Als we de grootte van de bedrijven in aanmerking nemen, stellen we niet verrassend vast dat het vooral de kleine bedrijven zijn die afhaken. Laurent Martin: Er zijn ook grote bedrijven uit ons ledenbestand verdwenen, maar het aantal vertrekkers (6) werd gecompenseerd door de nieuwkomers (6). Een strikter beheer van de schuldvorderingen Tijdens het boekjaar heeft BECI in het bijzonder aandacht besteed aan de schuldvorderingen. Zowel voor de nieuwe aansluitingen en de verlengingen maar ook voor de verschillende inkomsten van BECI (publiciteit in de uitgaven van BECI...). Dit is zeker de moeite waard want de helft van het werkingsbudget van BECI komt van dit soort van inkomsten (3 miljoen euro op een totaal van 7 miljoen euro). Tijdens het boekjaar leverde sponsoring euro van het totale budget van de organisatie op. De crisis heeft een onverwachte rol gespeeld door het departement duidelijk te maken waar er zich problemen stelden met het beheer van onbepaalde facturen. De dienst werd trouwens versterkt met een tweede personeelslid dat als opdracht had om door middel van een geoptimaliseerd beheer van de inkomsten van BECI de evolutie van de geschillen en betwistingen in het oog te houden. Activiteiten om netwerking te stimuleren BECI heeft ook dit jaar binnen het kader van haar opdrachten veel activiteiten georganiseerd. De allerkleinste structuren van minder dan drie jaar oud en de starters konden aan de Starters Night deelnemen. De organisatie daarvan zal zeker evolueren om beter aan de noden van de deelnemers tegemoet te komen. Het Nederlandstalige publiek kwam aan zijn trekken met de Zinner Avond terwijl de ondernemers die in het centrum van Brussel actief zijn, konden deelnemen aan de activiteiten die in het kader van 1000 Brussels werden georganiseerd. Nieuwe en toekomstige leden waren welkom op de informatieavonden. Wij vervolledigen ons lijstje met de veelgeprezen Garden Party en de Golf Trophy die elk jaar opnieuw meer mensen lokken. Op het vlak van de nieuwe activiteiten vermelden we de BECI Speed Business Lunches. Met deze formule kunnen 25 personen gedurende een twee uren durende ontmoeting kennis maken met 25 andere personen. In heeft BECI ook lunchgesprekken en de BECI Executive Meetings georganiseerd. Deze hadden als bedoeling om CEO s van bedrijven met 25 werknemers kennis te laten maken met de CEO van een bedrijf met meer dan 100 personeelsleden. Een andere nieuwigheid: de after work. Deze formule is heel aantrekkelijk omdat ze de leden toelaat om tegen een zachte prijs gedurende twee uren te netwerken. Nieuwe ontwikkelingen voor BECI tv Tijdens het boekjaar werd BECItv.be gefinetuned. Deze site werd in maart 2009 gelanceerd en wordt op dit ogenblik gerestyled om er een plaats van te maken voor alle foto s en video s van activiteiten van BECI. In verband met de vernieuwing van de video s moet de lancering van de Elevator Interviews vermeld worden. Laurent Martin: Deze formule zal onze leden toelaten om zich gedurende dertig seconden individueel voor te stellen. Dat is de tijd die een lift nodig heeft om van punt A naar punt B te gaan. De bedoeling is om de gefilmde personen toe te laten om de link naar hun vrienden of kennissen te sturen of in de handtekening van hun s op te nemen. 17

Thierry Conrads, CEO van Wheelit. Het leven houdt niet op met een handicap. Debat: Waarom heeft de Brusselse export het moeilijk?

Thierry Conrads, CEO van Wheelit. Het leven houdt niet op met een handicap. Debat: Waarom heeft de Brusselse export het moeilijk? December 2009 nr 10 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry DOSSIER INTERNATIONALE HANDEL: Debat: Waarom heeft de Brusselse export het moeilijk? VOXBONE & BECI BIKE PROJECT Fietsen

Nadere informatie

D'Ieteren, what's next?

D'Ieteren, what's next? n 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry CEO s Thierry Van Kan & Jean-Pierre Bizet D'Ieteren, what's next? 1 Sociale verkiezingen 2012 LATEN WE ELEKTRONISCH STEMMEN Dossier Energie

Nadere informatie

UWE, Voka en BECI. «Samen bouwen aan onze toekomst» Werkgelegenheid : Welke toekomst hebben de job D ays in de crisis?

UWE, Voka en BECI. «Samen bouwen aan onze toekomst» Werkgelegenheid : Welke toekomst hebben de job D ays in de crisis? September 2009 n 7 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry UWE, Voka en BECI «Samen bouwen aan onze toekomst» Werkgelegenheid : Welke toekomst hebben de job D ays in de crisis? Dossier

Nadere informatie

Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet. een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen ENQUÊTE

Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet. een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen ENQUÊTE September 2010 n 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry ENQUÊTE een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen DOSSIER FACILITY MANAGEMENT, OUTSOURCING & ENERGIE: hoe kosten

Nadere informatie

12.000. Job Day Europe lokt. kandidaten. Verplaatsingen en fiscaliteit. Meer fraude door de crisis? DOSSIER TRANSPORT & MOBILITEIT DOSSIER VEILIGHEID

12.000. Job Day Europe lokt. kandidaten. Verplaatsingen en fiscaliteit. Meer fraude door de crisis? DOSSIER TRANSPORT & MOBILITEIT DOSSIER VEILIGHEID Oktober 2009 nr 8 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Job Day Europe lokt 12.000 kandidaten DOSSIER TRANSPORT & MOBILITEIT Verplaatsingen en fiscaliteit DOSSIER VEILIGHEID Meer

Nadere informatie

KMO & outsourcing. Solidariteit en enthousiasme: vrijwilligerswerk in bedrijfsverband. Emir Kir burgemeester van Sint-Joost. Een KMO moderniseren

KMO & outsourcing. Solidariteit en enthousiasme: vrijwilligerswerk in bedrijfsverband. Emir Kir burgemeester van Sint-Joost. Een KMO moderniseren p.505379 Mei 2013 nr.05 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Solidariteit en enthousiasme: vrijwilligerswerk in bedrijfsverband Emir Kir burgemeester van Sint-Joost Een KMO moderniseren

Nadere informatie

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR Juni 2008 nr 6 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry TOOLBOX Hoe omgaan met journalisten? DOSSIER HR Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! Focus Achteruitgang van de buurtwinkels

Nadere informatie

De autoconstructeurs zullen er binnenkort in slagen om wagens zonder enige uitstoot te produceren. Thierry van Kan, voorzitter FEBIAC

De autoconstructeurs zullen er binnenkort in slagen om wagens zonder enige uitstoot te produceren. Thierry van Kan, voorzitter FEBIAC n 01 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry De autoconstructeurs zullen er binnenkort in slagen om wagens zonder enige uitstoot te produceren. Thierry van Kan, voorzitter FEBIAC DOSSIER

Nadere informatie

Niet zo erg, dat we geen regering hebben? Axel Miller & Bart Van Craeynest, Petercam : DOSSIER KMO : DOSSIER ZAKENREIZEN : MIJN BANKIER, MIJN VRIEND?

Niet zo erg, dat we geen regering hebben? Axel Miller & Bart Van Craeynest, Petercam : DOSSIER KMO : DOSSIER ZAKENREIZEN : MIJN BANKIER, MIJN VRIEND? n 5 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry DOSSIER KMO : MIJN BANKIER, MIJN VRIEND? DOSSIER ZAKENREIZEN : BRUSSELS AIRPORT KRIJGT WEER VLEUGELS Axel Miller & Bart Van Craeynest, Petercam

Nadere informatie

De gsm : een spion die je overal volgt. Dossier Informatica & Telecom OPINIE BANK & FINANCIËN. Financiering: een aalmoes voor Brussel?

De gsm : een spion die je overal volgt. Dossier Informatica & Telecom OPINIE BANK & FINANCIËN. Financiering: een aalmoes voor Brussel? April 2008 nr 4 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Dossier Informatica & Telecom De gsm : een spion die je overal volgt BANK & FINANCIËN Enkele kneepjes om een krediet te onderhandelen

Nadere informatie

p.505379 Brussels Enterprises, Commerce & Industry Maart 2014 nr.03 Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business

p.505379 Brussels Enterprises, Commerce & Industry Maart 2014 nr.03 Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business p.505379 Maart 2014 nr.03 Maandblad van Brussels Enterprises, Commerce & Industry Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business Voor elk archief een oplossing. Van klein tot

Nadere informatie

Woningmarkt: de privé schiet te hulp! Brussels Metropolitan: Sociale inspectie: Rechten en plichten van werkgevers

Woningmarkt: de privé schiet te hulp! Brussels Metropolitan: Sociale inspectie: Rechten en plichten van werkgevers Maart 2012 n 03 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Woningmarkt: de privé schiet te hulp! Brussels Metropolitan: Hoe lastig is Engels voor onze jongeren? Sociale inspectie: Rechten

Nadere informatie

De Week van de KMO. Kijk snel op pagina 17! BECI organiseert. 5 dagen NON-STOP GRATIS Advies! 29 november > 03 december RSZ. FISCus.

De Week van de KMO. Kijk snel op pagina 17! BECI organiseert. 5 dagen NON-STOP GRATIS Advies! 29 november > 03 december RSZ. FISCus. BECI organiseert De Week van de KMO 5 dagen NON-STOP GRATIS Advies! FISCus RSZ concurrent 100 concurrent 1 29 november > 03 december Kijk snel op pagina 17! November 2010 n 11 Maandblad van Beci Brussels

Nadere informatie

Special C Managers. Sophie Dutordoir, CEO van Fluxys Er bestaat niet zoiets als een vrouwelijke managementstijl

Special C Managers. Sophie Dutordoir, CEO van Fluxys Er bestaat niet zoiets als een vrouwelijke managementstijl September 2008 nr 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry DOSSIER ENERGIE Kernenergie in België: afvoeren of meer van dat? DOSSIER Facility Management in 7 vragen POLEMIEK 17 rijvakken,

Nadere informatie

Jean-Michel Courtoy. Toekomst van onze economie hangt af van succes kmo s. VP SME Belgacom. Het faillissement: een springplank voor een nieuwe kans

Jean-Michel Courtoy. Toekomst van onze economie hangt af van succes kmo s. VP SME Belgacom. Het faillissement: een springplank voor een nieuwe kans Mei 2010 nr 5 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Jean-Michel Courtoy VP SME Belgacom Toekomst van onze economie hangt af van succes kmo s SECOND CHANCE Het faillissement: een

Nadere informatie

Rondetafel Hoe aantrekkelijk is Brussel voor de ondernemingen?

Rondetafel Hoe aantrekkelijk is Brussel voor de ondernemingen? Oktober 2008 nr 10 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry FINANCIËLE BESLOMMERINGEN Doe een beroep op een pro-deoboekhouder! DOSSIER VERVOER & MOBILITEIT Zet de dure aardolie het

Nadere informatie

«bpost slaat terug» «Brussel moet durven mikken op toeristische boom» «Laten we niet te naïef of te soepel zijn tegenover China»

«bpost slaat terug» «Brussel moet durven mikken op toeristische boom» «Laten we niet te naïef of te soepel zijn tegenover China» n 3 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Dossier Business to Business Johnny Thijs «bpost slaat terug» Dossier Toerisme, Events & Congres Patrick Bontinck, Directeur BITC «Brussel

Nadere informatie

Belgische banken: welk businessmodel?

Belgische banken: welk businessmodel? April 2012 n 04 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Belgische banken: welk businessmodel? Ondernemen Vrouwen in actie Openbare aanbestedingen Grondsaneringen bieden veel kansen

Nadere informatie

November 2008 nr 11. Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry. Brussel, internationale aantrekkingspool van talent en bedrijven

November 2008 nr 11. Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry. Brussel, internationale aantrekkingspool van talent en bedrijven November 2008 nr 11 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Brussel, internationale aantrekkingspool van talent en bedrijven Ernstig Dynamisch én stabiel, zelfstandig én teamplayer,

Nadere informatie

bank en financiën FX4Biz: innovatieve betaaloplossingen Een vrijhandelszone om de kanaalwijken te stimuleren Brussels Enterprises, Commerce & Industry

bank en financiën FX4Biz: innovatieve betaaloplossingen Een vrijhandelszone om de kanaalwijken te stimuleren Brussels Enterprises, Commerce & Industry p.505379 April 2014 nr.04 Maandblad van Brussels Enterprises, Commerce & Industry FX4Biz: innovatieve betaaloplossingen Een vrijhandelszone om de kanaalwijken te stimuleren bank en financiën EDITORIAAL

Nadere informatie

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1 Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 1 Inhoud 4 Voorwoord: De kracht van mensen 6 Acerta 10 Voorzitter van de Raad van Bestuur 14 Corporate Governance 15 Denkoefening

Nadere informatie

Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry

Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Maart 2013 nr. 03 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Gewest maakt binnenkort automobilisten het leven zuur Actiris: een stap in de goede richting Overheid echte wanbetaler Overal

Nadere informatie

Vr ijuit 3 LEEFTIJD 4 BRUSSELS 7 BRUGPENSIOEN 30 OUDERE WERKLOZEN INTERPROFESSIONNEEL AKKOORD ONDERTEKEND OP 2 FEBRUARI

Vr ijuit 3 LEEFTIJD 4 BRUSSELS 7 BRUGPENSIOEN 30 OUDERE WERKLOZEN INTERPROFESSIONNEEL AKKOORD ONDERTEKEND OP 2 FEBRUARI AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vr ijuit 78 ste jaargang februari 2007 3 LEEFTIJD Een Europese richtlijn verplicht België komaf te maken met de discriminatie op basis

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

Debat met Thomas Leysen. Laten we het potentieel van Brussel beter benutten. Dossier Immobiliën. Dossier Banken & Verzekeringen

Debat met Thomas Leysen. Laten we het potentieel van Brussel beter benutten. Dossier Immobiliën. Dossier Banken & Verzekeringen Februari 2009 nr 2 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Dossier Immobiliën Focus op zes grote dossiers in Brussel Dossier Banken & Verzekeringen Het vertrouwen in het bankwezen

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie!

Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie! Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie! Bijlage bij Pacioli 320 van 23 mei 5 juni 2011 P309340 Verantwoordelijke uitgever: Etienne Verbraeken, Voorzitter BIBF Jaarverslag

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België VOORWOORD Heel bemoedigende vooruitgang voor België De resultaten van de

Nadere informatie