SPORTTECHNISCH JAARPLAN TOPSPORT EN TALENTONTWIKKELING NEDERLANDSE TRIATHLON BOND TOPTRIATHLON - MET BEZIELING EN KWALITEIT NAAR DOEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPORTTECHNISCH JAARPLAN TOPSPORT EN TALENTONTWIKKELING NEDERLANDSE TRIATHLON BOND TOPTRIATHLON - MET BEZIELING EN KWALITEIT NAAR DOEL"

Transcriptie

1 SPORTTECHNISCH JAARPLAN TOPSPORT EN TALENTONTWIKKELING NEDERLANDSE TRIATHLON BOND TOPTRIATHLON - MET BEZIELING EN KWALITEIT NAAR DOEL

2 Inhoud 1. HISTORIE waar wij vandaan komen 3 2. WAARDEN van waaruit wij denken 5 3. MISSIE Toptriathlon waarom wij bestaan 6 4. VISIE Toptriathlon waarheen wij op weg zijn 7 5. ENERGIE waardoor we bewegen 9 6. STRUCTUUR waarlangs wij werken EVALUATIEPROCES wat zijn de leermomenten, leerervaringen, conclusies en consequenties? THEMA s, DOELEN, PLANNEN EN REALISATIE MIDDELEN waarmee wij realiseren CULTUUR waarin wij leven Bijlagen 30 2

3 1. HISTORIE waar wij vandaan komen Triathlon is nog een jonge sport. Op 25 februari 1974 werd als eerste triathlon de Mission Bay Triathlon in San Diego USA georganiseerd. Een combinatiewedstrijd van lopen fietsen zwemmen die vanaf de eerste editie jaarlijks werd gehouden. De volgorde van de disciplines werd snel aangepast. Op 18 februari 1978 werd op Hawaii de eerste Ironman gehouden als gevolg van een weddenschap wie de afzonderlijke races aldaar, de Waikiki Roughwater Swim (3,8 km zwemmen), de Oahu Round the Island Bike Race (180 km fietsen) en de Honolulu Marathon (42,2 km hardlopen) kon volbrengen en de meest fitte atleet was. De lange afstand, de halve triathlon en de kwart triathlon ontwikkelden zich door en er ontwikkelden zich specialisten op alle afstanden. Er kwamen elk jaar meer Ironmans bij, met de uiteindelijke finale elk jaar in oktober op Hawaii. Deze wedstrijden worden georganiseerd onder de vlag van de Ironmanorganisatie, en niet door de internationale wereldbond. Vanaf 1989 werd het eerste WK over de korte afstand georganiseerd in het Franse Avignon. Dit was een half jaar nadat in dezelfde plaats de wereldbond ITU werd opgericht. Vanaf het eerste WK werden de afstanden voor de korte afstand gezet op 1,5 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen. De afstand werd vanaf dat moment de olympische afstand (OD) genoemd. Rob Barel eindigde met zijn vijfde plek net naast het eerste WK podium. Triathlon werd officieel opgenomen binnen het olympische programma op het IOC congres in 1994 in Parijs. Triathlon maakte in Sydney 2000 zijn debuut op de Olympische Spelen. Nederlandse selecties waren er al vanaf het eerste wereldkampioenschap. Maar vanaf het moment dat de sport olympisch werd kwamen er meer geld en faciliteiten en kon er een goed programma worden aangeboden aan de atleten. Van 1996 tot 2004 betekende dat de selectie werkte onder een fulltime bondscoach. Echter niet in een centraal programma. De stages, de wekelijkse trainingsmomenten en races waren de onderdelen van het centrale trainen. Daarnaast trainden de selectieleden in de thuissituatie deels op het schema van de bondscoach en deels op schema met accenten van hun eigen privé coach. Na 2004 werden de financiën teruggeschroefd na twee teleurstellend verlopen Olympische Spelen voor Nederland. Dit ondanks het feit dat er op het EK, het WK en de Worldcups diverse keren podiumplaatsen werd behaald door Wieke Hoogzaad, Ingrid van Lubek, Eric van der Linden en Dennis Looze. Met een parttime bondscoach en een decentraal programma haalden Lisa Mensink en Sander Berk de OS 2008 in Beijing. Ook daar werden geen goede resultaten behaald. Na het voorbeeld van o.a. Engeland en Duitsland, maar toch vooral door de resultaten van het kleine triathlonland Portugal, werd in 2007 in Sittard gestart met een centraal programma. De atleten woonden in het atletenhuis en trainden onder leiding van één en dezelfde coach. De start van een atleet centraal, coachgestuurd programma. Daarnaast studeerden de atleten op aangepaste wijze. Het aanpassen verliep in het eerste jaar heel stroef, omdat de scholen niet flexibel waren. Nadat er in 2009 in Nederland op vier plaatsen ook CTO s werden opgestart, werd het onderwijs landelijk topsportvriendelijk en in Sittard werd de samenwerking voor HBO en MBO studies zelfs zeer goed. De eerste jaren NTC kenmerkten zich door het regelen van een veelvoud van zaken, zodat het NTC geaccrediteerd kon worden. Dit accreditatieproces is in 2009 doorlopen en werd positief afgesloten. Dit betekent dat alle randvoorwaarden toen op voldoende niveau aanwezig waren. Daarna was het in 2010 belangrijk om te werken aan een kwaliteitsimpuls ten aanzien van alle componenten die nodig zijn voor topsport. We waren in 2008 en 2009 blij met de podiumplaatsen en goede prestaties van vooral junioren vrouwen, maar dit was een opstap voor seniorensucces. 3

4 In 2010 was de doelstelling Kwaliteit in plaats van kwantiteit. Konden bij de opstart nog de volledige junioren- en seniorenselectie aanhaken, vanaf 2010 werd een duidelijke in- en uitstroomgrens gehanteerd. De groep zal daardoor elk jaar meer kwaliteit gaan bevatten. Met betrekking tot de begeleiding van de atleten is er in 2010 een begin gemaakt met een kwaliteitslag binnen het NTC-programma. Verbeteringen op het gebied van training, herstel, voeding, medisch, mentaal, procedures, protocollen en monitoring van de ontwikkeling per atleet in het volgsysteem NTC TriTrack (het Triathlete Tracking System). Tot mei 2010 gebeurde dit onder leiding van Guido van Weert en daarna onder leiding van de nieuwe bondscoach John Hellemans, met assistentie van talentcoaches Eric van der Linden, Peter Scheres en zwemtrainer Jordi Meulenberg. De (para) medische begeleiding heeft een stap vooruit gemaakt, onder leiding van de sportarts Paul Dobbelaar in Sittard. Fysiotherapeuten, de sportdiëtiste en de sportpsycholoog zitten dicht op het programma en zijn met regelmaat op een training aanwezig. Voor de begeleiding van het omveld rond de sporter is Wim Blom in 2010 als woon- en lifestylecoach en studiebegeleider gestart. Het onderwijs rond het NTC werkt optimaal mee met de atleet en de NTB. Ook in de sportzone Limburg worden stappen gezet naar een professionele topsportomgeving, zowel qua accommodaties als faciliteiten voor atleten en begeleiding. De start naar meer kwaliteit is in 2010 aangevangen, maar zal de komende jaren doorgezet dienen te worden, om op termijn naar de gouden standaard van internationaal topprogramma toe te kunnen groeien. 4

5 2. WAARDEN van waaruit wij denken De keuze van onze activiteiten en standpunten worden ontleend aan de waarden die wij als NTB onderkennen, weten en afspreken met de selectieleden, het begeleidingsteam en de medewerkers. Belangrijke waarden die gehanteerd worden bij de realisatie van de missie zijn: Eerlijk naar elkaar en duidelijk en transparant communiceren Respect en sociaal naar sporters, begeleiding, medewerkers, sponsors, media, supporters e.a. Passie tonen aan en plezier delen met elkaar. TOPSPORT uitstralen. Trots zijn om uit te komen voor team NEDERLAND. Trots zijn als begeleider om een steen bij te dragen aan het succes van team NEDERLAND Ambitie, Bereidheid en volledig Commitment (het ABC) aan de sportieve ambities Normen en waarden hanteren binnen en buiten de sport. Sporters en begeleiders zijn bewust van de voorbeeldfunctie en zijn het visitekaartje van de triathlonsport. Sporters nemen de verantwoording voor hun topsportcarrière. De coach moedigt aan om verantwoording voor eigen beslissingen te nemen. Beroepscode voor trainers/coaches (NLcoach) De coach heeft geen favorieten in het team. Samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaringen Professioneel handelen door alle NTC-betrokkenen. Op een positieve oplossingsgerichte manier denken en handelen. Uitgangspunten/statements specifiek voor de opleiding van topsport en in onze ogen noodzakelijk voor het leveren van prestaties: Never ever give up. Passie Perfectie - Prestatie No compromise - als het niet optimaal kan doen we het niet Visie > Programma > Team > Individu De visie is leidend Het programma is ondergeschikt aan de visie Het teambelang is onderschikt aan het programma Het individuele belang is ondergeschikt aan het teambelang. Zorgen voor een sport- en leefomgeving waar = 3 Prestatie zonder presentatie is niet volmaakt. Daar waar de belangen van presentatie en prestatie botsen, prevaleert de prestatie Stilstand is achteruitgang. Met name in de topsport geldt dit principe heel nadrukkelijk. Ook in onze organisatie zullen we veranderen (en dan met name verbeteren) moeten stimuleren. Kansen zien en kansen benutten. Denk in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. Denk Win - Win. Hoop is geen methode. Succes is maakbaar 5

6 3. MISSIE Toptriathlon waarom wij bestaan Naast het hogere doel topsport als inspiratiebron van een gezonde samenleving is de missie: De Nederlandse Triathlon Bond is de organisatie die voor getalenteerde atleten faciliteiten creëert en activiteiten organiseert om een geselecteerde groep op het hoogste niveau te kunnen laten acteren en presteren. Voor alle topsportonderdelen is het doel het winnen van medailles op EK, WK series/ kampioenschappen en olympische kampioenschappen. 6

7 4. VISIE Toptriathlon waarheen wij op weg zijn Om deze missie te volbrengen voert het NTC Triathlon een World Class Performance programma uit. De speerpunten in het kort zijn: Het opsporen van beloftevol talent Het opleiden van toptalent Het leveren van topprestaties Visie: Het opsporen van beloftevol talent De relatie tussen Topsport en Breedtesport is onlosmakelijk. Zonder breedtesport geen topsport. Topsport heeft de massa (vergelijk het maar met een vijver vol vissen) nodig om met een enkeling de absolute top te realiseren (de goudvis). Samenwerking tussen beide werkvelden is derhalve van groot belang. Talenten zijn een logische output van gestructureerd werken en het is dan niet toevallig dat dan goede prestaties worden gerealiseerd. De NTB zal de zogenaamde Top Tien verenigingen ondersteunen, zodat zij beloftevolle atleten kunnen opleiden. De NTB zal de talenten scouten binnen de triathlonsport, alsmede bij de aanverwante sporten. De NTB wil talenten voldoende faciliteren om door te kunnen groeien in de topsport. Wij realiseren ons dat aan selecteren op jonge leeftijd veel bezwaren kleven. Het is belangrijk om te voorkomen dat mensen gemist worden, vroegtijdig uit de boot vallen of ten onrechte worden begunstigd. Dit houdt in dat de praktijk van talentherkenning is en blijft dat ervaren coaches het proces van talent herkenning naar toptalent bewaken en begeleiden. Dit voor een deel met objectieve criteria, maar ook deels met subjectieve criteria. Trainer/coaches spelen een sleutelrol! Het opleiden van toptalent Verenigingen en bondsselecties leiden op volgens het Meerjaren Opleidingsplan en -programma (MOTri). De NTB zorgt samen met experts dat het MOTri doorlopend geüpdate wordt naar internationale benchmark en uitgebreid wordt met tools voor atleet, trainer en ouder. Er wordt een bewuste keuze gemaakt om deze faciliteiten te focussen op triathlon OD als categorie 1 sport. Ten eerste als olympische sport, maar ten tweede ook door het verschil in externe financieringsmogelijkheden. Het olympische topsportprogramma, zoals dat onder de regie van de NTB uitgevoerd wordt, leidt op volgens het principe atleet centraal, coachgestuurd en prestatiegericht. Het principe atleet centraal, coachgestuurd en prestatiegericht betekent voor het begeleidingsteam dat de coach ondersteunt het volgende: alles wat belangrijk is voor de ontwikkeling van de sporter, wordt via de coach naar de sporter gecommuniceerd. Dit is een duidelijke afspraak waar begeleidingsteam, sporter en coach zich aan zullen houden. De atleten (Senioren S, onder 23 S-1 en junioren S-2) zullen - centraal op het NTC in Sittard, onder begeleiding van de NTB coaches en het NTC begeleidingsteam - de trainingen onder regie van de bond afwerken. Deze trainingsstructuur - in een stimulerende omgeving, in een goede accommodatie, met topsporters en goede trainers onder leiding van een 7

8 technisch directeur - moet atleten naar een hoger niveau brengen. Het NTC in Sittard is geaccrediteerd volgens de voorschriften van NOC*NSF en VWS. Naast het NTC zal er 2 plaatsen in Nederland een Regionaal Topsport Centrum Triathlon (RTC) opgezet worden. Dat zijn Almere en Sittard. Daaronder zullen de Top Tien Verenigingen atleten opleiden volgens het meerjaren opleidingsplan voor instroom in het RTC en NTC. Succes is maakbaar, belangrijk onderdeel hierin is structuur Het leveren van topprestaties Topsporters zijn een relevante doelgroep binnen de NTB. Topsporters zijn de uithangborden en helden van de NTB, die een bron van inspiratie en motivatie zijn voor de grote groep breedtesporters en aantrekkelijke exposuremogelijkheden bieden voor sponsors. Het stimuleren van topsport als bron van nationale TROTS en UITSTRALING. Topsport op het hoogste niveau heeft mede door de grote media-aandacht een enorm bereik. Daarmee is het belangrijk voor de promotie van de triathlonsport. Topatleten kunnen met hun prestaties vooral jongeren inspireren om zelf ook aan triathlonsport te gaan deelnemen. Atleten zijn trots om Nederland te vertegenwoordigen. Nederland is trots op hun excellerende topsporters. De NTB is een organisatie waar je trots op mag zijn en waar je bij wilt horen. Om tijdens grote evenementen topprestaties te kunnen behalen is het van belang dat de atleet ervaring heeft met presteren op het hoogste niveau. Structurele deelname aan wedstrijden op het hoogste niveau en evenementen is noodzaak. Het gaat bij het leveren van topprestaties niet alleen om te pieken op de Olympische Spelen, maar uitdrukkelijk ook in de tussenliggende jaren. Winnen moet een ervaring worden. In de cyclus van 4 jaren zijn grote jaarlijkse internationale evenementen (World Cups, EK, WK) van absolute betekenis en meetmomenten van sportief prestatieniveau. Onderwijs of werk is aangepast aan het training- en wedstrijdprogramma. Training staat als prioriteit in de agenda, aangevuld met onderwijs/werk dat aansluit bij de sportieve ambitie. De NTB onderschrijft de criteria die NOC*NSF hanteert voor de vraag wat onder topsport wordt volstaan. De atleten die zich de voorgaande jaren bewezen hebben volgens de criteria, waardoor zij kans maken op plaatsing voor de OS 2012 en fulltime met topsport bezig zijn, worden zoveel mogelijk gefaciliteerd. De ambitie is dat vier atleten deelnemen in Londen In aansluiting op de ambities van NOC*NSF zal de NTB Nederlandse toporganisaties stimuleren en ondersteunen om grote evenementen naar Nederland te halen. Als uiteindelijk doel zal er per topsportprogramma gedurende de Olympische Spelen een team van hoge sportieve kwaliteit worden ingezet. Professioneel in sport, gedrag en leefstijl 8

9 5. ENERGIE waardoor we bewegen Energie = Mensen = atleet centraal, coachgestuurd, begeleidingsteam ondersteund, prestatiegericht. De atleten De NTC selectie is ingedeeld in drie groepen: 1) De 2012 groep. Dit is een groep van 7 atleten die de potentie hebben zich voor Londen te kwalificeren. De verwachting is dat 3 a 4 atleten zich kwalificeren. Het verschil in quota heeft met het landenklassement te maken. 2) De groep. De atleten uit de groep zijn de atleten die voorbereid worden op de Olympische Spelen van 2016 en Het is waarschijnlijk dat de meeste atleten van de 2012 groep ook mee gaan doen om de selectie voor de Olympische Spelen 2016 en zelfs die van De verwachting voor OS 2016 is dat er drie vrouwen en twee mannen aan de startlijn zullen staan, met in 2020 de maximale quota van drie mannen en drie vrouwen. De 2016 groep zal de komende twee jaar succes hebben op Europees niveau bij de junioren en onder 23 en na 2012 ook op wereldniveau in die categorieën. 3) De groep. Dit zijn junior atleten die in het weekendprogramma van Sittard trainen en in het RTC Almere programma 2012 Groep Groep groep Vrouwen Lisa Mensink Rachel Klamer Maaike Caelers Neiske Becks Sarissa de Vries Danne Boterenbrood Vrouwen Charissa Zijlstra Mannen Jan van Berkel Mannen Marco van der Stel Marco Akershoek Olivier Nass Olivier Schaffers Donald Hillebregt Vrouwen Maya Kingma Jeanine Kocken Ilona Eversdijk Britt de Waal Anke de Boer Sharon Zuijdervliet Lisanne van Huigenbosch Elysa de Ruijter Mannen Bas de Waal Bryan de Kraker Kars Eijsink Milan Brons Jarrich van Woersem Rens de Boer Sjoerd Telkamp Omar Brons Leon Koch Teamwerk, goede communicatie, het hebben van een gezamenlijke visie en een gedragen taakverdeling en het kennen van elkaars verantwoordelijkheden zijn belangrijk in de werkstructuur. Deze rollen, taken en verantwoordingen zijn in het onderstaande overzicht aangegeven. 9

10 Sporttechnische leiding NTC/RTC: Algemeen Functie Taak Verantwoordelijk aan Adrie Berk Technisch directeur Eindverantwoordelijkheid Rembert Groenman/bestuur Parttime 0.6 fte NTC/RTC-programma Overzicht wonen en onderwijs Innovatie Budget Marloes Pleijte Administratie Parttime 0.6 fte Administratieve ondersteuning NTC/RTC Adrie Berk Wim Blom Studiebegeleiding Woon- en Lifestyle coach Parttime Begeleiding combinatie sport en studie Herinrichten leef- en sportsituatie Ontwikkelen zelfstandigheid Adrie Berk en John Hellemans Coaches Functie Taak Verantwoordelijk aan John Hellemans Bondscoach Fulltime Leiding dagelijks programma Coach Londenselectie Assisteren/begeleiden Eric van der Linden Coördinatie en overzicht op (wetenschappelijke) begeleiding Adrie Berk en Rembert Groenman Eric van de Linden Peter Scheres Jordi Meulenberg Talentcoach Talentontwikkeling Talentherkenning Fulltime Talentcoach Talentontwikkeling Talentherkenning Fulltime Zwemtrainer NTC Parttime Assisteert de bondscoach Coach groep (u.23 en A/B jun) Talent Identificatie Tri Track monitoring, informatie en communicatie Coach weekend jun. programma Coach/coördinator RTC Almere Assistentie fulltime programma Talent herkenprogramma T10verenigingen. Verbeteren talentvijver verenigingen, RTC Inbedding Meerjaren opleidingplan/coach Zwemtrainer Assistent Eric van der Linden en John Hellemans John Hellemans (inhoud) en Adrie Berk (totaalprogramma) John Hellemans en Eric van der Linden (inhoud) John Hellemans en Eric van der Linden/Peter Scheres (Inhoud) Adrie Berk (Algemeen) 10

11 Jolijn van Valkengoed Zwemtrainer RTC Zwemtrainer Peter Scheres Ruud van der Laan Parttime Looptrainer RTC Looptrainer Peter Scheres Roly Crighton Parttime Zwemtrainer Parttime Zwemtrainer 2012 NZL Algemeen advies John Hellemans Wetenschap Functie Taak Verantwoordelijk aan Paul Dobbelaar Back up sportarts: Hans Schipper Medisch Parttime Jaarlijkse medische keuring inclusief bodycompositie Blessure/ziekte diagnose en begeleiding coördinatie medisch/paramedisch team Preventieve gezondheidszorg John Hellemans (2012 groep), Eric van der Linden ( groep) Peter Scheres ( ) en Adrie Berk (algemeen) Albert Smit Tim Rost Bjorn Cals Wetenschapper NOC*NSF Parttime Fysiotherapie Op afspraak/projecten Fysiotherapie Op afspraak Monitoring Technologie Innovatie Leiding fysiotherapie programma Jaarlijks spierbalansonderzoek Voorschrijven individueel rompstabiliteitsprogramma selectieve atleten Blessurebehandeling Blessurepreventie Rompstabiliteitsprogramma selectieve atleten Powerbreath programma Huib Rost Fysiotherapie Spierbalansonderzoek groep Blessurepreventie en behandeling groep Core-training groep Marja Ockeloen-van der Hulst Back up/adviseuse Ien Hellemans Adviseur Asker Jeukendrup Lars van der Eerden Rico Schuijers Renzie Hanham Voeding Op afspraak/projecten Mentale begeleiding Op afspraak/projecten Mentale begeleiding Trainingsvoeding Wedstrijdvoeding Gezonde voeding Supplementen Intake gesprekken Identificeert sterke/zwakke kanten atleten Voorlichting mentale John Hellemans Paul Dobbelaar en per selectie John Hellemans, Eric van der Linden, Jordi Meulenberg, Peter Scheres. Adrie Berk (Algemeen) Paul Dobbelaar, Tim Rost en per selectie John Hellemans, Eric van der Linden, Jordi Meulenberg, Peter Scheres en Adrie Berk (Algemeen) Paul Dobbelaar, Tim Rost en per selectie John, Eric van der Linden, Jordi Meulenberg, Peter Scheres en Adrie Berk (Algemeen) Paul Dobbelaar en per selectie John Hellemans, Eric van der Linden, Peter Scheres en Adrie Berk (algemeen) Per selectie John Hellemans, Eric van der Linden, Peter Scheres, Paul Dobbelaar (para medisch) en Adrie Berk 11

12 Wetenschap Functie Taak Verantwoordelijk aan Op afspraak/projecten NZL projectbasis vaardigheden groep Begeleiding atleten Begeleiding coaches Bijdrage teamcultuur (algemeen) Marco Lemmens NOC ondersteuning Collectieve voorzieningen. Innosport NL, Swimlab Eindhoven. Masseur op afspraak Algemene steun Massage Testen Ondersteuning Innovatie Congressen Opleidingen Paul Dobbelaar en per selectie John Hellemans, Eric van der Linden, Peter Scheres, Adrie Berk (algemeen) Adviseurs Louis Delahaye Gerard Rietjens Guido Vroemen Expertise Training en periodisering Wielrennen Power monitoring en interpretatie Supplementatie Lichaamsbouw Testen en monitoring Innovatie Hoogtetraining Powertap data processing Hartritme variabiliteit Hartritme monitor dataprocessing Sportarts RTC Almere Prestatietechnologie Sportgeneeskunde 12

13 6. STRUCTUUR waarlangs wij werken Het werkmodel van het NTC Triathlon is zoals reeds vermeld gebaseerd op het model van atleet centraal, coachgestuurd, prestatiegericht. De coaches sturen het programma, maar leggen verantwoording af aan de technisch directeur. De wetenschappelijke en medische begeleiding legt directe verantwoordelijkheid af aan de bondscoach. De sociaal maatschappelijke begeleider (lifestyle coach/studiecoördinator) legt verantwoording af aan de technisch directeur. De technisch directeur is eindverantwoordelijk voor het gehele programma en legt verantwoording af aan het bestuur en de algemeen directeur van de NTB. De contacten naar en met de afdeling topsport van NOC*NSF en topsport Limburg gaan via de technisch directeur NTB. De algemeen directeur heeft met de beleidsbepalers van provincie Limburg, gemeente Sittard/Geleen en Sportzone Limburg, overleg over strategische/beleidsmatige plannen van en voor het NTC Triathlon. De bondscoaches onderhouden functionele contacten met de medewerkster topsport op het bureau. Met het NTC begeleidingsteam is er elk kwartaal een meeting met het gehele team, waar de ontwikkeling van de atleet en het programma besproken wordt. Daarnaast is er frequenter overleg in subgroepjes. Een goed voorbeeld is het wekelijks medisch/coach overleg. Daarnaast houdt elke begeleider/expert zijn voortgang en inbreng in het programma bij in het ontwikkel-raamplan dat op het TriTrack-systeem staat. Al deze informatie gaat naar de coach en via de coach naar de sporter, ook weer volgens het principe atleet centraal, coachgestuurd, prestatiegericht. De leden van het begeleidingsteam zijn niet fulltime beschikbaar, maar er wordt zo nodig wel een 24/7 bereikbaarheid verwacht. Tevens passie, kennis, efficiëntie, flexibiliteit en snelle respons tijd. Het NTC is trots dat de teamleden werken aan een Golden Standard Program. Het meedenken met de coach om topresultaten te behalen is een must. Elk teamlid van het begeleidingsteam heeft een aandeel in de successen van de atleten en voelt zich daar verantwoordelijk voor. Het werkmodel van het NTC Triathlon: 13

14 De atleten worden opgeleid volgens het Meerjaren Opleidingsplan (MOtri). In het MOtri is vastgelegd hoe triatleten worden opgeleid tot het vak van topatleet olympic distance. Dit plan is bedoeld om voor de komende Olympische Spelen de opleiding in beeld te brengen. Succes in de sport komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het is onder meer afhankelijk van de manier waarop de triathlonverenigingen en de Nederlandse Triathlon Bond samenwerken. Door een gestructureerde samenwerking moet een klimaat ontstaan waarin de ontwikkeling van triathlontalenten in Nederland tot bloei kan komen. Het opleidingsplan MOtri schetst een ideaalbeeld en is ontstaan na het uitvoeren van een benchmark onderzoek in de grote triathlonlanden Engeland, Canada, Australië en Duitsland, maar er is ook gekeken naar de kleinere maar succesvolle triathlonlanden zoals Portugal. Het MOtri zorgt voor inbedding van talentontwikkeling en topsport binnen de Nederlandse Triathlon Bond. Het Meerjarenplan is daarbij te gebruiken als een routeboekje en staat in zijn geheel op de website van de NTB. Het geeft sporters, coaches, ouders en verenigingbesturen aanwijzingen en adviezen en wijst de weg naar een actieve en plezierige manier van sport bedrijven. Het MOtri leidt uiteindelijk naar the Road to Olympic Success De NTB kent vier topsportprogramma s binnen het NTC/RTC: 1. Een fulltime programma onder leiding van John Hellemans, richting OS Zes tot acht maanden per jaar in Sittard gestationeerd is en in de Europese winter deels in Nieuw Zeeland en Australië. 2. Een fulltime programma onder leiding van Eric van der Linden voor OS Het gehele jaar in Sittard met een tweetal stages gedurende de winter in het buitenland. 3. Een weekendprogramma (vrijdag voormiddag tot zondag namiddag) voor junioren richting 2020/2024 met een vijftal stageweken in de schoolvakanties. Voor dit laatste programma zijn Eric van der Linden (TriTalent) en Peter Scheres (NTB junioren selectie 2020/2024) verantwoordelijk. 4. Een fulltime RTC-programma onder leiding van Peter Scheres voor junioren, het gehele jaar in Almere. In 2012 zal het vijfde topsport programma opgezet gaan worden: ParaTri De onderstaande piramide laat de doorstroming van mogelijk talent zien. 14

15 Visie: Talenten zijn een logische output van gestructureerd werken en het is dan niet toevallig dat dan goede prestaties worden gerealiseerd. De NTB zal de Top Tien Verenigingen ondersteunen, zodat zij beloftevolle atleten kunnen opleiden. De NTB zal de talenten scouten binnen de triathlonsport, alsmede bij de aanverwante sporten. De NTB wil talenten voldoende faciliteren om door te kunnen groeien in de topsport. Het talentherkenningsprogramma is voor een groot deel gekoppeld aan de Top Tien Verenigingen en voor een klein deel aan talentendagen voor instroom vanuit aanverwante sporten. Drie maal per jaar wordt bij elke TTV een activiteit georganiseerd, bestaande uit training, educatie en een regionale testmogelijkheid. Voor het project TriTalent worden vier keer per jaar centraal testdagen/kennismaking dagen georganiseerd. Hier kunnen talentvolle zwemmers, lopers, etc zich in de kijker zwemmen en lopen en zodoende een selectieplaatsje veroveren voor een vliegende start triathlon carrière Talentontwikkeling vindt plaats in het NTC en RTC programma en de toptalenten stromen door naar de topsportselectie voor de eerstkomende Olympische spelen. 15

16 7. EVALUATIEPROCES wat zijn de leermomenten, leerervaringen, conclusies en consequenties? Evaluatie Het topsportprogramma wordt het gehele jaar geëvalueerd door middel van voortgangsrapportages. In 2011 werden de rapportages naar de technisch directeur en het NTC begeleidingsteam gestuurd en direct op het NTC TriTrack-systeem in de bestanden van de begeleiding, sporter of het evenement gezet. Met elke atleet uit het NTC heeft persoonlijk na elke wedstrijd en trainingsperiode een evaluatie plaatsgevonden over zijn of haar presteren. Doel is steeds vast te stellen welke procesdoelen de atleet kan en dient te verbeteren en welke hulpmiddelen hij of zij nodig heeft om het verschil met de top te verkleinen. Ook kan de atleet hierdoor de verbeterpunten in het centrale programma aangeven op elk gebied. Dit zorgt voor een meer optimaal inzicht voor de technische staf. Verbeterpunten en acties worden in het TriTracksysteem bij de gegevens van de atleet genoteerd in zijn persoonlijk ontwikkelplan. Atleet vult ook de zelfreflectie in, in het logboek op het NTC TriTrack. De coach geeft hier weer feedback op. Iedere zes weken is er een voortgangsgesprek met deze NTC atleten. Het topsportprogramma met begeleiding wordt ook geëvalueerd met alle NTC sporters met de technisch directeur. Met de leden van het begeleidingsteam zijn er voortgangs- en soms functioneringsgesprekken gehouden. De atletencommissie met sporters uit de 2012 groep, is betrokken bij de overeenkomst Bond Sporter en bij de voorstellen voor Normen en Limieten voor de OS 2012, alsmede de interne selectieprocedure voor OS De technisch directeur legt maandelijks door middel van rapportages verantwoording af aan de directie en het bestuur. Alle evaluaties en voortgangrapportages zijn vastgelegd en worden op het bondsbureau in het dossier bewaard. 16

17 Evaluatie actieplan 2011 Geprioriteerde ontwikkelingsgebieden voor 2011 Thema s en stelling Verbeterpunten in proces en resultaat doelstellingen, gekoppeld aan de kritische succesfactoren uit het Topsport Programma Assessment (TPA) 1. Leiderschap en sturing De persoonlijke ontwikkeling van technisch directeur verbeteren. 2. Planning en strategie Voor 2011 en daarna een verhoging van budget voor begroting topsport door cofinanciering of sponsorwerving om mondiaal topsport programma te kunnen uitvoeren. 3. Internationale benchmark, innovatie en technologie 4. Talentontwikkeling, loopbaanplanning en loopbaanbegeleiding van de sporter Structureel trends, ontwikkelingen, innovatie en technologie in het NTC programma toepassen vergelijkbaar met mondiale topsport programmaas Structureel kennis uitwisselen met Atletiekunie en KNZB Voor talentontwikkeling de Zij Instroom Structuur tussen KNZB en NTB borgen in organisatie van beide bonden. Activiteiten & planning die tot realisatie van de genoemde doelstellingen leiden Tekst cursief is gerealiseerd/stand van zaken, de overige punten schuiven door naar 2012 A. algemeen: TD platform kennisoverdracht in proces via NOC*NSF/HVA B. Individueel: traject op ontwikkelpunten - in proces A. Partners sportzone adopteren NTCprogramma. Dit is een doorlopend proces en is in 2011 gerealiseerd A. wetenschap vaste plek in begeleidingsteam NTC - is gerealiseerd door Albert Smit van WOT NOC*NSF aan het programma te verbinden, B. gebruik maken van experts van NOC*NSF op gebied van fysieke training, innovatie en toegepaste wetenschap, voeding, mentale begeleiding en medisch. Adviseurs in het begeleidingsteam: Louis Delahaije, Gerard Rietjens, Guido Vroemen, Asker Jeukendrup, Rico Schuijers. C. Structurele deelname in opzet en ontwikkeling van kennis en innovatie centrum Sportzone Limburg mede om te komen tot het niveau van internationaal trainingcentrum. Het kenniscentrum is nog niet van de grond gekomen. Wordt actie voor A. regelmatig overleg met de bepalende begeleiders en/of wetenschappers - Op dit moment informeel en niet in vaste structuur. B. het deelnemen aan de congressen of trainersdagen van de drie bonden - Is gerealiseerd en geborgd. A. organisatie van talentendagen nationaal en regionaal. Nationaal is gerealiseerd, regionaal niet. Actie voor 2012 B. het geven van presentaties bij omniverenigingen wedstrijd zwemmen/open water wedstrijd zwemmen/triathlon - is niet gerealiseerd C. Het helpen opzetten van Triathlonafdelingen bij grote zwemverenigingen is een doorlopend proces. Op enkele plaatsen komen voorbeeld verenigingen die mogelijk als blauwdruk kunnen dienen voor andere zwemverenigingen. Het KNZB project sportaanbod jonge ouders speelt in op de samenwerking van zwem- en triathlonafdelingen binnen de verenigingen. 17

18 Top 10 verenigingen leiden op volgens Meerjaren opleidingsplan ` De woonbehoefte individuele topsporter in NTC verbeteren, zodat woonsituatie minder energie kost. 5. Coaching De persoonlijke ontwikkeling van de coaches verbeteren 6. Sportwetenschappelijke en sportmedische faciliteiten 7. Training- en wedstrijdprogramma Optimaliseren van toegepaste wetenschappelijke begeleiding binnen topsport programma aangestuurd door coach Standaardiseren testprotocollen en kwaliteitsniveau in vaste periode, of activiteiten, van het jaarprogramma Structurele verspreiding van kennis naar NL tri/du coaches Kwaliteit van trainingsprogramma voor olympische atleet 2012 naar internationale maatstaven. Het bevorderen van een sterke teamcultuur voor zowel atleten als begeleiding tijdens training en wedstrijd. Dit is nodig in ons streven richting een standaard Golden Program Frequente begeleiding en adviezen van medewerker sportontwikkeling. Frequentie dient omhoog te gaan. Door opstart RTC Almere is er minder tijd in de Top 10 Verenigingen gestoken. Beschikbaar hebben van begeleid groepswonen in atletenhuizen alsmede individuele woonvormen. In toekomst Sportzone alle atleten van alle sporten bij elkaar in appartementen, met centrale voorzieningen voor voeding en sociale activiteiten is vanaf september 2012 mogelijk op één locatie i.s.m. sportzone Limburg. A. Budget voor bijscholingen en ontwikkeling. B. Ontwikkelplan en benoemen opleiding mogelijkheden individueel traject met coaches. Opleidingstraject TopCoach 5 is mogelijk voor twee coaches. A. mogelijkheden vanuit experts NOC*NSF benutten met betrekking tot toegepaste wetenschap, kracht, voeding, mentaal, medisch. B. NTC begeleidingsteam op gebied van voeding, sportpsychologie en medisch werken optimaal samen coachgestuurd/atleet centraal (blijft een continu proces). Testprotocollen, testprocedures en testfrequenties beschrijven en organiseren. Daarna implementeren in het NTC sporters volgsysteem. Testprogramma 2010/2012: - Critical Swim speed test, - Hersteltest Lambert, - Zoladz looptest,- preventief medisch onderzoek, - preventief spierbalansonderzoek,- voedingsanalyse en lichaamsamenstelling,- hypoxic challenge test, - psychologische test. Zijn gerealiseerd en zullen op de NTC website en NTB site sectie topsport geplaatst worden na 1 januari 2012 Het organiseren van halfjaarlijkse coördinatorenoverleg intern NTB en het organiseren van een jaarlijks NTB trainers overleg/congres. Trainersdag gerealiseerd en coördinatorenoverleg één keer in A. benoemen 2012 selectie en een aparte 2016 selectie en specifiek werken met twee aparte programma s. B selectie zal overwinteren en onder goede omstandigheden kunnen trainen in Nieuw Zeeland/Australië. C. De 2016 groep werkt onder talentcoach in NTC aan nu nog zwakke onderdelen. D. Optimaal gebruik maken van groepstraining doch met individuele accenten op maat. E. Optimaal gebruik maken van sportwetenschap in programma. Dit is een continu verbeterproces A. Verbeterde NTC-structuur met taken, verantwoordingen, protocollen en procedures met uitgangspunt: Coachgestuurd/Atleet centraal/prestatiegericht voor groot deel gerealiseerd, en verdere actie voor 2012 B. Communicatie structuur optimaliseren Gerealiseerd met atleten/coaches/begeleiders. gerealiseerd met ouders in het fulltime 18

19 Optimaliseren extranet sporters volg systeem als middel voor monitoring, communicatie en dossiervorming. 8. Resultaten Optimaliseren van het jaarplan, wedstrijden per individu, met focus op piekwedstrijden in de olympische kwalificatiereeks. Resultaatdoel 2011: top 20 World Championships Series/WK, top 10 EK en Worldcup. Resultaatdoel 2012: top 12 World Championships Series/WK, top 6 EK en Worldcups programma, nog niet met ouders van het weekend programma. C. Instellen media-introductie atleten team 2012/2016 en begeleidingsteam bij elke start van het trainingsjaar D. kwartaal teamoverleg NTC over ontwikkeling atleten. Elke begeleider voelt zich verantwoordelijk voor de individuele ontwikkeling en het eindresultaat van elke atleet en geeft input in POP atleten E. maandelijks atletenoverleg en kwartaal evaluaties actie F: organiseren teambuilding sessies over groepsdynamiek, respect, nationale trots Is gerealiseerd in de vorm van drie sessies teambuilding/groepsdynamiek. 1. modules in extranet voor in- en uitlezen sportwetenschappelijke informatie (vermogensmeter, hartslagmeter, altitude monitoring, techniekanalyse, race-analyse) 2. modules voor individueel jaarplan, ontwikkeling atleet in training en ontwikkeling van atleten (dataverzameling) in de diverse fase van Meerjaren ontwikkelingplan. 3. modules voor evaluaties en voortgangrapportages, inschrijving en reis en verblijf van door NTB georganiseerde wedstrijden. 4. Een module voor dossier wetenschappelijke literatuur (van belang voor triathlon). A. coach bepaalt wedstrijden van atleten die in programma zitten, t.w. trainingswedstrijden en doelwedstrijden. B. Coach bepaalt hiermede ook deelname in lucratieve wedstrijden om overbelasting atleet te voorkomen. Resultaten De Nederlandse vrouwen hebben in 2010 in enkele Worldcups laten zien dat het een kwestie van tijd is om aansluiting te vinden met de wereldtop. Vijf vrouwen eindigden één of twee keer in de top 10 van een wereldbeker en Rachel Klamer stond in Mexico op het podium. In 2011 kwam Danne Boterenbrood de vrouwenploeg versterken. Na een lange blessureperiode in 2010 was 2011 voor Danne een succesvol jaar, met als hoogtepunt de nominatie voor de OS tijdens de WCS in Hamburg. Ook Rachel Klamer behaalde de nominatie. Eerst eindigde ze in Madrid binnen de top 12 en daarna deed ze dat in Yokohama voor de tweede maal. Lisa Mensink werd in WCS Sydney 11 e maar deze wedstrijd behoorde niet tot de nominatiewedstrijden in Daarnaast finishten Sarissa de Vries en Maaike Caelers in een WCS race in de top 20. Eén van de seizoenshoogtepunten was de 7 e plaats van team Nederland op het WK teamrelay in Lausanne. Rachel Klamer, Jan van Berkel, Danne Boterenbrood en Youri Severin bleven daarbij geroutineerde landen zoals Nieuw Zeeland, Canada, Rusland en Japan voor. 19

20 Op de olympische ranking is iedereen vooruit gegaan. Als de ranglijst aan het einde van dit seizoen de eindranking zou zijn, zou dit volgens de ITU reglementen resulteren in twee startplaatsen voor de vrouwen en één voor de mannen. De derde startplaats voor de vrouwen is nog in zicht, maar dan zullen we de derde dame van Japan en Duitsland nog moeten achterhalen. De vooruitgang is te zien, maar is nog niet consistent genoeg. Positieve punten zijn verder de verbeteringen van de teamdynamiek, het werken in het begeleidingsteam, de trainingsmonitoring en de fitheid van de atleten. Aan de andere kant zijn dit ook allemaal zaken die constant aandacht blijven vragen, omdat het altijd beter kan. De individuele evaluaties van atleten, begeleiding en activiteiten zijn verwerkt in het evaluatierapport van bondscoach John Hellemans. Het juniorenprogramma heeft nog geen internationale aansluiting. Zowel op het onderdeel zwemmen, als op het lopen zijn verbeteringen noodzakelijk. De junioren trainden in 2011 vooral in het parttime programma. In seizoen traint een grote groep junioren fulltime in het NTC of RTC programma. Over de breedte is hier vooruitgang te verwachten. Vanaf 2010 zijn de eerste stappen gezet om nationaal presterende zwemmers en lopers om te scholen tot triatleet. Elk jaar komen gemiddeld 5 atleten in dit zogenaamde TriTalent project terecht voor een vliegende start als triatleet. 20

21 8. THEMA s, DOELEN, PLANNEN EN REALISATIE Leiderschap en sturing De werkefficiency van de technisch directeur voor de NTB verbeteren door meer focus te leggen op het triathlonprogramma. Dit na meting d.d. 21 september waaruit blijkt dat de NTB 2 nominaties voor OS 2012 heeft en de Nederlandse Kano Bond (NKB - waar de Technisch Directeur ook een parttime dienstverband heeft) nog geen (RG/NOC/AB). Tijd vrijmaken voor persoonlijke ontwikkeling van de technisch directeur, om blijvende kwaliteitsimpulsen mogelijk te maken binnen het programma richting de OS 2016/2020 (actie RG/AB). 2. Planning en strategie Voor 2012 en de beleidsperiode 2016 een verhoging van het budget voor begroting topsport door eigen investering, co-financiering of sponsorwerving, om een mondiaal topsportprogramma te kunnen uitvoeren (actie AB/RG). Sportzone Limburg naar standaard Golden Program Topsport trainingslocatie. Actief participeren van de algemeen directeur in de ontwikkeling van SportzoneLimburg (actie RG). Opzetten van topsportprogramma Paratriathlon i.s.m. coördinator Paratriathlon Rob Noordzij (actie RN/AB/RG). 3. Internationale benchmark, innovatie en technologie Het verbeteren van het kennisniveau van het totale NTC begeleidingsteam o.a. door gebruik te maken van knowhow en experts van NOC*NSF en expertise vanuit buitenlandse top-triathlonprogramma s op het gebied van fysieke training, innovatie, toegepaste wetenschap, voeding, mentale begeleiding en medisch (actie JH). Structurele deelname in de opzet en ontwikkeling van het kennis- en innovatiecentrum Sportzone Limburg, mede om te komen tot het niveau van een internationaal trainingcentrum (actie AB/JH). Structureel kennis uitwisselen met Atletiekunie en KNZB. Niet alleen voor de topsport maar ook voor de wedstrijdsport (actie AB). 4. Talentontwikkeling, loopbaanplanning en loopbaanbegeleiding van de sporter Voor talentontwikkeling de Zij Instroom Structuur tussen KNZB en NTB borgen in de organisatie van beide bonden d.m.v. talentendagen, TriTalent programma, presentaties bij KNZB/NTB-omniverenigingen en ondersteuning bij de opzet van triathlonafdelingen bij grote zwemverenigingen (actie EvdL/PS/AB). Meer ondersteuning richting Top 10 Verenigingen (TTV) in de vorm van train de trainer, tools van het Meerjaren opleidingsplan als factsheets aanbieden, regionale testdagen binnen alle TTV, talentherkenning educatiedagen linken aan TTV (actie PS). Overeenkomst atleet met bond met alle rechten en plichten updaten met de atletencommissie (actie AB). 5. Coaching De persoonlijke ontwikkeling van de NTC coaches verbeteren en mogelijk maken d.m.v. scholing en ontwikkeling. Realisatie deelname internationale congressen, deelname TCoach5-opleiding (actie AB met technische staf) Het behoud en het verbeteren van de coaches die essentieel zijn voor de kwaliteit binnen het programma van NU en belangrijk kunnen zijn, of kunnen worden, voor het programma van de Toekomst (actie AB/RG). De aanstelling van een tweede talentcoach voor professionele begeleiding binnen de kolom talentherkenning en talentontwikkeling (TTV, RTC, Juniorenselectie) (actie AB/RG). 21

22 6. Sportwetenschappelijke en sportmedische faciliteiten Optimaliseren van toegepaste wetenschappelijke begeleiding binnen het topsportprogramma, aangestuurd door de coach. Expertise benutten m.b.t. toegepaste wetenschap, kracht, voeding, mentaal, medisch. Procedures en protocollen afronden en implementeren (actie JH/AB). Standaardiseren testprotocollen en kwaliteitsniveau in vaste periode, of activiteiten, van het jaarprogramma en implementeren in het NTC Triathlon Tracking System (actie JH/EvdL). Structurele verspreiding van kennis naar Nederlandse coaches, onder meer door het organiseren van een NTB trainersoverleg/congres en train de trainer project binnen de Top 10 Verenigingen. Tevens een starten met een kennis bibliotheek en voorbeeld schema s in TriTrack-systeem (actie AB, samen met technische staf). Sportmedische begeleiding optimaliseren. Sportartsen meer laten werken als verbeter artsen in plaats van beter maak artsen (actie AB/JH/PD). 7. Trainings- en wedstrijdprogramma Voor de olympische ploeg uitgaan van een twee-zomerseizoenenplanning in Nederland en Nieuw Zeeland en gebruikmaken van de sterke kanten van de twee landen, uitdagende omgeving, klimatologische omstandigheden, trainen waar wedstrijden plaatsvinden en zodoende het reizen beperken met sterke trainingspartners in het programma. Combineer Nieuw-Zeelandse passie en hardheid met het Nederlandse analytisch vermogen en de goede structuur (actie JH). Het bevorderen van een sterke teamcultuur voor zowel atleten als begeleiding tijdens training en wedstrijd. Dit is nodig in het streven naar een standaard Golden Program. Uitgangspunt daarbij is Coachgestuurd/Atleet centraal/prestatiegericht Optimaliseren groepsproces met 6 collega s/concurrentes, mede met behulp mental coach/sportpsycholoog intern en extern. We nemen de uitdaging aan: dat een groep vrouwen kan samenwerken met onderlinge competitie, met afleiding en onder druk. We zorgen dat = 3 wordt door onder meer het organiseren van teambuildingssessies over groepsdynamiek, respect, nationale trots (actie JH). Kwaliteit van het trainingsprogramma voor de selectie OS 2016/2020 verbeteren tot internationale maatstaven. Onder meer door flexibel gebruik te kunnen maken van sportaccommodaties in Sittard gedurende de dag en de week, gebruik maken van het 50 meterbad in het weekend en het plannen van twee warmtestages in de wintermaanden. Tevens: optimaal gebruik maken van groepstraining, met individuele accenten op maat en optimaal gebruik maken van sportwetenschap in het programma (actie EvdL). Pilotproject RTC Almere omzetten in een meerjarenprogramma, samen met partners in Flevoland/Almere (actie PS). Kwaliteitsimpuls binnen het weekend en vakantieweek programma van de junioren in Sittard, door middel van ontwikkeling grondmotorische eigenschappen, zwemloop accenten, 50 meterbad zwemtraining, monitoring en testen vergelijkbaar met olympische selectie (actie PS/EvdL). Het Optimaliseren van het TriTrack-systeem als middel voor monitoring, communicatie en dossiervorming. Er zijn deels modules ontwikkeld voor het in- en uitlezen van sportwetenschappelijke informatie (vermogensmeter, hartslagmeter, altitude monitoring, techniekanalyse, race-analyse), voor het individueel jaarplan, ontwikkeling atleet in training en ontwikkeling van atleten (dataverzameling) in de diverse fase van het Meerjaren ontwikkelingplan, voor evaluaties en voortgangrapportages, inschrijving en reis en verblijf van door NTB georganiseerde wedstrijden en tenslotte een module voor dossierwetenschappelijke literatuur. De modules die nog niet afgerond zijn, zullen in 2012 afgerond worden (actie EvdL). 22

23 8. Resultaten Optimaliseren van het jaarplan wedstrijden per individu, met focus op piekwedstrijden in de olympische kwalificatiereeks voor kwalificatie OS. Resultaatdoel 2012: top 12 World Championships Series (WCS)/WK, top 6 EK en Worldcups. Top 8 in landenklassement olympische ranking vrouwen. Drie vrouwen en één man op OS London met als doel top 10. Top 8 WK teams. Plannen 2012 in detail Trainingsprogramma Op het NTC/RTC triathlon wordt gewerkt met het model athlete centered-coach driven, waar de atleet centraal staat en het programma gestuurd wordt door de coach(es). De wetenschappelijke, (para)medische en sociale begeleiding spelen een ondersteunende rol. Het NTC Triathlon heeft kundige en ervaren coaches die dit met begeleiding van de bondscoach, de technische directeur en met medezeggenschap van de atleten en overige begeleiding, aankunnen. Dit model brengt duidelijkheid in de rol en de taak van de coaches en doordat de informatie die vergaard wordt door de specialisten ten goede komt aan de atleet kan hij/zij beter presteren. De vertaling van de wetenschap naar de atleet (en dus de praktijk) wordt gestuurd door de coach. Het programma Talentontwikkeling is door NOC*NSF en het ministerie van VWS gecertificeerd met ***sterren op de schaal 1 op 5. Na 2012 moet het programma zo goed zijn ontwikkeld dat ****sterren tot de mogelijkheden behoord. De schooltijden zijn voor alle programma s aangepast. In Sittard is er een horizontaal trainingsprogramma met daartussen tijd voor school. De atleten die gedurende de winter in Nieuw Zeeland trainen, kunnen daar minor vakken volgen of hun scriptie/werkstuk afronden. E-learning is mogelijk. De junioren, die in het weekendprogramma trainen, kunnen op vrijdagochtend naar Sittard afreizen, in samenspraak met hun school. De zwemmogelijkheden zijn uitgebreid tot 8 trainingsmomenten van 2 uur. In het weekend wordt ook gebruik gemaakt van het 50 meterbad in Kerkrade. Het weekprogramma is leidend in het programma t.a.v. disciplinetraining, tijdstip en plaats. Hieronder ligt een individueel programma van iedere sporter met enkele individuele accenten die afwijken van het algemene weekprogramma. Het trainingsprogramma van vrijdag en zaterdag is overlappend voor zowel het fulltime programma als het weekend programma. De zondag is de rustdag voor het fulltime programma in Sittard. De atleten hebben een periodisering met doelwedstrijden en testwedstrijden. De periodisering zal voor bepaalde groepen atleten (junioren S-2, onder 23 S-1, Senioren) deels verschillend zijn, maar wel toewerken naar het EK en WK. De periodisering voor atleten die deelnemen in de WCS zal individueel maatwerk worden. De coaches zullen de sporters, naast de dagelijkse trainingen, ook door middel van NTC TriTrack volgen in hun ontwikkeling. Deze talenten begeleiden en ondersteunen in hun internationale ontwikkeling zal met een persoonlijk ontwikkelingsplan gebeuren. Trainingaccommodatie De wensen en realisatie van accommodaties staan vermeld in het strategisch plan tot In 2010 zijn de zwemmogelijkheden uitgebreid met een 7 e en 8 e training. In het weekend kan er getraind worden in het 50 meterbad in Kerkrade. Tijdens de stages wordt er altijd getraind in een 50 meterbad. In de meeste zwembaden kan de fiets op de tacx gezet worden en kunnen indoor wissels/overgangen/klimaataanpassingen getraind worden. 23

24 De indoorhal wordt gebruikt voor het loop en voeten ABC, het barefeet running, core stability, krachtoefeningen en indoor-bike-training. De meeste loop- en fietstrainingen kunnen plaatsvinden in of vanaf Sittard. Voor specifieke heuveltrainingen voor lopen en fietsen zal er op locatie getraind gaan worden. Trainingsaanpassingen in 2011 en 2012 De progressieve ontwikkeling van de atleten vereist een continue aanpassing van de training. De training die de atleten hebben gedaan in de zomer van 2011 was goed onder de omstandigheden en bracht bemoedigende resultaten. Deze training vormt ook een uitstekende basis om verder op te bouwen. De volgende aanpassingen zijn in 2011 geïntroduceerd. Selectief gebruik van de atletiekbaan (blessurepreventie) Specifieke kracht gedurende zwem-, fiets- en looptraining in plaats van krachttraining in fitnesscentrum. Gebruik herstelmethodes (voeding, compressie etc.) voor zwaardere trainingen Meer gebruik maken van koppeltrainingen Gebruik van wielerbaan voor (koppel) training en wielerkoersen. Specifieke openwater zwemtrainingen. Gestructureerd gebruik van hartslagmeters/power meters Hoogtetraining en simulatie Individualisatie romptraining Groepstraining versus individuele en keuzetraining Opvoeren van het trainingsvolume Planning in 2012 Training, monitoring, voeding en mentale instelling vormen de basis van het programma. Meerwaarde wordt de komende maanden gezocht in: Selectieve hoogtetraining en simulatie Individuele training 2012 selectie Monitoring simpel en effectief Monitoring powerzones fietsen Monitoring hartfrequentie en slagfrequentie tijdens zwemmen Doorontwikkeling TriTrack volgsysteem Krachttraining van de ademhalingsspieren/train je longen Materiaalgebruik en verzorging Start innovatietrajecten richting Rio (kleine winst voor London meepakken) Samenwerking met kennis- en innovatiecentrum Sportzone Voeding en supplementen Teambuilding Vergroten zelfstandigheid Alle testmogelijkheden en speciale projecten/workshops van de 2012 selectie ook beschikbaar maken voor de 2016/ 2020 selectie Zwemloopaccenten voor 2016/2020 selectie Wedstrijden 2012 selectie: het doel is dat elk selectielid 35 dagen voor de eerste WCS race in Sydney in de top 50 ranking staat, zodat er gestart kan worden in het WK elitecircuit The World Championships Series (WCS). Via deze series zullen de atleten zich moeten plaatsen voor de Olympische Spelen. De WCS en Worldcups tellen voor de ITU mee in een olympische ranking die 1 juni 2010 is gestart en 31 mei 2012 zal eindigen. De WCS races staan in de normen en limieten van NOC*NSF om de OS te halen. De wedstrijden staan in het jaarprogramma. Elke atleet is afhankelijk van een ranking om in de WCS binnen te komen. 24

25 De WCS staan genoemd als A planning. Mocht dit niet lukken gaat de atleet over op de B planning zodat er in het Worldcup circuit punten gescoord kan worden voor de Olympische en de Worldranking. De atleten kunnen gedurende de twee jaar voor de OS niet starten voor hun club of buitenlandse teams als dit niet in het wedstrijdprogramma van de coach past. 2016/2020 selectie: De onder 23 jarigen gaan Europa in voor Europa Cups of als ze het niveau hebben ervaring opdoen in de Worldcup. Deze groep kan nog wel ervaringswedstrijden doen in de Franse Grandprix of Duitse Bundesliga. De junioren kunnen net als in de laatste jaren ervaring opdoen in de Europese Junioren Cups en de nationale kampioenschappen van de landen rondom Nederland. Deze wedstrijden staan in het jaarprogramma. Wetenschappelijke begeleiding in het trainings- en wedstrijdprogramma Het programma van 2011 wordt in 2012 doorgezet. Bepalen van de trainingsintensiteitszones (Z1-5) Zwemmen: critical swim speed (tijd, slag frequentie), Jordi Meulenberg Zwemmen in 2012: HF en slagfrequentie tijdens training zwembad en openwater. Fietsen: progressieve test (power, hartslag, lactaat), Paul Dobbelaar/Albert Smit Fietsen: hersteltest Lamberttest (Albert Smit/Sarissa de Vries) Fietsen in 2012: Powerdata training en wedstrijden (Albert Smit) Lopen: lactaattest (hartslag, snelheid, lactaat), Peter Scheres, Gerard Rietjens, John Hellemans Lopen: pasfrequentie, paslengte en racepace-strategie (Albert Smit) Zwemtechniek/efficiëntie/krachtmeting/weerstandmeting Testen/Analyse in Swimlab Eindhoven. 2012: Waterweerstand project InnosportNL samen met KNZB. Preventief medisch onderzoek (Paul Dobbelaar) Lichaamsbouw (gewicht, lengte, som van 7 huidplooien) Bloedtest (ferritine, Hb, Hct) Menstruatie/pilgebruik Hygiëne/herstel Spierbalansonderzoek (Tim Rost/Huib Rost/Bjorn Cals) Individueel oefenprogramma Voedingsanalyse (Marja Ockeloen) Individuele begeleiding voeding tijdens en naast de training Individuele begeleiding voeding voor, tijdens en na de wedstrijd Hypoxic challenge test, voor het vaststellen van hoogtegevoeligheid (John Hellemans). Psychologische intake gesprek 2016/2020 groep (Lars van der Eerden). Teambuilding en mentale weerbaarheid: Rico Schuijers, Renzie Hanham. Monitoring training en wedstrijd (coaches en wetenschappers Albert Smit met assistentie van Sarissa de Vries) Subjectieve perceptie Gewicht Hartslag, rust en inspanning 25

26 HRV Time trials SpO2 (hoogte training) Zwempositie in groep/openwater/drafting Loopfrequentie/paslengte/grondcontacttijd/racepace-strategie Speciale projecten Workshops (leervoorkeuren, voeding, mentale vaardigheden, technologie, fietsonderhoud, herstel, hygiëne, reislogistiek, etc.) Innovatie (praktisch onderzoek naar prestatie of blessurepreventie-bevorderende technieken en materiaal) Doorontwikkelen en gebruik van fietsadapter voor tijdwinst tweede wissel. Race-informatie zwemrace (positie bij 1 e boei t.o.v positie finish) (Albert Smit) (wedstrijdkleding/materiaal in samenwerking met Innolab Eindhoven en sponsor Kiwami) Training optimaal gebruik ademhalingspieren d.m.v. Powerbreath Doorontwikkeling protocollen Samenwerking met het nieuwe kennis- en innovatiecentrum van de Sportzone Limburg (Para) medische begeleiding Indien een atleet geblesseerd raakt is de NTC sportarts het eerste aanspreekpunt. Dit gaat na of in overleg met de bondscoach. De NTB heeft voor de NTC atleten samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met (para) medisch personen of instanties voor 24/7 begeleiding. Overeenkomsten zijn er gesloten met sportartsen Paul Dobbelaar/Hans Schipper Sittard, Maasland ziekenhuis Sittard en de daar werkzame artsen en fysiotherapeut Bjorn Cals. De fysiotherapeut ter plaatse is Bjorn Cals en bij afwezigheid worden afspraken gemaakt met een tweede fysiotherapeut. Bjorn Cals is twee maal per week op de atletieklocatie aanwezig. Alle fysiotherapeuten staan onder leiding van de NTB fysiotherapeut Tim Rost die behandelingen begeleidt en aanstuurt. Tim Rost is als hoofdfysiotherapeut aangesloten op het volgsysteem NTC TriTrack en ontvangt de blessur s vanuit dit systeem. Tim Rost ontvangt tevens de voortgangsrapportages van wedstrijden en trainingkampen. De atleten zorgen voor een uitgebreide (top)ziektekostenverzekering die alle kosten of zoveel mogelijk kosten van de medische zorg dekt. Voor vergelijk van ziektekosten verzekeringen kunnen zij terecht op: of Medisch preventief Keuringen en testen Jaarlijks periodiek medisch onderzoek (Paul Dobbelaar i.s.m John Hellemans) Zwemtechniek (beweging) analyse (Jordi Meulenberg i.s.m. Swimlab Eindhoven) Loop- en Fietstechniek (bewegings)analyse (John Hellemans) Spierbalanstest (Tim Rost 2012/ Huib Rost 2016) Lichaamsamenstelling (Paul Dobbelaar) Voeding/Suppletie (Marja Ockeloen/Ien Hellemans/Collectieve Voorziening NOC*NSF) Mentaal topsportassessment (Lars van der Eerden) Dynamische voetmeting (loopcentrum) Dynamische fietspositie meting (Guido Vroemen/praktijk Elsloo) Adviseringstructuur teamoverleg: een overleg van het NTC medisch begeleidingsteam over de ontwikkeling van de sporter met de technische staf (of apart overleg tussen coach en specifieke adviseur). 26

27 Herstel in trainingsweek optimaliseren in samenwerking met de experts van NOC*NSF en sportzone Limburg (monitoring met wetenschapper NOC, advisering suppletie, voeding, drank). Anti-doping: dispensatieaanvraag medicijnen door Paul Dobbelaar, voorlichting (met Dopingautoriteit en TS Limburg), prestatiebevordering (wat is wel toegestaan, zonder dat het gezondheid schaadt?). Zorgbehandeling 24/7 in Sittard Blessureconsulten (Paul Dobbelaar/Hans Schipper) Maken van en begeleiden van behandelplan met specialisten, artsen en fysiotherapeuten (Paul Dobbelaar i.s.m. John Hellemans en voor fysiotherapie Bjorn Cals, met mogelijke feedback van Tim Rost) Netwerk voor spoedeisende hulp (Paul Dobbelaar) Zorgen voor financiële afhandeling ziektekostenverzekeringen en NOC*NSF Achmea pakketten (Paul Dobbelaar) Zorgen voor dossiervorming (Paul Dobbelaar i.s.m. John Hellemans) Zorgbehandeling on the road tijdens stages en kampioenschappen Voor fysiotherapie is een pool van 3 fysiotherapeuten gevormd, die roulerend mee kunnen op uitnodiging van bondscoach of talentcoach (Tim Rost, Huib Rost, Bjorn Cals) Bij afwezigheid van de sportarts zal, indien noodzakelijk, John Hellemans deze rol op zich nemen bij stages en kampioenschappen. Organogram Medische begeleiding: 27

28 9. MIDDELEN waarmee wij realiseren Het is de taakstelling voor het management en NTB-bestuur om ervoor te zorgen dat de middelen toereikend zijn om de missie te volbrengen en de gestelde doelen te halen. Topsportaccommodaties en trainingsmaterialen De beschikbare materialen en accommodatie zullen in omvang en kwaliteit toereikend dienen te zijn om de gestelde doelen te realiseren. De beschrijving, in detail, staat in het meerjaren opleidingsplan Triathlon (MOtri). Kennis en innovatie Het ontwikkelen en borgen van kennis wordt vanaf 2010 geregeld in protocollen. Dit proces wordt in 2012 voortgezet. Enkele innovatie projecten worden eind 2011/begin 2012 gestart en hebben een looptijd tot Voorlopig is er een rol weggelegd voor Innolab Eindhoven en ondersteund door Wetenschappelijke Ondersteuning Topsport (WOT) van NOC*NSF. Het kennis- en innovatiecentrum in de Sportzone Limburg gaat vanaf 2012 een rol spelen. Budget Om topresultaten/topdoelen te bereiken is een topbudget noodzakelijk. De middelen komen anno 2012 uit 13 subsidierubrieken vanuit NOC*NSF, LOTTO, VWS, uit 4 mogelijke co-financieringen vanuit Limburg/Sittard en Flevoland/Almere, Sponsorinkomsten voor producten en diensten en eigen bijdragen. Vooral uit een betere marketing en communicatie, van zowel de atleten als de NTB, zal de bijdrage van het bedrijfsleven vergroot dienen te worden. 28

29 10. CULTUUR waarin wij leven Toptriathlon in Nederland staat symbool voor ambitie, duurvermogen, stoer en cool, gezond en veelzijdig bewegen. Door ook werkelijk een golden standard programma uit te voeren, met een streven naar kwaliteit, verbetering en vernieuwing en het daadwerkelijk leveren van topprestaties en het organiseren van internationale evenementen, krijgen de Triathlonsport en de NTB de gewenste uitstraling. Die ontwikkeling van de sporters en het maken van een extra kwaliteitslag binnen het programma zal gaan lukken door sterk teamwork binnen het begeleidingsteam en binnen de atletengroep. Iedere individuele begeleider zal zijn/haar kwaliteits steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de atleet. Iedere begeleider is voor een deel verantwoordelijk voor het uiteindelijke totaalresultaat. Elke individuele atleet wordt ook sterker door een goede teamcultuur. De NTB stimuleert zijn medewerkers en het NTC begeleidingsteam om verantwoording te nemen, vanuit hun eigen kwaliteiten te handelen, te excelleren en te realiseren wat ze zeggen en willen. Binnen de NTB en haar medewerkers bestaat er bezieling en passie voor de triathlonsport. Binnen de NTB werken we proactief en is er, dankzij de korte lijnen, slagkracht. De NTB-medewerkers willen graag samenwerken, denken win-win, zijn proactief en gaan voor de Tien Cultuur Door te functioneren binnen de zogenaamde Sportzone Limburg, waar een sportomgeving wordt gecreëerd waar op het allerhoogste (Olympische) niveau kan worden gepresteerd, waar internationale kennis een sportinnovatie wordt vergaard, ontwikkeld en ontsloten, kan de NTC-cultuur worden versterkt en ontstaat synergie met haar omgeving. 29

30 Bijlagen Programma (jaarkalender voor trainingen en wedstrijden) Bijlage 1: jaarprogramma training en wedstrijd Bijlage 2: jaarprogramma training en wedstrijd 2016/2020 Bijlage 3: jaarprogramma training en wedstrijd 2020/2024 Bijlage 4: jaarprogramma duathlon Meerjarenbegroting Bijlage 5: begroting over 2012 Het vastgestelde Topsport Programma Assessment (TPA) Bijlage 6: TPA 2009, inclusief actieplan met inspraak directie, topsportcoördinator, coaches, (para) medische coördinator en atleten. Goedgekeurd door het NTB-bestuur. 30

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN 2 INHOUDSOPGAVE InleidING 6 AnalySE 10 VISIE 20 MISSIE 26 Strategische keuzes 27 Meerjarenplan 2012-2016 30 Bijlage 1 BronvermeldING 35 3 4 1. INLEIDING MET EEN

Nadere informatie

Volleybal Agenda 2013-2016

Volleybal Agenda 2013-2016 Volleybal 2013-2016 Agenda Beste lezer, Met trots presenteren we u de Volleybal Agenda 2013-2016. Inleiding Dit plan is tot stand gekomen met hulp van vele mensen die op diverse wijzen betrokken zijn bij

Nadere informatie

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X JAARPLAN 2015 documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014 AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X Inhoudsopgave JAARPLAN 2015... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 Organisatie

Nadere informatie

Nederland in de top 10

Nederland in de top 10 Nederland in de top 10 Naar een winnend topsportklimaat Wat heeft Nederland nodig om tot de top 10 van de beste topsportlanden ter wereld te behoren? De top 10-ambitie Anderhalf jaar geleden trad ik aan

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv. Jaarplan 2015 Verbinden KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.nl Inhoudsopgave Voorwoord 02 Managementoverzicht 03 Actieplan 2015 04

Nadere informatie

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Bondsraadsvergadering 27 juni 2015 Bijlage 9 (agendapunt 11a) CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Inhoudsopgave jaarverslag 2014 Bladzijde Voorwoord 2 1. Algemeen Bestuurlijke Zaken 3 2. Sport- en Productontwikkeling

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland http://www.google.nl/imgres?q=triathlon+flevoland&hl=nl&sa=x&biw=1120&bih=620&tbm =isch&prmd=imvns&tbnid=3bbicpw8vff_cm:&imgrefurl=http://crawler.dipity.com/tickr/fl ickr_almere/&docid=e1dplow0b_1xjm&gurl=http://static.flickr.com/3096/2822578644_2d

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan AV SPIRIDON 2014-2018 Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon 2014-2018 [3.0] Pagina 1 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 1.1. Doel ontwikkeling beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan van atletiekvereniging

Nadere informatie

MEERJARENOPLEIDINGSPLAN SHORTTRACK

MEERJARENOPLEIDINGSPLAN SHORTTRACK MEERJARENOPLEIDINGSPLAN SHORTTRACK MEERJARENOPLEIDINGSPLAN 8-7-2015 SHORTTRACK 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 Nederland schaatsland... 5 Kampioen word je niet vanzelf... 5 Doestelling... 5 Achtergronden...

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

>>LopendVuur03. Minister Schippers kiest bewust voor verhoging van het stipendiumbudget. Topsporters met een status

>>LopendVuur03. Minister Schippers kiest bewust voor verhoging van het stipendiumbudget. Topsporters met een status >>LopendVuur03 De krant van de Nederlandse Topsport >> mei 2013 Coach Gareth Gilbert kan rugby niet uitzetten > 3 Opleiding Mastercoach in een nieuw jasje gestoken > 5 Maurits Hendriks werpt zijn licht

Nadere informatie

Kernsportplan Hockey 2011-2016 Provincie Noord-Brabant

Kernsportplan Hockey 2011-2016 Provincie Noord-Brabant Kernsportplan Hockey 2011-2016 Provincie Noord-Brabant Auteur Sportservice Noord-Brabant, Olympisch Netwerk Brabant Datum April 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Brabant Hockeyland 6 1.1

Nadere informatie

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE INHOUDSOPGAVE 1 WAAROM DEZE BROCHURE? 2 2 ONTWIKKELING EN MOBILITEIT BIJ GEMEENTEN 4 3 LOOPBAAN- EN ONTWIKKELBELEID

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

TRIATHLON/DUATHLON INTERVIEW SARISSA DE VRIES TRAINING: RUSTIG AAN! ETEN OM TE PRESTEREN 26 E JAARGANG FEBRUARI 2013 NUMMER 2

TRIATHLON/DUATHLON INTERVIEW SARISSA DE VRIES TRAINING: RUSTIG AAN! ETEN OM TE PRESTEREN 26 E JAARGANG FEBRUARI 2013 NUMMER 2 TRIATHLON/DUATHLON 26 E JAARGANG FEBRUARI 2013 NUMMER 2 INTERVIEW SARISSA DE VRIES TRAINING: RUSTIG AAN! ETEN OM TE PRESTEREN MAGAZINE VOOR DUATHLON EN TRIATHLON COLOFON De Nederlandse Triathlon Bond

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 MAGAZINE VAN DE WERKGEVERS IN DE SPORT VEEL TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 I N T E R M E Z Z O VEEL TE WINNEN In 2008 is er zowel letterlijk als figuurlijk een einde gekomen aan de doelstellingen

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Juli 2010 Jaargang 3 Nummer 6

Juli 2010 Jaargang 3 Nummer 6 Juli 2010 Jaargang 3 Nummer 6 Gezamenlijk sportprogramma Topsport Limburg en TV Limburg Topsport Limburg en TV Limburg gaan in de aanloop naar de Olympische Spelen in 2012 talenten en toppers uit Limburg

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Continu beleidsondersteunend onderzoek

Continu beleidsondersteunend onderzoek Continu beleidsondersteunend onderzoek De effectiviteit van de topsportscholen in Vlaanderen: een vergelijking van het loopbaantraject van topsporters al dan niet in een context van een topsportschool

Nadere informatie

>>LopendVuur04. De wil om te sparen is er wel, maar het bijbehorende geld ontbreekt. Wie hebben de enquête ingevuld?

>>LopendVuur04. De wil om te sparen is er wel, maar het bijbehorende geld ontbreekt. Wie hebben de enquête ingevuld? >>LopendVuur04 De krant van de Nederlandse Topsport >>juni 2014 Gijs Ronnes bouwt gestaag verder aan beachbolwerk Nederland > 4 Rolstoelbasketballers jagen op wereldgoud > 6 Bondscoach Johan Lammerts analyseert

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

elfde jaargang» september 2014» #3 WK Roeien Topsportfestival

elfde jaargang» september 2014» #3 WK Roeien Topsportfestival elfde jaargang» september 2014» #3 WK Roeien Topsportfestival inhoudsopgave voorwoord Pagina 4-5 Eric van der Burg Sport is ook gewoon leuk Pagina 6-7 WK Roeien Van chique tot shabby COLOFON is een uitgave

Nadere informatie

FITNESS EXPERT EFAA. PT-er in beeld: Rob Stekelenburg. Club onder de loep. Metabolic Training. ACSM Trainingsrichtlijnen

FITNESS EXPERT EFAA. PT-er in beeld: Rob Stekelenburg. Club onder de loep. Metabolic Training. ACSM Trainingsrichtlijnen FITNESS EXPERT Club onder de loep PT-er in beeld: Rob Stekelenburg ACSM Trainingsrichtlijnen Metabolic Training EFAA. Jaargang 20 Nummer 3 Verschijnt 4x per jaar. FITNESS EXPERT Het Fitness Expert Magazine

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Werkorganisatie

Jaarverslag 2012 Werkorganisatie Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2012 Werkorganisatie Het bestuur heeft gewerkt op basis van een door de Bondsvergadering goedgekeurd jaarplan met een aantal speerpunten. Hieronder wordt per speerpunt besproken

Nadere informatie