Gepatenteerde Functionele Zool Geregistreerd Merk 3D Digitizer en afdruksysteem Centrale Data Organiser Bewegingsanalyse Software Podologische

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gepatenteerde Functionele Zool Geregistreerd Merk 3D Digitizer en afdruksysteem Centrale Data Organiser Bewegingsanalyse Software Podologische"

Transcriptie

1 Gepatenteerde Functionele Zool Geregistreerd Merk 3D Digitizer en afdruksysteem Centrale Data Organiser Bewegingsanalyse Software Podologische Meetinstrumenten Opleidingscentrum Innovatie en ontwikkeling (R&D)

2 Een podoloog is de architect van de voet, als hij zich als architect profileert. Borgions Paul, Msc Pod

3 Inhoudstabel BorgInsole more than an insole 5 KMO Laureaat Vlaams Brabant en Brussel Historiek BorgInsole When love and science meet each other 8 Organigram BorgInsole management 11 Theorie voetassen 12 BorgInsole Intelligent Foot 14 Enkele referenties in de sport 15 De Podologen die met BorgInsole samenwerken gaan als volgt te werk 16 Methodiek BorgInsole 17 BorgInsole Totaal Software besturingspakket 18 Data opslag cliënt: algemeen, specifiek en maatafname parameters 20 Video-opname en analyse software: Quintic 21 3D digitizer en software 22 Technische fiche BorgInsole zoolconcept met directe communicatie labo 24 BorgInsole productielabo 25 BorgInsole materialen 26 BorgInsole biomechanische hoekmeettoestellen 27 Promotie BorgInsole voor de podoloog 30 Promotionele ondersteuning BorgInsole in de podologiepraktijk 31 Opleidingen BorgInsole 32 Minimum equipment BorgInsole podoloog 33 Nieuw opleidingscentrum BorgInsole 34 3

4 BorgInsole is gespecialiseerd in het ontwerpen en vervaardigen van hoogtechnologische podologische functionele zolen. BorgInsole ontwerpt en fabriceert functionele zolen voor Bachelors en Masters in de Podologie, welke op een gedisciplineerde manier de biomechanica bedrijven. Het maken van een BorgInsole functionele zool moet steeds voorafgegaan zijn van een volledige Podologische maatafname. Deze maatafname heeft als doel de voetassen te bepalen in een onbelaste, belaste en dynamische situatie. Met de BorgInsole 3D digitizer wordt er van beide voeten een 3D model gemaakt in hun belaste, neutrale positie. Deze individuele 3D voet-modellen, worden door de podoloog, samen met de nodige technische cliëntgegevens naar het BorgInsole labo gestuurd. Met deze technische gegevens zal het BorgInsole labo de voetassen volgens het BorgInsole patent beïnvloeden, om er alzo een BorgInsole functionele zool mee te maken.

5 BorgInsole more than an Insole Gepatenteerde Functionele Zool Geregistreerd Merk 3D Digitizer en afdruksysteem Met kalibratie volgens patent Centrale Data Organiser voor: Algemene cliënt info Specifieke cliënt info Biomechanische meetbatterijen BorgInsole ZOOL concepten Directe communicatie met Labo Poliklinische en Diabetes gegevens Film, Video en Mail collectie QUINTIC Bewegingsanalyse Software Podologische Meetinstrumenten Foot - Risk - Finder Forefoot - Angle - Finder Malleolar - Torsion - Finder First - Ray - Finder Tibia - Angle - Finder Angle - Finder OpleidingSCentrum Innovatie en ontwikkeling (R&D) 5

6 6 BorgInsole ziet het als missie en opdracht om innovatie en technologie te introduceren in de wereld van de podologie, met als doel kwaliteitsvolle functionele zolen aan te bieden aan een geïnteresseerd publiek.

7 KMO Laureaat Vlaams Brabant en Brussel Foto Luk Collet De keuze van de jury viel op BorgInsole omwille van hun aandacht voor innovatie en opleiding. Zij zijn een snelgroeiende familiale onderneming die veel aandacht besteedt aan de kwaliteit van hun product en hun dienstverlening. Ze bieden hun medewerkers de kans zich te ontplooien met het oog op persoonlijke groei binnen een aangename sfeer. In samenwerking met het innovatiecentrum werd er onlangs ook een IWT-dossier goedgekeurd voor de ontwikkeling van een volledig nieuw afdruk- en scansysteem. De jury was ook onder de indruk van de innovatieve aard van de samenwerking die BorgInsole ontwikkelde met collega s-podologen. De weg van collega naar klant die werd afgelegd is opmerkelijk.

8 Historiek BorgInsole When love and science meet each other Paul Borgions Msc Pod Paul heeft als basis een opleiding in de Lichamelijke Opvoeding en Sport genoten (1980). Vanuit deze basis kwam zijn interesse om gang- en looppatronen te gaan linken met problemen van het bewegingsapparaat. Als autodidact is hij op Amerikaanse basis biomechanica gaan studeren. Met alle respect voor Dr. Root en collegae. Toen er in België een officiële opleiding in de Podologie werd opgericht was Paul er als de kippen bij om dit officieel diploma te behalen. Hij was dan ook één van de pioniers-docenten aan diezelfde opleiding Podologie (Arteveldehogeschool te Gent). Met zijn Bachelor diploma in de Podologie is Paul het kanaal overgestoken om in Brighton als eerste voor België het diploma van Master of science in Podiatry te behalen. Zijn innoverende inspiratie, zijn voeling voor technologie en vakbezetenheid hebben er voor gezorgd dat Paul ingenieurs ging opzoeken om met de voorhanden zijnde technologie, software te schrijven en functionele zolen te gaan ontwerpen en fabriceren. Termen als digitaal, 3D, hoogtechnologisch en CAD Cam introduceerde hij in het begrip podologische functionele zool. Na 4 jaar ervaring in zijn praktijk, met schitterende resultaten bij topsporters, achtte hij het moment klaar om dit subliem systeem te delen met collegae podologen die op eenzelfde gedreven manier de biomechanica bedrijven. Deze filosofie lag aan de basis van BorgInsole. Gratienne Sioncke Msc Med Soc Science Gefascineerd door alles wat nieuw leven was, studeerde Gratienne in 1990 af als vroedvrouw. Na 4 jaren te hebben gewerkt in de verlos-en kraamafdeling besloot ze om haar tweede droom waar te maken en werd ze lesgever aan de Arteveldehogeschool te Gent voor de opleiding Vroedkunde. De snelle evolutie in de verloskunde en medische wereld boeide haar sterk en gebeten door wetenschappelijk onderzoek begon ze de studie Medisch Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Gent en combineerde ze dit met de aggregaatsopleiding. Ze slaagde als laureaat in de Medisch Sociale Wetenschappen en kort na haar universitaire studies ruilde ze haar baan als lesgever in voor een unieke betrekking als senior researcher aan Vlerick Business School. In deze Internationale Business School was Gratienne verantwoordelijk voor managementonderzoeken ontwikkeling in gezondheidszorgorganisaties en ze gaf talrijke presentaties op nationale en internationale congressen. Ze heeft ook een aantal publicaties in vooraanstaande internationale journals. Na zes jaren verbonden te zijn aan Vlerick Business School en gewapend met een rijke ervaring in de managementwereld, achtte ze de tijd rijp om innovatie en ondernemerschap in de praktijk om te zetten en richtte ze samen met haar echtgenoot, Paul Borgions, MsC Podoloog, in 2007 hun eigen bedrijf BorgInsole op. 8

9 BorgInsole is de schakel in een uniek samenwerkingsverband met de podoloog om elke cliënt functioneel perfect in balans te brengen en te houden.

10 BorgInsole functionele zolen worden uitsluitend afgeleverd door een erkende bachelor of master in de podologie.

11 Organigram BorgInsole Cliënt BORGINSOLE PODOLOOG Administratie Innovatie Logistiek R&D SUPPLIERS 3D Design PRODUCTIE CNC AccountANCY & fiscaliteit Ook de client maakt deel uit van het BorgInsole organigram. Hij is de belangrijkste schakel in onze marketing. 11

12 Voetassen als basis voor dynamic whole body alignment Prof. dr. P. Roosen Vakgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie Universiteit Gent Het zoeken naar afwijkende (biomechanische) variabelen blijft een belangrijk onderwerp in actueel wetenschappelijk onderzoek. Vooral in het kader van overbelastingsletsels van het onderste lidmaat en van rugklachten werd frequent onderzoek uitgevoerd in de zoektocht naar zowel verklaringsmechanismen (injury mechanisms) als naar risicofactoren (risk factors). De klinische praktijk toont aan dat er gebruik gemaakt wordt van statische analyses zoals houdingsanalyse, het bepalen van de voettypologie (foot posture index), het meten van de ligging van het algemeen lichaamszwaartepunt (centre of mass) edm Dergelijke analyses geven een eerste beeld maar hebben slechts een beperkte waarde vermits er een zwakke correlatie bestaat tussen statiek en dynamiek. Zo kan bijvoorbeeld een normaal positie van het bekken in stand sterk afwijkend worden bij stappen of lopen op basis van een spieronevenwicht. Daarenboven bestaat het algemeen dagelijks functioneren uit een aaneenschakeling en afwisseling van houdingen en bewegingen en leunen statische analyses niet zo sterk aan bij het menselijk functioneren. Statische analyses kunnen dus enkel en alleen gebruikt worden als een eerste globale screening op basis waarvan verder onderzoek of doorverwijzing kan gelegitimeerd worden. Bij functioneren zullen twee essentiële systemen op elkaar inwerken. In eerste instantie is er de invloed van de grondreactiekracht die op alle hoger gelegen gewrichten inwerkt (stijgende kinematische keten). Anderzijds zullen hoger gelegen segmenten, voornamelijk op basis van de aansturing door spierwerk, een invloed uitoefenen op lager gelegen segmenten (dalende kinematische keten). Normaal functioneren kan zodoende gedefinieerd worden als een situatie waarbij de stijgende en dalende ketens congruent en synchroon verlopen. Dit laatste is waarschijnlijk een zeer cruciaal element in het ontstaan van klachten, waarbij de juiste timing én het gesynchroniseerd verlopen van de dalende en stijgende keten essentieel zijn. Daarom is het in kaart brengen van de timing van spieren vanuit EMG analyses een meer en meer gebruikte methode in wetenschappelijk onderzoek. Vanuit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een afwijkend bewegingspatroon van de voet een risicofactor is voor overbelastingsklachten van het onderste lidmaat. Hierbij blijken zowel overmatig proneren, in al zijn subvormen, als overmatig supineren nefast te zijn. Pronatie wordt in verband gebracht met een valgus/interne rotatie patroon en typische klachten zoals fasciitis plantaris, HAV, tibialis posterior klachten, enz Supinatie daarentegen wordt in verband gebracht met een varus/externe rotatie patroon en met klachten zoals een inversietraumata, ilio-tibiale band frictiesyndroom, enz Maar sommige klachten zoals een Achillespeesontsteking en knieklachten kunnen zowel ontstaan uit een pronatief als uit een supinatief patroon. Het vaststellen van een abnormaal bewegingspatroon zegt echter nog niets over de oorzaak van dit patroon. Oorzaken kunnen anatomisch (beenlengteverschil, structurele holvoet, voorvoetvarus ), neuro-motorisch (spierzwakte, gebrek aan motorische controle, ) als functioneel (een verminderde of vermeerderde range of motion, spierverkorting, ) zijn. Met betrekking tot de voet vormen in eerste instantie de anatomie en dus ook de ligging van de assen een belangrijke factor. Zo is een lage subtalaire as gerelateerd aan pronatie en een hoge subtalaire as aan supinatie. Zo is een lage subtalaire as gerelateerd aan een instabiele midden- en voorvoet omdat de subtalaire as en de as 12

13 van de middenvoet meer parallel komen te liggen en is een hoge subtalaire as gerelateerd aan een stabiele midden- en voorvoet omdat de subtalaire as en de as van de middenvoet meer gehoekt komen te liggen. De ligging van de subtalaire as kan men in vivo echter niet rechtstreeks meten maar kan wel afgeleid worden uit een basis functieonderzoek en een biomechanisch onderzoek m.i.v. ganganalyse. Een standaard klinisch onderzoek is dus onontbeerlijk bij de aanpak van een patiënt. Op basis van deze gegevens kan men dus stellen dat de ligging van de voetassen een invloed hebben op het algemeen functioneren en op het dynamic whole body alignment. Studies omtrent de motorische controle van het voet- en enkelcomplex zijn echter erg schaars. Maar onderzoekers hebben een sterk vermoeden dat zolen niet alleen een belangrijk biomechanisch effect hebben, maar tevens een niet te onderschatten sensori-motorisch effect hebben wat de proprioceptie, motorische controle en dus ook het dynamic whole body alignment zal beïnvloeden. Neuro-motorische problemen en functionele problemen vergen in eerste instantie een revalidatie. Zooltherapie daarentegen is een belangrijk hulpmiddel om de voetfunctie te beïnvloeden. Vanuit de wetenschappelijke literatuur kan men vaststellen dat er weinig standaardisatie bestaat over deze therapievorm. De meeste studies vermelden enkel en alleen het algemene type van zool dat werd gebruikt in het onderzoek zoals de gebruikte materialen, de keuze van de elementen edm, waardoor men de geteste interventie moeilijk kan objectiveren en inschatten. Daarenboven is de vervaardiging van de zolen vaak handwerk wat voor de nodige variabiliteit zorgt van de zool als product. Dergelijk gebrek aan methodologie en standaardisatie resulteert in een wetenschappelijke vide en in een trial and error aanpak omdat geen studies voorhanden zijn die een bepaald concept of correctie in relatie brengt met het effect op de whole body alignment. Recente technologische evoluties onder de vorm van CAD-CAM bieden een stap in de goed richting. De computed added manufactioring, ofwel het uitfrezen van de zolen kan hierdoor op een precieze, reproduceerbare, tijd efficiënte en ecologische manier gebeuren. Dit is op zich al een belangrijke evolutie met gunstige socio-economicenvironmental gevolgen. De grootste meerwaarde ligt echter in het computed added design op voorwaarde dat de ondersteunende software ontworpen werd om een functionele correctie van de voet uit te voeren. Dit gaat dus veel verder dan het louter en alleen inplanten van gestandaardiseerde correctie elementen op de leest van de voet. Het gepatenteerde BorgInsole concept is een uniek concept waarbij men bepaalde delen van de voet kan roteren ten opzichte van andere delen van de voet en dit rond een wel gedefinieerde as. Dit biedt de mogelijkheid om op basis van een klinisch/biomechanisch onderzoek de vorm van de voet en dus ook de ligging van de voetassen te veranderen, hetgeen op zijn beurt een invloed zal hebben op het whole body alignement. Dit revolutionaire en gestandaardiseerd concept biedt eerst en vooral extra tools voor de dagelijkse praktijk en biedt een basis voor een meer gestandaardiseerd intercollegiaal overleg. Daarboven biedt het ook de mogelijkheid tot standaardisatie van de zool als interventie in wetenschappelijke studies, waardoor deze therapievorm in de toekomst als een betrouwbaar en wel omschreven interventie kan gedefinieerd worden. Ten derde biedt dit concept de mogelijkheid aan podologen om de vervaardiging van zolen uit te besteden en zich te focussen op het klinisch aspect tot en met het concipiëren van een individuele zool. 13

14 BorgInsole Intelligent Footmanager KENNIS Netwerk BorgInsole PODOLOOG M ee t o o ls r w aa r d e Anatomie 3D Digitizer Zolen lab arts Specialist Functionele anatomie Loopband Patent op zool ARTS Biomechanica Highspeed camera Geregistreerd Merk Kiné - fysio KINEMATICA QUINTic analyse software Marketing Osteopaat Functioneel zoolinzicht Meetinstrumenten Manueel therapeut Schoen- en sportschoen database chiropractor Loop en sport technieken (Loop) schoen winkel Sportclubs... 14

15 Koen CasteelS Sandra Schenkel Wesley Sonck Simon Mignolet Enkele referenties in de sport Bernd Thijs Jelle Vossen Ben Townley Jonas De Backer Irina khromacheva Davy Commeyne IVAN LEKO DaviD Hubert

16 BorgInsole Podologen: } Luisteren naar het verhaal en de klachten van de cliënt en nemen hier voldoende tijd voor } Kijken naar de gedragen schoenen en geven advies: welke schoen kan en mag voor welke activiteit } Filmen, analyseren en bestuderen gang- en of looppatroon } Verzamelen alle parameters in centrale database BorgInsole } Stellen een multidisiplinair actieplan op, indien nodig... } Adviseren zooltherapie indien deze een meerwaarde is } Digitaliseren beide voeten met de hoogtechnologische Borginsole 3D digitizer } Concipiëren als architect van de voet het zoolconcept } Sturen via een eenvoudige tool in de centrale database beide digitale voeten en bijkomende technische fiche naar BorgInsole labo } De 3D scans worden door het gespecialiseerde BorgInsole lab volgens het podologen-plan in 3D verwerkt, om dan uiteindelijk tot de BorgInsole Functionele zool te komen } De BorgInsole Functionele zool wordt dan weer met alle aandacht door de podoloog afgeleverd en in de schoenen aangepast en geperfectioneerd

17 BorgInsole Methodiek zool CONCEPT podologisch onderzoek 3D DIGITIZing neutrale afdruk voet CLINICAL REASONING MAATAFNAME CONSULTATIE ZOOLCONCEPT cliënt functionele ZOOL BorgInsole PODOLOOG functionele ZOOL 3D DESIGN Functionele Zool PRODUCTIE CNC LABO PODOLOGISCHE Controle verzending 17

18 BorgInsole Software Pakket BorgInsole SOFTWARE data opslag cliënt: algemeen, specifiek en maatafname parameters QUINTIC OPNAME EN ANALYSE SOFTWARE 3D digitizer software met voetas controle TECHNISCHE FICHE BorgInsole ZOOLCONCEPT MET DIRECTE COMMUNICATIE NAAR LABO Voordelen van outsourcing Functionele zolen aan Borginsole } Exclusief voor Bachelors & Masters in de Podologie } Unieke Podologische functionele zool door patent beschermd } Hoog technologische technieken aan betaalbare prijs toegankelijk maken in een privé praktijk } Meer tijd om als paramedicus cliëntgericht te focussen } Een functionele zool volgens dynamica op de assen van de voet ontwikkeld } Functionele zolen met alle voordelen van het CAD CAM systeem (perfecter en duurzamer) } Identieke reproductie mogelijk } Steeds gepersonaliseerd met cliëntnaam en het BorgInsole-logo } Geleverd met professionele bijsluiter } Snelle levering (1 week) } Geen investering in laboruimte } Geen investering in materialen } Geen investering in machines } Geen vuil gipswerk meer (ook niet voor de afdruk) } Geen lawaai, wat maakt dat je een praktijk-locatie kan zoeken in een woongebied } Milieuvriendelijk: geen gips, geen lijm }... 18

19 Service is even belangrijk als kwaliteit en het patent. BorgInsole labo is gans het jaar door ter beschikking.

20 Data opslag cliënt: algemeen, specifiek en maat afname parameters Acties - totaal overzicht van alle consulten van de cliënt Algemene data - via identiteitskaart lezer makkelijk en foutloos te implementeren - tel / gsm / / doorverwijzer / Specifieke data - hulpvraag/ probleem - anamnese - klinische bevindingen - schoengedrag - sportschoengedrag en -advies - Biomechanische hoekmetingen - in te brengen met vernuftig links rechts tool - volgt de meegeleverde invulboekjes - snelle print-out - vergelijkbaar met vorige metingen BorgInsole technische fiche - voor alle parameters van het zoolconcept - vergelijkbaar met vorige concepten - directe verzendknop naar BorgInsole labo Poliklinische fiche Diabetes fiche Hyperlinks - opslagmap voor: verslagen, scans, video beelden, mails,... Dit Borginsole Database pakket is eventueel uitbreidbaar naar de Borginsole Large database met nog meer individuele integraties. (agenda, automatische mailing, facturatie ) 20

21 RE RE Quintic Video-analyse Software Quintic Coaching Video-analyse Software is volledig geïntegreerd. } Opname mogelijkheden in: - frontaal vlak: STG, knie, SIPS, rug, hoofd,... - sagitaal vlak: tibia-tarsaal, MTP I, knie, heup, romp - transversaal vlak: schouders, hoofd,... } Presentatie mogelijkheden - hoekmetingen (willekeurig, tov horizontaal en verticaal) - figuren op frame - beelden naast elkaar synchroniseren (tot 4 opnames) - beelden over elkaar - automatisch vertragen,... } Rapportering - screenshots van 1 tot 18 frames - screenshots implementatie in verslag - geanimeerde videofilm met hoekmetingen, figuren, tekst, logo,... } Voordelen - op te slaan in centrale BorgInsole data organiser - makkelijk oude en nieuwe videoclips vergelijken, voor en na therapie - professionele rapporten aan voorschrijver, cliënt of hulpverlener - BorgInsole - Quintic Player gratis ter beschikking met basisfuncties,... Quintic Coaching is uitbreidbaar naar Quintic Biomechanics, met automatic tracking als absolute meerwaarde. Voor hardware:: Highspeed camera s, aangepaste lenzen, led verlichting, statieven, mag je zeker contact opnemen met het BorgInsole Team. Ganganalyse Patiënt X hielconact midstance propulsie LI LI 21

22 3D digitizer en software Voor de maatafname van de gepatenteerde Podologische Functionele Zool BorgInsole wordt een strikt protocol gevolgd. BorgInsole heeft de unieke eigenschap om op het 3D model van de specifieke linker en rechter voet de voetassen te gaan beïnvloeden, met als doel de voetfunctie en de functie van heel het bewegingsapparaat te optimaliseren naar enkel, knie, heup en rug. Volledig ontwikkeld in eigen beheer via een IWT project in het kader van het BorgInsole Patent (6/12/2011) Automatisch vacuüm afdruksysteem - Belaste afdruk in 3D bewaart de morfologie van de voet - STG neutraal geeft in 3D omgeving een juiste referentiewaarde van waar elke, door de podoloog voorgeschreven, correctie kan worden uitgevoerd - Automatische vacuüm techniek: deze garandeert steeds eenzelfde vacuüm waarde van de geprotocolleerde afdruk - Automatische vacuüm ontluchting na geslaagde digitizing procedure 3D Laser Digitizer - Origineel en uniek in zijn genre - Niet onderhevig aan omgevingslicht - Automatische en reproduceerbare kalibratie - Snelheid en beeldcontrole via encoder - Softwarematige controle en bijsturing over horizontale positie laser - Zeer hoge resolutie (keuze tot pixels) - Automatische bediening voor digitaliseren van beide voetafdrukken - Controle van de gedigitaliseerde 3D beelden in 6 gestandaardiseerde vlakken - Controle van positie achtervoet, positie voorvoet en hun relatie tov horizontaal, loodrecht en de lichaamsvlakken - Digitale meetfunctie van 3D voetafdruk in mm Afdruk platform - Art & Innovation elk centraal platform omvat een reproductie van een Hubert Jacobs kunstwerk Het origineel exemplaar is overhandigd aan mevr José Roofthooft als Life achievement award binnen de podologie wereldwijd en specifiek voor België - Wordt gebruikt om alle belaste metingen uit te voeren OCS, NCS, Tibia en Knie positie,.. - Laat toe lengtemeting van beide voeten uit te voeren gekoppelde tabellen naar leestmaten BorgInsole en schoenmaten - Met Malleolar-Torsion-Finder kan breedte van voorvoet en hiel gemeten worden 22

23 Aan de hand van de analyses geven onze designers de intelligente zolen vorm. In ons CNClabo frezen we de ontwerpen tot het eindproduct: de BorgInsole. Een podoloog is de architect van de voet. Vanuit dat idee beslisten we om de voeten van onze cliënten in 3D gekalibreerd te digitaliseren.

24 Technische fiche BorgInsole zoolconcept met directe communicatie naar labo Technische fiche BorgInsole Concept } BorgInsole leestmaat aan de hand van 3D Digitizer platform } Hardheden (shore) - mono blok duodensity 30/40 30/50 40/50 50/40 60/50 } Basis kleuren - blauw - zwart - bruin } Kinderkleuren in 65 shore } Correcties volgens BorgInsole Patent - persoonlijk bepalen van neutrale positie - logische 3 vlak beweging-overdracht van STG naar MTG - rotatie achtervoet t.o.v. voorvoet - rotatie voorvoet t.o.v. achtervoet - } Specifieke aanpassingen aan het gecorrigeerd 3D Voetmodel - fascia groeve - kenetic wedge - unilaterale of bilaterale ophoging - podologische elementen RCTB pelotte - - Leestaanpassingen naviculaire Steun mediale steun mediale flap,... - Mogelijkheid om in design elke specifieke aanpassing aan te geven - Juist meten en kennis van de podoloog is de sleutel tot juiste zooltherapie. 24

25 BorgInsole productielabo Het BorgInsole Productie labo is een combinatie van Belgisch, Nederlands en Duits vernuft. } Unieke multifrees CNC machines - tot 20 paar met autonome en automatische sturing - file herkenning door barcodelezer - precieze freestechniek tot 0.3 mm - specifieke tools voor frezen en uitsnijden } Door het doorgedreven automatiseren is de tijd tussen het nemen van de 3D afdruk en het ontvangen van de BorgInsole bij de podoloog uiterst kort } Daar de CNC freesmachines op fileherkenning werken en een automatisch laad en lossysteem hebben kan de productie onbemand gedurende de nacht doordraaien } Mede door deze innovatieve ontwikkeling kunnen we een hoog rendement halen, waardoor de BorgInsole functionele zool aan een zeer democratische prijs aan de podoloog aangeboden wordt } Extra paren kunnen via de centrale data-organiser makkelijk besteld worden. Eén muisklik is voldoende om gans de productieketen automatisch in werking te stellen } Alvorens de BorgInsole gepersonaliseerd wordt via laser print met logo en cliëntnaam heeft een bachelor podoloog steeds de eindcontrole over de functionele zool } Net voor de verzending wordt een mail gestuurd om te melden dat gans het ontwikkelingsproces en de productie perfect is verlopen } Elke podoloog zal bij aflevering van de BorgInsole nog de nodige cliënt specifieke adaptaties doen } BorgInsole levert geen eindproduct af, maar neemt een groot deel van de technische prestatie uit de podoloog zijn handen 25

26 BorgInsole materialen BorgInsole beschikt over een zeer ruim aanbod van EVA materialen. (Ethyl Vinyl Acetaat). EVA heeft als eigenschap zeer licht in gewicht te zijn en dit gekoppeld aan een hoge sterkte en stabiliteit. BorgInsole biedt shore 30, 40, 50, 60, 65 en 70 aan. Dit telkens in de drie basis kleuren: blauw, zwart en bruin. Ook duodensity van 60/50; 50/40; 50/30 en 40/50; 40/30 shore zijn mogelijk. Voor kinderen zijn er ook leuke kleurtjes van je favoriete voetbalclub of knuffel. BorgInsole Functionele zolen worden meestal uit één blok EVA materiaal gefreesd. Het materiaal wordt NIET eerst opgewarmd en ook niet samengeperst, wat ervoor zorgt dat de oorspronkelijke open celstructuur perfect behouden blijft. De podoloog zal volgens de noodwendigheden de juiste EVA hardheid bepalen. Specifieke eigenschappen EVA materiaal (Ruey Lung Rubber Co. ltd, 2007) Hardheid shore ± 30 ± 40 ± 50 ± 60 Trek kracht kg/cm Rekbaarheid % Scheur sterkte kg/cm Water absorptie % <1 <1 <1 <1 Na 5u onderdompelen in water op kamertemperatuur. De gebruikte EVA materialen beschikken over de nodige kwalificatie attesten 26

27 BorgInsole biomechanische hoekmeettoestellen foot-risk-finder De Foot-Risk-Finder is een eigen ontwerp van BorgInsole. Hij heeft een vernuftig systeem, waardoor hij zelfstandig blijft staan, en mits een minieme schuifbeweging de contour van het hielbeen kan detecteren, de stand tov de grond kan meten en een risicoprofiel kan weergeven. Dit alles is heel simpel en snel uitvoerbaar met 1 hand. Toepassing } Belaste meting - OCS, ontspannen calcaneale stand - NCS, neutrale calcaneale stand Zeer visueel om bij kinderen de risicoschaal te visualiseren naar ouders toe. Ook geschikt voor Arts, sportarts, kiné, osteopaat, manueel therapeut, chiropractor, voetverzorgster, pedicure verpleegkundige,... als screening tool, met als doel ja of neen naar een Bachelor of Master in de Podologie door te sturen. 27

28 forefoot-angle-finder De podoloog kan de BorgInsole Forefoot-Angle-Finder met de voet besturen, waardoor beide handen vrij zijn. Dit geeft de mogelijkheid het STG perfect in zijn neutrale positie te houden en een controle uit te voeren naar mogelijke compensatoire spieractiviteiten die de meting kunnen beïnvloeden. Meting Linker MTG. Linker voet podoloog bestuurt het meetplatform. De as door CM IV, III en II bepaalt de voorvoet as. Beeld van Linker voet met 3 voorvoetvarus. 28

29 malleolar-torsion-finder first ray finder } Meet aan de hand van de stelling van Pythagoras de malleolaire torsie - hoogteverschil tussen mediale en laterale malleolus tov breedte enkel } Dit toestel kan ook gebruikt worden om breedte van voorvoet en hiel (on)belast te meten } 1 blokje wordt op CMI geplaatst het andere blokje op CM II en III - de eerste straal wordt dorsaal en plantair bewogen tov van de centrale voorvoet - amplitude kan afgelezen worden in mm tibia-angle-finder angle-finder } Rechthoekige driehoek goniometer - laat toe de stand van de tibia te meten tov loodrecht deze meting kan in OCS en NCS uitgevoerd worden - tevens te gebruiken voor de stand van het calcaneum te meten in OCS of NCS } Eenvoudige 2 arm goniometer } Voorzien van een centrale gleuf in elke arm } Te gebruiken voor: - onbelaste meting van: STG : pronatie, supinatie en neutrale waarde MTPI: dorsaal en plantair flexie enkel dorsaal flexie: met knie in flexie of extensie - belaste meting van: stand knie: varum, valgum, recurvatum 29

30 Promotie BorgInsole voor de podoloog } Hoofdsponsor Jeugdopleiding KRC Genk, met focus op de bezoekende teams. Folder distributie met: "Je vindt vast een BorgInsole podoloog in je buurt." } Sponsor Special Olympics Fit Feet Program } Sponsor congressen van interdisciplinaire beroepsgroepen } Publicatie praktijk BorgInsole podoloog op website Borginsole }... 30

31 Promotionele ondersteuning BorgInsole in de podologiepraktijk } Poster-sets } Gepersonaliseerde folders in display } Bijsluiters } Demo BorgInsole zolen } Invulboekjes voor hoekmetingen met handleiding } Loopschoenlijsten (steeds up to date) } Educatieve films schoenadvies } Power Point presentaties, voordrachten, naar verschillende doelgroepen } USB sticks, paraplu s, petten, onderleggers, drinkbussen, balpennen, posters, banners, lanyards,... 31

32 Opleidingen BorgInsole } Jaarlijkse Users Day,uitsluitend voor BorInsole podologen } 2 jaarlijks BorgInsole congres } Individuele startopleiding van 3 dagen } Permanente individuele opleiding volgens vraag en noodzaak } Permanente begeleiding bij cliënten casus op afroep } Permanente opleiding naar zooltherapie en voorschrijfgedrag } Continue Implementatie van kennis internationale congressen 32

33 Minimum equipment BorgInsole "Professionele Podoloog" is geen begrip maar een missie. Elke BorgInsole podoloog wordt verondersteld om zijn praktijk "Professioneel" uit te bouwen. Hier is een minimum equipment voor nodig. } Directe internet aansluiting (best niet draadloos) } Professionele PC, alleen te gebruiken voor je professionele podologische activiteiten - of speciale,wachtwoord beschermde, partitie op harde schijf voor BorgInsole - Apple wordt niet ondersteund } Voorziening van Windows XP / Windows7 - nog geen Windows 8 ondersteuning } Degelijke grafische kaart } Windows office > recente versie met - outlook, word, access } Loopband - liefst voldoende van lengte & breedte om loopanalyse mogelijk te maken } Video camera, best high speed (min100 fps) } Beperkte slijptol - voor kleine aanpassingen Een goede raad: hou professioneel podologische aparatuur gescheiden van huis, tuin en keuken gerief,... Geografische spreiding BorgInsole Podologen (2013) 33

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç

jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç hêáëíçñ=k^ppbk éêçãçíçê=w mêçñk=gé~ååé=p`eobrop = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= e~åçéäëáåöéåáéìê=ã~àçê=çééê~íáçåééä=ã~å~öéãéåí=éå=äçöáëíáéâ

Nadere informatie

Masterproef Automatic update and inventory application

Masterproef Automatic update and inventory application Masterproef Automatic update and inventory application Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT Afstudeerrichting Informatie-

Nadere informatie

TAGOR ORAS Ordas OLS. Gerechtsdeurwaarders. Accounting. Handel & Industrie. Logistieke Dienstverlening

TAGOR ORAS Ordas OLS. Gerechtsdeurwaarders. Accounting. Handel & Industrie. Logistieke Dienstverlening TAGOR ORAS Ordas OLS Gerechtsdeurwaarders Accounting Handel & Industrie Logistieke Dienstverlening Inhoud Kennis van zaken....................................................... 4 De ORGANI-aanpak...................................................

Nadere informatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie Masterproef VB.net planningstool en Scada applicatie Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting

Nadere informatie

VISION & ROBOTICS. Een verse blik. Mechatronica wordt biologisch. Besturing van een 70-tons grijper. Kwaliteitsbewaking met lichtschermen

VISION & ROBOTICS. Een verse blik. Mechatronica wordt biologisch. Besturing van een 70-tons grijper. Kwaliteitsbewaking met lichtschermen VISION jaargang 6 nummer 1 februari 2014 & ROBOTICS Een verse blik Inclusief Dossier Veiligheid Mechatronica wordt biologisch Besturing van een 70-tons grijper Kwaliteitsbewaking met lichtschermen FANUC

Nadere informatie

De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen

De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE Academiejaar 2005-2006 De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische

Nadere informatie

Innovation meets business & IT.

Innovation meets business & IT. Innovation meets business & IT. INHOUD:...3 Voorwoord - Tinne Van den Broeck...4 Bachelorproef - Gerd Breugelmans...6 Orientation game - Jeroen Reinenbergh...8 Computer audit - Annick De Bruyn...10 VKW

Nadere informatie

YOUMOTICA. Business Plan. The YOU in domotica. Oprichters: Jens Bruggemans Jimmy Cleuren Nick Michiels Wim Leers. Strikt vertrouwelijke informatie

YOUMOTICA. Business Plan. The YOU in domotica. Oprichters: Jens Bruggemans Jimmy Cleuren Nick Michiels Wim Leers. Strikt vertrouwelijke informatie Business Plan YOUMOTICA The YOU in domotica Oprichters: Jens Bruggemans Jimmy Cleuren Nick Michiels Wim Leers Contact: Jimmy Cleuren Dorpstraat 100, Wellen, België tel: +32 11 22 33 44 mail: info@youmotica.be

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET EEN PRAKTIJKASSISTENT(E): OPSTELLEN VAN EEN TAKENLIJST EN UITWERKEN VAN PROCEDURES

AAN DE SLAG MET EEN PRAKTIJKASSISTENT(E): OPSTELLEN VAN EEN TAKENLIJST EN UITWERKEN VAN PROCEDURES INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR HUISARTSENOPLEIDING AAN DE SLAG MET EEN PRAKTIJKASSISTENT(E): OPSTELLEN VAN EEN TAKENLIJST EN UITWERKEN VAN PROCEDURES Scriptie voorgedragen tot het behalen van de graad

Nadere informatie

egov Monitor Lokale besturen

egov Monitor Lokale besturen egov Monitor Lokale besturen egovernment in Vlaanderen en Brussel Yves Ramaekers Academiejaar 2008 Eindverhandeling ingediend voor het behalen van het diploma Bedrijfsmanagement egov Monitor Lokale besturen

Nadere informatie

Aristoteles - Grieks filosoof (384 v.c. - 322 v.c.) Analysedocument case: MediaGiants 1. Inleiding 1

Aristoteles - Grieks filosoof (384 v.c. - 322 v.c.) Analysedocument case: MediaGiants 1. Inleiding 1 "Ik noem hem dapperder die zijn begeerten overwint dan hij die over zijn vijanden zegeviert; want de moeilijkste overwinning is de overwinning op zichzelf." Aristoteles - Grieks filosoof (384 v.c. - 322

Nadere informatie

MS en mobiliteit. Van PCO naar een ergonetwerk. Hoe van punt A naar punt B geraken. Samen aan het werk voor een sterk merk.

MS en mobiliteit. Van PCO naar een ergonetwerk. Hoe van punt A naar punt B geraken. Samen aan het werk voor een sterk merk. Jaargang 5 nr. 4 dec. 2013, jan., febr. 2014 AFGIFTE KANTOOR 3500 Hasselt 1 P2A9117 In deze editie: Van PCO naar een ergonetwerk Hoe van punt A naar punt B geraken Samen aan het werk voor een sterk merk

Nadere informatie

IT FUNDAMENTEN Een balans na 2 jaar ABC DigiBouw EEN INITIATIEF VAN : [ 1 ]

IT FUNDAMENTEN Een balans na 2 jaar ABC DigiBouw EEN INITIATIEF VAN : [ 1 ] IT FUNDAMENTEN Een balans na 2 jaar ABC DigiBouw EEN INITIATIEF VAN : [ 1 ] Inhoudstabel Woord vooraf... 3 1. Aannemers begeleiden en coachen - ABC DigiBouw... 4 1.1. Advies en ondersteuning voor de bouwsector

Nadere informatie

De impact van de aanwezigheid van een interne auditdienst op earnings management

De impact van de aanwezigheid van een interne auditdienst op earnings management UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 De impact van de aanwezigheid van een interne auditdienst op earnings management Masterproef voorgedragen tot het bekomen van

Nadere informatie

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: de Dutch Insurance Group Team 1 Team 2 Matthijs Bootsma 0747051 Patrick Chan 0744038

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Eindverslag IN3405 Bachelor Project Software Technologie TAG eforms Commissie:

Nadere informatie

Leerplek van de toekomst. De Battle

Leerplek van de toekomst. De Battle Leerplek van de toekomst De Battle Voorwoord Nieuwe leerplek gezocht! Om zijn positie in onderwijsland te onderstrepen, wil Canon graag de studenten van nu aan het woord laten en deze groep mee laten

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

Project Van Roey Automation

Project Van Roey Automation Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Marketing Project Van Roey Automation EDS Giovanni Colin Kristof Cools Roy Diepvens Tinne Oostvogels

Nadere informatie

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt.

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt. Auteursrechterlijke overeenkomst Opdat de Universiteit Hasselt uw eindverhandeling wereldwijd kan reproduceren, vertalen en distribueren is uw akkoord voor deze overeenkomst noodzakelijk. Gelieve de tijd

Nadere informatie

Orthopedisch Schoen Bedrijf

Orthopedisch Schoen Bedrijf Orthopedisch Schoen Bedrijf Waardeonderzoek bij de zorgverzekeraar Een studie over hoe de zorgverzekeraar de verschillende attributen van het zorgproduct van Orthopedisch Schoen Bedrijf waardeert BACHELORSCRIPTIE

Nadere informatie

GETUIGENISSEN PASSWERK

GETUIGENISSEN PASSWERK GETUIGENISSEN In deze brochure hebben we aan aantal van de getuigenissen verzameld die in de voorbije periode werden opgemaakt door onze klanten. Deze klanten hebben elk in hun eigen stijl hun ervaringen

Nadere informatie

www.goededoelenmonitor.nl

www.goededoelenmonitor.nl www.goededoelenmonitor.nl Performance Prediction Scan (PPS) Succesfactoren voor maatschappelijke prestatie Auteurs: Kellie Liket, PhD studente ECSP, Erasmus Universiteit Rotterdam Karen Maas, Assistent

Nadere informatie

Het belang van praktijkgericht onderzoek voor de professioneel gerichte bacheloropleidingen van de Vlaamse hogescholen

Het belang van praktijkgericht onderzoek voor de professioneel gerichte bacheloropleidingen van de Vlaamse hogescholen 2. Position paper praktijkgericht onderzoek Het belang van praktijkgericht onderzoek voor de professioneel gerichte bacheloropleidingen van de Vlaamse hogescholen Sinds het decreet op de hogescholen van

Nadere informatie

www.goededoelenmonitor.nl

www.goededoelenmonitor.nl www.goededoelenmonitor.nl Performance Prediction Scan (PPS) Succesfactoren voor maatschappelijke prestatie Onderzoeksrapport Abstract: Dit rapport geeft inzicht in de ontwikkeling van de nieuwe webtool

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN DE INTERNATIONALE 'MARKTPOSITIONERING' VAN KLEINE NGO'S UIT HET GLOBALE ZUIDEN VIA NIEUWE MEDIAPLATFORMEN. EEN ONLINE TOEPASSING. Beleidsrapport

Nadere informatie

Ontwerp van een Supply Chain Simulator op basis van Value Stream Mapping

Ontwerp van een Supply Chain Simulator op basis van Value Stream Mapping Universiteit Gent Faculteit Toegepaste Wetenschappen Vakgroep Technische Bedrijfsvoering Voorzitter: Prof. Dr. Ir. R. Van Landeghem Ontwerp van een Supply Chain Simulator op basis van Value Stream Mapping

Nadere informatie

Dialoog. Ondernemen over de taalgrens en voorbij de vooroordelen. Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion):

Dialoog. Ondernemen over de taalgrens en voorbij de vooroordelen. Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion): Accountancy - Tax & Legal Consulting - Financial Management - Mergers & Acquisitions Dialoog magazine voor kmo-bedrijfsleiders zomer 2008 nr. 3 Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion): Ondernemen

Nadere informatie

4TIPS IT-SOLUTIONS CLOUD COMPUTING

4TIPS IT-SOLUTIONS CLOUD COMPUTING DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS CRM 2.0 Wat is de link tussen sociale media en CRM? Elektronische aangifte Vlotter via

Nadere informatie