Inleiding. Welkom bij de Yahoo! Search Marketing Setup Guide (installatiehandleiding).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Welkom bij de Yahoo! Search Marketing Setup Guide (installatiehandleiding)."

Transcriptie

1 1 Inleiding Welkom bij de Yahoo! Search Marketing Setup Guide (installatiehandleiding). Aan de hand van deze instructies installeert u Yahoo! Search Marketing, Yahoo! s hoogwaardige campagnebeheer- en rapportagehulpprogramma. Als u de installatie-instructies in deze handleiding hebt uitgevoerd, kunt u: Gegevensanalysetraceringstechnologie gebruiken via gegevensverzamelingscodes op uw website(s). Campagnes volgen door in uw webmarketingkoppelingen (URL's) trackingcodes op te nemen. Uw account confi gureren voor automatische verzameling en rapportage van uw Yahoo! Search Marketing -kostengegevens. Gegevens integreren die niet via het Yahoo! Search Marketingnetwerk in uw rapporten zijn verzameld, maar bijvoorbeeld via bronnen als Google, ebay en PayPal. Gebruikmaken van technologieën als Microsoft Active Server Pages, Java Server Pages/J2EE en hypertext-preprocessors zoals PHP. Als u uw website(s) en marketingkoppelingen (URL's) eenmaal juist hebt geconfi gureerd, worden uw Yahoo! Search Marketing-rapporten gevuld met gegevens, die u helpen de prestaties van uw website te analyseren en te verbeteren. Hoe gebruikt u deze handleiding Indeling Deze handleiding is ingedeeld in de volgorde waarin u Yahoo! Search Marketing voor uw website(s) moet installeren. Overzicht van online marketingtechnologie uitleg van belangrijke technologische begrippen en technieken met betrekking tot online marketing. Prestatiecijfers verzamelen uitleg van de manier waarop prestatiecijfers in Yahoo! Search Marketing worden verzameld. Tracking-verwijzingen uitleg voor het instellen van marketingverwijzingskoppelingen zodat deze door Yahoo! Search Marketing kunnen worden bijgehouden. Gegevensverzamelingscodes gebruiken uitleg voor het instellen van codes op uw website waarmee campagneprestatiegegevens in Yahoo! Search Marketing kunnen worden verzameld en verwerkt. Marketingactiviteitkosten rapporteren uitleg voor het koppelen van kosten aan marketingactiviteiten. Bijlage: Integratie met Yahoo! Stores uitleg voor het integreren van Yahoo! Search Marketing en Yahoo! Stores. Bijlage: Integratie met PayPal uitleg voor het integreren van Yahoo! Search Marketing en de verwerking van betalingen met PayPal. Bijlage: Integratie met Java-technologie uitleg voor het integreren van Yahoo! Search Marketing en JSP (Java Server Pages).

2 2 Bijlage: Integratie met Microsoft ASP uitleg voor het integreren van Yahoo! Search Marketing en ASP (Active Server Pages). Bijlage: Integratie met PHP uitleg voor het integreren van Yahoo! Search Marketing en PHP (Hypertext Preprocessor). Bijlage: Verklarende woordenlijst defi nitie van specifi eke termen van Yahoo! Search Marketing en algemene termen van online marketing. Index een op onderwerp gerangschikte lijst met verwijzingen zodat u snel en gemakkelijk de gewenste inhoud kunt vinden. Randvoorwaarden Het is raadzaam de instructies in deze installatiehandleiding geheel door te nemen voordat u met de installatie begint. In deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met HTML en webtools voor het implementeren van gegevensverzamelingscodes en marketingverwijzingskoppelingen. Als u niet over de vereiste kennis beschikt, roept u de hulp in van uw webmaster of webontwikkelaar. Voorbeelden in deze handleiding De voorbeelden in deze handleiding dienen slechts ter referentie en hoeven niet te worden gekopieerd naar uw website of gegevensverzamelingscodes. Conventies in deze handleiding In deze handleiding gelden de volgende typografi sche conventies: Term in verklarende woordenlijst: Als u in gewone tekst een term met deze opmaak ziet, betekent dit dat u deze term kunt opzoeken in de verklarende woordenlijst. Vergelijking: Als deze opmaak in normaal opgemaakte tekst voorkomt, betreft het een vergelijking of wiskundige formule. Programma- of scriptcode: Tekst die eruitziet als deze zin is een programma- of scriptcode die u in een webpagina moet typen of plakken. Programma- of scriptcode: Tekst die eruitziet als deze zin is een waarde in scriptcode die automatisch voor u wordt ingevoegd door Yahoo! Search Marketing. Programma- of scriptcode: Tekst die eruitziet als deze zin is een waarde in scriptcode die u moet invoeren of aanpassen. Algemene begrippen Account Een bedrijfseenheid of afdeling die een marketingbudget beheert. Kleinere bedrijven hebben wellicht slechts één account voor het beheren van campagnes. Grotere bedrijven hebben vaak aparte accounts voor verschillende divisies. Account-id Het unieke id-nummer waaraan een account kan worden herkend. Activiteitencode Script in de broncode van een webpagina die u gebruikt om het bezoekersgedrag bij te houden dat voor uw bedrijf van belang is. Een activiteitencode kan bijvoorbeeld worden gebruikt om te registreren dat de status van een gebruiker is gewijzigd van een bezoeker in een koper op het moment dat er een winkelwagen of account wordt aangemaakt.

3 3 Advertentiegroep Set advertenties en verwante trefwoorden binnen een campagne. De advertenties kunnen worden weergeven voor mogelijke klanten die content bekijken of zoeken die verband houdt met uw trefwoorden en/of advertenties. U kunt een standaard advertentiegroepsbod toepassen op alle trefwoorden in een advertentiegroep of een aangepast bod defi niëren per trefwoord. Alleen conversie Methode om analytische gegevens bij te houden met één code om de conversies op uw website te registreren die worden gegenereerd door uw listings via Sponsored Search en Content Match. Campagne Een campagne bevat een of meer advertentiegroepen met hetzelfde budget, dezelfde planning en dezelfde criteria voor regionale benadering. Een campagne wordt gewoonlijk aangemaakt ter ondersteuning van een bepaald marketingdoel. Codering Het proces voor de plaatsing van universele codes, activiteitencodes en conversiecodes op uw site. Coderingsopties De methode die wordt gebruikt voor het ontvangen van analysegegevens. Analysegegevens kunnen worden ontvangen via de methode Alleen conversie of Volledige analyse. Alleen conversie is een methode om analysegegevens bij te houden met één code om de conversies op uw website te registreren die worden gegenereerd door uw listings via Sponsored Search en Content Match. Volledige analyse is een methode voor het bijhouden van analysegegevens met diverse codes om allerlei verschillende activiteiten op uw website te kunnen volgen. Conversiecode Script in de programmabroncode van een pagina waarmee een voltooide transactie wordt vastgelegd. Gewoonlijk wordt een conversiecode geplaatst op een bedank- of bevestigingspagina. De conversiecode kan bijvoorbeeld het transactiebedrag bevatten. Cookie Gegevens die door een webbrowser op de lokale computer worden opgeslagen op verzoek van een website. Cookies worden voornamelijk door websites gebruikt voor herkenning van gebruikers die zich al hebben geregistreerd of die de site al eerder hebben bezocht. Gegevensverzamelingscodes Scripts die zijn gekoppeld aan een webpagina tijdens het coderingsproces zodat door Yahoo! Search Marketing gegevens over het gedrag van bezoekers kunnen worden verzameld. Voorbeelden van gegevensverzamelingscodes zijn: De universele code voor het volgen van bezoekers van uw website De activiteitencode voor het bijhouden van bezoekersgedrag dat voor uw bedrijf van belang is De conversiecode die aangeeft dat Yahoo! Search Marketing een voltooide transactie moet vastleggen Zie Conversiecode, Activiteitencode, Codering, Coderingsopties en Universele code voor meer informatie. Marketingkoppelingen URL die wordt gebruikt door zoekmachines en websites om bezoekers door te verwijzen naar uw website. Deze URL's, die ook wel verwijzingskoppelingen worden genoemd, worden omgezet in tracking-url's als u er een trackingcode of markt-id aan toevoegt.

4 4 Markt-id Uniek id-nummer dat door Yahoo! Search Marketing wordt gebruikt om alle aspecten van een campagne binnen een tracking-url te registreren. Naam/Waarde-paar Een combinatie van een waarde en de naam voor die waarde. Hierbij staat de naam van de waarde links van het gelijkteken en de waarde rechts van het gelijkteken. Hieronder ziet u enkele voorbeelden van naam/waarde-paren. naam=waarde accountid= campaignname= Mijn eerste campagne Bij naam/waarde-paren is het belangrijk dat u de juiste syntaxis gebruikt. Sommige waarden moeten tussen enkele of dubbele aanhalingstekens worden geplaatst. Voor andere is weer een bepaald aantal spaties rondom de naam, waarde of het gelijkteken vereist. In de instructies in deze handleiding vindt u een volledige beschrijving van de vereiste syntaxis voor het gebruik van naam/waarde-paren. NOC Network Operations Center. Trackingcode Het naamgedeelte van een naam/waarde-paar binnen een tracking-url voor een registreerbaar aspect van een campagne. Yahoo! In Search Marketing kunt u de volgende trackingcodes gebruiken: ysmcpm campagnecode ysmgrp advertentiegroepscode ysmcrn uitingcode ysmtrm termcode ysmchn kanaalcode ysmtac strategiecode ysmrfd code voor vervangende verwijzing-id Tracking-URL / Opsporings-URL URL waaraan parameters zijn toegevoegd die informatie geven over de distributiestrategie, het trefwoord en de gebruikte globale zoekopdracht. Transactie-id Identifi catienummer dat gewoonlijk wordt gegenereerd door software waarmee gebruikers kunnen winkelen via internet. De transactie-id is een uniek nummer ter identifi catie van een bezoeker vanaf het moment waarop een bijgehouden activiteit plaatsvindt tot het moment waarop een conversieactiviteit plaatsvindt. Er kan bijvoorbeeld een transactie-id worden gegenereerd als de gebruiker voor het eerst een artikel in zijn of haar winkelwagen plaatst. Deze id wordt gebruikt ter registratie van bezoekers en hun activiteiten tot er een conversieactiviteit plaatsvindt. Als een bezoeker bijvoorbeeld de artikelen in zijn of haar winkelwagen afrekent, zal de transactie-id gewoonlijk vervallen, hetgeen aangeeft dat de transactie die aan die id is gekoppeld, is voltooid. De meeste transactie-id's vervallen als de gebruiker geen aankoop doet binnen een bepaalde tijd of als de gebruiker het beveiligde gedeelte van een website verlaat. Een transactie-id noemt men soms ook wel een Winkelwagen-id.

5 5 Universele code Deze code is uniek voor uw account en wordt op elke pagina van uw website(s) geplaatst. URL (Uniform Resource Locator) In deze handleiding is een URL een uniek adres dat kan worden gebruikt om een website, bestand of webservice op te zoeken. Ter illustratie, de URL voor Yahoo! Search Marketing is Als u dit adres in de adresbalk van uw webbrowser typt, wordt de beginpagina van Yahoo! Search Marketing geopend. Volledige analyse Methode voor het bijhouden van analytische gegevens met diverse codes om allerlei verschillende activiteiten op uw website te kunnen volgen. Winkelwagen-id Zie Transactie-id.

6 6

7 7 Online Marketing - Overzicht Yahoo! Search Marketing helpt u bij het optimaliseren van uw online marketinginspanningen. Een goed begrip van de terminologie van online marketing is een belangrijk onderdeel van het optimalisatieproces. Dit hoofdstuk bevat een basisinleiding tot concepten en terminologie van online marketing. Wat is een Yahoo! Search Marketing-campagne? Over het algemeen is de marketing van uw product of service een gecoördineerde inspanning van reclame, public relations, promotieactiviteiten, prijsstrategieën, productdistributie en andere middelen om mensen te informeren over een product of service, waardoor zij eerder geneigd zijn (te beslissen) tot aankoop over te gaan. In Yahoo! Search Marketing maakt een campagne deel uit van de marketinginspanningen voor uw product of dienst en wordt deze gebruikt om de prestaties van uw online verwijzingen te beheren en te volgen. Onder online verwijzingen vallen bezoekers die naar uw website worden verwezen via: zoekmachines als Yahoo! koppelingen in nieuwsbrieven die per worden verzonden koppelingen op websites van zakenpartners Yahoo! Content Match-advertentieservice: U kunt campagnes gebruiken als focus voor uw marketinginspanningen en om aan elkaar gerelateerde verwijzingen bij te houden. Als u bijvoorbeeld een nieuwe collectie schoenen op de markt wilt brengen, kunt u een campagne met de naam 'Nieuwe schoenen 2007' maken en de nodige online marketinginspanningen koppelen aan Yahoo! Search Marketing, zodat u uw online marketinginspanningen voor 'Nieuwe schoenen 2007' onafhankelijk van uw andere marketinginspanningen kunt opzetten, bijhouden en meten. Hierdoor bent u beter in staat doelgericht de prestaties van online marketinginspanningen voor uw campagne 'Nieuwe schoenen 2007' te optimaliseren. Marketeers hebben vaak de neiging campagnes te voeren rondom bepaalde feestdagen zoals Moederdag of specifi eke productaanbiedingen zoals Nieuwe MP3-spelers. Veel van deze campagnes zijn in wezen hetzelfde, op enkele wijzigingen in de advertentietekst na, met als doel de prestaties ervan te testen of verbeteren, of de advertentie toe te spitsen op een bepaald geografi sch gebied. Door een campagne op te zetten in Yahoo! Search Marketing kunt u het volgende doen: Meetbare doelstellingen opgeven Het begin- en eindtijdstip van een campagne plannen De prestatiestatistieken van uw campagnes bekijken Onder de maat presterende aspecten van een campagne opsporen en corrigeren CAMPAGNES... Vóór marketing op het World Wide Web (WWW) waren er eigenlijk maar drie communicatiekanalen: televisie, radio en drukwerk zoals kranten, tijdschriften en reclameborden. Door de komst van internet kunnen marketingcampagnes tegenwoordig zowel bestaan uit online als offline (traditionele) elementen. Het idee achter een campagne in Yahoo! Search Marketing is een tendens naar het plannen, uitvoeren en evalueren van marketinginspanningen, die gewoonlijk door reclamebureaus werden uitgevoerd. Yahoo! Search Marketing helpt u om online marketingactivititeiten te plannen, uw plannen uit te voeren met tools zoals zoekmachines, en de resultaten te evalueren met de geïntegreerde rapportage- en analysefuncties.

8 8 Standaardberekeningen De volgende standaardberekeningen, die ook wel bekend staan als prestatiecijfers, worden gebruikt om online marketinginspanningen te focussen en te optimaliseren. Kosten per acquisitie (KPA) KPA is een berekening van de benodigde kosten voor het bereiken van één nieuwe conversie. KPA wordt berekend door de totale kosten van uw online marketingactivititeiten te delen door het totale aantal conversies. KPA = Totale kosten / Aantal conversies Als u bijvoorbeeld 1000 euro aan een online marketingcampagne besteedt en deze campagne resulteert in 100 conversies of verkooptransacties, dan is de KPA: 10 euro per acquisitie = 1000 euro / 100 Marge Dit is de meest gebruikte berekening om de waarde van een conversie te berekenen. Marge = Verkoopprijs Kosten van product of dienst Als u bijvoorbeeld een product verkoopt voor 120 euro, terwijl de kosten 40 euro bedragen, dan is de marge: 80 euro = 120 euro - 40 euro U kunt deze waarde ook berekenen als percentage: Rendement op advertentie-uitgaven (ROA) ROA is een maatstaf voor de effectiviteit van uw online marketing. Om de ROA te berekenen neemt u de totale opbrengsten van uw online marketinginspanningen minus de totale kosten van de online marketinginspanningen en deelt u het resultaat door de kosten van de online marketinginspanningen. ROA = (Totale opbrengsten - Totale kosten) / Totale kosten Als u bijvoorbeeld 1000 euro aan een online marketingcampagne besteedt en de campagne brengt 2500 euro op, dan is de ROA: 1,5 = (2500 euro euro) / 1000 euro Dit betekent dat tegenover elke euro die u besteedt aan online marketing 1,50 euro aan opbrengsten staan. Beoogde kosten per lead Deze berekening helpt u te bepalen hoeveel geld u moet uitgeven per lead. Dit is gebaseerd op een berekening van het aantal benodigde leads, dat wordt berekend door het aantal beoogde conversies te delen door het beoogde conversiepercentage. Benodigd aantal leads = Beoogd aantal conversies / Beoogd conversiepercentage De waarde van Beoogde kosten per lead staat gelijk aan het marketingbudget van de campagne gedeeld door het benodigde aantal leads. Beoogde kosten per lead = Marketingbudget / Benodigd aantal leads Margepercentage = Marge / Verkoopprijs 66,6% = 80 euro / 120 euro SNELDEFINITIES... Conversie het proces waardoor een lead een klant wordt. Gewoonlijk vindt de conversie plaats als een lead een aankoop doet. Beoogd aantal conversies het aantal conversies dat minimaal nodig is om te kunnen spreken van een succesvolle campagne. Beoogd conversiepercentage het verwachte aantal leads dat klant wordt.

9 9 Stel, u hebt een campagne met de volgende parameters. een marketingbudget van 5000 euro 150 conversies nodig het beoogde aantal conversies een verwacht conversiepercentage van 4% Op basis van deze parameters kan het benodigde aantal leads als volgt worden berekend: 3750 benodigde leads = 150 / 0,04 Nu het benodigde aantal leads is berekend, kunnen de beoogde kosten per lead als volgt worden berekend: 1,33 euro (beoogde kosten per lead) = 5000 euro / 3750 In het voorbeeld hierboven wordt ervan uitgegaan dat de lifetime value (LTV) van deze klanten gelijk is aan de duur van de campagne. Campagnedoelstellingen definiëren Voor een effectieve campagne is het belangrijk doelstellingen te defi niëren die kunnen worden gemeten. Veel doelstellingen kunnen worden uitgedrukt in of afgeleid van prestatiecijfers, terwijl andere weer eenvoudig geformuleerde doelen kunnen zijn, zoals 'Verkoop 500 stuks tussen oktober en januari'. Enkele voorbeelden van meetbare doelstellingen zijn: Totale omzet of beoogde opbrengsten in een bepaalde periode Beoogde kosten per acquisitie Beoogd conversiepercentage Rendement op advertentie-uitgaven Naast prestatiecijfers moet u ook het volgende weten van uw product of dienst: Verkoopcyclus Gemiddelde ordergrootte (GOG) Kennis omtrent uw verkoopcyclus is van essentieel belang voor de resultaten van uw campagnes. Als uw campagnes korter duren dan uw verkoopcyclus, of als u de resultaten van uw campagne meet vóór het einde van uw verkoopcyclus, kan dit een vertekend (negatief) beeld opleveren van de prestatiecijfers. SNELDEFINITIES... Lead een persoon die interesse heeft in uw product of dienst. Leads kunnen zowel bestaande als nieuwe klanten zijn. Verkoop vindt plaats wanneer een lead een klant wordt, gewoonlijk door het doen van een aankoop. Voor de meeste doeleinden wordt een verkoop beschouwd als een conversie.

10 10 Doelstellingen definiëren (voorbeeld) Jan, een fi ctieve adverteerder, verkoopt dvd-apparatuur. Hij heeft te veel dvd-spelers op voorraad en wil deze zo snel mogelijk verkopen. Jan besluit een specifi eke campagne op te zetten om de dvd-spelers te verkopen. Hij komt tot de volgende basisgegevens voor zijn campagne. VEREISTE GEGEVENS VOOR HET OPGEVEN VAN DOELSTELLINGEN Verkoopprijs 112 euro Productkosten 81 euro Beoogd aantal conversies 150 Marketingbudget 2000 euro Nadat Jan deze basisgegevens voor zijn campagne heeft vastgesteld, berekent hij een aantal gewenste prestatiecijfers zodat hij deze campagne kan opzetten in Yahoo! Search Marketing. STANDAARD PRESTATIECIJFERS VOOR HET OPGEVEN VAN DOELSTELLINGEN Marge 31 euro = 112 euro - 81 euro Margepercentage 38,3% = 31 euro / 81 euro Beoogde kosten per acquisitie 13,33 euro = 2000 euro / 150 Beoogd conversiepercentage 0,02 (2%) Benodigd aantal leads 7500 = 150 / 0,02 Beoogde kosten per lead 0,27 euro = 2000 euro / 7500 Hoe berekent u de gewenste prestatiecijfers Volg de stapsgewijze procedure hieronder om te begrijpen hoe Jan de gewenste prestatiecijfers voor zijn dvd-spelercampagne heeft berekend. 1. Bereken de marge door de verkoopprijs af te trekken van de productkosten. 31 euro = 112 euro - 81 euro 2. Bereken het margepercentage. 38,3% = 31 euro / 81 euro 3. Door de marge te berekenen, kan Jan bepalen hoeveel hij mag besteden aan de marketing van de dvd-spelercampagne terwijl toch de kosten gedekt zijn. Op basis van het marketingbudget en het aantal dvd-spelers dat hij moet verkopen, kan hij de beoogde KPA (kosten per acquisitie) berekenen. 13,33 euro = 2000 euro / Gewapend met deze informatie zoekt Jan de marketingstrategieën op die in het verleden resulteerden in een KPA van 13,33 euro of minder. Jan kiest ervoor een betaald zoekprogramma uit te voeren met een combinatie van trefwoorden uit het Yahoo! Search Marketing-netwerk en Google. Jan weet dat hij een combinatie van trefwoorden moet kiezen waarvan de kosten per conversie niet meer bedragen dan 13,33 euro. Jan weet ook dat hij eerder met leads van Yahoo! en Google een conversiepercentage van 2% heeft behaald. Op basis van deze informatie kan hij de resterende standaard prestatiecijfers berekenen.

11 11 5. Jan berekent het benodigde aantal leads door het beoogde aantal conversies te delen door het beoogde conversiepercentage = 150 / 0,02 6. Jan weet nu dat hij 7500 leads nodig heeft om 150 conversies te krijgen. Vervolgens deelt hij zijn marketingbudget van 2000 euro door het benodigde aantal leads om de beoogde kosten per lead te berekenen. 0,27 euro = 2000 euro / 7500 In het voorbeeld hierboven wordt ervan uitgegaan dat de lifetime value (LTV) van deze klanten gelijk is aan de duur van de campagne. Volgens de berekeningen van Jan vereist dit dus een Gemiddelde kosten per trefwoord van 0,27 euro. Dit kan een combinatie zijn van hoge en lage kosten, zolang de gemiddelde kosten en het conversiepercentage maar overeenkomen met zijn doelstellingen. Het is belangrijk voor Jan om de verkoopcyclus van zijn product te kennen om de prestaties van zijn trefwoorden te kunnen volgen. Als Jan bijvoorbeeld de prestaties van een trefwoord bekijkt na vijf dagen bij een verkoopcyclus van 30 dagen, zou hij per abuis het bod op een trefwoord kunnen verlagen of een trefwoord kunnen verwijderen terwijl dat trefwoord juist een hoog conversiepercentage had opgeleverd na 30 dagen. Resultaten en doelstellingen van campagnes met elkaar vergelijken Het is belangrijk om in de loop van elke campagne de campagneinstellingen en -strategieën te beoordelen, analyseren en optimaliseren. Voor een effectieve en nauwkeurige meting van de resultaten van een campagne, dient u de campagne te evalueren over de hele levensduur. Het is echter wel zinvol om wijzigingen aan te brengen om de prestaties van uw campagne te verbeteren nadat een voldoende aantal verkoopcyclussen zijn verstreken. Als uw campagne bijvoorbeeld drie maanden duurt en uw verkoopcyclus één maand, kan het nuttig zijn om uw campagne na een maand bij te stellen als er weer een verkoopcyclus is afgerond en de verkoopcijfers bekend zijn. Voorbeeld: Vergelijking van doelstellingen en resultaten Jan uit het eerdere voorbeeld besluit om de resultaten van zijn dvdspelercampagne, die gestart is op 1 oktober, te evalueren. Hij bekijkt de resultaten van zijn campagne op 31 oktober, maar hij weet dat hij nog niet goed kan oordelen over de effectiviteit van de campagne aangezien de verkoopcyclus nog niet is afgelopen voor mensen die de site hebben bezocht na 2 oktober.

12 12 Jan evalueert de werkelijke prestatiecijfers voor zijn campagne in Yahoo! Search Marketing: PRESTATIECIJFERS BEOOGD WERKELIJK VERSCHIL Kosten van campagne euro euro 0 euro Gegenereerde omzet euro euro +784 euro Conversies Conversiepercentage 2,0% 2,62% +0,62% Kosten per acquisitie 13,33 euro 12,74 euro -0,59 euro Rendement op advertentieuitgaven 740% 779% +39% Ook al vallen de resultaten van de campagne hoger uit dan de doelstellingen, dan nog zijn de prestaties van trefwoorden vaak voor verbetering vatbaar. Zo kan Jan het bedrag dat hij besteedt aan zijn trefwoorden bijstellen om betere prestaties te verkrijgen terwijl de totale kosten hetzelfde blijven. Omdat Jan bijvoorbeeld een conversiepercentage krijgt dat hoger is dan werd verwacht, kan hij zich hogere campagnekosten per lead veroorloven aangezien hij nu minder leads nodig heeft voor een conversie. Jan kan ook de prestaties van trefwoorden uit het Yahoo! Search Marketing-netwerk en Google evalueren. Als Jan verschillende trefwoorden in de twee zoekmachines heeft, zijn dit wellicht trefwoorden die beter in beide advertentienetwerken kunnen worden opgenomen. Een van de beste dingen die Jan kan doen om zijn campagneresultaten te verbeteren, is het verwijderen van trefwoorden die geen conversies opleveren. Door trefwoorden die niet resulteren in conversies te verwijderen, kan Jan zijn uitgaven beter concentreren op relevante trefwoorden terwijl hij tegelijkertijd zijn kosten per lead op of onder 0,27 euro houdt. Bij het verwijderen van trefwoorden moet Jan wel rekening houden met de verkoopcyclus van de campagne, zodat hij geen trefwoorden verwijdert die resulteren in een hoog conversiepercentage. Een andere manier waarop Jan de prestaties van een trefwoord kan verbeteren is te onderzoeken welke doelpagina aan het trefwoord is gekoppeld. Als de doelpagina niet sterk verband houdt met een trefwoord, kan het trefwoord wel een aanzienlijke hoeveelheid verkeer genereren, maar geen conversies. Dit probleem kan worden verholpen door de titels of beschrijvingen op de doelpagina aan te passen en/of de URL die aan het trefwoord is gekoppeld, te wijzigen zodat deze verwijst naar een meer toepasselijke doelpagina. Sommige klanten beschikken wellicht over aanvullende rapportagetools waarmee zij de prestaties van trefwoorden op verschillende tijdstippen in de verkoopcyclus kunnen bijhouden en bekijken in een rapport. Als u over dergelijke tools beschikt, kunt u bijhouden hoeveel pagina's een bezoeker bekijkt alvorens uw site te verlaten. Op basis van deze informatie kunt u dan bepaalde pagina's aanpassen om een hoger conversiepercentage te realiseren.

13 13 Een andere factor waarmee Jan rekening moet houden bij het analyseren van de campagneresultaten is het aantal keren dat een bezoeker de website bezoekt voordat hij daadwerkelijk een aankoop doet. Als bezoekers de site meerdere keren bezoeken voordat zij een aankoop doen, kan dit betekenen dat zij een prijsvergelijking maken. In reactie hierop kan Jan later besluiten tot een promo-actie waarbij hij aanbiedt zijn prijzen te verlagen tot (onder) die van andere websites als zij hetzelfde artikel daar goedkoper kunnen krijgen. Jan kan ook de opbrengsten en gemiddelde ordergrootte (GOG) van verschillende bezoekersgedragspatronen onderzoeken. Als de GOG evenredig toeneemt met de hoeveelheid tijd die verstrijkt voor een conversie, kan dit betekenen dat kopers die er langer over doen om tot aanschaf over te gaan, ook meer besteden. Jan kan deze informatie gebruiken om zich te richten op deze groep kopers door meer te besteden aan trefwoorden die belangrijk zijn voor deze doelgroep.

14 14

15 15 Tracking-verwijzingen Search Marketing biedt u flexibele mogelijkheden om bezoekersgedrag bij te houden. Yahoo! Search Marketing registreert automatisch elke verwijzing van het Yahoo! Search Marketing-netwerk naar uw website(s). Als u met Yahoo! Search Marketing ook verwijzingen van andere sites of diensten wilt registreren, moet de marketingverwijzingskoppeling URL-trackingcodes bevatten. Dat zijn naam/waarde-paren die staan voor de campagnevariabelen waaraan een verwijzing moet worden gekoppeld. Als een marketingverwijzingskoppeling URL-trackingcodes bevat, noemen we dit een tracking-url. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u URL-trackingcodes maakt en hoe u deze moet koppelen aan uw marketingverwijzingskoppelingen om tracking-url's te maken. Naam/Waarde-paren: een beknopte inleiding Elke variabele wordt opgenomen in een tracking-url als een naam/ waarde-paar. De term 'naam/waarde-paar' verwijst naar een algemene syntaxis die wordt gebruikt om het label van een variabele (de naam) te koppelen aan de huidige status (de waarde) van die variabele. Er zijn allerlei soorten naam/waarde-paren, maar de meest gebruikelijke syntaxis is wel naam=waarde, zonder spatie voor of na het gelijkteken. Spaties in het waarde-gedeelte van een naam/waarde-paar worden opgegeven (gecodeerd) als plusteken (+) of als procentteken gevolgd door het getal twintig (%20). Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van naam/waarde-paren die u kunt gebruiken in een tracking-url. fruit_naam=groene+appel kosten=100 account= dag=21 maand=9 jaar=2006 geboortedatum= Niet-Latijnse en uitgebreide tekensets gebruiken Yahoo! Search Marketing ondersteunt alle Unicode-tekens die kunnen worden gecodeerd als hexadecimale getallen en met escape-tekens kunnen worden omgezet in UTF-8-indeling. Zo kunt u Latijnse tekens en niet-latijnse tekens in één waarde combineren. Daarnaast kunt u bijna alle tekens in de huidige talen gebruiken, waaronder leestekens en andere symbolen die niet behoren tot de standaard Latijnse tekenset. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van het waarde-gedeelte van een naam/waarde-paar in UTF-8-indeling. Deze voorbeelden zijn gecodeerd met behulp van een eenvoudig JavaScript-codeerscript dat in dit gedeelte is opgenomen. UNICODE... Vormt een uniek codenummer voor elk teken in een elektronische tekst, voor elke taal, elk platform en elke toepassing. Unicode maakt gebruik van een universele tekenset (UCS, Universal Character Set) van tekens uit allerlei talen ter wereld. Veel standaarden zoals XML en JavaScript maken gebruik van Unicode-tekenwaarden. Unicode is ontwikkeld naar aanleiding van problemen met meertalige implementaties van ASCII-tekens en wordt onderhouden door het Unicode Consortium (http://www.unicode.org/).

16 16 OORSPRONKELIJKE TEKST VERTAALDE TEKST GECODEERDE VORM IN UTF-8-INDELING ipod On Sale (FR) ipod à vendre ipod%20%e0%20vendre ipod On Sale (JP) ipod 発 売 中 ipod%e7%99%ba%e5%a3%b2%e4 %B8%AD ipod On Sale (KO) 아이팟 %EC%95%84%EC%9D%B4%ED% 8C%9F Discount DVDs (FR) DVD à prix réduits DVD%20%C3%A0%20prix%20r%C3 %A9duits Discount DVDs (JP) DVDL DVD%E5%80%A4%E4%B8%8B%E3 %81%92%E4%B8%AD Discount DVDs (KO) DVD 할인판매 DVD%20%ED%95%A0%EC%9D%B8 %ED%8C%90%EB%A7%A4 NAAM/WAARDE-PAARCODERINGSREGELS Alle namen van naam/waarde-paren moeten altijd worden ingevoerd in kleine letters zonder spaties: ysmcpn, ysmgrp, ysmcrn, ysmtrm, ysmchn, ysmtac, ysmrfd. Gebruik altijd + of %20 (als code) voor spaties in waarden. Ge-escapete tekens zoals spaties of niet-latijnse tekens tellen slechts als één teken bij het berekenen van de lengte van een waarde. Voor de naam/waarde-paren ysmchn en ysmtac geldt een beperkte lijst met codes. Tool voor UTF-8-codering en escaping Voor uw gemak is hieronder een tool voor UTF-8-codering en escaping bijgevoegd. js_encoder.html <script> document.write(encodeuricomponent( TE CODEREN TEKST )); </script> Hoe gebruikt u js_encoder.html U hebt een webbrowser plus een editor voor niet-opgemaakte tekst, xml-editor of html-editor nodig om deze instructies te kunnen uitvoeren. Op het Microsoft Windows platform kunt u editortoepassingen zoals Microsoft Notepad, Altova XMLSpy of Macromedia Dreamweaver gebruiken. Op het Apple Macintosh -platform kunt u editortoepassingen zoals Bare Bones Software's BBEdit, Apple XCode Developer Tools of <oxygen/> xml editor gebruiken. 1. Kopieer de tekst van js_encoder.html en plak deze in een nieuw tekstbestand. Sla het bestand op onder de naam js_encoder.html. 2. Vervang TE CODEREN TEKST door de waarde die u in UTF-8-indeling wilt coderen. 3. Sla het bestand op. 4. Open het zojuist opgeslagen bestand in uw webbrowser. De tekst wordt in de webbrowser weergegeven in de in UTF-8-indeling gecodeerde vorm. U kunt de in UTF-8-indeling gecodeerde tekst uit het browservenster kopiëren en in Yahoo! Search Marketing plakken. CODERING... Is de omzetting van een teken in een alternatieve representatie. Codering maakt het mogelijk om potentieel incompatibele tekens, symbolen en interpunctie op een dusdanige manier voor te stellen dat een parser (een ontleed- of interpretatieprogramma) de beoogde waarde correct kan herleiden. Het spatieteken kan bijvoorbeeld worden gecodeerd in de hexadecimale representatie (het getal 20) of de decimale representatie (het getal 32).

Inhoud 1 Inleiding... 1 Linkbuilding Tool... 4 Werken met een gratis Basic Account van Linkbuilding Tool... 6

Inhoud 1 Inleiding... 1 Linkbuilding Tool... 4 Werken met een gratis Basic Account van Linkbuilding Tool... 6 Inhoud 1 Inleiding... 1 1.1 Marktanalyse... 1 1.2 Website promotie door adverteren... 1 1.3 Zelfstandig je website promoten... 1 1.4 Google en Linkbuilding... 2 2 Linkbuilding Tool... 4 2.1 Linkbuilding

Nadere informatie

Google AdWords & online adverteren. Slim en betaalbaar uw doelgroep bereiken. Alex van Ginneken

Google AdWords & online adverteren. Slim en betaalbaar uw doelgroep bereiken. Alex van Ginneken Google AdWords & online adverteren Slim en betaalbaar uw doelgroep bereiken Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

MEER TRAFFIC MET ADWORDS ZICHTBAAR BETER

MEER TRAFFIC MET ADWORDS ZICHTBAAR BETER MEER TRAFFIC MET ADWORDS whitepaper 1. OVER DEZE WHITEPAPER Het aantal webshops stijgt explosief. De verwachte omzet uit online verkopen zal de komende jaren nog fors stijgen. De strijd om de online consument

Nadere informatie

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding hoofdstukken Basis 1. Inleiding Bing Ads 2 2. Instellingen Bing Ads 4 3. Wegwijs in Bing Ads 6 4. Een Bing Ads campagne opzetten 8 5. Campagne

Nadere informatie

Het internet als marketingtool

Het internet als marketingtool Het internet als marketingtool L. Hauben & R. Van Goolen Met medewerking van W. Bogaert & Fruitsnacks Leuven, september 2010 1 Kort voorwoord Vanuit het GROEI.kans! project werd de vraag gesteld om een

Nadere informatie

Copyrights 2007 LogiVert LogiControle BV 2007 Easy Computing

Copyrights 2007 LogiVert LogiControle BV 2007 Easy Computing Copyrights 2007 LogiVert LogiControle BV 2007 Easy Computing 1ste druk 2007 Uitgever Easy Computing n.v. Horzelstraat 100 1180 Brussel Easy Computing b.v. Jansweg 40 2011 KN Haarlem Website Productmanagement

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

De werking van zoekmachines

De werking van zoekmachines De werking van zoekmachines Waarom uw website niet altijd bovenaan zal staan - Jop Brocker - Voorwoord Dit ebook is bedoeld voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in de werking van zoekmachines. Na

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM

H A N D L E I D I N G CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM H A N D L E I D I N G CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM Inhoudsopgave Introductie en inloggen 3 Overzicht van de basisfuncties 5 Voor content-editors 7 Maken en bewerken inhoud 8 Werken met afbeeldingen en documenten

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services Handleiding versie 1.8 18 oktober 2011 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN...

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

CRM in uw Internet Marketing Strategie. Automatisch klantrelaties opbouwen. Alex van Ginneken

CRM in uw Internet Marketing Strategie. Automatisch klantrelaties opbouwen. Alex van Ginneken CRM in uw Internet Marketing Strategie Automatisch klantrelaties opbouwen Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

EMMA Handleiding E-mailmarketing

EMMA Handleiding E-mailmarketing EMMA Handleiding E-mailmarketing Inleiding Succesvolle e-mailmarketing campagnes leggen de focus (terug) bij de ontvanger. Het versturen van e-mailmarketing is nog steeds populair en kan, wanneer goed

Nadere informatie

Dossier. zoekmachinemarketing

Dossier. zoekmachinemarketing Dossier zoekmachinemarketing Voorwoord Branchevereniging IAB Nederland verbindt, inspireert en ontwikkelt de interactieve branche. Momenteel hebben 179 exploitanten, advertentienetwerken, internetbureaus,

Nadere informatie

Snelstarthandleiding voor gebruikers

Snelstarthandleiding voor gebruikers Snelstarthandleiding voor gebruikers Inhoud Inleiding tot Web Creator Pro 6... 4 Snelstarthandleiding... 6 Een sjabloon openen... 6 Een afbeelding aanpassen... 9 Een element aan de pagina toevoegen...

Nadere informatie

Welkom bij mijnwinkel...1. Koppeling...1. Eigen layout...1. Succes...1. Abonnementen...3. Abonnementsvormen...3. Basic abonnement...

Welkom bij mijnwinkel...1. Koppeling...1. Eigen layout...1. Succes...1. Abonnementen...3. Abonnementsvormen...3. Basic abonnement... mijnwinkel handleiding Inhoud Welkom bij mijnwinkel...1 Koppeling...1 Eigen layout...1 Succes...1 Abonnementen...3 Abonnementsvormen...3 Basic abonnement...3 Losse internetkassa...3 Professional abonnement

Nadere informatie

www.cngrs.com Handleiding

www.cngrs.com Handleiding www.cngrs.com Handleiding CNGRS.com De perfecte ondersteuning bij bezoekersregistratie. by Web Collective B.V. CNGRS.com is een professioneel systeem voor het opzetten, beheren en uitvoeren van registraties

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Affiliate Marketing. Verkoop maximaliseren door partners. Alex van Ginneken

Affiliate Marketing. Verkoop maximaliseren door partners. Alex van Ginneken Affiliate Marketing Verkoop maximaliseren door partners Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten van succesvolle

Nadere informatie

Webstatistieken: achtergronden, mogelijkheden en valkuilen

Webstatistieken: achtergronden, mogelijkheden en valkuilen Webstatistieken: achtergronden, mogelijkheden en valkuilen Verslag deelonderzoek Meer Digitale Feiten in opdracht van Digitaal Erfgoed Nederland Henk Voorbij Koninklijke Bibliotheek Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

E-Book. Stap-voor-stap naar meer online resultaat

E-Book. Stap-voor-stap naar meer online resultaat E-Book Stap-voor-stap naar meer online resultaat Inhoudsopgave INLEIDING... 3 STAP 1: MAAK EEN ZOEKWOORD STRATEGIE... 4 WAT IS EEN ZOEKWOORD?... 4 WAAROM EEN ZOEKWOORD STRATEGIE MAKEN?... 4 HOE MAAK JE

Nadere informatie

ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE...

ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE... Inhoud 1 ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE... 2 1.1 Wat is SEO?... 2 1.2 Registreer relevante domeinnamen.... 2 1.3 Kies de juiste titels.... 3 1.4 Gebruik metatags... 4 1.5 Geef elke pagina een betekenisvolle

Nadere informatie

Handleiding bol.com Partnerprogramma

Handleiding bol.com Partnerprogramma Handleiding bol.com Partnerprogramma Versie: 1.09 Datum: 28-05-2013 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Wijzigingen handleiding... 4 Homepage... 5 Homepage rapportage... 5 Openstaand saldo... 6 Laatste betaling...

Nadere informatie

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via YouTube

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via YouTube Stefan Rooyackers Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via YouTube 1 Copyright Eerste druk Augustus 2012 YouTube is eigendom van YouTube LLC Op geen enkele wijze is er sprake van sponsoring, partnerschap

Nadere informatie

Inkijkexemplaar. Online Marketing. voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Marketing. Samen. Ontdek de mogelijkheden van

Inkijkexemplaar. Online Marketing. voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Marketing. Samen. Ontdek de mogelijkheden van EDUFOCUS Home Contact Blog Ontdek Ontdek de mogelijkheden van Online Marketing Online Marketing voor het Samen Werk samen en deel je ervaringen. Marketing MBO Doe Ontdek aan de hand van opdrachten hoe

Nadere informatie

White paper Search Engine Marketing

White paper Search Engine Marketing White paper offered by In collaboration with White paper Search Engine Marketing Verhoog de rentabiliteit van uw website door meer kwalitatieve bezoekers aan te trekken. Editie 2005 Auteurs: Michael Vandenhooft

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie