Schrijven voor het web

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schrijven voor het web"

Transcriptie

1 Schrijven voor het web Geert Poort & Corona de Wert

2 Inhoudsopgave 1 Formuleer uw strategische uitgangspunten Ontwerp een overzichtelijke webstructuur Zorg voor herkenbare webpagina s Speel in op het leesgedrag van de webgebruiker Hanteer de basisprincipes voor webteksten Kies een passende schrijfstijl Schrijf pakkende zinnen en woorden Ga slim om met hyperlinks in de tekst Maak uw site vindbaar voor zoekmachines Test de usability van uw site...39 Webadressen...43 Bronnen Geert Poort & Corona de Wert 1

3 1 Formuleer uw strategische uitgangspunten Wat is een goede website? Een prangende vraag voor veel webredacteuren. Een vraag ook die we niet zonder meer kunnen beantwoorden. Wat effectief is, hangt in belangrijke mate af van wíe u wilt bereiken en wát u wilt bereiken. Bovendien hebt u te maken met een webgebruiker die zich niet zo maar in een bezoeker transformeert. U zult hem of haar moeten verleiden een bezoek te brengen aan uw site. Dat lukt alleen als u weet in te spelen op de informatiebehoeften of interesses van webgebruikers. Wie een website ontwikkelt, moet vooraf een helder antwoord formuleren op een groot aantal vragen. De antwoorden legt u vast in een webstrategie. Een strategie vertelt waar u nu staat, waar u heen wilt en via welke weg u dat gaat bereiken. Het is een instrument om uw site te kunnen inrichten, te beheren en bij te stellen. De webstrategie geeft richting aan keuzes en beslissingen over bijvoorbeeld structuur, navigatie, vormgeving of contentsoorten. Het is de leidraad voor iedereen die betrokken is bij de website. Denk aan: vormgevers, webbouwers, contentleveranciers en management. Als webredacteur hebt u een verantwoordelijkheid in het ontwikkelen van de webstrategie. Alleen als u meedenkt, meepraat en meebeslist over de uitgangspunten van uw site, bent u (blijvend) in staat effectieve teksten te (laten) schrijven. Dat wil zeggen: teksten die zijn afgestemd op uw specifieke doelgroep(en) en die beantwoorden aan de doelstellingen van uw organisatie én van de bezoekers. Een webstrategie bevat de volgende onderdelen: Doelgroep: wie wil ik bereiken? Doel: welk effect wil ik bereiken? Boodschap: wat bied ik aan om de doelstelling te realiseren? Doelgroep Wat zijn de onderscheidende kenmerken van uw doelgroep? Hoe communiceert uw doelgroep? Welke informatiebehoeften heeft zij? Wat motiveert de doelgroep(en) om uw website te bezoeken? Welk belang heeft uw doelgroep bij uw informatie of product? De antwoorden op bovenstaande vragen zijn cruciaal voor een effectieve site én voor effectieve teksten. Breng de kenmerken van de doelgroep(en) zoveel mogelijk in kaart. Wat is de leeftijd, opleiding, regio, het inkomen en het bestedingspatroon van de beoogde doelgroep? Gaat het om ondernemers, particulieren, ambtenaren, docenten, scholieren, ouderen, jongeren, mannen, vrouwen? Wat zijn hun interesses? Kennen zij uw organisatie of uw product of dienst? Hebben zij er belangstelling voor? Alleen als u weet wie uw doelgroep precies is, kunt u beargumenteerde keuzes maken voor de inrichting en invulling. U hebt al veel kennis in huis. De klantenservice, helpdesk of publieksbalie hebben vaak een goed beeld van wie precies de klanten zijn en met welke vragen zij aankloppen. In marktonderzoeken vindt u een cijfermatige onderbouwing van deze bevindingen. Raadplaag ook marktonderzoeken van uw branche- of sectororganisatie Geert Poort & Corona de Wert 2

4 Het is slim om ook uw (potentiële) bezoekers zélf aan het woord te laten. Formeer een klankbordgroep bestaande uit een dwarsdoorsnede van de doelgroep. Vraag hen naar hun interesses, informatiebehoeften, voorkeuren, verwachtingen en hun mediagebruik. Span u in om alle relevante kenmerken boven tafel te krijgen. Boort u een compleet nieuw marktsegment aan, dan is het Centraal Bureau voor de Statistiek een goed startpunt. Aanvullende bronnen zijn (internationale) onderzoeksbureaus als comscore, Forrestor, Jupiter, Nielsen Netratings, Multiscope, Stir en emarketer. Doelstelling In het algemeen kan een website vier doelen hebben. U kunt ze onderling combineren: Informeren De site verstrekt informatie zoals nieuws, voorlichting, productinformatie of bedrijfsinformatie. Communiceren Aanbieder en bezoeker van de site communiceren onderling door middel van , fora, weblogs of andere vormen van user generated content. Ook tussen bezoekers onderling vindt communicatie plaats. Transfer De site bevat een aanbod van producten en diensten. Bezoekers kunnen bestellingen doen en orders afhandelen. Service Bezoekers vinden op de site service-informatie. Voorbeelden zijn tips en adviezen voor het gebruik of onderhoud van een product, checklists of handreikingen. Ook modules als track and trace, online planning van afspraken of locaties zijn als service-informatie aan te duiden. Wanneer is uw doelstelling gerealiseerd? Het ontwikkelen van een website kost tijd, geld én energie. U wilt waarschijnlijk weten wat het oplevert, en anders uw directeur of manager wel. Formuleer uw doelstelling in meetbare eindresultaten (SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). Zo creëert u een duidelijk ijkpunt én een basis voor eventuele aanpassingen. Enkele voorbeelden: De website van gemeente X bevat op 31 december 2010 een online digitaal loket met 10 digitale producten die de gebruiker kan aanvragen en zonodig kan afrekenen. of De website stelt organisatie Y in staat efficiënter te werken. In januari wordt 25% van de veelgestelde vragen die nu telefonisch worden beantwoord, afgehandeld via de rubriek FAQ s op de website. Koppel uw webdoelstellingen bij voorkeur aan de organisatiedoelstellingen. Als duidelijk is hoe de website bijdraagt aan het realiseren van corporate doelstellingen, krijgt de website een verankering in het bedrijfsproces. Een abstracte bedrijfswaarde als klantgerichtheid bijvoorbeeld krijgt op de website gestalte in servicegerichte hulpmiddelen als een track and tracemodule of een online helpfunctie. Deze modules bewijzen dat de organisatie klantgericht denkt zonder dat het met zoveel woorden gezegd hoeft te worden Geert Poort & Corona de Wert 3

5 De algemene doelen (informeren, communiceren, transfer, service) bepalen het kader waarbinnen teksten geschreven worden. Teksten voor een informatieve site stellen andere eisen aan stijl en toonzetting dan teksten voor een site gericht op transfer. U leest er meer over in hoofdstukken 5 en 6. Boodschap Wat communiceert uw site? Welke producten of diensten biedt u aan? Is de site overwegend informatief, verkoopondersteunend of juist uitsluitend gericht op verkoop? Het is slim om deze vragen te beantwoorden vanuit het perspectief van de bezoeker. Voorbeeld: Als inwoner van de gemeente X kunt u via het digitaal loket snel en eenvoudig gemeentelijke producten aanvragen (en zonodig afrekenen) op elk moment dat u dat wilt. Voor het formuleren van de boodschap gaat u terug naar uw doelgroepanalyse: met welk doel bezoeken gebruikers de site? Vertaal uw eigen doelstelling naar een belang voor de gebruiker. Denk: wat wil mijn bezoeker aantreffen? In plaats van wat wil ik kwijt?. De eerste vraag helpt u om de boodschap te specificeren. Voorbeelden: U zoekt een cursus U wilt meer informatie U wilt een optie nemen U wilt zich direct inschrijven De (toekomstige) klant van dit opleidingsinstituut herkent zijn belang in één van deze keuzes. Elke keuze geeft richting aan de boodschap van het volgende scherm. Tot slot geeft de boodschap richting aan de interactieve functionaliteiten van uw site. Verkoopt u potten en pannen? Dan is het handig als de gebruiker op de site een webshop aantreft met het volledige assortiment en met een knop bestellen en afrekenen. Biedt uw site klanten een overzicht van financiële diensten, dan ligt een interactieve tool voor de hand waarmee gebruikers eenvoudig hun maandelijkse hypotheeklasten kunnen berekenen. Overige onderdelen van de webstrategie Een helder zicht op doelgroep, doel en boodschap is cruciaal voor een succesvolle website. Daarnaast zult u moeten nadenken over zaken als beheer, promotie en evaluatie. Leg deze onderwerpen zoveel mogelijk vast in plannen, die uitvoering geven aan uw webstrategie. Beheer Hoe wordt de site beheerd? Welke middelen hebt u nodig? Hoeveel geld en menskracht komen erbij kijken? Voor het antwoord op deze vragen grijpt u terug op de analyse van doelgroep, doelstelling en boodschap. Het beheer van de site omvat meer dan het beheren van content. In de praktijk wordt wel onderscheid gemaakt tussen contentbeheer en technisch beheer Geert Poort & Corona de Wert 4

6 Wilt u een up to date kennisportaal voor ondernemers lanceren, dan zal het inhoudelijke beheer - zoals het (her)schrijven en actualiseren van content, het vindbaar maken van artikelen en het archiveren ervan dagelijks menskracht kosten. Daarnaast is er een budget nodig voor het inkopen van kwalitatief goede content. Wilt u naast tekstuele content ook handige tools aanbieden, dan heeft u behoefte aan een technisch beheerder die zorgt dat alles blijft werken. Promotie Een website lanceren is één; uw bezoekers zullen m ook moeten vinden. Hoe gaat u ervoor zorgen dat uw website bekend wordt bij uw doelgroep? Hoe krijgt u het voor elkaar dat uw bezoeker met enige regelmaat terugkomt? Maak een promotieplan. Denk naast offlinepromotie (uw visitekaartjes, briefpapier, facturen en brochures) aan online-mogelijkheden. Zorg er in de eerste plaats voor dat u gevonden wordt door zoekmachines (hoofdstuk 9). En: staar u niet blind op uw eigen website. Wees actief op die plaatsen op het web waar uw doelgroep ervaringen uitwisselt over uw (soort) producten, bijvoorbeeld weblogs en sociale netwerken als Hyves, Myspace, LinkedIn en Twitter. Evaluatie Meten is weten. Als de doelstellingen scherp zijn geformuleerd, wilt u natuurlijk weten of u ze realiseert. Door te meten geeft u sturing: haalt u uw doelstellingen, dan kunt u ze wellicht nog wat ambitieuzer formuleren voor de komende periode. Haalt u ze (nog) niet, dan is er reden voor actie. Bijvoorbeeld andere content plaatsen, vaker actualiseren, extra interactiviteit aanbieden. Er zijn verschillende manieren om te evalueren. Voor het meten van kwantitatieve gegevens zoals het aantal bezoekers of het aantal pageviews per bezoek maakt u gebruik van webstatistiek- of analyseprogramma s. Maar webstatistieken vertellen u lang niet alles. U krijgt weliswaar zicht op wát de bezoeker doet maar niet waaróm hij dat doet en wat hij van uw site vindt. Wilt u zicht krijgen op de waardering en beleving van (onderdelen van) uw site, dan moet u met de bezoeker in gesprek. In hoofdstuk 10 beschrijven we een aantal vormen van gebruikersonderzoek Geert Poort & Corona de Wert 5

7 2 Ontwerp een overzichtelijke webstructuur Hoe gaat u de content op uw site ordenen tot een logisch geheel? Welke criteria hanteert u bij de indeling van uw producten en diensten? Hoe maakt u webbezoekers in één oogopslag duidelijk wat uw site te bieden heeft? Vragen die te maken hebben met uw webstructuur: de manier waarop u de onderdelen van uw site indeelt en onderling laat samenhangen. Webstructuren We onderscheiden drie mogelijke structuren: Lineaire structuur Clusterstructuur Hiërarchische structuur Lineaire structuur Een lineaire structuur biedt de onderdelen van de website aan in een vaste presentatievolgorde: de gebruiker kan vooruit of achteruit bladeren, daarnaast zijn er weinig navigatiemogelijkheden. De lineaire structuur heeft sterke parallellen met de wijze waarop papieren media informatie aanbieden. Willen we de inhoud van bijvoorbeeld een literaire roman of een studieboek goed kunnen begrijpen, dan moeten we hoofdstuk 1 lezen voordat we aan hoofdstuk 2 beginnen enzovoorts. De auteur bepaalt de volgorde; de lezer heeft zich hiernaar te voegen. De lineaire structuur leent zich met name voor specifieke site-onderdelen waarin de volgorde vastligt. Denk aan een test, een enquête of een bestelformulier dat meerdere stappen bevat. De lineaire klikstroom staat dan in dienst van de boodschap. Met andere woorden: iemand die een online-enquête invult, zal begrijpen dat hij of zij eerst vraag 1 moet beantwoorden, voordat de volgende vraag wordt gepresenteerd. Het antwoord ( ja of nee ) stuurt namelijk de vraagvolgorde en -selectie. Clusterstructuur Een clusterstructuur ontsluit grote hoeveelheden data op basis van een (beperkt) aantal zoekcriteria. Deze criteria sluiten aan bij het zoekgedrag van de doelgroep. Een bekend voorbeeld van de clusterstructuur is de website funda.nl. De site biedt vele tienduizenden koopwoningen aan, verspreid over heel Nederland en in zeer uiteenlopende prijsklassen. De bezoeker kan op de homepage via twee selectiecriteria (regio en prijsklasse) dát aanbod clusteren dat bij zijn of haar wensen past. Clustering vindt plaats op basis van een database: de zoekvraag filtert de data op een zodanige manier dat de output op maat is gemaakt voor de gebruiker. Clusterstructuren zijn geschikt voor het ontsluiten van grote hoeveelheden data. Denk aan woningen, vacatures, publicaties of medewerkers binnen uw organisatie. Een clusterstructuur leent zich zowel voor de webstructuur als geheel als voor onderdelen van de site Geert Poort & Corona de Wert 6

8 Hiërarchische structuur De meest voorkomende webstructuur is de hiërarchische structuur of boomstructuur. Vanuit de homepage vertrekken verschillende takken, die zich vervolgens weer vertakken in nieuwe takken enzovoorts. Homepage Kids & Jeugd Volwassenen Ouderen Werk Vrije tijd Gezin Wonen Om de structuur overzichtelijk te houden, is het slim te werken met uniforme indelingscriteria. Met andere woorden: de takken zijn bij voorkeur ingedeeld volgens een duidelijk criterium. Welk criterium geschikt is, hangt samen met de manier waarop uw doelgroep uw content benadert en ervaart. Enkele voorbeelden: Indeling naar doelgroep: bijvoorbeeld ondernemers en particulieren Indeling naar thema: bijvoorbeeld werken, leren en recreëren Indeling naar geografie: bijvoorbeeld Zuid-, Midden- en Noord-Nederland Indeling naar fase: voor, tijdens en na een behandeling De keuze van een geschikt indelingscriterium voert u terug naar uw doelgroepanalyse. Op basis van de informatiebehoeften en het zoekgedrag van uw (toekomstige) webbezoekers kunt u beargumenteerde beslissingen nemen. Vaste onderdelen van de webstructuur De webstructuur wordt zichtbaar gemaakt in het navigatiemenu. Bezoekers verwachten dit menu bovenin de pagina of aan de linkerzijde. Werkt u met hoofd- en subnavigatie, plaats dan het menu van de hoofdnavigatie bijvoorbeeld bovenin de pagina en het subnavigatiemenu aan de linkerzijde. Vaste onderdelen van elke webstructuur zijn de zoekfunctie (weergegeven in een zoekvenster) en de home- en contactknop, aangeduid in tekst of met iconen. Afhankelijk van de doelgroep en doelstelling van uw site, kunt u de volgende elementen een plaats geven in de structuur: Taalkeuze, als de site is uitgevoerd in meerdere talen Printoptie, als u de bezoeker tekstuele content zonder weblay-out wilt aanbieden. Denk aan reisadviezen op of route-informatie op Instelling lettergrootte, vaak aangeduid met letters die oplopen in grootte Voorleesfunctie, ook wel Readspeaker genoemd. Een voorleesfunctie is een hulpmiddel voor slechtzienden en voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven Geert Poort & Corona de Wert 7

9 Bovengenoemde onderdelen zijn erop gericht de bezoeker extra service te bieden. Plaats ze bij voorkeur bij elkaar in een service navigatiemenu. Dat bevordert de herkenbaarheid en zichtbaarheid. Stappenplan De volgende stappen leiden u naar het ontwerp van een hiërarchische structuur: 1. Visualiseer de structuur Hebt u de site-onderdelen bepaald? Visualiseer de webstructuur in een boom met een stroomdiagram of wireframe. Dat helpt om overzicht te krijgen op breedte en diepte. 2. Kies een duidelijk indelingscriterium Structureer bij voorkeur op basis van een duidelijk en uniform criterium dat aansluit bij het zoekgedrag en de logica van uw doelgroep. 3. Beperk het aantal items Beperk het aantal items in de structuur. Geef de webgebruiker iets te kiezen maar houd het aantal navigatiekeuzes overzichtelijk. Zeven items per navigatiemenu is een hanteerbaar aantal. Plaats de servicenavigatie in een afzonderlijk pad dat duidelijk te onderscheiden is van de inhoudelijke navigatie. 4. Voorkom oriëntatieverlies Structureer uw website zó dat de diepste laag drie tot vijf kliks van de homepage verwijderd is. Bij meer lagen treedt gemakkelijk oriëntatieverlies op. De diepte is ook van belang voor zoekmachines: deze indexeren vooral de eerste drie lagen van de site. Ook dit pleit voor een ondiepe structuur. 5. Bied personalisatiemogelijkheden Personaliseren is een handig hulpmiddel om uw doelgroep te bedienen met content op maat. U kunt dit op twee manieren doen: impliciet (op basis van surfgedrag) en expliciet (op basis van keuzes van de gebruiker). Voorbeeld: Sync.nl een webmagazine over de toenemende invloed van wetenschap en technologie op het bedrijfsleven past beide vormen van personalisatie toe. Sync.nl voorziet elk artikel van trefwoorden (tags) en legt per gebruiker (via een cookie) vast welke tags hij of zij bekijkt. Bij een volgend bezoek past de inhoud van Sync.nl zich daarop aan. Gebruikers die hun profiel willen aanpassen, klikken op het logo of op de button Je Voorkeuren. In de tagdial die vervolgens verschijnt, kunnen ze trefwoorden toevoegen en verwijderen en/of belangrijker en minder belangrijk maken. 6. Raadpleeg uw doelgroep Is de webstructuur duidelijk en toegankelijk? Vraag het uw doelgroep. Bijvoorbeeld met de hardopdenk-methode of de kaartsorteer-methode. Een toelichting op deze en andere vormen van gebruikersonderzoek vindt u in hoofdstuk Herhaal bovengenoemde stappen geregeld Een sitestructuur is dynamisch. Door veranderende wensen van gebruikers én van de organisatie komen er geregeld onderdelen bij of vallen items juist af. Alle reden dus om uw sitestructuur geregeld te checken op overzichtelijkheid en toegankelijkheid. Herhaal bovengenoemde stappen geregeld Geert Poort & Corona de Wert 8

10 3 Zorg voor herkenbare webpagina s Webpagina s staan in een andere samenhang tot elkaar dan papieren pagina s. Op websites komt u geen paragraaf- of paginanummers tegen. Ook staan ze niet in een vaste volgorde. Welk soorten webpagina s zijn er en waar moeten die aan voldoen? Soorten webpagina s We onderscheiden de volgende soorten webpagina s: Homepage De eerste pagina voor de sitebezoeker, tenzij deze via een zoekmachine of externe link op een willekeurig andere pagina belandt. Navigatiepagina s De openingspagina s van rubrieken. Ze bevatten verwijzingen naar de verschillende rubrieken van vooral grotere sites. Inhoudspagina s De pagina s met de inhoud van de boodschap. Indexpagina s Pagina s met overzichten van hyperlinks. Webformulieren De interactieve pagina s met invulvelden waarmee de bezoeker kan zoeken, reageren, bestellen of een enquête invullen. Content Managementsystemen onderscheiden vaak nog andere paginatypen. De meeste daarvan zijn specifieke vormen van tekstpagina s. De homepage De homepage is de openingspagina van de website. Althans, dat is de bedoeling van de afzender. Dat wil niet zeggen dat de homepage de eerste pagina is die iedere webbezoeker bezoekt. Komen bezoekers binnen via een zoekmachine, dan is de kans groot dat ze op andere pagina dan de homepage binnenkomen. De eerste pagina die zij bezoeken heet landing page. Toch is het goed om de homepage als een openingspagina in te richten. U komt daarmee de bezoekers tegemoet voor wie de homepage de beginpagina is. Gebruiken bezoekers de homepage niet als beginpagina, dan komen ze er vaak toch via een klik op het logo of het home-icoontje. Op de homepage kunnen zij zich vervolgens verder oriënteren. De homepage is uithangbord en knooppunt tegelijk. Anders gezegd: de homepage moet antwoord geven op verschillende vragen: welke boodschap communiceert de site? hoe kunnen bezoekers op de site navigeren? welk imago wil de site overbrengen? 2010 Geert Poort & Corona de Wert 9

11 Welke boodschap communiceert de site? Webbezoekers willen snel kunnen zien wat uw boodschap is. Bijvoorbeeld: staat de site in het teken van informatieverstrekking? Presenteer dan duidelijke navigatiemenu s. Is uw site op verkoop gericht? Toon afbeeldingen van uw producten en wijs op voordelen. Voert u een campagne? Verleid de bezoeker met interessante acties en opvallende aanmeldknoppen. Wat uw boodschap ook is, bedenk of u uw organisatie introduceert met een inleidende tekst. Dat hangt van de naamsbekendheid van uw organisatie af. Geniet uw organisatie een grote bekendheid, dan kunt u een introductie achterwege laten. Eventueel volstaat u met een slogan of een éénregelige toelichting. Bent u minder bekend en vinden veel bezoekers uw site via zoekmachines, dan is het aan te raden om uw organisatie kort te introduceren. Zorg er altijd voor dat bezoekers meer over uw organisatie te weten kunnen komen in een aparte rubriek van de site. Een homepage krijgt dynamiek als er enkele korte nieuwsberichten en actualiteiten op staan. Als die regelmatig worden geactualiseerd, geeft u bezoekers een reden vaker terug te komen. Plaats alleen de koppen en intro s op de homepage en verwijs met hyperlinks naar de pagina s waar de hele nieuwsberichten en actualiteiten te lezen zijn - zo trekt u bezoekers de site in (zie ook hoofdstuk 5). Webgebruikers zijn vaak op één bepaald moment op zoek naar één specifiek onderwerp. Als de homepage het startpunt is van de zoektocht wordt die pagina maar kort bekeken. Uit onderzoek blijkt dat dit gemiddeld zo n 45 seconden is. In die tijd moet zowel de informatie als navigatie worden overgedragen. Alle reden dus om goed na te denken over indeling en hoeveelheid tekst. Hoe kunnen bezoekers navigeren? Via navigatiemenu s leidt u bezoekers de site in. Is er een zoekvenster, dan zal meer dan de helft van het aantal bezoekers daar gebruik van maken, zo blijkt uit onderzoek. Is een site groter dan honderd pagina s, dan mag een zoekoptie niet ontbreken. Zorg ervoor dat de navigatiemenu s en het zoekvenster op elke pagina op dezelfde plek terugkomen. Dat maakt de pagina-indeling voorspelbaar Geert Poort & Corona de Wert 10

12 Daarnaast zijn een launchpad en tag cloud handige navigatiemiddelen. Een launchpad is een selectie van hyperlinks. Door die in een apart lijstje te presenteren, krijgen zij extra aandacht. Zo kunt u in een launchpad verwijzingen maken naar populaire onderwerpen, meest bezochte pagina s of naar andere sites van de organisatie. Launchpads op Meest bekeken en Direct naar Tag cloud op Een tag cloud is een wolk van sleutelwoorden met elk een hyperlink naar een onderwerp op de site. De wolk komt tot stand doordat bezoekers zelf content op een site of weblog plaatsen en daar sleutelwoorden (tags) aan toekennen. Hoe vaker een sleutelwoord wordt toegekend, hoe groter de weergave in de wolk. Veel weblogs en sites hebben deze oorspronkelijke opzet losgelaten en stellen zelf een tag cloud samen. Vaak met als doel bepaalde producten of diensten extra onder de aandacht te brengen. Welk imago brengt de site over? De lay-out en opmaak geven een indruk wie u als organisatie bent en welk imago u wilt uitstralen. Is dat zakelijk, formeel, functioneel, ludiek, innovatief? Geef daar uitdrukking aan door kleur, indeling en lettergebruik. Het design draagt bij aan uw identiteit, maar moet op de eerste plaats ten dienste staan van de functionaliteit. Bezoekers vinden het vooral belangrijk dat webpagina s makkelijk te lezen en te vinden zijn. Heeft uw bedrijf in de echte wereld een stevige bekendheid en herkenbaarheid opgebouwd door het gebruik en beeld- en woordmerk en specifieke kleuren? Sluit daar op aan met uw website. Zorg ervoor dat uw digitale filiaal een afspiegeling is van hoe u zich in de fysieke wereld presenteert Geert Poort & Corona de Wert 11

13 Navigatiepagina s Navigatiepagina s zijn de openingspagina s van de verschillende rubrieken. Eventueel bieden ze content, die al iets prijsgeeft over de inhoud van de rubriek. In ieder geval vormen ze het startpunt om naar de pagina s binnen de rubriek te navigeren. Afhankelijk van de structuur van een site, hoeft de webbezoeker niet per se navigatiepagina s te gebruiken. Veel sites hebben uitklapmenu s en uitvouwmenu s via welke de bezoeker snel naar de gewenste plek kan klikken. Navigatiepagina s en uitklapmenu s op uitklapmenu s op Inhoudspagina s Op de inhoudspagina s staat de eigenlijke content van de site of het intranet. Wat de richtlijnen zijn om de content goed in te delen en op te bouwen, vindt u terug in hoofdstuk 5. Indexpagina s Indexpagina s bevatten overzichten met verwijzingen. Een sitemap is een voorbeeld van een indexpagina. Een ander voorbeeld is een lijst met externe links. Denk daarbij aan een lijst met links naar bronmateriaal, meer informatie of aanverwante organisaties. Advies: toon de externe sites in een nieuw browservenster, zodat bezoekers makkelijk naar uw site kunnen terugkeren. Nog een ander voorbeeld is een alfabetische lijst met onderwerpen. Met zo n lijst biedt u de gebruiker een extra ingang naar de verschillende onderdelen van de site of het intranet. Webformulieren Webformulieren zijn de interactieve pagina s van de site. De webgebruiker kan door middel van invulvelden vragen stellen, zich voor iets aanmelden, iets bestellen of een enquête beantwoorden. Geef altijd duidelijk de functie van het formulier aan. Wat is de meerwaarde voor de gebruiker die een formulier invult en verzendt? 2010 Geert Poort & Corona de Wert 12

14 Wilt u meer over uw webbezoekers te weten komen, wees u er dan van bewust dat gebruikers kritisch zijn als het gaat om het achterlaten van allerlei gegevens. Bedenk vooraf welke gegevens u echt nodig hebt en beperk uw formulier daartoe. Stel uw vragen zo specifiek mogelijk. Geef duidelijk aan hoe de gebruiker kan antwoorden: door invulvelden, aankruisvakjes of keuzemenu s. Wilt u toch proberen meer te weten te komen? Maak dan het onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte velden. De eerste moeten worden ingevuld; bij de niet-verplichte velden geeft u de bezoeker de keuze. Vullen zij de gegevens in, dan is dat meegenomen, zo niet dan is er geen man overboord. Een alternatief voor het formulier is de interactieve module. De gebruiker maakt daarbij een reeks van keuzes over meerdere pagina s, die uitmonden in een voor de gebruiker toepasselijk resultaat. Denk daarbij aan bestellingen of aan berekeningen voor een hypotheek of verzekering. Voorbeeld: bereken uw maximale hypotheek op Elke pagina staat op zichzelf Zoals gezegd is de homepage niet per se de beginpagina voor de bezoeker, dat kan een willekeurig andere pagina ofwel landing page zijn. Bezoekers kiezen vervolgens hun eigen weg en volgorde door de webpagina s. Dat betekent dat elke webpagina voor zich moet kunnen spreken. Geef de content in afgeronde eenheden weer: plaats altijd een kop boven de tekst, geef altijd een verwijzing voor meer informatie. Zo bereikt u dat elke webpagina afzonderlijk bekeken en begrepen kan worden. Vermeld op intranet eventueel de naam van de auteur en het e- mailadres en de datum van schrijven of publicatie van een stuk. Door de navigatiemenu s altijd op dezelfde plek op elke pagina terug te laten komen, biedt u de bezoeker structuur en houvast. De link naar de homepage en het zoekvenster komen op elke pagina standaard terug op dezelfde plaats in de pagina. Bied op elke pagina ook een link naar de sitemap, zodat bezoekers deze speciale pagina altijd kunnen raadplegen. Een sitemap geeft zicht op het totale aanbod van de site en op hoe de pagina s onderling met elkaar samenhangen. Via dit overzicht zijn alle rubrieken en webpagina s door middel van hyperlinks te bereiken. Scrollen of niet? Is de webpagina langer dan het beeldscherm, dan moet de lezer in actie komen. Eén deel van de tekst is in eerste instantie zichtbaar, een ander deel moet met scrollen in beeld worden gebracht. Wil de bezoeker die extra moeite ook nemen? Naarmate bezoekers meer interesse hebben in een bepaald onderwerp, zijn ze eerder bereid om daarover langere teksten te lezen. Het ongemak van scrollen nemen ze voor lief. Het is wel zaak om de langere tekstpagina s pas op een dieper niveau van de site aan te bieden. De bovenste lagen dienen om bezoekers daar naar toe te leiden Geert Poort & Corona de Wert 13

15 Een lange tekstpagina heeft als voordeel dat het printen daarvan gemakkelijker is dan van meerdere korte pagina s. Tegenover het printgemak staat echter het ongemak van scrollen. Bovendien: een tekst op het beeldscherm is niet primair bedoeld om af te drukken. We geven drie alternatieven om een lange tekst op een site of intranet te presenteren: Verknip de lange tekst in een makkelijk te doorzoeken structuur van meerdere korte pagina s. Presenteer de tekst als één document in het Portable Document Format (PDF). Dankzij PFD kan de tekst, die in bijvoorbeeld een tekstverwerkingsprogramma is gemaakt, in haar oorspronkelijke opmaak en vormgeving worden aangeboden. Presenteer de tekst als één pagina met bovenin, na kop en intro, een inhoudsopgave. Daarmee ziet de lezer in één oogopslag uit welke onderdelen de tekst bestaat. De items van de inhoudsopgave vormen hyperlinks naar de tekstonderdelen, meestal de kopjes van paragrafen. De plekken op de pagina waar de hyperlinks naar verwijzen heten ankers of bladwijzers. Hoeveel woorden? Hoeveel woorden op één scherm? Wat de gewenste lengte is van een gemiddelde pagina is moeilijk aan te geven. Dat hangt af van het doel van de webpagina. Hoeveel woorden er binnen een venster passen, is afhankelijk van de beeldscherminstellingen op de pc van de gebruiker. Ook het ontwerp van de pagina speelt een rol. Een veilige marge is een maximum van tussen 150 en 250 woorden. Daarbij hoeft de gebruiker niet te scrollen en dan is er meestal nog voldoende ruimte voor een kop, afbeelding en witregels. Hoeveel woorden op één regel? De tendens is om tekst in relatief smalle kolommen te zetten. Het voordeel hiervan is dat de lezer geen grote oogbewegingen hoeft te maken. Als vuistregel kunt u uitgaan van een regellengte van ongeveer 65 tekens, inclusief leestekens. In de praktijk komt dit neer op 7 á 12 woorden Geert Poort & Corona de Wert 14

16 4 Speel in op het leesgedrag van de webgebruiker Wie leest van het beeldscherm zapt en scant. U herkent het vast: op zoek naar waardevolle content, scant u pagina s op zoek naar specifieke zoek- of trefwoorden. U wilt onmiddellijk resultaat. Vindt u dat niet, dan bent u in de meeste gevallen snel weer vertrokken. Achter elke hyperlink schuilen immers nieuwe werelden die mogelijk nóg mooiere en interessantere informatie ontsluiten. Over hoe mensen lezen op het web, wordt steeds meer bekend. We geven een kort overzicht van recente onderzoeksbevindingen. Lees- en verwerkingsstrategieën Van een boek, tijdschrift of een ander papieren medium is de omvang eenvoudig vast te stellen. Dat geldt ook voor de opbouw: bladzijden, paragrafen en hoofdstukken staan in een vaste volgorde. Als we die volgorde aanhouden bij het lezen, krijgen we de informatie gestructureerd gepresenteerd. Op het web werkt dat anders. Webbezoekers moeten het doen zonder tastbare verschijningsvorm; van de homepage alleen kunnen we de omvang van een site niet afleiden. Bovendien heeft een website geen kenmerken als paginanummers om houvast te geven. Geen lineaire volgorde De ruggengraat van het web bestaat uit hyperlinks: de aanklikbare teksten en afbeeldingen waarmee bezoekers digitale documenten kunnen openen. Hyperlinks geven het web zijn interactieve karakter: bezoekers kunnen kiezen welke teksten, beelden, geluids- of videofragmenten zij willen raadplegen en in welke volgorde. De lineaire leesvolgorde van papier (lezen van links naar rechts, van boven naar beneden, van voor naar achteren) is er niet op het web. Bezoekers kiezen zélf hun volgorde door de site. Ze staan zelf aan het stuur van hun informatie. Lager leestempo Het beeldscherm maakt van een lezer een kijker. Het lezen van beeldschermteksten gaat zo n 25% langzamer dan van papier. Een belangrijke oorzaak is de lage resolutie van beeldschermen. Letters zijn uit kleine puntjes opgebouwd, waardoor ze er blokkerig uitzien wat minder prettig leesbaar is. Bovendien is het turen in het directe licht van de monitor vermoeiend voor de ogen. De verwachting is overigens dat dit onder invloed van de nieuwe generatie beeldschermen zal verminderen. Wat ook meespeelt, is het verschil tussen digital immigrants en digital natives. De eerste groep (mensen bij wie de computer op puber- of volwassen leeftijd zijn intrede deed) heeft een achterstand in het verwerken van informatie via het beeldscherm vergeleken met de tweede groep, mensen die vanaf de wieg met de computer opgroeien. Weblezers scannen Weblezers scannen: om grip te krijgen op de inhoud van een pagina zoekt het oog naar tekstelementen zoals koppen, tussenkoppen, witregels, plaatjes en bullets. Ontbreken deze structuurelementen, dan heeft de lezer veel minder houvast. Weblezers zijn ongeduldig, ze bekijken een webpagina slechts enkele seconden voordat ze eventueel besluiten te gaan lezen. Wordt de lezer geconfronteerd met lange lappen tekst zonder zichtbare structuur, dan wordt het risico op afhaken vele malen groter. In Hoofdstuk 5 leest u meer over het scanbaar maken van webteksten Geert Poort & Corona de Wert 15

17 Initiatief bij de ontvanger Afzenders van papieren media streven ernaar een boodschap gericht bij de ontvanger te brengen. Het werkterrein van de marketing heeft een sterke greep op deze relatie; de ontvangers zijn uitgebreid in kaart gebracht en in doelgroepen ingedeeld. Op het web ligt dat anders. Hoewel het streven gelijk is (een boodschap overbrengen aan de ontvanger) komen de beoogde doelgroepen niet automatisch in aanraking met het medium. Het is zelfs de vraag of zij ooit uw website bezoeken. De ontvanger klikt en kiest, op zoek naar specifieke informatie. Het initiatief ligt bij de ontvanger in plaats van bij de zender. Een eerste stap die de ontvanger zet in het opsporen van informatie, is het raadplegen van zoekmachines. Reden om uw website zo hoog mogelijk te laten scoren in zoekmachineresultaten (hoofdstuk 9). Onthouden, printen of opslaan De informatie die via het beeldscherm op ons afkomt is niet-fysiek: de gebruiker kan de tekst niet letterlijk in de hand nemen en zal de informatie dus moeten onthouden, moeten printen of moeten opslaan op de eigen computer. Bij de laatste twee mogelijkheden is de website een distributiekanaal en geen zelfstandig medium. Er is dan sprake van gedigitaliseerde communicatie in plaats van digitale communicatie. De grote uitdaging voor webschrijvers is teksten leesbaar te maken vanaf het beeldscherm, dus zonder dat gebruikers primair gaan printen of opslaan. Onderzoek naar leesgedrag op het web De manier waarop webgebruikers informatie tot zich nemen, staat op dit moment volop in de belangstelling. Elke organisatie wil haar bezoekers immers graag optimaal bedienen. Pagina-indeling en navigatie zijn bijvoorbeeld van groot belang om bezoekers efficiënt te bedienen. Maar hoe weet u welke indeling goed is? Welke plaats van de navigatie beter is: horizontaal of verticaal? Onderzoek leidt tot nieuwe inzichten. Lezen in een F-patroon Wereldwijd geroemd om zijn onderzoek naar en kennis van gebruiksvriendelijkheid is de Deen Jakob Nielsen (www.useit.com). Volgens Nielsen lezen webgebruikers in een F- patroon. Dat wil zeggen dat ze eerst horizontaal van links naar rechts lezen en vervolgens op de pagina afdalen voordat ze een volgende horizontale beweging van links naar rechts te maken. Nielsen ontdekte dat de tweede horizontale beweging aanzienlijk korter is dan de eerste. Zo ontstaat een F-patroon: gebruikers maken een korte scan van de pagina en die scan heeft de vorm van de letter F. Het F-patroon is overigens vooral van toepassing op pagina s waarop (langere) stukken tekst zijn te vinden, zoals nieuwsberichten, artikelen of instructies. Gebruikers raadplegen eerst de kop of titel van het stuk, dalen vervolgens af en kijken naar tussenkopjes of de eerste woorden/zinnen van een alinea. Op basis daarvan beoordelen ze of de informatie voldoet aan hetgeen ze willen vinden. Is dat het geval, dan is de kans groot dat ze de tekst helemaal lezen Geert Poort & Corona de Wert 16

18 De route van het oog Het Amerikaanse Poynterinsituut ( Everything you need to be a better journalist, onderzocht met eye tracking studies hoe mensen online nieuwsmedia bekijken. Uit al zijn onderzoeksresultaten destilleerde het instituut de route van het oog: de weg die elke webgebruiker met zijn of haar ogen aflegt. In de afbeelding zijn de oogbewegingen weergegeven. Webgebruikers leggen al scannend een kronkelig pad af dat linksboven begint en rechtsboven eindigt. Kanttekening bij deze bevindingen is dat de resultaten van Poynter betrekking hebben op nieuwsmedia. Of de kronkelige, scannende route zich bijvoorbeeld ook op uw website voordoet, kunt u laten onderzoeken bij verschillende instituten die gebruikmaken van de eye tracking methode. Warme zones Het Poynterinstituut vertaalde de route van het oog naar warme, lauwe en koude zones binnen webpagina s. De warme zones (de meest donkere) krijgen van gebruikers de meeste aandacht. Ze bevinden zich linksboven op de pagina. De lauwe zones (het lichtst) zijn iets minder in trek en bevinden zich in het midden van de pagina. De koude zones tenslotte krijgen de minste aandacht en bevinden zich onderaan en rechts op pagina Geert Poort & Corona de Wert 17

19 De onderzoeken naar lees- en scangedrag leveren waardevolle aanwijzingen op voor het structureren en schrijven van webteksten. Op basis van de bevindingen maakt u beargumenteerde keuzes over het plaatsen van content binnen pagina s: belangrijke content (denk aan navigatie) plaatst u in elk geval in een hot spot. In alle gevallen is het slim uw teksten zo te ordenen en in te delen dat ze optimaal aansluiten bij de lees- en verwerkingsstrategieën van weblezers. Hoe u dat doet, leest u in hoofdstuk Geert Poort & Corona de Wert 18

20 5 Hanteer de basisprincipes voor webteksten Schrijven voor het web is anders dan schrijven voor papier. We formuleren in dit hoofdstuk enkele basisregels en presenteren vijf beproefde principes voor webteksten. Basisregels Een goede webtekst is eenvoudig, bondig, relevant, aantrekkelijk, overzichtelijk en consistent. De basisadviezen op een rij. Eenvoudig Houd de tekst eenvoudig. Zorg ervoor dat de moeilijkheidsgraad aansluit bij het niveau van de doelgroep. Uw doelgroepanalyse (hoofdstuk 1) geeft u houvast. Sluit aan bij voorkennis en informatiebehoeften. Kies een passende tone of voice. Vermijd ouderwets taalgebruik en ingewikkelde zinsconstructies. Gebruik jargon alleen als u zeker weet dat uw doelgroep het beheerst. Bondig Stel u bij elke tekst de vraag: welke informatie zoekt de lezer? Het antwoord op die vraag stuurt uw selectie. Bedenk dat de weblezer ongeduldig is, dat hij/zij sowieso al langzamer leest en dat lange uiteenzettingen daar niet bij aansluiten. Doseer de informatie. Vermeld eerst kort en duidelijk de informatie die de lezer het meest aanspreekt, kom dieper in de tekst eventueel met uitleg, achtergronden en specificaties. Relevant De informatie moet voor de lezer relevant zijn, dat wil zeggen: nauwkeurig, doelgericht en actueel. Nauwkeurig: de feiten moeten kloppen; feiten en meningen zijn gescheiden, althans op informatieve sites. Doelgericht: geef alleen de informatie die relevant is voor uw boodschap. Actualiseer de inhoud van de site, zodat bezoekers terugkomen. Scanbaar Webpagina s zijn zelfstandige eenheden. Teksten op een pagina moeten zelfstandig leesbaar zijn. Maak webteksten scanbaar. Dat wil zeggen: deel de pagina overzichtelijk in. U kunt daarbij gebruik maken van scanelementen als (tussen)koppen en witregels. Verderop in dit hoofdstuk leest u hier meer over. Consistent Zorg ervoor dat uw perspectief ten opzichte van het onderwerp in de hele tekst gelijk is. De stijl mag enigszins variëren, maar vermijd hinderlijke stijlbreuken. Daarmee bedoelen we een consequent u- of ik-perspectief en een uniform woordgebruik. Vergroot het leesgemak door een consistente opmaak en pagina-indeling Geert Poort & Corona de Wert 19

Richtlijnen schrijven voor werkenbijmmc.nl

Richtlijnen schrijven voor werkenbijmmc.nl Richtlijnen schrijven voor werkenbijmmc.nl Myxt Web Solutions Ron Schöningh Helftheuvelweg 11 511 AV s-hertogenbosch Tel. 073 850 51 85 mail: ron@myxt.nl Inhoudsopgave 1. Schrijven voor het web 3 1.1 Lezen

Nadere informatie

Schrijven voor web & papier: verschillen, do s en don ts

Schrijven voor web & papier: verschillen, do s en don ts Schrijven voor web & papier: verschillen, do s en don ts Corona de Wert Dommel Communicatie www.dommelcommunicatie.nl Even voorstellen: Corona de Wert Inhoud Hoe lezen webbezoekers? Hoe speelt u in op

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Navigatie

Functioneel ontwerp. Navigatie Functioneel ontwerp Het functioneel ontwerp bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Navigatie 2. Lijst van alle pagina s 3. Paginaontwerp 4. Formulierontwerp 5. Grafisch ontwerp Navigatie Navigatie wordt

Nadere informatie

Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012

Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012 Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012 Whitepaper Online vindbaarheid Allebedrijvenin augustus 2012 Pagina 1 Een woord vooraf Je hebt een prachtige

Nadere informatie

A Inhoud. 2. De identiteit van de eigenaar van de website en het doel van de website staan genoemd.

A Inhoud. 2. De identiteit van de eigenaar van de website en het doel van de website staan genoemd. Beoordelingsformulier websites Afdeling Taal en Communicatie VU De schriftelijke communicatie-uitingen van de verzekeraar moeten begrijpelijk en duidelijk zijn voor de klant en afgestemd op diens taalniveau.

Nadere informatie

Checklist opmaken van een e-mail nieuwsbrief Sendt

Checklist opmaken van een e-mail nieuwsbrief Sendt sendt Checklist opmaken van een e-mail nieuwsbrief Sendt MailExpert BV Gouw 60 1441 CR Purmerend T 0299 316062 E info@mailexpert.nl W mailexpert.nl Sendt Gouw 60 1441 CR Purmerend T 0299 685572 E info@sendt.nl

Nadere informatie

Tekstbureau Duidelijk Zo

Tekstbureau Duidelijk Zo Tekstbureau Duidelijk Zo Praktische tips voor het schrijven van webteksten De stijl verbeteren betekent de gedachte verbeteren. (Friedrich Nietzsche) Om te beginnen Iedereen kan schrijven. Goed schrijven

Nadere informatie

Zoekmachine Optimalisatie (SEO)

Zoekmachine Optimalisatie (SEO) Zoekmachine Optimalisatie (SEO) Dit ebook wordt u geheel gratis aangeboden door Usense - Dé Online Marketing Specialist. Zoekmachine Optimalisatie Zoekmachine optimalisatie, oftewel SEO, gaat over het

Nadere informatie

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Pagina 1 Inhoud 1 Opbouw van

Nadere informatie

Handleiding Melkvee Connect

Handleiding Melkvee Connect Handleiding Melkvee Connect Inhoudsopgave 1. Wat kun je ermee en hoe werkt het?... 1 2. Je eigen account bewerken... 2 3. Deelnemen aan een netwerk... 4 4. Een netwerk starten... 6 5. Nieuwsberichten plaatsen...

Nadere informatie

Websitecheck. Taak en Tekst voor websites die werken. www.jouwsite.nl

Websitecheck. Taak en Tekst voor websites die werken. www.jouwsite.nl Taak en Tekst voor websites die werken www.jouwsite.nl Websitecheck Taak en Tekst, www.taakentekst.nl Buijs Ballotstraat 27A, 2563 ZH Den Haag 06-13935470 1 Websitecheck Website: Eigenaar: Datum: www.jouwsite.nl

Nadere informatie

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. Versie 2.2 - juni 2014. Websites voor het onderwijs. Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld.

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. Versie 2.2 - juni 2014. Websites voor het onderwijs. Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld. HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding Versie 2.2 - juni 2014 Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld.nl/handleiding Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.2 Pagina 1 Inhoud Inhoud

Nadere informatie

Digitale didactiek. Docentendagen. Diny Ebrecht Marjo Stalmeier Open Universiteit 7-3-2013 1 1

Digitale didactiek. Docentendagen. Diny Ebrecht Marjo Stalmeier Open Universiteit 7-3-2013 1 1 Digitale didactiek Docentendagen Diny Ebrecht Marjo Stalmeier Open Universiteit 7-3-2013 1 1 Van arrangement naar Toparrangement Kwaliteitscriteria Valkuilen Richtlijnen en Tips 7-3-2013 2 2 Kwaliteit

Nadere informatie

Schrijven voor het web

Schrijven voor het web De link met je toekomst Schrijven voor het web Fransien Roovers 6 februari 2015 Hoe lezen mensen webteksten? uit eyetracking blijkt: in F-vorm belangrijk: niet het einde! Scherm vs. papier Van het scherm

Nadere informatie

Scanbaar schrijven voor de ongeduldige weblezer

Scanbaar schrijven voor de ongeduldige weblezer WHITEPAPER Scanbaar schrijven voor de ongeduldige weblezer Auteur: Sophie Beijerbacht - Communicatiespecialist Copyright 2012, Zig Websoftware B.V. Samenvatting Schrijven voor het web; er komt best wat

Nadere informatie

Checklist voor een knallende website

Checklist voor een knallende website Met deze checklist scan je je bedrijfswebsite op een aantal onderdelen. Ontdek de sterke punten van je website en welke punten je nog kunt verbeteren. De checklist maakt je bewust van de zaken die bepalen

Nadere informatie

AANWIJZINGEN VOOR HET SCHRIJVEN VAN VERHALEN VOOR

AANWIJZINGEN VOOR HET SCHRIJVEN VAN VERHALEN VOOR AANWIJZINGEN VOOR HET SCHRIJVEN VAN VERHALEN VOOR WWW.ZEEUWSEANKERS.NL Denk van tevoren goed na over de inhoud van de tekst: wát wil je precies aan de lezer vertellen? Hou daarbij in het oog wat de bezoeker

Nadere informatie

Schrijven van studiemateriaal

Schrijven van studiemateriaal Schrijven van studiemateriaal BKO workshop 25 oktober 2012 Door Marjo Stalmeier Programma van vandaag Kennismaking Focus van deze workshop Formuleren van teksten: theorie en oefenen Lunchpauze Structureren

Nadere informatie

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG EBUILDER HANDLEIDING De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl info@exed.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Een korte introductie over het Ebuilder» Navigatie» Snelnavigatie Pagina s Hier vind

Nadere informatie

Welkom bij onze presentatie. Internet Marketing + Webteksten. door: Daisy Leenders en Susan Hermens

Welkom bij onze presentatie. Internet Marketing + Webteksten. door: Daisy Leenders en Susan Hermens Welkom bij onze presentatie Internet Marketing + Webteksten door: Daisy Leenders en Susan Hermens Even voorstellen.. Wie zijn we en wat doen we? - E&A BEST Websolutions / Daisy Leenders - Kliktaal / Susan

Nadere informatie

Haal meer uit je website

Haal meer uit je website Haal meer uit je website 10 Tips om je website te optimaliseren Je hebt 100 bezoekers per dag, met soms een piek van 200 bezoekers per dag. Maar wat doe je met deze bezoekers? Hoeveel procent van deze

Nadere informatie

De vijf. belangrijkste. ondernemersvragen. over websites...

De vijf. belangrijkste. ondernemersvragen. over websites... De vijf belangrijkste ondernemersvragen over websites... ...en de antwoorden van VVBS. VVBS Webservices behoort tot de nieuwste generatie webbouwers. Ingewikkeld doen over websites staat niet in ons woordenboek.

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Schrijven van studiemateriaal

Schrijven van studiemateriaal Schrijven van studiemateriaal BKO workshop 8 mei 2012 Door Marjo Stalmeier Programma van vandaag Kennismaking Focus van deze workshop Formuleren van teksten: theorie en oefenen Lunchpauze Structureren

Nadere informatie

Hoe bouw ik een goede website?

Hoe bouw ik een goede website? Hoe bouw ik een goede website? Inleiding Stel, u heeft een eigen bedrijf en u wilt een website. U hebt gezien dat u zelf een site kunt bouwen met behulp van gratis tools die sommige providers aanbieden.

Nadere informatie

Handleiding Online Ondernemingsplan IMK

Handleiding Online Ondernemingsplan IMK Handleiding Online Ondernemingsplan IMK voor de Gebruiker Versie 2.0 Ondanks dat er de grootst mogelijke zorg is besteed aan het 'Online Ondernemingsplan IMK' blijft er de kans bestaan op een technische

Nadere informatie

OPDRACHT PERSBERICHT SCHRIJVEN

OPDRACHT PERSBERICHT SCHRIJVEN OPDRACHT PERSBERICHT SCHRIJVEN Persbericht Een persbericht is een prachtige vorm van free publicity. Het gericht sturen van persberichten kan een flinke publicitaire waarde hebben. Daarbij kan dit soort

Nadere informatie

Een website omzetten naar WordPress

Een website omzetten naar WordPress 1 Een website omzetten naar WordPress Er zijn talloze programma s beschikbaar om websites te maken. In de titels Basisgids Websites maken met WordPress en Websites maken met WordPress voor senioren wordt

Nadere informatie

Uw website optimaliseren voor zoekmachines

Uw website optimaliseren voor zoekmachines Uw website optimaliseren voor zoekmachines Waarom zou je optimaliseren? Met een goede website of goed product ben je er nog niet. Wanneer je product of dienst namelijk niet bekend is bij de gebruiker,

Nadere informatie

Schrijven voor internet

Schrijven voor internet Schrijven voor internet Wat gaat er mis en hoe kan het beter? Amersfoort, 4 februari 2016 Wie is Xenia? Xenia Wassenbergh, geboren in Amsterdam. Is drs. Europese Studies (UvA). Schrijft sinds 1992 voor

Nadere informatie

Checklist. Een nieuwe website, hoe begin ik er aan?

Checklist. Een nieuwe website, hoe begin ik er aan? Checklist Een nieuwe website, hoe begin ik er aan? 1 1. DOEL Een goede website maakt geïntegreerd deel uit van de communicatie van het bedrijf. :: Doelstellingen. Wat zijn op heden de belangrijkste doelstellingen

Nadere informatie

HOE ZORG JE ERVOOR DAT JE WEBSITE GOED VINDBAAR IS?

HOE ZORG JE ERVOOR DAT JE WEBSITE GOED VINDBAAR IS? GRATIS TOOLKIT! HOE ZORG JE ERVOOR DAT JE WEBSITE GOED VINDBAAR IS? Met deze Toolkit kun je zelf aan de slag met je website. Stap voor stap neem ik je mee naar een effectieve en vindbare website! 14 interessante

Nadere informatie

Handleiding Schrijven voor het web

Handleiding Schrijven voor het web Handleiding Schrijven voor het web Door: Bedrijf: Web: Gerrit Hopster De Digitale regio www.dedigitaleregio.nl Praktische Handleiding: Schrijven voor het web Inleiding Voor u ligt de handleiding praktisch

Nadere informatie

E-mailmarketing whitepaper

E-mailmarketing whitepaper E-mail marketing E-mailmarketing whitepaper 1. Inleiding 3 2. Elementen in een mailing 4 3. Contentstrategie 5 4. Planning 7 5. Tips & Tricks 8 6. Statistieken 9 7. Hulp nodig? 10 2 Inleiding Dit document

Nadere informatie

SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN

SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN STAPPENPLAN WEBSITE BOUWEN Online ondernemers behalen drie procent meer omzet dan hun offline collega's, zo blijkt uit onderzoek. Een goede reden om als mkb er online aanwezig

Nadere informatie

Handleiding Mijneigenweb.nl

Handleiding Mijneigenweb.nl Handleiding Mijneigenweb.nl Inhoud 1 Inloggen 2 Kleurenschema en lettertype 2.1 Kies een standaard kleurenschema 2.2 Kleurenschema en lettertypes aanpassen/ zelf samenstellen 3 Logo 4 Visual 4.1 Eigen

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

WEBSITE USABILITY. white-paper

WEBSITE USABILITY. white-paper WEBSITE USABILITY white-paper Alle rechten voorbehouden Het is niet toegestaan deze white-paper aan derden te verstrekken of te verkopen. Het is niet toegestaan de inhoud van deze white-paper elders te

Nadere informatie

Handleiding: Hoog in Google!

Handleiding: Hoog in Google! Handleiding: Hoog in Google! Iedereen wilt graag dat zijn of haar internetsite als één van de eersten getoond wordt wanneer er in Google wordt gezocht. Dit kun je bereiken via: techniek en content. De

Nadere informatie

Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten

Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten 2015 Annie Massop Hart en Ziel Marketing - Alle rechten voorbehouden - 1 Inleiding Dit stappenplan sluit aan op de workshop Hoe je intuïtief

Nadere informatie

Handleiding competitie.nevobo.nl

Handleiding competitie.nevobo.nl De competitiewebsite, welke via http://competitie.nevobo.nl/ te bereiken is, wordt steeds belangrijker in de volleybalcompetities van de Nevobo. In dit document vindt u informatie over de werking van deze

Nadere informatie

Ontdek beleef. het nieuwe INTRANET

Ontdek beleef. het nieuwe INTRANET & Ontdek beleef het nieuwe INTRANET Waarom? WE HEBBEN EEN NIEUW INTRANET WAAROM? Omdat we vinden dat jij centraal mag staan! Net als je collega s beschik je over een hoop kennis, ervaring en ideeën. Daar

Nadere informatie

Schrijven voor het web

Schrijven voor het web Schrijven voor het web Aan teksten voor het web worden andere eisen gesteld dan aan papieren teksten. Denk alleen al aan de beperkte ruimte die het beeldscherm biedt. Doel van dit boekje is u een handleiding

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Handleiding Joomla 3.x

Handleiding Joomla 3.x Handleiding Joomla 3.x Hoe maak ik een categorie aan? Geschreven: Sandra van der Heijden (2015) AdviesMies Waarom categorieën aanmaken? Categorieën zijn van belang binnen een website. Met het aanmaken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding CMS ouderenzorgutrecht.nl

Gebruikershandleiding CMS ouderenzorgutrecht.nl IVVU Gebruikershandleiding CMS ouderenzorgutrecht.nl datum 15 februari 2011 IVVU opdrachtgever projectnummer 8374 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Basishandelingen 4 1.1 Ik wil mijn pagina s op ouderenzorgutrecht.nl

Nadere informatie

Van lead naar klant. Alles wat u moet weten over leads

Van lead naar klant. Alles wat u moet weten over leads Van lead naar klant Alles wat u moet weten over leads Leads Voor de meeste websites is hét doel: leads. Ofwel, mensen of bedrijven die interesse hebben in uw product of dienst., potentiële klanten dus.

Nadere informatie

De Valkeniers. Handleiding DeValkeniers.nl voor leiding, bestuur en andere redacteuren. Versie 1.0. Door Iwan, Jarno, Iris en Erik

De Valkeniers. Handleiding DeValkeniers.nl voor leiding, bestuur en andere redacteuren. Versie 1.0. Door Iwan, Jarno, Iris en Erik De Valkeniers Handleiding DeValkeniers.nl voor leiding, bestuur en andere redacteuren Versie 1.0 Door Iwan, Jarno, Iris en Erik DeValkeniers.nl Handleiding Redacteur DeValkeniers.nl 1 Inhoud DeValkeniers.nl

Nadere informatie

Handleiding Website Laatste update: april 2014

Handleiding Website Laatste update: april 2014 Laatste update: april 2014 1. Google Search Tijdens de ontwikkeling van uw website werd er veel aandacht besteed aan optimalisatie voor zoekmachines zoals Google. Dit onder andere door de broncode technisch

Nadere informatie

Schr jfwijzer. Versie: 1.0 // Datum: 22 juni 2012. Praktische Richtlijnen voor websites

Schr jfwijzer. Versie: 1.0 // Datum: 22 juni 2012. Praktische Richtlijnen voor websites Schr jfwijzer Versie: 1.0 // Datum: 22 juni 2012 Praktische Richtlijnen voor websites 1. Inleiding 3 2. Toegankelijkheid 3 3. Templates 3 4. Criteria online content 3 4.1 Structuur 3 4.1.1 Structuurmiddelen

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

Gratis e-book Checklist Webteksten Door René Greve, Webteksten en SEO, (www.renegreve.nl)

Gratis e-book Checklist Webteksten Door René Greve, Webteksten en SEO, (www.renegreve.nl) Dit is versie 2.1 (april 2009) Kijk voor de nieuwste versie op: www.renegreve.nl/e-books/ Copyright: Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van René Greve verveelvoudigd

Nadere informatie

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw LinkedIn Simpel: Je Profiel EBoekje voor starters Annet van Betuw Februari 2015 Over dit boekje Dit Eboekje is de weergave van de webinars LinkedIn Simpel: Je Profiel van 24 september 2014 en 8 oktober

Nadere informatie

16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE

16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE 16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE 1. Bepaal uw e-mail marketing strategie Wat wilt u bereiken met uw e-mail marketingcampagne? Wilt u naamsbekendheid creëren, de verkoop van een product

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gebeurtenissen meten met event tracking

Inhoudsopgave. Gebeurtenissen meten met event tracking Gebeurtenissen meten met event tracking Inhoudsopgave Inleiding... 2 Verschillen tussen event tracking en virtuele paginavertoningen... 2 Event tracking instellen... 2 Rapporten voor gebeurtenissen...

Nadere informatie

Deze week: - Bespreken 2 websites - kleur - MBTI - Opdracht wat moet er voor volgende week af zijn?

Deze week: - Bespreken 2 websites - kleur - MBTI - Opdracht wat moet er voor volgende week af zijn? Deze week: - Bespreken 2 websites - kleur - MBTI - Opdracht wat moet er voor volgende week af zijn? Vormgeving in relatie tot verschillende doelgroepen Hoe kun je mensen groeperen? oefening [ met z n

Nadere informatie

SEO whitepaper. 1. Inleiding 3. 2. Wat is SEO? 4. 3. Onderdelen SEO 5. 4. Praktische SEO tips 8. 5. Hulp nodig? 10

SEO whitepaper. 1. Inleiding 3. 2. Wat is SEO? 4. 3. Onderdelen SEO 5. 4. Praktische SEO tips 8. 5. Hulp nodig? 10 SEO SEO whitepaper 1. Inleiding 3 2. Wat is SEO? 4 3. Onderdelen SEO 5 4. Praktische SEO tips 8 5. Hulp nodig? 10 2 Inleiding Dit document is met grote zorgvuldigheid opgesteld, echter kunnen fouten voorkomen.

Nadere informatie

HANDLEIDING VAN DE BELGAcoM BIZZ SITE BUILDER Met de tool die Uw Zaak Verdient Online aanbiedt, creëert u in enkele minuten uw website. U hoeft zelfs niet meteen alle pagina s te ontwerpen, want u kan

Nadere informatie

Handleiding teksteditor

Handleiding teksteditor In deze handleiding leggen we de werking van de teksteditor uit. De teksteditor wordt gebruikt voor het bewerken van tekst. Uw tekstpagina s bewerkt u met deze editor, maar u vindt m op vele plekken terug.

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Tips voor een gebruiksvriendelijke website

Tips voor een gebruiksvriendelijke website Cre@ctiv Webdesign, digitale marketing & grafisch ontwerp Tips voor een gebruiksvriendelijke website Stenenmolenstraat 162 2800 Mechelen +32 15 68 06 76 +32 472 33 64 98 info@creactivmarketing.com Inleiding

Nadere informatie

Sdu Jurisprudentie Handleiding

Sdu Jurisprudentie Handleiding Sdu Jurisprudentie Handleiding Inloggen Om in te loggen, klikt u op de knop Log in in de rechterbovenhoek van het scherm. Vul vervolgens uw gebruikersnaam in en klik op Log in. Er wordt nu gevraagd om

Nadere informatie

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE Het Doit beheer systeem is een modulair opgebouwd systeem waarin modules makkelijk kunnen worden toegevoegd of aangepast, niet iedere gebruiker zal dezelfde

Nadere informatie

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden.

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Testplan prototype Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Hierbij wordt een happy flow scenario aan de respondenten voorgelegd met daarin taken die

Nadere informatie

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd Introductie Deze handleiding heeft tot doel een eenvoudige stap voor stap handleiding te zijn voor eindgebruikers van CMS Made Simple

Nadere informatie

Web Presence Builder. Inhoud

Web Presence Builder. Inhoud Web Presence Builder Inhoud Inhoud... 1 Wat is Web Presence Builder?... 2 Het categoriescherm... 2 De eerste stappen naar een eigen website... 3 Onderwerp selecteren en website naam aanpassen... 3 Vooraf

Nadere informatie

ActiveBuilder Handleiding

ActiveBuilder Handleiding ActiveBuilder Handleiding Auteur: TalkActive I/S Datum: Juli 2004 Versie: R. 1.01 Taal: Nederlands Copyright 2004 - Talk Active alle rechten voorbehouden. Inhoud: 1. INTRODUCTIE...2 2. SNEL STARTEN...3

Nadere informatie

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw LinkedIn Simpel: Je Profiel EBoekje voor starters Annet van Betuw 11 juni 2015 Over dit boekje Dit Eboekje is de weergave van het webinar LinkedIn Simpel: Je Profiel van 11 juni 2015 en gebaseerd op eerdere

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement Handleiding CROW Kennisbank Contentmangement 4-7-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels

Nadere informatie

De Kleine WordPress Handleiding

De Kleine WordPress Handleiding Introductie Dit is geen uitgebreide handleiding om een WordPress website of blog mee te bouwen. Het is ook geen overzicht van alle aspecten die een WordPress website zo bijzonder maken en geen verhandeling

Nadere informatie

Dit is een Expert blog artikel van EDUwebsupport

Dit is een Expert blog artikel van EDUwebsupport Dit is een Expert blog artikel van EDUwebsupport Website teksten Het schrijven van teksten is een vak. Of je nu teksten schrijft voor een brochure, een white paper, de krant of een webpagina, er is een

Nadere informatie

Communicatie voor iedereen

Communicatie voor iedereen Communicatie voor iedereen 7 basiselementen: 1. Kies bewust de communicatiemix 2. Zorg dat iedereen de informatie vindt 3. Bouw de communicatie logisch op 4. Gebruik een toegankelijke lay-out 5. Zorg voor

Nadere informatie

IMPACTS SITES BEZOOM V2.1 GEBRUIKSAANWIJZING

IMPACTS SITES BEZOOM V2.1 GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD I. LOGIN IMPACTS SITES BEZOOM V2.1 GEBRUIKSAANWIJZING II. BEHEER UW WEBSITE 1. ONDERWERP A. Informatie B. Contactpersoon C. Links D. Footer E. Favicon 2. CMS A. Toevoegen (een pagina) B. SEO 3.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding websitebeheer m.b.v. Wordpress

Gebruikershandleiding websitebeheer m.b.v. Wordpress Gebruikershandleiding websitebeheer m.b.v. Wordpress Saft Websites Gebruikershandleiding Wordpress pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Inloggen in administratorgedeelte Informatie

Nadere informatie

Klantgericht (online) communiceren. in 5 stappen. Whitepaper

Klantgericht (online) communiceren. in 5 stappen. Whitepaper Klantgericht (online) communiceren in 5 stappen Whitepaper Index Klantgericht communiceren in 5 stappen 3 Klantgericht communiceren, waarom zou ik? 4 Aan de slag! 5 5-stappenplan klantgericht communiceren

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Landelijk Hoofdluis Protocol voor het Primair Onderwijs Quick start Schoolenik.nl voor de School Coördinator Hoofdluis

Landelijk Hoofdluis Protocol voor het Primair Onderwijs Quick start Schoolenik.nl voor de School Coördinator Hoofdluis Landelijk Hoofdluis Protocol voor het Primair Onderwijs Quick start Schoolenik.nl voor de School Coördinator Hoofdluis 1.1 Inleiding Schoolenik.nl is het sociale netwerk van jouw school. In Schoolenik.nl

Nadere informatie

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw LinkedIn Simpel: Je Profiel EBoekje voor starters Annet van Betuw 25 september en 8 oktober 2014 Over dit boekje Dit Eboekje is de weergave van de webinars LinkedIn Simpel: Je Profiel van24 september en

Nadere informatie

Werkschrift : Hoe werk ik op WikiKids?

Werkschrift : Hoe werk ik op WikiKids? Werkschrift : Hoe werk ik op WikiKids? WERKBOEK WIKIKIDS Welkom bij het werkboek van WikiKids. In dit werkboek staan opdrachten waarmee je stap voor stap leert werken met WikiKids. Er staan 15 opdrachten

Nadere informatie

Meer Winst Met Je Website MEER WINST MET JE WEBSITE!

Meer Winst Met Je Website MEER WINST MET JE WEBSITE! MEER WINST MET JE WEBSITE! Wat is het doel van jouw website? Wat wil je dat de bezoekers doen? En doen ze dat nu ook? Of kijken ze doelloos rond om daarna weer te verdwijnen. Vandaag gaan we kritisch naar

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement Handleiding CROW Kennisbank Contentmanagement Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels in de navigatie...

Nadere informatie

Bron: SEMPO.org, 2009

Bron: SEMPO.org, 2009 Even vooraf o site niet in Google? Geen zoekresultaat! o google heeft marktaandeel van 95%! o arbeids- en kennis intensief; o dynamisch: 400 veranderingen in 2009! o iedereen is online: 90% van de huishoudens!

Nadere informatie

SCHRIJVEN VOOR HET WEB

SCHRIJVEN VOOR HET WEB Trefwoorden Webtekst Content Beeldschermlezer MAX DOHLE SCHRIJVEN VOOR HET WEB Houdt het kort en overzichtelijk (deel 4) Deze reeks artikelen over het schrijven van websites behandelt de basisregels voor

Nadere informatie

Welkom bij Sitebuilder, een praktijksite maken in 5 stappen.

Welkom bij Sitebuilder, een praktijksite maken in 5 stappen. Welkom bij Sitebuilder, een praktijksite maken in 5 stappen. Wat is sitebuilder Site Builder is een uiterst gebruiksvriendelijk en zeer uitgebreid product waarmee u snel een eigen praktijkwebsite kunt

Nadere informatie

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER INLEIDING Voor de Veilig Thuis organisaties is in opdracht van de VNG blended learning trainingsmateriaal ontwikkeld door VanMontfoort en Augeo over de thema s Kindermishandeling

Nadere informatie

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE 10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE Is uw website aan vernieuwing toe? Pas deze tips toe en haal meer uit je website De laatste jaren zien we grote veranderingen op het gebied van webdesign.

Nadere informatie

Websites aanpassen. Voor iedereen.

Websites aanpassen. Voor iedereen. Websites aanpassen. Voor iedereen. Teksten aanpassen en afbeeldingen toevoegen. Links naar andere pagina s of documenten. Pagina s toevoegen, kopiëren en verplaatsen. Ondersteuning voor meerdere talen.

Nadere informatie

Masterclass Webteksten. & Snelsite

Masterclass Webteksten. & Snelsite Masterclass Webteksten & Snelsite 6 juli 2016 Programma 1. Introductie 2. De feiten op een rij 3. Tips voor de opmaak 4. Tips voor de vindbaarheid 5. Afsluiting & vragen De feiten op een rij 1. Teksten

Nadere informatie

Hyves handleiding voor de Groenteman

Hyves handleiding voor de Groenteman Hyves handleiding voor de Groenteman In deze speciale Hyves handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist Hyves

Nadere informatie

(5) Handleiding verhalen invoeren www.geheugenvanoost.nl

(5) Handleiding verhalen invoeren www.geheugenvanoost.nl 1: Log in (5) Handleiding verhalen invoeren www.geheugenvanoost.nl Klik op de homepage op LOG IN (links onder). Je komt dan op de Log in pagina: Hier vul je in: 1. jouw persoonlijk gebruikersnaam 2. je

Nadere informatie

Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten)

Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten) Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten) Basisschoolnet Apeldoorn Inhoudsopgave: Aanmelden (voor ouders) pag. 2 Profiel pag. 9 Groepen pag. 14 Contacten pag. 20 Berichten pag. 23 Foto

Nadere informatie

Vanwege het belang van een goede positionering in de zoekmachines maakt dit standaard onderdeel uit van alle door Webstijl ontwikkelde websites.

Vanwege het belang van een goede positionering in de zoekmachines maakt dit standaard onderdeel uit van alle door Webstijl ontwikkelde websites. In webstijl layout / briefpapier Shortlist vooraf, pagina 1 (webstijl opmaak) Link naar website en nieuwsbrief voor meer tips. 3 product actions op pag 1. met de zaak logo bij webactief. 10 internet marketing

Nadere informatie

Schoolwebsite.nu. Snel aan de slag met uw website. Versie 4.0

Schoolwebsite.nu. Snel aan de slag met uw website. Versie 4.0 Schoolwebsite.nu Snel aan de slag met uw website Versie 4.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Voor dat u begint... 4 3 Teksten op de website... 6 4 Groepspagina s... 8 5 De groepspagina...

Nadere informatie

AdCalls instellen !!! AdCalls. Installatiehandleiding. TITEL Handleiding AdCalls. DATUM 19 februari 2014 VERSIE 1.1

AdCalls instellen !!! AdCalls. Installatiehandleiding. TITEL Handleiding AdCalls. DATUM 19 februari 2014 VERSIE 1.1 AdCalls Installatiehandleiding TITEL Handleiding AdCalls DATUM 19 februari 2014 VERSIE 1.1 2 Inhoudsopgave # Titel Bladzijde 1. Introductie 3 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 4.3 Uw website(s) koppelen

Nadere informatie

Xsite - easy content management

Xsite - easy content management Xsite - easy content management www.fullmoon.nl/xsite Datum: Juni 2011 1 É c h t e e nvoudig w ebsiteonderhoud Xsite is het online Content Management Systeem (CMS) van Fullmoon, waarmee u snel en eenvoudig

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Gastenboek creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Umbraco Gebruikershandleiding

Umbraco Gebruikershandleiding Umbraco Gebruikershandleiding Aan de slag gaan met Umbraco 1.1 Aanmelden Umbraco is een web publishing systeem dat gemakkelijk te gebruiken is door de gebruikers en heeft geen hoge hard- en software vereisten.

Nadere informatie