Schrijven voor het web

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schrijven voor het web"

Transcriptie

1 Schrijven voor het web Geert Poort & Corona de Wert

2 Inhoudsopgave 1 Formuleer uw strategische uitgangspunten Ontwerp een overzichtelijke webstructuur Zorg voor herkenbare webpagina s Speel in op het leesgedrag van de webgebruiker Hanteer de basisprincipes voor webteksten Kies een passende schrijfstijl Schrijf pakkende zinnen en woorden Ga slim om met hyperlinks in de tekst Maak uw site vindbaar voor zoekmachines Test de usability van uw site...39 Webadressen...43 Bronnen Geert Poort & Corona de Wert 1

3 1 Formuleer uw strategische uitgangspunten Wat is een goede website? Een prangende vraag voor veel webredacteuren. Een vraag ook die we niet zonder meer kunnen beantwoorden. Wat effectief is, hangt in belangrijke mate af van wíe u wilt bereiken en wát u wilt bereiken. Bovendien hebt u te maken met een webgebruiker die zich niet zo maar in een bezoeker transformeert. U zult hem of haar moeten verleiden een bezoek te brengen aan uw site. Dat lukt alleen als u weet in te spelen op de informatiebehoeften of interesses van webgebruikers. Wie een website ontwikkelt, moet vooraf een helder antwoord formuleren op een groot aantal vragen. De antwoorden legt u vast in een webstrategie. Een strategie vertelt waar u nu staat, waar u heen wilt en via welke weg u dat gaat bereiken. Het is een instrument om uw site te kunnen inrichten, te beheren en bij te stellen. De webstrategie geeft richting aan keuzes en beslissingen over bijvoorbeeld structuur, navigatie, vormgeving of contentsoorten. Het is de leidraad voor iedereen die betrokken is bij de website. Denk aan: vormgevers, webbouwers, contentleveranciers en management. Als webredacteur hebt u een verantwoordelijkheid in het ontwikkelen van de webstrategie. Alleen als u meedenkt, meepraat en meebeslist over de uitgangspunten van uw site, bent u (blijvend) in staat effectieve teksten te (laten) schrijven. Dat wil zeggen: teksten die zijn afgestemd op uw specifieke doelgroep(en) en die beantwoorden aan de doelstellingen van uw organisatie én van de bezoekers. Een webstrategie bevat de volgende onderdelen: Doelgroep: wie wil ik bereiken? Doel: welk effect wil ik bereiken? Boodschap: wat bied ik aan om de doelstelling te realiseren? Doelgroep Wat zijn de onderscheidende kenmerken van uw doelgroep? Hoe communiceert uw doelgroep? Welke informatiebehoeften heeft zij? Wat motiveert de doelgroep(en) om uw website te bezoeken? Welk belang heeft uw doelgroep bij uw informatie of product? De antwoorden op bovenstaande vragen zijn cruciaal voor een effectieve site én voor effectieve teksten. Breng de kenmerken van de doelgroep(en) zoveel mogelijk in kaart. Wat is de leeftijd, opleiding, regio, het inkomen en het bestedingspatroon van de beoogde doelgroep? Gaat het om ondernemers, particulieren, ambtenaren, docenten, scholieren, ouderen, jongeren, mannen, vrouwen? Wat zijn hun interesses? Kennen zij uw organisatie of uw product of dienst? Hebben zij er belangstelling voor? Alleen als u weet wie uw doelgroep precies is, kunt u beargumenteerde keuzes maken voor de inrichting en invulling. U hebt al veel kennis in huis. De klantenservice, helpdesk of publieksbalie hebben vaak een goed beeld van wie precies de klanten zijn en met welke vragen zij aankloppen. In marktonderzoeken vindt u een cijfermatige onderbouwing van deze bevindingen. Raadplaag ook marktonderzoeken van uw branche- of sectororganisatie Geert Poort & Corona de Wert 2

4 Het is slim om ook uw (potentiële) bezoekers zélf aan het woord te laten. Formeer een klankbordgroep bestaande uit een dwarsdoorsnede van de doelgroep. Vraag hen naar hun interesses, informatiebehoeften, voorkeuren, verwachtingen en hun mediagebruik. Span u in om alle relevante kenmerken boven tafel te krijgen. Boort u een compleet nieuw marktsegment aan, dan is het Centraal Bureau voor de Statistiek een goed startpunt. Aanvullende bronnen zijn (internationale) onderzoeksbureaus als comscore, Forrestor, Jupiter, Nielsen Netratings, Multiscope, Stir en emarketer. Doelstelling In het algemeen kan een website vier doelen hebben. U kunt ze onderling combineren: Informeren De site verstrekt informatie zoals nieuws, voorlichting, productinformatie of bedrijfsinformatie. Communiceren Aanbieder en bezoeker van de site communiceren onderling door middel van , fora, weblogs of andere vormen van user generated content. Ook tussen bezoekers onderling vindt communicatie plaats. Transfer De site bevat een aanbod van producten en diensten. Bezoekers kunnen bestellingen doen en orders afhandelen. Service Bezoekers vinden op de site service-informatie. Voorbeelden zijn tips en adviezen voor het gebruik of onderhoud van een product, checklists of handreikingen. Ook modules als track and trace, online planning van afspraken of locaties zijn als service-informatie aan te duiden. Wanneer is uw doelstelling gerealiseerd? Het ontwikkelen van een website kost tijd, geld én energie. U wilt waarschijnlijk weten wat het oplevert, en anders uw directeur of manager wel. Formuleer uw doelstelling in meetbare eindresultaten (SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). Zo creëert u een duidelijk ijkpunt én een basis voor eventuele aanpassingen. Enkele voorbeelden: De website van gemeente X bevat op 31 december 2010 een online digitaal loket met 10 digitale producten die de gebruiker kan aanvragen en zonodig kan afrekenen. of De website stelt organisatie Y in staat efficiënter te werken. In januari wordt 25% van de veelgestelde vragen die nu telefonisch worden beantwoord, afgehandeld via de rubriek FAQ s op de website. Koppel uw webdoelstellingen bij voorkeur aan de organisatiedoelstellingen. Als duidelijk is hoe de website bijdraagt aan het realiseren van corporate doelstellingen, krijgt de website een verankering in het bedrijfsproces. Een abstracte bedrijfswaarde als klantgerichtheid bijvoorbeeld krijgt op de website gestalte in servicegerichte hulpmiddelen als een track and tracemodule of een online helpfunctie. Deze modules bewijzen dat de organisatie klantgericht denkt zonder dat het met zoveel woorden gezegd hoeft te worden Geert Poort & Corona de Wert 3

5 De algemene doelen (informeren, communiceren, transfer, service) bepalen het kader waarbinnen teksten geschreven worden. Teksten voor een informatieve site stellen andere eisen aan stijl en toonzetting dan teksten voor een site gericht op transfer. U leest er meer over in hoofdstukken 5 en 6. Boodschap Wat communiceert uw site? Welke producten of diensten biedt u aan? Is de site overwegend informatief, verkoopondersteunend of juist uitsluitend gericht op verkoop? Het is slim om deze vragen te beantwoorden vanuit het perspectief van de bezoeker. Voorbeeld: Als inwoner van de gemeente X kunt u via het digitaal loket snel en eenvoudig gemeentelijke producten aanvragen (en zonodig afrekenen) op elk moment dat u dat wilt. Voor het formuleren van de boodschap gaat u terug naar uw doelgroepanalyse: met welk doel bezoeken gebruikers de site? Vertaal uw eigen doelstelling naar een belang voor de gebruiker. Denk: wat wil mijn bezoeker aantreffen? In plaats van wat wil ik kwijt?. De eerste vraag helpt u om de boodschap te specificeren. Voorbeelden: U zoekt een cursus U wilt meer informatie U wilt een optie nemen U wilt zich direct inschrijven De (toekomstige) klant van dit opleidingsinstituut herkent zijn belang in één van deze keuzes. Elke keuze geeft richting aan de boodschap van het volgende scherm. Tot slot geeft de boodschap richting aan de interactieve functionaliteiten van uw site. Verkoopt u potten en pannen? Dan is het handig als de gebruiker op de site een webshop aantreft met het volledige assortiment en met een knop bestellen en afrekenen. Biedt uw site klanten een overzicht van financiële diensten, dan ligt een interactieve tool voor de hand waarmee gebruikers eenvoudig hun maandelijkse hypotheeklasten kunnen berekenen. Overige onderdelen van de webstrategie Een helder zicht op doelgroep, doel en boodschap is cruciaal voor een succesvolle website. Daarnaast zult u moeten nadenken over zaken als beheer, promotie en evaluatie. Leg deze onderwerpen zoveel mogelijk vast in plannen, die uitvoering geven aan uw webstrategie. Beheer Hoe wordt de site beheerd? Welke middelen hebt u nodig? Hoeveel geld en menskracht komen erbij kijken? Voor het antwoord op deze vragen grijpt u terug op de analyse van doelgroep, doelstelling en boodschap. Het beheer van de site omvat meer dan het beheren van content. In de praktijk wordt wel onderscheid gemaakt tussen contentbeheer en technisch beheer Geert Poort & Corona de Wert 4

6 Wilt u een up to date kennisportaal voor ondernemers lanceren, dan zal het inhoudelijke beheer - zoals het (her)schrijven en actualiseren van content, het vindbaar maken van artikelen en het archiveren ervan dagelijks menskracht kosten. Daarnaast is er een budget nodig voor het inkopen van kwalitatief goede content. Wilt u naast tekstuele content ook handige tools aanbieden, dan heeft u behoefte aan een technisch beheerder die zorgt dat alles blijft werken. Promotie Een website lanceren is één; uw bezoekers zullen m ook moeten vinden. Hoe gaat u ervoor zorgen dat uw website bekend wordt bij uw doelgroep? Hoe krijgt u het voor elkaar dat uw bezoeker met enige regelmaat terugkomt? Maak een promotieplan. Denk naast offlinepromotie (uw visitekaartjes, briefpapier, facturen en brochures) aan online-mogelijkheden. Zorg er in de eerste plaats voor dat u gevonden wordt door zoekmachines (hoofdstuk 9). En: staar u niet blind op uw eigen website. Wees actief op die plaatsen op het web waar uw doelgroep ervaringen uitwisselt over uw (soort) producten, bijvoorbeeld weblogs en sociale netwerken als Hyves, Myspace, LinkedIn en Twitter. Evaluatie Meten is weten. Als de doelstellingen scherp zijn geformuleerd, wilt u natuurlijk weten of u ze realiseert. Door te meten geeft u sturing: haalt u uw doelstellingen, dan kunt u ze wellicht nog wat ambitieuzer formuleren voor de komende periode. Haalt u ze (nog) niet, dan is er reden voor actie. Bijvoorbeeld andere content plaatsen, vaker actualiseren, extra interactiviteit aanbieden. Er zijn verschillende manieren om te evalueren. Voor het meten van kwantitatieve gegevens zoals het aantal bezoekers of het aantal pageviews per bezoek maakt u gebruik van webstatistiek- of analyseprogramma s. Maar webstatistieken vertellen u lang niet alles. U krijgt weliswaar zicht op wát de bezoeker doet maar niet waaróm hij dat doet en wat hij van uw site vindt. Wilt u zicht krijgen op de waardering en beleving van (onderdelen van) uw site, dan moet u met de bezoeker in gesprek. In hoofdstuk 10 beschrijven we een aantal vormen van gebruikersonderzoek Geert Poort & Corona de Wert 5

7 2 Ontwerp een overzichtelijke webstructuur Hoe gaat u de content op uw site ordenen tot een logisch geheel? Welke criteria hanteert u bij de indeling van uw producten en diensten? Hoe maakt u webbezoekers in één oogopslag duidelijk wat uw site te bieden heeft? Vragen die te maken hebben met uw webstructuur: de manier waarop u de onderdelen van uw site indeelt en onderling laat samenhangen. Webstructuren We onderscheiden drie mogelijke structuren: Lineaire structuur Clusterstructuur Hiërarchische structuur Lineaire structuur Een lineaire structuur biedt de onderdelen van de website aan in een vaste presentatievolgorde: de gebruiker kan vooruit of achteruit bladeren, daarnaast zijn er weinig navigatiemogelijkheden. De lineaire structuur heeft sterke parallellen met de wijze waarop papieren media informatie aanbieden. Willen we de inhoud van bijvoorbeeld een literaire roman of een studieboek goed kunnen begrijpen, dan moeten we hoofdstuk 1 lezen voordat we aan hoofdstuk 2 beginnen enzovoorts. De auteur bepaalt de volgorde; de lezer heeft zich hiernaar te voegen. De lineaire structuur leent zich met name voor specifieke site-onderdelen waarin de volgorde vastligt. Denk aan een test, een enquête of een bestelformulier dat meerdere stappen bevat. De lineaire klikstroom staat dan in dienst van de boodschap. Met andere woorden: iemand die een online-enquête invult, zal begrijpen dat hij of zij eerst vraag 1 moet beantwoorden, voordat de volgende vraag wordt gepresenteerd. Het antwoord ( ja of nee ) stuurt namelijk de vraagvolgorde en -selectie. Clusterstructuur Een clusterstructuur ontsluit grote hoeveelheden data op basis van een (beperkt) aantal zoekcriteria. Deze criteria sluiten aan bij het zoekgedrag van de doelgroep. Een bekend voorbeeld van de clusterstructuur is de website funda.nl. De site biedt vele tienduizenden koopwoningen aan, verspreid over heel Nederland en in zeer uiteenlopende prijsklassen. De bezoeker kan op de homepage via twee selectiecriteria (regio en prijsklasse) dát aanbod clusteren dat bij zijn of haar wensen past. Clustering vindt plaats op basis van een database: de zoekvraag filtert de data op een zodanige manier dat de output op maat is gemaakt voor de gebruiker. Clusterstructuren zijn geschikt voor het ontsluiten van grote hoeveelheden data. Denk aan woningen, vacatures, publicaties of medewerkers binnen uw organisatie. Een clusterstructuur leent zich zowel voor de webstructuur als geheel als voor onderdelen van de site Geert Poort & Corona de Wert 6

8 Hiërarchische structuur De meest voorkomende webstructuur is de hiërarchische structuur of boomstructuur. Vanuit de homepage vertrekken verschillende takken, die zich vervolgens weer vertakken in nieuwe takken enzovoorts. Homepage Kids & Jeugd Volwassenen Ouderen Werk Vrije tijd Gezin Wonen Om de structuur overzichtelijk te houden, is het slim te werken met uniforme indelingscriteria. Met andere woorden: de takken zijn bij voorkeur ingedeeld volgens een duidelijk criterium. Welk criterium geschikt is, hangt samen met de manier waarop uw doelgroep uw content benadert en ervaart. Enkele voorbeelden: Indeling naar doelgroep: bijvoorbeeld ondernemers en particulieren Indeling naar thema: bijvoorbeeld werken, leren en recreëren Indeling naar geografie: bijvoorbeeld Zuid-, Midden- en Noord-Nederland Indeling naar fase: voor, tijdens en na een behandeling De keuze van een geschikt indelingscriterium voert u terug naar uw doelgroepanalyse. Op basis van de informatiebehoeften en het zoekgedrag van uw (toekomstige) webbezoekers kunt u beargumenteerde beslissingen nemen. Vaste onderdelen van de webstructuur De webstructuur wordt zichtbaar gemaakt in het navigatiemenu. Bezoekers verwachten dit menu bovenin de pagina of aan de linkerzijde. Werkt u met hoofd- en subnavigatie, plaats dan het menu van de hoofdnavigatie bijvoorbeeld bovenin de pagina en het subnavigatiemenu aan de linkerzijde. Vaste onderdelen van elke webstructuur zijn de zoekfunctie (weergegeven in een zoekvenster) en de home- en contactknop, aangeduid in tekst of met iconen. Afhankelijk van de doelgroep en doelstelling van uw site, kunt u de volgende elementen een plaats geven in de structuur: Taalkeuze, als de site is uitgevoerd in meerdere talen Printoptie, als u de bezoeker tekstuele content zonder weblay-out wilt aanbieden. Denk aan reisadviezen op of route-informatie op Instelling lettergrootte, vaak aangeduid met letters die oplopen in grootte Voorleesfunctie, ook wel Readspeaker genoemd. Een voorleesfunctie is een hulpmiddel voor slechtzienden en voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven Geert Poort & Corona de Wert 7

9 Bovengenoemde onderdelen zijn erop gericht de bezoeker extra service te bieden. Plaats ze bij voorkeur bij elkaar in een service navigatiemenu. Dat bevordert de herkenbaarheid en zichtbaarheid. Stappenplan De volgende stappen leiden u naar het ontwerp van een hiërarchische structuur: 1. Visualiseer de structuur Hebt u de site-onderdelen bepaald? Visualiseer de webstructuur in een boom met een stroomdiagram of wireframe. Dat helpt om overzicht te krijgen op breedte en diepte. 2. Kies een duidelijk indelingscriterium Structureer bij voorkeur op basis van een duidelijk en uniform criterium dat aansluit bij het zoekgedrag en de logica van uw doelgroep. 3. Beperk het aantal items Beperk het aantal items in de structuur. Geef de webgebruiker iets te kiezen maar houd het aantal navigatiekeuzes overzichtelijk. Zeven items per navigatiemenu is een hanteerbaar aantal. Plaats de servicenavigatie in een afzonderlijk pad dat duidelijk te onderscheiden is van de inhoudelijke navigatie. 4. Voorkom oriëntatieverlies Structureer uw website zó dat de diepste laag drie tot vijf kliks van de homepage verwijderd is. Bij meer lagen treedt gemakkelijk oriëntatieverlies op. De diepte is ook van belang voor zoekmachines: deze indexeren vooral de eerste drie lagen van de site. Ook dit pleit voor een ondiepe structuur. 5. Bied personalisatiemogelijkheden Personaliseren is een handig hulpmiddel om uw doelgroep te bedienen met content op maat. U kunt dit op twee manieren doen: impliciet (op basis van surfgedrag) en expliciet (op basis van keuzes van de gebruiker). Voorbeeld: Sync.nl een webmagazine over de toenemende invloed van wetenschap en technologie op het bedrijfsleven past beide vormen van personalisatie toe. Sync.nl voorziet elk artikel van trefwoorden (tags) en legt per gebruiker (via een cookie) vast welke tags hij of zij bekijkt. Bij een volgend bezoek past de inhoud van Sync.nl zich daarop aan. Gebruikers die hun profiel willen aanpassen, klikken op het logo of op de button Je Voorkeuren. In de tagdial die vervolgens verschijnt, kunnen ze trefwoorden toevoegen en verwijderen en/of belangrijker en minder belangrijk maken. 6. Raadpleeg uw doelgroep Is de webstructuur duidelijk en toegankelijk? Vraag het uw doelgroep. Bijvoorbeeld met de hardopdenk-methode of de kaartsorteer-methode. Een toelichting op deze en andere vormen van gebruikersonderzoek vindt u in hoofdstuk Herhaal bovengenoemde stappen geregeld Een sitestructuur is dynamisch. Door veranderende wensen van gebruikers én van de organisatie komen er geregeld onderdelen bij of vallen items juist af. Alle reden dus om uw sitestructuur geregeld te checken op overzichtelijkheid en toegankelijkheid. Herhaal bovengenoemde stappen geregeld Geert Poort & Corona de Wert 8

10 3 Zorg voor herkenbare webpagina s Webpagina s staan in een andere samenhang tot elkaar dan papieren pagina s. Op websites komt u geen paragraaf- of paginanummers tegen. Ook staan ze niet in een vaste volgorde. Welk soorten webpagina s zijn er en waar moeten die aan voldoen? Soorten webpagina s We onderscheiden de volgende soorten webpagina s: Homepage De eerste pagina voor de sitebezoeker, tenzij deze via een zoekmachine of externe link op een willekeurig andere pagina belandt. Navigatiepagina s De openingspagina s van rubrieken. Ze bevatten verwijzingen naar de verschillende rubrieken van vooral grotere sites. Inhoudspagina s De pagina s met de inhoud van de boodschap. Indexpagina s Pagina s met overzichten van hyperlinks. Webformulieren De interactieve pagina s met invulvelden waarmee de bezoeker kan zoeken, reageren, bestellen of een enquête invullen. Content Managementsystemen onderscheiden vaak nog andere paginatypen. De meeste daarvan zijn specifieke vormen van tekstpagina s. De homepage De homepage is de openingspagina van de website. Althans, dat is de bedoeling van de afzender. Dat wil niet zeggen dat de homepage de eerste pagina is die iedere webbezoeker bezoekt. Komen bezoekers binnen via een zoekmachine, dan is de kans groot dat ze op andere pagina dan de homepage binnenkomen. De eerste pagina die zij bezoeken heet landing page. Toch is het goed om de homepage als een openingspagina in te richten. U komt daarmee de bezoekers tegemoet voor wie de homepage de beginpagina is. Gebruiken bezoekers de homepage niet als beginpagina, dan komen ze er vaak toch via een klik op het logo of het home-icoontje. Op de homepage kunnen zij zich vervolgens verder oriënteren. De homepage is uithangbord en knooppunt tegelijk. Anders gezegd: de homepage moet antwoord geven op verschillende vragen: welke boodschap communiceert de site? hoe kunnen bezoekers op de site navigeren? welk imago wil de site overbrengen? 2010 Geert Poort & Corona de Wert 9

11 Welke boodschap communiceert de site? Webbezoekers willen snel kunnen zien wat uw boodschap is. Bijvoorbeeld: staat de site in het teken van informatieverstrekking? Presenteer dan duidelijke navigatiemenu s. Is uw site op verkoop gericht? Toon afbeeldingen van uw producten en wijs op voordelen. Voert u een campagne? Verleid de bezoeker met interessante acties en opvallende aanmeldknoppen. Wat uw boodschap ook is, bedenk of u uw organisatie introduceert met een inleidende tekst. Dat hangt van de naamsbekendheid van uw organisatie af. Geniet uw organisatie een grote bekendheid, dan kunt u een introductie achterwege laten. Eventueel volstaat u met een slogan of een éénregelige toelichting. Bent u minder bekend en vinden veel bezoekers uw site via zoekmachines, dan is het aan te raden om uw organisatie kort te introduceren. Zorg er altijd voor dat bezoekers meer over uw organisatie te weten kunnen komen in een aparte rubriek van de site. Een homepage krijgt dynamiek als er enkele korte nieuwsberichten en actualiteiten op staan. Als die regelmatig worden geactualiseerd, geeft u bezoekers een reden vaker terug te komen. Plaats alleen de koppen en intro s op de homepage en verwijs met hyperlinks naar de pagina s waar de hele nieuwsberichten en actualiteiten te lezen zijn - zo trekt u bezoekers de site in (zie ook hoofdstuk 5). Webgebruikers zijn vaak op één bepaald moment op zoek naar één specifiek onderwerp. Als de homepage het startpunt is van de zoektocht wordt die pagina maar kort bekeken. Uit onderzoek blijkt dat dit gemiddeld zo n 45 seconden is. In die tijd moet zowel de informatie als navigatie worden overgedragen. Alle reden dus om goed na te denken over indeling en hoeveelheid tekst. Hoe kunnen bezoekers navigeren? Via navigatiemenu s leidt u bezoekers de site in. Is er een zoekvenster, dan zal meer dan de helft van het aantal bezoekers daar gebruik van maken, zo blijkt uit onderzoek. Is een site groter dan honderd pagina s, dan mag een zoekoptie niet ontbreken. Zorg ervoor dat de navigatiemenu s en het zoekvenster op elke pagina op dezelfde plek terugkomen. Dat maakt de pagina-indeling voorspelbaar Geert Poort & Corona de Wert 10

12 Daarnaast zijn een launchpad en tag cloud handige navigatiemiddelen. Een launchpad is een selectie van hyperlinks. Door die in een apart lijstje te presenteren, krijgen zij extra aandacht. Zo kunt u in een launchpad verwijzingen maken naar populaire onderwerpen, meest bezochte pagina s of naar andere sites van de organisatie. Launchpads op Meest bekeken en Direct naar Tag cloud op Een tag cloud is een wolk van sleutelwoorden met elk een hyperlink naar een onderwerp op de site. De wolk komt tot stand doordat bezoekers zelf content op een site of weblog plaatsen en daar sleutelwoorden (tags) aan toekennen. Hoe vaker een sleutelwoord wordt toegekend, hoe groter de weergave in de wolk. Veel weblogs en sites hebben deze oorspronkelijke opzet losgelaten en stellen zelf een tag cloud samen. Vaak met als doel bepaalde producten of diensten extra onder de aandacht te brengen. Welk imago brengt de site over? De lay-out en opmaak geven een indruk wie u als organisatie bent en welk imago u wilt uitstralen. Is dat zakelijk, formeel, functioneel, ludiek, innovatief? Geef daar uitdrukking aan door kleur, indeling en lettergebruik. Het design draagt bij aan uw identiteit, maar moet op de eerste plaats ten dienste staan van de functionaliteit. Bezoekers vinden het vooral belangrijk dat webpagina s makkelijk te lezen en te vinden zijn. Heeft uw bedrijf in de echte wereld een stevige bekendheid en herkenbaarheid opgebouwd door het gebruik en beeld- en woordmerk en specifieke kleuren? Sluit daar op aan met uw website. Zorg ervoor dat uw digitale filiaal een afspiegeling is van hoe u zich in de fysieke wereld presenteert Geert Poort & Corona de Wert 11

13 Navigatiepagina s Navigatiepagina s zijn de openingspagina s van de verschillende rubrieken. Eventueel bieden ze content, die al iets prijsgeeft over de inhoud van de rubriek. In ieder geval vormen ze het startpunt om naar de pagina s binnen de rubriek te navigeren. Afhankelijk van de structuur van een site, hoeft de webbezoeker niet per se navigatiepagina s te gebruiken. Veel sites hebben uitklapmenu s en uitvouwmenu s via welke de bezoeker snel naar de gewenste plek kan klikken. Navigatiepagina s en uitklapmenu s op uitklapmenu s op Inhoudspagina s Op de inhoudspagina s staat de eigenlijke content van de site of het intranet. Wat de richtlijnen zijn om de content goed in te delen en op te bouwen, vindt u terug in hoofdstuk 5. Indexpagina s Indexpagina s bevatten overzichten met verwijzingen. Een sitemap is een voorbeeld van een indexpagina. Een ander voorbeeld is een lijst met externe links. Denk daarbij aan een lijst met links naar bronmateriaal, meer informatie of aanverwante organisaties. Advies: toon de externe sites in een nieuw browservenster, zodat bezoekers makkelijk naar uw site kunnen terugkeren. Nog een ander voorbeeld is een alfabetische lijst met onderwerpen. Met zo n lijst biedt u de gebruiker een extra ingang naar de verschillende onderdelen van de site of het intranet. Webformulieren Webformulieren zijn de interactieve pagina s van de site. De webgebruiker kan door middel van invulvelden vragen stellen, zich voor iets aanmelden, iets bestellen of een enquête beantwoorden. Geef altijd duidelijk de functie van het formulier aan. Wat is de meerwaarde voor de gebruiker die een formulier invult en verzendt? 2010 Geert Poort & Corona de Wert 12

14 Wilt u meer over uw webbezoekers te weten komen, wees u er dan van bewust dat gebruikers kritisch zijn als het gaat om het achterlaten van allerlei gegevens. Bedenk vooraf welke gegevens u echt nodig hebt en beperk uw formulier daartoe. Stel uw vragen zo specifiek mogelijk. Geef duidelijk aan hoe de gebruiker kan antwoorden: door invulvelden, aankruisvakjes of keuzemenu s. Wilt u toch proberen meer te weten te komen? Maak dan het onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte velden. De eerste moeten worden ingevuld; bij de niet-verplichte velden geeft u de bezoeker de keuze. Vullen zij de gegevens in, dan is dat meegenomen, zo niet dan is er geen man overboord. Een alternatief voor het formulier is de interactieve module. De gebruiker maakt daarbij een reeks van keuzes over meerdere pagina s, die uitmonden in een voor de gebruiker toepasselijk resultaat. Denk daarbij aan bestellingen of aan berekeningen voor een hypotheek of verzekering. Voorbeeld: bereken uw maximale hypotheek op Elke pagina staat op zichzelf Zoals gezegd is de homepage niet per se de beginpagina voor de bezoeker, dat kan een willekeurig andere pagina ofwel landing page zijn. Bezoekers kiezen vervolgens hun eigen weg en volgorde door de webpagina s. Dat betekent dat elke webpagina voor zich moet kunnen spreken. Geef de content in afgeronde eenheden weer: plaats altijd een kop boven de tekst, geef altijd een verwijzing voor meer informatie. Zo bereikt u dat elke webpagina afzonderlijk bekeken en begrepen kan worden. Vermeld op intranet eventueel de naam van de auteur en het e- mailadres en de datum van schrijven of publicatie van een stuk. Door de navigatiemenu s altijd op dezelfde plek op elke pagina terug te laten komen, biedt u de bezoeker structuur en houvast. De link naar de homepage en het zoekvenster komen op elke pagina standaard terug op dezelfde plaats in de pagina. Bied op elke pagina ook een link naar de sitemap, zodat bezoekers deze speciale pagina altijd kunnen raadplegen. Een sitemap geeft zicht op het totale aanbod van de site en op hoe de pagina s onderling met elkaar samenhangen. Via dit overzicht zijn alle rubrieken en webpagina s door middel van hyperlinks te bereiken. Scrollen of niet? Is de webpagina langer dan het beeldscherm, dan moet de lezer in actie komen. Eén deel van de tekst is in eerste instantie zichtbaar, een ander deel moet met scrollen in beeld worden gebracht. Wil de bezoeker die extra moeite ook nemen? Naarmate bezoekers meer interesse hebben in een bepaald onderwerp, zijn ze eerder bereid om daarover langere teksten te lezen. Het ongemak van scrollen nemen ze voor lief. Het is wel zaak om de langere tekstpagina s pas op een dieper niveau van de site aan te bieden. De bovenste lagen dienen om bezoekers daar naar toe te leiden Geert Poort & Corona de Wert 13

15 Een lange tekstpagina heeft als voordeel dat het printen daarvan gemakkelijker is dan van meerdere korte pagina s. Tegenover het printgemak staat echter het ongemak van scrollen. Bovendien: een tekst op het beeldscherm is niet primair bedoeld om af te drukken. We geven drie alternatieven om een lange tekst op een site of intranet te presenteren: Verknip de lange tekst in een makkelijk te doorzoeken structuur van meerdere korte pagina s. Presenteer de tekst als één document in het Portable Document Format (PDF). Dankzij PFD kan de tekst, die in bijvoorbeeld een tekstverwerkingsprogramma is gemaakt, in haar oorspronkelijke opmaak en vormgeving worden aangeboden. Presenteer de tekst als één pagina met bovenin, na kop en intro, een inhoudsopgave. Daarmee ziet de lezer in één oogopslag uit welke onderdelen de tekst bestaat. De items van de inhoudsopgave vormen hyperlinks naar de tekstonderdelen, meestal de kopjes van paragrafen. De plekken op de pagina waar de hyperlinks naar verwijzen heten ankers of bladwijzers. Hoeveel woorden? Hoeveel woorden op één scherm? Wat de gewenste lengte is van een gemiddelde pagina is moeilijk aan te geven. Dat hangt af van het doel van de webpagina. Hoeveel woorden er binnen een venster passen, is afhankelijk van de beeldscherminstellingen op de pc van de gebruiker. Ook het ontwerp van de pagina speelt een rol. Een veilige marge is een maximum van tussen 150 en 250 woorden. Daarbij hoeft de gebruiker niet te scrollen en dan is er meestal nog voldoende ruimte voor een kop, afbeelding en witregels. Hoeveel woorden op één regel? De tendens is om tekst in relatief smalle kolommen te zetten. Het voordeel hiervan is dat de lezer geen grote oogbewegingen hoeft te maken. Als vuistregel kunt u uitgaan van een regellengte van ongeveer 65 tekens, inclusief leestekens. In de praktijk komt dit neer op 7 á 12 woorden Geert Poort & Corona de Wert 14

16 4 Speel in op het leesgedrag van de webgebruiker Wie leest van het beeldscherm zapt en scant. U herkent het vast: op zoek naar waardevolle content, scant u pagina s op zoek naar specifieke zoek- of trefwoorden. U wilt onmiddellijk resultaat. Vindt u dat niet, dan bent u in de meeste gevallen snel weer vertrokken. Achter elke hyperlink schuilen immers nieuwe werelden die mogelijk nóg mooiere en interessantere informatie ontsluiten. Over hoe mensen lezen op het web, wordt steeds meer bekend. We geven een kort overzicht van recente onderzoeksbevindingen. Lees- en verwerkingsstrategieën Van een boek, tijdschrift of een ander papieren medium is de omvang eenvoudig vast te stellen. Dat geldt ook voor de opbouw: bladzijden, paragrafen en hoofdstukken staan in een vaste volgorde. Als we die volgorde aanhouden bij het lezen, krijgen we de informatie gestructureerd gepresenteerd. Op het web werkt dat anders. Webbezoekers moeten het doen zonder tastbare verschijningsvorm; van de homepage alleen kunnen we de omvang van een site niet afleiden. Bovendien heeft een website geen kenmerken als paginanummers om houvast te geven. Geen lineaire volgorde De ruggengraat van het web bestaat uit hyperlinks: de aanklikbare teksten en afbeeldingen waarmee bezoekers digitale documenten kunnen openen. Hyperlinks geven het web zijn interactieve karakter: bezoekers kunnen kiezen welke teksten, beelden, geluids- of videofragmenten zij willen raadplegen en in welke volgorde. De lineaire leesvolgorde van papier (lezen van links naar rechts, van boven naar beneden, van voor naar achteren) is er niet op het web. Bezoekers kiezen zélf hun volgorde door de site. Ze staan zelf aan het stuur van hun informatie. Lager leestempo Het beeldscherm maakt van een lezer een kijker. Het lezen van beeldschermteksten gaat zo n 25% langzamer dan van papier. Een belangrijke oorzaak is de lage resolutie van beeldschermen. Letters zijn uit kleine puntjes opgebouwd, waardoor ze er blokkerig uitzien wat minder prettig leesbaar is. Bovendien is het turen in het directe licht van de monitor vermoeiend voor de ogen. De verwachting is overigens dat dit onder invloed van de nieuwe generatie beeldschermen zal verminderen. Wat ook meespeelt, is het verschil tussen digital immigrants en digital natives. De eerste groep (mensen bij wie de computer op puber- of volwassen leeftijd zijn intrede deed) heeft een achterstand in het verwerken van informatie via het beeldscherm vergeleken met de tweede groep, mensen die vanaf de wieg met de computer opgroeien. Weblezers scannen Weblezers scannen: om grip te krijgen op de inhoud van een pagina zoekt het oog naar tekstelementen zoals koppen, tussenkoppen, witregels, plaatjes en bullets. Ontbreken deze structuurelementen, dan heeft de lezer veel minder houvast. Weblezers zijn ongeduldig, ze bekijken een webpagina slechts enkele seconden voordat ze eventueel besluiten te gaan lezen. Wordt de lezer geconfronteerd met lange lappen tekst zonder zichtbare structuur, dan wordt het risico op afhaken vele malen groter. In Hoofdstuk 5 leest u meer over het scanbaar maken van webteksten Geert Poort & Corona de Wert 15

17 Initiatief bij de ontvanger Afzenders van papieren media streven ernaar een boodschap gericht bij de ontvanger te brengen. Het werkterrein van de marketing heeft een sterke greep op deze relatie; de ontvangers zijn uitgebreid in kaart gebracht en in doelgroepen ingedeeld. Op het web ligt dat anders. Hoewel het streven gelijk is (een boodschap overbrengen aan de ontvanger) komen de beoogde doelgroepen niet automatisch in aanraking met het medium. Het is zelfs de vraag of zij ooit uw website bezoeken. De ontvanger klikt en kiest, op zoek naar specifieke informatie. Het initiatief ligt bij de ontvanger in plaats van bij de zender. Een eerste stap die de ontvanger zet in het opsporen van informatie, is het raadplegen van zoekmachines. Reden om uw website zo hoog mogelijk te laten scoren in zoekmachineresultaten (hoofdstuk 9). Onthouden, printen of opslaan De informatie die via het beeldscherm op ons afkomt is niet-fysiek: de gebruiker kan de tekst niet letterlijk in de hand nemen en zal de informatie dus moeten onthouden, moeten printen of moeten opslaan op de eigen computer. Bij de laatste twee mogelijkheden is de website een distributiekanaal en geen zelfstandig medium. Er is dan sprake van gedigitaliseerde communicatie in plaats van digitale communicatie. De grote uitdaging voor webschrijvers is teksten leesbaar te maken vanaf het beeldscherm, dus zonder dat gebruikers primair gaan printen of opslaan. Onderzoek naar leesgedrag op het web De manier waarop webgebruikers informatie tot zich nemen, staat op dit moment volop in de belangstelling. Elke organisatie wil haar bezoekers immers graag optimaal bedienen. Pagina-indeling en navigatie zijn bijvoorbeeld van groot belang om bezoekers efficiënt te bedienen. Maar hoe weet u welke indeling goed is? Welke plaats van de navigatie beter is: horizontaal of verticaal? Onderzoek leidt tot nieuwe inzichten. Lezen in een F-patroon Wereldwijd geroemd om zijn onderzoek naar en kennis van gebruiksvriendelijkheid is de Deen Jakob Nielsen (www.useit.com). Volgens Nielsen lezen webgebruikers in een F- patroon. Dat wil zeggen dat ze eerst horizontaal van links naar rechts lezen en vervolgens op de pagina afdalen voordat ze een volgende horizontale beweging van links naar rechts te maken. Nielsen ontdekte dat de tweede horizontale beweging aanzienlijk korter is dan de eerste. Zo ontstaat een F-patroon: gebruikers maken een korte scan van de pagina en die scan heeft de vorm van de letter F. Het F-patroon is overigens vooral van toepassing op pagina s waarop (langere) stukken tekst zijn te vinden, zoals nieuwsberichten, artikelen of instructies. Gebruikers raadplegen eerst de kop of titel van het stuk, dalen vervolgens af en kijken naar tussenkopjes of de eerste woorden/zinnen van een alinea. Op basis daarvan beoordelen ze of de informatie voldoet aan hetgeen ze willen vinden. Is dat het geval, dan is de kans groot dat ze de tekst helemaal lezen Geert Poort & Corona de Wert 16

18 De route van het oog Het Amerikaanse Poynterinsituut ( Everything you need to be a better journalist, onderzocht met eye tracking studies hoe mensen online nieuwsmedia bekijken. Uit al zijn onderzoeksresultaten destilleerde het instituut de route van het oog: de weg die elke webgebruiker met zijn of haar ogen aflegt. In de afbeelding zijn de oogbewegingen weergegeven. Webgebruikers leggen al scannend een kronkelig pad af dat linksboven begint en rechtsboven eindigt. Kanttekening bij deze bevindingen is dat de resultaten van Poynter betrekking hebben op nieuwsmedia. Of de kronkelige, scannende route zich bijvoorbeeld ook op uw website voordoet, kunt u laten onderzoeken bij verschillende instituten die gebruikmaken van de eye tracking methode. Warme zones Het Poynterinstituut vertaalde de route van het oog naar warme, lauwe en koude zones binnen webpagina s. De warme zones (de meest donkere) krijgen van gebruikers de meeste aandacht. Ze bevinden zich linksboven op de pagina. De lauwe zones (het lichtst) zijn iets minder in trek en bevinden zich in het midden van de pagina. De koude zones tenslotte krijgen de minste aandacht en bevinden zich onderaan en rechts op pagina Geert Poort & Corona de Wert 17

19 De onderzoeken naar lees- en scangedrag leveren waardevolle aanwijzingen op voor het structureren en schrijven van webteksten. Op basis van de bevindingen maakt u beargumenteerde keuzes over het plaatsen van content binnen pagina s: belangrijke content (denk aan navigatie) plaatst u in elk geval in een hot spot. In alle gevallen is het slim uw teksten zo te ordenen en in te delen dat ze optimaal aansluiten bij de lees- en verwerkingsstrategieën van weblezers. Hoe u dat doet, leest u in hoofdstuk Geert Poort & Corona de Wert 18

20 5 Hanteer de basisprincipes voor webteksten Schrijven voor het web is anders dan schrijven voor papier. We formuleren in dit hoofdstuk enkele basisregels en presenteren vijf beproefde principes voor webteksten. Basisregels Een goede webtekst is eenvoudig, bondig, relevant, aantrekkelijk, overzichtelijk en consistent. De basisadviezen op een rij. Eenvoudig Houd de tekst eenvoudig. Zorg ervoor dat de moeilijkheidsgraad aansluit bij het niveau van de doelgroep. Uw doelgroepanalyse (hoofdstuk 1) geeft u houvast. Sluit aan bij voorkennis en informatiebehoeften. Kies een passende tone of voice. Vermijd ouderwets taalgebruik en ingewikkelde zinsconstructies. Gebruik jargon alleen als u zeker weet dat uw doelgroep het beheerst. Bondig Stel u bij elke tekst de vraag: welke informatie zoekt de lezer? Het antwoord op die vraag stuurt uw selectie. Bedenk dat de weblezer ongeduldig is, dat hij/zij sowieso al langzamer leest en dat lange uiteenzettingen daar niet bij aansluiten. Doseer de informatie. Vermeld eerst kort en duidelijk de informatie die de lezer het meest aanspreekt, kom dieper in de tekst eventueel met uitleg, achtergronden en specificaties. Relevant De informatie moet voor de lezer relevant zijn, dat wil zeggen: nauwkeurig, doelgericht en actueel. Nauwkeurig: de feiten moeten kloppen; feiten en meningen zijn gescheiden, althans op informatieve sites. Doelgericht: geef alleen de informatie die relevant is voor uw boodschap. Actualiseer de inhoud van de site, zodat bezoekers terugkomen. Scanbaar Webpagina s zijn zelfstandige eenheden. Teksten op een pagina moeten zelfstandig leesbaar zijn. Maak webteksten scanbaar. Dat wil zeggen: deel de pagina overzichtelijk in. U kunt daarbij gebruik maken van scanelementen als (tussen)koppen en witregels. Verderop in dit hoofdstuk leest u hier meer over. Consistent Zorg ervoor dat uw perspectief ten opzichte van het onderwerp in de hele tekst gelijk is. De stijl mag enigszins variëren, maar vermijd hinderlijke stijlbreuken. Daarmee bedoelen we een consequent u- of ik-perspectief en een uniform woordgebruik. Vergroot het leesgemak door een consistente opmaak en pagina-indeling Geert Poort & Corona de Wert 19

Content beheer protocol en handleiding

Content beheer protocol en handleiding Content beheer protocol en handleiding Gemeente Zevenaar Versie 1.0 april 2009 Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 DOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN...5

Nadere informatie

Eye-Tracking & Usability. Bereiken van ultieme bezoekerservaring. Alex van Ginneken

Eye-Tracking & Usability. Bereiken van ultieme bezoekerservaring. Alex van Ginneken Eye-Tracking & Usability Bereiken van ultieme bezoekerservaring Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten van succesvolle

Nadere informatie

Dit e-book wordt regelmatig bijgewerkt. De laatste versie vind je op www.theinternetacademy.nl/handboek.

Dit e-book wordt regelmatig bijgewerkt. De laatste versie vind je op www.theinternetacademy.nl/handboek. Training volgen? Bekijk onze trainingen op www.theinternetacademy.nl. Auteur: Jaap van de Putte Met bijdragen van: Ab Bertholet (Ab&Co), Tom Hessels (Bartimeus), Tim van Schie (Stichting Accessibility),

Nadere informatie

WEBSITE OPTIMALISATIE

WEBSITE OPTIMALISATIE BOSS NEDERLAND WEBSITE OPTIMALISATIE Jennifer Segerius 2011 www.bossnederland.com DE PERFECTE HOMEPAGE: GA VOOR RESULTAAT!... 2 Kost het aanpassen van uw homepage veel tijd en geld?... 2 Hoef ik alleen

Nadere informatie

Tips & Tricks Clang. Clang Tips & Tricks

Tips & Tricks Clang. Clang Tips & Tricks Clang Tips & Tricks 1 Inhoud 1. Tips voor relevante e-mail content. 1.1 Vraag naar interessegebieden. 1.2 Volg uw ontvangers. 1.3 Voeg blogs samen. 1.4 Ga zorgvuldig om met sponsoring. 1.5 Keur uw concurrenten

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Edurep website. Afstudeer scriptie. Redesign Edurep website. Nada Hanna 0548081

Edurep website. Afstudeer scriptie. Redesign Edurep website. Nada Hanna 0548081 Edurep website Afstudeer scriptie Redesign Edurep website Nada Hanna 0548081 Voorwoord Voor u ligt de scriptie Redesign Edurep website van mijn afstudeerstage die ik in de periode van 15 juni 2009 tot

Nadere informatie

NLMPStappenplan. NLMP 10 Stappenplan VOOR. In10 stappen naar Succes op internet! FOTOGRAFEN! Succesvol op internet? Ik help je graag!

NLMPStappenplan. NLMP 10 Stappenplan VOOR. In10 stappen naar Succes op internet! FOTOGRAFEN! Succesvol op internet? Ik help je graag! NLMPStappenplan In10 stappen naar Succes op internet! VOOR FOTOGRAFEN! 1 Heb je de nieuwste versie van dit E-book? Dit is de 1.0 versie van dit e-book Succesvol op internet? Ik help je graag Er worden

Nadere informatie

Effectieve Internetmarketing in 8 stappen

Effectieve Internetmarketing in 8 stappen Effectieve Internetmarketing in 8 stappen Als u dit ebook leest, bent u waarschijnlijk een marketingprofessional of een ondernemer die het belang van Internet marketing onderkent. U merkt dat traditionele

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Schrijfwijzer. Media, Communicatie en Cultuur. Erasmus School of History, Communication and Culture. Academisch Jaar 2014-2015

Schrijfwijzer. Media, Communicatie en Cultuur. Erasmus School of History, Communication and Culture. Academisch Jaar 2014-2015 Schrijfwijzer Media, Communicatie en Cultuur Erasmus School of History, Communication and Culture Academisch Jaar 2014-2015 Erasmus Universiteit Rotterdam 1 Colofon Erasmus Universiteit Rotterdam Erasmus

Nadere informatie

Bij de samenstelling van dit e-book is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie.

Bij de samenstelling van dit e-book is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. Dit is versie 1.1 van dit e-book Download de nieuwste versie van dit rapport op http://www.internetmarketingsysteem.nl/ Disclaimer Bij de samenstelling van dit e-book is de grootste zorg besteed aan de

Nadere informatie

Laat de klant naar jou komen

Laat de klant naar jou komen Laat de klant naar jou komen in 0 minuten! Klanten krijgen via internet voor zzp ers Erno Hannink Koop het boek! e 7,95 Inhoud Laat de klant naar jou komen Geen zzp er kan zonder 5 Inleiding Wie is de

Nadere informatie

Internet Marketing. Word online marktleider in uw branche. Alex van Ginneken

Internet Marketing. Word online marktleider in uw branche. Alex van Ginneken Internet Marketing Word online marktleider in uw branche Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet Marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail Marketing, Opzetten van succesvolle

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

Content Management Systeem

Content Management Systeem Handleiding RedSpot Content Management Systeem Cowpunks Online Marketing & Services Pascalweg 6 6662 NX Elst t. 0481 350 618 info@cowpunks.nl www.cowpunks.nl INHOUD Inleiding... 3 Inloggen... 4 Aan de

Nadere informatie

Tip: Print dit e-book uit voor optimaal resultaat!

Tip: Print dit e-book uit voor optimaal resultaat! Winnen in Google! Tip: Print dit e-book uit voor optimaal resultaat! Tonny Loorbach 2011 Tonny Loorbach Internet Marketing Universiteit 2 / 54 Voorwoord Toen ik enkele jaren geleden in aanraking kwam met

Nadere informatie

SAMENVATTING sa men vat ten (ov.ww.) 1 in het kort weergeven of herhalen => recapituleren, resumeren

SAMENVATTING sa men vat ten (ov.ww.) 1 in het kort weergeven of herhalen => recapituleren, resumeren Naam: Rik Flink Student nr.: 20001700 Opleiding: Hogeschool Zuyd; Communicatie& Multimedia Design Begeleiders: Rutger Rozendal en Stef Petit Datum: 14 Juni 2004 SAMENVATTING sa men vat ten (ov.ww.) 1 in

Nadere informatie

Business Builder. 360* Online. Masters in Web Business. Ian Muller

Business Builder. 360* Online. Masters in Web Business. Ian Muller Masters in Web Business Ian Muller 360* Online Business Builder Met deze 360* Online Business Builder ontwikkel je een business model, je (online) marketing strategie, producten, diensten, communicatie

Nadere informatie

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea Basiscursus public relations voor kleine en middelgrote musea Auteur: Ank Lambers, Zutphen, 2004 Docent: Evelien Masselink Cursus op 7 en 14 november 2011 bij KCO Overijssel 2 Inhoudsopgave 3. Inleiding

Nadere informatie

Beter in e-mails schrijven

Beter in e-mails schrijven Direct oefenen Elk hoofdstuk in het boek sluit af met een duidelijke samenvatting en afsluitende oefeningen. Docenten kunnen hier ook gebruik van maken tijdens de lessen. Op AcademicX.nl vind je extra

Nadere informatie

Handboek. Solliciteren

Handboek. Solliciteren Handboek Solliciteren Handboek Solliciteren HLS Personeelsdiensten Meent 93 A 3011 JG Rotterdam tel 010 414 02 82 fax 010 414 21 80 info@hls-groep.nl www.hls.nl 2 HANDBOEK SOLLICITEREN Inhoud Bladzijde

Nadere informatie

SERVICEMARKETING. Whitepaper voor online professionals.

SERVICEMARKETING. Whitepaper voor online professionals. SERVICEMARKETING. Whitepaper voor online professionals. INHOUD. Klik om direct naar de pagina te springen. Inleiding. p. 3 1. Het belang van servicemarketing. p. 4 1.1. Service versus sales. p. 5 1.2.

Nadere informatie

Handleiding (Internationale) Zoekmachine & Portal Marketing

Handleiding (Internationale) Zoekmachine & Portal Marketing Handleiding (Internationale) Zoekmachine & Portal Marketing http://twitter.com/#!/geertnijkamp http://nl.linkedin.com/in/geertnijkamp www.alcius.com International Business Development 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Inkijkexemplaar. Online Wereld voor Toerisme en Recreatie EDUFOCUS. Home Contact Blog. Samen. Ontdek de mogelijkheden voor Toerisme en Recreatie.

Inkijkexemplaar. Online Wereld voor Toerisme en Recreatie EDUFOCUS. Home Contact Blog. Samen. Ontdek de mogelijkheden voor Toerisme en Recreatie. EDUFOCUS Home Contact Blog Online Wereld voor Toerisme en Recreatie Ontdek Ontdek de mogelijkheden voor Toerisme en Recreatie. Samen Werk samen en deel je ervaringen. Doe Ontdek aan de hand van opdrachten

Nadere informatie

Usabilityonderzoek website Wenckebach Ontwikkelplatform

Usabilityonderzoek website Wenckebach Ontwikkelplatform Usabilityonderzoek website Wenckebach Ontwikkelplatform Renze Post Wenckebach Ontwikkelplatform, UMCG Communicatiesystemen, Hanzehogeschool Groningen Groningen, 11 maart 2008 Wenckebach Ontwikkelplatform

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

THE RULES OF ENGAGEMENT

THE RULES OF ENGAGEMENT Exact Online THE RULES OF ENGAGEMENT Een introductie in de wereld van Engagement marketing www.exactonline.nl 02 THE RULES OF ENGAGEMENT WELKOM IN EEN NIEUW MARKETING TIJDPERK De opkomst van internet heeft

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie