Handleiding GPS Tracker. Model Q9III v1.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding GPS Tracker. Model 2013-2014 Q9III v1.0"

Transcriptie

1 Handleiding GPS Tracker Model Q9III v1.0

2 Toets naam 1. Linker functie toets 2. Bel toets 3. Pijl naar links toets 4. Maan toets 5. Ok toets 6. Pijl naar beneden toets 7. Zon toets 8. Pijl naar rechts toets 9. Ophang toets 10. Rechter functie toets 11. Pijl omhoog toets 12. LCD Scherm 13. Luidspreker 14. Key cord oogje 15. N.v.t. 16. Sneltoets alarm tijden 17. SOS sneltoets (hot key) 18. Micro usb 19. Microfoon 20. Batterij deksel 21. Foto frame Functie Kiezen van menu functie links onder in scherm Gesprek aannemen, gesprek starten Naar links scrollen op toetsenbord + sneltoets sms Sneltoets gekoppeld aan Beheerder (guardian) 1 Cursor/menu Selectie bevestigen Naar beneden scrollen op toetsenbord/menu + sneltoets mp3 Sneltoets gekoppeld aan Beheerder (guardian) 2 Naar rechts scrollen op toetsenbord + sneltoets mp3 Beëindigen gesprek, cancel + aan/uit toets (2 sec. indrukken) Kiezen van menu functie rechts onder in scherm Kiezen van menu functie links onder in scherm LCD kleuren Scherm grootte afhankelijk van type Key cord is optioneel Tijdens gesprek volume regeling + Tijdens gesprek volume regeling Om op te laden of te koppelen aan pc Voorzichtig omhoog schuiven om te openen Vanaf binnen kant batterij deksel toegankelijk

3 Deze handleiding bevat alle instructies voor de basis functies van de GPS tracker Het eerste gebruik Controleer de omvang van de levering. Deze bevat: 1. Doos (bewaar deze onbeschadigd voor eventuele retourzending) 2. Telefoon (laat de beschermingsfolie zitten tot het definitieve gebruik) 3. Accu (li-ion) 3,7v 800 mah 4. Oplader usb type 5. USB-Micro USB snoer 6. Gebruiksaanwijzing (Engels) Let op niet alle functies/mogelijkheden gelden voor het EU type! 7. Oortelefoon (voor optioneel MP3 type) 8. Geheugenkaart (voor optioneel MP3 type) Overige benodigd heden 1. Sim (normaal formaat) kaart met prepaid voldoende beltegoed of abonnement evt met gprs (dus niet noodzakelijk). Het toestel is simkaart vrij, de werking kan per provider/service verschillen 2. Netspanning 220V 3. Een tweede mobiele telefoon 4. Voor GPS: vrije ruimte, dus bijvoorkeur niet in of bij hoge gebouwen/achter muren Gebruiksklaar maken van de telefoon 1. Demonteer de batterij deksel door deze met beleid naar boven te schuiven 2. Schuif de simkaart houder naar beneden en klap het dekseltje op, leg de simkaart op juiste manier in en vergrendel de simkaart houder weer. 3. Bij gebruik van geheugenkaart: schuif de houder naar boven en klap het dekseltje op, leg de geheugenkaart op juiste manier in en vergrendel de geheugenkaart houder weer. 4. Plaats de accu op de juiste manier let op de koperen contact punten, verkeerd monteren van de accu kan de telefoon/accu onherstelbaar beschadigen. 5. Plaats de batterijdeksel omgekeerd aan het openen, doe dit voorzichtig. 6. Sluit de oplader aan en zorg ervoor dat de telefoon vóór eerste gebruik volledig opgeladen is. In gebruik nemen van de telefoon 1. Druk de aan/uit knop (toets 9) 2 sec. in om de telefoon aan te zetten 2. toets de pin code van de simkaart in (standaard voor meeste providers 0000 gebruik hiervoor de pijl toetsten, de <ok> toets en bevestig de code met de <linker selectie toets> (1) 3. Negeer eventuele meldingen

4 Algemene bedieningsfuncties

5 Instellingen Afhankelijk van de gebruikswensen dient u onderstaande stappen te doorlopen om de gewenste functie te kunnen gebruiken. Wij raden aan om altijd minimaal één beheerder (guardian) in te stellen. U kunt onderstaande en andere functies ook via uw pc/website instellen. Indien u dit onder de knie krijgt is dit erg makkelijk. Zie voor het instellen via een pc de alternatieve invoermethode via de website. Instellen van de beheerders (guardians) Ga naar het menu [parents] OK selecteer [guardian s number] kies [edit num 1:] voer hier het nummer in van de mobiele telefoon van waaruit u controle wilt uitoefenen. Voor het nummer in als internationaal formaat: +316xxxxxxxx ( dus zonder 0 voor uw nummer) bevestig met de linker functie toets (1) daarna [exit] daarna [save]. Het nummer is nu opgeslagen. Herhaal dit eventueel voor de tweede guardian. Stel de tijd in Keuze 4 onder menu [parents]. Gebruik hiervoor de pijl toetsen. Stel de SOS nummers in Vul hier de nummers van diegene die bij een noodoproep gebeld moeten worden. De ingevoerde volgorde bepaald de volgorde waarop de nummers gebeld worden. Overige veiligheids instellingen Overige instellingen (5 other settings) in het parents menu zijn via sms commando s in te stellen vanuit de guardians telefoon. Zie hiervoor sms-commando s beheerder. Het vullen van het telefoonboek Hiervoor dient u eerst de paragraaf invoeren van tekens door te nemen. Kies op het begin scherm met de rechter selectie toets [names] kies [add new contact] voer de naam en het nummer in, eventueel de ringtone kies [options] [save] en het nummer is opgeslagen. De telefoon is nu gereed voor de primaire functies

6 Het gebruik van de primaire gsm functies Bellen Bellen via sneltoetsen (4-maan en 7-zon) Uw kind kan eenvoudig via de zon en maan toets de twee beheerders (guardians) bellen door de toets kort ingedrukt te houden. Bellen via adres boek Kies [names] en selecteer de naam van diegene die gebeld moet worden en druk op de bel toets (2). Indien de ok toets wordt gekozen wordt het nummer getoond. Een nood oproep voeren Bij deze optie zal de telefoon op volgorde de SOS nummers bellen tot één van deze heeft opgenomen. In noodgevallen kan deze sos toets gebruikt worden. Het aannemen van een oproep Druk op de groene ok toets en er is verbinding Afwijzen van een oproep Druk tijdens het over gaan van de telefoon op de cancel/ophang toets Sms (korte berichten) Sms versturen aan iemand uit adres boek Kies [names] en kies [options] vervolgens [send tekst message] toets het bericht in druk op de linker functie toets selecteer de naam van diegene (één of meerdere) die sms moet ontvangen kies weer [options] kies [send]. De sms wordt verzonden. Sms versturen vanuit het menu [messaging] Ga in het menu messaging naar [write message] toets het bericht in druk op de linker functie toets selecteer de naam van diegene (één of meerdere) die sms moet ontvangen kies [options] kies [send]. Sms versturen als reactie op een ontvangen sms Kies bij het lezen van de sms op options kies [reply] kies [send to] kies [options] kies [send].

7 Het voorkomen van veranderingen die u ingesteld heeft en kinder veilig maken van de telefoon Onderstaand een opsomming van de functies waarmee u zorgt dat uw kind de telefoon gebruikt zoals u dat wenst. Onder deze functies valt het invoeren van de beheerder (guardian) en de sos nummers, dit is al in een eerder hoofdstuk omschreven. Verschillende gebruiks modus De telefoon heeft twee gebruik standen. Een stand waarin alles aan te passen is (parent mode) en een stand waarin slechts een aantal functies beschikbaar zijn (child mode). Via een password kan de [parent mode afgeschermd worden. Bij eerste gebruik staat de telefoon in de [parent mode] dat wil zeggen er is geen password nodig om guardian instellingen te veranderen. Telefoon instellen in child mode (beperken van instel en gebruiksmogelijkheden) Ga in het menu [parents] met de pijltoets naar [password protection] selecteer [enable] druk vervolgens op de ok toets. Als u nu het menu geheel verlaat en weer terug gaat naar het menu [parents] zal het toestel om een password vragen. Dit password is standaard Voer dit in voor de volgende stap. Wijzigen van het child mode/parent mode wachtwoord Ga in het menu [parents] met de pijltoets naar [Change password] toets oude password in (standaard 1234) toets het nieuwe password in toets nogmaals het nieuwe password in. U heeft nu het nieuwe password nodig om parent functies te kunnen gebruiken. LET OP! SLA DIT PASSWORD ZORVULDIG OP!! Het via de tijdklok aan en uitzetten van de telefoon Deze functie is handig als u wenst dat de telefoon op geplande tijden aan of uit gaat. Ga in het menu [parents] met de pijltoets naar [scheduled power on/off] kies [scheluded power on] kies [enable] en bevestig stel vervolgens de tijd(en) in dat de telefoon aan moet gaan kies [options] kies [save]. Herhaal deze stap voor de overige aan/uit tijden. Bij het op tijdschema uitzetten zal de telefoon een bevestiging vragen, indien deze bevestiging niet beantwoord wordt, zal de telefoon na ongeveer een minuut toch uitschakelen. Let op, het via de telefoon gebruiken van deze functie kent zijn beperkingen wilt u verdergaand gebruik maken van deze functie dan kan dit via other settings welke te benaderen zijn via de pc/website, dit wordt in het volgende hoofdstuk behandeld.

8 Het gebruik maken van de basis veiligheid functies Onderstaand staan de functies omschreven die primair horen bij de veiligheidsfuncties van de telefoon. Het is de basis voor de veiligheid van de telefoon. Wilt u nog verder gaan in het benutten van de telefoon dan dient u het hoofdstuk instellen van de telefoon via de pc/website te gebruiken. Voor het gebruik maken van deze functies heeft u uw guardian telefoon nodig. Hiermee kunt u het kidstel toestel commando s geven via sms-jes. Onderstaand is een overzicht gegeven van de commando s die mogelijk zijn. U dient de teksten letterlijk over te nemen dus daar waar een hoofdletter staat deze gebruiken en gebruik daar waar nodig ook de dubbele punt. Het vet gedrukte dient u letterlijk over te nemen Functie Positie bepalen van het toestel Oproepen van het password In/uit schakelen verboden in klas functie uitschakelen van de telefoon blokkeren van de telefoon In sleep modus zetten Uit de sleep modus zetten Spelletjes toestaan of niet Guardians Password aan of uit zetten Meeluisteren SMS Commando location:1 of location:2 password: forbid:on / forbid:off poweroff: lockup: sleep: wakeup: game:on / game:off cipherswitch:on / cipherswitch:off monitor: Het gebruik maken van de basis GPS functie Zonder gebruik te maken van de later te behandelen pc/website instellingen kunt u gebruik maken van de basis GPS functie locatie bepalen. Zorg ervoor dat het GPS signaal van de telefoon aan staat. Ga hiervoor naar het menu GPS en stel onder (3) GPS save power settings] zo in dat op de tijden dat u verwacht de gps locatie op te vragen deze ook aan staat. Om energie te besparen kunt u namelijk in dit menu ervoor zorgen dat bijvoorbeeld s nachts het gps signaal uitgeschakeld word. Locatie opvragen zonder guardian smarthone U kunt de locatie van de telefoon via sms opvragen door met de guardian telefoon het commando location:1 in te toetsen. U krijgt vervolgens een sms met de locatie van de telefoon in gps coördinaten. Met deze coördinaten kunt u op verschillende websites op een kaar zien waar uw kind/de telefoon zich bevindt. Locatie opvragen met guardian smartphone Indien u beschikt over een smartphone met internet verbinding kunt u de locatie van de telefoon via sms opvragen door met de guardian telefoon het commando location:2 in te toetsen. U krijgt vervolgens een sms met een link. Indien u deze link aanklikt krijgt u direct een kaar te zien met de locatie waar uw kind/de telefoon zich bevindt.

9 Oproepen van het password Met deze functie kunt u door met de guardian telefoon het commando password: te sms-en het guardian password opvragen. U krijgt een sms met het password. In/uit schakelen verboden in klas functie Deze functie is alleen te gebruiken icm de geavanceerde veiligheidsinstellingen, zie hiervoor het volgende hoofdstuk. Uitschakelen van de telefoon Met deze functie kunt u door met de guardian telefoon het commando poweroff: te sms-en het de telefoon uitschakelen. Blokkeren van de telefoon Met deze functie kunt u door met de guardian telefoon het commando lockup: te sms-en de telefoon blokkeren, de telefoon is alleen te bedienen door eerst het guardian password in te voeren. In sleep modus zetten Met deze functie kunt u door met de guardian telefoon het commando sleep: te sms-en de telefoon in de slaap modus te zetten, de telefoon zal minder energie gebruiken. De telefoon zal na het 2 seconden de aan/uit knop in te drukken weer actief worden, er is geen password nodig Uit de sleep modus zetten Met deze functie kunt u door met de guardian telefoon het commando wakeup: te sms-en de telefoon uit de slaap modus te halen. Spelletjes toestaan of niet Met deze functie kunt u door met de guardian telefoon het commando game:on / game:off te sms-en de mogelijkheid van het spelen van een spelletje resp. toestaan of blokkeren. Guardians Password aan of uit zetten Met deze functie kunt u door met de guardian telefoon het commando cipherswitch:on / cipherswitch:off te sms-en, De telefoon in de parent mode zetten of in de child mode te zetten. Meeluisteren Met deze functie kunt u door met de guardian telefoon het commando monitor: te sms-en, ongemerkt de telefoon naar u terug laten bellen. Zodra u met uw eigen telefoon opneemt kunt u meeluisteren wat er zich in de omgeving van de telefoon afspeelt.

10 Het gebruik maken van geavanceerde veiligheidsfunctie en instellingen Op de web pagina kunt u de telefoon eenvoudig en snel ook geheel configureren en verdergaande veiligheidinstellingen invoeren. Na het invoeren van alle data op deze pagina kunt u onderaan de pagina een bestand downloaden welke u vervolgens in de hoofdmap van de telefoon zetten. Als u vervolgens de telefoon opstart zullen alle instellingen door de telefoon over genomen. Op de site treft u de volgende pagina aan: Klik hier het model aan van de telefoon, dit is de Q9G en kies bij 2 (GPRS function is opened) No. Druk vervolgens op next step. Het invul scherm zal vervolgens verder toegankelijk worden.

11 Er hoeft niet per se een geheugenkaart gebruikt te worden Deze functie gebruikt u alleen als de telefoon al eerder op deze manier ingesteld is. U kunt dan de reeds bestaande instellingen aanpassen. Voer hier telefoonnummers en namen in die uw kind kan gebruiken. Op de eerste twee posities voert u het guardian nummers in, deze zullen automatisch ook op onderstaande posities ingevuld worden. Geef aan op welke tijden welke instelling voor het GPS moet worden gebruikt. Het afwijzen van oproepen van vreemden. Waarschuwen guardian als er een andere sim geplaatst wordt Het afwijzen van sms-jes van vreemden. Beperken belmogelijkheden (alleen voorkeuze nummers) Aanpassen guardian password Het aan- en uitzetten van de telefoon via een tijdschema Het instellen dat de telefoon niet door het kind of vreemden kan worden uitgeschakeld. Instellen alarm tijden Geprektijd beperken en handsfree aanzetten Instellen of telefoon geluid maakt bij aan- uitzetten. Instelling hoeft niet gebuikt te worden. Instellen op welke tijden de telefoon gebruikt kan worden Tijd en datum instellen Door op de onderstaande knop te drukken genereert u een file waar alle instellingen in opgenomen zijn. Door de file in de hoofdmap in de telefoon te zetten via een usb kabeltje en vervolgens te telefoon te herstarten worden alle instellingen door de telefoon overgenomen.

12 Menu [Entertainment] In dit menu kan de video speler, de mp3 speler en games gebruikt. Voor de video speler en de mp3 speler is een geheugenkaart nodig. Muziek en video s kunnen via een usb kabel in de telefoon geladen worden op de geheugenkaart. Menu [Tools] Tools 1 [alarm Clock] Het instellen van de alarmtijden. Tools 2 [Ebook reader] Via deze functie kunnen er tekst bestanden of e-books gelezen worden. Onder [options] en dan [global settings] kunnen instellingen zoals lettergrootte en scroll snelheid aangepast worden. Tools 3 [calendar] Via deze functie kan de kalender bekeken worden. Tools 4 [sound recorder] Via deze functie kan de telefoon gebruikt worden om geluidsopnamen te maken Overige instellingen via het telefoon menu [System] System 1 [Owner info] Voer de gegevens van de eigenaar van de GPS TRACKER. System 2 [File manager] Hier kan de gebruiker de inhoud van de optionele geheugenkaart bekijken. De geheugenkaart wordt standaard met de GPS tracker + mp3 meegeleverd. System 3 [my ringtone] U kunt de beltoon en belvolume voor inkomende oproepen en sms afzonderlijk instellen. [Silent Mode] Indien ingesteld op de Silent-functie staan alle geluiden voor inkomende oproepen, bericht, toetstoon en power on/off uit. Er is keuze uit verschillende vooraf geprogrammeerde ringtonen. Indien u de optionele minisd geheugenkaart heeft geplaatst kunt u ook eigen ringtone s (mp3) gebruiken. De optionele minisd geheugenkaart wordt standaard meegeleverd met de GPS tracker + mp3 System 4 [Wall paper] Hier kan de gebruiker een achtergrond selecteren.. Indien u de optionele minisd geheugenkaart heeft geplaatst kunt u onder keuze 2 [User defined ] eigen foto s selecteren. De optionele minisd geheugenkaart wordt standaard meegeleverd met de GPS tracker + mp3. Verder kan aangegeven worden of de datum en de tijd op het scherm getoond dient te worden. System 5 [Call Mode]

13 Het stralingsniveau van de telefoon is zeer laag maar om het kind te beschermen tegen eventuele straling risico s kunt u hier instellen hoe het toestel standaard reageert bij het beantwoorden van een gesprek. Het gesprek wordt gevoerd via het oor. niet aanvinken Het gesprek wordt handsfree gevoerd. wel aanvinken (enable) System 6 [Auto keypad lock] Hier stelt u in hoe lang het mag duren voordat de toetsenbordvergrendeling inschakeld.. [off] betekend dat u de automatische toetsenbordvergendeling heeft uitgeschakeld. System 7 [LCD backlight] Hier kan de helderheid van het beeldscherm worden ingesteld. Daarnaast kan ook worden ingesteld na hoeveel tijd het beeldscherm zichzelf uitgschakeld. System 8 [Product information] Hier vind u de informatie over het model nummer en de versie.

14 Het registreren > [Register to the track website] lukt niet. Het registreren is niet nodig. De tracking functionaliteit werkt bij de in europa geleverde toestellen ook zonder registratie.

Kidstel GPS veiligheidstelefoon GK306

Kidstel GPS veiligheidstelefoon GK306 Kidstel GPS veiligheidstelefoon GK306 1 Inleiding Gefeliciteerd met de aankoop van de Kidstel Veiligheidstelefoon met GPS traceerfunctie GP306. Met dit toestel verhoogt u de veiligheid van uw kind, doordat

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding...4. 2. Verklaring...5. 3. Profiel van uw Mobiele telefoon...7. 4. Voorbereiding voor het gebruik...9

Inhoud. 1. Inleiding...4. 2. Verklaring...5. 3. Profiel van uw Mobiele telefoon...7. 4. Voorbereiding voor het gebruik...9 Inhoud 1. Inleiding....4 Belangrijkste eigenschappen:... 4 2. Verklaring...5 Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... 6 3. Profiel van uw Mobiele telefoon...7 Vooraanzicht Mobiele telefoon...

Nadere informatie

Inhoud. Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 5. Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... 8

Inhoud. Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 5. Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... 8 Inhoud Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 5 1. Verklaring over inhoud en eigendom 6 Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... 8 2. Uw Wolfgang Messenger, wat zit erop en eraan 11 3.

Nadere informatie

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone English Inhoudsopgave Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1.0 Product Introductie... 3 1.1 Knoppen en aansluitingen...

Nadere informatie

Inhoud. Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 6. 1. Verklaring over inhoud en eigendom.7. Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:...

Inhoud. Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 6. 1. Verklaring over inhoud en eigendom.7. Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... Inhoud Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 6 1. Verklaring over inhoud en eigendom.7 Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... 9 2. Uw Wolfgang Messenger, wat zit erop en eraan..12 3.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding DUALSIM PDA handleiding 1 Gebruikershandleiding DUALSIM PDA handleiding 2 DUALSIM PDA Multi Mobile Handleiding Versie 1.0 Multi Mobile B.V., 2008 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

I. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...

I. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... INHOUDSOPGAVE I. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 2 SOS: BEL IN NOODGEVALLEN 112 OM HET LOKALE NETWERK TE ZOEKEN OF BEL DE IN HET GEHEUGEN OPGESLAGEN PERSOON ONDER DE SOS-KNOP.... 4 II. VOOR- EN ACHTERAANZICHT

Nadere informatie

Geachte klant, Hartelijk dank voor de aankoop van deze mobiele telefoon. Lees deze handleiding zorgvuldig door, zodat u bekend raakt met de

Geachte klant, Hartelijk dank voor de aankoop van deze mobiele telefoon. Lees deze handleiding zorgvuldig door, zodat u bekend raakt met de Geachte klant, Hartelijk dank voor de aankoop van deze mobiele telefoon. Lees deze handleiding zorgvuldig door, zodat u bekend raakt met de belangrijkste functies en de werking van de telefoon. De telefoon

Nadere informatie

AT-PELICAN smart phone. Handleiding. Smart Phone

AT-PELICAN smart phone. Handleiding. Smart Phone AT-PELICAN smart phone Handleiding AT-PELICAN Smart Phone AT-Telecom Augustus-2007 Klaar voor de zakenman/vrouw. U hebt een uitstekende keuze gemaakt met de AT-PELICAN smart phone / business phone! Eigenschappen:

Nadere informatie

I Veiligheid en voorzorgsmaatregelen Om uw mobiele telefoon veilig en effectief te kunnen gebruiken, gelieve u vóór het gebruik de volgende

I Veiligheid en voorzorgsmaatregelen Om uw mobiele telefoon veilig en effectief te kunnen gebruiken, gelieve u vóór het gebruik de volgende Inhoud I Veiligheid en voorzorgsmaatregelen... 2 II. Buitenaanzicht van de mobiele telefoon... 5 III. Voorbereidingen... 7 IV Toetsen en iconen... 16 V Algemene functies... 24 VI Menu... 30 VII. Bewerken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Smart 4 power Sommige diensten en apps zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar. Vraag in de winkel naar de details. Android is een handelsmerk van Google Inc. De Androidrobot

Nadere informatie

GPS Pocket PC telefoon Gebruikershandleiding

GPS Pocket PC telefoon Gebruikershandleiding GPS Pocket PC telefoon Gebruikershandleiding www.htc.com 2 Lees dit voordat u verder gaat DIT APPARAAT IS NIET OPGELADEN WANNEER U HET UITPAKT. VERWIJDER NOOIT DE ACCU WANNEER HET APPARAAT WORDT OPGELADEN.

Nadere informatie

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op.

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op. AAN DE SLAG HET EERSTE GEBRUIK Controleer de inhoud van de verpakking VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Voor uw veiligheid: Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk en/of (bij wet) verboden zijn.

Nadere informatie

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera EM6250HD Easy Pro View HD IP camera 2 NEDERLANDS EM6250HD Easy Pro View HD IP camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 4 1.1 Update informatie... 4 1.2 Inhoud van de verpakking... 4 1.3 Wat heb je nodig

Nadere informatie

Opera 2020 IP Gebruiksaanwijzing

Opera 2020 IP Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing . Opera 2020 IP 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 4 1.2 Opera 2020 IP overview... 4 1.3 Display... 5 1.4 Navigatietoetsen... 5 1.5 De labels van het Opera 2020 IP...

Nadere informatie

ipad Gebruikershandleiding Voor ios 7 (oktober 2013)

ipad Gebruikershandleiding Voor ios 7 (oktober 2013) ipad Gebruikershandleiding Voor ios 7 (oktober 2013) Inhoudsopgave 7 Hoofdstuk 1: De ipad in een oogopslag 7 Overzicht van de ipad 8 Accessoires 9 Multi-Touch-scherm 9 De sluimerknop 10 De thuisknop 10

Nadere informatie

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera Inhoudsopgave 2 NEDERLANDS 1.0 Introductie... 4 1.1 Inhoud van de verpakking... 4 1.2 Wat heb je nodig om de camera

Nadere informatie

de xda alles wat je nodig hebt, op het werk en thuis

de xda alles wat je nodig hebt, op het werk en thuis 6463 xda guide Dutch 5/6/02 4:16 PM Page 1 de xda alles wat je nodig hebt, op het werk en thuis Een pocket-pc met internettoegang en de nieuwste mobiele telefoon, stijlvol gecombineerd tot één toestel.

Nadere informatie

Windows Phone 8X van HTC Handleiding

Windows Phone 8X van HTC Handleiding Windows Phone 8X van HTC Handleiding 2 Inhoud Inhoud Uitpakken Je telefoon 8 SIM-kaart 9 Batterij 11 Het toestel in- of uitschakelen 12 Je telefoon instellen Je pincode invoeren 13 De telefoon voor het

Nadere informatie

EM4484 Draadloze Internet Camera

EM4484 Draadloze Internet Camera EM4484 Draadloze Internet Camera 2 NEDERLANDS EM4484 Draadloze Internet Camera Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten

Nadere informatie

Belgacom Maestro 2056

Belgacom Maestro 2056 Belgacom Maestro 2056 Handleiding Met deze telefoon kan u een tweede oproep beheren, de naam en het nummer van de beller zien voor u opneemt, oproepen doorverbinden en conferentiegesprekken organiseren.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 8 Multimediatoepassingen...92 8.1 Camera...92 8.2 Galerij...94 8.3 YouTube...97 8.4 Muziek...98 8.5 Videospeler...

Inhoudsopgave. 8 Multimediatoepassingen...92 8.1 Camera...92 8.2 Galerij...94 8.3 YouTube...97 8.4 Muziek...98 8.5 Videospeler... Voor meer informatie over het gebruik van de telefoon gaat u naar www.alcatelonetouch.com om de volledige gebruiksaanwijzing te downloaden. Daarnaast kunt u op de website veelgestelde vragen raadplegen,

Nadere informatie

Inleiding. Sony Ericsson V800 Vodafone

Inleiding. Sony Ericsson V800 Vodafone Inleiding Sony Ericsson V800 Vodafone In dit gedeelte van de gebruikershandleiding vindt u een inhoudsopgave die een overzicht van de handleiding geeft. Als u specifieke informatie over een functionaliteit

Nadere informatie

2014 Alle rechten voorbehouden. Acer Liquid Z5 Duo Gebruikershandleiding Model: Z150 Deze uitgave: 01/2014

2014 Alle rechten voorbehouden. Acer Liquid Z5 Duo Gebruikershandleiding Model: Z150 Deze uitgave: 01/2014 2014 Alle rechten voorbehouden Acer Liquid Z5 Duo Gebruikershandleiding Model: Z150 Deze uitgave: 01/2014 Acer Liquid Z5 Duo Smartphone Modelnummer: Serienummer: Aankoopdatum: Plaats van aankoop: 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Gefeliciteerd met uw aanschaf van de Sony Ericsson S500. Extra fotocontent vindt u op www.sonyericsson.com/fun. U kunt zich nu op www.sonyericsson.com/myphone registreren voor gratis online opslag en speciale

Nadere informatie

Je HTC Sensation XL met Beats Audio Handleiding

Je HTC Sensation XL met Beats Audio Handleiding Je HTC Sensation XL met Beats Audio Handleiding 2 Inhoud Inhoud Aan de slag Inhoud van de doos 8 HTC Sensation XL met Beats Audio 8 Achterklep 10 SIM-kaart 11 Batterij 12 De levensduur van de batterij

Nadere informatie

iphone configuratie voor EUR faciliteiten

iphone configuratie voor EUR faciliteiten iphone configuratie voor EUR faciliteiten Auteur: Donald Heering Status: Definitief Versie: 1.0 1 / 43 2 / 43 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 5 2 HET STAPPENPLAN BIJ CONFIGURATIE EN IN GEBRUIK NEMEN... 6

Nadere informatie

2013 Alle rechten voorbehouden. Acer Liquid E2 Duo Gebruikershandleiding Model: V370 Deze uitgave: 5/2013

2013 Alle rechten voorbehouden. Acer Liquid E2 Duo Gebruikershandleiding Model: V370 Deze uitgave: 5/2013 2013 Alle rechten voorbehouden Acer Liquid E2 Duo Gebruikershandleiding Model: V370 Deze uitgave: 5/2013 Acer Liquid E2 Duo Smartphone Modelnummer: Serienummer: Aankoopdatum: Plaats van aankoop: Inhoudsopgave

Nadere informatie

Motorola D1010 series

Motorola D1010 series Motorola D1010 series Voor de D1011, D1012, D1013 en D1014 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Welkom... Dit is uw nieuwe Motorola D1010

Nadere informatie