IDEAAL. Carrie: kies mij. IDeaal - nummer 7 - december 2007 Willen Rotterdammers hun burgemeester kiezen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IDEAAL. Carrie: kies mij. IDeaal - nummer 7 - december 2007 Willen Rotterdammers hun burgemeester kiezen?"

Transcriptie

1 IDEAAL Informatie & Discussie Magazine PvdA Rotterdam IDeaal - nummer 7 - december 2007 Willen Rotterdammers hun burgemeester kiezen? Carrie: kies mij Nieuwjaarsbijeenkomst over burgemeestersverkiezing: 5 januari in Princes theater

2 Agenda kijk iedere dag op en blijf op de hoogte Zaterdag 5 januari 2008 Rode Zaterdag De PvdA kleurt de stad rood. De PvdA is op verschillende plekken in de stad te vinden, zoals de Centummarkt,met ballonnen en flyers, om met Rotterdammers in gesprek te gaan. Wil jij ook mee doen? Dat kan. Neem contact op met het partijkantoor of kom gewoon langs. Tijd: uur. Locatie: diverse locaties Info: Johan Brinkman of Janneke Hazelaar, of Zaterdag 5 januari 2008 Bijeenkomst over het Burgemeestersreferendum. Tijd: uur, aansluitend, vanaf uur: Nieuwjaarsreceptie. Locatie: Prinses theater Schiedamseweg 19 Info: Karen vd Wiel of Johan Brinkman, of tel: Zondag 27 januari 2008 PvdA Vrouwennetwerk Rotterdam Rijnmond Voor alle Rotterdamse PvdA vrouwen. Ook deze maand gaan we weer gezamenlijk een borrel drinken op de laatste zondag van de maand. Met voor ieder wat wils... Kletsen aan de bar, discussiëren over een actueel thema aan de ronde tafel, of bespreken hoe we verder gaan met het lopende project aan weer een andere tafel! Tijd: uur. Locatie: Kleur van de Meent, Meent 69a (de IJssalon) Info: Petra Reijntjes, Zaterdag 5 februari 2008 Rode Zaterdag Kijk bij 5 januari en reserveer deze dag in je agenda Zaterdag 5 februari 2008 Ledenbijeenkomst over de Prachtwijken Tijd: uur Locatie nog niet bekend, kijk volgend jaar in de januari IDeaal, maar reserveer deze datum vast in je agenda. Info: Karen vd Wiel of Johan Brinkman, of tel: Zondag 23 februari 2008 PvdA Vrouwennetwerk Rotterdam Rijnmond. Kijk bij 27 januari en reserveer deze datum. Discussieer mee over actuele thema s bij het Ledendebat op de website van de PvdA Rotterdam. Burgemeestersreferendum en Deelgemeentenbestel Nu op de site: een discussie over het Rotterdams burgemeestersreferendum: Dooddoener of democratie? En een discussie over het deelgemeentenbestel. Afgelopen zomer schreven 3 dagelijks bestuurders van de PvdA een stuk met hun visie op een verbetering van het deelgemeentenbestel. De gemeenteraad sprak begin december over het bestel in de raadscommissie BVM. Maar wat vinden de Rotterdamse leden er eigenlijk van. Zijn we tevreden met het huidige bestel? Is het voor verbetering vatbaar of moet het grootscheeps op de schop? Om mee te kunnen doen aan het ledendebat moet je een leden-account hebben op de website. Heb je nog geen account, registreer je dan nu op de site (http://www. pvdarotterdam. Wij zien je mening en reacties graag tegemoet! Het afdelingsbestuur De redactie van IDeaal wenst u een prettinge kerst en een goed 2008 Ledenwerfactie: Het bestuur van de PvdA Rotterdam vraagt jullie om allemaal één lid te werven. We zijn dan in één klap de grootste afdeling van het land en hebben meer slagkracht om dát te doen wat we ons hebben voorgenomen. Info: onze site of mail naar of bel: Voor toegang tot het ledendebat moet je je eenmalig aanmelden. Dit gedeelte is alleen toegankelijk voor Rotterdamse PvdA-leden en bedoeld om met elkaar in discussie te gaan over Rotterdamse en algemene politieke kwesties. 2 december 2007

3 Colofon IDeaal - 5e jaargang - nummer Van de Clubgevoel Voorzitter Redactie: Paul Boute, hoofdredacteur Rob Maas Niels Kastelein Ton Sonneveldt Chris Mast Tom Harreman Monique Smits Johan Brinkman, redactiesecretaris Foto s: Rob Maas en Ton Sonneveldt tenzij anders vermeld. Voorpagine: Tineke de Lange Achterpagina: Willem de Roon Vormgever: Trin-iT Consultants Opmaak: Rob Maas, Monique Smits en Mariëtte de Koning Uitgever: Bestuur PvdA Rotterdam Druk: Drukkerij Tripiti, Papier: Mat mc wit 115 gr, 21 x 29.7 cm Oplage: Kopij-adres: PvdA, Willem Smalthof NM Rotterdam o.v.v. Kopij IDeaal Toezending: IDeaal wordt toegezonden aan leden van de PvdA Rotterdam en belangstellenden. Een bijdrage van 20 euro wordt bijzonder op prijs gesteld. Postbanknummer t.n.v. PvdA Afdeling Rotterdam Teksten uit deze uitgave mogen worden overgenomen mits met bronvermelding. Ergens in de zomer werd ik door Ria Steenaart, de secretaris van de afdeling Zaanstad, gevraagd om een column te lezen tijdens de viering van 125 jaar sociaal-democratie in de Zaanstreek. Dat feest werd 24 november gevierd met een zeer gevarieerd programma. Ik vond het een ongelofelijke eer om daar bij te mogen zijn en heb genoten van alles waar onze partij sterk in kan zijn. Zo waren er onder andere mooie, scherpe debatten, spitse toespraken met humor, een rode aubade van oude strijdliederen en een lagerhuis debat o.l.v. Wouter Bos. Een dag die als geen ander het clubgevoel kan versterken. Ook in het rapport dat we als commissie Vreeman schreven spraken we over het clubgevoel; Om het clubgevoel binnen de partij nieuw leven in te blazen, moet de PvdA drie van haar grootste kwaliteiten inzetten en verder uitbouwen: ten eerste, haar traditionele vermogen om een brug te slaan tussen kansarme groepen en het kansrijke midden; ten tweede, de bestuurlijke kracht van de partij op lokaal niveau; en, ten slotte, de etnische diversiteit van haar achterban en politieke voorhoede. In Zaanstad ben ik daar nog wat verder op ingegaan, want hoe doen we dat dan en wat is dan dat clubgevoel. Er is veel over gezegd en geschreven, maar wat mij betreft heeft het altijd te maken met het feit dat er meer is dat ons verbindt dan verkiezingsprogramma s en beleidsvoornemens alleen. Ik schreef het al eens eerder we zijn óók met elkaar verbonden door begrippen als rechtvaardigheid, opkomen voor hen die dat niet kunnen, en solidariteit met hen die leven in onvrijheid en bittere armoede. Dat clubgevoel heb ik zelf sterk gevoeld in de opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen van Maar na de winst van die gemeenteraadsverkiezingen is er vaak gezegd dat we dit resultaat hebben behaald doordat de kiezers op dát moment het kabinet zat waren en dat men een signaal wilde afgeven. De winst werd toegeschreven aan de landelijke trend. Ik vind dat we daar ál die lokale afdelingen en politici ontzettend mee te kort doen. Het is mijn overtuiging dat we dat enthousiasme en die verbondenheid van 2006 weer mee zullen maken, maar dan moeten we ons wel realiseren dat daar tussen 2002 en 2006 hard aan gewerkt is en dat het niet vanzelf is gegaan. Het gevoel van urgentie na 2002 was groot. Verlies kan ook inspireren. Als de bestuurlijke kracht van de partij op lokaal niveau één van onze kwaliteiten is dan moeten we die méér gebruiken. In Rotterdam is al veel bereikt, behalve gratis openbaar vervoer voor ouderen, wordt Rotterdam in 2009 Europese jongerenhoofdstad, is er in onze stad een meldcode huiselijk geweld ingevoerd die landelijk baanbrekend is en zijn er inmiddels meer dan 4000 mensen aan het werk die daarvóór van een uitkering moesten leven. Wanneer we daadwerkelijk het clubgevoel willen versterken nu meer nodig dan ooitdan moeten we onze successen vieren waar en wanneer ze worden behaald! Rode groet, kijk iedere dag op en blijf op de hoogte Marja Bijl Voorzitter PvdA Rotterdam IDeaal 2007 december 3

4 Thema Willen Rotterdammers hun burgemeester kiezen? Bestuurlijke vernieuwing of stilstand? door Rutger Hagen Rutger Hagen is bestuurskundige en werkzaam als beleidsmedewerker bij de Rotterdamse PvdA-fractie Rotterdam is sinds de Tweede Wereldoorlog ingrijpend gegroeid en veranderd. Toch heeft dit niet geleid tot ingrijpende bestuurlijke vernieuwingen. In 1946 werd door de regering de commissie Koelma ingesteld die met voorstellen moest komen voor de bestuurlijke problemen rond de grote steden. Deze commissie pleitte voor de vorming van stedelijke gewesten. Dit voorstel eindigde, zoals vele daarna, onderin de la. Binnen de gemeente veranderde wel wat. Na WO II werden verschillende gekozen wijkraden ingesteld. In 1974 werden de eerste deelgemeenten ingesteld. Hoewel ze een meerwaarde hebben ligt het bestel sinds de oprichting onder vuur. Tot nog toe houden ze echter stand en ook dit stadsbestuur wil met de deelraden verder gaan. In 1965 werd het openbaar lichaam Rijnmond opgericht, als extra bestuurslaag boven de gemeenten. Rotterdam trok uiteindelijk de stekker eruit omdat zij vond dat Rijnmond te veel macht naar zich toe trok en onvoldoende opkwam voor de belangen van de haven. Eind jaren tachtig pleitte de commissie-montijn in het rapport Grote steden, grote kansen opnieuw een sterkere bestuurlijke structuur in en om de grootste steden. De Rotterdamse regio kwam daarop eind 1991 met een eigen voorstel. Men pleitte voor een soort regio-provincie, waarbinnen de delgemeenten zelfstandige gemeenten moesten worden. In 1995 werd dit idee door de Rotterdammers in een referendum verworpen. Op dit moment pleit de Commissie Versterking Randstad, onder voorzitterschap van Wim Kok, opnieuw voor bestuurlijke veranderingen. Voorgesteld is om te komen tot een super provincie Randstad, waarin Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland op zouden moeten opgaan. Tegelijkertijd zouden meer gemeenten moeten fuseren en zouden rijks- en provincietaken verder moeten worden gedecentraliseerd. Weinigen zijn enthousiast, maar op het terrein van verkeer en vervoer zijn nu de eerste afspraken gemaakt. De PvdA is geen groot voorstander van een gekozen burgemeester De afgelopen jaren is er wel binnen het gemeentebestuur wat veranderd. Met de dualisering is de macht van het College en het deelraads-db versterkt en zoeken de (deel)raadscommissies naar hun nieuwe rol. Als laatste ontwikkeling speelt nu de discussie over het burgemeestersreferendum. Nederland is bijna het enige land in Europa waar de inwoners hun burgemeester niet zelf of via de gemeenteraad kiezen. Sinds 2001 is het wel mogelijk een raadgevend referendum te houden. Dat betekent dat de gemeenteraad de winnaar van het referendum voordraagt aan de Kroon. Momenteel staat Rotterdam voor de keus al dan niet zo n een referendum te houden. De PvdA is geen groot voorstander van een gekozen burgemeester. In 2005 strandde in de Eerste Kamer een wetsvoorstel om burgemeestersverkiezingen mogelijk te maken. De PvdA stemde tegen. Onze Tweede Kamer-fractie is tegen een rechtstreeks gekozen burgemeester. Zij zien liever dat de gemeenteraad de burgermeester kiest. Dat was ook de uitslag van de ledenraadpleging enkele jaren geleden. burgemeesters verkiezing De huidige subsidieregeling voor burgemeesterreferenda eindigt op 1 december In Rotterdam zelf hebben verschillende PvdA-ers voor en tegen zo n referendum gepleit. Het woord is nu aan de leden. 4 december 2007

5 De burgemeester op z n paasbest door Niels Kastelein Herinnert u het zich nog als de dag van gisteren: de paascrisis? Die kabinetscrisis ontstond nadat onder meer de PvdA fractie in de Eerste Kamer in 2005 tegen de invoering van de gekozen burgemeester stemde. Het lijkt al weer een eeuwigheid geleden. De mogelijkheid om een raadplegend referendum te organiseren bleef wel bestaan. Twee prominente PvdA-ers leveren hierna inhoudelijke munitie voor het debat dat u kunt voeren op 5 januari. Rotterdamse PvdA-leden kunnen het debat ook nu al voeren op: Job Cohen behoeft nauwelijks introductie. Zijn standpunt over de manier waarop we burgemeesters benoemen was, na die Paascrisis van 2005, duidelijk: Nee, het is niet goed dat er nu geen gekozen burgemeester komt. Nu moeten we snel zorgen voor een goed en zorgvuldig stelsel waarin de burgemeester wèl gekozen kan worden. En nu zegt hij: Het belangrijkste is dat we nu zo snel mogelijk overgaan tot een vorm van verkiezingen voor de burgemeester. Margreeth de Boer is een gepokt en gemazeld bestuurder. Ze was gedeputeerde van Noord-Holland, minister van VROM en burgemeester van Leeuwarden. Nu zegt ze: Laten we het huidige systeem daar waar nodig verbeteren, maar maak geen nieuw systeem. De opbrengst daarvan is discutabel en we hebben net de dualisering verwerkt. 1. Omdat ook een gekozen burgemeester geen bevoegdheden heeft, zal er een heel grote spanning ontstaan met de wethouders en de raad. Cohen: Veel burgers benaderen mij over zaken waar ik als burgemeester niet over ga. Dat vind ik slecht. Burgers zien de burgemeester als het gezicht van de gemeente. Zij begrijpen er niets van dat die weinig bevoegdheden heeft en dat je bij de wethouders moet zijn. Ik vind dat je het beeld in overeenstemming met de werkelijkheid moet brengen. Daarom ben ik voor de gekozen burgemeester en vind ik dat deze iets te zeggen moet krijgen over de samenstelling van het college, zodat hij inhoudelijk meer invloed krijgt. Als college leg je dan gewoon verantwoording af aan de gemeenteraad. De Boer: In het huidige systeem ontstaan zonder meer spanningen. Als burgers klachten hebben, dan is de kern van het burgemeestersvak dat de burgemeester bemiddelt tussen de wethouders en de burger. Je staat boven de partijen, en daardoor kun je beter conflicten oplossen en leidinggeven. Kortom, de rol zoals die nu is, heeft meerwaarde. Het huidige referendum is vlees noch vis, stelt Cohen 2. Met twee kandidaten is zo n referendum een wassen neus, dat bleek wel in Utrecht. Op die manier moet het dus niet. Cohen: Het huidige referendum is vlees noch vis. Daarom ben ik er niet voor, al heeft het wel eens goed gewerkt, zoals bijvoorbeeld in Leiden. Wat mij betreft kiezen we tussen het rechtstreeks kiezen van de burgemeester of de gemeenteraad uit zijn midden de burgemeester laten kiezen. Zelf heb ik een lichte voorkeur voor rechtstreekse verkiezingen. Dat geeft Job Cohen nog meer directe invloed aan burgers. De Boer: Soms werkt het inderdaad best goed, vooral als er aansprekende persoonlijkheden zijn. Maar ja, in Delfzijl werd de gekozen burgemeester juist na anderhalf jaar weer door de raad weggestuurd... In het huidige systeem wordt de burgemeester de facto al gekozen door de raad. Dat vind ik ook het beste. 3. Omdat de burgemeester geen eigen inhoudelijk programma kan uitvoeren leidt een verkiezing alleen maar tot focus op de poppetjes en niet op de inhoud. De Boer: Dat is inderdaad zo. Als kandidaat in een referendum, kun je alleen maar je eigen mening geven. Of je gekozen wordt, ligt dan vooral aan je uitstraling. Vooral voor minder bekende kandidaten wordt het dus vrij moeilijk. Cohen: Dat hoeft dus helemaal niet zo te zijn, dat hangt in eerste instantie af van de kandidaten, en in tweede vervolg op pagia 6 IDeaal 2007 december 5

6 Thema Willen Rotterdammers hun burgemeester kiezen? instantie van de kiezers, die natuurlijk over het algemeen verstandig zijn. Maar inderdaad: het gaat in de politiek nu vaak om de poppetjes. Het is aan de kandidaten zelf om daar inhoud Margreeth de Boer aan toe te voegen. Een burgemeester moet gewoon een eigen programma hebben en dat verdedigen. Die ruimte moet hij zelf zoeken. 4. Echte top-kandidaten voor het burgemeesterschap stellen zich niet bloot aan een referendum of verkiezing. De Boer: Er zullen heus wel mensen zijn die het aandurven, maar vooral als je landelijk een positie bezit en je redt het niet, ben je toch behoorlijk beschadigd. En bij grote steden zoek je juist dat soort door de wol geverfde personen. Cohen: Als je echt burgemeester van een grote stad als Rotterdam wil worden, dan moet je je ook kwetsbaar op durven stellen. Tegelijkertijd weet ik niet zeker of ik mijzelf destijds in alle openheid kandidaat voor Amsterdam zou hebben gesteld. Ik was toen staatssecretaris en mensen vinden dan toch al gauw dat je dan beter weg kunt gaan. 5. Burgemeestersbenoemingen worden nog steeds via achterkamertjes geregeld. Cohen: Voor politieke partijen is het verkrijgen van burgemeestersposten belangrijk. Ze zullen daarom zeker kandidaten naar voren schuiven. Maar gemeenteraden maken tegenwoordig zeker een zelfstandige keuze, want zij willen, terecht, de beste kandidaat. Wie zou bijvoorbeeld verwachten dat de gemeenteraad van Bloemendaal een kandidaat van GroenLinks zou voordragen, of Zaanstad een VVD - er?? Dat is toch maar mooi gebeurd! De Boer: Vooral bij de grote steden kijkt het kabinet met belangstelling toe, ook om de spreiding van partijen over steden te bevorderen. Hoe het tegenwoordig gaat, weet ik niet precies. Ik veronderstel dat, zodra de vertrouwenscommissie haar voorkeur aangeeft, er wellicht een gesprek met de Commissaris van de Koningin volgt en dat ook het kabinet wordt betrokken. 6. Burgers herkennen zich niet in lokale politici, maar wel in de burgemeester. Als je die laat kiezen verbetert de kwaliteit van de democratie. De Boer: Dat verschilt nogal per gemeente. In Leeuwarden is er bijvoorbeeld veel interesse voor de lokale politiek en heeft iedereen daar een mening over. De burgemeester moet daar de zaak bij elkaar houden en boven de partijen staan. Cohen: Burgemeesters zijn voor burgers het gezicht van de gemeente, veel meer dan wethouders. Tenslotte Cohen: In Frankrijk en de VS heb je ook een gekozen president en een parlement. Spanningen worden dan in het politieke proces opgelost. Twee mandaten naast elkaar kan dus prima, als je maar weet wie uiteindelijk wie naar huis kan sturen. We zijn trouwens zo ongeveer het enige democratische land zonder gekozen burgemeester... De Boer: Ik zou het graag eens zijn met Job Cohen, maar dit is toch wel een beetje demagogie. In Frankrijk heeft de burgemeester bijvoorbeeld weinig te vertellen. Zulke vergelijkingen zeggen dus niets. Carrie: ik burgemeester? alleen als duo-baan met Ivo! 6 december 2007

7 I ngzonden BijBesturen in Feijenoord met dagelijks bestuurder René Kronenberg Onder het mom van BijBestuurders in de PvdA zou ik graag met 7 leden van de PvdA Rotterdam willen doorpraten over een interessant onderwerp dat bij mij als bestuurder van de deelgemeente Feijenoord concreet op de agenda staat: Eat & Meet. Ik spreek over dit thema als bestuurder natuurlijk al met (formele en informele) groepen en mensen, zoals met de deelraad, de fracties, ondernemers, bewoners en overige direct belanghebbenden. Maar het lijkt me leuk en goed om daarover ook met partijgenoten van gedachten te wisselen. Hieronder staat wat Eat & Meet inhoudt / kan inhouden. Eat & Meet Het zuidelijke deel van het Rotterdamse centrum, oftewel het noordelijke deel van de deelgemeente Feijenoord, ontwikkelt zich als Eat & Meet tot een stedelijke amusements- en vermaakscluster. Eat & Meet, een kanskaart van het Pact op Zuid, strekt zich uit over de gebieden van Wilhelminapier, Katendrecht en Afrikaanderwijk en zal qua investering en beïnvloeding vooral betrekking hebben op de twee laatste wijken. Eat & Meet is een combinatie van evenementen en horeca, met de Nieuwe Luxor en Now&Wow, de Afrikaandermarkt en -park, de spannende ontwikkeling van rivierparken, de SS Rotterdam, (theaterontwikkelingen aan) het Deliplein en de Rijnhavenbrug, het European China Center (ECC), de busboot en andere toeristische initiatieven en de bouw van veel nieuwe woningen in en rondom dit gebied. Vooral de komst van de SS Rotterdam in het begin van 2008 zal van invloed zijn op het aantrekken van een forse bezoekersstroom. In het algemeen heeft Eat & Meet aanbod voor de lokale bevolking, maar ook dient er een publieksstroom naar Feijenoord te worden geleid ( de brug over ). Graag zou ik periodiek, bij mij thuis, onder het genot van een hapje en een drankje, gezellig met BijBestuurders willen doorpraten over het bovenstaand onderwerp. Centraal staan dan bijvoorbeeld: wat ontbreekt aan de Eat & Meet-ontwikkeling? Hoe zien sommige leden van de PvdA Eat & Meet? Wat is het maximale (bijv. het aantal horecavestigingen) dat Eat & Meet aankan? Is het allemaal te rooskleurig, of mag het een tandje meer? Dus: is er een economische onderbouwing? Hoe verbinden we datgene wat reeds plaatsvindt in het gebied? Welke kansen dienen er te worden aangegrepen; waar moeten we op letten? Kennismaking, brainstormen, kadervorming, uitwisselen van kennis en ervaring, glaasje wijn, borrelnootje etc. etc. BijBesturen heeft van alles in zich. Reageer graag naar Er doen al een aantal Feijenoorders mee, maar we zoeken ook mensen van elders, die bijvoorbeeld hiervoor de brug over komen. En verder geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maximaal 7 personen omdat mijn tafel thuis helaas niet groter is. René Kronenberg Telefoon werk: Welke bestuurder volgt met BijBesturen? Een burgemeestersreferendum, een goed idee? Ook na het debacle in Utrecht heeft het nog steeds een zekere aantrekkingskracht. Je toont als gemeenteraad immers lef, geeft invloed weg, stelt je modern en vernieuwend op. Het komt ook goed over in de pers al was het alleen maar omdat je niet de indruk wekt alles in achterkamertjes te willen regelen. En heel veel Nederlanders willen gewoon hun burgemeester kiezen. Dus een goed idee? Nee. Want het is een veel te belangrijke zaak om met quasi procedures te werken. Natuurlijk kun je voorstander zijn van een gekozen burgemeester. Verbouw daar dan wel het hele gebouw van Thorbecke voor. Want twee kapiteins op een schip gaat niet goed. In ons staatsrecht is de raad de baas. Zet daar een gekozen burgemeester met eigen programma en eigen democratische legitimatie naast en je hebt hommeles. Feit is dat daarvoor niet gekozen is en het voorstel tot verkiezing in de Eerste Kamer is gesneuveld. Feit is ook dat in ons partijprogramma heel bewust is gekozen voor een door de raad gekozen burgemeester. En daar zitten we in de procedure heel dicht bij. Maar dan kun je toch nog steeds een keuze tussen 2 kandidaten voorleggen aan de kiezer? Een vertrouwenscommissie selecteert op basis van vertrouwen, kwaliteit en profielschets. Maar een kiezer wil iets te kiezen hebben. Waar dat spanningsveld toe leidt heeft Utrecht geleerd. Een echte keuze voor de kiezer is er in Rotterdam alleen als er een PvdA kandidaat tegenover een Leefbaar kandidaat zou staan. Dat dwingt de vertrouwenscommissie in die richting. Maar dat heeft weer niets met een eigen afweging te maken, niet de kwaliteit maar de keuzemogelijkheid wordt dan het leidend selectiecriterium. En de raad? Die heeft het nakijken. In ons programma staat dat de raad moet kiezen, op deze manier hebben alleen raadsleden invloed die in de vertrouwenscommissie zitten. Bovendien zal een referendum ertoe leiden dat goede kandidaten het laten afweten. Vraag maar eens hoe Pans er achteraf over denkt. Referendum? Niet doen. Bert Cremers IDeaal 2007 december 7

8 R edactie Da s nou Sterkman! door Paul Boute Paul Boute, hoofdredacteur IDeaal over de familie Sterkman. Ze zijn een begrip voor menig partijlid in Alexander en de Stad. Hun verhouding met de partij zou je kunnen omschrijven met Was sich liebt, das neckt sich. wantoestanden moeten aankaarten. Sterkman poeier je niet af. Ze doen hun naam alle eer aan. Bert Cremers, Els Kuijper, Els Boot, ondergetekende etc. Ze zijn bij hen thuis geweest, hebben met ze geschreven. Correspondentie gaat handgeschreven op menig A4-gelinieerd nootblokvel in leesbaar handschrift. Een computer hebben ze niet nodig. Ze richten zich niet alleen tot ons. Ook tot het gemeentebestuur door de jaren heen. Wethouder Bolsius werd ook aan de tand gevoeld over de afbraak van de sociale woningbouw, zoals zij dat zich hebben zien voltrekken in vluchten wijkbewoners die het nog kunnen betalen naar duurdere woningen, anderzijds vult hun wijk zich met mensen die vanwege hun achtergrond (asielzoekers, immigranten) geen dure woning kunnen veroorloven. Zij stellen van oudsher tot de doelgroep te behoren van onze partij, maar dat zij keer op keer weinig gehoor vinden, al zijn ze niet over iedereen slecht te spreken. Wat treft is dat zij niet uit zijn op eigen belang, maar zorgen hebben over nieuwe wijkbewoners. Een voorbeeld is een brief van de Nieuwe Unie waarin bewoners controle wordt aangekondigd op de gasdichtheid van de leidingen naar aanleiding van ongelukken elders in de stad. Deze brief kan echter niet door iedereen worden gelezen omdat veel bewoners het Nederlands onvoldoende machtig zijn. Bij het verschijnen van monteurs wordt, onwetend van de aankondiging, uit angst en onbekendheid niet opengedaan. Dit schept niet alleen gevaar voor henzelf maar ook voor omwonenden. de familie Sterkman op de markt bij de PvdA op rode zaterdag De van huis uit sociaaldemocraten zitten de PvdA van nature dicht op de huid. Onvermoeibaar houden ze haar verantwoordelijk. Het echtpaar weet menig rode zaterdag in het centrum of op het Esmeijerplein folderende partijgenoten aan de tand te voelen. Schrijf hen geen brieven dat ze hogerop of elders de gesignaleerde Rotterdam en het Lage Land. Zij stellen ronduit dat het (deel-)gemeentebestuur en ook onze partij het er ernstig bij heeft laten zitten. De inwoners van sociale woningbouw die het van een AOW, een klein of helemaal geen pensioen, moeten het zien te rooien en zijn daardoor gebonden aan wijken waarvan de sociale samenhang zienderogen is teruggelopen. Enerzijds Ik sprak Sterkman in december De vorming van het nieuwe kabinet met de PvdA kwam toen aarzelend op gang. We hebben nu Ella Vogelaar en haar ministerie die probleemwijken in prachtwijken willen omzetten. Het Lage Land is nog geen probleemwijk, maar er zijn aanwijzingen dat het zo n wijk kan worden. Voorkomen is beter dan genezen en véél goedkoper (Wouter!). Sterkman s uitdaging is: kijk ook hier naar! Het spaart tijd én ellende. Minister Vogelaar moet maar eens op de koffie in de Vignolastraat 194 en met hen door flat en wijk lopen en hier en daar eens aan bellen om zo de sociaaldemocratie in praktijk te brengen. 8 december 2007

9 Versoepeld ontslagrecht door Fouad el Haji Hoe feller het zonlicht, hoe donkerder de schaduwzijde Versoepeld ontslagrecht betekent dat werknemers makkelijker ontslagen mogen worden. Werkgevers zeggen dan: je moet ook het dak repareren als de zon schijnt. Maar wat voor de een zonlicht licht is, is voor de ander een schaduwzijde. In de landen om ons heen hebben ze genoeg ervaring met het soepele ontslagrecht. In steden als Brussel en Antwerpen, waar ik geregeld kom, is de arbeidsmarkt voor korte termijnklusjes zo soepel lees onzeker dat Oost-Europese en Afrikaanse illegalen nog de enigen zijn die in dit segment werkzaam zijn. Maar wat wil je ook? Je denkt met een werkgever een overeenkomst te hebben voor drie maanden, maar staat al na drie weken op straat. Het mag van de wet, en denk maar niet dat iedereen in deze situatie zijn recht via de rechter zal claimen, laat staan dat de rechtbank in staat is om al die claims af te handelen. Welnu, een rechtenloze klasse is het gevolg. In Brussel staat, voor zover ik weet, de enige openbare plek in Europa waar werknemers zich kunnen aanbieden. Dat gaat als volgt: op een plein zitten tientallen werkzoekenden te wachten op een baan of klus. Dan rijdt er een busje langs, nee geen pick-up truck, waarvan de chauffeur de werkzoekenden kieskeurig bekijkt en er een paar uitkiest. Daar zitten Congolezen, Polen, Marokkanen, maar ook Roemenen tussen. Als je maar sterke schouders hebt. De mannen stappen in het busje in de veronderstelling dat ze werk hebben voor twee weken, waarvan de eerste week het zwaarste is. Geeft helemaal niks, want na de eerste week krijgen ze het makkelijker. Maar er komt helemaal geen tweede week, want de baas zegt dat lichtere werk aan anderen over te laten die nog goedkoper zijn. Onze soepele arbeiders kunnen gaan. Teleurgesteld? Misschien, maar het leven bij de zuiderburen is niet voor iedereen even zacht. Stelling voor discussie op bijeenkomst economie en werkgelegenheid 10 november Is het toevallig dat alleen illegale Congolezen en Marokkanen maar sinds kort ook legale Roemenen, Polen en Bulgaren, inclusief busje, de flexibele arbeidsmarkt domineren? Nee dus. De enige manier voor de vakbonden om met deze versoepeling akkoord te gaan, was het nagenoeg onbeperkt gebruik van de werkloosheidsuitkering. Wie minimaal acht maanden onafgebroken heeft gewerkt, kan heel lang in de WW. Niet goed doordacht natuurlijk, want wie wil er nog werken als de prikkel wegvalt, maar geef de bonden eens ongelijk. In Nederland is eerst het vangnet van de werkloosheidsuitkering beetje bij beetje weggezaagd, zodat er nu geen terugweg meer mogelijk is. Zo was het tot dusverre geen probleem voor een medewerker in tijdelijke dienst om een hypotheek af te sluiten. Na een tijdelijk dienstverband, kwam je meestal wel in vaste dienst. Met een versoepeld ontslagrecht is het nog maar de vraag of je met een tijdelijk contract een persoonlijke lening kunt afsluiten, laat staan een hypotheek. Demonstratie Afgelopen vrijdag liep ik over het Museumplein in de stad A. Het regende, waardoor deze nationale ontmoetingsplaats altijd de allure krijgt van een ondergelopen weiland. Er was een oploop gaande. Een paar honderd jongens en meisjes baggerden door de prut en riepen onverstaanbare leuzen. Aan de schaarse spandoeken kon je opmaken dat ze tegen 1040 uur waren. Ik had haast en probeerde een tram te bereiken. Ik baande mij een weg door de menigte. Ik vroeg mij al ploeterend af waar het nou eigenlijk over ging. Van de media had ik begrepen dat de één 1040 uur te zwaar vind, en de ander boos is over het feit dat die 1040 uur deels wordt gevuld met onzin. Voor dat laatste heb ik alle begrip; voor het eerste minder. Ik kreeg sterk de indruk dat de demonstranten zelf ook niet precies wisten waaruit het schrijnende onrecht bestond. De stemming in de menigte was landerig. Ik zag veel fraai uitgedoste, overwegend blanke jongeren, die zich duidelijk niet hadden gerealiseerd dat van zo n demonstatie je kapsel aardig kan verregenen en je merkschoenen behoorlijk vuil kunnen worden. Ze blokkeerden wel een tijdje mijn tram, en ik vroeg mij met de andere passagiers af of ze niet beter aan de studie zouden kunnen gaan. Ik vond het allemaal een beetje deprimerend. En dan ook nog die kamerleden die dit soort heldendaden willen laten meetellen als maatschappelijke stage!!! Zaterdagochtend werd ik verrast door een krantenbericht in het AD: De leerlingen van de hogeschool InHolland te R. hadden een demonstratie georganiseerd om te laten weten dat ze helemaal gelukkig zijn met hun school, hun studie, etc. Daar kikker je dan weer van op. Er is dus toch nog verschil in dit verkleuterde Nederland. Bij ons hebben de jongens en meisjes duidelijk wat beters te doen: zichzelf ontwikkelen, hard werken, en het helemaal gaan maken met deze stad! Ocker van Munster IDeaal 2007 december 9

10 F ractie Gratis OV voor 65-plussers verlengd De begroting van Rotterdam voor 2008 is vastgesteld. Dit stadsbestuur had al mooi werk afgeleverd: er lag een goede begroting voor de Rotterdammers. De PvdA-fractie heeft hem op sommige punten nog iets beter gemaakt: voor een mooi, veilig en sociaal Rotterdam. 30 miljoen extra voor een mooie stad De komende jaren wordt de kwaliteit van straten en pleinen fors verbetererd. Het stadsbestuur gaat flink investeren in het centrum. En terecht, want het centrumgebied is het visitekaartje van Rotterdam en dat moet er mooi uitzien. Maar de PvdA vindt dat niet genoeg. Een mooie stad heeft een mooi centrum, maar ook mooie woonwijken, aldus raadslid Marco Heijmen. Daarom heeft de PvdA gezorgd dat de komende 4 jaar 30 miljoen extra wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van de buitenruimte in de woonwijken buiten het centrum. Ook in onze wijken moeten de straten recht liggen. Ook daar willen we samen met bewoners werken aan schone straten, mooie pleinen en goede speelplekken voor onze kinderen. Verlenging gratis OV voor 65+ De PvdA is bijzonder trots dat de proef met het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers een daverend succes is. Het is voor de ouderen die nu massaal gebruik maken van het gratis openbaar vervoer van belang dat het gratis blijft, aldus raadslid Birsel Gülmüs. De PvdA heeft daarom gezorgd dat de proef met het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers wordt verlengd in Onderzoek naar ontdemping Binnenrotte De PvdA vindt dat de stad meer binding met het water moet hebben. Het is erg jammer dat zoveel water uit het straatbeeld is verdwenen. Daarom willen wij graag water terug op de plek waar Rotterdam is ontstaan, aldus raadslid Claus Verbrugge. Het grote plein op de markt is buiten marktdagen een groot en verlaten stenen plein. Hier moet verandering in komen, vindt de PvdA. Bovendien zal met de komst van de markthal een deel van de buitenmarkt verdwijnen. Dan kan het water terugkeren op de Binnenrotte. Dat zou prachtig zijn en het vergroot de aantrekkelijkheid van het centrum, vindt Verbrugge. Hij is blij dat de wethouder gaat onderzoeken in welke vorm water op de Binnenrotte kan terugkeren. Koninginnedag wordt eindelijk weer écht feest! De PvdA wil dat het stadsbestuur zijn uiterste best gaat doen om van Koninginnedag weer een echt feest te maken. De laatste jaren is Rotterdam dé festivalstad van Nederland geworden en een groots feest op Koninginnedag hoort daarbij, aldus raadslid Ronald Motta. Rotterdammers moeten feest in eigen stad willen vieren en niet vanwege een gebrek aan activiteiten op Koninginnedag in Rotterdam, elders in het land de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin gaan vieren. Met zwarte hekken afgezette terrassen dragen niet bij aan een goede sfeer. Zo krijgt het feest nooit dezelfde sfeer als bij alle andere festivals. In 2008 zullen de mogelijkheden verruimd worden en in 2009 zal gedurende de Europese Jongerenhoofdstad het feest grootser zijn dan ooit. Extra geld voor onderwijshuisvesting De PvdA heeft meer geld vrijgemaakt voor de huisvesting van onderwijs. Raadslid Metin Çelik: Wij vonden het onacceptabel dat vanaf 2009 minder geld was voor onderwijshuisvesting. Het budget zou in 2009 en 2010 met 10 december 2007

11 Fractie 30 miljoen voor een mooiere stad 20 miljoen per jaar omlaag gaan. Daar had de PvdA-fractie moeite mee. Daarom heeft zij ervoor gezorgd dat het budget in 2009 en volgende jaren hetzelfde blijft. Goed onderwijs begint met gemotiveerde docenten en met goede schoolgebouwen. Goed onderwijs begint met gemotiveerde docenten en met goede schoolgebouwen. Daarom moeten scholen die jaren geleden al aangaven dat hun gebouw niet meer aan de eisen voldoet, snel worden geholpen. Het Thorbecke college heeft bijvoorbeeld onvoldoende ruimte om talenten bewegingsvrijheid te bieden. Hiermee laten we talenten onbenut en dat, mag nooit de bedoeling zijn, aldus raadslid Zeki Baran. Inhuur externen aangepakt De PvdA heeft zich herhaaldelijk ingezet voor het beperken van de inhuur van externen door de gemeente. Externen worden ingehuurd als de gemeente zelf niet over de expertise beschikt. Dit blijkt vaak onnodig te gebeuren. Raadslid Richard Moti: Wij willen de inhuur van externen terugdringen, want dit is vaak meer dan twee keer zo duur. Vaak is niet eens goed duidelijk waarom het nodig is. Dan kunnen we dat geld beter ergens anders aan besteden. Door middel van een amendement iis het budget voor de inhuur van externen bij alle gemeentelijke diensten verlaagd. Het uitgespaarde geld wordt besteed aan een mooiere stad. Verzakkingen van wegen verhelpen en de buitenruimte mooier maken is een veel betere besteding, waar Rotterdammers echt wat van gaan merken, aldus Moti. Beroemde uitkijktoren Blijdorp terug Dit jaar deed zich een unieke situatie voor. PvdA-raadslid Metin Çelik diende als voorzitter van de raadscommissie FIBS een motie in die Blijdorp zijn beroemde uitkijktoren terug moet geven. De commissie heeft 4,5 miljoen euro gereserveerd voor de herbouw van de in 1972 gesloopte toren en de restauratie van de Rivièrahal. De gemeenteraad wil dit cadeau geven omdat de diergaarde al 150 jaar een grote bijdrage levert aan het toerisme en aan een attractieve stad. Jaarlijks trekt ze miljoenen bezoekers. Bovendien investeert Blijdorp al geruime tijd in een betere dierentuin. Çelik: Het 150-jarig jubileum is een mooie gelegenheid voor een dergelijk cadeau. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima Niet door de fractie bij de begroting geregeld, maar wel in diezelfde periode door wethouder Jantine Kriens bereikt. Rotterdam biedt huishoudens met een inkomen tot maximaal 120% van het minimum inkomen vanaf 1 januari 2008 een nieuwe collectieve ziektekostenverzekering. Raadslid Mohamed Talbi: Wij vinden het erg goed dat de gemeente de verplichte eigen bijdrage gaat betalen. Ook wordt het aangeboden pakket ruimer, terwijl de premie gelijk blijft. Dat juichen wij toe. Verantwoordelijk wethouder Jantine Kriens: Wij willen dat Rotterdammers gezonder worden. Ziektekosten mogen voor mensen met weinig geld geen belemmering opwerpen. Daarbij vind ik het belangrijk dat preventieprogramma s worden vergoed om gezonde mensen gezond te houden. foto s vlnr: Van Heemst tijdens het begrotingsdebat in de gemeenteraad, Blijdorp, begrotingsdiner op het stadhuis, Erasmusbrug, Lijnbaanhof, Blijdorp. IDeaal 2007 december 11

12 F ractie Bijna is in aantocht en Peter van Heemst denkt nu alvast na over goede wensen en nog betere voornemens 2008 is in aantocht. Na de kerstdagen breekt dus de tijd aan om over goede wensen en nog betere voornemens te gaan nadenken. Ik doe het nu alvast. Want de eerste week van januari ben ik lekker op vakantie. Even wat anders dan politiek lijkt me wel wat na een hele drukke periode in en rond de gemeenteraad: de ene week hadden we twee lange debatten over de blunderput en de andere twee nog langere om de begroting voor 2008 vast te stellen. We hebben met de fractie goede zaken gedaan: er gebeurt veel om Rotterdam mooier te maken, mensen aan het werk te krijgen en er voor te zorgen dat iedereen zich in onze stad thuis voelt. Het klinkt misschien gek, maar 2008 is voor mij vooral de aanloop naar Want dat moet een heel bijzonder jaar worden is het oogstjaar van dit stadsbestuur. Een stadsbestuur waar de PvdA heel veel in heeft geïnvesteerd. Het gaat goed. In 2008 gaan we ervoor zorgen dat er veel te oogsten is. Deze weken zag en hoorde ik dat al. Rotterdamse wethouders stonden ruimschoots in het landelijke nieuws. Er is een baanbrekende afspraak gemaakt om kindermishandeling te melden. Jantine Kriens zorgt er voor dat Rotterdam voorop loopt bij de bescherming van onze kinderen. Voor de huishoudelijke hulpen in de thuiszorg wist ze een prima deal te sluiten die ouderen zekerheid biedt en de banen van werknemers veilig stelt. Dominic Schrijer zet alles op alles om de patstelling te doorbreken die dreigt te ontstaan bij de aanpak van de Vogelaarwijken. Corporaties die zwemmen in het geld zullen en moeten de minderkapitaalkrachtige collega s te hulp schieten. Dat is een kwestie van eerlijk delen. Hamit Karakus sluit een megadeal om een malafide krottenkonming de stad uit te jagen. En om de vooruitzichten van heel veel huurders te verbeteren. Hij gaat de Polen-gemeenten bij elkaar roepen om op een rij te zetten wat - ook en juist van het rijk- moet worden gevraagd om de veel grotere toestroom dan was verwacht in goede banen te leiden. Leonard Geluk is gestart met de opvoeddebatten. Heel Nederland kijkt mee. We zijn opzoek naar een breed gedeeld antwoord op de vraag: welke eisen mag je aan iedereen stellen die in onze stad de verantwoordelijkheid heeft voor een opgroeiend kind. In 2009 is Rotterdam Europees Jongerenhoofdstad. Wat begon als een klein ideetje tijdens de PvdA lijsttrekkersdebatten, wordt nu stap voor stap werkelijkheid. Europa zei ja. De Tweede Kamer schaarde zich met een motie van PvdA, CDA, CU en VVD unaniem achter dit evenement. En volgend jaar willen en zullen we in Rotterdam steeds meer gaan merken dat de Jongerenhoofdstad er echt zit aan te komen. Onze stad, de jongste stad van Nederland, heeft heel veel talent in huis. Dat talent zal in 2009 centraal staan. Of het nu gaat om sport en mode, ondernemerschap, architectuur of muziek en ict. En wat nog mooier is: we willen dat de Jongerenhoofdstad na 2009 blijvend wat aan onze stad toevoegt. In 2009 gaat er ook een nieuwe burgemeesters aan de slag. En in 2008 gaan we die man of vrouw laten benoemen. Wat mij betreft na een referendum. Maar goed, dat is in en buiten de PvdA nog volop in debat. Een nieuwe burgemeester betekent een nieuw gezicht, nieuw elan, een nieuwe stijl van werken. Hoe lastig het ook zal zijn de huidige burgemeester op te volgen, het is ook een enorme kans om in de stad een nieuw geluid te laten horen. En natuurlijk wordt 2009 het jaar waarin de PvdA een lijsttrekker gaat kiezen. Een verkiezingsprogramma maakt. En kijkt wie er kandidaat zullen zijn voor een plek in de belangrijkste gemeenteraad van Nederland: die van Rotterdam! Dat betekent dat we in 2008 talenten zullen gaan scouten. Mensen nog meer, nog beter aan onze politieke beweging zullen moeten binden en vooral dat we Rotterdammers laten zien -in woord en daad- dat wij de meest Rotterdamse van alle politieke partijen zijn. Dat is de PvdA Rotterdam waarin ik geloof: een politieke partij die voortdurend nieuwsgierig is naar wat er in de stad gebeurt. Ja. t is misschien een beetje sneu voor Maar ik zie het komend jaar vooral als een aanloop naar dat ontzettend belangrijke jaar Maak er wat moois van! Peter van Heemst, fractievoorzitter 12 december 2007

13 Wie is... Birsel Gülmüş Fractie Je bent de afgelopen weken veelvuldig in het nieuws geweest; de rolstoelontoegankelijkheid van de Rotterdamse Metro, te weinig buschauffeurs, een open brief naar de Albert Heijn over blokkering van een metrolift, buslijn 77 waar jij je hard voor maakt. Het is duidelijk, jij houdt je bezig met Verkeer en Vervoer in de gemeenteraad. Verkeer en vervoer bevalt je wel? Ja, dat bevalt me heel goed. Ik kan nu zaken aanpakken die Rotterdammers direct raken. Bus, tram, metro maar ook trein en alles eromheen, zoals fietsers, autogebruikers en parkeerbeleid. Welke Rotterdammer maakt nu geen gebruik van het verkeer. Ik ben zoveel mogelijk bezig zaken te verbeteren, te versnellen en te vergemakkelijken. In het kort Voornaam: Birsel Achternaam: Gülmüs Wonend in Zuidwijk, Charlois Geboren op 1 januari 1966 in Turkije Favoriete plek in Rotterdam: ArtHotel/Queen of the South Maashaven Lekkerste eten: het Gemaal (dus hopelijk gaat het snel weer open!) Leukste hobby: Bergbeklimmen en natuurwandelingen (wat tegenwoordig goed kan in het Zuiderpark) Auto, fiets of OV? Alles! Hoe weet je welke dingen leven onder de Rotterdammers? In de eerste plaats ben ik natuurlijk zelf een reiziger, op die manier vallen mij veel dingen op, maar ik probeer ook in de huid van andere Rotterdamse reizigers te kruipen. Ik heb bijvoorbeeld de metro getest met rolstoelgebruikers om te zien waar de problemen zijn voor hen en welke oplossingen daarvoor mogelijk zijn. Het was echt een hele bijzondere ervaring. Op zo n moment sta je echt even stil hoe moeilijk het voor gehandicapten is om goed gebruik te maken van het openbaar vervoer. Ik kijk niet alleen naar reizigers, de werkomstandigheden van het personeel van het openbaar vervoer staan voor mij ook hoog op de agenda. Daarom ben ik de hele dag met een buschauffeur op pad geweest. Ik heb hem meegemaakt vanaf het begin van zijn dienst tot het einde van zijn werkdag. Alleen als zij goed kunnen werken, hebben de reizigers goed openbaar vervoer. In oktober heb je een OV week opgezet, de hele week was je op pad en heb je problemen gesignaleerd. Heb je al dingen voor elkaar gekregen? Jazeker, bijvoorbeeld naar aanleiding van mijn bezoek aan het Centraal Station met rolatorgebruikers en moeders met kinderwagens, waarbij we geconstateerd hebben dat veel perrons voor deze mensen bijna niet te bereiken zijn. Nu is Prorail al bezig met aanpassingen aan het station. Hierom ben ik raadslid, dat ik echt dingen kan bereiken voor mensen. Wat heb je gedaan voor je in 2006 in de gemeenteraad kwam? In de vorige periode was ik deelraadslid in Charlois. Daarvoor was ik bestuurslid van de PvdA in de onderafdeling Charlois. Privé heb ik bijna 20 jaar gewerkt voor het Erasmus MC, tegenwoordig ben ik al een aantal jaren ondernemer van een internationaal adviesbureau. Waarom heb je ooit voor de PvdA gekozen? De ideologie spreekt me erg aan; sociaal en rechtvaardig. Vooral rechtvaardigheid is voor mij belangrijk, daar zet ik me voor in als PvdA-politica. Wat doe je naast de politiek? Naast de politiek en mijn werk als ondernemer ben ik ook actief in de Ambtenaren Bezwaar Commissie van Rotterdam. Hier zie je dat rechtvaardige ook weer terugkomen. Landelijk ben ik ook actief binnen de PvdA, zo ben ik sinds kort lid van de stuurgroep van het MEV (Multi Etnische Vrouwennetwerk). Dat is heel interessant, ik zet me hiermee in voor de positie van alle vrouwen. De MEVvrouwen van de stuurgroep hebben bijvoorbeeld geparticipeerd bij de Emancipatie Nota van minister Plasterk voordat die werd behandeld in de Tweede Kamer begin november. IDeaal 2007 december 13

14 B estuur ledenbijeenkomst over economie en werkgelegenheid Op 10 november organiseerde het bestuur van de Partij van de Arbeid afdeling Roterdam in het Maritime Hotel Rotterdam een ledenbijeenkomst over economie en werkgelegenheid. Gestart werd met een presentatie van cijfers door Marn van Reijt (COS) over de economische ontwikkeling in Rotterdam. Daarbij viel onder andere op dat de werkgelegenheid in de haven op peil blijft in vergelijking met sectoren die groeien zoals creatieve industrie en het winkelbedrijf (groot en klein). Verder kwam hij met interessante feiten over de Rotterdamse werkgelegenheid. Zo wordt 50% van de werkplekken in Rotterdam bezet door mensen van buiten Rotterdam en andersom werkt 50% van de Rotterdammers buiten de stad. Daarnaast heeft Rotterdam in vergelijking met Amsterdam en Den Haag minder hoogopgeleide burgers aan het werk en minder werkgelegenheid voor hoogopgeleiden. Rotterdam heeft in vergelijking met Amsterdam en Den Haag wel meer mensen met een MBO-opgeleiding aan het werk. Als laatste wist Marn van Reijt ons nog te vertellen dat de Rotterdamse haven nog steeds de tweede wereldhaven (na Sjanghai) is, maar dat er directe concurrentie komt van Hamburg en Le Havre. Dominic Schrijer, Hans Vervat en Kees Marges Uit de inleiding van Dominic Schrijer Wethouder Werk, Sociale Zaken en Grote Steden Beleid viel onder andere op te tekenen dat 22 van de 60 winkelgebieden in Rotterdam niet floreren. Op de Beijerlandselaan en het laatste deel van de Binnenweg staan alle seinen op rood. Samen met de Hans Vervat deelgemeenten wordt hier door de gemeente actief verbeterbeleid gevoerd. De ontwikkeling van de noodlijdende gebieden hangt samen met de verbetering van de wijken (stadvisie 2030). Als er geen koopkracht in de wijken is floreren de winkels ook niet. Verder vormt de bureaucratie rondom vergunningen een obstakel bij nieuwe economische initiatieven en is er nog steeds Roel Land een grote discrepantie tussen de grote groep laagopgeleide Rotterdammers en de vraag naar tenminste MBO opgeleide medewerkers. Door opleidingen stage initiatieven stijgt het opleidingsniveau. Het gat tussen gevraagd niveau en de beschikbare opleiding wordt echter niet volledig gedicht. De vergrijzing wordt ook in de haven in de nabije toekomst een enorm probleem en wordt door de instroom van nieuwe werknemers niet voldoende gecompenseerd. Daarna ging de zaal in discussie met Dominic Schrijer, Fouad el Haji, Kees Marges en Hans Vervat. Hieruit kwam onder andere naar voren dat ondanks de leidende positie van de Rotterdamse haven, Rotterdam niet het kenniscentrum voor maritieme wetenschap en logistiek is. Hierop zou door gemeentebestuur en bedrijfsleven meer initiatief getoond moeten worden. Kees Marges, Ruud van Middelkoop en Daarnaast mist de haven de aantrekkingskracht op grote groepen jongeren terwijl werkgelegenheid groot is en de verdiensten hoog zijn. De haven zorgt voor grote aanvullende economische ontwikkeling en werkgelegenheid en de haven CAO s zijn de beste van Nederland en kennen de hoogste salarissen. Paul Boute en Fouad el Haji De regiohaven en industriegebieden zijn als vestiging plaats concurrerend vanwege een beter woonklimaat. Het werkt volgt in veel sectoren voor een deel ook de mensen. 14 december 2007

15 Adressen FRACTIE Peter van Heemst Fractievoorzitter Raadscommissie BVM Woordvoerder veiligheid Richard Moti Vice-fractievoorzitter Raadscommissie BVM Woordvoerder financiën Marco Heijmen Fractiesecretaris Raadscommissies BVM en FIBS Woordvoerder veiligheid en woordvoerder buitenruimte Jacqueline de Jong Raadscommissie JOC Woordvoerder kunst en cultuur Claus Verbrugge Penningmeester Raadscommissie ESMV Woordvoerder haven en milieu Peggy Wijntuin Raadscommissie MVP Woordvoerder integratie & emancipatie Leo Bruijn Raadscommissie ESMV Woordvoerder economie en Rotterdam Airport Mohamed Talbi Lid van de raadscommissie MVP Woordvoerder armoede en schuldhulpverlening Birsel Gülmüs Raadscommissie ESMV Woordvoerder verkeer en vervoer Duco Hoogland Raadscommissie FIBS Woordvoerder wonen, ruimtelijke ordening en grondzaken - Zuidoever Fouad el Haji Raadscommissie ESMV Woordvoerder werk en inkomen Matthijs van Muijen Raadscommissies MVP en FIBS Woordvoerder WMO en sport en recreatie Tom Harreman Voorzitter van de raadscommissie BVM Lid van de raadscommissie FIBS Woordvoerder wonen, ruimtelijke ordening en grondzaken - Noordoever Muzeyyen Birinci- Doganer Raadscommissie MVP Woordvoerder maatschappelijke opvang en ouderenbeleid Zeki Baran Raadscommissie JOC Woordvoerder jeugd Ronald Motta Raadscommissie BVM Woordvoerder personele zaken en deelgemeenten Metin Çelik Vice-voorzitter gemeenteraad Voorzitter raadscommissie FIBS Lid van de raadscommissie JOC Woordvoerder onderwijs Fatima Talbi Secretaris P&O Raadscommissie JOC Woordvoerder gezinsbeleid Gemeenteraadsfractie PvdA Rotterdam Coolsingel AD Rotterdam tel fax Jantine Kriens Loco-burgemeester en wethouder welzijn en volksgezondheid, WMO WETHOUDERS Dominic Schrijer wethouder werk, sociale zaken en Grote Steden Beleid Hamit Karakus wethouder wonen en ruimtelijke ordening BESTUUR Marja Bijl Voorzitter Niels Kastelein Vice-voorzitter Bram Hakkenberg Secretaris Johan Brinkman 2e secretaris Iddo de Jong Penningmeester Jamal Bakkich Bestuurslid Tunahan Kuzu Bestuurslid Tim Meerhof Bestuurslid Mieke Sandifort Bestuurslid Karen van der Wiel Bestuurslid Ibrahim Ozturk Bestuurslid Janneke Hazelaar Bestuurslid Partijkantoor PvdA Rotterdam Willem Smalthof NM Rotterdam tel fax IDeaal 2007 december 15

16 Of... van nachtburgemeester Foto Willem de Roon...naar dagburgemeester?

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG Kom op bezoek bij Kinder- & Jeugdburgemeester YoZyAsz en zijn gevolg en word even raadslid van Den Haag. Maak, met jouw partij, jullie eigen plan voor

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser. Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren,

Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser. Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren, Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren, Van harte welkom in de vernieuwde Zandstuve, hier in Den Ham. Zoals u inmiddels weet, is het voor

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 AFDELING AMERSF0ORT-BUNSCHOTEN www.pvda-amersfoort.nl secretaris@pvda-amersfoort.nl NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 Woord van de voorzitter: Giro 555 en dichterbij huis. Er voltrekt zich een humanitaire ramp

Nadere informatie

Toespraak nieuwjaarsreceptie burgemeester Ada Grootenboer- Dubbelman, gemeente Goeree-Overflakkee

Toespraak nieuwjaarsreceptie burgemeester Ada Grootenboer- Dubbelman, gemeente Goeree-Overflakkee Toespraak nieuwjaarsreceptie burgemeester Ada Grootenboer- Dubbelman, gemeente Goeree-Overflakkee Samenwerking in de samenleving Dames en heren, Graag heet ik u, mede namens het college van burgemeester

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

2. Hoeveel jaar in totaal bent u wethouder in uw huidige gemeente?

2. Hoeveel jaar in totaal bent u wethouder in uw huidige gemeente? Geachte mevrouw, heer, Mijn naam is Sebastiaan van Niele. Ik ben student aan de Universiteit van Amsterdam in de laatste fase van mijn studie. Op het moment doe ik onderzoek naar de gevolgen van decentralisatie

Nadere informatie

IDEAAL. Rotterdam: Poort van Europa. thema: werk en inkomen. alle info over de drie kandidaat lijsttrekkers

IDEAAL. Rotterdam: Poort van Europa. thema: werk en inkomen. alle info over de drie kandidaat lijsttrekkers IDEAAL Informatie & Discussie Magazine PvdA Rotterdam thema: werk en inkomen alle info over de drie kandidaat lijsttrekkers IDeaal - 7e jaargang nummer 5 - oktober 2009 werk en inkomen Rotterdam: Poort

Nadere informatie

Derde Kamer Handboek Politiek 1

Derde Kamer Handboek Politiek 1 Derde Kamer Handboek Politiek 1 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand hebben van politiek. Samen

Nadere informatie

Debat: regionaal en nationaal

Debat: regionaal en nationaal Debat: regionaal en nationaal Korte omschrijving werkvorm In deze werkvorm debatteren leerlingen over het verschil tussen een regionale of lokale partij en een landelijke partij. Leerdoelen Leerlingen

Nadere informatie

Interview tv-programma Nieuwsuur commissaris van de Koning Max van den Berg d.d. 27 november 2013

Interview tv-programma Nieuwsuur commissaris van de Koning Max van den Berg d.d. 27 november 2013 Interview tv-programma Nieuwsuur commissaris van de Koning Max van den Berg d.d. 27 november 2013 Twan Huys: 150 mensen uit uw provincie stappen naar de rechter omdat ze vinden dat hun huizen zodanig in

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks 81 Weike Medendorp, PvdA Met gegrauw en gesnauw bereik je niks Ik denk dat we een aantal resultaten hebben bereikt waar we trots op mogen zijn. Neem bijvoorbeeld het plan van transformatie voor de Enci,

Nadere informatie

Beeld Hoofdstuk 5. Uitgeschreven tekst. NL test

Beeld Hoofdstuk 5. Uitgeschreven tekst. NL test Beeld Hoofdstuk 5 Uitgeschreven tekst NL test www.ncrv.nl/ncrvgemist/8-1-2011/nl-test-2011-afl-1 (fragment tot 8:53 min.) NL test (NCRV) Duur fragment: 8:53 min. Duur uitzending: 24:49 min. Datum uitzending:

Nadere informatie

Docentenvel Opdracht 10 (het paspoortenspel)

Docentenvel Opdracht 10 (het paspoortenspel) Docentenvel Opdracht 10 (het paspoortenspel) Als voorbereiding op de opdracht kunt u onderstaande tekst lezen. Wat heb jij aan Europa Europa een ver van je bed show? Nee hoor. Je eten, je kleding, de prijs

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT ROOS Roos (27) is zeer slechtziend. Ze heeft een geleidehond, Noah, een leuke, zwarte labrador. Roos legt uit hoe je het beste met geleidehond en zijn baas

Nadere informatie

Derde Kamer. Derde Kamer. Handboek Politiek 1. der Staten-Generaal

Derde Kamer. Derde Kamer. Handboek Politiek 1. der Staten-Generaal erde Kamer Derde Kamer Kamer e Kamer Handboek Politiek 1 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

Interview Rob van Brakel

Interview Rob van Brakel Interview Rob van Brakel Atributes Consequences Values Hallo Rob van Brakel, mag ik jou een aantal vragen mogen stellen? Prima. Hoe oud ben je? 21 jaar Wat is je woonsituatie op het moment? Op het moment

Nadere informatie

Flexibel werken én een hypotheek

Flexibel werken én een hypotheek Flexibel werken én een hypotheek Een hypotheek met Reacties uit de media op de perspectiefverklaring perspectiefverklaring Columnist Frank Kalshoven, de Volkskrant Alleen hypotheken verstrekken aan mensen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven Toespraak staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het bedrijvencongres Samen scholen, pure winst! op 11 september 2009 in Eindhoven. Dames en heren, Allereerst wil ik de

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen.

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen. Aankondiging Op 12 september dit jaar worden verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma voor de komende jaren vastgesteld. De lijsttrekkers van de partijen

Nadere informatie

Handboek Politiek deel 2

Handboek Politiek deel 2 Handboek Politiek deel 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren

Nadere informatie

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2014-I

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2014-I Opgave 1 Besluitvorming rondom studiefinanciering Bij deze opgave horen de teksten 1 en 2 en figuur 1 uit het bronnenboekje. Inleiding Tijdens de regeringstermijn van kabinet-rutte 1 (oktober 2010 tot

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST 3 EEN NIEUWE TOEKOMST Opgave en toekomstperspectief De aandacht die er binnen het huidige politieke en bestuurlijke klimaat is voor de verbetering van wijken als Transvaal, is een kans die met beide handen

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

Toespraak van de Voorzitter van de Tweede Kamer, opening PJO-parlement, 16 mei 2014

Toespraak van de Voorzitter van de Tweede Kamer, opening PJO-parlement, 16 mei 2014 Toespraak van de Voorzitter van de Tweede Kamer, opening PJO-parlement, 16 mei 2014 Dit is de plek waar het gebeurt het centrum van de democratie. In deze zaal wordt gedebatteerd over actuele kwesties,

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Bestuurslagen in Nederland rijksoverheid provinciale overheid gemeentelijke overheid

Bestuurslagen in Nederland rijksoverheid provinciale overheid gemeentelijke overheid Vak Maatschappijwetenschappen Thema Politieke besluitvorming (katern) Klas Havo 5 Datum november 2012 Hoofdstuk 4 Het landsbestuur (regering en parlement) Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier

Nadere informatie

Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking.

Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking. Studio Sterk: Sterker door Participatief Drama Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking. Theater als middel om een stem te geven aan mensen die nauwelijks gehoord worden.

Nadere informatie

Wie bestuurt het land?

Wie bestuurt het land? Wie bestuurt het land? 2 Nederland is een democratie. Een belangrijk kenmerk van een democratie is een parlement. In zo n parlement zitten mensen die door de bevolking zijn gekozen. Zij zitten namens een

Nadere informatie

Wie bestuurt het land?

Wie bestuurt het land? Wie bestuurt het land? Nederland is een democratie. Een belangrijk kenmerk van een democratie is een parlement. In zo n parlement zitten mensen die door de bevolking zijn gekozen. Zij zitten namens een

Nadere informatie

Kindergemeenteraad 2016. Leerlingenboek

Kindergemeenteraad 2016. Leerlingenboek Kindergemeenteraad 2016 Leerlingenboek Inhoudsopgave 3 Voorwoord van de Burgemeester 4 Les 1: Democratie 6 Les 2: Politiek in Nederland 8 Les 3: Politieke Partijen 10 Les 4: De Gemeente 12 Les 5: Politiek

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER VAN HET BESTUUR Het zomerreces is weer voorbij. Als u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste commissievergaderingen en raadsvergaderingen al weer achter de rug. Er is veel wat aandacht vraagt, de zondagsontheiliging

Nadere informatie

Project Alcohol 2014

Project Alcohol 2014 Project Alcohol 2014 Naam: Jong geleerd is oud gedaan!!!! Laat je niet Naam: F L s E s E N Klas:!!! 1 Inleiding De carnaval komt eraan. Een feest dat gevierd moet worden. Maar is het feestje van plezier

Nadere informatie

Leerlingenboek KINDERRAAD

Leerlingenboek KINDERRAAD Leerlingenboek KINDERRAAD K i n d e r r a a d leerlingenboek 2 Leerlingenboek K I N D E R R A A D Voorwoord Jongens en meisjes, Als burgemeester van Leeuwarden vind ik het heel goed dat jullie meedoen

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

22 december 2015 Jaargang 12 Nummer 3

22 december 2015 Jaargang 12 Nummer 3 Fractiebulletin 22 december 2015 Jaargang 12 Nummer 3 INHOUD Kerstgroet 1. Oostvaardersplassen 2. Algemene Beschouwingen 2015: Lang zullen we leren! 3. Nieuw watersportstrand Lelystad 4. Werkbezoek Luttelgeest

Nadere informatie

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren,

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren, Toespraak van de minister-president, mr. dr. Jan Peter Balkenende, bijeenkomst ter ere van de 50 ste verjaardag van de Verdragen van Rome, Ridderzaal, Den Haag, 22 maart 2007 Majesteit, Koninklijke Hoogheid,

Nadere informatie

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen.

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen. Toespraak van Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten bij de eedaflegging en installatie van mevrouw Ellen Nauta-van Moorsel als burgemeester van Hof van Twente op woensdag 15 mei 2013 Burgemeester

Nadere informatie

Tekst en Beeld Fotoverhaal En heel veel foto s! Even voorstellen... De redactie van HVT Nieuws Vakantieplannen

Tekst en Beeld Fotoverhaal En heel veel foto s! Even voorstellen... De redactie van HVT Nieuws Vakantieplannen Hoedje van Papier in de Wijk - Kindermagazine HVT Nieuws - Editie 1 - Juni 2009 Even voorstellen... De redactie van HVT Nieuws Vakantieplannen Tekst en Beeld Fotoverhaal En heel veel foto s! Van de redactie

Nadere informatie

Geachte burgemeester en mevrouw Veerhoek, geachte dames en heren, Einde oefening meldt de agenda van de hoofdpersoon in ons midden

Geachte burgemeester en mevrouw Veerhoek, geachte dames en heren, Einde oefening meldt de agenda van de hoofdpersoon in ons midden 1 Toespraak namens de gemeenteraad bij het afscheid van de heer ir. C.W. Veerhoek als burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe op vrijdag 31 maart 2017. Uitgesproken door mevrouw M.E. Gunther-van Eck.

Nadere informatie

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1.

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1. Kiezen Opwarmertje Een eigen keuze (Naar: Kiezels 10 e jaargang, nr. 5) Laat één jongere beginnen met het noemen van een drietal belangrijke zaken uit zijn leven, bijvoorbeeld iemand kiest scooter, voetbal

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 WAT TE DOEN MET ÉÉN MILJOEN 4 BEDRIJVEN SPELEN IN OP WET DBA 5 VEEL STARTENDE FREELANCERS OP LEEFTIJD 6

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Wie stemt wat: de atlas van de kiezers

Wie stemt wat: de atlas van de kiezers Wie stemt wat: de atlas van de kiezers Het kiezerslandschap in beeld Politieke Barometer Extra / week 22, dinsdag 2010 Kiezers zijn er in alle soorten en maten. Er zijn gezellige kiezers, kiezers die van

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Met hart voor ouderen

Met hart voor ouderen Met hart voor ouderen Met hart voor ouderen Nederland telt steeds meer ouderen. Daar moeten we voor alles blij mee zijn. Het is een grote, sociale verworvenheid dat steeds meer mensen een hoge leeftijd

Nadere informatie

IDEAAL. IDeaal - nummer 6 - oktober 2007. Informatie & Discussie Magazine PvdA Rotterdam

IDEAAL. IDeaal - nummer 6 - oktober 2007. Informatie & Discussie Magazine PvdA Rotterdam IDEAAL Informatie & Discussie Magazine PvdA Rotterdam IDeaal - nummer 6 - oktober 2007 Stadsconferentie zaterdag 10 november: economie: werkt het voor alle Rotterdammers? Agenda Zaterdag 3 november 2007

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Beste leden van Provinciale Staten van Overijssel, beste partners, beste hoofden van de eenheden,

Beste leden van Provinciale Staten van Overijssel, beste partners, beste hoofden van de eenheden, Openingswoord Commissaris van de Koningin drs. Ank Bijleveld- Schouten bij de start van het Statenjaar 2012-2013 op vrijdag 7 september 2012 op Kasteel Het Nijenhuis. Beste leden van Provinciale Staten

Nadere informatie

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is.

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Goedendag! Als ik even de aandacht mag, ja! Dank u. Dan geef ik nu het woord aan mezelf. Als ik mij eerst eens even mag introduceren.

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud.

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud. Voorzitter, Ik wil graag beginnen met het bedanken van het college voor het beantwoorden van alle vragen. En wethouder de Wit heeft daarbij een extra compliment verdiend omdat hij op uitstekende wijze

Nadere informatie

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG Als jullie het stadhuis binnenkomen staat één van de acteurs klaar om jullie te ontvangen. Jullie worden dan door het enorme witte gebouw meegenomen

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Mijn leven veranderde zo n drie jaar geleden. Juist de dag voor mijn mama s verjaardag kreeg ze van mijn vader een kogel door het hoofd. Wonder boven wonder overleefde

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

Lesmateriaal voor het (V)MBO

Lesmateriaal voor het (V)MBO Lesmateriaal voor het (V)MBO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

Enthousiasme onderhoud je met de ruimte om te pionieren. Door: Hattum Hoekstra Fotograaf: Kees Winkelman

Enthousiasme onderhoud je met de ruimte om te pionieren. Door: Hattum Hoekstra Fotograaf: Kees Winkelman Enthousiasme onderhoud je met de ruimte om te pionieren Door: Hattum Hoekstra Fotograaf: Kees Winkelman Als jongere werken bij de decentrale overheid? Ja gráág, zeggen Eveline Zeeman en Elise Pastoor.

Nadere informatie

RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN

RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN Voor de enquête hadden zich 68 mensen aangemeld. Van hen hebben er 60 de vragenlijst volledig ingevuld. In de onderstaande uitwerking staan steeds

Nadere informatie

De Franse keizer Napoleon voerde rond 1800 veel oorlogen in Europa. Hij veroverde verschillende gebieden, zoals Nederland en België. Maar Napoleon leed in 1813 een zware nederlaag in Duitsland. Hij trok

Nadere informatie

Met hart voor ouderen

Met hart voor ouderen Met hart voor ouderen Beste kiezer, Bij alle onzekerheden in de wereld van vandaag is één ding zeker: Nederland telt steeds meer ouderen. Het is een grote, sociale verworvenheid dat steeds meer mensen

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken in Boxtel?

Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken in Boxtel? Voor zover mensen mij nog niet kennen ik ben Els van Esch, manager van het Personeelsdiensten Centrum Boxtel Werken in Boxtel is een initiatief van het PDC. Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

Jolan. Jolanda Omvlee (42),

Jolan. Jolanda Omvlee (42), Jolan Jolanda Omvlee (42), getrouwd met Ron (48), moeder van Lise (10) en Emmely (6) is directeur van Compassion. Ze geeft leiding aan 38 personen, haar contacten gaan internationaal. 22 tekst Wieteke

Nadere informatie

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen?

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen? Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vorige week zijn we begonnen met voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Bijlage 4 Verklarende woordenlijst Ambtenaar persoon die een baan heeft bij de overheid Amendement de Tweede Kamer wil iets aan een voorstel voor een wet veranderen B en W de burgemeester en de wethouders

Nadere informatie

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop:

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop: Ruben Mink: Rotterdam staat er na 4 jaar beter voor! De fundamentele vraag die wat betreft het CDA centraal staat is of Rotterdam er BETER voorstaat dan vier jaar geleden. En of het stadsbestuur daaraan

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Wat? Ambers mond valt open. Krijg ik dertigduizend euro? De notaris knikt. Dat klopt. Gefeliciteerd. Liz weet ook niet wat ze hoort.

Wat? Ambers mond valt open. Krijg ik dertigduizend euro? De notaris knikt. Dat klopt. Gefeliciteerd. Liz weet ook niet wat ze hoort. Een erfenis Dag dames, kan ik iets voor u doen? Amber kijkt Liz even aan en zegt dan: Ik heb hier een afspraak met de notaris. Mijn naam is Amber Overgauw. De vrouw kijkt op haar beeldscherm. Ik zie het,

Nadere informatie

IK WEET NIET WAT IK ECHT WIL 2. Wat maakt mij de juiste persoon om je hier iets over te vertellen? 3 JOUW IDEALE WERKOMSTANDIGHEDEN 3

IK WEET NIET WAT IK ECHT WIL 2. Wat maakt mij de juiste persoon om je hier iets over te vertellen? 3 JOUW IDEALE WERKOMSTANDIGHEDEN 3 Inhoudsopgave IK WEET NIET WAT IK ECHT WIL 2 Wat maakt mij de juiste persoon om je hier iets over te vertellen? 3 JOUW IDEALE WERKOMSTANDIGHEDEN 3 Opdracht 1: Wat is écht belangrijk voor jou? 4 Opdracht

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

Eerste druk, 2013 2013 Arinka Linders AVI E5 M6 Illustraties: Michiel Linders

Eerste druk, 2013 2013 Arinka Linders AVI E5 M6 Illustraties: Michiel Linders Leo Leeuwtje Eerste druk, 2013 2013 Arinka Linders AVI E5 M6 Illustraties: Michiel Linders isbn: 9789048431052 nur: 282 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming

Nadere informatie

December. Tot dan, en pakt elkaar ondertussen allemaal ne keer goed vast! Veel liefs, de groepsleiding

December. Tot dan, en pakt elkaar ondertussen allemaal ne keer goed vast! Veel liefs, de groepsleiding December Normaal gezien beperkt dit voorwoord zich tot de nodige informatie, liefst melig geschreven en met af en toe een verwijzing naar de fratsen van de leiding. Normaal gezien doen wij als Vincies

Nadere informatie

ALDUS.08. Uitzendwaardig

ALDUS.08. Uitzendwaardig NOVEMBER 2004 ALDUS.08 Uitzendwaardig PERSONAGES P: de presentator van het actualiteitenprogramma NuNieuws D: een willekeurige deskundige SITUATIE P en D zitten half tegenover elkaar in een bordkartonnen

Nadere informatie