Jaargang 26 nummer 5 - november 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 26 nummer 5 - november 2012"

Transcriptie

1 Jaargang 26 nummer 5 - november 2012

2 * 18 Holes Golfbaan * Par-3 Baan * Business Club * Golf Academy * Restaurant Veldzijde * Feesten en partijen Breng een nieuw lid aan voor de grote baan en ontvang: 100,- horeca besteding op uw Golfpark Wilnis golfpas! (geldig tot 31 december 2013) Wilt u op de hoogte worden gehouden van ons laatste nieuws? Volg ons dan ook via 2

3 Colofon 26e jaargang nummer 5 november 2012 OFF COURSE is een uitgave van Golfclub Veldzijde Redactie Gert van Hasselt, tel Aad Kooijman, tel Marga Scheijde, tel Marjolijn Stassen, tel Golfclub Veldzijde Secretariaat Fred Scheijde Bovendijk 16a 3648 NM Wilnis Tel Ledenadministratie, Info NGF-kaartjes Loes Hromadka, tel Golfpark Wilnis BV Headpro Jacques Balvert Tel Privé Golfshop Headgreenkeeper Piet Heijman jr. Foto's voorpagina sportinbeeld.com Beëindiging lidmaatschap Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen dienen dit te doen zoals is beschreven in Artikel 7 van de Statuten en Huishoudelijk Reglement van Golfclub Veldzijde, die gepubliceerd staan op de website. Tevens dient de opzegtermijn voor het Speelrecht dat is aangegaan met Golfpark Wilnis BV in acht te worden genomen. Hiervoor geldt ook een opzegtermijn van 3 maanden en dient opzegging bij Golfpark Wilnis BV plaats te vinden. Inhoud Vaste rubrieken 4 Van de redactie 5 Van de bestuurstafel 6 Van de WeCo 6 Golfpark Under Reconstruction 8 Kennismaken met Van der Zwaard optiek 11/12 Van de Par 3 14 Kennismaken met De Wijnschuur 20 Tee Kids 20 Overzicht Golfer van het jaar 21 Van Golfpark Wilnis 'renovatiereglement' 23 Van de Greenkeepers 25 Club Face 26 Van de Handicap- en regelcommissie 27 Uitslagen wedstrijden sept./okt./nov Golfpraatje 32 Golfbridge 33 Van de Pro 34 Bestuur en commissies 34 Familieberichten Nieuws en ervaringen 7 Clubkampioenen Strokeplay 7 Landelijke Oma(golfdag) 12 Fietspad op hole 10? 16 Is uw handicap belangrijk 16 Cor Kemink uit de H&R commissie 17 Slotdag Dames 19 Zo maar Uit de lucht gevallen...? 19 Regelneef? Regelkoning! 21 Kees Dijkhof en Dick Groeneveld beste senioren Twee dankbare leden 21 Repareer uw pitchmarks! 26 Mixed foursome, mixed feelings 28 Veldzijde gaat over naar nieuw automatiseringssysteem 30 Aanbieding adverteerders 30 Golfclub Veldijde outfit 33 Een wijze les 34 Golfclub Veldzijde in beeld De volgende Off Course verschijnt begin maart 2013 Sluitingsdatum kopij 11 februari 2013 Kopij inleveren bij voorkeur via tekst als Word-bestand foto's separaat in jpg 3

4 Van de redactie Twee jaar geleden heeft de redactie het initiatief genomen om de uitgave van Off Course in eigen beheer te nemen. Dat wil zeggen, de redactie verzamelt en redigeert de ingezonden artikelen, foto s en alles wat de moeite waard is om te vermelden. Ook de opmaak wordt door de redactie zelf gedaan. Het drukken en verzenden wordt door Editoo iedereen kan bladen maken verzorgd. Van dit bedrijf gebruiken wij de software om dit alles mogelijk te maken. Uit uw reacties aan ons adres blijkt dat de Off Course nieuwe stijl een succes is en dat geeft ons de motivatie om volgend jaar weer met veel enthousiasme te werken aan een mooi clubblad. Voor u ligt al weer de laatste Off Course van Onze doelstelling is een interessant en vooral informatief nummer te maken. De renovatie is in volle gang en u zult daar ongetwijfeld al mee te maken hebben gekregen. In onze 'Speciale Editie' van de Off Course zijn wij daar uitgebreid op ingegaan. De redactie heeft heel veel leuke reacties en complimenten gekregen, zowel mondeling als via , waarvoor onze hartelijke dank. Ook in deze uitgave heeft een groot aantal adverteerders weer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun advertentie te wijzigen en onze lezers een aanbieding te doen.(zie pagina 30). Uiteraard zijn wij onze adverteerders zeer erkentelijk voor hun bijdragen. Wij hopen dat zij nog vele jaren met plezier adverteerder in ons clubblad blijven. Mocht u nog iemand weten die ook tussen deze mooie bedrijven een advertentie zou willen plaatsen, laat het ons weten. Een korte naar volstaat. In dit nummer weer tal van leuke artikelen. Van een haai die uit de lucht komt vallen, de schilderkunsten van de heren van de Par 3 tot een wijze les. Ook informatief komt u aan uw trekken. Onze pro legt uit hoe je een bal moet slaan die uphill of downhill ligt, de Handicap- en regelcommissie legt uit of je een mollenklem mag ontwijken als hij in een waterhindernis ligt en we komen weer wat meer te weten over het onderhoud van de baan en wat een stimpmeter is. Ook gaan we de komende tijd aandacht besteden aan de renovatie van de baan (G U R). Dit doen wij met name aan de hand van foto's en bijbehorende tekst en uitleg. Kortom: genoeg om er eens lekker voor te gaan zitten. De redactie wenst u fijne feestdagen toe en voor 2013 veel geluk en gezondheid en natuurlijk heel veel golfplezier. 4

5 Van de bestuurstafel Bij het naderen van het eind van 2012 kijkt het bestuur terug op een veelbewogen jaar. In de voorjaarsvergadering heeft u gevraagd om meer betrokkenheid met de commissies in het maken van concretere plannen. Daar hebben we naar gehandeld en dat was merkbaar tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 november jl. In april wisten we nog niet welke verandering op onze weg zou komen. De renovatie van de baan die nu in volle gang is, heeft impact op het spelen, maar ook op het vaststellen van een aantal activiteiten voor het nieuwe jaar. Wensen van onze leden en signalen die we krijgen worden verwerkt in de nieuwe wedstrijdkalender waarbij meer rekening gehouden wordt met doelgroepen. We hebben ook gezorgd voor inzicht in de golfmarkt in de regio rond Wilnis. Daar kunnen we ons voordeel mee doen bij het organiseren van evenementen, het zichtbaar maken van de golfmogelijkheden en het verenigingsleven van onze golfclub. U heeft ons ook 27 november huiswerk opgegeven. Zoals een andere presentatie van de financiële cijfers en het al dan niet uitgeven van een papieren wedstrijdkalender of een digitale versie daarvan en het verstrekken van informatie over aanstaande wedstrijden. Daar gaan we ons over buigen. Het ledenaantal van onze vereniging is gedaald. Ondanks de toestroom van 70 nieuwe leden, komen we totaal op 909 leden uit per 31 december van dit jaar, 49 leden minder. Het goede nieuws is dat we per 1 januari 2013 ook weer negen nieuwe golfers verwelkomen. De tijd van wachtlijsten is voorbij. Tel daarbij op het onomstotelijke feit dat een deel van ons binnen een paar jaar genoodzaakt is het golfen te staken en het is zonneklaar dat we in actie moeten komen. Om te groeien maar zelfs om het ledenaantal op peil te houden, moeten we actief op zoek, samen met de eigenaar van de baan. De eerste contouren worden zichtbaar. De uitwerking moet nu concreet gemaakt worden. Om dat te kunnen doen, moet je weten wat je te bieden hebt als vereniging. Dat is vervat in een zogeheten brandkey, die u hieronder afgebeeld ziet. De competitiecommissie heeft een nieuwe outfit laten zien, de wedstrijdcommissie heeft veranderingen toegelicht en de nieuwe voorzitter van de jeugdcommissie heeft verteld over hun plannen. Ook op het gebied van automatisering is veel gedaan om straks o.a. qualifying kaarten vanuit huis in te kunnen voeren. Volop vernieuwing. We doen het met elkaar, met hetzelfde doel: golfplezier met naar eigen keuze meer of minder betrokkenheid met de vereniging, op de (over een paar maanden weer) mooiste baan van de regio. Wij wensen u goede feestdagen, veel speelplezier bij de komende wedstrijden en we heffen graag met u het glas op een sportief 2013 tijdens de nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2013 vanaf uur in ons clubhuis. Het bestuur 5

6 Van de WeCo G U R door Eric Schiphorst De zomer is al weer een tijdje voorbij. Niet alleen het einde van de korte broek en het T-shirt, maar ook van de mogelijkheid om 18 holes te spelen. Op 1 november ging de eerste spade de grond in voor de verbouwing van de baan. Als eerste gingen de greens van hole 12 en 17 op de schop. Op 20 november is de heuvel waarop de nieuwe afslagplaats van hole 17 komt te liggen een feit. Zoals u weet zijn er door de renovatie voorlopig slechts 13 holes open. De plannen voor de nieuwe holes zien er wel veelbelovend uit. Voor de komende wedstrijden heeft dit uiteraard ook gevolgen. De WeCo heeft lang vergaderd over wat nu de beste oplossing is, 2 x 9 holes of 1 x 13 holes. Voor qualifying wedstrijd is alleen 2 x 9 mogelijk. s Winters hebben we die niet. Voor de IJsemmerwedstrijden op de grote baan is besloten om 1 x 13 holes te spelen. We spelen dan wel minder holes, maar als het straks weer ijskoud en nat is, kan dit voor velen van ons misschien zelfs een voordeel zijn. Of we met karren de baan in mogen zal afhangen van de omstandigheden op dat moment. Als het ver van tevoren zeker is dat karren niet mogen, dan zullen we een sturen naar de deelnemers. Soms is dit pas op het laatste moment bekend. Houd het dus in de gaten. Een andere wijziging ten opzichte van voorgaande jaren is dat we geen gunshot meer hebben, maar vierballen met een normale start op hole 1. Enkele dagen voor de wedstrijd zullen de starttijden op de site staan. De oude afslagplaats van hole 17 is verdwenen en het zandbed voor de nieuwe green van hole 1 is daarvoor in de plaats gekomen. Het wedstrijdreglement voor de IJsemmer is nu als volgt: - 7 IJsemmerwedstrijden zijn gepland - Vierballen vanaf hole 1, 13 holes - Playing handicap is 75% van de normale playing handicap - Op zowel greens als wintergreens altijd uitholen - Op een hole is een ijsemmer gehaald bij 2 of meer stableford punten - Een volle ijsemmer is gehaald als op alle 13 holes een ijsemmer is gehaald - Dagwinnaar is degene met de meeste ijsemmers op die dag. Bij gelijke stand is de speler met de laagste handicap de winnaar. Er is een dagprijs voor de vrouwen en voor de mannen. Prijsuitreiking is kort nadat de laatste flight binnen is - Eindwinnaar is degene met de meeste volle ijsemmers. Bij gelijke stand geldt het totaal aantal gehaalde ijsemmers. Mocht dat ook gelijk zijn, dan is degene met de laagste handicap de winnaar. Er is geen aparte prijs voor vrouwen en mannen. De fairway van hole 12 is vanaf de fairway bunker al flink opgehoogd en er is een begin gemaakt met het aanleggen van het talud tussen de fairways van hole 12 en 18. Op 20 november werd de laatste hand gelegd aan het zandbed van de nieuwe green van hole 12. De geplande speeldagen voor de IJsemmerwedstrijden zijn: 21 okt, 11 nov, 25 nov, 9 dec, 6 jan, 20 jan en 3 febr. Reserveer ze alvast in uw agenda. Hopelijk zijn de weergoden ons goed gezind deze winter en zien wij u in grote getalen bij de IJsemmerwedstrijden. 6

7 Van Golfpark Wilnis door Tom Blasse Renovatiereglement I.v.m. de renovatie kunt u kiezen of u 9, 13 of 18 holes wilt lopen. We beginnen komende winterperiode met aan ieder slechts 1 starttijd per dag toe te kennen. Dit om iedereen de mogelijkheid te geven om te kunnen golfen. Wanneer u 13 holes loopt moet u waven op hole 2. Wanneer u 18 holes loopt moet u waven op hole 1 en 2. Indien u moet waven zowel op 1 als op 2 zult u begrijpen dat u meer dan de in de starttijden computer gereserveerde holes loopt. U geeft dan ook voorrang aan mensen die starten met de door hen geplande 9 holes. Dus op hole 2 hebben de spelers van hole 1 voorrang en op hole 10 (1 voor de tweede keer) hebben de starters op hole 1 voorrang. We kunnen het ook veel korter zeggen: 9 holes heeft standing Veel golfplezier! Clubkampioenen Strokeplay Golfclub Veldzijde organiseerde in het weekend van 15 en 16 september de clubkampioenschappen strokeplay op Golfpark Wilnis. In totaal streden 34 heren en 13 dames om de beker. Na drie rondes spelen werden Kim Versleijen en Tim de Kraker Clubkampioen Strokeplay Landelijke Oma(golf)dag door Geiske van Leeuwen Zoals we inmiddels gewend zijn, wordt er bij ons op Veldzijde een Oma(golf)dag georganiseerd, waarvan de opbrengst ten goede komt aan SOS Kinderdorpen. Dit keer waren er op 2 juli jl. 24 oma s aanwezig om de strijd met elkaar aan te binden. De winnares mocht naar de landelijke Omadag die gehouden is op 2 augustus in Welderen. Margriet Kemperman was de allerbeste oma en zij is met 2 andere oma s naar deze mooie baan geweest, maar helaas, niet in de prijzen gevallen. Van de organisatie van deze landelijke Oma(golf)dag kreeg ik het bericht dat deze happening het mooie bedrag van ruim euro heeft opgebracht voor SOS Kinderdorpen. Een heel mooi resultaat, maar ik denk dat wij op Veldzijde nog veel meer oma s hebben die mee kunnen doen aan deze leuke competitie en zodoende de opbrengst voor dit mooie doel nog hoger kunnen laten worden. Bij dezen dus een oproep aan alle golfspelende oma s van de grote baan, doe volgend jaar mee en help zodoende mee om het leven van duizenden weeskinderen een beetje draaglijker te maken. Zaterdag werden twee rondes van 18 holes gelopen en zondag werd de derde en tevens beslissende ronde gespeeld. Een zware opgave want twee keer vier uur golfen op een dag vraagt de nodige conditie en concentratie. De resultaten op de zaterdagmiddag waren over het algemeen dan ook minder goed. Bij de dames blijft Kim Versleijen een klasse apart en zij pakte verdiend wederom het kampioenschap. Met 252 slagen over 54 holes bleek zij onverslaanbaar. De strijd om de tweede en derde plaats was des te spannender. Joke Schiphorst pakte de tweede plaats met 272 slagen en de derde prijs ging naar Andrea van Dort (282 slagen). Zondag was het met name bij de heren tot de laatste holes spannend. Tim de Kraker en Berend t Hoen stonden bij aanvang van de derde ronde gelijk en Guus van Acker volgde op slechts één slag afstand. In de eerste negen holes sloeg Tim een definitief gat door slechts een slag boven par te spelen. Berend had zijn slechtste negen holes en Guus bleef bij Tim in de buurt. Op de laatste negen holes herstelde Berend zich, maar het gat was niet meer te dichten. Ook Guus kon niet dichterbij komen maar wist Berend wel achter zich te laten. Zij eindigden met respectievelijk 243, 251 en 255 slagen over de 54 gespeelde holes. staand vlnr. Berend t Hoen Joke Schiphorst Guus van Acker Kim Versleijen en zittend Andrea van Dort Tim de Kraker. Foto: Marika Romeijn 7

8 Kennismaken met... Toni van der Zwaard Van der Zwaard optiek door Gert van Hasselt Van der Zwaard, een echt familiebedrijf? Ja, dat kun je wel stellen! Hoewel het vak opticien in de vroegere jaren niet zo veelomvattend was als tegenwoordig; de opa van Toni van der Zwaard (eigenaar van Van der Zwaard optiek) was al opticien in Aalsmeer. En de vader van Toni was opticien gecombineerd met een fotozaak, ook in Aalsmeer. Een broer van Toni heeft een optiek gehad in Alphen aan den Rijn, dus al met al kunnen we wel stellen dat de familie Van der Zwaard een gedegen achtergrond heeft in alles wat met kijken en de daarbij behorende hulpmiddelen van doen heeft. In 1984 kreeg Toni de kans om zich in Mijdrecht te vestigen, in eerste instantie in Molenhof. Tegenwoordig heeft hij een prachtpand op een super locatie in het hart van Mijdrecht. Karin van der Zwaard, echtgenote van Toni, is langzaamaan in het bedrijf gegroeid. In eerste instantie werkzaam bij de ING in Amsterdam en belast met productontwikkeling en zo nu en dan manlief helpend in de zaak, is ze nu volledig betrokken. In totaal werken er 6 medewerkers in de zaak. Marcel Koelman, bedrijfsleider, speelt golf met een hcp van 13,3. Zijn vrouw werkt ook bij Van der Zwaard optiek speelt ook golf. Goed te weten dat er niet alleen bekwaam personeel in de optiek werkt, maar dat ook de nodige golf kenmerken in het advies verwerkt kan worden. En dat doen ze graag, een klant een gedegen en oprecht advies geven over de mogelijkheden van de glazen, monturen en/of lenzen, traditioneel of modieus etc. Hoe ontwikkelt de markt voor kijken zich? De markt lijkt behoorlijk stabiel te zijn, maar na enig doorpraten kan gesteld worden dat het kijken met bijbehorende hulpmiddelen steeds meer aan mode en trends onderhevig geworden is. Was het vroeger ondenkbaar dat iemand een bril zou dragen als het niet perse nodig zou zijn, tegenwoordig worden brillen gedragen voor het uiterlijk. Voor de goede orde: met niet versterkte glazen dus! En ook voor deze categorie klanten wil Van der Zwaard optiek graag adviseren. De producten worden ook nog steeds verder ontwikkeld. Zo bestaan er tegenwoordig multifocale lenzen, worden lenzen steeds comfortabeler zodat ze langer gedragen kunnen worden en fijner voor de ogen zijn en wat te denken van de monturen? Die worden sterker, lichter en zegt u maar in welke kleur! Is in deze branche iets merkbaar van de economische crisis? Ook in deze branche merken we dat mensen kritischer zijn in hun aankopen. Stellen hun aankopen soms ook wel eens even uit of doen langer met een montuur door alleen glazen te vervangen. Gelukkig is men bij een sterke en innoverende inkooporganisatie (Optitrade) aangesloten die het mogelijk heeft gemaakt dat ziektekostenverzekeringen volgend jaar de patiënten doorverwijzen naar de zelfstandige opticiens zoals Van der Zwaard en de kosten daarbij vergoeden. Men hoeft dus niet meer vanuit deze gedachten naar de grote ketens, men kan dus ook terecht bij de specialist met navenante service. Golf- en kijkvoorzieningen, het ligt voor de hand dat dit goed moet samen gaan, maar is dit ook zo? Zijn er speciale voorzieningen voor? Zeker zijn er speciale golfvoorzieningen voor de golfers die helpen bij het kijken. Er zijn speciale brillen die enorm contrasterend werken en waarmee het volgen van een golfbal een stuk makkelijker te doen is. Een bekend merk is Maui Jim, dat onder meer door Darren Clarke, Brandt Snedeker en Matt Kuchar gedragen wordt. Dit merk maakt gebruik van een gepatenteerd 9-lagen systeem voor het meest geavanceerde polarisatiesysteem in deze markt. En daarbij, zeer betaalbaar! Biedt Van der Zwaard speciale service voor golfers, kunnen zij iets speciaals verwachten? Zeker! Met zelfs een mooie aanbieding, zie onder. Zoals hiervoor al genoemd, met het merk Maui Jim heeft men een sterk product in handen. Deze brillen kunnen als standaard zonnebril gebruikt worden, maar ook met versterkte glazen geleverd worden. Door de aanwezige golfkennis is het personeel bij Van der Zwaard optiek uitstekend in staat om de golfer te voorzien van een gedegen advies. Niet zelden leidt dit tot een verlaging van de handicap. Aanbod voor leden van golfclub Veldzijde: voor leden die zich melden bij optiek Van der Zwaard wordt gratis een oogmeting verricht en advies gegeven over de mogelijkheden. Tevens biedt men aan om gratis daglenzen te proberen. 8

9 9

10 Uw Volvo V70 Limited Edition vanaf Lease vanaf p/m DUAL XENON KOPLAMPEN GEÏNTEGREERD NAVIGATIESYSTEEM HIGH PERFORMANCE MULTIMEDIA LEDEREN BEKLEDING PARK ASSIST ACHTER ELEKTRISCH BEDIENBARE ACHTERKLEP De Volvo V70 Limited Edition denkt aan uw veiligheid en comfort. Met standaard o.a. City Safety, Dual Xenon koplampen en High Performance Multimedia. U zit riant in de verwarmbare voorstoelen met lederen bekleding. Maar de Volvo V70 is ook gericht op uw gemak dankzij Park Assist achter, de elektrische bedienbare achterklep en het geïntegreerd navigatiesysteem, met Nederlandse stembediening. volvocars.nl Volvo V70 Limited Edition v.a incl. 21% btw, excl. kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage. Leasen v.a. 799 p.m., excl. 21% btw en brandstof, o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd, km p.j., Volvo Car Lease: (kantooruren). Wijzigingen voorbehouden. Gem. verbruik: 4,5-7,4 l/100 km (22,2-13,5 km/l), gem. CO 2 -uitstoot resp g/km. Bangarage Mijdrecht B.V. Communicatieweg 9, 3641 SG Mijdrecht T / 10

11 Van de Par 3 door Aad Kooijman De tweede tweekamp dames/heren Na de eerste ontmoeting tussen de dames en heren op 28 augustus werd op 26 september de return gespeeld. Eind augustus wonnen de dames van de heren. De heren verliezers kregen zoals in de vorige Off Course gemeld ieder een schildersdoek, twaalf tubes aquarelverf en vier penselen. De opdracht luidde: Maak een zelfportret en lever dat in vóór de return op 26 september. De opdracht mocht gelukkig ruim worden geïnterpreteerd. Van die geboden artistieke vrijheid werd natuurlijk ruimschoots gebruik gemaakt zoals we kunnen zien op de foto s. Na afloop van de wedstrijd van 28 augustus werd door de heren in een geheimzinnige sfeer en op fluisterende toon afgesproken dat de kunstwerken en bloc, anoniem verpakt aangeboden zouden worden aan de dames. Met daarbij de opdracht aan de dames te raden wie wat had voortgebracht. Aan het wel of niet goed raden werden verder geen consequenties verbonden(?!). Op de baan was het eind september goed toeven. Er werd hard maar sportief gespeeld en eerlijk geteld en geschreven. Op individueel niveau gingen de prijzen deze keer bij de dames naar Frieda Cools, Riet van Zijl en Janny Roosendaal. Bij de heren naar Aad Kooijman, Bram van Griethuizen en Rob van der Velden. Het herenteam was deze dag te sterk voor de dames. Maar helaas voor het sterke geslacht leverde de totaalscore over beide ontmoetingen toch een nipte overwinning op voor de dames. Dames proficiat. Na de toespraken, het applaus, het handenschudden en het hartstochtelijk kussen van dames en heren werd het de hoogste tijd de kunstwerken te onthullen. Een voor een werden de aquarellen ontdaan van hun verpakking, getoond aan het publiek en uitgestald. In enkele gevallen begeleid door luid en bewonderend oh en ah geroep. Daarna was het de beurt aan de dames om te raden wie welk kunstwerk had voortgebracht. Soms geholpen door een subtiele hint uit het publiek zoals die is van Piet! slaagden zij erin om bij ongeveer de helft van de werken de naam van de kunstenaar juist te raden. Tenslotte moest nog een winnend stuk worden gekozen. Na ruim beraad werd het zelfportret van Rob van der Velden verkozen. Een kunstwerk op eenzame hoogte. Met een gevoelige penseelstreek een fraaie compositie en prachtig weergegeven details zoals wespen, bier en bitterballen kon de hoofdprijs (eeuwige roem) Rob niet ontgaan. Op de foto zien wij de trotse winnaar met zijn kunstwerk. Het bleef daarna nog lang gezellig in de serre. 11

12 Van de Par 3 door Aad Kooijman Vader gaat op stap Op 10 oktober gingen de heren van de Par 3 weer op stap. Deze keer werd de uitwedstrijd gespeeld op de kleine baan van Golfclub Zeegersloot in Alphen a/d Rijn. Hier geen gunshot. Om één uur ging de eerste flight onder grote publieke belangstelling (zie foto ) van start. Vervolgens telkens weer een flight zodra de eerste green vrij was. In dit geval werden de teams gevormd door een dame en een heer. Iedere speler moest zijn bal spelen tot op de green. Vervolgens kon het team kiezen met welke bal om beurten verder gespeeld en uitgeholed zou worden. Het aantal slagen gemaakt met de gekozen bal bepaalde de score van het team op die betreffende hole. Het is natuurlijk verleidelijk om telkens de bal te kiezen die met het minste aantal slagen naar de vlag is gespeeld. Helaas moet er op een ronde van achttien holes wel negen keer gekozen worden voor de bal van de dame en negen keer voor die van de heer in het team. Al met al wordt het zo toch nog een heel tactisch gebeuren. Welke holes moeten we nog spelen en wie maakt op die holes nog de meeste kans op een goede score tot de green? Wat houden we nog over? Dat zijn de vragen waar je als team mee te maken krijgt. Nu is golf een sport die niet alleen door de baan wordt gespeeld maar vooral ook tussen de oren van de spelers (?!). Hoe ga je in geval van een Scramble wedstrijd om met je emoties als je je dag niet hebt en je partner teleur moet stellen? Er zijn spelers die daarbij een kleine depressie oplopen. Hoe ga je om met een partner die slecht speelt? - Persoonlijk vind ik het een geweldige spelvorm waar het echt aankomt op teamspirit en elkaar moet stimuleren en respecteren. De Parkbaan op Zeegersloot is toch wel bijzonder te noemen. Landschappelijk heel erg fraai. Met knotwilgen, mooie waterpartijen, laag grasland (zompige fairways) en rietkragen. Een verlengstukje van Het Groene Hart. De holes zijn zeer gevarieerd qua lengte en ligging. De langste Par 3 is hier 195 meter. Er gelden geen beperkingen voor wat betreft het gebruik van golfstokken. Met name dit aspect maakt het spel hier wat spannender dan wij gewend zijn op de Par 3 van Veldzijde. De Parkbaan is eigenlijk één grote waterhindernis waarin een negen holes Par 3 baan is aangelegd. Er zijn geen bunkers, je vindt er ongelooflijk veel water. Er lopen zelfs openbare fiets- en wandelpaden dwars door de baan. Maar nergens witte, gele of rode paaltjes te bekennen. Dus zover het oog reikt is het door de baan. Na afloop van de wedstrijd was er voor 25 deelnemers een fantastisch diner in Menagerie De Zeeger. De hoofdprijs bestaande uit een fles Schotse whisky ging naar Bram van Griethuizen die met 36 stableford punten de hoogste score noteerde. De tweede en derde fles Schots destillaat gingen naar Henk Kok en Hans Veldhuijzen. Een evenement dat voor herhaling vatbaar is! Sluitingswedstrijd Texas Scramble Op 7 oktober, een prachtige najaarsdag werd een Taxas Scramble wedstrijd voor dames en heren gespeeld op de Par 3 baan. Er zijn vele spelvormen die vallen onder de noemer Texas Sramble. Na de wedstrijd werden de slagen van ieder team geteld, de teamhandicap (de som van beide handicaps) daarvan afgetrokken en dat bepaalde de netto score van het team. Als beste team kwamen Nel Lindeman en Hans de Boer naar voren. Op de tweede plaats Dorien Halbertsma en Piet van Zijtveld, gevolgd door Els Wennekers en Cor Meulenbelt. Texas Scramble is een echte aanrader voor leden van onze vereniging die (nog) niet een wedstrijden deelnemen. Je maakt er op een heel leuke manier kennis met het spelen van een wedstrijd en met andere leden van onze vereniging. En vergeet vooral de uitbundige gezelligheid niet die na een wedstrijd altijd heerst op hole negentien van onze Par 3. Fietspad op Hole 10? Het duurde jammer genoeg even voordat Gerrie Sukkel haar telefoon kon pakken, want iets verder richting de hole zou volgens haar het plaatje nog mooier geweest zijn. Gerrie, bedankt voor je inzending. Heeft u ook iets leuks, geks, bijzonders of wat dan ook meegemaakt? Laat het ons weten, wij plaatsen het graag. Redactie 12

13 importeur van de betere wijnen Eeindejaarsaanbieding een verrassing per fles 9, 25 Bruno Sorg gewürztraminer als dessertwijn allimant Laugner met de prachtige bubbels van de Cremant d Alsace rosé per fles 11, 95 Kijk en bestel op 13

14 Kennismaken met... Dennis Wiersema van De Wijnschuur door Gert van Hasselt Het regent buiten. Lichte regen, maar toch. Gelukkig mag ik vanochtend een interview houden met Dennis Wiersema van De Wijnschuur. Het gaat over wijn, service, klanten en toegevoegde waarde. Een ontzettend gedreven ondernemer die met plezier zijn bedrijf runt. En daarmee vergeet je de regen, je wordt er vanzelf warm en blijmoedig van. Nooit geweten dat je alleen al over het praten van wijn in een plezierige staat kan komen De Wijnschuur is dus een schuur vol met wijn! Maar liefst 950 verschillende soorten, de meeste op voorraad. En dat op een hele mooie locatie aan de Amstel, ter hoogte van Nes aan de Amstel. De Wijnschuur bestaat bijna 50 jaar en Dennis runt het bedrijf nu 5 jaar. Een groot deel van het assortiment wordt zelf geïmporteerd, met name uit Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje. Dennis doet dit met Martine en Job; zij vormen een uitermate sterk team. Martine doet de winkel, Job met name de logistiek en Dennis doet de commercie en is dus veel op pad. Onder andere op ons mooie golfpark waar hij huisleverancier is. Dennis heeft een rijke achtergrond met aspecten als commercie, horeca en drank. Met De Wijnschuur is het voor Dennis allemaal bij elkaar gekomen en is hij helemaal op zijn plaats. Als je zo n bedrijf overneemt moet je natuurlijk wel enig gevoel en bij voorkeur liefde voor het product hebben. Dennis is zo n ondernemer waarvan je kunt stellen: dié verdient zijn brood met zijn hobby. Het is een bijzonder mooi product, een interessante wereld met veel genietmomenten en voldoening en een trouwe en zich nog steeds uitbreidende klantenkring. De Wijnschuur is heel actief in het onder de aandacht brengen van haar assortiment. Men heeft een een wijn abonnement, een nieuwsbrief (abonneren kan via w ww. dewijnschuur.nl), meerdere keren per jaar een proeverij met tot wel 800 deelnemers tijdens de grote proeverij op de 2e zaterdag van september en open wijndagen (of beter: open flessen dagen). Zelf vindt Dennis een aantal Bordeaux wijnen van wat oudere jaargangen van gerenommeerde wijnhuizen een van zijn topproducten. De economische crisis raakt in enige mate ook de wijnindustrie. De Wijnschuur merkt dit niet zozeer aan de omzet, met name door de toename van klanten. Het is zo dat in dit soort tijden men minder (vaak) uit eten gaat, maar dan thuis toch van een goed glas wijn wil genieten. Het leveren aan de horeca en aan particulieren zou je kunnen zien als communicerende (wijn)vaten neemt de een wat minder af, dan neemt de ander wat meer. Dure flessen worden op dit moment minder verkocht. Wel veel flessen in de range van In dit prijssegment zijn veel goede wijnen te vinden! Als tip voor de komende maanden noemt Dennis de volgende wijnen. Een goede klassieke Bordeaux, heerlijk! Of een Ribera del Duero, een heerlijke Spaanse wijn die ook wel de nieuwe Rioja genoemd wordt. Als witte winter wijn de Minervois, een krachtige wijn van de stevige druif Grenache Blanc. En bij de bubbels natuurlijk een lekkere Vigna Dogarina Prosecco. In het verleden heeft De Wijnschuur wel eens een wijnproeverij in ons clubgebouw georganiseerd. Dat is toen goed bevallen en mede daardoor zijn een aantal leden van Veldzijde klant geworden. Men heeft diverse horeca bedrijven als klant, waar men maar al te graag de klant helpt in het samenstellen van een mooie wijnkaart. Ook particulieren wil men graag adviseren. Is er een feest, dan kan men uiteraard helpen bij het samenstellen van de dranken (ook niet wijnen behoren tot de mogelijkheden), zelfs stoelen en statafels worden voor de klanten (kosteloos) ter beschikking gesteld. Of men denkt mee aan de hand van een menu en adviseert op basis hiervan de invulling van de wijn. Wellicht een tip voor de komende feestdagen? Dennis en zijn team zijn u graag van dienst! In dit clubblad op pagina 4 staat een advertentie waarmee de leden van Veldzijde een extraatje krijgen bij een aankoop. Niet alleen wordt geprofiteerd van de lage prijzen en standaard kortingen, een lid krijgt op vertoon van de advertentie in november en december ook nog een heerlijke fles Prosecco ter waarde van 9,25. Een mooi aanbod vinden wij! 14

15 Maatwerk in behaaglijkheid Mijn baan, mijn gezin, mijn hobby s; alle belangrijke dingen passen precies bij elkaar. Net als in mijn huis. Daarvoor heb je maatwerk nodig. En dat is nu precies wat Decokay levert. BEHANG VERF VLOEREN ZONWERING GORDIJNEN SIERO VERF BEHANG ZONWERING GORDIJNSTOFFEN VLOERBEDEKKING WOERDEN Woonboulevard, Botnische Golf 5a (naast McDonalds) Tel

16 Is uw handicap belangrijk, voor u of voor de buitenwereld? door Cor Kemink Handicapregistratie Het seizoen is weer voorbij en u heeft alles gedaan om uw handicap te verbeteren of een handicap te krijgen. Wat is een EGA Handicap? Een EGA Handicap is veel meer dan een Golfvaardigheidsbewijs. Een EGA Handicap is een teken dat u redelijk kan golfen en weet wat er moet gebeuren op de baan en hoe u gelopen Qualyfing kaarten moet invoeren. Kaarten lopen en zelf invoeren, het is eenvoudig echter, voor veel leden vaak een probleem. U moet op uw qualifying kaart uw naam, lidcode, exact handicap, playing handicap, datum en tijd en de behaalde stablefordpunten invullen en niet vergeten de naam van de marker te noteren. Vaak komt het voor dat golfers na hun GVB geen activiteit ondernemen om voor de EGA Handicap te gaan spelen. Enige tijd geleden ontmoette ik een nieuw lid op het terras en vroeg hem: "wat is uw handicap?" De man keek mij aan en zei: "ik ben getrouwd!!!" Wat moet u doen om uw EGA Handicap te krijgen? Het kost enige moeite maar u moet kaarten lopen, want na het behalen van uw clubhandicap staat u op handicap van 54. Met ingang van 1 januari 2012 is het nieuwe EGA Handicap Systeem van kracht geworden. Dit houdt in dat na het behalen van uw clubhandicap 54, u Qualifying-kaarten gaat lopen en elk behaald resultaat van 36 of meer stablefordpunten wordt afgetrokken van uw clubhandicap. Voorbeeld: u bent een speler met clubhandicap 54 en loopt een kaart van 40 stablefordpunten, dus 4 punten boven de 36. Uw clubhandicap wordt verlaagd met 4 en wordt dan 50. Daarna loopt u vanaf handicap 50 weer een kaart met als resultaat 53 stablefordpunten. Uw handicap wordt dan eerst verlaagd met 14 x 1 punt tot EGA Handicap 36. Vervolgens wordt de EGA Handicap van 36.0 nog met 3 x 0.5 punt aangepast naar een EGA Handicap van De nieuwe regeling is eenvoudiger en prettiger voor de speler die graag een EGA Handicap wil halen. Wilt u alles nog eens uitgebreid nalezen dan verwijs ik u naar de site van de NGF (ngf.nl/pagina/ega-handicapsysteem /) Cor Kemink uit de Handicap- & regelcommissie door Rob de Jong Handicap- en regelcommissie Helaas, Cor heeft ons medegedeeld dat hij aan het eind van dit seizoen stopt met zijn werk voor de vereniging in de Handicap- en Regelcommissie. Hij heeft zich binnen de commissie voornamelijk bezig gehouden met de handicapregistratie van alle leden van de club. Wie kent hem niet?? Ik weet nog dat ik hem de eerste keer meemaakte op een nieuwjaarsreceptie van de club, waarop hij binnenkwam, uiteraard keurig in pak, maar ook met een naambordje op zijn revers, zodat iedereen kon zien met wie ze te maken hadden. Gedurende de afgelopen 12 jaar heeft Cor de handicapkaarten verwerkt in het handicapsysteem. Voorwaar geen sinecure. Heel veel leden, maar dan ook echt heel veel, hebben contact met Cor gehad over hun handicap en bijna altijd kon Cor op een zeer correcte en plezierige manier helpen. In de vergaderingen van de commissie deed hij dan verslag van wat hij nu weer had meegemaakt met leden van de club. Nou, dat was af en toe lachen geblazen. Moest hij vroeger altijd op de club zijn om de kaarten te verwerken, tegenwoordig met de voortschrijdende techniek kon hij ook thuis werken. Maar maandag was zijn vaste dag op de club. Een maandag zonder Cor op de club was geen maandag. Naast de handicapregistratie heeft Cor uiteraard ook zijn mening gegeven over alle overige facetten van de Handicap- en Regelcommissie, zoals GVB examens, nieuwe regels, de baan etc. etc. Cor, heel hartelijk dank voor alles wat je voor de club hebt gedaan. We zullen je missen en wij als commissie zullen nog op gepaste wijze afscheid van je nemen. In ons systeem van kaarten invoeren kan het volgend seizoen verandering komen; u krijgt hierover tijdig bericht. De afgelopen 12 jaar heb ik uw handicap verwerkt, gecontroleerd of aangepast. Het is tijd voor een nieuw gezicht daarom stop ik er mee. Bedankt voor de samenwerking. 16

17 Slotdag dames 2 oktober 2012 door Gerda Baak foto's: Marika Romeijn Eclectic Wat is dit seizoen toch weer snel gegaan. Zo zijn we aan het openen en zo is er alweer een sluitingswedstrijd. Gelukkig is het die dag prima golfweer als we rond uur de baan in gaan en dat blijft het ook de hele dag. Hcp Simona Bombarda 2. Inge Geerlings 3. Marga Scheijde Spelvorm is een 6-bal strokeplay, zodat we allemaal gelijktijdig beginnen en dus ook gelijk binnen zijn. Snel omkleden en dan bij de muzikale klanken van mijnheer Guus even bijkomen met een hapje en een drankje. Tussen de zeven gangen van het heerlijke diner door is er tijd om de diverse prijzen uit te reiken, te beginnen met Hcp Gerda Antoniacomi 2. Bertien Schulein 3. Josta van Beek Trollbead Middagwedstrijd De prijs van deze dag Eerste werd het team Sita Joosten, Elly Smeets, Adri van Eesteren, Marian Erbrink, Femia Bosman, Margreet van Baardwijk en tweede het team Andrea van Dort, Rina Brouwer, Riet Wauben, Lily Maaswinkel, Janny Telling, Ans van Elk. Daarna werden in gedeelten de overall-prijzen uitgereikt van die wedstrijden die gedurende het seizoen zijn gespeeld. Matchplay 1. Jeanne Liebregts 2. Elly Kunst 3. Leonore Kas - Het echtpaar John en Nel Zwarts van Juwelier van Beek uit Mijdrecht sponsort al vele jaren de dames middagwedstrijd waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn. Dit jaar was de prijs een schitterende Trollbead armband en ik was zeer verrast deze prijs uit handen van John en Nel te mogen ontvangen. Fijn dat zij ons het komend seizoen blijven sponsoren. Nogmaals bedankt. Maandtrofee handicap net buiten de prijs viel. Het beeldje voor de winnares van de Maandtrofee ging naar Sita Joosten met een zeer eervolle vermelding voor Geiske van Leeuwen die qua punten net zo hoog scoorde als Sita maar door een hogere Tot slot wil ik namens de damescommissie iedereen bedanken voor de prachtige boeketten bloemen die wij voor ons werk gedurende het seizoen mochten ontvangen. Het was, volgens mij, een zeer geslaagde en gezellige sluitingswedstrijd/-avond, waarbij de voetjes regelmatig van de vloer gingen op de muziek van mijnheer Guus. 17

18 18

19 Zo maar... door Jan van Schie Onlangs werd mij gevraagd een stukje te schrijven voor in de Off Course. Geen gemakkelijke opgave want ik ben meer een doener dan een schrijver. Maar aangezien ik al meer dan 10 jaar met heel veel plezier op de club kom om een balletje te slaan, zal ik een poging wagen. Als vriend en collega van Ton Kool werd ik enthousiast gemaakt om eens te komen kijken. Aanvankelijk dacht ik er weinig tijd voor te hebben, als eigen ondernemer van Van Schie BV voelde het toch als luxe om er op een werkdag tijd voor vrij te maken. De weekenden waren vaak al genoeg gevuld met recepties, achterstallige klussen of juist even bijkomen van alle hectiek. Echter door de jaren heen veranderde mijn directeursfunctie iets meer naar de achtergrond en ging mijn leeftijd meer meespelen dat ik van lieverlee tijd maakte om te golfen en bovendien kreeg ik er meer plezier in. Uit de lucht gevallen...? ingezonden door Ed ter Laare die dit tegenkwam op een website voor duikers De golfers van de San Juan Hills golfclub in San Juan Capistrano (Californië) keken wel heel raar op, toen ze plotseling een levende haai tussen het gras zagen spartelen. "Die moet uit de lucht gevallen zijn", riepen de verbaasde golfers op de golfbaan die zes kilometer van de kust ligt. Het ging om een kleine luipaardhaai van een dikke halve meter. Het mysterie is groot. Mogelijk is het dier echt uit de lucht gevallen. Een grote zeevogel zou de luipaardhaai uit de zee geplukt kunnen hebben en vervolgens deze hebben laten vallen boven de golfbaan enkele kilometers verderop. Dat zou de twee wonden rond zijn vin verklaren, want daar zitten twee gaatjes. Het beest zat ook onder het bloed toen het aangetroffen werd, zo meldt The Capistrano Dispatch. Opgegroeid in de polder op de boerderij ben ik een echt buitenmens en dat vind ik één van de grote voordelen van deze buitensport. Het bezig zijn in de open lucht en daarnaast het gezellige contact met bekenden. Veldzijde is een club waar iedereen zich snel thuis voelt. Het vooroordeel dat het een elite sport zou zijn, is allang passé. Bovendien zorgen gastheer en vrouw Ton en Anneke ervoor dat jong, oud, prof of beginner zich hier prettig voelt. Een prof zal ik zeker nooit worden, het gaat echter om het plezier. Bovendien vind ik het leuk om bekenden tegen te komen en hoe langer je op de club rondloopt, hoe meer mensen je leert kennen. Want de nazit in het clubhuis, het borreltje, of even het sociale buurtnieuws bespreken, is zijn ook elementen die het voor mij prettig maken om hier in Wilnis naar de baan te komen. Hoewel ik ook wel eens met eigen golfvrienden naar de baan kom. De sfeer in Wilnis is echt uniek, los van alle voorzieningen die het aangenaam maken om hier te komen. Wat dat betreft staat GOLF voor mij centraal: genieten van de natuur, ontspannen en toch bezig zijn, lief en leed delen met clubgenoten en fanatisme wat door de jaren heen gegroeid is. Kwam ik in den beginne een enkele keer op de club, vaak aangemoedigd door Ton en Anneke, nu komt het bij goed weer voor dat ik meerdere keren per week op de baan te vinden ben. Kortom: niks dan lof voor onze club! Ik hoop nog heel wat jaren in goede gezondheid hier een balletje te kunnen slaan, en niet alleen om mijn handicap te verbeteren maar vooral vanwege het plezier en de gezelligheid! Verantwoording Voor de in dit clubblad gepubliceerde artikelen zijn de auteurs en inzenders zelf verantwoordelijk. Hun mening vertegenwoordigt niet automatisch die van het bestuur of de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen te corrigeren, in te korten of niet te plaatsen. Emmer water De vondst gaf een unieke aanblik, want een personeelslid legde de gewonde luipaardhaai achterin zijn caddy en reed ermee naar het clublokaal. "Het bleef maar spartelen", zegt de man. "We hebben de haai in een emmer water met wat zout gelegd. Vervolgens hebben we het dier zo snel mogelijk weer naar de oceaan gebracht. We dachten eerst dat de luipaardhaai stervende was. Maar toen we het dier in de oceaan legden, bleef hij even liggen en erna zwom hij weer." Regelneef? Regelkoning! Dick Jonkers is in november geslaagd voor de cursus 'Regelcommissaris'. Dit is een cursus van de NGF speciaal voor leden van HRC's die zich bezig houden met de 'regelzaken' in een club zoals de opleiding voor het GVB en de examens. Ik heb deze opleiding ook gedaan een aantal jaren geleden. Het is een pittig examen met 5 onderdelen waarbij in korte tijd veel parate kennis wordt gevraagd. Dick scoorde maar liefst 92% en dat is inderdaad bijzonder hoog. Het gemiddelde van de 50 kandidaten lag op 74%. Paul Thole 19

20 TEE KIDS Pagina van en voor de Jeugd door Kim Versleijen De zomer is alweer een tijdje voorbij en de koude, natte dagen staan weer voor de deur. Voor de jeugd betekent dit echter niet dat er stil gezeten wordt. De komende maanden zal er weer hard getraind gaan worden en staan nog diverse wedstrijden op het programma, en wie weet komt Sinterklaas ook nog wel een bezoekje brengen aan Golfclub Veldzijde. De afgelopen maanden is binnen de jeugdcommissie ook een boel veranderd. Er is een aantal leden uitgetreden, maar gelukkig hebben wij ook weer een aantal ouders bereid gevonden om toe te treden. Na ruim 3 jaar heeft ook onze voorzitter, Erwin van den Bosch, te kennen gegeven te willen stoppen met zijn werkzaamheden voor de jeugdcommissie. Ondergetekende heeft daarop besloten deze functie over te nemen. Tevens hebben Aletta Snijders, Mario de Rooij en Frans Kneefel aangegeven met ingang van het nieuwe jaar te willen stoppen. Zij zullen opgevolgd worden door Hans Pluijm, Ricardo Vallen, André Weber en Ronald Weber. Al met al vinden er dus heel wat wisselingen plaats, maar wij hopen met veel enthousiasme weer een leuk programma voor komend jaar in elkaar te zetten. Hierbij zal de jeugdcommissie ook gaan kijken naar zaken die anders moeten of kunnen, zeker nu we zien dat het moeilijk is om de jeugd actief te houden, maar ook om nieuwe jeugdleden aan te trekken. Het komende jaar zullen jullie hier dan ook zeker meer over horen. Als we terugkijken op de afgelopen periode is er maar één wedstrijd gespeeld, dit was de Vossenjacht op 30 september. De vossen waren voor de spelers de baan in gegaan om een goede score neer te zetten. De jeugd nam deze uitdaging echter graag aan, en kwam met nog betere scores binnen. De uiteindelijke winnaars waren: Grote Baan: Par3-Baan: 1ste: Loek Snijders Bram Flick 2de: Lars Wouterse Hayo van der Wolk 3de: Martijn Schippers Luke Wennekers Voor de Par 3 is de strijd nog in volle gang. Daar worden nog wedstrijden gelopen die ook meetellen voor de titel 'golfer van het jaar'. Dat wordt dus nog spannend. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2013 worden de winnaars van zowel de Grote baan als de Par 3 bekendgemaakt. 20

Jaargang 26 nummer 4 - september 2012

Jaargang 26 nummer 4 - september 2012 Jaargang 26 nummer 4 - september 2012 * 18 Holes Golfbaan * Par-3 Baan * Business Club * Golf Academy * Restaurant Veldzijde * Feesten en partijen Breng een nieuw lid aan voor de grote baan en ontvang:

Nadere informatie

Jaargang 27 nummer 5 - december 2013

Jaargang 27 nummer 5 - december 2013 Jaargang 27 nummer 5 - december 2013 * 18 Holes Golfbaan * Par-3 Baan * Business Club * Golf Academy * Restaurant Veldzijde * Feesten en partijen Breng een nieuw lid aan voor de grote baan en ontvang:

Nadere informatie

Hoenshuis PMS 362 - PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS. Mei-Juni 2013 Jaargang 25

Hoenshuis PMS 362 - PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS. Mei-Juni 2013 Jaargang 25 Hoenshuis Golf & Country Club PMS 362 - PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS Mei-Juni 2013 Jaargang 25 Sync. Grafimedia is uw leverancier voor alle soorten grafische producten Banners Bewegwijzering Bierviltjes

Nadere informatie

De Heihoef. Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club

De Heihoef. Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club De Heihoef Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club Jaargang 22 nr 125 december 2009 DE HEIHOEF JAARGANG 22 NR 125 DECEMBER 2009 1 DE VOORZITTER Wat gaat de tijd snel! Mijn eerste termijn als voorzitter

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Birdie. Bob Dickhout schittert door afwezigheid. NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant. Sander Visser t Hooft geridderd

Birdie. Bob Dickhout schittert door afwezigheid. NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant. Sander Visser t Hooft geridderd Birdie. Magazine van de Amsterdamse Golf Club / Strak en Trefzeker Bob Dickhout schittert door afwezigheid Sander Visser t Hooft geridderd NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant 28e jaargang /

Nadere informatie

Golfkuur. Combi Lid Maatschap Alliantie. Trots! De golfmarkt is fors in beweging. Yoran over zijn NK. Golfclub de Kurenpolder

Golfkuur. Combi Lid Maatschap Alliantie. Trots! De golfmarkt is fors in beweging. Yoran over zijn NK. Golfclub de Kurenpolder Golfkuur Golfclub de Kurenpolder Jaargang 23 zomereditie 2014 Combi Lid Maatschap Alliantie De golfmarkt is fors in beweging Trots! Yoran over zijn NK EEN STERKE COMBINATIE VAN GEDEGEN SPECIALISTEN Ondernemingsrecht

Nadere informatie

En dan ben je dus voorzitter ja en dan?

En dan ben je dus voorzitter ja en dan? En dan ben je dus voorzitter ja en dan? Inhoud Als golfer, die vooral bezig is met het in zo weinig mogelijk slagen de cup te bereiken, sta je normaal gesproken nauwelijks stil bij hetgeen er allemaal

Nadere informatie

Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club

Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club Jaargang 19 nr 107 december 2006 TILBURG - BREDA - OOSTERHOUT EINDHOVEN - s-hertogenbosch Le rendez-vous de la Mode MANNEN DE HEIHOEF JAARGANG 19 NR 107 DECEMBER

Nadere informatie

olfbongerd 20 Jaar Golfvereniging De Batouwe Wedstrijdkalender 2010 Gary Davidson nieuwe head-pro Jaargang 19 I nummer 1 I MaaRT 2010

olfbongerd 20 Jaar Golfvereniging De Batouwe Wedstrijdkalender 2010 Gary Davidson nieuwe head-pro Jaargang 19 I nummer 1 I MaaRT 2010 e olfbongerd Clubblad van golfvereniging De Batouwe Jaargang 19 I nummer 1 I MaaRT 2010 Gary Davidson nieuwe head-pro Wedstrijdkalender 2010 20 Jaar Golfvereniging De Batouwe INNOVATIEVE GLASCONCEPTEN

Nadere informatie

Uitgave 0 van PW Golf maart 2014, editie nr. 145

Uitgave 0 van PW Golf maart 2014, editie nr. 145 Uitgave 0 van PW Golf maart 2014, editie nr. 145 Enschedese Golfclub Prinses Wilhelmina Opgericht op 6 november 1986 Clubhuis en golfcourse Secretariaat Maatmanweg 27, 7522 AN Enschede Dianne Johanns 053

Nadere informatie

Hoenshuis PMS 362 - PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS. Mei - Juni 2014 Jaargang 26

Hoenshuis PMS 362 - PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS. Mei - Juni 2014 Jaargang 26 Hoenshuis Golf & Country Club PMS 362 - PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS Mei - Juni 2014 Jaargang 26 Sync. Grafimedia is uw leverancier voor alle soorten grafische producten Banners Bewegwijzering Bierviltjes

Nadere informatie

Rijnmond Open was één groot feest. GolfDrieDaagse in beeld / Bon Bon is druk bezig Clubkampioenschap in zinderende hitte

Rijnmond Open was één groot feest. GolfDrieDaagse in beeld / Bon Bon is druk bezig Clubkampioenschap in zinderende hitte Verschijnt 4 keer per jaar 21e jaargang / sept. 2010 no. 3 Op de Hoogte is een gezamenlijke en periodieke uitgave van Golfclub De Hooge Bergsche en Exploitatiemaatschappij De Rotte Bergen bv GolfDrieDaagse

Nadere informatie

De wintereditie van ons golfblad

De wintereditie van ons golfblad THE GREEN JACKETS Van de voorzitter Golfhorst In dit nummer: Van de voorzitter 1 Van golf tot poëzie Winterzon 1 Colofon 3 De man achter het Stablefortsysteem 3 Dimpels en Stimpmeter 3 Twee nieuwe leden

Nadere informatie

Succesvolle Open Golf Dagen

Succesvolle Open Golf Dagen Verschijnt 3 keer per jaar 22e jaargang / mei 2011 no. 1 Op de Hoogte is een gezamenlijke en periodieke uitgave van Golfclub De Hooge Bergsche en Exploitatiemaatschappij De Rotte Bergen bv Programma Golfdriedaagse

Nadere informatie

REDACTIONEEL - 1 - Ronald

REDACTIONEEL - 1 - Ronald Badminton..., meer dan een slag in de lucht!!! Jaargang 24 (november 2001), nr. 2 Redactieadres: E-mail: Secretariaat: Gironummer: Reigerskamp 320, 3607 HS Maarssen. R.Koenis@imn.nl Reigerskamp 320, 3607

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

De Heihoef. Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club

De Heihoef. Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club De Heihoef Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club Jaargang 22 nr 121 april 2009 al meer dan 73 jaar uw adviseur Heuvel 4 Oosterhout www.biemansmakelaardij.nl (0162) 472 950 ONTDEK OOK ONZE SPORTIEVE KANT

Nadere informatie

aanbusiness Wat wordt de politieke agenda tot 2018? hét businessmagazine van de Zaanstreek www.zaanbusiness.nl Aanstaande gemeenteraadsverkiezingen:

aanbusiness Wat wordt de politieke agenda tot 2018? hét businessmagazine van de Zaanstreek www.zaanbusiness.nl Aanstaande gemeenteraadsverkiezingen: aanbusiness hét businessmagazine van de Zaanstreek Aanstaande gemeenteraadsverkiezingen: Wat wordt de politieke agenda tot 2018? Website Zaanbusiness volledig vernieuwd Unieke on- en offline mogelijkheden

Nadere informatie

I n h o u d. Colofon... 2. Waarde clubgenoten... 3. Redactioneel... 5

I n h o u d. Colofon... 2. Waarde clubgenoten... 3. Redactioneel... 5 I n h o u d 1 Colofon... 2 Waarde Colofon clubgenoten...... 3 2 Waarde clubgenoten... 3 Redactioneel... 5 Redactioneel... 5 Met de snelheid van het licht... 7 De Presidentscup: Ronald McDonald Huis...

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d jaargang 22 nummer 1 1 2 jaargang 22 nummer 1 jaargang 22 nummer 1 3 feb/maart 2014 Colofoon Toerclub WTAC Waterstad Opgericht 30 oktober 1992 Aangesloten bij N.T.F.U. onder nummer 108062 Clubgebouw Martin

Nadere informatie

En de machtigste van De Venen anno 2012 is... Profile Tyrecenter Hogendoorn & s Anders eten en drinken. PrimaPost DECEMBER 2012

En de machtigste van De Venen anno 2012 is... Profile Tyrecenter Hogendoorn & s Anders eten en drinken. PrimaPost DECEMBER 2012 DECEMBER 2012 Zakenmagazine voor de gemeenten De Ronde Venen en Nieuwkoop en alle bijbehorende dorpskernen En de machtigste van De Venen anno 2012 is... Jan van Walraven Rabobank Profile Tyrecenter Hogendoorn

Nadere informatie

LAATSTE NIEUWS OVER V.V. KATWIJK? KIJK OP VLOKPAGINA 681 EN WWW.VVKATWIJK.NL TOP 40 VAN ROB VAN WINSEN V.V. KATWIJK WINT VAN JONG AJAX: 2-1

LAATSTE NIEUWS OVER V.V. KATWIJK? KIJK OP VLOKPAGINA 681 EN WWW.VVKATWIJK.NL TOP 40 VAN ROB VAN WINSEN V.V. KATWIJK WINT VAN JONG AJAX: 2-1 Clubinformatie v.v. Katwijk Correspondentie-adres Postbus 335-2220 AH Katwijk Sportcomplex De Krom 071 4027085 Internet: www.vvkatwijk.nl E-mail bestuur: info@vvkatwijk.nl E-mail secretariaat: dekrom@vvkatwijk.nl

Nadere informatie

NUMMER 2 JUNI 2015 JAARGANG 21. Op bezoek bij

NUMMER 2 JUNI 2015 JAARGANG 21. Op bezoek bij NUMMER 2 JUNI 2015 JAARGANG 21 Op bezoek bij 4 16 18 21 Feestjes Citymarketing Haarlemmermeer, waarvan ik namens het bedrijfsleven een van de ambassadeurs ben, heeft dit jaar het thema feestjes gekozen.

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Bestuur en overige (commissie)leden. Colofon

Bestuur en overige (commissie)leden. Colofon Deze editie: - Bedford Belangen Club tradities - jubilea 1994-2009 - Bedford en brandstof - en het begon allemaal in 1989,... - weldoeners nummer 1, 2014 w w w. b e d f o r d b e l a n g e n c l u b. n

Nadere informatie

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen 11 e jaargang nr. 3 december 2013 Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen In juni jl. is de 8 jarige Jentske Withag Nederlands Kampioene Mountainbiken geworden in Berlicum. Dit is een prestatie waar

Nadere informatie

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen!

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen! Jaargang 38, nummer 4, oktober 2004 Weer tijd gevonden om de Voltreffer in elkaar te zetten. Heel veel tijd was ditmaal hiervoor niet nodig omdat deze Voltreffer maar 18 bladzijdes dik is. Heb ik wat gemist?

Nadere informatie

Magazine. vol onmisbare informatie. 4 Startkabaal 10 Verslag Social Event 2008 12 Bedrijfsfilosofie 15 Nieuwe klanten werven 23 Optrekken en stilstaan

Magazine. vol onmisbare informatie. 4 Startkabaal 10 Verslag Social Event 2008 12 Bedrijfsfilosofie 15 Nieuwe klanten werven 23 Optrekken en stilstaan vol onmisbare informatie Magazine NOVEMBER 2008 In deze editie 4 Startkabaal 10 Verslag Social Event 2008 12 Bedrijfsfilosofie 15 Nieuwe klanten werven 23 Optrekken en stilstaan Magazine Colofon Uitgever

Nadere informatie