SCHEIDINGSPROFS ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHEIDINGSPROFS ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE"

Transcriptie

1 ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE GEEN ADVOCAAT NODIG KINDEREN EERST S AVONDS EN OP ZATERDAG ONPARTIJDIG VASTE PRIJS TERMIJNEN MOGELIJK

2 Inhoudsopgave 1 Introductie 2 Samenleefvormen 2.1 Samenwonen zonder samenlevingsovereenkomst 2.2 Samenwonen met een (notarieel) samenlevingsovereenkomst 2.3 Geregistreerd partnerschap 2.4 Geregistreerd partnerschap met (notariële) voorwaarden 2.5 Huwelijk in algehele gemeenschap van goederen 2.6 Huwelijk met (notariële) huwelijkse voorwaarden 3 Het ontbinden van samenleefvormen 3.1 Samenwonen met en zonder (notariële) samenlevingsovereenkomst 3.2 Geregistreerd Partnerschap met of zonder (notariële) voorwaarden 3.3 Huwelijk met of zonder (notariële) huwelijkse voorwaarden 3.4 Scheiding van tafel en bed 4 Uit elkaar gaan / van echt scheiden 4.1 Samenwoners uit elkaar 4.2 Gehuwden uit elkaar via een eigen advocaat via de mediator via ScheidingsProfs 4.3 Werkwijze ScheidingsProfs 4.4 Het hele traject 5 Wat regelt de ScheidingsProfs voor u? 5.1 Het Gemeenschappelijk Vermogen en de Peildatum Diverse vermogensbestanddelen Levenslooptegoed Kapitaalverzekeringen Stamrechtvoorzieningen Vorderingen Schulden 5.2 Alimentatie Algemeen Bepaling van de hoogte van de alimentatie Bepaling van de systematiek van uitkeren Alimentatie en de fiscus 5.3 De Eigen Woning & De Hypotheek De eigen woning

3 5.3.2 Verkopen of houden? Wie blijft er wonen? De eigen woning en de fiscus 5.4 Pensioen & Lijfrente Pensioen Lijfrente 5.5 De onderneming 5.6 Testament 5.7 Fiscaliteiten 6 Het convenant 7 Kinderen in echtscheiding 7.1 Hoe vertel je het de kinderen 7.2 Loyaliteitsconflicten Gevolgen van Loyaliteitsconflicten Loyaliteitsconflict en ouderschap 7.4 Ouderschapsplan 7.5 Ouderlijk gezag Wat is ouderlijk gezag Wie heeft ouderlijk gezag Behoud ouderlijk gezag Gezagswijziging Invulling gezamenlijk gezag Valkuilen gezamenlijk gezag Invulling eenhoofdig gezag Gezagsregister Na overlijden gezagsouder 8 Nazorg, evaluatie en support 9 Conclusie 10 Waarom ScheidingsProfs

4 WIE IS? INTRODUCTIE

5 1 Introductie Uit elkaar gaan doet altijd pijn en brengt voor alle partijen (inclusief de kinderen) veel emotie met zich mee. Er is vaak grote onzekerheid omtrent de financiële toekomst voor beide partijen. Veel van de pijn, emotie en onzekerheid kan worden weg genomen door u beiden een goed inzicht te geven is uw nieuwe (financiële) toekomst. ScheidingsProfs heeft onafhankelijke en veelal MfN gecertificeerde adviseurs die tevens financieel geschoold zijn. De tijd dat mensen bij een scheiding standaard ieder naar een eigen advocaat stapte is voorbij. Het kan anders en beter, namelijk samen via ScheidingsProfs. Onze ScheidingsProfs staat beide partijen bij op basis van onafhankelijkheid. Alle vragen en onzekerheden die er leven kunt u open en vrij bespreken. Wij helpen partners bij alles wat er kan spelen tijdens het scheidingstraject: Ouderschapsplan voor de kinderen Berekenen van de alimentatie Verevening of verrekening van pensioen Verdeling of verkoop van de woning Verdeling van vermogen Hoe om te gaan met het eigen bedrijf, etc etc Uitgangspunt zijn de rechten en plichten van beide partners zoals de wet die voor schrijft. Uiteindelijk is echter van belang wat de wensen zijn van de beide partners. De uitkomst moet altijd tot uitvoerbare en bestendige afspraken leiden. Het is de kunst om in de wirwar van gevoelens en wetgeving heldere oplossingen te bieden zodat beiden de juiste keuzes kunnen maken. Een afspraak met ScheidingsProfs kan voor u de eerste stap zijn. De taak van de ScheidingsProf is om beide partners op voldoende kennisniveau te brengen omtrent alle onderwerpen waarover een beslissing genomen moet worden. Dit schept overzicht tijdens het scheidingsproces voor alle partijen. Uiteindelijk gaat het er om dat partijen de wil hebben om er samen uit te komen en in gesprek blijven met elkaar. De ScheidingsProf neemt u stap voor stap mee door het proces en wij benoemen de zaken die u moet regelen en er wordt stil gestaan bij de keuzes die u heeft en neemt. U weet na een eerste vrijblijvend adviesgesprek waar u aan toe bent. Dat geeft rust voor beide partijen om verder te gaan. Onderling respect voor elkaar en elkaars wensen en open en eerlijk overleg is van eminent belang. ScheidingsProfs heeft jarenlange ervaring in de begeleiding van (echt)scheidingen. Wij zijn expert op het gebied van het begeleiden van een scheiding of een ontbinding van geregistreerd partnerschap of samenleving waarbij goed onderling overleg tussen partners het uitgangspunt is. Wij zijn in staat om complexe problemen tussen partners goed op te lossen.

6 Op het moment dat scheiden in overleg u niet mogelijk lijkt (of u dit niet wilt), kan ScheidingsProfs u individueel van dienst zijn. ScheidingsProfs behartigt dan specifiek uw belangen en heeft hij/zij contact met uw partner en zijn/haar adviseur. Uiteraard probeert de ScheidingsProf altijd om tot een redelijke oplossing te komen voor uw partner, het doel is niet om het te laten escaleren tot een vechtscheiding want daar is iedereen en met name de kinderen de dupe van.

7 SAMENLEVEN OP JE EIGEN MANIER Samenleefvormen

8 2 Samenleefvormen? 2.1 Samenwonen zonder samenlevingsovereenkomst U woont samen op één adres en u heeft kennelijk (on)bewust gekozen om niets vast te leggen in de vorm van een contract of overeenkomst bij de notaris. Nu u niets heeft vast gelegd ben u strikt gescheiden van elkaar voor wat betreft bezit en schuld. Het is wel mogelijk om gezamenlijk goederen aan te kopen (bijv. een koopwoning) waardoor u een beperkte gemeenschap heeft die verdeeld moet worden. 2.2 Samenwonen met een (notarieel) samenlevingsovereenkomst In de meeste gevallen betreft het een standaardovereenkomst zonder vaste afspraken bij het beëindigen van het samenwonen. Aan een samenlevingsovereenkomst zijn vaak lijsten toegevoegd waarop is aangegeven wie welke zaken heeft aangebracht. In veel gevallen is deze lijst verouderd en zijn die zaken op die lijst niet meer in het bezit. Afspraken die in een samenlevingsovereenkomst kunnen worden gemaakt: Betaling van de kosten van het levensonderhoud Verdeling vermogensbestanddelen Wel of geen pensioen verevening Wat te doen bij uit elkaar gaan De samenlevingsovereenkomst wordt door een notaris opgesteld en getekend. De wijze van beëindigen van een samenlevingsovereenkomst staat beschreven in die overeenkomst. Indien dat niet beschreven staat dan adviseren wij u elkaar daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen met de datum van uit elkaar gaan. Daarnaast dienen de afspraken omtrent het uit elkaar gaan goed te worden vast gelegd in een convenant. De ScheidingsProf helpt u daarbij. Wij overleggen met beiden en handelen de zaak financieel en juridisch voor u af. 2.3 Geregistreerd partnerschap Sinds 1998 is het mogelijk om via de burgerlijke stand een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Het geregistreerd partnerschap is vrijwel gelijk aan een huwelijk, behoudens de erfrechtelijke verhouding indien er uit de relatie een kind wordt geboren. Erkenning van het kind door de vader is dan alsnog noodzakelijk. Bij een geregistreerd partnerschap is er bij het ontbreken van aparte afspraken, sprake van een gemeenschap van goederen. U heeft allebei recht op de helft van de bezittingen en de plicht de helft van de schulden over te nemen. Een door notaris of advocaat getekende verklaring beëindiging geregistreerd partnerschap is voldoende om het geregistreerd partnerschap te ontbinden. Indien er minderjarige kinderen zijn en er dus een ouderschapsplan opgesteld is, dan moet de ontbinding via de rechtbank.

9 2.4 Geregistreerd partnerschap met (notariële) voorwaarden Net als bij een huwelijk kan men bij een geregistreerd partnerschap een overeenkomst met voorwaarden opstellen bij de notaris voorafgaand aan de verbintenis. Daarin worden afspraken over inkomsten en vermogen vastgelegd en op welke wijze de gemeenschap verdeeld dient te worden bij ontbinding. In de loop van de tijd kan er een gemeenschap ontstaan. Hiervoor moet bij de ontbinding van het geregistreerd partnerschap een verdeling komen. 2.5 Huwelijk in algehele gemeenschap van goederen Onder Nederlands recht met elkaar trouwen zonder verder iets te regelen leidt (in tegenstelling tot de meeste landen) tot een algehele gemeenschap van goederen. Dat betekent dat ieder voor de helft eigenaar wordt van alle bezittingen en schulden (ook van die vóór het huwelijk) behoudens een aantal uitzonderingen zoals: erfenissen en schenkingen onder uitsluitingsclausule verknochte goederen lijfsieraden Bij gemeenschap van goederen kan er dus toch sprake zijn van privé vermogen. U heeft beiden in principe recht op de helft van alle bezittingen en de plicht ieder de helft van de schulden over te nemen (behoudens genoemde uitzonderingen). De verdeling wordt vast gelegd in een echtscheidingsconvenant. De rechtbank moet de scheiding bekrachtigen. Hebt u kinderen, dan is een ouderschapsplan verplicht. Uiteraard heeft ScheidingsProfs hiervoor ook de juiste expertise in huis. 2.6 Huwelijk met (notariële) huwelijkse voorwaarden In de huwelijkse voorwaarden kunt u met uw partner aan het begin van het huwelijk afspreken, wat precies van wie is. Tevens kunnen er specifieke afspraken in staan hoe u in geval van echtscheiding afspraken met elkaar maakt. Partners schaffen echter tijdens een relatie gemeenschappelijk zaken aan, openen rekeningen of bouwen schulden op. Deze zaken moeten verrekend worden bij de scheiding. Partners die bij de notaris een overeenkomst van huwelijkse voorwaarden laten maken hebben de keuze uit vele varianten : het uitsluiten van elke gemeenschap van goederen (koude uitsluiting) een finale verrekening. een jaarlijkse verrekening een beperkte gemeenschap Huwelijkse voorwaarden worden ingeschreven in het huwelijksgoederenregister om ook te gelden tegenover eventuele schuldeisers.

10 SAMEN DE KNOOP DOORHAKKEN Het ontbinden van samenleefvormen

11 3 Het ontbinden van samenleefvormen 3.1 Samenwonen met en ZONDER (notarieel) SAMENLEVINGSOVEREENKOMST Samenwoners die uit elkaar willen gaan hoeven formeel niets te doen behoudens het naleven van afspraken in de samenlevingsovereenkomst. Om toekomstige discussie te voorkomen, is het altijd verstandig de verdeling en eventueel aanvullende afspraken in een onderlinge overeenkomst vast te leggen. Het is niet verplicht, maar wel verstandig. Indien er sprake is van gezamenlijke kinderen, dan moet er een ouderschapsplan worden opgesteld met de afspraken over de zorg, de kosten en de woonplaats van de kinderen. In geval van toekomstige discussie zal de rechtbank het ouderschapsplan willen inzien. Indien het niet is opgesteld dan moet dat alsnog gedaan worden. Beter is om dat al te doen op moment van uit elkaar gaan en beide partners nog in gesprek zijn met elkaar. 3.2 Geregistreerd partnerschap met of zonder (notariële) voorwaarden Een geregistreerd partnerschap zonder minderjarige kinderen kan zonder tussenkomst van een rechter worden ontbonden bij wederzijds goedvinden. De verklaring (overeenkomst tot beëindiging ) wordt getekend en gewaarmerkt door een advocaat of notaris. Deze overeenkomst moet binnen drie maanden worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. In de overeenkomst worden alle afspraken vast gelegd als ware men gehuwd. In geval van gezamenlijke kinderen moet de ontbinding plaats vinden via de rechtbank. 3.3 Huwelijk met of zonder (notariële) huwelijkse voorwaarden Een huwelijk wordt ontbonden via de rechtbank waarbij een advocaat het verzoekschrift (incl. convenant en eventueel ouderschapsplan) in dient bij de rechtbank waarin hij verzoekt om een beschikking (goedkeuring / vonnis) af te geven voor de ontbinding van het huwelijk en de afspraken tussen de partijen. De enige grond voor het ontbinden van een huwelijk is duurzame ontwrichting. De schuldvraag speelt geen enkele rol. Nadat de rechtbank het vonnis heeft afgegeven wordt aan partijen gevraagd de akte van berusting te tekenen waarna de scheiding officieel wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. 3.4 Scheiding van tafel en bed De scheiding van tafel en bed was in het verleden (en heden) een oplossing voor echtparen die niet meer bij elkaar willen wonen, maar om religieuze of emotionele redenen geen definitieve ontbinding van het huwelijk wensen. De scheiding van tafel en bed ontbindt slechts de goederengemeenschap. De afhandeling is volledig te vergelijken met een normale scheiding. Wil één van de echtgenoten alsnog een echte scheiding, dan kan dat in principe pas als de scheiding van tafel en bed drie jaren heeft geduurd. Eerder kan alleen op gezamenlijk verzoek.

12 MAAK HET DEFINITIEF Uit elkaar gaan / van echt scheiden

13 4 Uit elkaar te gaan / van echt scheiden 4.1 Samenwoners uit elkaar Uit elkaar gaan met hulp en begeleiding van De ScheidingsProfs geeft beide partijen rust. De ScheidingsProfs adviseert over de financiële mogelijkheden bij de verdeling, berekent eventueel de kinderalimentatie en legt de afspraken vast in een convenant. 4.2 Gehuwden uit elkaar Gehuwden dienen via een procedure bij de rechtbank uit elkaar te gaan. Hierbij hebben ze wel de keuze op welke wijze dat daar voorafgaand plaats vindt Via een eigen advocaat Bent u het niet eens met elkaar dan is de kans groot dat u in een juridische strijd verwikkeld raakt. Houdt dan met een langere looptijd van de scheiding rekening. Vaak heeft de scheiding voor een van de partijen een minder bevredigende uitkomst. Tijdens een eerste afspraak met de ScheidingsProf kunnen wij door onze gesprekstechnieken (mediation) u beiden vaak helpen de ergste kou uit de lucht te halen waardoor een gezamenlijk traject alsnog mogelijk is. Indien beide huwelijkspartners lijnrecht tegenover elkaar staan en ieder een eigen weg bewandelt om zijn/haar individuele belang te behartigen dan typeert men deze wijze van scheiding vaak als een vechtscheiding. Er wordt niet of te weinig rekening gehouden met de belangen van de ander en de kinderen. Men verzeilt in een tunnelvisie. Gevaar is dat er alleen rekening gehouden wordt met de wetgeving. Zo kan het voorkomen dat gemaakte afspraken in de praktijk onuitvoerbaar blijken of tot ongewenste consequenties leiden. Denk hierbij aan: verdeling van de woning en toedeling van de hypotheek waarbij de betreffende bank niet akkoord gaat met hoofdelijk ontslag van een van beiden. uitruil vermogensbestanddelen tegen alimentatie of pensioen wat leidt tot een forse en onbedoelde belastingaanslag De ervaring leert dat dit frustrerend kan werken voor beide partijen, waardoor er irritatie en onnodige vertraging optreedt. De advocaat is immers geen financieel specialist. Voordeel Beide partners kunnen strijden voor het eigen belang. Nadeel Onuitvoerbare afspraken Langdurig proces waardoor kosten en irritatie oplopen Verslechterende verhouding tussen partijen (zeer ongewenst met kinderen)

14 4.2.2 Via de mediatior Scheiden met de hulp van een neutrale bemiddelaar (de mediator) kan conflictsituaties voorkomen, De mediator begeleidt de gesprekken tussen de beide partijen en helpt hen een goede oplossing te vinden voor het probleem. Beide partijen makende eigen belangen kenbaar en de mediator stelt vast of er mogelijkheden zijn om tot een overeenkomst tussen partijen te komen. Het succes van mediation is sterk afhankelijk van de motivatie van beide partners maar vaak zijn irritaties gebaseerd op (verkeerde) veronderstellingen. Voordeel Nadeel Gesprekken vinden plaats met wederzijds (blijvend) respect Meer oog voor elkaars problemen en wensen Lagere (gedeelde) kosten Meer emotie in de gesprekken Op sommige punten moet water bij de wijn gedaan worden Via ScheidingsProfs Het proces van de scheiding wordt veel eenvoudiger en duidelijker indien u met elkaar aan tafel zit om met behulp van ScheidingsProfs op elk gebied de juiste keuzes samen te maken. U hoeft het inhoudelijk niet direct met elkaar eens te zijn, maar u moet wel de intentie hebben er met elkaar uit te willen komen. De ScheidingsProf neemt dan de begeleiding op zich van het hele traject zoals dat hieronder omschreven staat. De ScheidingsProf houdt zowel de emoties als de zakelijke belangen in het oog. Voor elk onderdeel is er binnen de organisatie deskundigheid aanwezig om op terug te vallen. De voordelen van scheiden in overleg is dat gezamenlijk gemaakte afspraken beter worden nageleefd, waardoor men elkaar niet steeds in de rechtbank hoeft te ontmoeten. Het welzijn van de kinderen is een uitgangspunt bij de scheiding, waardoor zij niet tussen wal en schip raken. Op de langere termijn overleggen ouders op deze manier beter over de zorg voor hun kinderen. 4.3 Werkwijze ScheidingsProfs De ScheidingsProf begeleidt u door het gehele proces van echtscheiding. Hij of zij is financieel deskundig en heeft veelal een achtergrond als mediator (of heeft daarvoor backup binnen de organisatie) en kan de zaken daarom efficiënt afwikkelen. Het proces van scheiden in grote lijnen als volgt: Vrijblijvend kennismakingsgesprek Tijdens dit gesprek maakt u kennis met de ScheidingsProf en kunnen u en uw (ex)partner alle vragen stellen die er leven. Aan het einde van het gesprek krijgt u een offerte voor onze diensten indien wij de scheiding gaan begeleiden en kunt u zich beiden oriënteren of u ons de scheiding wil laten begeleiden. Wij geven u in dit gesprek een helder beeld van wat een scheiding bij ons inhoudt en wat het kost zodat u achteraf geen verrassingen meer krijgt.

15 Intakegesprek: inventarisatie van de scheiding Bij het intake gesprek (of aan het einde van het eerste gesprek), verzamelen wij de benodigde gegevens die nodig zijn om de scheiding in gang te zetten. De ScheidingsProf gaat iets dieper in op uw situatie en vragen. Daarna wordt er een vervolgafspraak gemaakt om aan de hand van een rapportage uw situatie te bespreken. Voortgangsgesprekken: knelpunten en struikelblokken bij het scheiden Vervolgens worden de vorderingen en eventuele struikelblokken besproken naar aanleiding van onze rapportage van de eerste gesprekken. Met name de punten waarover u het niet eens bent met elkaar bespreken we dan. Pas wanneer beiden tevreden zijn over de gemaakte afspraken in het ouderschapsplan en het (echt)scheidingsconvenant, gaan we over tot ondertekening van de documenten. Het is daarom niet uitgesloten, dat we meerdere voortgangsgesprekken voeren. Het einde van de dienstverlening. U bent officieel uit elkaar Onze dienstverlening eindigt na inschrijving van de scheiding bij het gemeenteregister. Wij nemen na de inschrijving altijd nog even contact met u op om de laatste zaken, die zijn blijven liggen, te bespreken. Wij vinden het daarnaast belangrijk om onze dienstverlening goed te evalueren. Wij vragen u dan ook een evaluatieformulier in te vullen, zodat we weten, of u naar tevredenheid door ons bent geholpen. Het einde van de dienstverlening. U bent officieel uit elkaar Onze dienstverlening eindigt twee maanden na inschrijving van de scheiding bij het gemeenteregister. Wij nemen na de inschrijving altijd nog even contact met u op om de laatste zaken, die zijn blijven liggen, te bespreken. Wij vinden het daarnaast belangrijk om onze dienstverlening goed te evalueren. Wij vragen u dan ook een evaluatieformulier in te vullen, zodat we weten, of u naar tevredenheid door ons bent geholpen.

16 4.4 Het hele traject Bij een echtscheiding moet enorm veel worden geregeld waarbij de ScheidingsProfs u bij staat. ScheidingsProfs kan u bij alle zaken uitstekend begeleiden.

17 SCHEIDEN ZONDER GEDOE Wat regelt ScheidingsProfs voor u?

18 5.1 Het gemeenschappelijk vermogen 5.1 HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN EN DE PEILDATUM Voordat het gemeenschappelijk vermogen verdeeld kan worden, moet het vermogen eerst beschreven worden en de peildatum voor de waardering bepaald worden. Dit is de datum waarop de waarde wordt worden vastgesteld. Indien men geen peildatum vast stelt dan geldt de datum van indienen verzoekschrift bij de rechtbank. Op die datum eindigt formeel ook de gemeenschap DIVERSE VERMOGENSBESTANDDELEN De tweede woning Waarde vast stellen door taxatie, onder hypotheken die op deze woning drukken Roerende goederen Worden over het algemeen in natura verdeeld. Een overbedeling is te corrigeren met een bedrag in contanten. Spaargelden en effecten Waarde opvragen bij banken en beleggingsinstellingen Het levenslooptegoed Levensloop heeft een korte levensduur gehad. Voor een beperkt aantal mensen loopt de regeling nog. Het levenslooptegoed valt in het gemeenschappelijk vermogen. Fiscaal kan het tegoed uitsluitend toekomen aan de betreffende rekeninghouder, omdat de regeling wettelijk gezien een individuele regeling is. Wordt het levenslooptegoed deels afgekocht, dan wordt dit aangemerkt als een afkoop van het gehele tegoed. Deze afkoop wordt fiscaal belast bij de rekeninghouder. In plaats van afkoop van (een gedeelte van) het levenslooptegoed kan worden gekozen voor een verrekening waarbij de expartner een bedrag krijgt toebedeeld. Voor een dergelijke verdeling is geen fiscale regeling getroffen Kapitaalverzekeringen De waarde van kapitaalverzekeringen en eventuele studieverzekeringen voor kinderen worden opgegeven door de verzekeringsmaatschappijen waar de verzekeringen zijn gesloten. Studieverzekeringen voor de kinderen kunnen buiten de verdeling blijven en blijvend toekomen aan de kinderen waar dan uiteraard wel goede afspraken over gemaakt moeten worden STAMRECHTVOORZIENING (Gouden Handdruk) In de afwikkeling van een scheiding kan de Gouden Handdruk (GH) op verschillende manieren een rol spelen. Het is goed om op voorhand de rol van de GH te bepalen. Overigens geldt dat sinds een Gouden Handdruk direct aan de (ex)werknemer wordt uitgekeerd onder inhouding van de loonbelasting. Onderstaande geldt dus alleen voor oude al bestaande stamrechten.

19 Als vermogen bij de verdeling van vermogen Een Gouden Handdruk die tot gezamenlijk vermogen behoort, kan naar elke gewenste verhouding verdeeld worden. Fiscaal heeft dit op moment van verdeling geen gevolgen. Na de verdeling dient de Gouden Handdruk weer aan de fiscale spelregels te voldoen. Als inkomen bij de alimentatie bepaling Een Gouden Handdruk die al middels een periodieke uitkering is ingegaan wordt bij de bepaling van de hoogte van de alimentatie meegenomen als inkomen Vorderingen Vorderingen worden voor het nog uitstaande bedrag meegenomen in het vermogen, eventueel onder aftrek van een gedeelte van de vordering. Dit als er twijfels zijn over de inbaarheid ervan Schulden Het bedrag van de nog openstaande schulden (kredieten) wordt in mindering gebracht op het vermogen. Het saldo van de kredieten dient worden opgegeven door de desbetreffende kredietinstellingen.

20 5.2 Alimentatie Algemeen Alimentatie is een beladen onderwerp: de betaler vindt het bedrag te hoog en de ontvanger het bedrag te laag. Zelden zullen beide partners zich direct kunnen vinden in de hoogte van de alimentatie. Uiteindelijk volgt een compromis, dat door onderhandelen tot stand is gekomen Bepaling van de hoogte van de alimentatie In de wet is geregeld dat bij beëindiging van een huwelijk door echtscheiding of scheiding van tafel en bed en bij beëindiging van een geregistreerd partnerschap er mogelijk rechten en plichten zijn met betrekking tot partneralimentatie. De onderlinge zorgplicht van de partners en de zorgplicht voor de kinderen eindigen niet bij echtscheiding. De hoogte is afhankelijk van de behoefte bij één van de partners en de draagkracht bij de andere partner. De exacte hoogte van de alimentatie is niet bij wet geregeld maar daar zijn wel rekennormen (Tremanormen) voor ontwikkeld, die als leidraad dienen. Partneralimentatie Partneralimentatie is een bijdrage in het levensonderhoud van de expartner indien deze niet voldoende in eigen onderhoud kan voorzien. Deze verplichting kan voortvloeien uit een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Alleen samenwonen, zelfs met samenlevingscontract, is niet voldoende. Alimentatie komt pas aan de orde indien één van de partners onvoldoende inkomsten heeft of zich onvoldoende inkomsten kan verwerven en daardoor niet in eigen onderhoud kan voorzien. De duur van de partneralimentatie bedraagt in principe maximaal 12 jaar. Een huwelijk van 5 jaar of korter en zonder kinderen leidt nooit tot een langere alimentatieperiode dan de duur van het huwelijk. Ook deze termijn kan door de rechter worden verlengd. Een alimentatieverplichting vervalt als de ontvangende expartner opnieuw trouwt, een partnerschap aangaat of gaat samenwonen als ware gehuwd. Men is vrij om met elkaar afspraken te maken over de hoogte van de partneralimentatie. Indien men er samen niet uit komt bepaalt de rechter de hoogte daarbij geholpen door de daarvoor opgestelde TREMA normen (het rapport wordt incidenteel herzien en aangepast aan nieuwe wetgeving, jurisprudentie en gewijzigde inzichten). Deze is niet opleggend van aard maar geeft slechts een richting aan. In de praktijk worden de normen echter vrij nauwkeurig gevolgd. Afwijking vindt alleen plaats indien daar ruim voldoende argumenten voor zijn. Behoefte De behoefte van de partner is gebaseerd op de welstand van de beide partners gedurende het huwelijk (of geregistreerd partnerschap). Het belang van deze welstand kan in de loop van de tijd minder worden. Er wordt ook rekening gehouden met de eigen verdiencapaciteit na de scheiding.

21 Draagkracht De draagkracht van de onderhoudsplichtige is afhankelijk van zijn of haar nieuwe omstandigheden. Afhankelijk van die omstandigheden wordt een berekening gemaakt op basis van het bruto of nettoloon. Berekening De globale berekening ziet er als volgt uit: Bruto inkomen af: inkomstenbelasting (rekening houden met fiscaal voordeel hypotheek, lijfrente etc.) af: heffingsvolksverzekeringen Netto besteedbaar inkomen af: draagkrachtloos inkomen: o de bijstandsnorm afhankelijk van nieuwe gezinssituatie o woonkosten (minus een minimale huur) af: premie zorgverzekering (minus de nominale premie) af: overige relevante kosten, zoals bijvoorbeeld aflossing van schulden, premie voor levensverzekeringen enzovoort. Draagkrachtruimte Afhankelijk van diverse factoren wordt verondersteld dat een percentage als kinderalimentatie (70%) of partneralimentatie (60%) kan worden betaald. Vervolgens wordt het bedrag voor partneralimentatie gebruteerd in verband met het fiscaal voordeel voor de betaler. Berekeningsverschillen De uitkomsten van die berekeningen kunnen enorm verschillen en dus voer geven tot hevige discussie. De afwijkingen hebben met name te maken met hetgeen waar je de berekening op baseert: welke inkomsten welke vaste lasten wat is de behoefte wat zijn de nieuwe woonlasten etc. etc. De ScheidingsProf heeft als uitgangspunt de daadwerkelijke behoefte welke duidelijk wordt door het opstellen van een budgetoverzicht door de alimentatie gerechtigde. Daarna wordt met behulp van detremanormen berekend of die behoefte volledig ingevuld kan worden door de draagkracht van de alimentatieplichtige. Vervolgens krijgen beiden inzicht in de nieuwe financiële situatie na de scheiding. Onze ervaring leer dat er dan meer begrip is voor elkaar.

22 5.2.3 Bepaling van de systematiek van uitkeren Na vaststellen van de alimentatieverplichting kunnen partijen nog kiezen hoe ze deze verplichting gaan uitvoeren. Normaal gesproken wordt het een maandelijkse periodieke uitkering tenzij partijen anders overeen komen met elkaar. Periodiek bedrag De betaling van maandelijks periodiek bedragen komt het meeste voor. Deze vorm kan ook door maandelijks een bepaalde betaling ten behoeve van de expartner over te nemen zoals: maandelijkse huur of hypotheek overige kosten dagelijks levensonderhoud Afkoop ineens De afkoopsom die direct op de rekening van de expartner wordt over gemaakt is direct belast bij ontvanger en aftrekbaar bij betaler. De afkoopsom is alleen aftrekbaar indien deze wordt betaald nadat de scheiding in de registers is ingeschreven. Afkoop in termijnen Om te zorgen dat de betaler optimaal gebruik kan maken van de hoogste belastingtarieven adviseren wij van ScheidingsProfs de afkoopsom in een aantal termijnen te betalen. Uiteraard dienen hiervoor afspraken gemaakt te worden en door de betaler zekerheden gesteld te worden. dient vanuit de plichtige wel voldoende zekerheden gesteld te worden. Deze regeling luistert fiscaal erg nauw. Hiervoor is binnen ScheidingsProfs voldoende kennis aanwezig om dat op de juiste wijze in uw convenant te verwoorden. Afkoop met lijfrente Betaling van een bedrag (nieuwe lijfrente) aan een in Nederland gevestigde verzekeraar onder voorwaarde: Uitkering moet toekomen aan gewezen echtgenoot Uitkering moet direct ingaan Uitkering eindigt uiterlijk bij overlijden alimentatiegerechtigde Toedeling van een bestaande lijfrente Uitkering t.z.t. belast Waarde lijfrente aftrekbaar voor zover de premie(s) is/zijn afgetrokken Bestaande lijfrente moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als bij een betaling aan een verzekeraar Alimentatie en de fiscus De betaling van alimentatie aan partner heeft fiscale gevolgen hebben. Sinds 2015 geldt dat niet meer voor de kinderalimentatie. Partneralimentatie is bij de betaler volledig aftrekbaar en bij de ontvanger volledig belast.

23 De alleenstaande ouder (situatie na scheiding waarbij een kind is ingeschreven op hetzelfde adres) heeft mogelijk recht extra heffingskorting of op extra toeslagen. Zeker in het jaar van scheiding zijn er extra mogelijkheden om fiscaal te optimaliseren. ScheidingsProfs heeft specialisten op dat gebied. Bijzondere omstandigheden Sommige omstandigheden vragen om advies van experts als ScheidingsProfs. Afwijken van wetgeving of normering is mogelijk maar het is dan wel goed om op de hoogte te zijn van de gevolgen van die afwijkingen. 1. (Vrijwillig) langere betaling dan de wettelijke termijn 2. Nieuwe partner en toch door betalen 3. Samenwoners en toch alimentatie betalen

SCHEIDEN ZONDER GEDOE

SCHEIDEN ZONDER GEDOE SCHEIDEN ZONDER GEDOE Wat regelt ScheidingsProfs voor u? 5.1 Het gemeenschappelijk vermogen 5.1 HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN EN DE PEILDATUM Voordat het gemeenschappelijk vermogen verdeeld kan worden,

Nadere informatie

Praktische handleiding echtscheiding en scheiding

Praktische handleiding echtscheiding en scheiding Praktische handleiding echtscheiding en scheiding Auteur: Scott Martens RPA RFEA Versie: Februari 2013 Deze handleiding is gratis en mag vrij als integraal document verspreid worden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7 Hypotheekbrochure Inhoudsopgave 1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3 2. De verschillende hypotheekvormen... 4 3. Rente... 7 6. Belastingstelsel Wet IB 2001... 9 7. Hypotheekrente blijft

Nadere informatie

Scheiding en pensioen

Scheiding en pensioen Scheiding en pensioen Leidraad voor de advocaat of scheidingsbemiddelaar Wanneer een deelnemer aan een pensioenregeling gaat scheiden, heeft dit consequenties voor het pensioen. Er geldt op grond van de

Nadere informatie

Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser.

Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser. Vraag en antwoord Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser. Overzicht van laatst gestelde vragen: Waardering van geërfde woning in box 3

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. Algemeen. 1. Het wetsvoorstel in het kort

MEMORIE VAN TOELICHTING. Algemeen. 1. Het wetsvoorstel in het kort 34 231 Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Recourt en Berndsen-Jansen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van

Nadere informatie

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS 1 TAAK VAN DE NOTARIS Een blik in het verleden Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Wij weten dat het notariaat al in de derde eeuw vóór Christus in Egypte bestond

Nadere informatie

Eindejaartips 2013 voor Pariculieren

Eindejaartips 2013 voor Pariculieren Eindejaartips 2013 voor Pariculieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

een goede nalatenschapsplanning nuttige tips en adviezen

een goede nalatenschapsplanning nuttige tips en adviezen een goede nalatenschapsplanning nuttige tips en adviezen 1 Tekst: Bureau Schrijfwerk Aan deze pocket werkten mee: Notariskantoor Timmers, Lisse Ontwerp en lay-out: De Commandos, Leiden Uitgever: Luiken

Nadere informatie

FNV BELASTINGWIJZER 2012

FNV BELASTINGWIJZER 2012 FNV BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van deze gids de

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

Eindejaartips 2014 voor Particulieren

Eindejaartips 2014 voor Particulieren Eindejaartips 2014 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014 Hierbij bieden wij u onze fiscale eindejaarsactualiteiten aan. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze

Nadere informatie

Eindejaartips 2012 voor Particulieren

Eindejaartips 2012 voor Particulieren Eindejaartips 2012 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Gids Productfiscaliteiten 2013

Gids Productfiscaliteiten 2013 Gids Productfiscaliteiten 2013 1. Het boxenstelsel 2. Eigen woning* 3. Kapitaalverzekeringen* 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7. Arbeidsongeschiktheid 8. Levensloop en vitaliteit 9. Spaarloon

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Addendum PE Plus Adviseur Consumptief krediet

Addendum PE Plus Adviseur Consumptief krediet Addendum PE Plus Adviseur Consumptief krediet Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft

Nadere informatie

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen?

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Alles over wat u samen kunt afspreken bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u wat

Nadere informatie

HUIS TE KOOP VOORAF. Voorkom problemen

HUIS TE KOOP VOORAF. Voorkom problemen HUIS TE KOOP VOORAF Voorkom problemen Een huis kopen of verkopen is een belangrijke stap in iemands leven. Het komt immers niet zo vaak voor. Er wordt vooraf lang over nagedacht en over gesproken. Hebt

Nadere informatie

Addendum PE Plus Adviseur Basis

Addendum PE Plus Adviseur Basis Addendum PE Plus Adviseur Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

Een overlijden en nu? Dit boekje kan u helpen bij het afhandelen van zaken na een overlijden.

Een overlijden en nu? Dit boekje kan u helpen bij het afhandelen van zaken na een overlijden. Een overlijden en nu? Dit boekje kan u helpen bij het afhandelen van zaken na een overlijden. 1 2 Woord vooraf Ieder afscheid is het begin van iets nieuws. Door het overlijden van een dierbare breekt er

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor Particulieren

Eindejaartips 2011 voor Particulieren Eindejaartips 2011 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie.

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. 65 jaar in zicht Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. De brochure 65 JAAR IN ZICHT van de Algemene Onderwijsbond

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie