d a t e 5 Wat biedt de federatie haar leden in 2006? Derde politieke middag groot succes Proefschrift vrouwelijk ondernemerschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "d a t e 5 Wat biedt de federatie haar leden in 2006? Derde politieke middag groot succes Proefschrift vrouwelijk ondernemerschap"

Transcriptie

1 nov 2005u p d a t e 5 Mavis Carrilho Zwarte Zakenvrouw 2005 Mavis Carrilho, eigenaar en directeur van het Amsterdamse onderzoeks- en adviesbureau i-nova, is op 8 oktober jl. verkozen tot Zwarte Zakenvrouw van het Jaar. Zij ontving de prijs uit handen van staatssecretaris Karien van Gennip. Carrilho richtte i-nova in 1997 op. Het bureau adviseert en begeleidt bedrijven, overheden en instellingen onder meer op het gebied van sociaal-economische vernieuwing en integratie. De jury prees Carrilho onder meer voor de wijze waarop zij i-nova heeft ontwikkeld tot een bedrijf met een stabiele positie op een moeilijke markt. De jury stond onder leiding van Loek Hermans, voorzitter van MKB-Nederland. Wat biedt de federatie haar leden in 2006? Derde politieke middag groot succes Proefschrift vrouwelijk ondernemerschap VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes over vrouwen aan de top Handelsmissies naar Zuid-Afrika Foto: ANP

2 Federatienieuws Geen nee! De schrijver van The Bonfire of the Vanities, Tom Wolfe, heeft als devies: say no now. Jarenlang had hij die woorden boven zijn bureau hangen anders werd hij volgens eigen zeggen gek. Zo zoekt iedereen een wijze om in balans te blijven. Voor mij is de herfst het seizoen bij uitstek voor reparatiewerk. Met driekwart jaar achter mij heb ik nog een kwartaal te gaan om waar nodig de zaken in evenwicht te brengen. Dit jaar is voor mij persoonlijk turbulent begonnen. Het overlijden van mijn vader begin januari sneed diep in mijn ziel. Het bijeenhouden van de rouwenden, zodat we samen op koers zouden blijven, vergde veel energie. Om over het afwikkelen van praktische zaken nog maar niet te spreken. Binnen het bestuur van de Federatie Zakenvrouwen leidde dit tot een herverdeling van taken om zowel intern als extern geen nee te hoeven verkopen. Heidesessies ten kantore van de Rabobank te Utrecht, overleg met de voorzitters van de Aangesloten Organisaties en een besturenmiddag voor alle bestuursleden van de netwerken op locatie bij Avéro Achmea bepalen vervolgens de koers van de Federatie Zakenvrouwen in Uitgegroeid van bij oprichting veertien naar een twintigtal netwerken nu staat onderlinge samenwerking en kennismatching volgend jaar hoog op de agenda. Ook het samenspel met VNO-NCW wordt hechter en inzichtelijker naar de individuele leden toe. Onze website zal daarin een centrale rol spelen. Programma en speerpunten 2006 hiernaast verwoord dragen ongetwijfeld bij aan een evenwichtige uitbouw van de Federatie Zakenvrouwen. Daarmee is voor mij de garantie gegeven dat wij, de Federatie Zakenvrouwen, ook in 2006 geen nee zullen zeggen! Karin van Rooyen Voorzitter Federatie Zakenvrouwen Wat je van ons kunt verwachten! Tijdens de besturendag van de aangesloten netwerken zijn uiteenlopende aandachtsgebieden van de Federatie Zakenvrouwen geïnventariseerd. Op 30 september jl. zijn deze nader toegespitst. De speerpunten zijn met name gerelateerd aan de kernwaarden netwerken, krachtenbundeling, politieke uitstraling, professionaliteit en fun. Interne Speerpunten 2006 Activiteiten voor leden Twee ledenmiddagen (gezamenlijk georganiseerd door twee netwerken); Themamiddag; Besturendag; Drie bijeenkomsten Raad van Aangesloten Organisaties; Politieke middag. Diensten voor leden in 2006 Update; Diverse diensten via VNO-NCW; Women in Leadership organiseert samen met UVON Internationaal een effectieve en intrigerende handelsmissie naar Zuid- Afrika van 9-15 november De Nederlandse zakenvrouwen uit verschillende branches hebben individuele matching afspraken. Bovendien is er een dialoog met Zuid-Afrikaanse vrouwelijke ondernemers en een speed networkingochtend. Een gevarieerd programma zorgt ervoor dat de Nederlandse vrouwen een goed beeld krijgen van de zakenmentaliteit in Zuid-Afrika. Het enthousiasme waarmee vooraanstaande Zuid-Afrikaanse zakenvrouwen de Nederlandse delegatie SVE organiseert spontaan een telefoonteam Sprekerslijst; Papieren informatie via jaarverslag; Digitale informatie via openbare deel website en digitale nieuwsbrief; Matching en informatie via besloten deel van de website (intranet); Collectieve inkoop diensten/producten voor leden (in onderhandeling). Externe Speerpunten 2006 Contacten met politici; Samenwerkingsverbanden en allianties onderhouden, verstevigen, uitbreiden; Aantrekken nieuwe netwerken (groei); Contacten voor leden van aangesloten netwerken met besturen van regionale en lokale werkgeversorganisaties, meer informatie volgt; Sponsoring; PR. November 2005: Handelsmissie naar Zuid-Afrika willen ontvangen, belooft interessante ontmoetingen. Deputy Minister of Trade and Industry, Elisabeth Thabete, treedt op als gastvrouw in Johannesburg. In Kaapstad is de delegatie te gast bij de Consul-Generaal en in Fransschoek wordt de groep ontvangen op de Grande Provence Wine Estate. Informatie bij: Corinne Heijn, mission leader, Diana Kortbeek, co-leader, Christiane Würdemann, coordinator, christiane. W ens Op zoek naar professionele ondersteuning voor (het bestuur) van de Federatie Zakenvrouwen, bezocht de commissie Werving en Selectie (Wens) een netwerkbijeenkomst van de Stichting Vrouwelijke Entrepreneurs, de SVE. Na een korte uitleg van Saskia Vermeulen, formeerden de SVE-onderneemsters ter plekke een team dat bereid is eenmalig een telefonische enquête uit te voeren voor de federatie. In het WenS-bestand hebben zich inmiddels 60 onderneemsters ingeschreven met een dienst of product. Geweldig en hartverwarmend voor alle bestuursleden die wel eens hulp kunnen gebruiken! Wil je ook een steentje bijdragen? Nodig de WenS uit op je volgende bijeenkomst en bel Saskia Vermeulen: Update 5 november 2005

3 De federatie en de politiek Maatschappelijke vernieuwing door bewust het debat te zoeken. Derde politieke middag denderend succes! Voor de derde maal organiseerde de Politieke Commissie een lobbymiddag waarop leden van de federatie rechtstreeks in gesprek gaan met Tweede-Kamerleden. De bijeenkomst op 26 september jl. in de Haagse Malietoren leverde een bijzonder succesvol debat op. Onder strakke leiding van dagvoorzitter Paulien Osse overtuigden de federatieleden de kamerleden op belangrijke punten. In haar welkomstwoord sprak voorzitter van de Federatie Zakenvrouwen Karin van Rooyen onder meer haar vreugde uit over het feit dat fractievoorzitter Van Aartsen een standpunt innam over de kinderopvang. Bovendien stelde ze dat de Federatie Zakenvrouwen een bijdrage wil leveren aan maatschappelijke vernieuwing. De inname van heldere standpunten en de organisatie van politieke middagen moeten hieraan bijdragen. We zoeken bewust het debat. Aanwezig waren kamerleden: Eske van Egerschot (VVD); Liesbeth Spies CDA); Pauline Smeets (PvdA); Bert Bakker (D66). De Politieke Commissie inventariseerde vooraf vijf onderwerpen onder de leden. In de zaal werden hier twee onderwerpen aan toegevoegd. Na uitgebreide discussie tijdens de middagsessie met de aanwezige federatieleden, werden de standpunten aan de kamerleden voorgelegd. 1 Ontslagrecht: Ontslag als KIC voor de economie: Keep it Cheap & Simple! Doel: makkelijker/minder risicovol maken werknemers te ontslaan, zodat werkgevers eerder mensen aannemen en meer mensen werkgever worden, door: afschaffing CWI-toets; ontslagvergoeding wettelijk te maximeren (bijvoorbeeld drie maanden); uitzondering zwangerschap (maximaal twaalf maanden) flankerend ouderenbeleid te ontwikkelen (demotie bespreekbaar maken); VVD: uit het hart gegrepen, D66: helemaal mee eens, CDA: richting is goed, PvdA: griezelt niet. VVD: CWI afschaffen: mee eens. 3 Ontslagvergoeding bruto voor netto voor nieuwe ondernemers Voorstel is de bruto ontslagvergoeding netto beschikbaar te stellen voor werklozen die een (franchise)onderneming willen starten. De ontslagvergoeding is daarmee startkapitaal, ook voor franchisenemers. CWI moet werklozen die onderneming starten ontzien bij sollicitatieplicht. CDA: Waardevol idee, waarom koppelen aan franchiseorganisatie? PvdA, VVD, D66: Goed idee. 4 Ziektekosten ondernemers ten laste laten komen van onderneming Probleem is dat ondernemers véél meer gaan betalen voor hun ziektekostenverzekering. Zij zijn de groep die hier flink gepakt worden. Voorstel is de kosten voor hun verzekering ten laste te laten komen van de onderneming, zonder het te zien als inkomen waarover belasting moet worden afgedragen. VVD: Als kamerlid ben ik ben ook zelfstandige. Studenten en zelfstandigen vallen met de nieuwe wet buiten de boot: van p 1.800,- naar p 3.000,-. Dat de administratieve lasten omlaag gaan voelen we niet. Geeft punten door aan collega die deze in portefeuille heeft. PvdA: Is tegen deze wet. CDA: Heeft geen pasklare oplossing. Wil graag A4 met cijfers, argumenten en neemt dat mee in het kamerdebat. D66: Conform CDA, graag punt schriftelijk aanleveren. Nu is het goede moment. Afspraak: Roel Masselink van Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) levert A4 waarmee politici naar de minister kunnen. 5 Levensloopregeling ook voor ondernemers De levensloopregeling is in het leven geroepen om flexibel (tijd) te kunnen sparen. Er is echter niets voor ondernemers, waarom niet? PvdA: Een omissie in de wet, ondanks motie niets meer over gehoord. VVD: Volgende week komen de ministeries met een lijst met onbeantwoorde moties. Mooie aanleiding onderwerp op de agenda te zetten. PvdA, VVD, CDA en D66 nemen dit onderwerp mee in de begrotingsbehandeling De regeling moet voor iedereen werken: ook voor ondernemers. 2 Flankerend ouderenbeleid: risico dat ouderen moeilijker worden aangenomen PvdA: CWI afschaffen, moet anders. Ouderenbeleid: ja. Mee eens dat ontslag moet worden versoepeld, mits werknemers makkelijker aan de slag kunnen (moeten aan zichzelf werken). CDA: Weg met de regel last in first out. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. D66: Star ontslagbeleid is niet goed voor de economie noch voor de werknemers. CWI afschaffen: eens, dubbel ontslagrecht is onzin. Eens met alle punten uit voorstel. 6 VAR: gevallen van vóór zijn een ramp voor ondernemers! Er ontbreken nog steeds duidelijke criteria, waardoor belastingdienst en CWI-consulenten in verschillende plaatsen verschillend oordelen over hetzelfde geval! Voorbeelden hiervan beschikbaar bij mevrouw Carmen Breeveld T , E PvdA: Er is toegezegd oude gevallen coulant te behandelen. VVD: Wisselende uitspraken kan niet. PvdA: MKB Platform moet dit zelf aankaarten bij de minister. D66: Dit is niet de bedoeling van de VAR. Wil politieke druk en schriftelijke vragen stellen aan ministers. Update 5 november

4 7 Kinderopvang (tot 16 jaar) De nieuwe wet op de kinderopvang werkt slecht en geldt bovendien maar voor kinderen tot en met 12 jaar. Ondanks dat kinderen tijdens hun puberjaren enorme behoefte hebben aan naschoolse opvang op afstand. D66: Is het haalbaar? Ik denk het niet, de prioriteit ligt bij kinderen onder de 12 jaar. En dan nog: al 25 jaar is er geen crèche op het Binnenhof. VVD: Er was 70 miljoen om de kinderopvang te verbeteren. Scholen zouden lokalen open moeten stellen. Van Aartsen noemde het terecht gesjouw. Nederland is een bananenrepubliek op het gebied van kinderopvang. CDA: Van Aartsen verdient geen zoen. Overblijven is niet leuk! Belang van het kind moet voorop staan. Er moet veel meer gezocht worden in brede schoolconcepten. Je kunt de school niet verantwoordelijk maken. (vanuit de zaal: in Frankrijk en België kan het wel en is het perfect geregeld!) PvdA: Er wordt gewerkt aan een initiatief wetsvoorstel waarin opvang voor en na school een wettelijk vastgelegd recht zal zijn en kinderopvang een basisvoorziening. Uit collectieve middelen. Wet kinderopvang kan weg. 8 WMO versus Arbeidsparticipatie Een nieuwe wet is in de maak: de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Deze verlegt de gebruikelijke zorg van het rijk naar de gemeente. Gebruikelijke zorg komt daardoor bij de gebruikelijke omgeving terecht. Gechargeerd: mantelzorg door vrouwen. Hoe strookt dit met de in de Lissabon-agenda vastgelegde wens tot verhoogde arbeidsparticipatie door vrouwen? Bovendien dreigen veel zorgondernemers buiten de boot de vallen op het moment dat gemeenten zorg groot gaan inkopen. D66: Heeft moeite met de verplaatsing van de AWBZ naar de gemeenten: drama. Bovendien moeite met het leunen op de mantelzorg; mensen geven uit zichzelf eerder te lang en te veel zorg. De WMO vraagt om problemen! Men loopt niet meteen naar de zorg. AWBZ is te duur zegt men. CDA: WMO is geen bezuiniging! Gemeente heeft beter zicht op problematiek. PvdA: Je moet niet verplicht zijn om mantelzorg te leveren als minister Brinkhorst zegt dat we meer moeten werken. Er zijn werkafspraken gemaakt tussen de leden van de politieke commissie en met de kamerleden en met VNO-NCW / MKB Platform om onze punten verder uit te werken en te realiseren. Voor nieuwe aandachtspunten of aanvullingen staat de Politieke Commissie open. Contactpersonen zijn: Annelies van Eekeren, T , E Janiska de Wolde, T , E Jessica van Schijndel, T , E Monica Schröder, T , E Geïnspireerd netwerkoverleg op FZ-besturendag Bestuursleden interactief op zoektocht Ja, het is waar dat vrouwen het anders doen dan mannen. Samenspel en wederzijdse inspiratie zijn voor ons nu eenmaal vanzelfsprekender, sterker nog: het zijn voorwaarden voor succes. Op de jaarlijkse Besturendag die de Federatie Zakenvrouwen op 30 september jl. organiseerde, werd dat weer eens bewezen. Zo n vijftig afgevaardigde bestuursleden van de bij de federatie aangesloten netwerken discussieerden met elkaar over Passie, Focus en Rendement. Avéro Achmea, sponsor van de Federatie Zakenvrouwen, leverde met het riante kantoor in Leusden een ideale locatie voor de Besturendag. Wilma de Bruijn, directeur verkoop van het verzekeringsconcern, legde uit waarom: ruim een derde van de ondernemers in Nederland is vrouw en vrouwelijke ondernemers zijn een interessante doelgroep, die Avéro Achmea bewust wil ondersteunen. De federatie heeft niet stilgezeten, maakte voorzitter Karin van Rooyen meer dan duidelijk: op politiek gebied wordt gescoord door directe contacten met politici die hot issues op cruciale momenten in kamerdebatten inbrengen, er is concrete input via VNO-NCW, nieuwe netwerken blijven zich aansluiten, met binnenkort wellicht een geweldige versterking door de agrarische onderneemsters van LTO, Vrouw en bedrijf. Egelprincipe Daarna was het tijd voor interactiviteit: de bestuursleden van de netwerken werden gemixt en in groepen van tien met het egelprincipe aan het werk gezet. Het principe van de opgerolde egel - sterk door eenvoud komt van managementgoeroe Jim Collins. In zijn boek Good to Great laat hij ondernemers nadenken over drie vragen: Waar ligt mijn passie? Waarin kan ik de beste zijn? Wat zijn mijn economische drijfveren? Ofwel: Passie, Focus en Rendement. Doorzettingsvermogen van zes vrijwilligers De discussie richtte zich uiteindelijk op het trefwoord rendement om daarmee de Federatie Zakenvrouwen in beeld te brengen, verbonden met de vraag: Hoe kunnen de netwerken passie en talent nog beter focussen ten behoeve van een krachtige federatie? Wie zich als drukke ondernemer realiseert dat de federatie reilt en zeilt dankzij zes vrijwilligers die bewonderenswaardige hoeveelheden energie, tijd en doorzettingsvermogen vrijmaken om als bestuurslid het fundament op poten te zetten, begrijpt hoe essentieel het is om daar als netwerk nu ook de schouders onder te zetten. Marieke Bemelman, voorzitter Stichting Vrouwelijke Entrepreneurs 4 Update 5 november 2005

5 Wetenschap Proefschrift Ingrid Verheul Onderzoek naar de vrouwelijke benadering In juni 2005 promoveerde dr. Ingrid Verheul aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op vrouwelijk ondernemerschap. Haar grootschalige promotieonderzoek onder supervisie van prof. dr. Roy Thurik verrichte ze in samenwerking met onderzoeksbureau EIM en concentreerde zich op de vraag Is er een vrouwelijke benadering? Onderzocht zijn de gemiddelde(!) verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers op uiteenlopende gebieden: zelfperceptie, motiverende factoren, strategie, doelstellingen, personeelsbeleid enzovoort. Uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd. Ondernemerschap is altijd uniek. Onontgonnen onderzoeksgebied Nederland heeft ongeveer vrouwelijk ondernemers, 33% van het totaal. Van de jonge en startende ondernemers is 38% vrouw. Desondanks bleken er - zelfs internationaal nauwelijks data of onderzoeksresultaten beschikbaar. Ook de KvK registreert bijvoorbeeld pas sinds 1998 het geslacht van de ondernemer. Grootschalig onderzoek naar de bijdrage van de vrouwelijke ondernemer aan de Nederlandse economie bleek een compleet nieuw en onontgonnen gebied. De vrouwelijke benadering Het onderzoek leverde een duidelijke conclusie op: het antwoord op de vraag is een volmondig ja, er is een vrouwelijke benadering. Vrouwelijke ondernemers dragen andere dingen bij: ze hebben een bepaalde feeling over de omgang met klanten, zijn vernieuwend en stappen in nichemarkten waardoor er meer variatie komt in het aanbod van producten en diensten en de consument uiteindelijk meer te kiezen heeft. Het beeld is echter niet altijd rooskleurig: vrouwen hebben gemiddeld kleinere bedrijven, zijn vaker parttime ondernemer omdat zorg en werk beter gecombineerd kunnen worden, hanteren minder vaak groeidoelstellingen en zijn meer risicomijdend. De behoefte van vrouwelijke ondernemers om hun bedrijf te controleren en hun voorzichtige houding kunnen hierbij een rol spelen. Diezelfde houding kan echter ook tot gevolg hebben dat vrouwelijke ondernemers minder snel failliet gaan. Een aantal resultaten - Het startkapitaal van vrouwen ligt lager. Niet omdat ze lastiger krediet krijgen. Gemiddeld zijn vrouwen sterker vertegenwoordigd in branches die minder kapitaalintensief zijn zoals bijvoorbeeld de dienstverlening. Vrouwelijke ondernemers zijn bovendien meer risicomijdend. Ze willen alles onder controle houden en goede kwaliteit leveren, waardoor ze voorzichtiger van start gaan en meer gradueel groeien dan mannen. - Vrouwelijke ondernemers geven hun medewerkers minder inspraak dan mannelijke. Dit sluit aan op het risicomijdende handelen: als ik het zelf doe, gaat het zeker goed. Hierdoor is het lastig om de touwtjes uit handen te geven. Vrouwen zijn bovendien perfectionistischer, ze ervaren dat de druk om iets goed te doen vaak vrij groot is. - Vrouwelijke ondernemers zien zichzelf minder als ondernemer dan mannen. Ze zijn bescheidener. - Vrouwen besteden bij de start minder uren aan hun bedrijf (mannen gemiddeld 40 uur, vrouwen gemiddeld uur). Bovendien zijn vrouwelijke ondernemers niet productiever per gewerkte tijdseenheid; eerder minder. Ze hebben minder ervaring met het opstarten van een bedrijf en het zijn gemiddeld kleinere bedrijven. - Mannelijke ondernemers streven in eerste instantie groei na, vrouwelijke ondernemers juist continuïteit. 75% van de mannen heeft een groeidoelstelling tegenover 62% van de vrouwen. - Vrouwen beginnen een onderneming niet uit ontevredenheid; ze doen het omdat ze lekker in hun vel zitten, eigen baas willen zijn, zichzelf willen ontplooien en zorg/werk zo makkelijker denken te combineren. Helaas brengt de tijdsrestrictie met zich mee dat het moeilijker is om draagvlak voor groei te creëren. Maak fulltime werken mogelijk! Een meer gelijke verdeling van de taken binnen het huishouden helpt vrouwen de kansen die het ondernemerschap brengt, volledig te benutten. Er is geen speciaal beleid ter stimulans van het vrouwelijk ondernemerschap; dit hoeft geen probleem te zijn zolang algemeen beleid het mogelijk maakt dat vrouwen fulltime kunnen werken indien zij hiervoor kiezen. Bijvoorbeeld door betere kinderopvang mogelijk te maken. Geïnteresseerden kunnen de integrale tekst van het proefschrift downloaden op: Update 5 november

6 maxidate Marleen Verspoor: succes komt vanuit jezelf. Waar twee ogen sluiten hebben veel handen werk Iedereen kent het: (verre) familieleden die overlijden en niets geregeld blijken te hebben. Bijzonder vreemd omdat mensen een leven lang zorgen: voor elkaar, voor kinderen, ouders, buren, vrienden. En als men er niet meer is, moeten de achterblijvers het maar uitzoeken Gelukkig behoren deze toestanden met Via Verspoor tot de verleden tijd. gen: men denkt nog eens rustig na over het leven, herinnert zich oude bekenden en herstelt het contact. Voor Marleen Verspoor is dat het cadeautje van het vak. Vrouwelijk ondernemen: Het bijzondere aan mijn bedrijf is dat het gewoon is ontstaan. Het past bij me: ik heb er de juiste leeftijd, ervaring en skills voor. Ik netwerk veel, heb contacten op het juiste plekken en kies voor organische groei. Ik ervaar het in dit werk als een voordeel dat ik vrouw ben en behandel klanten zoals ik zelf behandeld wil worden. Gewoon vanuit mezelf, dat straal ik uit en dat werkt succes in de hand. Rijstebrij? Gesneden koek! Via Verspoor neemt nabestaanden, vaak overmand door emoties, op verschillende manieren de zakelijke rompslomp uit handen. Een belangrijke dienst van Via Verspoor is namelijk de coördinatie van de boedelafwikkelingen: van het opzeggen van abonnementen, het inschakelen van een veilinghuis tot het schoon opleveren van een woning. Voor de mensen zelf is het een grote rijstebrij, voor Marleen Verspoor (1956) is het gesneden koek. Een ander belangrijk product is het nabestaandendossier. In opdracht stelt Via Verspoor maatwerk dossiers (papieren en/of digitaal) samen waarin alle bank-, verzekerings- en familiezaken, abonnementen, bezittingen, codicillen, kostbaarheden of uitvaartwensen zijn geregistreerd. Deze exclusieve service bleek om uiteenlopende redenen een dienst waar velen om zaten te springen: zowel voor overbezette tweeverdieners, als senioren of alleenstaanden. Het bezit van een nabestaandendossier geeft eigenaren namelijk ontzettend veel rust. Bovendien gebeuren er vaak mooie dinwww.viaverspoor.nl Rijnlaan XN Heemstede Sinds wanneer ben je zelfstandig? Na 12 jaar afwezigheid op de arbeidsmarkt sinds januari 2004 zelfstandig ondernemer. Wat was de aanleiding? Na een leven in een orkest was ik nu klaar om dirigent te spelen: een nieuwe fase in mijn leven brak aan. Met z n hoevelen zijn jullie? Binnenkort 3 parttimers erbij. Waar ben je goed in? Organiseren, persoonlijke communicatie, projectmatig werken, mensen enthousiasmeren en netwerken. Waarin onderscheid je je van concurrenten? Ik heb geen concurrenten. Deze vorm van dienstverlening is nieuw. Wat is je belangrijkste vakprestatie? De ontwikkeling en marketing van het nabestaandendossier. Wat zou er moeten veranderen? Scheiding werk en privé moet scherper. Plannen voor de toekomst? Uitbreiden en andere vorm van dienstverlening aanbieden. Als je dit niet zou doen, wat dan wel? Ik zou congressen organiseren of een relatiebureau opzetten. Gaat er wel eens iets mis? Eerste mailing, geweldig misgegaan. Van je fouten leer je het meest. Wie doet je boekhouding? De boekhouder. Wie doet je boodschappen? Die doe ik zelf. Favoriete muziek? Bellini, Mozart, Queen, Fado en heel veel meer Boeken? Iedereen zou De Liefdesladder moeten lezen over familierelaties. Uitgaan? Opera, ballet, en filmhuisfilms. Reizen? Vroeger heel veel gezien omdat ik bij de KLM heb gewerkt. Binnenkort misschien met de kinderen (twee dochters van 15 en 16 en zoon van 11 jaar oud) naar het Verre Oosten. Netwerk? VVNA, Vrouw in Bedrijf en Business to Business (regio Heemstede) Speciale aanbieding? Op het Nabestaandendossier ontvangen leden 10% korting. 6 Update 5 november 2005

7 Internationeel gezien VNO-NCW stimuleert het ondernemerschap. Voorzitter Bernard Wientjes kan het niet vaak genoeg herhalen: Alleen via het ondernemerschap kun je economische groei realiseren: iedere ondernemer die zich vestigt, een nieuw product of dienst creëert en al dan niet personeel in dienst neemt, geeft de economie een impuls. Dat is de boodschap die we constant uitdragen, ook naar de politiek. We wijzen continu op het feit dat groei bij ondernemers vandaan komt. De promotie en bescherming van het ondernemerschap is onze core business. Bernard Wientjes over vrouwelijke ondernemers: Nederland is bezig met een inhaalmanoeuvre Ondernemersgen Vrouwen zijn voor ons een belangrijke doelgroep. Het ondernemersgen is volgens mij eerlijk verdeeld over zowel mannen als vrouwen: dus zolang er minder vrouwelijke ondernemers zijn dan mannelijke, vormt deze groep een reserve van potentiële ondernemers. Het feit dat er minder vrouwelijke ondernemers zijn, duidt erop dat de omstandigheden verbetering behoeven. Zoals bijvoorbeeld de mentaliteit: een vader die meer dan fulltime werkt, oogst waardering. Een moeder niet. Dat is in Engeland, Frankrijk of Scandinavië duidelijk anders. Ook praktische ondersteuning in de vorm van verbeterde kinderopvang, verdient al jarenlang onze volle aandacht. De motie van Van Aartsen om de scholen open te stellen steunen we volledig. Het kabinet heeft inmiddels 200 miljoen euro beschikbaar gesteld om het probleem nu structureel aan te pakken. Creativiteit Ondernemen is leuk! is een belangrijk credo bij de promotie van het ondernemerschap. Veel te lang kozen mensen met ambities automatisch voor de veiligheid van een vaste baan omdat ondernemen te risicovol zou zijn. Dat is jammer want de uitdagingen en ontplooiingsmogelijkheden die het ondernemerschap biedt, verdwenen op de achtergrond. We benadruk- ken daarom de positieve kanten van het ondernemerschap. Ondernemen is een vorm van kunst: het vereist creativiteit; je ziet (en realiseert) dingen die anderen niet zien. Als VNO-NCW zijn we daarom blij met het enorme enthousiasme en het plezier dat de onderneemsters van de Federatie Zakenvrouwen uitstralen. Ondernemersnetwerken zijn een wezenlijke bron van inspiratie voor de deelnemers. Netwerkbijeenkomsten hebben mij in mijn ondernemersjaren altijd bijzonder veel energie en inspiratie opgeleverd. Inhaalmanoeuvre Ik ben optimistisch over de positie van vrouwelijke ondernemers. Nederland is met een inhaalmanoeuvre bezig; heel lang heeft Nederland voorop gelopen. In de 17e eeuw waren veel van de (grote) ondernemers vrouw. In ons Dagelijks Bestuur, waar de gemiddelde leeftijd iets hoger ligt, heeft een vrouw zitting. Daarentegen is de helft van de leden bij onze club Jong Management vrouw. Het komt wel. Het gaat om het creëren van de juiste omstandigheden. En aangezien noch de Federatie Zakenvrouwen, noch het VNO-NCW hun mening onder stoelen of banken steken, zal de samenwerking zeker tot resultaat leiden! mr. Bernard Wientjes, voorzitter vereniging VNO-NCW Handelsmissie Yente naar Zuid-Afrika, maart 2006 Yente organiseert samen met de Kamer van Koophandel voor Zuid-Afrika (Sanec) van 24 maart tot 1 april 2006 een handelsmissie naar Zuid-Afrika voor vrouwelijke MKB-ondernemers. De deelneemsters kunnen directe zakelijke contacten te leggen en het programma is ook gericht op het ondersteunen van netwerken en vrouwelijke ondernemers in Zuid-Afrika. De deelneemsters zulllen verblijven in Pilanesberg National Park, in Johannesburg en in Kaapstad. Op het programma staan onder meer matchingsgesprekken, een groepsprogramma, ontvangst in de Nederlandse Ambassade, netwerkbijeenkomsten met workshops en presentaties. Er is ook tijd vrijgemaakt voor een safari en een bezoekje aan een wine-estate. Met alle missieleden vinden vooraf intakegesprekken plaats. Sanec legt vervolgens contacten en organiseert de ontmoetingen in Zuid-Afrika. Voor onderneemsters die nog geen concrete invulling voor ogen hebben, maar toch willen deelnemen, wordt een inhoudelijk, zakelijk en cultureel groepsprogramma samengesteld. Enkele weken voor vertrek vindt een voorbereidingsbijeenkomst plaats. Deelnemen! De kosten voor deelname bedragen rond de u (inclusief vluchten en hotels), afhankelijk van de te ontvangen subsidies. Medio november wordt de definitieve prijs bekend. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via gaarne met vermelding van branche. Update 5 november

8 Netwerken presenteren zich Meer werkgelegenheid door netwerken GAIA is het netwerk voor vrouwelijke ondernemers in Noord- Brabant. Eind 2005 vieren de 70 leden het tienjarig bestaan met een feest voor (oud-)deelneemsters en introducés. Jaarlijks organiseert GAIA acht inspirerende, interactieve bijeenkomsten, workshops en lezingen. Veel deelneemsters houden hier zeer waardevolle (zakelijke) contacten aan over. Vrouwelijke ondernemers nemen vaak minder tijd om te netwerken, terwijl dit ontzettend belangrijk is: onderzoek wijst uit dat ondernemers die aangesloten zijn bij een netwerk, twee keer zoveel werkgelegenheid genereren als hun collega s die dat niet zijn. GAIA is actief pleitbezorger van samenwerking met andere netwerken. Daarom houdt GAIA twee keer per jaar bijeenkomsten met andere gemengde netwerken in Noord-Brabant. De landelijke samenwerking in de Federatie Zakenvrouwen vindt plaats om uitwisseling met een grotere groep ondernemers tot stand te brengen, om de ondernemersbelangen op landelijk niveau te behartigen en het vrouwelijk ondernemen te promoten. Platform voor gelijkgestemden Zwarte ZakenVrouwen Nederland, ZZVN is in januari 2004 opgericht om zwarte zakenvrouwen op de kaart te zetten in de Nederlandse samenleving. Bovendien biedt het de leden een platform van gelijkgestemden. Als onderdeel van de European Federation Black Woman Business Owners (EFBWBO) is de ZZVN al ruim acht jaar actief in Nederland. Met een netwerkbestand van meer dan leden willen de ZZVN en de EFBWBO niet alleen landelijk maar ook op Europees niveau zwarte zakenvrouwen organiseren met als doel kennisuitwisseling en economische groei. De ZZVN gelooft in de kracht van vermenigvuldiging: reden waarom aansluiting met de Federatie Zakenvrouwen is gezocht. Samen sta je sterk. Zwarte Zakenvrouw en Manager 2005 De jaarlijkse zwarte zakenvrouwverkiezing is een van de hoogtepunten van de ZZVN. Met de prijs die dit jaar voor de negende keer wordt uitgereikt, wil de ZZVN duidelijk maken dat het ondernemerschap economische zelfstandigheid vergroot. Op 8 oktober jl. riep staatssecretaris Karien van Gennip in het Okura Hotel te Amsterdam Mavis Carrilho uit tot Zwarte Zakenvrouw Nederland De heer Cohen was als burgemeester van Amsterdam gastheer van het evenement. Foto v.l.n.r., boven: Aaltje Meijer, Hilda Eering, Joes Bink, Marjo de Leng, onder: Ina Oostrom, Marianne Brouwers Florangel Maritza Russel, voorzitter. Directeur eigenaar en uitgever van Marrein Publications bv Deelnemende netwerken Entre Femmes Entre Jeunes EVON EWI GAIA NOV SVE UVON Brabant-Zeeland UVON Gelderland UVON IJssel-Vecht UVON Internationaal UVON Limburg UVON Noord UVON Utrecht (voorlopig) UVON Zuid-Holland ViB Haarlem Vice Versa Groot Amsterdamwww.viceversa-amsterdam.nl vnz&o ZZVN Levensloop bij de Rabobank Per 1 januari 2006 gaat de veelbesproken Levensloopregeling in. De regeling biedt werknemers de kans te sparen voor bijvoorbeeld ouderschapsverlof, een sabbatical of vervroegd pensioen. Iedere werknemer mag zelf kiezen waar hij een levenslooprekening opent. Deze keuzevrijheid kan werkgevers confronteren met een veelvoud aan levensloopregelingen bij verschillende financiële instellingen. Reden genoeg om met Rabobank LevensloopSparen de Levensloopregeling collectief te regelen. Werknemers kunnen via de werkgever elke maand een percentage (maximaal 12%) van hun brutosalaris inleggen. De hoogte van het bedrag bepalen ze zelf. De werkgever stort dit bedrag op een speciale spaarrekening. Over de inleg betalen werknemers geen belasting, dit gebeurt bij het opnemen van het verlof. Op het spaarbedrag voor de Levensloopregeling moeten overigens wel sociale premies ingehouden worden. Rabo LevensloopSparen is een gecombineerd spaar- en beleggingsproduct. Werknemers kunnen kiezen tussen sparen en/of beleggen. En met Rabo LevensloopSparen profiteren zij van een aantrekkelijke extra rente van 0,2%. Bovenop de variabele rente van 3.5% en 0.5% bonusrente 2006 bedraagt de rente dan in totaal 4.2%. Reden genoeg om te kiezen voor één deskundig en professioneel aanspreekpunt: de Rabobank. Landelijk Service Bureau T teksten Muriel Hooft, HooftZakelijk, T redactie Ineke Ooms, Federatie Zakenvrouwen, T ontwerp Anky Neut, CARTA, T printwerk Multicopy Nederland, 8 Update 5 november 2005

Een veel gestelde vraag: Wat is precies het verschil tussen vrouwelijk en mannelijk ondernemerschap?

Een veel gestelde vraag: Wat is precies het verschil tussen vrouwelijk en mannelijk ondernemerschap? Voorwoord Een veel gestelde vraag: Wat is precies het verschil tussen vrouwelijk en mannelijk ondernemerschap? Weet u het antwoord? Ik eerlijk gezegd niet direct. Vrouwelijke ondernemers zijn innovatief

Nadere informatie

Van grote wapenfeiten tot kleine

Van grote wapenfeiten tot kleine Van grote wapenfeiten tot kleine Federatie Zakenvrouwen zet zich in voor vrouwelijke ondernemers overwinningen en vrouwelijke managers Sociaal Jaarverslag 2006 Samen sterk In de Federatie Zakenvrouwen

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

Argumentenkaart Deeltijdwerken. Werknemers. Wat zijn voor mij als vrouwelijke deeltijder de argumenten voor en tegen meer uren per week werken?

Argumentenkaart Deeltijdwerken. Werknemers. Wat zijn voor mij als vrouwelijke deeltijder de argumenten voor en tegen meer uren per week werken? Wat zijn mij als vrouwelijke deeler de argumenten en tegen meer uren per week werken? Wat zijn mij als vrouwelijke deeler de argumenten en tegen meer uren per week werken? Wat zijn mij als vrouwelijke

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 Inhoud Inleiding 6 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 2 Instanties in Nederland 13 Belangrijke instanties voor ondernemers 14 Kamer

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 HERSTELLENDE MARKT HUNKERT NAAR HERZIENINGEN 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS ONVERMINDERD POPULAIR 5 JONGE

Nadere informatie

Want doen we nu echt zoveel samen?

Want doen we nu echt zoveel samen? Dames en heren, Welkom in het DOEK en welkom in 2014. Dit welkom spreek ik uit namens de organisatoren van deze Ommer Nieuwjaarsreceptie; de Ondernemersvereniging Ommen, de Handelsvereniging Ommen, Koninklijke

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Alleen dan kan een project slagen, dat wil zeggen: op tijd, binnen budget en vooral met de juiste functionaliteit.

Alleen dan kan een project slagen, dat wil zeggen: op tijd, binnen budget en vooral met de juiste functionaliteit. ICT MET RENDEMENT Welkom bij de Caesar Groep De Caesar Groep is dé specialist in Nederland als het gaat om ICT-projecten met rendement. Met meer dan 300 professionals werken wij voor onze klanten aan ICT-toepassingen

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Analyse 2.1. Een derde van de ouders geeft aan minder te gaan werken

1. Inleiding 2. Analyse 2.1. Een derde van de ouders geeft aan minder te gaan werken 1. Inleiding Vorig jaar kondigde de regering grote bezuinigingen aan op de kinderopvang. De bezuinigingen lopen op tot 774 miljoen in 2015. In 2012 snijdt de regering met zo'n 400 miljoen euro in de kinderopvang.

Nadere informatie

ONTSLA JEZELF Jouw Eerste Stap Naar Werken Met Energie En Voldoening Dit rapport is geschreven voor iedereen die al lang op zoek is naar werk dat echt voldoening gaat geven en in een ideale wereld het

Nadere informatie

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INHOUD 1. Uitgangspunten 2. Doelgroep - achtergrondkenmerken 3. IMVO - algemeen 4. IMVO voor het eigen bedrijf/ bedrijf waar het voor werkt

Nadere informatie

SPONSORPAKKET - BRONS

SPONSORPAKKET - BRONS SPONSORPAKKET - BRONS VROUW IN BEDRIJF ALKMAAR een zakelijk netwerk voor vrouwelijke ondernemers en managers in Alkmaar en omstreken. Ruim 60 zakenvrouwen met verschillende beroepen en expertises zijn

Nadere informatie

Ondernemerschap in Nederland

Ondernemerschap in Nederland Ondernemerschap in Nederland Je neemt deel aan het profiel Ondernemerschap. Dit betekent dat je erover denkt om in de toekomst als ondernemer te gaan werken. Dat is anders dan werken in loondienst. Dan

Nadere informatie

Excellenties, Dames en heren,

Excellenties, Dames en heren, Alleen de uitgesproken tekst geldt. Welkomstwoord van drs. Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel, bij de opening van de relatiebijeenkomst Lente in Overijssel,

Nadere informatie

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009 Directie Voorlichting en Communicatie Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag T 070 340 79 11 T 070 340 60 00 F 070 340 62 92 Hebt u 's avonds of in het weekend dringend een voorlichter nodig,

Nadere informatie

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal Nieuwsbrief Jaargang 5, nummer 2 EXTRA EDITIE 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April Groot Internationaal Dansfeest Dit jaar is er geen Festival Internationale dans in Noord-Holland.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2014-2015. Hierin zijn de

Nadere informatie

2. Inrichting van een MBO-programma bepaalt het succes

2. Inrichting van een MBO-programma bepaalt het succes 32 2. Inrichting van een MBO-programma bepaalt het succes Voor veel organisaties is de manier om MBO te verankeren in het bedrijf door te laten zien wat de business case is van MBO. Gelukkig is dat tegenwoordig

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Netwerktips lid bereid te geven een tip Bereid je voor Onderhoud je contacten Schrijf Mis geen kansen positief niet al te moeilijk

Netwerktips lid bereid te geven een tip Bereid je voor Onderhoud je contacten Schrijf Mis geen kansen positief niet al te moeilijk Netwerktips Hieronder een aantal tips op een rijtje: niet uitputtend, maar gewoon een selectie van mogelijkheden om in contact te komen met potentiele nieuwe klanten. 1. Word lid van een club, een mailinglist,

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

Juryrapport. Joke Smit-prijs 2009

Juryrapport. Joke Smit-prijs 2009 Juryrapport Joke Smit-prijs 2009 Tweejaarlijkse prijs van de regering voor het leveren van een fundamentele bijdrage aan de verbetering van de positie van vrouwen in Nederland De jury Joke Smit-prijs 2009

Nadere informatie

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Investeren in vertrouwen Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 1 Pensioenfonds Zorg en Welzijn: het pensioenfonds voor de sector zorg en welzijn Het meerjarenbeleidsplan 2011-2015 beschrijft welke

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 WAT TE DOEN MET ÉÉN MILJOEN 4 BEDRIJVEN SPELEN IN OP WET DBA 5 VEEL STARTENDE FREELANCERS OP LEEFTIJD 6

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

MAAK JE EIGEN ELEVATORPITCH

MAAK JE EIGEN ELEVATORPITCH TOOLKIT TER VOORBEREIDING OP DE WORKSHOP MIJN KLUS IS TOP MAAK JE EIGEN ELEVATORPITCH Wat is een elevatorpitch? Een elevatorpitch (elevator = lift; pitch = verkooppresentatie), heel soms ook elevatorspeech

Nadere informatie

Maak van je Passie je Bedrijf

Maak van je Passie je Bedrijf - Stappenplan - Sheila van den Bosch www.maakvanjepassiejebedrijf.nl Inleiding Ondernemen geeft je de vrijheid om zelf te bepalen wat je doet, hoe je dat doet, waar je dat doet en voor welke klanten je

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

PARTNERPLAN. Geen woorden maar Zaken. 2011 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam

PARTNERPLAN. Geen woorden maar Zaken. 2011 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam PARTNERPLAN 2012 2015 Geen woorden maar Zaken 2011 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam 1. MKB Rotterdam Naast het nastreven van een optimaal rendement vinden steeds meer ondernemingen het van belang

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Hoe krijgen we genoeg stageplaatsen en banen voor onze jongeren?

Hoe krijgen we genoeg stageplaatsen en banen voor onze jongeren? Hoe krijgen we genoeg stageplaatsen en banen voor onze jongeren? Kort verslag van een debat tussen jongeren, werkgevers en politici op 2 maart in Meppel V.l.n.r.: Mark Turksma, Henk Blaauw, Eddy Veenstra,

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Neem je toekomst in eigen hand met Loyalis Levensloop

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Neem je toekomst in eigen hand met Loyalis Levensloop Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Neem je toekomst in eigen hand met Loyalis Levensloop Wat kun je met levensloop? Met levensloop spaar je voor vrije tijd. Tijd voor jezelf of voor

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Neem je toekomst in eigen hand met Loyalis Levensloop

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Neem je toekomst in eigen hand met Loyalis Levensloop Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Neem je toekomst in eigen hand met Loyalis Levensloop Wat is levensloop? De voordelen van Loyalis Levensloop Soms wil je een paar maanden niet of minder

Nadere informatie

Argumentenkaart Deeltijdwerken 3. Samenleving. Wat zijn de voor- en nadelen voor de samenleving als vrouwen meer gaan werken?

Argumentenkaart Deeltijdwerken 3. Samenleving. Wat zijn de voor- en nadelen voor de samenleving als vrouwen meer gaan werken? Argumenten Deeltijdwerken Wat zijn de - en nadelen de samenleving als meer gaan werken? Argumenten Deeltijdwerken Wat zijn de - en nadelen de samenleving als meer gaan werken? Argumenten Deeltijdwerken

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Afschrift aan de Voorzitter van de Eerste

Nadere informatie

VOORDAT JE START ALS ZZP ER

VOORDAT JE START ALS ZZP ER www.damd.nl Voordat je start als zzp er Voordat je als zzp er gaat starten, is het verstandig om na te gaan of je inderdaad ondernemer wil zijn. Dit kun je doen door aan jezelf vragen te stellen als: zie

Nadere informatie

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Inleiding Er is veel in beweging rond de bijstand. Sommige gemeenten experimenteren met een andere uitvoeringspraktijk, met minder

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid Stella Hoff Inhoud Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2 Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen SCP-publicatie Pensioenen:

Nadere informatie

Elke dag een uur voor uzelf

Elke dag een uur voor uzelf Elke dag een uur voor uzelf AEGON LevensloopRekening Elke dag een uur voor uzelf Eerder stoppen met werken? Een paar maanden er helemaal tussenuit? Of een tijdje minder werken? Dit is allemaal een stuk

Nadere informatie

Grip op Ondernemerschap

Grip op Ondernemerschap Grip op Ondernemerschap Workshopreeks over 1. De juiste focus 2. Scherper positioneren 3. Acquireren met resultaat 4. Effectief communiceren 5. Beter Klantbeheer 6. De creatieve organisatie Je kunt de

Nadere informatie

CP14. gesprek over arbeidsvoorwaarden

CP14. gesprek over arbeidsvoorwaarden CP4 gesprek over arbeidsvoorwaarden In Nederland maakt de werkgever met de werknemer afspraken over het werk. Afspraken over bijvoorbeeld kinderopvang, reiskostenvergoeding en vakantiedagen. Die afspraken

Nadere informatie

Aflevering 6: Eigen bedrijf

Aflevering 6: Eigen bedrijf Aflevering 6: Eigen bedrijf Vragen vooraf: Heb je wel eens een eigen bedrijf gehad? Ken je mensen met een eigen bedrijf? Wat voor soort bedrijf is dat? Hoofditem Fragment 1 Korte inhoud: Khalid wil een

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Loyalis Levensloop. Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken

Loyalis Levensloop. Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Loyalis Levensloop Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Koop vrije tijd met levensloop Levensloop maakt het u mogelijk tijd vrij te maken voor zaken die u belangrijk vindt. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

Sparen. Een bankrekening is zo gewoon. Het is tijd voor de Rabobank.

Sparen. Een bankrekening is zo gewoon. Het is tijd voor de Rabobank. Sparen Een bankrekening is zo gewoon Het is tijd voor de Rabobank. Nu sparen en straks genieten Wie regelmatig wat geld opzij zet, kan al snel een aardig bedrag bij elkaar sparen. Wel zo handig voor onvoorziene

Nadere informatie

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie.

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie. Welkomstwoord van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, bij het Lustrumcongres 'Geothermal Heat is Cool' van het Platform Geothermie, Den Haag, 24 oktober 2012 ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

In dit nummer: Nieuwsbrief Mei 2013 Jaargang 20, nummer 4. Van het bestuur 2 Wij stellen voor: Els 3. ALV en AVA 4. DVD Goed Te Doen 5.

In dit nummer: Nieuwsbrief Mei 2013 Jaargang 20, nummer 4. Van het bestuur 2 Wij stellen voor: Els 3. ALV en AVA 4. DVD Goed Te Doen 5. Nieuwsbrief Mei 2013 Jaargang 20, nummer 4 In dit nummer: Van het bestuur 2 Wij stellen voor: Els 3 ALV en AVA 4 DVD Goed Te Doen 5 Oproepen 6 Colofon 7-8 Pagina 2 Beste leden, Op het moment van het schrijven

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Gebruik van kinderopvang

Gebruik van kinderopvang Gebruik van kinderopvang Saskia te Riele In zes van de tien gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar hebben de ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen zodanig georganiseerd dat er geen gebruik hoeft

Nadere informatie

Minder startende ondernemers

Minder startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Minder startende ondernemers in 2012 Aantal starters loopt in alle provincies terug Dit jaar zijn er tot en met september circa 95.000 mensen een onderneming gestart, ruim

Nadere informatie

Ontmoeting zzp ers & gemeente Molenwaard. 27 mei 2015

Ontmoeting zzp ers & gemeente Molenwaard. 27 mei 2015 Ontmoeting zzp ers & gemeente Molenwaard 27 mei 2015 Agenda 1. Welkomstwoord wethouder Fatih Özdere 2. Voorstelrondje 3. Presentatie onderzoek Daniël van den Dool 4. Vragen/discussie 5. Arjan Koopmans

Nadere informatie

Sparen. Omdat het nu groeit en u straks de vruchten plukt

Sparen. Omdat het nu groeit en u straks de vruchten plukt Sparen Omdat het nu groeit en u straks de vruchten plukt Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u uw bankzaken regelt: via het

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! over de levensloopregeling. Informatiebijeenkomst

Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! over de levensloopregeling. Informatiebijeenkomst Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! Informatiebijeenkomst over de levensloopregeling en het ABN AMRO LevensloopPlan Universiteit Leiden 0106 BB/BV/HRM

Nadere informatie

MEDIATOR IN DE MARKT: ONDERNEMEN MET HART EN ZIEL. Vaardigheidstraining

MEDIATOR IN DE MARKT: ONDERNEMEN MET HART EN ZIEL. Vaardigheidstraining MEDIATOR IN DE MARKT: ONDERNEMEN MET HART EN ZIEL Vaardigheidstraining Mediator in de Markt: Ondernemen met hart en ziel Introductie Je bent mediator. Je bent enthousiast, gemotiveerd en kundig. Maar nu?

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers

Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers In het eerste kwartaal van 2012 zijn er circa 39.000 mensen een onderneming gestart, ruim 4%

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches Eenvoudig nieuwe klanten Voor adviseurs, trainers en coaches Leer hoe ideale klanten naar je toe komen. Wiep de Jong Online Business Trainer Eenvoudig nieuwe klanten 2 Welkom bij mijn E-Book 'Eenvoudig

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom Den Haag Ons kenmerk 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Onderwerp Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon Bijlage(n) geen Geachte heer Van

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

ZORG VOOR EEN GOEDE CARRIERE Management samenvatting

ZORG VOOR EEN GOEDE CARRIERE Management samenvatting Meer Mannen in de Zorg en een beter imago Een positief imago en volledige awareness van de werkcondities en carriere mogelijkeden in de Zorg Management samenvatting Om meer mannen te kunnen enthousiasmeren

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar

Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar door Rob van de Star Inhoudsopgave Voorwoord...3 Hoe willen we werken?...4 De stem van onze "klant"...5 De buurt als ons anker...6 Copyright 2014, Croqqer

Nadere informatie

Voluit ondernemen is stappen zetten zonder ballast

Voluit ondernemen is stappen zetten zonder ballast Voluit ondernemen is stappen zetten zonder ballast Ontzorgen, ontlasten, ontplooien Personal payrolling van Stafflease Als ondernemer of manager wordt u dagelijks geconfronteerd met een volle agenda. Met

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

HUISMAKEOVER FRANCHISE SAMEN SUCCESVOL ONDERNEMEN. passie en ondernemerschap ERVAAR HET VERSCHIL

HUISMAKEOVER FRANCHISE SAMEN SUCCESVOL ONDERNEMEN. passie en ondernemerschap ERVAAR HET VERSCHIL HUISMAKEOVER FRANCHISE SAMEN SUCCESVOL ONDERNEMEN passie en ondernemerschap ERVAAR HET VERSCHIL SAMEN WERKEN SAMEN SUCCESVOL ONDERNEMEN Het is mogelijk, samen succesvol ondernemen! HuisMakeOver biedt haar

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Hoe is het met jouw balans en met die van je bedrijf? Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Rotterdam laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Rotterdam laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Rotterdam.

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks 81 Weike Medendorp, PvdA Met gegrauw en gesnauw bereik je niks Ik denk dat we een aantal resultaten hebben bereikt waar we trots op mogen zijn. Neem bijvoorbeeld het plan van transformatie voor de Enci,

Nadere informatie

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen met betrekking tot ouderen van 55 + en de arbeidsmarkt?...2 2 Oudere werknemers moeten goedkoper

Nadere informatie

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt VERMOGENS PLANNING Inhoud In het kort Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen Uw wens is ons startpunt Adequate vermogensplanning voor directeuren/grootaandeelhouders

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrentespaarrekening. Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrentespaarrekening. Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrentespaarrekening Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen. Extra sparen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies voor zekerheid met de Allianz Lijfrentespaarrekening

Nadere informatie