d a t e 5 Wat biedt de federatie haar leden in 2006? Derde politieke middag groot succes Proefschrift vrouwelijk ondernemerschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "d a t e 5 Wat biedt de federatie haar leden in 2006? Derde politieke middag groot succes Proefschrift vrouwelijk ondernemerschap"

Transcriptie

1 nov 2005u p d a t e 5 Mavis Carrilho Zwarte Zakenvrouw 2005 Mavis Carrilho, eigenaar en directeur van het Amsterdamse onderzoeks- en adviesbureau i-nova, is op 8 oktober jl. verkozen tot Zwarte Zakenvrouw van het Jaar. Zij ontving de prijs uit handen van staatssecretaris Karien van Gennip. Carrilho richtte i-nova in 1997 op. Het bureau adviseert en begeleidt bedrijven, overheden en instellingen onder meer op het gebied van sociaal-economische vernieuwing en integratie. De jury prees Carrilho onder meer voor de wijze waarop zij i-nova heeft ontwikkeld tot een bedrijf met een stabiele positie op een moeilijke markt. De jury stond onder leiding van Loek Hermans, voorzitter van MKB-Nederland. Wat biedt de federatie haar leden in 2006? Derde politieke middag groot succes Proefschrift vrouwelijk ondernemerschap VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes over vrouwen aan de top Handelsmissies naar Zuid-Afrika Foto: ANP

2 Federatienieuws Geen nee! De schrijver van The Bonfire of the Vanities, Tom Wolfe, heeft als devies: say no now. Jarenlang had hij die woorden boven zijn bureau hangen anders werd hij volgens eigen zeggen gek. Zo zoekt iedereen een wijze om in balans te blijven. Voor mij is de herfst het seizoen bij uitstek voor reparatiewerk. Met driekwart jaar achter mij heb ik nog een kwartaal te gaan om waar nodig de zaken in evenwicht te brengen. Dit jaar is voor mij persoonlijk turbulent begonnen. Het overlijden van mijn vader begin januari sneed diep in mijn ziel. Het bijeenhouden van de rouwenden, zodat we samen op koers zouden blijven, vergde veel energie. Om over het afwikkelen van praktische zaken nog maar niet te spreken. Binnen het bestuur van de Federatie Zakenvrouwen leidde dit tot een herverdeling van taken om zowel intern als extern geen nee te hoeven verkopen. Heidesessies ten kantore van de Rabobank te Utrecht, overleg met de voorzitters van de Aangesloten Organisaties en een besturenmiddag voor alle bestuursleden van de netwerken op locatie bij Avéro Achmea bepalen vervolgens de koers van de Federatie Zakenvrouwen in Uitgegroeid van bij oprichting veertien naar een twintigtal netwerken nu staat onderlinge samenwerking en kennismatching volgend jaar hoog op de agenda. Ook het samenspel met VNO-NCW wordt hechter en inzichtelijker naar de individuele leden toe. Onze website zal daarin een centrale rol spelen. Programma en speerpunten 2006 hiernaast verwoord dragen ongetwijfeld bij aan een evenwichtige uitbouw van de Federatie Zakenvrouwen. Daarmee is voor mij de garantie gegeven dat wij, de Federatie Zakenvrouwen, ook in 2006 geen nee zullen zeggen! Karin van Rooyen Voorzitter Federatie Zakenvrouwen Wat je van ons kunt verwachten! Tijdens de besturendag van de aangesloten netwerken zijn uiteenlopende aandachtsgebieden van de Federatie Zakenvrouwen geïnventariseerd. Op 30 september jl. zijn deze nader toegespitst. De speerpunten zijn met name gerelateerd aan de kernwaarden netwerken, krachtenbundeling, politieke uitstraling, professionaliteit en fun. Interne Speerpunten 2006 Activiteiten voor leden Twee ledenmiddagen (gezamenlijk georganiseerd door twee netwerken); Themamiddag; Besturendag; Drie bijeenkomsten Raad van Aangesloten Organisaties; Politieke middag. Diensten voor leden in 2006 Update; Diverse diensten via VNO-NCW; Women in Leadership organiseert samen met UVON Internationaal een effectieve en intrigerende handelsmissie naar Zuid- Afrika van 9-15 november De Nederlandse zakenvrouwen uit verschillende branches hebben individuele matching afspraken. Bovendien is er een dialoog met Zuid-Afrikaanse vrouwelijke ondernemers en een speed networkingochtend. Een gevarieerd programma zorgt ervoor dat de Nederlandse vrouwen een goed beeld krijgen van de zakenmentaliteit in Zuid-Afrika. Het enthousiasme waarmee vooraanstaande Zuid-Afrikaanse zakenvrouwen de Nederlandse delegatie SVE organiseert spontaan een telefoonteam Sprekerslijst; Papieren informatie via jaarverslag; Digitale informatie via openbare deel website en digitale nieuwsbrief; Matching en informatie via besloten deel van de website (intranet); Collectieve inkoop diensten/producten voor leden (in onderhandeling). Externe Speerpunten 2006 Contacten met politici; Samenwerkingsverbanden en allianties onderhouden, verstevigen, uitbreiden; Aantrekken nieuwe netwerken (groei); Contacten voor leden van aangesloten netwerken met besturen van regionale en lokale werkgeversorganisaties, meer informatie volgt; Sponsoring; PR. November 2005: Handelsmissie naar Zuid-Afrika willen ontvangen, belooft interessante ontmoetingen. Deputy Minister of Trade and Industry, Elisabeth Thabete, treedt op als gastvrouw in Johannesburg. In Kaapstad is de delegatie te gast bij de Consul-Generaal en in Fransschoek wordt de groep ontvangen op de Grande Provence Wine Estate. Informatie bij: Corinne Heijn, mission leader, Diana Kortbeek, co-leader, Christiane Würdemann, coordinator, christiane. W ens Op zoek naar professionele ondersteuning voor (het bestuur) van de Federatie Zakenvrouwen, bezocht de commissie Werving en Selectie (Wens) een netwerkbijeenkomst van de Stichting Vrouwelijke Entrepreneurs, de SVE. Na een korte uitleg van Saskia Vermeulen, formeerden de SVE-onderneemsters ter plekke een team dat bereid is eenmalig een telefonische enquête uit te voeren voor de federatie. In het WenS-bestand hebben zich inmiddels 60 onderneemsters ingeschreven met een dienst of product. Geweldig en hartverwarmend voor alle bestuursleden die wel eens hulp kunnen gebruiken! Wil je ook een steentje bijdragen? Nodig de WenS uit op je volgende bijeenkomst en bel Saskia Vermeulen: Update 5 november 2005

3 De federatie en de politiek Maatschappelijke vernieuwing door bewust het debat te zoeken. Derde politieke middag denderend succes! Voor de derde maal organiseerde de Politieke Commissie een lobbymiddag waarop leden van de federatie rechtstreeks in gesprek gaan met Tweede-Kamerleden. De bijeenkomst op 26 september jl. in de Haagse Malietoren leverde een bijzonder succesvol debat op. Onder strakke leiding van dagvoorzitter Paulien Osse overtuigden de federatieleden de kamerleden op belangrijke punten. In haar welkomstwoord sprak voorzitter van de Federatie Zakenvrouwen Karin van Rooyen onder meer haar vreugde uit over het feit dat fractievoorzitter Van Aartsen een standpunt innam over de kinderopvang. Bovendien stelde ze dat de Federatie Zakenvrouwen een bijdrage wil leveren aan maatschappelijke vernieuwing. De inname van heldere standpunten en de organisatie van politieke middagen moeten hieraan bijdragen. We zoeken bewust het debat. Aanwezig waren kamerleden: Eske van Egerschot (VVD); Liesbeth Spies CDA); Pauline Smeets (PvdA); Bert Bakker (D66). De Politieke Commissie inventariseerde vooraf vijf onderwerpen onder de leden. In de zaal werden hier twee onderwerpen aan toegevoegd. Na uitgebreide discussie tijdens de middagsessie met de aanwezige federatieleden, werden de standpunten aan de kamerleden voorgelegd. 1 Ontslagrecht: Ontslag als KIC voor de economie: Keep it Cheap & Simple! Doel: makkelijker/minder risicovol maken werknemers te ontslaan, zodat werkgevers eerder mensen aannemen en meer mensen werkgever worden, door: afschaffing CWI-toets; ontslagvergoeding wettelijk te maximeren (bijvoorbeeld drie maanden); uitzondering zwangerschap (maximaal twaalf maanden) flankerend ouderenbeleid te ontwikkelen (demotie bespreekbaar maken); VVD: uit het hart gegrepen, D66: helemaal mee eens, CDA: richting is goed, PvdA: griezelt niet. VVD: CWI afschaffen: mee eens. 3 Ontslagvergoeding bruto voor netto voor nieuwe ondernemers Voorstel is de bruto ontslagvergoeding netto beschikbaar te stellen voor werklozen die een (franchise)onderneming willen starten. De ontslagvergoeding is daarmee startkapitaal, ook voor franchisenemers. CWI moet werklozen die onderneming starten ontzien bij sollicitatieplicht. CDA: Waardevol idee, waarom koppelen aan franchiseorganisatie? PvdA, VVD, D66: Goed idee. 4 Ziektekosten ondernemers ten laste laten komen van onderneming Probleem is dat ondernemers véél meer gaan betalen voor hun ziektekostenverzekering. Zij zijn de groep die hier flink gepakt worden. Voorstel is de kosten voor hun verzekering ten laste te laten komen van de onderneming, zonder het te zien als inkomen waarover belasting moet worden afgedragen. VVD: Als kamerlid ben ik ben ook zelfstandige. Studenten en zelfstandigen vallen met de nieuwe wet buiten de boot: van p 1.800,- naar p 3.000,-. Dat de administratieve lasten omlaag gaan voelen we niet. Geeft punten door aan collega die deze in portefeuille heeft. PvdA: Is tegen deze wet. CDA: Heeft geen pasklare oplossing. Wil graag A4 met cijfers, argumenten en neemt dat mee in het kamerdebat. D66: Conform CDA, graag punt schriftelijk aanleveren. Nu is het goede moment. Afspraak: Roel Masselink van Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) levert A4 waarmee politici naar de minister kunnen. 5 Levensloopregeling ook voor ondernemers De levensloopregeling is in het leven geroepen om flexibel (tijd) te kunnen sparen. Er is echter niets voor ondernemers, waarom niet? PvdA: Een omissie in de wet, ondanks motie niets meer over gehoord. VVD: Volgende week komen de ministeries met een lijst met onbeantwoorde moties. Mooie aanleiding onderwerp op de agenda te zetten. PvdA, VVD, CDA en D66 nemen dit onderwerp mee in de begrotingsbehandeling De regeling moet voor iedereen werken: ook voor ondernemers. 2 Flankerend ouderenbeleid: risico dat ouderen moeilijker worden aangenomen PvdA: CWI afschaffen, moet anders. Ouderenbeleid: ja. Mee eens dat ontslag moet worden versoepeld, mits werknemers makkelijker aan de slag kunnen (moeten aan zichzelf werken). CDA: Weg met de regel last in first out. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. D66: Star ontslagbeleid is niet goed voor de economie noch voor de werknemers. CWI afschaffen: eens, dubbel ontslagrecht is onzin. Eens met alle punten uit voorstel. 6 VAR: gevallen van vóór zijn een ramp voor ondernemers! Er ontbreken nog steeds duidelijke criteria, waardoor belastingdienst en CWI-consulenten in verschillende plaatsen verschillend oordelen over hetzelfde geval! Voorbeelden hiervan beschikbaar bij mevrouw Carmen Breeveld T , E PvdA: Er is toegezegd oude gevallen coulant te behandelen. VVD: Wisselende uitspraken kan niet. PvdA: MKB Platform moet dit zelf aankaarten bij de minister. D66: Dit is niet de bedoeling van de VAR. Wil politieke druk en schriftelijke vragen stellen aan ministers. Update 5 november

4 7 Kinderopvang (tot 16 jaar) De nieuwe wet op de kinderopvang werkt slecht en geldt bovendien maar voor kinderen tot en met 12 jaar. Ondanks dat kinderen tijdens hun puberjaren enorme behoefte hebben aan naschoolse opvang op afstand. D66: Is het haalbaar? Ik denk het niet, de prioriteit ligt bij kinderen onder de 12 jaar. En dan nog: al 25 jaar is er geen crèche op het Binnenhof. VVD: Er was 70 miljoen om de kinderopvang te verbeteren. Scholen zouden lokalen open moeten stellen. Van Aartsen noemde het terecht gesjouw. Nederland is een bananenrepubliek op het gebied van kinderopvang. CDA: Van Aartsen verdient geen zoen. Overblijven is niet leuk! Belang van het kind moet voorop staan. Er moet veel meer gezocht worden in brede schoolconcepten. Je kunt de school niet verantwoordelijk maken. (vanuit de zaal: in Frankrijk en België kan het wel en is het perfect geregeld!) PvdA: Er wordt gewerkt aan een initiatief wetsvoorstel waarin opvang voor en na school een wettelijk vastgelegd recht zal zijn en kinderopvang een basisvoorziening. Uit collectieve middelen. Wet kinderopvang kan weg. 8 WMO versus Arbeidsparticipatie Een nieuwe wet is in de maak: de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Deze verlegt de gebruikelijke zorg van het rijk naar de gemeente. Gebruikelijke zorg komt daardoor bij de gebruikelijke omgeving terecht. Gechargeerd: mantelzorg door vrouwen. Hoe strookt dit met de in de Lissabon-agenda vastgelegde wens tot verhoogde arbeidsparticipatie door vrouwen? Bovendien dreigen veel zorgondernemers buiten de boot de vallen op het moment dat gemeenten zorg groot gaan inkopen. D66: Heeft moeite met de verplaatsing van de AWBZ naar de gemeenten: drama. Bovendien moeite met het leunen op de mantelzorg; mensen geven uit zichzelf eerder te lang en te veel zorg. De WMO vraagt om problemen! Men loopt niet meteen naar de zorg. AWBZ is te duur zegt men. CDA: WMO is geen bezuiniging! Gemeente heeft beter zicht op problematiek. PvdA: Je moet niet verplicht zijn om mantelzorg te leveren als minister Brinkhorst zegt dat we meer moeten werken. Er zijn werkafspraken gemaakt tussen de leden van de politieke commissie en met de kamerleden en met VNO-NCW / MKB Platform om onze punten verder uit te werken en te realiseren. Voor nieuwe aandachtspunten of aanvullingen staat de Politieke Commissie open. Contactpersonen zijn: Annelies van Eekeren, T , E Janiska de Wolde, T , E Jessica van Schijndel, T , E Monica Schröder, T , E Geïnspireerd netwerkoverleg op FZ-besturendag Bestuursleden interactief op zoektocht Ja, het is waar dat vrouwen het anders doen dan mannen. Samenspel en wederzijdse inspiratie zijn voor ons nu eenmaal vanzelfsprekender, sterker nog: het zijn voorwaarden voor succes. Op de jaarlijkse Besturendag die de Federatie Zakenvrouwen op 30 september jl. organiseerde, werd dat weer eens bewezen. Zo n vijftig afgevaardigde bestuursleden van de bij de federatie aangesloten netwerken discussieerden met elkaar over Passie, Focus en Rendement. Avéro Achmea, sponsor van de Federatie Zakenvrouwen, leverde met het riante kantoor in Leusden een ideale locatie voor de Besturendag. Wilma de Bruijn, directeur verkoop van het verzekeringsconcern, legde uit waarom: ruim een derde van de ondernemers in Nederland is vrouw en vrouwelijke ondernemers zijn een interessante doelgroep, die Avéro Achmea bewust wil ondersteunen. De federatie heeft niet stilgezeten, maakte voorzitter Karin van Rooyen meer dan duidelijk: op politiek gebied wordt gescoord door directe contacten met politici die hot issues op cruciale momenten in kamerdebatten inbrengen, er is concrete input via VNO-NCW, nieuwe netwerken blijven zich aansluiten, met binnenkort wellicht een geweldige versterking door de agrarische onderneemsters van LTO, Vrouw en bedrijf. Egelprincipe Daarna was het tijd voor interactiviteit: de bestuursleden van de netwerken werden gemixt en in groepen van tien met het egelprincipe aan het werk gezet. Het principe van de opgerolde egel - sterk door eenvoud komt van managementgoeroe Jim Collins. In zijn boek Good to Great laat hij ondernemers nadenken over drie vragen: Waar ligt mijn passie? Waarin kan ik de beste zijn? Wat zijn mijn economische drijfveren? Ofwel: Passie, Focus en Rendement. Doorzettingsvermogen van zes vrijwilligers De discussie richtte zich uiteindelijk op het trefwoord rendement om daarmee de Federatie Zakenvrouwen in beeld te brengen, verbonden met de vraag: Hoe kunnen de netwerken passie en talent nog beter focussen ten behoeve van een krachtige federatie? Wie zich als drukke ondernemer realiseert dat de federatie reilt en zeilt dankzij zes vrijwilligers die bewonderenswaardige hoeveelheden energie, tijd en doorzettingsvermogen vrijmaken om als bestuurslid het fundament op poten te zetten, begrijpt hoe essentieel het is om daar als netwerk nu ook de schouders onder te zetten. Marieke Bemelman, voorzitter Stichting Vrouwelijke Entrepreneurs 4 Update 5 november 2005

5 Wetenschap Proefschrift Ingrid Verheul Onderzoek naar de vrouwelijke benadering In juni 2005 promoveerde dr. Ingrid Verheul aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op vrouwelijk ondernemerschap. Haar grootschalige promotieonderzoek onder supervisie van prof. dr. Roy Thurik verrichte ze in samenwerking met onderzoeksbureau EIM en concentreerde zich op de vraag Is er een vrouwelijke benadering? Onderzocht zijn de gemiddelde(!) verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers op uiteenlopende gebieden: zelfperceptie, motiverende factoren, strategie, doelstellingen, personeelsbeleid enzovoort. Uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd. Ondernemerschap is altijd uniek. Onontgonnen onderzoeksgebied Nederland heeft ongeveer vrouwelijk ondernemers, 33% van het totaal. Van de jonge en startende ondernemers is 38% vrouw. Desondanks bleken er - zelfs internationaal nauwelijks data of onderzoeksresultaten beschikbaar. Ook de KvK registreert bijvoorbeeld pas sinds 1998 het geslacht van de ondernemer. Grootschalig onderzoek naar de bijdrage van de vrouwelijke ondernemer aan de Nederlandse economie bleek een compleet nieuw en onontgonnen gebied. De vrouwelijke benadering Het onderzoek leverde een duidelijke conclusie op: het antwoord op de vraag is een volmondig ja, er is een vrouwelijke benadering. Vrouwelijke ondernemers dragen andere dingen bij: ze hebben een bepaalde feeling over de omgang met klanten, zijn vernieuwend en stappen in nichemarkten waardoor er meer variatie komt in het aanbod van producten en diensten en de consument uiteindelijk meer te kiezen heeft. Het beeld is echter niet altijd rooskleurig: vrouwen hebben gemiddeld kleinere bedrijven, zijn vaker parttime ondernemer omdat zorg en werk beter gecombineerd kunnen worden, hanteren minder vaak groeidoelstellingen en zijn meer risicomijdend. De behoefte van vrouwelijke ondernemers om hun bedrijf te controleren en hun voorzichtige houding kunnen hierbij een rol spelen. Diezelfde houding kan echter ook tot gevolg hebben dat vrouwelijke ondernemers minder snel failliet gaan. Een aantal resultaten - Het startkapitaal van vrouwen ligt lager. Niet omdat ze lastiger krediet krijgen. Gemiddeld zijn vrouwen sterker vertegenwoordigd in branches die minder kapitaalintensief zijn zoals bijvoorbeeld de dienstverlening. Vrouwelijke ondernemers zijn bovendien meer risicomijdend. Ze willen alles onder controle houden en goede kwaliteit leveren, waardoor ze voorzichtiger van start gaan en meer gradueel groeien dan mannen. - Vrouwelijke ondernemers geven hun medewerkers minder inspraak dan mannelijke. Dit sluit aan op het risicomijdende handelen: als ik het zelf doe, gaat het zeker goed. Hierdoor is het lastig om de touwtjes uit handen te geven. Vrouwen zijn bovendien perfectionistischer, ze ervaren dat de druk om iets goed te doen vaak vrij groot is. - Vrouwelijke ondernemers zien zichzelf minder als ondernemer dan mannen. Ze zijn bescheidener. - Vrouwen besteden bij de start minder uren aan hun bedrijf (mannen gemiddeld 40 uur, vrouwen gemiddeld uur). Bovendien zijn vrouwelijke ondernemers niet productiever per gewerkte tijdseenheid; eerder minder. Ze hebben minder ervaring met het opstarten van een bedrijf en het zijn gemiddeld kleinere bedrijven. - Mannelijke ondernemers streven in eerste instantie groei na, vrouwelijke ondernemers juist continuïteit. 75% van de mannen heeft een groeidoelstelling tegenover 62% van de vrouwen. - Vrouwen beginnen een onderneming niet uit ontevredenheid; ze doen het omdat ze lekker in hun vel zitten, eigen baas willen zijn, zichzelf willen ontplooien en zorg/werk zo makkelijker denken te combineren. Helaas brengt de tijdsrestrictie met zich mee dat het moeilijker is om draagvlak voor groei te creëren. Maak fulltime werken mogelijk! Een meer gelijke verdeling van de taken binnen het huishouden helpt vrouwen de kansen die het ondernemerschap brengt, volledig te benutten. Er is geen speciaal beleid ter stimulans van het vrouwelijk ondernemerschap; dit hoeft geen probleem te zijn zolang algemeen beleid het mogelijk maakt dat vrouwen fulltime kunnen werken indien zij hiervoor kiezen. Bijvoorbeeld door betere kinderopvang mogelijk te maken. Geïnteresseerden kunnen de integrale tekst van het proefschrift downloaden op: Update 5 november

6 maxidate Marleen Verspoor: succes komt vanuit jezelf. Waar twee ogen sluiten hebben veel handen werk Iedereen kent het: (verre) familieleden die overlijden en niets geregeld blijken te hebben. Bijzonder vreemd omdat mensen een leven lang zorgen: voor elkaar, voor kinderen, ouders, buren, vrienden. En als men er niet meer is, moeten de achterblijvers het maar uitzoeken Gelukkig behoren deze toestanden met Via Verspoor tot de verleden tijd. gen: men denkt nog eens rustig na over het leven, herinnert zich oude bekenden en herstelt het contact. Voor Marleen Verspoor is dat het cadeautje van het vak. Vrouwelijk ondernemen: Het bijzondere aan mijn bedrijf is dat het gewoon is ontstaan. Het past bij me: ik heb er de juiste leeftijd, ervaring en skills voor. Ik netwerk veel, heb contacten op het juiste plekken en kies voor organische groei. Ik ervaar het in dit werk als een voordeel dat ik vrouw ben en behandel klanten zoals ik zelf behandeld wil worden. Gewoon vanuit mezelf, dat straal ik uit en dat werkt succes in de hand. Rijstebrij? Gesneden koek! Via Verspoor neemt nabestaanden, vaak overmand door emoties, op verschillende manieren de zakelijke rompslomp uit handen. Een belangrijke dienst van Via Verspoor is namelijk de coördinatie van de boedelafwikkelingen: van het opzeggen van abonnementen, het inschakelen van een veilinghuis tot het schoon opleveren van een woning. Voor de mensen zelf is het een grote rijstebrij, voor Marleen Verspoor (1956) is het gesneden koek. Een ander belangrijk product is het nabestaandendossier. In opdracht stelt Via Verspoor maatwerk dossiers (papieren en/of digitaal) samen waarin alle bank-, verzekerings- en familiezaken, abonnementen, bezittingen, codicillen, kostbaarheden of uitvaartwensen zijn geregistreerd. Deze exclusieve service bleek om uiteenlopende redenen een dienst waar velen om zaten te springen: zowel voor overbezette tweeverdieners, als senioren of alleenstaanden. Het bezit van een nabestaandendossier geeft eigenaren namelijk ontzettend veel rust. Bovendien gebeuren er vaak mooie dinwww.viaverspoor.nl Rijnlaan XN Heemstede Sinds wanneer ben je zelfstandig? Na 12 jaar afwezigheid op de arbeidsmarkt sinds januari 2004 zelfstandig ondernemer. Wat was de aanleiding? Na een leven in een orkest was ik nu klaar om dirigent te spelen: een nieuwe fase in mijn leven brak aan. Met z n hoevelen zijn jullie? Binnenkort 3 parttimers erbij. Waar ben je goed in? Organiseren, persoonlijke communicatie, projectmatig werken, mensen enthousiasmeren en netwerken. Waarin onderscheid je je van concurrenten? Ik heb geen concurrenten. Deze vorm van dienstverlening is nieuw. Wat is je belangrijkste vakprestatie? De ontwikkeling en marketing van het nabestaandendossier. Wat zou er moeten veranderen? Scheiding werk en privé moet scherper. Plannen voor de toekomst? Uitbreiden en andere vorm van dienstverlening aanbieden. Als je dit niet zou doen, wat dan wel? Ik zou congressen organiseren of een relatiebureau opzetten. Gaat er wel eens iets mis? Eerste mailing, geweldig misgegaan. Van je fouten leer je het meest. Wie doet je boekhouding? De boekhouder. Wie doet je boodschappen? Die doe ik zelf. Favoriete muziek? Bellini, Mozart, Queen, Fado en heel veel meer Boeken? Iedereen zou De Liefdesladder moeten lezen over familierelaties. Uitgaan? Opera, ballet, en filmhuisfilms. Reizen? Vroeger heel veel gezien omdat ik bij de KLM heb gewerkt. Binnenkort misschien met de kinderen (twee dochters van 15 en 16 en zoon van 11 jaar oud) naar het Verre Oosten. Netwerk? VVNA, Vrouw in Bedrijf en Business to Business (regio Heemstede) Speciale aanbieding? Op het Nabestaandendossier ontvangen leden 10% korting. 6 Update 5 november 2005

7 Internationeel gezien VNO-NCW stimuleert het ondernemerschap. Voorzitter Bernard Wientjes kan het niet vaak genoeg herhalen: Alleen via het ondernemerschap kun je economische groei realiseren: iedere ondernemer die zich vestigt, een nieuw product of dienst creëert en al dan niet personeel in dienst neemt, geeft de economie een impuls. Dat is de boodschap die we constant uitdragen, ook naar de politiek. We wijzen continu op het feit dat groei bij ondernemers vandaan komt. De promotie en bescherming van het ondernemerschap is onze core business. Bernard Wientjes over vrouwelijke ondernemers: Nederland is bezig met een inhaalmanoeuvre Ondernemersgen Vrouwen zijn voor ons een belangrijke doelgroep. Het ondernemersgen is volgens mij eerlijk verdeeld over zowel mannen als vrouwen: dus zolang er minder vrouwelijke ondernemers zijn dan mannelijke, vormt deze groep een reserve van potentiële ondernemers. Het feit dat er minder vrouwelijke ondernemers zijn, duidt erop dat de omstandigheden verbetering behoeven. Zoals bijvoorbeeld de mentaliteit: een vader die meer dan fulltime werkt, oogst waardering. Een moeder niet. Dat is in Engeland, Frankrijk of Scandinavië duidelijk anders. Ook praktische ondersteuning in de vorm van verbeterde kinderopvang, verdient al jarenlang onze volle aandacht. De motie van Van Aartsen om de scholen open te stellen steunen we volledig. Het kabinet heeft inmiddels 200 miljoen euro beschikbaar gesteld om het probleem nu structureel aan te pakken. Creativiteit Ondernemen is leuk! is een belangrijk credo bij de promotie van het ondernemerschap. Veel te lang kozen mensen met ambities automatisch voor de veiligheid van een vaste baan omdat ondernemen te risicovol zou zijn. Dat is jammer want de uitdagingen en ontplooiingsmogelijkheden die het ondernemerschap biedt, verdwenen op de achtergrond. We benadruk- ken daarom de positieve kanten van het ondernemerschap. Ondernemen is een vorm van kunst: het vereist creativiteit; je ziet (en realiseert) dingen die anderen niet zien. Als VNO-NCW zijn we daarom blij met het enorme enthousiasme en het plezier dat de onderneemsters van de Federatie Zakenvrouwen uitstralen. Ondernemersnetwerken zijn een wezenlijke bron van inspiratie voor de deelnemers. Netwerkbijeenkomsten hebben mij in mijn ondernemersjaren altijd bijzonder veel energie en inspiratie opgeleverd. Inhaalmanoeuvre Ik ben optimistisch over de positie van vrouwelijke ondernemers. Nederland is met een inhaalmanoeuvre bezig; heel lang heeft Nederland voorop gelopen. In de 17e eeuw waren veel van de (grote) ondernemers vrouw. In ons Dagelijks Bestuur, waar de gemiddelde leeftijd iets hoger ligt, heeft een vrouw zitting. Daarentegen is de helft van de leden bij onze club Jong Management vrouw. Het komt wel. Het gaat om het creëren van de juiste omstandigheden. En aangezien noch de Federatie Zakenvrouwen, noch het VNO-NCW hun mening onder stoelen of banken steken, zal de samenwerking zeker tot resultaat leiden! mr. Bernard Wientjes, voorzitter vereniging VNO-NCW Handelsmissie Yente naar Zuid-Afrika, maart 2006 Yente organiseert samen met de Kamer van Koophandel voor Zuid-Afrika (Sanec) van 24 maart tot 1 april 2006 een handelsmissie naar Zuid-Afrika voor vrouwelijke MKB-ondernemers. De deelneemsters kunnen directe zakelijke contacten te leggen en het programma is ook gericht op het ondersteunen van netwerken en vrouwelijke ondernemers in Zuid-Afrika. De deelneemsters zulllen verblijven in Pilanesberg National Park, in Johannesburg en in Kaapstad. Op het programma staan onder meer matchingsgesprekken, een groepsprogramma, ontvangst in de Nederlandse Ambassade, netwerkbijeenkomsten met workshops en presentaties. Er is ook tijd vrijgemaakt voor een safari en een bezoekje aan een wine-estate. Met alle missieleden vinden vooraf intakegesprekken plaats. Sanec legt vervolgens contacten en organiseert de ontmoetingen in Zuid-Afrika. Voor onderneemsters die nog geen concrete invulling voor ogen hebben, maar toch willen deelnemen, wordt een inhoudelijk, zakelijk en cultureel groepsprogramma samengesteld. Enkele weken voor vertrek vindt een voorbereidingsbijeenkomst plaats. Deelnemen! De kosten voor deelname bedragen rond de u (inclusief vluchten en hotels), afhankelijk van de te ontvangen subsidies. Medio november wordt de definitieve prijs bekend. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via gaarne met vermelding van branche. Update 5 november

8 Netwerken presenteren zich Meer werkgelegenheid door netwerken GAIA is het netwerk voor vrouwelijke ondernemers in Noord- Brabant. Eind 2005 vieren de 70 leden het tienjarig bestaan met een feest voor (oud-)deelneemsters en introducés. Jaarlijks organiseert GAIA acht inspirerende, interactieve bijeenkomsten, workshops en lezingen. Veel deelneemsters houden hier zeer waardevolle (zakelijke) contacten aan over. Vrouwelijke ondernemers nemen vaak minder tijd om te netwerken, terwijl dit ontzettend belangrijk is: onderzoek wijst uit dat ondernemers die aangesloten zijn bij een netwerk, twee keer zoveel werkgelegenheid genereren als hun collega s die dat niet zijn. GAIA is actief pleitbezorger van samenwerking met andere netwerken. Daarom houdt GAIA twee keer per jaar bijeenkomsten met andere gemengde netwerken in Noord-Brabant. De landelijke samenwerking in de Federatie Zakenvrouwen vindt plaats om uitwisseling met een grotere groep ondernemers tot stand te brengen, om de ondernemersbelangen op landelijk niveau te behartigen en het vrouwelijk ondernemen te promoten. Platform voor gelijkgestemden Zwarte ZakenVrouwen Nederland, ZZVN is in januari 2004 opgericht om zwarte zakenvrouwen op de kaart te zetten in de Nederlandse samenleving. Bovendien biedt het de leden een platform van gelijkgestemden. Als onderdeel van de European Federation Black Woman Business Owners (EFBWBO) is de ZZVN al ruim acht jaar actief in Nederland. Met een netwerkbestand van meer dan leden willen de ZZVN en de EFBWBO niet alleen landelijk maar ook op Europees niveau zwarte zakenvrouwen organiseren met als doel kennisuitwisseling en economische groei. De ZZVN gelooft in de kracht van vermenigvuldiging: reden waarom aansluiting met de Federatie Zakenvrouwen is gezocht. Samen sta je sterk. Zwarte Zakenvrouw en Manager 2005 De jaarlijkse zwarte zakenvrouwverkiezing is een van de hoogtepunten van de ZZVN. Met de prijs die dit jaar voor de negende keer wordt uitgereikt, wil de ZZVN duidelijk maken dat het ondernemerschap economische zelfstandigheid vergroot. Op 8 oktober jl. riep staatssecretaris Karien van Gennip in het Okura Hotel te Amsterdam Mavis Carrilho uit tot Zwarte Zakenvrouw Nederland De heer Cohen was als burgemeester van Amsterdam gastheer van het evenement. Foto v.l.n.r., boven: Aaltje Meijer, Hilda Eering, Joes Bink, Marjo de Leng, onder: Ina Oostrom, Marianne Brouwers Florangel Maritza Russel, voorzitter. Directeur eigenaar en uitgever van Marrein Publications bv Deelnemende netwerken Entre Femmes Entre Jeunes EVON EWI GAIA NOV SVE UVON Brabant-Zeeland UVON Gelderland UVON IJssel-Vecht UVON Internationaal UVON Limburg UVON Noord UVON Utrecht (voorlopig) UVON Zuid-Holland ViB Haarlem Vice Versa Groot Amsterdamwww.viceversa-amsterdam.nl vnz&o ZZVN Levensloop bij de Rabobank Per 1 januari 2006 gaat de veelbesproken Levensloopregeling in. De regeling biedt werknemers de kans te sparen voor bijvoorbeeld ouderschapsverlof, een sabbatical of vervroegd pensioen. Iedere werknemer mag zelf kiezen waar hij een levenslooprekening opent. Deze keuzevrijheid kan werkgevers confronteren met een veelvoud aan levensloopregelingen bij verschillende financiële instellingen. Reden genoeg om met Rabobank LevensloopSparen de Levensloopregeling collectief te regelen. Werknemers kunnen via de werkgever elke maand een percentage (maximaal 12%) van hun brutosalaris inleggen. De hoogte van het bedrag bepalen ze zelf. De werkgever stort dit bedrag op een speciale spaarrekening. Over de inleg betalen werknemers geen belasting, dit gebeurt bij het opnemen van het verlof. Op het spaarbedrag voor de Levensloopregeling moeten overigens wel sociale premies ingehouden worden. Rabo LevensloopSparen is een gecombineerd spaar- en beleggingsproduct. Werknemers kunnen kiezen tussen sparen en/of beleggen. En met Rabo LevensloopSparen profiteren zij van een aantrekkelijke extra rente van 0,2%. Bovenop de variabele rente van 3.5% en 0.5% bonusrente 2006 bedraagt de rente dan in totaal 4.2%. Reden genoeg om te kiezen voor één deskundig en professioneel aanspreekpunt: de Rabobank. Landelijk Service Bureau T teksten Muriel Hooft, HooftZakelijk, T redactie Ineke Ooms, Federatie Zakenvrouwen, T ontwerp Anky Neut, CARTA, T printwerk Multicopy Nederland, 8 Update 5 november 2005

d a t e 6 opnieuw rode draad in politiek debat Politieke Middag Maatschappelijke vernieuwing

d a t e 6 opnieuw rode draad in politiek debat Politieke Middag Maatschappelijke vernieuwing mei 2006u p d a t e 6 Politieke Middag Maatschappelijke vernieuwing opnieuw rode draad in politiek debat Foto: Marieke Bemelman Voor de vierde keer organiseerde de Federatie Zakenvrouwen een Politieke

Nadere informatie

Ondernemerschap. 34% van de startende ondernemers is vrouw. Vrouwen willen meer grip op de zaak houden. Je wordt geen ondernemer, GEM 2004:

Ondernemerschap. 34% van de startende ondernemers is vrouw. Vrouwen willen meer grip op de zaak houden. Je wordt geen ondernemer, GEM 2004: Magazine voor vrouwen met een hogere opleiding nummer 2 December 2005 GEM 2004: 34% van de startende ondernemers is vrouw Ingrid Verheul: Vrouwen willen meer grip op de zaak houden Carmen Breeveld: Je

Nadere informatie

p d a t e 4 Themanummer Zakenvrouw en financiën Met vrouwen meer winst Economische zelfstandigheid en pensioen Handelsmissie naar Dubai

p d a t e 4 Themanummer Zakenvrouw en financiën Met vrouwen meer winst Economische zelfstandigheid en pensioen Handelsmissie naar Dubai voor vrouwelijke ondernemers en vrouwelijke managers p d a t e 4 j u n i 2 0 0 8u Themanummer Zakenvrouw en financiën Met vrouwen meer winst Economische zelfstandigheid en pensioen Handelsmissie naar Dubai

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit.

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit. ovpn it de gemeente Pijnacker-Nootdorp september 2011 nummer 24 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 6 Van Haagen geeft antwoord 10 Geslaagde Ledendag 14 Samenwerking met

Nadere informatie

soms ook een grotere invloed op klanten. Het is dus belangrijk dat je altijd in gesprek komt met mensen.

soms ook een grotere invloed op klanten. Het is dus belangrijk dat je altijd in gesprek komt met mensen. Netwerken is niet alleen kaartjes scoren door Flore de Vries Naast netwerkbijeenkomsten, borrels en lunches moet er anno 2009 óók online genetwerkt worden. Dus Twitteren, Hyven en LinkedInnen we ons helemaal

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Verzendorganisaties: lust of last?

Verzendorganisaties: lust of last? nr 2 - bloemist mei 2015 - jaargang 18 3 Onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO 14 VBW-Bloemistencongres Het Nieuwe Ondernemen 23 Stijgende omzet in eerste kwartaal 2015 26 Veel aandacht voor verkiezing

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 06

Sociaal Jaarverslag 06 Sociaal Jaarverslag 06 Inhoudsopgave De mens centraal 3 Inleiding: de mens centraal 5 Oog voor 2006 Levensfasebewust personeelsbeleid Langer doorwerken Contractwisseling 9 Hartverwarmende zaken Lekker

Nadere informatie

Hoe werken we in de toekomst?

Hoe werken we in de toekomst? VERSLAG Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt VERSLAG VAN 4 BIJEENKOMSTEN

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, juli 2014 37 Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ DEC Liemers

Nadere informatie

GEHEIMEN van SUCCES PHIL H. KLEINGELD

GEHEIMEN van SUCCES PHIL H. KLEINGELD Wilt u uw zakelijke succes vergroten? Lees dan dit boek! Voor geen enkele ondernemer is de weg naar succes gelijk. Succes hebben is van teveel verschillende factoren afhankelijk zoals de in dit boek geprofileerde

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

ONDERNEMEN BINNEN HET MKB 3

ONDERNEMEN BINNEN HET MKB 3 DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. Nr.1/mei 2010 De facetten van een succesvolle onderneming ONDERNEMEN BINNEN

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Topvrouwen. over vrouwen aan de top. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn!

Topvrouwen. over vrouwen aan de top. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn! Vierde kwartaal 2012 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Topvrouwen over vrouwen aan de top Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn! Angéline Maas: Meer vrouwen in het management?

Nadere informatie

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA:

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA: FOCUS HAAGLANDEN jaargang 6 ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: Wij leveren maatwerk voor ondernemers HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP Afgestudeerden boeien en binden THEMA: [werk & ondernemen] WETHOUDER HENK

Nadere informatie

Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd. Bezoekers aan het woord

Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd. Bezoekers aan het woord Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd Bezoekers aan het woord Nieuwjaarsspeech van de heer Frans J.N. Kramer, voorzitter Federatie Bedrijvenverenigingen Alkmaar e.o. Wij willen u van harte

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid Franchise

dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid Franchise dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid Samen sterk staan Profiteren van knowhow, eenvoudig financieren en gezamenlijke

Nadere informatie

Belangrijke balans. Deze bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie Dagblad De Telegraaf.

Belangrijke balans. Deze bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie Dagblad De Telegraaf. Februari 2009 work life balance Voor elk wat wils Mobiel werken Belangrijke balans Arbeidsongeschiktheidverzekering Een goed evenwicht tussen werk en privé klinkt natuurlijk geweldig. Iedereen heeft echter

Nadere informatie

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Jaargang 3 - Nummer 8-2013 Start Up Quality Internetworking Het netwerk is de fundering van elk bedrijf Café Wilskracht Bestaat 20

Nadere informatie

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING Rapport in het kort Waar hebben we het over? In Nederland hebben ongeveer 120.000 mensen een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening vanwege een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet JAARGANG 6 NUMMER 4 DECEMBER 2010 M A G A Z I N E Een historisch moment Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet Ik ben gek op geld Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde

Nadere informatie

Meeting. 'Maak strategisch gebruik van social media' OR poptempel Paradiso. De dialoogfabriek Constructief ruziemaken

Meeting. 'Maak strategisch gebruik van social media' OR poptempel Paradiso. De dialoogfabriek Constructief ruziemaken Meeting 16 Een uitgave van FNV Formaat Voorjaar 2013 De dialoogfabriek Constructief ruziemaken Rechtspraak Reorganisatie en medezeggenschap TOPcollege Over de macht van aandeelhouders OR poptempel Paradiso

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

PENSIOEN EN VERZEKEREN

PENSIOEN EN VERZEKEREN PENSIOEN EN VERZEKEREN oktober 2014 Pensioen, een ingewikkelde materie? pagina 5 Niets zo veranderlijk als het pensioen pagina 6 Nieuw: minder kosten, meer pensioen! pagina 11 Gaat Witteveen III u geld

Nadere informatie