MAART 2014 ZELFVERZEKERD ONDERNEMEN. Werknemersverzekeringen in het kleinbedrijf: Trends en ontwikkelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAART 2014 ZELFVERZEKERD ONDERNEMEN. Werknemersverzekeringen in het kleinbedrijf: Trends en ontwikkelingen"

Transcriptie

1 MAART 2014 ZELFVERZEKERD ONDERNEMEN Werknemersverzekeringen in het kleinbedrijf: Trends en ontwikkelingen

2 Het Nederlandse kleinbedrijf is sterk onderverzekerd. Ruim 40% van de ondernemingen is bijvoorbeeld niet verzekerd tegen de gevolgen van ziekteverzuim.

3 1 ZELFVERZEKERD ONDERNEMEN WERKNEMERSVERZEKERINGEN IN HET KLEINBEDRIJF: ONLINE TRENDS EN ONTWIKKELINGEN HET ONDERZOEK INLEIDING Het kleinbedrijf is in Nederland een van de grootste aanjagers van werkgelegenheid en hiermee een belangrijke afnemer van werknemersverzekeringen. Het gros van het Nederlandse kleinbedrijf is sterk onderverzekerd. Ruim 40 procent van het kleinbedrijf neemt de gok zich niet te verzekeren tegen ziekteverzuim en is dit in de toekomst ook niet van plan. Ook dekt een groot deel van de kleine bedrijven zich niet in tegen de risico s van arbeidsongeschiktheid of ongevallen. Onderverzekerd zijn brengt een aanzienlijk financieel risico met zich mee voor werkgever en werknemer. De zorgplicht van werkgevers gaat veel verder dan de veiligheid van de werknemers op de werkvloer. In opdracht van Mercer Direct is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de trends, ontwikkelingen en participatie op het gebied van werknemersverzekeringen binnen het Nederlandse kleinbedrijf. Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat bij het afsluiten van een werknemersverzekering prijs, kwaliteit en transparantie belangrijke aspecten zijn. Kleine ondernemers geven er de voorkeur aan om volledig inzicht te hebben in het verzekeringsbeheer. Zij schakelen bij voorkeur een expert in voor advies en ondersteuning. Traditioneel wordt veel gebruik gemaakt van een adviseur of tussenpersoon bij het afsluiten en beheer van een verzekeringsportfolio. Een belangrijke trend is de groeiende interesse voor de online verzekeringsportal waarmee zelfstandig verzekeren binnen handbereik komt voor het kleinbedrijf. Uit het onderzoek blijkt dat het afsluiten van een werknemersverzekering via een online portal concreet voordeel biedt ten opzichte van het traditioneel verzekeren via een tussenpersoon of adviseur: Transparante tarieven Eenvoudig en zelfstandig beheer Scherpe prijs door collectief inkopen 24/7 toegang 3

4 Aantal werknemers 60% Directeur 28% Eigenaar 66% HR Manager 2% Anders 4% HET ONDERZOEK Mercer Direct is onderdeel van Mercer, s werelds grootste HR adviesbureau, en specialist op het gebied van werknemersverzekeringen en arbeidsvoorwaarden. Door middel van een representatief onderzoek onder decision makers binnen het Nederlandse kleinbedrijf brengt Mercer de trends en ontwikkelingen in kaart op het gebied van werknemersverzekeringen. De verschuiving naar het gebruik van internet voor oriëntatie en afsluiten van verzekeringen staat centraal in het onderzoek. De resultaten van het onderzoek geven een representatief overzicht van: Participatie werknemersverzekeringen binnen het kleinbedrijf De wijze waarop verzekeringen worden afgesloten Wensen ten aanzien van het afsluiten van verzekeringen Belangstelling voor een online verzekeringsplatform DE RESPONDENTEN Aan het marktonderzoek hebben ruim 300 geselecteerde professionals deelgenomen die binnen hun bedrijf verantwoordelijk zijn voor het afsluiten van de werknemersverzekeringen. De respondenten vormen een representatieve afspiegeling van het kleinbedrijf in Nederland op basis van het aantal werknemers en opleidingsniveau, de branche en het aantal jaren dat het bedrijf bestaat. Onderstaande grafieken bieden inzicht in de samenstelling van de respondenten: Directeur 28% Eigenaar 66% HR Manager 2% Anders 4% FUNCTIE Directeur 28% Eigenaar 66% HR Manager 2% Anders 4% Tot 20 jaar jaar 0% 7% jaar jaar 7% 16% jaar jaar 16% 35% jaar jaar 35% 32% jaar 60 jaar of ouder 32% 10% 60 jaar of ouder 10% Directeur 28% Eigenaar 66% HR Manager 2% Anders 4% Aantal jaren actief 60% Tot 20 jaar 0% Tot 20 jaar 0% jaar 7% jaar 16% jaar 35% jaar 32% 60 jaar of ouder 10% Zorg en welzi Overheid/no Industrie/tra Anders, name Financiële dienstverlening Zakelijke dienstverlening Financiële dienstverlening 7% Handel Zakelijke dienstverlening 23% Handel Onderwijs 21% Onderwijs Zorg en welzijn 2% Zorg en welzijn Overheid/non-profit 10% Overheid/non-profit Industrie/transport/bouw 2% Media Industrie/transport/bouw 9% Financiële die Media ICT 0% Zakelijke dien Anders, namelijk: ICT 5% Handel LEEFTIJD Anders, namelijk: 21% Onderwijs Media ICT Tot 20 jaar 0% jaar 7% jaar 16% jaar 35% jaar 32% 60 jaar of ouder 10% 40% 30% 20% 40% 30% 20% 10% Korter dan 1 jaar 2% 1 tot 3 jaar 10% Korter dan 1 jaar 2% 0% 3 tot 5 jaar 10% 1 tot 3 jaar 10% 1 werknemer 5 2 tot tot 10 en jaar met 21% 3 tot 5 jaar 10% 4 werknemers Meer dan 10 jaar 57% 5 tot 10 jaar 21% 5 tot en met 14 werknemers 10% 7-1. Laag opgeleid 1 werknemer 0% (LBO, MAVO, VMBO, MBO Laag opgeleid 2 tot en met 4 werknemers 60% 1 werknemer 0% 7-2. Middelbaar opgeleid 0% (LBO, MAVO, VMBO, MBO-1) 21% 5 tot en met 14 werknemers 32% 2 tot en met 4 werknemers 60% (HAVO, VWO, MBO-2/4) 7-2. Middelbaar opgeleid 15 tot en met 30 of meer 15 tot en met 29 Korter werknemers 1 tot 8% 3 jaar 3 tot 5 jaar 5 tot 10 jaar meer dan 5 tot en met 14 werknemers 32% 7-3. Hoog opgeleid 29 werknemers werknemers dan 1 jaar (HAVO, VWO, MBO-2/4) 42% 10 jaar 30 werknemers of meer 0% 15 tot en met 29 werknemers 8% (HBO/WO) 7-3. Hoog opgeleid Meer dan 10 jaar 57% 30 werknemers of meer 0% (HBO/WO) 36% 7-1. Laag op 4 Korter dan 1 jaar 2% Korter dan 1 jaar 2% 1 werknemer 10% werknemer 0% (LBO, MAVO 1 tot 3 jaar 10% 1 tot 3 jaar 10% 2 tot en met 4 werknemers 260% tot en met 4 werknemers 60% 7-2. Middelb 3 tot 5 jaar 10% 3 tot 5 jaar 10% 5 tot en met 14 werknemers 532% tot en met 14 werknemers 32% (HAVO, VWO

5 BRANCHES Financiële dienstverlening Zakelijke dienstverlening Handel Zorg en welzijn Industrie/transport/bouw Onderwijs Media ICT Anders Overheid/non-profit DE STAAT VAN VERZEKERING Uit de resultaten blijkt dat veel bedrijven slechts beperkt gebruik maken van het brede aanbod aan werknemersverzekeringen. Door betere informatieverstrekking over de zorgplicht van werkgevers en het vereenvoudigen van het afsluiten en beheren van verzekeringen kan verzekeringsparticipatie toenemen. Kennis over de juridische en financiële aspecten van het deelnemen aan een verzekering en duidelijker inzicht in de mogelijkheden om deel te nemen aan een collectief zou hier aan kunnen bijdragen. Onderstaande tabel biedt een actueel overzicht van de participatie in de 6 meest voorkomende werknemersverzekeringen. Per type verzekering het percentage kleine bedrijven dat wel en niet in een verzekering participeert. Zorgverzekering Ziekteverzuimverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering Pensioenverzekering Ongevallenverzekering 56% 53% 48% 58% 44% 47% 52% 42% Zakelijke reisverzekering 81% 19% niet wel 5

6 2 VERZEKERINGSAANBOD VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS Onderverzekerd zijn treft niet alleen de werkgever maar ook het personeel. STELSELMATIGE ONDERVERZEKERING Door stelselmatige onderverzekering riskeren de gezamenlijke kleine bedrijven een miljoenenstrop. Met name bij ziekteverzuim is de uitval van één enkele werknemer voor kleine bedrijven een enorme kostenpost. Die ene werknemer heeft dan een grote impact op het complete personeelsbestand. Bij grote bedrijven staan er meer werkende personeelsleden tegenover een ziektegeval en wordt de schade meer gespreid. Onderverzekerd zijn treft niet alleen de werkgever maar ook het personeel. Een terugtredende overheid op het gebied van inkomenszekerheid dreigt met name binnen het kleinbedrijf verstrekkende gevolgen te hebben. Waar werknemers bij grote bedrijven veelal aanspraak kunnen maken op bijvoorbeeld een goede pensioenregeling en een voordelige ziektekostenverzekering biedt het kleinbedrijf minder uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden. Om een helder inzicht te geven in de huidige situatie met betrekking tot deze onderverzekering binnen het Nederlandse kleinbedrijf is per verzekeringssoort de participatie aangegeven. Deze data is uitgesplitst per branche om een zorgvuldig en specifiek overzicht te geven. 6

7 Ja, heb ik Ja, maar inmiddels beëindigd Nee, heb ik niet ZORGVERZEKERING De zorgverzekering is een basisverzekering voor ziektekosten die wettelijk verplicht is voor alle Nederlanders. De zorgverzekering dekt noodzakelijke en op genezing gerichte zorg. Een zorgverzekering kan via een werkgever collectief worden afgesloten. Een collectieve zorgverzekering biedt werknemers een kostenvoordeel en de zekerheid van een betrouwbare dekking % Voor de werkgever zijn er weinig tot geen bijkomende kosten en vormt deelname aan een collectieve verzekering een interessante secundaire arbeidsvoorwaarde. In onderstaande tabel is per branche aangegeven welk percentage bedrijven werknemers de mogelijkheid biedt aan een zorgverzekering deel te nemen. 6% overweegt wel 94% overweegt niet Per branche het percentage kleine bedrijven dat het personeel wel en niet een collectieve zorgverzekering biedt. Financiële dienstverlening Zakelijke dienstverlening Handel Onderwijs Zorg en welzijn Overheid/ non-profit Industrie/ transport/bouw ICT 33% 33% 48% 54% 59% 56% 63% 67% 52% 37% 46% 67% 41% 67% 33% 44% Minder dan de helft van de respondenten uit het Nederlandse kleinbedrijf biedt medewerkers de mogelijkheid deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering. Anders 56% 44% niet wel 7

8 Bijna 10 procent van de kleine bedrijven heeft de ziekteverzuimverzekering recentelijk beëindigd. ZIEKTEVERZUIMVERZEKERING Een ziekteverzuimverzekering dekt het risico van de wettelijk verplichte loondoorbetaling bij ziekte van werknemers. Bij ziekte van een werknemer heeft de werkgever de verplichting om gedurende twee jaar 70% van het loon door te betalen. Ziekteverzuim kan met name in het kleinbedrijf grote financiële gevolgen hebben. Een ziekteverzuimverzekering voorziet in de loondoorbetaling van medewerkers voor een periode van 2 jaar. De kosten zijn de vaakst genoemde reden om af te zien van een verzekering voor verzuim, arbeidsongeschiktheid of ongevallen. Bedrijven zijn door de economische crisis extra op de kosten gaan letten. Daarbij is het noodzakelijk goed inzicht te hebben in financiële buffers, verzuimbeleid en risico s van onderverzekering. In onderstaande tabel is per branche aangegeven welk percentage bedrijven zich verzekerd heeft tegen ziekteverzuim. Ja, heb ik Ja, maar inmiddels beëindigd Nee, heb ik niet Per branche het percentage kleine bedrijven dat wel en niet een zieteverzuimverzekering heeft afgesloten. Financiële dienstverlening 33% 67% % Zakelijke dienstverlening 52% 48% Handel 61% 39% Onderwijs Zorg en welzijn 47% 53% 17% overweegt wel 83% overweegt niet Overheid/ non-profit Industrie/ transport/bouw 40% 60% ICT 44% 56% Anders 62% 38% niet wel 8

9 ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING Door het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt de werkgever extra financiële zekerheid aan personeel. Werknemers kunnen weliswaar aanspraak maken op een overheidsuitkering op basis van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, maar dat betekent in vrijwel alle gevallen een grote stap terug in inkomen. Met een WGA-hiaatverzekering of WIA-excedentverzekering kan een medewerker rekenen op een betere inkomenspositie in het geval van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast is er de mogelijkheid om uit te treden uit de WGA zodat de werkgever niet langer een premie betaalt aan het UWV, maar een financieel aantrekkelijkere verzekeringspremie aan een verzekeraar. Het is altijd raadzaam te onderzoeken of het financieel aantrekkelijk is om uit te treden. Hieronder per bedrijfstak het percentage bedrijven dat het personeel geen arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt. Ja, heb ik Ja, maar inmiddels beëindigd Nee, heb ik niet % 11% overweegt wel 89% overweegt niet Per branche het percentage kleine bedrijven dat het personeel wel en niet een arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt. Financiële dienstverlening Zakelijke dienstverlening Handel Onderwijs 43% 44% 51% 57% 48% 49% Slechts de helft van het Nederlandse kleinbedrijf biedt medewerkers een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Zorg en welzijn Overheid/ non-profit Industrie/ transport/bouw ICT 33% 30% 47% 53% 67% 70% Anders 59% 41% niet wel 9

10 Ja, heb ik Ja, maar inmiddels beëindigd Nee, heb ik niet % PENSIOENVERZEKERING Een pensioenverzekering kan door zowel de werkgever als een individuele werknemer worden afgesloten om te voorzien in een pensioenuitkering als aanvulling op de AOW-uitkering. Een aanvullende pensioenverzekering biedt de zekerheid van een vast inkomen om onbezorgd van de toekomst te genieten. Veel werkgevers bieden werknemers een pensioenverkering aan als aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Een collectief pensioenfonds biedt voordeel voor de werknemer en is na salaris een van de best gewaardeerde arbeidsvoorwaarden. Hieronder per bedrijfstak het percentage bedrijven dat het personeel geen pensioenverzekering biedt. 13% overweegt wel 87% overweegt niet Slechts de helft van het Nederlandse kleinbedrijf biedt medewerkers een pensioenregeling. Per branche het percentage kleine bedrijven dat het personeel wel en niet een pensioenverzekering biedt. Financiële dienstverlening Zakelijke dienstverlening Handel 48% 48% 55% 52% 45% 52% Onderwijs 34% 66% Zorg en welzijn 53% 47% Overheid/ non-profit Industrie/ transport/bouw ICT 33% 41% 38% 67% 59% 62% Anders 54% 46% niet wel 10

11 ONGEVALLENVERZEKERING Een ongevallenverzekering dekt de financiële risico s af die het gevolg zijn van een ongeval. Werkgevers hebben de plicht te zorgen dat werknemers veilig hun werk kunnen doen. Omdat een ongeval niet altijd uit te sluiten is kunnen wergevers hun verantwoordelijkheid nemen door een ongevallenverzekering af te sluiten. De ongevallenverzekering is voor werkgevers een financieel aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde en biedt met name in fysieke beroepsgroepen een duidelijke meerwaarde. Hieronder per bedrijfstak het percentage bedrijven dat geen ongevallen verzekering heeft. Minder dan 40% van het Nederlandse kleinbedrijf beschikt over een collectieve ongevallenverzekering. Per branche het percentage kleine bedrijven dat wel en niet een collectieve ongevallenverzekering heeft. Ja, heb ik Ja, maar inmiddels beëindigd Nee, heb ik niet Financiële dienstverlening 57% 43% Zakelijke dienstverlening 61% 39% % Handel 60% 40% Onderwijs Zorg en welzijn 62% 38% Overheid/ non-profit Industrie/ transport/bouw 17% 44% 83% 66% 6% overweegt wel 94% overweegt niet ICT 56% 44% Anders 62% 38% niet wel 11

12 Ja, heb ik Ja, maar inmiddels beëindigd Nee, heb ik niet % ZAKELIJKE REISVERZEKERING Zakelijke reizen worden vaak niet gedekt door middel van een reguliere reisverzekering. De zakelijke reisverzekering biedt in dat geval uitkomst en valt onder de schadeverzekeringen. Een zakelijke reisverzekering biedt dekking tijdens bedrijfswerkzaamheden in Nederland en in het buitenland. Een ander voordeel in vergelijking met een standaard reisverzekering is dat een zakelijke reisverzekering een hogere dekking biedt bij diefstal, verlies of schade van bagage. In onderstaande tabel is per branche aangegeven welk percentage bedrijven een zakelijke reisverzekering afgesloten heeft. 7% overweegt wel 93% overweegt niet Minder dan 20% van van de werkgevers in het Nederlandse kleinbedrijf beschikt over een zakelijke reisverzekering. Per branche het percentage kleine bedrijven dat wel of geen zakelijke reisverzekring voor het personeel heeft afgesloten. Financiële dienstverlening Zakelijke dienstverlening Handel Onderwijs 76% 72% 84% 24% 28% 16% 100% Zorg en welzijn Overheid/ non-profit Industrie/ transport/bouw ICT Anders 88% 83% 89% 75% 85% 12% 17% 11% 25% 15% niet wel 12

13 VERZEKERINGSPARTICIPATIE PER LEEFTIJDSCATEGORIE Daarnaast is onderzocht of er een trend te herkennen is in de participatie van de verschillende verzekeringsvormen per leeftijdscategorie. Opvallend is dat de jongste groep ondernemers beduidend beter verzekerd blijkt dan de oudere leeftijdscategorieën. Voor bijna elke verzekering geldt de hoogste verzekeringsparticipatie voor de groep ondernemers tussen de jaar. De pensioenverzekering is hierbij een uitzondering, bij deze vorm is logischerwijs de oudste leeftijdsgroep het meest verzekerd. In onderstaande grafiek is per verzekeringsvorm weergegeven hoeveel ondernemers geen verzekering hebben afgesloten. Percentages bedrijven die niet in een verzekeringsvorm participeren, uitgesplitst naar leeftijd van de respondent. Geen zorgverzekering jaar 38% jaar jaar jaar 60 jaar en ouder 60% 64% 54% 48% Geen collectieve ongevallenverzekering jaar 39% jaar 64% jaar 61% jaar 59% 60 jaar en ouder 48% Geen ziekteverzuimverzekering jaar 29% jaar 52% jaar 55% jaar 60 jaar en ouder 55% Geen zakelijke reisverzekering jaar 57% jaar jaar jaar 60 jaar en ouder 82% 84% 84% 79% Geen arbeidsongeschiktheidsverzekering jaar 29% jaar 52% jaar 48% jaar 51% 60 jaar en ouder 42% Geen ziektewet/eigenrisicodragerschap jaar 43% jaar 68% jaar 78% jaar 74% 60 jaar en ouder 79% Geen pensioenverzekering jaar jaar jaar jaar 60 jaar en ouder 27% 48% 56% 13

14 3 HET AFSLUITEN VAN VERZEKERINGEN Bij het bepalen van het verzekeringsaanbod wordt binnen het kleinbedrijf veel waarde gehecht aan kwaliteit, prijs en gemak. Daarnaast wordt de expertise van een tussenpersoon of adviseur goed gewaardeerd, maar wordt de uiteindelijke beslissing intern genomen. Het inwinnen van informatie wordt als zeer belangrijk ervaren in de besluitvorming en het advies van een expert speelt nog steeds een grote rol alhoewel deze rol de laatste jaren afgenomen is en online informatie vergaring sterk in opkomst is. Een eenvoudig afsluitbaar en overzichtelijk portfolio zal de drempel voor verzekeringsparticipatie binnen het kleinbedrijf verlagen. De persoon die als meest belangrijk wordt beschouwd in het proces van oriënteren, vergelijken en afsluiten van verzekeringen. ORIËNTEREN ORIËNTEREN respondent respondent een werknemer een (externe) expert niet van toepassing een (externe) expert VERGELIJKEN VERGELIJKEN respondent respondent een werknemer een (externe) expert niet van toepassing een (externe) expert AFSLUITEN AFSLUITEN respondent respondent een werknemer een (externe) expert een (externe) expert een werknemer niet van toepassing een werknemer niet van toepassing een werknemer 14

15 INFORMATIEBRONNEN De meest genoemde informatiebronnen voor de oriëntatie en besluitvorming rondom verzekeringen zijn een tussenpersoon of adviseur, vakliteratuur en brochures. Ook het internet speelt door middel van het raadplegen van vergelijkingssites en blogs een belangrijkere rol. Veelal wordt er een combinatie van on- en offline informatiebronnen ingezet bij de oriëntatie naar verzekeringen. Per informatiebron het percentage respondenten dat heeft aangegeven deze te gebruiken bij de oriëntatie naar (een) werknemersverzekering(en). Product/prijsvergelijkingswebsites 34% Blogs of reviews van consumenten Brochures of catalogi (vak) Literatuur Tussenpersoon of verzekeringsadviseur Mond tot mond reclame Radio en TV Anders 8% 10% 12% 3% 9% 24% 66% Veelal wordt er een combinatie van on- en offline informatiebronnen ingezet bij de oriëntatie naar verzekeringen. GOEDE PRIJS, TRANSPARANTIE EN SERVICE In het keuzeproces wordt veel waarde gehecht aan een transparantie over de prijs-kwaliteit verhouding. Een ander belangrijk aspect van het afsluiten van verzekeren heeft betrekking op efficiëntie, gemak en service. Ruim 25% van de respondenten geeft aan een voorkeur te hebben voor het inschakelen van één centrale verzekeringsaanbieder. TUSSENPERSOON OF ONLINE Voor het afsluiten van verzekeringen wordt veel gebruik gemaakt van de expertise van een externe tussenpersoon of adviseur. Daarnaast is de opkomst van online verzekeringen sterk zichtbaar. Dit sluit aan op de gewenste mate van zelfstandigheid in het keuzeproces van de werkgever waarbij op een zelfgekozen moment op basis van overzichtelijke informatie een afweging kan worden gemaakt. De verwachting is dat deze trend zich de komende jaren zal doorzetten en dat het online afsluiten van verzekeringen toeneemt. 15

16 De wijze van verzekeringen afsluiten per verzekeringsvorm. 90% 80% 70% 60% 40% 30% 20% online Persoonlijk met tussenpersoon of adviseur Anders 10% 0% Zorgverzekering Ziekteverzuimverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering Pensioenverzekering Collectieve ongevallenverzekering Zakelijke reisverzekering Ziektewet/eigenrisicodragerschap JONGERE ONDERNEMERS KIEZEN VAKER ONLINE De nieuwe generatie ondernemers maakt meer gebruik van online mogelijkheden om verzekeringen af te sluiten. Hoe hoger de leeftijdscategorie hoe lager het percentage verzekeringen dat online wordt afgesloten. Opvallend is dat de respondenten van 60 jaar of ouder juist weer meer online verzekeringen afsluiten dan de veertigers en vijftigers. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat dit een online onderzoek is geweest. Per leeftijdsgroep het percentage verzekeringen dat online wordt afgesloten. 40% 30% online afluiten verzekering 20% 10% 0% jaar jaar jaar jaar 60 jaar of ouder 16

17 4 NAAR EEN ONLINE PLATFORM ONLINE VERZEKERINGEN BEHEREN In reactie op de trends en ontwikkelingen binnen het keinbedrijf biedt Mercer sinds kort een online portal voor verzekeringsbeheer waarmee concreet wordt ingespeeld op de behoefte. Door een transparant inzicht in poliswaarden en kosten biedt de portal een concreet overzicht van de mogelijkheden en voorwaarde voor ieder type ondernemer. Binnen een online portal is het van belang dat werkgevers hun werknemersverzekeringen kunnen afsluiten, beheren en de inhoud kunnen communiceren met de medewerkers. In de portal van Mercer Direct is per werknemersverzekering de beste keuze uit de markt opgenomen en krijgt de werkgever enkel de beste optie voorgelegd. Mercer Direct richt zich specifiek op het kleinbedrijf en is ontwikkelend voor ondernemingen tot 30 medewerkers. Er wordt als collecief ingekocht waardoor er scherpe kortingen kunnen worden bedongen. Mercer Direct ontvangt geen provisie van de verzekeraars. Er is dus sprake van een objectief en onafhankelijk aanbod. Participanten betalen een van te voren gecommuniceerde vergoeding. 17

18 OVERGANG NAAR EEN ONLINE PLATFORM De helft van de respondenten geeft aan het niet onwaarschijnlijk te vinden om, op basis van de gedeelde informatie, een online verzekeringsportal te gaan gebruiken voor het afsluiten van werknemersverzekeringen. Ondanks de huidige lage verzekeringsparticipatie binnen het Nederlandse kleinbedrijf creëert een online platform goede mogelijkheden om werknemersverzekeringen beter bereikbaar te maken. Door middel van transparantie en overzichtelijke informatieverstrekking wordt een uitbreiding van het bestaande verzekeringsportfolio voor veel ondernemingen een serieuze overweging. Op deze manier kan op toegankelijke en eenvoudige wijze risico verminderd worden en kan er beter voldaan worden aan de zorgplicht. EIGENSCHAPPEN VAN EEN ONLINE PLATFORM Het online platform beschikt over een aantal eigenschappen die bij de traditionele manier van verzekeringen afsluiten niet bestaan. Deze worden goed gewaardeerd door de respondenten. Gezien de lage participatie in werknemersverzekeringen is het opvallend dat gebruik van het platform voor van de respondenten een interessante optie is. 18

19 Het online platform beschikt over een aantal eigenschappen die bij de traditionele manier van verzekeringen afsluiten niet bestaan. Deze worden goed gewaardeerd door de respondenten. 1. Online afsluiten van werknemersverzekeringen 2. Kiezen voor het beste product 3. Centraal aanspreekpunt 4. Uitgebreide online informatie 5. Belangenbehartiging bij schade of geschil 6. Scherpe prijs door collectief inkopen 7. Vaste kosten 8. Transparantie tarieven 9. Online beheer 19

20 1 2 3 ONLINE AFSLUITEN VAN WERKNEMERSVERZEKERINGEN Meer dan 70% van de ondervraagden sluit verzekeringen momenteel offline of via tussenpersonen af. Bijna de helft van de respondenten (ca. 40%) geeft echter aan interesse te hebben voor het online afsluiten van verzekeringen. De verwachting is dat in 2014 meer kleine bedrijven de overstap maken naar een overkoepelende online portal voor de werknemersverzekeringen. Met name bij jonge ondernemers (20-29) is de interesse in online verzekeren groot (35%). KIEZEN VOOR HET BESTE PRODUCT Met 33% geeft een aanzienlijk deel van de respondenten aan dat gedurende het keuzeproces online informatie wordt ingewonnen bij onder andere vergelijkingssites en blogs. Uit onderzoek* is gebleken dat vergelijkingssites van zorgverzekeringen premies van collectieve verzekeringen niet meenemen in hun aanbod, terwijl die fors lager liggen. Werkgeverscollectieven bieden over het algemeen een betere prijskwaliteitverhouding dan polissen die worden aangeboden door vergelijkingssites. CENTRAAL AANSPREEKPUNT Wie voorheen zelf online werknemersverzekeringen afsloot kreeg al snel te maken met meerdere verzekeraars of aanbieders. Dit kan leiden tot een onoverzichtelijke en bewerkelijke organisatie van de verzekeringsportefeuille en een onnodig ingewikkelde administratie. Een online platform combineert alle verschillende polissen binnen een portefeuille waardoor de werkgever met een centraal aanspreekpunt te maken heeft. Dit leidt tot een eenvoudig, 24/7 toegankelijk en actueel overzicht van de verzekeringspositie van het bedrijf. Deze eigenschap van de online verzekeringsportal wordt door ruim 80% van de ondervraagden als positief tot zeer positief ervaren ten opzichte van de traditionele, offline en gefragmenteerde verzekeringsaanbieder. 4 UITGEBREIDE ONLINE INFORMATIE Uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid, namelijk 65%, van de verantwoordelijken binnen het kleinbedrijf, zich graag zelf oriënteren en zelf beslissingen willen nemen als het aankomt op het afsluiten van verzekeringen. De mogelijkheid om 24/7 toegang te hebben tot informatie sluit hier naadloos op aan en wordt door een ruime meerderheid van de respondenten zeer interessant gevonden. De eigenschappen van een online verzekeringsplatform worden goed gewaardeerd door de respondenten. *zie: 20

21 BELANGENBEHARTIGING BIJ SCHADE OF GESCHIL Wie zelf bij een verzekeringsmaatschappij een verzekering afsluit moet bij schade of geschillen de eigen belangen behartigen. Bij een portal heeft de verzekerde het voordeel dat de tussenpartij niet de verzekeringsmaatschappij is. Zo doende wordt de verzekerde niet van het kastje naar muur gestuurd, maar biedt het plaform één aanspreekpunt welke voor de diverse verzekeringen de belangen behartigd. De verzekeringen binnen de portal zijn aanvullend aan elkaar en verzekerde belandt nooit tussen wal en schip. 58% beschouwt dit als nuttig. SCHERPE PRIJS DOOR COLLECTIEF INKOPEN Bij het afsluiten van verzekeringen vormt prijsstelling voor meer dan 60% van het Nederlandse kleinbedrijf een belangrijk aspect. Omdat het online platform voor veel kleine bedrijven tegelijk inkoopt bij de verzekeringsmaatschappijen worden er bijzonder gunstige tarieven en voorwaarden bedongen. Door middel van deze collectieve inkoop komt een kleinbedrijf dat deelneemt aan de online verzekeringsportal in een positie die voorheen uitsluitend voor grote bedrijven bereikbaar was. VASTE KOSTEN De klanten van het online platform betalen een vast bedrag per jaar ongeacht het aantal verzekeringen of het aantal mutaties. De prijs is uitsluitend gebaseerd op het aantal deelnemende werknemers. Op die manier zijn de administratiekosten voor de werknemersverzekeringen inzichtelijk, een meerwaarde van de online portal die door die door de helft van de respondenten goed wordt gewaardeerd. TRANSPARANTIE TARIEVEN Deelnemers aan Mercer Direct betalen een vaste vergoeding voor het gebruik van het platform. Over de premies voor de verzekeringen wordt geen commissie berekend. Er zijn geen verborgen kosten en de verzekerden weten precies waar ze voor betalen op basis van transparante tarieven, met 49% wederom een hoog gewaardeerde eigenschap van de online portal voor respondenten uit het Nederlandse kleinbedrijf. ONLINE BEHEER Het online systeem biedt deelnemers de mogelijkheid alle verzekeringen binnen het portfolio zelf te organiseren. Mutaties kunnen gemakkelijk en zonder extra kosten worden doorgevoerd en er is op ieder gewenst moment actueel inzicht in de lopende verzekeringen. Bijna de helft van de deelnemers aan dit onderzoek vindt deze mate van zelfstandigheid interessant tot zeer interessant

22 5 ZELFVERZEKERD ONDERNEMEN HEEFT DE TOEKOMST TOT SLOT Op basis van het respondentenonderzoek kan worden gesteld dat decision makers binnen het Nederlandse kleinbedrijf: prijsbewust zijn kiezen voor transparantie en kwaliteit zelfstandig het verzekeringspakket invullen zich goed laat informeren door externe experts steeds vaker gebruik maken internet bij het afsluiten van verzekeringen de voorkeur geven aan eenvoudig en persoonlijk verzekeringsbeheer Uit het onderzoek komt naar voren dat het Nederlands kleinbedrijf sterk onderverzekerd is, wat de nodige risico s met zich mee brengt. De sectoren onderwijs en overheid/non-profit zijn het beste verzekerd in vergelijking tot de andere bedrijfstakken. Dit geldt vooral op het gebied van zorg-, pensioen-, ongevallen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De sector industrie/ transport/bouw sluit hier redelijk goed bij aan, maar blijft achter in het aanbod van zorgverzekeringen. Daarnaast is er een trend te herkennen binnen bedrijfstakken met meer hoog opgeleide werknemers zoals de financiële- en zakelijke dienstverlening, handel en ICT. Deze blijven achter wat betreft arbeidsongeschiktheids- en ongevallenverzekeringen, waarschijnlijk komt dit doordat het risico in deze bedrijfstakken lager wordt ingeschat. Opvallend is dat de groep financiële dienstverlening het hoogste percentage ziekteverzuimverzekeringen kent. 22

Brancheorganisaties en koepels. Trends en ontwikkelingen

Brancheorganisaties en koepels. Trends en ontwikkelingen Brancheorganisaties en koepels Trends en ontwikkelingen Introductie In Nederland zijn van oorsprong vele tientallen koepels en verenigingen actief. Zij zetten zich in voor de belangen van organisaties

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten De informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg februari

Nadere informatie

Marktonderzoek Inkomensverzekeringen

Marktonderzoek Inkomensverzekeringen Marktonderzoek Inkomensverzekeringen Inhoudsopgave Inleiding Toelichting wetgeving Verzekeringsvormen Marktonderzoek Inkomensverzekeringen Voordelen Inkomensverzekeringen Conclusie Mercer De wijze waarop

Nadere informatie

Ziektekosten en arbeidsongeschiktheid bij emigratie en werken in het buitenland

Ziektekosten en arbeidsongeschiktheid bij emigratie en werken in het buitenland Expatverzekering.nl Ziektekosten en arbeidsongeschiktheid bij emigratie en werken in het buitenland Voor: expats bedrijven emigranten gepensioneerden Voor vragen en advies: Telefoon: +31 (0)88-3214563

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. De rol van collectiviteiten in het zorgstelsel

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. De rol van collectiviteiten in het zorgstelsel Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. De rol van collectiviteiten in het zorgstelsel Drs. M.P.J. van der Maat Dr. J.D. de Jong U vindt dit rapport

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2015 Betreft Transparantie zorgverzekeraars

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2015 Betreft Transparantie zorgverzekeraars > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Het Tandarts Support. AOV Arrangement

Het Tandarts Support. AOV Arrangement Het Tandarts Support AOV Arrangement Informatie over Collectieve Arrangement arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) van Tandarts Support 1. Inleiding; 2. De wet regelt voor u als tandarts niets; 3. Is

Nadere informatie

SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN

SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN Onderzoek onder MKB bedrijven (1-99 werknemers) GfK 2015 Januari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten A. Zakelijke schademarkt

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Amsterdam, december 2011 1 Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit

Nadere informatie

Nieuw ontwerp sociaal beleid

Nieuw ontwerp sociaal beleid Nieuw ontwerp sociaal beleid Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van AWVN Nieuw ontwerp sociaal beleid Beoordeling van AWVN voorstel voor een basisregeling voor werkenden Lucy Kok Barbara Baarsma Arjan

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen augstus 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het mei van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

De waarde van financieel advies. Onderzoek Adviesbureau Fred de Jong, uitgevoerd in opdracht van

De waarde van financieel advies. Onderzoek Adviesbureau Fred de Jong, uitgevoerd in opdracht van De waarde van financieel advies Onderzoek Adviesbureau Fred de Jong, uitgevoerd in opdracht van Nowadays people know the price of everything and the value of nothing. Oscar Wilde De waarde van financieel

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Marktonderzoek Zakelijke reisverzekering

Marktonderzoek Zakelijke reisverzekering Marktonderzoek Zakelijke reisverzekering Inhoudsopgave Inleiding Algemeen De Zakelijke reisverzekering Marktonderzoek Zakelijke reisverzekering Voordelen Zakelijke reisverzekering Conclusie Mercer De wijze

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Energieprijsvergelijkers 2010

Energieprijsvergelijkers 2010 Energieprijsvergelijkers 2010 Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas Den Haag, INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING...2 1.1. Aanpak...2 1.2. Resultaten onderzoek...2 1.3.

Nadere informatie

Onderzoek advieskwaliteit. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor zelfstandigen

Onderzoek advieskwaliteit. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor zelfstandigen Onderzoek advieskwaliteit Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen April 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding kwaliteitsonderzoek 3 Introductie en leeswijzer 3 Hoofdconclusies van het onderzoek

Nadere informatie

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl FNV-Pensioenvisie oktober 2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD GIJS VAN DIJK 2 EEN GOED PENSIOEN VOOR IEDEREEN. GEEN PECH-

Nadere informatie

Zelfbewust een Zelfstandige Positie

Zelfbewust een Zelfstandige Positie Zelfbewust een Zelfstandige Positie Economische zelfstandigheid van zzp'ers: resultaten zzp-panel meting I van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc. drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, november 2011

Nadere informatie

Hoe denken zelfstandigen over een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Hoe denken zelfstandigen over een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Hoe denken zelfstandigen over een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Rapportage Kenmerk: 20107 Juni 2015 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Conclusies 5 Resultaten Huidige voorziening 7 Verplichtstelling

Nadere informatie

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Informatie over: Verzuimverzekering, WIA-aanvullingsverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering Inhoud 1. Inleiding. 4 2. Het wettelijk kader

Nadere informatie