350 deelnemers aan EIM-onderzoek toekomst foodretail. Presentatie resultaten 24 januari

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "350 deelnemers aan EIM-onderzoek toekomst foodretail. Presentatie resultaten 24 januari"

Transcriptie

1 24 december ste jaargang nr.12 Nieuws Cao voor het Levensmiddelenbedrijf Nieuwe cao afgesloten Loonschalen nu beschikbaar Maandag 12 december is de nieuwe Cao voor het levensmiddelenbedrijf en de VGL Cao afgesloten. Inmiddels hebben wij u daar zowel per brief als per mail over geïnformeerd. De cao kent een looptijd van 1 april 2011 tot 1 april Nog even de afspraken over de loonsverhogingen op een rij: Beloning Alle lonen en loonschalen worden verhoogd: Per 1 oktober 2011 (periodeloon 10 oktober 2011) met 1,8%* Per 1 augustus 2012 (periodeloon 16 juli 2012) met 2,0% * Hiervan is 1,7% al eenzijdig door werkgevers toegekend en wordt hiermee verrekend. Jeugdlonen De lonen en loonschalen voor werknemers jonger dan 18 jaar worden verhoogd: Per 1 januari 2012 (periodeloon 2 januari 2012) met 1,5% Per 1 januari 2013 (periodeloon 31 december 2012) met 1,5% Loonschalen Afgelopen maandag heeft u per de nieuwe loonschalen behorend bij het recente cao-akkoord ontvangen. Mocht u deze niet in uw mailbox hebben gekregen, dan kunt u contact met ons opnemen of de loonschalen downloaden op www. vacentrum.nl/loonschalen EIM onderzoek 350 deelnemers aan EIM-onderzoek toekomst foodretail Presentatie resultaten 24 januari Het onderzoek naar de toekomstscenario s leeft. Meer dan 350 ondernemers hebben aan het onderzoek deelgenomen en diverse supermarktformules beoordeeld. Ook hebben de onderzoekers gesprekken gevoerd met verschillende CEO s van commerciële organisaties. Dit heeft een aantal zeer verrassende conclusies opgeleverd. Opvallend was in sommige gevallen het verschil tussen de mening van de ondernemer en de opvattingen van de CEO s. Geïllustreerd werd dat door een uitspraak van een CEO over de voortdurende spanning tussen ondernemer en formule. In zijn ogen de spanning tussen centraal denken en decentraal uitvoeren. Succes in de formule is de beste garantie voor binding. Bent u benieuwd hoe het winkellandschap er in uitziet? Kom dan naar de nieuwjaarsbijeenkomst op 24 januari aanstaande! Dan worden de resultaten geschetst van het winkellandschap van de toekomst. Bovendien hoort u welke plaats úw supermarktformule op de ranking heeft. U kunt zich aanmelden via of via de antwoordkaart die begin deze maand aan alle leden is verzonden. Bestuur en medewerkers wensen u fijne feestagen en zien u graag op dinsdag 24 januari!

2 2 Achter de schermen Beleidszaken Het Vakcentrum staat zijn leden met raad en daad bij. Ook door belangenbehartiging op beleidsniveau. Het Vakcentrum volgt beleidsontwikkelingen op de voet en probeert deze, waar mogelijk, te sturen. Een blik achter de schermen van uw brancheorganisatie. Het Vakcentrum heeft vertegenwoordigers in tal van raden en besturen, zowel op nationaal als Europees niveau. Zij houden zich onder meer bezig met de volgende onderwerpen. Knellende regels? Laat het ons weten! De overheid heeft de ambitie uitgesproken om de regeldruk voor ondernemers te verlagen. Om dit te realiseren, roept de overheid de brancheorganisaties op om de knelpunten per sector te benoemen. Het Vakcentrum hoort graag van u welke regels u als knellend ervaart! Waar moet de overheid haar tanden in ieder geval in zetten? Stuur uw opmerkingen naar Supermarktfonds van start Op initiatief van een groep zelfstandige supermarktondernemers van verschillende formules is supermarktfonds.nl opgericht. Dit fonds biedt supermarktondernemers de mogelijkheid om te beleggen in supermarktvastgoed. Het Vakcentrum juicht het initiatief tot oprichting van supermarktfonds.nl toe. De grondgedachte van supermarktfonds.nl, het versterken van de positie van de zelfstandige ondernemer door het autonoom verwerven van onroerend goed, spreekt het Vakcentrum enorm aan. Zij wenst supermarktfonds.nl dan ook alle succes in haar toekomstige ontwikkeling! Heffingen Eind vorig jaar is het Vakcentrum door de Rechtbank Utrecht in het gelijk gesteld in de zogeheten eiprocedure. Het Vakcentrum protesteerde tegen de wijze waarop de controle plaatsvond in de winkel en de rekening voor deze controle. De Stichting Controle Bureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten (CPE) heeft hoger beroep aangetekend tegen deze uitspraak. Dit hoger beroep is behandeld op een zitting van de Raad van State op donderdag 3 november jl. De uitspraak van de Rechtbank Utrecht is volledig onderuit gehaald. Desalniettemin heeft de positieve uitspraak door de Rechtbank Utrecht een gunstige invloed gehad op de discussie over de wijze waarop in de toekomst controles moeten worden uitgevoerd. Het ziet ernaar uit dat de verplichte betaalde controle voor de meeste ondernemers zal verdwijnen. Probleem zijn de heffingen die er nog liggen. Gezien de financiële positie van de CPE is de kans zeer groot dat zij werk maakt van de inning. Tweede Kamer spreekt zich uit voor opheffen product- en bedrijfschappen Dinsdag 20 december jl. heeft de Tweede Kamer zich uitgesproken over de product- en bedrijfschappen. Een meerderheid vindt dat minister Kamp de product- en bedrijfschappen moet opheffen. De positie van de Kamer ten aanzien van pbo s (publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties) is helder. Het is echter nog onduidelijk hoe het kabinet hiermee wenst om te gaan. Begin 2012 zal waarschijnlijk in kabinetsverband nader gesproken worden over de opstelling van de Kamer. Het Vakcentrum is teleurgesteld in de houding van de Tweede Kamer. De meerwaarde van bijvoorbeeld een Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) voor de detaillist is kwantificeerbaar. Het HBD vormt tevens een uitstekend platform voor werkgevers en werknemers om samen te werken aan de ontwikkeling van de sector. Het Vakcentrum is het wel met het kabinet eens dat het stelsel van product- en bedrijfschappen gemoderniseerd en afgeslankt moet worden. Het HBD heeft op dat vlak al belangrijke slagen gemaakt. Door zich duidelijk te richten op een aantal kernthema s en heel uitdrukkelijk te kiezen voor een optimale samenwerking met de private organisaties enerzijds en de overheid anderzijds. Controleer uw voorlopige aanslag Op dit moment verstuurt de Belastingdienst de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting over Deze aanslag is gebaseerd op uw gegevens over Die kunnen, zeker voor ondernemers, nogal afwijken van die voor Verwacht u een fors lagere of wellicht hogere winst? Dan is het verstandig dit nu al te verwerken in uw voorlopige aanslag. Geef wijzigingen ook zo snel mogelijk aan de Belastingdienst door. Alleen dan voorkomt u dat u te veel of te weinig belasting betaalt. U kunt uw gegevens wijzigen met het programma Verzoek of wijziging voorlopige aanslag Dit programma kunt u downloaden vanaf de site van de Belastingdienst. Bij uw voorlopige aanslag over 2012 zit ook een brief met een wijzigingswijzer. Hierop staan enkele mogelijke situaties die ertoe leiden dat u uw voorlopige aanslag moet aanpassen. Bijvoorbeeld als uw aftrek hypotheekrente verandert, of als u naar verwachting meer of minder ziektekosten hebt dan in In uw voorlopige aanslag is nog geen rekening gehouden met wetswijzigingen die eind 2011 waarschijnlijk worden ingevoerd. Als deze wijzigingen doorgaan, kan dit ook betekenen dat u uw voorlopige aanslag moet aanpassen. Wij houden u van deze wijzigingen op de hoogte, maar u vindt meer informatie ook vanaf 1 januari 2012 op de site van de Belastingdienst.

3 Inhoudsopgave Mijlpaal Attentie Verder in deze editie Op pagina 4 een artikel over de beëindiging van de vierde arbeidsovereenkomst plus een bericht over vergoedingmogelijkheden na een overval De vaste rubriek Uit de praktijk geeft antwoord op een praktijkvraag over een zieke ex-werknemer. En Jan Storm schreef een column namens Nedvang. Zie pagina 5 Vakcentrum feliciteert... Op pagina 6 leest u waar u op moet letten bij ziekmeldingen VakcentrumNieuws sprak ZO 2 Z provinciewinnaar Niek Leussink. Op pagina 7 vindt u het interview Op pagina 8 leest u een interview met Meint Boonstra over dagafdekking Familie Albers en medewerkers met de opening van hun nieuwe Spar op woensdag 23 november in Wageningen Olaf Hermus en medewerkers met de opening van hun nieuwe C1000 op donderdag 1 december in Sneek Han Bouwens en medewerkers met de opening van hun vernieuwde Albert Heijn op woensdag 7 december in Haarlem. Nieuwe spookfacturen gesignaleerd Het houdt maar niet op! Er zijn weer twee nieuwe spookfacturen opgedoken. De eerste is van BTG BV, een nieuwe uitgave van Biz Telefoongids BV. In de kleine lettertjes op het document valt te lezen dat het in werkelijkheid om een aanbieding gaat en niet om een factuur. U hoeft dus niets te betalen. De tweede spookfactuur is van Ondernemingsportaal Nederland en heeft de vorm van een brief. In deze brief wordt u verzocht uw gegevens (zoals btw-identificatienummer) te controleren. Indien u een uitgebreide vermelding wilt op Ondernemingsportaal Nederland, wordt u verzocht om het formulier te ondertekenen en te retourneren. In werkelijkheid tekent u echter een advertentiecontract. Voorbeelden melden Heeft u ook een spooknota ontvangen? Meld dit dan via 2011 De elf gaat uit het jaartal wordt De vraag is daarmee of de gekte, die vaak geassocieerd wordt met het getal 11, ook verdwijnt. Neem nu de cao-onderhandelingen. Nog nooit hebben deze zo lang geduurd. Meer dan 11 rondes waren nodig om tot een akkoord te komen. Dit akkoord moet geplaatst worden in het huidige tijdsbeeld. Gezien de hoogte van de inflatie in de jaren 2010 en 2011, en de verwachtingen voor 2012, zijn werkgevers van mening dat de medewerkers een passend loon krijgen. Ook is in het akkoord een antwoord gevonden op de pensioenproblematiek. Werkgevers en werknemers hebben gezamenlijk hun verantwoordelijkheid genomen en een passende oplossing gevonden in de huidige, hectische pensioendiscussie. Of die oplossing ook gevonden gaat worden in de PBO-discussie, is zeer de vraag. Het is te gek voor woorden dat het parlement, in een democratie waar sociale partners oplossingen aandragen voor de modernisering van de structuur van bedrijfs- en productschappen, daar volledig aan voorbij gaat. Vergeten wordt dat het bedrijfsleven daar zelf de kosten van draagt en dat overhevelen van op de wet gebaseerde taken naar een ministerie de overheid alleen maar geld kost. Via een algemene belasting zullen de kosten dan wel weer op eenieder worden afgewenteld, maar wij prefereren toch het systeem dat je weet waarvoor je betaalt is ook het jaar waar nog net 11 formules beschikbaar zijn voor zelfstandige ondernemers. De komende jaren wordt dat minder en net als vorig jaar is er weer een groep ondernemers gekomen die niet weet of zij hun formule wel mogen behouden. De gesprekken daarover zijn in volle gang. Gelukkig zijn er goede detaillistenverenigingen die met het Vakcentrum opkomen voor het zelfstandig ondernemerschap. Het spel blijft hetzelfde, maar het is tijd voor New Balls. Ik wens u een voorspoedig 2012! mr. Patricia E.H. Hoogstraaten, RAE directeur 3 Opinie

4 4 Einde mogelijkheid vierde arbeidsovereenkomst Vakcentrum Bedrijfsadvies Vakcentrum Bedrijfsadvies Vakcentrum Bedrijfsadvies staat u met raad en daad terzijde bij problemen die u dagelijks tegenkomt in de bedrijfsvoering. Het is voor u immers onmogelijk om specialist op elk werkterrein te zijn. Daarom biedt het Vakcentrum onafhankelijk, deskundig en betaalbaar advies, op onder meer bedrijfseconomisch, juridisch en fiscaal gebied. In deze rubriek leest u voorbeelden uit de praktijk van onze adviseurs. Per 1 januari 2012 vervalt de mogelijkheid om jongeren tot 27 jaar een vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te bieden. Sinds juli 2010 was de tijdelijke crisismaatregel van kracht, waarbij het mogelijk was om werknemers die jonger dan 27 jaar waren een vierde arbeidsovereenkomst aan te bieden of een arbeidsovereenkomst van maximaal 48 maanden. Na onderzoek is besloten dat deze maatregel met ingang van 1 januari 2012 vervalt. Op de vierde arbeidsovereenkomst die reeds is gesloten met een werknemer jonger dan 27 jaar, is een overgangsregeling van toepassing. Dit houdt in dat alle vierde arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd voor jongeren onder de 27 jaar die vóór 1 januari 2012 worden gesloten, nog in 2012 doorlopen, totdat deze arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat een werknemer die tijdens de vierde arbeidsovereenkomst 27 jaar wordt, vanaf dat moment onherroepelijk in vaste dienst is. Let op! Als een werkgever bewust arbeidsovereenkomsten vóór 31 december 2011 beëindigt, om vervolgens nog een vierde contract onder de overgangsregeling aan te bieden, zou de rechter onder omstandigheden kunnen oordelen dat er sprake is van dwang of misbruik van omstandigheden. Uitspraak kantonrechter zuur Hoewel het een ondernemer natuurlijk niet aan te rekenen is als er een overval plaatsvindt, ontslaat dit een ondernemer naar het oordeel van de rechter niet van de zorg voor de medewerker die hiervan schade ondervindt. Dat bleek uit een uitspraak van de kantonrechter in Enschede. Een ondernemer werd veroordeeld tot een vergoeding aan een caissière wegens psychische schade en inkomstenderving. Een werknemer heeft het recht om te procederen tegen de werkgever. Toch vindt het Vakcentrum dit zuur, omdat het leed is aangericht door de overvaller. Beter is als de werkgever en de werknemer samen een oplossing vinden. Er zijn verschillende vergoedingsmogelijkheden: 1. Na een overval of andere vorm van geweld, kan een schadevergoeding worden gevraagd aan het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het fonds keert maximaal aan smartengeld uit en ten hoogste aan materiële schade. De vergoeding geldt onder meer voor verlies aan inkomen. De aanvraag kan niet alleen gedaan worden als de dader onbekend is, maar ook als de dader bekend is. In het laatste geval gelden bijzondere voorwaarden. 2. Als de dader bekend is, kan in overleg geclaimd worden bij de overvaller. Dit kan zowel via een civiele procedure, als door te voegen in een strafzaak. Voegen is alleen bedoeld voor de direct benadeelde partij. Voor doorbetaalde loonkosten aan een medewerker die als gevolg van een overval ziek is, kan de werkgever bijvoorbeeld niet voegen. Ook zal de strafrechter alleen willen ingaan op schadeclaims die eenvoudig aannemelijk zijn te maken. Voor meer complexe schades verwijst hij al snel naar de burgerrechter. 3. Sinds dit jaar is een voorschotregeling van kracht voor natuurlijke personen. De staat betaalt de door de rechter onherroepelijk toegekende schadevergoeding uit aan het slachtoffer en incasseert deze vervolgens zelf bij de dader. Het bespaart het slachtoffer een jarenlange incassoprocedure. De verantwoordelijke staatssecretaris maakt nog een overgangsregeling voor toegekende schades inzake geweld van voor De regeling voor natuurlijke personen wordt daarnaast per 2016 uitgebreid naar vermogensdelicten.

5 Vraag & Antwoord Uit de praktijk Als ondernemer heeft u vast wel eens een bedrijfseconomische, juridische of andere vraag waar u zelf niet uitkomt. Gelukkig kunt u dan contact opnemen met de adviseurs van het Vakcentrum. Zij zitten er speciaal voor u en kennen de wet- en regelgeving tot in de puntjes. In deze vaste rubriek leest u het antwoord op een veelgestelde praktijkvraag. Vraag Vandaag kreeg ik een sanctie opgelegd van het UWV voor een zieke ex-werknemer. Haar arbeidscontract voor bepaalde tijd was van rechtswege afgelopen, maar toch werden het ziekengeld plus de premies die door het UWV aan haar werden betaald op mijn bedrijf verhaald. Kan dit zomaar? Antwoord Ja, helaas heeft het UWV dit recht. Het UWV baseert zich op de verhaalsregeling ziekengeld die per 1 maart 2005 in artikel 39a van de Ziektewet is opgenomen. Op grond van dit artikel kan het UWV, als een werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen verricht en de werknemer uit dienst gaat, het uit te keren ziekengeld (verhoogd met de premies) op de (ex-)werkgever verhalen over een periode van ten hoogste 52 weken. Van de werkgever wordt dus verwacht dat hij zich altijd, hoe kort het dienstverband ook duurt, vanaf het moment van ziekmelding inspant voor re-integratie. Als de werkgever en werknemer al het redelijke hebben gedaan wat in het kader van de re-integratie van hen mocht worden verwacht, dan wordt geen sanctie opgelegd. Uitgangspunt is dat voor werkgevers en werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dezelfde re-integratieverplichtingen gelden als voor werkgevers en werknemers met een dienstverband voor onbepaalde tijd. Wat redelijk is, hangt af van de concrete omstandigheden van het geval. Uit de verdere regelgeving en literatuur blijkt dat voor de beantwoording van de vraag wat in redelijkheid kan worden gevergd met name de resterende duur van de arbeidsovereenkomst en de hoogte van de re-integratiekosten (maximaal 70% van de resterende loonkosten tot einde dienstverband) van belang zijn. Uit diezelfde toelichting blijkt echter ook dat een beroep van de werkgever op te hoge kosten niet snel aanvaard wordt. Van de werkgever wordt gevraagd dat als de kosten de pan uit rijzen hij het UWV benadert met het verzoek te participeren in het reintegratietraject (en dus mee te financieren). Doet de werkgever dit niet, dan kan het zijn dat alsnog een sanctie wordt opgelegd, ook al zijn de kosten onevenredig hoog. De duur van de sanctie is in de regel gelijk aan de periode waarin onvoldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht. Is overigens sprake van een bevredigend re-integratieresultaat, dan is het niet meer relevant of er nu wel of niet voldoende reintegratie-inspanningen zijn verricht. Een sanctie blijft achterwege als de werknemer de eigen arbeid gedeeltelijk heeft hervat, of passende arbeid verricht, en de omvang van die arbeid aansluit bij zijn krachten en bekwaamheden. Het Vakcentrum werkt samen met diverse organisaties om de belangen van de leden te behartigen. Samenwerking versterkt de lobby en levert het beste resultaat. Aan het woord is Jan Storm, algemeen directeur van de Stichting Nedvang. 5 In the picture Nedvang (Nederland Van Afval Naar Grondstof) voert sinds 2006 de producentenverantwoordelijkheid van fabrikanten en importeurs van verpakte producten uit. Dat doen we mede namens u en dat doen we graag! De resultaten laten zien dat het zowel aan de hergebruik- als aan de preventiekant in Nederland steeds beter gaat. De hergebruikresultaten overtreffen voor alle materialen (hout, papier & karton, metaal, kunststof en glas) de door de overheid opgelegde doelstellingen. Het concrete hergebruik krijgt ook steeds meer vorm. Zo bestaan er PETflesjes en mandjes van gerecycled kunststof, om maar enkele voorbeelden te noemen. Daarnaast sturen steeds meer bedrijven voorbeelden op van preventie van verpakkingsmateriaal. Het afgelopen jaar waren dat er ruim over de honderd! Voor ons een teken dat zowel de consument, de gemeenten en niet in de laatste plaats het bedrijfsleven de handschoen hebben opgepakt en het onderwerp verpakkingsafval met grote voortvarendheid zijn gaan behandelen. Samen met vrijwel alle Nederlandse gemeenten en bedrijven is er een geweldige prestatie neergezet. De inspanningen hebben geleid tot een overall-hergebruikpercentage van 74! Ook als we de vergelijking maken met andere Europese landen behoren we, samen met België, tot de koplopers. Dat willen we vanzelfsprekend zo houden, achterover leunen kunnen we ons niet permitteren! En dat hoeft ook niet. De Nederlander is zich er steeds meer van bewust dat we het niet meer over afval hoeven te hebben, maar dat het eigenlijk om grondstoffen gaat. Die duurzame gedachte zit meer en meer tussen de oren. We staan op de drempel van 2012, dat alweer een belangrijk jaar wordt. Zoals u weet loopt de huidige raamovereenkomst tot en met eind volgend jaar. Nedvang heeft er alle vertrouwen in dat er een mooi en passend vervolg komt.

6 6 ZorgPortaal Ook ziekmelden bij een griepje Meldt u medewerkers op tijd ziek? Vakcentrum ZorgPortaal is hét loket voor zaken als ziekteverzuim, Arbowetgeving en WIA. Omdat Vakcentrum ZorgPortaal zich specifiek richt op ondernemers in de levensmiddelenbranche, kunnen zij u van gericht advies voorzien. In VakcentrumNieuws een tip uit de praktijk. Terugkeer naar eigen werk (reintegratie) staat bij een zieke medewerker voorop. Hoe langer een medewerker ziek thuis is, hoe kleiner de kans wordt dat hij/zij weer volledig terugkeert in eigen functie. Daarom hebben zowel werkgever als werknemer de wettelijke verplichting om vanaf de eerste ziektedag actief te werken aan re-integratie/ herstel en actief op zoek te gaan naar werkzaamheden die nog wel verricht kunnen worden (het zogenaamde passende werk ). Van ziekmelding tot re-integratie moet er een flink aantal stappen worden gezet door werkgever en de zieke medewerker. De casemanager van het Vakcentrum ZorgPortaal helpt daarbij. Voor een optimale begeleiding moet de casemanager beschikken over de juiste gegevens, zoals: telefoonnummers, loongegevens en gegevens omtrent de ziekmelding. In de dagelijkse praktijk van de casemanager komt het nog wel eens voor dat ziekmeldingen te laat, of niet worden doorgegeven. Een veelgehoorde reden om een werknemer niet ziek te melden is dat het slechts griep is en de medewerker binnen een paar dagen wel weer zijn werk hervat. Blijkt de griep na een aantal dagen een bacteriële infectie te zijn, dan kan de ziekmelding niet meer op tijd worden ingevoerd. Hoe zat het ook al weer? Volgens de polisvoorwaarden dient de werkgever uiterlijk binnen 48 uur de arbeidsongeschiktheid, veranderingen in de mate van arbeidsongeschiktheid, of het herstel van zijn werknemers te melden aan Vakcentrum ZorgPortaal. Indien een ziekmelding na 48 uur wordt gemeld, gaat het eigen risico van de verzekering pas in op de dag dat de melding is ontvangen. Heeft iedere melding consequenties voor de premie? Nee, niet iedere ziekmelding is van invloed op de premie. Voor het vaststellen van de premie wordt er gekeken naar de uitgekeerde schadelast (geld) en niet naar het aantal dagen waarop de medewerker wegens ziekte niet heeft gewerkt, of het ziekteverzuimpercentage. Een medewerker die herstelt binnen uw eigen risicoperiode, veroorzaakt dus nooit een hogere premie. Ons advies Wij adviseren om iedere medewerker die ziek is dezelfde dag voor uur ziek te melden bij het Vakcentrum ZorgPortaal. Alle ziekteperioden (ook de griepjes) zijn dan terug te vinden in het verzuimdossier. De casemanager heeft bovendien een compleet beeld van de verzuimhistorie en kan op tijd de meest adequate begeleiding starten. Vragen? Heeft u nog vragen over het Vakcentrum ZorgPortaal? Bel dan (0348) Vakcentrum ZorgPortaal Eén loket, één aanspreekpunt. Wel zo overzichtelijk. Vakcentrum ZorgPortaal is het aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van verzuimbegeleiding, re-integratie, ziektekosten en WIA en is het kenniscentrum voor preventie, informatie en advies. VAKcentrum ZorgPortaal

7 ZO 2 Z Award winnaar 2011 Niek en Tijn Leussink, Jumbo-ondernemers in Goor Een goede winkel begint bij de basis Elke twee jaar reikt het Vakcentrum de ZO²Z Award (Zelfstandig Ondernemer Onderscheidt Zich) uit. Een belangrijke onderscheiding, voorbehouden aan een selecte groep succesvolle ondernemers. Provinciewinnaars van Overijssel waren de broers Niek en Tijn Leussink. Samen runnen zij o.a. een Jumbo in Goor. Vakcentrum- Nieuws sprak met Niek Leussink. 7 Wat heeft de ZO 2 Z Award jullie opgeleverd? Voor ons was het vooral de erkenning van ons beleid. Tijn en ik hebben deze zaak nog niet zo lang geleden overgenomen van onze vader en het is prettig om te weten dat je op de goede weg bent. Dat je inspanningen worden gewaardeerd. Daarnaast doet een prijs het natuurlijk altijd goed, zowel bij klanten als medewerkers. En ook gemeenten zijn trots, heb ik gemerkt. Tijdens gesprekken met ambtenaren was het ijs snel gebroken toen we ze vertelden over onze provincietitel. Hoe houden jullie het succes vast? Door helder te communiceren en mee te blijven doen aan wedstrijden. Naast de competitie om de ZO 2 Z Award, die zich richt op goed ondernemerschap, doen we ook mee aan de verkiezing Supermarkt van het Jaar, die meer is gericht op het winkelbeeld. Het deelnemen aan beide wedstrijden houdt je scherp en zorgt ervoor dat je medewerkers gemotiveerd en enthousiast blijven. Waarin onderscheidt jullie winkel zich van andere supermarkten? Ik vind dat we de sterkste formule voeren, maar daarnaast maken we ook duidelijke keuzes. Waar volgen we de formule en waar niet? Onze klanten blijken bijvoorbeeld veel behoefte te hebben aan brood van de lokale bakker en biologische producten. Daar spelen we op in, met een uitgebreid assortiment. Tegelijk versterken we zo de lokale binding door veel samen te werken met ondernemers uit verschillende branches. Ik wil daar overigens wel aan toevoegen dat een goede supermarkt begint bij de basis. Díe moet goed zijn. Pas als de formule klopt en gedisciplineerd vakmanschap een vanzelfsprekendheid is, creëer je de ruimte om verder te groeien. En kun je maatregelen treffen om het winkelplezier voor de klant te vergroten. Jullie runnen ook nog een Jumbo in Haaksbergen en Lichtenvoorde, twee Gall & Galls en een Etos. Hoe verdelen jullie de aandacht over al die winkels? Je kunt niet altijd aanwezig zijn, maar dat hoeft ook niet. We hebben een sterk kader die we heel veel verantwoordelijk geven. Tijn en ik hebben vooral een controlerende en motiverende rol. Wij kijken of alles goed verloopt en bieden hulp als er vragen of problemen zijn. Onze ervaring is dat dit erg goed werkt. Wat zijn jullie toekomstplannen? In de toekomst zouden we graag nóg meer winkels aansturen. En dan naar het model van Goor. Daarnaast willen we proberen om het onderscheidend vermogen van onze winkels verder te vergroten. Ik vind dat supermarkten tegenwoordig te veel op elkaar lijken. In onze supermarkten hebben we al een fantastisch assortiment, maar dit zouden we in de toekomst graag uitbreiden met nóg meer verrassende producten. Tot slot willen we creatieve commerciële activiteiten inzetten om meer te doen met de vele bezoekers. Waarom moeten andere ondernemers deelnemen aan de ZO 2 Z Award? Omdat je er veel voor terugkrijgt, óók als je niet wint. Je bedrijf wordt van a tot z doorgelopen en je krijgt heel veel goede ideeën aangereikt. De jury geeft opbouwende feedback, waar je echt iets mee kunt. Kortom: je ogen worden geopend. Voor mij persoonlijk was dit al een prijs op zich. Dat wij later óók nog provinciewinnaar zijn geworden, is alleen maar mooi meegenomen.

8 8 Aan tafel met Albert Heijn-ondernemer Meint Boonstra Dagafdekking als kostenpost? Reportage Meint Boonstra runt een Albert Heijn in Den Helder. Hij is een van de ondernemers die heeft geïnvesteerd in dagafdekking. VakcentrumNieuws was benieuwd naar zijn ervaringen en sprak de ondernemer vlak voor de kerstdrukte over dagafdekking. Veel supermarkt- en speciaalzaakondernemers worden door hun gemeente aangesproken op het doorvoeren van energiemaatregelen. De meest in het oog springende maatregel is dagafdekking. Opvallend is het aantal signalen van ondernemers dat het Vakcentrum de laatste tijd ontvangt, waaruit blijkt dat na invoering van dagafdekking er extra kosten bijkomen. Bij toepassing van dagafdekking (en minder koudeverlies uit de meubelen) moet er bij gelijkblijvende inrichting, meer koeling worden geleverd om de winkel op de juiste temperatuur te houden. Meint Boonstra is een van de ondernemers die heeft geïnvesteerd in dagafdekking. Afdekplaten werden geïnstalleerd, zodat er minder koude verloren ging. Resultaat was dat er een aantal koelmotoren kon worden uitgezet. Dat leek een concrete energiebesparing. Totdat de zomer aanbrak. Door het afdekken van de koeling kwam er minder kou de winkel in. De winkeltemperatuur steeg een paar graden en het werd warmer. Het werd zelfs zo warm, dat er een airco moest komen om de temperatuur van de winkel weer op een aanvaardbaar niveau te krijgen. Dan krijg je dus de situatie van de kip en het ei. De uiteindelijke energiebesparing van het invoeren van dagafdekking werd weer teniet gedaan door de installatie van een airco. Boonstra: Het principe achter dagafdekking is goed. Het is echter zaak om kritisch na te denken over waar je in je zaak energie kunt besparen. Daarbij is het van belang om het totaalplaatje in het oog te houden. Bij gelijkblijvende inrichting adviseer ik collega-ondernemers om eerst kritisch naar het totale rendement te kijken. Deze zaken kun je van te voren goed doorrekenen en zijn bovendien argumenten naar je gemeente toe die natuurlijk wil dat je gisteren de dagafdekking hebt ingevoerd. Conclusie is dat milieubesparende maatregelen met gezond verstand moeten worden ingevoerd en niet enkel als acute hype. De reacties van consumenten op de afgedekte koelingen en vriesvakken zijn over het algemeen positief. Dat is ook prettig om te horen, concludeert Boonstra. En dat we elke dag extra tijd kwijt zijn om alle vingerafdrukken van de glasplaten te poetsen, nemen we dan maar op de koop toe. Colofon Redactie: Blekerijlaan 1 Druk: 3447 GR Woerden T (0348) F (0348) E I Weevers Grafimedia Vorden

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. Modernisering Ziektewet

Vraag & Antwoord. Modernisering Ziektewet Vraag & Antwoord Modernisering Ziektewet Vraag 1 Valt een medewerker met een 0-uren contract onder de BeZaVa (= Modernisering Ziektewet)? De medewerker met een 0-urencontract die ziek uit dienst gaat,

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 4 Reïntegratie: zo snel mogelijk beginnen 5 Zodra uw werknemer ziek

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Vrijwillige verzekering buitenland Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, de WAO en de

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen?

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013)

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie Onderdeel van Personeels- Impulz informatie voor de werkgever Als ondernemer wilt u natuurlijk

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Inleiding Dit is het ziekteverzuimreglement van de Nederlandse werkmaatschappijen behorend tot het concern van USG People N.V. die zich bezighouden met uitzenden en arbeidsbemiddeling.

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet de werkgever betaalt De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is een feit. Door deze wet wordt u als werkgever (tot maximaal 12 jaar) financieel verantwoordelijk

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De kracht van de combinatie Als ondernemer wilt

Nadere informatie

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden RE-INTEGRATIE 1 e : Verplichtingen werkgever 2 e : Verplichtingen werknemer Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden 1 e : - bij contract

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict

JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict. Ziekmelding na een arbeidsconflict En dan? ARBODIENST STECR WERKWIJZER ARBEIDSCONFLICTEN Deze werkwijzer wordt gebruikt voor de beoordeling

Nadere informatie

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA bestaat uit twee onderdelen: De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De regeling

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit?

Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit? uwv.nl werk.nl Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit? Informatie voor werkgevers over recht op loon of Ziektewet-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Inhoud Waarom deze brochure? 2 Waarom zelf verzekeren? 2 Wanneer kunt u zich vrijwillig verzekeren?

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding. 2 Verzuim door ziekte. 3 Vergoedingen. 4 Betaling kosten en overige dienstverlening. 5 Nog meer niet verzekerd

Inhoud. 1 Inleiding. 2 Verzuim door ziekte. 3 Vergoedingen. 4 Betaling kosten en overige dienstverlening. 5 Nog meer niet verzekerd Inhoud 1 Inleiding 1.1 Wanneer gelden deze voorwaarden? 1.2 Welke werknemers verzekert u bij ons? 1.3 Wie zijn uw werknemers? 2 Verzuim door ziekte 2.1 Wanneer is sprake van verzuim door ziekte? 2.2 Binnen

Nadere informatie

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI Beter Af Verzuim Risico Verzekering Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Voor u als werkgever in de sector cultuur is het van groot belang uw organisatie

Nadere informatie

Verzuimverzekering Stop Loss

Verzuimverzekering Stop Loss Verzuimverzekering Stop Loss Overzicht wijzigingen Aanvullende Voorwaarden Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Conflictverlof bij situatieve arbeidsongeschiktheid lost niets op.

Conflictverlof bij situatieve arbeidsongeschiktheid lost niets op. Conflictverlof bij situatieve arbeidsongeschiktheid lost niets op. oktober 2008 De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet: kansen en bedreigingen

Modernisering van de Ziektewet: kansen en bedreigingen Het is al jarenlang een maatschappelijk thema van het grootste belang: het terugdringen van langdurig ziekteverzuim. De wettelijke ontwikkelingen gaan snel, zoals onder meer blijkt uit de modernisering

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Eerste dag van arbeidsongeschiktheid

Eerste dag van arbeidsongeschiktheid mr. L.K. (Liesbet) Wouterse Fb. advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken

Nadere informatie

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie?

Nadere informatie

Ontslag en arbeidsongeschiktheid; vakantie en arbeidsongeschiktheid

Ontslag en arbeidsongeschiktheid; vakantie en arbeidsongeschiktheid Ontslag en arbeidsongeschiktheid; vakantie en arbeidsongeschiktheid mr. A.M. (Sanne) Wuisman advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013)

Nadere informatie

Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen

Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.4.93 Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen bronnen Antwoord staatssecretaris SZW d.d. 27.4.2011 op Kamervragen, Vergaderjaar 2010-2011, 2354 Een aantal

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Actua Assuradeuren B.V. Versie januari 2009 Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van:

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Werken na Werken na het bereiken het bereiken van de van de pensioenpensioengerechtigde gerechtigde leeftijd leeftijd Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Inleiding Werken na het bereiken van

Nadere informatie

verzuimreglement juli 2014

verzuimreglement juli 2014 verzuimreglement juli 2014 verzuimreglement randstad health@work U bent uitzendkracht van (een van de onderdelen van) Randstad en u bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Het werken met arbeidsovereenkomsten. www.euroadviseurs.nl. Arbeidsovereenkomsten informatie

Het werken met arbeidsovereenkomsten. www.euroadviseurs.nl. Arbeidsovereenkomsten informatie Het werken met arbeidsovereenkomsten Arbeidsovereenkomsten informatie Hier krijgt u verdere informatie over het kiezen en samenstellen van de juiste arbeidsovereenkomst. www.euroadviseurs.nl Het werken

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de AOW-gerechtigde werknemer. Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken

Veelgestelde vragen over de AOW-gerechtigde werknemer. Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken Veelgestelde vragen over de Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken Doorwerken Een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt kan besluiten om te stoppen met werken, maar u mag hem ook in dienst

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag

Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag Aanstelling/ Voorwaarden aanstelling/ Aanstelling/ voor bepaalde tijd Omzetting aanstelling/ bepaalde tijd in aanstelling/ onbepaalde tijd

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014 Modernisering Ziektewet De kosten van sociale zekerheid komen meer en meer op het bord van de werkgevers. Eerst was er de loondoorbetalingsverplichting in de jaren 90. Toen de Wet Poortwachter, de gedifferentieerde

Nadere informatie

MKB-ondernemer geeft grenzen aan

MKB-ondernemer geeft grenzen aan M0040 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Reactie van MKB-ondernemers op wetswijzigingen in sociale zekerheid Florieke Westhof Peter Brouwer Zoetermeer, 0 april 004 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Ondernemers

Nadere informatie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie C.A. (Cynthia) Chudaska Rccm register casemanager Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENAKKOORD SECTOR RECHTERLIJKE MACHT 2004

ARBEIDSVOORWAARDENAKKOORD SECTOR RECHTERLIJKE MACHT 2004 ARBEIDSVOORWAARDENAKKOORD SECTOR RECHTERLIJKE MACHT 2004 1 ARBEIDSVOORWAARDENAKKOORD SECTOR RECHTERLIJKE MACHT 2004 1. LOOPTIJD EN INKOMENSONTWIKKELING 1.1 Looptijd Deze overeenkomst heeft een looptijd

Nadere informatie

WGA-eigenrisicoverzekering

WGA-eigenrisicoverzekering WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-eigenrisicoverzekering Vergoeding

Nadere informatie

Rapport. Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam. Datum: 10 april 2013. Rapportnummer: 2013/0031

Rapport. Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam. Datum: 10 april 2013. Rapportnummer: 2013/0031 Rapport Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam Datum: 10 april 2013 Rapportnummer: 2013/0031 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het UWV tot op heden niet duidelijk

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk Binnenkort voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal veranderingen door in de wijze waarop de WGA wordt gefinancierd. Deze wijzigingen maken het voor zorginstellingen aantrekkelijker

Nadere informatie

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015 Van : mr. Inka de Jong Datum : 12 december 2014 Betreft : Wijzigingen in het arbeidsrecht met ingang van 1 januari 2015 Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2015 vinden er gefaseerd belangrijke wijzigingen

Nadere informatie

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Waarom bent u uitgenodigd? Hoe gaat zo n gesprek over uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

Schadeaangifteformulier Ziekengeldverzekering met dekking Daggeld

Schadeaangifteformulier Ziekengeldverzekering met dekking Daggeld Schadeaangifteformulier Ziekengeldverzekering met dekking Daggeld Voor een adequate claimbehandeling is het belangrijk dat u het formulier volledig invult en ondertekent. Leest u daarom de toelichting

Nadere informatie

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015 VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR Woensdag 3 juni 2015 Ed Slobbe 2002 Verzuim Beheer BV: 1 e in Nederland onafhankelijke verzuimbegeleiding; 2006 Arbo Rijnland BV 2015 Maatwerk Arbeidsadvies

Nadere informatie

De Loonsanctie. mr. Hayat Barrahmun. 27 maart 2014

De Loonsanctie. mr. Hayat Barrahmun. 27 maart 2014 De Loonsanctie mr. Hayat Barrahmun 27 maart 2014 1 Eerste en tweede ziektejaar Re-integratie; Bedongen arbeid; Passende arbeid. 2 Vangnet-regeling/no-risk polis (I) Tegemoetkoming loondoorbetalingsplicht

Nadere informatie

Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen. Gemak, Eenvoud en Zekerheid

Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen. Gemak, Eenvoud en Zekerheid Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen Gemak, Eenvoud en Zekerheid Het Gezondernemingsplan is een combinatie van verzuimverzekeringen en verzuimmanagement van SFS Verzekeringen en het ArboFlexiPlan

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 2 Re-integratie: zo snel mogelijk beginnen 3 Hoe zit het met het inkomen

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht?

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten kan grote gevolgen hebben voor uitzendkrachten

Nadere informatie

HoE krijg Ik mijn ScHADE vergoed?

HoE krijg Ik mijn ScHADE vergoed? Hoe krijg ik mijn schade vergoed? De schadevergoedingsmaatregel Heeft u als gevolg van een misdrijf schade geleden, dan is het strafproces een manier om uw schade vergoed te krijgen. Als de rechter vindt

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Werkgevers Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Inhoud Werkgevers Uitstapverzekering 3 U kunt rekenen op hulp en advies

Nadere informatie

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik ben oproepkracht: heb ik recht op loon of een Ziektewetuitkering als ik ziek word? Een toelichting voor werknemers die werkzaam zijn als oproepkracht VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers.

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw

Nadere informatie

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid WGA Uitstapverzekering Met de WGA Uitstapverzekering heeft u de regie in eigen hand Is uw (ex-)medewerker langer dan 2 jaar ziek? En is hij tussen

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2014, 3 e jaargang, 7 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2014, 3 e jaargang, 7 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2014, 3 e jaargang, 7 e editie Inhoud 1. Erfenis: overtreffen de schulden de bezittingen? 2. Schenken: de huidige situatie en mogelijkheden 3. Ondernemer

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Najaar 2014 Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract

Nadere informatie

Nieuwe Ziektewet & WIA. Wat gaan de veranderingen in Ziektewet en WIA voor mij betekenen? In de glor(w)ia

Nieuwe Ziektewet & WIA. Wat gaan de veranderingen in Ziektewet en WIA voor mij betekenen? In de glor(w)ia Nieuwe Ziektewet & WIA Wat gaan de veranderingen in Ziektewet en WIA voor mij betekenen? In de glor(w)ia Nieuwe Ziektewet & WIA? Focus op schadelast! In een tijd waarin iedereen de mond vol heeft van de

Nadere informatie

Wat kost een rechtszaak?

Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Dat is de grote vraag en het antwoord of liever gezegd het niet- antwoord daarop, weerhoudt een aantal mensen een rechtszaak te beginnen of als gedaagde

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN Informatie voor ondernemers WAT U EERST MOET WETEN Als ondernemer zorgt u voor uw eigen inkomen. Dat maakt ondernemen mooi, maar dat brengt ook risico

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers

Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Alles goed geregeld Inkomensverzekering 0-12 jaar Verzuimverzekering 0-2 jaar Arbeidsongeschiktheids verzekering 3-12 jaar Uitbreidingsmodules Dienstverlening Ziektewetverzekering De WGA Offertefabriek

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009 Ziekte en verzuim in de praktijk Breda, 24 maart 2009 Het kader Wet Verbetering Poortwachter Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (UWV) Burgerlijk wetboek Wet Verbetering Poortwachter 1 Ziekmelding

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

Doorwerken na je AOW, ja graag

Doorwerken na je AOW, ja graag Doorwerken na je AOW, ja graag De Algemene Ouderdomswet Eerste volksverzekering Een basispensioen Ingevoerd in 1957 AOW uitgaven: In 1957: 2,4% van het BBP In 2014: 5,6% van het BBP Totale uitgaven in

Nadere informatie

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom deelnemen? Wie betaalt de regeling? Klopt het dat de bovenwettelijke vakantieuren vervallen als mijn medewerker meedoet met de vitaliteitsregeling?

Nadere informatie

1.1 Checklist met controle punten t.a.v. het verzuimbeleid

1.1 Checklist met controle punten t.a.v. het verzuimbeleid 1.1 Checklist met controle punten t.a.v. het verzuimbeleid Welke informatie lever de verzuiminfrastructuur op? Waar liggen de knelpunten op het gebied van verzuim (kort, middellang en lang verzuim) Is

Nadere informatie

Datum 18 mei 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over bericht Mishandelde bejaarde moet zelf achter daders aan

Datum 18 mei 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over bericht Mishandelde bejaarde moet zelf achter daders aan 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Staatssecretaris van Veiligheid en Schedeldoekshaven 100 2511 EX

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie

V&VN Arboverpleegkundigen

V&VN Arboverpleegkundigen Dik Roseboom V&VN Arboverpleegkundigen Sociale Zekerheid Van WAO naar WIA Wet verbetering Poortwachter Nieuwe ziektewet Van WAO naar WIA Wijziging regelgeving 2005-2006 1 juli 2004: nieuw schattingsbesluit

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel

Verzuimverzekering Conventioneel Verzuimverzekering Conventioneel Overzicht wijzigingen Aanvullende Voorwaarden Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim WerkAttent Voor een heldere aanpak van verzuim Wat is het? 1 Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw medewerkers. Over brand,

Nadere informatie

5. Moet je een melding bij de commissie Samson hebben gedaan om voor een compensatieregeling in aanmerking te komen? Dat is niet noodzakelijk.

5. Moet je een melding bij de commissie Samson hebben gedaan om voor een compensatieregeling in aanmerking te komen? Dat is niet noodzakelijk. Vragen en Antwoorden compensatieregelingen slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugd/pleegzorg In dit document vindt u vragen en antwoorden bij de mededelingen van het Ministerie van Veiligheid en

Nadere informatie