350 deelnemers aan EIM-onderzoek toekomst foodretail. Presentatie resultaten 24 januari

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "350 deelnemers aan EIM-onderzoek toekomst foodretail. Presentatie resultaten 24 januari"

Transcriptie

1 24 december ste jaargang nr.12 Nieuws Cao voor het Levensmiddelenbedrijf Nieuwe cao afgesloten Loonschalen nu beschikbaar Maandag 12 december is de nieuwe Cao voor het levensmiddelenbedrijf en de VGL Cao afgesloten. Inmiddels hebben wij u daar zowel per brief als per mail over geïnformeerd. De cao kent een looptijd van 1 april 2011 tot 1 april Nog even de afspraken over de loonsverhogingen op een rij: Beloning Alle lonen en loonschalen worden verhoogd: Per 1 oktober 2011 (periodeloon 10 oktober 2011) met 1,8%* Per 1 augustus 2012 (periodeloon 16 juli 2012) met 2,0% * Hiervan is 1,7% al eenzijdig door werkgevers toegekend en wordt hiermee verrekend. Jeugdlonen De lonen en loonschalen voor werknemers jonger dan 18 jaar worden verhoogd: Per 1 januari 2012 (periodeloon 2 januari 2012) met 1,5% Per 1 januari 2013 (periodeloon 31 december 2012) met 1,5% Loonschalen Afgelopen maandag heeft u per de nieuwe loonschalen behorend bij het recente cao-akkoord ontvangen. Mocht u deze niet in uw mailbox hebben gekregen, dan kunt u contact met ons opnemen of de loonschalen downloaden op www. vacentrum.nl/loonschalen EIM onderzoek 350 deelnemers aan EIM-onderzoek toekomst foodretail Presentatie resultaten 24 januari Het onderzoek naar de toekomstscenario s leeft. Meer dan 350 ondernemers hebben aan het onderzoek deelgenomen en diverse supermarktformules beoordeeld. Ook hebben de onderzoekers gesprekken gevoerd met verschillende CEO s van commerciële organisaties. Dit heeft een aantal zeer verrassende conclusies opgeleverd. Opvallend was in sommige gevallen het verschil tussen de mening van de ondernemer en de opvattingen van de CEO s. Geïllustreerd werd dat door een uitspraak van een CEO over de voortdurende spanning tussen ondernemer en formule. In zijn ogen de spanning tussen centraal denken en decentraal uitvoeren. Succes in de formule is de beste garantie voor binding. Bent u benieuwd hoe het winkellandschap er in uitziet? Kom dan naar de nieuwjaarsbijeenkomst op 24 januari aanstaande! Dan worden de resultaten geschetst van het winkellandschap van de toekomst. Bovendien hoort u welke plaats úw supermarktformule op de ranking heeft. U kunt zich aanmelden via of via de antwoordkaart die begin deze maand aan alle leden is verzonden. Bestuur en medewerkers wensen u fijne feestagen en zien u graag op dinsdag 24 januari!

2 2 Achter de schermen Beleidszaken Het Vakcentrum staat zijn leden met raad en daad bij. Ook door belangenbehartiging op beleidsniveau. Het Vakcentrum volgt beleidsontwikkelingen op de voet en probeert deze, waar mogelijk, te sturen. Een blik achter de schermen van uw brancheorganisatie. Het Vakcentrum heeft vertegenwoordigers in tal van raden en besturen, zowel op nationaal als Europees niveau. Zij houden zich onder meer bezig met de volgende onderwerpen. Knellende regels? Laat het ons weten! De overheid heeft de ambitie uitgesproken om de regeldruk voor ondernemers te verlagen. Om dit te realiseren, roept de overheid de brancheorganisaties op om de knelpunten per sector te benoemen. Het Vakcentrum hoort graag van u welke regels u als knellend ervaart! Waar moet de overheid haar tanden in ieder geval in zetten? Stuur uw opmerkingen naar Supermarktfonds van start Op initiatief van een groep zelfstandige supermarktondernemers van verschillende formules is supermarktfonds.nl opgericht. Dit fonds biedt supermarktondernemers de mogelijkheid om te beleggen in supermarktvastgoed. Het Vakcentrum juicht het initiatief tot oprichting van supermarktfonds.nl toe. De grondgedachte van supermarktfonds.nl, het versterken van de positie van de zelfstandige ondernemer door het autonoom verwerven van onroerend goed, spreekt het Vakcentrum enorm aan. Zij wenst supermarktfonds.nl dan ook alle succes in haar toekomstige ontwikkeling! Heffingen Eind vorig jaar is het Vakcentrum door de Rechtbank Utrecht in het gelijk gesteld in de zogeheten eiprocedure. Het Vakcentrum protesteerde tegen de wijze waarop de controle plaatsvond in de winkel en de rekening voor deze controle. De Stichting Controle Bureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten (CPE) heeft hoger beroep aangetekend tegen deze uitspraak. Dit hoger beroep is behandeld op een zitting van de Raad van State op donderdag 3 november jl. De uitspraak van de Rechtbank Utrecht is volledig onderuit gehaald. Desalniettemin heeft de positieve uitspraak door de Rechtbank Utrecht een gunstige invloed gehad op de discussie over de wijze waarop in de toekomst controles moeten worden uitgevoerd. Het ziet ernaar uit dat de verplichte betaalde controle voor de meeste ondernemers zal verdwijnen. Probleem zijn de heffingen die er nog liggen. Gezien de financiële positie van de CPE is de kans zeer groot dat zij werk maakt van de inning. Tweede Kamer spreekt zich uit voor opheffen product- en bedrijfschappen Dinsdag 20 december jl. heeft de Tweede Kamer zich uitgesproken over de product- en bedrijfschappen. Een meerderheid vindt dat minister Kamp de product- en bedrijfschappen moet opheffen. De positie van de Kamer ten aanzien van pbo s (publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties) is helder. Het is echter nog onduidelijk hoe het kabinet hiermee wenst om te gaan. Begin 2012 zal waarschijnlijk in kabinetsverband nader gesproken worden over de opstelling van de Kamer. Het Vakcentrum is teleurgesteld in de houding van de Tweede Kamer. De meerwaarde van bijvoorbeeld een Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) voor de detaillist is kwantificeerbaar. Het HBD vormt tevens een uitstekend platform voor werkgevers en werknemers om samen te werken aan de ontwikkeling van de sector. Het Vakcentrum is het wel met het kabinet eens dat het stelsel van product- en bedrijfschappen gemoderniseerd en afgeslankt moet worden. Het HBD heeft op dat vlak al belangrijke slagen gemaakt. Door zich duidelijk te richten op een aantal kernthema s en heel uitdrukkelijk te kiezen voor een optimale samenwerking met de private organisaties enerzijds en de overheid anderzijds. Controleer uw voorlopige aanslag Op dit moment verstuurt de Belastingdienst de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting over Deze aanslag is gebaseerd op uw gegevens over Die kunnen, zeker voor ondernemers, nogal afwijken van die voor Verwacht u een fors lagere of wellicht hogere winst? Dan is het verstandig dit nu al te verwerken in uw voorlopige aanslag. Geef wijzigingen ook zo snel mogelijk aan de Belastingdienst door. Alleen dan voorkomt u dat u te veel of te weinig belasting betaalt. U kunt uw gegevens wijzigen met het programma Verzoek of wijziging voorlopige aanslag Dit programma kunt u downloaden vanaf de site van de Belastingdienst. Bij uw voorlopige aanslag over 2012 zit ook een brief met een wijzigingswijzer. Hierop staan enkele mogelijke situaties die ertoe leiden dat u uw voorlopige aanslag moet aanpassen. Bijvoorbeeld als uw aftrek hypotheekrente verandert, of als u naar verwachting meer of minder ziektekosten hebt dan in In uw voorlopige aanslag is nog geen rekening gehouden met wetswijzigingen die eind 2011 waarschijnlijk worden ingevoerd. Als deze wijzigingen doorgaan, kan dit ook betekenen dat u uw voorlopige aanslag moet aanpassen. Wij houden u van deze wijzigingen op de hoogte, maar u vindt meer informatie ook vanaf 1 januari 2012 op de site van de Belastingdienst.

3 Inhoudsopgave Mijlpaal Attentie Verder in deze editie Op pagina 4 een artikel over de beëindiging van de vierde arbeidsovereenkomst plus een bericht over vergoedingmogelijkheden na een overval De vaste rubriek Uit de praktijk geeft antwoord op een praktijkvraag over een zieke ex-werknemer. En Jan Storm schreef een column namens Nedvang. Zie pagina 5 Vakcentrum feliciteert... Op pagina 6 leest u waar u op moet letten bij ziekmeldingen VakcentrumNieuws sprak ZO 2 Z provinciewinnaar Niek Leussink. Op pagina 7 vindt u het interview Op pagina 8 leest u een interview met Meint Boonstra over dagafdekking Familie Albers en medewerkers met de opening van hun nieuwe Spar op woensdag 23 november in Wageningen Olaf Hermus en medewerkers met de opening van hun nieuwe C1000 op donderdag 1 december in Sneek Han Bouwens en medewerkers met de opening van hun vernieuwde Albert Heijn op woensdag 7 december in Haarlem. Nieuwe spookfacturen gesignaleerd Het houdt maar niet op! Er zijn weer twee nieuwe spookfacturen opgedoken. De eerste is van BTG BV, een nieuwe uitgave van Biz Telefoongids BV. In de kleine lettertjes op het document valt te lezen dat het in werkelijkheid om een aanbieding gaat en niet om een factuur. U hoeft dus niets te betalen. De tweede spookfactuur is van Ondernemingsportaal Nederland en heeft de vorm van een brief. In deze brief wordt u verzocht uw gegevens (zoals btw-identificatienummer) te controleren. Indien u een uitgebreide vermelding wilt op Ondernemingsportaal Nederland, wordt u verzocht om het formulier te ondertekenen en te retourneren. In werkelijkheid tekent u echter een advertentiecontract. Voorbeelden melden Heeft u ook een spooknota ontvangen? Meld dit dan via 2011 De elf gaat uit het jaartal wordt De vraag is daarmee of de gekte, die vaak geassocieerd wordt met het getal 11, ook verdwijnt. Neem nu de cao-onderhandelingen. Nog nooit hebben deze zo lang geduurd. Meer dan 11 rondes waren nodig om tot een akkoord te komen. Dit akkoord moet geplaatst worden in het huidige tijdsbeeld. Gezien de hoogte van de inflatie in de jaren 2010 en 2011, en de verwachtingen voor 2012, zijn werkgevers van mening dat de medewerkers een passend loon krijgen. Ook is in het akkoord een antwoord gevonden op de pensioenproblematiek. Werkgevers en werknemers hebben gezamenlijk hun verantwoordelijkheid genomen en een passende oplossing gevonden in de huidige, hectische pensioendiscussie. Of die oplossing ook gevonden gaat worden in de PBO-discussie, is zeer de vraag. Het is te gek voor woorden dat het parlement, in een democratie waar sociale partners oplossingen aandragen voor de modernisering van de structuur van bedrijfs- en productschappen, daar volledig aan voorbij gaat. Vergeten wordt dat het bedrijfsleven daar zelf de kosten van draagt en dat overhevelen van op de wet gebaseerde taken naar een ministerie de overheid alleen maar geld kost. Via een algemene belasting zullen de kosten dan wel weer op eenieder worden afgewenteld, maar wij prefereren toch het systeem dat je weet waarvoor je betaalt is ook het jaar waar nog net 11 formules beschikbaar zijn voor zelfstandige ondernemers. De komende jaren wordt dat minder en net als vorig jaar is er weer een groep ondernemers gekomen die niet weet of zij hun formule wel mogen behouden. De gesprekken daarover zijn in volle gang. Gelukkig zijn er goede detaillistenverenigingen die met het Vakcentrum opkomen voor het zelfstandig ondernemerschap. Het spel blijft hetzelfde, maar het is tijd voor New Balls. Ik wens u een voorspoedig 2012! mr. Patricia E.H. Hoogstraaten, RAE directeur 3 Opinie

4 4 Einde mogelijkheid vierde arbeidsovereenkomst Vakcentrum Bedrijfsadvies Vakcentrum Bedrijfsadvies Vakcentrum Bedrijfsadvies staat u met raad en daad terzijde bij problemen die u dagelijks tegenkomt in de bedrijfsvoering. Het is voor u immers onmogelijk om specialist op elk werkterrein te zijn. Daarom biedt het Vakcentrum onafhankelijk, deskundig en betaalbaar advies, op onder meer bedrijfseconomisch, juridisch en fiscaal gebied. In deze rubriek leest u voorbeelden uit de praktijk van onze adviseurs. Per 1 januari 2012 vervalt de mogelijkheid om jongeren tot 27 jaar een vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te bieden. Sinds juli 2010 was de tijdelijke crisismaatregel van kracht, waarbij het mogelijk was om werknemers die jonger dan 27 jaar waren een vierde arbeidsovereenkomst aan te bieden of een arbeidsovereenkomst van maximaal 48 maanden. Na onderzoek is besloten dat deze maatregel met ingang van 1 januari 2012 vervalt. Op de vierde arbeidsovereenkomst die reeds is gesloten met een werknemer jonger dan 27 jaar, is een overgangsregeling van toepassing. Dit houdt in dat alle vierde arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd voor jongeren onder de 27 jaar die vóór 1 januari 2012 worden gesloten, nog in 2012 doorlopen, totdat deze arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat een werknemer die tijdens de vierde arbeidsovereenkomst 27 jaar wordt, vanaf dat moment onherroepelijk in vaste dienst is. Let op! Als een werkgever bewust arbeidsovereenkomsten vóór 31 december 2011 beëindigt, om vervolgens nog een vierde contract onder de overgangsregeling aan te bieden, zou de rechter onder omstandigheden kunnen oordelen dat er sprake is van dwang of misbruik van omstandigheden. Uitspraak kantonrechter zuur Hoewel het een ondernemer natuurlijk niet aan te rekenen is als er een overval plaatsvindt, ontslaat dit een ondernemer naar het oordeel van de rechter niet van de zorg voor de medewerker die hiervan schade ondervindt. Dat bleek uit een uitspraak van de kantonrechter in Enschede. Een ondernemer werd veroordeeld tot een vergoeding aan een caissière wegens psychische schade en inkomstenderving. Een werknemer heeft het recht om te procederen tegen de werkgever. Toch vindt het Vakcentrum dit zuur, omdat het leed is aangericht door de overvaller. Beter is als de werkgever en de werknemer samen een oplossing vinden. Er zijn verschillende vergoedingsmogelijkheden: 1. Na een overval of andere vorm van geweld, kan een schadevergoeding worden gevraagd aan het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het fonds keert maximaal aan smartengeld uit en ten hoogste aan materiële schade. De vergoeding geldt onder meer voor verlies aan inkomen. De aanvraag kan niet alleen gedaan worden als de dader onbekend is, maar ook als de dader bekend is. In het laatste geval gelden bijzondere voorwaarden. 2. Als de dader bekend is, kan in overleg geclaimd worden bij de overvaller. Dit kan zowel via een civiele procedure, als door te voegen in een strafzaak. Voegen is alleen bedoeld voor de direct benadeelde partij. Voor doorbetaalde loonkosten aan een medewerker die als gevolg van een overval ziek is, kan de werkgever bijvoorbeeld niet voegen. Ook zal de strafrechter alleen willen ingaan op schadeclaims die eenvoudig aannemelijk zijn te maken. Voor meer complexe schades verwijst hij al snel naar de burgerrechter. 3. Sinds dit jaar is een voorschotregeling van kracht voor natuurlijke personen. De staat betaalt de door de rechter onherroepelijk toegekende schadevergoeding uit aan het slachtoffer en incasseert deze vervolgens zelf bij de dader. Het bespaart het slachtoffer een jarenlange incassoprocedure. De verantwoordelijke staatssecretaris maakt nog een overgangsregeling voor toegekende schades inzake geweld van voor De regeling voor natuurlijke personen wordt daarnaast per 2016 uitgebreid naar vermogensdelicten.

5 Vraag & Antwoord Uit de praktijk Als ondernemer heeft u vast wel eens een bedrijfseconomische, juridische of andere vraag waar u zelf niet uitkomt. Gelukkig kunt u dan contact opnemen met de adviseurs van het Vakcentrum. Zij zitten er speciaal voor u en kennen de wet- en regelgeving tot in de puntjes. In deze vaste rubriek leest u het antwoord op een veelgestelde praktijkvraag. Vraag Vandaag kreeg ik een sanctie opgelegd van het UWV voor een zieke ex-werknemer. Haar arbeidscontract voor bepaalde tijd was van rechtswege afgelopen, maar toch werden het ziekengeld plus de premies die door het UWV aan haar werden betaald op mijn bedrijf verhaald. Kan dit zomaar? Antwoord Ja, helaas heeft het UWV dit recht. Het UWV baseert zich op de verhaalsregeling ziekengeld die per 1 maart 2005 in artikel 39a van de Ziektewet is opgenomen. Op grond van dit artikel kan het UWV, als een werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen verricht en de werknemer uit dienst gaat, het uit te keren ziekengeld (verhoogd met de premies) op de (ex-)werkgever verhalen over een periode van ten hoogste 52 weken. Van de werkgever wordt dus verwacht dat hij zich altijd, hoe kort het dienstverband ook duurt, vanaf het moment van ziekmelding inspant voor re-integratie. Als de werkgever en werknemer al het redelijke hebben gedaan wat in het kader van de re-integratie van hen mocht worden verwacht, dan wordt geen sanctie opgelegd. Uitgangspunt is dat voor werkgevers en werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dezelfde re-integratieverplichtingen gelden als voor werkgevers en werknemers met een dienstverband voor onbepaalde tijd. Wat redelijk is, hangt af van de concrete omstandigheden van het geval. Uit de verdere regelgeving en literatuur blijkt dat voor de beantwoording van de vraag wat in redelijkheid kan worden gevergd met name de resterende duur van de arbeidsovereenkomst en de hoogte van de re-integratiekosten (maximaal 70% van de resterende loonkosten tot einde dienstverband) van belang zijn. Uit diezelfde toelichting blijkt echter ook dat een beroep van de werkgever op te hoge kosten niet snel aanvaard wordt. Van de werkgever wordt gevraagd dat als de kosten de pan uit rijzen hij het UWV benadert met het verzoek te participeren in het reintegratietraject (en dus mee te financieren). Doet de werkgever dit niet, dan kan het zijn dat alsnog een sanctie wordt opgelegd, ook al zijn de kosten onevenredig hoog. De duur van de sanctie is in de regel gelijk aan de periode waarin onvoldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht. Is overigens sprake van een bevredigend re-integratieresultaat, dan is het niet meer relevant of er nu wel of niet voldoende reintegratie-inspanningen zijn verricht. Een sanctie blijft achterwege als de werknemer de eigen arbeid gedeeltelijk heeft hervat, of passende arbeid verricht, en de omvang van die arbeid aansluit bij zijn krachten en bekwaamheden. Het Vakcentrum werkt samen met diverse organisaties om de belangen van de leden te behartigen. Samenwerking versterkt de lobby en levert het beste resultaat. Aan het woord is Jan Storm, algemeen directeur van de Stichting Nedvang. 5 In the picture Nedvang (Nederland Van Afval Naar Grondstof) voert sinds 2006 de producentenverantwoordelijkheid van fabrikanten en importeurs van verpakte producten uit. Dat doen we mede namens u en dat doen we graag! De resultaten laten zien dat het zowel aan de hergebruik- als aan de preventiekant in Nederland steeds beter gaat. De hergebruikresultaten overtreffen voor alle materialen (hout, papier & karton, metaal, kunststof en glas) de door de overheid opgelegde doelstellingen. Het concrete hergebruik krijgt ook steeds meer vorm. Zo bestaan er PETflesjes en mandjes van gerecycled kunststof, om maar enkele voorbeelden te noemen. Daarnaast sturen steeds meer bedrijven voorbeelden op van preventie van verpakkingsmateriaal. Het afgelopen jaar waren dat er ruim over de honderd! Voor ons een teken dat zowel de consument, de gemeenten en niet in de laatste plaats het bedrijfsleven de handschoen hebben opgepakt en het onderwerp verpakkingsafval met grote voortvarendheid zijn gaan behandelen. Samen met vrijwel alle Nederlandse gemeenten en bedrijven is er een geweldige prestatie neergezet. De inspanningen hebben geleid tot een overall-hergebruikpercentage van 74! Ook als we de vergelijking maken met andere Europese landen behoren we, samen met België, tot de koplopers. Dat willen we vanzelfsprekend zo houden, achterover leunen kunnen we ons niet permitteren! En dat hoeft ook niet. De Nederlander is zich er steeds meer van bewust dat we het niet meer over afval hoeven te hebben, maar dat het eigenlijk om grondstoffen gaat. Die duurzame gedachte zit meer en meer tussen de oren. We staan op de drempel van 2012, dat alweer een belangrijk jaar wordt. Zoals u weet loopt de huidige raamovereenkomst tot en met eind volgend jaar. Nedvang heeft er alle vertrouwen in dat er een mooi en passend vervolg komt.

6 6 ZorgPortaal Ook ziekmelden bij een griepje Meldt u medewerkers op tijd ziek? Vakcentrum ZorgPortaal is hét loket voor zaken als ziekteverzuim, Arbowetgeving en WIA. Omdat Vakcentrum ZorgPortaal zich specifiek richt op ondernemers in de levensmiddelenbranche, kunnen zij u van gericht advies voorzien. In VakcentrumNieuws een tip uit de praktijk. Terugkeer naar eigen werk (reintegratie) staat bij een zieke medewerker voorop. Hoe langer een medewerker ziek thuis is, hoe kleiner de kans wordt dat hij/zij weer volledig terugkeert in eigen functie. Daarom hebben zowel werkgever als werknemer de wettelijke verplichting om vanaf de eerste ziektedag actief te werken aan re-integratie/ herstel en actief op zoek te gaan naar werkzaamheden die nog wel verricht kunnen worden (het zogenaamde passende werk ). Van ziekmelding tot re-integratie moet er een flink aantal stappen worden gezet door werkgever en de zieke medewerker. De casemanager van het Vakcentrum ZorgPortaal helpt daarbij. Voor een optimale begeleiding moet de casemanager beschikken over de juiste gegevens, zoals: telefoonnummers, loongegevens en gegevens omtrent de ziekmelding. In de dagelijkse praktijk van de casemanager komt het nog wel eens voor dat ziekmeldingen te laat, of niet worden doorgegeven. Een veelgehoorde reden om een werknemer niet ziek te melden is dat het slechts griep is en de medewerker binnen een paar dagen wel weer zijn werk hervat. Blijkt de griep na een aantal dagen een bacteriële infectie te zijn, dan kan de ziekmelding niet meer op tijd worden ingevoerd. Hoe zat het ook al weer? Volgens de polisvoorwaarden dient de werkgever uiterlijk binnen 48 uur de arbeidsongeschiktheid, veranderingen in de mate van arbeidsongeschiktheid, of het herstel van zijn werknemers te melden aan Vakcentrum ZorgPortaal. Indien een ziekmelding na 48 uur wordt gemeld, gaat het eigen risico van de verzekering pas in op de dag dat de melding is ontvangen. Heeft iedere melding consequenties voor de premie? Nee, niet iedere ziekmelding is van invloed op de premie. Voor het vaststellen van de premie wordt er gekeken naar de uitgekeerde schadelast (geld) en niet naar het aantal dagen waarop de medewerker wegens ziekte niet heeft gewerkt, of het ziekteverzuimpercentage. Een medewerker die herstelt binnen uw eigen risicoperiode, veroorzaakt dus nooit een hogere premie. Ons advies Wij adviseren om iedere medewerker die ziek is dezelfde dag voor uur ziek te melden bij het Vakcentrum ZorgPortaal. Alle ziekteperioden (ook de griepjes) zijn dan terug te vinden in het verzuimdossier. De casemanager heeft bovendien een compleet beeld van de verzuimhistorie en kan op tijd de meest adequate begeleiding starten. Vragen? Heeft u nog vragen over het Vakcentrum ZorgPortaal? Bel dan (0348) Vakcentrum ZorgPortaal Eén loket, één aanspreekpunt. Wel zo overzichtelijk. Vakcentrum ZorgPortaal is het aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van verzuimbegeleiding, re-integratie, ziektekosten en WIA en is het kenniscentrum voor preventie, informatie en advies. VAKcentrum ZorgPortaal

7 ZO 2 Z Award winnaar 2011 Niek en Tijn Leussink, Jumbo-ondernemers in Goor Een goede winkel begint bij de basis Elke twee jaar reikt het Vakcentrum de ZO²Z Award (Zelfstandig Ondernemer Onderscheidt Zich) uit. Een belangrijke onderscheiding, voorbehouden aan een selecte groep succesvolle ondernemers. Provinciewinnaars van Overijssel waren de broers Niek en Tijn Leussink. Samen runnen zij o.a. een Jumbo in Goor. Vakcentrum- Nieuws sprak met Niek Leussink. 7 Wat heeft de ZO 2 Z Award jullie opgeleverd? Voor ons was het vooral de erkenning van ons beleid. Tijn en ik hebben deze zaak nog niet zo lang geleden overgenomen van onze vader en het is prettig om te weten dat je op de goede weg bent. Dat je inspanningen worden gewaardeerd. Daarnaast doet een prijs het natuurlijk altijd goed, zowel bij klanten als medewerkers. En ook gemeenten zijn trots, heb ik gemerkt. Tijdens gesprekken met ambtenaren was het ijs snel gebroken toen we ze vertelden over onze provincietitel. Hoe houden jullie het succes vast? Door helder te communiceren en mee te blijven doen aan wedstrijden. Naast de competitie om de ZO 2 Z Award, die zich richt op goed ondernemerschap, doen we ook mee aan de verkiezing Supermarkt van het Jaar, die meer is gericht op het winkelbeeld. Het deelnemen aan beide wedstrijden houdt je scherp en zorgt ervoor dat je medewerkers gemotiveerd en enthousiast blijven. Waarin onderscheidt jullie winkel zich van andere supermarkten? Ik vind dat we de sterkste formule voeren, maar daarnaast maken we ook duidelijke keuzes. Waar volgen we de formule en waar niet? Onze klanten blijken bijvoorbeeld veel behoefte te hebben aan brood van de lokale bakker en biologische producten. Daar spelen we op in, met een uitgebreid assortiment. Tegelijk versterken we zo de lokale binding door veel samen te werken met ondernemers uit verschillende branches. Ik wil daar overigens wel aan toevoegen dat een goede supermarkt begint bij de basis. Díe moet goed zijn. Pas als de formule klopt en gedisciplineerd vakmanschap een vanzelfsprekendheid is, creëer je de ruimte om verder te groeien. En kun je maatregelen treffen om het winkelplezier voor de klant te vergroten. Jullie runnen ook nog een Jumbo in Haaksbergen en Lichtenvoorde, twee Gall & Galls en een Etos. Hoe verdelen jullie de aandacht over al die winkels? Je kunt niet altijd aanwezig zijn, maar dat hoeft ook niet. We hebben een sterk kader die we heel veel verantwoordelijk geven. Tijn en ik hebben vooral een controlerende en motiverende rol. Wij kijken of alles goed verloopt en bieden hulp als er vragen of problemen zijn. Onze ervaring is dat dit erg goed werkt. Wat zijn jullie toekomstplannen? In de toekomst zouden we graag nóg meer winkels aansturen. En dan naar het model van Goor. Daarnaast willen we proberen om het onderscheidend vermogen van onze winkels verder te vergroten. Ik vind dat supermarkten tegenwoordig te veel op elkaar lijken. In onze supermarkten hebben we al een fantastisch assortiment, maar dit zouden we in de toekomst graag uitbreiden met nóg meer verrassende producten. Tot slot willen we creatieve commerciële activiteiten inzetten om meer te doen met de vele bezoekers. Waarom moeten andere ondernemers deelnemen aan de ZO 2 Z Award? Omdat je er veel voor terugkrijgt, óók als je niet wint. Je bedrijf wordt van a tot z doorgelopen en je krijgt heel veel goede ideeën aangereikt. De jury geeft opbouwende feedback, waar je echt iets mee kunt. Kortom: je ogen worden geopend. Voor mij persoonlijk was dit al een prijs op zich. Dat wij later óók nog provinciewinnaar zijn geworden, is alleen maar mooi meegenomen.

8 8 Aan tafel met Albert Heijn-ondernemer Meint Boonstra Dagafdekking als kostenpost? Reportage Meint Boonstra runt een Albert Heijn in Den Helder. Hij is een van de ondernemers die heeft geïnvesteerd in dagafdekking. VakcentrumNieuws was benieuwd naar zijn ervaringen en sprak de ondernemer vlak voor de kerstdrukte over dagafdekking. Veel supermarkt- en speciaalzaakondernemers worden door hun gemeente aangesproken op het doorvoeren van energiemaatregelen. De meest in het oog springende maatregel is dagafdekking. Opvallend is het aantal signalen van ondernemers dat het Vakcentrum de laatste tijd ontvangt, waaruit blijkt dat na invoering van dagafdekking er extra kosten bijkomen. Bij toepassing van dagafdekking (en minder koudeverlies uit de meubelen) moet er bij gelijkblijvende inrichting, meer koeling worden geleverd om de winkel op de juiste temperatuur te houden. Meint Boonstra is een van de ondernemers die heeft geïnvesteerd in dagafdekking. Afdekplaten werden geïnstalleerd, zodat er minder koude verloren ging. Resultaat was dat er een aantal koelmotoren kon worden uitgezet. Dat leek een concrete energiebesparing. Totdat de zomer aanbrak. Door het afdekken van de koeling kwam er minder kou de winkel in. De winkeltemperatuur steeg een paar graden en het werd warmer. Het werd zelfs zo warm, dat er een airco moest komen om de temperatuur van de winkel weer op een aanvaardbaar niveau te krijgen. Dan krijg je dus de situatie van de kip en het ei. De uiteindelijke energiebesparing van het invoeren van dagafdekking werd weer teniet gedaan door de installatie van een airco. Boonstra: Het principe achter dagafdekking is goed. Het is echter zaak om kritisch na te denken over waar je in je zaak energie kunt besparen. Daarbij is het van belang om het totaalplaatje in het oog te houden. Bij gelijkblijvende inrichting adviseer ik collega-ondernemers om eerst kritisch naar het totale rendement te kijken. Deze zaken kun je van te voren goed doorrekenen en zijn bovendien argumenten naar je gemeente toe die natuurlijk wil dat je gisteren de dagafdekking hebt ingevoerd. Conclusie is dat milieubesparende maatregelen met gezond verstand moeten worden ingevoerd en niet enkel als acute hype. De reacties van consumenten op de afgedekte koelingen en vriesvakken zijn over het algemeen positief. Dat is ook prettig om te horen, concludeert Boonstra. En dat we elke dag extra tijd kwijt zijn om alle vingerafdrukken van de glasplaten te poetsen, nemen we dan maar op de koop toe. Colofon Redactie: Blekerijlaan 1 Druk: 3447 GR Woerden T (0348) F (0348) E I Weevers Grafimedia Vorden

Vestigingspunten, financiering en samenwerkingsvormen cruciaal

Vestigingspunten, financiering en samenwerkingsvormen cruciaal 24 april 2010 26 ste jaargang nr.04 Nieuws Dag van het Vakcentrum 2010 Vestigingspunten, financiering en samenwerkingsvormen cruciaal Tijdens de Dag van het Vakcentrum bleek dat binnen alle commerciële

Nadere informatie

Zinloze (duurzaamheids)labels

Zinloze (duurzaamheids)labels 22 mei 2010 26 ste jaargang nr.05 Nieuws Consument betaalt de prijs Zinloze (duurzaamheids)labels Uitgelicht Directeur Patricia Hoogstraaten, voorzitter van de stuurgroep Europa van Detailhandel Nederland

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

U bent ziek en dan. Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

U bent ziek en dan. Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid U bent ziek en dan Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 13.0678 DP/KW/IO September 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3-4 2. Ziekmelding en arbodienst 5 3. Het traject vanaf de eerste ziektedag 3.1 Overzicht

Nadere informatie

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN groei PERSONEELSMAGAZINE VAN DE GROEILING JAARGANG 3 FEBRUARI 2012 T THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN STICHTING

Nadere informatie

Verbindt! Verzuim en werk. Het (niet) verrichten van passende arbeid actueler dan ooit. Rondetafelgesprek Tweede Kamer over beroepsziekten

Verbindt! Verzuim en werk. Het (niet) verrichten van passende arbeid actueler dan ooit. Rondetafelgesprek Tweede Kamer over beroepsziekten Verbindt! Magazine over Verzuim, Re-integratie en Financiën (VeReFi) CS Verzuim en werk 4juli 2014 We kunnen het niet maken Wajongers niet aan het werk te helpen Het (niet) verrichten van passende arbeid

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 2.0 oktober 2008 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE?

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? IN DEZE BROCHURE Inleiding 3 Tien prangende kwesties 4 Wet verbetering poortwachter 33 Wet werk en zekerheid (nieuwe

Nadere informatie

Mijlpaal voor het Vakcentrum. Kleine banenregeling aangenomen! een enorme reductie van administratieve

Mijlpaal voor het Vakcentrum. Kleine banenregeling aangenomen! een enorme reductie van administratieve 19 december 2009 25 ste jaargang nr.15 Nieuws Uitgelicht Mijlpaal voor het Vakcentrum Kleine banenregeling aangenomen! Uw brancheorganisatie zet zich al jarenlang in voor een betere positie van de zelfstandige

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie

FNV Bondgenoten. Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie FNV Bondgenoten Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie Rechten en plichten_a4_2012.indd 1 03-01-13 (w1) 11:50 Rechten en plichten_a4_2012.indd 2 03-01-13 (w1) 11:50 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Grenzen aan verantwoordelijkheid

Grenzen aan verantwoordelijkheid Grenzen aan verantwoordelijkheid Begeleiding en reïntegratie van zieke werknemers in het MKB Peter Brouwer Jolanda Hessels Annelies te Peele Florieke Westhof Zoetermeer, oktober 2003 ISBN: 90-371-0902-0

Nadere informatie

Verwey-Jonker Instituut

Verwey-Jonker Instituut Inleiding De Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten (LVA) heeft het Verwey-Jonker Instituut opdracht gegeven een reïntegratiewijzer te maken. Deze wijzer is primair bedoeld om de spreekuurhouders

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl Jaarverslag 2003 Voorwoord Namens het bestuur van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven bied

Nadere informatie

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN 13 april 2010 Projectnummer:

Nadere informatie

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 COLOFON Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oostrom Jan Admiraal Ria Teunissen RESEARS / FOTO S

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft

Wie schrijft die blijft Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13.

NIEUWSBRIEF. Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13. NIEUWSBRIEF November 2014 Jaargang 19 Nr. 61 Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord 2 Vereenvoudigingen

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus FNV Bondgenoten Ziekmakende verzuimbureaus Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Resultaten meldpunt VerzuimReductie 6 Het oordeel over de verzuimbegeleiding door VerzuimReductie 9 Conclusies 15 Aanbevelingen

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen?

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen? Whitepaper maart 2015 Zieke werknemer: wat te doen? Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 Zieke werknemer 4 Beloning uitzendkracht 8 Sancties zieke werknemer 9 Ontslag en ziekte 10 Re-integratie 2e spoor

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

Marechaussee. vereniging november PX-10 EN CARC. PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015?

Marechaussee. vereniging november PX-10 EN CARC. PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015? Marechaussee vereniging november 05 2014 PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015? PX-10 EN CARC Gezondheidsrisico s bewust verdoezeld? BETERE BELONING Speerpunt van de bonden bij CAO-onderhandelingen René

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie