t HOP Je eigen praktijk De context van een zelfstandige beroepsactiviteit Betere zekerheid voor artsen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "t HOP Je eigen praktijk De context van een zelfstandige beroepsactiviteit Betere zekerheid voor artsen"

Transcriptie

1 t HOP Je eigen praktijk De context van een zelfstandige beroepsactiviteit Betere zekerheid voor artsen Starterdag HAIO

2 Zenito Dienstengroep Alle administratieve verplichtingen Een degelijk sociaal statuut Coaching Starterdag HAIO

3 Zelfstandig zijn is ondernemen! 3 Starterdag HAIO

4 Het beeld scherp krijgen? geschikte inschakeling wat wil ik? in het economisch ruilverkeer sociaal verzekeringsfonds boekhouder advies advocaat/notaris VAS uitlijnen, het actieplan beeld scherp maken coaching loopbaancoach geformaliseerde uitgewerkte oplossing structuur Starterdag HAIO

5 Welke vragen? Zelfstandige worden betekent ondernemen, hoe krijg ik mijn ondernemerskwaliteiten scherp? Kan ik dat (laten) meten? Ik ben pas gestart en verlies wat het overzicht, hoe los ik dat op? Ik wil instappen in een associatie, hoe pak ik dat aan? We zitten niet (altijd) op dezelfde lijn, hoe pakken we dit aan? Starterdag HAIO

6 Hoe geef ik een nieuwe richting aan mijn praktijk? Mijn privéleven lijdt onder mijn werk? mas/reyerslaat/ ?video= Er komt personeel bij hoe passen we dit in, hoe gaan we dit aansturen? Mijn medewerker en ik, dat zou toch beter kunnen! Ik sta voor cruciale keuzes, hoe maak ik die?..? Starterdag HAIO

7 Zenitor coaching voor wie? Zenitor loopbaan coaching richt zich naar high potentials onder de toekomstige en gevestigde zelfstandige ondernemers, (zelfstandigen, vrije beroepen), bedrijfsleiders en hun medewerkers in elke fase van hun loopbaan (voorbereiding, start, groei, einde) Starterdag HAIO

8 De Vlaamse overheid betaalt mee! Om de 6 jaar recht op 2 cheques van elk 4u coaching Waarde 1 cheque 550 Eigen bijdrage 40, kan kosteloos gemaakt worden voor leden VAS of klanten Zenito Starterdag HAIO

9 Hoe coaching aanvragen? Mail je coördinaten naar Starterdag HAIO

10 1. Verplichte administratieve formaliteiten 10 Starterdag HAIO

11 1.1. Registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) START OL Ondernemingsloket KBO Starterdag HAIO

12 . Wat? Al je beroepscoördinaten Wanneer? De dag dat je van start gaat Hoe? Via een ondernemingsloket of online Kostprijs? Eerste registratie is gratis Belang? (wet week maart 2014) overheid kan de gegevens waarover zij reeds beschikt niet meer apart opvragen opgenomen gegevens zijn juridisch de waarheid Vooraf te regelen? Perfect Kan ik mijn gegevens controleren? Perfect Starterdag HAIO

13 Starterdag HAIO

14 Je gegevens controleren O/bce_private_search_odi.jsp Starterdag HAIO

15 1.2. Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen! Waarom? Zelfstandigen staan zelf in voor de organisatie van hun sociale zekerheid Wat? Vrijwaring van sociale rechten betalen van sociale bijdragen Wanneer? Vanaf de 1 ste dag als zelfstandige (zo niet boete) Hoe? Via kantoor, ondernemingsloket of online Tijdig aansluiten voordelig? extra tijd om de 2 eerste kwartaalbijdragen te betalen! Starterdag HAIO

16 https://prod.zenito.be/aansluitingen/zelfstandige Starterdag HAIO

17 1.3. Heb je een vennootschap? Registratie in de KBO Hoe? In 2 stappen o door de griffie rechtbank van koophandel o door jezelf via een ondernemingsloket om het dossier te vervolledigen o kost 82,50 Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds Waarom? Solidariteitsbijdrage Wanneer? Binnen 3 maanden neerlegging akte Starterdag HAIO

18 Starterdag HAIO

19 https://prod.zenito.be/aansluitingen/vennootschap?locale=nl Starterdag HAIO

20 Online START OL KBO SVF Starterdag HAIO

21 1.4. Je aansluiting bij je ziekenfonds? wijziging hoedanigheid via attest sociaal verzekeringsfonds Starterdag HAIO

22 BTWplicht? Geleverde dienst van medische verzorging is vrijgesteld Uitkijken met onderzoekswerk en medische studies! 1.5. BTW-plicht? bijzondere regeling (opdrachtgever regelt alles geen eigen aftrek) of gewone regeling (maand/kwartaal aangifte) opdrachtgever btw-plichtige (self billing) of niet btwplichtige (zelf aangifte + btw voldoen + factuur, maar self billing blijft mogelijk) jaarlijkse lijst van afnemers/belastingplichtigen en intracommunautaire handelingen indienen Starterdag HAIO

23 . hoe BTW activeren? via het ondernemingsloket of online Starterdag HAIO

24 https://prod.zenito.be/ondernemingsloket/flow/e ntityfile.html?execution=e1s2 Starterdag HAIO

25 1.6. Boekhouding voeren zonder vennootschap en omzet < /jaar ontvangstbewijzen (getuigschriften verstrekte hulp) financieel dagboek (alle dagontvangsten-uitgaven) verantwoordingsstukken omzet > /jaar of vennootschap balans resultatenrekening sociale balans (dubbel boekhouden) Starterdag HAIO

26 1.7. Belastingaangifte doen Beroepsinkomsten Beroepsuitgaven (niet limitatief) beroepskosten wettelijke sociale bijdragen premie gewaarborgd inkomen/ aansprakelijkheidsverzek. premie vrij aanvullend pensioen autokosten woonplaats ziekenhuis/praktijk ( 0,15/km) bijdrage beroepsvereniging (bijv. Vlaams Artsensyndicaat).. Starterdag HAIO

27 1.8. Beroepsaansprakelijkheid. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering No Fault regeling (VAS) Starterdag HAIO

28 2. Transitiefase van HAIOstatuut naar zelfstandige. 28 Starterdag HAIO

29 Starterdag HAIO

30 3. Je sociale zekerheid als zelfstandige 30 Starterdag HAIO

31 3.1. Ik word ziek? waar heb je recht op? vergoeding ziektekosten (grote - kleine risico s) 31 Starterdag HAIO

32 3.1. Ik word arbeidsongeschikt? waar heb je recht op? inkomsten vervangende uitkeringen 32 Starterdag HAIO

33 Daguitkering* vanaf de 2 de maand gezin alleenstaand samenwonend 53,99 40,81 33,13 vanaf 4 de maand hulp van 3den : 20/dag Maandbasis* 1403, ,06 861,38 *uitkering voor belasting 33

34 voor aanstaande mama s/ouder: - uitkering moederschapsrust + verlenging 6 tot max. 8 (9) weken - adoptie uitkering (4 tot 6 weken) - 440,50/week 34 Starterdag HAIO

35 Langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt? Daguitkering Situatie Gerechtigde met gezinslast Alleenstaande gerechtigde Samenwonende gerechtigde Zonder stopzetting van de praktijk 53,99 40,81 33,13 Met stopzetting van de praktijk 53,99 43,21 37,05 + tegemoetkoming van 208,09 35 Starterdag HAIO

36 3.2. Gezinsuitbreiding! waar heb je recht op? tussenkomst in gezinskosten: kraamgeld/adoptiepremie (1 ste kind 1223,11) kinderbijslag* (1 ste kind 90,82) gratis 105 dienstencheques moederschapshulp (waarde 9/cheque => huishoudelijke hulp) *1-ouder gezin: 136,78 36 Starterdag HAIO

37 3.3. Gedwongen stopzetting! 1. palliatief verlof uitkering max. 2121,87/vrijstelling soc. bijdrage 2. gedwongen stopzetting brand, natuurramp, vernieling, allergie uitkering 1403,73/ 1060,94/vrijstelling soc. bijdrage 3. faillissement uitkering 1403,73/ 1060,94/vrijstelling soc. bijdrage Starterdag HAIO

38 3.4. Pensioenopbouw? : ten vroegste aan 62j en 40 jaar werken! proportioneel (functie van hoogte beroepsinkomsten) gezinssituatie 2. max. pensioen zelfstandige, ,57*/jaar : - 45 loopbaanjaren - beroepsinkomen berekeningsplafond - gezinspensioen * 1/1/2014 en voor belasting Starterdag HAIO

39 3.5. enkele bruto maximum bedragen gezin werknemer federale ambtenaar zelfstandige pensioen ,44* ,36* ,57* AO 1 ste maand loon wedde 0,00 AO 2 de maand 3421,66** wedde (zolang ziekteverlof nadien wachtgeld 60% laatste activiteitswedde) 1403,74** *uitkering gezin op jaarbasis bij volledige loopbaan, zonder bonus en vóór belasting **uitkering gezin op maandbasis voor belasting 39

40 TIP! Zorg voor een gewaarborgd inkomen Begin tijdig aan een aanvullende pensioenopbouw En doe dit op een fiscaal aantrekkelijke manier Geef structuur aan je vermogen 40 Starterdag HAIO

41 3.6. Aanvullende sociale bescherming? Beroepsinkomen/kosten AO = ,88*/j *bruto op jaarbasis voor belasting Starterdag HAIO P P = ,57*/j tijd 41

42 3.7. Wegens ziekte niet kunnen werken? Gedwongen stopzetting door ziekte of ongeval = inkomstenverlies. Oplossing : verzekering Gewaarborgd Inkomen - verzekeringscontract - betaalde premie is fiscaal aftrekbaar als bedrijfsuitgave Voor welke maatschappij je ook kiest, vraag steeds (gratis en vrijblijvend) om een persoonlijk voorstel, zodat je kunt vergelijken vooraleer wat dan ook af te sluiten! 42 Starterdag HAIO

43 3.8. Opbouw van een aanvullend pensioen (Sociaal) Vrij Aanvullend Pensioen (VAP) - verzekeringscontract - premies fiscaal aftrekbaar als beroepsuitgave => 77,68% voordeel ( besparing belasting en sociale bijdragen) - geen premietaksen - soepel systeem met behoud van winstdeelname - uitkering nauwelijks belast wegens systeem van fictieve rente - stevige overlijdensdekking 43 Starterdag HAIO

44 ..maar er is meer! (Sociaal VAP) solidaire prestaties: ten laste nemen van de premie bij arbeidsongeschiktheid/invaliditeit ( tot 65j.) aanvullende rente bij arbeidsongeschiktheid/invaliditeit (tot 65j.) geboortepremie: ten laste neming van 2 kwartaalpremies EXCLUSIEF BIJ ZENITO! netto vergoeding direct uitbetaald i.g.v. zware ziekte: kanker, leukemie, Parkinson, MS, Hodgkin, TBC GEEN MEDISCHE VRAGENLIJST 44 Starterdag HAIO

45 4. Je sociale verplichtingen 45 Starterdag HAIO

46 4.1. Sociale bijdragen betalen berekeningsbasis = het netto beroepsinkomen zoals door de belastingadministratie vastgesteld beroepsinkomen minus de bedrijfskosten (-lasten/ verliezen) fiscaal aftrekbaar als bedrijfsuitgave de sociale bijdrage wordt per kwartaal aangerekend 46 Starterdag HAIO

47 4.2.Sociale bijdrage 2014 (jaarbasis) hoofdberoep bijberoep berekeningsbasis netto beroepsinkomen beroepsinkomen 22% ,43* Y , ,90** Y ,94 14,16% ,94< Y , ,94< Y ,81*** minimum/kw. 735,83 0 maximum/kw , ,22 *ondergrens berekeningsbasis hoofdberoep ** bijberoep netto beroepsinkomen > 1423,90 => geen bijdrage *** ,81 geen bijdrage 47

48 4.3. Als starter eerst een voorlopige bijdrage 2014 ( ) periode hoofdberoep bijberoep 1 685,66 75, ,39 77, ,12 79,55 Starterdag HAIO

49 4.4. Nadien de afrekening = minimum maximum bijdrage ,40 op jaarbasis : 13641,60 X 3 = 40924,8 komt samen met de eerste fiscale aanslagen Starterdag HAIO

50 4.5. Het fiscaal effect van de sociale bijdrage Simulatie alleenstaande inkomen sociale bijdrage 2014 /kw. beheerbijdrage fiscaal aftrekbaar jaarbasis belasting berekeningsbasis sociale bijdrage 3004,89 A 3% 90, , , , ,89 B 4% 120,20-63, ,85 120,2 30, ,35 29,85-26,44 120,20 120,20-63,91 werkelijk verschil 29,85/jaar Starterdag HAIO , ,66 120,19 22% -26,44

51 4.6. De kost aan sociale bijdragen Niveau van je netto beroepsinkomen Hoe je georganiseerd bent Niet bepaald door administratiekost SVF Starterdag HAIO

52 4.7.De personenbelasting en de sociale bijdragen Personenbelasting aj 2014 Sociale bijdrage 2014 inkomsten in tarief P 0, % % tarief hoofdberoep 22% ,43 Y , % % > % 14,16% ,94 <Y ,81 52 Starterdag HAIO

53 4.8. Fiscale en sociale optimalisering BYV - BU bruto winst vennootschap (scheiding praktijk en privé) bedrijfskosten hoogste belasting tarief 33,99% BY bruto bedrijfsinkomen zelfstandige hoogste belastingtarief 50% - BU beroepskosten verplichte sociale bijdrage premies voor extra sociale bescherming (SVAPZ, GI) aanvullende uitkeringen (arbeidsongeschiktheid, pensioen, vervangingsinkomen) NY berekeningsbasis sociale bijdrage wettelijke uitkeringen - FU NBY premie extra sociale bescherming gecorrigeerd aftrekbaar tarief bijv. : pensioensparen berekeningsbasis personenbelasting (gemeentebelasting) Starterdag HAIO

54 5. Kiezen? Met wie? 54 Starterdag HAIO

55 5.1. Kies voor partners in ondernemen! Stellen ze de juiste vragen? zoals bijvoorbeeld? 1..? 2..? 3....? Kunnen zij gepaste oplossingen aanreiken? 55 Starterdag HAIO

56 6. Waar meer info? 56 Starterdag HAIO

57 - de startersgps: - de starter Nieuwsbrief : En zoveel meer op 57 Starterdag HAIO

58 Bedankt voor de aandacht! Aimé Mertens Willebroekkaai Brussel Tel Starterdag HAIO

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

Startersgids Kinesitherapeut p. 1. Startersgids Kinesitherapeut

Startersgids Kinesitherapeut p. 1. Startersgids Kinesitherapeut Startersgids Kinesitherapeut p. 1 Startersgids Kinesitherapeut Startersgids Kinesitherapeut INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Starten als kinesitherapeut?... 6 Erkenning... 7 Procedure

Nadere informatie

Homologatie diploma tandarts

Homologatie diploma tandarts Homologatie diploma tandarts De uitoefening van het beroep en het dragen van de beroepstitel zijn beschermd. Om in België het beroep van tandarts te beoefenen, moet men houder zijn van het diploma van

Nadere informatie

Startersgids Kunstenaar Artiest P 1. Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST

Startersgids Kunstenaar Artiest P 1. Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST Startersgids Kunstenaar Artiest P 1 Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST INHOUD Het statuut van de kunstenaar... 4 Wie is artiest?... 5 Sociaal statuut... 5 Ruling... 5 De zelfstandigheidsverklaring...

Nadere informatie

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE Humanresourcesbeheer --Selectie, rekrutering en evaluatie --Opleidingscentrum --Interimbemiddeling --Interimmanagement --Beheer van de afwezigheden --Afwezigheidscontrole

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT

Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT Startersgids Boekhouder Accountant p. 1 Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Takenpakket van de accountant...

Nadere informatie

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen www.startersservice.be Wij weten waar je aan begint kan u starten sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen NU OOK VOOR vrije beroepen advies StartersGIDS U N I Z O S ta

Nadere informatie

Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG

Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG Startersgids Paramedicus Psycholoog p. 1 Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 6 Wat is een paramedisch beroep?... 7 Paramedische

Nadere informatie

Startersgids. Partner voor bedrijvige mensen

Startersgids. Partner voor bedrijvige mensen Startersgids SBB Partner voor bedrijvige mensen Startersgids ALGEMEEN Starten als zelfstandige p. 1 Startersgids ALGEMEEN INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START? 4 VOLDOET U AAN DE STARTVOORWAARDEN?

Nadere informatie

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen.

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Praktische handleiding voor de startende zelfstandige Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Ik lag nachtenlang wakker voor ik besliste om mijn eigen bloemenwinkel te starten. De medewerker van Xerius stelde

Nadere informatie

VIVIUM RIZIV-aanbod. Verzekeringen voor medische beroepen

VIVIUM RIZIV-aanbod. Verzekeringen voor medische beroepen VIVIUM RIZIV-aanbod Verzekeringen voor medische beroepen Bouw een mooi extra pensioen op Bescherm u tegen inkomstenverlies bij arbeidsongeschiktheid Laat uw premies betalen door het RIZIV Besteedt u evenveel

Nadere informatie

Startersgids HORECA. Startersgids Horeca p. 1

Startersgids HORECA. Startersgids Horeca p. 1 Startersgids HORECA Startersgids Horeca p. 1 Startersgids HORECA INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 DE VESTIGINGSWET 5 HOE INSCHRIJVEN? 5 ACTIVITEITEN DIE ONDER DE VESTIGINGSWET VALLEN 5 VRIJGESTELDE

Nadere informatie

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids Schoonheidsspecialist(e) Kapper Voetverzorg(st)er Masseur/Masseuse p. 1 Startersgids SCHOONHEIDSSPECIA- LIST(E)

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 DEFINITIE VAN EEN ZELFSTANDIGE... 6 2 ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF IN BIJBEROEP 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen Uw zekerheid voor een zorgeloos pensioen Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Redactie: Vormgeving:

Nadere informatie

VIVIUM Gewaarborgd Inkomen

VIVIUM Gewaarborgd Inkomen VIVIUM Gewaarborgd Inkomen Uw inkomen verzekerd, wat er ook gebeurt Gegarandeerd inkomen bij ziekte of ongeval Tot 80% van uw huidig loon U kiest de waarborgen Weet u hoeveel u van de sociale zekerheid

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

Hervorming sociale bijdragen: veelgestelde vragen

Hervorming sociale bijdragen: veelgestelde vragen Hervorming sociale bijdragen: veelgestelde vragen Hebben meegewerkt aan de redactie van deze FAQ : Acerta Sociaal Verzekeringsfonds, de DG Zelfstandigen en het RSVZ. Inhoud Op welk inkomen worden mijn

Nadere informatie

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer?

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? SOCIAL ADMIN Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? Het erkend ondernemingsloket van Securex ZELFSTANDIGE Inhoudsopgave 1. Checklist oprichting eenmanszaak en vennootschap 6 2. Administratieve formaliteiten

Nadere informatie

8. STATUUT VAN DE VORMINGSWERKERS IN KVLV

8. STATUUT VAN DE VORMINGSWERKERS IN KVLV 8. STATUUT VAN DE VORMINGSWERKERS IN KVLV INLEIDING: VORMINGSWERKERS ZIJN EEN BELANGRIJKE SCHAKEL IN DE KVLV-WERKING KVLV biedt vorming aan vrouwen in verenigingsverband. Het KVLV-aanbod is daarom gedifferentieerd

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

VIVIUM Omzetverzekering

VIVIUM Omzetverzekering VIVIUM Omzetverzekering Uw zaak blijft zijn omzet halen, ook als u buiten strijd bent Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 60% van uw omzet gegarandeerd Mogelijkheid tot integrale uitbetaling

Nadere informatie

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Schoonheidsspecialiste p. 1 INHOUD Startersgids Schoonheidsspecialist Kapper Voetverzorg(st)er Masseur/Masseuse U gaat als

Nadere informatie

Startersgids GARAGIST. Startersgids Garagist p. 1

Startersgids GARAGIST. Startersgids Garagist p. 1 Startersgids GARAGIST Startersgids Garagist p. 1 Startersgids GARAGIST INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Beroepen die onder de vestigingswet vallen... 6 Motorvoertuigen intersectoraal...

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie