acceptatie BeLeId PER 15 MEI 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "acceptatie BeLeId PER 15 MEI 2013"

Transcriptie

1 acceptatie BeLeId PER 15 MEI 2013

2 Inhoudsopgave 01 Inleiding 3 02 Doelgroep 3 03 Toetsen 4 04 Burgelijke staat en identificatie 5 05 Verantwoord krediet maximum 6 06 Inkomen 7 07 Lasten 9 08 Objectfinancieringen Aanvraag, controle en uitbetaling Aan te leveren stukken Obligo Begrippenlijst Contact Disclaimer 17 02

3 AcceptatieBELEID 1. Inleiding 1.1 Algemeen In dit document is het acceptatiebeleid voor kredietverlening bij InterBank beschreven. InterBank staat voor verantwoord lenen en is aangesloten bij de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). InterBank is onderdeel van Crédit Agricole Consumer Finance Nederland B.V. (CA-CF). InterBank werkt volgens de VFN gedragscode die te vinden is op 1.2 Basisgedachte Basisgedachte is om op verantwoorde wijze te voorzien in de behoefte aan krediet. Hierbij staat klantbelang centraal: geef de klant wat hij nodig heeft, zodat hij ook op lange termijn tevreden is. Het klantbelang centraal stellen heeft tot doel een duurzame relatie aan te gaan met de klant. Het acceptatiebeleid beschrijft of en hoe kredietverstrekking mogelijk is. Bij een situatie die niet beschreven staat in het acceptatiebeleid behoudt InterBank zich het recht voor om in die gevallen van de systeembeoordeling af te wijken of aanvullende stukken op te vragen. 2. Doelgroep InterBank verstrekt blanco krediet en kredieten met onderand aan particulieren en zelfstandigen. Kredietaanvragers die een aanvraag indienen bij InterBank: zijn 21 jaar of ouder; hebben een bankrekening in Nederland; zijn Nederlands ingezetene. Geen krediet wordt verstrekt aan kredietaanvragers die: verwikkeld zijn in een echtscheiding; verwikkeld zijn in een problematische schuldsituatie; gebruik maken van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP); onder curatele gesteld zijn; in staat van faillissement verkeren of failliet verklaard zijn in de afgelopen 5 jaar; bestuurder, commissaris of werknemer van CA-CF zijn; een looninhouding hebben (cessie regeling); het krediet willen gebruiken voor de verwerving van een eigen woning; een achterstand hebben bij InterBank of bij een andere maatschappij. 03

4 3. Toetsen 3.1 Algemeen Binnen het aanvraagproces bestaan verplichte toetsingen die op verschillende momenten worden uitgevoerd. 3.2 BKR toets Bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) worden consumptieve kredieten en zakelijke kredieten met hoofdelijke verbondenheid geregistreerd. Bij elke kredietaanvraag is het verplicht een BKR toets uit te voeren. InterBank is verplicht tot geheimhouding van BKR gegevens, ook richting de kredietnemer. Op basis van de volgende toetsuitslagen bij het BKR zal een aanvraag worden afgewezen: een lopende of afgelopen hypotheek met achterstand (HY); een lopende of afgelopen schuldsanering of bemiddeling (SR); een lopende of afgelopen A+- of +codering zonder herstel (+ melding = 1, 2, 3, 4 of 5); een lopende of afgelopen A-codering zonder herstel. 3.3 Overige toetsen Ten behoeve van controle worden de volgende toetsen uitgevoerd: Overige toetsen VIS (Verificatie Informatie Systeem) Securicheck EVA Verplichte toetsing van legitimatiebewijs op diefstal of vermissing. Verplichte toetsing van legitimatiebewijs en Burgerservicenummer. Verplichte toetsing van incidentenwaarschuwingssysteem Nederlandse Vereniging van Banken 3.4 Gedegen onderzoek Afhankelijk van de specifieke situatie van de kredietaanvrager kan een gedegen onderzoek worden uitgevoerd. Een onderdeel van dit onderzoek kan zijn een Experian toets, maar bijvoorbeeld ook een controle bij de Kamer van Koophandel of kadaster. 04

5 4. Burgelijke staat en identificatie 4.1 Gehuwd/Samenwonend Bij kredietverlening aan gehuwden, samenwonenden of klanten met een geregistreerd partnerschap moeten altijd beide partners de overeenkomst tekenen. 4.2 Identificatie Een krediet kan worden verleend na ontvangst van stukken van de kredietaanvrager (identificatie) en verificatie van de identiteit van de kredietaanvrager aan de hand van een geldig paspoort, geldige identiteitskaart of geldig rijbewijs. 4.3 Niet-Nederlandse nationaliteiten Wanneer kredietnemers een niet-nederlandse nationaliteit bezitten, moet er sprake zijn van: Afgelopen 3 jaar onafgebroken werkzaam in Nederland én Koop-/huurwoning aantonen of sprake van 36 maanden onbesproken BKR kredietervaring. Dit beleid geldt voor alle contractanten. Als de partner met de niet-nederlandse nationaliteit niet voldoet aan dit beleid, wordt dit inkomen niet meegenomen. De aanvraag wordt dan beoordeeld op de gegevens van de hoofdcontractant. 4.4 Verblijfskaart: EU/EER landen en Zwitserland Personen met onderstaande nationaliteit mogen vrij verblijven en werken in Nederland en zijn niet verplicht een verblijfskaart te overleggen: België Hongarije Malta Spanje Bulgarije* Ierland Noorwegen Tsjechië Cyprus IJsland Oostenrijk Verenigd Koninkrijk Denemarken Italië Polen Zweden Duitsland Letland Portugal Zwitserland Estland Finland Liechtenstein Roemenië* Frankrijk Litouwen Slovenië Griekenland Luxemburg Slowakije * De werkgever is verplicht te beschikken over een tewerkstellingsvergunning (TWV). InterBank vraagt een kopie van de TWV op. 05

6 4.5 Verblijfstitel: overige nationaliteiten Kredietnemers met een andere nationaliteit dienen zowel een geldig paspoort als een geldige verblijfstitel voor onbepaalde tijd te overleggen. Het inkomen van de medecontractant met tijdelijk verblijfsdocument kan alleen worden meegenomen als: de medecontractant gehuwd is met een hoofdcontractant die de Nederlandse nationaliteit of een permanent verblijfsdocument heeft en; de medecontractant een vast dienstverband onbepaalde tijd heeft. 5. Verantwoord krediet maximum Het termijnbedrag dat een kredietnemer maximaal overhoudt om zijn krediet te betalen, is: Maximaal termijnbedrag = totaal inkomsten -/- totaal lasten -/- kosten levensonderhoud Het bedrag dat verantwoord maximaal geleend kan worden, is: Verantwoord Krediet Maximum (VKM)* = maximaal termijnbedrag * 50 Rekenvoorbeeld maximaal termijnbedrag en VKM: Gezinssituatie: Gehuwd/Samenwonend zonder kinderen Netto Maandinkomen: Woonlasten: 750 Kosten levensonderhoud: Max. termijnbedrag = totaal inkomsten -/- totaal lasten -/- kosten levensonderhoud Max. termijnbedrag = / / = 997 VKM = max. termijnbedrag * 50 VKM = 997 * 50 = * VKM is een ongescoorde uitkomst. Het klantprofiel van InterBank is leidend. 06

7 6. INKOMEN 6.1 Algemeen De continuïteit en stabiliteit van het inkomen is van essentieel belang voor kredietverstrekking. De VFN Gedragscode geeft aan dat de financieringsmaatschappij de hoogte van het inkomen dient te verifiëren. Aan de hand van aangetoonde stukken wordt het bruto inkomen omgerekend naar een netto maandinkomen. 6.2 Inkomen uit dienstverband Soort Dienstverband:: Inkomen telt mee voor X %: Aanvullende informatie: Vast dienstverband (onbepaalde tijd) 100% Toeslagen worden 100% meegerekend, mits aantoonbaar en van structurele aard. Tijdelijk dienstverband 70% 100% Onder de volgende voorwaarden: contractant is 30 jaar of ouder en; contractant is BKR bekend en; contractant heeft een koopwoning en; er is een tweede contractant aanwezig. arbeidsverleden afgelopen 12 maanden aantonen. Uitzendbasis of detachering (afhankelijk van fase) Fase A/1+2 = 0% Fase B/3 = 70% Fase C/4 = 100% Inkomen meerekenen mits gecertificeerd uitzend/detacheringsbureau bij het NEN-register (www.normeringarbeid.nl). Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen uitzend-/detacherings- en loondienstmedewerkers. WSW (Sociale werkplaats) Schaal E t/m I = 100% Als de klant in loonschaal E t/m I valt, mag dit worden ingevuld als vast dienstverband of tijdelijk dienstverband. Defensie Fase I = 70% Fase II = 100% Fase III = 100% Zelfstandig ondernemer Fases gelden bij een dienstverband ingegaan na Werkzaam voor : overeenkomst Beroeps Bepaalde Tijd en Beroeps Onbepaalde Tijd. Zie Acceptatiebeleid Zelfstandig Ondernemers. Het gemiddelde structurele overwerk wordt voor maximaal 50% meegenomen en de continuïteit van het inkomen moet worden aangetoond. Er mag worden gerekend met maximaal 100% overwerk, indien het gaat om het beroep internationaal vrachtwagenchauffeur mits dit is gebaseerd op maximaal gemiddeld 48 arbeidsuren per week. 6.3 Inkomen uit VUT, Pensioen en AOW Indien de looptijd van een Aflopend Krediet of een Pluskrediet de pensioenleeftijd overschrijdt, wordt het pensioeninkomen opgevraagd en de continuïteit van het inkomen beoordeeld. VUT, AOW en pensioen worden 100% meegerekend. 07

8 6.4 Inkomen uit uitkering Inkomen uit uitkering dat wordt meegenomen, is: WAO/WIA; standaard 70%, indien geboren voor = 100% Ziektewet; 70% indien >20 dagen ziek en werk niet hervat. 100% indien werk aantoonbaar hervat. ANW voor 100% meerekenen mits voor echtgenoot (geen kinderen). 6.5 Inkomen uit verzekering Inkomen uit lijfrente- en arbeidsongeschiktheidverzekering mag voor 100% worden meegerekend, mits: de uitkering gelijk blijft (of hoger wordt) gedurende de looptijd van het krediet en; de verzekering wordt uitgekeerd gedurende de looptijd van het krediet. 6.6 Inkomen uit huuropbrengst Huurinkomsten kunnen worden meegerekend als inkomen wanneer deze inkomsten een bestendig karakter hebben. Het Kadaster wordt gecontroleerd. De volgende berekening wordt aangehouden: 70% * (huuropbrengsten -/- bruto hypotheeklasten verhuurde pand). U vult in: huuropbrengst -/- bruto hypotheeklasten verhuurde pand. 6.7 Algemene heffingskorting Bij een aanvraag van gehuwden en samenwonenden waar het netto inkomen van de partner < 500 is en de partner is geboren vanaf 1 januari 1972, wordt door het systeem automatisch 111 aan heffingskorting meegerekend. Wanneer de partner is geboren vóór 1 januari 1972 wordt automatisch gerekend met 122 heffingskorting. Indien de kredietaanvrager een hoger bedrag ontvangt (met een maximum van 167), mag dit worden meegerekend, mits dit wordt aangetoond. Zie voor meer uitleg 6.8 Overig inkomen Inkomenscomponenten uit uitzonderlijke uitkeringen of inkomensonderdelen kunnen in overleg, afhankelijk van de gewaarborgde continuïteit van het inkomen, voor 100% (volledige continuïteit), 70% (beperkte continuïteit) of 0% (geen continuïteit) worden meegenomen in de inkomensberekening. Inkomen dat niet wordt meegerekend: Alimentatie-inkomsten Belastingteruggaaf ziektekosten Bonussen/ winstdeling Inkomen uit beleggingsdepot Inkomen per kas Jaarlijkse 13e maand Kinderbijslag / Kinderopvangtoeslag 0-uren contract Persoonsgebonden budget Proeftijd Provisie RWW Reiskosten/ autokostenvergoeding Representatie vergoeding Tegemoetkoming schoolkosten TRI Vakantiegeld WSW schaal A t/m D + O WW WWB Ziektewet via UWV Zorgtoeslag 08

9 7. Lasten 7.1 Woonlasten De kredietbemiddelaar geeft aan wat de woonsituatie van de kredietnemer is. Woonsituatie Rekenen met Aanvullende informatie Koopwoning Bruto hypotheeklast 100% Standaard mag maximaal 25% voorlopige teruggaaf van de bruto hypotheeklast worden afgetrokken. Indien het totaal netto maandinkomen > 2x modaal is, mag er maximaal 30% voorlopige teruggaaf van de bruto hypotheeklast worden afgetrokken. Huurwoning Bruto huurlast 100%. Er wordt gerekend met minimaal 350, of daadwerkelijke lasten indien deze hoger zijn. Inwonend / recreatiewoning Kostgeld Er wordt gerekend met minimaal 33% van het netto inkomen met een minimum van 350, of de daadwerkelijke lasten indien deze hoger zijn. 7.2 Alimentatie Alimentatielasten (voor kinderen en echtgenoot) worden voor 100% meegenomen. 7.3 Lasten naast lopende leningen Standaard wordt gerekend met 2% van de kredietlimiet als last. De minimale last is 25. De uitzonderingen hierop zijn: Soort lening: Rekenen met: Aflopend Krediet De werkelijke maandlast, indien dat aflopende krediet niet wordt ingelost. Doorlopend Krediet met hypothecaire 1% van de kredietlimiet, of de werkelijke last indien deze hoger is, mits de lening inschrijving/ 2e hypotheek aantoonbaar gebruikt is voor de aanschaf of verbouwing van de eigen woning. Kredietfaciliteit op betaalrekening 2% van de betaallimiet indien de klant een roodstand heeft die niet is gemeld bij het BKR. (roodstand) 7.4 Kosten levensonderhoud De rekenmethode voor kosten levensonderhoud luidt als volgt: Basisnorm + 15% * (netto maandinkomen -/- basishuur -/- basisnorm) In de onderstaande tabel kunnen de bedragen basisnorm en basishuur per gezinscategorie worden afgelezen. De kolom grondslag staat voor een netto maandinkomen exclusief vakantiegeld en toeslagen. Vanaf de grondslag mag een maximaal bedrag aan kosten levensonderhoud, de leennorm, worden gehanteerd. Dit bedrag is in de kolom leennorm af te lezen. Gezinscategorie Basisnorm* Basishuur Grondslag* Leennorm* Alleenstaand zonder kind Alleenstaand met kind(eren) Gehuwd / Samenwonend zonder kind(eren) Gehuwd / Samenwonend met kind(eren) * Exclusief vakantiegeld en toeslagen 09

10 Rekenvoorbeeld kosten levensonderhoud: Gezinssituatie: Gehuwd/Samenwonend met kinderen Netto Maandinkomen excl. vakantiegeld en toeslagen: Basishuur: 222 Berekening kosten levensonderhoud: Het bedrag voor kosten levensonderhoud mag gemaximaliseerd worden vanaf een netto maandinkomen van Het maximale bedrag kosten levensonderhoud is: Basisnorm +15% * (netto maandinkomen -/- basishuur -/- basisnorm) % * ( / / ) = % * ( 1410) = ,50 = 1423,50 8. Objectfinancieringen 8.1 Algemeen Objectfinanciering is alleen mogelijk bij personenauto s, bestelauto s/busjes en motoren. Bij de beoordeling van de financiering wordt gekeken naar een eventuele aanbetaling en de slottermijn. 8.2 Slottermijn bij particuliere objectfinanciering De financiering van de slottermijn is afhankelijk van de leeftijd van het object aan het einde van de looptijd. De maximale slottermijn wordt gehanteerd als het gaat om Huurkoop of Particuliere Lease. Maximale leeftijd van het object aan het einde van de looptijd Maximale slottermijn als percentage van de aankoopsom <= 3 jaar 50% > 3 - <= 5 jaar 40% > 5 jaar 30% Rekenvoorbeeld maximale slottermijn (met aanbetaling): Leeftijd van het object aan het einde van de looptijd van de lening: 6 jaar Aankoopsom: Aanbetaling: Te lenen bedrag: De maximale slottermijn bedraagt 30% van de aankoopsom = 30% van =

11 9. Aanvraag, controle en uitbetaling 9.1 Invoer aanvraaggegevens De hoofdcontractant verdient minstens 2/3e van het inkomen van de partner; Bij vrouwelijke contractanten dient altijd uitgegaan te worden van de meisjesnaam. 9.2 Geldigheidsduur BKR, fiat en tarief Geldigheidsduur Aanvullende informatie: BKR 1 maand Een nieuwe BKR toets is noodzakelijk: wanneer geldigheidsduur is verstreken; wanneer er tussentijds wijzigingen zijn geweest in NAWgegevens of geboortedatum. Fiat 3 maanden Een fiat is 3 maanden geldig vanaf het moment van aanvraag. Een nieuw fiat moet worden afgegeven: wanneer geldigheidsduur is verstreken; wanneer er tussentijds wijzigingen zijn geweest in de aanvraaggegevens. Tarief 1 maand Een nieuw tarief is van toepassing na het verstrijken van de geldigheidsduur. 9.3 Kredietverlening aan kredietbemiddelaar en haar personeel In alle gevallen waarin krediet wordt verstrekt aan een kredietbemiddelaar of haar personeel moet de aanvraag handmatig beoordeeld worden. 9.4 In te lossen krediet Gegevens van een in te lossen krediet worden geverifieerd aan de hand van een afschrift van dit krediet. In geval van een in te lossen Doorlopend Krediet-vorm zal er altijd een opzegbrief ondertekend moeten worden. InterBank verstuurt de opzegbrief aan de desbetreffende maatschappij. 9.5 Volmacht Wanneer een kredietnemer zich laat vertegenwoordigen door derden, stelt InterBank als vereiste dat dit een Nederlandse notariële volmacht is. De kredietnemer kan geen volmacht verlenen aan een kredietgever, leverancier of kredietbemiddelaar (of iemand die bij één van deze partijen werkzaam is). 9.6 Kredietverzekering InterBank verstrekt consumptieve financieringen zonder de voorwaarde dat een verzekeringspolis wordt afgesloten. Maximaal 15% van de kredietlimiet mag worden gebruikt voor een mee te verbinden verzekering. De verzekering valt daarbij binnen de kredietlimiet. 11

12 9.7 Aanvraaggegevens stemmen niet overeen met aangetoonde stukken Als de aanvraaggegevens niet overeenkomen met de bij de overeenkomst aangetoonde stukken, dan dienen de aanvraaggegevens te worden gewijzigd of aanvullende stukken te worden opgevraagd. De aanvraag wordt met de gewijzigde gegevens opnieuw beoordeeld. Als tijdens de controle nieuwe informatie wordt geconstateerd, dient hier rekening mee te worden gehouden voor de berekening kosten levensonderhoud, de VKM berekening of de beoordeling van de aanvraag. Dit gaat bijvoorbeeld om: Kredietaanvragers ontvangen kinderbijslag en er zijn geen kinderen in de aanvraag opgegeven. Er is een financiering bij de Informatie Beheer Groep Op de loonstrook of een bankafschrift blijkt dat er een onderhandse lening of cessie loopt; De woonlasten of inkomen in de aanvraag wijken af van de aangetoonde stukken. 9.8 Uitbetalen van de overeenkomst De overeenkomst mag alleen aan de kredietnemer worden uitbetaald, tenzij er sprake is van; een uitbetaling aan de notaris; een uitbetaling aan de leverancier (van auto, boot, caravan ed.) voor maximaal het bedrag van de aankoopsom. een inlossing bij een andere maatschappij of uitbetaling met betrekking tot een verzekering In geval van inlossing van lopende kredieten en/of uitbetaling van verzekeringen kan sprake zijn van uitbetaling aan andere (verzekerings)maatschappijen, na goedkeuring van de klant conform opgave in het contract. Wanneer het gaat om een uitbetaling aan de leverancier, dient de bemiddelaar er op toe te zien dat dit bedrag nooit meer bedraagt dan de aankoopsom van het object. 9.9 Naam/nummer controle Op elk contract wordt een naam/nummer controle uitgevoerd Kwaliteit gegevensinvoer Degene die een aanvraag invoert, behandelt of aanpast, is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gegevensinvoer en het hanteren van het acceptatiebeleid. Het bewust invoeren van onjuiste gegevens of het bewust weglaten van gevraagde informatie die wel beschikbaar is, zal worden gekwalificeerd als fraude. Hieronder wordt ook verstaan het later bewust en ten onrechte wijzigen. 12

13 10. Aan te leveren stukken InterBank kan extra stukken opvragen, mocht daar aanleiding toe zijn. Aan te leveren stukken bij consumptieve aanvraag: Hoofdstuk Onderwerp Aantonen Standaard Origineel getekende overeenkomst inclusief geparafeerde en getekende ESIC; Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs; Inkomensbewijs: recente salarisstrook (max. 2 maanden oud) of specificatie uitkering; Bijschrijving inkomen op een origineel/kopie bankafschrift (incl. NAW gegevens, begin/eindsaldo) of een digitaal bankafschrift/digitale uitdraai (incl. tenaamstelling en rekeningnummer). Niet toegestaan: doorhalen/afplakken van gegevens selecties van bijschrijvingen printscreen van internetbankieren van de klant Word documenten Rekeningnummer voor incasso; BurgerServicenummer. 4 Niet Nederlandse nationaliteit Afgelopen 3 jaar werkzaam zijn in Nederland: salarisstrook (max. 2 maanden oud) of 3 recente jaaropgaves (max. 4 jaar oud); Koop- of huurwoning aantonen d.m.v. bankafschrift. Nationaliteit EU Personen met de Bulgaarse of Roemeense nationaliteit dienen een kopie tewerkstellingsvergunning (TWV) aan te tonen. Overige nationaliteiten Verblijfsdocument onbepaalde tijd (type II of IV); De volgende documenten moeten worden aangeleverd bij zakelijk aanvragen. Paspoort of identiteitskaart. 6 Vast dienstverband Toeslagen moeten structureel zijn (zie cumulatieven /jaar opgaven); Indien dienstverband < 1 jaar, dan onbepaalde tijd aantonen. Tijdelijk dienstverband Indien 100% inkomen wordt meegerekend, dan 12 maanden arbeidsverleden aantonen en het inkomen moet niet in hoogte fluctueren. AOW/VUT/pensioen Indien de looptijd van het Aflopend Krediet de pensioenleeftijd overschrijdt inkomen vanaf pensioenleeftijd aantonen. Uitzendbureau Uitzendfase C/4 onbepaalde tijd aantonen; WSW Overwerk Loonschaal E t/m I aantonen. Aantonen over de afgelopen 6 maanden. Inkomen uit uitkering Bij ziektewet aantonen werkhervattingsverklaring van werkgever of Arbo; Bij WAO / WIA uitkeringsspecificatie aantonen. Inkomen uit lijfrente Duur en hoogte uitkering aantonen. Huuropbrengsten Huurcontract onbepaalde tijd; 2 Bijschrijvingen van huur op het incassonummer; Woonlast verhuurde pand. 7 Woonlasten Aantonen recente woonlasten. Bij koopwoning is dit zowel rente, als aflossing en verzekeringspremie. 13

14 Hoofdstuk Onderwerp Aantonen 7 Alimentatie Indien scheiding < 6 maanden geleden: alimentatielasten aantonen middels echtscheidingsconvenant / beschikking of separate beschikking; Indien scheiding > 6 maanden geleden: alimentatielasten aantonen middels bankafschrift. Lasten naastlopende Bij DK met hypothecaire inschrijving: leningen klantverklaring m.b.t. bestedingsdoel naastlopende lening; hypothecaire inschrijving; werkelijke lasten. 8 Objectfinanciering Standaard: 1. Gegevens onderpand: merk, type, bouwjaar, kenteken en chassisnr. (of tenaamstelling); 2. Bij Huurkoop/Lease: Origineel overschrijvingsbewijs; Handtekening leverancier i.v.m. 3-partijen contract; Verpanding verzekeringsrechten bij krediet > Opzegbrief Bij in te lossen krediet: Opzegbrief; Overzicht in te lossen krediet. Volmacht Nederlandse notariële volmacht. 14

15 11. Obligo 12.1 Maatschappij obligo Het maatschappij obligo is het maximale kredietbedrag dat aan een klant verstrekt mag worden. Het maatschappij obligo is bij InterBank: Ongedekt krediet Gedekt krediet maximaal maximaal * * Alleen bij Financial Lease Zakelijk geldt bij InterBank een ander maximum van Het totaal obligo per klant voor alle maatschappijen van Crédit Agricole Consumer Finance Nederland B.V. is vastgesteld op maximaal , waarbij de volgende verdeling geldt: Ongedekt krediet Gedekt krediet maximaal maximaal Minimum kredietbedrag Het minimale kredietbedrag is het kredietbedrag dat minimaal afgesloten kan worden: Ongedekt krediet Gedekt krediet minimaal minimaal Nieuwe lening aan bestaande kredietnemers Een kredietnemer die over een Doorlopend Krediet met hogere kredietlimiet wil beschikken, moet een nieuwe aanvraag indienen. De bestaande overeenkomst wordt ingelost door de nieuwe overeenkomst. 15

16 12. Begrippenlijst Begrip BBT/BOT BKR onbekend Bruto huur Bruto hypotheeklast Curatele EC ESIC EVA Heffingskorting Huurlast Nederlands ingezetene Onbesproken BKR Uitkeringen afkortingen Uitzendbureau fases Voorlopige teruggaaf Definitie/uitleg Beroeps Bepaalde Tijd/Beroeps Onbepaalde Tijd Geen enkele BKR registratie in het BKR. Het bedrag dat de klant elke maand verschuldigd is aan de verhuurder voor het bewonen en gebruiken van de woning. (Dit bedrag is de kale huur + servicekosten, administratiekosten, kosten voor de huismeester etc. zoals is overeengekomen met de verhuurder). Totaal bedrag aan rente, aflossing en premie per maand. Een persoon staat onder curatele wanneer een curator is aangesteld voor de verzorging en beheer van de goederen. Een contract van het eigen concern (EC) in het BKR beeld. Europese Standaard Informatie Consumentenkrediet (De ESIC moet aan de klant geruime tijd voor tekenen contract worden gegeven en worden toegelicht.) Externe Verwijzings Applicatie; dit is het externe systeem voor frauderegistratie. Wij rekenen standaard met het afbouwbedrag. Indien de kredietaanvrager recht heeft op het hogere bedrag aan heffingskorting, mag dit worden meegerekend als dit bedrag aangetoond kan worden. Bruto huur -/- eventuele huurtoeslag en -/- eventuele energielasten indien de klant de energierekening via de verhuurder betaalt en deze lasten in de huurovereenkomst zijn opgenomen. Een natuurlijk persoon die in Nederland woont, ingeschreven staat in de Gemeente Basis Administratie (GBA) en tevens werkzaam is in Nederland, België of Duitsland. Geen hypotheek met achterstand (HY), geen schuldsanering of bemiddeling (SR), geen A+- of +codering (+ melding = 1, 2, 3 of 4), geen A-codering, geen Herstel meldingen. ANW: Algemene Nabestaanden Wet WIA: Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WAO: Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering WSW: Wet Sociale Werkvoorziening Fase A/1+2 (1e 78 weken): Werken op basis uitzendbeding : werk eindigt wanneer de uitzending op verzoek van de inlener wordt beëindigd Fase B/3 (2 jaar): Recht op doorbetaling van ten minste 85% van laatst verdiende loon over het afgesproken aantal uren, ook als er tijdelijk geen werk is. Verplichte acceptatie van passende arbeid. Fase C/4: Dienstverband onbepaalde tijd bij het uitzendbureau. Net als in fase B geldt de 85% uitbetaling met daarbij verplichte acceptatie van passende arbeid. Alleen de voorlopige teruggaaf (VT) bestemd voor de eigen woning mag van de bruto hypotheeklast worden afgetrokken. 16

17 13. contact InterBank N.V. Postbus AW Amsterdam T: ( 0,10 p/m) E: E: InterBank N.V. is gevestigd in Amsterdam K.v.K. in Amsterdam Registratienummer AFM Wft InterBank is onderdeel van Crédit Agricole Consumer Finance Nederland B.V. 14. Disclaimer De rechten op dit document berusten bij Crédit Agricole Consumer Finance Nederland B.V. Dit document geeft het acceptatiebeleid weer zoals het gehanteerd wordt bij de labels van InterBank N.V. Het document wordt ter beschikking gesteld aan de toegelaten tussenpersonen om te gebruiken bij hun bemiddelingsactiviteiten voor krediet verstrekt door de financieringsmaatschappijen die onderdeel zijn van InterBank N.V. Publicatie of gebruik (van het geheel of van passages eruit) anderszins is niet toegestaan. 17

AcceptAtie B e PER Lei 1 APRIL 2014 D

AcceptAtie B e PER Lei 1 APRIL 2014 D Acceptatie BELEID PER 1 APRIL 2014 Inhoudsopgave 01 Inleiding 3 02 Doelgroep 4 03 Toetsen 5 04 Burgerlijke staat en identificatie 6 05 De berekening van het kredietbedrag 7 06 Inkomen 10 07 Lasten 12 08

Nadere informatie

Acceptatiebeleid. 19 april 2016

Acceptatiebeleid. 19 april 2016 Acceptatiebeleid. 19 april 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 03 2. Samenvatting van de stappen 03 3. Eisen aan de kredietaanvrager 03 4. Wat toetsen wij? 04 5. Burgerlijke staat en identificatie 05 6. Het

Nadere informatie

Proces Acceptatiebeleid

Proces Acceptatiebeleid Proces Acceptatiebeleid In dit document is het acceptatiebeleid van Nationale-Nederlanden Bank (NNB) beschreven. NNB is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Financieringsondernemingen

Nadere informatie

Proces Acceptatiebeleid

Proces Acceptatiebeleid Proces Acceptatiebeleid In dit document is het acceptatiebeleid van Nationale-Nederlanden Bank (NNB) beschreven. NNB is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Financieringsondernemingen

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend krediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend krediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend krediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Acceptatie instructies Doorlopend Krediet en Persoonlijke Lening

Acceptatie instructies Doorlopend Krediet en Persoonlijke Lening Acceptatie instructies Doorlopend Krediet en Persoonlijke Lening Wij geven in dit handboek de volgende onderwerpen aan: O Onze werkwijze OOnze richtlijnen voor acceptatie OOnze behandeling van uw aanvraag,

Nadere informatie

De VFN leden nemen jaarlijks deel aan een self assessment waarin de naleving van de code wordt getoetst.

De VFN leden nemen jaarlijks deel aan een self assessment waarin de naleving van de code wordt getoetst. Toelichting bij de VFN Gedragscode per 01-01-2012 Artikel 1, reikwijdte Dit artikel beoogt de reikwijdte van de VFN Gedragscode ten opzichte van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) vast te

Nadere informatie

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken

Nadere informatie

De Persoonlijke Lening

De Persoonlijke Lening De Persoonlijke Lening zodat u zonder zorgen die grote aankoop kunt doen Staat u op het punt om een grote aankoop te doen? Met een Persoonlijke Lening van DEFAM beschikt u in één keer over een vast bedrag.

Nadere informatie

Prospectus Aflopend Krediet

Prospectus Aflopend Krediet Prospectus Aflopend Krediet Prospectus aflopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken over

Nadere informatie

Basishuur: Het gedeelte van de rekenhuur dat volgens de Wet op de huurtoeslag voor rekening van de huurder blijft

Basishuur: Het gedeelte van de rekenhuur dat volgens de Wet op de huurtoeslag voor rekening van de huurder blijft GEDRAGSCODE CONSUMPTIEF KREDIET vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken 1 Begrippen Aflossingscapaciteit Het bedrag dat de consument maandelijks als kredietvergoeding en/of aflossing op een

Nadere informatie

De Persoonlijke Lening

De Persoonlijke Lening De Persoonlijke Lening zodat u zonder zorgen die grote aankoop kunt doen Staat u op het punt om een grote aankoop te doen? Met een Persoonlijke Lening van DEFAM beschikt u in één keer over een vast bedrag.

Nadere informatie

Budget & Bewind. Intakeformulier. Burgerservicenummer : Identiteitsbewijs + nummer : Geldig tot : Nationaliteit : Verblijfsvergunning :

Budget & Bewind. Intakeformulier. Burgerservicenummer : Identiteitsbewijs + nummer : Geldig tot : Nationaliteit : Verblijfsvergunning : Budget & Bewind Postbus 229 5201 AE 's-hertogenbosch T. 06 456 925 70 E info@budget-bewind.nl W www.budget-bewind.nl Intakeformulier A. Persoonsgegevens Naam : Voorletters : Voornamen : Roepnaam : Geslacht

Nadere informatie

Gedragscode VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland)

Gedragscode VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland) Regelingen en voorzieningen CODE 5.2.2.55 Gedragscode VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland) bronnen Gedragscode VFN, www.vfn.nl, maart 2012 VFN Gedragscode per 1.1.2012 (vervangt

Nadere informatie

1. Gegevens aanvrager

1. Gegevens aanvrager Print het formulier en vul onderstaande gegevens nauwkeurig en in blokletters in; waar nodig aankruisen. Hoeveel wil je lenen? euro Gewenste leenvorm Zelfkrediet Zelfkrediet WOZ 1. Gegevens aanvrager Jijzelf

Nadere informatie

De VFN leden nemen jaarlijks deel aan een self assessment waarin de naleving van de code wordt getoetst.

De VFN leden nemen jaarlijks deel aan een self assessment waarin de naleving van de code wordt getoetst. Toelichting bij de VFN Gedragscode per 01-01-2014 Artikel 1, reikwijdte Dit artikel beoogt de reikwijdte van de VFN Gedragscode ten opzichte van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) vast te

Nadere informatie

TEAM SOCIALE ZAKEN TEL. SPREEKUUR: 10:00 UUR TOT 11:00 UUR POSTBUS 191, 1110 AD DIEMEN TEL: (020) 314 4888

TEAM SOCIALE ZAKEN TEL. SPREEKUUR: 10:00 UUR TOT 11:00 UUR POSTBUS 191, 1110 AD DIEMEN TEL: (020) 314 4888 TEAM SOCIALE ZAKEN TEL. SPREEKUUR: 10:00 UUR TOT 11:00 UUR POSTBUS 191, 1110 AD DIEMEN TEL: (020) 314 4888 Aanvraag Individuele Inkomenstoeslag 2015 Participatiewet Uw naam: Uw BSN: Uw telefoonnummer:

Nadere informatie

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet De flexibele leenoplossing van ABN AMRO Consumer Finance Waarom deze prospectus ABN AMRO Consumer Finance N.V. hierna te noemen ABN AMRO Consumer Finance is een financiële

Nadere informatie

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt rijden zoals u wilt uw lening onze specialiteit Inhoud Alpha Credit Nederland. Dé autofinancierder van Nederland. Wilt u uw auto of motor financieren met een lening van Alpha Credit Nederland?

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN CITROËN Autofinanciering AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN Uw auto goed financieren, dat scheelt een hoop zorgen. En sparen voor uw nieuwe auto hoeft niet. Bij

Nadere informatie

Het WOZ-krediet. zodat uw woonwensen werkelijkheid worden

Het WOZ-krediet. zodat uw woonwensen werkelijkheid worden Het WOZ-krediet zodat uw woonwensen werkelijkheid worden Heeft u een koopwoning? Dan kunt u bij DEFAM het WOZ-krediet aanvragen. Dit is een voordelig krediet waarmee u uw woonwensen kunt realiseren. U

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET.

Nadere informatie

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt rijden zoals u wilt uw lening onze specialiteit Inhoud Alpha Credit Nederland. Dé autofinancierder van Nederland. Wilt u uw auto of motor financieren met een lening van Alpha Credit Nederland?

Nadere informatie

Het Doorlopend Krediet

Het Doorlopend Krediet Het Doorlopend Krediet zodat u extra financiële armslag heeft Wilt u graag wat extra financiële armslag? Dan is het Doorlopend Krediet van DEFAM geschikt voor u. U bepaalt zelf waar u het krediet voor

Nadere informatie

Het Doorlopend Krediet

Het Doorlopend Krediet Het Doorlopend Krediet zodat u extra financiële armslag heeft Wilt u graag wat extra financiële armslag? Dan is het Doorlopend Krediet van DEFAM geschikt voor u. U bepaalt zelf waar u het krediet voor

Nadere informatie

Prospectus Internet Voordeel Krediet

Prospectus Internet Voordeel Krediet Prospectus Internet Voordeel Krediet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële

Nadere informatie

Het WOZ-krediet. zodat uw woonwensen werkelijkheid worden

Het WOZ-krediet. zodat uw woonwensen werkelijkheid worden Het WOZ-krediet zodat uw woonwensen werkelijkheid worden Heeft u een koopwoning? Dan kunt u bij DEFAM het WOZ-krediet aanvragen. Dit is een voordelig krediet waarmee u uw woonwensen kunt realiseren. U

Nadere informatie

TEAM SOCIALE ZAKEN TEL. SPREEKUUR : 10:00 UUR TOT UUR POSTBUS 191, 1110 AD DIEMEN TEL: (020)

TEAM SOCIALE ZAKEN TEL. SPREEKUUR : 10:00 UUR TOT UUR POSTBUS 191, 1110 AD DIEMEN TEL: (020) TEAM SOCIALE ZAKEN TEL. SPREEKUUR : 10:00 UUR TOT 11.00 UUR POSTBUS 191, 1110 AD DIEMEN TEL: (020) 314 4888 Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand Participatiewet (PW) Uw naam: Uw BS-nummer : Uw telefoonnummer:

Nadere informatie

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt rijden zoals u wilt uw lening onze specialiteit Alpha Credit Nederland. Dé autofinancierder van Nederland. Wilt u uw auto of motor financieren met een lening van Alpha Credit Nederland? En

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET. BIJ

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Huurkoop

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Huurkoop B.V. Prospectus Huurkoop Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het verstrekken

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

Prospectus Privélimiet Plus

Prospectus Privélimiet Plus Prospectus Privélimiet Plus De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Burgerservicenummer. Naam en voorlettters

Burgerservicenummer. Naam en voorlettters Behorende bij aanvraag: Werkprocesnummer: Datum: Cliëntnummer: 1. Persoonsgegevens Burgerservicenummer Naam en voorletters Inlichtingenformulier bij aanvraag bijstand (Wet werk en bijstand) Aanvrager MV

Nadere informatie

AANVRAAG- EN INLICHTINGENFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND WWB. Gewenste ingangsdatum bij periodieke bijzondere bijstand

AANVRAAG- EN INLICHTINGENFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND WWB. Gewenste ingangsdatum bij periodieke bijzondere bijstand AANVRAAG- EN INLICHTINGENFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND WWB Procesnummer : Datum aanvraag: Behandelend ambtenaar: Ik wil aanspraak maken op bijzondere bijstand voor de volgende kosten: Gewenste ingangsdatum

Nadere informatie

*908* invullen iinvullen. Aanvraag Sociaal Krediet. 1. Persoonsgegevens. 2. Aanvullende persoonsgegevens

*908* invullen iinvullen. Aanvraag Sociaal Krediet. 1. Persoonsgegevens. 2. Aanvullende persoonsgegevens invullen iinvullen Aanvraag Sociaal Krediet 1. Persoonsgegevens Sociale Zaken en Werkgelegenheid Inkomensondersteuning Werkplein de Lure Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl lid NVVK

Nadere informatie

Basishuur: Het gedeelte van de rekenhuur dat volgens de Wet op de huurtoeslag voor rekening van de huurder blijft

Basishuur: Het gedeelte van de rekenhuur dat volgens de Wet op de huurtoeslag voor rekening van de huurder blijft GEDRAGSCODE CONSUMPTIEF KREDIET vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken 1 Begrippen Aflossingscapaciteit Het bedrag dat de consument maandelijks als kredietvergoeding en/of aflossing op een

Nadere informatie

VFN Gedragscode per 01-01-2014 (vervangt de VFN Gedragscode 01-01-2012)

VFN Gedragscode per 01-01-2014 (vervangt de VFN Gedragscode 01-01-2012) VFN Gedragscode per 01-01-2014 (vervangt de VFN Gedragscode 01-01-2012) 1. Reikwijdte De VFN Gedragscode is van toepassing op alle krediet aan consumenten anders dan een krediet aan een consument voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid

Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing) Bedrijfsnaam: Contactpersoon: Straatnaam en huisnummer

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

Inschrijven huurwoning

Inschrijven huurwoning Inschrijven huurwoning Om in aanmerking te komen voor een huurwoning dient u bij ons ingeschreven te staan. Met het inschrijfformulier dient u de navolgende stukken mee te zenden: - werkgeversverklaring

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

CITROËN AUTOFINANCIERING

CITROËN AUTOFINANCIERING CITROËN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG CITROËN FINANCIAL SERVICES HELPT U GRAAG OP WEG U wilt een nieuwe auto, maar u kunt uw aankoop niet in één keer bekostigen.

Nadere informatie

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis 1. Reden aanvraag Inlichtingenformulier bij Aanvraag bijstand (WWB) voor levensonderhoud/bijzondere bijstand Waarvoor vraagt u bijstand aan? 2. Persoonlijke gegevens Naam Adres Postcode + Woonplaats Burgerservicenummer

Nadere informatie

Hierna zal de berekening van de compensatie overkreditering worden toegelicht.

Hierna zal de berekening van de compensatie overkreditering worden toegelicht. 1. Inleiding Bij kredietverlening aan particulieren worden normen gehanteerd om te bepalen hoeveel krediet u op basis van uw persoonlijke omstandigheden maximaal verleend mag worden. Indien er meer krediet

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

Kies voor een krediet dat bij u past. Altijd een lening op maat

Kies voor een krediet dat bij u past. Altijd een lening op maat Kies voor een krediet dat bij u past Altijd een lening op maat U en uw lening Een nieuwe auto. Een dakkapel. Een wereldreis. Wilt u uw wensen vervullen, maar heeft u het geld er niet voor? Dan kan een

Nadere informatie

Basishuur: Het gedeelte van de rekenhuur dat volgens de Wet op de huurtoeslag voor rekening van de huurder blijft

Basishuur: Het gedeelte van de rekenhuur dat volgens de Wet op de huurtoeslag voor rekening van de huurder blijft GEDRAGSCODE CONSUMPTIEF KREDIET vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken 1 Begrippen Aflossingscapaciteit: Het bedrag dat de consument maandelijks als kredietvergoeding en/of aflossing op

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Inschrijven huurwoning

Inschrijven huurwoning Inschrijven huurwoning Om in aanmerking te komen voor een huurwoning dient u bij ons ingeschreven te staan. Met het inschrijfformulier dient u de navolgende stukken mee te zenden: - Recente salarisstrook

Nadere informatie

Kies voor een krediet dat bij u past. Altijd een lening op maat

Kies voor een krediet dat bij u past. Altijd een lening op maat Kies voor een krediet dat bij u past Altijd een lening op maat Inhoud U en uw lening...03 Welkom bij Credivance...03 Drie heldere leenvormen...04 Doorlopend Krediet...05 WOZ-krediet...05 Persoonlijke Lening...06

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN 900 MAHLER

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN 900 MAHLER INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN 900 MAHLER 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode / woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht man

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG Belangrijk: Lees eerst dit informatieblad. Heeft u recht op individuele inkomenstoeslag? Vul dan het aanvraagformulier in. Deze informatie

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER BIJ AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG ART. 36 PARTICIPATIEWET

INLICHTINGENFORMULIER BIJ AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG ART. 36 PARTICIPATIEWET INLICHTINGENFORMULIER BIJ AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG ART. 36 PARTICIPATIEWET Procesnummer : Datum aanvraag: Behandelend ambtenaar: 1. Persoonsgegevens en verblijfadres Burgerservicenummer ()

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

WERKINSTRUCTIE AANVRAGEN CONSUMPTIEF KREDIET VIA FINIX

WERKINSTRUCTIE AANVRAGEN CONSUMPTIEF KREDIET VIA FINIX WERKINSTRUCTIE AANVRAGEN CONSUMPTIEF KREDIET VIA FINIX Dit document beschrijft het proces van het aanvragen van InterBank producten via HDN met Finix. We gaan er van uit dat er voldoende kennis is over

Nadere informatie

Bestaande klant. H an dt e k en in g. Nieuwe klant

Bestaande klant. H an dt e k en in g. Nieuwe klant Ik/Wij (vermeld naam) met klantnummer ga/gaan akkoord met de overdracht van mijn contract bij Vodafone onder mobiel nummer(s) Bestaande klant Datum H an dt e k en in g Nieuwe klant Datum H an dt e k en

Nadere informatie

FD0578 0305(i) Leningen

FD0578 0305(i) Leningen FD0578 0305(i) Leningen Bij OHRA houden we van duidelijkheid. Dat betekent: weinig kleine lettertjes, geen lange wachttijden en korte lijnen. Zo houden we het overzichtelijk en weet u direct waar u aan

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet 1 Wie zijn wij? Volvo Car Finance is een handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie voorbeelden

Nadere informatie

Prospectus niet-doorlopende kredieten. FCE Bank plc.

Prospectus niet-doorlopende kredieten. FCE Bank plc. Prospectus niet-doorlopende kredieten FCE Bank plc. Algemeen FCE Bank plc. is een financiële dienstverlener die onder andere kredieten verstrekt voor de aan- schaf van een auto. Dit prospectus informeert

Nadere informatie

Zodat u kunt leven zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt leven zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt leven zoals u wilt uw lening onze specialiteit Inhoud DEFAM. Specialist in verantwoord lenen. Bent u op zoek naar een geschikte lening van DEFAM of wilt u een lening aanvragen? Maak dan een

Nadere informatie

Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing)

Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing) Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid (let op: dit formulier is digitaal in te vullen, gebruik de TAB-toets om door de in te vullen velden te gaan) Gegevens tussenpersoon of notaris die

Nadere informatie

Kwijtscheldingsnummer: (wordt ingevuld door de gemeente Diemen)

Kwijtscheldingsnummer: (wordt ingevuld door de gemeente Diemen) (Dit formulier dient uiterlijk zes maanden na dagtekening van het aanslagbiljet te zijn ingediend) Gemeente Diemen t.a.v. Belastingen Postbus191 1110 AD Diemen Telefoon 020 3144888 Fax 020 3144635 A A

Nadere informatie

aanvraagformulier garage/parkeerplaats

aanvraagformulier garage/parkeerplaats aanvraagformulier garage/parkeerplaats De door u verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld Persoonsgegevens Aanvrager Partner / mede aanvrager Naam M V M V Voorna(a)m(en) voluit Geboortedatum

Nadere informatie

Zodat u kunt leven zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt leven zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt leven zoals u wilt uw lening onze specialiteit DEFAM. Specialist in verantwoord lenen. Let op! De informatie in deze brochure is niet toegesneden op uw persoonlijke situatie. Laat u goed informeren

Nadere informatie

Naam: BSN-nummer: AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Voorletter(s) en achternaam. Adres of verblijfplaats:

Naam: BSN-nummer: AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Voorletter(s) en achternaam. Adres of verblijfplaats: Naam: BSN-nummer: AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN Uw persoonlijke gegevens 1. Vul uw persoonlijke gegevens in. Voorletter(s) en achternaam: _ Adres of verblijfplaats: Postcode

Nadere informatie

Belastingen en heffingen, kwijtschelding.

Belastingen en heffingen, kwijtschelding. Belastingen en heffingen, kwijtschelding. Een verzoek om kwijtschelding is mogelijk voor afvalstoffenheffing en rioolheffing en kan alleen aangevraagd worden door particulieren. Als u ondernemer bent,

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

BIJLAGE 6. BIJ DE VFN-ERECODE FRAUDEPREVENTIERICHTLIJN

BIJLAGE 6. BIJ DE VFN-ERECODE FRAUDEPREVENTIERICHTLIJN BIJLAGE 6. BIJ DE VFN-ERECODE FRAUDEPREVENTIERICHTLIJN Ondergetekenden, de leden van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN), hierna ieder afzonderlijk aan te duiden als "de financier",

Nadere informatie

Zodat u kunt leven zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt leven zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt leven zoals u wilt uw lening onze specialiteit Inhoud 5 Welkom DEFAM. Specialist in verantwoord lenen. 6 Onze leningen Persoonlijke Lening Doorlopend Krediet WOZ-Krediet Bent u op zoek naar

Nadere informatie

Inventarisatieformulier t.b.v. echtscheiding

Inventarisatieformulier t.b.v. echtscheiding Inventarisatieformulier t.b.v. echtscheiding Gegevens echtgenote Meisjesnaam Roepnaam Adres bevolkingsregister Feitelijk (afwijkend) woonadres Telefoonnummer Mobiel nummer E-mail Nationaliteit Beroep Gegevens

Nadere informatie

Inlichtingenformulier aanvraag bijstand

Inlichtingenformulier aanvraag bijstand Inlichtingenformulier aanvraag bijstand Algemeen (in te vullen door gemeente) Klantnummer Werkprocesnummer Naam en paraaf behandelend consulent Gedateerde GBA-uidraai met bewoning Aanwezig? ja paraaf consulent

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Aanvraagformulier bijzondere bijstand Datum afgifte formulier Datum aanvraag Naam medewerker liëntnummer Regionaal formulier van de gemeenten: TOELIHTING AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND Voor u ligt

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Dit formulier Dit formulier is voor studenten met recht op studiefinanciering die alleen, of samen met een partner, een kind verzorgen en een toeslag

Nadere informatie

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Niet-doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

aanvraagformulier huurwoning

aanvraagformulier huurwoning aanvraagformulier huurwoning De door u verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld Persoonsgegevens Aanvrager Partner / mede aanvrager Naam M V M V Voorna(a)m(en) voluit Geboortedatum Geboorteplaats

Nadere informatie

Prospectus Sociaal Krediet 2014

Prospectus Sociaal Krediet 2014 5 informatie Prospectus Sociaal Krediet 2014 Algemeen De prospectus Sociaal Krediet geeft u inzicht in de werkwijze van de gemeente Zwolle bij het verstrekken van een persoonlijke lening.. Persoonlijke

Nadere informatie

Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. Geslacht Man / Vrouw Man / Vrouw

Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. Geslacht Man / Vrouw Man / Vrouw Aanmeldingsformulier bewindvoering. Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. 1. Persoon gegevens: Voornamen Achternaam Klant Partner (indien

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Geboortedatum Voorna(a)m(en) voluit Postcode / woonplaats Geboorteplaats Geslacht man vrouw Nationaliteit

Nadere informatie

Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Mobielnummer E-mailadres

Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Mobielnummer E-mailadres Leningnummer Persoon 1 Persoon 2 Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Mobielnummer E-mailadres Burgerlijkestaat Gehuwd, gemeenschap van goederen Gehuwd, huwelijkse voorwaarden Geregistreerd

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER BIJ AANVRAAG LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB. Burger Service Nummer (BSN) Achternaam Adres Postcode / woonplaats

INLICHTINGENFORMULIER BIJ AANVRAAG LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB. Burger Service Nummer (BSN) Achternaam Adres Postcode / woonplaats INLICHTINGENFORMULIER BIJ AANVRAAG LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 1. Persoonsgegevens Burger Service Nummer (BSN) Achternaam Adres Postcode / woonplaats Aanvrager Echtgeno(o)t(e)/partner Telefoonnummer Nationaliteit

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend Krediet

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend Krediet B.V. Prospectus Doorlopend Krediet Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Je kunt kiezen tussen een paspoort of een Europese identiteitskaart. Een rijbewijs wordt niet geaccepteerd.

Je kunt kiezen tussen een paspoort of een Europese identiteitskaart. Een rijbewijs wordt niet geaccepteerd. Hypotheek documenten 1. Legitimatiebewijs Je kunt kiezen tussen een paspoort of een Europese identiteitskaart. Een rijbewijs wordt niet geaccepteerd. 2. Taxatierapport Het taxatierapport mag maximaal 6

Nadere informatie

Finata. Leningen. Vaste looptijd, rente en maandtermijn. Persoonlijke Lening. Lease. Vast. Huurkoop. Seniorenlening. Combi Krediet

Finata. Leningen. Vaste looptijd, rente en maandtermijn. Persoonlijke Lening. Lease. Vast. Huurkoop. Seniorenlening. Combi Krediet Finata Vaste Leningen Vast Vaste looptijd, rente en maandtermijn Persoonlijke Lening Lease Huurkoop Seniorenlening Combi Krediet Geld voor een grote aankoop Strikt privé U bent van plan om een nieuwe

Nadere informatie

Inschrijfformulier Huurwoningen

Inschrijfformulier Huurwoningen Inschrijfformulier Huurwoningen Waar kunt u huren? Oudstraat in te IJsselstein. Indicatie Inkomen Eenverdiener : 4 x de kale huurprijs bruto per maand Tweeverdieners : 6 x de kale huurprijs bruto per maand

Nadere informatie

ALTIJD OPNEMEN Naam contractant 1 Naam contractant 2 Adres en huisnummer Postcode XX PLAATS

ALTIJD OPNEMEN Naam contractant 1 Naam contractant 2 Adres en huisnummer Postcode XX PLAATS ALTIJD OPNEMEN Naam contractant 1 Naam contractant 2 Adres en huisnummer Postcode XX PLAATS onze referentie: P [nummer] betreft: toekenning compensatie voor overkreditering datum: [datum invullen] Geachte

Nadere informatie

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner :

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner : Intakeformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer Gegevens cliënt : Naam en voornamen Geboortedatum BSN Nummer M / V Contact gegevens : Straat en huisnummer Postcode / woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegegevens

Nadere informatie

Inhoud. Credivance maakt lenen persoonlijk... 3. Verantwoord lenen en leenvormen... 5. Flexibel Plan... 7. Persoonlijk Plan... 9

Inhoud. Credivance maakt lenen persoonlijk... 3. Verantwoord lenen en leenvormen... 5. Flexibel Plan... 7. Persoonlijk Plan... 9 Inhoud Credivance maakt lenen persoonlijk............................ 3 Verantwoord lenen en leenvormen.............................. 5 Flexibel Plan.............................................................

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet Niet-doorlopend Krediet versie 241108

Prospectus Doorlopend Krediet Niet-doorlopend Krediet versie 241108 Prospectus Doorlopend Krediet Niet-doorlopend Krediet versie 241108 Versie 241108 Prospectus Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 2. Aflopend Krediet 2.1. De financieringsaanvraag 2.2. De afwikkeling 2.3.

Nadere informatie

O Gehuwd op Huwelijkse Voorwaarden.

O Gehuwd op Huwelijkse Voorwaarden. Informatie inwinning NAW-gegevens en gezinssituatie Namen Geboorte- School Sofinummer datum opleiding u uw partner Kind 1 Kind 2 Kind 3 O Gehuwd in algehele gemeenschap van goederen O Geregistreerd Partnerschap

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

Toelichting. Kwijtschelding lokale belastingen

Toelichting. Kwijtschelding lokale belastingen Toelichting Kwijtschelding lokale belastingen 2016 U krijgt dit formulier omdat u kwijtschelding wilt aanvragen. Sabewa Zeeland heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeente Noord-Beveland

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN APPARTEMENT

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN APPARTEMENT INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN APPARTEMENT 1 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode / woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht man vrouw

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode / woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht man vrouw Nationaliteit

Nadere informatie