acceptatie BeLeId PER 15 MEI 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "acceptatie BeLeId PER 15 MEI 2013"

Transcriptie

1 acceptatie BeLeId PER 15 MEI 2013

2 Inhoudsopgave 01 Inleiding 3 02 Doelgroep 3 03 Toetsen 4 04 Burgelijke staat en identificatie 5 05 Verantwoord krediet maximum 6 06 Inkomen 7 07 Lasten 9 08 Objectfinancieringen Aanvraag, controle en uitbetaling Aan te leveren stukken Obligo Begrippenlijst Contact Disclaimer 17 02

3 AcceptatieBELEID 1. Inleiding 1.1 Algemeen In dit document is het acceptatiebeleid voor kredietverlening bij InterBank beschreven. InterBank staat voor verantwoord lenen en is aangesloten bij de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). InterBank is onderdeel van Crédit Agricole Consumer Finance Nederland B.V. (CA-CF). InterBank werkt volgens de VFN gedragscode die te vinden is op 1.2 Basisgedachte Basisgedachte is om op verantwoorde wijze te voorzien in de behoefte aan krediet. Hierbij staat klantbelang centraal: geef de klant wat hij nodig heeft, zodat hij ook op lange termijn tevreden is. Het klantbelang centraal stellen heeft tot doel een duurzame relatie aan te gaan met de klant. Het acceptatiebeleid beschrijft of en hoe kredietverstrekking mogelijk is. Bij een situatie die niet beschreven staat in het acceptatiebeleid behoudt InterBank zich het recht voor om in die gevallen van de systeembeoordeling af te wijken of aanvullende stukken op te vragen. 2. Doelgroep InterBank verstrekt blanco krediet en kredieten met onderand aan particulieren en zelfstandigen. Kredietaanvragers die een aanvraag indienen bij InterBank: zijn 21 jaar of ouder; hebben een bankrekening in Nederland; zijn Nederlands ingezetene. Geen krediet wordt verstrekt aan kredietaanvragers die: verwikkeld zijn in een echtscheiding; verwikkeld zijn in een problematische schuldsituatie; gebruik maken van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP); onder curatele gesteld zijn; in staat van faillissement verkeren of failliet verklaard zijn in de afgelopen 5 jaar; bestuurder, commissaris of werknemer van CA-CF zijn; een looninhouding hebben (cessie regeling); het krediet willen gebruiken voor de verwerving van een eigen woning; een achterstand hebben bij InterBank of bij een andere maatschappij. 03

4 3. Toetsen 3.1 Algemeen Binnen het aanvraagproces bestaan verplichte toetsingen die op verschillende momenten worden uitgevoerd. 3.2 BKR toets Bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) worden consumptieve kredieten en zakelijke kredieten met hoofdelijke verbondenheid geregistreerd. Bij elke kredietaanvraag is het verplicht een BKR toets uit te voeren. InterBank is verplicht tot geheimhouding van BKR gegevens, ook richting de kredietnemer. Op basis van de volgende toetsuitslagen bij het BKR zal een aanvraag worden afgewezen: een lopende of afgelopen hypotheek met achterstand (HY); een lopende of afgelopen schuldsanering of bemiddeling (SR); een lopende of afgelopen A+- of +codering zonder herstel (+ melding = 1, 2, 3, 4 of 5); een lopende of afgelopen A-codering zonder herstel. 3.3 Overige toetsen Ten behoeve van controle worden de volgende toetsen uitgevoerd: Overige toetsen VIS (Verificatie Informatie Systeem) Securicheck EVA Verplichte toetsing van legitimatiebewijs op diefstal of vermissing. Verplichte toetsing van legitimatiebewijs en Burgerservicenummer. Verplichte toetsing van incidentenwaarschuwingssysteem Nederlandse Vereniging van Banken 3.4 Gedegen onderzoek Afhankelijk van de specifieke situatie van de kredietaanvrager kan een gedegen onderzoek worden uitgevoerd. Een onderdeel van dit onderzoek kan zijn een Experian toets, maar bijvoorbeeld ook een controle bij de Kamer van Koophandel of kadaster. 04

5 4. Burgelijke staat en identificatie 4.1 Gehuwd/Samenwonend Bij kredietverlening aan gehuwden, samenwonenden of klanten met een geregistreerd partnerschap moeten altijd beide partners de overeenkomst tekenen. 4.2 Identificatie Een krediet kan worden verleend na ontvangst van stukken van de kredietaanvrager (identificatie) en verificatie van de identiteit van de kredietaanvrager aan de hand van een geldig paspoort, geldige identiteitskaart of geldig rijbewijs. 4.3 Niet-Nederlandse nationaliteiten Wanneer kredietnemers een niet-nederlandse nationaliteit bezitten, moet er sprake zijn van: Afgelopen 3 jaar onafgebroken werkzaam in Nederland én Koop-/huurwoning aantonen of sprake van 36 maanden onbesproken BKR kredietervaring. Dit beleid geldt voor alle contractanten. Als de partner met de niet-nederlandse nationaliteit niet voldoet aan dit beleid, wordt dit inkomen niet meegenomen. De aanvraag wordt dan beoordeeld op de gegevens van de hoofdcontractant. 4.4 Verblijfskaart: EU/EER landen en Zwitserland Personen met onderstaande nationaliteit mogen vrij verblijven en werken in Nederland en zijn niet verplicht een verblijfskaart te overleggen: België Hongarije Malta Spanje Bulgarije* Ierland Noorwegen Tsjechië Cyprus IJsland Oostenrijk Verenigd Koninkrijk Denemarken Italië Polen Zweden Duitsland Letland Portugal Zwitserland Estland Finland Liechtenstein Roemenië* Frankrijk Litouwen Slovenië Griekenland Luxemburg Slowakije * De werkgever is verplicht te beschikken over een tewerkstellingsvergunning (TWV). InterBank vraagt een kopie van de TWV op. 05

6 4.5 Verblijfstitel: overige nationaliteiten Kredietnemers met een andere nationaliteit dienen zowel een geldig paspoort als een geldige verblijfstitel voor onbepaalde tijd te overleggen. Het inkomen van de medecontractant met tijdelijk verblijfsdocument kan alleen worden meegenomen als: de medecontractant gehuwd is met een hoofdcontractant die de Nederlandse nationaliteit of een permanent verblijfsdocument heeft en; de medecontractant een vast dienstverband onbepaalde tijd heeft. 5. Verantwoord krediet maximum Het termijnbedrag dat een kredietnemer maximaal overhoudt om zijn krediet te betalen, is: Maximaal termijnbedrag = totaal inkomsten -/- totaal lasten -/- kosten levensonderhoud Het bedrag dat verantwoord maximaal geleend kan worden, is: Verantwoord Krediet Maximum (VKM)* = maximaal termijnbedrag * 50 Rekenvoorbeeld maximaal termijnbedrag en VKM: Gezinssituatie: Gehuwd/Samenwonend zonder kinderen Netto Maandinkomen: Woonlasten: 750 Kosten levensonderhoud: Max. termijnbedrag = totaal inkomsten -/- totaal lasten -/- kosten levensonderhoud Max. termijnbedrag = / / = 997 VKM = max. termijnbedrag * 50 VKM = 997 * 50 = * VKM is een ongescoorde uitkomst. Het klantprofiel van InterBank is leidend. 06

7 6. INKOMEN 6.1 Algemeen De continuïteit en stabiliteit van het inkomen is van essentieel belang voor kredietverstrekking. De VFN Gedragscode geeft aan dat de financieringsmaatschappij de hoogte van het inkomen dient te verifiëren. Aan de hand van aangetoonde stukken wordt het bruto inkomen omgerekend naar een netto maandinkomen. 6.2 Inkomen uit dienstverband Soort Dienstverband:: Inkomen telt mee voor X %: Aanvullende informatie: Vast dienstverband (onbepaalde tijd) 100% Toeslagen worden 100% meegerekend, mits aantoonbaar en van structurele aard. Tijdelijk dienstverband 70% 100% Onder de volgende voorwaarden: contractant is 30 jaar of ouder en; contractant is BKR bekend en; contractant heeft een koopwoning en; er is een tweede contractant aanwezig. arbeidsverleden afgelopen 12 maanden aantonen. Uitzendbasis of detachering (afhankelijk van fase) Fase A/1+2 = 0% Fase B/3 = 70% Fase C/4 = 100% Inkomen meerekenen mits gecertificeerd uitzend/detacheringsbureau bij het NEN-register (www.normeringarbeid.nl). Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen uitzend-/detacherings- en loondienstmedewerkers. WSW (Sociale werkplaats) Schaal E t/m I = 100% Als de klant in loonschaal E t/m I valt, mag dit worden ingevuld als vast dienstverband of tijdelijk dienstverband. Defensie Fase I = 70% Fase II = 100% Fase III = 100% Zelfstandig ondernemer Fases gelden bij een dienstverband ingegaan na Werkzaam voor : overeenkomst Beroeps Bepaalde Tijd en Beroeps Onbepaalde Tijd. Zie Acceptatiebeleid Zelfstandig Ondernemers. Het gemiddelde structurele overwerk wordt voor maximaal 50% meegenomen en de continuïteit van het inkomen moet worden aangetoond. Er mag worden gerekend met maximaal 100% overwerk, indien het gaat om het beroep internationaal vrachtwagenchauffeur mits dit is gebaseerd op maximaal gemiddeld 48 arbeidsuren per week. 6.3 Inkomen uit VUT, Pensioen en AOW Indien de looptijd van een Aflopend Krediet of een Pluskrediet de pensioenleeftijd overschrijdt, wordt het pensioeninkomen opgevraagd en de continuïteit van het inkomen beoordeeld. VUT, AOW en pensioen worden 100% meegerekend. 07

8 6.4 Inkomen uit uitkering Inkomen uit uitkering dat wordt meegenomen, is: WAO/WIA; standaard 70%, indien geboren voor = 100% Ziektewet; 70% indien >20 dagen ziek en werk niet hervat. 100% indien werk aantoonbaar hervat. ANW voor 100% meerekenen mits voor echtgenoot (geen kinderen). 6.5 Inkomen uit verzekering Inkomen uit lijfrente- en arbeidsongeschiktheidverzekering mag voor 100% worden meegerekend, mits: de uitkering gelijk blijft (of hoger wordt) gedurende de looptijd van het krediet en; de verzekering wordt uitgekeerd gedurende de looptijd van het krediet. 6.6 Inkomen uit huuropbrengst Huurinkomsten kunnen worden meegerekend als inkomen wanneer deze inkomsten een bestendig karakter hebben. Het Kadaster wordt gecontroleerd. De volgende berekening wordt aangehouden: 70% * (huuropbrengsten -/- bruto hypotheeklasten verhuurde pand). U vult in: huuropbrengst -/- bruto hypotheeklasten verhuurde pand. 6.7 Algemene heffingskorting Bij een aanvraag van gehuwden en samenwonenden waar het netto inkomen van de partner < 500 is en de partner is geboren vanaf 1 januari 1972, wordt door het systeem automatisch 111 aan heffingskorting meegerekend. Wanneer de partner is geboren vóór 1 januari 1972 wordt automatisch gerekend met 122 heffingskorting. Indien de kredietaanvrager een hoger bedrag ontvangt (met een maximum van 167), mag dit worden meegerekend, mits dit wordt aangetoond. Zie voor meer uitleg 6.8 Overig inkomen Inkomenscomponenten uit uitzonderlijke uitkeringen of inkomensonderdelen kunnen in overleg, afhankelijk van de gewaarborgde continuïteit van het inkomen, voor 100% (volledige continuïteit), 70% (beperkte continuïteit) of 0% (geen continuïteit) worden meegenomen in de inkomensberekening. Inkomen dat niet wordt meegerekend: Alimentatie-inkomsten Belastingteruggaaf ziektekosten Bonussen/ winstdeling Inkomen uit beleggingsdepot Inkomen per kas Jaarlijkse 13e maand Kinderbijslag / Kinderopvangtoeslag 0-uren contract Persoonsgebonden budget Proeftijd Provisie RWW Reiskosten/ autokostenvergoeding Representatie vergoeding Tegemoetkoming schoolkosten TRI Vakantiegeld WSW schaal A t/m D + O WW WWB Ziektewet via UWV Zorgtoeslag 08

9 7. Lasten 7.1 Woonlasten De kredietbemiddelaar geeft aan wat de woonsituatie van de kredietnemer is. Woonsituatie Rekenen met Aanvullende informatie Koopwoning Bruto hypotheeklast 100% Standaard mag maximaal 25% voorlopige teruggaaf van de bruto hypotheeklast worden afgetrokken. Indien het totaal netto maandinkomen > 2x modaal is, mag er maximaal 30% voorlopige teruggaaf van de bruto hypotheeklast worden afgetrokken. Huurwoning Bruto huurlast 100%. Er wordt gerekend met minimaal 350, of daadwerkelijke lasten indien deze hoger zijn. Inwonend / recreatiewoning Kostgeld Er wordt gerekend met minimaal 33% van het netto inkomen met een minimum van 350, of de daadwerkelijke lasten indien deze hoger zijn. 7.2 Alimentatie Alimentatielasten (voor kinderen en echtgenoot) worden voor 100% meegenomen. 7.3 Lasten naast lopende leningen Standaard wordt gerekend met 2% van de kredietlimiet als last. De minimale last is 25. De uitzonderingen hierop zijn: Soort lening: Rekenen met: Aflopend Krediet De werkelijke maandlast, indien dat aflopende krediet niet wordt ingelost. Doorlopend Krediet met hypothecaire 1% van de kredietlimiet, of de werkelijke last indien deze hoger is, mits de lening inschrijving/ 2e hypotheek aantoonbaar gebruikt is voor de aanschaf of verbouwing van de eigen woning. Kredietfaciliteit op betaalrekening 2% van de betaallimiet indien de klant een roodstand heeft die niet is gemeld bij het BKR. (roodstand) 7.4 Kosten levensonderhoud De rekenmethode voor kosten levensonderhoud luidt als volgt: Basisnorm + 15% * (netto maandinkomen -/- basishuur -/- basisnorm) In de onderstaande tabel kunnen de bedragen basisnorm en basishuur per gezinscategorie worden afgelezen. De kolom grondslag staat voor een netto maandinkomen exclusief vakantiegeld en toeslagen. Vanaf de grondslag mag een maximaal bedrag aan kosten levensonderhoud, de leennorm, worden gehanteerd. Dit bedrag is in de kolom leennorm af te lezen. Gezinscategorie Basisnorm* Basishuur Grondslag* Leennorm* Alleenstaand zonder kind Alleenstaand met kind(eren) Gehuwd / Samenwonend zonder kind(eren) Gehuwd / Samenwonend met kind(eren) * Exclusief vakantiegeld en toeslagen 09

10 Rekenvoorbeeld kosten levensonderhoud: Gezinssituatie: Gehuwd/Samenwonend met kinderen Netto Maandinkomen excl. vakantiegeld en toeslagen: Basishuur: 222 Berekening kosten levensonderhoud: Het bedrag voor kosten levensonderhoud mag gemaximaliseerd worden vanaf een netto maandinkomen van Het maximale bedrag kosten levensonderhoud is: Basisnorm +15% * (netto maandinkomen -/- basishuur -/- basisnorm) % * ( / / ) = % * ( 1410) = ,50 = 1423,50 8. Objectfinancieringen 8.1 Algemeen Objectfinanciering is alleen mogelijk bij personenauto s, bestelauto s/busjes en motoren. Bij de beoordeling van de financiering wordt gekeken naar een eventuele aanbetaling en de slottermijn. 8.2 Slottermijn bij particuliere objectfinanciering De financiering van de slottermijn is afhankelijk van de leeftijd van het object aan het einde van de looptijd. De maximale slottermijn wordt gehanteerd als het gaat om Huurkoop of Particuliere Lease. Maximale leeftijd van het object aan het einde van de looptijd Maximale slottermijn als percentage van de aankoopsom <= 3 jaar 50% > 3 - <= 5 jaar 40% > 5 jaar 30% Rekenvoorbeeld maximale slottermijn (met aanbetaling): Leeftijd van het object aan het einde van de looptijd van de lening: 6 jaar Aankoopsom: Aanbetaling: Te lenen bedrag: De maximale slottermijn bedraagt 30% van de aankoopsom = 30% van =

11 9. Aanvraag, controle en uitbetaling 9.1 Invoer aanvraaggegevens De hoofdcontractant verdient minstens 2/3e van het inkomen van de partner; Bij vrouwelijke contractanten dient altijd uitgegaan te worden van de meisjesnaam. 9.2 Geldigheidsduur BKR, fiat en tarief Geldigheidsduur Aanvullende informatie: BKR 1 maand Een nieuwe BKR toets is noodzakelijk: wanneer geldigheidsduur is verstreken; wanneer er tussentijds wijzigingen zijn geweest in NAWgegevens of geboortedatum. Fiat 3 maanden Een fiat is 3 maanden geldig vanaf het moment van aanvraag. Een nieuw fiat moet worden afgegeven: wanneer geldigheidsduur is verstreken; wanneer er tussentijds wijzigingen zijn geweest in de aanvraaggegevens. Tarief 1 maand Een nieuw tarief is van toepassing na het verstrijken van de geldigheidsduur. 9.3 Kredietverlening aan kredietbemiddelaar en haar personeel In alle gevallen waarin krediet wordt verstrekt aan een kredietbemiddelaar of haar personeel moet de aanvraag handmatig beoordeeld worden. 9.4 In te lossen krediet Gegevens van een in te lossen krediet worden geverifieerd aan de hand van een afschrift van dit krediet. In geval van een in te lossen Doorlopend Krediet-vorm zal er altijd een opzegbrief ondertekend moeten worden. InterBank verstuurt de opzegbrief aan de desbetreffende maatschappij. 9.5 Volmacht Wanneer een kredietnemer zich laat vertegenwoordigen door derden, stelt InterBank als vereiste dat dit een Nederlandse notariële volmacht is. De kredietnemer kan geen volmacht verlenen aan een kredietgever, leverancier of kredietbemiddelaar (of iemand die bij één van deze partijen werkzaam is). 9.6 Kredietverzekering InterBank verstrekt consumptieve financieringen zonder de voorwaarde dat een verzekeringspolis wordt afgesloten. Maximaal 15% van de kredietlimiet mag worden gebruikt voor een mee te verbinden verzekering. De verzekering valt daarbij binnen de kredietlimiet. 11

12 9.7 Aanvraaggegevens stemmen niet overeen met aangetoonde stukken Als de aanvraaggegevens niet overeenkomen met de bij de overeenkomst aangetoonde stukken, dan dienen de aanvraaggegevens te worden gewijzigd of aanvullende stukken te worden opgevraagd. De aanvraag wordt met de gewijzigde gegevens opnieuw beoordeeld. Als tijdens de controle nieuwe informatie wordt geconstateerd, dient hier rekening mee te worden gehouden voor de berekening kosten levensonderhoud, de VKM berekening of de beoordeling van de aanvraag. Dit gaat bijvoorbeeld om: Kredietaanvragers ontvangen kinderbijslag en er zijn geen kinderen in de aanvraag opgegeven. Er is een financiering bij de Informatie Beheer Groep Op de loonstrook of een bankafschrift blijkt dat er een onderhandse lening of cessie loopt; De woonlasten of inkomen in de aanvraag wijken af van de aangetoonde stukken. 9.8 Uitbetalen van de overeenkomst De overeenkomst mag alleen aan de kredietnemer worden uitbetaald, tenzij er sprake is van; een uitbetaling aan de notaris; een uitbetaling aan de leverancier (van auto, boot, caravan ed.) voor maximaal het bedrag van de aankoopsom. een inlossing bij een andere maatschappij of uitbetaling met betrekking tot een verzekering In geval van inlossing van lopende kredieten en/of uitbetaling van verzekeringen kan sprake zijn van uitbetaling aan andere (verzekerings)maatschappijen, na goedkeuring van de klant conform opgave in het contract. Wanneer het gaat om een uitbetaling aan de leverancier, dient de bemiddelaar er op toe te zien dat dit bedrag nooit meer bedraagt dan de aankoopsom van het object. 9.9 Naam/nummer controle Op elk contract wordt een naam/nummer controle uitgevoerd Kwaliteit gegevensinvoer Degene die een aanvraag invoert, behandelt of aanpast, is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gegevensinvoer en het hanteren van het acceptatiebeleid. Het bewust invoeren van onjuiste gegevens of het bewust weglaten van gevraagde informatie die wel beschikbaar is, zal worden gekwalificeerd als fraude. Hieronder wordt ook verstaan het later bewust en ten onrechte wijzigen. 12

13 10. Aan te leveren stukken InterBank kan extra stukken opvragen, mocht daar aanleiding toe zijn. Aan te leveren stukken bij consumptieve aanvraag: Hoofdstuk Onderwerp Aantonen Standaard Origineel getekende overeenkomst inclusief geparafeerde en getekende ESIC; Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs; Inkomensbewijs: recente salarisstrook (max. 2 maanden oud) of specificatie uitkering; Bijschrijving inkomen op een origineel/kopie bankafschrift (incl. NAW gegevens, begin/eindsaldo) of een digitaal bankafschrift/digitale uitdraai (incl. tenaamstelling en rekeningnummer). Niet toegestaan: doorhalen/afplakken van gegevens selecties van bijschrijvingen printscreen van internetbankieren van de klant Word documenten Rekeningnummer voor incasso; BurgerServicenummer. 4 Niet Nederlandse nationaliteit Afgelopen 3 jaar werkzaam zijn in Nederland: salarisstrook (max. 2 maanden oud) of 3 recente jaaropgaves (max. 4 jaar oud); Koop- of huurwoning aantonen d.m.v. bankafschrift. Nationaliteit EU Personen met de Bulgaarse of Roemeense nationaliteit dienen een kopie tewerkstellingsvergunning (TWV) aan te tonen. Overige nationaliteiten Verblijfsdocument onbepaalde tijd (type II of IV); De volgende documenten moeten worden aangeleverd bij zakelijk aanvragen. Paspoort of identiteitskaart. 6 Vast dienstverband Toeslagen moeten structureel zijn (zie cumulatieven /jaar opgaven); Indien dienstverband < 1 jaar, dan onbepaalde tijd aantonen. Tijdelijk dienstverband Indien 100% inkomen wordt meegerekend, dan 12 maanden arbeidsverleden aantonen en het inkomen moet niet in hoogte fluctueren. AOW/VUT/pensioen Indien de looptijd van het Aflopend Krediet de pensioenleeftijd overschrijdt inkomen vanaf pensioenleeftijd aantonen. Uitzendbureau Uitzendfase C/4 onbepaalde tijd aantonen; WSW Overwerk Loonschaal E t/m I aantonen. Aantonen over de afgelopen 6 maanden. Inkomen uit uitkering Bij ziektewet aantonen werkhervattingsverklaring van werkgever of Arbo; Bij WAO / WIA uitkeringsspecificatie aantonen. Inkomen uit lijfrente Duur en hoogte uitkering aantonen. Huuropbrengsten Huurcontract onbepaalde tijd; 2 Bijschrijvingen van huur op het incassonummer; Woonlast verhuurde pand. 7 Woonlasten Aantonen recente woonlasten. Bij koopwoning is dit zowel rente, als aflossing en verzekeringspremie. 13

14 Hoofdstuk Onderwerp Aantonen 7 Alimentatie Indien scheiding < 6 maanden geleden: alimentatielasten aantonen middels echtscheidingsconvenant / beschikking of separate beschikking; Indien scheiding > 6 maanden geleden: alimentatielasten aantonen middels bankafschrift. Lasten naastlopende Bij DK met hypothecaire inschrijving: leningen klantverklaring m.b.t. bestedingsdoel naastlopende lening; hypothecaire inschrijving; werkelijke lasten. 8 Objectfinanciering Standaard: 1. Gegevens onderpand: merk, type, bouwjaar, kenteken en chassisnr. (of tenaamstelling); 2. Bij Huurkoop/Lease: Origineel overschrijvingsbewijs; Handtekening leverancier i.v.m. 3-partijen contract; Verpanding verzekeringsrechten bij krediet > Opzegbrief Bij in te lossen krediet: Opzegbrief; Overzicht in te lossen krediet. Volmacht Nederlandse notariële volmacht. 14

15 11. Obligo 12.1 Maatschappij obligo Het maatschappij obligo is het maximale kredietbedrag dat aan een klant verstrekt mag worden. Het maatschappij obligo is bij InterBank: Ongedekt krediet Gedekt krediet maximaal maximaal * * Alleen bij Financial Lease Zakelijk geldt bij InterBank een ander maximum van Het totaal obligo per klant voor alle maatschappijen van Crédit Agricole Consumer Finance Nederland B.V. is vastgesteld op maximaal , waarbij de volgende verdeling geldt: Ongedekt krediet Gedekt krediet maximaal maximaal Minimum kredietbedrag Het minimale kredietbedrag is het kredietbedrag dat minimaal afgesloten kan worden: Ongedekt krediet Gedekt krediet minimaal minimaal Nieuwe lening aan bestaande kredietnemers Een kredietnemer die over een Doorlopend Krediet met hogere kredietlimiet wil beschikken, moet een nieuwe aanvraag indienen. De bestaande overeenkomst wordt ingelost door de nieuwe overeenkomst. 15

16 12. Begrippenlijst Begrip BBT/BOT BKR onbekend Bruto huur Bruto hypotheeklast Curatele EC ESIC EVA Heffingskorting Huurlast Nederlands ingezetene Onbesproken BKR Uitkeringen afkortingen Uitzendbureau fases Voorlopige teruggaaf Definitie/uitleg Beroeps Bepaalde Tijd/Beroeps Onbepaalde Tijd Geen enkele BKR registratie in het BKR. Het bedrag dat de klant elke maand verschuldigd is aan de verhuurder voor het bewonen en gebruiken van de woning. (Dit bedrag is de kale huur + servicekosten, administratiekosten, kosten voor de huismeester etc. zoals is overeengekomen met de verhuurder). Totaal bedrag aan rente, aflossing en premie per maand. Een persoon staat onder curatele wanneer een curator is aangesteld voor de verzorging en beheer van de goederen. Een contract van het eigen concern (EC) in het BKR beeld. Europese Standaard Informatie Consumentenkrediet (De ESIC moet aan de klant geruime tijd voor tekenen contract worden gegeven en worden toegelicht.) Externe Verwijzings Applicatie; dit is het externe systeem voor frauderegistratie. Wij rekenen standaard met het afbouwbedrag. Indien de kredietaanvrager recht heeft op het hogere bedrag aan heffingskorting, mag dit worden meegerekend als dit bedrag aangetoond kan worden. Bruto huur -/- eventuele huurtoeslag en -/- eventuele energielasten indien de klant de energierekening via de verhuurder betaalt en deze lasten in de huurovereenkomst zijn opgenomen. Een natuurlijk persoon die in Nederland woont, ingeschreven staat in de Gemeente Basis Administratie (GBA) en tevens werkzaam is in Nederland, België of Duitsland. Geen hypotheek met achterstand (HY), geen schuldsanering of bemiddeling (SR), geen A+- of +codering (+ melding = 1, 2, 3 of 4), geen A-codering, geen Herstel meldingen. ANW: Algemene Nabestaanden Wet WIA: Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WAO: Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering WSW: Wet Sociale Werkvoorziening Fase A/1+2 (1e 78 weken): Werken op basis uitzendbeding : werk eindigt wanneer de uitzending op verzoek van de inlener wordt beëindigd Fase B/3 (2 jaar): Recht op doorbetaling van ten minste 85% van laatst verdiende loon over het afgesproken aantal uren, ook als er tijdelijk geen werk is. Verplichte acceptatie van passende arbeid. Fase C/4: Dienstverband onbepaalde tijd bij het uitzendbureau. Net als in fase B geldt de 85% uitbetaling met daarbij verplichte acceptatie van passende arbeid. Alleen de voorlopige teruggaaf (VT) bestemd voor de eigen woning mag van de bruto hypotheeklast worden afgetrokken. 16

17 13. contact InterBank N.V. Postbus AW Amsterdam T: ( 0,10 p/m) E: E: InterBank N.V. is gevestigd in Amsterdam K.v.K. in Amsterdam Registratienummer AFM Wft InterBank is onderdeel van Crédit Agricole Consumer Finance Nederland B.V. 14. Disclaimer De rechten op dit document berusten bij Crédit Agricole Consumer Finance Nederland B.V. Dit document geeft het acceptatiebeleid weer zoals het gehanteerd wordt bij de labels van InterBank N.V. Het document wordt ter beschikking gesteld aan de toegelaten tussenpersonen om te gebruiken bij hun bemiddelingsactiviteiten voor krediet verstrekt door de financieringsmaatschappijen die onderdeel zijn van InterBank N.V. Publicatie of gebruik (van het geheel of van passages eruit) anderszins is niet toegestaan. 17

PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING

PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 De persoonlijke lening 4 3.1 Belangrijkste

Nadere informatie

PROSPECTUS DOORLOPEND KREDIET

PROSPECTUS DOORLOPEND KREDIET PROSPECTUS DOORLOPEND KREDIET INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 Het doorlopend krediet 4 3.1 Belangrijkste

Nadere informatie

PROSPECTUS PLUSKREDIET

PROSPECTUS PLUSKREDIET PROSPECTUS PLUSKREDIET INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 Het Pluskrediet 4 3.1 Belangrijkste kenmerken van

Nadere informatie

PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE

PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 Prospectus huurkoop consumptief

Nadere informatie

Onderdeel HA Hypotheken Acceptatienormen

Onderdeel HA Hypotheken Acceptatienormen Onderdeel HA Hypotheken Acceptatienormen HA1 AANVRAGERS... 2 HA1.1 Profielschets... 2 HA1.1.1 Leeftijd en ingezetenschap... 2 HA1.1.2 BKR, SFH en EVA... 3 HA1.2 Inkomen... 4 HA1.2.1 Minimum inkomen en

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet

Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus Doorlopend Krediet

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet

Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus Doorlopend Krediet

Nadere informatie

Entrada 600. Postbus 20585. P ro s p ectus. EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonl i j k e Lenin g

Entrada 600. Postbus 20585. P ro s p ectus. EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonl i j k e Lenin g VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl P ro s p ectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonl i j k e Lenin g Bij een

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus Persoonlijke Lening

Nadere informatie

E n t r a d a 6 0 0. P o s t b u s 2 0 5 8 5. P ro s p e c t u s

E n t r a d a 6 0 0. P o s t b u s 2 0 5 8 5. P ro s p e c t u s V O O R S C H O T B A N K E n t r a d a 6 0 0 1 0 9 6 E T A m s t e rd a m P o s t b u s 2 0 5 8 5 1 0 0 1 N N A m s t e rd a m E - m a i l : i n f o @ n v f v o o r s c h o t b a n k. n l P ro s p e c

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus Huurkoop

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

PROSPECTUS WOZ-KREDIET

PROSPECTUS WOZ-KREDIET PROSPECTUS WOZ-KREDIET INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 Het WOZ-krediet 4 3.1 Belangrijkste kenmerken InterBank

Nadere informatie

Acceptatiekader Woninghypotheken. januari 2015 versie 1.0

Acceptatiekader Woninghypotheken. januari 2015 versie 1.0 Acceptatiekader Woninghypotheken januari 2015 versie 1.0 Inhoud: Pagina Infokaart 4 Algemeen. 7 Gedragscode Hypothecaire Financieringen.. 8 Klachten & Geschillen... 9 1. Verstrekkingsnormen (algemeen)..

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening 36-7514-426 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet 36-7514-428 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

36-7514-424 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 A/0506 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

REAAL. Acceptatiecriteria. Aanvragen zonder NHG. 1 april 2010. Acceptatiecriteria REAAL Hypotheken april 2010

REAAL. Acceptatiecriteria. Aanvragen zonder NHG. 1 april 2010. Acceptatiecriteria REAAL Hypotheken april 2010 1 REAAL Acceptatiecriteria Aanvragen zonder NHG Combi BudgetPlus Hypotheken CombiVoordeel Hypotheken Alkmaar Hypotheken Holland Woningfinanciering Verantwoord Wonen Hypotheek 1 april 2010 1 2 DEBITEUR

Nadere informatie

36-7514-426 C/0507. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

36-7514-426 C/0507. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening 36-7514-426 C/0507 Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet

Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet InterBank N.V., Entrada 600 36-7514-425 D/1207 Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

36-7514-428 C/0507. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet

36-7514-428 C/0507. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet 36-7514-428 C/0507 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! Waarom deze prospectus Uw adviseur Tarieven Effectieve rente op jaarbasis

Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! Waarom deze prospectus Uw adviseur Tarieven Effectieve rente op jaarbasis Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze prospectus 3 Uw adviseur 3 Tarieven 3 Effectieve rente op jaarbasis 3 Lenen op maat 3 Overzicht van de bij InterBank beschikbare

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

36-7514-423 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

36-7514-423 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet 36-7514-423 A/0506 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5

Nadere informatie