Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Voor en nadelen van emigratie naar Spanje. 3. Nederlandse fiscale aspecten bij vertrek naar Spanje

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Voor en nadelen van emigratie naar Spanje. 3. Nederlandse fiscale aspecten bij vertrek naar Spanje"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Voor en nadelen van emigratie naar Spanje 3. Nederlandse fiscale aspecten bij vertrek naar Spanje Wanneer is er sprake van emigratie? Terug naar Nederland binnen een jaar Belasting en woonplaats Het jaar van vertrek Voorlopige teruggaaf Gevolgen bij emigratie naar het buitenland Toerekening inkomensbestanddelen aan fiscale partner in het jaar dat u vertrekt. Bent u na emigratie nog belastingplichtig in Nederland? Verschil binnen en buitenlandse belastingplicht 1) Inkomen uit werk en wonen in Nederland 2) Inkomen uit pensioenen en uitkeringen 3) Winst uit aanmerkelijk belang 4) Inkomen uit een woning in Nederland Negatieve inkomsten uit werk en woning 5) Inkomen uit sparen en beleggen (buitenlandse belastingplicht en box 3) Wonen in Spanje en vermogensbestanden die in Nederland in box 3 worden belast Binnenlands belastingplichtig en bezittingen in het buitenland Aftrek van schulden Buitenlands belastingplichtigen en hun partner Voorkoming dubbele belasting 4. Keuzeregeling binnenlandse of buitenlandse belastingplicht Vanaf 2001 geldt een nieuwe regeling: Het recht om te kiezen voor binnenlandse belastingplicht Toepassing van de regels voor binnenlandse belastingplicht geeft recht op Voorwaarden om de keuzeregeling te kunnen toepassen Terugploegregeling Tijdelijk werkzaam in het buitenland 5. Conserverende aanslagen Conserverende aanslagen Conservererende aanslagen bij: 1) pensioenrechten 2) kapitaalverzekering 3) lijfrentecontracten 4) aanmerkelijk belang Het stellen van zekerheid bij emigratie

2 6. Emigratie naar Spanje en de Nederlandse sociale verzekeringen Gevolgen voor de Nederlandse volksverzekeringen Recht op AOW bij vertrek naar het buitenland Herziening vrijwillige AOW/ANW ANW (Algemene Nabestaanden Wet) Sociale (werknemers) uitkeringen WW Uitkering WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) 7. De nieuwe Nederlandse Zorgverzekeringswet en de AWBZ bij emigratie naar Spanje Gevolgen bij emigratie en uw Nederlandse zorgverzekering Medische behandeling buiten Spanje 8. Detachering Een detacheringsverklaring geldt voor: Voorwaarden voor werknemers om in aanmerking te komen voor een detacheringsverklaring: Voorwaarden voor zelfstandigen om in aanmerking te komen voor een detacheringsverklaring: Detacheringsregeling (verzekerd in Nederland) en tijdelijk werken in Spanje Aanvraagprocedure detacheringsverklaring E 101 Verlenging van de detachering Controle Artiesten Werken in het buitenland en de ziektekostenverzekering 9. Voorbereiding en vertrek vanuit Nederland Vertrek uit Nederland Het bevolkingsregister Verklaring/bewijs van goed gedrag Hoe lang is een VOG geldig? Wat moet u regelen voordat u naar Spanje vertrekt? Vertrek naar Spanje en de (belasting)schulden in Nederland Schuld aan de Nederlandse Staat en verlenging van uw paspoort Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel Internationale uitwisseling kredietgegevens Het zoeken van een baan in Spanje met behoud van uw Nederlandse WW uitkering EURES

3 10. Vestiging in Spanje Nederlandse nationaliteit bij vestiging in Spanje Verlenging Nederlands paspoort Het vrije verkeer binnen de EU De verblijfsvergunning afgeschaft Het NIE nummer is o.a. nodig om in Spanje: Inschrijving in het Spaanse gemeenteregister Veranderingen betreffende de tarjeta de residencia (= verblijfsvergunning), Wanneer wordt een verklaring van permanent verblijf (certificado de su derecho a residir con carácter permanente) afgegeven? Met een partner van buiten de EU naar Spanje Toerist of resident? Van residenten naar toeristenstatus De identificatieplicht Als werknemer naar Spanje Zelfstandig ondernemer Stemrecht voor Nederlanders in Spanje 11. Spanje in vogelvlucht Geografie Infrastructuur Autosnelwegen Vervoer per spoor Vervoer over water Luchtverkeer Klimaat Klimaatzones Bevolking Bevolkingsopbouw Bevolkingsdichtheid: Spreiding van de bevolking Beroepsbevolking Godsdienst Taal Het "Spaans" op school Bestuur en Politiek Staatsbestel Regering en parlement Overzicht van kabinetten Het parlement De Spaanse politieke partijen (2008) Bestuurlijke indeling van Spanje Overzicht autonome regio's (= región autonoma) Bevoegdheden van de autonomías zijn o.a. De autonomías en de belasting Provincies en gemeenten Gemeenten Wetgeving Soorten wetsontwerpen/wetvoorschriften Controlerende organen De rechterlijke macht

4 Nieuw Wetboek van Strafrecht (= Código Penal) Politie Criminaliteit 12. Spaanse economie Enkele kenmerken van de Spaanse economie Economische ontwikkeling Binnenlandse consumptie Inflatie Economische sectoren De 5 grootste werkgevers in Spanje Investeringsklimaat De grootste en belangrijkste investeerders in Spanje (in 2006) waren: Privatisering Europese subsidies 13. Zakelijke gedragscode 14. Studeren in Spanje Verzamelen van informatie Waar vindt u informatie? Erkenning studiepunten Volledige studie in het buitenland na je middelbare school in Nederland Een taalcursus in Spanje Overige sites: Overige algemene sites, waar je informatie kunt vinden over taalcursussen: Zomercursus op een universiteit EU organisaties die beroepstraining promoten: Europass Inhoud Europass: 15. Stage Spanje Inhoud stage overeenkomst Overige aspecten met betrekking tot stages Loonbelasting en stagevergoeding Belangrijke stage sites 16. Financiering van een studie of stage in het buitenland Financiering van een studie of stage in het buitenland Met Nederlandse studiefinanciering naar het buitenland Bologna proces OV studentenkaart voor studenten in het buitenland. Meer informatie over studiefinanciering: Informatie over beurzen en fondsen vindt u op: 17. Beroeps en diploma erkenning Legalisatie en erkenning Nederlandse diploma's Statusverklaringen van MAVO, HAVO, MULO, VWO, LBO, VBO diploma Hoger onderwijs & universiteit EU Richtlijnen voor erkenning voor diploma s Diplomawaardering

5 EU richtlijnen inzake gereglementeerde beroepen Gereglementeerde beroepen Voorbeelden van gereglementeerde beroepen zijn: Sectorale richtlijnen & Algemene richtlijnen (Algemeen stelsel) Aanvraag voor toegang tot een gereglementeerd beroep. Bachelor master structuur Diplomabeschrijvingen Spaanse informatiecentra voor gereguleerde beroepen en erkenning van diploma s: 18. Vakantiewerk Enkele bemiddelingsorganisaties: Vacaturesites voor zomerbanen in het buitenland: Fruit plukken Seizoenswerk Werk op campings en hotels Werken in de Spaanse wintersportgebieden 19. Overige mogelijkheden om in Spanje te werken en te verblijven Uitwisseling, vrijwilligerswerk, au pair Werken als Au Pair Het Europees accoord voor au pair werkzaamheden De belangrijkste regels in het Europese au pair accoord zijn: Internet adressen au pair bureaus Overkoepelende au pairorganisaties zijn: Vrijwilligerswerk Adressen Europees Vrijwillgerswerk (EVS) Vrijwilligersplekken Overige vrijwilligersorganisaties Uitwisseling 20. Het vinden van tijdelijk of vast werk in Spanje Arbeidsmarkt Provincies met de hoogste werkloosheid Provincies met de minste werkloosheid Kenmerken van de Spaanse arbeidsmarkt Kansen op de Spaanse arbeidsmarkt De beste kansen op de Spaanse arbeidsmarkt voor hoger gekwalificeerd personeel Werk zoeken in Spanje als EU onderdaan Spaanse arbeidsbureaus (oficina de empleo/inem) Website van het Spaanse arbeidsbureau: Een betaalde baan in Spanje Overige sites met informatie over werken en solliciteren in binnen en buitenland: Websites van regionale Spaanse arbeidsbureaus: Uitzendbureaus (= empresas de trabajo temporal) Head Hunters Websites uitzendbureaus in Spanje Seizoensbanen Werk op een camping/touroperators Mogelijkheden op campings en/of reisorganisaties:

6 Vacatures in de media Vacaturesites van Spaanse dagbladen en magazines: Bedrijfsinformatie Handboeken met bedrijven en sollicitatiemogelijkheiden Reageren op vacatures Netwerken (via via) Werken als trainee / werkervaringsprojecten Internationale stageplaatsen Vacaturesites De belangrijkste vacaturesites zijn: Vacaturesites per sector Internationale vacaturesites: Uw cv op de site van de Nederlandse ambassade in Madrid Het vinden van werk in Spanje vanuit Nederland Arbeidsbemiddeling via EURES Zelf een advertentie plaatsen Bedrijfsinformatie via de Spaanse kamer van koophandel Websites voor zelfstandigen 21. Solliciteren Open sollicitaties Sollicitatiebrief Opbouw Spaanse sollicitatiebrief Uw CV Enkele tips: Structuur/opbouw van de CV Elektronische CV Resumé Sollicitatiegesprek 22. Werken in Spanje: arbeidswetgeving Het Spaanse arbeidsstatuut Spaanse arbeidswetgeving Minimumleeftijd Minimumloon (= salario mínimo interprofesional = SMI) Minimumloon voor tijdelijke werknemers/werknemers zonder vastcontract: (Importe del Salario Mínimo Interprofesional para trabajadores eventuales o temporereos) Minimumloon voor werknemers die in de huishouding werken (Importe del Salario Mínimo Interprofesional para Empleados del Hogar Familiar) Uitbetaling van het loon/salaris (El pago del salario) Het salaris (= sueldo) Arbeidsomstandigheden Kinderen Zwangere vrouwen Gehandicapten 23. Arbeids en rusttijden Werktijden (Tiempo de trabajo)

7 Rusttijden (Descansos) Overwerk (Horas extraordinarias) Nacht en ploegendienst (Trabajo nocturno y trabajo a turnos) 24. Het Spaanse arbeidscontract Het arbeidscontract (= contrato de trabajo) De proefperiode (= período de prueba) Wijzigingen in de arbeidsrelatie (Modificaciones sustanciales del contrato) Verschillende soorten arbeidscontracten Arbeidscontracten naar duur van het contract: Tijdelijke arbeidscontracten (contratos de duración determinada (temporales) Trainings en werkervaringscontracten Trainingscontract (contrato para la formación) Werkervaringscontract/stage (contrato en prácticas) Arbeidscontracten naar arbeidstijd: Enkele arbeidscontracten belicht Contract voor onbepaalde tijd (het vaste contract) (= Contrato trabajo indefinido tradicional) Contract ter bevordering van aanname van personeel voor onbepaalde tijd (= contrato para el fomento de la contratación indefinida) Tijdelijk arbeidscontract (= contrato temporal) Vast contract voor seizoenswerkzaamheden Contract voor het vervangen van tijdelijke afwezigheid van vast personeel (Project)contract voor een omschreven werkopdracht of dienst (= contrato para obra o servicio determinado) Leercontract (= contrato para la formación) Praktijkcontract/stage (= contrato de trabajo en prácticas) Inval/interimcontract (= contrato de relevo) Tijdelijk contract wegens produktie omstandigheden (= contrato eventual por circunstancias de la producción) Tijdelijk contract ter bevordering van de werkgelegenheid (= contrato temporal para el fomento del empleo)

8 Thuis werk en part time contracten (= contrato a tiempo parcial) Contracten met uitzendbureaus 25. Arbeidsvoorwaarden Salaris en vergoedingen Extra maand / bonussen Reis, verblijf en verhuiskosten Medisch onderzoek Ziektekostenverzekering Bedrijfspensioenfonds Werkloosheidsverzekering Salarisverzekering / doorbetaling van salaris Onkostenvergoeding Proefperiode Training en opleiding Part time werken (= media jornada) Verandering van baan Zwart werken Uitbetaling van het loon Fondo de Garantía Salarial Wat moet u weten alvorens u een arbeidscontract accepteert 26. Verlof/vakantie pensioen Afwezigheid vanwege ziekte Vakantiedagen (Vacaciones anuales) Officiële feestdagen Bijzonder betaald verlof (permisos retribuidos) Zwangerschapsverlof / Ouderschapsverlof (permiso parental) Verlof voor langere tijd (excedencias) Ouderschapsverlof Pensioen 27. Het Spaanse ontslagrecht Beëindiging van het arbeidscontract (La Finalización del contrato de trabajo) In welke gevallen kan men overgaan tot beëindiging van het arbeidscontract Het ontslaan van personeel Collectief ontslag om technologische en economische redenen Ontslag om objectieve redenen Ontslag om disciplinaire redenen Ontslag van topmanagers/directeur Aanvechten van ontslag Websites met informatie over arbeidsvoorwaarden en lonen: 28. Personeelsvertegenwoordigingen Vakbonden Websites van de Spaanse vakbonden De ondernemingsraad (= consejo de la empresa) Bedrijfscommissies Werkgeversorganisatie Stakingen (Huelgas)

9 29. Nog enkele sociale verzekeringsaspecten bij tijdelijk werken in Spanje Komt u in aanmerking voor Nederlandse WW, wanneer U terugkeert in Nederland? Recht op een WW uitkering in Spanje Werken in Spanje en de Nederlandse ziektewet Tijdelijk werken en de ziektekostenverzekering Hoe wordt uw loon/salaris uitbetaald? Als tijdelijk / seizoenswerker kunt u eventueel een bankrekening openen, 30. Telefoon en internet in Spanje De vaste telefoon in Spanje Internationale gesprekken Doorschakelen naar een ander nummer (desvío de llamadas) Mobiel bellen met een Nederlandse sim kaart in Spanje Spaanse mobiele telefoonaanbieders Dekking Tarieven vergelijken Pre paid Contract Internetverbinding in Spanje Inbelverbinding Breedband verbinding Internetcafés. Hyves Skype 31. Belastingen & Sociale verzekeringspremies Bijlagen Adressenbijlagen Bronnen

Wonen en werken in Spanje

Wonen en werken in Spanje Wonen en werken in Spanje Inhoudsopgave Voor iedereen die direct of indirect te maken krijgt met het vinden van werk in Spanje. Honderden websites met arbeidsmogelijkheden. Wat te doen als u eenmaal een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. : Wonen & kopen in Zweden : P.L. Gillissen. Editie : 2007 ISBN : 978-90-74646-40-6. Aantal pagina s : 300 : 19,95 excl.

Inhoudsopgave. : Wonen & kopen in Zweden : P.L. Gillissen. Editie : 2007 ISBN : 978-90-74646-40-6. Aantal pagina s : 300 : 19,95 excl. Titel Auteur Editie : 2007 ISBN : 978-90-74646-40-6 : Wonen & kopen in Zweden : P.L. Gillissen Aantal pagina s : 300 Prijs : 19,95 excl. verzendkosten Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Voor- en nadelen van

Nadere informatie

Wonen en kopen in Duitsland

Wonen en kopen in Duitsland Inhoudsopgave Wonen en kopen in Duitsland Colofon 1. Inleiding 2. Voor- en nadelen van emigratie naar Duitsland Voordelen 15 Nadelen 16 3. Nederlandse fiscale aspecten bij vertrek naar het buitenland Wanneer

Nadere informatie

Juridische, fiscale, financiële en praktische handleiding voor emigreren & wonen en werken in het buitenland.

Juridische, fiscale, financiële en praktische handleiding voor emigreren & wonen en werken in het buitenland. Titel : Emigratie-handboek Editie : 2004 + update ISBN : 978-90-74646-38-3 Aantal pag. : 320 Prijs : 19,95 excl. verzendkosten Inhoudsopgave Juridische, fiscale, financiële en praktische handleiding voor

Nadere informatie

Werken in Europa. uwv.nl werk.nl/eures. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland. Meer informatie

Werken in Europa. uwv.nl werk.nl/eures. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland. Meer informatie uwv.nl werk.nl/eures Werken in Europa Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk

Nadere informatie

Werken in Europa. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland

Werken in Europa. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland Werken in Europa Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en

Nadere informatie

Wonen en kopen in Oostenrijk. Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. Oostenrijk in vogelvlucht. 3. Oriëntatiefase

Wonen en kopen in Oostenrijk. Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. Oostenrijk in vogelvlucht. 3. Oriëntatiefase Wonen en kopen in Oostenrijk Inhoudsopgave 1. 2. Oostenrijk in vogelvlucht Geschiedenis Geografie Rivieren & Meren Klimaat Bevolking & Bevolkingsopbouw Taal Staatsinrichting, bestuur en binnenlandse politiek

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

Wonen en kopen in België

Wonen en kopen in België Wonen en kopen in België Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De aankoop van onroerend goed in België; de oriëntatiefase Hoe vindt u een huis? Hoe vindt u informatie over onroerend goed? Media in België Openbare

Nadere informatie

Always in Motion FAQ. Spanje

Always in Motion FAQ. Spanje Always in Motion FAQ Spanje KvK Den Haag: 27369191 Park Hoornwijck 2 Calle Abeto 2 Bank: 450181456 2289 CZ Rijswijk (NL) 03724 Moraira-Teulada (SP) BTW nr: 8219.25.155.B01 +31 707 113 456 +34 634 373 922

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2015 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie Regentschapsstraat

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND SECRETARIAAT-GENERAAL SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2012 Een nieuwe website voor Belgische en Nederlandse grensarbeiders Uw gids

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2013 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven, Secretaris-generaal Redactie Werkgroep Grensarbeid

Nadere informatie

Nieuw in Nederland. Europese arbeidsmigranten. Over deze brochure. Deze brochure vindt u in verschillende talen op: www.newinthenetherlands.

Nieuw in Nederland. Europese arbeidsmigranten. Over deze brochure. Deze brochure vindt u in verschillende talen op: www.newinthenetherlands. Deze brochure vindt u in verschillende talen op: www.newinthenetherlands.nl Nieuw in Nederland Europese arbeidsmigranten Over deze brochure U komt uit de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland

Nadere informatie

meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland

meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland 30 meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland 01 30 meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in

Nadere informatie

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid.

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. Voor de fiscale aspecten zie de PDF de mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de fiscaliteit.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Inleiding. 2. Italië in vogelvlucht

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Inleiding. 2. Italië in vogelvlucht Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Italië in vogelvlucht Land en bevolking Inwoners Taal Sociale omgangsvormen en het dagelijks leven Humor Tijdverschil Nederland Italië Op tijd komen Bestuurlijke

Nadere informatie

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst Handboek Loonheffingen Uitgave van de Belastingdienst 12345 2009 Handboek Loonheffingen Voorwoord Geachte lezer, Dit handboek bevat informatie voor 2009 over de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

Wonen en kopen in Spanje

Wonen en kopen in Spanje Wonen en kopen in Spanje Inhoudsopgave 1. Oriëntatiefase Motieven Waar kopen? Checklist waar kopen? Indeling Spaanse kust Klimaat Locatie en de ligging van de woning zijn o.a. op de volgende zaken van

Nadere informatie

De Europese werknemer in Nederland

De Europese werknemer in Nederland Inhoudsopgave Werken in Nederland 2 De Europese werknemer in Nederland Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken Als u werkt Belastingen en verzekeringen Wat gebeurt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Hongarije in vogelvlucht

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Hongarije in vogelvlucht Titel : Wonen en kopen in Hongarije Auteur: Gisela Bicskey-Bartos & Peter Gillissen ISBN : 978-90-74646-74-1 Editie : Herziene editie 2013 Prijs : euro 22,50 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Hongarije in

Nadere informatie

NEDERLANDSE GRENSARBEIDERS in BELGIË

NEDERLANDSE GRENSARBEIDERS in BELGIË SECRETARIAAT-GENERAAL SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Voorlichtingsbrochure ten behoeve van NEDERLANDSE GRENSARBEIDERS in BELGIË Uitgave 2012 Een nieuwe website voor Belgische en Nederlandse grensarbeiders Uw gids

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen

Handboek Loonheffingen Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Vrije vergoedingen en verstrekkingen Uitgave januari 2013 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2013: de loonbelasting/premie

Nadere informatie

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2012

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2012 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2012 Uitgave januari 2012 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2012: de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies

Nadere informatie

Ziektekosten en arbeidsongeschiktheid bij emigratie en werken in het buitenland

Ziektekosten en arbeidsongeschiktheid bij emigratie en werken in het buitenland Expatverzekering.nl Ziektekosten en arbeidsongeschiktheid bij emigratie en werken in het buitenland Voor: expats bedrijven emigranten gepensioneerden Voor vragen en advies: Telefoon: +31 (0)88-3214563

Nadere informatie

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden.

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden. De meest gestelde vragen van werkzoekenden WW-uitkering 1. Hoe vraag ik een uitkering aan? Om een uikering te krijgen moet u zich inschrijven bij het UWV WERKbedrijf. Vanaf het moment dat u weet dat u

Nadere informatie

Latravia assistent Copyright Latravia 2010 www.latravia.com

Latravia assistent Copyright Latravia 2010 www.latravia.com Latravia assistent Copyright Latravia 2010 www.latravia.com Emigreren of een tweede huis kopen in Amerika Amerika is een erg populair land om naar te emigreren of voor het kopen van een tweede huis of

Nadere informatie

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst LH 22-1T71FD 2007 Loonheffingen 12345 2007 Handboek Loonheffingen Uitgave van de Belastingdienst 12345 2007 Handboek Loonheffingen Voorwoord Geachte lezer, Dit handboek bevat informatie voor 2007 over

Nadere informatie

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015 Werken in het buitenland Editie 2015 Als toonaangevend kantoor is Loyens & Loeff de logische keuze als juridisch en fiscaal partner wanr u in of via Nederland, België of Luxemburg zaken doet. Met onze

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie