1. De ondernemer. 2. De markt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. De ondernemer. 2. De markt"

Transcriptie

1 EUNOMIA Ondernemingsloket STARTEN MET EEN EIGEN ZAAK Maart 2009 Centrale zetel : Oudenaardsesteenweg 7, 9000 Gent, tel. 09/ Lokale zetels : zie

2 Ter inleiding U hebt ambitie als zelfstandige en u wil zo snel mogelijk aan de slag? Ontdek aan de hand van deze handleiding hoe u het best te werk gaat en op welke manier Eunomia u van dienst kan zijn om voldoende voorbereid aan de start te verschijnen. De wet van 16 januari 2003, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 5 februari 2003, heeft de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) alsook de ondernemingsloketten ingevoerd. Deze wetgeving past in het geheel van maatregelen in verband met de administratieve vereenvoudiging van de formaliteiten voor ondernemers. Het geheel van bedrijfsgegevens ( naam, plaats, financiële informatie, ) wordt sindsdien op één centrale plaats verzameld. De KBO neemt, op een uitgebreide manier, de taken van het handelsregister over. Alle administratieve formaliteiten kunnen nu via één unieke aangifte bij een erkend ondernemingsloket geregeld worden. Aldus zag Eunomia in 2003 het levenslicht als één van de 10 in België erkende ondernemingsloketten. Het biedt u de professionele omkadering die u nodig heeft in deze eerste fase van uw ondernemerschap. Concreet controleert het ondernemingsloket Eunomia of u voldoet aan alle noodzakelijke startvoorwaarden en schrijft uw onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen in. Eunomia beantwoordt daarnaast ook alle vragen die een beginnende starter zich moet stellen bij de oprichting van een onderneming. Beschik ik over de nodige kennis om een zaak te starten? Kies ik best voor een eenmanszaak of voor een vennootschap? Start ik best in hoofd- of in bijberoep? Welke formaliteiten moet ik vervullen om te starten? Bestaan er steunmaatregelen voor starters? Welke voordelen brengt het zelfstandig zijn met zich mee? En nog veel meer. Eunomia zal u gidsen en sturen bij het doorlopen van de verschillende aandachtspunten. Dit moet uiteindelijk resulteren in een geslaagd zelfstandig ondernemerschap Het unieke samenwerkingsverband waaruit Eunomia is ontstaan groepeert 4 sociale verzekeringskassen (Arenberg, Multipen, Attentia, Steunt Elkander), 3 sociale secretariaten (Easypay, Handel & Ambacht, Cepa) en één middenstandorganisatie (Koninklijke Unie van de Middenstand). Vestigingsadressen van Eunomia vindt u over het hele land verspreid. Daarnaast beschikt Eunomia nog over meer dan 1000 toegangspunten. Boekhouders, accountants en andere tussenpersonen, ook uit uw buurt, werken met Eunomia. U kunt alle verrichtingen dan ook van op hun kantoor laten vervullen. Via dit netwerk van entry-punten komt Eunomia de klant dichter tegemoet. Met deze startersbrochure wil Eunomia nog een bijkomende service bieden aan alle beginnende zelfstandigen. Bij vragen of onduidelijkheden kan u altijd voor meer inlichtingen terecht bij de verschillende Eunomia kantoren.

3 1 Goed begonnen is half gewonnen 3 Een degelijke voorbereiding vergroot de kans op succes aanzienlijk. In dat opzicht is het opstellen van een ondernemingsplan voor elke startende ondernemer van essentieel belang. Een ondernemingsplan is een gedetailleerde voorstudie van uw project. Het is een eerste structurele stap die de daadwerkelijke oprichtingsfase voorafgaat. Een ondernemingsplan is niet zomaar een standaard document. Het moet een persoonlijk werk worden dat uw ondernemersidee perfect reflecteert. Het ondernemingsplan bevat een volledige beschrijving van de onderneming en van de manier waarop ze in de toekomst zal functioneren. U brengt uw sterke en zwakke punten gedetailleerd in kaart en tracht oplossingen te zoeken voor de zwakke punten in uw plannen. Zorg in ieder geval voor een overzichtelijk en gestructureerd ondernemingsplan. Een goed opgebouwd ondernemingsplan zal u van dienst zijn in uw zoektocht naar de broodnodige financiële middelen. Met een geloofwaardig plan overtuigt u eveneens eventuele zakenpartners om met u in zee te gaan. Maar het ondernemingsplan is in de eerste plaats voor de ondernemer zelf, het biedt een denkkader bij de ontwikkeling van de onderneming en beschrijft de verdere financiële verwachtingen. Een goed uitgewerkt business plan verhindert het gemis aan realistische doelstellingen, het negeren van eventuele obstakels en onvoldoende perspectieven in de markt. Heel wat problemen kunnen met andere woorden voorzien en voorkomen worden door vooraf via het ondernemingsplan na te gaan of uw project haalbaar is. Tracht een duidelijke en logische structuur na te streven. Het ondernemingsplan bestaat, ongeacht de grootte van de onderneming, doorgaans uit de volgende onderdelen: 1. De ondernemer Dit gedeelte omvat een voorstelling van uw persoonsgegevens, opleiding en werkervaring gekoppeld aan uw persoonlijke motivatie en uw doelstellingen en een overzicht van uw kwaliteiten, uw sterke en minder sterke kanten. 2. De markt Welk product of dienst gaat u aanbieden? Aan welke behoefte komt het tegemoet? Wat is er vernieuwend en uniek aan uw product of dienst? In de eerste plaats moet u op zoek naar informatie betreffende de sector, de klanten en diens behoeftes. U verzamelt informatie over de concurrentie en denkt na over de vestigingsplaats. 3. Het marketingplan, de marketingmix Met het marketingplan wordt het doel van uw onderneming gedefinieerd vanuit het perspectief van de klant.

4 De marketingstrategie beschrijft de wijze waarop u een doelstelling wenst te bereiken. Ze definieert de middelen die u wilt aanwenden om de doelstellingen van uw marketingplan te halen, met andere woorden hoe u omzet zult genereren. Deze middelen kunnen gewoonlijk gegroepeerd worden onder product, prijs, plaats en promotie. Op basis van de marketingmix is het mogelijk om een prognose te doen van de omzet Organisatie en Business Model Voor een startende onderneming is het niet nodig een complex organisatieschema op te stellen. In een eerste fase is het vooral van belang dat de verantwoordelijkheden duidelijk zijn toegewezen en dat u een eenvoudige structuur ontwerpt met slechts een paar niveaus: algemeen directeur, departementshoofden en medewerkers. De rest zal volgen uit de vereisten van de ondernemingsactiviteiten. De ondernemingstaak bestaat uit een combinatie van afzonderlijke activiteiten: onderzoek en ontwikkeling, productie, marketing en verkoop, distributie, service. Het business model is de systematische voorstelling van deze activiteiten, met hun onderlinge relaties. Vragen die u bij ieder concept moet stellen zijn: wat gaat u de klant aanbieden, hoe gaat u dat produceren, hoe gaat u dat aanbieden, wat kost het en wat levert het op? Tevens moeten beslissingen genomen worden op het vlak van personeel, huisvesting (kosten voor kantoor- en industriële ruimte variëren in sterke mate van locatie tot locatie), administratie en taakverdeling. Taken die niet tot uw kernactiviteiten behoren, besteedt u uit aan derden. Ook ondersteunende processen als boekhouding en personeelszaken moeten niet noodzakelijk door de onderneming zelf worden uitgevoerd. 5. Financieel plan Het financieel plan is de vertaling van het marketingplan in geld. Bij de oprichting van een vennootschap bent u verplicht uw financieel plan neer te leggen bij de notaris. Het financieel plan kan door derden bij de notaris worden opgevraagd, indien de onderneming binnen een periode van 3 jaar na de oprichting failliet gaat. Als dan uit het plan blijkt dat onvoldoende startkapitaal werd voorzien, kunt u als vennoot toch persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Een degelijk financieel plan bestaat uit een investeringsplan, een financieringsplan, een exploitatiebegroting en een liquiditeitsbegroting. Het investeringsplan is een overzicht van alle investeringen die nodig zijn om uw ondernemingsactiviteit aan te vangen. Het betreft de uitgaven die gedaan worden vooraleer u effectief van start gaat, zoals de aankoop van een pand of machines. Tracht deze investeringen op voorhand zo nauwkeurig mogelijk in te schatten.

5 Het financieringsplan geeft dan weer aan hoe die investeringen zullen gefinancierd worden, in welke mate u eigen middelen wenst in te brengen en in welke mate u beroep wenst te doen op geleend kapitaal. De exploitatiebegroting is een soort van winst- en verliesrekening waarin de toekomst is meegenomen. Met een exploitatiebegroting wordt uiteengezet hoeveel u op jaarbasis zal verdienen en hoeveel beroepskosten daarvoor gemaakt moeten worden. Kosten en opbrengsten worden geschat en u tracht te voorspellen of u winst zal maken. Streef een kostendekkende exploitatie na! In de liquiditeitsbegroting staat of de inkomsten en uitgaven wel gelijk opgaan en op welke manier de onderneming zijn schulden kan betalen op korte termijn. Het geeft een goede aanwijzing omtrent de investeringsruimte en financieringsbehoefte van de onderneming. 5

6 2 Ondernemingsvorm: vennootschap of eenmanszaak 6 Een eerste belangrijke beslissing die zich opdringt voor een beginnende ondernemer is de keuze van ondernemingsvorm. Kiest u voor een eenmanszaak (handelszaak) of voor een vennootschap? En welk type vennootschap draagt uw voorkeur weg? Deze keuze is naar de toekomst gezien van een niet te onderschatten belang. Verdere verplichtingen en handelingen zullen namelijk voor een deel afhankelijk zijn van de ondernemingsvorm waarvoor u geopteerd hebt. We presenteren u hier een overzicht van de voor- en nadelen die deze keuze met zich meebrengen. 2.1 Vennootschap of eenmanszaak De Eenmanszaak Meer dan de helft van de starters kiest voor een eenmanszaak. Voordelen: - U kunt alleen werken - Lage oprichtingskosten - Geen minimumkapitaal vereist bij de start - De tussenkomst van een notaris is niet vereist - Weinig formaliteiten - De winst komt onmiddellijk terug - Geen verantwoording af te leggen, beslissingen kunnen snel worden genomen - Er gelden slechts beperkte administratieve en boekhoudkundige verplichtingen Nadelen: - Het is moeilijker om aan kapitaal te geraken. - Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen het patrimonium van de onderneming en het privé-patrimonium: de schuldeisers kunnen op beide beslag laten leggen. Dank zij een recente nieuwe wet wordt nu echter ook bij een éénmanszaak onder bepaalde voorwaarden de private eigendom beschermd. - Een faillissement van de onderneming betekent het faillissement van de ondernemer. - De éénmanszaak kan niet genieten van het lagere tarief van vennootschapsbelasting. - De ondernemer blijft vaak op zijn oordeel aangewezen, wat de ontwikkeling van het bedrijf kan beperken.

7 2.1.2 De Vennootschap: 7 Voordelen: - De financiële risico s zijn beperkt vanwege de gescheiden patrimonia en de beperkte aansprakelijkheid. - Kapitaal kan door verschillende mensen worden samengebracht. - Alle afspraken tussen partners die samenwerken in de zaak staan duidelijk op papier. - Vennoten zijn aansprakelijk volgens hun inbreng. - Het faillissement van de zaak leidt slechts uitzonderlijk tot het faillissement van de vennoot. - Het overlijden of vertrek van een vennoot leidt niet tot het opdoeken van de vennootschap. - Men kan verschillende vennootschappen oprichten. - Er is sprake van een fiscaal voordeel; de vennootschap wordt belast in het stelsel van de vennootschapsbelasting in plaats van in de personenbelasting. De hoogste aanslagvoet in de vennootschapsbelasting ligt veel lager dan de hoogste in de personenbelasting. Nadelen: - Er is meestal een minimumkapitaal vereist. - Een minder soepele manier van werken. - Er zijn meer formaliteiten te vervullen. - Meer verplichtingen inzake de boekhouding. - De verplichting, voor sommige vennootschapsvormen, om jaarrekeningen op te maken Aanvullende verplichtingen voor de vennootschap - Opmaken van de statuten/oprichtingsakte opstellen Voor een BVBA, een NV, een CVBA en een Comm.VA gebeurt de oprichting van een vennootschap bij authentieke akte (kostprijs 500 à ,5% registratierecht) bij een notaris. Een onderhandse akte dat wil zeggen een akte tussen de betrokkenen zelf - volstaat voor een VOF, een Comm.V en een CVOA. - De registratie en openbaarmaking De oprichtingsakte van een vennootschap moet geregistreerd worden in een registratiekantoor van de FOD Financiën Administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen. Indien het gaat om een authentieke akte (notariële akte) dan moet dit gebeuren binnen de 15 dagen door de notaris. Een onderhandse akte moet geregistreerd worden binnen de vier maanden.

8 De wet verplicht vennootschappen bepaalde akten of documenten ook openbaar te maken. Zo dient u een aantal stukken in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel van het gerechtelijk gebied waar de maatschappelijke zetel van de vennootschap gevestigd is en te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Neerlegging bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel gebeurt via de notaris of via het ondernemingsloket binnen de 15 dagen na de ondertekening van de oprichtingsakte. De publicatie van de akten van de vennootschap is een essentiële formaliteit. Het ontbreken ervan leidt er toe dat de akte niet aan derden kan worden tegengeworpen en dus onontvankelijk is voor de door de vennootschap aanhangig gemaakte acties. Het is de griffie van de Rechtbank van Koophandel die vennootschappen het ondernemingsnummer bezorgen. 8 - Financieel Plan opstellen Het opstellen van een financieel plan is een verplichting die geldt voor de NV, de (E)BVBA, de CVBA en de Comm.VA. Vooraleer een vennootschap op te richten moet de ondernemer eerst een financieel plan met betrekking tot de voorgenomen activiteiten opstellen of laten opstellen. Dit plan geeft een gedetailleerd overzicht van de financiële inkomsten en behoeften gedurende de eerste twee werkjaren van de vennootschap. Het financieel plan wordt voorgelegd aan een notaris die het bewaart. In geval van faillissement tijdens de eerste drie jaar en in geval van ontoereikend maatschappelijk kapitaal voor de eerste twee werkjaren, kunnen de oprichters van de vennootschap aansprakelijk gesteld worden voor de verbintenissen die de vennootschap heeft aangegaan. - Het bankattest De oprichters van een vennootschap moeten een bankattest aan de notaris voorleggen. Dit bankattest bewijst dat de vennoten een specifieke rekening hebben geopend op naam en ter beschikking van de op te richten vennootschap en dat deze rekening geblokkeerd is tot en met de oprichting van de vennootschap. Het attest toont aan dat de vennootschap voldoende financiële middelen bezit om in gunstige financiële omstandigheden te starten, dat het oprichtingskapitaal is volstort. - Bedrijfsrevisor De bedrijfsrevisor maakt een verslag bij de eventuele inbreng in natura. Dit verslag moet ook neergelegd worden bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

9 - Aanleggen Vennootschapsregister 9 In de NV en de Comm.VA (voor de aandelen op naam), en in de (E)BVBA, de CVBA en CVOA moet een vennootschapsregister worden aangelegd. Hierin wordt naam, beroep, adres, aantal aandelen en gedane stortingen van elke vennoot afzonderlijk vermeld. Ook de overdrachten worden in het register bijgehouden. - Op vlak van aansprakelijkheid Zoals vermeld is de aansprakelijkheid van de vennoten beperkt bij vennootschappen. Hierop zijn echter 2 uitzonderingen: Oprichtersaansprakelijkheid: Indien de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting failliet gaat, kan de rechtbank op vordering van een schuldeiser het financieel plan opvragen bij de notaris. Indien dan blijkt dat het faillissement te wijten is aan ontoereikend startkapitaal voor een normale bedrijvigheid gedurende minstens 2 jaar, kunnen de oprichters persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Aldus kunnen de schuldeisers hun schuld dan verhalen op de oprichters. Gaat het om een BVBA of een CV, dan geldt deze oprichtersaansprakelijkheid voor alle verschijners bij oprichtingsakte. Indien het om een NV gaat, kunnen bepaalde verschijners er aan ontsnappen. Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders/zaakvoerders: Naast de oprichtersaansprakelijkheid kunnen bestuurders/zaakvoerders ook hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor daden van de vennootschap. De beperkte aansprakelijkheid vervalt dus. Dit is mogelijk in volgende gevallen: o Als de vennootschap failliet gaat en er sprake blijkt te zijn van vermenging van privé en vennootschapsvermogen of van onregelmatige boekhouding. o Als het netto- actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal ten gevolge van opgelopen verliezen en als de algemene vergadering bovendien niet tijdig werd bijeengeroepen. o Als er daden van slecht bestuur zijn gesteld. o Door een eigen borgstelling in de vennootschap.

10 2.2 Keuze vennootschapsvorm 10 Indien u als beginnend zelfstandige voor een vennootschap hebt gekozen eerder dan voor een eenmanszaak, rest u nog de keuze van de vennootschapsvorm. Wat volgt is een summiere presentatie van de meest frequent voorkomende vennootschapsvormen De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) De BVBA wordt vaak gebruikt als 'familiale vennootschap'en bij vrije beroepen; de aandelen zijn op naam en slechts beperkt overdraagbaar. Er is sprake van een beperkte aansprakelijkheid, beperkt tot de inbreng in de vennootschap. De oprichting gebeurt via notariële akte. Het minimaal in te brengen kapitaal bedraagt , waarvan er moet worden volstort indien er meerdere vennoten zijn en als er slechts één vennoot is De naamloze vennootschap (NV) Een NV is een kapitaalvennootschap bedoeld voor grote ondernemingen en grotere KMO s met de nadruk op het anoniem verzamelen van kapitaal. De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot hun inbreng in de vennootschap. De oprichting gebeurt via notariële akte. Er geldt een minimaal in te brengen kapitaal van Dit bedrag moet volledig volstort worden. De aandelen zijn op naam of aan toonder, met of zonder stemrecht en vrij overdraagbaar. Een NV is minder geschikt voor familiale opvolging, wegens de mogelijke anonimiteit van de aandeelhouders, en wegens de vrije overdraagbaarheid van de aandelen De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) Een aantal kenmerken van een CVBA zijn de gemakkelijke wisseling van vennoten, het veranderlijk kapitaal en de beperkte aansprakelijkheid. De oprichting gebeurt via notariële akte en de aandelen zijn op naam. Het minimaal in te brengen kapitaal bedraagt waarvan minimum volstort moet worden en dit voor minstens ¼ per aandeel. Een coöperatieve vennootschap wordt meestal gekozen wanneer het aantal vennoten sterk wisselt en een soepele uittreding en toetreding is gewenst.

11 2.2.4 De coöperatieve vennootschap op aandelen (CVOA) 11 Deze vennootschapsvorm is gemakkelijker om op te richten, maar heeft het nadeel dat de vennoten persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de vennootschap Verder gebeurt de oprichting via onderhandse akte en is het minimaal in te brengen kapitaal vrij te bepalen De vennootschap onder firma (V.O.F.) Dit is de meest eenvoudige vennootschapsvorm met minimale oprichtingsformaliteiten. Er moeten minimaal 2 vennoten zijn. Zij zijn volledig en hoofdelijk aansprakelijk. De oprichting gebeurt via onderhandse akte, het minimaal in te brengen kapitaal is vrij te bepalen en de aandelen zijn op naam en niet overdraagbaar De commanditaire vennootschap op aandelen (Comm.VA) Deze vennootschapsvorm combineert de voordelen van de eenpersoonsvennootschap (stabiel bestuur) met deze van een kapitaalvennootschap (aandelen aan toonder). Er zijn minimum 2 vennoten (een werkende en stille vennoot). Op vlak van de aansprakelijkheid is de werkende vennoot/zaakvoerder onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk en de stille vennoot slechts verantwoordelijk ten beloop van zijn inbreng. De oprichtingsakte is verplicht een notariële akte en het minimaal in te brengen kapitaal is vrij te bepalen De gewone commanditaire vennootschap (Comm.V) De gewone commanditaire vennootschap bestaat uit werkende en stille vennoten. De stille vennoten laten zich niet in met het dagelijkse bestuur van de onderneming en hun verantwoordelijkheid is beperkt tot de inbreng in de vennootschap. Er is minimum 1 werkende vennoot en minimum 1 stille vennoot. De werkende vennoot/zaakvoerder is onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk en de stille vennoot is slechts verantwoordelijk ten beloop van zijn inbreng. De oprichtingsakte mag een onderhandse akte betreffen. Het minimaal in te brengen kapitaal is vrij te bepalen en de aandelen zijn op naam.

12 3 De Startformaliteiten 12 In de volgende fase van de oprichting worden de noodzakelijke startformaliteiten die de beginnende onderneming moet vervullen van naderbij bekeken. 3.1 Algemene voorwaarden In de eerste plaats moet de beginnende ondernemer voldoen aan enkele algemene basisvereisten. Deze worden hier kort weergegeven. - Het moet gaan om een meerderjarig iemand, - al zijn burgerrechten bezittend, - bekwaam tot handelen, - die de Europese nationaliteit heeft of in het bezit is van een beroepskaart. Een familiezaak overnemen na het overlijden van de ouders is voor minderjarigen wel mogelijk, mits machtiging van de vrederechter. 3.2 Een zichtrekening openen Vooraleer u bij een Eunomia ondernemingsloket langs gaat, moet u ervoor zorgen dat u een financiële rekening hebt bij een in België gevestigde financiële instelling. Deze rekening moet op uw naam staan. Het rekeningnummer moet u vermelden op alle facturen, rekeninguittreksels en andere documenten waarmee u een betaling vraagt. Dank zij een samenwerkingsakkoord tussen Eunomia en ING-bank, betaalt ING in uw plaats het inschrijvingsgeld bij de Kruispuntbank, indien u een zichtrekening opent bij ING-bank. 3.3 Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsnummer verkrijgen Ieder die een handels- of ambachtsactiviteit wenst op te starten, is verplicht zich vooraf via een erkend ondernemingsloket in te schrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) als commerciële onderneming. De KBO geldt als een centrale databank waarin de identiteitskaart van elke onderneming wordt bijgehouden. Op dit moment verkrijgt u ook uw ondernemingsnummer. Als u zich wilt laten inschrijven als rechtspersoon moet u vooreerst de statuten neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, alwaar u uw ondernemingsnummer verkrijgt. Het ondernemingsnummer is uniek.

13 Handels- en ambachtsondernemingen moeten hun ondernemingsnummer vermelden op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken die van de onderneming uitgaan Hoe vermeldt een bedrijf het ondernemingsnummer? 13 - BTW-belastingsplichtige ondernemingen (Voor alle ondervermelde ondernemingen, inclusief VZW s, geldt de algemene regel dat voor B.T.W.-identificatie de afkorting B.T.W. (enkel verrichtingen in België) of B.T.W.-BE (ook intracommunautaire verrichtingen) het ondernemingsnummer vooraf gaat.) Onderneming natuurlijke persoon Vroeger B.T.W. BE HR Gent Handelsvennootschappen - rechtspersonen Vroeger B.T.W. BE HR Gent Burgerlijke vennootschappen Vroeger B.T.W. BE RBV Gent VZW s Vroeger BTW BE Nieuw B.T.W. BE Nieuw B.T.W. BE Nieuw B.T.W. BE RPR Gent Nieuw BTW BE BTW-belastingsplichtige ondernemingen, onderworpen aan de vrijstellingsregeling van BTW (Ondernemingen onderworpen aan de vrijstellingsregeling van BTW voor kleine ondernemingen, art 56, 2 BTW-wetboek) mogen de letters BE niet vermelden. In dit geval wordt het ondernemingsnummer enkel voorafgegaan door de vermelding BTW.) Vroeger Natuurlijke persoon B.T.W HR Gent Rechtspersoon B.T.W Nieuw Natuurlijke persoon B.T.W Rechtspersoon B.T.W

14 HR Gent RPR Gent 14 - Niet BTW-belastingsplichtige ondernemingen (Deze ondernemingen dienen enkel het ondernemingsnummer te vermelden) Vroeger HR Brussel Nieuw Vestigingseenheden Vroeger Het handelsregisternummer van iedere vestigingseenheid moest duidelijk vermeld worden op het uitstalraam, de voertuigen, enz. Nieuw De duidelijk zichtbare vermelding van het ondernemingsnummer op het uitstalraam van iedere vestiging of op de voertuigen volstaat Tarieven Ondernemingsloket Eunomia Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen betalen voor de inschrijving 75,00. Indien u een zichtrekening opent bij ING-bank en u de onderneming inschrijft bij het ondernemingsloket Eunomia, neemt ING dit inschrijvingsrecht voor zijn rekening, en is de inschrijving gratis voor u! Ook sommige steden (zoals Brugge, Gent, Jabbeke, Affligem) nemen dit inschrijvingsrecht voor nieuwe ondernemingen die zich vestigen op hun grondgebied voor hun rekening. Elke wijziging (van activiteit, van persoon door wie ondernemingsvaardigheden zijn bewezen, van begin- of stopzettingsdatum, van adres), elke schrapping, elke overname en elke herneming brengt eveneens opnieuw een kost van 75,00 me zich mee. Voor een uittreksel uit de kruispuntbank van ondernemingen betaalt u 11,00. Eunomia rekent als administratiekost voor andere verrichtingen bij de kruispuntbank 10,00 + BTW.

15 3.4 Vestigingswet naleven 15 Om u te kunnen inschrijven als handelsonderneming in de Kruispuntbank voor Ondernemingen moet u voldoen aan de vestigingswetgeving. Eenieder die een handelsactiviteit uitvoert, moet een bewijs kunnen leveren van een zekere basiskennis bedrijfsbeheer. Voor de gereglementeerde beroepen geldt bovendien aanvullend de verplichting beroepsbekwaamheid te bewijzen. Eunomia Ondernemingsloket controleert voor uw onderneming of de vestigingswet op correcte wijze wordt nageleefd Basiskennis bedrijfsbeheer bewijzen Wie bewijst de basiskennis bedrijfsbeheer? Het is belangrijk precies te weten welke personen de basiskennis bedrijfsbeheer in de onderneming mogen bewijzen. Een rechtspersoon kan nooit zelf de kennis bewijzen, hiervoor moet hij steeds een beroep doen op een natuurlijke persoon = een aangestelde. In de eenmanszaak: De verschillende personen die in aanmerking komen voor de bewijsvoering van de basiskennis bedrijfsbeheer zijn de zelfstandige zelf, de echtgeno(o)t(e), de wettelijk samenwonende partner, de partner met wie men minstens 6 maanden samenwoont, de zelfstandige helper verwant in 1ste, 2de of 3de graad en de werknemer met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur indien er voldoende garanties aanwezig zijn dat de bedoelde functie wordt vervuld door deze werknemer. Als de persoon op wie een beroep wordt gedaan, samenwonend, echtgeno(o)t(e) of helper is, mag die persoon niet als werkzoekende zijn ingeschreven. In de vennootschap: In een vennootschap zal het bewijs moeten geleverd worden door de persoon die effectief het dagelijks bestuur uitoefent. Het gaat om personen die benoemd werden tot zaakvoerder of de gedelegeerd bestuurder en waarvan de benoeming werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

16 Op welke manier bewijst men de basiskennis bedrijfsbeheer? 16 - Op basis van akten: De volgende akten worden aanvaard ter bewijs van de basiskennis bedrijfsbeheer: - Een diploma hoger onderwijs - Een getuigschrift over basiskennis bedrijfsbeheer - Een getuigschrift erkende versnelde cursus bedrijfsbeheer (128u) - Een getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer uitgereikt door een centrale examencommissie - Akten die volgens internationale verbintenissen gelijkwaardig zijn met hierboven opgesomde getuigschriften of diploma s Indien behaald vóór 30/10/2000 komen ook de volgende documenten in aanmerking: - Een getuigschrift hoger algemeen, kunst- of technisch secundair onderwijs (volledig leerplan) - Een getuigschrift hoger BSO, afdeling handel, boekhouding of verkoop (volledig leerplan) - Een getuigschrift van eerste jaar van opleiding tot ondernemingshoofd - Sommige diploma s of getuigschriften van het onderwijs voor sociale promotie - Sommige vroeger behaalde attesten bedrijfsbeheer - Op basis van praktijkervaring: - Als zelfstandig ondernemingshoofd 3 jaar in hoofdberoep of 5 jaar in bijberoep in de afgelopen 15 jaar - Als zelfstandig helper van een ondernemingshoofd gedurende 5 jaar in de laatste 15 jaar - Als bediende in een leidinggevende functie gedurende 5 jaar in de laatste 15 jaar Beroepskennis aantonen Naast de basiskennis bedrijfsbeheer zijn bepaalde beroepen tevens gereglementeerd op het vlak van beroepsbekwaamheid. Voor welke beroepen? - Cluster bouwberoepen: er zijn 9 beroepen gereglementeerd. o Ruwbouw (metsel- en betonwerken, sloopwerken) o Stukadoor, cementeren en dekvloeren (plafonneerder-cementwerker, Chape, Gyproc) o Plaatser van tegels, marmer en natuursteen

17 o Dakdekken en waterdichtmaken: Zinkwerken en metalen dakbedekking, nietmetalen dakbedekking, waterdichtmaken van bouwwerken, daktimmerwerk) o Schrijnwerker-glazenmaker (Schrijnwerker-timmerman, Schrijnwerk in aluminium, metaal en PVC, Parketvloeren, Glaswerken) o Eindafwerker (Schilderwerken, Behanger-plaatser van wand- en vloerbekleding) o Installateur van centrale verwarming, klimaatregeling, gasverwarming en sanitair o Electrotechnisch installateur/fabrikant-installateur van lichtreclames o Algemeen aannemer (dit beroep was voorheen niet gereglementeerd) 17 - Cluster Horeca en Voeding o Slager-groothandelaar o Restaurateur of traiteur-banketaannemer o Brood- en banketbakker - Cluster personenverzorging: er zijn 7 beroepen gereglementeerd. o Kapper o Schoonheidsspecialist o Voetverzorger of pedicure (voorheen niet gereglementeerd) o Masseur (voorheen niet gereglementeerd) o Opticien o Dentaaltechnicus o Begrafenisondernemer - Cluster voertuigen (mechanische beroepen): o Sectorale kennis rijwielactiviteiten o Intersectorale kennis motorvoertuigen o Sectorale kennis motorvoertuigen -3.5 ton o Sectorale kennis motorvoertuigen +3.5 ton

18 18 - Installateur-frigorist - Droogkuiser-verver Wie bewijst de beroepskennis in de onderneming? In de eenmanszaak: De verschillende personen die in aanmerking komen voor de bewijsvoering van de beroepskennis zijn de zelfstandige zelf, de echtgeno(o)t(e), de wettelijk samenwonende partner, de partner met wie men minstens 6 maanden samenwoont, de zelfstandige helper verwant in 1ste, 2de of 3de graad en de werknemer met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur indien er voldoende garanties aanwezig zijn dat de bedoelde functie wordt vervuld door deze werknemer. In de vennootschap: In een vennootschap kan het bewijs van de beroepsbekwaamheid worden geleverd door de natuurlijke persoon belast met de dagelijkse technische leiding van de vennootschap. Dit kan zowel de zaakvoerder/bestuurder als een werkend vennoot of een werknemer zijn. Hoe kan men het bewijs van beroepskennis in de onderneming leveren? - Op basis van studies. - Een diploma hoger secundair onderwijs - Een diploma ondernemersopleiding - Een getuigschrift centrale examencommissie - Een akte van leertijd De documenten dienen telkens uit de onderwijsafdeling die overeenstemt met dat specifieke beroep afkomstig te zijn. - Op basis van praktijkervaring als werknemer of zelfstandige. - 3 jaar in hoofdberoep/voltijds of 5 jaar in bijberoep/deeltijds in de afgelopen 15 jaar, in een onderneming die in regel was voor het betrokken beroep. Voor sommige beroepen is steeds minstens 5 jaar vereist.

19 3.4.3 Mogelijkheid tot vrijstelling 19 In enkele gevallen kan uw onderneming volledig vrijgesteld worden van het bewijzen van ondernemingsvaardigheden. Dit slaat dus zowel op de basiskennis bedrijfsbeheer als op de beroepsbekwaamheid. Welke gevallen zijn dit? - Uw onderneming voldoet niet aan de criteria van een KMO. Daarvoor moet u minstens voldoen aan 1 van de volgende criteria: gemiddeld meer dan 50 werknemers op jaarbasis tellen, minstens 25 % van de aandelen is in handen van één of meer niet-kmo s, een jaaromzet groter dan 7 miljoen euro of een jaarbalans groter dan 5 miljoen euro hebben. - U zet de onderneming van uw overleden echtgeno(o)t(e), partner of ouder voort. - U neemt een bestaande onderneming over. De vrijstelling geldt voor 1 jaar. Voorwaarde is wel dat de overlater de onderneming volledig stopzet. - U oefent een zelfstandige activiteit uit waarvoor de inschrijving in de KBO niet verplicht is. Hieronder vallen de meeste dienstverlenende intellectuele beroepen (dokters, advocaten,...), evenals de thuisverkopers. - U oefent een beroep uit dat krachtens een specifieke wet gereglementeerd is op het vlak van de basiskennis van het bedrijfsbeheer. Om welke beroepen gaat het? o Accountant o Bedrijfsrevisor o Belastingsconsulent o Boekhouder o Boekhouder- Fiscalist o Directeur van een autorijschool o Effectenmakelaar o Gezworen landmeterexpert o Vastgoedmakelaar o Vervoerder van goederen over binnenwateren o Vervoerder van goederen over de weg o Vervoerder van personen op de weg o Verzekeringsagent o Verzekeringsmakelaar o Bankagent

20 3.5 Inschrijving bij de BTW-Administratie 20 Naast de handelshoedanigheid dient de onderneming ook BTW-hoedanigheid aan te vragen. Hiervoor kunt u eveneens terecht bij het ondernemingsloket. Het Eunomia-tarief voor een aanvraag bedraagt 50,00 + BTW, voor een wijziging of stopzetting 30,00 + BTW. Uw verkregen ondernemingsnummer zal tevens als BTW-nummer dienst doen. 3.6 Aanvullende vergunningen Voor een aantal beroepsactiviteiten gelden nog eens specifieke vereisten. Hier volgt een overzicht van de activiteiten en beroepen waar bijkomende administratieve verplichtingen mee gepaard gaan. Voor het aanvragen van al deze aanvullende vergunningen kan u steeds terecht bij de kantoren van Eunomia, die het nodige doen. - Leurkaarten voor Ambulante handel Voor deur-aan-deur verkopen, verkopen op de openbare weg, op de openbare en private markten moet u voorafgaand in het bezit zijn van een leurkaart. De aanvraag gebeurt bij het ondernemingsloket. - Kermiskaarten Om een kermisactiviteit uit te oefenen, moet u voorafgaand in het bezit zijn van een machtiging kermisactiviteiten. Deze wordt aangevraagd bij het ondernemingsloket. - Beroepskaart voor vreemdelingen U dient als ondernemer in het bezit te zijn van een beroepskaart indien u geen onderdaan bent van de Europese Economische Ruimte (er zijn uitzonderingen). Een aanvraag tot het verkrijgen van de beroepskaart wordt ingediend bij de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat in het land van verblijf voor de persoon die in het buitenland leeft. Verblijft men reeds in België, dan vraagt men een beroepskaart aan via de gemeente. - Vergunning tot het fabriceren en/of het in de handel brengen van voedingsmiddelen. Elkeen die voedingsmiddelen fabriceert, invoert of in de handel brengt moet een vergunning aanvragen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), dienst Eetwareninspectie. Inlichtingen: U kan deze vergunning laten aanvragen door Eunomia.

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic Starten van een zaak : hoe zit het nu met kennis bedrijfsbeheer? Als u in België een eigen zaak willen opstarten, moet u over de nodige ondernemersvaardigheden beschikken. Sinds 1 januari 1999 moet

Nadere informatie

AANVRAAG OM INSCHRIJVING IN KBO

AANVRAAG OM INSCHRIJVING IN KBO Aanvraag inschrijving in KBO / p.1 AANVRAAG OM INSCHRIJVING IN KBO (naam en tel.nr. eventuele tussenpersoon:... ) NATUURLIJK PERSOON / RECHTSPERSOON (schrappen wat niet past) DE INSCHRIJVING BETREFT: VOLLEDIGE

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP?

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 1. Begrippen 1.1. Het begrip eenmanszaak Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de activiteiten

Nadere informatie

1. Eenmanszaak versus vennootschap

1. Eenmanszaak versus vennootschap 1. Eenmanszaak versus vennootschap L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - enkele belangrijke voor- en nadelen van zelfstandig ondernemen versus ondernemen via vennootschappen opzoeken en toelichten

Nadere informatie

MAG U EEN ZAAK STARTEN?

MAG U EEN ZAAK STARTEN? Om een zaak te mogen starten, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De meeste van deze voorwaarden gelden voor iedereen. Maar er zijn ook typische voorwaarden voor bepaalde beroepen. Voldoet u aan

Nadere informatie

Pagina 1/5 Nieuwe vestigingswet gaat in op 1 september 2007

Pagina 1/5 Nieuwe vestigingswet gaat in op 1 september 2007 Pagina 1/5 Nieuwe vestigingswet gaat in op 1 september 2007 William Keuninckx, dinsdag 07 augustus 2007-14:38:47 Hou rekening met de nieuwe vestigingswetgeving die vanaf 1 september 2007 van kracht wordt!

Nadere informatie

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING 1. Inleiding Als men een onderneming opstart kan men dit doen als natuurlijk persoon, onder vorm van een vennootschap of via een vereniging. 2. Definities -

Nadere informatie

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor:

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Tel: Fax: E-mail: Exploitatiezetel(s): Activiteit: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Starten Volmacht Securex Ondernemingsloket go-start Indien boekhoudkantoor:

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen Inhoud 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen 1. Wie is zelfstandig? Zelfstandigen -natuurlijke personen (handelaars

Nadere informatie

1. Eenmanszaak of vennootschap 2. Sociaal Statuut 3. Stappenplan bij de start 4. Steunmaatregelen 5. Startersservice UNIZO

1. Eenmanszaak of vennootschap 2. Sociaal Statuut 3. Stappenplan bij de start 4. Steunmaatregelen 5. Startersservice UNIZO Startersplannen? Geniet van de voordelen van de STARTERSPAS van UNIZO - Gratis boekhoudpakket of klantenbeheer - Gratis artikel in de lokale krant - 250 modellen van facturen en contracten - Eerstelijnsvragen

Nadere informatie

Vergunning of erkenningen

Vergunning of erkenningen Vergunning of erkenningen Hier vindt u een activiteitenlijst en de officiële instanties tot de welke u zich moet wenden om de vereiste vergunning te verkrijgen. Deze lijst is niet exhaustief. Voor meer

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic ZELFSTANDIGE : WANNEER WIE MOET AANGESLOTEN WORDEN BIJ SOCIALE KAS? Elke zelfstandige in België moet in principe sociale bijdragen betalen. U moet zich hiervoor aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

Wij helpen je graag bij het starten van je eigen onderneming - 078/154 155. info@incozina.be www.incozina.be

Wij helpen je graag bij het starten van je eigen onderneming - 078/154 155. info@incozina.be www.incozina.be Wij helpen je graag bij het starten van je eigen onderneming - 078/154 155 info@incozina.be www.incozina.be WELKOM info@incozina.be www.incozina.be startcentrum voor zelfstandigen sociaal statuut aanvullende

Nadere informatie

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep - CARBOFISC BVBA BOEKHOUD- EN FISCAAL ADVIESKANTOOR Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Oftewel loontrekkende Oftewel zelfstandige

Nadere informatie

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis)

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis) Nr. tussenpersoon: Naam en voornaam:... Tel.: gsm: e-mail:... Ondernemingsloket FORMALIS:... Agentschap van Groep S te:... Andere:... verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot

Nadere informatie

Uw eigen onderneming starten V20150402

Uw eigen onderneming starten V20150402 Uw eigen onderneming starten V20150402 Inhoudstafel Attentia helpt u starten als zelfstandige... 1 > Open een zichtrekening...2 > Ga naar een ondernemingsloket...2 > Sluit aan bij een sociaal verzekeringsfonds...8

Nadere informatie

GIP opdracht. Bedrijfsanalyse. Roman Pieter. Informaticabeheer. Evaluatie. Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 %

GIP opdracht. Bedrijfsanalyse. Roman Pieter. Informaticabeheer. Evaluatie. Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 % Bedrijfsanalyse Roman Pieter Informaticabeheer Evaluatie Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 % D 65 % - 55 % E 45 % - 55 % F < 45 % Opmerkingen Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nadere informatie

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige!

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige! Opleiding Het statuut van de zelfstandige! Wat doen Xerius en SD Worx? Start Bijberoep Hoofdberoep Ziekte Kind Vennootschap Stop KBO Aansluiting Omschakeling statuut Omschakeling statuut Begeleiding bij

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET INSCHRIJVING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website

www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website 1 Help! Ik word zelfstandig(e). 2 3 4 www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Waar moet ik het sociaal statuut situeren? Wat moet ik doen? Hoeveel kost mijn sociaal statuut? SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20

Nadere informatie

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Incozina sociaal verzekeringsfonds vzw caisse d assurances sociales asbl Torhoutsesteenweg 384 B-8200

Nadere informatie

KBC-service voor starters

KBC-service voor starters KBC-Product KBC-service voor starters we hebben het voor u Een idee vorm geven Een creatief idee Waarom kies ik voor een zelfstandig beroep? Wat wil ik aanbieden en wat is het doel van mijn project? Wat

Nadere informatie

Ik help je graag bij het starten van je eigen onderneming - Bel 078/

Ik help je graag bij het starten van je eigen onderneming - Bel 078/ Ik help je graag bij het starten van je eigen onderneming - Bel 078/154 155 info@incozina.be www.incozina.be startcentrum voor zelfstandigen sociaal statuut aanvullende verzekeringen WELKOM Inhoudstafel

Nadere informatie

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer 1. Wat is het ondernemingsnummer? Het ondernemingsnummer, dat sedert 1 juli 2003 werd ingevoerd, is een uniek identificatienummer (bestaande uit

Nadere informatie

Aanvraag om wijziging van gegevens in Kruispuntenbank van Ondernemingen

Aanvraag om wijziging van gegevens in Kruispuntenbank van Ondernemingen Aanvraag om wijziging van gegevens in Kruispuntenbank van Ondernemingen Naam en telefoonnummer eventuele tussenpersoon:.. Natuurlijk persoon / rechtspersoon (schrappen wat niet past) Naam ondernemingshoofd/zaakvoerder

Nadere informatie

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche SINDS 1 JULI 2005 MOET ELKE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E) ZICH VERPLICHT ONDERWERPEN AAN HET ZOGEHETEN 'MAXISTATUUT'. HIERDOOR BOUWT DE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E)

Nadere informatie

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht STEUNT ELKANDER Vrij sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen v.z.w. (erkend door K.B. van 23.10.1967) - R.P.R. 0407.843.626 - Stichtend lid van Eunomia v.z.w. Kolonel Bourgstraat 113 1140 BRUSSEL

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba)

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Omschrijving van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Cvba is de afkorting van coöperatieve vennootschap

Nadere informatie

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep STATUUT VAN ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF BIJBEROEP Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Rechten... Statuut Zelfstandige

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen www.vdvaccountants.be 58 3.4. Motieven van sociaalrechterlijke aard Ieder natuurlijk persoon die in België een beroepsactiviteit uitoefent waarbij hij niet gebonden is aan een arbeidsovereenkomst of door

Nadere informatie

Inhoud 1. OLK. 2. Verzekeringsplicht. 3. Bijdrageplicht. 4. Stopzetting. 5. Vragen en reacties

Inhoud 1. OLK. 2. Verzekeringsplicht. 3. Bijdrageplicht. 4. Stopzetting. 5. Vragen en reacties NCBL september 2010 Inhoud 1. OLK 2. Verzekeringsplicht 3. Bijdrageplicht 4. Stopzetting 5. Vragen en reacties 1. Ondernemingsloket Algemeen Inschrijven in Kruispuntbank van ondernemingen? (KBO) Rechtspersonen

Nadere informatie

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Voor zover nodig dient u dit formulier C1-CAO77bis in samen met uw aanvraagformulier C61-CAO77bis wanneer u gelijktijdig: - een volledig of halftijds

Nadere informatie

Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER

Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER Zelfstandigen Je bent je eigen baas en werkt voor eigen rekening Geen bevelen krijgen: indien wel,

Nadere informatie

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer?

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? SOCIAL ADMIN Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? Het erkend ondernemingsloket van Securex ZELFSTANDIGE Inhoudsopgave 1. Checklist oprichting eenmanszaak en vennootschap 6 2. Administratieve formaliteiten

Nadere informatie

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd ZelFSTAnDIge Inhoud 1. Basisprincipe 2 2. Aanpassing van de sociale bijdragen 2 3. Regularisatie 4 4. Pro-rata berekening bij onvolledige bijdragejaren

Nadere informatie

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID.

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID. 8.VENNOOTSCHAPPEN 8.1.NATUURLIJKE PERSOON en RECHTSPERSOON Vooraleer wij over vennootschappen spreken moeten wij het onderscheid kennen tussen een natuurlijke persoon en een rechtspersoon. Een natuurlijke

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 2

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 2 EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 2 Inleiding 2 Het begrip eenmanszaak 2 Het begrip vennootschap 3 Wat is rechtspersoonlijkheid? 4 Soorten rechtspersoonlijkheid: 4 Geen rechtspersoonlijkheid: 4 Verschillende

Nadere informatie

Checklist oprichting vennootschap. Identificatie. Nuttige adressen. Checklist

Checklist oprichting vennootschap. Identificatie. Nuttige adressen. Checklist Checklist oprichting vennootschap Identificatie rechtsvorm (bvba/nv/cva/cv/cvoha) naam verkorte benaming zetel (adres) telefoon fax kontaktpersoon Nuttige adressen accountant (adres, telefoon, fax, kontaktpersoon)

Nadere informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen.

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Praktische handleiding voor de startende zelfstandige Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Ik lag nachtenlang wakker voor ik besliste om mijn eigen bloemenwinkel te starten. De medewerker van Xerius stelde

Nadere informatie

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) INSCHRIJVING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

D E M E E S T GE S T E L D E V R A GE N O V E R D E C R I S I S P R E M I E (OF

D E M E E S T GE S T E L D E V R A GE N O V E R D E C R I S I S P R E M I E (OF D E M E E S T GE S T E L D E V R A GE N O V E R D E C R I S I S P R E M I E (OF C R I S I S U I T K E R I N G) W A T I S D E C R I S I P R E M I E? Sedert het uitbarsten van de crisis in 2008 staat veel

Nadere informatie

WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING

WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING 1. ALGEMENE INFORMATIE ONDERNEMINGSTYPE: NATUURLIJK PERSOON RECHTSPERSOON 2. GEGEVENS VAN DE KLANT ONDERNEMINGSNUMMER:... NATUURLIJK PERSOON

Nadere informatie

8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen :

8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen : 8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen : EVBA = EENMANSVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID BVBA = BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

ONTSPAN, PARTENA PROFESSIONAL HELPT MET UW STARTERSPLAN!

ONTSPAN, PARTENA PROFESSIONAL HELPT MET UW STARTERSPLAN! LIJKT UW EIGEN ZAAK EEN ONMOGELIJKE TAAK? ONTSPAN, PARTENA PROFESSIONAL HELPT MET UW STARTERSPLAN! WAAROM U ALS STARTER GOED ZIT BIJ SMARTSTART Een eigen zaak opstarten is een belangrijke stap in uw leven.

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic KAN IK EEN STARTERSBVBA OPRICHTEN? Het wordt voor jonge starters steeds moeilijker om een eigen onderneming op te richten. De kapitaalinbreng wordt beschouwd als een te hoge drempel om de stap naar

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/177 BERAADSLAGING NR. 13/082 VAN 3 SEPTEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Wouter Devloo Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be

Wouter Devloo Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be VAN START GAAN ALS ZELFSTANDIGE : virtuele startersgids Je wil eigen zaak starten. Je hebt een idee uitgewerkt, gepraat met andere ondernemers en overlegd met familieleden. Je bent gemotiveerd, vastbesloten

Nadere informatie

HOE REGEL JE PRAKTISCH JE OPSTART?

HOE REGEL JE PRAKTISCH JE OPSTART? IK BEREID ME VOOR IK START HOE REGEL JE PRAKTISCH JE OPSTART? Alle startersformaliteiten op een rijtje PARTNER IN ONDERNEMEN MET BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS www.zenito.be IK BEREID ME VOOR IK START

Nadere informatie

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 1. OPRICHTING VENNOOTSCHAP ARGUMENTEN PRO S & CONTRA S 2. VENNOOTSCHAPSVORMEN 1. oprichting vennootschap:

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING

INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING 1. ALGEMENE INFORMATIE ONDERNEMINGSTYPE: NATUURLIJK PERSOON RECHTSPERSOON BEGINDATUM VAN DE ACTIVITEIT:... /... /... 2. GEGEVENS VAN

Nadere informatie

De vorm van je onderneming. Les 1.b. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER

De vorm van je onderneming. Les 1.b. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER De vorm van je onderneming Les 1.b. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER 1/1 Gepaste ondernemingsvorm Factoren toetsen aan de specifieke situatie Diverse factoren Kostprijs

Nadere informatie

Hervorming Sociale Bijdragen 2015

Hervorming Sociale Bijdragen 2015 Hervorming Sociale Bijdragen 2015 De reden van de hervorming van de sociale bijdragen is het gevolg van de bestaande kritiek op de kloof van 3 jaar tussen het behalen van de inkomsten en de inning van

Nadere informatie

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Sinds 01/01/2003 was er een verplichte aansluiting van de meewerkende echtgeno(o)t(e) onder het 'mini-statuut'. Men kon toen vrijwillig toetreden tot het maxi-statuut.

Nadere informatie

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen.

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Praktische handleiding voor de startende zelfstandige Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Ik lag nachtenlang wakker voor ik besliste om mijn eigen bloemenwinkel te starten. De medewerker van Xerius stelde

Nadere informatie

Starten als Zelfstandige

Starten als Zelfstandige Starten als Zelfstandige Dinsdag 28 februari 2012 Jobinfodag KU Leuven Koen Lauriks 2011 1 1 UNIZO Definitie ZELFSTANDIG Al wie met eigen middelen en op eigen risico zelfstandig is Starters Eenmanszaken

Nadere informatie

Aanvraag om kraamgeld

Aanvraag om kraamgeld T 078 15 40 25 F 078 15 50 25 www.xerius.be kinderbijslag@xerius.be Model E Dossiernummer / Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als: werknemer (of ambtenaar) zelfstandige werkloze invalide gepensioneerde

Nadere informatie

FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen

FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen NOTA OVER HET NIEUW STATUUT VOOR MEEWERKENDE ECHTGENOTEN Vanaf 1 juli 2005 zijn alle meewerkende echtgenoten verplicht onderworpen aan het volledig sociaal statuut

Nadere informatie

HOE REGEL JE PRAKTISCH JE OPSTART? Alle startersformaliteiten op een rijtje PARTNER IN ONDERNEMEN MET. versterkt

HOE REGEL JE PRAKTISCH JE OPSTART? Alle startersformaliteiten op een rijtje PARTNER IN ONDERNEMEN MET. versterkt HOE REGEL JE PRAKTISCH JE OPSTART? Alle startersformaliteiten op een rijtje PARTNER IN ONDERNEMEN MET versterkt & IK BEREID ME VOOR IK START TIP Een goede voorbereiding: de eerste stap naar een zorgeloze

Nadere informatie

Erkenning van aannemers

Erkenning van aannemers ALGEMENE DIRECTIE KWALITEIT EN VEILIGHEID AFDELING KWALITEIT EN INNOVATIE Hoe vraagt u een erkenning aan? Erkenning van aannemers Procedure De voorwaarden en administratieve verplichtingen voor een erkenning

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

Zin in ondernemen? Kies voor de Starters-bvba en ga van start met slechts 1 euro!

Zin in ondernemen? Kies voor de Starters-bvba en ga van start met slechts 1 euro! Zin in ondernemen? Kies voor de Starters-bvba en ga van start met slechts 1 euro! De StarterS-bvba: mooie kansen voor ambitieuze ondernemers U hebt beslist om uw eerste onderneming uit de grond te stampen?

Nadere informatie

VESTIGING VAN EEN ZELFSTANDIGE

VESTIGING VAN EEN ZELFSTANDIGE VESTIGING VAN EEN ZELFSTANDIGE Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De eenmanszaak... 3 1. De persoon... 3 2. De omvang... 3 3. Het financieel risico... 3 4. De continuïteit... 4 5. De personenbelasting... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Handelaars en ambachtslieden, nijveraars en landbouwers. 2

Handelaars en ambachtslieden, nijveraars en landbouwers. 2 www.vdvaccountants.be 7 1. DEFINITIES Om de omzetting van éénmanszaak tot vennootschap te begrijpen is het nodig om eerst enkele begrippen gedefinieerd te zien vanuit wettelijk perspectief. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer Infoblad RVA Onderwerp Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op uitkeringen? Datum November 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Ouders die zich willen engageren in de school van hun kind verenigen zich vaak in een ouderraad, oudervereniging, oudercomité. Verschillende begrippen die meestal

Nadere informatie

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3 Inhoud 1. Wettelijke context... 1 1.1. Europa... 1 1.2. België... 1 2. Vennootschap... 3 2.1. Begrip... 3 2.1.1. Algemeen... 3 2.1.2. Afwijkende bepalingen... 4 2.2. Categorieën van vennootschappen...

Nadere informatie

verklaring van aansluiting van een natuurlijk persoon

verklaring van aansluiting van een natuurlijk persoon Nr. tussenpersoon: Naam en voornaam:... Tel.: gsm: e-mail:... Ondernemingsloket FORMALIS van:... Agentschap van Groep S te:... Andere:... verklaring van aansluiting van een natuurlijk persoon vak I - De

Nadere informatie

Dyzo levert lesgevers en lesmateriaal voor volgende onderwerpen.

Dyzo levert lesgevers en lesmateriaal voor volgende onderwerpen. Dyzo levert lesgevers en lesmateriaal voor volgende onderwerpen. 1. Opleiding Sociale zekerheid zelfstandigen (3 uur) - Hoe is de sociale zekerheid zelfstandigen georganiseerd - Wat zijn de sociale rechten

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/029 BERAADSLAGING NR. 15/011 VAN 3 MAART 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

ALLES IN HUIS VOOR JE EIGEN ONDERNEMING

ALLES IN HUIS VOOR JE EIGEN ONDERNEMING ALLES IN HUIS VOOR JE EIGEN ONDERNEMING Infosessie Starten als zelfstandig ondernemer INTRO WAT IS DAT? HOE BEGIN IK ERAAN? a JEZELF INFOR- MEREN b HAALBAAR- HEID c PRAKTISCH d OPSTART 4 WAT KAN UNIZO

Nadere informatie

Aanvraag om kraamgeld

Aanvraag om kraamgeld Aanvraag om kraamgeld MyFamily staat voor u klaar! kinderbijslag@xerius.be 078 15 40 25 Wie kan het kraamgeld aanvragen De vader van het kind vult de aanvraag kraamgeld in. Als de vader het kraamgeld niet

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

januari 2011 Zich vestigen als zelfstandige

januari 2011 Zich vestigen als zelfstandige januari 2011 Zich vestigen als zelfstandige Zich vestigen als zelfstandige 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.: 0314.595.348

Nadere informatie

Aanvraag dienstencheques

Aanvraag dienstencheques Aanvraag dienstencheques MOEDERSCHAPSHULP VOOR ZELFSTANDIGEN DEEL 1 TERUG TE STUREN NAAR ZENITO SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS WILLEBROEKKAAI 37 te 1000 BRUSSEL FAX : (02)403 06 62 E-MAIL : Info@zenito.be Aanvrager

Nadere informatie

Sociaal statuut van bedrijfsleiders

Sociaal statuut van bedrijfsleiders Sociaal statuut van bedrijfsleiders Sara SABLON Substituut-arbeidsauditeur arbeidsrechtbank van Brussel Sociale Praktijkstudies nr. 9050 Verantwoordelijke uitgever : Hans Suijkerbuijk 2009 Wolters Kluwer

Nadere informatie

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer STEUNT ELKANDER is als sociaal verzekeringsfonds een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat, samen met de overheid, in voor de goede uitvoering van wetgeving inzake de sociale zekerheid

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING

GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING { GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING Het socialeverzekeringsfonds van GROEP - S is een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat samen

Nadere informatie

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013.

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1 Sociaal statuut van de zelfstandige Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1. Wie is een zelfstandige? Een zelfstandige is een persoon die in België een beroepsbezigheid

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2014 Aanpassingen: 1. Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen 1.1. Waar zit precies het fiscale voordeel?....................... 3 1.1.1. Een lager belastingtarief?...

Nadere informatie

Aanvraag om kraamgeld

Aanvraag om kraamgeld T 078 15 40 25 F 078 15 50 25 www.xerius.be kinderbijslag@xerius.be Model E Dossiernummer / Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als: werknemer (of ambtenaar) zelfstandige werkloze invalide gepensioneerde

Nadere informatie

Zijn kermisattracties met voortbeweging van personen aangedreven door een nietmenselijke

Zijn kermisattracties met voortbeweging van personen aangedreven door een nietmenselijke Kermisattracties 1. Definitie Een kermisactiviteit heeft betrekking op de verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van diensten in het kader van een uitbating van kermisattracties

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr...

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr... Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF DE INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE SITUATIE

Nadere informatie

3. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP DE BESLISSING

3. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP DE BESLISSING 3. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP DE BESLISSING 3.1. Keuze tussen manager/natuurlijk persoon versus manager/vennootschap 3.1.1. Voor- en nadelen van een managementvennootschap Om een keuze te kunnen maken om al

Nadere informatie

Woordje uitleg. Formulier 225 Deel A. Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen

Woordje uitleg. Formulier 225 Deel A. Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen Woordje uitleg Formulier 225 Deel A Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen 1. Waarom ontvangt u deze vragenlijst? U ontvangt een uitkering van uw ziekenfonds.

Nadere informatie

Voornaam:... Datum:... Naam:... Klas:...Nr:... De S-bvba: opstarten met 1,00 EUR kapitaal

Voornaam:... Datum:... Naam:... Klas:...Nr:... De S-bvba: opstarten met 1,00 EUR kapitaal Voornaam:... Datum:... Naam:... Klas:...Nr:... De S-bvba: opstarten met 1,00 EUR kapitaal De S-bvba is een nieuwe ondernemingsvorm, die sinds juni 2010 starters toelaat een vennootschap op te richten met

Nadere informatie