WWB (Wet werk en bijstand)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WWB (Wet werk en bijstand)"

Transcriptie

1 WWB (Wet werk en bijstand) Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid

2 Inhoud Liever werk dan bijstand 3 Uw rechten en uw plichten 4 Als u een uitkering aanvraagt 5 Aanmelden bij het Werkplein 5 Werk loont! 5 Aanmelden bij SoZaWe 6 Het besluit 6 Wanneer gaat uw uitkering in? 7 Uitbetaling van uw uitkering 7 Hoe ziet de uitkering eruit? 8 Eigen vermogen en toch een uitkering? 9 Aftrek heffingskortingen 10 Ziektekostenverzekering 11 Als u een uitkering ontvangt 12 Uw werkcoach 12 Werk zoeken 13 Rechten en plichten 15 Verstrekken van gegevens 15 Wijzigingen doorgeven 16 Inkomsten melden 17 Vakantie vooraf melden 21 Verlaging van de uitkering 21 Bescherming gegevens 22 Verplichtingen van SoZaWe 23 Uw rechten 23 Hoe kunt u van deze rechten gebruik maken? 24 Gegevensuitwisseling en fraude 24 Vragen 24 Handig om te weten 25 Jaaropgave 25 Bijzondere bijstand 26 Schuldhulpverlening 26 Beslag op uw uitkering 26 Contact werkcoach 27 Klachten 27 Bezwaar en beroep 27 Kliëntenraad 29 Tot slot 29 Belangrijke adressen 29 2

3 Liever werk dan bijstand De Wet werk en bijstand (WWB) gaat er vanuit dat iedereen zelf in zijn levensonderhoud voorziet. Wie kan werken, moet ook werken. Lukt het vinden van werk niet direct, dan helpt de gemeente Utrecht u daarbij. U kunt uw kansen op werk bijvoorbeeld verbeteren door een opleiding te volgen of werkervaring op te doen. Zolang u geen of niet genoeg eigen inkomsten heeft, heeft u recht op bijstand. Een bijstandsuitkering is in principe tijdelijke steun. Het is de bedoeling dat u zo snel mogelijk (weer) aan het werk gaat en voor uw eigen inkomen zorgt. 3

4 Uw rechten en uw plichten Wanneer u een bijstandsuitkering krijgt, heeft u behalve rechten ook een aantal plichten waaraan u moet voldoen. Sociale Zaken & Werkgelegenheid zorgt ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft: ondersteuning bij uw terugkeer naar de arbeidsmarkt, uw uitkering op tijd, een correcte behandeling door onze medewerkers, recht op informatie en inzage in uw gegevens. Maar behalve deze rechten heeft u ook plichten. Als u uw verplichtingen niet nakomt, kan dit nadelige gevolgen hebben voor uw recht op uitkering of de hoogte en de duur van uw uitkering. Daarom is het van belang dat u zich aan de verplichtingen houdt. Wij verwachten bijvoorbeeld van u dat u actief op zoek gaat naar werk. Verder is het zo dat u elk soort werk zogenoemd algemeen geaccepteerd werk moet aannemen. Als u aan het werk kunt, dan moet u zelf intensief werk gaan zoeken, eventueel met behulp van een werkcoach op het Werkplein. Uw motivatie is hierbij van groot belang. In deze folder leest u alles over de rechten en plichten die bij uw uitkering horen. 4 WWB Wet werk en bijstand

5 Als u een uitkering aanvraagt Een bijstandsuitkering is in principe tijdelijk. Het is de bedoeling dat u zo snel mogelijk (weer) uw eigen inkomen gaat verdienen met (betaald) werk. Bent u ouder dan 27 jaar en wilt u een bijstandsuitkering aanvragen, dan kunt u terecht bij één van de drie Werkpleinen in Utrecht. Ben u 27 jaar of jonger dan kunt u terecht bij het Jongerenloket. Bent u 65 jaar of ouder dan kunt u voor de aanvraag van bijstand terecht bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Alle contactgegevens vindt u op Anders is het als u in een inrichting verblijft of zelfstandig ondernemer bent. In deze gevallen moet u zich direct melden bij Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SoZaWe). Voor daklozen is een aparte brochure beschikbaar. Aanmelden bij het Werkplein Voordat de aanvraag voor een uitkering in gang wordt gezet, kijkt een werkcoach met u naar uw mogelijkheden om te werken. Het uitgangspunt van de bijstandswet is dat iedereen die jonger is dan 65 jaar en kan werken, ook moet werken. Alleen als er dringende redenen zijn, kunt u een vrijstelling krijgen van de arbeidsplicht. In alle andere gevallen moet u er alles aan doen om werk te vinden. Wij helpen u om een betaalde baan te vinden en bieden vacatures aan. Is er geen werk voor u of niet direct, dan kunt u een uitkering aanvragen. Werk Loont! Het kan zijn dat u intensieve begeleiding nodig heeft op weg naar werk. Dan gaat u meteen aan de slag bij Werkbedrijf Apprenti. Het gaat om eenvoudig werk, zoals inpakwerk, postbezorging en werk in de groenvoorziening. Een uitkering is dan niet meer nodig, omdat u werknemer wordt van Apprenti. Het salaris is ten minste net zo hoog als de bijstandsuitkering die u anders zou krijgen. Ook krijgt u een dag per week begeleiding naar een vaste baan. Werk Loont! geldt voor iedereen die bijstand aanvraagt en kan werken. SoZaWe beoordeelt dit als iemand een aanvraag voor 5

6 bijstand doet. Alleen mensen die echt niet kunnen werken, komen nog in aanmerking voor een uitkering. Meer informatie hierover vindt u op Voor het indienen van een aanvraag moet u in ieder geval de volgende bewijsstukken meenemen: een geldig identiteitsbewijs (paspoort, toeristenkaart, Europese ID-kaart) of vreemdelingendocument; een bewijs van uw (post)banknummer; Het is belangrijk dat u alle gevraagde gegevens aanlevert. Zonder die informatie kan SoZaWe niet beoordelen of u recht heeft op bijstand. Bent u gehuwd of woont u samen? Dan moet uw partner meekomen om samen met u de uitkering aan te vragen. Aanmelden bij SoZaWe Als u in een inrichting verblijft of zelfstandig ondernemer bent, vraagt u direct bij SoZaWe een uitkering aan. Tijdens een (telefonisch) intakegesprek krijgt u een aanvraagformulier (opgestuurd) dat u thuis volledig kunt invullen. Dit formulier heeft u nodig voor de vervolgafspraak. In het aanvraagformulier staat precies aangegeven welke informatie en documenten u moet meenemen naar die afspraak. Het is belangrijk dat u alles invult en meeneemt, anders kan SoZaWe uw aanvraag niet beoordelen. Het besluit SoZaWe is verplicht binnen acht weken na uw aanvraag een besluit te nemen over uw aanvraag. Als u tenminste alle noodzakelijke gegevens heeft doorgegeven. U ontvangt schriftelijk bericht van het besluit: de beschikking. Bewaar deze beschikking goed. Wanneer u het niet eens bent met het besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders in Utrecht. Meer informatie hierover vindt u in deze folder bij Bezwaar en beroep, op pagina WWB Wet werk en bijstand

7 Wanneer gaat uw uitkering in? Als besloten is dat u een uitkering krijgt, dan gaat deze in vanaf de dag dat u recht heeft op bijstand. De uitkering gaat in ieder geval niet eerder in dan de datum waarop u zich voor het eerst heeft gemeld op het Werkplein voor de aanvraag van een uitkering. Een bijstandsuitkering met terugwerkende kracht ontvangen, kan in principe niet. Uitbetaling van uw uitkering SoZaWe stort uw uitkering elke maand op uw bankrekening. Gehuwden en samenwonende partners ontvangen ieder de helft van de uitkering. Op verzoek van beide partners kan SoZaWe de uitkering op één rekening storten. De betaaldata van de uitkering vindt u op 7

8 Hoe ziet de uitkering eruit? Iedereen in Nederland kan bijstand aanvragen, ook buitenlanders die met een geldige verblijfstitel in Nederland wonen. Dat betekent niet dat iedereen die een uitkering aanvraagt, deze ook automatisch krijgt. In de bijstandswet is vastgelegd wie in aanmerking komt voor een uitkering en hoe hoog die uitkering is. De hoogte van de uitkering hangt af van uw leeftijd en gezinssituatie. De definitieve hoogte van uw uitkering is afhankelijk van uw woonsituatie. Boven op het basisbedrag kunt u bijvoorbeeld een extra toeslag krijgen. Maar het kan ook zijn dat uw uitkering lager uitvalt dan het basisbedrag. Bij de uitkering hoort ook vakantiegeld. Per maand reserveert Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SoZaWe) een bedrag van uw uitkering voor uw vakantiegeld. Dit geld krijgt u uitbetaald eind mei of begin juni. Voor voorwaarden en bedragen, kijk op 8 WWB Wet werk en bijstand

9 Eigen vermogen en toch een uitkering? Heeft u vermogen, bijvoorbeeld spaargeld of waardevolle zaken zoals een woning, een auto, aandelen, een boot of caravan, dan hoeft u niet al uw vermogen op te maken voordat u recht heeft op bijstand. U mag een gedeelte van uw vermogen houden. Dit heet vrij te laten bescheiden vermogen. Op staat het maximumbedrag aan vermogen dat u mag hebben in uw situatie. Wanneer u een eigen woning heeft waar u ook zelf in woont, dan geldt een speciale vrijlatingsregeling. Meer informatie over deze regeling vindt u in de folder Eigen woning. 9

10 Aftrek heffingskortingen Het kan zijn dat u recht heeft op een heffingskorting van de belastingdienst. Naast de algemene heffingskorting voor iedereen, geldt voor u mogelijk ook de kinderkorting, de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting of de (aanvullende) combinatiekorting (voor ouders met inwonende kinderen én een deeltijdbaan). De bijstandswet ziet heffingskortingen als inkomsten. SoZaWe is daarom verplicht de meeste kortingen af te trekken van uw uitkering. Er zijn uitzonderingen op die regel, bijvoorbeeld de kinderkorting. Bent u een alleenstaand ouder met een kind jonger dan vijf jaar? Dan wordt ook de (aanvullende) combinatiekorting en de aanvullende alleenstaande ouderkorting niet op uw uitkering ingehouden. Ook als u geen heffingskorting ontvangt, maar daar wel recht op heeft, gaat de heffingskorting van uw uitkering af. Daarom is het belangrijk dat u zelf bij de belastingdienst de heffingskortingen aanvraagt waar u recht op hebt. U kunt dat doen met het formulier Voorlopige Teruggaaf (VT) van de Belastingdienst. Voor meer informatie over de heffingskortingen is er de gratis belastingtelefoon: WWB Wet werk en bijstand

11 Ziektekostenverzekering U bent verplicht om uzelf te verzekeren tegen ziektekosten (op basis van de Zorgverzekeringswet). U kunt zelf uw zorgverzekeraar uitkiezen. De basisverzekering vergoedt lang niet alle kosten. U bent via de basisverzekering bijvoorbeeld niet verzekerd voor tandartskosten. Daarom adviseert SoZaWe u dringend om ook een aanvullende verzekering af te sluiten. Collectieve verzekering De gemeente en Agis Zorgverzekeringen hebben voor inwoners van Utrecht met een laag inkomen een collectief contract afgesloten voor de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen Compact, Compleet, Comfort en Optimaal. Als u deelneemt aan deze collectieve verzekering krijgt u korting op de premie. De Optimaal verzekering is een collectieve aanvullende verzekering voor klanten van SoZaWe en andere mensen met een laag inkomen. Omdat de gemeente meebetaalt, krijgt u korting op de premie. Vraag uw werkcoach naar meer informatie over deze verzekering. 11

12 Als u een uitkering ontvangt Uw werkcoach Als u een uitkering ontvangt, krijgt u bij SoZaWe een vaste contactpersoon, de werkcoach. Met hem of haar bespreekt u al uw vragen over uw uitkering en de mogelijkheden om (weer) aan het werk te gaan. Op alle post die u van SoZaWe krijgt, staat de naam en het telefoonnummer van uw werkcoach. Daarbij staat ook vermeld op welke tijdstippen uw werkcoach telefonisch bereikbaar is. Persoonlijke afspraken met uw werkcoach moet u altijd nakomen. Als u dit niet doet, dan kan dit nadelige gevolgen hebben voor uw uitkering. 12 WWB Wet werk en bijstand

13 Werk zoeken De bijstand is bedoeld als tijdelijke ondersteuning. U moet er alles aan doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan en voor uw eigen inkomen te zorgen. Bent u jonger dan 65 jaar, dan moet u alle algemeen geaccepteerde arbeid aannemen. Dus ook werk dat niet direct aansluit bij uw werkervaring of opleiding. Alleen in individuele gevallen en als er dringende redenen zijn, kan de gemeente besluiten dat u niet hoeft te solliciteren. Bij het zoeken naar werk heeft u recht op ondersteuning door de gemeente. U kunt uw kansen op werk vergroten door bijvoorbeeld een opleiding te volgen, werkervaring op te doen of door andere activiteiten (zoals vrijwilligerswerk). Wij kunnen u daarbij helpen. Inschrijven bij het Werkplein Bij het Werkplein bij u in de buurt moet u zich inschrijven als werkzoekende. Achterin vindt u de adresgegevens. Solliciteren U moet kunnen aantonen dat u actief zoekt naar een betaalde baan. Bewaar daarom kopieën van uw sollicitatiebrieven en de antwoordbrieven van bedrijven waarbij u heeft gesolliciteerd. Als u een baan krijgt aangeboden, dan moet u die accepteren. 13

14 Deelnemen aan activiteiten die uw kans op werk vergroten Als het u niet lukt werk te vinden, helpen wij u daarbij. SoZaWe kan een professioneel re-integratiebedrijf inschakelen om u te begeleiden naar werk. Het re-integratiebedrijf bekijkt wat u nodig heeft om weer aan het werk te komen. Dat kan bijvoorbeeld een cursus of opleiding zijn. U bent verplicht mee te werken aan activiteiten die uw kansen op werk vergroten. Toestemming voor vrijwilligerswerk Als u vrijwilligerswerk wilt doen, vraagt u hiervoor vooraf toestemming bij uw werkcoach. Toestemming voor opleiding of scholing Een opleiding kan uw kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Als u een dagopleiding wilt volgen met behoud van uw uitkering, dan moet u hiervoor van tevoren toestemming vragen bij SoZaWe. SoZaWe kan u ook zelf aanraden of verplichten om een bepaalde opleiding te volgen. 14 WWB Wet werk en bijstand

15 Rechten en plichten Als u een bijstandsuitkering aanvraagt en ontvangt, moet u zich aan bepaalde regels houden. Die regels staan hieronder uitgelegd. Daarnaast heeft u ook rechten. Het volgende hoofdstuk gaat over uw recht op privacy. Verstrekken van gegevens U bent verplicht om SoZaWe alle gegevens te verstrekken die nodig zijn om te bepalen of u recht heeft op een uitkering en hoe hoog de uitkering wordt. Ook moet u alle informatie geven die van belang is bij het vinden van werk. 15

16 Wijzigingen doorgeven Veranderingen in uw omstandigheden kunnen van invloed zijn op de hoogte van uw uitkering. Bijvoorbeeld wanneer u parttime gaat werken. U bent daarom verplicht alles door te geven wat van invloed kan zijn op het recht op uitkering en de hoogte van de uitkering. Wijziging in persoonlijke omstandigheden De volgende wijzigingen moet u doorgeven: U gaat werken. U moet een gevangenisstraf uitzitten. Het inkomen van u of uw gezinsleden wijzigt, of andere wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de uitkering. 16 WWB Wet werk en bijstand

17 Wijziging in vermogen De volgende wijzigingen moet u doorgeven: U heeft een prijs gewonnen (bijvoorbeeld de loterij). U krijgt een erfenis. U ontvangt een gift. U krijgt op een andere manier beschikking over vermogen, of andere wijzigingen in uw vermogen die van invloed kunnen zijn op de uitkering. Inkomsten melden Heeft u inkomsten uit bijvoorbeeld (parttime) werk, freelance werk of alimentatie? Of krijgt u een andere uitkering of een heffingskorting van de Belastingdienst? Dan moet u dit altijd zo snel mogelijk doorgeven aan uw werkcoach bij SoZaWe. Daarnaast vult u voor deze wijzigingen maandelijks een wijzigingsformulier in, dat u samen met uw arbeidscontract en uw loonstrook of uitkeringsspecificatie instuurt. Zolang u parttime werkt en uw inkomsten lager zijn dan uw uitkering, is aanvullende bijstand mogelijk. In sommige gevallen kunt u een inkomstenvrijlating krijgen voor uw deeltijdbaan. Een deel van uw inkomsten trekt SoZaWe dan niet af van de uitkering. Zo houdt u met parttime werk netto meer over dan alleen met uw uitkering. Uw werkcoach kan u hierover meer vertellen. 17

18 Wijzigingsformulier U bent verplicht alle wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden en uw inkomsten of vermogen te melden bij SoZaWe. U kunt dit doen door het invullen van een wijzigingsformulier. Dit wijzigingsformulier hebt u bij aanvang van uw uitkering van SoZaWe gekregen. 18 WWB Wet werk en bijstand

19 Dit wijzigingsformulier moet u invullen en opsturen als er iets verandert in: uw gezinssamenstelling (u gaat samenwonen of trouwen) uw woonsituatie (u gaat verhuizen) uw vermogen (u hebt een erfenis, gift of ander vermogen gekregen) uw werk en inkomen (u gaat meer/minder uren werken of meer/minder verdienen) uw opleiding (u gaat een opleiding volgen, of daar juist mee stoppen) Het wijzigingsformulier moet binnen één week na een wijziging, of nadat de wijziging bij u bekend is, door SoZaWe ontvangen zijn. Nadat SoZaWe de wijziging heeft verwerkt, ontvangt u van ons een nieuw wijzigingsformulier, zodat u er altijd één thuis hebt liggen. Als u geen wijzigingsformulier meer hebt, kunt u altijd contact opnemen met SoZaWe om er een aan te vragen. Hoe worden de inkomsten verrekend? Als u inkomsten uit werk heeft, worden deze meteen met uw uitkering verrekend. Dit betekent dat als u bijvoorbeeld in de maand april 500,00 hebt verdiend, uw uitkering van april 500,00 minder wordt. U moet daarom zo snel mogelijk kopieën van uw loonstroken inleveren bij SoZaWe. Vaak krijgt u uw loonstroken pas aan het einde van de maand. Er is dan geen tijd meer om de inkomsten nog diezelfde maand in mindering te brengen op uw uitkering. Om er toch voor te zorgen dat uw inkomsten netjes in dezelfde maand verrekend worden, zullen tussen u en uw werkcoach afspraken gemaakt worden. Voor inkomsten die elke maand hetzelfde zijn, zoals alimentatie, geldt ook dat deze inkomsten meteen met de uitkering verrekend worden. Omdat deze inkomsten elke maand hetzelfde zijn, hoeft u hierover verder geen afspraken met uw werkcoach te maken. 19

20 Wettelijke vrijlating Als u inkomsten hebt uit parttime arbeid, dan komt u de eerste zes (aaneengesloten) maanden in aanmerking voor de wettelijke vrijlating. Dit betekent dat SoZaWe niet alle inkomsten op uw uitkering in mindering brengt: 25% van de inkomsten mag u houden, met een maximum van 173,00 per maand. Erfenis en geldprijzen SoZaWe ziet erfenissen en geldprijzen niet als inkomen, maar als vermogen. Als u een geldprijs heeft gewonnen of u gaat een erfenis ontvangen, bent u verplicht dit zo snel mogelijk te melden bij SoZaWe. Ook als u het geld nog niet heeft ontvangen. SoZaWe bekijkt dan of u door de erfenis of geldprijs boven het vermogen uitkomt dat u met een uitkering mag hebben. Giften Wanneer u zomaar geld van iemand krijgt, is dat een gift. Dit moet u altijd melden bij SoZaWe. SoZaWe kijkt vervolgens naar de hoogte en de bestemming van de gift. De gift kan mogelijk gevolgen hebben voor uw uitkering. 20 WWB Wet werk en bijstand

21 Vakantie vooraf melden Voor mensen met een bijstandsuitkering gelden speciale regels voor vakantie. U moet uw vakantieperiode, inclusief reisdagen, altijd vooraf melden via Verlaging van de uitkering Klanten die zich niet aan de regels houden, kunnen een lagere uitkering krijgen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u niet of onvoldoende solliciteert. Dat kan een eenmalige verlaging zijn, maar ook een verlaging voor langere tijd. Ook ernstig agressief gedrag tegenover medewerkers kan een lagere uitkering betekenen. De duur en de hoogte van de verlaging hangen af van de ernst van de situatie. Uiteraard houdt SoZaWe bij het vaststellen van een verlaging zoveel mogelijk rekening met uw persoonlijke omstandigheden. Duurt een verlaging langer dan drie maanden, dan is SoZaWe verplicht na drie maanden de situatie opnieuw te beoordelen. 21

22 Bescherming gegevens Als klant van SoZaWe heeft u ook rechten. Bijvoorbeeld als het gaat om de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wanneer u een uitkering aanvraagt of ontvangt, moet u veel informatie geven over uw persoonlijke situatie. SoZaWe heeft deze informatie nodig om te bepalen of u recht heeft op een uitkering. SoZaWe bewaart deze gegevens en wisselt de gegevens soms uit met andere instanties, zoals de Belastingdienst. Sinds 2010 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in werking getreden. Deze wet geeft regels om de privacy van burgers te beschermen en zorgt ervoor dat organisaties zorgvuldig omgaan met gegevens van klanten. De Wbp bevordert dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. Bovendien mag u dat zelf controleren. Op de volgende pagina leest u wat SoZaWe wel en niet mag doen met uw gegevens. 22 WWB Wet werk en bijstand

23 Verplichtingen van SoZaWe SoZaWe legt regelmatig allerlei gegevens over u vast in computers. Deze gegevens moet SoZaWe behoorlijk en zorgvuldig verwerken. SoZaWe mag uw gegevens in principe alleen gebruiken voor het doel waarvoor u ze verstrekt heeft. SoZaWe moet zo veel mogelijk voorkomen dat onnodige gegevens worden verzameld of onjuist worden gebruikt. SoZaWe moet het verwerken van de gegevens melden bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Uw rechten De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft u een aantal rechten waardoor u het gebruik van uw persoonsgegevens door SoZaWe kunt controleren. Recht op informatie U mag nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. SoZaWe moet u informeren waarvoor zij de gegevens nodig heeft en wat ze ermee doet. Recht op inzage U hebt het recht om te vragen welke (persoons)gegevens SoZaWe over u heeft en u mag deze gegevens inzien. SoZaWe mag uw verzoek weigeren als dat bijvoorbeeld noodzakelijk is voor de opsporing en vervolging van fraude of om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen. 23

24 Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming Wanneer u inzage hebt gekregen in uw persoonsgegevens, kunt u SoZaWe verzoeken deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dat kan als uw gegevens feitelijk niet juist zijn, niet volledig zijn of overbodig zijn. Recht van verzet Dit recht houdt in dat u bezwaar kunt maken tegen het gebruik van uw gegevens door SoZaWe. Hoe kunt u van deze rechten gebruik maken? Wilt u inzage in uw gegevens, gegevens laten verbeteren of bezwaar maken tegen het gebruik van bepaalde gegevens? Dien dan een schriftelijk verzoek in bij SoZaWe. Het postadres staat op In het verzoek vermeldt u ook uw naam en adres. SoZaWe moet u daarna binnen vier weken antwoord geven. Gegevensuitwisseling en fraude De Wbp verbiedt niet dat SoZaWe gegevens met andere instanties uitwisselt, bijvoorbeeld om fraude te voorkomen. In veel wetten, onder andere de Wet werk en bijstand, is geregeld dat de uitwisseling van gegevens mogelijk is zonder toestemming van de betrokkene. Vragen Meer informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens kunt u krijgen bij het College bescherming persoonsgegevens. Het college is bereikbaar op werkdagen van tot uur. Telefoon: WWB Wet werk en bijstand

25 Handig om te weten Jaaropgave U ontvangt ieder jaar van SoZaWe een jaaropgave van het afgelopen jaar. In deze jaaropgave staat hoeveel uitkering in een bepaald jaar aan u is uitbetaald. Soms zijn daarin ook betalingen over een voorgaand jaar opgenomen, bijvoorbeeld als de uitkering over december pas in januari van het jaar daarna is uitbetaald. Het inkomen in de jaaropgave wordt daardoor hoger. De belastingdienst gaat bij de berekening van uw belastbaar inkomen altijd uit van het inkomen in de jaaropgave, ook als daarin bedragen over een voorgaand jaar zijn opgenomen. Een hoger inkomen in de jaaropgave kan ook negatieve gevolgen hebben voor het recht op studiefinanciering van uw kinderen. Neemt u in dat geval contact op met SoZaWe. U krijgt dan een verklaring die u kunt opsturen aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (die de studiefinanciering regelt). 25

26 Bijzondere bijstand Soms heeft u bijzondere kosten die u niet van uw inkomen kunt betalen en waarvoor geen (volledige) vergoeding geldt. U kunt hierbij denken aan medische kosten die niet helemaal door uw zorgverzekeraar worden vergoed, of hoge woonkosten waarvoor huurtoeslag (nog) niet mogelijk is. Voor deze kosten is vaak een bijdrage mogelijk via de bijzondere bijstand. Of u recht heeft op bijzondere bijstand hangt af van het feit of u een aanvullende ziektekostenverzekering heeft afgesloten. Wilt u meer informatie over bijzondere bijstand, neem dan contact op met uw werkcoach. Wilt u meer weten over huurtoeslag of de woonkostentoeslag? Neem dan contact op met het Wooninformatiecentrum van WoningNet, Schuldhulpverlening Heeft u schulden en komt u er zelf niet meer uit? Aarzel dan niet langer, maar neem zo snel mogelijk contact op met de afdeling Schuldhulpverlening. De adresgegevens vindt u achterin deze folder. Beslag op uw uitkering Als u een schuld niet of niet op tijd betaalt, kan het gebeuren dat u te maken krijgt met een beslag op uw uitkering. Meestal kan er alleen door een deurwaarder beslag worden gelegd. Dat kan bijna altijd pas nadat een rechter de schuld heeft vastgesteld. Er kan bijna nooit op uw hele uitkering beslag worden gelegd. In de bijstandswet zijn hierover aparte regels opgenomen. Degene die beslag legt op uw uitkering moet zich hieraan houden. In veel gevallen komen de regels er op neer dat SoZaWe maximaal 10% van uw uitkering moet uitbetalen aan de beslaglegger. 26 WWB Wet werk en bijstand

27 Contact werkcoach Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw werkcoach. Heeft u nog geen werkcoach, dan kunt u het centrale nummer bellen. Wilt u langskomen, maak dan eerst telefonisch een afspraak met uw werkcoach. Meer gegevens vindt u achterin deze folder. Klachten SoZaWe doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop SoZaWe u helpt. In dat geval kunt u een klacht indienen. SoZaWe heeft speciaal hiervoor een klachtenfunctionaris aangewezen. Op staat hoe u een klacht kunt indienen en wat daar verder mee gebeurt. Bezwaar en beroep Als u een uitkering aanvraagt, moet SoZaWe een besluit nemen en dit schriftelijk aan u meedelen. Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U moet het bezwaarschrift binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Het adres staat achterin deze folder. Zij sturen u dan eerst een brief met de mededeling dat uw bezwaarschrift is ontvangen. Later krijgt u een uitnodiging voor de behandeling van uw bezwaarschrift. Bij dit gesprek kunt u iemand meenemen om u te helpen, bijvoorbeeld een advocaat. 27

28 Voorlopige voorziening De behandeling van een bezwaarschrift neemt veel tijd in beslag. Als uw aanvraag om bijstand wordt afgewezen, krijgt u van SoZaWe geen voorschot. Heeft u een bezwaarschrift ingediend en helemaal geen inkomsten, dan kunt u een voorlopige voorziening (renteloze lening) vragen bij de president van de rechtbank. Het adres staat achterin deze folder. De rechter bepaalt of u een voorlopige voorziening krijgt van SoZaWe. Geeft de rechter u vervolgens gelijk in uw bezwaar, dan verrekent SoZaWe de voorlopige voorziening met uw uitkering. Krijgt u geen gelijk, en dus ook geen uitkering, dan moet u de voorlopige voorziening terugbetalen. Kliëntenraad De Kliëntenraad in Utrecht is een onafhankelijke adviesraad. De raad adviseert het college van burgemeester en wethouders over armoedebestrijding en werkgelegenheid. De Kliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van Utrechtse organisaties die opkomen voor belangen van mensen met een laag inkomen. De Kliëntenraad geeft telefonisch en per informatie aan organisaties en personen over sociale zekerheidskwesties, bemiddelt incidenteel bij individuele klachten en verwijst mensen door naar de goede instanties. Maandelijks heeft de Kliëntenraad overleg met de directie van SoZaWe. Het adres en telefoonnummer van de raad staan achterin deze folder. Tot slot Hoewel we deze folder met veel zorg hebben gemaakt, kunt u aan de inhoud ervan geen rechten ontlenen. Neem daarom als u vragen heeft, eerst contact op met uw werkcoach. 28 WWB Wet werk en bijstand

29 Belangrijke adressen Sociale Zaken & Werkgelegenheid Bezoekadres: St. Jacobsstraat 300 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur Spreekuur: op telefonische afspraak (voor klanten) Telefoon: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur Telefoontijden: alleen voor klanten Elke klant heeft een vaste contactpersoon, met eigen telefoontijden Postadres: Antwoordnummer 9129, 3500 ZA Utrecht (geen postzegel nodig) Woont u op een adres met de postcode 3511, 3512, 3521 t/m 3527, 3581 t/m 3585? Dan kunt u terecht bij: Werkplein t Goylaan t Goylaan 127 Telefoon: Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van tot uur. Woont u op een adres met de postcode 3513 t/m 3515, 3531 t/m 3534, 3551 t/m 3555, 3561 t/m 3566, 3571 t/m 3573? Dan kunt u terecht bij: Werkplein Willem Dreeslaan Willem Dreeslaan 113 Telefoon: Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van tot uur. Woont u op een adres met de postcode 3451, 3453 t/m 3455, 3528, 3541 t/m 3546? Dan kunt u terecht bij: Werkplein Leidsche Rijn Leidse Rijn 39 Telefoon: Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van tot uur. Voor meer informatie over de Werkpleinen, kijk op 29

30 Rechtbank Utrecht Sector bestuursrecht Postbus 16005, 3500 DA Utrecht Gemeentelijke Ombudsman Bezoekadres: Ganzenmarkt 3 Spreekuurtijd: woensdag van 9.00 tot uur Telefoon: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur Postadres: Postbus 1307, 3500 BH Utrecht Kliëntenraad Biltstraat AW Utrecht Telefoon: (woensdag en donderdag van tot uur) Burgemeester en Wethouders Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 30 WWB Wet werk en bijstand

31 31

32 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Teksten Gemeente Utrecht, Communicatiebureau Fotografie Frans Schellekens, Amsterdam Vormgeving Ellen Bakker, Utrecht Drukwerk De Groot drukkerij bv, Goudriaan Datum Oktober

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering zelfstandigen Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21.

Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21. Inhoud Inleiding 3 Financiële tegemoetkomingen 4 Uitgaven 10 Uitkomen met inkomen 11 Betalingen 17 Valkuilen 19 Kinderen 21 Tot slot 23 2 Geldzaken Wanneer u van een laag inkomen leeft, is het elke maand

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden.

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden. De meest gestelde vragen van werkzoekenden WW-uitkering 1. Hoe vraag ik een uitkering aan? Om een uikering te krijgen moet u zich inschrijven bij het UWV WERKbedrijf. Vanaf het moment dat u weet dat u

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 2.0 oktober 2008 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen www.socialedienstdrechtsteden.nl Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave 7 8 9 10 13 Inleiding

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Huishoudinkomenstoets afgeschaft Studie in plaats van uitkering voor jongeren Huishoudinkomenstoets afgeschaft Per 1 januari 2012 is de gewijzigde Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie