WWB (Wet werk en bijstand)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WWB (Wet werk en bijstand)"

Transcriptie

1 WWB (Wet werk en bijstand) Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid

2 Inhoud Liever werk dan bijstand 3 Uw rechten en uw plichten 4 Als u een uitkering aanvraagt 5 Aanmelden bij het Werkplein 5 Werk loont! 5 Aanmelden bij SoZaWe 6 Het besluit 6 Wanneer gaat uw uitkering in? 7 Uitbetaling van uw uitkering 7 Hoe ziet de uitkering eruit? 8 Eigen vermogen en toch een uitkering? 9 Aftrek heffingskortingen 10 Ziektekostenverzekering 11 Als u een uitkering ontvangt 12 Uw werkcoach 12 Werk zoeken 13 Rechten en plichten 15 Verstrekken van gegevens 15 Wijzigingen doorgeven 16 Inkomsten melden 17 Vakantie vooraf melden 21 Verlaging van de uitkering 21 Bescherming gegevens 22 Verplichtingen van SoZaWe 23 Uw rechten 23 Hoe kunt u van deze rechten gebruik maken? 24 Gegevensuitwisseling en fraude 24 Vragen 24 Handig om te weten 25 Jaaropgave 25 Bijzondere bijstand 26 Schuldhulpverlening 26 Beslag op uw uitkering 26 Contact werkcoach 27 Klachten 27 Bezwaar en beroep 27 Kliëntenraad 29 Tot slot 29 Belangrijke adressen 29 2

3 Liever werk dan bijstand De Wet werk en bijstand (WWB) gaat er vanuit dat iedereen zelf in zijn levensonderhoud voorziet. Wie kan werken, moet ook werken. Lukt het vinden van werk niet direct, dan helpt de gemeente Utrecht u daarbij. U kunt uw kansen op werk bijvoorbeeld verbeteren door een opleiding te volgen of werkervaring op te doen. Zolang u geen of niet genoeg eigen inkomsten heeft, heeft u recht op bijstand. Een bijstandsuitkering is in principe tijdelijke steun. Het is de bedoeling dat u zo snel mogelijk (weer) aan het werk gaat en voor uw eigen inkomen zorgt. 3

4 Uw rechten en uw plichten Wanneer u een bijstandsuitkering krijgt, heeft u behalve rechten ook een aantal plichten waaraan u moet voldoen. Sociale Zaken & Werkgelegenheid zorgt ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft: ondersteuning bij uw terugkeer naar de arbeidsmarkt, uw uitkering op tijd, een correcte behandeling door onze medewerkers, recht op informatie en inzage in uw gegevens. Maar behalve deze rechten heeft u ook plichten. Als u uw verplichtingen niet nakomt, kan dit nadelige gevolgen hebben voor uw recht op uitkering of de hoogte en de duur van uw uitkering. Daarom is het van belang dat u zich aan de verplichtingen houdt. Wij verwachten bijvoorbeeld van u dat u actief op zoek gaat naar werk. Verder is het zo dat u elk soort werk zogenoemd algemeen geaccepteerd werk moet aannemen. Als u aan het werk kunt, dan moet u zelf intensief werk gaan zoeken, eventueel met behulp van een werkcoach op het Werkplein. Uw motivatie is hierbij van groot belang. In deze folder leest u alles over de rechten en plichten die bij uw uitkering horen. 4 WWB Wet werk en bijstand

5 Als u een uitkering aanvraagt Een bijstandsuitkering is in principe tijdelijk. Het is de bedoeling dat u zo snel mogelijk (weer) uw eigen inkomen gaat verdienen met (betaald) werk. Bent u ouder dan 27 jaar en wilt u een bijstandsuitkering aanvragen, dan kunt u terecht bij één van de drie Werkpleinen in Utrecht. Ben u 27 jaar of jonger dan kunt u terecht bij het Jongerenloket. Bent u 65 jaar of ouder dan kunt u voor de aanvraag van bijstand terecht bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Alle contactgegevens vindt u op Anders is het als u in een inrichting verblijft of zelfstandig ondernemer bent. In deze gevallen moet u zich direct melden bij Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SoZaWe). Voor daklozen is een aparte brochure beschikbaar. Aanmelden bij het Werkplein Voordat de aanvraag voor een uitkering in gang wordt gezet, kijkt een werkcoach met u naar uw mogelijkheden om te werken. Het uitgangspunt van de bijstandswet is dat iedereen die jonger is dan 65 jaar en kan werken, ook moet werken. Alleen als er dringende redenen zijn, kunt u een vrijstelling krijgen van de arbeidsplicht. In alle andere gevallen moet u er alles aan doen om werk te vinden. Wij helpen u om een betaalde baan te vinden en bieden vacatures aan. Is er geen werk voor u of niet direct, dan kunt u een uitkering aanvragen. Werk Loont! Het kan zijn dat u intensieve begeleiding nodig heeft op weg naar werk. Dan gaat u meteen aan de slag bij Werkbedrijf Apprenti. Het gaat om eenvoudig werk, zoals inpakwerk, postbezorging en werk in de groenvoorziening. Een uitkering is dan niet meer nodig, omdat u werknemer wordt van Apprenti. Het salaris is ten minste net zo hoog als de bijstandsuitkering die u anders zou krijgen. Ook krijgt u een dag per week begeleiding naar een vaste baan. Werk Loont! geldt voor iedereen die bijstand aanvraagt en kan werken. SoZaWe beoordeelt dit als iemand een aanvraag voor 5

6 bijstand doet. Alleen mensen die echt niet kunnen werken, komen nog in aanmerking voor een uitkering. Meer informatie hierover vindt u op Voor het indienen van een aanvraag moet u in ieder geval de volgende bewijsstukken meenemen: een geldig identiteitsbewijs (paspoort, toeristenkaart, Europese ID-kaart) of vreemdelingendocument; een bewijs van uw (post)banknummer; Het is belangrijk dat u alle gevraagde gegevens aanlevert. Zonder die informatie kan SoZaWe niet beoordelen of u recht heeft op bijstand. Bent u gehuwd of woont u samen? Dan moet uw partner meekomen om samen met u de uitkering aan te vragen. Aanmelden bij SoZaWe Als u in een inrichting verblijft of zelfstandig ondernemer bent, vraagt u direct bij SoZaWe een uitkering aan. Tijdens een (telefonisch) intakegesprek krijgt u een aanvraagformulier (opgestuurd) dat u thuis volledig kunt invullen. Dit formulier heeft u nodig voor de vervolgafspraak. In het aanvraagformulier staat precies aangegeven welke informatie en documenten u moet meenemen naar die afspraak. Het is belangrijk dat u alles invult en meeneemt, anders kan SoZaWe uw aanvraag niet beoordelen. Het besluit SoZaWe is verplicht binnen acht weken na uw aanvraag een besluit te nemen over uw aanvraag. Als u tenminste alle noodzakelijke gegevens heeft doorgegeven. U ontvangt schriftelijk bericht van het besluit: de beschikking. Bewaar deze beschikking goed. Wanneer u het niet eens bent met het besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders in Utrecht. Meer informatie hierover vindt u in deze folder bij Bezwaar en beroep, op pagina WWB Wet werk en bijstand

7 Wanneer gaat uw uitkering in? Als besloten is dat u een uitkering krijgt, dan gaat deze in vanaf de dag dat u recht heeft op bijstand. De uitkering gaat in ieder geval niet eerder in dan de datum waarop u zich voor het eerst heeft gemeld op het Werkplein voor de aanvraag van een uitkering. Een bijstandsuitkering met terugwerkende kracht ontvangen, kan in principe niet. Uitbetaling van uw uitkering SoZaWe stort uw uitkering elke maand op uw bankrekening. Gehuwden en samenwonende partners ontvangen ieder de helft van de uitkering. Op verzoek van beide partners kan SoZaWe de uitkering op één rekening storten. De betaaldata van de uitkering vindt u op 7

8 Hoe ziet de uitkering eruit? Iedereen in Nederland kan bijstand aanvragen, ook buitenlanders die met een geldige verblijfstitel in Nederland wonen. Dat betekent niet dat iedereen die een uitkering aanvraagt, deze ook automatisch krijgt. In de bijstandswet is vastgelegd wie in aanmerking komt voor een uitkering en hoe hoog die uitkering is. De hoogte van de uitkering hangt af van uw leeftijd en gezinssituatie. De definitieve hoogte van uw uitkering is afhankelijk van uw woonsituatie. Boven op het basisbedrag kunt u bijvoorbeeld een extra toeslag krijgen. Maar het kan ook zijn dat uw uitkering lager uitvalt dan het basisbedrag. Bij de uitkering hoort ook vakantiegeld. Per maand reserveert Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SoZaWe) een bedrag van uw uitkering voor uw vakantiegeld. Dit geld krijgt u uitbetaald eind mei of begin juni. Voor voorwaarden en bedragen, kijk op 8 WWB Wet werk en bijstand

9 Eigen vermogen en toch een uitkering? Heeft u vermogen, bijvoorbeeld spaargeld of waardevolle zaken zoals een woning, een auto, aandelen, een boot of caravan, dan hoeft u niet al uw vermogen op te maken voordat u recht heeft op bijstand. U mag een gedeelte van uw vermogen houden. Dit heet vrij te laten bescheiden vermogen. Op staat het maximumbedrag aan vermogen dat u mag hebben in uw situatie. Wanneer u een eigen woning heeft waar u ook zelf in woont, dan geldt een speciale vrijlatingsregeling. Meer informatie over deze regeling vindt u in de folder Eigen woning. 9

10 Aftrek heffingskortingen Het kan zijn dat u recht heeft op een heffingskorting van de belastingdienst. Naast de algemene heffingskorting voor iedereen, geldt voor u mogelijk ook de kinderkorting, de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting of de (aanvullende) combinatiekorting (voor ouders met inwonende kinderen én een deeltijdbaan). De bijstandswet ziet heffingskortingen als inkomsten. SoZaWe is daarom verplicht de meeste kortingen af te trekken van uw uitkering. Er zijn uitzonderingen op die regel, bijvoorbeeld de kinderkorting. Bent u een alleenstaand ouder met een kind jonger dan vijf jaar? Dan wordt ook de (aanvullende) combinatiekorting en de aanvullende alleenstaande ouderkorting niet op uw uitkering ingehouden. Ook als u geen heffingskorting ontvangt, maar daar wel recht op heeft, gaat de heffingskorting van uw uitkering af. Daarom is het belangrijk dat u zelf bij de belastingdienst de heffingskortingen aanvraagt waar u recht op hebt. U kunt dat doen met het formulier Voorlopige Teruggaaf (VT) van de Belastingdienst. Voor meer informatie over de heffingskortingen is er de gratis belastingtelefoon: WWB Wet werk en bijstand

11 Ziektekostenverzekering U bent verplicht om uzelf te verzekeren tegen ziektekosten (op basis van de Zorgverzekeringswet). U kunt zelf uw zorgverzekeraar uitkiezen. De basisverzekering vergoedt lang niet alle kosten. U bent via de basisverzekering bijvoorbeeld niet verzekerd voor tandartskosten. Daarom adviseert SoZaWe u dringend om ook een aanvullende verzekering af te sluiten. Collectieve verzekering De gemeente en Agis Zorgverzekeringen hebben voor inwoners van Utrecht met een laag inkomen een collectief contract afgesloten voor de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen Compact, Compleet, Comfort en Optimaal. Als u deelneemt aan deze collectieve verzekering krijgt u korting op de premie. De Optimaal verzekering is een collectieve aanvullende verzekering voor klanten van SoZaWe en andere mensen met een laag inkomen. Omdat de gemeente meebetaalt, krijgt u korting op de premie. Vraag uw werkcoach naar meer informatie over deze verzekering. 11

12 Als u een uitkering ontvangt Uw werkcoach Als u een uitkering ontvangt, krijgt u bij SoZaWe een vaste contactpersoon, de werkcoach. Met hem of haar bespreekt u al uw vragen over uw uitkering en de mogelijkheden om (weer) aan het werk te gaan. Op alle post die u van SoZaWe krijgt, staat de naam en het telefoonnummer van uw werkcoach. Daarbij staat ook vermeld op welke tijdstippen uw werkcoach telefonisch bereikbaar is. Persoonlijke afspraken met uw werkcoach moet u altijd nakomen. Als u dit niet doet, dan kan dit nadelige gevolgen hebben voor uw uitkering. 12 WWB Wet werk en bijstand

13 Werk zoeken De bijstand is bedoeld als tijdelijke ondersteuning. U moet er alles aan doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan en voor uw eigen inkomen te zorgen. Bent u jonger dan 65 jaar, dan moet u alle algemeen geaccepteerde arbeid aannemen. Dus ook werk dat niet direct aansluit bij uw werkervaring of opleiding. Alleen in individuele gevallen en als er dringende redenen zijn, kan de gemeente besluiten dat u niet hoeft te solliciteren. Bij het zoeken naar werk heeft u recht op ondersteuning door de gemeente. U kunt uw kansen op werk vergroten door bijvoorbeeld een opleiding te volgen, werkervaring op te doen of door andere activiteiten (zoals vrijwilligerswerk). Wij kunnen u daarbij helpen. Inschrijven bij het Werkplein Bij het Werkplein bij u in de buurt moet u zich inschrijven als werkzoekende. Achterin vindt u de adresgegevens. Solliciteren U moet kunnen aantonen dat u actief zoekt naar een betaalde baan. Bewaar daarom kopieën van uw sollicitatiebrieven en de antwoordbrieven van bedrijven waarbij u heeft gesolliciteerd. Als u een baan krijgt aangeboden, dan moet u die accepteren. 13

14 Deelnemen aan activiteiten die uw kans op werk vergroten Als het u niet lukt werk te vinden, helpen wij u daarbij. SoZaWe kan een professioneel re-integratiebedrijf inschakelen om u te begeleiden naar werk. Het re-integratiebedrijf bekijkt wat u nodig heeft om weer aan het werk te komen. Dat kan bijvoorbeeld een cursus of opleiding zijn. U bent verplicht mee te werken aan activiteiten die uw kansen op werk vergroten. Toestemming voor vrijwilligerswerk Als u vrijwilligerswerk wilt doen, vraagt u hiervoor vooraf toestemming bij uw werkcoach. Toestemming voor opleiding of scholing Een opleiding kan uw kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Als u een dagopleiding wilt volgen met behoud van uw uitkering, dan moet u hiervoor van tevoren toestemming vragen bij SoZaWe. SoZaWe kan u ook zelf aanraden of verplichten om een bepaalde opleiding te volgen. 14 WWB Wet werk en bijstand

15 Rechten en plichten Als u een bijstandsuitkering aanvraagt en ontvangt, moet u zich aan bepaalde regels houden. Die regels staan hieronder uitgelegd. Daarnaast heeft u ook rechten. Het volgende hoofdstuk gaat over uw recht op privacy. Verstrekken van gegevens U bent verplicht om SoZaWe alle gegevens te verstrekken die nodig zijn om te bepalen of u recht heeft op een uitkering en hoe hoog de uitkering wordt. Ook moet u alle informatie geven die van belang is bij het vinden van werk. 15

16 Wijzigingen doorgeven Veranderingen in uw omstandigheden kunnen van invloed zijn op de hoogte van uw uitkering. Bijvoorbeeld wanneer u parttime gaat werken. U bent daarom verplicht alles door te geven wat van invloed kan zijn op het recht op uitkering en de hoogte van de uitkering. Wijziging in persoonlijke omstandigheden De volgende wijzigingen moet u doorgeven: U gaat werken. U moet een gevangenisstraf uitzitten. Het inkomen van u of uw gezinsleden wijzigt, of andere wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de uitkering. 16 WWB Wet werk en bijstand

17 Wijziging in vermogen De volgende wijzigingen moet u doorgeven: U heeft een prijs gewonnen (bijvoorbeeld de loterij). U krijgt een erfenis. U ontvangt een gift. U krijgt op een andere manier beschikking over vermogen, of andere wijzigingen in uw vermogen die van invloed kunnen zijn op de uitkering. Inkomsten melden Heeft u inkomsten uit bijvoorbeeld (parttime) werk, freelance werk of alimentatie? Of krijgt u een andere uitkering of een heffingskorting van de Belastingdienst? Dan moet u dit altijd zo snel mogelijk doorgeven aan uw werkcoach bij SoZaWe. Daarnaast vult u voor deze wijzigingen maandelijks een wijzigingsformulier in, dat u samen met uw arbeidscontract en uw loonstrook of uitkeringsspecificatie instuurt. Zolang u parttime werkt en uw inkomsten lager zijn dan uw uitkering, is aanvullende bijstand mogelijk. In sommige gevallen kunt u een inkomstenvrijlating krijgen voor uw deeltijdbaan. Een deel van uw inkomsten trekt SoZaWe dan niet af van de uitkering. Zo houdt u met parttime werk netto meer over dan alleen met uw uitkering. Uw werkcoach kan u hierover meer vertellen. 17

18 Wijzigingsformulier U bent verplicht alle wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden en uw inkomsten of vermogen te melden bij SoZaWe. U kunt dit doen door het invullen van een wijzigingsformulier. Dit wijzigingsformulier hebt u bij aanvang van uw uitkering van SoZaWe gekregen. 18 WWB Wet werk en bijstand

19 Dit wijzigingsformulier moet u invullen en opsturen als er iets verandert in: uw gezinssamenstelling (u gaat samenwonen of trouwen) uw woonsituatie (u gaat verhuizen) uw vermogen (u hebt een erfenis, gift of ander vermogen gekregen) uw werk en inkomen (u gaat meer/minder uren werken of meer/minder verdienen) uw opleiding (u gaat een opleiding volgen, of daar juist mee stoppen) Het wijzigingsformulier moet binnen één week na een wijziging, of nadat de wijziging bij u bekend is, door SoZaWe ontvangen zijn. Nadat SoZaWe de wijziging heeft verwerkt, ontvangt u van ons een nieuw wijzigingsformulier, zodat u er altijd één thuis hebt liggen. Als u geen wijzigingsformulier meer hebt, kunt u altijd contact opnemen met SoZaWe om er een aan te vragen. Hoe worden de inkomsten verrekend? Als u inkomsten uit werk heeft, worden deze meteen met uw uitkering verrekend. Dit betekent dat als u bijvoorbeeld in de maand april 500,00 hebt verdiend, uw uitkering van april 500,00 minder wordt. U moet daarom zo snel mogelijk kopieën van uw loonstroken inleveren bij SoZaWe. Vaak krijgt u uw loonstroken pas aan het einde van de maand. Er is dan geen tijd meer om de inkomsten nog diezelfde maand in mindering te brengen op uw uitkering. Om er toch voor te zorgen dat uw inkomsten netjes in dezelfde maand verrekend worden, zullen tussen u en uw werkcoach afspraken gemaakt worden. Voor inkomsten die elke maand hetzelfde zijn, zoals alimentatie, geldt ook dat deze inkomsten meteen met de uitkering verrekend worden. Omdat deze inkomsten elke maand hetzelfde zijn, hoeft u hierover verder geen afspraken met uw werkcoach te maken. 19

20 Wettelijke vrijlating Als u inkomsten hebt uit parttime arbeid, dan komt u de eerste zes (aaneengesloten) maanden in aanmerking voor de wettelijke vrijlating. Dit betekent dat SoZaWe niet alle inkomsten op uw uitkering in mindering brengt: 25% van de inkomsten mag u houden, met een maximum van 173,00 per maand. Erfenis en geldprijzen SoZaWe ziet erfenissen en geldprijzen niet als inkomen, maar als vermogen. Als u een geldprijs heeft gewonnen of u gaat een erfenis ontvangen, bent u verplicht dit zo snel mogelijk te melden bij SoZaWe. Ook als u het geld nog niet heeft ontvangen. SoZaWe bekijkt dan of u door de erfenis of geldprijs boven het vermogen uitkomt dat u met een uitkering mag hebben. Giften Wanneer u zomaar geld van iemand krijgt, is dat een gift. Dit moet u altijd melden bij SoZaWe. SoZaWe kijkt vervolgens naar de hoogte en de bestemming van de gift. De gift kan mogelijk gevolgen hebben voor uw uitkering. 20 WWB Wet werk en bijstand

21 Vakantie vooraf melden Voor mensen met een bijstandsuitkering gelden speciale regels voor vakantie. U moet uw vakantieperiode, inclusief reisdagen, altijd vooraf melden via Verlaging van de uitkering Klanten die zich niet aan de regels houden, kunnen een lagere uitkering krijgen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u niet of onvoldoende solliciteert. Dat kan een eenmalige verlaging zijn, maar ook een verlaging voor langere tijd. Ook ernstig agressief gedrag tegenover medewerkers kan een lagere uitkering betekenen. De duur en de hoogte van de verlaging hangen af van de ernst van de situatie. Uiteraard houdt SoZaWe bij het vaststellen van een verlaging zoveel mogelijk rekening met uw persoonlijke omstandigheden. Duurt een verlaging langer dan drie maanden, dan is SoZaWe verplicht na drie maanden de situatie opnieuw te beoordelen. 21

22 Bescherming gegevens Als klant van SoZaWe heeft u ook rechten. Bijvoorbeeld als het gaat om de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wanneer u een uitkering aanvraagt of ontvangt, moet u veel informatie geven over uw persoonlijke situatie. SoZaWe heeft deze informatie nodig om te bepalen of u recht heeft op een uitkering. SoZaWe bewaart deze gegevens en wisselt de gegevens soms uit met andere instanties, zoals de Belastingdienst. Sinds 2010 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in werking getreden. Deze wet geeft regels om de privacy van burgers te beschermen en zorgt ervoor dat organisaties zorgvuldig omgaan met gegevens van klanten. De Wbp bevordert dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. Bovendien mag u dat zelf controleren. Op de volgende pagina leest u wat SoZaWe wel en niet mag doen met uw gegevens. 22 WWB Wet werk en bijstand

23 Verplichtingen van SoZaWe SoZaWe legt regelmatig allerlei gegevens over u vast in computers. Deze gegevens moet SoZaWe behoorlijk en zorgvuldig verwerken. SoZaWe mag uw gegevens in principe alleen gebruiken voor het doel waarvoor u ze verstrekt heeft. SoZaWe moet zo veel mogelijk voorkomen dat onnodige gegevens worden verzameld of onjuist worden gebruikt. SoZaWe moet het verwerken van de gegevens melden bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Uw rechten De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft u een aantal rechten waardoor u het gebruik van uw persoonsgegevens door SoZaWe kunt controleren. Recht op informatie U mag nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. SoZaWe moet u informeren waarvoor zij de gegevens nodig heeft en wat ze ermee doet. Recht op inzage U hebt het recht om te vragen welke (persoons)gegevens SoZaWe over u heeft en u mag deze gegevens inzien. SoZaWe mag uw verzoek weigeren als dat bijvoorbeeld noodzakelijk is voor de opsporing en vervolging van fraude of om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen. 23

24 Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming Wanneer u inzage hebt gekregen in uw persoonsgegevens, kunt u SoZaWe verzoeken deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dat kan als uw gegevens feitelijk niet juist zijn, niet volledig zijn of overbodig zijn. Recht van verzet Dit recht houdt in dat u bezwaar kunt maken tegen het gebruik van uw gegevens door SoZaWe. Hoe kunt u van deze rechten gebruik maken? Wilt u inzage in uw gegevens, gegevens laten verbeteren of bezwaar maken tegen het gebruik van bepaalde gegevens? Dien dan een schriftelijk verzoek in bij SoZaWe. Het postadres staat op In het verzoek vermeldt u ook uw naam en adres. SoZaWe moet u daarna binnen vier weken antwoord geven. Gegevensuitwisseling en fraude De Wbp verbiedt niet dat SoZaWe gegevens met andere instanties uitwisselt, bijvoorbeeld om fraude te voorkomen. In veel wetten, onder andere de Wet werk en bijstand, is geregeld dat de uitwisseling van gegevens mogelijk is zonder toestemming van de betrokkene. Vragen Meer informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens kunt u krijgen bij het College bescherming persoonsgegevens. Het college is bereikbaar op werkdagen van tot uur. Telefoon: WWB Wet werk en bijstand

25 Handig om te weten Jaaropgave U ontvangt ieder jaar van SoZaWe een jaaropgave van het afgelopen jaar. In deze jaaropgave staat hoeveel uitkering in een bepaald jaar aan u is uitbetaald. Soms zijn daarin ook betalingen over een voorgaand jaar opgenomen, bijvoorbeeld als de uitkering over december pas in januari van het jaar daarna is uitbetaald. Het inkomen in de jaaropgave wordt daardoor hoger. De belastingdienst gaat bij de berekening van uw belastbaar inkomen altijd uit van het inkomen in de jaaropgave, ook als daarin bedragen over een voorgaand jaar zijn opgenomen. Een hoger inkomen in de jaaropgave kan ook negatieve gevolgen hebben voor het recht op studiefinanciering van uw kinderen. Neemt u in dat geval contact op met SoZaWe. U krijgt dan een verklaring die u kunt opsturen aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (die de studiefinanciering regelt). 25

26 Bijzondere bijstand Soms heeft u bijzondere kosten die u niet van uw inkomen kunt betalen en waarvoor geen (volledige) vergoeding geldt. U kunt hierbij denken aan medische kosten die niet helemaal door uw zorgverzekeraar worden vergoed, of hoge woonkosten waarvoor huurtoeslag (nog) niet mogelijk is. Voor deze kosten is vaak een bijdrage mogelijk via de bijzondere bijstand. Of u recht heeft op bijzondere bijstand hangt af van het feit of u een aanvullende ziektekostenverzekering heeft afgesloten. Wilt u meer informatie over bijzondere bijstand, neem dan contact op met uw werkcoach. Wilt u meer weten over huurtoeslag of de woonkostentoeslag? Neem dan contact op met het Wooninformatiecentrum van WoningNet, Schuldhulpverlening Heeft u schulden en komt u er zelf niet meer uit? Aarzel dan niet langer, maar neem zo snel mogelijk contact op met de afdeling Schuldhulpverlening. De adresgegevens vindt u achterin deze folder. Beslag op uw uitkering Als u een schuld niet of niet op tijd betaalt, kan het gebeuren dat u te maken krijgt met een beslag op uw uitkering. Meestal kan er alleen door een deurwaarder beslag worden gelegd. Dat kan bijna altijd pas nadat een rechter de schuld heeft vastgesteld. Er kan bijna nooit op uw hele uitkering beslag worden gelegd. In de bijstandswet zijn hierover aparte regels opgenomen. Degene die beslag legt op uw uitkering moet zich hieraan houden. In veel gevallen komen de regels er op neer dat SoZaWe maximaal 10% van uw uitkering moet uitbetalen aan de beslaglegger. 26 WWB Wet werk en bijstand

27 Contact werkcoach Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw werkcoach. Heeft u nog geen werkcoach, dan kunt u het centrale nummer bellen. Wilt u langskomen, maak dan eerst telefonisch een afspraak met uw werkcoach. Meer gegevens vindt u achterin deze folder. Klachten SoZaWe doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop SoZaWe u helpt. In dat geval kunt u een klacht indienen. SoZaWe heeft speciaal hiervoor een klachtenfunctionaris aangewezen. Op staat hoe u een klacht kunt indienen en wat daar verder mee gebeurt. Bezwaar en beroep Als u een uitkering aanvraagt, moet SoZaWe een besluit nemen en dit schriftelijk aan u meedelen. Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U moet het bezwaarschrift binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Het adres staat achterin deze folder. Zij sturen u dan eerst een brief met de mededeling dat uw bezwaarschrift is ontvangen. Later krijgt u een uitnodiging voor de behandeling van uw bezwaarschrift. Bij dit gesprek kunt u iemand meenemen om u te helpen, bijvoorbeeld een advocaat. 27

28 Voorlopige voorziening De behandeling van een bezwaarschrift neemt veel tijd in beslag. Als uw aanvraag om bijstand wordt afgewezen, krijgt u van SoZaWe geen voorschot. Heeft u een bezwaarschrift ingediend en helemaal geen inkomsten, dan kunt u een voorlopige voorziening (renteloze lening) vragen bij de president van de rechtbank. Het adres staat achterin deze folder. De rechter bepaalt of u een voorlopige voorziening krijgt van SoZaWe. Geeft de rechter u vervolgens gelijk in uw bezwaar, dan verrekent SoZaWe de voorlopige voorziening met uw uitkering. Krijgt u geen gelijk, en dus ook geen uitkering, dan moet u de voorlopige voorziening terugbetalen. Kliëntenraad De Kliëntenraad in Utrecht is een onafhankelijke adviesraad. De raad adviseert het college van burgemeester en wethouders over armoedebestrijding en werkgelegenheid. De Kliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van Utrechtse organisaties die opkomen voor belangen van mensen met een laag inkomen. De Kliëntenraad geeft telefonisch en per informatie aan organisaties en personen over sociale zekerheidskwesties, bemiddelt incidenteel bij individuele klachten en verwijst mensen door naar de goede instanties. Maandelijks heeft de Kliëntenraad overleg met de directie van SoZaWe. Het adres en telefoonnummer van de raad staan achterin deze folder. Tot slot Hoewel we deze folder met veel zorg hebben gemaakt, kunt u aan de inhoud ervan geen rechten ontlenen. Neem daarom als u vragen heeft, eerst contact op met uw werkcoach. 28 WWB Wet werk en bijstand

29 Belangrijke adressen Sociale Zaken & Werkgelegenheid Bezoekadres: St. Jacobsstraat 300 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur Spreekuur: op telefonische afspraak (voor klanten) Telefoon: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur Telefoontijden: alleen voor klanten Elke klant heeft een vaste contactpersoon, met eigen telefoontijden Postadres: Antwoordnummer 9129, 3500 ZA Utrecht (geen postzegel nodig) Woont u op een adres met de postcode 3511, 3512, 3521 t/m 3527, 3581 t/m 3585? Dan kunt u terecht bij: Werkplein t Goylaan t Goylaan 127 Telefoon: Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van tot uur. Woont u op een adres met de postcode 3513 t/m 3515, 3531 t/m 3534, 3551 t/m 3555, 3561 t/m 3566, 3571 t/m 3573? Dan kunt u terecht bij: Werkplein Willem Dreeslaan Willem Dreeslaan 113 Telefoon: Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van tot uur. Woont u op een adres met de postcode 3451, 3453 t/m 3455, 3528, 3541 t/m 3546? Dan kunt u terecht bij: Werkplein Leidsche Rijn Leidse Rijn 39 Telefoon: Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van tot uur. Voor meer informatie over de Werkpleinen, kijk op 29

30 Rechtbank Utrecht Sector bestuursrecht Postbus 16005, 3500 DA Utrecht Gemeentelijke Ombudsman Bezoekadres: Ganzenmarkt 3 Spreekuurtijd: woensdag van 9.00 tot uur Telefoon: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur Postadres: Postbus 1307, 3500 BH Utrecht Kliëntenraad Biltstraat AW Utrecht Telefoon: (woensdag en donderdag van tot uur) Burgemeester en Wethouders Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 30 WWB Wet werk en bijstand

31 31

32 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Teksten Gemeente Utrecht, Communicatiebureau Fotografie Frans Schellekens, Amsterdam Vormgeving Ellen Bakker, Utrecht Drukwerk De Groot drukkerij bv, Goudriaan Datum Oktober

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe Bijzondere bijstand www.utrecht.nl/sozawe Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid 2 Bijzondere Bijstand Steeds meer mensen moeten van steeds minder geld rondkomen. De gemeente Utrecht wil een sociale

Nadere informatie

Eigen woning en bijstand

Eigen woning en bijstand Eigen woning en bijstand www.utrecht.nl/sozawe Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Eigen woning en bijstand Deze folder is alleen voor cliënten van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SoZaWe) van

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen

Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Postadres Postbus 8029, 3503 SB Utrecht Telefoon 030-286 52 11 www.utrecht.nl/sozawe Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen Dit formulier is speciaal voor

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Iedere Nederlander moet zelf in zijn levensonderhoud voorzien. Lukt u dat niet én zijn er geen andere voorzieningen, dan helpt

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Uitkering en fraude. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Uitkering en fraude. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl www.utrecht.nl Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Deze folder is speciaal voor cliënten van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SoZaWe) die meer willen weten over de gevolgen van fraude. Er is

Nadere informatie

Vakantie en verblijf in het buitenland

Vakantie en verblijf in het buitenland Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Vakantie en verblijf in het buitenland www.utrecht.nl/sozawe Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid 2 Vakantie Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Vakantie

Nadere informatie

NU WEET IK WAT BELANGRIJK IS BIJ MIJN BIJSTANDS- UITKERING. Spelregels met duidelijke afspraken. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN

NU WEET IK WAT BELANGRIJK IS BIJ MIJN BIJSTANDS- UITKERING. Spelregels met duidelijke afspraken. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN 1 NU WEET IK WAT BELANGRIJK IS BIJ MIJN BIJSTANDS- UITKERING. Spelregels met duidelijke afspraken. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN SPELREGELS MET DUIDELIJKE AFSPRAKEN Heeft u geen of onvoldoende

Nadere informatie

STATUSOVERZICHT EN WIJZIGINGSFORMULIER

STATUSOVERZICHT EN WIJZIGINGSFORMULIER STATUSOVERZICHT EN WIJZIGINGSFORMULIER Wilt u bij beantwoording het kenmerk vermelden. Rivierweg 111 Telefoon: 010-2848688 Postbus 133 Telefax: 010-2848800 2900 AC Capelle aan den IJssel BTW nummer: 001877045B05

Nadere informatie

12 Belangrijke adressen, telefoonnummers en spreekuren

12 Belangrijke adressen, telefoonnummers en spreekuren Dak- en thuislozen In deze brochure 3 Dak- en thuisloos 4 Dakloos 6 Thuisloos 7 Het locatiebezoek 9 Klachten en bezwaar 10 Schema: locatiebezoek 10 Beheer van uw uitkering 12 Belangrijke adressen, telefoonnummers

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea invullen iinvullen Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl

Nadere informatie

Bijzondere bijstand Participatiewet, aanvraagformulier

Bijzondere bijstand Participatiewet, aanvraagformulier Bijzondere bijstand Participatiewet, aanvraagformulier 1. Persoonsgegevens aanvrager Naam: Burgerservicenummer: Adres: Postcode/ woonplaats: Telefoonnummer: Naam partner (indien van toepassing) Burgerservicenummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima

Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima Reg.nr. Werkprocesnr. Ontvangstdatum Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima Leest u voor u dit formulier invult eerst de toelichting. De gemeente Oss, de gemeente Maasdonk en de zorgverzekeraars CZ

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2 Mei 2014 Voorwoord In deze tweede digitale nieuwsbrief weer volop nieuws. Zo kunt u lezen over WeHelpen.nl; een nieuwe, laagdrempelige manier om hulp aan te bieden en te ontvangen. Zo kan iedereen een

Nadere informatie

Wijzigingsformulier WWB-WIJ-IOAW-IOAZ

Wijzigingsformulier WWB-WIJ-IOAW-IOAZ In te vullen door de gemeente Datum ontvangst Verwerkt admin Wijzigingsformulier WWB-WIJ-IOAW-IOAZ Let op! Gebruik dit formulier alleen om wijzigingen door te geven. Als er niets verandert in uw situatie

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Uw (bijstands)consulent wordt klantmanager in 2006

Uw (bijstands)consulent wordt klantmanager in 2006 Uw (bijstands)consulent wordt klantmanager in 2006 Als u een WWB-uitkering ontvangt van SoZaWe, dan heeft u op dit moment een vaste contactpersoon, ook wel een (bijstands)consulent genoemd. Vanaf 1 april

Nadere informatie

Statusoverzicht en wijzigingsformulier

Statusoverzicht en wijzigingsformulier Statusoverzicht en wijzigingsformulier 1 2 Statusoverzicht en wijzigingsformulier Elke maand krijgt u van ons een overzicht met uw persoonlijke gegevens. Dit is het statusoverzicht. Als uw persoonlijke

Nadere informatie

Wijzigingsformulier bijstandsuitkering

Wijzigingsformulier bijstandsuitkering Wijzigingsformulier bijstandsuitkering Wanneer moet u uw wijziging doorgeven? Zo snel mogelijk, maar uiterlijk aan het eind van de maand waarin de wijziging heeft plaatsgevonden. Welke wijzigingen moet

Nadere informatie

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2 September 2011 Naam Adres Woonplaats Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Sociale Zaken van dit jaar. In elke nieuwsbrief behandelen we onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn. Hieronder vindt u

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Sociale Zaken. Naam: Burgerservicenummer: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats:

Wijzigingsformulier Sociale Zaken. Naam: Burgerservicenummer: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats: Wijzigingsformulier Sociale Zaken Naam: Burgerservicenummer: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats: Dit formulier is bedoeld om wijzigingen in uw persoonlijke situatie door te geven aan afdeling Sociale

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND. Naam BSN Relatie (bijvoorbeeld vader, moeder, kind etc.)

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND. Naam BSN Relatie (bijvoorbeeld vader, moeder, kind etc.) Datum melding: (in te vullen door gemeente) AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND 1. Persoonsgegevens: Naam: Telefoonnummer: Burgerservicenummer: Naam partner: (indien van toepassing) Burgerservicenummer

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.1156 d.d. 17-12-2013 Onderwerp De beantwoording van schriftelijke vragen van het raadslid L. RADEMAKER (SP) inzake Uitkeringsgerechtigden moeten duidelijkheid krijgen over hoogte uitkering

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Inhoudsopgave Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 4 Hoe hoog is uw bijstandsuitkering?

Nadere informatie

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over

Nadere informatie

Weer aan het werk. Gefeliciteerd, een baan! Eerst: meld uw werk

Weer aan het werk. Gefeliciteerd, een baan! Eerst: meld uw werk Weer aan het werk Weer aan het werk U krijgt van ons een uitkering omdat u (tijdelijk) geen eigen of onvoldoende inkomen heeft. Het is de bedoeling dat u snel (weer) werk vindt waarmee u in uw levensonderhoud

Nadere informatie

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Hulp op weg naar inkomen Soms gebeuren er dingen in het leven die u liever anders had gezien. U wordt werkloos of mag minder uren werken, uw relatie strandt.

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Uw aanvraag wordt dan sneller afgehandeld.

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Uw aanvraag wordt dan sneller afgehandeld. invullen iinvullen Aanvraag Individuele studietoeslag Sociale Zaken en Werkgelegenheid Inkomensondersteuning Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl Met dit formulier kunt

Nadere informatie

Formulier Aanvraag Minimaregeling(en) 2017 Activiteitenfonds, Bijkomende studiekosten, Peuterspeelzaal en Individuele Inkomenstoeslag

Formulier Aanvraag Minimaregeling(en) 2017 Activiteitenfonds, Bijkomende studiekosten, Peuterspeelzaal en Individuele Inkomenstoeslag Postadres Postbus 20.000 7900 PA Hoogeveen Bezoekadres Raadhuisplein 24 7901 BW Hoogeveen Telefoon 14 0528 Fax 0528-291325 E-mail info@hoogeveen.nl Internet www.hoogeveen.nl Formulier Aanvraag Minimaregeling(en)

Nadere informatie

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over

Nadere informatie

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

Weener XL voor werk en inkomen

Weener XL voor werk en inkomen Weener XL voor werk en inkomen Weener XL voor werk en inkomen Weener XL is het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente s-hertogenbosch. Wij zijn er voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG Belangrijk: Lees eerst dit informatieblad. Heeft u recht op individuele inkomenstoeslag? Vul dan het aanvraagformulier in. Deze informatie

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u dit jaar misschien

Nadere informatie

Rechten en plichten. Wet werk en bijstand (WWB)

Rechten en plichten. Wet werk en bijstand (WWB) Rechten en plichten Wet werk en bijstand (WWB) mei 2014 Wanneer ontvangt u een WWB uitkering? Heeft u onvoldoende inkomsten om in uw eigen levensonderhoud te voorzien? Dan kunt u in aanmerking komen voor

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Aanvraagformulier bijzondere bijstand Datum afgifte formulier Datum aanvraag Naam medewerker liëntnummer Regionaal formulier van de gemeenten: TOELIHTING AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND Voor u ligt

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? UWV Telefoon Werknemers via 0900-92 94 0,04 per minuut, met een starttarief van 0,045. Hier komen nog uw gebruikelijke

Nadere informatie

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt?

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Uw aanvraag wordt dan sneller afgehandeld.

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Uw aanvraag wordt dan sneller afgehandeld. invullen iinvullen Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis 2017 Sociale Zaken en Werkgelegenheid Inkomensondersteuning Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl

Nadere informatie

Hoe zit het met de aanvraag?

Hoe zit het met de aanvraag? Hoe zit het met de aanvraag? Deze brochure geeft belangrijke informatie met betrekking tot het aanvragen en het recht op bijstand. Inhoud Recht op bijstand Aanvraag bijstand Bijstand en werk 3 7 10 Recht

Nadere informatie

IOAW-uitkering voor werkloze werknemers

IOAW-uitkering voor werkloze werknemers IOAW-uitkering voor werkloze werknemers Voor wie? Werkloze werknemers van 50 jaar en ouder Waarom? Als u te weinig inkomen hebt en ook geen WW-uitkering (meer) ontvangt Werkplein De IOAW-uitkering is voor

Nadere informatie

Welkom bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Wij helpen u graag een stapje verder!

Welkom bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Wij helpen u graag een stapje verder! Welkom bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Wij helpen u graag een stapje verder! SAMEN VERDER In deze folder: Wie zijn we? Traject naar werk Wanneer kom ik in aanmerking voor een bijstandsuitkering?

Nadere informatie

Individuele inkomenstoeslag 2016, aanvraagformulier

Individuele inkomenstoeslag 2016, aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag 2016, aanvraagformulier 1. Persoonsgegevens aanvrager Naam: Burgerservicenummer: Adres: Postcode/ woonplaats: Telefoonnummer: Soort en nr. legitimatiebewijs (kopie bijvoegen):

Nadere informatie

Brochuretekst SZW. Wet werk en bijstand Januari 2012

Brochuretekst SZW. Wet werk en bijstand Januari 2012 Brochuretekst SZW Wet werk en bijstand Januari 2012 Wet werk en bijstand Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 invullen iinvullen Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 In te vullen door SoZaWe: Datum ontvangst Cliëntnummer Werkprocesnummer Consulent Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand 1. Persoonsgegevens Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Burgerservicenummer (BSN) * overleg kopie legitimatiebewijs Burgerlijke staat 0 Gehuwd 0 Ongehuwd

Nadere informatie

Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen Toelichting Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van aanslagen GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Kwijtschelding is mogelijk voor (een deel van):

Nadere informatie

Wet afschaffing huishoudinkomenstoets

Wet afschaffing huishoudinkomenstoets Wet afschaffing huishoudinkomenstoets Modelteksten Juni 2012 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank

Nadere informatie

Schulden en/of betalingsachterstanden van uzelf? Nee Ja vul in. Totaalbedrag schulden

Schulden en/of betalingsachterstanden van uzelf? Nee Ja vul in. Totaalbedrag schulden Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over

Nadere informatie

(Voor mensen met een bijstandsuitkering van Sociale Zaken IJsselgemeenten is een ander formulier beschikbaar)

(Voor mensen met een bijstandsuitkering van Sociale Zaken IJsselgemeenten is een ander formulier beschikbaar) INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG Belangrijk: Lees eerst dit informatieblad. Heeft u recht op individuele inkomenstoeslag? Vul dan het aanvraagformulier in. Dit formulier

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan?

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk zoeken. Zolang u geen werk hebt gevonden ontvangt u bijstand, via de Wet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3 Waar gaat deze brochure over?

Inhoudsopgave. 3 Waar gaat deze brochure over? Het huisbezoek Gemeente Amsterdam Inhoudsopgave 3 Waar gaat deze brochure over? 4 Wat doet de Dienst Werk en Inkomen? 4 Uitkering aanvragen bij de Dienst Werk en Inkomen 4 Wanneer heeft u recht op een

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld!

Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld! Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld! 1 2 3 4 Ontdek of u in aanmerking komt Zorgtoeslag aanvragen Zorgtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven Leuker kunnen

Nadere informatie

Spelregels voor een uitkering

Spelregels voor een uitkering Spelregels voor een uitkering Voor het aanvragen van een uitkering geldt een aantal spelregels. De gemeente Nederweert wil u hierin zo goed mogelijk begeleiden. In deze folder leest u hoe de procedure

Nadere informatie

Minimaregeling, aanvraagformulier.

Minimaregeling, aanvraagformulier. Minimaregeling, aanvraagformulier. Met dit aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen voor een minimaregeling van de Gemeente Hellevoetsluis. Informatie over de bestaande minimaregelingen kunt u nalezen

Nadere informatie

WIJ-Wet Investeren in Jongeren

WIJ-Wet Investeren in Jongeren WIJ-Wet Investeren in Jongeren Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag;

Nadere informatie

Toelichting op Wijzigingsformulier

Toelichting op Wijzigingsformulier Toelichting op Wijzigingsformulier U ontvangt van ons een uitkering. Eén van de verplichtingen voor behoud van deze uitkering is dat u wijzigingen aan ons doorgeeft. Wijzigingen doorgeven Als er iets wijzigt

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Naam: Burgerservicenummer: Geboortedatum: Adres: Huisnummer:

Naam: Burgerservicenummer: Geboortedatum: Adres: Huisnummer: Wijzigingsformulier Sociale Zaken Naam: Burgerservicenummer: Geboortedatum: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats: Dit formulier is bedoeld om wijzigingen in uw persoonlijke situatie door te geven aan

Nadere informatie

Toelichting op Wijzigingsformulier

Toelichting op Wijzigingsformulier Toelichting op Wijzigingsformulier U ontvangt van ons een uitkering. Eén van de verplichtingen voor behoud van deze uitkering is dat u wijzigingen aan ons doorgeeft. Wijzigingen doorgeven Als er iets wijzigt

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND

TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND CLUSTER KLANT CONTACT CENTRUM Harmen Visserplein 1 Postbus 155 8300 AD Emmeloord Tel.: (0527) 63 39 11 TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND Algemeen U vraagt bijzondere

Nadere informatie

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 1. Reden aanvraag 2. Persoonsgegevens aanvrager partner Burgerservicenummer Naam Woonadres Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres 3.

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

De nieuwe Wet werk en bijstand - Zo snel mogelijk weer aan het werk

De nieuwe Wet werk en bijstand - Zo snel mogelijk weer aan het werk Bijlage bij notitie armoedebeleid provincie Groningen De nieuwe Wet werk en bijstand - Zo snel mogelijk weer aan het werk (Bron: website ministerie sociale zaken en werkgelegenheid) Vanaf 1 januari 2004

Nadere informatie

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Als u het formulier goed invult, wordt u sneller geholpen.

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Als u het formulier goed invult, wordt u sneller geholpen. invullen iinvullen Aanvraag Participatiefonds Inkomensondersteuning Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl Met dit formulier kunt u een bijdrage uit het Participatiefonds

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Aanvraagformulier bijzondere bijstand Met dit formulier vraagt u bijzondere bijstand aan. Ook geeft u hierbij de gegevens op waarmee de gemeente kan vaststellen of u recht heeft op bijzondere bijstand.

Nadere informatie

Sociale Dienst Drechtsteden Klantenservice

Sociale Dienst Drechtsteden Klantenservice Sociale Dienst Drechtsteden Klantenservice Postbus 619 3300 AP Dordrecht - Bezoekadres Spuiboulevard 298 3311 GR Dordrecht Telefoon (078) 770 89 10 Fax (078) 639 80 80 Website www.socialedienstdrechtsteden.nl

Nadere informatie

Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld!

Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld! Kinderopvangtoeslag 2007 Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld! 1 2 3 4 Ontdek of u in aanmerking komt Kinderopvangtoeslag aanvragen Kinderopvangtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven

Nadere informatie

Wegwijzer in de minimaregelingen

Wegwijzer in de minimaregelingen Wegwijzer in de minimaregelingen Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uitkeringen levensonderhoud 4 2. Minimaregelingen gemeente 5 2.1. Langdurigheidstoeslag 6 2.2. Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK) 6 2.3.

Nadere informatie

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 2017

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 2017 Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 2017 1. Reden aanvraag 2. Persoonsgegevens aanvrager partner Burgerservicenummer Naam Woonadres Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt

Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Inhoud Wie doet wat voor u? 2 Op zoek naar werk 3 Zo snel mogelijk weer aan de slag 3 Wat wij verder van u verwachten 8 Wat mag u

Nadere informatie

Formulier aanvraag beschermingsbewind/budgetbeheer DE MAAS DIENSTVERLENING

Formulier aanvraag beschermingsbewind/budgetbeheer DE MAAS DIENSTVERLENING DE MAAS DIENSTVERLENING LET OP! Er is ook een digitaal aanvraagformulier beschikbaar via www.demaasdienstverlening.nl U vraagt beschermingsbewind en/of budgetbeheer aan door: dit formulier volledig en

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2014

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2014 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget.

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Registratienummer: Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) (in te vullen door de ISD) Geldig vanaf 1 januari 2015. Op de laatste bladzijde staat algemene

Nadere informatie

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een bijstandsuitkering of een lopende draagkrachtperiode

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een bijstandsuitkering of een lopende draagkrachtperiode Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een bijstandsuitkering of een lopende draagkrachtperiode Wanneer komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand?

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND

TOELICHTING BIJ AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND TOELICHTING BIJ AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND Geachte heer/mevrouw, U wilt een aanvraag indienen voor bijzondere bijstand. Hiervoor moet u het bijgaande aanvraagformulier invullen, ondertekenen

Nadere informatie

Bijstands uitkering. rechten en plichten

Bijstands uitkering. rechten en plichten Bijstands uitkering rechten en plichten 2012 INHOUDSOPGAVE BIJSTAND EN NU?...5 Bijstandsuitkeringen...5 Beschikking...5 Betaaldatum...5 Wijzigingen...6 Inleverschema inkomstenformulier 2012...6 Verblijf

Nadere informatie

WIJ en jij Wet investeren in jongeren

WIJ en jij Wet investeren in jongeren Ik heb een WW-uitkering. Krijg ik een werkleeraanbod? Je krijgt pas een werkleeraanbod als je WW-uitkering is afgelopen. Zolang je een WW-uitkering krijgt, geldt voor jou de sollicitatie- en reintegratieplicht

Nadere informatie

Participatiewet. Aanvraag en spelregels van een bijstandsuitkering

Participatiewet. Aanvraag en spelregels van een bijstandsuitkering Participatiewet Aanvraag en spelregels van een bijstandsuitkering Inhoudsopgave U hebt een DigiD nodig 3 U volgt de volgende stappen 4 Bijstand voor jongeren 5 Vaste contactpersoon 5 Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindertoeslag 2008 Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindertoeslag De kindertoeslag is een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Aanvraagformulier bijzondere bijstand Niet in te vullen door aanvrager Ingekomen: clientnr: werkprocesnr.: Par: Ondergetekende(n) verzoekt/verzoeken aan hemzelf/haarzelf/henzelf financiële bijstand te

Nadere informatie

Aanvraag voor vergoeding sociale, culturele of sportieve activiteiten

Aanvraag voor vergoeding sociale, culturele of sportieve activiteiten Aanvraag voor vergoeding sociale, culturele of sportieve activiteiten Waarom dit formulier? Hoe gaat het verder? Mogelijk hebt u recht op een vergoeding Als wij uw volledig ingevulde formulier voor de

Nadere informatie

jij en de WIJ de Wet investeren in jongeren voor iedereen tot 27 jaar

jij en de WIJ de Wet investeren in jongeren voor iedereen tot 27 jaar jij en de WIJ de Wet investeren in jongeren voor iedereen tot 27 jaar jij en de WIJ Je hebt je gemeld bij het Werkplein. Misschien omdat je geen of te weinig werk hebt of geen inkomen hebt. Als je jonger

Nadere informatie

Minimaregeling, aanvraagformulier

Minimaregeling, aanvraagformulier Minimaregeling, aanvraagformulier Met dit aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen voor een minimaregeling van de Gemeente Hellevoetsluis. Informatie over de bestaande minimaregelingen kunt u nalezen

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 8 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 datum ontvangst: Clientnr: Werkprocesnr: 1. Uw gegevens ( kopie paspoort of identiteitskaart bijvoegen) Burgerservicenummer Voorletters en naam

Nadere informatie

Wet investeren in jongeren (WIJ)

Wet investeren in jongeren (WIJ) 1 INFORMATIEFOLDER WERKPLEIN VENRAY E.O. Wet investeren in jongeren (WIJ) Wat is de WIJ? WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Dit is een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat alle jongeren

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

Wet investeren in jongeren (WIJ)

Wet investeren in jongeren (WIJ) Wet investeren in jongeren (WIJ) WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Dit is een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding volgen of werken. Wat is de WIJ?

Nadere informatie

Aanvraagformulier langdurigheidstoeslag. Sector Welzijn Maassluis afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Toelichting

Aanvraagformulier langdurigheidstoeslag. Sector Welzijn Maassluis afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Toelichting Aanvraagformulier langdurigheidstoeslag Sector Welzijn Maassluis afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid Naam aanvrager Naam (eventuele) partner nummer werkproces *) *) in te vullen door medewerker Sozawe

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Tevredenheidsonderzoek. Beperkte dienstverlening tijdens feestdagen

Nieuwsbrief. Tevredenheidsonderzoek. Beperkte dienstverlening tijdens feestdagen Nieuwsbrief DECEMBER 2016 Alle medewerkers van de IASZ wensen u prettige feestdagen en een goed 2017! Wijzigingen beleid bijzondere bijstand Tevredenheidsonderzoek In dit nummer: Collectieve zorgverzekering

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016

Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016 Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016 N U N S P E E T ELSPEET HULSHORST VIERHOUTEN 1. PERSOONSGEGEVENS Uzelf Partner Voorletter(s) en achternaam Geboortedatum Burgerservicenummer

Nadere informatie