Informatiekaart ONVZ HR-adviseur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiekaart ONVZ HR-adviseur"

Transcriptie

1 Informatiekaart ONVZ HR-adviseur 1

2 2

3 Inhoudsopgave Informatiekaart ONVZ HR-adviseur Algemeen 4 Bijlage 1 Checklist voor opmaak Basisverzekering buitenlandse werknemers 6 Bijlage 2 Stroomschema s Buitenland 9 Bijlage 3 Toelichting Situaties buitenlandse werknemers 10 3

4 Algemeen Algemeen ONVZ Zorgverzekeraar is een restitutieverzekeraar. Dat wil zeggen dat ONVZ haar verzekerden niet voorschrijft naar welke zorgverlener zij moeten gaan. Die keus ligt bij de verzekerde. Wel kan ONVZ, door haar jarenlange ervaring, verzekerden begeleiden naar de juiste zorg via de ZorgConsulent, tel: Aanmelden Schriftelijk aanmelden kan met het aanvraagformulier. Digitaal aanmelden is mogelijk via Digitaal Portaal of via MijnONVZ. Acceptatie verzekerden Vrije Keuze Extrafit en Benfit non-selectie. Overige aanvullende pakketten op basis van medische selectie per individu. Non-selecte acceptatie onder bepaalde voorwaarden mogelijk, raadpleeg uw assurantieadviseur. Beëindiging De zorgverzekeringen kennen een looptijd van 1 jaar. Dit geldt voor zowel de Basisverzekering als de aanvullende verzekeringen. Schriftelijke opzegging per contractsvervaldatum door verzekeringnemer vóór 1 januari van elk jaar; Met aanpassingen en/of wijzigingen van voorwaarden en premie: binnen 30 dagen na bekendmaking van nieuwe voorwaarden en premie; Bij vertrek naar het buitenland (indien niet ZVW-plichtig); Bij overlijden (één dag na overlijden); Per datum indiensttreding militair; Bij fraude; Bij verzwijging; Bij wanbetaling. Betalingstermijnkorting Kwartaal 1% Halfjaar 2% Jaar 4% Contracttermijn 1 jaar, met stilzwijgende verlenging van een periode van 1 jaar. Als de verzekering in de loop van het jaar ingaat is de contractvervaldatum 1 januari volgend op de ingangsdatum van de verzekering. Het contract wordt per 1 januari verlengd. Verzekering wijzigen Een bestaande verzekering kan 1 keer per kalenderjaar worden gewijzigd. ZorgConsulent Voor persoonlijke begeleiding naar kwalitatieve zorg bij Ziekenhuisopname; Wachtlijstbemiddeling; Uitgebreide informatie over behandelmethoden en ziektes; Direct contact met diëtiste of (sport)arts voor leefstijladviezen. De ONVZ ZorgConsulent is te bereiken op: Tel:

5 Overstapmogelijkheden Overstapmoment Overstappen kan: Jaarlijks, door de lopende zorgverzekering op te zeggen voor 1 januari van het komende jaar Door het jaar heen, bij overstappen naar een ander werkgeverscollectief Uittreden uit collectief Bij het beëindigen van het arbeidscontract wordt de medewerker automatisch overgezet op een individueel contract. De collectiviteitvoordelen en kortingen vervallen hierbij. De medewerker heeft vervolgens 30 dagen, na beëindiging van het arbeidscontract, om over te stappen naar een ander werkgeverscollectief. Mocht dit niet lukken dan blijft de medewerker individueel verzekerd en kan de medewerker gebruik maken van de reguliere opzegtermijnen. Overstappen naar een individueel collectief, géén werkgeverscollectief, kan per januari van het komende jaar. Buitenland Wat te doen bij vertrek naar buitenland Indien een werknemer naar het buitenland vertrekt zijn er verschillende factoren bepalend voor de maatregelen die genomen dienen te worden. Hierbij kan gedacht worden aan: Detachering; Gezin wel of niet mee; Ander inkomen en zo ja waar vandaan; Land van bestemming (EU of (niet)verdragsland); Duur verblijf; Permanent of tijdelijk karakter; Waar wordt het inkomen sociaal belast; Hebben gezinsleden inkomen; Omzetten polis naar ONVZ Basisfit Internationaal. Voor meer informatie zie bijlage buitenland. Voor een gericht advies kan het beste contact worden opgenomen met ons team Buitenland, Wat te doen bij indiensttreding van een buitenlander Indien een werknemer uit het buitenland in dienst treedt zijn er verschillende factoren bepalend voor de maatregelen die genomen dienen te worden. Hierbij kan gedacht worden aan: Ingeschreven in Nederland; Detachering; Komt gezin wel of niet mee; Ander inkomen en zo ja waar vandaan; Land van bestemming (EU of (niet)verdragsland); Duur verblijf; Permanent of tijdelijk karakter; Waar wordt het inkomen sociaal belast; Hebben gezinsleden inkomen; Omzetten polis naar ONVZ Basisfit Internationaal. Voor meer informatie zie buitenland bijlage. Voor een gericht advies kan het beste contact worden opgenomen met ons team Buitenland, Contact Contactgegevens ONVZ Zorgverzekeraar De Molen 66, Postbus GD Houten Tel:

6 Bijlage 1 Checklist voor opmaak Basisverzekering buitenlandse werknemers Werknemers en gezinsleden met een EU/EER nationaliteit die wonen in Nederland inschrijving Nederlandse Gemeente; bewijs van vestiging; aanvraagformulier voor alle te verzekeren personen; kopie paspoort; schriftelijke verklaring van de werkgever, waaruit blijkt per welke datum het dienstverband van de werknemer is ingegaan; Burger Service Nummer (sofi-nummer). Voor zowel de werknemer als de gezinsleden geldt dat de vestigingsdatum in Nederland de datum is waarop de verzekeringsplicht ontstaat. Gaat het loondienstverband in vóór de vestigingsdatum in Nederland, dan geldt voor de werknemer dat de verzekeringsplicht ingaat op de datum van ingang van het loondienstverband. Werknemers die in Nederland sociaal belast worden, maar die samen met hun gezinsleden wonen in een EU/EER of verdragsland aanvraagformulier (als gezinsleden niet werken in hun woonland moeten ook de NAW-gegevens en geboortedata van de gezinsleden op het aanvraagformulier worden ingevuld i.v.m. afgifte van het formulier E106. kopie paspoort; schriftelijke verklaring waaruit blijkt per welke datum het dienstverband van de werknemer is ingegaan; toekenningbrief van het Burger Service Nummer (de reden hiervoor is dat het wij het Burger Service Nummer niet kunnen verifiëren in de Gemeentelijke Basis Administratie aangezien verzekerde niet in een Nederlandse gemeente is ingeschreven); Voor de werknemer geldt dat de ingangsdatum van het loondienstverband, de datum is waarop de verzekeringsplicht ontstaat. Voor de gezinsleden geldt dat zij recht hebben op de zorg volgens het wettelijke verzekeringspakket van hun woonland. Wij zullen een verdragsformulier E 106 verstrekken waarmee zij zich dienen aan te melden bij de verzekeringsinstelling in het woonland. Zij krijgen de zorgverzekering (woonlandpakket) bij het College van Zorgverzekeringen (CvZ). De ingangsdatum is de datum ingang van het loondienstverband van de werknemer. Veel landen binnen de EU/EER- of Verdragslanden kennen een woonlanddekking. Deze visie hebben zij ook van Nederland. Omdat de werknemer verzekerd is in Nederland, gaan zij er van uit dat er alleen dekking bestaat in Nederland, en niet in het woonland. Ook kennen zij alleen een naturaverzekering, en niet de restitutieverzekering (vrije keuze zorgverlener zowel nationaal als internationaal). De buitenlandse zorgverzekeraar kan daarom voor de werknemer ook een E106 formulier eisen. De werknemer zal dit formulier net als zijn gezinsleden moeten inleveren bij de buitenlandse zorgverzekeraar. Omdat onze maatschappij een restitutieverzekering kent, kan dit formulier alleen worden afgegeven op verzoek. 6

7 Kennismigranten en hun gezinsleden met een niet EU/EER nationaliteit die wonen in Nederland aanvraagformulier voor alle te verzekeren personen; schriftelijke verklaring van de werkgever, waaruit blijkt per welke datum het dienstverband van de werknemer is ingegaan; Burger Service Nummer (sofi-nummer); een kopie van het visum (MVV) en verblijfsaantekening algemeen (zit in paspoort). Op deze verblijfsaantekening staat de stempel kennismigrant hoofdpersoon vermeld; of - als de kennismigrant al in het bezit is van een verblijfsvergunning dient ook een kopie van de voor- en achterkant van het pasje te worden overlegd. Voor gezinsleden geldt dat altijd een kopie van de verblijfsvergunning moet worden overlegd, ook is een brief van de IND voldoende; - als we een aanvraag voor een Basisverzekering voor een kennismigrant ontvangen, hebben we een kopie van de aantekening in het paspoort nodig (MVV), omdat hieruit blijkt dat het om een kennismigrant gaat. Dit gegeven is belangrijk, omdat voor kennismigranten de uitzonderingsregel geldt dat de verzekeringsplicht ingaat per de datum waarop het loondienstverband start i.p.v. de afgiftedatum van de verblijfsvergunning. Met een aantal landen* heeft Nederland de afspraak gemaakt dat er geen MVV nodig is. Kennismigranten uit deze landen hebben dan ook geen of niet altijd een MVV in het paspoort. Deze migranten moeten via een beschikking van de IND bij ons aantonen dat zij kennismigrant zijn. Voor de kennismigrant gaat de verzekeringsplicht in per datum indiensttreding. De gezinsleden van de kennismigrant hebben recht op de Basisverzekering vanaf datum van afgifte van de verblijfsvergunning. Wanneer de gezinsleden nog niet beschikken over een verblijfsvergunning, kan indien gewenst een Basisfit Internationaal worden aangevraagd als overbrugging naar de Basisverzekering. Het is verstandig dit aan te vragen via een volledig ingevuld aanvraagformulier voor een Basisverzekering. Er dient wel te worden aangegeven op het aanvraagformulier dat voor de gezinsleden eerst een Basisfit Internationaal dient te worden opgemaakt. De gezinsleden dienen wel ingeschreven te staan bij een Nederlandse gemeente. Voor de Basisfit Internationaal geldt medische selectie. Belangrijk: Zodra de verblijfsvergunning (pasje) is afgegeven, dienen wij binnen 4 maanden na de afgiftedatum in het bezit te worden gesteld van een kopie van het pasje (voor- en achterkant). Aangezien wij al in het bezit zijn gesteld van een aanvraagformulier voor de Basisverzekering, gaat de verzekeringsplicht voor de Basisverzekering in per de datum van afgifte van de verblijfsvergunning. Indien deze binnen 4 maanden is aangeleverd. Overige migranten met een niet EU/EER nationaliteit die in Nederland wonen inschrijving Nederlandse Gemeente; bewijs van vestiging; aanvraagformulier voor alle te verzekeren personen; kopie paspoort; Burger Service Nummer (sofi-nummer); kopie verblijfsvergunning (kopie pasje voor- en achterkant). * Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw Zeeland, Vaticaanstad, VS, Zuid-Korea 7

8 De verzekeringsplicht gaat in per de afgiftedatum van de verblijfsvergunning. Wanneer men nog niet beschikt over een verblijfsvergunning, kan indien gewenst een Basisfit Internationaal worden aangevraagd als overbrugging naar de Basisverzekering. Het is verstandig dit aan te vragen via een volledig ingevuld aanvraagformulier voor een Basisverzekering. Er dient wel te worden aangegeven op het aanvraagformulier dat eerst een Basisfit Internationaal dient te worden opgemaakt. Voor de Basisfit Internationaal geldt medische selectie. Belangrijk: Zodra de verblijfsvergunning (pasje) is afgegeven, dienen wij binnen 4 maanden na afgiftedatum in het bezit te worden gesteld van een kopie van het pasje (voor- en achterkant). Aangezien wij al in het bezit zijn gesteld van een aanvraagformulier voor de Basisverzekering, gaat de verzekeringsplicht voor de Basisverzekering in per de datum van afgifte van de verblijfsvergunning. Werknemers van buiten de EU/EER landen die wonen in hun woonland, werken voor een Nederlandse werkgever en in Nederland sociaal belast worden aanvraagformulier voor de werknemer; kopie paspoort; schriftelijke verklaring van de werkgever, waaruit blijkt per welke datum het dienstverband van de werknemer is ingegaan; toekenningsbrief van het Burger Service Nummer (de reden hiervoor is dat het wij het Burger Service Nummer niet kunnen verifiëren in de Gemeentelijke Basis Administratie aangezien verzekerde niet in Nederland is ingeschreven); Gezinsleden komen niet in aanmerking voor de Basisverzekering of Basisfit Internationaal. 8

9 Bijlage 2 Stroomschema s Buitenland 1. Woonachtig in Nederland (Nederlandse nationaliteit) Sociaal belastbaar inkomen uit Nederland Pensioen en/of uitkering uit Nederland Hoofdverzekerde en eventuele gezinsleden Recht op Basisverzekering Geen inkomen uit Nederland of een ander land Inkomen uit EU/EER of verdragsland Verdiener en gezinsleden (partner en kinderen onder de 18 jaar zonder inkomen) moeten zich melden bij CZ Zorgverzekeringen via Wanneer een partner inkomen heeft uit Nederland, bestaat voor deze persoon en de kinderen de aanmeldplicht op de Basisverzekering. Bij onduidelijkheid: neem contact op met ONVZ. Inkomen uit een NIET EU/EER of verdragsland Inkomen uit Nederland én een ander land? Alle andere situaties wanneer men in Nederland woont of een andere nationaliteit heeft? De persoon met inkomen uit een niet EU/EER of verdragsland heeft geen recht op het Nederlandse Zorgstelsel. Hiervoor kan de Basisfit Internationaal worden afgesloten. Gezinsleden hebben aanmeldplicht op de Basisverzekering, op basis van het Nederlands ingezetenenschap. Neem contact op met ONVZ Neem contact op met ONVZ 2. Woonachtig in EU/EER- of Verdragsland Sociaal belastbaar inkomen uit Nederland Loondienstzelfstandige onderneming Gezinsleden met inkomen Hoofdverzekerde met inkomen Gezinsleden zonder inkomen Recht op Basisverzekering Melden bij CVZ, tel of ONVZ geeft E106 formulier af. Hiervoor dienen naam en geboortedata door gegeven te worden. Neem contact op met ONVZ Pensioen en/of uitkering uit Nederland Hoofdverzekerde met en/of eventuele gezinsleden met dit soort inkomen Melden bij CVZ, tel of CVZ geeft E121 formulier af. Gezinsleden zonder inkomen Meerdere soorten inkomen of als er sprake is van detachering Hoofdverzekerde en/of eventuele gezinsleden Melden bij CVZ, tel of CVZ geeft E121 formulier af. Neem contact op met ONVZ 3. Woonachtig in een niet EU/EER- of Verdragsland Sociaal belastbaar inkomen uit Nederland Loondienstzelfstandige onderneming Pensioen en/of uitkering uit Nederland Hoofdverzekerde met inkomen Gezinsleden met inkomen Gezinsleden zonder inkomen Hoofdverzekerde met inkomen en/of eventuele gezinsleden met dit soort inkomen Gezinsleden zonder inkomen Recht op Basisverzekering Neem contact op met ONVZ Geen recht op het Nederlandse zorgstelsel. Zij dienen zich particulier of in het woonland te verzekeren. Geen recht op het Nederlandse zorgstelsel. Zij dienen zich particulier of in het woonland te verzekeren. Meerdere soorten inkomen of als er sprake is van detachering Hoofdverzekerde en/of eventuele gezinsleden Neem contact op met ONVZ 9

10 Bijlage 3 Toelichting Situaties buitenlandse werknemers Voor het bepalen van het recht op het Nederlandse zorgstelsel wordt er naar 2 criteria gekeken: in welk land men is gevestigd in welk land is men sociaal belastingplichtig over het inkomen. Bij de bovengenoemde criteria gaat het zorgstelsel van het land waar men sociaal belast wordt vóór op het zorgstelsel waar men woonachtig is. Wanneer men inkomen ontvangt wordt er onderscheidt gemaakt tussen het soort inkomen: loondienst zelfstandige onderneming uitkering/pensioen (alleen van toepassing in EU/EER-landen of Verdragslanden) Ook wordt er onderscheidt gemaakt tussen EU/EER-landen of Verdragslanden en niet EU/EERlanden of Verdragslanden. EU/EER-landen of Verdragslanden België Groot Brittannië (inclusief Bulgarije (per ) Gibraltar) Cyprus Hongarije Denemarken Ierland Duitsland Italië Estland Letland Finland Liechtenstein Frankrijk (inclusief Guadeloupe, Frans Guyana, Luxemburg Litouwen Martinique, Réunion, St Malta Pierre en Miquelon) Nederland Griekenland Noorwegen Oostenrijk Polen Portugal Roemenië (per ) Slovenië Slowakije Spanje (inclusief Ceuta en Melilla) Tsjechië IJsland Zweden Zwitserland Verdragslanden, Inclusief ziektekosten Bosnië-Herzegovina Kroatië Federale Republiek Macedonië Joegoslavië Marokko Kaapverdische Eilanden Servie-Montenegro Tunesië Turkije Exclusief ziektekosten* Australië Canada Chili Israël Nieuw Zeeland VS Zuid-Korea * Er is alleen recht op de Basisverzekering indien men vanwege beroepsmatige redenen (detachering) in een van de genoemde landen woont. 10

11 Welke situaties doen zich voor 1. Gevestigd in Nederland, sociaal belastbaar inkomen EU/EER-land of Verdragsland 2. Gevestigd in Nederland, sociaal belastbaar inkomen uit een niet EU/EER-land of Verdragsland 3. Gevestigd in Nederland, EU nationaliteit en sociaal belastbaar inkomen uit Nederland 4. Gevestigd in Nederland, niet EU nationaliteit en sociaal belastbaar inkomen uit Nederland 5. Nederlandse student in het buitenland 6. Buitenlandse student in Nederland 7. Gevestigd in een EU/EER-land of Verdragsland, sociaal belastbaar inkomen uit Nederland 8. Gevestigd in een niet EU/EER-land of Verdragsland, sociaal belastbaar inkomen uit Nederland 9. Detachering/E101-formulier 10. Meerdere inkomens uit meerdere landen 11. Geen inkomen 12. Au pair 1. Gevestigd in Nederland, sociaal belastbaar inkomen EU/EER-land of Verdragsland: Het sociaal belastbare inkomen wordt ontvangen vanuit het buitenland, een EU/EER-land of Verdragsland. In deze situatie is er geen recht op de Basisverzekering. Men zal zich moeten melden bij CZ Zorgverzekeraar voor een Verdragspolis. Hierbij wordt geen onderscheidt gemaakt tussen het soort inkomen. Wel kunnen alle aanvullende Nederlandse verzekeringen worden aangevraagd. Gezinsleden, zonder inkomen uit het buitenland, wonend in Nederland: Blijven recht houden op de Basisverzekering en Nederlands aanvullende verzekeringen. Echter moeten zij ook eerst contact opnemen met CZ Zorgverzekeraar voor eventuele meeverzekering op Verdragspolis. Wel kunnen alle aanvullende Nederlandse verzekeringen worden aangevraagd. Aanmelding gezinsleden: Verblijfsvergunning (bij niet EU nationaliteit) Telefoonnummer CZ Zorgverzekeraar is Informatie: 2. Gevestigd in Nederland, sociaal belastbaar inkomen uit een niet EU/EER-land of Verdragsland: Het sociaal belastbare inkomen wordt ontvangen vanuit het buitenland, een niet EU/EER- of Verdragsland. In deze situatie is er geen recht op de Basisverzekering. Omdat er geen verdragen zijn met niet EU/EER-land of Verdragslanden zal er helemaal geen recht zijn op het Nederlandse zorgstelsel. De werknemer kan dan, middels medische selectie, particuliere verzekeringen aanvragen, de Basisfit Internationaal en alle aanvullende internationale verzekeringen. Hiervoor geldt de voorwaarde dat men echt ingeschreven moet staan in een Nederlandse gemeente. Aanmelding Basisfit Internationaal Aanvraagformulier Internationaal Gezinsleden, zonder inkomen uit het buitenland, ingeschreven in Nederland: Blijven recht houden op de Basisverzekering en Nederlands aanvullende verzekeringen. Wel kunnen alle aanvullende Nederlandse verzekeringen worden aangevraagd. 11

12 Aanmelding gezinsleden: Verblijfsvergunning (bij niet EU nationaliteit) Telefoonnummer CZ Zorgverzekeraar is Informatie 3. Gevestigd in Nederland, EU-nationaliteit en sociaal belastbaar inkomen uit Nederland: Men moet verplicht een Basisverzekering afsluiten. Hierbij is het mogelijk alle aanvullende Nederlandse pakketten aan te vragen. Aanmelding: Kopie paspoort (indien niet Nederlandse nationaliteit) 4. Gevestigd in Nederland, niet EU-nationaliteit en sociaal belastbaar inkomen uit Nederland: Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen migranten en kennismigranten. Migrant: Ondanks dat zij werkzaam zijn in Nederland en ingeschreven staan in Nederland, hebben zij pas recht wanneer de verblijfsvergunning is afgegeven. De datum van afgifte van het pasje is dan de ingangsdatum van de Basisverzekering. Aanmelding: Kopie pasje verblijfsvergunning Wanneer er nog geen verblijfsvergunning is afgegeven kan middels medische selectie, particuliere verzekeringen worden aangevraagd, de Basisfit Internationaal en alle aanvullende internationale verzekeringen. Hiervoor geldt de voorwaarden dat men ingeschreven moet staan in een Nederlandse gemeente. Aanmelding Basisfit Internationaal Aanvraagformulier Internationaal Bewijs inschrijving Nederlandse gemeente Kennismigrant: Kennismigranten komen naar Nederland om kennis over te brengen aan anderen. Voordat zij afreizen naar Nederland is de procedure voor de verblijfsvergunning al geregeld bij de Nederlandse ambassade. Omdat er al zeker is dat er een verblijfsvergunning zal worden afgegeven zullen zal de ingangsdatum van het dienstverband de ingangsdatum van de Basisverzekering zijn. Echter moeten zij wel aantonen kennismigrant te zijn. Wanneer de Nederlandse ambassade akkoord heeft gegeven krijgt de kennismigrant een stempel op zijn aantekening voor verblijfsvergunning. Dit zal in het paspoort worden gezet. (zie onder) Ook kunnen alle Nederlandse aanvullende pakketten worden aangevraagd. Aanmelding: Aantekening paspoort /MVV verklaring /bewijs IND of kopie pasje verblijfsvergunning Kopie bewijs indiensttreding 12

13 Voorbeeld aantekening paspoort: De gezinsleden zullen gezien worden als gewone migranten. Op hun aantekening staat de melding kennismigrantenregeling gezinslid. 5. Nederlandse student in het buitenland: Wanneer een Nederlandse student tijdelijk (in de regel maximaal 3 jaar) in het buitenland studeert, blijft deze student verzekeringsplichtig voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringswet (ZVW). De Basisverzekering en de eventuele aanvullende verzekeringen zullen dan ook worden voortgezet. Voorwaarden voor het voortzetten van de Basisverzekering zijn dat de student jonger dan 30 jaar is, uitsluitend vanwege studieredenen in het buitenland verblijft en dat het vertrek naar het buitenland aansluitend plaatsvindt op het wonen in Nederland. De verzekeringsplicht vervalt als de student in het buitenland naast de studie een (bij)baan heeft of krijgt. De student wordt dan gezien als werknemer en valt onder het sociaalzekerheidsstelsel van het woon- en werkland. Is de student ouder dan 30 jaar of bereikt de student tijdens de studie in het buitenland de 30 jarige leeftijd, dan adviseren wij u in het woon- en studieland na te gaan of de student onder het sociaalzekerheidsstelsel van het woon- en studieland valt. Wanneer dit niet het geval is, zal de student een particuliere ziektekostenverzekering, anders dan de Basisverzekering, moeten sluiten in Nederland of in het woon- en studieland. Verbleef de student voorafgaande aan de studie in het buitenland, adviseren wij u eveneens in het woon- en studieland na te gaan of de student onder het sociaalzekerheidsstelsel van het woon- en studieland valt. Valt de student niet onder dit stelsel, dan zal de student een particuliere ziektekostenverzekering, anders dan de Basisverzekering, moeten sluiten in Nederland of in het woon- en studieland. 13

14 De Basisverzekering zal gehandhaafd blijven. En ook keuze uit alle Nederlandse verzekeringen. Ongeacht of de student ingeschreven blijft staan in Nederland of zich uitschrijft. 6. Buitenlandse student in Nederland: Zie Nederlandse student in het buitenland. Voor de buitenlandse student geldt dezelfde voorwaarden, maar dan via het land waar ze vandaan komen. Er is geen recht op het Nederlandse zorgstelsel. De student zal zich moeten verzekeren conform het stelsel van het land waar ze vandaan komen. Wel kan middels medische selectie, particuliere verzekeringen aanvragen, de Basisfit Internationaal en alle aanvullende internationale verzekeringen. Hiervoor geldt de voorwaarden dat men echt ingeschreven moet staan in een Nederlandse gemeente. Aanmelding Basisfit Internationaal Aanvraagformulier Internationaal Bewijs inschrijving Nederlandse gemeente 7. Gevestigd in een EU/EER-land of Verdragsland, sociaal belastbaar inkomen uit Nederland: De werknemer is verplicht zich te verzekeren voor de Basisverzekering. Ook kan er een keuze gemaakt worden uit Nederlandse aanvullende verzekeringen tot een maximum van de Optifit. Aanmelding: Kopie toekenningsbrief sofinummer van de Belastingdienst Kopie bewijs van indiensttreding Kopie paspoort Gezinsleden zonder inkomen: De gezinsleden hebben geen recht op de Basisverzekering, maar moeten zich melden bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) voor een Woonlandpakket. Dit pakket is het basisdeel van de verzekering, maar conform het zorgstelsel van het woonland. De verzekeringsmaatschappij waar de werknemer zijn/haar Basisverzekering heeft afgesloten zal voor de gezinsleden een E106-formulier moeten afgeven. Daarom zal de namen en geboortedata van de gezinsleden doorgegeven moeten worden aan de zorgverzekeraar. Wel is het mogelijk los, middels medische selectie, aanvullende internationale verzekeringen af te sluiten, maar alleen in de landen België, Frankrijk en Duitsland. Buiten deze landen is het niet mogelijk. Veel landen binnen de EU/EER- of Verdragslanden kennen een woonlanddekking. Deze visie hebben zij ook van Nederland. Omdat de werknemer verzekerd is in Nederland, gaan zij er van uit dat er alleen dekking bestaat in Nederland, en niet in het woonland. Ook kennen zij alleen een naturaverzekering, en niet de restitutieverzekering (vrije keuze zorgverlener zowel nationaal als internationaal). De buitenlandse zorgverzekeraar kan daarom voor de werknemer ook een E106 formulier eisen. De werknemer zal dit formulier net als zijn gezinsleden moeten inleveren bij de buitenlandse zorgverzekeraar. Omdat onze maatschappij een restitutieverzekering kent, kan dit formulier alleen worden afgegeven op verzoek. 14

15 Aanvraag aanvullende internationale verzekering: Aanvraag formulier Basisfit Internationaal Telefoonnummer CVZ is Informatie 8. Gevestigd in een niet EU/EER-land of Verdragsland, sociaal belastbaar inkomen uit Nederland: De werknemer is verplicht zich te verzekeren voor de Basisverzekering. Ook kan er een keuze gemaakt worden uit Nederlandse aanvullende verzekeringen tot een maximum van de Optifit. Aanmelding: Kopie toekenningsbrief sofinummer van de Belastingdienst Kopie bewijs van indiensttreding Kopie paspoort Gezinsleden: Hebben geen recht op de het Nederlandse zorgstelsel. Zij kunnen dan, middels medische selectie, particuliere verzekeringen aanvragen, de Basisfit Internationaal en alle aanvullende internationale verzekeringen. Hiervoor geldt de voorwaarde dat er aansluitend een Nederlands verzekeringsverleden moet zijn geweest. Aanmelding Basisfit Internationaal Aanvraagformulier Internationaal 9. Detachering/E101-formulier: Detachering vanuit Nederland naar het buitenland: Ook is het mogelijk dat werknemers vanuit Nederland gedetacheerd worden naar het buitenland. Als zij inkomen ontvangen vanuit het buitenland, betekend dat vaak dat zij daar ook sociaal worden belast over het inkomen en geen recht hebben. Het E101-formulier geeft aan dat, ondanks bovengenoemde situatie, het inkomen sociaal belast wordt in Nederland, en zal de werknemer zich verplicht moeten verzekeren voor de Basisverzekering. Aanmelding: Kopie E101-formulier Kopie bewijs indiensttreding Detachering vanuit het buitenland naar Nederland: Geldt eigenlijk dezelfde regels, maar weer andersom. Omdat de werknemer in het buitenland sociaal belast wordt op het inkomen zal zijn verzekering lopen conform het stelsel van dat land. De werknemer kan dan, middels medische selectie, particuliere verzekeringen aanvragen, de Basisfit Internationaal en alle aanvullende internationale verzekeringen. Hiervoor geldt de voorwaarde dat men echt ingeschreven moet staan in een Nederlandse gemeente. 15

16 Aanmelding Basisfit Internationaal Aanvraagformulier Internationaal Bewijs inschrijving Nederlandse gemeente Gezinsleden van gedetacheerden vanuit Nederland: In de lijst van verdragslanden wordt er onderscheidt gemaakt tussen inclusief en exclusief ziektekosten. Dit is op het E101-formulier van toepassing. Wanneer het E101-formulier voor korter dan 1 jaar wordt afgegeven binnen een EU/EER-land of Verdragsland (inclusief ziektekosten) zullen de gezinsleden verplicht de Basisverzekering moeten afsluiten: Aanmelding: Kopie E101-formulier Wordt het E101-formulier afgegeven dan een jaar zullen de gezinsleden geen recht hebben op de Basisverzekering, maar moeten zich melden bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) voor een Woonlandpakket. Dit pakket is het basisdeel van de verzekering, maar conform het zorgstelsel van het woonland. De verzekeringsmaatschappij waar de werknemer zijn/haar Basisverzekering heeft afgesloten zal voor de gezinsleden een E106-formulier moeten afgeven. Daarom zal de namen en geboortedata van de gezinsleden doorgegeven moeten worden aan de zorgverzekeraar. Wel is het mogelijk los, middels medische selectie, aanvullende internationale verzekeringen af te sluiten, maar alleen in de landen België, Frankrijk en Duitsland. Buiten deze landen is het niet mogelijk. Aanvraag aanvullende internationale verzekering: Aanvraag formulier Basisfit Internationaal Telefoonnummer CVZ is Informatie Belangrijk: Wanneer er voor de Verdragslanden (exclusief ziektekosten), zijnde Australië, Canada, Chili, Israël, Nieuw Zeeland, VS en Zuid-Korea, een 101 verklaring wordt afgegeven, en de gezinsleden staan hierop, dan zijn de werknemer en zijn gezinsleden verplicht zich te melden voor de Basisverzekering, ongeacht de termijn van afgifte. 10. Meerdere inkomens uit meerdere landen: Wanneer er meerdere inkomen zijn uit verschillende landen wordt het inkomen gesplits: 1. Loondienst 2. Zelfstandige ondernemer 3. Uitkering of pensioen Loondienst gaat altijd voor de andere inkomens, daarna inkomen uit zelfstandige onderneming en als laatste uitkering of pensioen. Voorbeeld: ingeschreven in Nederland, zelfstandige onderneming in Nederland en loon uit België. Dan gaat het Belgische zorgstelsel voor. 16

17 Wanneer men in 2 landen hetzelfde inkomen ontvangt, gaat in het inkomen van het woonland altijd voor. Dat betekend dat de werknemer zich dan moet verzekeren conform het zorgstelsel van het woonland. Uitzondering: Wanneer men woonachtig is in België, hier een zelfstandige onderneming heeft en een dienstverband heeft in Nederland zal men zich zowel in België als Nederland moeten verzekeren. Nederland, omdat volgens onze wetgeving loondienst leidend is en België omdat de Belgische staat zegt dat hij in België woont en ondernemer is. Bij twee loondiensten is dit weer niet het geval. 11. Geen inkomen: Wanneer er geen inkomen is wordt er naar het tweede criterium gekeken: waar staat men ingeschreven. In het buitenland zal men zich moeten verzekeren conform het buitenlandse zorgstelsel en Nederland wordt er gekeken of men een EU-nationaliteit heeft of een niet EUnationaliteit. In Nederland met EU-nationaliteit: Men is verplicht zich te verzekeren voor de Basisverzekering per de datum van inschrijving in Nederland. Is de inschrijving voor 1 januari 2006 geweest, dient met zich verplicht per 1 januari 2006 te verzekeren. Aanmelding: Bewijs van inschrijving Nederlandse gemeente (indien men naar Nederland emigreert) Kopie paspoort (indien men niet Nederlandse nationaliteit heeft) In Nederland met een niet EU-nationaliteit: Er is alleen recht op de Basisverzekering wanneer men in het bezit is van een verblijfsvergunning. Aanmelding: Kopie verblijfsvergunning Tot de datum afgifte is het wel mogelijk, middels medische selectie, particuliere verzekeringen aan te vragen, de Basisfit Internationaal en alle aanvullende internationale verzekeringen. Hiervoor geldt de voorwaarden dat men echt ingeschreven moet staan in een Nederlandse gemeente. Aanmelding Basisfit Internationaal Aanvraagformulier Internationaal Bewijs inschrijving Nederlandse gemeente 12. Au pair: Vanuit Nederland naar het buitenland: Men blijft verzekerd voor de Basisverzekering, ongeacht uitschrijving Nederlandse gemeente. Wanneer er een sociaal belastbaar inkomen ontvangen wordt uit het buitenland zal er geen recht meer zijn op de Basisverzekering en dient men zich conform het stelsel van het dat land te verzekeren. 17

18 18

19 Wel is het wel mogelijk, middels medische selectie, particuliere verzekeringen aan te vragen, de Basisfit Internationaal en alle aanvullende internationale verzekeringen. Hiervoor geldt de voorwaarden dat men voorheen een aansluitend Nederlands verzekeringsverleden heeft gehad. Aanmelding Basisfit Internationaal Aanvraagformulier Internationaal Vanuit het buitenland naar Nederland: Er bestaat geen recht op het Nederlandse zorgstelsel. De au pair dient zich te blijven verzekeren conform het stelsel van het land waar hij/zij vandaan komt. Het is wel mogelijk, middels medische selectie, particuliere verzekeringen aan te vragen, de Basisfit Internationaal en alle aanvullende internationale verzekeringen. Hiervoor geldt de voorwaarden dat men echt ingeschreven moet staan in een Nederlandse gemeente. Aanmelding Basisfit Internationaal Aanvraagformulier Internationaal Bewijs inschrijving Nederlandse gemeente 19

20 ONVZ Zorgverzekeraar De Molen 66 Postbus GD Houten Telefoon Verzeker je kostbaarste bezit bij ONVZ

ONVZ Zorggids Buitenland

ONVZ Zorggids Buitenland ONVZ Zorggids Buitenland 1 2 Inhoudsopgave Algemeen 4 Toelichting Situaties buitenlandse werknemers 7 Soorten verzekeringen 8 Wanneer welke verzekering afsluiten? 9 1 Geen inkomen 9 2 Kennismigranten en

Nadere informatie

Uitgezonden naar het buitenland? Denk aan uw zorgverzekering!

Uitgezonden naar het buitenland? Denk aan uw zorgverzekering! Uitgezonden naar het buitenland? Denk aan uw zorgverzekering! Tips en informatie voor medewerkers van de Dienst Internationale Politie-informatie (KLPD/IPOL) over zorg en de zorgverzekering in het buitenland

Nadere informatie

Stad Holland Zorgverzekeraar werkt in het buitenland. Tijdelijk verblijf in buitenland. Aad Ouwendijk

Stad Holland Zorgverzekeraar werkt in het buitenland. Tijdelijk verblijf in buitenland. Aad Ouwendijk Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Stad Holland werkt in het buitenland 2014 Stad Holland Zorgverzekeraar werkt in het buitenland Gaat u binnenkort met vakantie naar het buitenland? Wilt u

Nadere informatie

Werkt in het buitenland 2014

Werkt in het buitenland 2014 Werkt in het buitenland 2014 DSW Zorgverzekeraar werkt in het buitenland Gaat u binnenkort met vakantie naar het buitenland? Wilt u een behandeling in het buitenland ondergaan? Of gaat u werken in het

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Dat doen we voor u. Aarzel dus niet om onze adviseurs te bellen. Wij helpen u graag verder!

Dat doen we voor u. Aarzel dus niet om onze adviseurs te bellen. Wij helpen u graag verder! Verdragspolis 2015 1 2 CZ helpt u met kiezen U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en die aansluit bij uw wensen en behoeften. Daarom geven we u in

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen. aanvullende verzekeringen Select & Go 2015. Voorwaarden en vergoedingen. aanvullende verzekeringen Select & Go

Voorwaarden en vergoedingen. aanvullende verzekeringen Select & Go 2015. Voorwaarden en vergoedingen. aanvullende verzekeringen Select & Go Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Select & Go 2015 Postbus 2868 6401 DJ Heerlen T 0900-369 77 77 www.selectengo.nl info@selectengo.nl Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2013 2 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen? Of hebt u een verblijfsvergunning en hebt u in Nederland een

Nadere informatie

Werken binnen de EU/EER

Werken binnen de EU/EER Werken binnen de EU/EER Inhoud Inleiding 2 Afspraken en regels over sociale verzekeringen in de EU/EER 2 In welk land bent u verzekerd? 6 Wat gebeurt er als u ziek wordt in een EU/EER-lidstaat? 9 Wat gebeurt

Nadere informatie

Een werknemer naar Nederland laten komen

Een werknemer naar Nederland laten komen Een werknemer naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een werknemer naar Nederland laten komen? Voor een verblijf van meer dan 90 dagen moet u voor hem een verblijfsvergunning aanvragen,

Nadere informatie

16 Wonen en/of werken in het buitenland

16 Wonen en/of werken in het buitenland 16 Wonen en/of werken in het buitenland In de volgende situaties gelden aparte regels en verdragen voor de inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014

Polisvoorwaarden 2014 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2014 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

Polisvoorwaarden in 2015

Polisvoorwaarden in 2015 Polisvoorwaarden in 2015 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Algemeen Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag van uw zorgverzekering 13 Artikel

Nadere informatie

Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2004 2006

Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2004 2006 Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 5 juli 2006 Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2004 2006 Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 2006. Bronvermelding

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te werken

Naar Nederland komen om te werken Naar Nederland komen om te werken 1. Waarom deze publicatie? Wil je werken in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 90 dagen heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat behoort

Nadere informatie

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2014. Natura VGZ

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2014. Natura VGZ IAK Zorgverzekering Verzekeringsvoorwaarden 2014 Natura VGZ Welkom bij IAK Verzekeringen In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste informatie

Nadere informatie

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid.

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. Voor de fiscale aspecten zie de PDF de mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de fiscaliteit.

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te studeren

Naar Nederland komen om te studeren Naar Nederland komen om te studeren 1. Waarom deze publicatie? Wil je studeren in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 3 maanden heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat

Nadere informatie

Zorgeloos verzekerd.

Zorgeloos verzekerd. Zorgeloos verzekerd. 2 www.zorgzaamverzekerd.nl Zorgzaam De Centrales van Overheidspersoneel (de vakbonden voor Defensiepersoneel) hebben samen Zorgzaam opgericht. Zorgzaam is een privaatrechtelijke stichting

Nadere informatie

Tandarts Uitgebreid SPD 2013. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

Tandarts Uitgebreid SPD 2013. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis Tandarts Uitgebreid SPD 2013 Polisvoorwaarden Inhoud van de polis 1 Begripsomschrijvingen 2 Prestatiewijze en dekking 3 Omvang van de dekking 4 Uitsluitingen 5 Algemeen 6 Premie 7 Premiebetaling en betalingsachterstand

Nadere informatie

D0832-201402. Aanvullende verzekeringsvoorwaarden

D0832-201402. Aanvullende verzekeringsvoorwaarden D0832-201402 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2014 Welkom bij Bewuzt Bewuzt begrijpt dat u niet teveel wilt betalen voor uw zorgverzekering. Daarom bieden we u een lage premie voor de basisverzekering

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Grensarbeiders 2 CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig heeft en aansluit bij

Nadere informatie

www.zorgzaamverzekerd.nl

www.zorgzaamverzekerd.nl Zorgeloos verzekerd 2 www.zorgzaamverzekerd.nl Zorgzaam De Centrales van Overheidspersoneel (de vakbonden voor Defensiepersoneel) hebben samen Zorgzaam opgericht. Zorgzaam is een privaatrechtelijke stichting

Nadere informatie

Werken in het buitenland

Werken in het buitenland 12 12 Werken in het buitenland Een praktische handleiding voor Belgische verzekerden die in het buitenland gaan werken & voor buitenlandse verzekerden die in België komen werken Deze brochure is een uitgave

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2015. Aevitae Tandarts Pakketten. Aevitae Tandarts Pakketten. Inhoudsopgave. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33

Polisvoorwaarden 2015. Aevitae Tandarts Pakketten. Aevitae Tandarts Pakketten. Inhoudsopgave. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Polisvoorwaarden 2015 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag. I Begripsomschrijvingen 2 II Algemene

Nadere informatie

Uw voorwaarden voor 2014. Aanvullende verzekeringen Tand Standaard (Online) Tand Extra (Online) Tand Optimaal (Online)

Uw voorwaarden voor 2014. Aanvullende verzekeringen Tand Standaard (Online) Tand Extra (Online) Tand Optimaal (Online) Uw voorwaarden voor 2014 Aanvullende verzekeringen Tand Standaard (Online) Tand Extra (Online) Tand Optimaal (Online) VERZEKERINGSVOORWAARDEN DFZ 806 01 14 AANVULLENDE VERZEKERING TAND STANDAARD (ONLINE)

Nadere informatie

Tandarts Australian Back Packers 2011. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

Tandarts Australian Back Packers 2011. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis Tandarts Australian Back Packers 2011 Polisvoorwaarden Inhoud van de polis 1 Begripsomschrijvingen 2 Prestatiewijze en dekking 3 Omvang van de dekking 4 Uitsluitingen 5 Algemeen 6 Premie 7 Premiebetaling

Nadere informatie

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com

Nadere informatie