Informatiekaart ONVZ HR-adviseur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiekaart ONVZ HR-adviseur"

Transcriptie

1 Informatiekaart ONVZ HR-adviseur 1

2 2

3 Inhoudsopgave Informatiekaart ONVZ HR-adviseur Algemeen 4 Bijlage 1 Checklist voor opmaak Basisverzekering buitenlandse werknemers 6 Bijlage 2 Stroomschema s Buitenland 9 Bijlage 3 Toelichting Situaties buitenlandse werknemers 10 3

4 Algemeen Algemeen ONVZ Zorgverzekeraar is een restitutieverzekeraar. Dat wil zeggen dat ONVZ haar verzekerden niet voorschrijft naar welke zorgverlener zij moeten gaan. Die keus ligt bij de verzekerde. Wel kan ONVZ, door haar jarenlange ervaring, verzekerden begeleiden naar de juiste zorg via de ZorgConsulent, tel: Aanmelden Schriftelijk aanmelden kan met het aanvraagformulier. Digitaal aanmelden is mogelijk via Digitaal Portaal of via MijnONVZ. Acceptatie verzekerden Vrije Keuze Extrafit en Benfit non-selectie. Overige aanvullende pakketten op basis van medische selectie per individu. Non-selecte acceptatie onder bepaalde voorwaarden mogelijk, raadpleeg uw assurantieadviseur. Beëindiging De zorgverzekeringen kennen een looptijd van 1 jaar. Dit geldt voor zowel de Basisverzekering als de aanvullende verzekeringen. Schriftelijke opzegging per contractsvervaldatum door verzekeringnemer vóór 1 januari van elk jaar; Met aanpassingen en/of wijzigingen van voorwaarden en premie: binnen 30 dagen na bekendmaking van nieuwe voorwaarden en premie; Bij vertrek naar het buitenland (indien niet ZVW-plichtig); Bij overlijden (één dag na overlijden); Per datum indiensttreding militair; Bij fraude; Bij verzwijging; Bij wanbetaling. Betalingstermijnkorting Kwartaal 1% Halfjaar 2% Jaar 4% Contracttermijn 1 jaar, met stilzwijgende verlenging van een periode van 1 jaar. Als de verzekering in de loop van het jaar ingaat is de contractvervaldatum 1 januari volgend op de ingangsdatum van de verzekering. Het contract wordt per 1 januari verlengd. Verzekering wijzigen Een bestaande verzekering kan 1 keer per kalenderjaar worden gewijzigd. ZorgConsulent Voor persoonlijke begeleiding naar kwalitatieve zorg bij Ziekenhuisopname; Wachtlijstbemiddeling; Uitgebreide informatie over behandelmethoden en ziektes; Direct contact met diëtiste of (sport)arts voor leefstijladviezen. De ONVZ ZorgConsulent is te bereiken op: Tel:

5 Overstapmogelijkheden Overstapmoment Overstappen kan: Jaarlijks, door de lopende zorgverzekering op te zeggen voor 1 januari van het komende jaar Door het jaar heen, bij overstappen naar een ander werkgeverscollectief Uittreden uit collectief Bij het beëindigen van het arbeidscontract wordt de medewerker automatisch overgezet op een individueel contract. De collectiviteitvoordelen en kortingen vervallen hierbij. De medewerker heeft vervolgens 30 dagen, na beëindiging van het arbeidscontract, om over te stappen naar een ander werkgeverscollectief. Mocht dit niet lukken dan blijft de medewerker individueel verzekerd en kan de medewerker gebruik maken van de reguliere opzegtermijnen. Overstappen naar een individueel collectief, géén werkgeverscollectief, kan per januari van het komende jaar. Buitenland Wat te doen bij vertrek naar buitenland Indien een werknemer naar het buitenland vertrekt zijn er verschillende factoren bepalend voor de maatregelen die genomen dienen te worden. Hierbij kan gedacht worden aan: Detachering; Gezin wel of niet mee; Ander inkomen en zo ja waar vandaan; Land van bestemming (EU of (niet)verdragsland); Duur verblijf; Permanent of tijdelijk karakter; Waar wordt het inkomen sociaal belast; Hebben gezinsleden inkomen; Omzetten polis naar ONVZ Basisfit Internationaal. Voor meer informatie zie bijlage buitenland. Voor een gericht advies kan het beste contact worden opgenomen met ons team Buitenland, Wat te doen bij indiensttreding van een buitenlander Indien een werknemer uit het buitenland in dienst treedt zijn er verschillende factoren bepalend voor de maatregelen die genomen dienen te worden. Hierbij kan gedacht worden aan: Ingeschreven in Nederland; Detachering; Komt gezin wel of niet mee; Ander inkomen en zo ja waar vandaan; Land van bestemming (EU of (niet)verdragsland); Duur verblijf; Permanent of tijdelijk karakter; Waar wordt het inkomen sociaal belast; Hebben gezinsleden inkomen; Omzetten polis naar ONVZ Basisfit Internationaal. Voor meer informatie zie buitenland bijlage. Voor een gericht advies kan het beste contact worden opgenomen met ons team Buitenland, Contact Contactgegevens ONVZ Zorgverzekeraar De Molen 66, Postbus GD Houten Tel:

6 Bijlage 1 Checklist voor opmaak Basisverzekering buitenlandse werknemers Werknemers en gezinsleden met een EU/EER nationaliteit die wonen in Nederland inschrijving Nederlandse Gemeente; bewijs van vestiging; aanvraagformulier voor alle te verzekeren personen; kopie paspoort; schriftelijke verklaring van de werkgever, waaruit blijkt per welke datum het dienstverband van de werknemer is ingegaan; Burger Service Nummer (sofi-nummer). Voor zowel de werknemer als de gezinsleden geldt dat de vestigingsdatum in Nederland de datum is waarop de verzekeringsplicht ontstaat. Gaat het loondienstverband in vóór de vestigingsdatum in Nederland, dan geldt voor de werknemer dat de verzekeringsplicht ingaat op de datum van ingang van het loondienstverband. Werknemers die in Nederland sociaal belast worden, maar die samen met hun gezinsleden wonen in een EU/EER of verdragsland aanvraagformulier (als gezinsleden niet werken in hun woonland moeten ook de NAW-gegevens en geboortedata van de gezinsleden op het aanvraagformulier worden ingevuld i.v.m. afgifte van het formulier E106. kopie paspoort; schriftelijke verklaring waaruit blijkt per welke datum het dienstverband van de werknemer is ingegaan; toekenningbrief van het Burger Service Nummer (de reden hiervoor is dat het wij het Burger Service Nummer niet kunnen verifiëren in de Gemeentelijke Basis Administratie aangezien verzekerde niet in een Nederlandse gemeente is ingeschreven); Voor de werknemer geldt dat de ingangsdatum van het loondienstverband, de datum is waarop de verzekeringsplicht ontstaat. Voor de gezinsleden geldt dat zij recht hebben op de zorg volgens het wettelijke verzekeringspakket van hun woonland. Wij zullen een verdragsformulier E 106 verstrekken waarmee zij zich dienen aan te melden bij de verzekeringsinstelling in het woonland. Zij krijgen de zorgverzekering (woonlandpakket) bij het College van Zorgverzekeringen (CvZ). De ingangsdatum is de datum ingang van het loondienstverband van de werknemer. Veel landen binnen de EU/EER- of Verdragslanden kennen een woonlanddekking. Deze visie hebben zij ook van Nederland. Omdat de werknemer verzekerd is in Nederland, gaan zij er van uit dat er alleen dekking bestaat in Nederland, en niet in het woonland. Ook kennen zij alleen een naturaverzekering, en niet de restitutieverzekering (vrije keuze zorgverlener zowel nationaal als internationaal). De buitenlandse zorgverzekeraar kan daarom voor de werknemer ook een E106 formulier eisen. De werknemer zal dit formulier net als zijn gezinsleden moeten inleveren bij de buitenlandse zorgverzekeraar. Omdat onze maatschappij een restitutieverzekering kent, kan dit formulier alleen worden afgegeven op verzoek. 6

7 Kennismigranten en hun gezinsleden met een niet EU/EER nationaliteit die wonen in Nederland aanvraagformulier voor alle te verzekeren personen; schriftelijke verklaring van de werkgever, waaruit blijkt per welke datum het dienstverband van de werknemer is ingegaan; Burger Service Nummer (sofi-nummer); een kopie van het visum (MVV) en verblijfsaantekening algemeen (zit in paspoort). Op deze verblijfsaantekening staat de stempel kennismigrant hoofdpersoon vermeld; of - als de kennismigrant al in het bezit is van een verblijfsvergunning dient ook een kopie van de voor- en achterkant van het pasje te worden overlegd. Voor gezinsleden geldt dat altijd een kopie van de verblijfsvergunning moet worden overlegd, ook is een brief van de IND voldoende; - als we een aanvraag voor een Basisverzekering voor een kennismigrant ontvangen, hebben we een kopie van de aantekening in het paspoort nodig (MVV), omdat hieruit blijkt dat het om een kennismigrant gaat. Dit gegeven is belangrijk, omdat voor kennismigranten de uitzonderingsregel geldt dat de verzekeringsplicht ingaat per de datum waarop het loondienstverband start i.p.v. de afgiftedatum van de verblijfsvergunning. Met een aantal landen* heeft Nederland de afspraak gemaakt dat er geen MVV nodig is. Kennismigranten uit deze landen hebben dan ook geen of niet altijd een MVV in het paspoort. Deze migranten moeten via een beschikking van de IND bij ons aantonen dat zij kennismigrant zijn. Voor de kennismigrant gaat de verzekeringsplicht in per datum indiensttreding. De gezinsleden van de kennismigrant hebben recht op de Basisverzekering vanaf datum van afgifte van de verblijfsvergunning. Wanneer de gezinsleden nog niet beschikken over een verblijfsvergunning, kan indien gewenst een Basisfit Internationaal worden aangevraagd als overbrugging naar de Basisverzekering. Het is verstandig dit aan te vragen via een volledig ingevuld aanvraagformulier voor een Basisverzekering. Er dient wel te worden aangegeven op het aanvraagformulier dat voor de gezinsleden eerst een Basisfit Internationaal dient te worden opgemaakt. De gezinsleden dienen wel ingeschreven te staan bij een Nederlandse gemeente. Voor de Basisfit Internationaal geldt medische selectie. Belangrijk: Zodra de verblijfsvergunning (pasje) is afgegeven, dienen wij binnen 4 maanden na de afgiftedatum in het bezit te worden gesteld van een kopie van het pasje (voor- en achterkant). Aangezien wij al in het bezit zijn gesteld van een aanvraagformulier voor de Basisverzekering, gaat de verzekeringsplicht voor de Basisverzekering in per de datum van afgifte van de verblijfsvergunning. Indien deze binnen 4 maanden is aangeleverd. Overige migranten met een niet EU/EER nationaliteit die in Nederland wonen inschrijving Nederlandse Gemeente; bewijs van vestiging; aanvraagformulier voor alle te verzekeren personen; kopie paspoort; Burger Service Nummer (sofi-nummer); kopie verblijfsvergunning (kopie pasje voor- en achterkant). * Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw Zeeland, Vaticaanstad, VS, Zuid-Korea 7

8 De verzekeringsplicht gaat in per de afgiftedatum van de verblijfsvergunning. Wanneer men nog niet beschikt over een verblijfsvergunning, kan indien gewenst een Basisfit Internationaal worden aangevraagd als overbrugging naar de Basisverzekering. Het is verstandig dit aan te vragen via een volledig ingevuld aanvraagformulier voor een Basisverzekering. Er dient wel te worden aangegeven op het aanvraagformulier dat eerst een Basisfit Internationaal dient te worden opgemaakt. Voor de Basisfit Internationaal geldt medische selectie. Belangrijk: Zodra de verblijfsvergunning (pasje) is afgegeven, dienen wij binnen 4 maanden na afgiftedatum in het bezit te worden gesteld van een kopie van het pasje (voor- en achterkant). Aangezien wij al in het bezit zijn gesteld van een aanvraagformulier voor de Basisverzekering, gaat de verzekeringsplicht voor de Basisverzekering in per de datum van afgifte van de verblijfsvergunning. Werknemers van buiten de EU/EER landen die wonen in hun woonland, werken voor een Nederlandse werkgever en in Nederland sociaal belast worden aanvraagformulier voor de werknemer; kopie paspoort; schriftelijke verklaring van de werkgever, waaruit blijkt per welke datum het dienstverband van de werknemer is ingegaan; toekenningsbrief van het Burger Service Nummer (de reden hiervoor is dat het wij het Burger Service Nummer niet kunnen verifiëren in de Gemeentelijke Basis Administratie aangezien verzekerde niet in Nederland is ingeschreven); Gezinsleden komen niet in aanmerking voor de Basisverzekering of Basisfit Internationaal. 8

9 Bijlage 2 Stroomschema s Buitenland 1. Woonachtig in Nederland (Nederlandse nationaliteit) Sociaal belastbaar inkomen uit Nederland Pensioen en/of uitkering uit Nederland Hoofdverzekerde en eventuele gezinsleden Recht op Basisverzekering Geen inkomen uit Nederland of een ander land Inkomen uit EU/EER of verdragsland Verdiener en gezinsleden (partner en kinderen onder de 18 jaar zonder inkomen) moeten zich melden bij CZ Zorgverzekeringen via Wanneer een partner inkomen heeft uit Nederland, bestaat voor deze persoon en de kinderen de aanmeldplicht op de Basisverzekering. Bij onduidelijkheid: neem contact op met ONVZ. Inkomen uit een NIET EU/EER of verdragsland Inkomen uit Nederland én een ander land? Alle andere situaties wanneer men in Nederland woont of een andere nationaliteit heeft? De persoon met inkomen uit een niet EU/EER of verdragsland heeft geen recht op het Nederlandse Zorgstelsel. Hiervoor kan de Basisfit Internationaal worden afgesloten. Gezinsleden hebben aanmeldplicht op de Basisverzekering, op basis van het Nederlands ingezetenenschap. Neem contact op met ONVZ Neem contact op met ONVZ 2. Woonachtig in EU/EER- of Verdragsland Sociaal belastbaar inkomen uit Nederland Loondienstzelfstandige onderneming Gezinsleden met inkomen Hoofdverzekerde met inkomen Gezinsleden zonder inkomen Recht op Basisverzekering Melden bij CVZ, tel of ONVZ geeft E106 formulier af. Hiervoor dienen naam en geboortedata door gegeven te worden. Neem contact op met ONVZ Pensioen en/of uitkering uit Nederland Hoofdverzekerde met en/of eventuele gezinsleden met dit soort inkomen Melden bij CVZ, tel of CVZ geeft E121 formulier af. Gezinsleden zonder inkomen Meerdere soorten inkomen of als er sprake is van detachering Hoofdverzekerde en/of eventuele gezinsleden Melden bij CVZ, tel of CVZ geeft E121 formulier af. Neem contact op met ONVZ 3. Woonachtig in een niet EU/EER- of Verdragsland Sociaal belastbaar inkomen uit Nederland Loondienstzelfstandige onderneming Pensioen en/of uitkering uit Nederland Hoofdverzekerde met inkomen Gezinsleden met inkomen Gezinsleden zonder inkomen Hoofdverzekerde met inkomen en/of eventuele gezinsleden met dit soort inkomen Gezinsleden zonder inkomen Recht op Basisverzekering Neem contact op met ONVZ Geen recht op het Nederlandse zorgstelsel. Zij dienen zich particulier of in het woonland te verzekeren. Geen recht op het Nederlandse zorgstelsel. Zij dienen zich particulier of in het woonland te verzekeren. Meerdere soorten inkomen of als er sprake is van detachering Hoofdverzekerde en/of eventuele gezinsleden Neem contact op met ONVZ 9

10 Bijlage 3 Toelichting Situaties buitenlandse werknemers Voor het bepalen van het recht op het Nederlandse zorgstelsel wordt er naar 2 criteria gekeken: in welk land men is gevestigd in welk land is men sociaal belastingplichtig over het inkomen. Bij de bovengenoemde criteria gaat het zorgstelsel van het land waar men sociaal belast wordt vóór op het zorgstelsel waar men woonachtig is. Wanneer men inkomen ontvangt wordt er onderscheidt gemaakt tussen het soort inkomen: loondienst zelfstandige onderneming uitkering/pensioen (alleen van toepassing in EU/EER-landen of Verdragslanden) Ook wordt er onderscheidt gemaakt tussen EU/EER-landen of Verdragslanden en niet EU/EERlanden of Verdragslanden. EU/EER-landen of Verdragslanden België Groot Brittannië (inclusief Bulgarije (per ) Gibraltar) Cyprus Hongarije Denemarken Ierland Duitsland Italië Estland Letland Finland Liechtenstein Frankrijk (inclusief Guadeloupe, Frans Guyana, Luxemburg Litouwen Martinique, Réunion, St Malta Pierre en Miquelon) Nederland Griekenland Noorwegen Oostenrijk Polen Portugal Roemenië (per ) Slovenië Slowakije Spanje (inclusief Ceuta en Melilla) Tsjechië IJsland Zweden Zwitserland Verdragslanden, Inclusief ziektekosten Bosnië-Herzegovina Kroatië Federale Republiek Macedonië Joegoslavië Marokko Kaapverdische Eilanden Servie-Montenegro Tunesië Turkije Exclusief ziektekosten* Australië Canada Chili Israël Nieuw Zeeland VS Zuid-Korea * Er is alleen recht op de Basisverzekering indien men vanwege beroepsmatige redenen (detachering) in een van de genoemde landen woont. 10

11 Welke situaties doen zich voor 1. Gevestigd in Nederland, sociaal belastbaar inkomen EU/EER-land of Verdragsland 2. Gevestigd in Nederland, sociaal belastbaar inkomen uit een niet EU/EER-land of Verdragsland 3. Gevestigd in Nederland, EU nationaliteit en sociaal belastbaar inkomen uit Nederland 4. Gevestigd in Nederland, niet EU nationaliteit en sociaal belastbaar inkomen uit Nederland 5. Nederlandse student in het buitenland 6. Buitenlandse student in Nederland 7. Gevestigd in een EU/EER-land of Verdragsland, sociaal belastbaar inkomen uit Nederland 8. Gevestigd in een niet EU/EER-land of Verdragsland, sociaal belastbaar inkomen uit Nederland 9. Detachering/E101-formulier 10. Meerdere inkomens uit meerdere landen 11. Geen inkomen 12. Au pair 1. Gevestigd in Nederland, sociaal belastbaar inkomen EU/EER-land of Verdragsland: Het sociaal belastbare inkomen wordt ontvangen vanuit het buitenland, een EU/EER-land of Verdragsland. In deze situatie is er geen recht op de Basisverzekering. Men zal zich moeten melden bij CZ Zorgverzekeraar voor een Verdragspolis. Hierbij wordt geen onderscheidt gemaakt tussen het soort inkomen. Wel kunnen alle aanvullende Nederlandse verzekeringen worden aangevraagd. Gezinsleden, zonder inkomen uit het buitenland, wonend in Nederland: Blijven recht houden op de Basisverzekering en Nederlands aanvullende verzekeringen. Echter moeten zij ook eerst contact opnemen met CZ Zorgverzekeraar voor eventuele meeverzekering op Verdragspolis. Wel kunnen alle aanvullende Nederlandse verzekeringen worden aangevraagd. Aanmelding gezinsleden: Verblijfsvergunning (bij niet EU nationaliteit) Telefoonnummer CZ Zorgverzekeraar is Informatie: 2. Gevestigd in Nederland, sociaal belastbaar inkomen uit een niet EU/EER-land of Verdragsland: Het sociaal belastbare inkomen wordt ontvangen vanuit het buitenland, een niet EU/EER- of Verdragsland. In deze situatie is er geen recht op de Basisverzekering. Omdat er geen verdragen zijn met niet EU/EER-land of Verdragslanden zal er helemaal geen recht zijn op het Nederlandse zorgstelsel. De werknemer kan dan, middels medische selectie, particuliere verzekeringen aanvragen, de Basisfit Internationaal en alle aanvullende internationale verzekeringen. Hiervoor geldt de voorwaarde dat men echt ingeschreven moet staan in een Nederlandse gemeente. Aanmelding Basisfit Internationaal Aanvraagformulier Internationaal Gezinsleden, zonder inkomen uit het buitenland, ingeschreven in Nederland: Blijven recht houden op de Basisverzekering en Nederlands aanvullende verzekeringen. Wel kunnen alle aanvullende Nederlandse verzekeringen worden aangevraagd. 11

12 Aanmelding gezinsleden: Verblijfsvergunning (bij niet EU nationaliteit) Telefoonnummer CZ Zorgverzekeraar is Informatie 3. Gevestigd in Nederland, EU-nationaliteit en sociaal belastbaar inkomen uit Nederland: Men moet verplicht een Basisverzekering afsluiten. Hierbij is het mogelijk alle aanvullende Nederlandse pakketten aan te vragen. Aanmelding: Kopie paspoort (indien niet Nederlandse nationaliteit) 4. Gevestigd in Nederland, niet EU-nationaliteit en sociaal belastbaar inkomen uit Nederland: Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen migranten en kennismigranten. Migrant: Ondanks dat zij werkzaam zijn in Nederland en ingeschreven staan in Nederland, hebben zij pas recht wanneer de verblijfsvergunning is afgegeven. De datum van afgifte van het pasje is dan de ingangsdatum van de Basisverzekering. Aanmelding: Kopie pasje verblijfsvergunning Wanneer er nog geen verblijfsvergunning is afgegeven kan middels medische selectie, particuliere verzekeringen worden aangevraagd, de Basisfit Internationaal en alle aanvullende internationale verzekeringen. Hiervoor geldt de voorwaarden dat men ingeschreven moet staan in een Nederlandse gemeente. Aanmelding Basisfit Internationaal Aanvraagformulier Internationaal Bewijs inschrijving Nederlandse gemeente Kennismigrant: Kennismigranten komen naar Nederland om kennis over te brengen aan anderen. Voordat zij afreizen naar Nederland is de procedure voor de verblijfsvergunning al geregeld bij de Nederlandse ambassade. Omdat er al zeker is dat er een verblijfsvergunning zal worden afgegeven zullen zal de ingangsdatum van het dienstverband de ingangsdatum van de Basisverzekering zijn. Echter moeten zij wel aantonen kennismigrant te zijn. Wanneer de Nederlandse ambassade akkoord heeft gegeven krijgt de kennismigrant een stempel op zijn aantekening voor verblijfsvergunning. Dit zal in het paspoort worden gezet. (zie onder) Ook kunnen alle Nederlandse aanvullende pakketten worden aangevraagd. Aanmelding: Aantekening paspoort /MVV verklaring /bewijs IND of kopie pasje verblijfsvergunning Kopie bewijs indiensttreding 12

13 Voorbeeld aantekening paspoort: De gezinsleden zullen gezien worden als gewone migranten. Op hun aantekening staat de melding kennismigrantenregeling gezinslid. 5. Nederlandse student in het buitenland: Wanneer een Nederlandse student tijdelijk (in de regel maximaal 3 jaar) in het buitenland studeert, blijft deze student verzekeringsplichtig voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringswet (ZVW). De Basisverzekering en de eventuele aanvullende verzekeringen zullen dan ook worden voortgezet. Voorwaarden voor het voortzetten van de Basisverzekering zijn dat de student jonger dan 30 jaar is, uitsluitend vanwege studieredenen in het buitenland verblijft en dat het vertrek naar het buitenland aansluitend plaatsvindt op het wonen in Nederland. De verzekeringsplicht vervalt als de student in het buitenland naast de studie een (bij)baan heeft of krijgt. De student wordt dan gezien als werknemer en valt onder het sociaalzekerheidsstelsel van het woon- en werkland. Is de student ouder dan 30 jaar of bereikt de student tijdens de studie in het buitenland de 30 jarige leeftijd, dan adviseren wij u in het woon- en studieland na te gaan of de student onder het sociaalzekerheidsstelsel van het woon- en studieland valt. Wanneer dit niet het geval is, zal de student een particuliere ziektekostenverzekering, anders dan de Basisverzekering, moeten sluiten in Nederland of in het woon- en studieland. Verbleef de student voorafgaande aan de studie in het buitenland, adviseren wij u eveneens in het woon- en studieland na te gaan of de student onder het sociaalzekerheidsstelsel van het woon- en studieland valt. Valt de student niet onder dit stelsel, dan zal de student een particuliere ziektekostenverzekering, anders dan de Basisverzekering, moeten sluiten in Nederland of in het woon- en studieland. 13

14 De Basisverzekering zal gehandhaafd blijven. En ook keuze uit alle Nederlandse verzekeringen. Ongeacht of de student ingeschreven blijft staan in Nederland of zich uitschrijft. 6. Buitenlandse student in Nederland: Zie Nederlandse student in het buitenland. Voor de buitenlandse student geldt dezelfde voorwaarden, maar dan via het land waar ze vandaan komen. Er is geen recht op het Nederlandse zorgstelsel. De student zal zich moeten verzekeren conform het stelsel van het land waar ze vandaan komen. Wel kan middels medische selectie, particuliere verzekeringen aanvragen, de Basisfit Internationaal en alle aanvullende internationale verzekeringen. Hiervoor geldt de voorwaarden dat men echt ingeschreven moet staan in een Nederlandse gemeente. Aanmelding Basisfit Internationaal Aanvraagformulier Internationaal Bewijs inschrijving Nederlandse gemeente 7. Gevestigd in een EU/EER-land of Verdragsland, sociaal belastbaar inkomen uit Nederland: De werknemer is verplicht zich te verzekeren voor de Basisverzekering. Ook kan er een keuze gemaakt worden uit Nederlandse aanvullende verzekeringen tot een maximum van de Optifit. Aanmelding: Kopie toekenningsbrief sofinummer van de Belastingdienst Kopie bewijs van indiensttreding Kopie paspoort Gezinsleden zonder inkomen: De gezinsleden hebben geen recht op de Basisverzekering, maar moeten zich melden bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) voor een Woonlandpakket. Dit pakket is het basisdeel van de verzekering, maar conform het zorgstelsel van het woonland. De verzekeringsmaatschappij waar de werknemer zijn/haar Basisverzekering heeft afgesloten zal voor de gezinsleden een E106-formulier moeten afgeven. Daarom zal de namen en geboortedata van de gezinsleden doorgegeven moeten worden aan de zorgverzekeraar. Wel is het mogelijk los, middels medische selectie, aanvullende internationale verzekeringen af te sluiten, maar alleen in de landen België, Frankrijk en Duitsland. Buiten deze landen is het niet mogelijk. Veel landen binnen de EU/EER- of Verdragslanden kennen een woonlanddekking. Deze visie hebben zij ook van Nederland. Omdat de werknemer verzekerd is in Nederland, gaan zij er van uit dat er alleen dekking bestaat in Nederland, en niet in het woonland. Ook kennen zij alleen een naturaverzekering, en niet de restitutieverzekering (vrije keuze zorgverlener zowel nationaal als internationaal). De buitenlandse zorgverzekeraar kan daarom voor de werknemer ook een E106 formulier eisen. De werknemer zal dit formulier net als zijn gezinsleden moeten inleveren bij de buitenlandse zorgverzekeraar. Omdat onze maatschappij een restitutieverzekering kent, kan dit formulier alleen worden afgegeven op verzoek. 14

15 Aanvraag aanvullende internationale verzekering: Aanvraag formulier Basisfit Internationaal Telefoonnummer CVZ is Informatie 8. Gevestigd in een niet EU/EER-land of Verdragsland, sociaal belastbaar inkomen uit Nederland: De werknemer is verplicht zich te verzekeren voor de Basisverzekering. Ook kan er een keuze gemaakt worden uit Nederlandse aanvullende verzekeringen tot een maximum van de Optifit. Aanmelding: Kopie toekenningsbrief sofinummer van de Belastingdienst Kopie bewijs van indiensttreding Kopie paspoort Gezinsleden: Hebben geen recht op de het Nederlandse zorgstelsel. Zij kunnen dan, middels medische selectie, particuliere verzekeringen aanvragen, de Basisfit Internationaal en alle aanvullende internationale verzekeringen. Hiervoor geldt de voorwaarde dat er aansluitend een Nederlands verzekeringsverleden moet zijn geweest. Aanmelding Basisfit Internationaal Aanvraagformulier Internationaal 9. Detachering/E101-formulier: Detachering vanuit Nederland naar het buitenland: Ook is het mogelijk dat werknemers vanuit Nederland gedetacheerd worden naar het buitenland. Als zij inkomen ontvangen vanuit het buitenland, betekend dat vaak dat zij daar ook sociaal worden belast over het inkomen en geen recht hebben. Het E101-formulier geeft aan dat, ondanks bovengenoemde situatie, het inkomen sociaal belast wordt in Nederland, en zal de werknemer zich verplicht moeten verzekeren voor de Basisverzekering. Aanmelding: Kopie E101-formulier Kopie bewijs indiensttreding Detachering vanuit het buitenland naar Nederland: Geldt eigenlijk dezelfde regels, maar weer andersom. Omdat de werknemer in het buitenland sociaal belast wordt op het inkomen zal zijn verzekering lopen conform het stelsel van dat land. De werknemer kan dan, middels medische selectie, particuliere verzekeringen aanvragen, de Basisfit Internationaal en alle aanvullende internationale verzekeringen. Hiervoor geldt de voorwaarde dat men echt ingeschreven moet staan in een Nederlandse gemeente. 15

16 Aanmelding Basisfit Internationaal Aanvraagformulier Internationaal Bewijs inschrijving Nederlandse gemeente Gezinsleden van gedetacheerden vanuit Nederland: In de lijst van verdragslanden wordt er onderscheidt gemaakt tussen inclusief en exclusief ziektekosten. Dit is op het E101-formulier van toepassing. Wanneer het E101-formulier voor korter dan 1 jaar wordt afgegeven binnen een EU/EER-land of Verdragsland (inclusief ziektekosten) zullen de gezinsleden verplicht de Basisverzekering moeten afsluiten: Aanmelding: Kopie E101-formulier Wordt het E101-formulier afgegeven dan een jaar zullen de gezinsleden geen recht hebben op de Basisverzekering, maar moeten zich melden bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) voor een Woonlandpakket. Dit pakket is het basisdeel van de verzekering, maar conform het zorgstelsel van het woonland. De verzekeringsmaatschappij waar de werknemer zijn/haar Basisverzekering heeft afgesloten zal voor de gezinsleden een E106-formulier moeten afgeven. Daarom zal de namen en geboortedata van de gezinsleden doorgegeven moeten worden aan de zorgverzekeraar. Wel is het mogelijk los, middels medische selectie, aanvullende internationale verzekeringen af te sluiten, maar alleen in de landen België, Frankrijk en Duitsland. Buiten deze landen is het niet mogelijk. Aanvraag aanvullende internationale verzekering: Aanvraag formulier Basisfit Internationaal Telefoonnummer CVZ is Informatie Belangrijk: Wanneer er voor de Verdragslanden (exclusief ziektekosten), zijnde Australië, Canada, Chili, Israël, Nieuw Zeeland, VS en Zuid-Korea, een 101 verklaring wordt afgegeven, en de gezinsleden staan hierop, dan zijn de werknemer en zijn gezinsleden verplicht zich te melden voor de Basisverzekering, ongeacht de termijn van afgifte. 10. Meerdere inkomens uit meerdere landen: Wanneer er meerdere inkomen zijn uit verschillende landen wordt het inkomen gesplits: 1. Loondienst 2. Zelfstandige ondernemer 3. Uitkering of pensioen Loondienst gaat altijd voor de andere inkomens, daarna inkomen uit zelfstandige onderneming en als laatste uitkering of pensioen. Voorbeeld: ingeschreven in Nederland, zelfstandige onderneming in Nederland en loon uit België. Dan gaat het Belgische zorgstelsel voor. 16

17 Wanneer men in 2 landen hetzelfde inkomen ontvangt, gaat in het inkomen van het woonland altijd voor. Dat betekend dat de werknemer zich dan moet verzekeren conform het zorgstelsel van het woonland. Uitzondering: Wanneer men woonachtig is in België, hier een zelfstandige onderneming heeft en een dienstverband heeft in Nederland zal men zich zowel in België als Nederland moeten verzekeren. Nederland, omdat volgens onze wetgeving loondienst leidend is en België omdat de Belgische staat zegt dat hij in België woont en ondernemer is. Bij twee loondiensten is dit weer niet het geval. 11. Geen inkomen: Wanneer er geen inkomen is wordt er naar het tweede criterium gekeken: waar staat men ingeschreven. In het buitenland zal men zich moeten verzekeren conform het buitenlandse zorgstelsel en Nederland wordt er gekeken of men een EU-nationaliteit heeft of een niet EUnationaliteit. In Nederland met EU-nationaliteit: Men is verplicht zich te verzekeren voor de Basisverzekering per de datum van inschrijving in Nederland. Is de inschrijving voor 1 januari 2006 geweest, dient met zich verplicht per 1 januari 2006 te verzekeren. Aanmelding: Bewijs van inschrijving Nederlandse gemeente (indien men naar Nederland emigreert) Kopie paspoort (indien men niet Nederlandse nationaliteit heeft) In Nederland met een niet EU-nationaliteit: Er is alleen recht op de Basisverzekering wanneer men in het bezit is van een verblijfsvergunning. Aanmelding: Kopie verblijfsvergunning Tot de datum afgifte is het wel mogelijk, middels medische selectie, particuliere verzekeringen aan te vragen, de Basisfit Internationaal en alle aanvullende internationale verzekeringen. Hiervoor geldt de voorwaarden dat men echt ingeschreven moet staan in een Nederlandse gemeente. Aanmelding Basisfit Internationaal Aanvraagformulier Internationaal Bewijs inschrijving Nederlandse gemeente 12. Au pair: Vanuit Nederland naar het buitenland: Men blijft verzekerd voor de Basisverzekering, ongeacht uitschrijving Nederlandse gemeente. Wanneer er een sociaal belastbaar inkomen ontvangen wordt uit het buitenland zal er geen recht meer zijn op de Basisverzekering en dient men zich conform het stelsel van het dat land te verzekeren. 17

18 18

19 Wel is het wel mogelijk, middels medische selectie, particuliere verzekeringen aan te vragen, de Basisfit Internationaal en alle aanvullende internationale verzekeringen. Hiervoor geldt de voorwaarden dat men voorheen een aansluitend Nederlands verzekeringsverleden heeft gehad. Aanmelding Basisfit Internationaal Aanvraagformulier Internationaal Vanuit het buitenland naar Nederland: Er bestaat geen recht op het Nederlandse zorgstelsel. De au pair dient zich te blijven verzekeren conform het stelsel van het land waar hij/zij vandaan komt. Het is wel mogelijk, middels medische selectie, particuliere verzekeringen aan te vragen, de Basisfit Internationaal en alle aanvullende internationale verzekeringen. Hiervoor geldt de voorwaarden dat men echt ingeschreven moet staan in een Nederlandse gemeente. Aanmelding Basisfit Internationaal Aanvraagformulier Internationaal Bewijs inschrijving Nederlandse gemeente 19

20 ONVZ Zorgverzekeraar De Molen 66 Postbus GD Houten Telefoon Verzeker je kostbaarste bezit bij ONVZ

ONVZ Zorggids Buitenland

ONVZ Zorggids Buitenland ONVZ Zorggids Buitenland 1 2 Inhoudsopgave Algemeen 4 Toelichting Situaties buitenlandse werknemers 7 Soorten verzekeringen 8 Wanneer welke verzekering afsluiten? 9 1 Geen inkomen 9 2 Kennismigranten en

Nadere informatie

ONVZ Zorggids Buitenland

ONVZ Zorggids Buitenland ONVZ Zorggids Buitenland 1 2 Inhoudsopgave Algemeen 4 Toelichting Situaties buitenlandse werknemers 7 Soorten verzekeringen 8 Wanneer welke verzekering afsluiten? 9 1 Geen inkomen 9 2 Kennismigranten en

Nadere informatie

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering?

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 2 Inhoudsopgave 1. Nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee Aanvraag Verzekeringen verklaring (E) 101 Korte inleidende tekst, deze mag maximaal 4 regels in beslag nemen. De subtitel die Met dit formulier vraagt u een verklaring aan waarmee uw werknemers kunnen

Nadere informatie

Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering

Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering Informatie voor mensen met een uitkering of pensioen Wanneer u een uitkering of pensioen hebt en naar het buitenland verhuist, heeft dat gevolgen voor

Nadere informatie

Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam

Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Telefax (070) 340 78 34 Publieksvoorlichting:

Nadere informatie

Dat doen we voor u. Aarzel dus niet om onze adviseurs te bellen. Wij helpen u graag verder!

Dat doen we voor u. Aarzel dus niet om onze adviseurs te bellen. Wij helpen u graag verder! Verdragspolis 2015 1 2 CZ helpt u met kiezen U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en die aansluit bij uw wensen en behoeften. Daarom geven we u in

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd

TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd WWW.SVB.NL TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd 9030NO/0106 Inhoudsopgave TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND, 2 TOCH IN NEDERLAND VERZEKERD De verklaring (E)101: praktisch hulpmiddel

Nadere informatie

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming Aanvraag Internationale detachering Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving (E)101/A1 voor zelfstandigen en directeuren grootaandeelhouder (DGA) Met dit formulier vraagt u een verklaring

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Velden met een zijn verplicht. I. Gezinsuitkeringen CONTEXT: Gezinsuitkeringen worden over het algemeen uit de belastingen gefinancierd

Nadere informatie

Zorgeloos verzekerd.

Zorgeloos verzekerd. Zorgeloos verzekerd. 2 www.zorgzaamverzekerd.nl Zorgzaam De Centrales van Overheidspersoneel (de vakbonden voor Defensiepersoneel) hebben samen Zorgzaam opgericht. Zorgzaam is een privaatrechtelijke stichting

Nadere informatie

www.zorgzaamverzekerd.nl

www.zorgzaamverzekerd.nl Zorgeloos verzekerd 2 www.zorgzaamverzekerd.nl Zorgzaam De Centrales van Overheidspersoneel (de vakbonden voor Defensiepersoneel) hebben samen Zorgzaam opgericht. Zorgzaam is een privaatrechtelijke stichting

Nadere informatie

Premiesupplement 2006

Premiesupplement 2006 Premiesupplement 2006 Het ONVZ Zorgplan Het ONVZ Zorgplan is modulair opgebouwd en bestaat uit de ONVZ Basisverzekering en 5 aanvullende modules die naar keuze per persoon kunnen worden afgesloten. Premie

Nadere informatie

Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA)

Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA) Internationale detachering Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA) Met dit formulier vraagt u een verklaring

Nadere informatie

AOW voor mensen buiten Nederland

AOW voor mensen buiten Nederland Algemene Ouderdomswet AOW voor mensen buiten Nederland Inhoud Wat is de AOW 2 Voor wie is de AOW 2 Wanneer krijgt u AOW 3 Wonen in het ene en werken in het andere land 4 Hoeveel is de AOW 4 Andere pensioenen

Nadere informatie

Stad Holland Zorgverzekeraar werkt in het buitenland. Tijdelijk verblijf in buitenland. Aad Ouwendijk

Stad Holland Zorgverzekeraar werkt in het buitenland. Tijdelijk verblijf in buitenland. Aad Ouwendijk Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Stad Holland werkt in het buitenland 2014 Stad Holland Zorgverzekeraar werkt in het buitenland Gaat u binnenkort met vakantie naar het buitenland? Wilt u

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2013

Berekening zorgtoeslag 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2013 ib 998 - ib*7pl Berekening zorgtoeslag 2013 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Dit formulier Dit formulier is voor studenten met recht op studiefinanciering die alleen, of samen met een partner, een kind verzorgen en een toeslag

Nadere informatie

Werkt in het buitenland 2014

Werkt in het buitenland 2014 Werkt in het buitenland 2014 DSW Zorgverzekeraar werkt in het buitenland Gaat u binnenkort met vakantie naar het buitenland? Wilt u een behandeling in het buitenland ondergaan? Of gaat u werken in het

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Grensarbeiders 2014

CZ Zorgverzekeringen Grensarbeiders 2014 CZ Zorgverzekeringen Grensarbeiders 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling RSZ Directie Internationale betrekkingen Onderwerp Sociale zekerheid en werken in het buitenland. Wat moet ik doen? Datum Augustus 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2015 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de

Nadere informatie

SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN?

SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN? Rijksdienst voor Sociale Zekerheid SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN? 1. Uitzending naar landen van de Europese Unie (EU) Sinds 1 mei 2010 bepaalt de EG- Verordening 883/2004

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2014 Berekening zorgtoeslag 2014 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af

Nadere informatie

Binnen EU bellen, sms en en surfen aan nationaal tarief

Binnen EU bellen, sms en en surfen aan nationaal tarief Binnen EU bellen, sms en en surfen aan nationaal tarief Naar aanleiding van een Europese maatregel, worden ook bij Orange vanaf 11 juni 2017 de kosten voor mobiele roaming in de EU afgeschaft. Dit betekent

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2014-01 Grensoverschrijdende tewerkstelling Inhoudstafel Beginselen...5 Geen

Nadere informatie

EURO-TRUST Insurance en ONVZ omarmen Chinese gemeenschap EURO-TRUST Insurance 和 ONVZ 医 疗 保 险 公 司 张 开 双 臂 热 诚 地 欢 迎 华 人 社 群

EURO-TRUST Insurance en ONVZ omarmen Chinese gemeenschap EURO-TRUST Insurance 和 ONVZ 医 疗 保 险 公 司 张 开 双 臂 热 诚 地 欢 迎 华 人 社 群 EURO-TRUST Insurance en ONVZ omarmen Chinese gemeenschap EURO-TRUST Insurance 和 ONVZ 医 疗 保 险 公 司 张 开 双 臂 热 诚 地 欢 迎 华 人 社 群 Aanvraagformulier 2012 - ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 申 请 表 格 2012 - ONVZ 自 由 选 择

Nadere informatie

AOW voor mensen buiten Nederland

AOW voor mensen buiten Nederland Algemene Ouderdomswet AOW voor mensen buiten Nederland Inhoud Wat is de AOW 2 Voor wie is de AOW 2 Wanneer krijgt u AOW 4 Wonen in het ene en werken in het andere land 4 Een toeslag voor uw partner 5 Inkomsten

Nadere informatie

Verzekering en zorg buitenland

Verzekering en zorg buitenland Verzekering en zorg buitenland Begrippenlijst Acceptatieplicht De zorgverzekeraar is verplicht u te accepteren voor de zorgverzekering. Hij mag u niet weigeren vanwege uw leeftijd, gezondheidstoestand

Nadere informatie

CZ Verdragspolis 2013

CZ Verdragspolis 2013 CZ Verdragspolis 2013 1 Kies de zorgverzekering die bij u past Een zorgverzekering bestaat uit de CZ Verdragspolis met daarbij meestal een aanvullende verzekering en/of tandartsverzekering. Maar hoe weet

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2009

Berekening zorgtoeslag 2009 Berekening zorgtoeslag 2009 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de normpremie het gezamenlijke toetsingsinkomen

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Grensarbeiders 2 CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig heeft en aansluit bij

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Grensarbeiders 2013

CZ Zorgverzekeringen Grensarbeiders 2013 CZ Zorgverzekeringen Grensarbeiders 2013 1 Kies de zorgverzekering die bij u past Werkt u in Nederland en woont u in een land van de EU, EER, Zwitserland of verdragsland? Dan moet u in Nederland een zorgverzekering

Nadere informatie

Toetsingsformulier verzekeringsplicht (Zvw)

Toetsingsformulier verzekeringsplicht (Zvw) Toetsingsformulier verzekeringsplicht (Zvw) Je dient dit formulier in te vullen als je (tijdelijk) in het buitenland verblijft en/ of werkt en een zorgverzekering bij ik! verzekeringen hebt afgesloten

Nadere informatie

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01 RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2012-01 Grensoverschrijdende tewerkstelling Inhoudstafel Beginselen...5 Geen

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Procedure identificatieplicht

Procedure identificatieplicht Procedure identificatieplicht In dit document wordt stap voor stap uitgelegd wat er van u wordt verwacht in het geval van het vaststellen van de identiteit van de medewerker. 1. Vraag de medewerker een

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34233 28 november 2014 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 november 2014, kenmerk 680920-128478-Z,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bijlage 4 van de Regeling zorgverzekering komt te luiden als volgt:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bijlage 4 van de Regeling zorgverzekering komt te luiden als volgt: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25177 30 november 2012 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 29 november 2012, kenmerk Z-3139020,

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Cijfers 8 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding

Nadere informatie

CZ helpt u met kiezen

CZ helpt u met kiezen Verdragspolis 2017 1 CZ helpt u met kiezen U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en die aansluit bij uw wensen en behoeften. Daarom geven we u in

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

Werkt in het buitenland

Werkt in het buitenland Werkt in het buitenland DSW Zorgverzekeraar werkt in het buitenland Gaat u binnenkort met vakantie naar het buitenland? Wilt u een behandeling in het buitenland ondergaan? Of gaat u werken in het buitenland?

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2015-2016

Procedure Erasmus+ 2015-2016 Procedure Erasmus+ 2015-2016 ons kenmerk Erasmus+ beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum september 2015 telefoon + 3 1 88 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2015-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Omtzigt (CDA) over verzekerbaarheid (2060717910).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Omtzigt (CDA) over verzekerbaarheid (2060717910). Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 008 500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DZ-K-U-778438 5 juli

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nederlandse. Website: I d e n t i t e i t s k a a r t. volg ons via:

Nederlandse. Website:  I d e n t i t e i t s k a a r t. volg ons via: Paspoort Nederlandse I d e n t i t e i t s k a a r t Website: www.bunschoten.nl volg ons via: Spoedprocedure Als u met spoed een reisdocument nodig heeft, zijn hier extra kosten aan verbonden. Aanvragen

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Cijfers 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding?

Nadere informatie

Werkt in het buitenland

Werkt in het buitenland Werkt in het buitenland intwente Zorgverzekeraar werkt in het buitenland Gaat u binnenkort met vakantie naar het buitenland? Wilt u een behandeling in het buitenland ondergaan? Of gaat u werken in het

Nadere informatie

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart.

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart. Reisdocumenten Wilt u een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanvragen, uw kinderen laten bijschrijven in uw paspoort, of bent u uw reisdocument kwijtgeraakt? In deze folder leest u alles over

Nadere informatie

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF Vanaf 1 september 2011 Moeten cursisten die voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (18 jaar) bij inschrijving het bewijs leveren te beschikken over de Belgische nationaliteit

Nadere informatie

Bij welke verzekeraar waren de te verzekeren personen verzekerd? Datum einde vorige verzekering? Reden beëindiging?

Bij welke verzekeraar waren de te verzekeren personen verzekerd? Datum einde vorige verzekering? Reden beëindiging? Verzekeringsadviseur Naam Nummer 1. Verzekeringnemer (zie toelichting) Voorletters en achternaam Man Vrouw Straatnaam en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoon overdag Telefoon avond E-mail adres Ik

Nadere informatie

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Deze wet is de basis van een geheel nieuw Nederlands verzekeringstelsel voor ziektekosten.

Nadere informatie

Naam en relatienummer verzekeringsadviseur: E-mail: Tel.mobiel:

Naam en relatienummer verzekeringsadviseur: E-mail: Tel.mobiel: Naam en relatienummer verzekeringsadviseur: 1. Gegevens verzekeringnemer Naam: Adres: Postcode/Woonplaats: Beroep : Tel.werk : Tel.privé: E-mail: Tel.mobiel: 2. Gegevens over de betalingen Incasso door:

Nadere informatie

CZ Verdragspolis 2014

CZ Verdragspolis 2014 CZ Verdragspolis 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u niet te veel betaalt.

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Mobiliteitsservice. Gratis SEAT-pechhulp 0800-0242500

Mobiliteitsservice. Gratis SEAT-pechhulp 0800-0242500 Mobiliteitsservice Gratis SEAT-pechhulp SEAT SERVICE 0800-0242500 SEAT houdt je mobiel Bij een nieuwe SEAT krijg je gratis Mobiliteitsservice. Die helpt je bij pech snel weer op weg, 24 uur per dag en

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020

onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020 Procedure Erasmus+ 2014-2020 ons kenmerk Erasmus+ Beurzenprogramma telefoon (088) 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020 contactpersoon Klaartje Gosens e-mail internationaloffice@avans.nl van

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

OneXS mobiel. Gesprekstarieven Nederland (afgerekend per seconde) OneXS sms-module (1.000 sms-berichten vanuit Nederland naar Nederlandse nummers)

OneXS mobiel. Gesprekstarieven Nederland (afgerekend per seconde) OneXS sms-module (1.000 sms-berichten vanuit Nederland naar Nederlandse nummers) OneXS mobiel Als ondernemer in Nederland kunt u kiezen uit vele mobiele providers en nog veel meer soorten abonnementen. De mobiele abonnementen van de grote Nederlandse providers blinken in één opzicht

Nadere informatie

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n)

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n) Cijfers 22 Bijlage Cijfers 22 Aantal zaken Aantal afgeronde zaken Inkomende zaken: 49 24 Aantal betrokken kinderen: 65 33 Verzoeken teruggeleiding 2 47 22 meename door vader 3 meename door moeder 35 9

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2011

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2011 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per kwartaal Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 15,30 extra Rabo GoldCard 6,85 extra Rabo WereldPas 1,95 Rabo TotaalPakket met RaboCard en Rabo

Nadere informatie

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier?

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier? Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen

Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen 1. Vodafone BloX Postpaid zijn een voorraad (bundel) van specifieke diensten of een recht op gereduceerde tarieven die afgesloten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33704 29 november 2013 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2013, kenmerk 169401-113162-Z,

Nadere informatie

TOEPASSELIJKE SOCIALE ZEKERHEIDSWETGEVING

TOEPASSELIJKE SOCIALE ZEKERHEIDSWETGEVING TOEPASSELIJKE SOCIALE ZEKERHEIDSWETGEVING SVB, november 2011 Het doel van dit document Dit document is een handreiking van SVB aan academische werkgevers om hen te helpen bepalen welke sociale zekerheidswetgeving

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever

Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever Toelichting U heeft als verzekerde van VGZ recht op verzekerde prestaties, als u zich daadwerkelijk bij VGZ

Nadere informatie

Lindelaufer Gewande 31

Lindelaufer Gewande 31 Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 23 mei 2017 (OR. en) 9601/17 ADD 4 JAI 537 ASIM 57 CO EUR-PREP 27 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 17 mei 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country Zuivelproductie per land 2015 Melkaanvoer en productie EU-28 2015 Milk deliveries and production EU-28 index: 2014=100 EU-28 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index Melkaanvoer

Nadere informatie

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra.

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra. Aanvraag verzekerbaarheid in het buitenland Procedure voor de OCMW s HZIV Dienst Internationale Relaties (iri.enquete@hziv.be) www.hziv.be Inleiding De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch TARIEVEN LIMIETEN VERWERKINGSTIJDEN SEPA LANDEN OVERZICHT V e r s i o n 2 0 1 5 1 Inhoudsopgave 1.ICBC Pakketten... 3 2.Betaaldiensten... 3 3.Contante transacties aan

Nadere informatie

Bestaande klant. H an dt e k en in g. Nieuwe klant

Bestaande klant. H an dt e k en in g. Nieuwe klant Ik/Wij (vermeld naam) met klantnummer ga/gaan akkoord met de overdracht van mijn contract bij Vodafone onder mobiel nummer(s) Bestaande klant Datum H an dt e k en in g Nieuwe klant Datum H an dt e k en

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Roeselare Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Deze handleiding is bedoeld voor meerdere doelgroepen. Bepaal daarom hieronder welke situatie op u van toepassing is. Vervolgens

Nadere informatie

Aanvraagformulier VGZ

Aanvraagformulier VGZ 1. Gegevens tussenpersoon TP-nummer Naam kantoor Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletters Woonadres Huisnummer Postcode Woonplaats Burgerservicenummer

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij de Tweede Kamerverkiezing van 15

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK Arrondissement Diksmuide HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bijlage 4 van de Regeling zorgverzekering komt te luiden als volgt:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bijlage 4 van de Regeling zorgverzekering komt te luiden als volgt: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 40860 19 november 2015 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 november 2015, kenmerk 862829-143414-Z,

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Data Only Tarieven en voorwaarden

Data Only Tarieven en voorwaarden Data Only en voorwaarden D at u m 2 5 j un i 2 01 5 V ers i e 1. 2 Inhoudsopgave 1 Basisabonnement... 3 1.1 Abonnementskosten... 3 1.2 Snelheid upgrade... 3 1.3 Boven bundel tarieven... 3 1.4 SMS tarieven...

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Ieper Opsplitsing in

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden ABU / 06A Lees eerst deze pagina voordat u begint met invullen. Wie kan dit formulier gebruiken en waarvoor? Dit

Nadere informatie

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis Tarievenkaart Starttarieven Doel Incl. btw Mobiel Nederland 0,10 0,10 Internationaal 0,10 0,10 Tarieven bellen binnen Nederland tarieven in euro/ minuut (doorberekend per hele minuut) Bestemming Incl.

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

DETACHERING DEFINITIE = TIJDELIJKE TEWERKSTELLING IN EEN ANDER LAND MAAR ONDERWORPEN BLIJVEN AAN DE SOCIALE ZEKERHEID VAN UW NORMAAL WERKLAND

DETACHERING DEFINITIE = TIJDELIJKE TEWERKSTELLING IN EEN ANDER LAND MAAR ONDERWORPEN BLIJVEN AAN DE SOCIALE ZEKERHEID VAN UW NORMAAL WERKLAND DETACHERING DEFINITIE = TIJDELIJKE TEWERKSTELLING IN EEN ANDER LAND MAAR ONDERWORPEN BLIJVEN AAN DE SOCIALE ZEKERHEID VAN UW NORMAAL WERKLAND WETTELIJKE BASIS Europese Verordening 883/2004 die in voege

Nadere informatie

Verzekeringsadviseur - Brandax Geld en Verzekeren - TP 31731. Voorletters en achternaam O Man O Vrouw. Straatnaam en huisnummer. Postcode woonplaats

Verzekeringsadviseur - Brandax Geld en Verzekeren - TP 31731. Voorletters en achternaam O Man O Vrouw. Straatnaam en huisnummer. Postcode woonplaats 1. Verzekeringnemer (zie toelichting) Voorletters en achternaam O Man O Vrouw Straatnaam en huisnummer Postcode woonplaats Telefoon overdag Telefoon avond E-mail adres Ik geef ONVZ toestemming om mijn

Nadere informatie

Voorlopige identiteitskaart Kids ID eid

Voorlopige identiteitskaart Kids ID eid Reizen met Belgische sdocumenten Mogelijk gebruik van Belgische sdocumenten voor reizen naar een 50 tal landen. aanvaarding van Belgische sdocumenten voor reizen Vooraf: De informatie betreft enkel Identiteitsdocumenten

Nadere informatie

overal en altijd... 2

overal en altijd... 2 Gerust op reis 2 overal en altijd... Overal en altijd... Wat er ook gebeurt, Inter Partner Assistance staat u bij met raad en daad, waar u ook bent, de klok rond, het jaar rond. Thuis, op reis of onderweg,

Nadere informatie

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig Nieuwe roamingbundels voor voordelig bellen en internetten in de EU Om ook in de EU voordelig gebruik te kunnen maken van de mobiele telefoon, biedt Telfort Zakelijk vanaf 1 september 2013 twee interessante

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7. INTERNATIONALE ASPECTEN. 7.1 Inleiding

HOOFDSTUK 7. INTERNATIONALE ASPECTEN. 7.1 Inleiding HOOFDSTUK 7. INTERNATIONALE ASPECTEN 7.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de kosten die zijn gemaakt voor zorg in het buitenland door twee categorieën personen. Het betreft in de eerste plaats

Nadere informatie