THE FUTURE GROUP (TFG): HOE WERKT DAT PRECIES?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "THE FUTURE GROUP (TFG): HOE WERKT DAT PRECIES?"

Transcriptie

1 Toetreding THE FUTURE GROUP (TFG): HOE WERKT DAT PRECIES? 5 stappen Voor het toetreden tot één van de maatschappen van The Future Group zal iemand eerst geballoteerd worden door de huidige maten. De stappen van het toetredingsproces zien er als volgt uit: Na het oriënterende gesprek in stap 1 bepalen we wederzijds verder te gaan of niet. Op het moment dat we dat doen volgt in stap 2 de introductie bij de maatschap in de vorm van een cv en motivatie en toelichting van recruitment. Op basis hiervan geschiedt al dan niet de ballotage (stap 3), welke door twee leden van de maatschap uitgevoerd wordt. Deze leidt tot een advies waar de rest van de maatschap per over stemt (stap 4). Bij een positief advies kan de kandidaat toetreden. Het is voor ons zeer belangrijk dat iemand gewogen wordt door vakbroeders, zodat we de kwaliteit van onze maten kunnen waarborgen. Samenwerkingsafspraken Juridische vorm Een maatschap is een veelgebruikte vorm voor het gezamenlijk uitoefenen van een (vrij) beroep. Een maatschap is geen rechtspersoon, maar een contractuele relatie tussen de betrokken maten. Kenmerkend voor een maatschap is dat de maten ieder iets inbrengen met het doel het daaruit vloeiende voordeel gezamenlijk te delen. Die inbreng hoeft niet alleen te bestaan uit geld of goederen, maar kan ook bijvoorbeeld arbeid zijn. Bij toetreding van een maat tot TFG via een maatschap moet deze maat bij de Kamer van Koophandel (KvK) worden ingeschreven in de maatschap. Je hoeft je als maat niet afzonderlijk in te schrijven bij de KvK. Onze backoffice regelt de voorbereiding. Vervolgens laat je jezelf registreren onder de maatschap bij de KVK. Het beleid van TFG is dat maten alleen toe kunnen treden als natuurlijk persoon. Het is niet meer mogelijk om met een BV of andere entiteit (VAR-dga) toe te treden. Dit heeft te maken met de verschillen in aansprakelijkheid en is het gevolg van de afspraken met de Belastingdienst welke geformaliseerd zijn in ons convenant. Bevoegdheden Het dagelijks bestuur van de maatschap ligt bij TFG BV. De bevoegdheden zijn als volgt vastgelegd bij de KvK. De TFG BV is de als bestuurder bevoegd maat en de overige maten zijn onbevoegd. Dit is gedaan om te voorkomen dat een maat of groep van maten binnen een maatschap investeringen kan doen waarvoor andere maten ook verantwoordelijk worden gehouden. Daarnaast kun je als individuele maat niet aansprakelijk gesteld worden wegens slecht bestuur. Alle niet-dagelijkse

2 besluiten worden genomen in een maatschapvergadering (eens per zes weken). Besluiten worden genomen door het uitoefenen van je stem als maat. Om TFG als bedrijf bestuurbaar te houden is de stem van TFG verzwaard naar 25%. (Meer informatie hierover vind je in de overeenkomst tot maatschap.) Exclusiviteit Als maat verbind je je exclusief aan TFG. Dit betekent dat je zelf geen werk dat overeenkomt met de corebusiness van TFG, buiten TFG om aanneemt. Hiermee is onze exclusiviteit geborgd en hebben we een gezamenlijke propositie naar de opdrachtgever. Als je op het moment van toetreden al zelfstandig bent en in het bezit van een opdracht, dan geldt de situatie waarbij je 15% (i.p.v. 25%) afdraagt aan de maatschap en dus zelf de 10% commerciële premie houdt. Financieel Model Binnen het financiële model van TFG zijn er een aantal afspraken gemaakt die het mogelijk maken om samen te werken en omzet te delen. Standaard maatschapbijdrage is 15% van het uurtarief Het verkrijgen van een opdracht via een andere maat of accountmanager is commerciële premie van 10% van het uurtarief Nieuwe collega aanbrengen = 2,- per facturabel uur (maximaal 24 maanden) Collega s voorzien van project = 10 % commerciële premie van deze omzet Bij > 4500 uur bij TFG = permanent reductie van 5% van de maatschapbijdrage Bij > 7500 uur bij TFG = nogmaals een reductie van 5% van de maatschapbijdrage De uren die medematen op aangebrachte projecten werken tellen mee voor de 4500 uur- en 7500 uurregelingen. Maandelijks voorschot van 4000,- (met een maximale voorfinanciering van ,- zonder opdracht) Deze afspraken maken het mogelijk dat de maten elkaar opdrachten toe kunnen spelen en daar een redelijke beloning voor krijgen. Daarnaast zorgen deze regelingen ervoor dat het loont om langer aangesloten te blijven bij TFG, omdat de maatschapbijdrage steeds lager wordt. Opzegging en concurrentiebeding Wellicht vind je het vreemd om bij participatie in je maatschap ook al te praten over opzegging. Toch houden wij zaken graag vooraf goed inzichtelijk. Als maat heb je een opzegtermijn van 3 maanden. Als je na je opzegtermijn op de opdracht wilt blijven zitten, is dit mogelijk, maar dien je wel het concurrentiebeding af te kopen. De afkoopsom bedraagt 15% van het uurtarief, voor een termijn van 500 uur. In het maatschapscontract is opgenomen dat het niet toegestaan is om het concept van TFG na vertrek te kopiëren. De gedetailleerde samenwerkingsafspraken, rechten en plichten zijn opgenomen in de overeenkomst tot maatschap en het huishoudelijk reglement. KENNISDELING Meetings Bij TFG zijn er vele manieren om kennis te delen en te borgen. De meest gangbare is via de maatschapmeeting. Gemiddeld organiseren de maatschappen iedere 6 weken een meeting waarin zij kennis delen en praten over ontwikkelingen in de markt. Maar er zijn ook meetings die

3 maatschapoverstijgend werken, zoals bijvoorbeeld de TFG kennisdag, de financiële ondernemersavond en technische sessies. Het uitgangspunt hierbij is de behoefte van de maten. TFG Academy De TFG Academy verzorgt opleidingen voor en door maten zoals bijvoorbeeld Scrum, Lean, Safe, Weblogic etc. Het doel van de TFG Academy is om ons expertisenetwerk zichtbaar te maken aan (potentiële) opdrachtgevers, en om de ontwikkeling van de maten te stimuleren. Alle maten hebben per jaar hier een opleidingsbudget van 2500,- voor beschikbaar. We doen altijd ons best om externe deelnemers bij de cursussen en trainingen te betrekken, zodat aan de trainer een platform geboden wordt waar hij zijn kennis onder de aandacht kan brengen. Events We organiseren regelmatig events waar ruime gelegenheid is om te netwerken. Tevens bieden we de maten op deze manier de gelegenheid klanten en relaties uit te nodigen om hen bij TFG te betrekken en hen TFG te laten beleven. Dit kan bijvoorbeeld door het geven van een gezamenlijke presentatie tijdens één van de congressen (Innovation Events), klantevents, of Open Space sessies. Natuurlijk wordt ook aan de achterban gedacht. Succesvol ondernemen lukt niet zonder het thuisfront. Hierbij moet je denken aan een familiedag of een feest van TFG & Friends. MyTFG Op MyTFG vind je alle relevante informatie over je ondernemerschap en je maatschap. Middels een inlogcode kun je persoonlijke- en projectinformatie en je omzetverrekening zien. Ook vind je algemene informatie terug t.b.v. je ondernemerschap. Hierbij kun je denken aan het verzekeringscertificaat, jaarverslagen, magazines en veel gestelde vragen. Bedrijfskosten Alle kosten van de maatschap worden voldaan door TFG. TFG berekent deze kosten maandelijks op forfaitaire basis door aan ieder van de overige maten. De maandelijkse bijdrage bedraagt thans 225,= per maat. Het betreft o.a. een bijdrage voor de kosten van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, infrastructuur, visitekaartjes, teammeetings, events en de accountant. Voor de bedrijfskosten die je als ondernemer persoonlijk hebt, zoals de aanschaf van een computer, de keuze voor een leaseauto, het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering ben je persoonlijk verantwoordelijk. De BTW op deze investeringen krijg je terug via de maatschap. De financiële afdeling helpt je hier graag bij. BELASTINGDIENST Convenant TFG heeft in 2012 een convenant gesloten met de Belastingdienst. Simpel gezegd houdt dit in dat de Belastingdienst een stempel heeft gezet op het TFG ondernemersconcept. Ons bedrijfsmodel en de uitvoering ervan zijn volledig getoetst. Samen met de fiscus is gekeken naar het arbeidsmarktconcept van TFG, het ondernemersgehalte en in het bijzonder de maatschap opzet van het TFG-collectief. TFG zal ook met de Belastingdienst in gesprek blijven en de vinger aan de pols houden, zodat de maten van TFG als ondernemer gekwalificeerd zullen blijven. Eventuele fiscale vraagstukken zullen snel en adequaat met de Belastingdienst worden besproken. Aangezien de maten van TFG beschikken over een zogenoemde VAR-wuo (winst uit onderneming) vrijwaart dit in eerste aanleg TFG en ook haar opdrachtgevers van een eventuele naheffing loonheffingen. Het arbeidsmarktconcept van TFG zorgt er tevens voor dat de WKA (Wet Keten Aansprakelijkheid) op (de maten van) TFG niet van toepassing zal zijn. TFG voorziet op deze wijze naar onze klanten in fiscale hygiëne. Het hanteren van een proactief fiscaal

4 beleid ten behoeve van de maten en hun opdrachtgevers geeft een solide basis. Waar bij een aanvraag van een VAR-wuo door een individuele ondernemer er normaliter voorafgaand geen toetsing plaatsvindt of het toekennen hiervan terecht was, biedt het arbeidsmarktconcept van TFG een veel meer solide basis. TFG vult haar bedrijfscode in op het aanvraagformulier waardoor de Belastingdienst weet dat het een convenant met TFG betreft. Dit resulteert in een juiste beoordeling van de VAR-wuo aanvraag en vergroot de snelheid van de verstrekking. Daadwerkelijke beoordeling door de fiscus blijft bepaald bij de aangiftes IB. Zo worden zaken als actieve betrokkenheid van de in hun/ ons ondernemerscollectief door de maat TFG regelmatig getoetst. Inkomstenbelasting Iedere maat wordt gezien als zelfstandig ondernemer. Als maat ben je inkomstenbelasting verschuldigd over de winst uit onderneming. Deze winst bestaat uit het percentage over de door jou gerealiseerde omzet (exclusief BTW) minus jouw aandeel in de maatschapkosten en alle kosten die je zelf gemaakt hebt t.b.v. de werkzaamheden die je voor de maatschap verricht. Als ondernemer zijn dezelfde belastingtarieven van toepassing als die van werknemer. Als ondernemer ben je verplicht om jaarlijks zelf aangifte te doen voor de winst uit onderneming. Elk jaar moet je zelf de hoogte van de voorlopige aanslag bepalen. Met de voorlopige aanslag wordt de belasting uitgesmeerd over het hele jaar en voorkom je liquiditeitsproblemen. In het eerste jaar is het belangrijk de Belastingdienst tijdig in te lichten over de geschatte winst en zelf voorlopige aanslagen aan te vragen. Ondernemersaftrek Als maat geniet je fiscaal het voordeel van de ondernemersaftrek. De MKB-winstvrijstelling is een extra aftrekpost van 14% op de winst, na toepassing van andere aftrekposten zoals zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Omzetbelasting Voor de omzetbelasting ben je als maat geen zelfstandig ondernemer. Alle omzetbelasting m.b.t. werkzaamheden voor de maatschap worden via de maatschap aangegeven. Toetredende maten hoeven daarom geen omzetbelastingnummer aan te vragen. VERZEKERINGEN Soorten verzekering Vanaf het moment dat je maat bent geworden binnen TFG ben je zelfstandig ondernemer. Dat betekent dat je voor een aantal zaken zelf voorzieningen moet treffen. Op het gebied van verzekeringen betreft dit de volgende zaken: Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering; Arbeidsongeschiktheid- en ziektekostenverzekering; Pensioen. Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering Iedereen kan fouten maken. Deze fout kan schade aan personen of zaken bij de klant of derden tot gevolg hebben (bedrijfsaansprakelijkheid) maar kan ook leiden tot een directe vermogensschade (beroepsaansprakelijkheid) van bijvoorbeeld een klant. Als maat kan je aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit door jou verrichtte werkzaamheden. Voor zowel de personen- als zaakschade (inclusief de gevolgschade) als de directe vermogensschade heeft TFG een gecombineerde bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Hier neem je als maat automatisch in deel.

5 Arbeidsongeschiktheid- en ziektekostenverzekering Omdat je als maat zelfstandig ondernemer bent, val je niet onder de sociale verzekeringsplicht. Je dient dus zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten om in aanmerking te komen voor een uitkering tijdens (langdurige) ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast ben je als maat zelf verantwoordelijk voor het sluiten van een ziektekostenverzekering. Naast de premie voor deze verzekering wordt door de Belastingdienst aan jou als ondernemer over de winst uit onderneming ook een aanslag voor de Zorgverzekeringswet opgelegd. Pensioen Als maat dien je je eigen pensioen te regelen. Wanneer je uit loondienst komt, wordt het pensioen wat je opgebouwd hebt via de oude werkgever premievrij gezet. De waarde die je hebt opgebouwd tot aan de datum van uitdiensttreding blijft gereserveerd staan tot aan de pensioenleeftijd. Je kunt op deze polis dus niet meer bijstorten, omdat er geen loondienstverband meer is. Er zijn meerdere mogelijkheden om als maat pensioen op te bouwen. Meer informatie hierover vind je in de brochure TFG collectiviteitprogramma. Leasen TFG ondersteunt haar ondernemers bij het afsluiten van leasecontracten op het moment dat dit nodig is. Als startende ondernemer kan het lastig zijn om een leasecontract te krijgen. Door het contract af te sluiten op de maatschap, gekoppeld aan een specifieke persoon, kan dit opgelost worden. Collectiviteit Als extra service heeft TFG een collectiviteitprogramma gemaakt, waarin kortingsafspraken zijn gemaakt met verschillende leveranciers. Het betreft hier de bovengenoemde verzekeringen maar ook telefonie, (lease)auto s en andere zaken. Omzetverrekening Je omzetverrekening vind je terug in MyTFG. Deze bestaat uit een opsomming van jouw omzetdeel als maat, je ondernemersbonus, je ontvangen voorschotten en alle kosten. De verrekening vindt eens per kwartaal plaats op contractueel overeengekomen momenten. De verrekening van de bovengenoemde variabelen bepaalt het bedrag dat je op je bankrekening mag ontvangen (of eventueel moet terugbetalen). Succesvol ondernemerschap TFG faciliteert en ondersteunt maten met acties die bijdragen tot succesvol ondernemerschap. Op het moment dat je toetreedt tot één van de maatschappen binnen TFG zijn er een aantal stappen die je als maat kunt ondernemen om jouw succes te waarborgen. Voor de bedrijfskosten die je als ondernemer persoonlijk hebt, zoals de aanschaf van een computer, de keuze voor een leaseauto, het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering ben je persoonlijk verantwoordelijk. De BTW op deze investeringen krijg je terug via de maatschap. De financiële afdeling helpt je hier graag bij. TFG en Sales Afspraak met sales Nadat je bent toegetreden maak je kennis met de salesverantwoordelijke van jouw maatschap. Doel is om jouw wensen en mogelijkheden af te stemmen op de kansen die zich voordoen bij de opdrachtgevers van TFG en daarbuiten. Sales zal op basis van jouw input actie ondernemen binnen en buiten onze klantenkring om je te voorzien van een passend project. Daarnaast zal je alle ondersteuning krijgen om zelf een opdracht te verkrijgen.

6 Up to date TFG CV Een belangrijk aspect om jezelf optimaal te presenteren aan potentiele opdrachtgevers is gebruik te maken van het CV in TFG format. Zorg dat je deze benut en stem deze af met jouw salespersoon binnen TFG. Zij kunnen je ook het format aanleveren. Maak je ondernemerschap kenbaar Naast een up to date TFG CV is het zaak jouw stap naar ondernemerschap met je netwerk te delen. Een succesvol middel hiervoor is LinkedIn, en belangrijk hierbij is om van jouw profiel een TFG ondernemersprofiel te maken. Voor de tips & tricks organiseert TFG regelmatig een netwerksessie. De primaire doelstelling als uitkomst van de sessie is dat elke maat een uitdagend project krijgt of afdwingt. Hoe doe je dat zelf, met elkaar, voor elkaar en door elkaar.. Daarnaast kun je jouw profiel aanmaken op de mobiele applicatie van TFG (Future App) om jouw specialismen en beschikbaarheid kenbaar te maken bij de andere maten van TFG. Commerciële netwerkkansen Het kan dat je tegen opdrachten en kansen aanloopt waarbij je voor jezelf geen rol weggelegd ziet. De kans is groot dat je één van je collega-maten hiervoor kunt inschakelen en zodoende in aanmerking kunt komen voor de aanbrengbonus, zoals deze omschreven staat in het huishoudelijk reglement. Kom je een kans tegen? Stuur deze dan zo snel mogelijk naar Een andere manier om je omzet te vergroten is door ervaren vakspecialisten uit jouw netwerk te introduceren aan onze recruiters. Wanneer jouw kandidaat daadwerkelijk toetreedt is er een beloning voor iedere aangebrachte maat (zie huishoudelijk reglement). Future App De Future App is een mobiele applicatie voor maten. In de Future App is iedere maat zichtbaar voor collega-maten. Je kunt maten zoeken op maatschap, beschikbaarheid, expertise en projecthistorie. Op deze manier is iedere maat in staat om bij behoefte van de klant een passende maat voor de opdracht te vinden en op deze manier het TFG ondernemersspel te spelen. Op deze manier heb je invloed op je eigen inkomsten buiten je project om. Tevens is het op deze manier mogelijk een collega-maat te vinden die meer klantinformatie kan verstrekken. Dit kan handig zijn ter voorbereiding op een intakegesprek bij de klant. Klantcontracten Zodra je met sales en de klant een mondelinge overeenkomst hebt gesloten over je inzet op een project, zal er een klantcontract worden opgesteld door sales. Dit contract wordt gesteld op de maatschap die je vertegenwoordigt en zal worden ondertekend door het dagelijks bestuur. Gebruik sales slim en laat hen de onderhandeling voeren. Jij staat voor vakkennis en specialisatie en wil ook na een harde onderhandeling soepel je werk kunnen doen. Daarom is in principe de stelregel dat je zelf geen uitspraken doet over tarief, maar sales hiervoor inzet. Natuurlijk wordt e.e.a. altijd in overleg gedaan.

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s 17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s FNV KIEM is met 35.000 leden de grootste belangenbehartiger in creatieve sector. Wij bieden: onafhankelijk advies training, scholing collectieve

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Informatiebrochure De Waarnemer

Informatiebrochure De Waarnemer Informatiebrochure De Waarnemer Welkom bij De Waarnemer Introductie Informatie voor verloskundige waarnemers Wat doet De Waarnemer voor mij? Kwaliteitsontwikkeling Ontzorgen Verzekeringen Hoe werkt het

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg?

Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg? Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg? Leo Vollebregt Bestuurder Zorg Stichting ZZP Nederland» Opgericht in februari 2006» 35.000 ZZPers, grootste van het land» Samenwerkingsvorm

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

Starterspakket. Wij bieden een oplossing als jij minder goed bent in administratie, speciaal op maat gemaakt voor in de sportwereld.

Starterspakket. Wij bieden een oplossing als jij minder goed bent in administratie, speciaal op maat gemaakt voor in de sportwereld. Wat kan PvN voor jou betekenen? Is administratie niet je sterkste punt? Heb je vooral zin om je op de leuk kanten van het ondernemer te richten? Of wil je gewoon zeker weten dat alles goed geregeld wordt?

Nadere informatie

VOA STARTERSBORREL 10 MEI 2012

VOA STARTERSBORREL 10 MEI 2012 VOA STARTERSBORREL 10 MEI 2012 Begrotingen en bedrijfsprognoses Begroting Wat is een begroting? Een overzicht van de te verwachten inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Zeker als starter maakt

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst.

Nadere informatie

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Onderwerpen Fiscale voordelen inkomstenbelasting en omzetbelasting Sociale zekerheid BTW-aangifte en Kleine ondernemersregeling (KOR) Gebruik van

Nadere informatie

Administratieve valkuilen startende ondernemers

Administratieve valkuilen startende ondernemers Administratieve valkuilen startende ondernemers Barneveld, 29 november 2011 Cooster coaching accountants Jan van Leeuwen AA Agenda Starten Administratie Belastingen Accountant, boekhouder of.. Starten

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR Deze brochure is bedoeld om u nader te informeren over mijn kantoor. De brochure bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: 1. Dienstverlening 2. Omschrijving van de werkzaamheden: Hier geef ik aan welke

Nadere informatie

MINDER BELASTING VOOR CREATIEVEN VISIE ADMINISTRATIE & TIPS MINDER BELASTING & TIPS

MINDER BELASTING VOOR CREATIEVEN VISIE ADMINISTRATIE & TIPS MINDER BELASTING & TIPS Seminar Belastingen Financiering in de creatieve industrie. 18-03-2010 MINDER BELASTING VOOR CREATIEVEN VISIE ADMINISTRATIE & TIPS MINDER BELASTING & TIPS Administratie Financiële administratie Eisen van

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er Advieswijzer Werken als zzp'er Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag of de zzp er zelfstandige

Nadere informatie

NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten

NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten Vragen over het verdwijnen van de VAR 1. Tot wanneer is mijn VAR geldig? Per 1 mei 2016 komt de VAR te vervallen en verliest zijn geldigheid. Op die datum gaat de wet

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere. vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat

De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere. vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat Commanditaire vennootschap oprichten. De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat er twee soorten vennoten

Nadere informatie

Startershandleiding voor 'startende ondernemers'

Startershandleiding voor 'startende ondernemers' Startershandleiding voor 'startende ondernemers' 0497Administratie Turnhoutseweg 22G 5541 NX Reusel Telefoon: 0497-64 44 44 Email: Website: info@0497administratie.nl www.0497administratie.nl Startershandleiding

Nadere informatie

wat is het en wat kun je ermee?

wat is het en wat kun je ermee? wat is het en wat kun je ermee? De Paarse Olifant ZZP-School Een VAR: was is het en wat kun je ermee? De ZZP-School/Renée Daniëls 2 e druk: juli 2013 http://www.zzp-school.nl De ZZP-School is een handelsnaam

Nadere informatie

Dienstverband Waarnemen Zelfstandige praktijk

Dienstverband Waarnemen Zelfstandige praktijk Dienstverband Waarnemen Zelfstandige praktijk 9 juli 2014 Peter de Leeuw De huisarts in dienstverband: Arbeidscontract: loon, arbeid en gezag CAO HIDHA s en AHG ( gezondheidscentra) Juridisch Arbeidscontract:

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 3 april 2015 @BDzakelijk Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Pauze Ondernemen en inkomstenbelasting

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Werken als zzp er

Foederer. Advieswijzer Werken als zzp er Advieswijzer Werken als zzp er De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst. In

Nadere informatie

Publi l e i ke k e Zaa a k

Publi l e i ke k e Zaa a k 0 ZZP-ers, een zegen of een last? 1 ZZP, waar staat dat voor? Zonder Zorgen Produceren? Zeer Zeker Poen? Zeer Zwakke Positie? Zelfstandige Zonder Personeel! 2 Inhoud 1 Wat is een ZZP-er Hoe wordt je ZZP-er

Nadere informatie

Een eigen bedrijf en dan?

Een eigen bedrijf en dan? Een eigen bedrijf en dan? Hieronder treft u de belangrijkste onderwerpen aan, waarmee u als (startend) ondernemer geconfronteerd kunt worden. Opstellen ondernemingsplan Natuurlijk bent u niet verplicht

Nadere informatie

VOORDAT JE START ALS ZZP ER

VOORDAT JE START ALS ZZP ER www.damd.nl Voordat je start als zzp er Voordat je als zzp er gaat starten, is het verstandig om na te gaan of je inderdaad ondernemer wil zijn. Dit kun je doen door aan jezelf vragen te stellen als: zie

Nadere informatie

Hoeveel moet u omzetten om quitte te spelen?

Hoeveel moet u omzetten om quitte te spelen? 2.3.1. Hoeveel moet u omzetten om quitte te spelen? Als ondernemer wilt u graag weten welke afzet of omzet u moet realiseren om ten minste quitte te spelen. Iedere onderneming heeft vaste kosten (constante

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

Belasting besparen met Deelstra Jansen

Belasting besparen met Deelstra Jansen Belasting besparen met Deelstra Jansen Onderneming Voor jezelf beginnen, een onderneming starten, is een keuze. Als je die keuze maakt, moet je een reden hebben, een doel en de middelen. En je moet weten

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

Noordelijke ZZP Vrouwen 24 juni 2016 Vormgeving van de coöperatie

Noordelijke ZZP Vrouwen 24 juni 2016 Vormgeving van de coöperatie Noordelijke ZZP Vrouwen 24 juni 2016 Vormgeving van de coöperatie Dr.mr. Petra Oden, lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Mr. Nghitti Saro-Kortmann, docent en coördinator HBO-Bedrijfsjurist Introductie

Nadere informatie

Succesvol voor jezelf beginnen

Succesvol voor jezelf beginnen R.M. van Schaik Succesvol voor jezelf beginnen Eigen baas INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Rechtsvorm 3. Het ondernemers of businessplan 4. De inschrijving en je bedrijfsnaam 5. Het bedrijf 6. Huisvesting

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

"Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt."

Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt. "Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt." (Pieter Klaas Jagersma) Belastingen voor veel starters iets waar ze liever niet over nadenken omdat het niet leuker te maken is en zo ingewikkeld

Nadere informatie

Een praktijk starten. 21 juni 2014, Ergotherapie Utrecht. Yvonne Lacroix Peter Rakké Bedrijfskundige adviseurs Paramedici

Een praktijk starten. 21 juni 2014, Ergotherapie Utrecht. Yvonne Lacroix Peter Rakké Bedrijfskundige adviseurs Paramedici Een praktijk starten 21 juni 2014, Ergotherapie Utrecht Yvonne Lacroix Peter Rakké Bedrijfskundige adviseurs Paramedici PROGRAMMA 1. Inleiding 2. Het Waarom 3. Verschillen met loondienst 4. Hoe werkt

Nadere informatie

Van VAR naar DBAmodelovereenkomst

Van VAR naar DBAmodelovereenkomst Van VAR naar DBAmodelovereenkomst 1 6 A P R I L 2 0 1 6 F R A N K VA N B E R G E N Programma VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) Vervanger VAR Wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Afsluiting

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2015 Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 www.belastingdienst.nl/starters

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

1.1 Onder Be Fit With wordt in deze voorwaarden verstaan: Be Fit With eenmanszaak. Statutair gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg.

1.1 Onder Be Fit With wordt in deze voorwaarden verstaan: Be Fit With eenmanszaak. Statutair gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg. Algemene Voorwaarden Personal Training Algemene Voorwaarden Be Fit With Personal Training Art. 1 Definities 1.1 Onder Be Fit With wordt in deze voorwaarden verstaan: Be Fit With eenmanszaak. Statutair

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen verplichting tot persoonlijke

Nadere informatie

Welkom bij Tentoo TENTOO

Welkom bij Tentoo TENTOO Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, de werkwijze en andere relevante informatie. TENTOO Sinds onze

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen tussenkomst De Belastingdienst heeft, in samenwerking met

Nadere informatie

Tarievenlijst dienstverlening

Tarievenlijst dienstverlening Tarievenlijst dienstverlening Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

Payrolling. Tentoo Collective Freelance & Flex. Aan de slag. Verschillende soorten prijsafspraken. Hoe werkt Tentoo CF&F?

Payrolling. Tentoo Collective Freelance & Flex. Aan de slag. Verschillende soorten prijsafspraken. Hoe werkt Tentoo CF&F? Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, de werkwijze en andere relevante informatie. TENTOO Sinds onze

Nadere informatie

Werken als zzp er. Advieswijzer

Werken als zzp er. Advieswijzer Advieswijzer Werken als zzp er De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst. In

Nadere informatie

Fiscaal voordeel. binnen het Koninkrijk der Nederlanden

Fiscaal voordeel. binnen het Koninkrijk der Nederlanden Fiscaal voordeel binnen het Koninkrijk der Nederlanden Inleiding Op 7.800 km afstand van Nederland kunt u als Nederlands ondernemer fiscaal voordeel behalen op Aruba. Dit kan in een deel van het Koninkrijk

Nadere informatie

Laatste afrondend onderzoek maakt beeld onder opdrachtgevers over de werking wet DBA en de positie van zelfstandig kenniswerkers compleet.

Laatste afrondend onderzoek maakt beeld onder opdrachtgevers over de werking wet DBA en de positie van zelfstandig kenniswerkers compleet. Wet DBA dé maat in ondernemen Belastingdienst Zelfstandig kenniswerker Flexmarkt Opdrachtgever ZZP-er Laatste afrondend onderzoek maakt beeld onder opdrachtgevers over de werking wet DBA en de positie

Nadere informatie

Goed voorbereid van start. Marieke Slot ondernemersadviseur

Goed voorbereid van start. Marieke Slot ondernemersadviseur Goed voorbereid van start Marieke Slot ondernemersadviseur Feiten en cijfers 2015 Het totaal aantal bedrijven is toegenomen met 4% (188.000 nieuwe bedrijven) Minder faillissementen en opheffingen (-25%)

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN BEMIDDELING Beoordeling Belastingdienst nr. 9051625886 21 03 2016

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN BEMIDDELING Beoordeling Belastingdienst nr. 9051625886 21 03 2016 De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) heeft aan de Belastingdienst een model bemiddelingsovereenkomst voorgelegd, met het verzoek te beoordelen of er voor de bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Stappenplan voor de startende waarnemend huisarts

Stappenplan voor de startende waarnemend huisarts Stappenplan voor de startende waarnemend huisarts Stap Actiepunten Hoe lang voor afronding opleiding? Wat VvAA voor je kan betekenen Gereed 1. Aanvragen verklaring arbeidsrelatie (VAR) bij de belastingdienst

Nadere informatie

ALGEMENE ADVIESVOORWAARDEN AARDEN

ALGEMENE ADVIESVOORWAARDEN AARDEN ALGEMENE ADVIESVOORWAARDEN AARDEN Artikel 1 Definities 1.1 Cliënt: de wederpartij van Academica betreft de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap met wie Academica een dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening 2 7 Betaalt u premies voor een of andere en? Dan kan het zijn dat u de premies mag aftrekken van uw inkomen. In deze brochure leest u meer over de aftrekmogelijkheden en waarmee u rekening moet houden

Nadere informatie

Samenwerkingsvormen voor tandartsen

Samenwerkingsvormen voor tandartsen Samenwerkingsvormen voor tandartsen Tandartsen/praktijkhouders werken in de praktijk veelvuldig samen met tandartsen zonder eigen praktijk. Afhankelijk van de aard van de samenwerking, zijn er verschillende

Nadere informatie

Werken als zzp er. whitepaper. Alles over de fiscale behandeling van de zzp er

Werken als zzp er. whitepaper. Alles over de fiscale behandeling van de zzp er 18.03.16 Werken als zzp er Alles over de fiscale behandeling van de zzp er whitepaper In dit whitepaper: De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de

Nadere informatie

Kamer van Koophandel Belastingdienst Noord

Kamer van Koophandel Belastingdienst Noord Kamer van Koophandel Belastingdienst Noord Wat gaan we vanavond doen - Kamer van Koophandel - Handige tips - Belastingdienst - Omzetbelasting - Inkomstenbelasting De Kamer van Koophandel laat u altijd

Nadere informatie

2. ), gevestigd te aan de , hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen.

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Sinds mijn afstuderen in 2008, heb ik gewerkt als waarnemend huisarts in de kop van Noord-Holland. Dat was een goede start. Ik heb ongelooflijk

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Startersevent Ondernemen iets voor u?

Startersevent Ondernemen iets voor u? Startersevent Ondernemen iets voor u? Donderdag 12 september 2013 Ondernemersplaza Amersfoort 13.00-18.00 uur Kamer van Koophandel. Wie vraagt komt verder. Kijk op www.kvk.nl/starterseventgef Welkom U

Nadere informatie

Wel of geen dienstbetrekking? Duidelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer gewenst. De VAR verdwijnt, wat nu?

Wel of geen dienstbetrekking? Duidelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer gewenst. De VAR verdwijnt, wat nu? Wel of geen dienstbetrekking? Duidelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer gewenst De VAR verdwijnt, wat nu? Inleiding Wel of geen dienstbetrekking blijft vaak lastig te beantwoorden Mogelijkheid

Nadere informatie

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS VERZEKERING

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS VERZEKERING ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS VERZEKERING De Vaak Vergeten Vragen Top 10. Een handig boekje dat nu eens niet ingaat op de meest gestelde vragen, maar juist op de vragen die mensen vaak vergeten te stellen over

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. (intermediair), gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever

Nadere informatie

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 4 mei 2016 onder nummer 9041634635 beoordeelde overeenkomst. De in die overeenkomst

Nadere informatie

Aanleverhulp inkomstenbelasting 2011

Aanleverhulp inkomstenbelasting 2011 Aanleverhulp inkomstenbelasting 2011 Naam: Inleiding Besparen en makkelijk Met behulp van deze aanleverhulp inkomstenbelasting maken we het zo makkelijk mogelijk voor je om inzichtelijk te krijgen welke

Nadere informatie

welkom bij EasyStaff

welkom bij EasyStaff welkom bij EasyStaff Welkom bij EasyStaff EasyStaff, opgericht in 1999, is een van de eerste payrollbedrijven van Nederland. Dagelijks ondervinden onze klanten de vele voordelen van onze dienstverlening.

Nadere informatie

Wat zijn de kosten voor hypotheekadvies en -bemiddeling?

Wat zijn de kosten voor hypotheekadvies en -bemiddeling? Wat zijn de kosten voor hypotheekadvies en -bemiddeling? In dit document geven we je een inzicht in de kosten voor hypotheekadvies en bemiddeling. Deze kosten hangen af van jouw persoonlijke situatie.

Nadere informatie

Parttime ondernemen. s ochtends naar de baas, s middags eigen baas...

Parttime ondernemen. s ochtends naar de baas, s middags eigen baas... Parttime ondernemen s ochtends naar de baas, s middags eigen baas... Inhoudsopgave Parttime ondernemen 3 Ondernemingsplan maken 4 Hoe zit het met de belastingen? 5 Welke verzekeringen heeft u nodig? 8

Nadere informatie

Convenant. tussen de. Belastingdienst. en de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland

Convenant. tussen de. Belastingdienst. en de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland Convenant tussen de Belastingdienst en de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland Convenant Land- en Tuinbouw Partijen de brancheorganisatie Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland, gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

Informatiekaart voor zzp-er in de zorg in natura

Informatiekaart voor zzp-er in de zorg in natura Informatiekaart voor zzp-er in de zorg in natura Inleiding Deze informatiekaart is bedoeld als praktisch hulpmiddel voor zzp-ers bij gebruik van de modelovereenkomsten zorg in natura. 1 Als de modelovereenkomsten

Nadere informatie

2. ), gevestigd te aan de , hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

Aureus Iproma Coöperatie

Aureus Iproma Coöperatie Aureus Iproma Coöperatie Gezamenlijk ondernemen, met behoud van zelfstandigheid Netwerkorganisaties zijn een sleutel om vaste concurrentiestellingen te doorbreken en gehoor te geven aan de roep van de

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas. Beleidsregel Marginaal zelfstandigen gemeente Horst aan de Maas

Gemeente Horst aan de Maas. Beleidsregel Marginaal zelfstandigen gemeente Horst aan de Maas *17-0075883* 17-0075883 ESO.00020123WDstrt Gemeente Horst aan de Maas Beleidsregel Marginaal zelfstandigen gemeente Horst aan de Maas Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan

Nadere informatie

MOBICROSS NETWERK MEMBER VOORWAARDEN

MOBICROSS NETWERK MEMBER VOORWAARDEN MOBICROSS NETWERK MEMBER VOORWAARDEN HOOFDSTUK III - COMMISSIE OVERZICHT NETWERK MEMBER Dit hoofdstuk III Commissie overzicht Netwerk Member maakt onderdeel uit van de MOBICROSS Netwerk Member Voorwaarden.

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en je ZZP Pensioen

Arbeidsongeschiktheid en je ZZP Pensioen Arbeidsongeschiktheid en je ZZP Pensioen Wat is arbeidsongeschiktheid eigenlijk en wat betekent dat voor jou als zelfstandige? Wat kan je zelf regelen? Mag je geld uit je ZZP Pensioen halen om gaten op

Nadere informatie

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16 Inhoud 1 Voor wie is deze brochure? 4 2 De ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen 6 3 Voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 7 3.1 Drijft u in 2004 feitelijk voor eigen rekening een onderneming?

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2016 Programma Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 3 Administratie Administratie

Nadere informatie

Vragenlijst Financieel Plan

Vragenlijst Financieel Plan Vragenlijst financieel plan Om mee te beginnen.. 1. Welke rechtsvorm heeft je bedrijf? Selecteer: Eenmanszaak Selecteer: Een Vul de antwoorden op de privé vragen in bij Ondernemer 0% is berekend: 100%

Nadere informatie

Informatie brochure eigen baas zonder kopzorgen

Informatie brochure eigen baas zonder kopzorgen Informatie brochure eigen baas zonder kopzorgen Copyright 2007, Mobella Almere. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Fiscale spelregels rondom vergoedingen voor commissarissen en toezichthouders Zorginstellingen en vennootschapsbelasting

Fiscale spelregels rondom vergoedingen voor commissarissen en toezichthouders Zorginstellingen en vennootschapsbelasting Fiscale spelregels rondom vergoedingen voor commissarissen en toezichthouders Zorginstellingen en vennootschapsbelasting Handreiking voor de juiste fiscale verwerking van vergoedingen per 1 januari 2017

Nadere informatie

Gastouders en de Belastingdienst

Gastouders en de Belastingdienst Gastouders en de Belastingdienst Freelancer of Ondernemer Start als gastouder altijd je eigen onderneming. Daardoor kun je gebruik maken van allerlei aftrekposten waardoor je veel minder belasting betaalt.

Nadere informatie

Beoordeling van de gastouder als ZZP-er

Beoordeling van de gastouder als ZZP-er Beoordeling van de gastouder als ZZP-er Op 22 augustus 2016 is het Hof in Hoger beroep tot het oordeel gekomen dat een gastouder te weinig zelfstandigheid bezit om een ondernemer te zijn. Naar aanleiding

Nadere informatie

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis 16-11-2017 Flynth, prettig kennismaken De adviseurs en accountants van Flynth ondersteunen ondernemers met het realiseren van ambities en doelen.

Nadere informatie

1. Werken als zzp-er in de Zorg & Welzijn sector 2. De Belastingen 3. De concurrentiepositie van de zzp-er 4. De Coöperatieve Samenwerking Zorg & Co.

1. Werken als zzp-er in de Zorg & Welzijn sector 2. De Belastingen 3. De concurrentiepositie van de zzp-er 4. De Coöperatieve Samenwerking Zorg & Co. 1. Werken als zzp-er in de Zorg & Welzijn sector 2. De Belastingen 3. De concurrentiepositie van de zzp-er 4. De Coöperatieve Samenwerking Zorg & Co. 5. Toekomstperspectief Werken als zzp-er Verschillen

Nadere informatie

Zzp er Blijven samenwerken met je opdrachtgever

Zzp er Blijven samenwerken met je opdrachtgever Zzp er Blijven samenwerken met je opdrachtgever CHECKLIST ARBEIDSOVEREENKOMST / ONDERNEMERSCHAP BLIJVEN SAMENWERKEN MET JE OPDRACHTGEVER Zekerheid in Flex. Succesvol blijven samenwerken met je opdrachtgever.

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Henk Coehoorn Agenda Van VAR naar DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Waarom geen VAR meer? Huidige VAR: werking en problemen?! Beoordeling arbeidsrelatie

Nadere informatie

Online ondernemen. MODULE: Juridische zaken & Fiscale voordelen. Opleiding

Online ondernemen. MODULE: Juridische zaken & Fiscale voordelen. Opleiding Online ondernemen MODULE: Juridische zaken & Fiscale voordelen Inhoud: Wanneer ben je ZZP er? Rechtsvormen: Fiscale voordelen Juridische zaken Opleiding Naam Klas 1 Online Ondernemen Fiscale en Juridische

Nadere informatie

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer U heeft een onderneming en met de opbrengsten kunnen

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

MOBICROSS NETWERK MEMBER VOORWAARDEN

MOBICROSS NETWERK MEMBER VOORWAARDEN MOBICROSS NETWERK MEMBER VOORWAARDEN HOOFDSTUK III - COMMISSIE OVERZICHT NETWERK MEMBER Dit hoofdstuk III Commissie overzicht Netwerk Member maakt onderdeel uit van de MOBICROSS Netwerk Member Voorwaarden.

Nadere informatie

Opbouw voordracht. Onderneming? 21-01-2013. Zelfstandig genoeg? 1. Zelfstandig genoeg?

Opbouw voordracht. Onderneming? 21-01-2013. Zelfstandig genoeg? 1. Zelfstandig genoeg? Zelfstandig genoeg? U ondernemer? Dat bepalen wij wel! Grenzen aan de keuze voor ondernemerschap Door: mr drs R.J.M.M. van den Hurk rjmmvandenhurk@telfort.nl Opbouw voordracht Doel: kiezen fiscaal optimaal

Nadere informatie

Aanleverhulp inkomstenbelasting 2012

Aanleverhulp inkomstenbelasting 2012 Aanleverhulp inkomstenbelasting 2012 Naam: Inleiding Besparen en makkelijk Met behulp van deze aanleverhulp inkomstenbelasting maken we het zo makkelijk mogelijk voor je om inzichtelijk te krijgen welke

Nadere informatie

Fiscale aspecten van samenwerken binnen een coöperatie

Fiscale aspecten van samenwerken binnen een coöperatie Fiscale aspecten van samenwerken binnen een coöperatie Martijn Hoedemakers martijn.hoedemakers@ondernemerscooperatie.nl 06-33681789 Drie onderwerpen 1. De ondernemerscoöperatie 2009-2013 2. Fiscale aspecten

Nadere informatie

Postbus AB Hardenberg

Postbus AB Hardenberg Postbus 54 7770 AB Hardenberg 0523 677083 info@q-inspectie.nl www.q-inspectie.nl Keurmerk ZZP Bemiddeling NBBU ZZP Bemiddeling NBBU Norm Het Keurmerk ZZP-bemiddeling is in 2016 op initiatief van de NBBU

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Samenwerkingen die werken

Samenwerkingen die werken Samenwerkingen die werken Marianne Haverkamp De Dag van de Zelfstandige 20 maart 2013 Even voorstellen Marianne Haverkamp Civiel jurist 6 jaar adviesbureau (diverse samenwerkingsvormen) 6 jaar overheid:

Nadere informatie

VOORBEELDOVEREENKOMST TENNISLESSEN EN INCIDENTELE ADVISERING Beoordeling Belastingdienst nr

VOORBEELDOVEREENKOMST TENNISLESSEN EN INCIDENTELE ADVISERING Beoordeling Belastingdienst nr VOORBEELDOVEREENKOMST TENNISLESSEN EN INCIDENTELE ADVISERING Beoordeling Belastingdienst nr. 9031515846 12 10 2015 Beoordeling overeenkomsten tennisvereniging en tennisleraar leerlingen en tennisleraar

Nadere informatie

Handleiding hulp thuis. voor u als klant voor jou als hulp. Kraamzorg

Handleiding hulp thuis. voor u als klant voor jou als hulp. Kraamzorg Handleiding hulp thuis voor u als klant voor jou als hulp Kraamzorg Inhoud KLANTEN Florein staat nu en straks voor u klaar... 5 Hulp nodig? Florein regelt het... 7 Overstappen als klant... 10 Goed om te

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ),

Nadere informatie

Stap 1: Formulier invullen: 'Opgaaf startende ondernemer'

Stap 1: Formulier invullen: 'Opgaaf startende ondernemer' Stap 1: Formulier invullen: 'Opgaaf startende ondernemer' Formeel bent je ondernemer vanaf het moment waarop je begint met stroom leveren aan het netwerk, dus vanaf de installatiedatum. Als je de btw op

Nadere informatie