Opleiding en werkveld werken samen aan kwaliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding en werkveld werken samen aan kwaliteit"

Transcriptie

1 Opleiding en werkveld werken samen aan kwaliteit HGZO congres 25 maart 2011 Letty Annijas, onderwijskundige Verloskunde Academie Rotterdam Hogeschool Rotterdam

2 INHOUD Korte intro bachelor opleiding verloskunde HR Belang samenwerking werkveld- Verloskunde Academie Rotterdam Praktijkvoorbeelden: Werkveldassessoren Praktijkdocenten Kwaliteitsmeetinstrument Innovatieve praktijkopdrachten

3 Buurtzorg Evidence based practice Informatievoorziening Marktwerking Ketenzorg Kwaliteitsborging Schaalvergroting Preventie Internationalisering Protocollen en standaarden Grootstedelijke problematiek Wens van cliënt

4 Visie op ontwikkeling beroep in de zorg Preventie Verbetering geboorte uitkomsten Behoud 1 e lijns verloskundige zorg Multidisciplinaire samenwerking Kwaliteit / wens (steeds kritischer wordende) cliënt

5 Speerpunten VAR Cliënt centered care Samen verantwoordelijk Leven lang leren Samenwerking werkveld onontbeerlijk voor kwaliteit(sverbetering) opleiding

6 Visie op leren Voortkomend uit visie op beroep Lerende centraal, (toenemende) zelfsturing en profilering Beroepspraktijk en beroepsmatig handelen daarin (met alle complexiteit, problemen, dilemma s) Scheiden begeleiden en beoordelen Integratie als sleutelbegrip in onderwijs en toetsing gericht op vaststellen beroepsbekwaamheid Als sturing voor leerproces Competentiegericht onderwijs

7 Beroepstaken Grotere gehele van herkenbare, betekenisvolle en samenhangende taken in dagelijkse beroepsuitoefening Zorgverlening: preconceptioneel, prenataal, nataal, postnataal Organisatie van zorg Professionalisering

8 Competenties Cliëntgerichte competenties: Diagnosticeren Beleid voeren Voorlichten en counselen Coachen en begeleiden Organisatiegerichte competenties: Samenwerken in ketenzorg Zorgdragen voor kwaliteit Organiseren en beheren Ondernemen en profileren Ontwikkelingsgerichte competenties: Eigen deskundigheid bevorderen Innoveren Begeleiden en coachen van (aankomend) collega s

9 HBO criteria op 3 niveaus Zelfstandig adequaat handelen Communiceren met over ideeën, problemen, keuzes Verbanden leggen tussen ervaringen en theoretische concepten Alternatieve mogelijkheden afwegen voor handelen Visie op beroep(staak) Dilemma s herkennen en mee omgaan Kritisch reflecteren op eigen handelen en ontwikkeling bijsturen

10 Voorbeeld van onderwijseenheid Praktijkgericht werken Ondersteunend onderwijs HC, WC, SOVA, VkVa, EBP Integrale opdrachten kwartaal 2 (nataal) Opdracht werkmodel informatiegesprek zwangere G1P0 over baring (individueel) Opdracht praktijkprotocol informatievoorziening en begeleiding baring (groep)

11 Voorbeeld Kwartaal 2: nataal formatief Kennistoetsen formatief Toetsen verloskundige vaardigheden formatief Toetsen sociale vaardigheden formatief Toets EBP formatief Feedback op eigen ontwikkeling formatief Producten uit stage formatief Feedback op werkmodel en praktijkprotocol Summatief Competentie assessment 2

12 Hoe ziet bijvoorbeeld competentie assessment 2 eruit? de beroepstaak: nataal de competenties (voorgrond) Diagnosticeren Coachen en begeleiden Zorgdragen voor kwaliteit Bevorderen eigen deskundigheid en ontwikkeling met op de achtergrond de volgende competenties Beleid voeren Vier HBO criteria op niveau 1 waarvan: Altijd het criterium een visie op beroepstaak/beroep aan te tonen Altijd het criterium zelfstandig adequaat handelen Daarnaast twee andere criteria (naar eigen keuze) aan te tonen

13 Overzicht 1e jaar kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 Prenataal (1) Nataal (1) Post nataal (1) Leren in de praktijk 1 e lijn Integrale Zorgver - lening (1) Profession a- lisering (1) Organiseren (1) Lint stage 1 e lijn Ketenzorgstage 11 3 Competentie- assessment (prenataal 1) Integrale kennistoets 10 3 Competentie- assessment (nataal 1) Integrale kennistoets Stage 12 Competentie - assessment (integrale zorg 1) 3 casus toets prof/organiseren Competentie- assessment (postnataal 1) Integrale kennistoets 6 Keuzeonderwijs

14 Overzicht 2e jaar Kwartaal 5 Kwartaal 6 Kwartaal 7 kwartaal 8 Integrale zorgverlening (2) Prenataal risico Leren in de praktijk 1e lijn Organisatie van zorg (2) Integrale zorgverlening (2) Nataal risico Professionalisering (2) Integrale zorgverlen ing (2) Postnataal risico Leren in de praktijk 2e lijn Lint stage 2e lijn Lintstage 2e lijn Keuze onderwijs 6EC Stageaanwezig heid 4 EC Casus-toets 10 ec CA: Video en Portfolio 12 assessment Integrale zorg II Product- Toets 5 Casus- Toets 10 CA: Portfolio 13 assessment Integrale zorg II

15 I Werkveldassessoren Directe afstemming tussen HBO opleidingseisen en gewenste beroepsbekwaamheid in praktijk Praktiserende eerstelijns verloskundigen, die visie VAR onderschrijven begeleiden en beoordelen kunnen scheiden overstijgend kunnen kijken naar competentieontwikkeling openstaan voor manier van handelen, onderbouwing en visie van student (en loslaten eigen aanpak en mening) Basistraining en training voorafgaand aan elk assessment Vergoeding voor uitvoering

16 Op weg naar het Competentie assessment Aspirant verloskundige Neemt actief deel aan het onderwijsprogramma Streeft bewust naar verwerven gevraagde competenties en HBO niveau Verzamelt diverse PERSOONLIJKE producten in portfolio Maakt EIGEN verbindend verhaal, waar sta ik in mijn competentieontwikkeling? Selecteert producten als bewijsmateriaal Brengt bewijzen en verbindend verhaal (op papier) in voor competentie assessment Houdt gesprek met 2 assessoren (1 VAR, 1 werkveld) waarin zij zelf haar competentieontwikkeling toelicht, assessoren stellen aanvullende vragen Krijgt beoordeling van assessoren

17 Het assessmentgesprek De student zit in het gesprek als aspirant verloskundige Student neemt zelf het initiatief om haar competenties toe te lichten assessoren stellen vragen (criteriumgericht interview) volledigheid in het gesprek is geen criterium (niet alles hoeft aan de orde te komen), interactie over inzichten/competenties staat voorop nadruk op authenticiteit (wat is van student, wat vind zij persoonlijk belangrijk?) en concretisering aan de hand (van voorbeelden van) inzichten, resultaten en leerproces in deze beroepstaak

18 II Kwaliteitsmeetinstrument Doel Kwaliteit stageplaatsen in kaart brengen ter verdere optimalisering Methode vragenlijst na iedere stage Student Werkplek Gesprek n.a.v. uitkomst door praktijkdocent Uitkomsten Nu 1x afgenomen Na 3 jaar betrouwbare gegevens

19 Kwaliteit leeromgeving in praktijk Begeleiden leerproces Samenwerken Inrichten leeromgeving Coach én expert beginsituatie vaststellen handelen observeren klinisch redeneren feedback geven reflecteren conceptualiseren evalueren en volgende stap ontwikkeling Samenwerking met aspirant Transparant samenwerken Gelijkwaardigheid Professionele afstand Samenwerking werkveld en VAR Vervlechting werken, leren en opleiden (winwin) Betrokkenheid bij onderwijs Leersituaties creëren Veiligheid en uitdaging Variatie leersituaties (kwalificatieprofiel VAR) Randvoorwaarden Dilemma s bij begeleiden Cliënt en student centraal

20 III De praktijkdocent Aanleiding Spanningsveld opleiding - werkveld Afstand / onzichtbaar / onbekend Meer gericht op stageplekken organiseren i.p.v. samenwerking Wens Betere samenwerking / contact werkveld Verbinding verschillende leeromgevingen (opleiding en werkplek) Verhogen kwaliteit leeromgeving In toekomst: opleidingspraktijken

21 Plek van de PD Praktijkbegeleider (op de werkplek) Praktijkdocent Coördinator LIP Student SLC-er

22 Wat betekent PD voor student? Ondersteuning voor, tijdens en na stage Concreet betekent dit: Bron van informatie voorafgaand aan de stage Gesprekspartner samen met andere studenten bij voorbereiding op stage Feedback op leerdoelen en plan van aanpak Begeleiden op terugkomdag bij de uitwisselen van ervaringen en thema s Individueel consult Bezoek op de werkplek

23 IV Innovatieve praktijkopdrachten Opdracht kwaliteitsregister vanaf jaar 2 Projectopdrachten beroepstaak organiseren In jaar 2 en 3: Afstudeeropdracht in de praktijk In jaar 4

24 Kwaliteitsregister Stimuleren kwaliteitsbevorderende activiteiten Naar kwaliteitsregister verloskundigen KNOV Categorie A: bij- en nascholing Categorie B: methodisch intercollegiaal overleg Categorie C: vaardigheidstraining Categorie D: vrije ruimte 1 uur = 1 punt 7 punten per categorie = 28 uur

25 Voorbeelden activiteiten kwaliteitsregister Bij- en nascholing Symposia, congressen, kringvergaderingen MIO Intervisie, ICT, journal club, mio Vaardigheidstraining Extra trainingen bijv. infuus inbrengen, reanimatie, stuitbevalling Vrije ruimte Voorlichtingsbijeenkomsten, meewerken open dagen, klinische les, wiki maken, lintopdracht LVR gegevens

26 Projectopdracht organiseren Jaar 2: missie, visie, swot van een praktijk in kaart brengen Jaar 3: een kwaliteitsplan voor een praktijk een marketingplan voor een praktijk een informatieplan voor een VSV ondernemingsplan voor een eerstelijns (echo) centrum

27 Afstudeeronderzoek Vanuit vragen uit de praktijk, bijvoorbeeld: Tijd voor vitamine D!? Kwalitatief onderzoek naar vitamine D suppletie bij zwangere vrouwen Initiatief huisarts in Delft Kwantitatief en kwalitatief onderzoek Naar de cliënttevredenheid m.b.t. verloskundige zorg in het kraambed

28 Er is behoefte aan competente beroepsbeoefenaren die nieuwe oplossingen kunnen bedenken voor nieuwe problemen, en niet aan mensen die uitsluitend oplossingen voor bestaande problemen hebben geleerd. (Cluitmans 2002)

29 3e jaar vanaf (ontwerp onder voorbehoud) Kwartaal 9 Kwartaal 10 Kwartaal 11 Kwartaal 12 Leren in de praktijk 1e lijn Leren in de praktijk 2e lijn Integrale zorgverlening (3) Organisatie van zorg (3) Leren in de Praktijk Integrale zorgverlening (3) Integrale zorgverlening (3) Preconceptiezorg (3) 1 e lijn Formatief CA Intern kwaliteitsregister 10 (professionalisering verbindt alle beroepstaken) PA** 15 CA (25 =13 +12*) Product Toets 5

30 4e jaar vanaf optie B (ontwerp onder voorbehoud) Kwartaal 13 Kwartaal 14 Kwartaal 15 Kwartaal 16 Leren in de Praktijk 1e lijn Minor Minor Professionalisering (3) (AO) Diverse onderdelen samen: 30 Product en presentatie 15 Startbekwaam assessment 15

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Fysiotherapie voltijd Hogeschool Utrecht Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

STAGEHANDBOEK. Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016. Semester 1

STAGEHANDBOEK. Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016. Semester 1 STAGEHANDBOEK Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016 Semester 1 BACHELOROPLEIDING VERPLEEGKUNDE Juli 2015 Inhoud Inleiding 4 1. Inhoud van het vierde leerjaar 5 2. Inhoudelijk kader van differentiatiestage

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3. Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5. Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk.

Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3. Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5. Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3 Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5 Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk. blz 25 Hoofdstuk 4. De mogelijkheden voor de HBO student

Nadere informatie

BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING*

BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING* BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING* *Voor de speciale trajecten Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) en International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS) geldt aanvullende

Nadere informatie

Algemeen stagehandboek

Algemeen stagehandboek Algemeen stagehandboek HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Bacheloropleiding Verpleegkunde & Verpleegkunde & Verloskunde traject Juli 2015 0 INHOUDSOPGAVE 1. Stages binnen de Bacheloropleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

Opleidingsplan 2011 Interactieve Media Communication & Multimedia Design Amsterdam 2

Opleidingsplan 2011 Interactieve Media Communication & Multimedia Design Amsterdam 2 Opleidingsplan 2011 Interactieve Media Communication & Multimedia Design Amsterdam 2 Voorwoord... 7 1. Missie, identiteit en positionering... 9 1.1 Missie van de opleiding...9 1.2 Visie van de opleiding...9

Nadere informatie

Opleidingsprofiel / Training Profile

Opleidingsprofiel / Training Profile Opleidingsprofiel / Training Profile Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn bachelor- en associate degree 2013-2017 Instituut voor Gezondheidszorg Hogeschool Rotterdam april 2014 HOGESCHOOL ROTTERDAM

Nadere informatie

Studentenstatuut 2014-2015

Studentenstatuut 2014-2015 Studentenstatuut 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Calo Bachelor Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie (voltijd/deeltijd) Croho nr. 34585 De laatste accreditatie geldt van 1-12-2008 tot

Nadere informatie

Landelijk Praktijkboek Stage Curriculum Opleiding Bachelor Medische Hulpverlening

Landelijk Praktijkboek Stage Curriculum Opleiding Bachelor Medische Hulpverlening Landelijk Praktijkboek Stage Curriculum Opleiding Bachelor Medische Hulpverlening april 2014 Hogeschool Arnhem en Nijmegen Hogeschool Rotterdam Hogeschool Utrecht Projectleider: Mevrouw B. Visser, MSc

Nadere informatie

Opleiding tot Verpleegkundige

Opleiding tot Verpleegkundige Bekijk de video van Az-Eddine met Layar 2015 2016 Opleiding tot Verpleegkundige Bachelor of Nursing / voltijd - duaal Deze brochure is verrijkt met Alumnus Müberra Çetin bij het Sophia Kinderziekenhuis

Nadere informatie

b a c h E l o r n u r s i n g 2 0 2 0

b a c h E l o r n u r s i n g 2 0 2 0 d i g i t a l e v e r s i e b a c h E l o r n u r s i n g 2 0 2 0 E E n t o E k o m s t b E s t E n d i g o p l E i d i n g s p r o f i E l 4.0 bachelor of nursing 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Nadere informatie

Hogeschool Inholland. Opleiding tot Verpleegkundige. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool Inholland. Opleiding tot Verpleegkundige. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool Inholland Opleiding tot Verpleegkundige Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2012 2/69 NQA Hogeschool Inholland: Uitgebreide Opleidingsbeoordeling Opleiding

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hogeschool van Amsterdam

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hogeschool van Amsterdam BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool van Amsterdam Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Breda

AVANS Hogeschool, Breda AVANS Hogeschool, Breda HBO-Bachelor Opleiding tot Fysiotherapeut Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/59 NQA Avans Hogeschool, Breda: hbo-bachelor Opleiding

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd. Opleiding voor Ergotherapie. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool Zuyd. Opleiding voor Ergotherapie. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool Zuyd Opleiding voor Ergotherapie Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) augustus 2011 2/85 NQA - Hs. Zuyd: hbo-bachelor Opleiding voor Ergotherapie Inleiding Dit

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Facility Management voltijd. Hogeschool INHolland

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Facility Management voltijd. Hogeschool INHolland Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Facility Management voltijd Hogeschool INHolland Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Schooljaar

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 GC-01 Basisgenetica GC-02 Communicatie GC-03 Genoomdiagnostiek deel 1 GC-04 Genoomdiagnostiek deel 2 GC-05 Deskundigheidsbevordering en kwaliteit

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voortgezet onderwijs en bve moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Goed beslissen over beroepsbekwaamheid in het hbo

Goed beslissen over beroepsbekwaamheid in het hbo -- Praktisch artikel Goed beslissen over beroepsbekwaamheid in het hbo Dit artikel is het tweeënzestigste in een serie praktische artikelen over onderwijsinnovatie. Deze serie heeft de bedoeling om mensen

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs...

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Hogeschool Arnhem en Nijmegen Hogeschool Arnhem en Nijmegen Opleiding tot Verpleegkundige Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) oktober 2012 2/47 NQA HAN: audit bestaande hbo-bacheloropleiding tot Verpleegkundige

Nadere informatie

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding Management in de Zorg 4 Deel 1 Beroepsprofiel Management in Zorg en Dienstverlening 5 1.1.

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016

FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016 STUDIEJAAR 2015-2016 Domein Health Instituut voor Paramedische Studies LEVEN IS BEWEGEN Een directe bijdrage leveren aan het functioneren van mensen. Het verschil tussen niet werken en wel werken, sporten

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Masteropleiding Psychomotorische Therapie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) Juli 2011 2/45 NQA - audit bestaande hbo-master Psychomotorische

Nadere informatie