Trainingsaanbod september december 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trainingsaanbod september december 2013"

Transcriptie

1 saanbod september december 2013

2 Over BONO Voor u ligt een overzicht van het trainingsaanbod van BONO, opleidingen non-profit-ondernemen, voor het tweede halfjaar van BONO is nu enkele maanden actief en er komen telkens nieuwe trainingen en trainers bij. Zo wordt het aanbod steeds completer en kunt u voor alle facetten van non-profit-ondernemen bij BONO terecht. Denk daarbij aan thema s als: marktonderzoek, (zelf)financiering, prestatiemanagement, bedrijfsvoering en organisatie, marketing en capacity building. Wat is BONO? BONO is een onafhankelijke stichting met als doel het stimuleren van non-profit-ondernemen door het aanbieden van een breed scala trainingen. De stichting is opgericht in februari 2013 op initiatief van diverse deskundigen op het terrein van non-profit-ondernemen. Waarom BONO? De huidige context van maatschappelijke activiteiten vereist nieuw denken en nieuwe vaardigheden: het moet efficiënter en resultaatgerichter, minder afhankelijk van één financier, als netwerkorganisatie en met een groter beroep op de eigen kracht van burgers. Er moet worden ingespeeld op bezuinigingen, nieuwe wet- en regelgeving en de veranderende houding van de overheid tot het maatschappelijk middenveld. Alle maatschappelijke activiteiten krijgen een steeds ondernemender karakter. Dat geldt voor traditionele non-profit-organisaties, evenementen, financiers zoals fondsen en overheden en MVO-beleid van bedrijven. Kennis, inspiratie en praktische handvatten Maatschappelijke activiteiten vergen daarom een goed onderbouwd plan van aanpak en moeten creatief op zoek gaan naar financieringsbronnen. Of het nou gaat om welzijnsdiensten, culturele projecten, zorg of woningbouw. Deze organisaties moeten zich meer dan ooit vragen stellen als: Is er vraag naar mijn activiteit? Is het probleem dat ik wil aanpakken urgent? Hoe belangrijk is mijn aanbod of oplossing? Onderwerpen als profilering, marketing, alternatieve financieringsbronnen en effectiviteit zijn steeds belangrijker. Hoe pak je dit aan? Welke vaardigheden vereist dit? Welke kennis is nodig bij de professionals? BONO biedt kennis, inspiratie en praktische handvatten om ondernemend te gaan denken en werken. Non-profit-ondernemen BONO verstaat onder non-profit-ondernemen het door organisaties nastreven en bereiken van nietfinanciële resultaten op een efficiënte, creatieve en (financieel) duurzame manier. Uitgangspunt daarbij is de actuele vraag en behoefte: Wat vereist deze situatie? Wat is écht belangrijk en verdient prioriteit? Wat gaan we (door)ontwikkelen en wat zetten we stop of gaat in de ijskast? Deze op behoefte en vraaggerichte houding ziet BONO als de kern van non-profit-ondernemen. 1

3 Non-profit-ondernemen wordt bovendien gekenmerkt door het van begin tot het eind kritisch doordenken van maatschappelijke interventies en voortdurend verifiëren van de urgentie en de resultaten ervan. Wat biedt BONO? BONO biedt diverse trainingen van een hoge kwaliteit voor een toegankelijke prijs. U kunt kiezen uit verandersessies en praktijkgerichte trainingen. BONO kan trainingen ook op maat, in-company en als uitgebreid pakket aanbieden. De bij BONO betrokken trainers hebben allen hun eigen expertise en kennen de non-profit-sector goed. Voor wie? BONO is er voor de brede non-profit sector, zowel de uitvoerende als de financierende organisaties in het veld van zorg, welzijn, arbeid, sport, cultuur, educatie, milieu en sociale woningbouw. En ook voor MVO-afdelingen van bedrijven, sociale ondernemingen en charitatieve fondsen. Contact Heeft u vragen over BONO of over ons trainingsaanbod? Of bent u een aanbieder van een training op het gebied van non-profit-ondernemen en wilt u uw trainingen onderbrengen bij de stichting? Neem dan contact met ons op! Stichting BONO Postbus LD Amsterdam +31(0) BONO, juni

4 saanbod BONO biedt diverse trainingen van hoge kwaliteit voor een toegankelijke prijs. U kunt kiezen uit verandersessies en praktijkgerichte trainingen: Verandersessie: prikkelende bijeenkomst gericht op beleving, cultuuromslag en visie. : gericht op diepgang en praktische toepassing. BONO biedt trainingen in-company, via open inschrijving en als uitgebreid pakket. Een uitgebreide beschrijving en meer informatie over de trainingen vindt u op Thema s De trainingen en verandersessies zijn onderverdeeld in de thema s: - Marktonderzoek - (Zelf)financiering - Prestatiemanagement - Bedrijfsvoering en organisatie - Profilering en communicatie Ondernemende houding, kennis en vaardigheden Ondernemen is geen verzameling van losse techniekjes, maar vergt een bepaalde houding, kennis en vaardigheden. Deze hangen allemaal met elkaar samen en komen allemaal aan bod bij de trainingen van BONO. Een nieuwe activiteit opzetten begint met een goed sociaal marktonderzoek: Hoe ziet de situatie er precies uit? Wat is de oorzaak, wat is het probleem of de behoefte en wie is exact mijn doelgroep? Via een stakeholderonderzoek verhoud u zich vervolgens tot andere spelers in het veld en komen de betrokkenen en hun belangen in beeld. Om dit goed te doen zijn gesprekstechnieken heel belangrijk. Om een plan uiteindelijk echt neer te zetten is duurzame financiering nodig: Welke (nieuwe) financieringsbronnen kunt u aanboren en hoe pakt u de fondsenwerving aan? Ook is de vorm waarin u uw activiteit opzet belangrijk: in samenwerking met het bedrijfsleven? Als sociale onderneming of als social franchise? Verifiëren, communiceren en evalueren Ondertussen bent u in de voorbereiding en uitvoering voortdurend bezig met verifiëren, communiceren en evalueren. Verifiëren is nagaan of dat wat u denkt te weten wel klopt. Of het nou gaat om de behoeften van mensen of de ernst van een probleem, het is belangrijk om uw aannames te onderbouwen. Communicatie in allerlei vormen is belangrijk om de organisatie te profileren en uw stakeholders te informeren. Hoe communiceert u naar buiten wat u bent en biedt? Hoe wordt u zichtbaar, werft u mensen en presenteert u een activiteit? En als laatste in de rij: evalueren in de zin van prestatiemanagement. Hoe weet u dat u waarde toevoegt, wat zijn de indicatoren om dit te monitoren en hoe belangrijk is het allemaal? 3

5 Data Pagina Marktonderzoek Sociaal marktonderzoek 24 september, 12 november 5 Dan ga ik liever op vakantie In-company 5 Stakeholderonderzoek 31 oktober 6 Prestatiemanagement Social Impact in de Praktijk 17 september, 24 september 6 Van Activiteit naar effectiviteit In-company 7 Beleefde waarde-onderzoek 19 september, 14 november 7 Maatschappelijk vastgoed met meerwaarde Nog vast te stellen 7 (Zelf)financiering Hoera geen subsidie meer! 17 oktober, 11 november 8 Met plezier fondsenwerven 19 september 8 Fondsaanvragen schrijven 1 oktober 8 Bedrijfsvoering en organisatie Beheer Multi Functionele Accommodatie 24 oktober, 28 november 9 Social Franchising 7 november 9 Social Return in de Praktijk 3 oktober 10 Samenwerken met het bedrijfsleven 10 september, 8 oktober, 12 november, 10 december Communicatie en community building Free Publicity 26 september, 21 november 10 Goed en duurzaam bloggen 22 november 11 Social Mediastrategie 19 september en 3 oktober 11 1 november en 15 november Storytelling 10 oktober, 28 november 11 Zo faciliteert u participatie 19 en 20 september oktober en 1 november Leergang non-profit-ondernemen In-company

6 Marktonderzoek Voorafgaand aan het opzetten van een activiteit, project of organisatie en dus ook nog voor er geld wordt uitgegeven, is een verkenning van de markt nodig. Hoe ziet de situatie er precies uit? Waar is vraag naar? Wie zijn mijn stakeholders en wat is hun behoefte? Is er een probleem? Voor ondernemers met non-profit-activiteiten is dit de eerste stap die gezet moet worden. Sociaal marktonderzoek Een sociaal marktonderzoek geeft een scherp beeld van de precieze aanleiding voor een interventie, doelgroepen en stakeholders en de meest geschikte oplossingsmogelijkheden. In de training leert u wat een sociaal marktonderzoek inhoudt en waarom het van belang is dit te doen voor activiteiten en in interventieprocessen. Daarna gaat u aan de slag met praktijkvoorbeelden en eigen cases van deelnemers. Trainers: Marije van der Meij en/of Peter Scholten uur Data 24 september, 12 november Kosten 350,- Extra Deelnemers ontvangen het boek 'Dan ga ik liever op vakantie. Over de zin en onzin van maatschappelijke interventies' van Marije van der Meij en Peter Scholten, uitgever Lenthe Publishers, Amsterdam. Verandersessie Dan ga ik liever op vakantie In deze verandersessie dagen wij u uit om uw eigen grootste criticaster te worden en met andere ogen naar uw interventies te kijken. Op een enthousiaste manier en voorzien van sprekende voorbeelden raakt u bekend met het uitvoeren van sociaal marktonderzoek, het formuleren van effecten en indicatoren en het in kaart brengen van de waarde van een oplossing. Trainers: Marije van der Meij en/of Peter Scholten Datum Deze training wordt als in-company traject aangeboden. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Kosten - Extra Deelnemers ontvangen het boek 'Dan ga ik liever op vakantie. Over de zin en onzin van maatschappelijke interventies' van Marije van der Meij en Peter Scholten, uitgever Lenthe Publishers, Amsterdam. 5

7 Stakeholderonderzoek Bij het bedenken en uitvoeren van maatschappelijke activiteiten, is het heel belangrijk om aannames over problemen, oplossingen en resultaten te toetsen oftewel te verifiëren. In de training leert u wat verificatie is en krijgt u praktische handvatten om verschillende manieren van verifiëren toe te passen in uw praktijk. Van het doen van deskresearch tot verificatie bij de stakeholders: interviews, enquêtes en groepsgesprekken. Trainers: Marije van der Meij en/of Peter Scholten uur Datum 31 oktober Kosten 350,- Prestatiemanagement Gedurende het hele proces van het opzetten en uitvoeren van een activiteit, project of organisatie, is het van belang om in kaart te brengen wat de resultaten zijn. Zowel voor de doelgroep voor wie u iets neerzet, als voor uzelf om te kunnen sturen en voor de financier ter verantwoording. Prestatiemanagement is het geheel van acties die te maken hebben met effectiviteit, rendement en waardebepaling. Hoe weet u dat u waarde toevoegt, wat zijn de indicatoren om dit te monitoren en hoe belangrijk is het allemaal? Prestatiemanagement is niet iets voor na afloop, maar begint bij het begin. Weten of uw organisatie effect heeft, hoe belangrijk mensen een dienst of activiteit vinden en of u iets moet aanpassen, kan alleen als u hier vanaf de start mee bezig bent. Social Impact in de Praktijk Het wordt steeds belangrijker dat ondernemingen met een maatschappelijke relevantie aantonen wat de impact van hun organisatie of van hun project(en) is. ens deze training creëren wij inzicht in de te nemen stappen, het proces en welke combinatie van methodes en instrumenten u het best kunt gebruiken voor het meten van de social impact van uw onderneming of project. Trainers: Marguerite Evenaar en Leydi Johanna Breuls - Datum Dagdeel 1: 17 september uur Dagdeel 2: 24 september uur N.B. dagdeel 2 is alleen in combinatie met dagdeel 1 te volgen Kosten 1 dagdeel 235,- 2 dagdelen 425,- 6

8 Van Activiteit naar effectiviteit Wilt u als gemeente weten wat het effect van uw maatschappelijk interventie is? In deze training leert u om een maatschappelijke verandering te formuleren en in kaart te brengen, staan we stil bij het formuleren van doelstellingen en indicatoren en lichten we diverse methoden toe die behulpzaam kunnen zijn bij effectmeting. Trainers: Marije van der Meij en/of Peter Scholten - Datum Deze training wordt als in-company traject aangeboden. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Kosten - Extra Deelnemers ontvangen het boek 'Dan ga ik liever op vakantie. Over de zin en onzin van maatschappelijke interventies' van Marije van der Meij en Peter Scholten, uitgever Lenthe Publishers, Amsterdam. Beleefde waarde-onderzoek De ValueGame is een speelse manier om erachter te komen wat uw doelgroep belangrijk vindt, oftewel de beleefde waarde onderzoeken. In de training gaan we in op de theorie van beleefde waarde, praktijkvoorbeelden, de praktische uitvoering van alle stappen van de ValueGame-methode en de interpretatie van de resultaten. Trainers: Peter Scholten uur Datum 19 september, 14 november Kosten 350,- Extra: Deelnemers ontvangen het boek 'Dan ga ik liever op vakantie. Over de zin en onzin van maatschappelijke interventies' van Marije van der Meij en Peter Scholten, uitgever Lenthe Publishers, Amsterdam. En een pdf-document met praktische informatie over de ValueGame. Maatschappelijk vastgoed met meerwaarde Maatschappelijk vastgoed is alleen levensvatbaar als het meerwaarde heeft voor bewoners. Waarom zou een gemeente of woningcorporatie er nog geld in steken als de bewoners er niet duidelijk beter van worden? Maak kennis met drie nieuwe methoden om te werken aan die maatschappelijke meerwaarde: Sociaal marktonderzoek, de Waardewijzer en de ValueGame. Trainers: Peter Scholten - Datum Nog niet ingepland, actuele informatie zie voor een in-company-traject kunt u contact met ons opnemen. Kosten - 7

9 (Zelf)financiering Om een plan echt neer te zetten is duurzame financiering nodig. Welke (nieuwe) financieringsbronnen kunt u aanboren? Wat is fondsenwerving en hoe doet u dat? Hoe schrijft u een fondsaanvraag? Verandersessie Hoera geen subsidie meer! Deze verandersessie wil prikkelen en stimuleren en een andere manier van denken op gang brengen wanneer u te maken krijgt met het wegvallen van subsidies. Hierdoor ontstaat een andere manier van handelen, waarmee u op een meer ondernemende en effectievere manier aan de slag kunt gaan. Zo bereikt u uw doelen veel duurzamer! Trainers: Eric Denneman en/of Peter Scholten uur Datum 17 oktober, 11 november Kosten 180,- Met plezier fondsenwerven ens deze training ervaart u dat fondsenwerven creatief en leuk kan zijn. U gaat u op zoek naar uw vonk : de verbinding tussen gevers en de organisatie die voortkomt uit een gevoel iets te kunnen bijdragen aan een maatschappelijk vraagstuk. U krijgt in één dag een breed palet van actuele kennis, voorbeelden en tips aangereikt over fondsenwerving. En u gaat ook zelf aan de slag voor uw eigen organisatie. Trainer: Petra Hoogerwerf Datum 19 september Kosten 350,- Extra: Deelnemers ontvangen het boek Vonk! Fondsen werven met hoofd en hart van Petra Hoogerwerf, uitgever Lenthe Publishers, Amsterdam. Fondsaanvragen schrijven Het schrijven van fondsaanvragen is vaak veel werk. Als u weet hoe u een succesvolle aanvraag kunt doen, benut u uw tijd optimaal. U leert in deze training van een dagdeel onder andere hoe de wereld van de fondsen eruit ziet en hoe u een aanvraag en projectplan opstelt. Ook relatiemanagement en communicatie komen aan de orde. Trainer: Petra Hoogerwerf 8

10 uur Datum 1 oktober Kosten 195,- Extra: Deelnemers ontvangen het boek Vonk! Fondsen werven met hoofd en hart van Petra Hoogerwerf, uitgever Lenthe Publishers, Amsterdam. Bedrijfsvoering en organisatie Om een activiteit of maatschappelijke organisatie te laten slagen, is de bedrijfsvoering en het business model belangrijk. Zit het goed en logisch in elkaar? Wat is de vorm: een stichting, sociale onderneming of social franchise? En is er samenwerking met bestaande bedrijven mogelijk? Verandersessie Beheer Multi Functionele Accommodatie In een dagdeel maakt u kennis met het denkraam van een speciaal ontwikkelde tool: de Aanpak Vitale MFA s. De sessie biedt betrokkenen bij een Multi Functionele Accommodatie de kans om hun business model onder de loep te nemen en te optimaliseren. Trainers: Antoinette Kat en/of Peter Scholten uur Datum 24 oktober, 28 november Kosten 75,- Extra: Deelnemers ontvangen de eerste scan behorend bij de Aanpak Vitale MFA s Social Franchising Social franchising is hetzelfde als gewone franchising, maar dan met als doel om (ook) de maatschappelijke effecten te vergroten door samenwerking en uitwisseling. In deze training leert u wat een (sociale) franchise is en over de praktische aspecten ervan. Ook worden een aantal praktijkvoorbeelden toegelicht. Trainers: Martin Hubers en/of Peter Scholten Datum 7 november Kosten 350,- Extra: Deelnemers ontvangen een voorbeeldcontract, pdf van de handleiding en handout. 9

11 Social Return in de Praktijk Social Return is een mooi gedachtengoed en een breed begrip. De essentie is dat de bedrijfsvoering zodanig wordt ingericht dat er opbrengsten zijn op het sociale vlak, maar in de praktijk is dat lang niet altijd eenvoudig. In deze training krijgt u praktische handvatten voor het werken met Social Return bij aanbestedingen Trainers: Marguerite Evenaar en Leydi Johanna Breuls uur Datum 3 oktober Kosten 395,- Samenwerken met het bedrijfsleven Maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hebben elkaar veel te bieden. In deze training maakt u kennis met partnerships tussen maatschappelijke organisaties en bedrijven en gaat u aan de hand van een stappenplan zelf onderzoeken wat voor meerwaarde uw organisatie kan bieden aan een bedrijf. Trainer: Erica Engel uur Datum 10 september 2013, 8 oktober, 12 november, 10 december Kosten 245,- Profilering en communicatie Communicatie in allerlei vormen is belangrijk om uw organisatie te profileren en uw stakeholders te informeren. Hoe communiceert u naar buiten wat u bent en biedt? Hoe wordt u zichtbaar, krijgt u mensen betrokken, krijgt u aandacht van financiers en presenteert u een activiteit? Free Publicity Voor elke non-profit-onderneming is het belangrijk om zichtbaar te zijn en uw verhaal te kunnen vertellen. Of het nou is om draagvlak te vergroten, producten te verkopen, voor fondsenwerving of om awareness rond een onderwerp te creëren. Een van de manier om dit te bereiken is een goed free publicity-beleid. Met deze training leert u in een dag de basisprincipes van goed omgaan met de media. Trainer: Petra Kroon uur Datum 26 september, 21 november Kosten

12 Goed en duurzaam bloggen Bloggen is een belangrijk onderdeel van de communicatie voor elke non-profit-onderneming. Het is een goede manier om uw eigen communicatie in de hand te houden. U kunt laten zien waar u voor staat en wat u wilt bereiken met uw organisatie. U werkt aan de bekendheid en draagvlak voor uw organisatie. In deze hands-on-training leert u wat goed bloggen is en gaat u ook zelf aan de slag. Trainer: Petra Kroon uur Datum 22 november Kosten 180 Social Mediastrategie Social media zijn voor non-profit-ondernemingen belangrijke middelen om in contact te komen met alle stakeholders. U kunt met ze in gesprek gaan, uitvinden wat er onder hen leeft en uw boodschap op een goede, integere en authentieke manier uidragen. In deze tweedaagse training leert u alle insen-outs over het opzetten van een social mediastrategie en het invullen ervan. Trainer: Petra Kroon uur Datum Dag 1: 19 september, dag 2: 3 oktober Dag 1: 1 november, dag 2: 15 november Kosten 725 Storytelling Een missie van een organisatie zegt niet zoveel, het krijgt pas waarde als het vanuit de beleving gecommuniceerd wordt. Hoe persoonlijker, hoe herkenbaarder. En hoe makkelijker het wordt om door te vertellen. Wilt u dus dat uw idee, bedrijf, merk of organisatie effect krijgt, vertel dan een verhaal. Een verhaal vanuit uw hart. Na deze training weet u hoe u dat doet. Trainer: Linde ten Broek uur Datum 10 oktober, 28 november Kosten

13 Zo faciliteert u participatie In deze tijd waarin middelen schaars zijn en ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, zijn voor maatschappelijke organisaties en sociale ondernemingen betrokkenheid, participatie en eigenaarschap belangrijk. Dat vraagt van u om te schakelen van vóór anderen denken en doen, naar het luisteren naar en mobiliseren en faciliteren van mensen. In deze tweedaagse training leert u hoe u dit kunt aanpakken. Trainers: Marianne Aal en Doris Gottlieb Datum uur 19 en 20 september 31 oktober en 1 november Kosten 1.300,- (bij inschrijving voor 15 augustus 1.100,-) Extra: Na drie maanden volgt een gratis dagdeel follow-up Leergang non-profit-ondernemen De leergang non-profit-ondernemen is een compleet pakket waarin diverse kanten van nonprofit-ondernemen aan bod komen. Per onderwerp zijn deskundige trainers en gastsprekers betrokken. Het programma heeft een basisopbouw, maar u kunt ook uw een eigen programma samenstellen uit het aanbod van BONO. De leergang bieden wij u aan als meerdaagse incompany training. 12

14 De trainers Op vindt u uitgebreide informatie over de expertise van de trainers. Antoinette Kat: adviseur innovatie bij OSA (Ondernemerskring Sociale Sector Amsterdam), trainer Beheer multifunctionele accommodaties. Doris Gottlieb: partner Contorno Consulting (coach en facilitator). Trainer Zo faciliteert u participatie. Erica Engel: eigenaar Guide 2 Gifts (relatiegeschenken) en Winst en Waarden (Maatschappelijk Betrokken Ondernemen). Trainer Samenwerken met bedrijfsleven. Eric Denneman: beleidsadviseur Toerisme & Recreatie bij de gemeente Nieuwegein en eigenaar van Social in Business. Trainer Hoera geen subsidie meer. Leydi Johana Breuls: eigenaar Social Profit Consultants. Trainer Social Impact in de Praktijk en Social Return in de Praktijk. Linde ten Broek: filmregisseur en eigenaar van Wat zou jij het liefste willen doen en Vers idee. Trainer Storytelling. Marguerite Evenaar: Eigenaar van Evenaar & Partners. Trainer Social Impact in de Praktijk en Social Return in de Praktijk. Marianne Aal: partner Contorno Consulting (coach en facilitator). Trainer Zo faciliteer je participatie. Marije van der Meij: partner Scholten&VanderMeij. Trainer van Dan ga ik liever op vakantie, Leergang non-profit-ondernemen, Sociaal Marktonderzoek, Stakeholderonderzoek en Van activiteit naar Effectiviteit. Martin Hubers: Regisseur bij MONED, Coördinator bij Drijvende Eilanden en Directeur bij Expertise Centrum Handicap & Arbeid. Trainer Social Franchising. Petra Hoogerwerf: eigenaar Veleda Advies. Trainer Met plezier fondsenwerven en Fondsaanvraag schrijven. Petra Kroon: social media manager bij De Groene Zaak, eigenaar van The Social Reporters en editor van sociaalondernemen.nu. Trainer Social mediastrategie, Free publicity en Goed en duurzaam bloggen. Peter Scholten, partner Scholten&VanderMeij. Trainer van Beheer Multi Functionele Accommodaties, Beleefde waarde-onderzoek, Dan ga ik liever op vakantie, Hoera geen subsidie meer, Leergang non-profit-ondernemen, Maatschappelijk vastgoed met meerwaarde, Sociaal marktonderzoek, Social Franchising, Stakeholderonderzoek en Van activiteit naar effectiviteit. 13

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod Competentiegericht trainen Molijn Training Trainingsaanbod Het zijn niet de sterksten en ook niet de slimsten die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Marketing vanuit je hart 3.0

Marketing vanuit je hart 3.0 Wegwijzer naar een Welvarend bedrijf Marketing vanuit je hart 3.0 Voor zelfstandige ondernemers die hun droom willen realiseren Ingrid Langen Dit e-boek mag je delen en/of publiceren mits je mij als bron

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

Inzicht in inzetbaarheid: Monitoring NIPlan 2012

Inzicht in inzetbaarheid: Monitoring NIPlan 2012 Inzicht in inzetbaarheid: De kwaliteit van dienstverlening heeft prioriteit binnen het Nationaal Inzetbaarheidsplan (NIPlan). TNO is aangewezen als objectieve partij om de werkzaamheden en ervaringen van

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 6, maart 2011 Inhoud 1. Welkom bij St@dium, het e-zine van Stade Advies.. 2 2. Cursusoverzicht eerste helft 2011 3 3. Welzijn Nieuwe Stijl

Nadere informatie

Belangrijkste lessen Welzijn Nieuwe Stijl Lessen uit het programma Welzijn Nieuwe Stijl, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden

Belangrijkste lessen Welzijn Nieuwe Stijl Lessen uit het programma Welzijn Nieuwe Stijl, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden Belangrijkste lessen Welzijn Nieuwe Stijl Lessen uit het programma Welzijn Nieuwe Stijl, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden Utrecht, mei 2012 Gv169/document2 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Lessen Welzijn

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

De route naar de antwoorden in het sociaal domein

De route naar de antwoorden in het sociaal domein De route naar de antwoorden in het sociaal domein Onderzoeksaanbod 2014-2015 onderzoek 2 Inhoudsopgave Introductie.... 5 Overzicht onderzoeksaanbod sociaal domein... 6 Hoofdstuk 1 - Zicht op prestaties...

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

KernWaarden 22 Tien handige tips voor het schrijven van een echt goede beleidsvisie

KernWaarden 22 Tien handige tips voor het schrijven van een echt goede beleidsvisie KernWaarden 22 Tien handige tips voor het schrijven van een echt goede beleidsvisie Visie is de kunst de onzichtbare dingen te zien Jonathan Swift, schrijver 1667 1745 Het schrijven van een beleidsvisie

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

CATALOGUS DIENSTEN EN PRODUCTEN

CATALOGUS DIENSTEN EN PRODUCTEN CATALOGUS DIENSTEN EN PRODUCTEN 1 Diensten en producten WZW Op zoek naar een geschikte training of cursus? Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn (WZW) biedt u deze aan! Wie vooruit wil als organisatie of

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

OPLEIDINGEN EN TRAININGEN cursusjaar 2008-2009. Inzichten van morgen, in uw praktijk van vandaag

OPLEIDINGEN EN TRAININGEN cursusjaar 2008-2009. Inzichten van morgen, in uw praktijk van vandaag OPLEIDINGEN EN TRAININGEN cursusjaar 2008-2009 Inzichten van morgen, in uw praktijk van vandaag 4 Welkom 5 Ter informatie 6 Vooraankondiging bestuursschool NIEUW 7 1 op 1-trainingen NIEUW Identiteit en

Nadere informatie

ICM Trainingsdag: Vergroot jouw impact!

ICM Trainingsdag: Vergroot jouw impact! ICM Trainingsdag: Vergroot jouw impact! dinsdag 20 mei 2014 Dagprogramma en overige informatie De inhoud van de 6 trainingen Training 1: Haal meer uit je brein Training 2: StrengthsFinder Training 3: Gezonde

Nadere informatie

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Planmatig Ondernemen Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven Mei 2014 Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512

Nadere informatie

L EERGANG L EAN T EAMCOACH!

L EERGANG L EAN T EAMCOACH! Lean...3 Waaromleanteamcoaching?...3 Doelgroep...4 Incompanyopleidingleanteamcoachingopmaat...4 LeergangLeanTeamcoach...5 EVC s...7 OpzetenopbouwvandeLeergangindepraktijk...8 Coachopleiders...10 MarijkeLingsma...10

Nadere informatie

Jaargang 2012, editie 8. Delivering Business Value

Jaargang 2012, editie 8. Delivering Business Value Jaargang 2012, editie 8 Delivering Business Value Cooling Down Magazine 2012 Inhoudsopgave Voorwoord...2 Bert Kersten...3 Anton Molleman Leiderschap: de verbindende factor... 4 Josje van Inzen-Van IJsseldijk

Nadere informatie