- een ambitieuze vereniging die verenigt-

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- een ambitieuze vereniging die verenigt-"

Transcriptie

1 - een ambitieuze vereniging die verenigt- 1

2 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdpunten... 4 Visie S.J.C... 4 Missie S.J.C... 4 Hoofdstuk 1: Beschrijving van de vereniging... 5 Historie... 5 De vereniging op dit moment... 6 Hoofdstuk 2: Analyse van de vereniging... 7 Huidige situatie... 7 Organogram... 8 Hoofdstuk 3: SWOT analyse... 9 Hoofdstuk 4: Speerpunten voetbal technisch Jeugd Vrouwen/meisjes Lagere Senioren Senioren selectie Hoofdstuk 5: Speerpunten algemeen Het aanpassen van de accommodatie Uitvoering geven aan het nieuw te maken commercieel beleidsplan Vrijwilligersbeleid Heldere algehele organisatiestructuur neerzetten met duidelijke processen en centrale vastlegging van documentatie Uitvoering geven aan het op te stellen communicatiebeleidsplan Hoofdstuk 6: Doelstellingen per beleidsgebied Algemene zaken Financiële zaken Secretariële zaken Jeugdzaken Technische Zaken Facilitaire zaken Verenigingszaken Commerciële zaken Communicatie en P.R Vrijwilligerszaken

3 Wedstrijd zaken Hoofdstuk 7: Activiteitenlijst Inleiding In de huidige tijd is het besturen van een voetbalvereniging aanzienlijk complexer dan ooit tevoren. De veranderende cultuur van ons land, de groeiende maatschappelijke druk, de veeleisende en steeds toenemende regelgeving, de grotere aandacht die wordt gevraagd door de stijgende financiële lasten van beheer van uitgaven en inkomsten. Vanwege al deze factoren is het bestuur van S.J.C. van mening, dat het noodzakelijk is om nu te komen tot een meer-jaren beleidsplan en ook vanwege het feit dat er al vele malen een aanzet toe is gegeven. Het bestuur vond het ook belangrijk om eerst de statuten en huishoudelijk reglement aan te passen, zodat de basis aanwezig zou zijn om tot een gedegen beleidsplan te komen. Een beleidsplan waarvoor draagvlak van de leden vereist is. We willen ons profileren als een ambitieuze, gezellige, financieel-gezonde en dynamische vereniging. Daarbij is het bestuur van mening dat je als lid van een vereniging zoveel mogelijk actief betrokken dient te zijn met het reilen en zeilen van de vereniging. Deze verplichting neemt ieder lid op zich. We hebben het beleid verwoord in 1 slagzin of motto: S.J.C. een ambitieuze vereniging die verenigt! 3

4 Hoofdpunten We zijn een grote vereniging met ruim 1100 leden. Dit noodzaakt ons om efficiënter te gaan besturen en organiseren. Een zekere mate van professionalisering is daarbij, volgens het bestuur, onvermijdelijk. Daarbij willen we ons geheel eigen karakter, het wij-gevoel gebaseerd op de tradities van S.J.C. als een familieclub, vasthouden. Leden van S.J.C. dienen zich te gedragen zoals past binnen dit karakter, met respect voor de scheidsrechter, de tegenstander, de medespelers en de leidinggevenden. Visie S.J.C. S.J.C. wil een bloeiende familie vereniging zijn met naast de gezonde ambitie om op een hoog niveau te voetballen de ambitie om mensen te verenigen/ te verbinden. Missie S.J.C. S.J.C. is een grote, gezellige en laagdrempelige voetbalclub voor jeugd-, heren- en vrouwenvoetbal waar prestatief en recreatief voetbal prima samengaan. De vereniging vindt het belangrijk dat een ieder de gelegenheid krijgt op zijn eigen wijze deel uit te maken van de vereniging, zowel de voetballende leden als de kaderleden. SJC staat midden in de Noordwijkse samenleving door plaatselijke en regionale maatschappelijke activiteiten te organiseren en te ondersteunen. Wij willen meer aandacht geven aan deze maatschappelijke functie van onze vereniging en onze leden de kans geven hun sociale vaardigheden te ontwikkelen. Voorbeelden zijn: de organisatie van het schoolvoetbal, het 4 tegen 4 toernooi voor de jeugd van alle Noordwijkse basisscholen, de lessen op locatie van de school De Duinpieper, het samenwerkingsverband met De Brede school, de jaarlijkse carnavalsvieringen, de konijnenveiling, de unieke uitwisseling met de Engelsen, bingo- en bridge avonden en de schoonmaakhulpen van s Heeren Loo die elke maandagochtend verwelkomt worden. Met de Noordwijkse basketbalvereniging M.S.V. worden jaarlijks huurovereenkomsten afgesloten voor de trainingsavonden in onze sporthal en ook N.E.N.S. zendt zeer regelmatig uit vanaf ons sportcomplex. Zeer recent is ook de organisatie van de SamenLoop voor Hoop in juni 2013 naar S.J.C. rondgekomen. Het bestuur heeft er voor gekozen een KISS (Keep It Short and Simple) beleidsplan op te stellen. Een leesbaar plan dat duidelijkheid moet geven over de te volgen koers voor de komende jaren. 4

5 Hoofdstuk 1: Beschrijving van de vereniging Historie Als van oorsprong Katholieke vereniging is de Sint Jeroens Club opgericht op 26 september De eerste thuiswedstrijden werden gespeeld achter "De Hoeve". In de jaren '30 was S.J.C. een gerenommeerde vereniging en speelde in de hoogste afdeling van de katholieke voetbalbond. Aan de grote bloei die S.J.C. in deze tijd doormaakte, kwam in 1940 helaas abrupt een einde. In de oorlogsjaren werd het totale complex rigoureus met de grond gelijk gemaakt en werden de sportvelden zelfs in volkstuintjes veranderd. Alles wat in de voorgaande 20 jaar was opgebouwd bestond niet meer. Gelukkig bood VVSB spontaan haar gastvrijheid aan, waardoor S.J.C. bleef voortleven. Na deze duistere periode wist de club weer snel te herrijzen en aan de Lageweg weer een voetbalcomplex op te bouwen. In 1970 werd, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan, het jubileumcadeau in gebruik genomen: de geheel door eigen leden in zelfwerkzaamheid gebouwde tribune. Twee jaar later, in 1972, werd de vereniging uitgebreid met een damesafdeling. Een belangrijk jaar in de geschiedenis van S.J.C. was In dat jaar werd de grond van het complex verkocht aan de gemeente. Het complex werd flink uitgebreid: de kantine werd vergroot en er werd tevens een nieuwe vleugel aangebouwd. Daarnaast werd de keuken gemoderniseerd en werden in de nieuwbouw ruimtes gecreëerd voor EHBO en fysiotherapie. In 1981 werd het eigen sporthonk in gebruik genomen, een volwaardige sporthal. Daarmee mocht de accommodatie wellicht compleet lijken, de ontwikkeling van het ledenaantal achterhaalde dit snel. De groei van de vereniging maakte een uitbreiding van het complex noodzakelijk. Bestaande provinciale en gemeentelijk plannen lieten de gewenste uitbreiding niet toe. Binnen de bestaande grenzen moest optimaal gebruik worden gemaakt van beschikbare faciliteiten. Dat de vereniging voortvarend aan het werk is gegaan met dit gegeven, bleek de afgelopen jaren. In het seizoen werd de accommodatie uitgebreid met 8 kleedkamers en een jaar later werd er voor het eerst gevoetbald en getraind op de 2 nieuwe WeTravelden. In hetzelfde jaar vond ook nog een verbouwing plaats van de bestuurskamer, waardoor de vereniging de beschikking heeft over voldoende bespreekruimtes. De laatste uitbreiding was mogelijk dankzij een uitstekende samenwerking tussen de Supportersvereniging, de Club van 100 en de vereniging. Daarnaast was het seizoen ook op sportief gebied historisch. Wellicht heeft de kwaliteit van de voorzieningen mede bijgedragen aan het behaalde kampioenschap van de 2e klasse. De promotie naar de 1e klasse mag terecht historisch genoemd worden. S.J.C. wil graag op een hoog niveau voetballen. Omdat de WeTravelden niet voldeden aan de verwachtingen, werd in 2009 een aanvang gemaakt met het aanleggen van 2 kunstgrasvelden. Deze werden in januari 2010 officieel 5

6 in gebruik genomen. In mei 2011 is begonnen met de aanleg van een 3 e kunstgras veld welke in september 2011 is opgeleverd en in gebruik is genomen. Daarnaast is de verwachting dat in het lang verwachte vijfde veld wordt aangelegd. Het gaat hierbij om een zogenaamd dispensatieveld. Voor de komende vijf jaren zal S.J.C. daarmee voldoende ruimte voor groei moeten hebben. De vereniging op dit moment De vereniging heeft op dit moment iets meer dan 1100 leden en heeft een gezonde financiële positie. Er is een geding met de Gemeente over de accommodatie welke op dit moment nog niet is afgewikkeld. Wij verwachten dit in de loop van 2012 opgelost te hebben. Op voetbal technisch gebied is SJC uitgegroeid tot een stabiele eerste klasser met 54 elftallen onderverdeeld in de categorieën: senioren, junioren en pupillen. Waarbij aangemerkt moet worden dat dames en meisjes voetbal in lijn met de visie van de KNVB is ondergebracht in deze categorieën en een belangrijk onderdeel is de vereniging SJC. SJC staat midden in de Noordwijkse samenleving. Dit wordt bevestigd door onder andere de al eerder genoemde evenementen te organiseren. Bovendien is S.J.C. met haar eigen accommodatie gastheer voor wijkverenigingen en zijn we een leerbedrijf voor de verplichte maatschappelijke stages. Door de lange geschiedenis van de vereniging is er een enorme betrokkenheid. In families als De Ridder, Alkemade, Van Abswoude, Van der Zalm en vele anderen stroomt het zwart witte bloed door de aderen. Het is een vereniging die draait op een ongekend grote groep van vrijwilligers! 6

7 Hoofdstuk 2: Analyse van de vereniging Huidige situatie De vereniging heeft de onderstaande beleidsgebieden. Algemene Zaken Vrijwilligers Zaken Commerciële Zaken en Communicatie Secretariële Zaken Financiële Zaken Technische Zaken Wedstrijd Zaken Jeugd Zaken Verenigings Zaken Facilitaire Zaken Er is gekozen voor een breed bestuur van 10 personen. Vrijwilligers zaken heeft een belangrijke rol gekregen in het nieuwe beleid. 7

8 Organogram 8

9 Hoofdstuk 3: SWOT analyse Onderstaand is de SWOT analyse van VVSJC weer gegeven. STERK Gedreven vrijwilligers Aansprekende (jeugd) evenementen (4:4, konijnenveiling) Laagdrempeligheid Familie gevoel SJC staat midden in de gemeenschap SJC heeft draagvlak in de gemeenschap Accommodatie ligging, aansluiting wijk Boechorst, eigen sporthal voor evenementen en verhuur Inkomsten uit de kantine Jeugd activiteiten Goede financiële positie ZWAK Bescheidenheid Aanwas nieuwe sponsoren Sponsoren beleid Onderhoud en planning van de accommodatie Documenteren en vastleggen van (historische) gegevens Aanwas van nieuwe leden KANSEN Ledenaanwas door ontwikkeling wijk Boechorst Verkopen van de sporthal Uitbreiden van de aansprekende activiteiten Investeren in technisch (jeugd) beleid Multi functioneel gebruik van de accommodatie Samenwerking met Brede School en wijkvereniging Boechorst Communicatie mogelijkheden door ligging (nieuwe entree, directe ligging aan Van Berckelweg e.d.) Groeiend inwoneraantal gemeente Noordwijk Zondag vereniging Sport minded gemeentebestuur BEDREIGINGEN Zaterdag voetbal in de Bollenstreek Nieuwe accommodatie VV Noordwijk Aanwas van vrijwilligers Teruglopend budget van de gemeente Invloed van de economische crisis Teruglopend geboortecijfer in de gemeente Noordwijk 9

10 Hoofdstuk 4: Speerpunten voetbal technisch Bij het technisch beleid wordt onderscheid gemaakt tussen de jeugd, de vrouwen/meisjes en de senioren. Jeugd Bij de jeugdafdeling worden de belangrijkste prioriteiten een goede structuur en een welkome groei. Door een grotere jeugdafdeling kan het beleid ambitieuzer geworden. Er wordt geselecteerd op capaciteit vanaf de jongste jeugd. Daarbij wordt de aandacht voor de niet-selecties niet uit het oog verloren. Onze Ukkies en Toppers zijn het voorportaal van de F-jes. Het behoud van de veelheid aan activiteiten is essentieel. Bij de jeugd willen we dat de eerste selectieteams allemaal minimaal eerste klasse spelen, maar de A1 en B1 hoofdklasse. We zorgen daarbij voor een goede samenwerking tussen het technische kader van de jeugd en van de senioren. Een eerste aanzet tot een betere technische organisatie is dit jaar al gegeven door meerdere jeugd coördinatoren aan te stellen. Een investering in de toekomst. Het is daarom van groot belang, dat trainers en begeleiders voldoende zijn opgeleid. Voor de jeugd worden naast het voetbal tal van activiteiten georganiseerd. Verder willen we zorg dragen voor een actieve betrokkenheid van de oudste jeugd bij de seniorenactiviteiten. Bij de seniorenafdeling willen we (nog) meer actieve betrokkenheid bij de jeugd bereiken. Vrouwen/meisjes Bij de jongste voetbaljeugd spreken we niet van jongens- of meisjescompetities, maar van een jeugdcompetitie. De jeugdopleiding van S.J.C. wordt ook zo ingericht dat we van onderaf gaan bouwen aan E en F junioren die tussen de jongens mee zullen gaan voetballen. De aanwas moeten we halen uit activiteiten zoals vriendinnen training / pupil v.d. week etc. en natuurlijk promotie van het vrouwen/meisjes voetbal van S.J.C. Beleid is ook om talentjes met hogere elftallen mee te laten spelen. In basis moeten de talenten gestimuleerd worden om uiteindelijk in vrouwen 1 te kunnen spelen. De technische ontwikkeling van de meisjes wordt gevolgd door de coördinator van de vrouwen en meisjes. We verwachten dat met het gevoerde beleid Vrouwen 1 een stabiele 1 e klasser kan worden. 10

11 Lagere Senioren Wij zijn een zondagvereniging met op dit moment 10 zondag en 3 zaterdag lagere senioren teams. We streven naar een seniorenafdeling met een evenwichtige leeftijdsopbouw, mede om optimaal gebruik te kunnen maken van de accommodatie en velden. Bij de lagere senioren staat naast het voetbalplezier een goede sfeer hoog in het vaandel. Voor alle spelers van de recreatie afdeling moet de mogelijkheid bestaan om één keer per week te trainen. De recreatieve elftallen worden naar kwaliteit en vermogen ingedeeld in een wedstrijdklasse waarbij het uitgangspunt is dat de beste elftallen het hoogst spelen. Senioren selectie Het doel voor S.J.C. 1 is een stabiele 1 e klasser te zijn, maar altijd strevend naar het hoogst haalbare. S.J.C. 2 moet een stabiele reserve hoofdklasser zijn en S.J.C. 3 een stabiele 3 e klasser. Dit moet gerealiseerd worden volgens onderstaande uitgangspunten: S.J.C. 1: 50% van de spelers in de basisopstelling moet afkomstig zijn uit onze eigen jeugdopleiding. De andere 50% moet bij voorkeur uit spelers bestaan die een binding hebben met de plaats Noordwijk of met de vereniging S.J.C. S.J.C. 2: 75% van de spelers in de basisopstelling moet afkomstig zijn uit onze eigen jeugdopleiding. De andere 25% moet bij voorkeur uit spelers bestaan die een binding hebben met de plaats Noordwijk of met de vereniging S.J.C. S.J.C. 3: 100% van de spelers in de basisopstelling moet afkomstig zijn uit onze eigen jeugdopleiding. Bovenstaande voorwaarden worden met ingang van het seizoen ingevoerd. Indien dit niet direct in 1 jaar gerealiseerd kan worden, zal dit gefaseerd gebeuren. In ieder geval moet uiterlijk aan het einde van de looptijd van dit beleidsplan de doelstellingen behaald zijn. Het bestuur denkt dat er op deze manier gesproken kan worden over een herkenbaar S.J.C. Dat is onze intentie. 11

12 Waarom is dit zo belangrijk? 1. Het bestuur is van mening dat S.J.C. 1 een afspiegeling behoort te zijn van de vereniging. Hierdoor wordt de eigen identiteit van de vereniging gewaarborgd. Om het gewenste niveau te behalen en te behouden, mogen er spelers van buitenaf aangetrokken worden, rekening houdend met de bovengenoemde percentages. Dit geldt echter alleen voor spelers met meerwaarde voor het eerste elftal. In het huishoudelijk reglement is daarom opgenomen: dat eigen leden bij gelijke kunde en gedrag voorgaan voor het aantrekken van spelers van andere verenigingen. 2. De selectie elftallen moeten voor de jeugd een stimulans zijn. S.J.C. faciliteert als een van de weinige clubs in de regio ook het 3 e als extra opvang voor de jeugd. Hierdoor verdwijnen jeugdspelers niet direct naar de lagere senioren en hoeven er dan ook geen extra spelers aangetrokken te worden. Op deze manier wordt de vicieuze cirkel doorbroken. Elk jaar komen er spelers over uit de jeugd en de besten zien we graag in de selectie, ieder op zijn eigen niveau. Het 3 e kunnen we ook jong S.J.C. of tot 23 noemen. Uitgangspunt is dan dat elke jeugdspeler die overkomt naar de senioren in het 3 e terecht kan komen. Elk nieuw seizoen wordt bekeken wie er over komen en wie er beter zijn dan een huidige 3 e elftal speler. Je hebt dus 4 jaar de tijd om door te stromen naar het 2 e. 3. De betrokkenheid van de leden bij de selectie en de wil om iets op organisatorisch vlak te doen moet groter worden. Door deze betrokkenheid kunnen we de eigen identiteit behouden. Er komt heel wat bij kijken rondom de selectie. Niet alleen op wedstrijddagen, maar ook op vele andere momenten en terreinen is er veel te organiseren. Denk hierbij aan teambegeleiding, pr, scouting (intern en extern), analyses tegenstanders, administratie etc. 12

13 Hoofdstuk 5: Speerpunten algemeen Voor de komende jaren zijn er een aantal strategische speerpunten benoemd: Het aanpassen van de accommodatie Gedurende tientallen jaren is de accommodatie steeds aangepast aan de wensen en eisen van die tijd. De ruimte waarbinnen dat moest gebeuren is beperkt en heeft momenteel de grens bereikt. Er liggen nu 3 prachtige kunstgrasvelden en 2 grasvelden. Het is dus nu tijd om te onderzoeken of de huidige bebouwing geheel moet worden gerenoveerd of dat er mogelijkheden zijn voor nieuwbouw. S.J.C. is wel gehouden aan het bestemmingsplan, maar die geeft tot op zekere hoogte voldoende ruimte. Waar die onvoldoende mogelijkheden biedt, zal aanpassing vereist zijn. Er is ook gekozen voor een totaal plan. Dat wil zeggen dat er niet alleen naar de kantine gekeken wordt, maar naar alle opstallen die in eigendom zijn van onze club, zoals kleedkamers, sporthal, bestuurskamer, vergaderruimten en tribune. In 2020 bestaat S.J.C. 100 jaar. Het zou mooi zijn als datgene gerealiseerd is wat binnen onze mogelijkheden ligt! Doel: Moderniseren van de accommodatie om mee te gaan met de tijd en de nieuwe omgevingssituatie. In het meegaan met de tijd past een nieuwe sfeer en modernisering qua interieur en exterieur maar ook bijvoorbeeld het doorvoeren van energie besparende maatregelen. Met de nieuwe omgevingssituatie bedoelen wij de gewijzigde veld- indeling en uitbreiding maar ook veranderende (goede) ligging in de wijk. Uitvoering geven aan het nieuw te maken commercieel beleidsplan Sinds eind 2012 is binnen de VV S.J.C. één enthousiast en gedreven Sponsorteam opgericht, een samenvoeging van de Business Club S.J.C. en de sponsorcommissie. Het Sponsorteam heeft als doel enerzijds het prestatiegericht voetbal te bevorderen en op een zo hoog mogelijk niveau deelnemen aan de Nederlandse voetbalcompetitie en anderzijds faciliteiten te bieden aan, en activiteiten te organiseren voor de leden. Deze doelen voor het Sponsorteam moeten optimaal bijdragen aan de belangrijkste doelstelling van iedere vereniging: verenigen! Het Sponsorteam richt zich dan ook op de vereniging als geheel met als vlaggenschip het eerste team. Het Sponsorteam van S.J.C. biedt aantrekkelijke sponsorpakketten met verschillende opties en bijdragen aan om zowel de doelen van de vereniging als de doelen van de sponsoren te realiseren. 13

14 Doel: Het belangrijkste doel van het sponsorteam is om langere termijn inkomsten te genereren voor de vereniging en het binden van sponsors met de club. De groep van sponsoren bestaat uit een groeiend aantal ondernemers en particulieren. Hiervoor worden afhankelijk van de vorm van sponsoring, activiteiten aangeboden om het netwerk te vergroten en/of doelgroepen te bereiken. Bovendien wordt via het SponsorPortaal de S.J.C. sponsoren de mogelijkheid geboden om zich aan alle leden van S.J.C. te presenteren. De activiteiten welke voor de sponsoren worden georganiseerd moeten in lijn zijn met de missie en visie van de V.V. S.J.C. en moeten passend zijn binnen de no- nonsens verenigingscultuur. Vrijwilligersbeleid Het kan in de huidige tijd niet vaak genoeg gezegd worden: vrijwilligers zijn de spil van elke vereniging. Zo ook bij S.J.C. Zonder al deze mensen kan een club eenvoudigweg niet bestaan. Ook omdat er geen enkele vorm van subsidie beschikbaar is. Vrijwilligerswerk staat echter ook onder druk, omdat steeds minder mensen hun spaarzame vrije tijd onbetaald ter beschikking (kunnen) stellen aan hun club. Een club waaraan tegelijkertijd wel steeds hogere eisen gesteld worden. Gelukkig weet S.J.C. zich gesteund door een groot vrijwilligerskorps. Om deze personen te waarderen, zullen voor en door vrijwilligers activiteiten georganiseerd worden. Al deze mensen moeten echter ook beseffen dat vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is. Afspraak is afspraak en daardoor moet er duidelijkheid zijn in het vrijwilligersbeleid. Doel: Een zo groot mogelijke eenheid creëren tussen iedereen die S.J.C. een warm hart toedraagt en zich hierdoor voor de club inzet. Met als doel het realiseren van de doelstellingen en het uitvoeren van besluiten zoals die door het bestuur en de algemene ledenvergadering zijn genomen. Heldere, complete organisatiestructuur neerzetten met duidelijke processen en centrale vastlegging van documentatie De vereniging is vol in beweging en in de huidige tijd is het besturen van S.J.C. complexer geworden. De veranderende cultuur van ons land, de groeiende maatschappelijke druk, de veeleisende en steeds toenemende regelgeving, de grotere aandacht die wordt gevraagd door de stijgende financiële lasten van beheer van uitgaven en inkomsten. Het huidige bestuur vond het belangrijk om eerst de statuten en huishoudelijk reglement aan te passen, zodat de basis aanwezig zou zijn om tot dit gedegen beleidsplan te komen. Daarnaast is er gewerkt aan een duidelijke organisatiestructuur met heldere taken en verantwoordelijkheden. Duidelijk is geworden dat voor het goed besturen van de vereniging een voltallig 10 koppig bestuur nodig is om alle taken goed uit te kunnen voeren. 14

15 Ook is er een achterstand in het vastleggen van documenten en informatie. Het bestuur heeft gekozen voor een centraal systeem waarin de bestuursleden informatie zoals documenten, contracten, regelementen, draaiboeken en dergelijke centraal (web-based) kunnen vastleggen. Dit zorgt voor snelle kennisdeling en eenvoudige bereikbaarheid van organisatie kritische informatie. Alles moet worden gedigitaliseerd. De invoering van één centraal systeem zal ook leiden tot makkelijk overdraagbare taken en verantwoordelijkheden bij wisseling van bestuursleden. Doel: Een duidelijke organisatiestructuur neerzetten; een structuur waarmee alle verenigingstaken en verantwoordelijkheden goed zijn gedekt. Een eenduidig en toegankelijk systeem opzetten voor het vastleggen van centrale documentatie en informatie ten behoeve van het professioneel kunnen besturen van de vereniging. Uitvoering geven aan het op te stellen communicatiebeleidsplan Duidelijke communicatie met leden, vrijwilligers en belanghebbenden is in deze tijd enorm van belang. Hierbij moet zowel rekening worden gehouden met de nieuwe generatie die altijd en overal verbonden is via smartphones, internet en dergelijke als met de oudere, niet digitale, generatie. Zowel het narrowcasting systeem met schermen in de hal en in de kantine als de nieuwe website moeten gaan bijdragen aan betere communicatie en informatieoverdracht. Het komend jaar moet ervaring worden opgedaan welke informatie via het systeem wordt weergegeven om te zorgen voor optimale communicatie met de leden. Ook zal hierbij gebruik worden gemaakt van social media zoals Facebook en Twitter. Daarnaast zal er een vaste V.V. S.J.C. pagina in een lokale krant komen om ook de niet digitale leden te bereiken Doel: Heldere communicatie naar alle leden en belanghebbenden om brede bekendheid te geven aan S.J.C. op prestatief (de prestaties van de verschillende teams) en recreatief gebied (de verbindende S.J.C. activiteiten). 15

16 Hoofdstuk 6: Doelstellingen per beleidsgebied Algemene zaken De doelstelling van de voorzitter is op een aansprekende wijze leiding geven aan de vereniging c.q. het hoofdbestuur. Daarnaast is hij het gezicht van de vereniging, zowel intern als extern en is de voorzitter van het sponsorteam. Financiële zaken De doelstelling van het bestuurslid financiële zaken is het voeren van een verantwoord financieel beleid, met transparante en professionele financiële processen. Een maal per jaar moet aan de ALV verantwoording worden afgelegd over de financiële positie van de vereniging. Daarnaast wordt 1 keer per jaar de begroting gepresenteerd. Het opzetten van een overzichtelijke en efficiënte financiële administratie, waarbij alle geldstromen lopen via het bestuurslid financiële zaken. Secretariële zaken De doelstelling van de secretaris (vicevoorzitter) is zorg te dragen voor een goede interne communicatie met betrekking tot bestuur kwesties. Daarnaast is de secretaris verantwoordelijk voor de uitgaande en binnenkomende stukken en het notuleren van de bestuursvergaderingen. Jeugdzaken Het scheppen van een omgeving waarin alle jeugdleden van SJC zich thuis voelen, onafhankelijk van het prestatieniveau. Daarnaast heeft het aantrekken van nieuwe jeugdleden een hoge prioriteit voor de continuïteit van de vereniging. Technische Zaken De doelstelling van het bestuurslid Technische Zaken is om voorwaarden te scheppen, waarbinnen de prestatie elftallen zo hoog mogelijk kunnen spelen en de recreatieve elftallen zoveel mogelijk plezier in het voetbalspel hebben. Winnen is belangrijk, maar wel binnen de gestelde spelregels; sportiviteit en respect voor elkaar zijn voor S.J.C. van groot belang. Facilitaire zaken De doelstelling van het bestuurslid facilitaire zaken is het onderhouden en ontwikkelen van de accommodatie van S.J.C. In nauwe samenwerking met de Bouwcommissie moet gekomen worden tot de realisatie van nieuwbouw van de hoofd accommodatie en de tribune. Verenigingszaken De doelstelling van het bestuurslid verenigingszaken is het genereren van inkomsten door het exploiteren van de kantine, waarbij S.J.C. een passend serviceniveau wil aanbieden aan de leden en andere gebruikers van de kantine. Daarnaast moet de kantine dienen als 16

17 sociaal middelpunt van de vereniging. Zorgdragen voor de organisatie van de speciale activiteiten, zoals slotfeest, kaderfeest en het aantrekken en behouden van vrijwilligers ten behoeve van de kantine behoren ook tot de taken van bestuurslid verenigingszaken. Commerciële zaken De doelstelling van het bestuurslid commerciële zaken is het genereren/verhogen van inkomsten door middel van sponsoring om de verenigingsdoelstellingen financieel mogelijk te maken. De sponsorinkomsten worden tevens gebruikt om activiteiten voor alle leden, van jong tot oud, te kunnen organiseren om daadwerkelijk het verenigen te bevorderen. Communicatie en P.R. De doelstelling van het bestuurslid communicatie is het verbeteren van de interne en de externe communicatie. Een ieder moet worden voorzien van de juiste informatie op het juiste moment. Er zullen nieuwe communicatie kanalen worden gebruikt als narrowcasting, website, social media en dergelijke. Daarnaast zal er een vaste V.V. S.J.C. pagina in een lokale krant komen om ook de leden te bereiken die niet gewend zijn met een computer te werken. Vrijwilligerszaken De doelstelling van het bestuurslid vrijwilligers zaken is het werven, stimuleren, behouden en waarderen van vrijwilligers. Dit kan gerealiseerd worden, door onder andere het organiseren van het kaderfeest of andere activiteiten. De Supportersclub speelt hierin ook een belangrijke ondersteunende rol. Wedstrijd zaken De doelstelling van het bestuurslid wedstrijdzaken is zorg te dragen voor een optimaal verloop van de wedstrijden en het optimaliseren van de communicatie met de K.N.V.B. Algemene opmerking: 1. Bij het opleiden van kaderleden, is het aan te bevelen om daar ook de scheidsrechters bij te betrekken. Een eigen scheidsrechtersopleiding zorgt voor continuïteit in het scheidsrechterskorps van S.J.C. 2. Het opzetten van een kledingplan heeft de aandacht en zal als een apart project aangepakt moeten worden. 17

18 Hoofdstuk 7: Activiteitenlijst Algemene zaken Financiële zaken Secretariële zaken Jeugdzaken Technische Zaken 1. Het maken van een overlegstructuur met alle geledingen binnen de vereniging (jaarplan) en toezien op een juiste invulling van het overleg. 2. Het vertegenwoordigen van de vereniging bij interne en externe aangelegenheden en het onderhouden van contacten. 3. Contact houden met de Supporters Club, De Club van 100, de CSR en de vertrouwenspersoon en toezien op een juiste invulling van het overleg. 1. Begrotingstijdschema maken waarin alle bestuursleden komen met een eigen, onderbouwde jaarbegroting en een budget krijgen voor werkzaamheden binnen hun beleidsterrein. 2. Het maken van een begroting. 3. Het maken van een structuur waarin alle geldstromen lopen via het bestuurslid financiële zaken. 4. Het opzetten van een backoffice voor alle contracten binnen SJC. 5. Mogelijkheden onderzoeken voor automatisering van de kantine. 1. Het maken van een overlegstructuur met alle geledingen binnen de vereniging (jaarplan) en toezien op een juiste invulling van het overleg. 2. Vervanging van de voorzitter bij afwezigheid. 3. Het vertegenwoordigen van de vereniging bij interne en externe aangelegenheden en het onderhouden van contacten. 4. In overleg met de ledenadministratie de administratie en uitreiking van de clubspeldjes organiseren. 5. Opzetten van een verenigingshandboek. 6. Invoering centrale database voor belangrijke documenten. 1. Het realiseren van een Jeugd Beleidsplan, met als aandachtspunten sportiviteit en respect, de aansturing van jeugdleiders en vrijwilligerswerk binnen Jeugdzaken. 2. Het organiseren van activiteiten die de onderlinge sfeer en binding met S.J.C. ten goede komen. 3. Het maken van functieomschrijvingen van de commissieleden binnen Jeugdzaken. 4. Het werven van nieuwe jeugdleden. 1. Het opstellen van een voetbalplan voor de hele vereniging. Deze moet door het hoofdbestuur worden bekrachtigd. 2. Het maken van functieomschrijvingen binnen voetbalzaken. 3. De doorstroming van de jeugd naar de senioren moet worden verbeterd. 4. Het aantrekken van gediplomeerde hoofdtrainers voor alle letterklasse bij de jeugd, vrouwen/meisjes en de senioren selectie. 18

19 5. In samenspraak met het bestuurslid facilitaire zaken moet een Materialen Plan worden opgesteld voor de trainingsmaterialen. Facilitaire zaken 1. Het maken van een Meer Jaren Plan voor de opstallen, met als doel het vernieuwen van ons complex. 2. Het maken van een meer jaren onderhoudsplan. Verenigingszaken 1. Het zorgen voor een goede overlegstructuur in de kantinecommissie. 2. Het werken volgens HACCP normen (gevarenanalyse en kritische controlepunten). 3. Het verbeteren van de instructies aan kantine medewerkers en het aanbieden van cursussen (HACCP, EHBO, AED). 4. Het verantwoorden van de verkopen en inkopen en het Commerciële zaken Communicatie en P.R. Vrijwilligerszaken Wedstrijdzaken verstrekken van overzichten aan de penningmeester. 1. Het opbouwen van een goede relatie vanuit het sponsorteam met de sponsoren. 2. Een plan ontwikkelen om nieuwe potentiële sponsoren te identificeren en te werven. 3. Ontwikkelen van een kledingplan. 4. Stimuleren dat bij het selecteren van een leverancier allereerst de sponsoren worden benaderd. 5. Contacten met sponsoren moeten lopen via het sponsorteam. 1. Het bewerkstelligen van een actief PR beleid 2. Het maken van een communicatieplan. 3. Het vernieuwen van de website en het actief aanbieden van informatie door alle commissies. 4. Zorgen voor informatievoorziening aan de leden en bezoekers van de V.V. S.J.C. via het narrow casting systeem. 5. Het één maal per jaar uitgeven van een info/bewaarnummer. 1. Constant informeren hoe de vrijwilligerswerkzaamheden verlopen en of er nog aanpassingen nodig zijn. 2. Het werven, stimuleren, behouden en waarderen van vrijwilligers. 3. Het op de voorgrond brengen van vrijwilligers o.a. op de website. 4. Het aanbieden van cursussen. 1. Het maken van een overlegstructuur binnen wedstrijdzaken en toezien op een juiste invulling van het overleg. 2. Het bepalen van de juiste aanvangstijden in overleg met de jeugd coördinatoren en de wedstrijdsecretarissen senioren. 3. Het indelen van de thuiswedstrijden op de juiste speelvelden 4. Het maken van een draaiboek voor de wedstrijddagen. 5. Ontwikkelen van een scheidsrechtersopleiding. 19

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0 Inhoudsopgave mei ús allen binne wy ien... 4 ALGEMEEN... 5 Doelstellingen... 5 Hoe dit te bereiken... 5 A. Bestuurlijk beleid... 5 B. Technisch beleid... 6 C. Accommodatiebeleid... 6 E. Sponsorbeleid...

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS Handboek 2010-2014 VERSIE 0.9 - Concept DATUM 1 maart 2010 WERKGROEP VERENIGINGSPLAN Dave Dubbink Reinier de Jong Johan Klaren Anne Visserman AANLEIDING In het recente

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan AV SPIRIDON 2014-2018 Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon 2014-2018 [3.0] Pagina 1 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 1.1. Doel ontwikkeling beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan van atletiekvereniging

Nadere informatie

Format. Het schrijven van een beleidsplan

Format. Het schrijven van een beleidsplan Format Het schrijven van een beleidsplan Jasper van Houten Laurens Steenbekkers 13-06-2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Beschrijving van de vereniging

Nadere informatie

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015

Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015 1 van 7 Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015 Inleiding. Voor u ligt het beleidsplan van basketbalvereniging HBC uit Heerhugowaard, opgesteld in 2015. Dit plan is gemaakt

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Vrijwilligers Beleids Plan

Vrijwilligers Beleids Plan Vrijwilligers Beleids Plan Dit document is vastgesteld tijdens de hoofdbestuursvergadering van 26 augustus 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Analyse van de organisatie... 4 3. Visie op het werken

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

Van idee naar werkelijkheid

Van idee naar werkelijkheid Handleiding voor de realisatie van een nieuw sportcomplex Colofon Tekst: Piet Eversdijk (v.v. De Meern) Peter Kieft (v.v. De Meern) Joeke de Jong (KNVB) Bijdragen: Peter van Kuijk Maaike van Meerten André

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 4 2 Strategie... 5 2.1 Missie... 5 2.2 Visie... 5 2.3 Doelstelling... 5 3 Organisatiestructuur... 6 3.1 Inleiding... 6 3.2 Bestuur...

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

PRESENTATIEGIDS. 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede

PRESENTATIEGIDS. 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede PRESENTATIEGIDS 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede Inhoudsopgave: Ten geleide Algemene gegevens Sportclub Neede Colofon Organisatie Van de Bestuurstafel Van de Jeugdbestuurstafel Historie Aan-

Nadere informatie

Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013

Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013 Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013 Inleiding 1. Doelstelling en visie Doelstelling vereniging: (zie Statuten) het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport binnen het verband

Nadere informatie

Werkdocument voor het Jeugdcircus

Werkdocument voor het Jeugdcircus Werkdocument voor het Jeugdcircus Inhoudsopgave 8 9 H1-1 H1-1 H1-3 H1-3 H1-4 H1-4 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-6 H1-6 H1-7 H1-7 H1-8 H1-8 H1-8 H1-9 H1-9 H1-9 H1-9 H1-9 H1-10 H1-10 H1-11 H1-12 H1-12 H1-12

Nadere informatie

Volleybal Agenda 2013-2016

Volleybal Agenda 2013-2016 Volleybal 2013-2016 Agenda Beste lezer, Met trots presenteren we u de Volleybal Agenda 2013-2016. Inleiding Dit plan is tot stand gekomen met hulp van vele mensen die op diverse wijzen betrokken zijn bij

Nadere informatie

Versie : Definitief Datum : Mei 2015. Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018

Versie : Definitief Datum : Mei 2015. Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018 Versie : Definitief Datum : Mei 2015 Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018 Inleiding... 3 Missie en Visie gymnastiekvereniging DOS... 6 Doelstelling... 8 Beleidsdoelstelling...

Nadere informatie

Functieboek v.v. Diepenveen

Functieboek v.v. Diepenveen Functieboek v.v. Diepenveen 20-6-2013 Opgesteld : Han Berends Organigram OMNI DSC Diepenveen OMNI DSC Diepenveen Club van 100 Clubhuiscommissie Voetbal Handbal Volleybal Gymnastiek Badminton Biljart Tafeltennis

Nadere informatie

Vernieuwen. Binden. Inspireren. De resultaten van Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden

Vernieuwen. Binden. Inspireren. De resultaten van Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden Vernieuwen. Binden. Inspireren. De resultaten van Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden Vernieuwen. Binden. Inspireren. De resultaten van Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden Onder redactie van Hans

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie