- een ambitieuze vereniging die verenigt-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- een ambitieuze vereniging die verenigt-"

Transcriptie

1 - een ambitieuze vereniging die verenigt- 1

2 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdpunten... 4 Visie S.J.C... 4 Missie S.J.C... 4 Hoofdstuk 1: Beschrijving van de vereniging... 5 Historie... 5 De vereniging op dit moment... 6 Hoofdstuk 2: Analyse van de vereniging... 7 Huidige situatie... 7 Organogram... 8 Hoofdstuk 3: SWOT analyse... 9 Hoofdstuk 4: Speerpunten voetbal technisch Jeugd Vrouwen/meisjes Lagere Senioren Senioren selectie Hoofdstuk 5: Speerpunten algemeen Het aanpassen van de accommodatie Uitvoering geven aan het nieuw te maken commercieel beleidsplan Vrijwilligersbeleid Heldere algehele organisatiestructuur neerzetten met duidelijke processen en centrale vastlegging van documentatie Uitvoering geven aan het op te stellen communicatiebeleidsplan Hoofdstuk 6: Doelstellingen per beleidsgebied Algemene zaken Financiële zaken Secretariële zaken Jeugdzaken Technische Zaken Facilitaire zaken Verenigingszaken Commerciële zaken Communicatie en P.R Vrijwilligerszaken

3 Wedstrijd zaken Hoofdstuk 7: Activiteitenlijst Inleiding In de huidige tijd is het besturen van een voetbalvereniging aanzienlijk complexer dan ooit tevoren. De veranderende cultuur van ons land, de groeiende maatschappelijke druk, de veeleisende en steeds toenemende regelgeving, de grotere aandacht die wordt gevraagd door de stijgende financiële lasten van beheer van uitgaven en inkomsten. Vanwege al deze factoren is het bestuur van S.J.C. van mening, dat het noodzakelijk is om nu te komen tot een meer-jaren beleidsplan en ook vanwege het feit dat er al vele malen een aanzet toe is gegeven. Het bestuur vond het ook belangrijk om eerst de statuten en huishoudelijk reglement aan te passen, zodat de basis aanwezig zou zijn om tot een gedegen beleidsplan te komen. Een beleidsplan waarvoor draagvlak van de leden vereist is. We willen ons profileren als een ambitieuze, gezellige, financieel-gezonde en dynamische vereniging. Daarbij is het bestuur van mening dat je als lid van een vereniging zoveel mogelijk actief betrokken dient te zijn met het reilen en zeilen van de vereniging. Deze verplichting neemt ieder lid op zich. We hebben het beleid verwoord in 1 slagzin of motto: S.J.C. een ambitieuze vereniging die verenigt! 3

4 Hoofdpunten We zijn een grote vereniging met ruim 1100 leden. Dit noodzaakt ons om efficiënter te gaan besturen en organiseren. Een zekere mate van professionalisering is daarbij, volgens het bestuur, onvermijdelijk. Daarbij willen we ons geheel eigen karakter, het wij-gevoel gebaseerd op de tradities van S.J.C. als een familieclub, vasthouden. Leden van S.J.C. dienen zich te gedragen zoals past binnen dit karakter, met respect voor de scheidsrechter, de tegenstander, de medespelers en de leidinggevenden. Visie S.J.C. S.J.C. wil een bloeiende familie vereniging zijn met naast de gezonde ambitie om op een hoog niveau te voetballen de ambitie om mensen te verenigen/ te verbinden. Missie S.J.C. S.J.C. is een grote, gezellige en laagdrempelige voetbalclub voor jeugd-, heren- en vrouwenvoetbal waar prestatief en recreatief voetbal prima samengaan. De vereniging vindt het belangrijk dat een ieder de gelegenheid krijgt op zijn eigen wijze deel uit te maken van de vereniging, zowel de voetballende leden als de kaderleden. SJC staat midden in de Noordwijkse samenleving door plaatselijke en regionale maatschappelijke activiteiten te organiseren en te ondersteunen. Wij willen meer aandacht geven aan deze maatschappelijke functie van onze vereniging en onze leden de kans geven hun sociale vaardigheden te ontwikkelen. Voorbeelden zijn: de organisatie van het schoolvoetbal, het 4 tegen 4 toernooi voor de jeugd van alle Noordwijkse basisscholen, de lessen op locatie van de school De Duinpieper, het samenwerkingsverband met De Brede school, de jaarlijkse carnavalsvieringen, de konijnenveiling, de unieke uitwisseling met de Engelsen, bingo- en bridge avonden en de schoonmaakhulpen van s Heeren Loo die elke maandagochtend verwelkomt worden. Met de Noordwijkse basketbalvereniging M.S.V. worden jaarlijks huurovereenkomsten afgesloten voor de trainingsavonden in onze sporthal en ook N.E.N.S. zendt zeer regelmatig uit vanaf ons sportcomplex. Zeer recent is ook de organisatie van de SamenLoop voor Hoop in juni 2013 naar S.J.C. rondgekomen. Het bestuur heeft er voor gekozen een KISS (Keep It Short and Simple) beleidsplan op te stellen. Een leesbaar plan dat duidelijkheid moet geven over de te volgen koers voor de komende jaren. 4

5 Hoofdstuk 1: Beschrijving van de vereniging Historie Als van oorsprong Katholieke vereniging is de Sint Jeroens Club opgericht op 26 september De eerste thuiswedstrijden werden gespeeld achter "De Hoeve". In de jaren '30 was S.J.C. een gerenommeerde vereniging en speelde in de hoogste afdeling van de katholieke voetbalbond. Aan de grote bloei die S.J.C. in deze tijd doormaakte, kwam in 1940 helaas abrupt een einde. In de oorlogsjaren werd het totale complex rigoureus met de grond gelijk gemaakt en werden de sportvelden zelfs in volkstuintjes veranderd. Alles wat in de voorgaande 20 jaar was opgebouwd bestond niet meer. Gelukkig bood VVSB spontaan haar gastvrijheid aan, waardoor S.J.C. bleef voortleven. Na deze duistere periode wist de club weer snel te herrijzen en aan de Lageweg weer een voetbalcomplex op te bouwen. In 1970 werd, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan, het jubileumcadeau in gebruik genomen: de geheel door eigen leden in zelfwerkzaamheid gebouwde tribune. Twee jaar later, in 1972, werd de vereniging uitgebreid met een damesafdeling. Een belangrijk jaar in de geschiedenis van S.J.C. was In dat jaar werd de grond van het complex verkocht aan de gemeente. Het complex werd flink uitgebreid: de kantine werd vergroot en er werd tevens een nieuwe vleugel aangebouwd. Daarnaast werd de keuken gemoderniseerd en werden in de nieuwbouw ruimtes gecreëerd voor EHBO en fysiotherapie. In 1981 werd het eigen sporthonk in gebruik genomen, een volwaardige sporthal. Daarmee mocht de accommodatie wellicht compleet lijken, de ontwikkeling van het ledenaantal achterhaalde dit snel. De groei van de vereniging maakte een uitbreiding van het complex noodzakelijk. Bestaande provinciale en gemeentelijk plannen lieten de gewenste uitbreiding niet toe. Binnen de bestaande grenzen moest optimaal gebruik worden gemaakt van beschikbare faciliteiten. Dat de vereniging voortvarend aan het werk is gegaan met dit gegeven, bleek de afgelopen jaren. In het seizoen werd de accommodatie uitgebreid met 8 kleedkamers en een jaar later werd er voor het eerst gevoetbald en getraind op de 2 nieuwe WeTravelden. In hetzelfde jaar vond ook nog een verbouwing plaats van de bestuurskamer, waardoor de vereniging de beschikking heeft over voldoende bespreekruimtes. De laatste uitbreiding was mogelijk dankzij een uitstekende samenwerking tussen de Supportersvereniging, de Club van 100 en de vereniging. Daarnaast was het seizoen ook op sportief gebied historisch. Wellicht heeft de kwaliteit van de voorzieningen mede bijgedragen aan het behaalde kampioenschap van de 2e klasse. De promotie naar de 1e klasse mag terecht historisch genoemd worden. S.J.C. wil graag op een hoog niveau voetballen. Omdat de WeTravelden niet voldeden aan de verwachtingen, werd in 2009 een aanvang gemaakt met het aanleggen van 2 kunstgrasvelden. Deze werden in januari 2010 officieel 5

6 in gebruik genomen. In mei 2011 is begonnen met de aanleg van een 3 e kunstgras veld welke in september 2011 is opgeleverd en in gebruik is genomen. Daarnaast is de verwachting dat in het lang verwachte vijfde veld wordt aangelegd. Het gaat hierbij om een zogenaamd dispensatieveld. Voor de komende vijf jaren zal S.J.C. daarmee voldoende ruimte voor groei moeten hebben. De vereniging op dit moment De vereniging heeft op dit moment iets meer dan 1100 leden en heeft een gezonde financiële positie. Er is een geding met de Gemeente over de accommodatie welke op dit moment nog niet is afgewikkeld. Wij verwachten dit in de loop van 2012 opgelost te hebben. Op voetbal technisch gebied is SJC uitgegroeid tot een stabiele eerste klasser met 54 elftallen onderverdeeld in de categorieën: senioren, junioren en pupillen. Waarbij aangemerkt moet worden dat dames en meisjes voetbal in lijn met de visie van de KNVB is ondergebracht in deze categorieën en een belangrijk onderdeel is de vereniging SJC. SJC staat midden in de Noordwijkse samenleving. Dit wordt bevestigd door onder andere de al eerder genoemde evenementen te organiseren. Bovendien is S.J.C. met haar eigen accommodatie gastheer voor wijkverenigingen en zijn we een leerbedrijf voor de verplichte maatschappelijke stages. Door de lange geschiedenis van de vereniging is er een enorme betrokkenheid. In families als De Ridder, Alkemade, Van Abswoude, Van der Zalm en vele anderen stroomt het zwart witte bloed door de aderen. Het is een vereniging die draait op een ongekend grote groep van vrijwilligers! 6

7 Hoofdstuk 2: Analyse van de vereniging Huidige situatie De vereniging heeft de onderstaande beleidsgebieden. Algemene Zaken Vrijwilligers Zaken Commerciële Zaken en Communicatie Secretariële Zaken Financiële Zaken Technische Zaken Wedstrijd Zaken Jeugd Zaken Verenigings Zaken Facilitaire Zaken Er is gekozen voor een breed bestuur van 10 personen. Vrijwilligers zaken heeft een belangrijke rol gekregen in het nieuwe beleid. 7

8 Organogram 8

9 Hoofdstuk 3: SWOT analyse Onderstaand is de SWOT analyse van VVSJC weer gegeven. STERK Gedreven vrijwilligers Aansprekende (jeugd) evenementen (4:4, konijnenveiling) Laagdrempeligheid Familie gevoel SJC staat midden in de gemeenschap SJC heeft draagvlak in de gemeenschap Accommodatie ligging, aansluiting wijk Boechorst, eigen sporthal voor evenementen en verhuur Inkomsten uit de kantine Jeugd activiteiten Goede financiële positie ZWAK Bescheidenheid Aanwas nieuwe sponsoren Sponsoren beleid Onderhoud en planning van de accommodatie Documenteren en vastleggen van (historische) gegevens Aanwas van nieuwe leden KANSEN Ledenaanwas door ontwikkeling wijk Boechorst Verkopen van de sporthal Uitbreiden van de aansprekende activiteiten Investeren in technisch (jeugd) beleid Multi functioneel gebruik van de accommodatie Samenwerking met Brede School en wijkvereniging Boechorst Communicatie mogelijkheden door ligging (nieuwe entree, directe ligging aan Van Berckelweg e.d.) Groeiend inwoneraantal gemeente Noordwijk Zondag vereniging Sport minded gemeentebestuur BEDREIGINGEN Zaterdag voetbal in de Bollenstreek Nieuwe accommodatie VV Noordwijk Aanwas van vrijwilligers Teruglopend budget van de gemeente Invloed van de economische crisis Teruglopend geboortecijfer in de gemeente Noordwijk 9

10 Hoofdstuk 4: Speerpunten voetbal technisch Bij het technisch beleid wordt onderscheid gemaakt tussen de jeugd, de vrouwen/meisjes en de senioren. Jeugd Bij de jeugdafdeling worden de belangrijkste prioriteiten een goede structuur en een welkome groei. Door een grotere jeugdafdeling kan het beleid ambitieuzer geworden. Er wordt geselecteerd op capaciteit vanaf de jongste jeugd. Daarbij wordt de aandacht voor de niet-selecties niet uit het oog verloren. Onze Ukkies en Toppers zijn het voorportaal van de F-jes. Het behoud van de veelheid aan activiteiten is essentieel. Bij de jeugd willen we dat de eerste selectieteams allemaal minimaal eerste klasse spelen, maar de A1 en B1 hoofdklasse. We zorgen daarbij voor een goede samenwerking tussen het technische kader van de jeugd en van de senioren. Een eerste aanzet tot een betere technische organisatie is dit jaar al gegeven door meerdere jeugd coördinatoren aan te stellen. Een investering in de toekomst. Het is daarom van groot belang, dat trainers en begeleiders voldoende zijn opgeleid. Voor de jeugd worden naast het voetbal tal van activiteiten georganiseerd. Verder willen we zorg dragen voor een actieve betrokkenheid van de oudste jeugd bij de seniorenactiviteiten. Bij de seniorenafdeling willen we (nog) meer actieve betrokkenheid bij de jeugd bereiken. Vrouwen/meisjes Bij de jongste voetbaljeugd spreken we niet van jongens- of meisjescompetities, maar van een jeugdcompetitie. De jeugdopleiding van S.J.C. wordt ook zo ingericht dat we van onderaf gaan bouwen aan E en F junioren die tussen de jongens mee zullen gaan voetballen. De aanwas moeten we halen uit activiteiten zoals vriendinnen training / pupil v.d. week etc. en natuurlijk promotie van het vrouwen/meisjes voetbal van S.J.C. Beleid is ook om talentjes met hogere elftallen mee te laten spelen. In basis moeten de talenten gestimuleerd worden om uiteindelijk in vrouwen 1 te kunnen spelen. De technische ontwikkeling van de meisjes wordt gevolgd door de coördinator van de vrouwen en meisjes. We verwachten dat met het gevoerde beleid Vrouwen 1 een stabiele 1 e klasser kan worden. 10

11 Lagere Senioren Wij zijn een zondagvereniging met op dit moment 10 zondag en 3 zaterdag lagere senioren teams. We streven naar een seniorenafdeling met een evenwichtige leeftijdsopbouw, mede om optimaal gebruik te kunnen maken van de accommodatie en velden. Bij de lagere senioren staat naast het voetbalplezier een goede sfeer hoog in het vaandel. Voor alle spelers van de recreatie afdeling moet de mogelijkheid bestaan om één keer per week te trainen. De recreatieve elftallen worden naar kwaliteit en vermogen ingedeeld in een wedstrijdklasse waarbij het uitgangspunt is dat de beste elftallen het hoogst spelen. Senioren selectie Het doel voor S.J.C. 1 is een stabiele 1 e klasser te zijn, maar altijd strevend naar het hoogst haalbare. S.J.C. 2 moet een stabiele reserve hoofdklasser zijn en S.J.C. 3 een stabiele 3 e klasser. Dit moet gerealiseerd worden volgens onderstaande uitgangspunten: S.J.C. 1: 50% van de spelers in de basisopstelling moet afkomstig zijn uit onze eigen jeugdopleiding. De andere 50% moet bij voorkeur uit spelers bestaan die een binding hebben met de plaats Noordwijk of met de vereniging S.J.C. S.J.C. 2: 75% van de spelers in de basisopstelling moet afkomstig zijn uit onze eigen jeugdopleiding. De andere 25% moet bij voorkeur uit spelers bestaan die een binding hebben met de plaats Noordwijk of met de vereniging S.J.C. S.J.C. 3: 100% van de spelers in de basisopstelling moet afkomstig zijn uit onze eigen jeugdopleiding. Bovenstaande voorwaarden worden met ingang van het seizoen ingevoerd. Indien dit niet direct in 1 jaar gerealiseerd kan worden, zal dit gefaseerd gebeuren. In ieder geval moet uiterlijk aan het einde van de looptijd van dit beleidsplan de doelstellingen behaald zijn. Het bestuur denkt dat er op deze manier gesproken kan worden over een herkenbaar S.J.C. Dat is onze intentie. 11

12 Waarom is dit zo belangrijk? 1. Het bestuur is van mening dat S.J.C. 1 een afspiegeling behoort te zijn van de vereniging. Hierdoor wordt de eigen identiteit van de vereniging gewaarborgd. Om het gewenste niveau te behalen en te behouden, mogen er spelers van buitenaf aangetrokken worden, rekening houdend met de bovengenoemde percentages. Dit geldt echter alleen voor spelers met meerwaarde voor het eerste elftal. In het huishoudelijk reglement is daarom opgenomen: dat eigen leden bij gelijke kunde en gedrag voorgaan voor het aantrekken van spelers van andere verenigingen. 2. De selectie elftallen moeten voor de jeugd een stimulans zijn. S.J.C. faciliteert als een van de weinige clubs in de regio ook het 3 e als extra opvang voor de jeugd. Hierdoor verdwijnen jeugdspelers niet direct naar de lagere senioren en hoeven er dan ook geen extra spelers aangetrokken te worden. Op deze manier wordt de vicieuze cirkel doorbroken. Elk jaar komen er spelers over uit de jeugd en de besten zien we graag in de selectie, ieder op zijn eigen niveau. Het 3 e kunnen we ook jong S.J.C. of tot 23 noemen. Uitgangspunt is dan dat elke jeugdspeler die overkomt naar de senioren in het 3 e terecht kan komen. Elk nieuw seizoen wordt bekeken wie er over komen en wie er beter zijn dan een huidige 3 e elftal speler. Je hebt dus 4 jaar de tijd om door te stromen naar het 2 e. 3. De betrokkenheid van de leden bij de selectie en de wil om iets op organisatorisch vlak te doen moet groter worden. Door deze betrokkenheid kunnen we de eigen identiteit behouden. Er komt heel wat bij kijken rondom de selectie. Niet alleen op wedstrijddagen, maar ook op vele andere momenten en terreinen is er veel te organiseren. Denk hierbij aan teambegeleiding, pr, scouting (intern en extern), analyses tegenstanders, administratie etc. 12

13 Hoofdstuk 5: Speerpunten algemeen Voor de komende jaren zijn er een aantal strategische speerpunten benoemd: Het aanpassen van de accommodatie Gedurende tientallen jaren is de accommodatie steeds aangepast aan de wensen en eisen van die tijd. De ruimte waarbinnen dat moest gebeuren is beperkt en heeft momenteel de grens bereikt. Er liggen nu 3 prachtige kunstgrasvelden en 2 grasvelden. Het is dus nu tijd om te onderzoeken of de huidige bebouwing geheel moet worden gerenoveerd of dat er mogelijkheden zijn voor nieuwbouw. S.J.C. is wel gehouden aan het bestemmingsplan, maar die geeft tot op zekere hoogte voldoende ruimte. Waar die onvoldoende mogelijkheden biedt, zal aanpassing vereist zijn. Er is ook gekozen voor een totaal plan. Dat wil zeggen dat er niet alleen naar de kantine gekeken wordt, maar naar alle opstallen die in eigendom zijn van onze club, zoals kleedkamers, sporthal, bestuurskamer, vergaderruimten en tribune. In 2020 bestaat S.J.C. 100 jaar. Het zou mooi zijn als datgene gerealiseerd is wat binnen onze mogelijkheden ligt! Doel: Moderniseren van de accommodatie om mee te gaan met de tijd en de nieuwe omgevingssituatie. In het meegaan met de tijd past een nieuwe sfeer en modernisering qua interieur en exterieur maar ook bijvoorbeeld het doorvoeren van energie besparende maatregelen. Met de nieuwe omgevingssituatie bedoelen wij de gewijzigde veld- indeling en uitbreiding maar ook veranderende (goede) ligging in de wijk. Uitvoering geven aan het nieuw te maken commercieel beleidsplan Sinds eind 2012 is binnen de VV S.J.C. één enthousiast en gedreven Sponsorteam opgericht, een samenvoeging van de Business Club S.J.C. en de sponsorcommissie. Het Sponsorteam heeft als doel enerzijds het prestatiegericht voetbal te bevorderen en op een zo hoog mogelijk niveau deelnemen aan de Nederlandse voetbalcompetitie en anderzijds faciliteiten te bieden aan, en activiteiten te organiseren voor de leden. Deze doelen voor het Sponsorteam moeten optimaal bijdragen aan de belangrijkste doelstelling van iedere vereniging: verenigen! Het Sponsorteam richt zich dan ook op de vereniging als geheel met als vlaggenschip het eerste team. Het Sponsorteam van S.J.C. biedt aantrekkelijke sponsorpakketten met verschillende opties en bijdragen aan om zowel de doelen van de vereniging als de doelen van de sponsoren te realiseren. 13

14 Doel: Het belangrijkste doel van het sponsorteam is om langere termijn inkomsten te genereren voor de vereniging en het binden van sponsors met de club. De groep van sponsoren bestaat uit een groeiend aantal ondernemers en particulieren. Hiervoor worden afhankelijk van de vorm van sponsoring, activiteiten aangeboden om het netwerk te vergroten en/of doelgroepen te bereiken. Bovendien wordt via het SponsorPortaal de S.J.C. sponsoren de mogelijkheid geboden om zich aan alle leden van S.J.C. te presenteren. De activiteiten welke voor de sponsoren worden georganiseerd moeten in lijn zijn met de missie en visie van de V.V. S.J.C. en moeten passend zijn binnen de no- nonsens verenigingscultuur. Vrijwilligersbeleid Het kan in de huidige tijd niet vaak genoeg gezegd worden: vrijwilligers zijn de spil van elke vereniging. Zo ook bij S.J.C. Zonder al deze mensen kan een club eenvoudigweg niet bestaan. Ook omdat er geen enkele vorm van subsidie beschikbaar is. Vrijwilligerswerk staat echter ook onder druk, omdat steeds minder mensen hun spaarzame vrije tijd onbetaald ter beschikking (kunnen) stellen aan hun club. Een club waaraan tegelijkertijd wel steeds hogere eisen gesteld worden. Gelukkig weet S.J.C. zich gesteund door een groot vrijwilligerskorps. Om deze personen te waarderen, zullen voor en door vrijwilligers activiteiten georganiseerd worden. Al deze mensen moeten echter ook beseffen dat vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is. Afspraak is afspraak en daardoor moet er duidelijkheid zijn in het vrijwilligersbeleid. Doel: Een zo groot mogelijke eenheid creëren tussen iedereen die S.J.C. een warm hart toedraagt en zich hierdoor voor de club inzet. Met als doel het realiseren van de doelstellingen en het uitvoeren van besluiten zoals die door het bestuur en de algemene ledenvergadering zijn genomen. Heldere, complete organisatiestructuur neerzetten met duidelijke processen en centrale vastlegging van documentatie De vereniging is vol in beweging en in de huidige tijd is het besturen van S.J.C. complexer geworden. De veranderende cultuur van ons land, de groeiende maatschappelijke druk, de veeleisende en steeds toenemende regelgeving, de grotere aandacht die wordt gevraagd door de stijgende financiële lasten van beheer van uitgaven en inkomsten. Het huidige bestuur vond het belangrijk om eerst de statuten en huishoudelijk reglement aan te passen, zodat de basis aanwezig zou zijn om tot dit gedegen beleidsplan te komen. Daarnaast is er gewerkt aan een duidelijke organisatiestructuur met heldere taken en verantwoordelijkheden. Duidelijk is geworden dat voor het goed besturen van de vereniging een voltallig 10 koppig bestuur nodig is om alle taken goed uit te kunnen voeren. 14

15 Ook is er een achterstand in het vastleggen van documenten en informatie. Het bestuur heeft gekozen voor een centraal systeem waarin de bestuursleden informatie zoals documenten, contracten, regelementen, draaiboeken en dergelijke centraal (web-based) kunnen vastleggen. Dit zorgt voor snelle kennisdeling en eenvoudige bereikbaarheid van organisatie kritische informatie. Alles moet worden gedigitaliseerd. De invoering van één centraal systeem zal ook leiden tot makkelijk overdraagbare taken en verantwoordelijkheden bij wisseling van bestuursleden. Doel: Een duidelijke organisatiestructuur neerzetten; een structuur waarmee alle verenigingstaken en verantwoordelijkheden goed zijn gedekt. Een eenduidig en toegankelijk systeem opzetten voor het vastleggen van centrale documentatie en informatie ten behoeve van het professioneel kunnen besturen van de vereniging. Uitvoering geven aan het op te stellen communicatiebeleidsplan Duidelijke communicatie met leden, vrijwilligers en belanghebbenden is in deze tijd enorm van belang. Hierbij moet zowel rekening worden gehouden met de nieuwe generatie die altijd en overal verbonden is via smartphones, internet en dergelijke als met de oudere, niet digitale, generatie. Zowel het narrowcasting systeem met schermen in de hal en in de kantine als de nieuwe website moeten gaan bijdragen aan betere communicatie en informatieoverdracht. Het komend jaar moet ervaring worden opgedaan welke informatie via het systeem wordt weergegeven om te zorgen voor optimale communicatie met de leden. Ook zal hierbij gebruik worden gemaakt van social media zoals Facebook en Twitter. Daarnaast zal er een vaste V.V. S.J.C. pagina in een lokale krant komen om ook de niet digitale leden te bereiken Doel: Heldere communicatie naar alle leden en belanghebbenden om brede bekendheid te geven aan S.J.C. op prestatief (de prestaties van de verschillende teams) en recreatief gebied (de verbindende S.J.C. activiteiten). 15

16 Hoofdstuk 6: Doelstellingen per beleidsgebied Algemene zaken De doelstelling van de voorzitter is op een aansprekende wijze leiding geven aan de vereniging c.q. het hoofdbestuur. Daarnaast is hij het gezicht van de vereniging, zowel intern als extern en is de voorzitter van het sponsorteam. Financiële zaken De doelstelling van het bestuurslid financiële zaken is het voeren van een verantwoord financieel beleid, met transparante en professionele financiële processen. Een maal per jaar moet aan de ALV verantwoording worden afgelegd over de financiële positie van de vereniging. Daarnaast wordt 1 keer per jaar de begroting gepresenteerd. Het opzetten van een overzichtelijke en efficiënte financiële administratie, waarbij alle geldstromen lopen via het bestuurslid financiële zaken. Secretariële zaken De doelstelling van de secretaris (vicevoorzitter) is zorg te dragen voor een goede interne communicatie met betrekking tot bestuur kwesties. Daarnaast is de secretaris verantwoordelijk voor de uitgaande en binnenkomende stukken en het notuleren van de bestuursvergaderingen. Jeugdzaken Het scheppen van een omgeving waarin alle jeugdleden van SJC zich thuis voelen, onafhankelijk van het prestatieniveau. Daarnaast heeft het aantrekken van nieuwe jeugdleden een hoge prioriteit voor de continuïteit van de vereniging. Technische Zaken De doelstelling van het bestuurslid Technische Zaken is om voorwaarden te scheppen, waarbinnen de prestatie elftallen zo hoog mogelijk kunnen spelen en de recreatieve elftallen zoveel mogelijk plezier in het voetbalspel hebben. Winnen is belangrijk, maar wel binnen de gestelde spelregels; sportiviteit en respect voor elkaar zijn voor S.J.C. van groot belang. Facilitaire zaken De doelstelling van het bestuurslid facilitaire zaken is het onderhouden en ontwikkelen van de accommodatie van S.J.C. In nauwe samenwerking met de Bouwcommissie moet gekomen worden tot de realisatie van nieuwbouw van de hoofd accommodatie en de tribune. Verenigingszaken De doelstelling van het bestuurslid verenigingszaken is het genereren van inkomsten door het exploiteren van de kantine, waarbij S.J.C. een passend serviceniveau wil aanbieden aan de leden en andere gebruikers van de kantine. Daarnaast moet de kantine dienen als 16

17 sociaal middelpunt van de vereniging. Zorgdragen voor de organisatie van de speciale activiteiten, zoals slotfeest, kaderfeest en het aantrekken en behouden van vrijwilligers ten behoeve van de kantine behoren ook tot de taken van bestuurslid verenigingszaken. Commerciële zaken De doelstelling van het bestuurslid commerciële zaken is het genereren/verhogen van inkomsten door middel van sponsoring om de verenigingsdoelstellingen financieel mogelijk te maken. De sponsorinkomsten worden tevens gebruikt om activiteiten voor alle leden, van jong tot oud, te kunnen organiseren om daadwerkelijk het verenigen te bevorderen. Communicatie en P.R. De doelstelling van het bestuurslid communicatie is het verbeteren van de interne en de externe communicatie. Een ieder moet worden voorzien van de juiste informatie op het juiste moment. Er zullen nieuwe communicatie kanalen worden gebruikt als narrowcasting, website, social media en dergelijke. Daarnaast zal er een vaste V.V. S.J.C. pagina in een lokale krant komen om ook de leden te bereiken die niet gewend zijn met een computer te werken. Vrijwilligerszaken De doelstelling van het bestuurslid vrijwilligers zaken is het werven, stimuleren, behouden en waarderen van vrijwilligers. Dit kan gerealiseerd worden, door onder andere het organiseren van het kaderfeest of andere activiteiten. De Supportersclub speelt hierin ook een belangrijke ondersteunende rol. Wedstrijd zaken De doelstelling van het bestuurslid wedstrijdzaken is zorg te dragen voor een optimaal verloop van de wedstrijden en het optimaliseren van de communicatie met de K.N.V.B. Algemene opmerking: 1. Bij het opleiden van kaderleden, is het aan te bevelen om daar ook de scheidsrechters bij te betrekken. Een eigen scheidsrechtersopleiding zorgt voor continuïteit in het scheidsrechterskorps van S.J.C. 2. Het opzetten van een kledingplan heeft de aandacht en zal als een apart project aangepakt moeten worden. 17

18 Hoofdstuk 7: Activiteitenlijst Algemene zaken Financiële zaken Secretariële zaken Jeugdzaken Technische Zaken 1. Het maken van een overlegstructuur met alle geledingen binnen de vereniging (jaarplan) en toezien op een juiste invulling van het overleg. 2. Het vertegenwoordigen van de vereniging bij interne en externe aangelegenheden en het onderhouden van contacten. 3. Contact houden met de Supporters Club, De Club van 100, de CSR en de vertrouwenspersoon en toezien op een juiste invulling van het overleg. 1. Begrotingstijdschema maken waarin alle bestuursleden komen met een eigen, onderbouwde jaarbegroting en een budget krijgen voor werkzaamheden binnen hun beleidsterrein. 2. Het maken van een begroting. 3. Het maken van een structuur waarin alle geldstromen lopen via het bestuurslid financiële zaken. 4. Het opzetten van een backoffice voor alle contracten binnen SJC. 5. Mogelijkheden onderzoeken voor automatisering van de kantine. 1. Het maken van een overlegstructuur met alle geledingen binnen de vereniging (jaarplan) en toezien op een juiste invulling van het overleg. 2. Vervanging van de voorzitter bij afwezigheid. 3. Het vertegenwoordigen van de vereniging bij interne en externe aangelegenheden en het onderhouden van contacten. 4. In overleg met de ledenadministratie de administratie en uitreiking van de clubspeldjes organiseren. 5. Opzetten van een verenigingshandboek. 6. Invoering centrale database voor belangrijke documenten. 1. Het realiseren van een Jeugd Beleidsplan, met als aandachtspunten sportiviteit en respect, de aansturing van jeugdleiders en vrijwilligerswerk binnen Jeugdzaken. 2. Het organiseren van activiteiten die de onderlinge sfeer en binding met S.J.C. ten goede komen. 3. Het maken van functieomschrijvingen van de commissieleden binnen Jeugdzaken. 4. Het werven van nieuwe jeugdleden. 1. Het opstellen van een voetbalplan voor de hele vereniging. Deze moet door het hoofdbestuur worden bekrachtigd. 2. Het maken van functieomschrijvingen binnen voetbalzaken. 3. De doorstroming van de jeugd naar de senioren moet worden verbeterd. 4. Het aantrekken van gediplomeerde hoofdtrainers voor alle letterklasse bij de jeugd, vrouwen/meisjes en de senioren selectie. 18

19 5. In samenspraak met het bestuurslid facilitaire zaken moet een Materialen Plan worden opgesteld voor de trainingsmaterialen. Facilitaire zaken 1. Het maken van een Meer Jaren Plan voor de opstallen, met als doel het vernieuwen van ons complex. 2. Het maken van een meer jaren onderhoudsplan. Verenigingszaken 1. Het zorgen voor een goede overlegstructuur in de kantinecommissie. 2. Het werken volgens HACCP normen (gevarenanalyse en kritische controlepunten). 3. Het verbeteren van de instructies aan kantine medewerkers en het aanbieden van cursussen (HACCP, EHBO, AED). 4. Het verantwoorden van de verkopen en inkopen en het Commerciële zaken Communicatie en P.R. Vrijwilligerszaken Wedstrijdzaken verstrekken van overzichten aan de penningmeester. 1. Het opbouwen van een goede relatie vanuit het sponsorteam met de sponsoren. 2. Een plan ontwikkelen om nieuwe potentiële sponsoren te identificeren en te werven. 3. Ontwikkelen van een kledingplan. 4. Stimuleren dat bij het selecteren van een leverancier allereerst de sponsoren worden benaderd. 5. Contacten met sponsoren moeten lopen via het sponsorteam. 1. Het bewerkstelligen van een actief PR beleid 2. Het maken van een communicatieplan. 3. Het vernieuwen van de website en het actief aanbieden van informatie door alle commissies. 4. Zorgen voor informatievoorziening aan de leden en bezoekers van de V.V. S.J.C. via het narrow casting systeem. 5. Het één maal per jaar uitgeven van een info/bewaarnummer. 1. Constant informeren hoe de vrijwilligerswerkzaamheden verlopen en of er nog aanpassingen nodig zijn. 2. Het werven, stimuleren, behouden en waarderen van vrijwilligers. 3. Het op de voorgrond brengen van vrijwilligers o.a. op de website. 4. Het aanbieden van cursussen. 1. Het maken van een overlegstructuur binnen wedstrijdzaken en toezien op een juiste invulling van het overleg. 2. Het bepalen van de juiste aanvangstijden in overleg met de jeugd coördinatoren en de wedstrijdsecretarissen senioren. 3. Het indelen van de thuiswedstrijden op de juiste speelvelden 4. Het maken van een draaiboek voor de wedstrijddagen. 5. Ontwikkelen van een scheidsrechtersopleiding. 19

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015)

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015) Elst, juli 2015 Voorwoord De voetbal vereniging Musketiers is opgericht in januari 1952. Wij mogen ons gelukkig prijzen met een goede ledenaanwas en zijn een financieel gezonde vereniging. Zoals bij veel

Nadere informatie

Voetbalvereniging Zuidland

Voetbalvereniging Zuidland Missie en Visie 2017-2020 Voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk TABLE OF CONTENTS 1. INLEIDING 3 2. Missie voetbalvereniging Zuidland 4 3. Visie voetbalvereniging Zuidland 4 P. 2 1. INLEIDING

Nadere informatie

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als STRATEGIE 2012-2015 Missie (Wie zijn wij) Voor de vereniging en haar leden de positie van S.V.M.E. in de Eijsdense gemeenschap verankeren, waardoor de toekomst wordt gegarandeerd. S.V.M.E. is een vereniging

Nadere informatie

Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen)

Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen) VV Bergambacht Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen) => We hebben de jeugd, dus we hebben de toekomst! 150 actieve vrijwilligers; bestuur, (diverse) commissieleden, leid(st)ers,

Nadere informatie

Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen)

Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen) VV Bergambacht Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen) => We hebben de jeugd, dus we hebben de toekomst! 150 actieve vrijwilligers; bestuur, (diverse) commissieleden, leid(st)ers,

Nadere informatie

vv Noordwijk, onze club

vv Noordwijk, onze club vv, onze club Inleiding Wie zijn we? Wat vinden we belangrijk? Hoe ziet onze ideale vereniging eruit? Dit is onze visie. Hier staan wij voor. Dit is vv, onze club Kernwaarden: Waar staan wij voor? Plezier

Nadere informatie

HAAGLANDIA. Beleidsplan. vv Haaglandia

HAAGLANDIA. Beleidsplan. vv Haaglandia Beleidsplan vv Haaglandia 2015-2018 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Visie vv Haaglandia 4 Missie vv Haaglandia 4 Hoofdstuk 1: Beschrijving van de vereniging 5 Historie 5 De vereniging op dit

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS

VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS OKTOBER 2011 Voetbalplan RKSV De Tukkers Page 1 Inhoud Inleiding 3 Missie en doelstellingen 4 Opbouw van het plan 5 Organisatie 6 Werkgroepen 8 Technische Commissies 8 Functieomschrijvingen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VV GEMERT

BELEIDSPLAN VV GEMERT Visie BELEIDSPLAN VV GEMERT 2016 2020 Voor alle leden van VV Gemert, actief en passief, staat plezier en tevredenheid in alle geledingen voorop. Voor onze recreatieve teams is dat op een voor hen passend

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VOETBALVERENIGING DALEN

BELEIDSPLAN VOETBALVERENIGING DALEN BELEIDSPLAN VOETBALVERENIGING DALEN 2015-2019 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Missie 1 1.3 Doelstellingen 1 1.4 Geschiedenis 1 1.5 Bestuursstructuur 2 2. Technisch beleid 2 3. Financieel

Nadere informatie

SAMEN MET PLEZIER PRESTEREN! FC Meppel Beleidsplan 2014-2018

SAMEN MET PLEZIER PRESTEREN! FC Meppel Beleidsplan 2014-2018 SAMEN MET PLEZIER PRESTEREN! FC Meppel Beleidsplan 2014-2018 Waarom een beleidsplan? Steeds meer mensen werken aan gezamenlijke ambities Geïntegreerd werken in plaats van gefragmenteerd Ongeschreven regels

Nadere informatie

Clubvisie Beleidsplan RKVV Roosendaal

Clubvisie Beleidsplan RKVV Roosendaal Clubvisie 2020 Beleidsplan RKVV Roosendaal 2015-2020 Missie en visie RKVV Roosendaal RKVV Roosendaal is een voetbalvereniging die een platform biedt om mensen en organisaties te verenigen. Bij RKVV Roosendaal

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan VV Dongen op weg naar 100 jaar

Meerjarenbeleidsplan VV Dongen op weg naar 100 jaar Meerjarenbeleidsplan 2014-2023 VV Dongen op weg naar 100 jaar Inhoudsopgave 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Inleiding Beschrijving van de vereniging 2.1 Historie 2.2 Organisatiestructuur 2.3 Vereniging

Nadere informatie

Voetbal Vereniging Peize

Voetbal Vereniging Peize Voetbal Vereniging Peize Communicatieplan Juni 2012 1 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Waarom een communicatieplan 3 3 Doelgroepen 4 4 Hoofdactiviteit per doelgroep 5 5 Verantwoordelijkheden 6 6 Communicatiemiddelen

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 1 Introductie Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Voorwoord... 2 2 Inleiding... 2 3 Uitgangspunten en doelstellingen... 3 3.1

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen Oog op de toekomst, actie voor morgen Agenda 1. Opening/inleiding 2. Terugblik opbrengst beleidsavond februari 2010 3. Doelstellingen voetbal beleidsplan 2011 2015 4. Vragenronde 5. Afsluiting Overige

Nadere informatie

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams.

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams. Selectiebeleid VV Gilze 2015 2020. Het selectiebeleid moet een middel zijn om de doelstellingen, die zijn bepaald in het technisch beleidsplan VV Gilze, te bereiken. Door middel van dit schrijven willen

Nadere informatie

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Inhoudsopgave Inleiding 2 Blz. 1. Verstevigen vereniging structuur 3 2. Werken aan de visie en missie 3. Versterken vereniging- ledengroei 4. Verbeteren kwaliteit

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

Trekvogels. Op naar 100 jaar. concept 3.0 (29 maart 2014) Beleidsplan 2014/2022. Samen zijn we de vereniging!

Trekvogels. Op naar 100 jaar. concept 3.0 (29 maart 2014) Beleidsplan 2014/2022. Samen zijn we de vereniging! Trekvogels Op naar 100 jaar Samen zijn we de vereniging! Beste leden van voetbalvereniging Trekvogels, Tijdens de algemene ledenvergadering in november 2013 hebben we een goede discussie gevoerd aan de

Nadere informatie

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter.

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter. Bestuur VV SWEEL Voorzitter Wedstrijd Secretariaat Secretaris Financiën Faciliteiten Beheerder Commercieel Technische coördinator Senioren Voetbalzaken Jeugd Technisch coördinator Jeugd Missie Visie Wedstrijd

Nadere informatie

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v2016 0.4 1.1 Aanleiding Binnen onze vereniging worden diverse activiteiten verricht. Uiteraard zijn dit hoofdzakelijk korfbalactiviteiten, maar daarnaast maken we ook graag

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014 Opgesteld: Versie nr. 12 STRATEGISCH BELEIDSPLAN UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014 STRATEGISCH PLAN UDI 19 Beter Bed INHOUDSOPGAVE: - INLEIDING - MISSIE - VISIE - DOELSTELLINGEN - TIJDSPAD / ACTIES

Nadere informatie

Voetbalvereniging de Blokkers. Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal

Voetbalvereniging de Blokkers. Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal Voetbalvereniging de Blokkers Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Missie pag. 3 Organisatie pag. 4 Beleidsdoelstellingen pag. 5 1. Inleiding Het meisjes- en damesvoetbal

Nadere informatie

Beleidsplan Senioren. v.v. Sportclub Eefde

Beleidsplan Senioren. v.v. Sportclub Eefde Beleidsplan Senioren 2017 2020 Eefde, mei 2017 v.v. Sportclub Eefde Algemeen Het voetbaltechnisch beleidsplan van v.v. Sportclub Eefde bestaat uit onderdelen en elementen welke op het technisch gebied

Nadere informatie

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld Beleidsplan 2016 2019 Versie 2.0 17 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal... 4 2.1 Doelstellingen...

Nadere informatie

SAMEN SCOREN. Beleidsplan Fc. Grootegast 2015-2020. Fc. Grootegast Provincialeweg 139 9863 PE Doezum 0594 612608 (sportcomplex)

SAMEN SCOREN. Beleidsplan Fc. Grootegast 2015-2020. Fc. Grootegast Provincialeweg 139 9863 PE Doezum 0594 612608 (sportcomplex) SAMEN SCOREN Beleidsplan 2015-2020 is een grote, ambitieuze dorpsvereniging uit Grootegast/Doezum en telt in 2015 ongeveer 520 leden, 33 teams en ruim 100 vrijwilligers. De vereniging heeft een regionale

Nadere informatie

Een Fantastische Teamsport voor de Jeugd

Een Fantastische Teamsport voor de Jeugd Een Fantastische Teamsport voor de Jeugd Als jij voetbal ook geweldig vindt, dan kun je al vanaf 4 jaar bij onze mini-f spelen en dat is gratis. De contributie voor de hele jeugd is door sponsoring zo

Nadere informatie

Beleidsplan SV Heythuysen

Beleidsplan SV Heythuysen Beleidsplan SV Heythuysen 2017-2022 Inhoudsopgave Documentbeheer... 3 Hoofdstuk 1: Inleiding... 3 Hoofdstuk 2: Missie en doelstellingen... 3 2.1 Missie... 3 2.2 Doelstellingen... 3 Hoofdstuk 3: Doelstellingen...

Nadere informatie

Voetbalverenigingen in de Zaanstreek

Voetbalverenigingen in de Zaanstreek Voetbalverenigingen in de Zaanstreek De toekomst van voetbalverenigingen in de Zaanstreek De komende jaren zal er hoogstwaarschijnlijk een consolidatieslag van het aantal voetbalverenigingen in de Zaanstreek

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

Blue Arrows Basketball

Blue Arrows Basketball Blue Arrows Basketball Dé coolste sport op de Heuvelrug! Sponsormogelijkheden Seizoenen 2010 2014 Hoofdsponsor Stersponsor Teamsponsor Specials Donateur Draag ook bij aan een sportieve en succesvolle samenwerking!

Nadere informatie

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie.

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie. Samenstelling, werkwijze en taken Jeugdcommissie 1) Algemeen De Jeugdcommissie is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het gehele jeugdvoetbal van de vereniging. De Jeugdcommissie moet vooral

Nadere informatie

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Jeugd beleidsplan 2013-2018 Versie september 2008 3 1. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK BLZ INHOUDSOPGAVE 1 1. INLEIDING 2 2. ANALYSE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN 2 2.1 Stand

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

v.v. TREKVOGELS Beleidsplan 2014-2018 Een prachtige historie en een glansrijke toekomst

v.v. TREKVOGELS Beleidsplan 2014-2018 Een prachtige historie en een glansrijke toekomst v.v. TREKVOGELS Beleidsplan 2014-2018 Een prachtige historie en een glansrijke toekomst Voorwoord Tijdens de algemene ledenvergadering in november 2013 hebben we een goede discussie gevoerd aan de hand

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Structuur, Samenwerking en GROEI

Structuur, Samenwerking en GROEI Werkplan 2013 Structuur, Samenwerking en GROEI Versie : 2.0 Datum : 30-11-2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelstellingen, mission statement, speerpunten... 3 2.1 Doelstellingen... 3 2.2 Mission statement

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan van: voor de periode 2014 t/m 2018

Algemeen Beleidsplan van: voor de periode 2014 t/m 2018 Algemeen Beleidsplan van: voor de periode 2014 t/m 2018 Boxmeer, januari 2014 Inleiding bsv Olympia 1918 over vijf jaar? Onze vereniging (volledige naam bsv Olympia 1918 en hierna te noemen Olympia 18)

Nadere informatie

Informatie / ouderavond R.K.S.V. Groesbeekse Boys 22-06-2015

Informatie / ouderavond R.K.S.V. Groesbeekse Boys 22-06-2015 Informatie / ouderavond R.K.S.V. Groesbeekse Boys 22-06-2015 Agenda: Voetbal in Groesbeek Gelderse sportfederatie Vrijwilligersbeleid Aanpassingen K.N.V.B. Gedrag langs de lijn Technisch jeugdplan Voetbal

Nadere informatie

Strategisch Plan 2013-2016. Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging

Strategisch Plan 2013-2016. Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging Strategisch Plan 2013-2016 Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging 1 Wie zijn we? Wat zien we en wat willen we? Hoe willen we dat bereiken? 2 Wie zijn we? Wat zien we en wat willen we? Hoe

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV)

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Commissie Opleiding en Vorming weergegeven. 5.1 HOOFDTAAK De hoofdtaak van de Commissie Opleiding en Vorming

Nadere informatie

Technisch Verenigings Plan

Technisch Verenigings Plan Technisch Verenigings Plan V.V. Foreholte november 2013 0 WOORD VOORAF Het hoofdbestuur dankt allen die hun bijdrage hebben gegeven aan de totstandkoming van dit document. MISSIE V.V. Foreholte is een

Nadere informatie

Sponsorbrochure Hockeyclub AMVJ

Sponsorbrochure Hockeyclub AMVJ Sponsorbrochure Hockeyclub AMVJ Clubgegevens Hockeyclub AMVJ Sportpark 'Het Loopveld' Aanloop 2 1183 SZ Amstelveen Sponsorcommissie Bas Arentsen Joey Neeteson E sponsoring@hcamvj.nl W www.hcamvj.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2019 Beleidsplan Het beleidsplan is een vastlegging hoe de vereniging zou moeten functioneren en wat de doelstellingen zijn op korte en langere termijn. Het bestuur evalueert de vastleggingen

Nadere informatie

Jeugdvoetbal beleidsplan Sport Combinatie Badhoevedorp 2014 2017

Jeugdvoetbal beleidsplan Sport Combinatie Badhoevedorp 2014 2017 Augustus 2014 Jeugdvoetbal beleidsplan Sport Combinatie Badhoevedorp 2014 2017 Sport Combinatie Badhoevedorp (SCB) heeft in de afgelopen jaren bij het voetbal bij de jeugd een enorme groei en ontwikkeling

Nadere informatie

SPONSORCATALOGUS. www.vvbergen.nl

SPONSORCATALOGUS. www.vvbergen.nl SPONSORCATALOGUS Introductie Informatie over sponsormogelijkheden bij vv Bergen Per 2016 kent Bergen een nieuwe voetbalvereniging. BSV en vvberdos zijn gefuseerd tot vvbergen. Deze nieuwe vereniging speelt

Nadere informatie

VOETBALBELEIDSPLAN V.V. WIELDRECHT INHOUDSOPGAVE:

VOETBALBELEIDSPLAN V.V. WIELDRECHT INHOUDSOPGAVE: VOETBALBELEIDSPLAN V.V. WIELDRECHT 2013 2018 INHOUDSOPGAVE: 1. Inleiding 2. Visie en doelstellingen 3. Organisatie, taken en verantwoordelijkheden 4. Speelwijze 5. Respect. Normen en waarden. 1 1. INLEIDING

Nadere informatie

WAT GA JE SAMEN BEREIKEN EN HOE GA JE DAT SAMEN VOOR ELKAAR KRIJGEN?

WAT GA JE SAMEN BEREIKEN EN HOE GA JE DAT SAMEN VOOR ELKAAR KRIJGEN? WAT GA JE SAMEN BEREIKEN EN HOE GA JE DAT SAMEN VOOR ELKAAR KRIJGEN? WAT HEBBEN WE 8 JUNI BESPROKEN. WELKOM EN KENNISMAKEN TERUGBLIK OP 18 MEI WAT MAAKT SPORTCLUB ENSCHEDE DE MOEITE WAARDE IDENTITEIT KERNWAARDEN

Nadere informatie

Welkom bij AFC 34! Clubgegevens

Welkom bij AFC 34! Clubgegevens Welkom bij AFC 34! Voetbal is een mooie sport en we hopen dat uw kind de komende jaren met veel plezier bij onze club zal spelen. Bij AFC 34 kan zowel voor ontspanning en recreatie worden gevoetbald als

Nadere informatie

Ledenvergadering LAC Frisia 1883

Ledenvergadering LAC Frisia 1883 L.A.C. Frisia 1883 Ledenvergadering LAC Frisia 1883 Maandag 12 december 2016 Agenda: 1. Opening L.A.C. Frisia 1883 2. Ingekomen stukken 3. Notulen van de Algemene ledenvergadering d.d. juni 2016 4. Jaarverslag

Nadere informatie

Een leven lang MSC. Beleidsplan Jeugdvoetbal

Een leven lang MSC. Beleidsplan Jeugdvoetbal Een leven lang MSC Beleidsplan Jeugdvoetbal 2013-2016 Inhoud: Voorwoord... 3 1. Missie... 4 2. Visie... 5 3. Doelstellingen... 6 4. Realisatie... 7 Beleidsplan Jeugdvoetbal 2013-2016 2 Voorwoord Onder

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen 2015-2018 14 maart 2015 1 Inleiding Voor u ligt het Jeugdbeleidsplan van MHC Amstelveen. Dit plan is gemaakt door de Technische Commissie (TC) in samenspraak met

Nadere informatie

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 4 3. Afspraken... 5 a. Indeling elftallen.... 5 b. Bepalen wedstrijdselectie.... 5 c. Overige zaken... 5 4. Randvoorwaarden...

Nadere informatie

Sponsormagazine v.v. De Alblas

Sponsormagazine v.v. De Alblas Sponsormagazine v.v. De Alblas Waarom dit sponsorboek? Sponsoring is een belangrijk onderdeel in het verenigingsleven. Financiële bijdragen in de vorm van sponsoring zijn voor verenigingen belangrijk om

Nadere informatie

HANDBALBELEIDSPLAN 2012-2016 KEUKENLAND/WIJHE 92

HANDBALBELEIDSPLAN 2012-2016 KEUKENLAND/WIJHE 92 HANDBALBELEIDSPLAN 2012-2016 KEUKENLAND/WIJHE 92 1.Voorwoord Het voor u liggend beleidsplan bevat de leidraad waarlangs de afdeling handbal van de omnisportvereniging Wijhe 92 de komende periode 2012-2016

Nadere informatie

Beleidsplan RKVV Roosendaal 2012-2015. 11 mei 2012

Beleidsplan RKVV Roosendaal 2012-2015. 11 mei 2012 Beleidsplan RKVV Roosendaal 2012-2015 11 mei 2012 Missie en visie RKVV Roosendaal Missie: RKVV Roosendaal is een voetbalvereniging die een platform biedt om mensen en organisaties te verenigen. Visie:

Nadere informatie

HLB Van Daal/DS. Beleidsplan HLB Van Daal/DS. Bestuur HLB Van Daal/DS

HLB Van Daal/DS. Beleidsplan HLB Van Daal/DS. Bestuur HLB Van Daal/DS HLB Van Daal/DS Beleidsplan 2017-2022 24-07-2017 HLB Van Daal/DS Bestuur HLB Van Daal/DS HLB Van Daal/DS wil een sportieve en gezellige volleybalvereniging zijn waar sport en sfeer samen komen en waarin

Nadere informatie

1.1 Strategisch plan van de club ( corporate level)

1.1 Strategisch plan van de club ( corporate level) Missie & visie 1.1 Strategisch plan van de club ( corporate level) 1.1.1. Missie/visie van de club Stokkem VV is een voetbalclub die meerdere doelen nastreeft!! Kernactiviteit van de club Uitbouw van een

Nadere informatie

Concept Beleidsplan Nieuwe Koers Olympia 2010

Concept Beleidsplan Nieuwe Koers Olympia 2010 Concept Beleidsplan Nieuwe Koers Olympia 2010 ALV 26 februari 2007 Algemeen Olympia Enquete Focus Aanpak Doelstelling Waar willen we zijn in 2010? Waar staan we nu? Plan Organisatie Agenda Normen & Waarden

Nadere informatie

Versie 3.0 (definitief), 2 september Werkplan Volvera

Versie 3.0 (definitief), 2 september Werkplan Volvera Versie 3.0 (definitief), 2 september 2012 Werkplan Volvera 2012-2013 1. Werkplan 2012-2013 1.1. Inleiding Voor u ligt het tweede werkplan met activiteiten voor het seizoen 2012-2013. Dit werkplan bevat

Nadere informatie

VOETBAL VERENIGING S.J.C. S.J.C. Een ambitieuze vereniging die verenigt!

VOETBAL VERENIGING S.J.C. S.J.C. Een ambitieuze vereniging die verenigt! VOETBAL VERENIGING Een ambitieuze vereniging die verenigt! V.V. is met haar ruim 1100 leden één van de grootste voetbalverenigingen in de Rijn-, Duin & Bollenstreek. UITSTEKENDE MOGELIJKHEDEN VOOR NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen SENIOREN Inleiding In dit plan wordt de organisatie rondom het seniorenvoetbal van onze vereniging uitgewerkt, en is mede bedoeld om als leidraad voor zowel: bestuur, technische commissie, trainers, leiders,

Nadere informatie

ALGEMEEN TECHNISCH BELEIDSPLAN

ALGEMEEN TECHNISCH BELEIDSPLAN ALGEMEEN TECHNISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Inleiding 3 2. Onze club 3 3. Onze missie 4 4. Visie De Blesse (voetbaltechnisch) 4 5. Technisch Hart 5 6. Doelstelling technisch beleidsplan

Nadere informatie

G UDA S P O R T V E R E N I G I N G G O U D A

G UDA S P O R T V E R E N I G I N G G O U D A www.svgouda.nl info@svgouda.nl Vrijwilligersregeling SV Gouda Eigenaar: het bestuur van SV Gouda Opsteller: het bestuur van SV Gouda Beheerder: de Vrijwilligerscommissie Versie: 1.3 Datum: 24 april 2014

Nadere informatie

Sponsorbeleidsplan. TV "De Peppelieren"

Sponsorbeleidsplan. TV De Peppelieren Sponsorbeleidsplan TV "De Peppelieren" Inhoudsopgave: 1. Verenigingsbeleid... 3 2. Sterk en Zwakke Punten... 4 3. Kansen en bedreigingen... 4 3.1 Kansen... 4 3.2 Bedreigingen... 4 4. Doelen... 4 5. Doelgroepen...

Nadere informatie

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28 Beleidsplan senioren r.k.v.v. H.S.C. 28 September 2009 Technisch beleidsplan r.k.v.v. H.S.C. 28 Pagina 1 Technisch beleid senioren INLEIDING De afgelopen jaren is verschillende keren een discussie gevoerd

Nadere informatie

Beleidsplan scheidsrechters SV Gouda

Beleidsplan scheidsrechters SV Gouda Beleidsplan scheidsrechters SV Gouda November 2012. Inhoudsopgave Achtergrond en actuele situatie 3 Toekomstbeeld 3 Structuur en organisatie 4 Beloning 5 Opleiding en Begeleiding 5 Budget 6 Beleidsplan

Nadere informatie

Jaarverslag veldvoetbal seizoen 2013 / 2014

Jaarverslag veldvoetbal seizoen 2013 / 2014 Jaarverslag veldvoetbal seizoen 2013 / 2014 Inleiding: Met dit jaarverslag seizoen 2013/2014 trachten wij een beeld te schetsen van de ontwikkelingen binnen de afdeling veldvoetbal van SV Koedijk, in het

Nadere informatie

Beste vrienden van Trekvogels, voetballende en nietvoetballende leden, alleen of met partner, vriend of vriendin,

Beste vrienden van Trekvogels, voetballende en nietvoetballende leden, alleen of met partner, vriend of vriendin, 01-01-2017 Beste vrienden van Trekvogels, voetballende en nietvoetballende leden, alleen of met partner, vriend of vriendin, Als vervanger van de voorzitter, die zich helaas moet verontschuldigen voor

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WHITE SOX

BELEIDSPLAN WHITE SOX BELEIDSPLAN WHITE SOX 2012-2018 Voorwoord Limburg White Sox is een club met een rijk verleden. Al vijfentwintig jaar geeft zij de jeugd en ouderen van Genk en omstreken de gelegenheid zich te bekwamen

Nadere informatie

PUURS 2005-2010. Puurs 2005-2010. K. Puurs Excelsior F.C. K.B.V.B. Stamnr. 3855 TERREINEN Kerkhofstraat Puurs. Beleidsplan 2005-2010

PUURS 2005-2010. Puurs 2005-2010. K. Puurs Excelsior F.C. K.B.V.B. Stamnr. 3855 TERREINEN Kerkhofstraat Puurs. Beleidsplan 2005-2010 PUURS 2005-2010 Puurs 2005-2010 K. Puurs Excelsior F.C. K.B.V.B. Stamnr. 3855 TERREINEN Kerkhofstraat Puurs Beleidsplan 2005-2010 VOETBAL IS VERANDERD VOETBAL IS IN BEWEGING Kinderen zijn veranderd Maatschappij

Nadere informatie

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Ledenaantallen/elftalindeling

Nadere informatie

Het Sponsorplan van RKSV Cluzona

Het Sponsorplan van RKSV Cluzona Het Sponsorplan van RKSV Cluzona 01. Algemeen 02. Historie 03. Sponsoring en naamsbekendheid 04. Sponsoring en het beleid van de vereniging 05. Soorten sponsoring 06. Plichten t.o.v. sponsors 07. Rechten

Nadere informatie

Speech gegeven door de Voorzitter tijdens de Informatie avond.

Speech gegeven door de Voorzitter tijdens de Informatie avond. Speech gegeven door de Voorzitter tijdens de Informatie avond. Afgelopen vrijdagavond hebben wij als bestuur van Sportclub Franeker in een extra bestuursvergadering het besluit genomen om met ingang van

Nadere informatie

Enquête Jeugdbeleid vv SDS

Enquête Jeugdbeleid vv SDS Enquête Jeugdbeleid vv SDS Aug, 2010 Beste SDS ers, Als reeds vermeld in ons verenigingsblad De Treffer doe ik namens de jeugdcommissie van vv SDS onderzoek naar het beleid van onze jeugdafdeling. Het

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit Voetbalbeleidsplan Senioren Enter Vooruit 12 september 2013 Inhoud 1 Inleiding 2 Doel en missie Enter Vooruit 2.1 Missie 2.2 Algemene doelstellingen vanaf 2013 2.3 Seniorenvoetbal Omvang 3 Prestatieteams

Nadere informatie

Sponsor gids voetbalclub Zeeland Sport

Sponsor gids voetbalclub Zeeland Sport Sponsor gids voetbalclub Zeeland Sport Geachte lezer, Zeeland Sport is op zoek naar nieuwe sponsors die samen met de club een mooi, nieuw seizoen tegemoet willen gaan. Uw sponsoring zal niet onopgemerkt

Nadere informatie

Voetbalvisie D.O.S. Kampen

Voetbalvisie D.O.S. Kampen Voetbalvisie D.O.S. Kampen Algemeen: D.O.S. Kampen is een ambitieuze voetbalvereniging waar leden met veel plezier actief of passief bezig zijn met het voetbalspelletje. Deze voetbalvisie gaat over de

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren MVV

Technisch beleidsplan senioren MVV Technisch beleidsplan senioren MVV 58 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding De leden van MVV 58 mogen van het bestuur verwachten dat men visie heeft voor de langere termijn. Derhalve heeft het bestuur reeds

Nadere informatie

Visie TZ&PC Proteus TWELLOSE WATERKRACHT ZWEMPLEZIER EN -PRESTATIES VOOR IEDEREEN

Visie TZ&PC Proteus TWELLOSE WATERKRACHT ZWEMPLEZIER EN -PRESTATIES VOOR IEDEREEN Visie TZ&PC Proteus 2015-2020 TWELLOSE WATERKRACHT ZWEMPLEZIER EN -PRESTATIES VOOR IEDEREEN TZ&PC PROTEUS De Twellose Zwem & Poloclub Proteus (TZ&PC Proteus) is een zwemsportvereniging in het Gelderse

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Inhoudsopgave. 1.0 Inleiding. 2.0 Jaarlijkse Algemene Vergadering 2.1 Verenigingsvertegenwoordiger 2.

Organisatiestructuur. Inhoudsopgave. 1.0 Inleiding. 2.0 Jaarlijkse Algemene Vergadering 2.1 Verenigingsvertegenwoordiger 2. Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 2.0 Jaarlijkse Algemene Vergadering 2.1 Verenigingsvertegenwoordiger 2.2 Kascommissie 3.0 Bestuur 3.1 Algemeen 3.2 Bestuurstaken 3.3 Commissies 4.0 Technische Commissie 4.1

Nadere informatie

p Sponsor. Uwbelang. Groei.

p Sponsor. Uwbelang. Groei. SPONSORBROCHURE 2016-2017 Inhoud@vvBavel Mogelijk @vvbavel p10-14 Sponsor @vvbavel p4 Uwbelang @vvbavel p9 Groei @vvbavel p5 Resultaat @vvbavel p8 Maatschappij @vvbavel p6-7 Sponsor@vvBavel Waarom sponsoring?

Nadere informatie

PLATINUM 2.250,- Meer informatie Blauw-Zwart heeft een combinatie-sponsorcommissie vanuit RKsv Blauw-Zwart en de

PLATINUM 2.250,- Meer informatie Blauw-Zwart heeft een combinatie-sponsorcommissie vanuit RKsv Blauw-Zwart en de Zwart Welkom bij Blauw-Zwart Beste lezer, RKsv Blauw-Zwart is een gezonde sportvereniging, opgericht in 1921, met voetbal als kernactiviteit. Het voetbal wordt beoefend op het mooie Sportcomplex de Schulpwei,

Nadere informatie

Sportclub Purmerland Beleidsplan voor de seizoenen

Sportclub Purmerland Beleidsplan voor de seizoenen Sportclub Purmerland Beleidsplan voor de seizoenen 2013 2018 Voetballen met plezier en ambitie Versie Datum Akkoord 3.0 voor publicatie 01 oktober 2013 30 juli 2013 1 1. Inhoud 2. Beleidsplan SC Purmerland

Nadere informatie

Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018

Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018 Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Missie v.v. Vorden:...2 2. Organogram "voetbalvereniging Vorden"...2 3. Organogram "Jeugdcommissie"...2 4. Huidige situatie jeugdafdeling...3

Nadere informatie

FUSIEPROCES. ALV 1 oktober 2015

FUSIEPROCES. ALV 1 oktober 2015 FUSIEPROCES ALV 1 oktober 2015 ONDERWERPEN - Tijdpad fusie - Organogram - Missie, visie & beleid - Keuze zaterdag / zondag voor selectie senioren - Accommodatie TIJDPAD FUSIEPROCES maart-oktober 2015:

Nadere informatie

Brochure Sponsorpakketten 2012-2013

Brochure Sponsorpakketten 2012-2013 SPONSORBROCHURE V. V. R I E L Brochure Sponsorpakketten 2012-2013 Even voorstellen VV Riel is een voetbalvereniging met 350 leden. Gevestigd in Riel op het Sportpark "De Krim" aan de oude Tilburgseweg.

Nadere informatie

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 Doel selectiebeleid Door het vastleggen van een aantal regels ten aanzien van het selecteren van jeugdspelers, wil de jeugdcommissie duidelijkheid en continuïteit

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016. Arbitrageplan

VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016. Arbitrageplan VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016 Arbitrageplan RKDSV 1. Inleiding Het imago van een scheidsrechter is belangrijk en zijn autoriteit wordt zowel door spelers, trainers, bestuurders en toeschouwers regelmatig

Nadere informatie

Beleidsplan Voetbalvereniging Kagia

Beleidsplan Voetbalvereniging Kagia Beleidsplan Voetbalvereniging Kagia Lisserbroek NOVEMBER 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 De voetbalvereniging Kagia... 3 1.2 Waar staat de Voetbalvereniging Kagia voor?... 4 1.3 De omgeving en

Nadere informatie

Sport Vereniging Langbroek

Sport Vereniging Langbroek Sport Vereniging Langbroek Beleidsplan 2011/2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2. Doelstelling... 3. Voorwaarden voor continuïteit... 4. Afspraken voetbaltechnisch beleid... 5. Fair Play beleid KNVB...

Nadere informatie

V.V. OLIVEOO Sportlaan 2. www.oliveo..nl

V.V. OLIVEOO Sportlaan 2. www.oliveo..nl Sponsorinformatie V.V OLIVEO V.V. OLIVEOO Sportlaan 2 2641 AZ Pijnacker www.oliveo..nl Voorwoord Midden in uw marktgebied bevindt zich één van de grotere voetbalverenigingen van de Randstad: Voetbalvereniging

Nadere informatie

NLC 03: sportief en zakelijk treffend NLC 03

NLC 03: sportief en zakelijk treffend NLC 03 NLC 03: sportief en zakelijk treffend NLC 03 2 NLC 03: NLC 03 sportief en zakelijk treffend 3 4 NLC 03 NLC 03 Inhoud 1. Voorwoord 6 2. NLC 03 8 3. Organogram 9 4. Sponsorcommissie 10 5. Sponsorpakketten

Nadere informatie

Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen

Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Volleybalvereniging De Zwaluwen. Dit plan beoogt het beleid voor de jaren 2017-2019 te beschrijven passend bij de visie

Nadere informatie

Bestuurlijk & Organisatorischbeleid. Jeugd- & Baanatletiek (incl. materialen)

Bestuurlijk & Organisatorischbeleid. Jeugd- & Baanatletiek (incl. materialen) Bijlage 2 1. Bestuurlijk & organisatorischbeleid Bestuurlijk & Organisatorischbeleid Gezellig / Betrokken / Sociaal / Financieel Trainersbeleid Organisatie (evenementen) Baanaccommodatie Behoud talenten

Nadere informatie

MET ELKAAR en VOOR ELKAAR, STERK DOOR VRIENDSCHAP BARNEVELD

MET ELKAAR en VOOR ELKAAR, STERK DOOR VRIENDSCHAP BARNEVELD Beleidsplan SDV Barneveld 2014-15 t/m seizoen 2017-18. MET ELKAAR en VOOR ELKAAR, STERK DOOR VRIENDSCHAP BARNEVELD Dit document is opgesteld om duidelijkheid te verschaffen over de te volgen lijn binnen

Nadere informatie