Innovaties in de bouwwereld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Innovaties in de bouwwereld"

Transcriptie

1 CURSUSSEN, POST-HBO EN MAATWERKOPLEIDINGEN TECHNIEK EN LIFE SCIENCES Innovaties in de bouwwereld met opname in iinbm-register!! zie: (Opleiding tot Innovation Practitioner Bouwsector) BUILT ENVIRONMENT

2 Innovaties in de bouwwereld (INBO) De bouwsector wordt algemeen beschouwd als weinig innovatief. Maar de dynamiek van deze tijd vraagt om verandering; een verandering waaraan ook de bouwsector niet zal kunnen ontkomen. Gelukkig zien steeds meer bedrijven wel het belang van innovaties in. Door het toepassen van innovaties profileren ze zich in een snel veranderende samenleving om zo hun marktpositie te verbeteren; hogere omzet, meer winst, lagere instandhoudingkosten, continuïteit etc. Daarnaast kunnen innovaties oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken. Innovaties kunnen bijdragen aan een duurzamere samenleving, ze kunnen bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid van personen en ze kunnen waarde toevoegen aan een locatie. Innovatie heeft alles te maken met nieuwe dingen doen en nieuwe dingen gebruiken. Innovatie is verwondering. Als alles vanuit het eigen werkveld bekend is, dient voor echte verandering verder te worden gekeken. Innovatie is een containerbegrip: het initieert de inbreng van nieuwe ideeën, goederen, diensten of processen. Ook kan het gaan om gerealiseerde vernieuwende projecten. Op al deze gebieden is in de bouwwereld veel te winnen. Ieder jaar zijn er veel innovaties die tot stand en openbaring komen; het is een constant en bewegend proces. Wat vandaag wordt uitgevonden, kan morgen verouderd zijn.

3 DOEL VAN DE OPLEIDING De kernvragen die in deze opleiding uitgebreid aan bod komen zijn: In hoeverre is er een noodzaak voor innovatie bij de verschillende spelers in de bouw en waarin kenmerkt zich dan die noodzaak voor de verschillende spelers? Welke koers dienen betrokken organisaties te kiezen voor wat betreft innovatie, en hoe kan men deze koers het beste verwezenlijken? Welke factoren zijn van invloed op het innovatievermogen van een organisatie en hoe kan men dit innovatievermogen verder ontwikkelen? Wat zijn, naast financiële, de succesfactoren voor innovatie en hoe bepaalt men of innovaties kans van slagen hebben? De opleiding richt zich dus op iedereen die deel uitmaakt bij het proces van (her)ontwikkeling van vastgoed. Mensen die creatief VOOR WIE IS DE OPLEIDING BESTEMD? Deze opleiding is bestemd voor opdrachtgevers en hun raadgevers, die betrokken zijn bij de (her)ontwikkeling van vastgoed en open staan om af te wijken van het traditionele door het toepassen van innovaties. Uitgangspunt hierbij is dat de gebruiker centraal staat en dat innovaties niet ten koste van het welzijn van de gebruikers mag gaan. Het opleidingsprogramma biedt een denkkader om succesvolle innovaties in het woud van informatie te kunnen opsporen en te toetsen op financiële haalbaarheid. De opleiding heeft tot doel het (inzicht in) innovatievermogen bij verschillende deelnemers te ontwikkelen, om daarmee te komen tot het bevorderen van innovatie binnen de bouwsector. Door het toepassen van innovaties binnen de eigen organisatie profileren ze zich in een snel veranderende samenleving om zo hun marktpositie te en professioneel willen bijdragen aan het tot stand brengen van waardevol vastgoed zijn bij deze opleiding aan het juiste adres. COMPETENTIES De opleiding zal deelnemers prikkelen te groeien naar een hoger niveau van competentie. Daarbij worden vier niveaus onderscheiden: Traditioneel Speelt op safe: realiseert huisvesting op basis van de algemene opvattingen in architectuur en techniek. Ondernemend Neemt weloverwogen risico: realiseert huisvesting die kansen biedt voor verbeterde (bedrijfs)resultaten. Gedurfd State of the art: weet de missie van de organisatie te integreren in een strategie. verbeteren; hogere omzet, meer winst, lagere instandhoudingkosten, continuïteit etc.

4 Trendsettend Grensverleggend: zoekt actief naar mogelijkheden om middels gewaagde huisvesting de bedrijfswaarde van de organisatie te versterken. Deelnemers die traditioneel zijn bij de start zullen door de opleiding: geprikkeld worden ondernemender te zijn; zich meer ongemakkelijk voelen bij gewoon de dingen doen zoals je gewend bent ; op veel punten geïnspireerd worden om actief op zoek te gaan naar nieuwe wegen voor hun organisatie. TOETSING De toetsing zal worden uitgevoerd door de programmaleider van de opleiding in samenwerking met 1 of 2 kerndocenten. Zij zullen in hun oordeel nadrukkelijk de beoordeling van de (gast)docenten meenemen. De toetsing kent de volgende onderdelen: Mondeling examen (individueel) Schriftelijk examen (individueel) Deelopdrachten casus n.a.v. modules (individueel) Eindrapportage van een zelfgekozen casus (individueel) De cursist wordt beoordeeld op 4 onderdelen van toetsing. Het (gemiddelde) cijfer van elk onderdeel dient een 5,5 of hoger te zijn. Indien het cijfer van de eindrapportage of het schriftelijk examen onvoldoende is, krijgt men de mogelijkheid de eindrapportage aan te passen of het schriftelijk examen te herkansen.

5 LEIDING EN ONTWIKKELING De opleiding is ontwikkeld door Ir. C.A.J. van Beukering, Raadgevend Ingenieur NLingenieurs en directeur van Partners in Vastgoedmanagement in samenwerking met diverse docenten uit het beroepsveld. COMMISSIE VAN AANBEVELING De opleiding Innovaties in de bouwwereld, georganiseerd door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Haagse Hogeschool, staat onder toezicht van een Commissie van Aanbeveling. In deze commissie hebben zitting: de heer ir. H.A.P. (Eric) Zinger, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen mevrouw ir. M. (Majorie) Jans, Rijksgebouwendienst, advies en architecten vormgevingsadvies de heer A.A.M. (Loek) Langezaal, L&A Real Estate Solutions B.V., namens de VGME de heer ir. P.J.A. (Paul) Oortwijn, directeur NLingenieurs de heer ir. C.A.J. (Cees) van Beukering, Voorzitter Platform Innovation in Building & Maintenance TOELATING Om deel te kunnen nemen aan de opleiding wordt verwacht dat u een opleiding op hbo-niveau heeft afgerond of aantoonbaar over een hbo werk- en denkniveau beschikt. CERTIFICAAT Het programma leidt op tot het kunnen toepassen van een op de bouwwereld toegespitst innovatie-instrumentarium. Cursisten die de opleiding met goed gevolg afronden ontvangen het certificaat Innovation Practitioner Bouwsector.

6 INNOVATION IN BUILDING & MAINTENANCE REGISTER (IINBM) Deelnemers van de opleiding Innovaties in de Bouwwereld worden opgenomen in het iinbm-register. Het Innovation in Building & Maintenance platform (iinbm) is een snelgroeiende platform van professionals die innoveren en vernieuwen hoog in het vaandel hebben staan. Op het zich snel ontwikkelende gebied van innovaties wil iinbm een platform zijn waar kennis en kunde in de bouwsector samenkomen. Het register van Innovation in Building & Maintenance wordt door iinbm onderhouden. Dit register staat ingeschreven bij het Beneluxmerkenbureau in Den Haag. Meer informatie over het register is te vinden op LOCATIE, TIJDEN EN KOSTEN Lesdag: zie onze website: Locatie: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Ruitenberglaan 26, Arnhem Studiebelasting: Opleidingsduur: Lestijden: Kosten opleiding: ± 6 uur per week (inclusief collegeavond) 12 maanden tot uur (incl. maaltijd) zie onze website: De exacte data, tijden en locatie worden u meegedeeld na definitieve plaatsing. Het cursusgeld is inclusief catering en examengeld.

7 P R O G R A M M A M1 EINDRAPPORTAGE De cursist kent de minimale ingrediënten van een goed onderzoeksrapport. De cursist weet de ins- en outs van de innovatie. De cursist weet de haalbaarheid van de innovatie te toetsen. M2 HOE EN WAAROM INNOVATIEMANAGEMENT De cursist beschikt over een basisreferentie- en begrippenkader met betrekking tot innovatie en innovatievermogen. De cursist heeft inzicht in de verschillende veranderkrachten en kan op basis hiervan uitspraken doen over de innovatienoodzaak van een organisatie. De cursust heeft inzicht in de eigenschappen van innovatieve organisaties en kan op basis hiervan uitspraken doen over de drijvende en remmende krachten achter innovatie in een organisatie. De cursist heeft inzicht in de verschillende strategische opties en afwegingen en kan op basis hiervan een blauwdruk voor een innovatiestrategie opstellen. De cursist heeft inzicht in het proces van ideegeneratie tot en met innovatie implementatie en weet op welke manieren hij kwaliteit, snelheid en risico s binnen dit proces kan managen. M3 COCREATIE EN INNOVATIE De cursist is vertrouwd met kennis over open innovatie en co-creatie, de vormen, de bijbehorende competenties en de bekwaamheid deze door studie uit te breiden. De cursist is zich bewust van de voor- en nadelen van open innovatie door middel van co-creatie. De cursist is in staat het co-creatie proces te beschrijven en deze toe te passen op een concreet vraagstuk. De cursist is zich bewust van de succesbepalende factoren en kan de impact op de organisatie, de keten en het netwerk beschrijven. M4 INNOVATIES IN HET VIZIER KRIJGEN De cursist kan zelfstandig innovaties opsporen. M5 BEOORDELEN VAN INNOVATIES De cursist kent de succesfactoren van een innovatie. De cursist weet op welke punten een innovatie beoordeeld dient te worden. M6 EXPLOITATIEKOSTEN EN NCW-METHODE De cursist kent de begripsomschrijving en indeling van exploitatiekosten. De cursist leert berekeningen maken met de NCW-waarde methode. De cursist kan een innovatie toetsen op financiële haalbaarheid. M6 M7 INNOVATIES EN BIJBEHORENDE RISICO S JURIDISCHE ZAKEN EN SUBSIDIES De cursist leert alle risico s te inventariseren. De cursist kan een goede afweging maken van de risico s. De cursist weet welke juridische zaken van toepassing zijn bij innoveren en bij het aanvragen, verwerven en verzilveren van subsidie en fiscale stimuleringsregelingen. De cursist kent de juridische kaders welke een rol spelen bij innovatie en bij de verwerving van subsidie. De cursist weet welke actuele subsidiemogelijkheden en kansen er zijn op het gebied van bouw- en investeringsprojecten, innovatieprojecten en evt. andere relevante thema s. De cursist kan mogelijkheden en kansen voor subsidies snel in kaart brengen en deze vervolgens optimaal te benutten. De cursist weet hoe het proces voor het aanvragen van (innovatie)subsidies verloopt. De cursist neemt kennis van succesvolle gesubsidieerde innovatie en bouw- en investeringsprojecten. M8 INNOVATIE IN DE PRAKTIJK De cursist kan de vertaalslag maken van de ontvangen informatie (gedurende de opleiding) naar de praktijk.

8 CONTACT Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen neem dan contact op met de cursuscoördinator: mevrouw N. (Nicole) van de Kamp Bezoekadres: Ruitenberglaan CC Arnhem Postadres: Postbus CE Arnhem T F E I of met de cursusleider: de heer ir. R. (Roy) Zöld Partners in Vastgoed Management, Eindhoven T E I COLOFON EINDREDACTIE HAN i.s.m. Partners in Vastgoed Management ONTWERP Nicole van Elst FOTOGRAFIE Merel van Beukering AAN DE INHOUD VAN DEZE BROCHURE KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND juni 2012

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN TOELATINGSEISEN Sales Leadership maakt deel uit van het programma Leadership in Marketing & Sales. Deelname aan het programma is aan een aantal voorwaarden verbonden. U kunt de opleiding Accountmanager

Nadere informatie

incompany & open inschrijving Opleiding registered project controller [rpc] ieder jaar 12 maanden Utrecht start duur locatie

incompany & open inschrijving Opleiding registered project controller [rpc] ieder jaar 12 maanden Utrecht start duur locatie incompany & open inschrijving Opleiding registered project controller [rpc] start duur locatie ieder jaar 12 maanden Utrecht pco kennis opleidingen & trainingen PCO Kennis is al meer dan 25 jaar dé kennisspecialist

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

OPLEIDING. Middle Management Arbeidsmarkt

OPLEIDING. Middle Management Arbeidsmarkt OPLEIDING Middle Management Arbeidsmarkt Inhoudsopgave Welkom! 2 Inleiding 3 Programma 4 VestigingsPlan 5 Module 1 Management Drives 6 Module 2 Management & Organisatie 7 Module 3 Management & Financiën

Nadere informatie

OPleIDINg. Middle Management arbeidsmarkt

OPleIDINg. Middle Management arbeidsmarkt OPleIDINg Middle Management arbeidsmarkt Inhoudsopgave Welkom! 2 Inleiding 3 Programma 4 VestigingsPlan 5 Management Game 6 Module 1 Management Drives 7 Module 2 Management & Organisatie 8 Module 3 Management

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Technische Bedrijfskunde

Technische Bedrijfskunde Transfergroep Post-hbo-opleidingen & masters Technische Bedrijfskunde Management op het snijvlak van techniek, economie en organisaties Bedrijfskundig Management Ondernemen in de profit- en non-profitsector

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

LEREN ONTMOETEN VERBINDEN VERNIEUWEN

LEREN ONTMOETEN VERBINDEN VERNIEUWEN LEREN ONTMOETEN VERBINDEN VERNIEUWEN Aangeboden: Baanbrekers in de Bouw Baanbrekers is de opleiding voor vernieuwingsgezinde en ambitieuze professionals in de bouw. De opleiding Baanbrekers in de Bouw

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

IPMA Certificering. Een bewijs van goed projectmanagement

IPMA Certificering. Een bewijs van goed projectmanagement Cito Bedrijven en overheden IPMA Certificering Een bewijs van goed projectmanagement objectief en internationaal keurmerk professionalisering van projectmanagement inzicht in persoonlijke competenties

Nadere informatie

PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen. Brochure 2015

PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen. Brochure 2015 PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen Brochure 2015 PlanMen is exclusief specialist op het gebied van personeelsplanning / Workforce Management (WFM). Met de jarenlange kennis en ervaring van onze gecertificeerde

Nadere informatie

Bestuur en Beleid voor professionals

Bestuur en Beleid voor professionals Bestuur en Beleid voor professionals Bestuurlijk presteren in een veranderende samenleving 2013-2015 Colofon foto's Norbert Waalboer Fotografie (vz) / Verne (az) vormgeving ontwerpjanhaandrikman De foto's

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Master Management en Innovatie. in maatschappelijke organisaties

Master Management en Innovatie. in maatschappelijke organisaties Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties Veranderingen: drijfveren voor innovaties Marktwerking, decentralisatie, vergrijzing, hogere kwaliteitseisen. In hoog tempo wordt u geconfronteerd

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

Publiek Vastgoed Management

Publiek Vastgoed Management Publiek Vastgoed Management Risicomanagement voor professionals Inleiding Publiek Vastgoed management: Een meerdaagse training toegespitst op de snel ontwikkelende Publieke vastgoedpraktijk! De publieke

Nadere informatie

Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap. Eindverslag

Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap. Eindverslag Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap Eindverslag 12 december 2014 Er wordt veel gestuurd op prijs en te weinig op prestatie. Zelfs weerstand om fact-based projecten tegen het licht te houden.

Nadere informatie

Raamleerplan Produceren voor de Amateurkunst

Raamleerplan Produceren voor de Amateurkunst Raamleerplan Produceren voor de Amateurkunst Groningen, juni 2011 Theaterwerkplaats De Prins van Groningen i.s.m. Kunstfactor Verantwoording: Aan de totstandkoming van dit raamleerplan werkten mee: Ron

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

DEBTOR BUSINESS Outsmarting

DEBTOR BUSINESS Outsmarting DEBTOR BUSINESS Outsmarting BROCHURE Inzicht en inzet, op de juiste plaats en tijd Debtor Business: Learning = Key Kennis is de motor achter iedere ontwikkeling Laat geen kans onbenut Voor iedere professional,

Nadere informatie

Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding

Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding Studiegids maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. De organisatie... 3 1.1 DilemmaManager... 3 1.2 DilemmaAcademie... 3 2. Beroepsprofiel... 4 2.1

Nadere informatie

Strategisch plan 2014-2016 Klein is het nieuwe groot

Strategisch plan 2014-2016 Klein is het nieuwe groot Strategisch plan 2014-2016 Klein is het nieuwe groot Inhoudsopgave 1. Klein is het nieuwe groot 2. Onze missie 3. Trends, ontwikkelingen en uitdagingen 4. Onze maatschappelijke en regionale rol 5. Richtsnoeren

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Bedrijfskundig Management

Bedrijfskundig Management Transfergroep Post-hbo-opleidingen & masters Bedrijfskundig Management Bedrijfskunde Register Bedrijfskunde veranderend ondernemen: kennis - inzicht - toepassen Bedrijfskundig Management Ondernemen in

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie