Inhoudstafel. Referentiedocumenten. 1 ste uitgave augustus Beleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudstafel. Referentiedocumenten. 1 ste uitgave augustus 2010. Beleidsplan 2010-2015"

Transcriptie

1 Jump & Joy Turnkring Hechtel-Eksel Beleidsplan

2 Inhoudstafel 1. Inleiding Bewaking, bijsturing en vernieuwing van het beleidsplan 2. Missie, visie en waarden 3. Huisstijl gebruik clubnaam, logo en lettertype 4. Beschrijving van de vereniging Geschiedenis 5. Structuur van de vereniging Organogram, clubwerking en doelgroepen 6. SWOT-analyse 7. Doelstellingen Referentiedocumenten A. Huishoudelijk reglement B. Informatiefolder C. Website 1 ste uitgave augustus 2010 Opsteller: Crommelinck Goedgekeurd tijdens de bestuurvergadering van 24 sep Crommelinck Monique Verduyckt Heidi Derous Elke Jacobs Tine Vranken Niels Vanbuel Jodie Bonke Uitgave augustus 2010 Pagina 2

3 1. Inleiding Bewaking, bijsturing en vernieuwing van het beleidsplan Dit beleidsplan moet de leidraad zijn voor onze turnkring. Het geeft de structuur weer, de werking en de inhoud van de club. Bewaking Jaarlijks wordt er aan de hand van een jaarverslag een evaluatie opgemaakt van het afgelopen seizoen. Hierbij wordt het uitvoering van het beleidsplan getoetst aan de realiteit. Bijsturing Aan de hand van het jaarlijkse evaluatieverslag komen we tot een bijsturing van het beleidsplan. Een nieuw document zal dan in augustus verschijnen. In de voettekst vind je de duiding hiervan (vb. Uitgave augustus 2011 Bijsturing 1 - Seizoen 2011/2012 ). Vernieuwing Het beleidsplan beloopt een periode van 5 seizoenen. Op dat ogenblik (augustus 2015) verschijnt er een nieuw beleidsplan, aangepast aan de situatie. Uitgave augustus 2010 Pagina 3

4 2. Missie, visie en waarden * Missie De vereniging heeft tot doel bij te dragen tot de sportieve ontwikkeling en het welzijn van al haar leden door het aanbieden van welbepaalde gymnastiekdisciplines, waarbij kwaliteit een centrale plaats inneemt. Visietekst De vereniging wil dit doel realiseren door: Haar leden te laten sporten in optimale omstandigheden (begeleiding, accommodatie, structuur) Zoveel mogelijk mensen plezier te laten beleven aan sport Vaardige gymnasten te detecteren en de mogelijkheid bieden zich te engageren voor competitiesport Bij te dragen tot de visie en mentaliteit van mens sana in corpore sana, een gezonde geest in een gezond lichaam Bij te dragen tot positieve eigenschappen, zoals het bevorderen van de groepsgeest, leren doorzetten, niet te vlug opgeven, zelfvertrouwen creëren Ons te profileren als een gezonde en kwaliteitsvolle club, in al zijn facetten Waarden ronddolen, doelloos =====> afspraken niet nakomen =====> engagementen niet naleven voorbeeldfunctie niet voor ogen veel blabla, weinig boemboem taken niet naar behoren uitvoeren Kwaliteit (begeleiding, beleidsvoering, communicatie, organisatie, clubsfeer, accommodatie) Betrouwbaarheid =====> Betrokkenheid =====> Verantwoordelijkheid =====> Pragmatisch =====> Efficiëntie, gedrevenheid * Zie ook Huishoudelijk Reglement & Website Uitgave augustus 2010 Pagina 4

5 3. Huisstijl naam De volledige benaming van de club is Jump & Joy, Turnkring Hechtel-Eksel. Deze benaming zal nauwelijks voorkomen in deze vorm, maar wel als Jump & Joy, al dan niet gevolgd door de vermelding Turnkring Hechtel-Eksel. In mailing en in functie van de bestemmelingen mag de afkorting J&J worden gebruikt. Het symbool & wordt daar gebruikt waar mogelijk en niet vervangen door and of en. Een uitzondering hierop is de website wegens technische redenen. logo (zie voorblad + koptekst van dit document) Het logo van de club bestaat uit een speling van de letter J die voorkomt in beide delen van de clubnaam. Het is een bewuste keuze van de ontwerpster (Els Knevels) om het logo vrij strak te houden, waardoor het veelal afwijkt van logo s die menige gymnastiekverenigingen kennen. Het logo van de club wordt gebruikt in alle documenten die de club verspreid. De basiskleuren van het logo zijn donkerblauw en wit, tevens de clubkleuren. Het logo zal veelal in zwart-wit verschijnen om kosten te sparen bij het kopiëren van documenten. Afhankelijk van de noodzaak zal het clublogo hetzij volledig worden afgebeeld, hetzij afgekort. Logo GymnastiekFederatie Vlaanderen Het logo van de GymFed (affiliatie van de club, stamnummer 748) wordt met regelmaat gebruikt in briefwisseling van de club en op de website (link, achtergronden). Lettertype Alle briefwisseling en clubdocumenten worden opgesteld in het lettertype Calibri. De lettergrootte, dikte en onderlijning is vrij te bepalen door te opsteller. De bepaling van het lettertype op de website is verschillend, volgens de mogelijkheden. Uitgave augustus 2010 Pagina 5

6 4. Beschrijving van de vereniging Geschiedenis naam In de aanloop naar de oprichting van de turnkring werd er met de kerngymnasten een brainstorming uitgevoerd naar een passende clubnaam. Van de 14 voorgestelde clubnamen bleek Jump & Joy de meest geschikte. Jump spring verwijst naar het specifieke tumblingkarakter tumblingbaan, airtrack, (mini)trampoline, sprong van de club, Joy vreugde legt het verband dat er moet zijn tijdens de sportbeoefening. Oprichting Jump & Joy is een feitelijke gymnastiekvereniging ontstaan door een splitsing van de Duinrakkers. Het grote deel van de clubkern (wedstrijdgroep tumbling en groeigroep) heeft in juni 2010 de overstap gemaakt deze nieuwe vereniging. De redenen voor de splitsing van één club in twee houden verband met het gebrek aan kwaliteit, een professionele benadering, het nakomen van afspraken/engagementen en de competentie/zin voor verantwoordelijkheid van enkelingen. Het gebrek of tekort van deze eigenschappen heeft ertoe geleid dat onze gemeente nu twee gymnastiekverenigingen kent. Op datum van 1 juli 2010 werd Jump & Joy opgenomen bij de GymnastiekFederatie Vlaanderen en het stamnummer 748 toegewezen. Huishoudelijk Reglement Het huishoudelijk reglement van de club bepaalt naast de algemeenheden eveneens de lidgelden, de rechten en plichten van de leden, de functieomschrijvingen, mogelijkheden tot opleiding en scholing, kosten en vergoedingen,. Het beleidsplan en het huishoudelijk reglement vormen de twee basisdocumenten van de club. Net zoals het beleidsplan wordt ook het huishoudelijk reglement jaarlijks bijgestuurd en door het bestuur waar nodig aangepast. Website Online sinds 23 juli Updating gebeurt uiterlijk wekelijks. Correspondentie is, naast de persoonlijke mailadressen, ook mogelijk via Zie ook website Uitgave augustus 2010 Pagina 6

7 5. Structuur van de vereniging Doelgroepen Organogram Jump & Joy Trainers Begeleiders Recreatie Precompetitie Competitie Kids Groeigroep Tumbling Jeugd Tieners werking : zorgt voor de gedragenheid van beslissingen, het aanreiken (en mogelijks uitvoeren) van ideeën en een constructieve aanpak tot verbetering van de club. o Voorzitter, secretaris, penningmeester : Crommelinck o Leden: Monique Verduyckt, Heidi Derous, Elke Jacobs, Tine Vranken, Niels Vanbuel en Jodie Bonke. Trainers: zijn ten minste 16 jaar en kunnen zelfstandig training geven aan een groep. Begeleiders: zijn tussen 14 en 16 jaar. Zij mogen niet zelfstandig training geven, maar onder begeleiding van een trainer. Namen zie De specifieke taken van voorzitter, secretaris en penningmeester worden uitgevoerd door eenzelfde persoon, aangezien het een kleine club betreft met relatief weinig administratie en financiële verrichtingen. Uitgave augustus 2010 Pagina 7

8 Doelgroepen ** Recreatie Kids, Jeugd en Tieners: Kinderen en jongeren krijgen wekelijks 1,5 uur training. Volgens hun mogelijkheden en progressie maken we werk van de verbetering van de basismotorische eigenschappen en het aanleren van acrobatische elementen (overslagen, flikflakken, salto s, ) op de airtrack. De (mini)trampoline komt aan bod in functie van de discipline tumbling. Precompetitie Groeigroep: Kinderen krijgen wekelijks 3 uur training. Hierbij staat een algemene gymnastische basisvorming centraal, met veel aandacht voor de verbetering van de basismotorische eigenschappen en ontwikkeling van hun vaardigheden op alle beschikbare turntoestellen. Na hun verblijf in deze doelgroep (uiterlijk t/m 3 de leerjaar) hebben zij mits selectie de mogelijkheid door te stromen, hetzij naar de wedstrijdgroep tumbling in onze vereniging, hetzij naar een andere discipline wedstrijdgymnastiek bij een andere turnvereniging. Competitie: Kinderen en jongeren krijgen wekelijks 5 tot 6 uur training, waarbij zij worden voorbereid op wedstrijden tumbling in één van de bestaande wedstrijdniveaus. Sinds 2001 behaalden onze wedstrijdgymnasten tumbling reeds meer dan 30 provinciale titels in alle wedstrijdniveaus, samen met verscheidene Vlaamse en Belgische kampioenen en podiumplaatsen. ** Zie ook en informatiefolder Uitgave augustus 2010 Pagina 8

9 6. SWOT-analyse Sterkten Intern Zwakten S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Goodwill en dynamiek van vrijwilligers (bestuursleden, trainers, begeleiders) Bewustzijn bestuur en trainers van professionele aanpak (beleid) Goede contacten club ouders leden Jaarlijkse activiteiten (sportkamp, clubwedstrijd, nevenactiviteiten) Veel eigen materiaal (patrimonium) Goede structuur en doorstromingsmogelijkheden Eigen website Veel trainers/begeleiders met gymnastiekclub opgegroeid Een aantal gediplomeerde trainers Gebruik van eigen turnhal Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Gebrek aan gekwalificeerde trainers Weinig jongens Verenigingsvorm als een feitelijke vereniging Geen erkende vereniging binnen de gemeente Te jonge trainersgroep Kansen Extern Bedreigingen K1 Nieuwe start met positieve uitstraling K2 Goede samenwerking met gemeentelijke sportdienst K3 Groot aanbod en gunstigere geografische situering van cursussen VTS K4 Subsidies voor opleidingen K5 Nieuwe bestuursleden K6 Goede verstandhouding met andere clubs K7 Nieuwe trainers K8 Erkenning door de gemeente K9 Opbouw ledenbestand K10 Samenwerkingsverband met omliggende verenigingen (tumbling) B1 B2 B3 B4 B5 Gebrek aan deskundigheid buiten de club Moeilijke samenwerking met andere verenigingen Verlies van trainers en bestuursleden Gebrek aan erkenning door de gemeente Gebrek aan sponsoring Uitgave augustus 2010 Pagina 9

10 7. Doelstellingen Jump & Joy wil in verschillende domeinen verschillende doelstellingen bereiken en bereikte doelen consolideren. Het beleidsplan voorziet 10 domeinen 7.1. Ledenbestand 7.2. Activiteiten 7.3. Kader werking 7.4. Accommodatie Patrimonium Uitrusting 7.5. Communicatie 7.6. Financiën 7.7. Profilering 7.8. Kwaliteit 7.9. Beleidsvoering Samenwerkingsverbanden Voor ieder domein zijn er doelstellingen geformuleerd doelstelling(en) op lange termijn = strategische doelstellingen = 5 jaar doelstelling(en) op korte termijn = operationele doelstellingen = 2 à 3 jaar seizoensgebonden doelstellingen = maatregelen = 1 jaar Uitgave augustus 2010 Pagina 10

11 7.1. Ledenbestand STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 7.1.SD 1 Drop out tegengaan Oudere gymnasten de mogelijk bieden zich tevens als begeleider te engageren in de club 7.1.SD 2 Ledenaantal evenredig laten stijgen met het trainers- /begeleiderpotentieel Tijdig aantrekken van trainers/begeleiders Ledenstop indien noodzakelijk Trainers Begeleiders OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 7.1.OD OD 2 Jaarlijkse lichte stijging van het ledenaantal Opnemen van persoonlijke gegevens van de leden Promotie van de club via de informatiefolder naar de scholen in de omgeving Aandacht voor verwerking van kledijmaten, verjaardagen, deelnames wedstrijden, activiteiten, MAATREGELEN 7.1.M 1 Actualisering van het ledenbestand Continu bijhouden van ledengegevens (inschrijvingen, betalingen, licenties, ongevallendossiers, ) 7.1.M 2 Attent voor gebeurtenissen Verjaardagskaart naar ieder lid (per mail), attentie bij geboorte, overlijden, huwelijk, diploma, Uitgave augustus 2010 Pagina 11

12 7.2. Activiteiten STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 7.2.SD 1 Organisatie clubactiviteiten Turnfeest, externe demo s 7.2.SD 2 Behoud van traditionele activiteiten Planning kalender met weerkerende activiteiten OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 7.2.OD 1 Organisatie clubactiviteiten Voortzetting sportkamp 7.2.OD 2 Organisatie GymFed activiteiten Aanvraag voor organisatie van een provinciale voorronde, een Vlaams of een Belgisch kampioenschap MAATREGELEN 7.1.M 1 Organisatie clubactiviteiten wedstrijd groeigroep (+ recreatie), deelname wedstrijden GymFed + interclubs 7.1.M 2 Organisatie nevenactiviteiten Bezoek gymgala, alternatieve sporten (lopen, zwemmen, skiën, oriëntatieloop, bosspel, ), attentie sinterklaas, nieuwjaarsreceptie, einde seizoensactiviteit Leden Tumbling Uitgave augustus 2010 Pagina 12

13 7.3. Kader werking STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 7.3.SD 1 50% gekwalificeerde trainers Aanbieden van cursussen VTS 7.3.SD 2 100% bijgeschoolde trainers Aanbieden van bijscholingen, clinics, bijkomende vormingen, OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 7.3.OD 1 30% gekwalificeerde trainers Aanbieden van cursussen VTS 7.3.OD 2 50% bijgeschoolde trainers Aanbieden van bijscholingen, clinics, bijkomende vormingen, MAATREGELEN 7.3.M M 2 Sensibilisering van het kader voor het belang van vormingen en bijscholingen Opmaken van een overzicht van de kwalificaties van de trainers Agendapunt cursussen en bijscholingen als vast agendapunt tijdens de trainersvergaderingen Aanleggen van een opleidingsjaarplan Uitgave augustus 2010 Pagina 13

14 7.4. Accommodatie Patrimonium Uitrusting STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 7.4.SD SD 2 Onderhoud en aanvulling van het patrimonium Drukken van eigen stempel op het gebruik van de turnzaal Volgens de noden van de club Door beheer als een goede huisvader, het vertrouwen krijgen van de gemeente en alzo beheersbevoegdheden verkrijgen OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 7.4.OD 1 Verfraaiing turnzaal Posters, schilderwerken, i.s.m. gemeente 7.4.OD 2 Praktische inrichting van de turnzaal Voorzien van bergruimte voor sporttassen, kleding en drank i.s.m. gemeente MAATREGELEN 7.4.M 1 Verbetering inrichting turnzaal Informatiebord van de club, kast met klein materiaal, clubhistoriek, 7.4.M 2 Duiding ordening turnzaal voor eigen Duidelijke afspraken met eigen leden leden en derden en derden m.b.t. het gebruik van de toestellen en de plaatsing van het materiaal na de training Uitgave augustus 2010 Pagina 14

15 7.5. Communicatie STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 7.5.SD SD 2 Vertrouwenspersoon in de club als contactpersoon tussen bestuur trainers begeleiders leden Communicatieverantwoordelijke binnen het clubbestuur In functie van de noodzaak in de club In functie van de noodzaak in de club OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 7.5.OD OD 2 Verbeteren van communicatie tussen alle betrokkenen Aanreiken van andere communicatiemiddelen Actualisering van de website; aandacht voor ontwikkelingen in de club, de gemeente, de andere sportclubs, de GymFed, ; Instandhouding van goede maatregelen Uitgifte van een nieuwsbrief, een clubblad, i.f.v. de behoefte MAATREGELEN 7.5.M M 2 Verzorgen van de externe communicatie Verzorgen van de interne communicatie Opstart website; contact met de ouders van de leden bij gelegeneheden; duidelijkheid bij briefwisseling; mailing naar leden Opstart website; aanmaak van intranet binnen de club; verspreiding van verslagen naar alle betrokkenen; contact met alle betrokkenen bij de clubwerking Uitgave augustus 2010 Pagina 15

16 7.6. Financiën STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 7.6.SD 1 Penningmeester als exclusieve functie in de club In functie van de behoeften van de club 7.6.SD 2 Boekhoudkundig financieel beheer In functie van de behoefte van de club noodzaak als vzw (zie 7.9. beleidsvoering) bestuur OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 7.6.OD 1 Reserve opbouwen Spaarpot aanleggen voor onvoorziene omstandigheden 7.6.OD 2 Commercieel verantwoordelijke als In functie van de behoeften van de exclusieve functie in de club club MAATREGELEN 7.6.M 1 Aantrekken sponsors Opstellen sponsordossier; contacteren van mogelijke sponsors 7.6.M 2 Gezonde financiële balans behouden Maandelijks overzicht van de inkomsten/uitgaven; Driemaandelijkse bijsturing van de begroting Uitgave augustus 2010 Pagina 16

17 7.7. Profilering STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 7.7.SD 1 Innovatie en uitbreiding van de club In functie van de behoefte van de club en de ontwikkeling als nieuwe vereniging 7.7.SD 2 Verwezenlijking van een voorbeeldclub Blijven verzekeren van de aangeboden kwaliteit en attent voor de ontwikkeling op sportief maatschappelijk gebied OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 7.7.OD 1 Continuïteit van de profilering naar clubleden, gemeente en sportraad Blijven verzekeren van de aangeboden kwaliteit 7.7.OD 2 Profilering binnen de GymFed Organisatie van wedstrijden GymFed; bijdrage bij activiteiten (jureringen) MAATREGELEN 7.7.M 1 Profilering t.a.v. de clubleden Aanbieden van kwalitatieve trainingen en getuigen van een een professionele clubwerking 7.7.M 2 Profilering t.a.v. de gemeente en de sportraad Aanvragen tot erkenning door de gemeente en de sportraad teneinde te kunnen genieten van de faciliteiten en subsidies Uitgave augustus 2010 Pagina 17

18 7.8. Kwaliteit STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 7.8.SD SD 2 Consolideren van het kwaliteitslabel IKGym + Toezicht op het doorlichten van mogelijke nieuwe disciplines Bijsturen van de clubdocumenten (beleidsplan, huishoudelijk reglement, sponsordossier, enz Aanvragen discipline-audit voor mogelijke nieuwe clubdisciplines indien van toepassing voor de club OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 7.8.OD 1 Installatie van een Ideeënbus, een forum Opnemen en verwerking van ideeën van leden, ouders, 7.8.OD 2 Bewaking van de kwaliteit Bijsturen van de clubdocumenten (beleidsplan, huishoudelijk reglement, sponsordossier, enz MAATREGELEN 7.8.M M 2 Behalen van het kwaliteitslabel IKGym + Voldoen aan kwaliteitsvereisten; alle interne en externe betrokkenen overtuigen van kwaliteit en deze aanbieden in alle domeinen Audit IKGym (clubaudit + audit aangeboden disciplines) Opmaak van alle noodzakelijk clubdocumenten; opvolgen handelingen volgens draaiboek van het kwaliteitshandboek Uitgave augustus 2010 Pagina 18

19 7.9. Beleidsvoering STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 7.9.SD 1 VZW als verenigingsvorm Omvorming van een feitelijke vereniging naar een vzw 7.9.SD 2 Consolidatie van een goed clubbeleid Screenen van mogelijke kandidaatbestuurders, trainers en begeleiders en zo vermijden dat personen met onvoldoende competentie en zin voor kwaliteit in de club sluipen OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 7.9.OD OD 2 Invoeren van exclusieve functies in het clubbestuur Zorg dragen voor de continuïteit van het clubbeleid Aanwerven van een voorzitter, secretaris, penningmeester, communicatieverantwoordelijke, commercieel verantwoordelijke, enz.. in het clubbestuur in functie van de behoefte van de club Aantrekken van mogelijke kandidaatbestuursleden, trainers en begeleider MAATREGELEN 7.9.M M 2 Duidelijkheid en informatie naar alle betrokkenen Inwerking van nieuwe betrokkenen bij de clubwerking Maandelijkse trainers- en bestuursvergaderingen; onderhoud van de communicatie (mondeling, mail, ) Informatie en duidingen continu meegeven aan de betrokkenen om zo in te werken en voeling te krijgen met de gymnastieksport en de federatie Uitgave augustus 2010 Pagina 19

20 7.10. Samenwerkingsverbanden STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 7.10.SD 1 Nauwe samenwerking met GymFed 7.10.SD 2 Nauwere samenwerking met andere verenigingen Mogelijkheid tot trainingsplaats voor regiotrainingen topsport Organisatie van gezamenlijke activiteiten en initiatieven OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 7.910OD 1 Uitdieping van de regionale samenwerking 7.10.OD 2 Consolideren van de samenwerking met medegebruikers Continuïteit van de regiotrainingen samengaand met andere activiteiten (nevenactiviteit, sportkamp, stage, ) Samenkomst volgens de noodzaak van de clubs om gemaakte afspraken te herzien of verlengen + omliggende tumblingclubs MAATREGELEN 7.10.M M 2 Samenwerking met afdelingen tumbling uit de omgeving Vlotte samenwerking met medegebruikers van de turnzaal Regiotrainingen met omringende tumblingclubs Overeenkomsten en contracten met 2 de gemeentelijke turnvereniging Duinrakkers + omliggende tumblingclubs It is better to have tried in vain than never tried at all Uitgave augustus 2010 Pagina 20

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Algemeenheden Missie & Visie Leden Lidgeld Rechten en

Nadere informatie

Sponsordossier Jump & Joy Turnkring Hechtel-Eksel. Stamnummer 748 aangesloten bij de

Sponsordossier Jump & Joy Turnkring Hechtel-Eksel. Stamnummer 748 aangesloten bij de Sponsordossier Jump & Joy Turnkring Hechtel-Eksel Stamnummer 748 aangesloten bij de Inhoud 1. Woordje van de voorzitter 3 2. Voorstelling van de club 4-6 3. Historiek van de club 7 4. Het clubbeleidsplan

Nadere informatie

Tevredenheidsenquête

Tevredenheidsenquête Tevredenheidsenquête Beste gymnast, beste ouders, Menig student is bezig met de examens, de meesten hebben zeker en vast de kerstsfeer reeds in huis en wellicht zijn er onder jullie die de wintervakantie

Nadere informatie

Beleidsplan JONG & BLIJ Nieuwkerken-Waas

Beleidsplan JONG & BLIJ Nieuwkerken-Waas Beleidsplan JONG & BLIJ Nieuwkerken-Waas 2013-2018 Pagina 1 van 7 INHOUDSTAFEL 1 Inleiding 2 Missie 3 Visie 4 Swot Analyse 5 Organogram 6 Behoeften 7 Doelstellingen + Actieplan 8 Goedkeuring 1. INLEIDING

Nadere informatie

SAMENVATTING TAKEN VOORZITTER Omschrijving Taakspecificaties SECRETARIS Omschrijving Taakspecificaties PENNINGMEESTER Omschrijving

SAMENVATTING TAKEN VOORZITTER Omschrijving Taakspecificaties SECRETARIS Omschrijving Taakspecificaties PENNINGMEESTER Omschrijving SAMENVATTING TAKEN Hier een summiere samenvatting van taken die betrekking hebben op het besturen van onze kring. Ik heb deze al aan een functie gelinkt. Sommige van deze functies zijn vast gelegd via

Nadere informatie

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs)

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 214 (gegevens van 213) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) Naam van de sportvereniging: Stichtingsjaar sportvereniging: Beoefende sporttak:

Nadere informatie

Aanvraagdossier Sportverenigingen. Subsidie. Indienen vóór 15 november CLUBNAAM

Aanvraagdossier Sportverenigingen. Subsidie. Indienen vóór 15 november CLUBNAAM 1 Aanvraagdossier Sportverenigingen Subsidie Indienen vóór 15 november CLUBNAAM Algemene informatie sportvereniging (Gelieve dit volledig in te vullen in drukletters aub) 2 A. GEGEVENS VAN DE SPORTVERENIGING

Nadere informatie

LEDE - SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN

LEDE - SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN Goedgekeurd in zitting gemeenteraad 19 december 013 1 LEDE - SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN Hoofdstuk I: Algemene bepalingen. Artikel 1 a) Dit reglement is enkel van toepassing op de erkende

Nadere informatie

Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen

Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen * Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het subsidiereglement inzake de kwalitatieve begeleiding van de leden van de sportvereniging. Enkel aanvragen

Nadere informatie

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING IDENTITEIT SPORTVERENIGING / SPORTORGANISATOR Naam sportvereniging/organisatior

Nadere informatie

Impulssubsidie : Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in erkende sportverenigingen.

Impulssubsidie : Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in erkende sportverenigingen. In het kader van de impulssubsidie wordt het beleidsplan (goedgekeurd in 2007) verder gespecificeerd en de uitvoering geconcretiseerd in het nieuwe subsidiereglement. (art. 10.1, 10.2, 10.3) Impulssubsidie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE

AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE HOOFDSTUK 1 Voorwaarden met het oog op de kwaliteitsvolle begeleiding van de sportverenigingen Doelstelling 1: Beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch

Nadere informatie

TURNKRING ILOKA V.Z.W.

TURNKRING ILOKA V.Z.W. TURNKRING ILOKA V.Z.W. INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING KAPELLEN Lid: Gymnastiek Federatie Vlaanderen vzw N441 Ondernemingsnummer 443 868 238 zetel Peedreef 2 2950 Kapellen Rek.: BE25-9790-7752-0482

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2020 Q4Gym Pagina 1

Beleidsplan 2015-2020 Q4Gym Pagina 1 Beleidsplan 2015-2020 Q4Gym Pagina 1 Inhoud: 1. Inleiding 1.1. Bewaking beleidsplan 1.2. Bijsturing van het beleidsplan 1.3. Vernieuwen beleidsplan 2. Doelstellingen 2.1. Missie 2.2. Visie 2.3. belangen

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 )

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Naam van de vereniging: Hou de leidraad bij de hand tijdens het invullen van het dossier! 1. Kwaliteitscriteria a. Begeleiders van

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding I. Algemene voorwaarden Art. 1: Met het reglement subsidiëring sportverenigingen wil het stadsbestuur

Nadere informatie

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING REGLEMENT BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE

Nadere informatie

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider.

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. 1 Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. Alle doelstellingen en maatregelen, hieronder opgenomen in dit thema, zijn gericht naar sportverenigingen, aangesloten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW JOGGINGCLUB HERZELE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW JOGGINGCLUB HERZELE 04-04-2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT JOGGINGCLUB HERZELE 1/6 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW JOGGINGCLUB HERZELE 1. DOELSTELLING VAN EEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT: Dit huishoudelijk reglement is bedoeld om de

Nadere informatie

Sessie 3 G-sport inbouwen in het bestaande aanbod

Sessie 3 G-sport inbouwen in het bestaande aanbod Sessie 3 G-sport inbouwen in het bestaande aanbod Wat is G-sport? Sportparticipatie uitgeoefend door personen met een handicap FYS VE VI AU PSY Filmpje Wie is in Vlaanderen met G-sport bezig? Vb. Vb. Vb.

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels.

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels. Subsidiereglement sportverenigingen Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging. De subsidies worden bepaald door de

Nadere informatie

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie:

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN HEUVELLAND 1. Omschrijving Binnen de kredieten zoals voorzien op de begroting van de gemeente Heuvelland, kunnen sportverenigingen, erkend door het gemeentebestuur Heuvelland

Nadere informatie

SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw

SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Wie zijn we? Erkende G-sportfederatie Recreatie, competitie en topsport 58 VLG-clubs, 2600 VLG-leden Samenwerking met 17 reguliere

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE

HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE Gemeente Wevelgem Sportbeleidsplan 2008-2013 HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE Met de Steun van de Vlaamse Gemeenschap 1 5.1. Inleiding Naast de beleidssubsidie voorziet de Vlaamse overheid vanaf een impulssubsidie

Nadere informatie

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS Uitgangspunt Club staat centraal in de werking van de federatie Sterke clubs Steeds

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE MEULEBEKE

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE MEULEBEKE SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE MEULEBEKE I. Algemene voorwaarden Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen

Nadere informatie

Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland.

Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland. Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland. Art.1. Iedere sportvereniging kan onder bepaalde voorwaarden erkend worden door de sportraad van Heuvelland.

Nadere informatie

AANVRAAG TOT SUBSIDIERING

AANVRAAG TOT SUBSIDIERING AANVRAAG TOT SUBSIDIERING ALGEMEEN: HET AANGEPAST REGLEMENT WERD GOEDGEKEURD TIJDENS DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD OP 18 OKTOBER 2011 DE GEGEVENS MOETEN VOLLEDIG WORDEN INGEVULD DE IN TE DIENEN GEGEVENS

Nadere informatie

Subsidieaanvraag erkende sportverenigingen gemeente Assenede 2017

Subsidieaanvraag erkende sportverenigingen gemeente Assenede 2017 Subsidieaanvraag erkende sportverenigingen gemeente Assenede 2017 Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het subsidiereglement erkende sportverenigingen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 29.04.2015.

Nadere informatie

TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;

TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning

Nadere informatie

Masterplan Futsal

Masterplan Futsal Masterplan Futsal 2017-2020 Versie 01/07/2017 Inhoudstafel 1. Beleidsuitdagingen 2017-2020 2. Strategische doelstellingen 2017-2020 3. Operationele doelstellingen en acties 2017-2020 2 Beleidsuitdagingen

Nadere informatie

Innoverende en club ondersteunende projecten van Gymfed. Innoverende en clubondersteunende projecten bij Gymfed

Innoverende en club ondersteunende projecten van Gymfed. Innoverende en clubondersteunende projecten bij Gymfed Innoverende en club ondersteunende projecten van Gymfed Gymfed 2020 Strategisch plan in samenwerking met clubs Centrale doelstelling: Elke gymnast telt! Nieuwe beleidsperiode => nieuw beleidsplan Input

Nadere informatie

De trainers en trainsters. Het bestuur. Adressen van de sporthallen

De trainers en trainsters. Het bestuur. Adressen van de sporthallen Onze werking Met een 35 tal trainers en 7 bestuursleden zetten wij ons jaarlijks in om op een evenwichtige en pedagogisch verantwoorde manier te zorgen voor de persoonlijke ontplooiing en de fysieke training,

Nadere informatie

Badmintonclub t PLÊMKE VZW Sponsoring

Badmintonclub t PLÊMKE VZW Sponsoring Beste sympathisant, U maakt via deze aanvraagbrief voor sponsoring voor het eerst kennis met Badmintonclub t Plêmke vzw of toonde in het verleden interesse om onze badmintonvereniging te sponsoren? Dan

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 december 2013 Sportvereniging: Adres:. Contactpersoon: KWALITEITSCRITERIA (deel 1) A. Voor de trainers die jeugdreeksen begeleiden

Nadere informatie

INFO-brochure van de V.J.J.F. vzw

INFO-brochure van de V.J.J.F. vzw De Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw kent vanaf 2013 aan haar ju-jitsuclubs kwaliteitslabels toe. Dit project is gekoppeld aan het Jeugdsportfonds en bevindt zich binnen het Jeugdsportproject van de V.J.J.F.

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING 19 Februari 2009 WELKOM

ALGEMENE VERGADERING 19 Februari 2009 WELKOM ALGEMENE VERGADERING 19 Februari 2009 WELKOM JAARVERSLAG 2008 REKENING 2008 BEGROTING 2009 ONTVANGSTEN EIGEN WERKING R u b rie k B e g ro tin g 2 0 0 8 R e k e n in g 2 0 0 8 B e g ro tin g 2 0 0 9 B a

Nadere informatie

BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT

BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT Artikel 1: Krediet Voor zover er een krediet in het gemeentebudget wordt ingeschreven, kan het gemeentebestuur een subsidie verlenen aan een door

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidies Projectsubsidies Impulssubsidies

Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidies Projectsubsidies Impulssubsidies Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidies Projectsubsidies Impulssubsidies Basissubsidie 1. Leden Totaal aantal leden die in de gemeente wonen. Totaal aantal leden die niet in de gemeente

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Kwaliteitssubsidies Projectsubsidies. Seizoen..

Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Kwaliteitssubsidies Projectsubsidies. Seizoen.. Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Kwaliteitssubsidies Projectsubsidies Basissubsidie Seizoen.. 1. Leden Totaal aantal leden die in de gemeente wonen. Totaal aantal leden die niet in de gemeente

Nadere informatie

Phoenix Vrijwilligers positie beschrijving

Phoenix Vrijwilligers positie beschrijving Phoenix Vrijwilligers positie beschrijving Achtergrond Club is steeds op zoek naar vrijwilligers Ondersteuning van het bestuur Betrokkenheid van allen binnen de club verhogen Samenhorigheid verhogen Efficientie

Nadere informatie

Subsidiereglement sportclubs Kluisbergen

Subsidiereglement sportclubs Kluisbergen Subsidiereglement sportclubs Kluisbergen Artikel 1 Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, worden aan de erkende sportclubs uit Kluisbergen, die een aanvraagdossier

Nadere informatie

SID SPORTVERENIGINGEN

SID SPORTVERENIGINGEN lijke sportdienst Hoeselt sid blz. 1/22 SID SPORTVERENIGINGEN SPORT-INFO-DOSSIER 201.-201. Alle gevraagde informatie heeft betrekking op de gegevens van het voorbije sportseizoen van 2010-2011 naam vereniging

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelagen aan sportverenigingen Anzegem Werkjaar 2010-2011

Aanvraagformulier toelagen aan sportverenigingen Anzegem Werkjaar 2010-2011 Aanvraagformulier toelagen aan sportverenigingen Anzegem Werkjaar 2010-2011 IDENTIFICATIE: alles correct invullen AUB! NAAM SPORTCLUB :...... CONTACTPERSOON :... CONTACTADRES :. TELEFOONNR. :.. E-MAIL

Nadere informatie

Informatie Brochure. We zijn aangesloten bij de overkoepelende organisatie GymnastiekFederatie Vlaanderen, kortweg "GymFed".

Informatie Brochure. We zijn aangesloten bij de overkoepelende organisatie GymnastiekFederatie Vlaanderen, kortweg GymFed. INFORMATIE BROCHURE VOORWOORD Turnkring Palfit Paal wil gezond, aangenaam en verantwoord sporten aanbieden voor alle leeftijden. Palfit streeft naar een evenwicht tussen recreatie- en wedstrijdturnen,

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Flipper Mortsel VZW 2014 2015

Jeugdbeleidsplan Flipper Mortsel VZW 2014 2015 Jeugdbeleidsplan Flipper Mortsel VZW 2014 2015 1 Visie Missie (waarvoor we staan) : Kinderen en jongeren leren zwemmen op hun eigen tempo en in een familiale sfeer. Visie (waarvoor we gaan): Kinderen en

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement erkende sportverenigingen

Gemeentelijk subsidiereglement erkende sportverenigingen Gemeentelijk subsidiereglement erkende sportverenigingen Artikel 1 : Algemene voorwaarden. Binnen de perken van de goedgekeurde kredieten, voorzien in de beheers- en beleidscyclus, verleent de gemeente

Nadere informatie

MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht

MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht MISSIE K.V.C. HAACHT SENIORS: MET EIGEN JEUGD ZO HOOG MOGELIJK SPELEN JEUGD: ZORGEN VOOR EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDOPLEIDING MET OOK AANDACHT VOOR DE MINDERE

Nadere informatie

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email:

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email: Aanvraag werkingstoelage sportclubs In te dienen voor 1 april 2015 Vereniging p/a naam & voornaam Straat Postcode & Gemeente Voorbehouden voor de sportdienst CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK Artikel 1: Dit subsidiereglement wil Glabbeekse sportverenigingen stimuleren tot de kwalitatieve verbetering van hun sportaanbod. Het totale subsidiekrediet wordt jaarlijks

Nadere informatie

AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN Dit aanvraagformulier geeft uitvoering aan het subsidiereglement voor Kampenhoutse sportverenigingen. Enkel aanvragen van sportverenigingen

Nadere informatie

Officiële benaming van de vereniging :... Datum van oprichting... Afkorting ervan... Naam Adres Telefoon. Voorzitter... Secretaris...

Officiële benaming van de vereniging :... Datum van oprichting... Afkorting ervan... Naam Adres Telefoon. Voorzitter... Secretaris... 1 Stad Halle Toelagen ACTIVITEITENVERSLAG SPORTVERENIGINGEN SEIZOEN 2014-2015 ==================== 1500 Halle, 3 juni 2015 Onderhavig formulier, opgesteld aan de hand van het stedelijk subsidiereglement,

Nadere informatie

CLUBFICHE 2013 IN DRUKLETTERS INVULLEN A.U.B. ...

CLUBFICHE 2013 IN DRUKLETTERS INVULLEN A.U.B. ... IN DRUKLETTERS INVULLEN A.U.B. NAAM CLUB: AFKORTING: Adres maatschappelijke zetel: Provincie: E-mail:. Website:. Rekeningnummer:.../..../ Rechtsvorm: feitelijke vereniging vzw andere:.. Datum oprichting:.

Nadere informatie

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning 1 Artikel 1 - Doel Binnen de perken van het jaarlijks in de begroting voorziene en goedgekeurde

Nadere informatie

Welkom bij de tofste gymclub.

Welkom bij de tofste gymclub. Welkom bij de tofste gymclub. Wil je van turnen jouw sport maken? Bij Sterk en Lenig Drongen zit je zeker goed! We bieden onze leden een gezonde, zinvolle en sociale vrijetijdsbesteding aan in een gezellige

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan. HC Hades

Jeugdbeleidsplan. HC Hades Jeugdbeleidsplan. HC Hades 2016-2017 Hades Hamont Inhoud Deel 1 Visie: HC HADES Hamont is een handbalclub die drijft op de inzet van vrijwilligers, handballers en niethandballers, kortom mensen met een

Nadere informatie

Subsidiereglement sportclubs goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december 2008

Subsidiereglement sportclubs goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december 2008 Subsidiereglement sportclubs goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december 2008 Dit subsidiereglement kwam tot stand in het kader van het Sport-voor-allendecreet van 9 maart 2007, dat het lokale sportbeleid

Nadere informatie

Subsidies voor sportverenigingen

Subsidies voor sportverenigingen Dienst Sport Tel. 053 645 402 - sport@denderleeuw.be AANVRAAGFORMULIER Subsidies voor sportverenigingen Gegevens vereniging Naam vereniging:... Adres vereniging:...... Sporttak:... Naam contactpersoon:...

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

Workshop beleidsplanning jeugdinvest 2/10/2013

Workshop beleidsplanning jeugdinvest 2/10/2013 Workshop beleidsplanning jeugdinvest 2/10/2013 Beleidsplanningsproces 1. Missie 2. Interne analyse 3. Externe analyse 4. =>SWOT 5. Beleidsuitdagingen/beleidsopties/behoeften 6. Doelstellingen (Strategisch->Operationeel)

Nadere informatie

Aanvraag subsidies 1

Aanvraag subsidies 1 AANVRAAGDOSSIER VOOR BASIS-, WERKINGS- EN BIJZONDERE SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN Deel 1 van dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het reglement inzake de basis-, werkings- en bijzondere subsidies.

Nadere informatie

SPORTSUBSIDIES VERZAMELDOCUMENT SUBSIDIES VOOR SPORTVERENIGINGEN EN SPORTORGANISATOREN

SPORTSUBSIDIES VERZAMELDOCUMENT SUBSIDIES VOOR SPORTVERENIGINGEN EN SPORTORGANISATOREN SPORTSUBSIDIES VERZAMELDOCUMENT SUBSIDIES VOOR SPORTVERENIGINGEN EN SPORTORGANISATOREN IDENTITEIT SPORTVERENIGING / SPORTORGANISATOR Naam sportvereniging/organisatior Nummer bankrekening Naam titularis

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Communicatie

Hoofdstuk 5 Communicatie Hoofdstuk 5 Communicatie Hoofdstuk 5: Communicatie 1. SWOT analyse Kansen: - Opleidingen voor beheer webpagina voor clubs - Website van de gemeente - Samenwerking met de jeugddienst dienst Vrije tijd -

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement sport 2016-2019

Gemeentelijk subsidiereglement sport 2016-2019 1 I. Algemene voorwaarden Jaarlijks voorziet de gemeenteraad een krediet op het gemeentelijk budget voor de subsidiëring van de erkende Affligemse sportverenigingen. De sportsubsidie bestaat uit: een werkingssubsidie:

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM. Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden:

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM. Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden: ALGEMENE VOORWAARDEN Art.1. Art.2. Art.3. Art.4. Binnen

Nadere informatie

Stad Ninove - Sportdienst. Aanvraagformulier tot subsidiëring voor sportverenigingen sportieve vrijetijdsbesteding

Stad Ninove - Sportdienst. Aanvraagformulier tot subsidiëring voor sportverenigingen sportieve vrijetijdsbesteding Stad Ninove - Sportdienst Aanvraagformulier tot subsidiëring voor sportverenigingen sportieve vrijetijdsbesteding Naam van de vereniging Nummer bankrekening Naam van de titularis van de rekening Ondernemingsnummer

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT BELEIDSPRIORITEIT SPORT (BPS) 1 Kwaliteitsvolle begeleiding van de leden van de sportvereniging

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT BELEIDSPRIORITEIT SPORT (BPS) 1 Kwaliteitsvolle begeleiding van de leden van de sportvereniging GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT BELEIDSPRIORITEIT SPORT (BPS) 1 Kwaliteitsvolle begeleiding van de leden van de sportvereniging I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Voorwaarden en definities 1.1 Om voor subsidiëring

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

Welkom bij de tofste gymclub.

Welkom bij de tofste gymclub. Welkom bij de tofste gymclub. Wil je van turnen jouw sport maken? Bij Sterk en Lenig Drongen zit je zeker goed! We bieden onze leden een gezonde, zinvolle en sociale vrijetijdsbesteding in een gezellige

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN KWALITATIEF SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIELE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGINGEN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten

Nadere informatie

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN 1 SPORTSUBSIDIE 2014-2019 Algemene bepalingen: Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder: Trainer: sporttechnisch

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

in te dienen voor 1 april 2011 APB Sport, Boomgaardstraat 22 bus 1 2600 Berchem ; subsidies@apbsport.provant.be

in te dienen voor 1 april 2011 APB Sport, Boomgaardstraat 22 bus 1 2600 Berchem ; subsidies@apbsport.provant.be Aanvraagformulier 2011 2 de golf NIEUWE PROJECTEN Subsidies voor jeugd- en gehandicaptensportprojecten in het kader van het Jeugdsportfonds Camille Paulus 1. IDENTITEIT ORGANISATIE: Naam organisatie voluit:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER JEUGDSPORTFONDS 2015 LUIK I: JEUGDLEDEN

AANVRAAGFORMULIER JEUGDSPORTFONDS 2015 LUIK I: JEUGDLEDEN AANVRAAGFORMULIER JEUGDSPORTFONDS 20 NAAM GOLFCLUB: 1. JEUGDLEDEN LUIK I: JEUGDLEDEN 1.1. jeugdleden: 0 18j. 5 pnt per jeugdlid Norm: Min. 50 of 12% jeugdleden 1.2. Doelgroepen: JONGENS < 9j. Norm: Min.

Nadere informatie

Bredense Bruinvissen vzw. Huishoudelijk Reglement. Bredense Bruinvissen vzw

Bredense Bruinvissen vzw. Huishoudelijk Reglement. Bredense Bruinvissen vzw Huishoudelijk Reglement Bredense Bruinvissen vzw Hoofdstuk 1 : Doel Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Bredense Bruinvissen vzw (verder te gebruiken als BBV)

Nadere informatie

REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2015 Jeugdvriendelijke (krachtbal)club

REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2015 Jeugdvriendelijke (krachtbal)club REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2015 Jeugdvriendelijke (krachtbal)club ALGEMEEN 1. Wie kan een aanvraag indienen: a. Elke krachtbalclub aangesloten bij FALOS 2. Timing (x = subsidiejaar) 15/9/x-1 vóór 1 juni:

Nadere informatie

Activiteitenkalender Gymgroep Gymgroep Holsbeek/A.S.vzw

Activiteitenkalender Gymgroep Gymgroep Holsbeek/A.S.vzw Activiteitenkalender Gymgroep Gymgroep Holsbeek/A.S.vzw2014-2015 TURNEN SPORTSCHUUR HOLSBEEK-DORP Kleuterturnen, (M/J), 2e en 3e kleuterklas) Zaterdag 10u00-11u00 Kleuterturnen, (M/J), 1e kleuterklas (vanaf

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG PLOEGSPORTEN

WERKINGSVERSLAG PLOEGSPORTEN WERKINGSVERSLAG PLOEGSPORTEN 1.KWANTITEITSSUBSIDIE (30% van het te verdelen bedrag individuele- + ploegsporten) 1.1. LEDENLIJST CLUB:... Deze hebben jullie al bijgevoegd bij het formulier clubgegevens.

Nadere informatie

Daarom is ook iedereen in onze club welkom, ongeacht afkomst, geaardheid, mentale of geestelijke beperking of beperkte fysieke beperking.

Daarom is ook iedereen in onze club welkom, ongeacht afkomst, geaardheid, mentale of geestelijke beperking of beperkte fysieke beperking. Onze werking Onze club zet zich jaarlijks in om binnen de gymnastiek en dans verschillende disciplines aan te bieden. Dit gebeurt op recrea-, selectie- en wedstijdniveau. Een gymnast/danser die de vaardigheden

Nadere informatie

Daarom is ook iedereen in onze club welkom, ongeacht afkomst, geaardheid, mentale of geestelijke beperking of beperkte fysieke beperking.

Daarom is ook iedereen in onze club welkom, ongeacht afkomst, geaardheid, mentale of geestelijke beperking of beperkte fysieke beperking. Onze werking Onze club zet zich jaarlijks in om binnen de gymnastiek verschillende disciplines aan te bieden. Dit gebeurt op recrea-, selectie- en wedstijdniveau. Een gymnast die de vaardigheden en het

Nadere informatie

Tot in de les!!! infobrochure 2015-2016 Ook afdeling in Verrebroek! Vzw Kieldrecht

Tot in de les!!! infobrochure 2015-2016 Ook afdeling in Verrebroek! Vzw Kieldrecht Tot in de les!!! infobrochure 2015-2016 Ook afdeling in Verrebroek! Vzw Kieldrecht O NS AANBOD OUDER-PEUTERGYM KLEUTERGYM KLEUTERDANS DANCE KIDS RECREAGYM AIRTRACK GROEPSACRO FATBURNING STEP ACRO- recreawedstrijd

Nadere informatie

PEGASUS INFORMATIEBROCHURE

PEGASUS INFORMATIEBROCHURE INFORMATIEBROCHURE Welkom in de turnclub Beste gymnasten, ouders en trainers/trainsters Het bestuur en de train(st)ers danken u voor het vertrouwen in onze turnclub. Een turnclub waar veel vrienden gemaakt

Nadere informatie

Organisatie GymClub Tienen

Organisatie GymClub Tienen SPORTJAAR 2015-2016 Organisatie GymClub Tienen Bestuur : Tom De Wit, voorzitter & penningmeester Ann Bouchet, secretaris Kurt Smets, gymcoördinator Philippe Walczynski, activiteiten feesten en PR Contactgegevens

Nadere informatie

VBL GIVE & GO 2013-2014 FACULTATIEVE OPDRACHT JEUGDSPORT

VBL GIVE & GO 2013-2014 FACULTATIEVE OPDRACHT JEUGDSPORT VBL GIVE & GO 2013-2014 FACULTATIEVE OPDRACHT JEUGDSPORT DOELSTELLING Kwaliteit van de jeugdsport in de basketbalclubs meten METHODE Continuïteit in de web applicatie Geen nieuwe vragen Vraagstelling aangepast

Nadere informatie

Vzw Herenbasket Zonhoven Organigram & Functiebeschrijving

Vzw Herenbasket Zonhoven Organigram & Functiebeschrijving Inleiding Bedoeling van dit document is om inzicht te geven in de structuur van Herenbasket Zonhoven, de functies binnen de club en waar die zich situeren in de structuur. De structuur en de functies zorgen

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen

Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen Artikel. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas erkende sportverenigingen op basis van criteria die een brede en kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Vlaamse Zaalvoetbalbond VZVB Beleidsplan

Vlaamse Zaalvoetbalbond VZVB Beleidsplan Vlaamse Zaalvoetbalbond VZVB Beleidsplan 2017-2020 1. INLEIDING Voorwoord Dit beleidsplan is tot stand gekomen met de hulp van de commissies, het personeel en de Raad van Bestuur van de Vlaamse Zaalvoetbalbond.

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014 Organisatiestructuur & Functiebeschrijvingen Versie 3.0 1 september 2014 Organigram GTV Zwieps Algemene Leden Vergadering Kascommissie Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris

Nadere informatie

het belang van een turnhal in Duffel

het belang van een turnhal in Duffel l het belang van een turnhal in Duffel juni 2010 1 Inleiding De turnsport heeft de laatste jaren een enorme evolutie gekend, niet alleen op sporttechnisch gebied maar vooral ook op gebied van ondersteunend

Nadere informatie

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten.

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten. SUBSIDIE REGLEMENT SPORTVERENIGINGEN Deel I : Algemene bepalingen Art. 1 : De doelstelling van dit reglement is kwaliteitsvolle begeleiding binnen de sportverenigingen te ondersteunen en zo bij te dragen

Nadere informatie

Subsidiereglement sportverenigingen in het kader van het Sport voor Allen decreet

Subsidiereglement sportverenigingen in het kader van het Sport voor Allen decreet Subsidiereglement sportverenigingen in het kader van het Sport voor Allen decreet Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging.

Nadere informatie

Inhoud: Bijlage. Swot analyse. Pag. 11

Inhoud: Bijlage. Swot analyse. Pag. 11 0 Inhoud: Inleiding. Pag. 2 Onze club. Pag. 3 De missie van onze vereniging. Pag. 4 Onze visie voor de toekomst (korte termijn). Pag. 4 Onze visie op iets langere termijn. Pag. 5, acties en opvolging.

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER SUBSIDIES BELEIDSPRIORITEIT 1

AANVRAAGDOSSIER SUBSIDIES BELEIDSPRIORITEIT 1 AANVRAAGDOSSIER SUBSIDIES BELEIDSPRIORITEIT 1 Naam club: Voorzitter: Adres:... *: omcirkelen wat past A. BASISSUBSIDIE Bijlagen toe te voegen door de Sportclub is erkend door de gemeente en heeft minimum

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE KORTENAKEN

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE KORTENAKEN SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE KORTENAKEN Artikel 1: Dit subsidiereglement wil Kortenaakse sportverenigingen stimuleren tot de kwalitatieve verbetering van hun sportaanbod. Het totale subsidiekrediet

Nadere informatie

BVLO Beleidsplan 2013 2016

BVLO Beleidsplan 2013 2016 BVLO Beleidsplan 2013 2016 Legende: Beleidsdeelopdracht: blauw Strategische doelstelling: rood Operationele doelstelling: groen Actie : paars Basisopdracht 1: Organiseren van recreatieve sportbeoefening

Nadere informatie

Verwelkoming. door voorzitter door sportschepen

Verwelkoming. door voorzitter door sportschepen Sportraad 16/1/2013 Verwelkoming door voorzitter door sportschepen Voorstelling aanwezige clubs Voorstelling MoVe Goedkeuring rekening sportraad 2012 Saldo op 31/12/2011 Bijwonen Malse clubactiviteiten

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN 1. Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het vernieuwd stedelijk subsidiereglement voor sportverenigingen. Enkel sportverenigingen die voldoen aan

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Gemeentebestuur Buggenhout De Pit, Platteput 14 B-9255 Buggenhout Tel. 052 33 84 53 fax 052 33 95 87 www.buggenhout.be sportdienst@buggenhout.be Dexia 777-5940664-72 sportdienst SUBSIDIEREGLEMENT VOOR

Nadere informatie

Gemeentelijk erkennings- en subsidiereglement Bredense sportverenigingen.

Gemeentelijk erkennings- en subsidiereglement Bredense sportverenigingen. Artikel 1 Gemeentelijk erkennings- en subsidiereglement Bredense sportverenigingen. Dit reglement bepaalt de gemeentelijke erkenningsvoorwaarden voor sportverenigingen en de voorwaarden voor toekenning

Nadere informatie

Gemeentelijke subsidies voor sport

Gemeentelijke subsidies voor sport 1 Gemeentelijke subsidies voor sport Puntensysteem voor de toekenning van de subsidies aan gemeentelijk herkende sportverenigingen in de gemeente Wichelen. 1. Afspraken met het schepencollege en de gemeenteraad

Nadere informatie