Jaarplan UKON bureau p/a UMC St Radboud afd. ELG-117 Postbus HB Nijmegen tel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2014. UKON bureau p/a UMC St Radboud afd. ELG-117 Postbus 9101 6500 HB Nijmegen tel 024-3668244 www.ukonnetwerk.nl"

Transcriptie

1 Jaarplan 2014 UKON bureau p/a UMC St Radboud afd. ELG-117 Postbus HB Nijmegen tel

2 Samenwerking in zorg en wetenschap INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 1. SPEERPUNT 2014: 2 2. REGULIERE ACTIVITEITEN 2.1 Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek Op het gebied van onderwijs Op het gebied van modelpraktijk Op het gebied van interne samenwerking 8 3. Financiën 9 UKON 1

3 JAARPLAN 2014 INLEIDING Dit jaarplan is een uitwerking van het UKON-beleidsplan en daarin is voor elk jaar een speerpunt vastgesteld. Voor 2014 is dat Faciliteren van het digitaal leren. In 2013 hebben we al enige besluiten genomen om in 2014 een slag te kunnen maken in het optimaliseren van de UKON-website en het UKON-Kennisplein. De overige activiteiten zijn uitgeschreven in activiteiten die verricht worden door enerzijds de UKONorganisaties en anderzijds door het UKON-bureau. De verwachting is dat deze verdeling verhelderend is voor alle betrokkenen en bijdraagt aan een goede profilering van het UKON. 1. SPEERPUNT 2014: faciliteren van digitaal leren Op 1 februari 2013 is de nieuwe UKON website in de lucht gegaan nu geïntegreerd met het UKON Kennisplein. De website is in de loop van het jaar helemaal opnieuw gevuld met inhoud, de opzet en informatie op het UKON Kennisplein wordt het komend jaar vernieuwd. Het afgelopen jaar zijn Website en Kennisplein diverse keren in de stuurgroep besproken, is er een enquête gehouden onder de opleiders en eenmalig is er een werkgroep bijeengekomen om te brainstormen over een nieuwe opzet. Daarbij werd opgemerkt dat digitaal leren niet alleen de kennisproducten zijn van het UKON Kennisplein maar alle informatie betreft die (passief) op de website aangeboden wordt. Het afgelopen jaar stond in het teken van (landelijke) profilering van het UKON ter gelegenheid van het tienjarig jubileum. In die context is besproken dat de website hierin een functie moet gaan vervullen, voor zowel de interne profilering (naar professionals binnen de UKON zorgorganisaties) als voor de externe profilering (landelijke uitstraling). Een andere mogelijkheid voor externe profilering is de samenwerking zoeken met de website Zorg voor Beter. In het beleidsplan staat het speerpunt van 2014 als volgt omschreven: - De integratie van de UKON-website met het UKON Kennisplein wordt voorgezet: - De toegankelijkheid wordt verbeterd en er wordt meer focus aangebracht; - Een visie op het digitaal leren wordt ontwikkeld, waarbij het UKON-Kennisplein dé plaats is voor informatie over die thema s waarin UKON specifieke expertise heeft (op basis onderzoekthema s); - De didactische kwaliteit van de E-learningmodules vergroten: meer interactief. De module Doen bij Depressie geldt als opmaat. In onderstaand overzicht staan de resultaten van 2014 zoals die al eerder in de stuurgroep 2 UKON

4 Samenwerking in zorg en wetenschap gecommuniceerd zijn, te weten: Resultaat speerpunt Faciliteren digitaal leren in Visie op digitaal leren is ontwikkeld en omvat een implementatieplan; - Verder uitbouwen van de website, bijv. de Nieuwspagina, communities; - Thema s van het UKON Kennisplein terugbrengen tot de thema s waarin UKON wetenschappelijk onderzoek verricht; - Ieder thema heeft twee of meer ambassadeurs (of accounthouders) te denken valt aan een combinatie van onderzoeker en expert (zorgprofessional) uit de praktijk; - Informatie openbaar maken (UKON Kennisplein is nu met een inlogcode toegankelijk voor alle medewerkers van UKON organisaties); - Stimuleren van kennisuitwisseling tussen UKON-organisaties en professionals; desgewenst digitale fora instellen, bijv. voor opleiders, aandachtsvelders, leidinggevenden; - Professionals van de UKON organisaties zijn bekend met de website van het UKON; - Digitale onderwijsmodules moeten beschikbaar zijn voor de individuele professionals van de UKON organisaties; - Landelijke profilering van het UKON op de site Zorg voor Beter. Bovenstaande wordt gerealiseerd door: Sturing vanuit een kleine werkgroep die samengesteld is uit 2 stuurgroepleden, 1 opleider en 2 UKON-coördinatoren; Opstellen projectplan (rekeninghoudend met financiële mogelijkheden, want er zijn voor het speerpunt geen extra gelden begroot). UKON 3

5 JAARPLAN REGULIERE ACTIVITEITEN 2.1 Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek Activiteiten vanuit de UKON-zorgorganisaties: - Zes UKON-organisaties financieren in 2014 een promotietraject, te weten: Archipel: Beyond-studie jonge mensen met een dementie (Ans Mulders); De Zorggroep: Palliatieve sedatie (Rogier van Deijck); De Waalboog: MAPPING Gerontopsychiatrie (Anne van de Brink); Vitalis: TENSE-studie probleemgedrag (Theo Hazelhof); Kalorama: Zelfmanagement voor mensen met auditieve en visuele beperkingen (Lieve Roets); De Wever: NEEDYD-2- jonge mensen met een dementie (Adrie Gerritsen). - Twee UKON-organisaties bereiden een promotietraject voor (De Riethorst Stromenland en zorggroep Maas & Waal); - Kalorama financiert Joop Michels leerstoel (Prof. dr. M. Vernooij-Dassen); - UKON-organisaties nemen deel aan bovengenoemde studies en aan studies waar senioronderzoeker of één van de hoogleraren aan verbonden is, te weten: VIO videointeractie (UKON/ELG/De Wever/Archipel/tante Louise/ZZG), geen promotie; Dementia Care Mapping (ELG/IQ-healthcare), verwachte promotie in 2014; GRIP op probleemgedrag (i.s.m. VUmc); verwachte promotie 2014 PNEUmonitor-studie (i.s.m. VUmc); verwachte promotie 2016 Proper-studie medicatiereview bij probleemgedrag (ELG), twee promoties 2015; Empowerment van jonge mensen met een dementie (ELG), geen promotieproject; Eerstelijns Zorgwelzijnstandaard (ELG), verwachte promotie ; VIP-project: Integrale Parkinsonzorg (Neurologie/ELG); verwachte promotie in Taakherschikking VS/PA (i.s.m. IQ Health Care): wordt in 2014 opgestart Deelname aan de SBOH studie Waalbed III wordt uitgezet Bij projecten in de opstartfase; worden UKON organisaties uitgenodigd voor deelname. (In totaal worden er drie tot vier promoties verwacht) Activiteiten vanuit UKON-bureau: - Senioronderzoeker en hoogleraren begeleiden de zes promotietrajecten die (mede) gefinancierd worden door de UKON-organisaties; - Begeleiding (gefinancierd door ELG) van de overige hierboven genoemde studies; 4 UKON

6 Samenwerking in zorg en wetenschap - Subsidieaanvragen n.a.v. calls die in 2014 uit zullen komen (o.a. HGOG, Deltaplan); - Organiseren dat de UKON-organisaties toegang tot de medische bibliotheek hebben; - De tweejaarlijkse Wetenschapsdag voor promovendi, onderzoekers en commissieleden die aangesloten zijn bij de vijf universitaire netwerken voor ouderenzorg zal plaatsgevonden (in 2012 was de eerste Wetenschapsdag, in Leiden). Resultaat Wetenschappelijk onderzoek in Vanuit UKON-organisaties: o Financiering van promotietraject vanuit 6 tot 8 organisaties; o Deelname aan diverse wetenschappelijke studies; o Organisaties gebruiken de toegang tot de medische bibliotheek. - Vanuit UKON-bureau: o Alle promovendi uit de UKON-organisaties zijn begeleid; o Begeleiding van overige studies waar UKON-organisaties bij betrokken zijn; o Twee aanvragen voor aanvullende financiering (o.a. subsidie) zijn ingediend; - Minstens twee Nederlandse artikelen in vakbladen zijn gepubliceerd. - Minstens zes peer-reviewed artikelen zijn gepubliceerd in internationale literatuur. - De tweejaarlijkse Wetenschapsdag voor onderzoekers is gerealiseerd. 2.2 Op het gebied van onderwijs Het speerpunt Faciliteren van het digitaal leren is uitgewerkt Hoofdstuk 1. Overige activiteiten in 2014 zijn: Vanuit de UKON-zorgorganisaties: - Stellen eigen symposia open voor andere UKON-organisaties, activiteit is vooraf bekend via website en nieuwsbrief UKON, achteraf informeren zij andere UKON-leden (bijvoorbeeld verslag in Nieuwsbrief); - Dragen bij aan invulling jaarlijks UKON-symposium. - Sturen een flinke afvaardiging naar het jaarlijkse UKON-symposium; - Dragen bij aan werkgroep Faciliteren digitaal leren; UKON 5

7 JAARPLAN 2014 Vanuit het UKON-bureau: - Trainingen verzorgen uit het Doen-bij-Depressie pakket, namelijk: o training voor het zorgteam o training voor psychologen: Dierbare Herinneringen o begeleiding implementatie; - Training Evidence Based Practice aanbieden aan UKON-organisaties; - Op verzoek van UKON-organisaties meedenken en meedoen in eigen activiteiten zoals refereerbijeenkomsten, implementatie, symposia (dagvoorzitterschap, presentatie); - Verspreiding van kennisproducten voortkomend uit wetenschappelijke studies; - Voorstel maken over hoe onderzoeksresultaten uit UKON-studies gecommuniceerd worden met het veld (verspreiding- en implementatieplan); - Afstemming met VOSON over verwerking onderzoeksresultaten in onderwijsprogramma s van Specialisten Ouderengeneeskunde. Oriëntatie op verspreiding naar opleidingen van andere beroepsgroepen; - (wetenschappelijk) onderwijs aan medisch specialisten in opleiding geven; - Exploreren mogelijkheid van accounthouder bij Zorg voor Beter, te denken valt aan de onderwerpen dementie, depressie of gedragsproblemen. Resultaat op het gebied van onderwijs in 2014: Uitwisseling tussen de zorgorganisaties heeft plaatsgevonden door eigen symposia open te stellen voor andere zorgorganisaties. Trainingen vanuit het Doen-bij-Depressie pakket zijn gegeven. Het jaarlijkse UKON-symposium (alleen opengesteld voor leden) heeft plaatsgevonden. Twee artikelen zijn samen met de andere universitaire netwerken voor ouderenzorg geschreven voor het Tijdschrift van Ouderengeneeskunde. 6 UKON

8 Samenwerking in zorg en wetenschap 2.3 Op het gebied van modelpraktijk Vanuit UKON-zorgorganisaties - In de ontwikkeling van modelpraktijken is implementatie van innovaties en onderzoeksresultaten net zo belangrijk als het wetenschappelijk onderzoek zelf. Deze functies moeten inhoud krijgen in naam, samenstelling en werkwijze van de UKON-commissie. - UKON-onderzoeks- (of wetenschaps-) commissie wordt omgebogen tot UKON-commissie; - Zorgprogramma CVA-revalidatie is geëvalueerd op bruikbaarheid; - Elke zorgorganisatie heeft beleid bepaald mbt Doen bij depressie; - Dragen bij aan invulling Werkconferentie 2014 voor bestuurders en stuurgroepleden; Vanuit UKON-bureau - Notitie UKON-commissies herzien betreffende naam, samenstelling en werkwijze, waarin naast wetenschap ook de functies onderwijs en opleiding en modelpraktijk uitgewerkt zijn; - Het UKON-format voor het ontwikkelen van zorgprogramma evalueren, evenals de werkwijze; - Het Doen bij Depressie-pakket is bekend bij de UKON-instellingen en nationaal; - Organiseren Werkconferentie 2014: thema is gerelateerd aan realiseren Modelpraktijk en wordt mede ingevuld door stuurgroepleden. Resultaat op het gebied van modelpraktijk in 2014 Alle UKON-organisaties werken vanuit een UKON-commissie (i.p.v. wetenschapscie); UKON-organisaties formuleren beleid t.a.v. Doen bij Depressie ; Zorgprogramma CVA-revalidatie is beschikbaar; Het UKON-format van Zorgprogramma ontwikkelen is geëvalueerd en beschikbaar; Producten Doen bij Depressie zijn beschikbaar voor derden. De werkconferentie modelpraktijk heeft plaatsgevonden. UKON 7

9 JAARPLAN Op het gebied van interne samenwerking Vanuit UKON-zorgorganisaties: - Het UKON is goed bekend bij professionals van de zorgorganisaties (en binnen ELG) en gerichte PR wordt hierop uitgeoefend, zie separate PR-plan Zorgorganisaties participeren in de PRcommissie; - Voorbereiden van de evaluatie van UKON-organisaties, als vervolg op de zelfevaluatie van De evaluatie zal plaatsvinden in 2015 en dient als input voor de beleidsperiode ; - Invulling van onderlinge samenwerking tussen UKON-organisaties optimaliseren: Lunches met presentaties voorafgaand aan stuurgroep continueren; Thema s bespreken: boeien en binden van personeel, PA en VS, taakverschuivingen, skill mix, DBC s, vergoedingen; - Deelname aan (kort lopende) werkgroepen, bijvoorbeeld: zorgprogramma s, PR-commissie, symposiumwerkgroep, voorbereidingsgroep Werkconferentie; Vanuit UKON-bureau: - Organiseren 4x per jaar Stuurgroep, 1x per jaar Werkconferentie, 1x per jaar Bestuurdersoverleg; - Organiseren en analyseren Zelfevaluatie; - Ondersteunen UKON-commissies: minimaal 1x per jaar fysiek bezoeken door contactpersoon; zo nodig vaker; o.a. meer bekendheid van UKON binnen UKON-organisaties; - Faciliteren van gezamenlijke initiatieven, bijv. communities/fora; zorgprogramma s, etc.; - Onderhouden van website en vernieuwen Kennisplein (zie speerpunt Digitaal leren); - state of the art en landelijke ontwikkelingen bijhouden, door middel van volgen van (inter)nationale symposia, literatuur bijhouden. Vanuit UKON-bureau ten behoeve van externe netwerk: - Communicatie met regionale en landelijke groepen, zoals: (lectoren) Hogeschool, ROC s en beroepsorganisaties (V&VN, Verenso, NPI en NIP); - samenwerking met vier overige universitaire verpleeghuisnetwerken Leiden, en Amsterdam, Groningen en Maastricht: (schrijven vaste rubriek vakblad Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde; en organiseren Wetenschapsdag). 8 UKON

10 Samenwerking in zorg en wetenschap Resultaat op het gebied van Samenwerking in 2014: Zelfevaluatie is uitgevoerd en besproken in een bestuurdersoverleg; Lunches voorafgaande aan stuurgroepbijeenkomsten zijn georganiseerd; Minstens één digitaal forum van een discipline is actief; In alle werkgroepen/commissies nemen UKON-commissieleden deel; Nieuws UKON-organisaties wordt geplaatst op de UKON website. 3. FINANCIËN De financiële bijdrage van de UKON-zorgorganisaties en het Radboudumc zijn vastgesteld in het bestuurdersoverleg 11 juni 2012 geldend voor de beleidsperiode , de begroting is eveneens vastgesteld. UKON 9

2005 zk ex. Jaarplan IKN 2005

2005 zk ex. Jaarplan IKN 2005 2005 zk ex Jaarplan IKN 2005 Inhoudsopgave Jaarplan 2005 IKN Ten geleide 5 1. Directie 6 2. Staf 7 Personeelszaken 7 Automatisering/ICT 7 Kwaliteitsmanagement 8 Deskundigheidsbevordering 9 PR & Communicatie

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231.

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231. 120314-07-not NHG-Jaarplan 2015 Huisartsenzorg in transitie Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail internet : info@nhg.org : www.nhg.org

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2011. Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt

Halfjaarverslag 2011. Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt Halfjaarverslag 2011 Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt 0 1 INHOUD 1. Voorwoord pagina 4 2. Thema s en projecten in vogelvlucht pagina 5 3. Communicatieactiviteiten

Nadere informatie

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten Jong Talent Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten CAPHRI School for Public Health and Primary Care Faculty of Health, Medicine & Primary Care Universiteit Maastricht mei 2010 Name

Nadere informatie

Activiteitenplan 2013

Activiteitenplan 2013 Activiteitenplan 2013 Naam rapport Activiteitenplan 2013 Datum 29 november 2012 Versie 1.0 Opdrachtnemer Contactpersoon Opsteller plan van aanpak Handicap+studie Drs. M. de Groot Drs. M. de Groot Expertisecentrum

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact

IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact IMPACT JAARVERSLAG 2008 De richting van Impact Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: juni 2009 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 4

Nadere informatie

College Perinatale Zorg. Plan van aanpak

College Perinatale Zorg. Plan van aanpak College Perinatale Zorg Plan van aanpak Inhoud pagina 1. Aanleiding 1 2. Initiatief van alle betrokken partijen en het Ministerie 2 3. Missie en Visie 3 4. Doelstellingen 5 5. Wat betekent dit? 5 6. Werkorganisatie

Nadere informatie

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Tenure track-beleid loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 pag. 2 Inleiding, pre-tenure track

Nadere informatie

Kennis managen in organisaties voor zorgen dienstverlening aan mensen met een beperking. Praktijkcasussen groep 4 Februari 2010

Kennis managen in organisaties voor zorgen dienstverlening aan mensen met een beperking. Praktijkcasussen groep 4 Februari 2010 Kennis managen in organisaties voor zorgen dienstverlening aan mensen met een beperking Praktijkcasussen groep 4 Februari 2010 Praktijkcasussen: Kennisinfrastructuur van de Lichtenvoorde André Temming,

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS

IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS Landelijk Kennis & Adviescentrum psychosociale zorg na rampen www.impact-kenniscentrum.nl VOORWOORD... 3 1. IMPACT... 5 1.1 Landelijk Kennis & adviescentrum...

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers...

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... Jaarplan 2015 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... 6 3.2.1 Organogram... 7 3.3 Financiën...

Nadere informatie

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert

Nadere informatie

...de afgelopen 10 jaar. hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010...

...de afgelopen 10 jaar. hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010... ...de afgelopen 10 jaar 1 hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010... 2...de afgelopen 10 jaar hebben we hard gewerkt aan het overbruggen

Nadere informatie

Handboek voor PhD studenten

Handboek voor PhD studenten Handboek voor PhD studenten September 2013 Voor u ligt het promovendihandboek van het onderzoeksinstituut VUmc Cancer Center Amsterdam (CCA). Hierin is veel nuttige informatie voor (toekomstige) promovendi

Nadere informatie

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening februari 2013 Uilke Duinstra, adviseur Stichting E-hulp.nl In opdracht van MOgroep 2 Managementsamenvatting Achtergrond De MOgroep Welzijn & Maatschappelijke

Nadere informatie

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012 Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012 FCB, 29 juni 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding van het project... 5 1.2 Aanpak project/uitgangspunten... 6 1.3 Opbrengsten en bereik...

Nadere informatie

De klant op zijn wencken bedienen

De klant op zijn wencken bedienen De klant op zijn wencken bedienen Communicatie met zorg Advies over de communicatie van het Wenckebach Instituut Groningen, 2 juni 2008 Auteur Dionne Frentrop Studentnummer 262413 Afstudeerscriptie in

Nadere informatie

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 De Kerngroep die dit Witboek aanbiedt wordt gevormd door: - Palliactief, dr. S. Teunissen - Prof.dr.K.Vissers, co-voorzitters - AHCH, mw. C. van Tol - VPTZ, mw. J. Fiouw

Nadere informatie

Oogsten en verbinden Eindrapportage Regionale Bijeenkomsten Nationaal Programma Gehandicapten in ontwikkeling (NPGio)

Oogsten en verbinden Eindrapportage Regionale Bijeenkomsten Nationaal Programma Gehandicapten in ontwikkeling (NPGio) Oogsten en verbinden Eindrapportage Regionale Bijeenkomsten Nationaal Programma Gehandicapten in ontwikkeling (NPGio) januari 2015 Drs. Hilair Balsters 1 Inhoudsopgave 1. Eenvoudig lezen samenvatting...

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2006

IMPACT JAARVERSLAG 2006 IMPACT JAARVERSLAG 2006 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2007 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 1 Impact... 6 2 Algemene

Nadere informatie

Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009

Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009 Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009 Inhoud Deel 1 Zelfstudie Erasmus School of Law Deel 2 Onderzoeksprogramma s Erasmus School of Law A. Het Domein van de rechter B. Lex Mercatoria C. Rechten

Nadere informatie

Versterking van het loopbaanbeleid

Versterking van het loopbaanbeleid Versterking van het loopbaanbeleid februari 2010 1. Inleiding In november 2008 is de nota Helder Perspectief, loopbaanbeleid bij de Radboud Universiteit door het college van bestuur ter bespreking aan

Nadere informatie

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Gespreksnotitie opgesteld t.b.v. hogescholen Henk Mulders Voorzitter college van bestuur Hogeschool Edith Stein/ Expertis Onderwijsadviseurs

Nadere informatie

Nationaal Actieplan e-learning. Controlling Document. Acculturatie

Nationaal Actieplan e-learning. Controlling Document. Acculturatie Nationaal Actieplan e-learning Controlling Document Acculturatie Versterken van de kwaliteit van de instroom van buitenlandse studenten door een gedegen online voorbereiding Penvoerende instelling Universiteit

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag

Jaarverslag. Jaarverslag Voorwoord Tweeduizendveertien een jaar van volop doorpakken op ons beleidsplan We houden koers en de daarin genoemde thema s. Het efficiënt en doelgericht werken kreeg verder haar beslag door het voortzetten

Nadere informatie

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009 Den Haag, juni 2010 Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Projecten Kamer UMC... 4 4. Projecten Kamer WO... 6 5. Algemene projecten... 7 6. Project onderzoekinstellingen... 8 7. Samenstelling

Nadere informatie

Dr. Stynke Castelein Leonie Bais, M.Sc. Dr. Rikus Knegtering. Jaarverslag Lentis Research 2012

Dr. Stynke Castelein Leonie Bais, M.Sc. Dr. Rikus Knegtering. Jaarverslag Lentis Research 2012 Dr. Stynke Castelein Leonie Bais, M.Sc. Dr. Rikus Knegtering Jaarverslag Lentis Research 2012 Lay out en tekstverwerking: Mw. Ellen Klein Omslagontwerp: Grafisch Centrum, Zuidlaren Druk: Grafisch Centrum,

Nadere informatie