Opgesteld door Peter Cooreman juni Jeugdopleidingsplan SKV Overmere

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opgesteld door Peter Cooreman juni 2012. Jeugdopleidingsplan SKV Overmere"

Transcriptie

1 Jeugdopleidingsplan SKV Overmere seizoen

2 Inhoud Missie en visie... 3 Missie... 3 Visie en doelstellingen... 3 Opleidingsvisie... 4 Algemeen... 4 Zonevoetbal... 4 Veldbezetting... 5 Wedstrijdvisie... 6 Leerplan... 7 Gedragscode... 9 Aanwezigheid en stiptheid... 9 Coaching... 9 Douche... 9 Gedrag... 9 Kledij Kleedkamer Activiteiten

3 Missie en visie Missie SKVO stelt zich tot doel alle jongeren de mogelijkheid bieden te voetballen, plezier te scheppen in deze sporttak en er zich in de best mogelijke omstandigheden in te bekwamen onder leiding van bekwame en gemotiveerde trainers. Daarbij worden enerzijds jeugdspelers voetbal specifiek opgeleid maar zal hen anderzijds ook attitudes worden aangeleerd die zij op maatschappelijk vlak goed kunnen gebruiken. SKVO is een familiale club waar iedereen zich thuisvoelt. Visie en doelstellingen Om onze doelstellingen te bereiken streven we naar een goed bestuur, en een goede infrastructuur om de aantrekkingskracht van SKVO als familiale club te verhogen. Door voortdurende evaluatie van onze jeugdwerking proberen we minstens evengoed te doen en zo de aansluiting te verwezenlijken met de jeugdopleidingen uit de buurt, die in een hogere reeks actief zijn. Het is duidelijk dat we ons willen profileren als een familiale club voor iedereen. Zowel getalenteerde spelers als minder begaafden en eventueel sociaal zwakkeren kunnen bij onze club terecht om te voetballen en vooral plezier te scheppen in het voetbal. Doelstellingen: - Het is de bedoeling, bekwame trainers aan te werven en minstens één jeugdploeg in te schrijven in competitie in elke leeftijdscategorie van debutantjes tot en met junioren. - We willen de jeugdopleiding naar een hoger niveau tillen, zodat iedereen daar voordeel van heeft, de club, iedere speler, maar ook iedere supporter. - Elke speler die lidgeld betaald heeft en de trainingen regelmatig volgt heeft de garantie van minstens 50% van de speeltijd over de ganse competitie daadwerkelijk te voetballen! - Educatief willen we een voorbeeldfunctie vervullen als het gaat over waarden en normen, respectvolle bejegening, verantwoord omgaan met materialen en eigendommen van anderen en hygiëne. Er is aandacht voor de sociale vorming (contacten met leeftijdsgenoten, omgaan met regels, etc.) en aandacht voor de emotionele ontwikkeling (ontwikkelen van zelfvertrouwen, omgaan met winst en verlies). - Enkele van de meer getalenteerde spelers kunnen waarschijnlijk een niveau hoger aan en het moet dan ook de betrachting zijn om deze spelers, in de beste verstandhouding, de kans te geven en aan te moedingen dit te proberen. Dit alles willen we verwezenlijken in een boven alles kindvriendelijke omgeving waarin iedere medewerker en speler oog dient te behouden voor plezier en kameraadschap in alle lagen van de club. 3

4 Opleidingsvisie Algemeen We willen attractief combinatievoetbal spelen. Dat doen we bij voorkeur op de helft van de tegenstander door vooruit te verdedigen en druk naar voren te zetten. Combinatievoetbal als speelwijze garandeert het best de ontwikkeling van het technische vermogen van de spelers. Iedereen moet meespelen, niemand mag bang zijn (worden) om de bal in de voet te krijgen. Iedereen moet durven fouten maken, want enkel op die manier kan je leren. Alle teams bouwen op vanaf de doelman, ook al kost dit tegendoelpunten. De wedstrijd is een middel en geen doel. Elke training moet een leerdoelstelling hebben. Op die doelstelling (het maken van een ingeoefende passeerbeweging, inspelen van een strakke bal, één twee beweging, enz.) wordt gecoacht. Een gerichte coaching is uitermate belangrijk om het leerproces van de spelers te versnellen. De trainer moet tevens via vraagstelling de spelers stimuleren om zelf oplossingen voor een bepaalde spelsituatie te zoeken. Hij moet nu en dan het spel stilleggen wanneer een veel voorkomend spelprobleem zich voordoet en de spelers laten nadenken over een oplossing. Maar hij moet ook ruimte laten voor zelfontdekking. Niet constant voorzeggen wat er moet gebeuren. Op het tactisch vlak moeten we het op ons niveau en met de beperkte trainingstijd die er is, niet te ingewikkeld maken. Het meegeven van enkele basistaken als team, per linie en per positie samen met de grondbeginselen van zonevoetbal is voldoende. Beter een paar basisprincipes goed aanleren dan alles half. Fun als fundament voor de opleiding: de trainingsinhoud, volledig gericht op het aanleren van techniek moet voldoen aan de verwachtingen van de spelers. Alles moet uitdagend, maar haalbaar zijn, zodat ze het gevoel hebben dat ze bijleren. Niet voetballen maar voetbal spelen : wedstrijdvormen en wedstrijdjes spelen is leerrijk omdat alle weerstanden (zoals tijd, ruimte en tegenstanders) aanwezig zijn. Zo leren spelers hun techniek onder druk uit te voeren en leren ze spelsituaties herkennen waarvoor ze oplossingen moeten vinden. Elk kind is even belangrijk. Minder getalenteerde spelers krijgen evenveel aandacht en evenveel speelgelegenheid. Net die kinderen kunnen de meeste vooruitgang maken. Van meer getalenteerde spelers kunnen en moeten we ook meer eisen. Voetbal spelen is collectief, voetballers opleiden doe je individueel. Een team is méér dan de som van 11 individuen. Zonevoetbal Zorgt voor een evenwichtige verdeling van de inspanningen onder alle spelers over de volledige wedstrijd. Stimuleert de creativiteit, lef en polyvalentie van de spelers. 4

5 Zeer snelle omschakeling van balbezit naar balverlies en omgekeerd. Gedeelde collectieve verantwoordelijkheid. Bevordert het communicatievermogen en technisch vermogen. Enkele principes: DEFENSIEF - Een compact blok oprichten - Beheersen van de waarheidszone (gevarenzone) - Afsluiten van de speelhoeken - Collectieve pressing (high pressing medium pressing low pressing) OFFENSIEF - Speelruimte groot maken - Aanspeelbaar zijn - Zoveel mogelijk vooruit spelen - Posities overnemen Veldbezetting Alle teams zullen zich engageren om te spelen volgens de gangbare hedendaagse veldbezetting van het moderne voetbal. Vanaf U12 zullen de teams functioneren in een veldbezetting waarbij het middenveld zal bevolkt worden door een defensieve of offensieve driehoek K K In de defensie speelt men met 2,3,4 en 5 op één lijn met 2 en 5 als moderne offensieve vleugelverdedigers en 3 en 4 als centrale verdedigers. Daarvoor staat positie 6 als meest defensieve centrale middenvelder met 8 en 10 ervoor als 2 offensieve middenvelders om de driehoek te verkrijgen. Wanneer er geopteerd wordt voor een defensieve driehoek staat 8 naast 6 en 10 ervoor als meest offensieve centrale middenvelder. Op de flanken moeten 7 en 11 als flankaanvallers voor de offensieve impulsen zorgen en zal positie 9 als diepe centrale spits fungeren. De posities worden bij alle jeugdploegen aangeduid (gevisualiseerd) met dezelfde vaste nummering. Alle spelers dienen van jongs af aan aangeleerd te worden dat een bepaalde nummering gelinkt is aan een bepaalde positie. Dit is een deel van de uniformiteit waar de opleiding naar streeft en maakt het de spelers eenvoudig om hun aandacht op het sportieve te focussen. 5

6 Voor U10 en U11 is de veldbezetting aangepast aan het spelersaantal en aan de terreinafmetingen. Deze groep zal functioneren in een veldbezetting die het de spelers mogelijk moet maken om de overstap naar de te vereenvoudigen. De veldbezetting bestaat uit positie 1 (doelman) met daarvoor 3 verdedigers: positie 2 en 5 als flankverdedigers en positie 3 als centrale verdediger. Daarvoor hebben we met positie 6 een centrale middenvelder, met positie 7 en 11 de offensieve flankmiddenvelders en met positie 9 een diepe spits. Deze veldbezetting heeft de mogelijkheid om te functioneren in een dubbele ruit waardoor heel veel driehoeken kunnen ontstaan K Voor U6 tot en met U9 zal de veldbezetting tevens in een ruit worden opgemaakt. Positie 1 als doelman, positie 3 als centrale verdediger, positie 2 en 5 als flankspelers en positie 9 als spits K Om het de debutantjes makkelijker te maken kan je deze veldbezetting illustreren als een vliegtuigje vormen, waarbij positie 9 de piloot is, positie 2 en 5 de vleugels en positie 3 de staart; In deze jongste categorieën mag en moet er veel gewerkt worden met wijzigen van spelers in functie van de positie. FUN en spelers laten proeven van alle posities is hier de belangrijkste visie. Vanaf U10 kan men al iets gerichter naar positie toe gaan werken zodat men specifiek positiegericht kan coachen, oefenen en spelen. Wedstrijdvisie Een wedstrijd zal als zodanig niet worden beschouwd als een tijdspanne waarin het resultaat primeert! In alle categorieën zal men steeds zoeken naar voetballende oplossingen van achteruit. Bij aanvang van het spel bij de doelman start de ploeg met de opbouw. Dit gebeurt in eerste instantie via 3 en/of 4. Indien de tegenstander zich daar goed op instelt en de opbouw via 3 en 4 niet mogelijk is, kan de opbouw gebeuren via 2 en 5. Ook als dit onmogelijk wordt zal de opbouw worden aangevat door een lijn over te slaan. Na de opbouwstart probeert men zo snel mogelijk de diepe spits, positie 9, te zoeken. 6

7 Leerplan U6 U9 In de basisfase denken we aan het vormen van het balgevoel. De persoonsontwikkeling en de leeftijdskenmerken zorgen ervoor dat de jongste spelers nog erg balgericht zijn. Daarom is het spel bij balbezit het uitgangspunt. Hoewel ze nog nauwelijks weet hebben van balbezit van de tegenstander, weten ze wél dat ze de bal moeten afpakken als ze hem kwijt zijn. Hier gaat het om doelpunten maken, balgevoel, dribbelen en de bal langs een tegenstander naar een medespeler spelen. Let in deze fase er op dat je niet teveel ineens doet, leg het accent op één thema tegelijk: dat komt het leerproces ten goede. U10 - De opbouwfase is voor een voetballer de belangrijkste fase. In deze levensfase doet een speler een groot aantal indrukken op en ontwikkelt hij zich snel. Hier wordt de basis voor het waarnemen binnen een voetbalsituatie gelegd jaar = gouden leeftijd! Ideale leeftijd om de psycho-motorische capaciteit te ontwikkelen. Vanaf U17 De wedstrijdfase. Het winnen van wedstrijden was al belangrijk, maar nu krijgt dit ook echte waarde toegekend. De gemiddelde speler kijkt op deze leeftijd objectiever en de eigen prestatie als wel de teamprestatie kunnen beter worden ingeschat. Als ze de vorige fases zelf redelijk hebben doorlopen, kunnen ze ook zelf aangeven wat globaal wel en wat niet functioneerde. Sommige spelers kunnen al scherp analyseren. De keuze voor de inhoud van de trainingen worden nu vaker bepaald door de wedstrijden (de vorige of de aankomende); je gaat wedstrijdgerichter trainen. Kwaliteiten van spelers worden nu gebruikt voor het team. In deze fase is het belangrijk dat een speler weet met welke gedachte het team speelt (welk concept men hanteert) én dat iedereen binnen dat concept wil spelen. Het team stelt gezamenlijk een doel en dan pas zijn verschillende keuzes te maken en kunnen de spelers de spelbedoelingen realiseren en samenwerken om dit doel te bereiken. Het begrijpen van elkaar, het aanvoelen in een spelsituatie wordt zo eenvoudiger en te begrijpen. Het begint bij een paar simpele afspraken en kan heel ver doorgevoerd worden. Er wordt nu met meer weerstanden getraind, de uitvoering wordt heel belangrijk en de handelingssnelheid moet omhoog. Dit bereik je als trainer door het speelveld te verkleinen, het verplicht minder of juist meer raken van de bal en spelen met meer tegenstanders. Als trainer moet je nu de ploeg heel goed kunnen analyseren, tekortkomingen van je ploeg bloot leggen om deze dan via gerichte trainingen weg te werken. Uiteraard moet er ruimte ingebouwd blijven om de speelwijze te trainen en individuele spelers te verbeteren. Steeds meer zal er taakgericht en positiespecifiek getraind moeten worden. Ploegtactiek is nu zeer bepalend voor de inhoud van de training. Belangrijk wordt nu ook hoe spelers elkaars voetbalmogelijkheden inschatten. Het samenwerken en presteren als team wordt ontzettend belangrijk. 7

8 In alle categorieën wordt zoveel mogelijk met bal getraind. In de jongste categorieën wordt daarentegen uitsluitend met bal getraind. Alle trainingen dienen voldoende wedstrijdvormen te omvatten (denk aan het FUN-aspect). 8

9 Gedragscode Aanwezigheid en stiptheid Aangezien voetbal een ploegsport is, mogen wij van de spelers verwachten dat zij zich tot het uiterste inspannen om aanwezig te zijn op de training en wedstrijd. Iedere speler ontvangt hiertoe een voetbalkalender waarop alle speeldata zijn vermeld voor het hele seizoen. Mogen wij de spelers en ouders vragen om in de mate van het mogelijke hiermee rekening te houden zodat de spelers tijdig en maximaal aanwezig zijn. Iedere speler zorgt er voor stipt op tijd op alle afspraken voor trainingen en wedstrijden aanwezig te zijn. Elke speler is voor aanvang van de training aanwezig in de kleedkamer. Regelmatige ongewettigde laatkomers op, of wegblijvers van de training kunnen als sanctie niet opgeroepen worden voor een wedstrijd. Indien je niet of niet op tijd kunt aanwezig zijn voor een training of wedstrijd, dan verwittig je altijd de trainer! Coaching De trainer is baas over de ploeg. Hij duidt de spelers aan voor de wedstrijd en geeft hun de nodige richtlijnen. Enkel de richtlijnen die door de trainer worden gegeven worden opgevolgd. Dat spelers mekaar coachen mag en moet uiteraard ook. Richtlijnen geven en coachen doen we op een rustige manier in een beschaafde en verstaanbare taal zonder te roepen. De ouders geven nooit richtlijnen. Dit brengt enkel de spelers (ook hun eigen kind) in verwarring. Van de ouders wordt wel verwacht dat ze hun kind en de ploeg positief aanmoedigen. Positief blijven is de boodschap. Ouders moeten ook durven kritisch zijn ten opzichte van hun eigen kind. Douche Op uitzondering van de debutantjes (U6 tot U9) is het nemen van een douche na elke training en wedstrijd verplicht. Het nemen van een douche na de wedstrijd is daarentegen verplicht voor iedereen. Er worden hier geen uitzonderingen op toegestaan. Het is immers niet netjes om met je bezwete of vuile voetbalkleren naar huis te gaan. Het is ook niet hygiënisch om niet te douchen na een training of wedstrijd. Badslippers worden aangeraden. Gedrag 9

10 We verwachten van iedereen een correct gedrag tegenover medespelers, trainers, begeleiders, tegenstanders, scheidsrechters en publiek. Bij aankomst voor training en wedstrijd groet je de trainers, de medewerkers van de club en de spelers met een handdruk. Voetbal is een ploegsport waarbij we allemaal op elkaar aangewezen zijn. Allen maken we wel eens een foutje. Missen is menselijk en dus moeten we daar begrip voor hebben. De beslissingen van de scheidsrechter worden altijd gerespecteerd. Kritiek op medespelers is ten strengste verboden. Enkel zelfkritiek kan tot betere resultaten leiden. Praten op het veld mag en moet (mekaar coachen of aanmoedigen). Kledij Iedereen zorgt er steeds voor nette en propere kledij te dragen. De kledij dient ook steeds aangepast te zijn aan de weersomstandigheden. Wanneer het kouder wordt is het dragen van een trainingspak met lange broek verplicht. De trainer zal dit aangeven. Onaangepaste kledij kan er in het belang van de speler toe leiden dat de deelname aan de bewuste training geweigerd wordt! Elk kledingstuk individueel labelen met naam is aangeraden. Draag geen kettingen, uurwerken, oorbellen of andere voorwerpen tijdens de trainingen en wedstrijden die voor jezelf of anderen gevaarlijk kunnen zijn. Het dragen van beenbeschermers is verplicht, zowel op training als wedstrijd. Het trainingspak van SKVO draag je in de mate van het mogelijke om naar elke wedstrijd van je ploeg te komen. Kleedkamer Met uitzondering bij de allerkleinsten, zijn de kleedkamers enkel toegankelijk voor spelers, trainers en begeleiders. Voor alle andere personen is hier de toegang verboden. Gedraag je in de kleedkamer, ook al zijn de trainers of de begeleiders niet in de kleedkamer aanwezig. Voor de training je rustig aankleden en wacht je tot de trainer je komt halen om naar het veld te gaan. Help ook zorgen voor netheid van de kleedkamer en gooi je blikjes, papiertjes, flesjes, altijd in de vuilnisbak. Iedereen heeft ook respect voor het gerief van de andere medegebruikers in de kleedkamer. 10

11 Activiteiten Je neemt zoveel mogelijk deel aan extra sportieve activiteiten die door de club georganiseerd worden. Dit uit respect voor de intensieve en belangeloze inzet van alle vrijwilligers om het bestaan van de voetbalvereniging mogelijk te maken. 11

INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3 1. HET FUN-ASPECT...4 2. HET FORMATION-ASPECT...5 3. ZONEVOETBAL ALS OPLEIDINGSFILOSOFIE...7

INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3 1. HET FUN-ASPECT...4 2. HET FORMATION-ASPECT...5 3. ZONEVOETBAL ALS OPLEIDINGSFILOSOFIE...7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3 1. HET FUN-ASPECT...4 2. HET FORMATION-ASPECT...5 3. ZONEVOETBAL ALS OPLEIDINGSFILOSOFIE...7 INLEIDING... 7 DEFINITIE ZONEVOETBAL... 7 ZONEPRINCIPES BIJ BALBEZIT... 7 ZONEPRINCIPES

Nadere informatie

Coachen van een hockey team

Coachen van een hockey team 1 Coachen van een hockey team 1. Wat is coachen?... 1 2. De coach en de jeugdcommissie... 2 3. Eerste contact met het team... 3 4. De wedstrijd... 4 4.1 Welke begeleiding vraagt de mini? 4 4.1.1 De spelleider...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan 2014-2015

Jeugdbeleidsplan 2014-2015 Jeugdbeleidsplan 2014-2015 1 22 november 2014 INLEIDING DEEL 1 DOELSTELLINGEN, UITGANGSPUNTEN, RANDVOORWAARDEN en MEERJARENPLANNING 5 1 ALGEMEEN 5 2 REFERENTIEKADER 5 DEEL 2 ORGANISATIESTRUCTUUR 7 1 ALGEMEEN

Nadere informatie

JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN. Actief werken aan de. toekomst. Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Jeugdvoetbalbeleidsplan

JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN. Actief werken aan de. toekomst. Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Jeugdvoetbalbeleidsplan Actief werken aan de toekomst Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Inhoudsopgave Inleiding... 3 Achtergrond... 3 Hoofdstuk 1. De organisatie... 4 Coördinatie en aansturing... 4 Doelstellingen en uitgangspunten

Nadere informatie

Coaching met een dubbel doel

Coaching met een dubbel doel Coaching met een dubbel doel HANDLEIDING VOOR POSITIEVE COACHING Voorwoord Het belang van goede coaches Als coach vervul je een belangrijke rol in het leven van jonge sporters. Je bent in de positie dat

Nadere informatie

Informatie Jeugd. Inhoud

Informatie Jeugd. Inhoud Informatie Jeugd Om de jeugdleden van vv DEES en hun ouders nog beter van dienst te kunnen zijn, is er van oudsher het informatieboekje Jeugdafdeling vv DEES. Een gedeelte van de inhoud wordt sinds 2014

Nadere informatie

TECHNISCH BELEIDSPLAN RKZVC

TECHNISCH BELEIDSPLAN RKZVC Bijlage B: TECHNISCH BELEIDSPLAN RKZVC JANUARI 2008 Bijlage B JEUGDLEIDER BIJ VOETBALVERENIGING RKZVC TE ZIEUWENT JANUARI 2008 Blz. 1 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3

Nadere informatie

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 4 2 Strategie... 5 2.1 Missie... 5 2.2 Visie... 5 2.3 Doelstelling... 5 3 Organisatiestructuur... 6 3.1 Inleiding... 6 3.2 Bestuur...

Nadere informatie

Conditietraining - Wel of niet bij de jeugd...? Conditietraining

Conditietraining - Wel of niet bij de jeugd...? Conditietraining Conditietraining - Wel of niet bij de jeugd...? Conditietraining Regelmatig worden er vragen gesteld over conditietraining bij de jeugd. Trainers hebben als snel de neiging om de jeugd extra sprints te

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement KFC Lint vzw

Huishoudelijk reglement KFC Lint vzw Huishoudelijk reglement Koninklijke Football Club Lint : stamnummer 1453 1. Inleiding KFC Lint wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen

Nadere informatie

Leren en met plezier presteren

Leren en met plezier presteren INLEIDING NORMEN & WAARDEN - FAIR PLAY PLAN Bij SO Soest aan de Bosstraat Oost worden elk weekend meer dan 30 voetbalwedstrijden gespeeld. Door de week trainen elke dag zo n 10 teams om hun prestaties

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement 1. Bevestiging van akkoord 1 1. Door lid te worden van Stevoort Basketbalclub verklaart het lid (indien minderjarig samen met zijn ouders) zich akkoord met de missie, de visie,

Nadere informatie

Handleiding voor Effectief Coachen

Handleiding voor Effectief Coachen Handleiding voor Effectief Coachen Coaches Die Nooit Verliezen... Laat jonge sporters winnen, ongeacht het wedstrijdresultaat Inleiding Waarom coaches zo belangrijk zijn...2 De relatie tussen coach en

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 1 Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 2 Terrein: Sportlaan 12, 2982 SN Ridderkerk Postadres

Nadere informatie

Module Presenteren en uitleggen van activiteiten

Module Presenteren en uitleggen van activiteiten Module Presenteren en uitleggen van activiteiten Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Inhoud... 3 1.2 Doel... 3 1.3 Plaats op de kwalificatiekaart... 3 1 Achtergrondinformatie... 4 1.1 Wat is spel?... 4

Nadere informatie

1 Wat is leidinggeven?... 1 2 Sport.. 2 3 Jeugdsport 5

1 Wat is leidinggeven?... 1 2 Sport.. 2 3 Jeugdsport 5 Inhoudsopgave Reader Leidinggeven 1 Wat is leidinggeven?... 1 2 Sport.. 2 3 Jeugdsport 5 Colofon Samenstelling en redactie uitgave 2010: Peter Strikwerda Jan Willem Jansen Martien Jonker Eindredactie Nederlandse

Nadere informatie

RKVV Roosendaal afspraken elftal

RKVV Roosendaal afspraken elftal pag 1 Hallo spelers, ouders en supporters van RKVV Roosendaal, Elftal Inhoudsopgave 1) namen leiders/trainers, adreslijst spelers... 2 2) informatie en communicatie, website beheer... 2 3) sportiviteit,

Nadere informatie

SNO LEUSDEN PEDAGOGISCHE VISIE EN BELEID. J. Riezebosch, S.J. Versteeg, R. Drost

SNO LEUSDEN PEDAGOGISCHE VISIE EN BELEID. J. Riezebosch, S.J. Versteeg, R. Drost SNO LEUSDEN PEDAGOGISCHE VISIE EN BELEID J. Riezebosch, S.J. Versteeg, R. Drost Inhoudsopgave: Pedagogische Visie SNO... 3 Beleidsplan SNO... 13 Groepen >30... 30 SNO Mini Stars, Young Stars en All Stars....

Nadere informatie

Reglement van inwendige orde jeugdwerking

Reglement van inwendige orde jeugdwerking Reglement van inwendige orde jeugdwerking Vergaderingen De nieuwe werkgroep streeft naar een maximale participatie van de afgevaardigden van alle jeugdploegen en de ouders van de spelende kinderen. Voorlopig

Nadere informatie

Ouders & clubs: één doel?! Ouderbetrokkenheid stimuleren in jeugdsport. Onderzoek en vormingspakket door Joris Lambrechts en Hans Van Crombrugge

Ouders & clubs: één doel?! Ouderbetrokkenheid stimuleren in jeugdsport. Onderzoek en vormingspakket door Joris Lambrechts en Hans Van Crombrugge Ouders & clubs: één doel?! Ouderbetrokkenheid stimuleren in jeugdsport Onderzoek en vormingspakket door Joris Lambrechts en Hans Van Crombrugge Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen - HUBrussel 2013

Nadere informatie

GEDRAGSCODE voor atleten, trainers, bestuurders, juryleden, ouders en supporters

GEDRAGSCODE voor atleten, trainers, bestuurders, juryleden, ouders en supporters GEDRAGSCODE voor atleten, trainers, bestuurders, juryleden, ouders en supporters Atleten 1. We staan voor fairplay tegenover tegenstander, scheidsrechter en publiek. 2. Aanvaard de beslissingen van de

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Rugby Union. Een handleiding voor beginners

Rugby Union. Een handleiding voor beginners Rugby Union Een handleiding voor beginners Veiligheid voor alles Rugby is een erg fysieke sport. Om er optimaal van te genieten moet je lichamelijk en geestelijk voorbereid zijn. Je moet ook weten hoe

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Kinderdagverblijf Topkids Swammerdamstraat 12 3553 RX Utrecht info@topkids.nl www.topkids.nl Tel. 030-2440468 Tel. Hoofdkantoor: 0346-283850 1 Voorwoord Voor u ligt het

Nadere informatie

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0 Inhoudsopgave mei ús allen binne wy ien... 4 ALGEMEEN... 5 Doelstellingen... 5 Hoe dit te bereiken... 5 A. Bestuurlijk beleid... 5 B. Technisch beleid... 6 C. Accommodatiebeleid... 6 E. Sponsorbeleid...

Nadere informatie

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Inhoudsopgave: 1. Inleiding Pagina: 4 2. Doel vrijwilligersbeleid Pagina: 5 3. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Inleiding...3. 1. Opvang bij KiKeBOO...4. 1.1 Uitgangspunten...4. 1.2 Groepen...5. 1.2.1 Opvang in andere stamgroep...5. 1.3 Personele bezetting...

Inleiding...3. 1. Opvang bij KiKeBOO...4. 1.1 Uitgangspunten...4. 1.2 Groepen...5. 1.2.1 Opvang in andere stamgroep...5. 1.3 Personele bezetting... Pedagogisch beleid INHOUDSOPGAVE Inleiding...3 1. Opvang bij KiKeBOO...4 1.1 Uitgangspunten...4 1.2 Groepen...5 1.2.1 Opvang in andere stamgroep...5 1.3 Personele bezetting...5 1.4 Dagritme...6 1.5 Wennen...6

Nadere informatie