BELEIDSPLAN AAC VOORWOORD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN AAC 61 2013 VOORWOORD"

Transcriptie

1 BELEIDSPLAN AAC VOORWOORD Een sportvereniging kan niet zonder een beleidsplan. Een dergelijk plan moet sturing geven aan de voornemens die de club wil realiseren of nastreven. Het vorige beleidsplan van AAC 61 dateert al weer van een decennium geleden en was verre van actueel. Het huidige plan is compact en overzichtelijk en moet AAC 61 bestuurlijk richting geven. Een sportvereniging op ideële basis kan ook niet zonder vrijwilligers. Iedere keer is het fantastisch om te zien hoe onze leden en ouders zich belangeloos inzetten om de club verder te helpen. Een gezonde financiële basis is van groot belang voor een vereniging. De laatste jaren was de financiële situatie van AAC 61 niet zo rooskleurig. Momenteel wordt er hard gewerkt om op korte termijn uit de rode cijfers te komen. In het beleidsplan is dit dan ook en belangrijk speerpunt. Uit de verschillende groepen binnen AAC 61 zijn enkele mensen gevraagd om dit beleidsplan vorm te geven. Mijn dank gaat daarbij uit naar Joke Rosier (triatlon afdeling), Ingrid Radhakishun (trimgroep), Adriaan Bennen (ouder junior 4 mijl team), Thea Hendrikse (secretaris) en Paul van Dijk (Sport Drenthe) die ook de sturing van het proces voor zijn rekening nam. Met dit plan hopen we AAC 61 beleidsmatig en financieel op koers te krijgen en te houden. Namens het bestuur, Harry Tupan (voorzitter)

2 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord..1 Korte Terugblik...3 De toekomstige koers van de vereniging.3 Huidige en gewenste profilering van de vereniging en de sport.3 Overzicht (interne) sterke en zwakke kanten en (externe) kansen en Bedreigingen (swot- analyse) 4 Doelen voor de komende jaren..5 De doelen nader uitgewerkt.5 Het financieel overzicht 7 Overzicht AAC 61 commissies.7 Bijlage organogram 8

3 KORTE TERUGBLIK Op 13 maart 1961 werd de club officieel opgericht in Hotel de Jonge in Assen. De Asser Atletiek Combinatie 1961 ontstond uit gymnastiekvereniging Eendracht en nog drie andere gymnastiekverenigingen: AGV, ASV en Hygiëna. In 1962 mocht de trotse nieuwkomer reeds het NK Marathon organiseren. In de beginjaren maakte de club gebruik van de militaire sintelbaan van de Johan Willem Friso-kazerne. In 1984 kreeg AAC 61 domicilie aan de Houtlaan en kreeg een eigen kunststof baan. In 1998 verhuisde de vereniging naar haar huidige plek aan het Achterpad. De vorig jaar geheel vernieuwde baan behoort met haar acht lanen tot de belangrijkste in noordoost Nederland. Voorts faciliteerde AAC 61 een aantal grote mondiale kampioenschappen op het gebied van de gehandicapten atletiek. Zo vonden ondermeer de wereldspelen voor gehandicapten in 1990 op onze accommodatie plaats. De sinds jaar en dag georganiseerde trimlopen vormen nog steeds een belangrijke basis voor zowel de beginnende als de gevorderde hardloper. Met de start van AssenRuns, een door de gemeente Assen gecreëerde overkoepelende organisatie voor alle hardloopevenementen binnen de gemeente, is er een nieuwe sportieve impuls ontstaan. Onder voorzitter- en projectleiderschap van AAC 61 moet AssenRuns nieuwe impulsen gaan geven aan de breedtesport in onze stad en moet op termijn ook leiden tot de toename van het aantal leden. DE TOEKOMSTIGE KOERS VAN DE VERENIGING Op dit moment wordt AAC 61 vooral gezien als een vereniging waar het prestatieniveau hoog ligt. Dat werpt met name voor (loop)recreanten een drempel op om lid te worden. Veel mensen zijn niet bekend met alle onderdelen die we te bieden hebben en denken dat er bij ons alleen (op niveau) gelopen wordt. We willen een vereniging zijn waar sporters van alle niveaus en alle leeftijden zich welkom voelen. We willen bekend staan als een vereniging die zowel topsporters als breedtesporters in alle gradaties de ruimte biedt om op een veilige en verantwoorde manier aan looptraining, atletiek, triatlon en duatlon te doen. Plezier in sport en plezier binnen de vereniging staan voorop. Ieder lid kan op zijn/haar eigen niveau trainen. We steunen onze leden zo goed mogelijk bij het waarmaken van hun sportieve ambities door hun goede faciliteiten te bieden. HUIDIGE EN GEWENSTE PROFILERING VAN DE VERENIGING EN DE SPORT We willen de drempel om lid te worden van onze vereniging verlagen. Dat doen we o.a. door clinics en andere evenementen te organiseren en daar met nadruk niet-leden voor uit te nodigen. Ons streven is om leden van Asser loopgroepen onder de AAC 61 paraplu onder te brengen, door hen erop te wijzen dat het trainen op de baan voordelen biedt die opwegen tegen de afstand er naar toe. We willen een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van het sportieve klimaat in Assen en omgeving door schoolatletiek te stimuleren en voor de jeugd evenementen te organiseren.

4 We zorgen ervoor dat Assen en wijde omgeving bekend is met de faciliteiten die onze vereniging biedt. Daarbij brengen we naast lopen en tri/duatlon- ook de technische nummers als apart onderwerp onder de aandacht. In oktober 2012 is ook een jeugd topsportbeleid,in de vorm van het Talenten Topteam, ingezet dat op termijn tot prestaties op nationaal niveau (eredivisie) moet leiden. SWOT analyse Om te weten waar we de komende jaren aan moeten werken is het van belang te weten waar onze sterke en zwakke punten liggen en te kijken waar bedreigingen op de loer liggen en welke kansen er in het verschiet liggen. Kortom een SWOT analyse te maken: STERK Uitstekende sportaccommodaties Een goed clubhuis Deskundige trainers Een grote jeugdafdeling Aantal goedlopende eigen evenementen Bereidheid om iets te doen voor de club Gevoel van saamhorigheid Inbedding in grote atletiekvereniging Onderhoud baan door gemeente Gunstige ligging voor samenwerking met andere sportverenigingen KANSEN Tendens om meerdere individuele sporten te beoefenen Overheid wil sport stimuleren Aansprekende evenementen zoals Triathloon, onze duathlon en de wintertriatlon zijn reclame voor onze sport Assen is in voor gehandicaptensport Talentvolle jeugd Mogelijkheden tot samenwerking met andere sportverenigingen in relatie tot atletiekaccommodatie Organiseren clinics Start Assen-Runs Groot aanbod recreatieve lopers Talentvolle jonge wedstrijdatleten Nieuwe sporthal Stadsbroek in combinatie met beweegpark ZWAK Ledental daalt Te weinig nationale evenementen Afname (jonge) vrijwilligers, verouderd kader Betrokkenheid bij de club Onvoldoende PR en externe communicatie Onvoldoende interne communicatie b.v. wedstrijdverslagen Ledenwerving Opvang van nieuwe leden BEDREIGINGEN Moeilijk om nieuwe trainers te vinden Individualisering: waarom lid worden van een club? Ondersneeuwen triatlonafdeling in de veel grotere atletiekafdeling Vinden van sponsors voor evenementen. Opkomst wilde loopgroepen Vergrijzing en minder jeugd; Minder sponsorinkomsten door economische crisis Concurrentie andere sportverenigingen Vertrek atleten door studie

5 DOELEN VOOR DE KOMENDE JAREN Voor de komende jaren stellen we de volgende doelen: 1. Een financieel gezonde vereniging te worden en te blijven 2. De vereniging zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor (recreatieve) atleten 3. Meer pupillen/jeugd aantrekken 4. Wedstrijdatleten binden en behouden 5. Opzetten van een begeleiding- en trainingssysteem voor wedstrijdatleten 6. AAC 61 beter profileren zowel intern (naar de leden) als extern 7. Werven en behouden van vrijwilligers 8. Het opzetten van een jeugd topsportteam 1.1 Een financieel gezonde vereniging te worden en te blijven Het doel is om medio 2013 financieel weer gezond te zijn en dit de jaren erna te continueren door een aantal activiteiten. Ledenwerving met als resultaat een groei van het ledenbestand met 25 per jaar tot 450 leden eind 2015 Aantrekken van (nieuwe) sponsoren Meedoen aan/organiseren van financiële acties 1.2 De vereniging zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor (recreatieve) atleten Een aantal mogelijke activiteiten voor het behalen van dit doel dragen ook bij aan ledenwerving. Het geven van clinics voor lopers en triatleten Trainingscoördinator Weg/Baan Organiseren van informatiebijeenkomsten over trainingsmethoden, gezondheid, voeding Trainingscoördinator Weg/Baan 1.3 Meer pupillen/jeugd aantrekken Opzetten van een Gereed eind 2013 jeugdcommissie Enthousiaste en goed Trainingscoördinator opgeleide jeugdtrainers Organiseren van activiteiten voor scholieren Jaarlijks Jeugdcommissie

6 1.4 Wedstrijdatleten binden en behouden Prestaties van wedstrijdsporters beter uitdragen en PR/Communicatie/ Redactiecommissie Enthousiaste en gecertificeerde trainers die een goed begeleiding- en trainingssysteem opzetten Naar vermogen faciliteren van topsporters Gereed medio 2013 Talentherkenning Trainers Trainingscoördinatoren Baan en Weg en trainingscoördinatoren Talenten Topteam en trainers 1.5 Opzetten van een begeleiding- en trainingssysteem voor wedstrijdatleten Enthousiaste en gecertificeerde trainers die een goed begeleiding- en trainingssysteem opzetten Gereed eind 2013 Trainingscoördinatoren Baan en Weg 1.6 AAC 61 beter profileren zowel intern (naar de leden) als extern Oprichten van een Gereed medio 2012 PR/Communicatie/Redactie commissie Website verbeteren en toepassen van sociale media Start begin 2012 en daarna continu PR/Communicatie/ Redactiecommissie 1.7 Werven en behouden van vrijwilligers Oprichten van een Gereed eind 2012 Vrijwilligerscoördinator vrijwilligerscommissie Uitvoeren van vrijwilligersbeleid Start eind 2012 en daarna continu Vrijwilligerscommissie

7 KORT FINANCIEEL OVERZICHT Na een aantal jaren met verlies te hebben gedraaid is er vanaf 2011 sprake van een mooi herstel. Zowel de vermogenspositie als de kaspositie van onze vereniging is sterk verbeterd. Dit is enerzijds gerealiseerd door strakker te sturen op de kosten en anderzijds door de pro actieve rol die onze vereniging vervuld dmv externe participatie in AssenRuns. Onze financiële situatie is goed en geeft weer ruimte voor noodzakelijke (vervangings-) investeringen. OVERZICHT AAC 61 COMMISSIES - Technische commissie - Sponsor commissie - Kantine commissie - Triatlon groep (officieuze commissie) - Vrijwilligerscommissie (nog op te zetten) - PR/Communicatie/Redactie commissie (nog op te zetten) - Jeugdcommissie (nog op te zetten) BIJLAGEN - Organogram

Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015

Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015 1 van 7 Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015 Inleiding. Voor u ligt het beleidsplan van basketbalvereniging HBC uit Heerhugowaard, opgesteld in 2015. Dit plan is gemaakt

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan AV SPIRIDON 2014-2018 Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon 2014-2018 [3.0] Pagina 1 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 1.1. Doel ontwikkeling beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan van atletiekvereniging

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Format. Het schrijven van een beleidsplan

Format. Het schrijven van een beleidsplan Format Het schrijven van een beleidsplan Jasper van Houten Laurens Steenbekkers 13-06-2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Beschrijving van de vereniging

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013

Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013 Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013 Inleiding 1. Doelstelling en visie Doelstelling vereniging: (zie Statuten) het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport binnen het verband

Nadere informatie

Advies: 1. Instemmen met de visie en doelen Spelen, Sporten en Bewegen en deze voorleggen aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Advies: 1. Instemmen met de visie en doelen Spelen, Sporten en Bewegen en deze voorleggen aan de gemeenteraad ter vaststelling. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: Christel Soede Tel nr: 06-35113529 Nummer: 15A.00470 Datum: 18 mei 2015 Team: Jeugd, leefbaarheid & veiligheid Tekenstukken: Ja Bijlagen:

Nadere informatie

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X JAARPLAN 2015 documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014 AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X Inhoudsopgave JAARPLAN 2015... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 Organisatie

Nadere informatie

Volleybal Agenda 2013-2016

Volleybal Agenda 2013-2016 Volleybal 2013-2016 Agenda Beste lezer, Met trots presenteren we u de Volleybal Agenda 2013-2016. Inleiding Dit plan is tot stand gekomen met hulp van vele mensen die op diverse wijzen betrokken zijn bij

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010 Algemene Ledenvergadering AV Start 78 Donderdag 25 maart 2010 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Verslag algemene ledenvergadering 2009 4. Uitreiking prestatiebekers --- run for

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv. Jaarplan 2015 Verbinden KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.nl Inhoudsopgave Voorwoord 02 Managementoverzicht 03 Actieplan 2015 04

Nadere informatie

Urgentie, dus AMBITIE

Urgentie, dus AMBITIE Urgentie, dus AMBITIE Beleidsplan 2015 2020 Meer dan golf alleen: Daarom de NHGC De NHGC onderscheidt zich door eenvoud in lidmaatschappen, recreatieve en competitieve ambitie, clubgevoel, maximale ledenparticipatie

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 Verenigd bekwaam Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici Beleidsplan VZI versie 1.0 1 Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Analyse pagina 4 Strategie

Nadere informatie

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN 2 INHOUDSOPGAVE InleidING 6 AnalySE 10 VISIE 20 MISSIE 26 Strategische keuzes 27 Meerjarenplan 2012-2016 30 Bijlage 1 BronvermeldING 35 3 4 1. INLEIDING MET EEN

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Jaarplan 2010 Beleef de wielersport!

Jaarplan 2010 Beleef de wielersport! Jaarplan 2010 Beleef de wielersport! Gemaakt op: 5 oktober 2009 Versie: 4 Laatste wijzigingsdatum: 16 december 2009 Jaarplan 2010 Beleef de fietssport! 1 Colofon Jaarplan 2010 Nederlandse Toer Fiets Unie

Nadere informatie

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland http://www.google.nl/imgres?q=triathlon+flevoland&hl=nl&sa=x&biw=1120&bih=620&tbm =isch&prmd=imvns&tbnid=3bbicpw8vff_cm:&imgrefurl=http://crawler.dipity.com/tickr/fl ickr_almere/&docid=e1dplow0b_1xjm&gurl=http://static.flickr.com/3096/2822578644_2d

Nadere informatie

Inhoudsopgave. MEERJARENBELEIDSPLAN 2012 2015 GVDOS V1.0 Januari 2012 2

Inhoudsopgave. MEERJARENBELEIDSPLAN 2012 2015 GVDOS V1.0 Januari 2012 2 Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Inhoudsopgave INLEIDING...3 VISIE...4 MISSIE...4 PLANNEN N.A.V. VISIE EN MISSIE...5 TECHNISCH BELEID...6 GYMNASTIEK EN BREEDTESPORT...6 OUDER KIND GYM...6 KLEUTERGYM...6

Nadere informatie

Wat heeft een sportvereniging nodig?

Wat heeft een sportvereniging nodig? Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Wat heeft een sportvereniging nodig? Dit heeft een sportvereniging nodig! Postbus 2158, 3500 GD Utrecht Bezoekadres Kaatstraat 1, Utrecht Telefoon 030-286 28 02 E-mail

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

In opdracht van Fontys Economische Hogeschool Tilburg Imotion of Communication Opleiding: Communicatie jaar 2

In opdracht van Fontys Economische Hogeschool Tilburg Imotion of Communication Opleiding: Communicatie jaar 2 In opdracht van Fontys Economische Hogeschool Tilburg Imotion of Communication Opleiding: Communicatie jaar 2 Docent: Coen Luijten & Joris van Dooren Opgesteld door: Projectgroep 2U, Groep 4 Datum: 21-01-2011

Nadere informatie

Ondernemingsplan Kwagala Center

Ondernemingsplan Kwagala Center Ondernemingsplan Kwagala Center 1 Ondernemingsplan Kwagala Health Care Center Auteur/initiatiefnemer: Ellen van Beers (Voorzitter Kwagala) In opdracht van: Stichting Kwagala Datum: Versie 1: oktober 2013

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie