Theaterschool De Trap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Theaterschool De Trap"

Transcriptie

1 Theaterschool De Trap Leerplan 4-jarige deeltijdopleiding tot acteur en theatermaker 1

2 1. INLEIDING Theaterschool De Trap is een begrip in Nederland op het gebied van professionele (deeltijd) opleidingen. Door 27 jaar ervaring hebben we een uitgebalanceerd en op het werkveld aansluitend studietraject opgebouwd. De inhoudelijke visie van dit instituut gaat uit van het begeleid onderzoeken van de innerlijke kracht van het individu en het ontwikkelen van zeggingskracht en engagement als theatraal (acterend) kunstenaar. Daarnaast wordt er gewerkt aan het leren van het vak acteren in al haar aspecten, het technisch beheersen van de stem en het lichaam en de verschillende manieren om tot spelen te komen. Tevens wordt de student geacht zich te verdiepen in het werkveld, daarbij geholpen door lessen in Theatergeschiedenis en dramaturgie. Voor de specialisatie theatermaken geldt dat men zich verdiept in het ontdekken van de eigen visie, naast het ontwikkelen van de techniek van het regisseren van acteurs, het ontwikkelen van een concept, inzicht in de dramaturgie van het verhaal en een eigenheid waardoor men zich onderscheid. Algemeen: De Trap biedt een vierjarige deeltijdberoepsopleiding van twee propedeuse jaren die alle leerlingen doorlopen, waarna twee jaren van specialisatie volgen: Acteren of Theatermaken. In de visie van De Trap over het opleiden van studenten tot acteurs in een deeltijd situatie van vier jaar staan de volgende uitgangspunten centraal: De persoonlijke kwaliteiten en talenten van de student; Acteren wordt gekwalificeerd als een hier en nu bezigheid, waarbij in eerste instantie gekeken wordt naar de authenticiteit, de innerlijke kracht en de professionele werkhouding van de student; Samen met de docent wordt het leerproces bepaald, waarbij deze zowel als trainer, coach, mentor en adviseur kan optreden; De student wordt gestimuleerd zicht te krijgen op een eigen onderzoek en het ontwikkelen van een persoonlijke, zelfstandige werkingang; Het verkrijgen van een helder beeld van het werkveld en het ontwikkelen van een visie voor wat betreft de eigen plek in het toekomstige werkveld; Het werken aan de technische aspecten van het vak acteren, alsmede inzicht in de ontwikkeling daarvan; Het werken aan de technische aspecten van het vak theatermaken, alsmede inzicht in de ontwikkeling daarvan; De student wordt begeleid door ervaren makers uit de praktijk van theater, film en tv. In de visie van De Trap over het opleiden van studenten tot theatermakers in een deeltijd situatie van vier jaar staan de volgende uitgangspunten centraal: De persoonlijke kwaliteiten en talenten van de student; 2

3 Het proces van de theatermaker is een hoogstpersoonlijk proces. Bij toelating naar de twee specialisatiejaren wordt gekeken naar de authenticiteit, de innerlijke noodzaak en de professionele werkhouding van de student; Samen met de docent wordt het leerproces bepaald, waarbij deze zowel als trainer, coach, mentor en adviseur kan optreden; De student wordt gestimuleerd zicht te krijgen op een eigen onderzoek en het ontwikkelen van een persoonlijke, zelfstandige werkingang; Het verkrijgen van een helder beeld van het werkveld en het ontwikkelen van een visie voor wat betreft de eigen plek in het toekomstige werkveld; Het werken aan de technische aspecten van het vak theatermaken (dramaturgie, regie, conceptontwikkeling, repertoirekeuze, het ontwikkelen van een eigen visie), alsmede inzicht in de ontwikkeling daarvan; De student wordt begeleid door ervaren makers uit de praktijk van het theater. Iedere groep wordt in het leerproces en het in het proces van een eigen visie op het werkveld begeleid door een mentor. Twee maal per jaar zijn studie-evaluaties; onvoldoende ontwikkeling, te grote absentie of een onprofessionele werkhouding kunnen ertoe leiden dat een student aan het eind van een leerjaar wordt geadviseerd de opleiding te verlaten of te doubleren. Dit advies is bindend. Studenten moeten rekening houden met bijkomende materiaalkosten van circa 150 euro per studiejaar voor voorstellingen, teksten, enz. Studenten moeten rekening houden met enkele uren zelfstudie per week. Toelating en deelname aan de selecties is mogelijk vanaf 18 jaar. De Trap werkt met docenten uit het werkveld die lessen verzorgen en studenten begeleiden tijdens Trap-festivals zoals het TrapLab, De Salon en Impro-avonden. Het TrapLabs ( driemaal per jaar) is een festival voor het tweede jaar, waarin de student iedere keer een kwartier theater dient te maken. De inhoud daarvan is door de student zelf te bepalen. De door een vakdocent gegeven lessen in theatermaken in het 2e jaar, begeleiden de student bij dit proces. Er zijn Salons waarin de eerstejaars studenten mogen experimenteren met de eerste stappen op de vloer en aan elkaar en familieleden kunnen laten zien wat er in de lessen geleerd is. Er zijn IMPRO-avonden waarin tweede- en derdejaars op de Open Dag bezoekers laten zien waaraan er bij De Trap zoal gewerkt wordt. 3

4 2. DE OPLEIDING 2.1 Eerste lesjaar Kernbegrippen in het eerste jaar zijn: Ambachtelijkheid, vakoriëntatie, werken aan spelblokkades en eigenheid, een onderzoekende, zelfstandige en professionele werkhouding. Van studenten wordt verwacht dat zij aan het eind van dit jaar: - de aangeboden lesstof begrijpen, kunnen hanteren; - elementaires herkennen en kunnen spelen; - terminologie begrijpen; - in staat zijn zelfstandig aan opdrachten te werken; - van een onderzoekende instelling blijk hebben gegeven; - samen kunnen werken; - een constante ontwikkeling in gang hebben gezet vanuit het aangeboden materiaal; - weten hoe een eigen vakdossier op te zetten en bij te houden; - de stemtest met succes hebben gedaan; - het tentamen theatergeschiedenis hebben gehaald; Wanneer bovenstaande eindtermen zijn gehaald, ontvangt de student een rapport dat toegang geeft tot het 2e jaar. Indien het algemene beeld van een student wel verwachtingen schept, maar nog niet helemaal aan de voldoet aan de eindtermen van het 1e jaar kan tot voorwaardelijke overgang worden besloten. Dit betekent dat de student tot de kerstvakantie de tijd krijgt de verwachtingen in te lossen en een extra onderzoeksopdracht doet. Met de kerstvakantie wordt in onderling overleg besloten of men in het tweede jaar of toch beter in het eerste jaar zijn proces kan voortzetten. Inhoud: - fysieke training: o.a. het bewust worden van het lichaam als instrument, ruimte- en vormonderzoek, aanzet tot fysieke transformaties; - stemtraining: o.a. afleren van accenten, adem, articulatie, spraaktechniek (o.a. EVT), werken met teksten; - spel: o.a. elementaire oefeningen, werken aan spelblokkades, verschillende spelingangen, improvisatietechnieken, tekstbehandeling, werken aan personages, spelen op locatie; - theatergeschiedenis: o.a. hoorcolleges, kijklessen, referaten, onderzoeksopdrachten. Nadruk in het 1e jaar ligt op het aanleren van ambachtelijke elementaires, zowel vanuit de speltechnieken als vanuit bewustwording van de eigenheid als acteur, een symbiose die leidt tot bezielde techniek. Het eerste jaar wordt afgesloten met een individuele presentatie: een zelfonderzoek resulterend in een eigen theatrale evaluatie van waar de student aan het einde van het 1e jaar denkt te staan en wat, met het zicht op het 2e jaar, haar/zijn voornaamste werkpunten zijn. 4

5 Docenten: Jeannette Huizinga, Jo-Anne Vissers, Truusje Graste, Nelleke Zitman, Jaïr Stranders, Floortje Bakkeren, Robin Berkelmans, David Goddyn, Hans Breetveld 2.2 Tweede lesjaar Kernbegrippen in het 2e jaar zijn: het integreren van verschillende technieken binnen een totaalproces, zicht krijgen op eigen leermethodiek, inzicht in maakprocessen, dramaturgie, het zelfstandig opzetten van onderzoek, verdieping stem- en lichaamstechniek. Van studenten wordt verwacht dat ze aan het eind van dit jaar: - in staat zijn om verschillende vakgebieden met elkaar in verband te brengen en te integreren; - de vakgebieden als acteur kunnen onderzoeken, gebruiken en laten zien; - de terminologie kennen en daarmee kunnen werken; - een eerste inzicht hebben verkregen in maakprocessen; - de stemtest met succes hebben gedaan; Wanneer bovenstaande eindtermen zijn gehaald, ontvangt de student een rapport dat toegang geeft tot het 3e jaar. De overgang van het tweede naar het derde jaar kent geen voorwaardelijkheid. Wie over is naar het 3e jaar, stroomt dus ook door naar het 4e jaar (tenzij de student door overmatige afwezigheid blijk heeft gegeven van gebrek aan interesse) en studeert af. Aan het eind van het tweede jaar wordt de student geacht een specialisatierichting te kiezen: Acteren of Theatermaken. De school geeft de leerling advies, maar kiest geen studierichting voor de student. Als de student naar het oordeel van de school geschikt is voor beide richtingen, dan kiest de student. Inhoud: - fysieke trainingen: o.a. verdieping en verbreding van de technieken, onderzoek naar innerlijke beweging; - stemtraining: o.a. verdieping en verbreding van de technieken, tekstbehandeling, stem- en ademgebruik in dienst van een tekst; - spel: o.a. gevorderde elementaire speltechnieken, tekstanalyse, tekstbehandeling, werken aan personages, rolopbouw, scènestudie, samenspel, ensemble-improvisaties. - Dramaturgie, het kunnen analyseren van scènes om tot aanbod in spel te kunnen komen. Nadruk in het 2e jaar ligt op tekstanalyse en tekstbehandeling, het integreren van de verschillende technieken, samenspel en het zelfstandig leren komen tot spelaanbod. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan theatermaken en het zoeken van de beste vorm voor de theatrale vertelling. Het 2e jaar wordt afgesloten met de 2e-jaarsvoorstelling geregisseerd door Truusje 5

6 Graste en Truus te Selle, een voorstelling waarin het samengaan van tekst en beweging centraal staat. Docenten: Jeannette Huizinga, Jo-Anne Vissers, Truusje Graste, Robin Berkelmans, Judith Brokking, Jeroen Kriek, Truus te Selle, Bart van der Schaaf, Floortje Bakkeren. 2.3 Derde lesjaar Vakfase acteren Kernbegrippen in het 3e jaar acteren zijn: het verdiepen en verbinden van de verschillende technieken, het toepassen hiervan bij het werken aan rollen, speelstijlen, onderzoek naar persoonlijke profilering binnen het acteren. Van de studenten wordt verwacht dat zij aan het eind van dit jaar: - individueel onderzoek kunnen opzetten; - als acteur in een geregisseerde productie kunnen functioneren; - zicht hebben op de eigen werkmethode; - zicht hebben op persoonlijk engagement en kracht als acteur; - zicht hebben op de richting waarop men zich wil/kan profileren; Wanneer bovenstaande eindtermen zijn gehaald, ontvangt de student het rapport dat toegang geeft tot het 4e jaar. Inhoud: - fysieke training: verdieping en verbreding van de technieken en deze technieken kunnen inzetten in het werken met stem en spel, onderzoek naar eigen werkingang. Onderzoek naar eigen bewegingsfascinatie vastgelegd in een filmpje van 5 minuten, mime; - stemtraining: verdieping en verbreding van de technieken en deze technieken kunnen inzetten in het werken met fysiek en spel, tekstbehandeling, stem-acteren; - spel: gevorderde speltechnieken en spelverdieping, tekstanalyse en tekstbehandeling bij het werken aan dialogen en monologen, samenspel, spelen in een ensemble. Tevens het verdiepen van de improvisatietechniek door middel van de methode Woudenberg. Daarnaast wordt er gewerkt aan komedie; Nadruk in het 3e jaar ligt op het vergroten van de mogelijkheden op het gebied van analyse en het zelfstandig tot spelaanbod kunnen komen en het kunnen integreren van de bezielde techniek in de verbinding met de verschillende disciplines en acteertechnieken. Ook wordt er vanuit improvisatie gezocht naar de maker in de speler en zo tot een voorstelling gekomen. Voor de Kerst zijn er een tweetal grote presentatie: Eén op het gebied van werken met tekst en de ander op het gebied van improvisatie. Het derde jaar wordt afgesloten met een geregisseerde improvisatievoorstelling voor publiek, waarin de beleving van de eigen wereld centraal staat. 6

7 Docenten: Judith Brokking, Truus te Selle, Nelleke Zitman, Isil Vos, Olaf Pieterse, Jeannette Huizinga, Floortje Bakkeren, Jo-Anne Vissers, Truusje Graste, Fried Mertens 2.4 Derde lesjaar Vakfase theatermaken Kernbegrippen in het 3e jaar theatermaken zijn: Maken vanuit beeld, maken vanuit tekst, dramaturgie en het leren analyseren van een stuk, regie, het leren werken met acteurs, het leren ontwikkelen van een visie op een tekst, het kunnen schrijven van een scène of monoloog, onderzoek naar persoonlijke profilering binnen het theatermaken. Van de studenten wordt verwacht dat zij aan het eind van dit jaar: - een tekst of een stuk kunnen analyseren; - een korte theatrale vertelling kunnen ensceneren; - een acteur kunnen aansturen op de vloer; - vorderingen hebben gemaakt tav zicht op persoonlijk engagement en kracht als theatermaker; - zicht hebben op de richting waarop men zich wil/kan profileren; - vanuit improvisatie met acteurs tot een theatrale vertelling kunnen komen; Wanneer bovenstaande eindtermen zijn gehaald, ontvangt de student het rapport dat toegang geeft tot het 4e jaar. Inhoud: - dramaturgie: leren analyseren van een stuk of scène, onderzoek naar achtergrond van stuk of scène, onderzoek naar eigen fascinatie voor bepaalde toneelteksten, ontwikkelen van een eigen visie ten aanzien van een tekst; - regie: het leren aansturen van acteurs door dmv de methode Weston, het leren overbrengen van de eigen visie en de te regisseren acteur daarmee inspireren, het leren zoeken naar en maken van mis en scène; - Schrijven: het leren schrijven van een scène of een monoloog; - Werken vanuit beeld: het leren associëren op beeld en vertalen van die associatie naar een theatrale vertelling; - Werken vanuit tekst: het leren associëren op een niet theatrale tekst en het vertalen van die associatie naar een theatrale vertelling; - Werken vanuit improvisatie: het met een groep acteurs dmv improvisatie en een thema leren zoeken naar een theatrale vertelling; Nadruk in het 3e jaar ligt op het ontwikkelen van dramaturgisch inzicht, het ontwikkelen van een visie op een gekozen tekst, het leren werken met en kunnen aansturen en bezielen van acteurs, het ontwikkelen van visie op de eigen plaats in het werkveld, het ontwikkelen van een eigen stijl. 7

8 Voor de kerst zijn er een drietal grote presentaties: improvisatie, regie en werken vanuit beeld. Na de kerst zijn de evaluaties om de student inzicht te geven in de voortgang, daar waar het goed en daar waar het minder goed gaat. Het derde jaar wordt afgesloten met een door elke student zelf geregisseerde theatrale vertelling vanuit een bestaande tekst uit de wereldliteratuur van 15 minuten. Docenten: Bart van der Schaaf, Victor Mentinck, Saskia Rinsma, Erik van t Wout, Har Smeets, Natasha Schulte, Daniela Moosmann, Angelique Dorrestijn, Rowdy Pelgrim, Annie van Hoof Omdat De Trap pas in 2012 is begonnen met de 4-jarige deeltijd opleiding en er op het moment van schrijven dus nog geen 4e-jaar is, is de invulling van het 4e jaar nog niet vastgesteld. Dat wil niet zeggen dat er over het 4e jaar geen visie is. Het zal een jaar van verdieping worden en het consolideren van de kennis die is opgedaan in de voorafgaande 3 jaar. In de loop van 2014 zal de invulling van het 4e jaar bekend worden. Bij het afstuderen ontvangt de student een certificaat van Theaterschool De Trap. De opleiding Theater/Toneel heeft voor elk lesjaar vaste lesdagen: Periode: September tot juni Duur: 12 contacturen per week (2 dagen per week) Groep: Maximaal 12 studenten per groep 8

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

Studiegids Ananta Opleidingen

Studiegids Ananta Opleidingen Studiegids Ananta Opleidingen 2014/2015 Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken, blijf ik denken zoals ik altijd dacht. Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht, blijf ik geloven zoals ik

Nadere informatie

STUDENTEN- STATUUT GERRIT RIETVELD KUNST EN VORMGEVING

STUDENTEN- STATUUT GERRIT RIETVELD KUNST EN VORMGEVING STUDENTEN- STATUUT GERRIT RIETVELD ACADEMIE BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING STUDIEJAAR ~ NL ~ STUDENTENSTATUUT GERRIT RIETVELD ACADEMIE BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING STUDIEJAAR 1. ALGEMENE BEPALINGEN 4 2.

Nadere informatie

RaamleerplanKaderopleiding Internationaledans/Werelddans

RaamleerplanKaderopleiding Internationaledans/Werelddans RaamleerplanKaderopleiding Internationaledans/Werelddans Kunstfactor,2009 Raamleerplan Kaderopleiding Internationale Dans/Werelddans 2009 COLOFON Dit raamleerplan voor de Kaderopleiding Internationale

Nadere informatie

HBO Bacheloropleiding Business Management. Praktijkgids voor bedrijfsmentoren. Auteur Thies van der Linde en Miranda Vermeulen. Datum Oktober 2013

HBO Bacheloropleiding Business Management. Praktijkgids voor bedrijfsmentoren. Auteur Thies van der Linde en Miranda Vermeulen. Datum Oktober 2013 HBO Bacheloropleiding Business Management Praktijkgids voor bedrijfsmentoren Auteur Thies van der Linde en Miranda Vermeulen Datum Oktober 2013 Cursuscodes Traineeship P MPNL-BATRJOB1-12 Traineeship 1

Nadere informatie

studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design

studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design 1 stramien_13-14_definitief.indd 1 02-07-13 16:48 stramien_13-14_definitief.indd 2 02-07-13 16:48 welkom De start van een nieuwe opleiding betekent

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte

Nadere informatie

De "sieradenbranche" Laatste update: 16-02-2015

De sieradenbranche Laatste update: 16-02-2015 De "sieradenbranche" Laatste update: 16-02-2015 De wereld van de sieradenmakers lijkt eenvoudig en overzichtelijk. In de praktijk is het wat ingewikkelder. Er zijn juweliers, goudsmeden, zilversmeden,

Nadere informatie

Raamleerplan Produceren voor de Amateurkunst

Raamleerplan Produceren voor de Amateurkunst Raamleerplan Produceren voor de Amateurkunst Groningen, juni 2011 Theaterwerkplaats De Prins van Groningen i.s.m. Kunstfactor Verantwoording: Aan de totstandkoming van dit raamleerplan werkten mee: Ron

Nadere informatie

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN REWWWIRED ALVIN GOH, JOEP VAN DER POEL, QUINT THOOLEN, EVIANNE VERHAGEN EN MARIJN WILLEMSE. Welkom De start van een nieuwe opleiding betekent

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie

Studiegids Opleiding Roostermaker 2013-2014

Studiegids Opleiding Roostermaker 2013-2014 Studiegids Opleiding Roostermaker 2013-2014 1. Voorwoord Beste cursist, Allereerst heten we je namens De Roostervakschool van harte welkom op de opleiding tot rooster- maker. In deze studiegids vind je

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. People and Business Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Zuyd Hogeschool. People and Business Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Zuyd Hogeschool People and Business Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency September 2013 2/73 NQA Zuyd Hogeschool: People and Business Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 6 2014-2015

INFORMATIE GROEP 6 2014-2015 INFORMATIE GROEP 6 2014-2015 KENMERKEN: De overgang van groep 5 naar groep 6 heeft qua ontwikkeling en leerstof een geleidelijk verloop. Natuurlijk wordt er in vergelijking met groep 5 van de kinderen

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding

Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding Studiegids maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. De organisatie... 3 1.1 DilemmaManager... 3 1.2 DilemmaAcademie... 3 2. Beroepsprofiel... 4 2.1

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Zonnelicht

Pedagogisch beleidsplan Zonnelicht Pedagogisch beleidsplan Zonnelicht Inhoudsopgave 1.Visie en uitgangspunten 1 2.Het VVE Regenboogprogramma.. 4 3. Houding en handelen van de leerkracht.. 18 4. Algemene punten.21 1) Visie en uitgangspunten

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA)

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA) Zuyd Hogeschool Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 0 /7 NQA Zuyd Hogeschool: Cluster BE/AC - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change Met REVIRESCE hebben wij een opleiding

Nadere informatie

L EERGANG L EAN T EAMCOACH!

L EERGANG L EAN T EAMCOACH! Lean...3 Waaromleanteamcoaching?...3 Doelgroep...4 Incompanyopleidingleanteamcoachingopmaat...4 LeergangLeanTeamcoach...5 EVC s...7 OpzetenopbouwvandeLeergangindepraktijk...8 Coachopleiders...10 MarijkeLingsma...10

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Rechten [CROHO-nummer 39205] Opleiding tot Bachelor of Laws (LLB) voltijd / deeltijd Bij besluit van 17 juli

Nadere informatie