Theaterschool De Trap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Theaterschool De Trap"

Transcriptie

1 Theaterschool De Trap Leerplan 4-jarige deeltijdopleiding tot acteur en theatermaker 1

2 1. INLEIDING Theaterschool De Trap is een begrip in Nederland op het gebied van professionele (deeltijd) opleidingen. Door 27 jaar ervaring hebben we een uitgebalanceerd en op het werkveld aansluitend studietraject opgebouwd. De inhoudelijke visie van dit instituut gaat uit van het begeleid onderzoeken van de innerlijke kracht van het individu en het ontwikkelen van zeggingskracht en engagement als theatraal (acterend) kunstenaar. Daarnaast wordt er gewerkt aan het leren van het vak acteren in al haar aspecten, het technisch beheersen van de stem en het lichaam en de verschillende manieren om tot spelen te komen. Tevens wordt de student geacht zich te verdiepen in het werkveld, daarbij geholpen door lessen in Theatergeschiedenis en dramaturgie. Voor de specialisatie theatermaken geldt dat men zich verdiept in het ontdekken van de eigen visie, naast het ontwikkelen van de techniek van het regisseren van acteurs, het ontwikkelen van een concept, inzicht in de dramaturgie van het verhaal en een eigenheid waardoor men zich onderscheid. Algemeen: De Trap biedt een vierjarige deeltijdberoepsopleiding van twee propedeuse jaren die alle leerlingen doorlopen, waarna twee jaren van specialisatie volgen: Acteren of Theatermaken. In de visie van De Trap over het opleiden van studenten tot acteurs in een deeltijd situatie van vier jaar staan de volgende uitgangspunten centraal: De persoonlijke kwaliteiten en talenten van de student; Acteren wordt gekwalificeerd als een hier en nu bezigheid, waarbij in eerste instantie gekeken wordt naar de authenticiteit, de innerlijke kracht en de professionele werkhouding van de student; Samen met de docent wordt het leerproces bepaald, waarbij deze zowel als trainer, coach, mentor en adviseur kan optreden; De student wordt gestimuleerd zicht te krijgen op een eigen onderzoek en het ontwikkelen van een persoonlijke, zelfstandige werkingang; Het verkrijgen van een helder beeld van het werkveld en het ontwikkelen van een visie voor wat betreft de eigen plek in het toekomstige werkveld; Het werken aan de technische aspecten van het vak acteren, alsmede inzicht in de ontwikkeling daarvan; Het werken aan de technische aspecten van het vak theatermaken, alsmede inzicht in de ontwikkeling daarvan; De student wordt begeleid door ervaren makers uit de praktijk van theater, film en tv. In de visie van De Trap over het opleiden van studenten tot theatermakers in een deeltijd situatie van vier jaar staan de volgende uitgangspunten centraal: De persoonlijke kwaliteiten en talenten van de student; 2

3 Het proces van de theatermaker is een hoogstpersoonlijk proces. Bij toelating naar de twee specialisatiejaren wordt gekeken naar de authenticiteit, de innerlijke noodzaak en de professionele werkhouding van de student; Samen met de docent wordt het leerproces bepaald, waarbij deze zowel als trainer, coach, mentor en adviseur kan optreden; De student wordt gestimuleerd zicht te krijgen op een eigen onderzoek en het ontwikkelen van een persoonlijke, zelfstandige werkingang; Het verkrijgen van een helder beeld van het werkveld en het ontwikkelen van een visie voor wat betreft de eigen plek in het toekomstige werkveld; Het werken aan de technische aspecten van het vak theatermaken (dramaturgie, regie, conceptontwikkeling, repertoirekeuze, het ontwikkelen van een eigen visie), alsmede inzicht in de ontwikkeling daarvan; De student wordt begeleid door ervaren makers uit de praktijk van het theater. Iedere groep wordt in het leerproces en het in het proces van een eigen visie op het werkveld begeleid door een mentor. Twee maal per jaar zijn studie-evaluaties; onvoldoende ontwikkeling, te grote absentie of een onprofessionele werkhouding kunnen ertoe leiden dat een student aan het eind van een leerjaar wordt geadviseerd de opleiding te verlaten of te doubleren. Dit advies is bindend. Studenten moeten rekening houden met bijkomende materiaalkosten van circa 150 euro per studiejaar voor voorstellingen, teksten, enz. Studenten moeten rekening houden met enkele uren zelfstudie per week. Toelating en deelname aan de selecties is mogelijk vanaf 18 jaar. De Trap werkt met docenten uit het werkveld die lessen verzorgen en studenten begeleiden tijdens Trap-festivals zoals het TrapLab, De Salon en Impro-avonden. Het TrapLabs ( driemaal per jaar) is een festival voor het tweede jaar, waarin de student iedere keer een kwartier theater dient te maken. De inhoud daarvan is door de student zelf te bepalen. De door een vakdocent gegeven lessen in theatermaken in het 2e jaar, begeleiden de student bij dit proces. Er zijn Salons waarin de eerstejaars studenten mogen experimenteren met de eerste stappen op de vloer en aan elkaar en familieleden kunnen laten zien wat er in de lessen geleerd is. Er zijn IMPRO-avonden waarin tweede- en derdejaars op de Open Dag bezoekers laten zien waaraan er bij De Trap zoal gewerkt wordt. 3

4 2. DE OPLEIDING 2.1 Eerste lesjaar Kernbegrippen in het eerste jaar zijn: Ambachtelijkheid, vakoriëntatie, werken aan spelblokkades en eigenheid, een onderzoekende, zelfstandige en professionele werkhouding. Van studenten wordt verwacht dat zij aan het eind van dit jaar: - de aangeboden lesstof begrijpen, kunnen hanteren; - elementaires herkennen en kunnen spelen; - terminologie begrijpen; - in staat zijn zelfstandig aan opdrachten te werken; - van een onderzoekende instelling blijk hebben gegeven; - samen kunnen werken; - een constante ontwikkeling in gang hebben gezet vanuit het aangeboden materiaal; - weten hoe een eigen vakdossier op te zetten en bij te houden; - de stemtest met succes hebben gedaan; - het tentamen theatergeschiedenis hebben gehaald; Wanneer bovenstaande eindtermen zijn gehaald, ontvangt de student een rapport dat toegang geeft tot het 2e jaar. Indien het algemene beeld van een student wel verwachtingen schept, maar nog niet helemaal aan de voldoet aan de eindtermen van het 1e jaar kan tot voorwaardelijke overgang worden besloten. Dit betekent dat de student tot de kerstvakantie de tijd krijgt de verwachtingen in te lossen en een extra onderzoeksopdracht doet. Met de kerstvakantie wordt in onderling overleg besloten of men in het tweede jaar of toch beter in het eerste jaar zijn proces kan voortzetten. Inhoud: - fysieke training: o.a. het bewust worden van het lichaam als instrument, ruimte- en vormonderzoek, aanzet tot fysieke transformaties; - stemtraining: o.a. afleren van accenten, adem, articulatie, spraaktechniek (o.a. EVT), werken met teksten; - spel: o.a. elementaire oefeningen, werken aan spelblokkades, verschillende spelingangen, improvisatietechnieken, tekstbehandeling, werken aan personages, spelen op locatie; - theatergeschiedenis: o.a. hoorcolleges, kijklessen, referaten, onderzoeksopdrachten. Nadruk in het 1e jaar ligt op het aanleren van ambachtelijke elementaires, zowel vanuit de speltechnieken als vanuit bewustwording van de eigenheid als acteur, een symbiose die leidt tot bezielde techniek. Het eerste jaar wordt afgesloten met een individuele presentatie: een zelfonderzoek resulterend in een eigen theatrale evaluatie van waar de student aan het einde van het 1e jaar denkt te staan en wat, met het zicht op het 2e jaar, haar/zijn voornaamste werkpunten zijn. 4

5 Docenten: Jeannette Huizinga, Jo-Anne Vissers, Truusje Graste, Nelleke Zitman, Jaïr Stranders, Floortje Bakkeren, Robin Berkelmans, David Goddyn, Hans Breetveld 2.2 Tweede lesjaar Kernbegrippen in het 2e jaar zijn: het integreren van verschillende technieken binnen een totaalproces, zicht krijgen op eigen leermethodiek, inzicht in maakprocessen, dramaturgie, het zelfstandig opzetten van onderzoek, verdieping stem- en lichaamstechniek. Van studenten wordt verwacht dat ze aan het eind van dit jaar: - in staat zijn om verschillende vakgebieden met elkaar in verband te brengen en te integreren; - de vakgebieden als acteur kunnen onderzoeken, gebruiken en laten zien; - de terminologie kennen en daarmee kunnen werken; - een eerste inzicht hebben verkregen in maakprocessen; - de stemtest met succes hebben gedaan; Wanneer bovenstaande eindtermen zijn gehaald, ontvangt de student een rapport dat toegang geeft tot het 3e jaar. De overgang van het tweede naar het derde jaar kent geen voorwaardelijkheid. Wie over is naar het 3e jaar, stroomt dus ook door naar het 4e jaar (tenzij de student door overmatige afwezigheid blijk heeft gegeven van gebrek aan interesse) en studeert af. Aan het eind van het tweede jaar wordt de student geacht een specialisatierichting te kiezen: Acteren of Theatermaken. De school geeft de leerling advies, maar kiest geen studierichting voor de student. Als de student naar het oordeel van de school geschikt is voor beide richtingen, dan kiest de student. Inhoud: - fysieke trainingen: o.a. verdieping en verbreding van de technieken, onderzoek naar innerlijke beweging; - stemtraining: o.a. verdieping en verbreding van de technieken, tekstbehandeling, stem- en ademgebruik in dienst van een tekst; - spel: o.a. gevorderde elementaire speltechnieken, tekstanalyse, tekstbehandeling, werken aan personages, rolopbouw, scènestudie, samenspel, ensemble-improvisaties. - Dramaturgie, het kunnen analyseren van scènes om tot aanbod in spel te kunnen komen. Nadruk in het 2e jaar ligt op tekstanalyse en tekstbehandeling, het integreren van de verschillende technieken, samenspel en het zelfstandig leren komen tot spelaanbod. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan theatermaken en het zoeken van de beste vorm voor de theatrale vertelling. Het 2e jaar wordt afgesloten met de 2e-jaarsvoorstelling geregisseerd door Truusje 5

6 Graste en Truus te Selle, een voorstelling waarin het samengaan van tekst en beweging centraal staat. Docenten: Jeannette Huizinga, Jo-Anne Vissers, Truusje Graste, Robin Berkelmans, Judith Brokking, Jeroen Kriek, Truus te Selle, Bart van der Schaaf, Floortje Bakkeren. 2.3 Derde lesjaar Vakfase acteren Kernbegrippen in het 3e jaar acteren zijn: het verdiepen en verbinden van de verschillende technieken, het toepassen hiervan bij het werken aan rollen, speelstijlen, onderzoek naar persoonlijke profilering binnen het acteren. Van de studenten wordt verwacht dat zij aan het eind van dit jaar: - individueel onderzoek kunnen opzetten; - als acteur in een geregisseerde productie kunnen functioneren; - zicht hebben op de eigen werkmethode; - zicht hebben op persoonlijk engagement en kracht als acteur; - zicht hebben op de richting waarop men zich wil/kan profileren; Wanneer bovenstaande eindtermen zijn gehaald, ontvangt de student het rapport dat toegang geeft tot het 4e jaar. Inhoud: - fysieke training: verdieping en verbreding van de technieken en deze technieken kunnen inzetten in het werken met stem en spel, onderzoek naar eigen werkingang. Onderzoek naar eigen bewegingsfascinatie vastgelegd in een filmpje van 5 minuten, mime; - stemtraining: verdieping en verbreding van de technieken en deze technieken kunnen inzetten in het werken met fysiek en spel, tekstbehandeling, stem-acteren; - spel: gevorderde speltechnieken en spelverdieping, tekstanalyse en tekstbehandeling bij het werken aan dialogen en monologen, samenspel, spelen in een ensemble. Tevens het verdiepen van de improvisatietechniek door middel van de methode Woudenberg. Daarnaast wordt er gewerkt aan komedie; Nadruk in het 3e jaar ligt op het vergroten van de mogelijkheden op het gebied van analyse en het zelfstandig tot spelaanbod kunnen komen en het kunnen integreren van de bezielde techniek in de verbinding met de verschillende disciplines en acteertechnieken. Ook wordt er vanuit improvisatie gezocht naar de maker in de speler en zo tot een voorstelling gekomen. Voor de Kerst zijn er een tweetal grote presentatie: Eén op het gebied van werken met tekst en de ander op het gebied van improvisatie. Het derde jaar wordt afgesloten met een geregisseerde improvisatievoorstelling voor publiek, waarin de beleving van de eigen wereld centraal staat. 6

7 Docenten: Judith Brokking, Truus te Selle, Nelleke Zitman, Isil Vos, Olaf Pieterse, Jeannette Huizinga, Floortje Bakkeren, Jo-Anne Vissers, Truusje Graste, Fried Mertens 2.4 Derde lesjaar Vakfase theatermaken Kernbegrippen in het 3e jaar theatermaken zijn: Maken vanuit beeld, maken vanuit tekst, dramaturgie en het leren analyseren van een stuk, regie, het leren werken met acteurs, het leren ontwikkelen van een visie op een tekst, het kunnen schrijven van een scène of monoloog, onderzoek naar persoonlijke profilering binnen het theatermaken. Van de studenten wordt verwacht dat zij aan het eind van dit jaar: - een tekst of een stuk kunnen analyseren; - een korte theatrale vertelling kunnen ensceneren; - een acteur kunnen aansturen op de vloer; - vorderingen hebben gemaakt tav zicht op persoonlijk engagement en kracht als theatermaker; - zicht hebben op de richting waarop men zich wil/kan profileren; - vanuit improvisatie met acteurs tot een theatrale vertelling kunnen komen; Wanneer bovenstaande eindtermen zijn gehaald, ontvangt de student het rapport dat toegang geeft tot het 4e jaar. Inhoud: - dramaturgie: leren analyseren van een stuk of scène, onderzoek naar achtergrond van stuk of scène, onderzoek naar eigen fascinatie voor bepaalde toneelteksten, ontwikkelen van een eigen visie ten aanzien van een tekst; - regie: het leren aansturen van acteurs door dmv de methode Weston, het leren overbrengen van de eigen visie en de te regisseren acteur daarmee inspireren, het leren zoeken naar en maken van mis en scène; - Schrijven: het leren schrijven van een scène of een monoloog; - Werken vanuit beeld: het leren associëren op beeld en vertalen van die associatie naar een theatrale vertelling; - Werken vanuit tekst: het leren associëren op een niet theatrale tekst en het vertalen van die associatie naar een theatrale vertelling; - Werken vanuit improvisatie: het met een groep acteurs dmv improvisatie en een thema leren zoeken naar een theatrale vertelling; Nadruk in het 3e jaar ligt op het ontwikkelen van dramaturgisch inzicht, het ontwikkelen van een visie op een gekozen tekst, het leren werken met en kunnen aansturen en bezielen van acteurs, het ontwikkelen van visie op de eigen plaats in het werkveld, het ontwikkelen van een eigen stijl. 7

8 Voor de kerst zijn er een drietal grote presentaties: improvisatie, regie en werken vanuit beeld. Na de kerst zijn de evaluaties om de student inzicht te geven in de voortgang, daar waar het goed en daar waar het minder goed gaat. Het derde jaar wordt afgesloten met een door elke student zelf geregisseerde theatrale vertelling vanuit een bestaande tekst uit de wereldliteratuur van 15 minuten. Docenten: Bart van der Schaaf, Victor Mentinck, Saskia Rinsma, Erik van t Wout, Har Smeets, Natasha Schulte, Daniela Moosmann, Angelique Dorrestijn, Rowdy Pelgrim, Annie van Hoof Omdat De Trap pas in 2012 is begonnen met de 4-jarige deeltijd opleiding en er op het moment van schrijven dus nog geen 4e-jaar is, is de invulling van het 4e jaar nog niet vastgesteld. Dat wil niet zeggen dat er over het 4e jaar geen visie is. Het zal een jaar van verdieping worden en het consolideren van de kennis die is opgedaan in de voorafgaande 3 jaar. In de loop van 2014 zal de invulling van het 4e jaar bekend worden. Bij het afstuderen ontvangt de student een certificaat van Theaterschool De Trap. De opleiding Theater/Toneel heeft voor elk lesjaar vaste lesdagen: Periode: September tot juni Duur: 12 contacturen per week (2 dagen per week) Groep: Maximaal 12 studenten per groep 8

landelijke oriëntatie cursus theaterscholen

landelijke oriëntatie cursus theaterscholen landelijke oriëntatie cursus theaterscholen Inleiding: Binnen het Hoger beroepsonderwijs bieden vier hogescholen theater opleidingen aan. Het gaat om de opleidingen drama, kleinkunst, mime, regie, docent

Nadere informatie

INFORMATIE BOEKJE 2014-2015

INFORMATIE BOEKJE 2014-2015 INFORMATIE BOEKJE 2014-2015 WELKOM Droom jij er van om in de spotlights te staan? Wil jij graag acteren, regisseren of performen? Wil jij op het podium staan? Dan ben je bij Theaterschool Westelijke Mijnstreek

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - VORM EN INHOUD

HOOFDSTUK 1 - VORM EN INHOUD Juli 2011, Deventer INHOUDSOPGAVE INLEIDING blz. 04 HOOFDSTUK 1 - VORM EN INHOUD 1.1 Vaststellen van de doelgroep blz. 05 1.2 Missie en Visie 1.3 Opzet van de Jeugdtheaterschool 1.4 Verantwoording van

Nadere informatie

Mevr. Rockx en Dhr Verdaasdonk

Mevr. Rockx en Dhr Verdaasdonk Welkom op Graaf Engelbrecht bij het vak Theater, Het is je gelukt om door de eerste 2 jaar heen te komen. Nog even en je moet de keuze van je profiel maken en wie weet bestaat die wel uit een pakket met

Nadere informatie

Mevr. Rockx en Dhr Verdaasdonk

Mevr. Rockx en Dhr Verdaasdonk Welkom op Graaf Engelbrecht bij het vak Theater, Het is je gelukt om door de selectieprocedure heen te komen zodat je een mooie periode in je leven kan door brengen op de Graaf. Wat deze periode vooral

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak: Kunstvakken II drama. Inleiding

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak: Kunstvakken II drama. Inleiding PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2017 Vak: Kunstvakken II drama Inleiding In het derde en vierde leerjaar bereid je je voor op het Centraal Schriftelijk Eindexamen Drama in de vierde klas. Omdat

Nadere informatie

THEATERSCHOOL WESTELIJKE MIJNSTREEK

THEATERSCHOOL WESTELIJKE MIJNSTREEK THEATERSCHOOL WESTELIJKE MIJNSTREEK INFORMATIEBOEKJE 2016-2017 WELKOM Wil jij graag toneelspelen en theatermaken? Dan ben je bij onze theaterschool aan het juiste adres! Bij ons kun je theaterlessen volgen

Nadere informatie

praktijkvakken spel 6 6 beweging 2 2 stem 2 2 muziek 2 2 scenografie 2 2 Theatermaken 6 6

praktijkvakken spel 6 6 beweging 2 2 stem 2 2 muziek 2 2 scenografie 2 2 Theatermaken 6 6 Bijlage B, Onderwijs Examen Regelement, 2014-2015 EC EC jaar 1 Zwolle Arnhem spel 6 6 beweging 2 2 stem 2 2 muziek 2 2 scenografie 2 2 Theatermaken 6 6 theatergeschiedenis 3 3 theatertheorie 3 3 cultuurgeschiedenis

Nadere informatie

Drama: verdeling vakinhoud leerlijn groep 1-8

Drama: verdeling vakinhoud leerlijn groep 1-8 Drama: verdeling vakinhoud leerlijn groep 1-8 Toelichting schema Groen gemarkeerd = aanbevolen door vakdocent (minimaal) Geel gemarkeerd = stapje verder Rol opbouw Houding: Fysiek en Mimiek Stem Hoofdemoties

Nadere informatie

De Ambitie. Theaterschool voor volwassenen

De Ambitie. Theaterschool voor volwassenen De Ambitie Theaterschool voor volwassenen Middelburg, augustus 2013 Colofon Scoop 2013 Samenstelling Leontien Poppe Scoop Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling Kousteensedijk 7 Postbus

Nadere informatie

Rhedelijk Cultureel. Leerplan. September 2015

Rhedelijk Cultureel. Leerplan. September 2015 Rhedelijk Cultureel Leerplan September 2015 1 Inhoudsopgave 1. Ter inleiding 3 2. Missie en visie 4 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Doelstellingen 2.4 Werkwijze 3. Uitgangspunten en kwaliteitsbeleid 5 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Een voorstelling met een duidelijk doel

Een voorstelling met een duidelijk doel wwwexpertisecentrum-kunsttheorienl Een voorstelling met een duidelijk doel Door middel van een kleine theatertour wil Mevrouw Maas de consumptiemaatschappij kritisch onder de loep nemen Ze heeft genoeg

Nadere informatie

INFORMATIE BOEKJE 2013-2014

INFORMATIE BOEKJE 2013-2014 INFORMATIE BOEKJE 2013-2014 WELKOM Droom jij er van om in de spotlights te staan, te acteren, te zingen of misschien wel te dansen? Dan ben je bij Theaterschool Westelijke Mijnstreek aan het juiste adres!

Nadere informatie

Eerste periode: Hierin wordt middels een praktijktoets en een theorietoets Blok 2: Fysiek theater getoetst.

Eerste periode: Hierin wordt middels een praktijktoets en een theorietoets Blok 2: Fysiek theater getoetst. PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak: Kunstvakken II drama Inleiding In het derde en vierde leerjaar bereid je je voor op het Centraal Schriftelijk Eindexamen Drama in de vierde klas. Omdat drama vooral

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

TONEELACADEMIE MAASTRICHT. start vanaf 1 oktober 2012 met een POST-ACADEMISCHE OPLEIDING THEATERDOCENT

TONEELACADEMIE MAASTRICHT. start vanaf 1 oktober 2012 met een POST-ACADEMISCHE OPLEIDING THEATERDOCENT TONEELACADEMIE MAASTRICHT start vanaf 1 oktober 2012 met een POST-ACADEMISCHE OPLEIDING THEATERDOCENT inschrijvingen mogelijk tot 15 september 2012 Er is veel interesse voor deze opleiding. De plaatsen

Nadere informatie

TONEELACADEMIE MAASTRICHT

TONEELACADEMIE MAASTRICHT TONEELACADEMIE MAASTRICHT POST-ACADEMISCHE OPLEIDING THEATERDOCENT Als je al een bachelor acteren, regisseren of performen hebt, dan kan je in deze postacademische opleiding van één jaar je docentenbevoegdheid

Nadere informatie

Opleiding Camera Acteren

Opleiding Camera Acteren Opleiding Camera Acteren Welkom bij deze opleiding! In deze sheet vind je meer informatie over wat je kunt verwachten m.b.t. de modules die gegeven worden, wat je aangeboden krijgt en nog overige praktische

Nadere informatie

voor leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs in de leeftijd van 11 12 jaar.

voor leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs in de leeftijd van 11 12 jaar. de amsterdamse jeugdtejaterschool Wg-Plein 171 1054 SC Amsterdam t 020-489 62 90 f 020-489 62 91 info@ajts.nl * www.ajts.nl ING IBAN rekeningnummer: NL43 INGB 000 9308821 De amsterdamse jeugdtheaterschool

Nadere informatie

THEATERSCHOOL WESTELIJKE MIJNSTREEK

THEATERSCHOOL WESTELIJKE MIJNSTREEK THEATERSCHOOL WESTELIJKE MIJNSTREEK INFORMATIEBOEKJE 2017-2018 WELKOM Bij Theaterschool Westelijke Mijnstreek is de magie en kracht van theater steeds het uitgangspunt. Vanuit deze magie en kracht maken

Nadere informatie

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Inleiding 2 INLEIDING DANS Leerlingen in het basisonderwijs dansen graag. Het sluit aan bij hun natuurlijke creativiteit, fantasie en bewegingsdrang.

Nadere informatie

Jeugdtheaterschool 2016 / Floreffestraat 21 A 5705 AR Helmond

Jeugdtheaterschool 2016 / Floreffestraat 21 A 5705 AR Helmond Jeugdtheaterschool 2016 / 2017 Floreffestraat 21 A 5705 AR Helmond 0492 47 52 55 info@annatheater.nl www.annatheater.nl Jeugdtheaterschool Annatheater Onze Jeugdtheaterschool is een plek waar kinderen

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Programma sessie. Vraag. theorie naar. praktijk. Van wie heeft u geleerd na te denken over de keuzes in uw loopbaan? VMBO Congres 31 januari 2013.

Programma sessie. Vraag. theorie naar. praktijk. Van wie heeft u geleerd na te denken over de keuzes in uw loopbaan? VMBO Congres 31 januari 2013. Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding op het VMBO Ahmed Mahamed Jan Lauwrens Haisma Programma sessie van theorie naar praktijk en in gesprek daarover Vraag Van wie heeft u geleerd na te denken over de keuzes

Nadere informatie

De blijft je hele leven een rol spelen

De blijft je hele leven een rol spelen Laat je zien. In de Theaterklas. Stilletjes zijn we er heel trots op: onze Theaterklas. Omdat we ernstig vermoeden dat geen enkele andere middelbare onderwijsinstelling op dit hoge niveau programma s aanbiedt

Nadere informatie

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK?

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAT MAAKT UNIEK? WAAROM De vrijeschool heeft een geheel eigen kijk op onderwijs, die gebaseerd is op het mensbeeld uit de antroposofie. Daarbinnen heeft iedere vrijeschool in Nederland een grote mate van

Nadere informatie

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK?

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAAROM DE VRIJESCHOOL De vrijeschool heeft een geheel eigen kijk op onderwijs, die gebaseerd is op het mensbeeld uit de antroposofie. Daarbinnen heeft iedere vrijeschool

Nadere informatie

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Agenda Aanleiding pilot afstuderen in de praktijk Oude situatie Nieuwe situatie Middelen Partners Onderwijs examinering BPV leerjaar 3/niveau 4 OUD schooljaar

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

Minor Creatieve Intelligentie

Minor Creatieve Intelligentie Minor Creatieve Intelligentie Het creëren van flow in je organisatie Faculteit Economie en Management Minor Creatieve Intelligentie Ontwikkel jezelf in relatie tot je vakgebied Verbredende minor toegankelijk

Nadere informatie

Examenreglement NLP Practitioner/NLP Business Practitioner.

Examenreglement NLP Practitioner/NLP Business Practitioner. Examenreglement NLP Practitioner/NLP Business Practitioner. De NLP Practitioner wordt afgesloten met een examen zodat voor zowel de cursist als instituut inzicht wordt verkregen in het huidige kennisniveau

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon of dochter zit op dit moment in het tweede leerjaar van de onderbouw vwo en havo. Na het tweede rapport ontvangen de

Nadere informatie

3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING

3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING 3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING Start januari 2016 Voldoet aan standaarden IYF en Yoga Alliance De docentenopleiding is een unieke reis waarin je op zoek gaat naar de essentie van je eigen wezen. Een zoektocht

Nadere informatie

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering waarom? externe drivers 1 Technologie Digitalisering Globalisering Wat zijn de dominante factoren die leren en werken veranderen in de 21ste eeuw? externe drivers Voortgaande digitalisering veroorzaakt

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

PTA ckv VWO, Belgisch Park, cohort

PTA ckv VWO, Belgisch Park, cohort Domeinen CKV Het eindexamen ckv bestaat uit een schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A: Verkennen Domein B: Verbreden Domein C: Verdiepen Domein D: Verbinden Domein

Nadere informatie

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit & Business NLP Basics Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit hovelingsjanse is de interdisciplinaire organisatie die meerwaarde biedt op het gebied van veranderen: door van dichtbij die verandering

Nadere informatie

de amsterdamse jeugdtejaterschool WG-Plein 171 1054 SC Amsterdam 020-489 62 90 info@ajts.nl * www.ajts.nl IBAN NL43 INGB 0009308821000 9308821

de amsterdamse jeugdtejaterschool WG-Plein 171 1054 SC Amsterdam 020-489 62 90 info@ajts.nl * www.ajts.nl IBAN NL43 INGB 0009308821000 9308821 de amsterdamse jeugdtejaterschool WG-Plein 171 1054 SC Amsterdam 020-489 62 90 info@ajts.nl * www.ajts.nl IBAN NL43 INGB 0009308821000 9308821 hoofdlocatie 2016-2017 De AJTS De amsterdamse jeugdtejaterschool

Nadere informatie

2-JARIGE MEDITATIE OPLEIDING Start januari 2016

2-JARIGE MEDITATIE OPLEIDING Start januari 2016 2-JARIGE MEDITATIE OPLEIDING Start januari 2016 De wereld heeft stralende lichten nodig die niet alleen de kennis en ervaring van yoga delen met de wereld maar ook de openende en verlichtende ervaring

Nadere informatie

Voor het beoordelen en het becijferen van de modules en projecten wordt door de docenten een scoringsformulier van competenties ingevuld.

Voor het beoordelen en het becijferen van de modules en projecten wordt door de docenten een scoringsformulier van competenties ingevuld. PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak: Innovatieve Techniek Inleiding Innovatieve Techniek is een vak waarbij je een brede oriëntatie op techniek krijgen. Je werkt in de vorm van modules en projecten,

Nadere informatie

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN FEMKE DEKKER Voormalig roeister, driemaal actief op de Olympische Spelen Trainer Mentale Kracht bij de Politie

Nadere informatie

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding Academie voor Open Bewustzijn studiejaar: 2016-2017 Wil je minder gehaast je werk doen en meer aandacht hebben voor mensen? Wil je weten hoe je stress bij jezelf en anderen kunt herkennen en verminderen?

Nadere informatie

Kunstproject Wereldverhalen voor het VMBO

Kunstproject Wereldverhalen voor het VMBO Kunstproject Wereldverhalen voor het VMBO BIJLAGE VI ONDERWIJSCURRICULUM INHOUD I II III NIVEAU, VAKKEN EN LEERDOELEN THEORETISCH KADER CULTUUR IN DE SPIEGEL AANSLUITING BIJ REGULIER ONDERWIJSCURRICULUM!

Nadere informatie

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Dario Fo, ondernemers in de kunst Poeldijk, 13 december 2012 Inleiding Op de vraag van de gezamenlijke basisscholen uit De Lier voor een

Nadere informatie

Deskundigheid in Creatief Vermogen

Deskundigheid in Creatief Vermogen Deskundigheid in Creatief Vermogen 2017-2018 Creatief Vermogende trainer in het partnerschap/ netwerk Creatief Vermogen Utrecht wil creativiteit in het hart van het primair onderwijs plaatsen. De professionaliteit

Nadere informatie

Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten

Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten student: score: studentnummer: vraag 1: opleiding: Rechtsgeleerdheid vraag 8: email: vraag 12: 1 Met welke vooropleiding heb je toegang tot de opleiding

Nadere informatie

R u i m t e l i j k Bewogen

R u i m t e l i j k Bewogen R u i m t e l i j k Bewogen Fascinatie Een ruimte is als een partner die ons uitdaagt tot actie, ons stimuleert tot dromen, ons in- spireert tot gedachten, gevoelens bij ons oproept, herinneringen naar

Nadere informatie

Oriëntatie: Samen Scholen Beeldende Kunsteducatie. Helma Molenaars en Grada Buren.

Oriëntatie: Samen Scholen Beeldende Kunsteducatie. Helma Molenaars en Grada Buren. Oriëntatie: Het doel van deze lessenserie is: bestaande foto s zoeken met een eigen verhaal erbij. Dan gaan jullie mensen deze fotoserie voorleggen en vragen welk verhaal zij erin zien. Tot slot gaan jullie

Nadere informatie

2012-2013. ervaringsdeskundige. Mensen met een licht verstandelijk beperking. Opleiding tot

2012-2013. ervaringsdeskundige. Mensen met een licht verstandelijk beperking. Opleiding tot 2012-2013 Opleiding tot ervaringsdeskundige Mensen met een licht verstandelijk beperking Uit eigen ervaring... Ik wil mijn stem laten horen, in een groot aantal werkvelden wordt er steeds meer gebruik

Nadere informatie

IN DE STUDIO SUPER MEGA KNAP NATUURKNAP REKENKNAP MUZIEKKNAP ZELFKNAP BEELDKNAP SAMENKNAP BEWEEGKNAP TAALKNAP

IN DE STUDIO SUPER MEGA KNAP NATUURKNAP REKENKNAP MUZIEKKNAP ZELFKNAP BEELDKNAP SAMENKNAP BEWEEGKNAP TAALKNAP IN DE STUDIO NATUUR REKEN BEELD MUZIEK ZELF SAMEN TAAL BEWEEG BEWEEG MUZIEK BEELD NATUUR REKEN ZELF SAMEN In de studio TAAL CAMERAMAN, REGISSEUR ACTEUR OF FIGURANT? Een cameraman is iemand die de camera

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE

ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE INFORMATIE 2014-2015 Beste speelster/speler/ouder/verzorger, Het doel van de is om ieder individu haar mogelijkheden te laten ontdekken, ontwikkelen en gebruiken. Hoe meer uren het talent in de

Nadere informatie

Programma Open Dag 19 november 16

Programma Open Dag 19 november 16 Programma Open Dag 19 november 16 1/ Voorwoord Hartelijk welkom op de open dag van Codarts! Muziek is jouw passie, je lust en je leven. Je weet nu al dat je daar straks verder mee wil. Dan ben je bij Codarts

Nadere informatie

Musical. Lessuggestie bovenbouw: Lesdoelen: Lesopbouw:

Musical. Lessuggestie bovenbouw: Lesdoelen: Lesopbouw: Lessuggestie bovenbouw: Musical Lesdoelen: De kinderen leren welke aspecten van muziek er aan bod komen in een musical. De kinderen leren dat samenzang het zingen van meer stemmen (noten) tegelijk is en

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Crossmediastrategie op festivals. Probleemomgeving

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Crossmediastrategie op festivals. Probleemomgeving Onderzoeksopdracht Crossmedialab Crossmediastrategie op festivals Probleemomgeving Het Lectoraat Crossmedia Business (beter bekend als het Crossmedialab) heeft in de afgelopen jaren veel projecten gedaan

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

PTA ckv Havo, Belgisch Park, cohort

PTA ckv Havo, Belgisch Park, cohort Het eindexamen ckv bestaat uit een schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domeinen ckv Domein A: Verkennen Domein B: Verbreden Domein C: Verdiepen Domein D: Verbinden Domein

Nadere informatie

Curriculum. Inh!dsopgave. Lizzy van den Boomen

Curriculum. Inh!dsopgave. Lizzy van den Boomen Curriculum V i t a e Inh!dsopgave Pagina 1 Opleiding Pagina 2 Fabriek Negen Pagina 3 Beroepsproducten Pagina 4 Motivatie Lizzy van den Boomen Adres Raamoever 27, 5361 KZ Grave Geboren 17-12-1990 te Nijmegen

Nadere informatie

Drie vragen over je toekomst. Met partijen het thema profielkeuze op de kaart zetten vanuit het idee samen sterker CONCEPT

Drie vragen over je toekomst. Met partijen het thema profielkeuze op de kaart zetten vanuit het idee samen sterker CONCEPT Drie vragen over je toekomst Met partijen het thema profielkeuze op de kaart zetten vanuit het idee samen sterker CONCEPT Wat? Leerlingen in het voortgezet onderwijs helpen om een goede profielkeuze te

Nadere informatie

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding Academie voor Open Bewustzijn Wil je minder gehaast je werk doen en meer aandacht hebben voor mensen? Wil je weten hoe je stress bij jezelf en anderen kunt herkennen en verminderen? Wil je mindfulness

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo

Informatieavond 4 havo Informatieavond 4 havo Algemene inleiding Inleiding LOB Korte pauze Mentoren, informatie over de klassen De havo afdeling Afdelingsleider 3,4,5 havo Jaarcoördinator 3&4 havo Afdelingsassistent 10 mentoren

Nadere informatie

Balans & Paard. Opleiding Communicatief paardrijden

Balans & Paard. Opleiding Communicatief paardrijden Balans & Paard Opleiding Communicatief paardrijden Balans & Paard Communicatief paardrijden Opleiding tot begrijpend omgaan en trainen van paarden In deze opleiding leer je over hoe het paard denkt, leeft

Nadere informatie

Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap Versie: 20 juni 2012 AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP

Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap Versie: 20 juni 2012 AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP 2 Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap 3 Algemeen Hieronder kun je lezen hoe de route naar supervisorschap en leersupervisorschap is opgezet en aan welke

Nadere informatie

Toetsplan 2014-2015. Docent theater. M. Lammers

Toetsplan 2014-2015. Docent theater. M. Lammers Toetsplan 2014-2015 Docent theater M. Lammers Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Visie en uitgangspunten... 4 1.1 Visie op onderwijs... 4 Vaktraining en projecten... 4 Propedeuse en hoofdfase... 5 Actieve

Nadere informatie

Creativiteit, kun je dat afdwingen?

Creativiteit, kun je dat afdwingen? Creativiteit, kun je dat afdwingen? Over procesgerichte didactiek, de didactiek van creativiteit, eigenaarschap en betrokkenheid www.kunstedu.nl procesgerichte didactiek proces van de kunstenaar zelf ondergaan

Nadere informatie

Theaterschool voor Volwassenen DE AMBITIE

Theaterschool voor Volwassenen DE AMBITIE Theaterschool voor Volwassenen DE AMBITIE Programma 2010/ 2011 Theaterschool voor Volwassenen De Ambitie Theaterschool De Ambitie, onder vigeur van het Zeeuws Centrum voor Amateurtheater (ZCA), in samenwerking

Nadere informatie

Opleiding. systemische pedagogiek. Bert Hellinger Instituut Nederland

Opleiding. systemische pedagogiek. Bert Hellinger Instituut Nederland Opleiding systemische pedagogiek Bert Hellinger Instituut Nederland Inleiding Het systemisch fenomenologisch werk met opstellingen heeft in Nederland zo langzamerhand zijn plek gekregen. De opstellingen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. 4 havo

Programma van Toetsing en Afsluiting. 4 havo Programma van Toetsing en Afsluiting 4 havo 2014 2015 Inhoudsopgave CKV pag 3 Lichamelijke opvoeding pag 5 Het examenreglement is te vinden op de Huygens website. 2 Programma van ing en afsluiting voor

Nadere informatie

Algemene informatie. Beste aanstaande student,

Algemene informatie. Beste aanstaande student, Algemene informatie Beste aanstaande student, Ter voorbereiding op het gesprek vragen we je een korte enquête in te vullen. Met het invullen bevestig je tegelijk je komst naar het kennismakingsgesprek,

Nadere informatie

Groepsplan Yulius Lingewaal College

Groepsplan Yulius Lingewaal College Groepsplan Yulius Lingewaal College Klas D VMBO TL 4 Mentor Schooljaar 2014-2015 Datum start groepsplan 2 september 2014 Didactische leerlijnen Leerlijn Doelen Aanpak / Organisatie Materiaal Evaluatie

Nadere informatie

Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten BEGELEIDING VAN ROUWVERWERKING

Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten BEGELEIDING VAN ROUWVERWERKING Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten BEGELEIDING VAN ROUWVERWERKING Naam Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten Adres Van Lennepstraat 14 Postcode plaats 6416 EG Heerlen Kvk 14095853 Telefoon 0458505115

Nadere informatie

Projecten Teambegeleidingen. 1. Drama met kwaliteit

Projecten Teambegeleidingen. 1. Drama met kwaliteit Projecten Teambegeleidingen Regie Podiumpresentatie Vertelvoorstellingen Workshops Onderwijsbegeleiding Walter Roozendaal Hovenierstraat 75 1825 AB Alkmaar Tel. 072-5619011 Triodos Bank NL49 TRIO 0254

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

FACTSHEET MCSA SERVER 2012 Plus Microsoft Certified Solutions Associate

FACTSHEET MCSA SERVER 2012 Plus Microsoft Certified Solutions Associate 1 BUSINESS ICT MANAGEMENT STUDIES. FACTSHEET MCSA SERVER 2012 Plus Microsoft Certified Solutions Associate INCLUDED DATA CABLING AND WIRELESS NETWORKING LINUX SQL PHP CISCO - Hyper V - CLOUD Unieke opleiding

Nadere informatie

Focus Group Seminar Versterk je persoonlijke balans en effectiviteit Zaterdag 23 Januari 2016

Focus Group Seminar Versterk je persoonlijke balans en effectiviteit Zaterdag 23 Januari 2016 Focus Group Seminar Versterk je persoonlijke balans en effectiviteit Zaterdag 23 Januari 2016 olv Annemieke Meurs en Saskia van Wijngaarden Focus Group Seminar Focus Group is een workshop gefocust op creatieve

Nadere informatie

Tiener College

Tiener College Tiener College 2012-2013 Leren met kracht en passie Klaar voor de start Vanaf schooljaar 2012-2013 kun je kiezen voor het Tiener College in Gorinchem. We bieden een programmalijn voor leerlingen van 10-14

Nadere informatie

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg naam student: Stan Verhees.. A1 CREËREND VERMOGEN 1 De student kan zelfstandig een beeldend proces op gang brengen, dit proces kwalitatief

Nadere informatie

Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 3 en 4

Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 3 en 4 bas Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 3 en 4 In deze lesbrief staan een aantal ideeën die u na de voorstelling met de kinderen kunt doen. U krijgt deze lesbrief voorafgaand

Nadere informatie

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding Academie voor Open Bewustzijn Wil je minder gehaast je werk doen en meer aandacht hebben voor mensen? Wil je weten hoe je stress bij jezelf en anderen kunt herkennen en verminderen? Wil je mindfulness

Nadere informatie

Training KED-Coach Basis

Training KED-Coach Basis Training KED-Coach Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

Je culturele vermogens, hoe werk je eraan?

Je culturele vermogens, hoe werk je eraan? Je culturele vermogens, hoe werk je eraan? kunst & maatschappij context biedt (bronnen voor) context aan legt verbanden culturele instelling of externe vakdocent leerkracht of docent tussen leerstof analyseren

Nadere informatie

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde De beste manier om aan goed opgeleid hbo personeel te komen! Informatie en aanvragen Onno Niessen, Programmamanager Vanessa Fleuren, Start People M: 06 13

Nadere informatie

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding Mindful Coachen Rotterdam Academie voor Open Bewustzijn Wil je minder gehaast je werk doen en meer aandacht hebben voor mensen? Wil je weten hoe je stress bij jezelf en anderen kunt herkennen en verminderen?

Nadere informatie

Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen - Vaardigheidslijn Drama -

Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen - Vaardigheidslijn Drama - Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen - Vaardigheidslijn Drama - In de vaardigheidslijn drama wordt gebruik gemaakt van spelvaardigheden, verbeelden en vormgeven in een opbouwende lijn voor de groepen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen bij je keuze voor Toegepaste Psychologie aan de HAN Nijmegen

Veel gestelde vragen bij je keuze voor Toegepaste Psychologie aan de HAN Nijmegen Veel gestelde vragen bij je keuze voor Toegepaste Psychologie aan de HAN Nijmegen Wat houdt de opleiding Toegepaste Psychologie (TP) in? Toegepaste Psychologie is het in de praktijk gebruik maken van de

Nadere informatie

Mindful Coachen Den Bosch tweejarige opleiding

Mindful Coachen Den Bosch tweejarige opleiding Mindful Coachen Den Bosch Academie voor Open Bewustzijn Wil je minder gehaast je werk doen en meer aandacht hebben voor mensen? Wil je weten hoe je stress bij jezelf en anderen kunt herkennen en verminderen?

Nadere informatie

Regels van bevordering

Regels van bevordering Regels van bevordering 205-206 Geachte Novumouder, In dit document vindt u de bevorderingsregels, zoals die zijn vastgesteld voor dit schooljaar 205-206. Met behulp van dit reglement kunt u samen met uw

Nadere informatie

inschrijvingen kunstonderwijs

inschrijvingen kunstonderwijs inschrijvingen kunstonderwijs schooljaar 2015-2016 verantwoordelijk uitgever College van burgemeester en schepenen Stadionstraat 2 / 9190 Stekene stekene van nature actief foto: Martine Goossens Schone

Nadere informatie

SPEL en WERKELIJKHEID

SPEL en WERKELIJKHEID SPEL en WERKELIJKHEID Lesbrief bij de voorstelling Boring van theatergroep koeterwaals. We hopen dat jullie Boring een leuke voorstelling vonden. Wij hebben bij de voorstelling nog een lesbrief gemaakt

Nadere informatie

Motion Design DES Opdracht 01: het creëren van een 2D motion graphic Versie voor docenten v Introductie: doel en omschrijving

Motion Design DES Opdracht 01: het creëren van een 2D motion graphic Versie voor docenten v Introductie: doel en omschrijving Motion Design DES01-09 Opdracht 01: het creëren van een 2D motion graphic Versie voor docenten v6.0 2011.02.03 James M. Boekbinder Skype: jboekbinder3641 E-mail: james.boekbinder@gmail.com Blog: http://www.razormind.info/infoconstructor

Nadere informatie

We vertalen de maatschappelijke boodschap naar het onderwijs.

We vertalen de maatschappelijke boodschap naar het onderwijs. We vertalen de maatschappelijke boodschap naar het onderwijs. Thema s: Natuur en milieu, Mediawijsheid, Ondernemend Onderwijs en financiële educatie en Burgerschap Jongeren voorbereiden op hun actieve

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Zinvol LOB a. Grenservaring b. Reflectie c. Keuzevrijheid. Algemeen Verplicht? Plaats binnen LOB?

Sectorwerkstuk. Zinvol LOB a. Grenservaring b. Reflectie c. Keuzevrijheid. Algemeen Verplicht? Plaats binnen LOB? Sectorwerkstuk Algemeen Verplicht? Plaats binnen LOB? Doelen LOB a. Verkennen b. Oriënteren c. Verdiepen d. Knoop doorhakken Zinvol LOB a. Grenservaring b. Reflectie c. Keuzevrijheid Van globaal, virtueel

Nadere informatie

Hbo-bachelor verloskunde

Hbo-bachelor verloskunde Hbo-bachelor verloskunde zaterdag 8 november 2014 algemene informatie opleiding Willeke Boom, Teamleider propedeuse Korine Meulepas, Teamleider postpropedeuse Jasper de Jong, student Janneke Mathijssen,

Nadere informatie

BROCHURE TIENER COLLEGE

BROCHURE TIENER COLLEGE BROCHURE TIENER COLLEGE School is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. John Dewey loopbaan wilt vervolgen. Door het werken met een speciaal voor jou samengesteld programma willen

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen CBS Merula email: info@merula.nl, website: www.merula.nl Bloemendaele 4, 3218 XA Heenvliet tel.: 0181-662551 fax.: 0181-665617 Protocol doubleren en versnellen CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl

Nadere informatie

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Bureau Babel is een intermediair tussen

Nadere informatie

GEREEDSCHAPSKIST. voor beter samenwerken met ouders

GEREEDSCHAPSKIST. voor beter samenwerken met ouders GEREEDSCHAPSKIST voor beter samenwerken met ouders Een voortgangsgesprek met ouders in het basisonderwijs Mariëtte Lusse, Hogeschool Rotterdam,oktober 2016 Voortgangsgesprekken zijn meer dan de traditionele

Nadere informatie