Onderzoekscompetenties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoekscompetenties"

Transcriptie

1 Onderzoekscompetenties Een praktijkgetuigenis L.Bresseleers K.Maes L.Pierrart V.Van Caeneghem I.Van Duffel I.Verbiest T.Verheyden

2 Het literatuurproject I. Doelstellingen

3 Het literatuurproject: doelstellingen Leerlingen een vakoverschrijdend eindwerk aanbieden. Profilering van de stroom Latijn-Talen (ASO).

4 Het literatuurproject: doelstellingen Leerlingen laten kennismaken met een vergelijkende literatuurstudie (cfr. Hoger onderwijs) en trainen in onderzoekscompetenties Plezier in het lezen en bij het onderzoeken.

5 1. Vakoverschrijdend eindwerk Naast klassieke taallessen, literatuur belichten. Talen: Duits, Engels, Frans en Nederlands Bespreking per vreemde taal Vergelijkende studie: Nederlands

6 2. Profilering van de stroom Latijn-Talen Latijn-Talen = aso-richting met minimaal wiskundepakket, maximaal talenpakket => profileren als sterke talenrichting Analogie met eindwerken in andere richtingen (vb economie-talen) wildgroei van (identieke) talentaken beteugelen

7 3. Vergelijkende literatuurstudie Ambitieus project traditioneel weinig aandacht voor literatuur, zeker over de vakgrenzen heen. eerste confrontatie voor leerlingen Voorbereiding op hoger talenonderwijs (cfr. profilering studierichting) en training in onderzoekscompetenties (SET)

8 4. Plezier in het lezen en bij het onderzoeken Positieve leeservaring = vertrekpunt Thema = reisgids Inspanning om einddoel te bereiken Eindbestemming = afgerond project Onderweg: veel gezien, geleerd, gelezen.. => onderzoekscompetentie!

9 Literatuurproject II. Praktische organisatie

10 II.1.Wat verwachten we van onze leerlingen? Elke leerling maakt een vergelijkende literatuurstudie en kiest hiervoor eerst een onderwerp: literair thema of motief Hulp: de leerlingen krijgen van de vakleerkrachten suggestielijsten met onderwerpen en literaire werken.

11 Voorbeelden onderwerpen: genres De misdaadroman De liefdesroman De historische roman De autobiografie / de dagboekroman Het reisverhaal De psychologische roman De filosofische roman

12 Voorbeelden onderwerpen: motieven Romeo en Juliet De antiheld Het muziekmotief

13 Wat verwachten we van onze leerlingen? Na de keuze van het thema moet de leerling: - Het gekozen thema specifiëren: welke oorlog? Wat voor soort liefde? Welke psychologische problematiek? - een onderzoeksvraag formuleren: wat wil hij doorheen dit project te weten komen?

14 Wat verwachten we van onze leerlingen? A. Eind november: elke leerling stuurt een mail naar de vakleerkracht Nederlands met een afgelijnde themakeuze met motivatie + eventuele romantitels. = zakelijke mail (schrijfvaardigheid Nederlands)

15 Wat verwachten we van onze leerlingen? B. Begin januari: eerste werksessie - Elke leerling formuleert een onderzoeksvraag - vult op speciaal evaluatieformulier in welke informatie hij al heeft opgezocht en waar + welke romans hij koppelt aan zijn keuze = wordt opgevolgd door de taalleerkrachten

16 Wat verwachten we van onze leerlingen? C. Vanaf januari: elke leerling leest per vreemde taal één werk. = 3 literaire werken (Fr Eng D)

17 Wat verwachten we van onze leerlingen? D. Per onderwerp schrijft de leerling: 1. een theoretische inleiding in het Nederlands (= deel 1 van het gedocumenteerd opstel): 600 woorden eigen tekst waarin thema wordt uiteengezet a.h.v. onderzoeksvraag

18 Wat verwachten we van onze leerlingen? D. Per onderwerp schrijft de leerling: 1. een theoretische inleiding in het Nederlands met citaten en parafrase uit secundaire literatuur + correcte voetnoten: de leerling documenteert zich aan de hand van wetenschappelijke artikels, boeken, websites

19 Wat verwachten we van onze leerlingen? D. Per onderwerp schrijft de leerling: 1. een theoretische inleiding in het Nederlands: gevolgd door een schema waarin de drie romans visueel aan het thema verbonden worden

20 Pia Frankenberg, Nora Twee vrouwen, twee levens: de Amerikaanse Amy verliest haar man bij de aanslagen van 9/11. De Duitse Nora, zelf ooit door terreur achtervolgd, leeft in New York. Kennismaking groeit uit tot obsessie. Yasmina Khadra, L attentat In een restaurant in Tel Aviv laat een kamikaze-vrouw een bom ontploffen; in het ziekenhuis probeert chirurg Amine zoveel mogelijk slachtoffers van deze aanslag te redden, tot men hem het meldt dat de kamikaze zijn eigen vrouw is De terroristische roman De terroristische roman Vroeger: personages opvoeren als (linkse) politieke idealisten - in de periode voor 9/11. Hun doel: de wereld verbeteren. Zo was de rol van de schrijver gelijkaardig aan die van de terrorist: gevestigde waarden ter discussie stellen (cf. DeLillo)! Na 9/11: breuk in die sympathie van auteurs voor terroristen.terrorisme is nu een fundamentalistische misdaad en wil ons terugvoeren naar de middeleeuwen. Gevolg: in post-9/11-romans kruipen we niet in de huid van terroristen. Want: kloof tussen vreemde terrorist en eigen cultuur Mogelijke alternatieven: beschrijven rouwproces van nabestaanden (cf. Extremely loud & incredibly close). Meer afstandelijkheid en nuance. Impact op de eigen levensvisie van personages. Vragen opwerpen omtrent schuld en mentaliteit (cf. DeLillo s Cosmopolis). Kritiek op globalisme. Arnon Grunberg, Tirza Een vader trekt ten strijde tegen het spookbeeld van M. Atta en verwoest daarbij zijn hele leven.

21 Wat verwachten we van onze leerlingen? D. Per onderwerp schrijft de leerling: 2. een bespreking in elk van de drie talen van het gelezen werk voor die taal: 800 woorden eigen tekst per taal

22 Wat verwachten we van onze leerlingen? D. Per onderwerp schrijft de leerling: 2. een bespreking in elk van de drie talen van het gelezen werk voor die taal: de inhoud van het werk wordt hier betrokken op het gekozen thema: toepassing van het theoretisch kader op elk werk => In welke mate beantwoordt het werk aan de criteria?

23 Wat verwachten we van onze leerlingen? D. Per onderwerp schrijft de leerling: 2. een bespreking in elk van de drie talen van het gelezen werk voor die taal: => Antwoord op de onderzoeksvraag

24 Wat verwachten we van onze leerlingen? D. Per onderwerp schrijft de leerling: 2. een bespreking in elk van de drie talen van het gelezen werk voor die taal: dus NIET: een uitgebreide samenvatting van de roman, een klassieke bespreking van personages, vertelperspectief, tijdsgebruik en dergelijke

25 Wat verwachten we van onze leerlingen? D. Per onderwerp schrijft de leerling: 2. een bespreking in elk van de drie talen van het gelezen werk voor die taal:! voorafgaand kan een korte, eventueel van het net geplukte samenvatting dit mits correcte bronvermelding

26 Wat verwachten we van onze leerlingen? D. Per onderwerp schrijft de leerling: 2. een bespreking in elk van de drie talen van het gelezen werk voor die taal: citaten uit/verwijzingen naar de gelezen tekst + secundaire literatuur worden gebruikt om de eigen mening kracht bij te zetten: > cf. lessen Nederlands hoe citeren, hoe parafraseren?

27 Wat verwachten we van onze leerlingen? D. Per onderwerp schrijft de leerling: 3. een vergelijkende studie van de drie werken in het Nederlands (= deel 2 van het gedocumenteerd opstel) op basis van de bespreking van de drie werken

28 Wat verwachten we van onze leerlingen? D. Per onderwerp schrijft de leerling: 3. een vergelijkende studie van de drie werken in het Nederlands (= deel 2 van het gedocumenteerd opstel): met afrondend een algemeen slot

29 Wat verwachten we van onze leerlingen? D. Per onderwerp schrijft de leerling: 3. een vergelijkende studie van de drie werken in het Nederlands: woorden eigen tekst - evenwichtige bespreking -conclusie - nawoord met persoonlijke appreciatie

30 Wat verwachten we van onze leerlingen? D. Per onderwerp schrijft de leerling: 3. Een vergelijkende studie! Natuurlijk zorgt de leerling ook voor een inhoudstafel, een bibliografie, correcte voetnoten en citaten.

31 Wat verwachten we van onze leerlingen? Deze vergelijkende literatuurstudie wordt ten laatste eind mei afgegeven.

32 II.2.Hoe sensibiliseren we onze leerlingen voor dit project? Begin november vrijdagnamiddag van 13u15 tot 15u30: de leerlingen van deze klas worden vrijgeroosterd: zij krijgen dan een algemene introductie op dit project door de vier taalleerkrachten

33 Hoe verloopt deze introductie? 1. Eerst krijgen de leerlingen in een notendop een overzicht van de literaire, filosofische en culturele tendensen van de 19e en de 20e eeuw.

34 Hoe verloopt deze introductie? 2. Hierna worden door middel van een multimediale presentatie een viertal voorbeelden gegeven van vergelijkende literatuurstudies, telkens vanuit een andere invalshoek.

35 Voorbeelden aangebracht door de leerkrachten 1. De oorlogsroman 2. Thema terreur (9/11) 3. De anti-held 4. De stadsroman > aan de hand van enkele fragmenten of titels gaan de leerlingen telkens eerst zelf op zoek naar het thema; daarna volgt een korte toelichting door de leerkracht

36 Uiteindelijke doel van deze introductie-namiddag = de leerlingen tonen hoe ze best aan het werk kunnen gaan > de leerlingen krijgen die dag een syllabus met 1. de uitgewerkte voorbeeld-cases 2. de concrete afspraken (wat? Wanneer?) 3. een bibliografie + inhoudstafel 4. een stappenplan (cf. later) 5. de suggestielijsten

37 II.3.Begeleiding / coaching? Hoe verloopt de procesbegeleiding? 1. permanente coaching * we geven de leerlingen leestips * we helpen de leerlingen bij de afbakening van hun onderwerp

38 II.3.Begeleiding / coaching? Hoe verloopt de procesbegeleiding? 1. permanente coaching * we bewaken de haalbaarheid van de projecten * we leren de leerlingen kritisch omspringen met secundaire bronnen * we leren de leerlingen hun mening te onderbouwen, te structureren en correct te formuleren

39 Procesbegeleiding: hoe? 2. rapportering van het geleverde werk tijdens een drietal werksessies waarvoor de leerlingen een halve dag lesvrij worden gemaakt

40 Procesbegeleiding: hoe? 3. de vier taalleerkrachten briefen elkaar voortdurend over vorderingen en eventuele problemen 4. een concreet stappenplan voor de leerlingen => Voorbeeld in syllabus

41 Literatuurproject III. Evaluatie

42 Evaluatie van het literatuurproject Permanente evaluatie aan de hand van het stappenplan Inhoud: een gemiddeld resultaat van de onderdelen per taal 20% van het eindexamen in juni

43 Evaluatie van het literatuurproject Terugblik op methodiek en product op het mondeling examen Engels en Frans: afzonderlijk resultaat voor proefwerk schrijven Delen 1-2-3: gedocumenteerd opstel Nederlands

44 Literatuurproject IV. Onze ervaringen

45 Aandachtspunten 1. Eigen planning 2. Inhoudelijke uitwerking 3. Praktische aanpak 4. Invulling begeleidersrol

46 1. Eigen planning Vroeg starten Begin november zicht op hele taak Deadline eind mei nog veraf Kerstvakantie benutten

47 1. Eigen planning Blijven verderwerken Onderwerp niet veranderen Niet te lang bij één boek/taal stilstaan Werktijd realistisch inschatten

48 Aandachtspunten 1. Eigen planning 2. Inhoudelijke uitwerking 3. Praktische aanpak 4. Invulling begeleidersrol

49 2. Inhoudelijke uitwerking Onderwerp Keuze niet uitstellen (niet te lang twijfelen of laat veranderen) Afbakenen ( Ik wil wat over liefde lezen moet enger) Niet té specifiek/vergezocht (anders moeilijke zoektocht)

50 2. Inhoudelijke uitwerking Uitwerking Oppervlakkigheid vermijden: Geen synthese, wel typering Evenwicht tussen talen bewaren Voldoende/relevante citaten/verwijzingen Bronnen voldoende gebruiken (stofferen + bibliografie) Copy/paste-gedrag (tijdsdruk)

51 Aandachtspunten 1. Eigen planning 2. Inhoudelijke uitwerking 3. Praktische aanpak 4. Invulling begeleidersrol

52 3. Praktische aanpak Op zoek naar dat boek: Een boek zoeken Bibliotheek (lokaal/centraal/universiteit) Boekhandel (leveringstijd) Tweedehandsboekhandel (geluksfactor) Onlineboekhandel: veelal korte leveringstijd, vaak ook tweedehands, lage portkosten. Leerkracht? en vinden Niet buiten leerkracht om veranderen

53 3. Praktische aanpak Voorbereiding op werksessie Materiaal mee? Tekst/documentatie doorgestuurd?

54 Aandachtspunten 1. Eigen planning 2. Inhoudelijke uitwerking 3. Praktische aanpak 4. Invulling begeleidersrol

55 4. Invulling begeleidersrol Leerkracht als zoekmachine? Leerkracht als bibliotheek? Coachen = stand-by zijn?

56 Vooral positieve ervaringen Grotendeels matige tot knappe resultaten Slechts enkeling scoort bijzonder zwak Enthousiaste leerlingen: Keuzevrijheid (onderwerp, boeken, planning) Leerlinggerichte aanpak Procesbegeleiding Contact leerkracht-leerling

57 Vooral positieve ervaringen Inzet van leerlingen: Kennen gewicht van de hele taak Zien (meer)waarde in (inhoudelijk, vaardigheden, uniek project) Leveren met enige trots verzorgde taak in

58 Vooral positieve ervaringen Positieve keuze voor Latijn-talen: = positieve boodschap in vierde jaar: leerlingen worden uitgedaagd

59 Vooral positieve ervaringen Positieve feed-back van Hogescholen en Universiteiten: deze leerlingen weten hoe ze aan een onderzoeksopdracht moeten beginnen

60 Onderzoekscompetenties: breder schoolkader In januari en in februari: twee voormiddagen onderzoekscompetenties => elke pool = één voormiddag vb Wiskunde wetenschappen = januari: Wizes (OC Wi 6u) februari: wetenschappen

61 Langs rechte en kromme wegen, over heuvels en door dalen

62 Wie luistert, vergeet Wie kijkt, onthoudt Wie doet, leert Confucius

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig?

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? DPB Mechelen-Brussel

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week)

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) LEERPLAN Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) Beroeps Secundair Onderwijs Derde graad ingediend door: Federatie van R. Steinerscholen in

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Najaar 2014 =========================================================================== Inhoudsopgave Later 3 Jaarprogramma decanaat Mavo

Nadere informatie

Leerlingeninstructie voor het profielwerkstuk voor het VWO

Leerlingeninstructie voor het profielwerkstuk voor het VWO Leerlingeninstructie voor het profielwerkstuk voor het VWO DEEL 1 WAT IS EEN PROFIELWERKSTUK Het profielwerkstuk is een heel uitvoerig werkstuk over een door jou gekozen onderwerp voor een bepaald vak.

Nadere informatie

Blok 1.2 Presenteren

Blok 1.2 Presenteren Blok 1.2 Presenteren Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Sociale Wetenschappen Practicumhandleiding 2012-2013 Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Sociale Wetenschappen PLANNINGSGROEP

Nadere informatie

Profilering 3 de graad ASO

Profilering 3 de graad ASO Profilering 3 de graad ASO Bij de overgang naar de tweede graad wordt er door de leerling, in tegenstelling tot de 28 gemeenschappelijke uren die ze hadden in de eerste graad, een duidelijke studierichting

Nadere informatie

Profielwerkstuk 2014-2015

Profielwerkstuk 2014-2015 Profielwerkstuk 2014-2015 informatie en beoordelingsformulieren (bewaar dit exemplaar zorgvuldig en neem het steeds mee naar de contactmomenten met je begeleider) Naam:.... Klas:. Begeleider: mw./hr.....

Nadere informatie

Skilling up for power down

Skilling up for power down Skilling up for power down Lessenreeks: meer veerkracht met minder energie DEEL 9: Actie! 1. Situering Dit is de afsluitende sessie van de reeks. Als je met je groep alle (of de meeste van) voorgaande

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Beschrijving van het leerproces

Beschrijving van het leerproces Naam: Nathalie Kombolitis Land: Griekenland Studentennummer: 10070478 Supervisor NL: Dorien Voskuil Supervisor GR: Georgios A. Fragkiadakis Datum: 24-1-2013 Stageverslag Inleiding Voor u ligt het stageverslag

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Je eigen video ontwerpen: (on)mogelijk?

Je eigen video ontwerpen: (on)mogelijk? Je eigen video ontwerpen: (on)mogelijk? Praktische en algemeen didactische handvatten voor startende docenten Gerard de Wit en Johan Mouthaan Het ontstaan van dit onderzoek heeft alles te maken met onze

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport AMSTERDAMS KENNISCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport CREATING TOMORROW Lianne Bertling Rosine van Dam Jeanine Klaver IMPACTANALYSE DELTA

Nadere informatie

Ik geloof, geloof ik. Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw. Mijn naam en klas:

Ik geloof, geloof ik. Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw. Mijn naam en klas: Ik geloof, geloof ik Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw Mijn naam en klas: Bezinningsmomenten In de godsdienstlessen stonden de afgelopen jaren verhalen centraal en de verschillende

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Scriptie schrijven: tips per schrijffase

Scriptie schrijven: tips per schrijffase Scriptie schrijven: tips per schrijffase Moeilijkheden en oplossingen Het schrijfproces bestaat uit verschillende fasen. Bij elke fase noemen we een aantal moeilijkheden die zich in dat stadium kunnen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Ondernemingsproject. Doelstelling. Keuze onderwerp. ACE-GROEP T Academiejaar 2014-2015 Ondernemingsproject 1

Ondernemingsproject. Doelstelling. Keuze onderwerp. ACE-GROEP T Academiejaar 2014-2015 Ondernemingsproject 1 Ondernemingsproject Doelstelling Met het ondernemingsproject leveren de studenten het bewijs dat zij in staat zijn om, zelfstandig of in teamverband, een concreet probleem of onderwerp dat zich binnen

Nadere informatie

Waarom een samenvatting maken?

Waarom een samenvatting maken? Waarom een samenvatting maken? Er zijn verschillende manieren om actief bezig te zijn met de leerstof. Het maken van huiswerk is een begin. De leerstof is al eens doorgenomen; de stof is gelezen en opdrachten

Nadere informatie

HANDLEIDING. Zelfverzekerd presenteren. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Zelfverzekerd presenteren. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Zelfverzekerd presenteren TFC TrainingsMedia Video Arts Limited Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: I Wasn t Prepared For That In Nederland en België uitgebracht

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

VSKO. Leerplan STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING. Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO3 AO AV 008 Specifiek gedeelte

VSKO. Leerplan STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING. Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO3 AO AV 008 Specifiek gedeelte VSKO Leerplan STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO3 AO AV 008 Specifiek gedeelte Goedkeuringscode: goedgekeurd September 2007 Structuurschema specifiek gedeelte HUM3

Nadere informatie

Ben Tiggelaar. Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei. Het Werkboek

Ben Tiggelaar. Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei. Het Werkboek Ben Tiggelaar DOEN! Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei Het Werkboek Dit is het standaard werkboek bij DOEN! Naast dit algemene werkboek worden ook speciale werkboeken ontwikkeld, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep Eerst dacht ik dat gaat niet lukken Humanitas MentorMaatjes onder de loep Mentormaatjes zijn jonge en gemotiveerde vrijwilligers in de leeftijd van 18 en 35 jaar die leerlingen ondersteunen bij wie het

Nadere informatie