Rijksregister beroepenlijst (2) AFGEVAARDIGDE (NATIONAAL PARLEMENT) Page 1 of 100

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rijksregister beroepenlijst (2) 51110 AFGEVAARDIGDE (NATIONAAL PARLEMENT) Page 1 of 100"

Transcriptie

1 MINISTRE (GOUVERNEMENT) PARLEMENTAIRE REPRESENTANT NATIONAL DEPUTE MEMBRE DE LA CHAMBRE MEMBRE DU SENAT SENATEUR DEPUTE PERMANENT CONSEILLER PROVINCIAL MEMBRE DU COLLEGE PROVINCIAL MEMBRE DE LA DEPUTATION PERMANENTE BOURGMESTRE CONSEILLER COMMUNAL ECHEVIN MEMBRE DU COLLEGE ECHEVINAL PRESIDENT DU CPAS MEMBRE DU CONSEIL REGIONAL MEMBRE DU CONSEIL CULTUREL DEPUTE DU PARLEMENT EUROPEEN REPRESENTANT (PARLEMENT EUROPEEN) MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE AMBASSADEUR CONSUL CONSUL GENERAL DIPLOMATE CHEF DE CABINET (SERVICE PUBLIC) QUESTEUR DU SENAT SECRETAIRE-GENERAL (SERVICE PUBLIC) SECRETAIRE PERMANENT DIRECTEUR GENERAL (SERVICE PUBLIC) DIRECTEUR D'ADMINISTRATION (SERVICE PUBLIC) INSPECTEUR-GENERAL (SERVICE PUBLIC) PREMIER CONSEILLER (SERVICE PUBLIC) INSPECTEUR EN CHEF (SERVICE PUBLIC) CONSEILLER (SERVICE PUBLIC) DIRECTEUR (SERVICE PUBLIC) GOUVERNEUR DE PROVINCE COMMISSAIRE D'ARRONDISSEMENT GOUVERNEUR (BANQUE NATIONALE) VICE-CONSUL MINISTER (REGERING) VOLKSVERTEGENWOORDIGER PARLEMENTARIER AFGEVAARDIGDE (NATIONAAL PARLEMENT) KAMERLID LID VAN DE SENAAT SENATOR BESTENDIG AFGEVAARDIGDE PROVINCIERAADSLID LID VAN HET PROVINCIAAL COLLEGE LID VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE BURGEMEESTER GEMEENTERAADSLID SCHEPEN LID VAN HET SCHEPENCOLLEGE VOORZITTER O.C.M.W LID VAN DE GEWESTRAAD LID VAN DE CULTURELE RAAD AFGEVAARDIGDE EUROPEES PARLEMENT VERTEGENWOORDIGER EUROPEES PARLEMENT GEVOLMACHTIGD MINISTER AMBASSADEUR CONSUL CONSUL-GENERAAL DIPLOMAAT KABINETSCHEF (OPENBARE DIENST) PENNINGMEESTER VAN DE SENAAT SECRETARIS-GENERAAL (OPENBARE DIENST) PERMANENT SECRETARIS DIRECTEUR-GENERAAL (OPENBARE DIENST) BESTUURSDIRECTEUR (OPENBARE DIENST) INSPECTEUR-GENERAAL (OPENBARE DIENST) EERSTE ADVISEUR (OPENBARE DIENST) HOOFDINSPECTEUR (OPENBARE DIENST) ADVISEUR (OPENBARE DIENST) DIRECTEUR (OPENBARE DIENST) PROVINCIEGOUVERNEUR ARRONDISSEMENTSCOMMISSARIS GOUVERNEUR (NATIONALE BANK) VICE-CONSUL Page 1 of 100

2 ATTACHE DE CONSULAT ATTACHE D'AMBASSADE CONSEILLER D'AMBASSADE ADMINISTRATEUR (SERVICE PUBLIC) Fonctionnaire UE - Commission Fonctionnaire UE - Conseil Fonctionnaire UE - Comm. Econ et sociale Fonctionnaire UE - Parlement eur. Fonctionnaire UE DIRECTEUR DE PARTI POLITIQUE PRESIDENT DE PARTI POLITIQUE SECRETAIRE DE PARTI DIRECTEUR DE SYNDICAT DIRIGEANT DE SYNDICAT PRESIDENT DE L'ORDRE DES MEDICINS SECRETAIRE SYNDICAL SECRETAIRE DE FEDERATIONS PROFESSIONNELLES DIRECTEUR D'ORGANISMES NON GOUVERNEMENTAUX DIRECTEUR DE LA CROIX ROUGE DIRECTEUR DE S.I. (SYNDICAT D'INITIATIVE) DIRECTEUR D'ASSOCIATIONS SECRETAIRE D'ORGANISMES NON GOUVERNEMENTAUX ADMINISTRATEUR ACTIF (PRIVE) ADMINISTRATEUR DELEGUE NON LIE PAR CONTRAT HOMME D'AFFAIRES FEMME D'AFFAIRES ADMINISTRATEUR-GERANT NON LIE PAR CONTRAT PRESIDENT DIRECTEUR-GENERAL NON LIE PAR CONTRAT ASSOCIE ACTIF NON LIE PAR CONTRAT FONDE DE POUVOIR NON LIE PAR CONTRAT AFFRETEUR NON LIE PAR CONTRAT ARMATEUR DE NAVIRES NON LIE PAR CONTRAT BANQUIER NON LIE PAR CONTRAT CHEF D'ENTREPRISE NON LIE PAR CONTRAT DIRECTEUR NON LIE PAR CONTRAT INDUSTRIEL ENTREPRENEUR EN FABRICATIONS METALLIQUES CONSTRUCTEUR (IMMOBILIER) ENTREPRENEUR EN BATIMENT ENTREPRENEUR EN TRAVAUX PUBLICS ENTREPRENEUR DE DEMOLITIONS CONSULAAT ATTACHE AMBASSADE ATTACHE RAADSMAN (AMBASSADE) BEHEERDER (OPENBARE DIENST) Ambtenaar EU - Commissie Ambtenaar EU - Raad Ambtenaar EU - Economisch en Sociaal Comité Ambtenaar EU - Europees Parlement Ambtenaar EU DIRECTEUR POLITIEKE PARTIJ VOORZITTER POLITIEKE PARTIJ PARTIJSECRETARIS DIRECTEUR SYNDICAAT LEIDER SYNDICAAT VOORZITTER ORDE DER GENEESHEREN SYNDICAAL SECRETARIS SECRETARIS BEROEPENFEDERATIES DIRECTEUR NIET-GOUVERNEMENTELE ORGANISATIES DIRECTEUR RODE KRUIS DIRECTEUR VERENIGING TOT BEVORDERING VREEMDELINGENVERKEER DIRECTEUR ASSOCIATIES SECRETARIS NIET-GOUVERNEMENTELE ORGANISATIES BEHEERDER (ACTIEF) AFGEVAARDIGD BEHEERDER (NIET IN DIENSTVERBAND) ZAKENMAN ZAKENVROUW BESTUURDER BEHEERDER (NIET IN DIENSTVERBAND) VOORZITTER-ALGEMEEN DIRECTEUR (NIET IN DIENSTVERBAND) BEHEREND VENNOOT (NIET IN DIENSTVERBAND) GEVOLMACHTIGDE (NIET IN DIENSTVERBAND) SCHEEPSBEVRACHTER (NIET IN DIENSTVERBAND) REDER (NIET IN DIENSTVERBAND) BANKIER BEDRIJFSLEIDER (NIET IN DIENSTVERBAND) DIRECTEUR (NIET IN DIENSTVERBAND) INDUSTRIEEL ONDERNEMER METAALCONSTRUCTIES CONSTRUCTEUR (ONROERENDE GOEDEREN) ONDERNEMER GEBOUWEN ONDERNEMER OPENBARE WERKEN ONDERNEMER AFBRAAKWERKEN Page 2 of 100

3 ENTREPRENEUR DE BATELAGE ONDERNEMER VERVOER BINNENSCHEEPVAART ENTREPRENEUR DE CAMIONNAGE ONDERNEMER VRACHTWAGENVERVOER ENTREPRENEUR DE DEPANNAGE ONDERNEMER TAKELDIENST ENTREPRENEUR DE TRANSPORTS ONDERNEMER TRANSPORT ENTREPRENEUR DE PUBLICITE ONDERNEMER PUBLICITEIT ENTREPRENEUR DE NETTOYAGE ONDERNEMER SCHOONMAAKDIENST ENTREPRENEUR NON LIE PAR CONTRAT ONDERNEMER (NIET IN DIENSTVERBAND) PROPRIETAIRE EXPLOITANT NON LIE PAR CONTRAT EIGENAAR-UITBATER (NIET IN DIENSTVERBAND) GERANT NON LIE PAR CONTRAT (SAUF AGRI., COMMERCE, HORECA) BEHEERDER (NIET IN DIENSTVERBAND) UITGEZONDERD 0,6 ADMINISTRATEUR ACTIF (PRIVE) BEHEERDER (ACTIEF) ADMINISTRATEUR DELEGUE NON LIE PAR CONTRAT AFGEVAARDIGD BEHEERDER (NIET IN DIENSTVERBAND) HOMME D'AFFAIRES ZAKENMAN FEMME D'AFFAIRES ZAKENVROUW ADMINISTRATEUR-GERANT NON LIE PAR CONTRAT BESTUURDER BEHEERDER (NIET IN DIENSTVERBAND) PRESIDENT DIRECTEUR-GENERAL NON LIE PAR CONTRAT VOORZITTER-ALGEMEEN DIRECTEUR (NIET IN DIENSTVERBAND) ASSOCIE ACTIF NON LIE PAR CONTRAT BEHEREND VENNOOT (NIET IN DIENSTVERBAND) FONDE DE POUVOIR NON LIE PAR CONTRAT GEVOLMACHTIGDE (NIET IN DIENSTVERBAND) AFFRETEUR NON LIE PAR CONTRAT SCHEEPSBEVRACHTER (NIET IN DIENSTVERBAND) ARMATEUR DE NAVIRES NON LIE PAR CONTRAT REDER (NIET IN DIENSTVERBAND) BANQUIER NON LIE PAR CONTRAT BANKIER CHEF D'ENTREPRISE NON LIE PAR CONTRAT BEDRIJFSLEIDER (NIET IN DIENSTVERBAND) DIRECTEUR NON LIE PAR CONTRAT DIRECTEUR (NIET IN DIENSTVERBAND) INDUSTRIEL INDUSTRIEEL ENTREPRENEUR EN FABRICATIONS METALLIQUES ONDERNEMER METAALCONSTRUCTIES CONSTRUCTEUR (IMMOBILIER) CONSTRUCTEUR (ONROERENDE GOEDEREN) ENTREPRENEUR EN BATIMENT ONDERNEMER GEBOUWEN ENTREPRENEUR EN TRAVAUX PUBLICS ONDERNEMER OPENBARE WERKEN ENTREPRENEUR DE DEMOLITIONS ONDERNEMER AFBRAAKWERKEN ENTREPRENEUR DE BATELAGE ONDERNEMER VERVOER BINNENSCHEEPVAART ENTREPRENEUR DE CAMIONNAGE ONDERNEMER VRACHTWAGENVERVOER ENTREPRENEUR DE DEPANNAGE ONDERNEMER TAKELDIENST ENTREPRENEUR DE TRANSPORTS ONDERNEMER TRANSPORT ENTREPRENEUR DE PUBLICITE ONDERNEMER PUBLICITEIT ENTREPRENEUR DE NETTOYAGE ONDERNEMER SCHOONMAAKDIENST ENTREPRENEUR NON LIE PAR CONTRAT ONDERNEMER (NIET IN DIENSTVERBAND) PROPRIETAIRE EXPLOITANT NON LIE PAR CONTRAT EIGENAAR-UITBATER (NIET IN DIENSTVERBAND) GERANT NON LIE PAR CONTRAT (SAUF AGRI., COMMERCE, HORECA) BEHEERDER (NIET IN DIENSTVERBAND) UITGEZONDERD 0,6 ADMINISTRATEUR ACTIF LIE PAR UN CONTRAT (PRIVE) BEHEERDER (WERKZAAM IN DIENSTVERBAND) (PRIVE) ADMINISTRATEUR-DELEGUE LIE PAR CONTRAT AFGEVAARDIGD BEHEERDER (IN DIENSTVERBAND) SECRETAIRE GENERAL LIE PAR UN CONTRAT (PRIVE) SECRETARIS-GENERAAL (IN DIENSTVERBAND) (PRIVE) DIRECTEUR LIE PAR UN CONTRAT (PRIVE) DIRECTEUR (IN DIENSTVERBAND) (PRIVE) Page 3 of 100

4 CHEF D'ETABLISSEMENT LIE PAR UN CONTRAT (PRIVE) BEDRIJFSHOOFD (IN DIENSTVERBAND) (PRIVE) FONDE DE POUVOIRS LIE PAR UN CONTRAT GEVOLMACHTIGD BEHEERDER (IN DIENSTVERBAND) GERANT DE SUCCURSALE (CAISSES HYPOTHEQU.) LIE PAR UN CONTRAT FILIAAL BEHEERDER (HYPOTHEEKKAS ) (IN DIENSTVERBAND) CADRE SUPERIEUR (PRIVE) SAUF AGR., COM., HOREC HOGER KADERLID (PRIVE) (UITGEZONDERD 0,6) DIRECTEUR (COMMERCE) LIE PAR UN CONTRAT HANDELSDIRECTEUR (IN DIENSTVERBAND) CHEF D'ETABLISSEMENT (COMMERCE) BEDRIJFSHOOFD (HANDEL) CADRE SUPERIEUR DANS LE COMMERCE HOGER KADERLID (HANDEL) DIRECTEUR D'HORECA LIE PAR UN CONTRAT DIRECTEUR IN DE HORECA (IN DIENSTVERBAND) CADRE ADMINISTRATIF SUPERIEUR (HORECA) LIE PAR UN CONTRAT HOGER ADMINISTRATIEF KADERLID (HORECA) (IN DIENSTVERBAND) DIRECTEUR (AGRICULTURE, HORTICULTURE, ELEVAGE) AVEC CONTRAT BEHEERDER IN LAND-, TUINBOUW OF VEETEELT (ONDER CONTRACT) CHEF D'EXPLOITATION AGRICOLE AVEC CONTRAT LANDBOUWONDERNEMINGSCHEF (ONDER CONTRACT) SECRETAIRE COMMUNAL (SERVICE PUBLIC) GEMEENTESECRETARIS (OPENBARE DIENST) RECEVEUR (SERVICE PUBLIC : COMMUNES, CONTRIBUTIONS, POSTES, ONTVANGER (OPENBARE DIENST : GEMEENTE, BELASTINGEN, POST..) SECRETAIRE C.P.A.S SECRETARIS O.C.M.W. RECEVEUR C.P.A.S ONTVANGER O.C.M.W. CONSEILLER ADJOINT (SERVICE PUBLIC) ADJUNKT-ADVISEUR (OPENBARE DIENST) INSPECTEUR PRINCIPAL (SERVICE PUBLIC) INSPECTEUR (EERSTAANWEZEND) (OPENBARE DIENST) SOUS-DIRECTEUR (SERVICE PUBLIC) ONDERDIRECTEUR (OPENBARE DIENST) INSPECTEUR DES FINANCES INSPECTEUR (FINANCIEN) SECRETAIRE D'ADMINISTRATION (SERVICE PUBLIC) BESTUURSSECRETARIS (OPENBARE DIENST) INSPECTEUR DE TRAVAUX (SERVICE PUBLIC) INSPECTEUR (WERKEN) (OPENBARE DIENST) INSPECTEUR (SERVICE PUBLIC) INSPECTEUR (OPENBARE DIENST) INSPECTEUR DES CONTRIBUTIONS BELASTINGSINSPECTEUR CONTROLEUR (SERVICE PUBLIC) CONTROLEUR (OPENBARE DIENST) CONTROLEUR DE CONTRIBUTIONS BELASTINGSCONTROLEUR CHEF DE SERVICE (SERVICE PUBLIC) DIENSTHOOFD (OPENBARE DIENST) CHEF DE DIVISION (SERVICE PUBLIC) AFDELINGSHOOFD (OPENBARE DIENST) CHEF DE DEPARTEMENT (SERVICE PUBLIC) DEPARTEMENTSHOOFD (OPENBARE DIENST) CHEF ADMINISTRATIF (SERVICE PUBLIC) BESTUURSCHEF (OPENBARE DIENST) CHEF DE BUREAU (SERVICE PUBLIC) BUREAUCHEF (OPENBARE DIENST) PLACEUR PRINCIPAL O.N.E.M HOOFDARBEIDSBEMIDDELAAR SOUS-CHEF DE BUREAU (SERVICE PUBLIC) ONDERBUREAUCHEF (OPENBARE DIENST) INSPECTEUR ADJOINT (SERVICE PUBLIC) ADJUNKT-INSPECTEUR (OPENBARE DIENST) PLACEUR O.N.E.M ARBEIDSBEMIDDELAAR RVA-VDAB SECRETAIRE PRINCIPAL DE DIRECTION (SERVICE PUBLIC) EERST AANWEZEND DIRECTIESECRETARIS FONCTIONNAIRE INTERNATIONAL INTERNATIONAAL FUNCTIONARIS FONCTIONNAIRE EUROPEEN EUROPEES FUNCTIONARIS FONCTIONNAIRE N.C.A FUNCTIONARIS N.E.V. INGENIEUR EN CHEF-DIRECTEUR (SERVICE PUBLIC) HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR (OPENBARE DIENST) INGENIEUR PRINCIPAL-CHEF DE SERVICE (SERVICE PUBLIC) HOOFDINGENIEUR-DIENSTHOOFD (OPENBARE DIENST) INGENIEUR PRINCIPAL (SERVICE PUBLIC) HOOFDINGENIEUR (OPENBARE DIENST) Page 4 of 100

5 INGENIEUR TECHNICIEN EN CHEF (SERVICE PUBLIC) HOOFD TECNISCH INGENIEUR (OPENBARE DIENST) INGENIEUR TECHNICIEN (SERVICE PUBLIC) TECHNISCH INGENIEUR (OPENBARE DIENST) DIRECTEUR D'ECOLE SCHOOLDIRECTEUR PROVISEUR - ECOLE PROVISOR RECTEUR - ECOLE RECTOR PRODUCTEUR DE SPECTACLE SPEKTAKEL PRODUCENT DIRECTEUR ARTISTIQUE ARTISTIEK DIRECTEUR DIRECTEUR DE PRODUCTION (SPECTACLE) PRODUKTIELEIDER (SPEKTAKEL) IMPRESARIO IMPRESSARIO REGISSEUR REGISSEUR (SPEKTAKEL) CHEF DE GARE STATIONSCHEF SOUS-CHEF DE GARE ONDERSTATIONSCHEF COMMISSAIRE (SERVICE PUBLIC ET POLICE) COMMISSARIS (OPENBARE DIENST, POLITIE) COMMISSAIRE EN CHEF HOOFDCOMMISSARIS COMMISSAIRE PRINCIPAL EERST AANWEZEND COMMISSARIS COMMANDANT DE GENDARMERIE RIJKSWACHTCOMMANDANT COLONEL DE GENDARMERIE RIJKSWACHTKOLONEL CAMBISTE-ARBITRAGISTE WISSELAMBTENAAR-ARBITRANT GERANT LIE PAR UN CONTRAT (SECTEUR PRIVE FINANCIER) BEHEERDER IN DIENSTVERBAND (FINANCIELE PRIVE SECTOR) GERANT DE SUCCURSALE (BANQUES) LIE PAR UN CONTRAT FILIAALBEHEERDER (BANK) (IN DIENSTVERBAND) GERANT DE SUCCURSALE (ASSURANCES) LIE PAR UN CONTRAT FILIAALBEHEERDER (VERZEKERINGEN) (IN DIENSTVERBAND) CADRE ADMINIS. SUP. (TOUTES ACTIVITES SAUF AGRIC. COMM.) HOGER ADMINISTRATIEF KADERLID (BEHALVE 0 EN 6) SOUS-DIRECTEUR LIE PAR UN CONTRAT (PRIVE) ONDER-DIRECTEUR (IN DIENSTVERBAND) (PRIVE) DIRECTEUR COMMERCIAL (TOUTES ACTIVITES SAUF COMMERCE) COMMERCIEEL DIRECTEUR MARKETING OFFICER (TOUTES ACTIVITES SAUF COMMERCE) MARKETING RAADGEVER CONSEILLER EN MARKETING MARKETING HOOFD ORGANISATEUR DE MARCHES (TOUTES ACTIVITES SAUF COMMERCE) MARKTORGANISATOR PROSPECTEUR DE MARCHES (TOUTES ACTIVITES SAUF COMMERCE) MARKTPROSPECTEUR DIRECTEUR DE VENTES (TOUTES ACTIVITES SAUF COMMERCE) VERKOOPSRAADGEVER CONSEILLER EN VENTES DIRECTEUR VERKOOPAFDELING SALES MANAGER (TOUTES ACTIVITES SAUF COMMERCE) VERKOOPSMANAGER EXPORT MANAGER (TOUTES ACTIVITES SAUF COMMERCE) UITVOERMANAGER DIRECTEUR DU PERSONNEL (TOUTES ACTIVITES SAUF AGRI., COMM.) PERSONEELSDIRECTEUR (ALLE ACTIVITEITEN BEHALVE 0 EN 6) DIRECTEUR DEPARTEMENT INFORMATIQUE (TOUTES ACTI. SAUF COMM.) DIRECTEUR INFORMATICA AFDELING COMPUTER MANAGER (TOUTES ACTIVITES SAUF COMMERCE) COMPUTERMANAGER SOFTWARE MANAGER SOFTWARE MANAGER DIRECTEUR DE PRODUCTION (TOUTES ACTIVITES SAUF AGRI., COMM.) PRODUKTIE DIRECTEUR (ALLE ACTIVITEITEN BEHALVE 0 EN 6) CADRE ADMINISTRATIF SUPER. (COMMERCE) LIE PAR UN CONTRAT HOGER ADMINISTRATIEF KADERLID (HANDEL) (IN DIENSTVERBAND) SOUS-DIRECTEUR (COMMERCE) ONDERDIRECTEUR (HANDEL) DIRECTEUR COMMERCIAL LIE PAR UN CONTRAT (COMMERCE) COMMERCIEEL DIRECTEUR (IN DIENSTVERBAND) MARKETING OFFICER (COMMERCE) MARKETING HOOFD (FILIAAL) Page 5 of 100

6 ORGANISATEUR DE MARCHES (COMMERCE) PROSPECTEUR DE MARCHES (COMMERCE) EXPORT MANAGER (COMMERCE) DIRECTEUR DES ACHATS (COMMERCE) SUPERVISEUR (SUPERMARCHES SUCCURSALES) DIRECTEUR DU PERSONNEL (COMMERCE) DIRECTEUR DEPARTEMENT INFORMATIQUE (COMMERCE) COMPUTER MANAGER (COMMERCE) DIRECTEUR DU PERSONNEL (HORECA) DIRECTEUR DEPARTEMENT INFORMATIQUE (HORECA) COMPUTER MANAGER (HORECA) CHEF DE BUREAU, DE DIVISION, DE SERVICE,... (SECTEUR PRIVE) CHEF DU PERSONNEL SOUS-CHEF DE BUREAU (SECTEUR PRIVE) CONSEILLER DE DIRECTION ATTACHE DE DIRECTION CHEF DE VENTE DIRECTEUR (SERVICE VENTE - COMMERCE) SALES MANAGER (COMMERCE) DIRECTEUR DE VENTE (COMMERCE) RESPONSABLE COMMERCIAL ADMINISTRATEUR ACTIF (PRIVE) ADMINISTRATEUR DELEGUE NON LIE PAR CONTRAT HOMME D'AFFAIRES FEMME D'AFFAIRES ADMINISTRATEUR-GERANT NON LIE PAR CONTRAT PRESIDENT DIRECTEUR-GENERAL NON LIE PAR CONTRAT ASSOCIE ACTIF NON LIE PAR CONTRAT FONDE DE POUVOIR NON LIE PAR CONTRAT AFFRETEUR NON LIE PAR CONTRAT ARMATEUR DE NAVIRES NON LIE PAR CONTRAT BANQUIER NON LIE PAR CONTRAT CHEF D'ENTREPRISE NON LIE PAR CONTRAT DIRECTEUR NON LIE PAR CONTRAT INDUSTRIEL ENTREPRENEUR EN FABRICATIONS METALLIQUES CONSTRUCTEUR (IMMOBILIER) ENTREPRENEUR EN BATIMENT ENTREPRENEUR EN TRAVAUX PUBLICS ENTREPRENEUR DE DEMOLITIONS ENTREPRENEUR DE BATELAGE MARKTORGANISATOR (FILIAAL) MARKTPROSPECTEUR (HANDEL) UITVOERMANAGER (HANDEL) DIRECTEUR (AANKOOP) SUPERVISOR (GROOTWARENHUIS FILIAAL) PERSONEELSDIRECTEUR (HANDEL) DIRECTEUR AFDELING INFORMATICA (HANDEL) COMPUTERMANAGER (HANDEL) PERSONEELSDIRECTEUR (HORECA) DIRECTEUR AFDELING INFORMATICA (HORECA) COMPUTERMANAGER (HORECA) BUREAUCHEF, AFDELINGSHOOFD, DIENSTCHEF (PRIVE SECTOR) PERSONEELSCHEF ONDERBUREAUCHEF (PRIVE SECTOR) RAADGEVER DIRECTIE DIRECTIEATTACHE VERKOOPSCHEF DIRECTEUR (VERKOOPDIENST-HANDEL) VERKOOPSDIRECTEUR SALES MANAGER HANDELSVERANTWOORDELIJKE BEHEERDER (ACTIEF) AFGEVAARDIGD BEHEERDER (NIET IN DIENSTVERBAND) ZAKENMAN ZAKENVROUW BESTUURDER BEHEERDER (NIET IN DIENSTVERBAND) VOORZITTER-ALGEMEEN DIRECTEUR (NIET IN DIENSTVERBAND) BEHEREND VENNOOT (NIET IN DIENSTVERBAND) GEVOLMACHTIGDE (NIET IN DIENSTVERBAND) SCHEEPSBEVRACHTER (NIET IN DIENSTVERBAND) REDER (NIET IN DIENSTVERBAND) BANKIER BEDRIJFSLEIDER (NIET IN DIENSTVERBAND) DIRECTEUR (NIET IN DIENSTVERBAND) INDUSTRIEEL ONDERNEMER METAALCONSTRUCTIES CONSTRUCTEUR (ONROERENDE GOEDEREN) ONDERNEMER GEBOUWEN ONDERNEMER OPENBARE WERKEN ONDERNEMER AFBRAAKWERKEN ONDERNEMER VERVOER BINNENSCHEEPVAART Page 6 of 100

7 ENTREPRENEUR DE CAMIONNAGE ONDERNEMER VRACHTWAGENVERVOER ENTREPRENEUR DE DEPANNAGE ONDERNEMER TAKELDIENST ENTREPRENEUR DE TRANSPORTS ONDERNEMER TRANSPORT ENTREPRENEUR DE PUBLICITE ONDERNEMER PUBLICITEIT ENTREPRENEUR DE NETTOYAGE ONDERNEMER SCHOONMAAKDIENST ENTREPRENEUR NON LIE PAR CONTRAT ONDERNEMER (NIET IN DIENSTVERBAND) PROPRIETAIRE EXPLOITANT NON LIE PAR CONTRAT EIGENAAR-UITBATER (NIET IN DIENSTVERBAND) GERANT NON LIE PAR CONTRAT (SAUF AGRI., COMMERCE, HORECA) BEHEERDER (NIET IN DIENSTVERBAND) UITGEZONDERD 0,6 NEGOCIANT HANDELAAR EXPORTATEUR UITVOERDER IMPORTATEUR INVOERDER GROSSISTE GROOTHANDELAAR COMMERCANT EN GROS GROSSIER CHEVILLARD GROSSIER IN SLACHTVLEES MARCHAND DE BESTIAUX VEEHANDELAAR GROSSISTE EN PRODUITS LAITIERS (FROMAGES) GROSSIER IN MELKPODRUKTEN MAREYEUR ZEEVISHANDELAAR GROSSISTE EN POISSONS GROSSIER IN VISSEN NEGOCIANT EN MITRAILLES, MARCHAND FER ET METAUX (RECUP.) HANDELAAR IN SCHROOT, IJZER EN METALEN (GERECUPEREERD) NEGOCIANT EN CHARBON KOLENHANDELAAR NEGOCIANT EN PRODUITS PETROLIERS HANDELAAR IN OLIEPRODUKTEN NEGOCIANT EN BOIS HOUTHANDELAAR NEGOCIANT EN MATERIAUX DE CONSTRUCTION HANDELAAR IN BOUWMATERIALEN NEGOCIANT EN TEXTILE HANDELAAR IN TEXTIEL NEGOCIANT EN CONFECTION HANDELAAR IN CONFECTIEKLEDING NEGOCIANT EN GRAINS HANDELAAR IN GRANEN NEGOCIANT EN FOURRAGE ET PAILLE HANDELAAR IN VOEDER EN STRO NEGOCIANT EN POMME DE TERRE HANDELAAR IN AARDAPPELEN NEGOCIANT EN FLEURS HANDELAAR IN BLOEMEN NEGOCIANT EN AGRO-ALIMENT HANDELAAR IN VOEDINGSMIDDELEN (LANDBOUW) NEGOCIANT EN PRODUITS INDUSTRIELS HANDELAAR IN INDUSTRIELE PRODUKTEN NEGOCIANT EN FOURNITURES AUTOS HANDELAAR IN AUTO-ACCESSOIRES NEGOCIANT EN JOUETS HANDELAAR IN SPEELGOED NEGOCIANT EN PAPIER PEINT HANDELAAR IN BEHANGPAPIER ACCASTILLEUR SCHEEPSLEVERANCIER, SHIPCHANDLER GROSSISTE EN PRODUITS ALIMENTAIRES GROOTHANDELAAR IN VOEDINGSMIDDELEN GROSSISTE EN VINS - LIQUEURS GROOTHANDELAAR IN WIJNEN, LIKEUREN GROSSISTE EN PRIMEURS GROENTEBOER PRIMEURVERKOPER GROSSISTE EN PRODUITS SURGELES GROOTHANDELAAR IN DIEPVRIESPRODUKTEN DETAILLANT KLEINHANDELAAR COMMERCANT EN DETAIL DETAILLIST Page 7 of 100

8 GERANT DE FILIALE DE COMMERCE (INDEPENDANT) BOUTIQUIER EPICIER FRUITIER (COMMERCE) LAITIER (COMMERCE) POISSONNIER (COMMERCE) VOLAILLER (COMMERCE) COMMERCANT EN PRODUITS ALIMENTAIRES MARCHAND DE LAIT MARCHAND DE POISSONS DROGUISTE HERBORISTE (COMMERCE) PARFUMEUR ANTIQUAIRE BROCANTEUR FRIPIER MARCHAND DE MEUBLES REGRATTIER MARCHAND DE FERRAILLES EXPLOITANT DE STATION D'ESSENCE MARCHAND DE CHARBON (DETAIL) MARCHAND DE BOIS (DETAIL) MARCHAND DE COMBUSTIBLE (DETAIL) LIBRAIRIE MARCHAND DE JOURNEAUX (LIBRAIRIE) BOUQUINISTE DISQUAIRE ARMURIER (COMMERCE) QUINCAILLIER COMMERCANT EN ACCESSOIRES AUTOMOBILES COMMERCANT EN INSTRUMENTS DE MUSIQUE COMMERCANT EN ARTICLES DE PECHE MARCHAND DE GRAINES GRAINETIER MARCHAND DE FOURRURES (DETAIL) MARCHAND DE VETEMENTS (DETAIL) MARCHAND DE CHAUSSURES (DETAIL) MARCHAND DE LINGERIE (DETAIL) MARCHAND DE TAPIS EXPLOITANT DE GALERIES D'ART HOTELIER HANDELSFILIAALBEHEERDER (ZELFSTANDIGE) WINKELIER KRUIDENIER FRUITBOER (HANDEL) MELKBOER (HANDEL) VISHANDELAAR (HANDEL) POELIER (HANDEL) HANDELAAR IN VOEDINGSMIDDELEN MELKHANDELAAR VISHANDELAAR DROGIST REUKWARENHANDELAAR KRUIDENVERKOPER, DROGIST ANTIQUAIR HANDELAAR IN RARIETEITEN, ANTIQUITEITEN UITDRAGER (KLEINHANDEL) MEUBELHANDELAAR SJACHERAAR HANDELAAR IN SCHROOT (OUD IJZER) UITBATER BENZINESTATION HANDELAAR IN KOLEN HOUTHANDELAAR (KLEINHANDEL) BRANDSTOFHANDELAAR (KLEINHANDEL) BOEKHANDELAAR KRANTENVERKOPER (BOEKHANDEL) HANDELAAR IN TWEEDEHANDSBOEKEN PLATENHANDELAAR WAPENHANDELAAR IJZERHANDELAAR HANDELAAR IN AUTO-ONDERDELEN HANDELAAR IN MUZIEKINSTRUMENTEN HANDELAAR IN VISVANGSTARTIKELEN GRAANHANDELAAR ZAADHANDELAAR HANDELAAR IN BONT (KLEINHANDEL) HANDELAAR IN KLEDING (KLEINHANDEL) HANDELAAR IN SCHOENEN (KLEINHANDEL) HANDELAAR IN LINNENGOED (KLEINHANDEL) HANDELAAR IN TAPIJTEN UITBATER KUNSTGALERIJ HOTELHOUDER Page 8 of 100

9 HOTELIER-RESTAURATEUR EXPLOITANT DE MOTEL EXPLOITANT DE CAMPING GERANT DE CAMPING AUBERGISTE CAFETIER PATRON (CAFE-BAR) TAVERNIER TENANCIER DE DANCING EXPLOITANT DE PUB, TAVERNE RESTAURATEUR (HORECA) EXPLOITANT DE FRITERIE TRAITEUR EXPLOITANT DE SNACK-BAR GERANT DE DISCOTHEQUE AGRICULTEUR GERANT HORTICULTEUR GERANT ELEVEUR GERANT SYLVICULTEUR GERANT PECHEUR GERANT GERANT (AGRICULTURE - SYLVICULTURE, PECHE) (EMPLOYE) ENTREPRENEUR D'ABATTAGE D'ARBRES NON FORESTIERS ENTREPRENEUR DE PULVERISATION ENTREPRENEUR DE LOCATION DE MATERIEL AGRICOLE BLANCHISSEUR (BLANCHISSERIE) GERANT (BLANCHISSERIE) GERANT (TEINTURIE) GERANT, DIRIGEANTS, SALON DE BEAUTE GERANT, DIRIGEANTS, SALON DE COIFFURE CHIMISTE (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) DOCTEUR EN CHIMIE LICENCIE EN CHIMIE PHYSICIEN (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) LICENCIE EN PHYSIQUE DOCTEUR EN PHYSIQUE PHYSICIEN INDUSTRIEL SPECIALISTE EN SCIENCES DE L'ENERGIE SPECIALISTE EN RADIOISOTOPES ET RADIOPROTECTION ACCOUSTICIEN ASTRONOME (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) ASTROPHYSICIEN (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) HOTELHOUDER-RESTAURANTHOUDER MOTELUITBATER CAMPINGUITBATER CAMPINGBEHEERDER HERBERGIER CAFEHOUDER WAARD-EIGENAAR (CAFE-BAR) WAARD-KROEGBAAS DANCINGHOUDER UITBATER PUB, TAVERNE RESTAURANTHOUDER (HORECA) FRITUURUITBATER TRAITEUR UITBATER SNACK-BAR BEHEERDER VAN EEN DISCOTHEEK LANDBOUWBEHEERDER TUINBOUWBEHEERDER FOKKERIJBEHEERDER BOSBOUWKUNDIG VERANTWOORDELIJKE VERANTWOORDELIJKE VISSERIJ GERANT (LANDBOUW, FOKKERIJ, VISVANGST) (BEDIENDE) BOOMKAPONDERNEMER (NIET IN BOS) ONDERNEMER PULVERISATIE (STUIFSPROEIER) ONDERNEMER VERHURING LANDBOUWMATERIAAL BLEKER (WASSERIJ) GERANT (WASSERIJ) GERANT (VERVERIJ, STOMERIJ) GERANT, BEHEERDER SCHOONHEIDSSALON GERANT, BEHEERDER KAPSALON SCHEIKUNDIGE (UNIVERSITAIR OF GELIJKGESTELD NIVEAU) DOKTER IN DE SCHEIKUNDE LICENTIAAT IN DE SCHEIKUNDE NATUURKUNDIGE (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) LICENTIAAT IN DE NATUURKUNDE DOKTER IN DE NATUURKUNDE INDUSTRIEEL NATUURKUNDIGE SPECIALIST ENERGIEWETENSCHAPPEN SPECIALIST RADIOISOTOPEN EN RADIOBESCHERMING SPECIALIST GELUIDSLEER ASTRONOOM (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) ASTROFYSICUS (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) Page 9 of 100

10 METEOROLOGUE (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) CLIMATOLOGUE GEOPHYSICIEN (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) GEOLOGUE (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) GEOMORPHOLOGUE MINERALOGISTE (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) PEDOLOGUE (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) GEMMOLOGUE HYDROLOGUE, HYDROLOGISTE AUTRE SPECIALISTE DES SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES NCA STATISTICIEN DEMOGRAPHE ACTUARIS WISKUNDIGE INGENIEUR EN INFORMATIQUE INGENIEUR EN LOGICIEL INGENIEUR DE SYSTEMES INGENIEUR CREATEUR DE SYSTEMES ANALYSTE DE SYSTEME (INFORMATIQUE) CONSEILLER DE SYSTEME ET DE LOGICIEL ARCHITECTE DE RESEAUX CHEF DE PROJET (INFORMATIQUE) CONCEPTEUR BASES DE DONNEES AUDITEUR INFORMATIQUE INFORGRAPHICIEN (CARTOGRAPHIE INFORMATISEE) INFORMATICIEN N.C.A. PROGRAMMEUR SYSTEME PROGRAMMEUR DE LOGICIEL PROGRAMMEUR ANALYSTE HOMME SYSTEME ARCHITECTE GRADUE EN ARCHITECTURE ARCHITECTE ENSEMBLIER ARCHITECTE D'INTERIEUR ARCHITECTE DECORATEUR URBANISTE ARCHITECTE PAYSAGISTE ARCHITECTE DE JARDINS CREATEUR DE JARDINS INGENIEUR INGENIEUR ARCHITECTE METEOROLOOG (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) KLIMATOLOOG GEOFYSICUS (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) GEOLOOG (AARDKUNDIGE) (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) GEOMORFOLOOG DELFSTOFKUNDIGE (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) BODEMKUNDIGE (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) GEMMOLOOG OCEANOLOOG ANDERE N.E.V. IN DE NATUUR- EN SCHEIKUNDIGE WETENSCHAPPEN STATISTICUS DEMOGRAAF ACTUARIS WISKUNDIGE INGENIEUR INFORMATICA INGENIEUR LOGICA SYSTEEMINGENIEUR SYSTEEMONTWERPINGENIEUR SYSTEEMANALIST (INFORMATICA) RAADGEVER SYSTEMEN EN LOGICA NETWERKONTWERPER (INFORMATICA) PROJECTLEIDER (INFORMATICA) ONTWERPER (DATABASE) AUDITOR INFORMATICA KAARTONTWERPER (GEINFORMATISEERDE CARTOGRAFIE) INFORMATUS N.E.V SYSTEEMPROGRAMMEUR PROGRAMMEUR LOGICUS PROGRAMMEUR ANALIST SYSTEEMSPECIALIST ARCHITECT GRADUAAT ARCHITECTEUR BINNENHUISARCHITECT INTERIEURARCHITECT ARCHITECT-DECORATEUR STEDEBOUWKUNDIGE LANDSCHAPSARCHITECT TUINARCHITECT ONTWERPER VAN TUINEN INGENIEUR INGENIEUR-ARCHITECT Page 10 of 100

11 INGENIEUR URBANISTE INGENIEUR CONSEIL INGENIEUR CHEF DE SERVICE INGENIEUR DE SECURITE INGENIEUR PRINCIPAL INGENIEUR TECHNICIEN INGENIEUR INDUSTRIEL INGENIEUR CIVIL INGENIEUR CIVIL EN CONSTRUCTIONS D'AERODROMES INGENIEUR CIVIL EN CONSTRUCTIONS DES BATIMENTS INGENIEUR CIVIL EN CONSTRUCTIONS DE PONTS ET CHAUSSEES INGENIEUR CIVIL EN CONSTRUCTIONS DE VOIES FERREES INGENIEUR HYDRAULICIEN INGENIEUR CIVIL EN GENIE CIVIL INGENIEUR TECHNICIEN EN CONSTRUCTIONS CIVILES INGENIEUR TECHNICIEN EN TRAVAUX PUBLICS INGENIEUR INDUSTRIEL EN CONSTRUCTIONS CIVILES INGENIEUR ELECTRICIEN INGENIEUR ELECTRICIEN-INSTALLATIONS INGENIEUR ELECTRICIEN-PRODUCTION D'ENERGIE INGENIEUR RADIO-ELECTRICIEN INGENIEUR DU SON INGENIEUR EN TECHNIQUE DU SON INGENIEUR TECHNICIEN EN ELECTRICITE INGENIEUR TECHNICIEN RADIO-TV INGENIEUR INDUSTRIEL EN ELECTRICITE INGENIEUR ELECTRONICIEN INGENIEUR ELECTROMECANICIEN INGENIEUR DES TELECOMMUNICATIONS CYBERNITICIEN AUTOMATICIEN INGENIEUR EN AUTOMATIQUE INGENIEUR TECHNICIEN ELECTRONICIEN INGENIEUR TECHNICIEN ELECTROMECANICIEN INGENIEUR INDUSTRIEL EN ELECTROMECANIQUE INGENIEUR MECANICIEN INGENIEUR MECANICIEN (MACHINES) INGENIEUR MECANICIEN (TURBINES) INGENIEUR MECANICIEN (CHAUFFAGE) INGENIEUR TECHNICIEN MECANICIEN INGENIEUR TECHNICIEN EN METALLURGIE ET SOUDURE INGENIEUR STEDEBOUW INGENIEUR-RAADGEVER INGENIEUR-DIENSTHOOFD VEILIGHEIDSINGENIEUR HOOFDINGENIEUR TECHNISCH INGENIEUR INDUSTRIEEL INGENIEUR BURGERLIJK INGENIEUR BURGERLIJK INGENIEUR - VLIEGVELDCONSTRUCTIE BURGERLIJK INGENIEUR - GEBOUWENCONSTRUCTIE BURGERLIJK INGENIEUR - BRUGGEN- EN WEGENBOUW BURGERLIJK INGENIEUR - SPOORWEGENBOUW INGENIEUR HYDRAULICA BURGERLIJK INGENIEUR - BURGERLIJKE GENIE TECHNISCH INGENIEUR BURGERLIJKE BOUWKUNDE TECHNISCH INGENIEUR OPENBARE WERKEN INDUSTRIEEL INGENIEUR BURGERLIJKE BOUWKUNDE INGENIEUR ELECTRICITEIT INGENIEUR ELECTRISCHE INSTALLATIES INGENIEUR ELECTRICITEIT - ENERGIEPRODUKTIE INGENIEUR RADIO-ELECTRICITEIT GELUIDSINGENIEUR INGENIEUR GELUIDSTECHNIEKEN TECHNISCH INGENIEUR-ELECTRICITEIT TECHNISCH INGENIEUR-RADIO-TV INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTRICITEIT INGENIEUR ELECTRONICA INGENIEUR ELECTRO-MECHANICA INGENIEUR TELECOMMUNICATIE CYBERNITICUS (STUURKUNDIGE) INGENIEUR AUTOMATISATIE AUTOMATISEERDER TECHNISCH INGENIEUR ELECTRONICA TECHNISCH INGENIEUR ELECTRO-MECHANICA INDUSTRIEEL INGENIEUR ELECTRO-MECHANICA INGENIEUR MECHANICA INGENIEUR MECHANICA (MACHINES) INGENIEUR MECHANICA (TURBINES) INGENIEUR MECHANICA (VERWARMING) TECHNISCH INGENIEUR MECHANICA TECHNISCH INGENIEUR METALLURGIE EN LASSEN Page 11 of 100

12 INGENIEUR INDUSTRIEL EN MECANIQUE INGENIEUR CHIMISTE INGENIEUR PHYSICIEN INGENIEUR GEOPHYSICIEN INGENIEUR EN SCIENCES NUCLEAIRES INGENIEUR TECHNICIEN EN CHIMIE, EN BIOLOGIE INGENIEUR TECHNICIEN EN PHYSIQUE INGENIEUR INDUSTRIEL EN CHIMIE INGENIEUR INDUSTRIEL EN ENERGIE NUCLEAIRE INGENIEUR DES MINES INGENIEUR GEOLOGUE INGENIEUR METALLURGISTE INGENIEUR TECHNICIEN DES MINES INGENIEUR TECHNICIEN GEOLOGUE INGENIEUR DE LA PRODUCTION INGENIEUR DE LA CERAMIQUE ET DU VERRE INGENIEUR DES INDUSTRIES TEXTILES INGENIEUR DES CONSTRUCTIONS NAVALES INGENIEUR DE BRASSERIE INGENIEUR EN INDUSTRIES ALIMENTAIRES INGENIEUR TECHNICIEN EN INDUSTRIE TEXTILE INGENIEUR TECHNICIEN EN INDUSTRIES ALIMENTAIRES INGENIEUR INDUSTRIEL (AUTRES INDUSTRIES) GEOMETRE GEOMETRE-TOPOGRAPHE GEOMETRE-HYDROGRAPHE PHOTOGRAMMETRE (GEOMETRE) GEOMETRE DES MINES EXPERT IMMOBILIER-GEOMETRE GEOMETRE EXPERT IMMOBILIER CARTOGRAPHE ARPENTEUR INGENIEUR AGRONOME INGENIEUR AGRONOME - EAUX ET FORETS INGENIEUR AGRONOME - GENIE RURAL INGENIEUR TECHNICIEN EN AGRICULTURE INGENIEUR TECHNICIEN EN HORTICULTURE INGENIEUR INDUSTRIEL EN AGRICULTURE BIOLOGISTE (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) NATURALISTE (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) ORNITHOLOGUE, ORNITHOLOGISTE (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) INDUSTRIEEL INGENIEUR MECHANICA SCHEIKUNDIG INGENIEUR NATUURKUNDIG INGENIEUR GEOFYSISCH INGENIEUR INGENIEUR NUCLEAIRE WETENSCHAPPEN TECHNISCH INGENIEUR BIOCHEMIE TECHNISCH INGENIEUR NATUURKUNDE INDUSTRIEEL INGENIEUR SCHEIKUNDE INDUSTRIEEL INGENIEUR NUCLEAIRE ENERGIE MIJNINGENIEUR INGENIEUR GEOLOGIE INGENIEUR METALLURGIE TECHNISCH INGENIEUR MIJNBOUW TECHNISCH INGENIEUR GEOLOGIE PRODUKTIE INGENIEUR INGENIEUR KERAMIEK EN GLAS INGENIEUR TEXTIELNIJVERHEID INGENIEUR SCHEEPSBOUWKUNDE INGENIEUR BROUWERIJBEDRIJVEN INGENIEUR VOEDINGSNIJVERHEID TECHNISCH INGENIEUR TEXTIELINDUSTRIE TECHNISCH INGENIEUR VOEDINGSNIJVERHEID INDUSTRIEEL INGENIEUR (ANDERE INDUSTRIEEN) MEETKUNDIGE MEETKUNDIGE TOPOGRAFIE MEETKUNDIGE HYDROGRAFIE LUCHTFOTOMEETKUNDIGE MIJNMEETKUNDIGE MEETKUNDIG SCHATTER ONROERENDE GOEDEREN LANDMETER-SCHATTER ONROERENDE GOEDEREN CARTOGRAAF LANDMETER LANDBOUWINGENIEUR LANDBOUWINGENIEUR (WATERS EN BOSSEN) LANDBOUWINGENIEUR (LANDELIJKE GENIE) TECHNISCH INGENIEUR LANDBOUWKUNDE TECHNISCH INGENIEUR TUINBOUWKUNDE INDUSTRIEEL INGENIEUR LANDBOUWKUNDE BIOLOOG (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) NATURALIST (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) ORNITHOLOOG (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) Page 12 of 100

De codes in deze lijst staan op alfabetische volgorde. Je kunt jouw code opzoeken met de zoekfunctie (Ctrl+F).

De codes in deze lijst staan op alfabetische volgorde. Je kunt jouw code opzoeken met de zoekfunctie (Ctrl+F). De codes in deze lijst staan op alfabetische volgorde. Je kunt jouw code opzoeken met de zoekfunctie (Ctrl+F). De code uit de test kan iets vertellen over jezelf. Bij elke code staat een aantal beroepen

Nadere informatie

Francine PIEDBOEUF, Présidente des Diététiciens Indépendants Francophones de Belgique «Alimentation - Prévention»

Francine PIEDBOEUF, Présidente des Diététiciens Indépendants Francophones de Belgique «Alimentation - Prévention» 1988 Marie FREDERICQ-LILAR, titulaire de la Chaire des Arts Décoratifs à l ULB «Fragonard ou l instinct de bonheur» Jean VAN WELKENHUYZEN, professeur, historien et écrivain «Un historien dans la tempête

Nadere informatie

Lijst van beroepen TAF GoedGezekerd AOV

Lijst van beroepen TAF GoedGezekerd AOV Hieronder treft u per beroep aan welke beroepsklasse van toepassing is. Vindt u een beroep niet terug in onderstaand overzicht dan kunt u een vergelijkbaar beroep hanteren. Twijfelt u in welke beroepsklasse

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BELGISCH STAATSBLAD 08.06.2010 MONITEUR BELGE 36095 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGION DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE F. 2010 1821 [C 2010/31252]

Nadere informatie

LES UNITES DU SECTEUR PUBLIC 1 2

LES UNITES DU SECTEUR PUBLIC 1 2 BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE SERVICE COMPTES NATIONAUX/REGIONAUX ET CONJONCTURE avec la collaboration du GROUPE D EXPERTS DE LA BASE DOCUMENTAIRE GENERALE LES UNITES DU SECTEUR PUBLIC 1 2 Mise à jour au

Nadere informatie

ARMUT UND SOZIALE GERECHTIGKEIT

ARMUT UND SOZIALE GERECHTIGKEIT Anhang JURYS und Komitees ARMUT UND SOZIALE GERECHTIGKEIT Philippe Van Parijs, Professeur, UCL Chaire Hoover d éthique économique et sociale Anissa Akhandaf, Beleidsmedewerker, Stadsbestuur Antwerpen Bedrijf

Nadere informatie

MAANDAG 7 JULI 2008 LUNDI 7 JUILLET 2008. Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

MAANDAG 7 JULI 2008 LUNDI 7 JUILLET 2008. Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Avis. Bericht. Déménagement des Services du Moniteur belge. Verhuis Diensten van het Belgisch Staatsblad

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Avis. Bericht. Déménagement des Services du Moniteur belge. Verhuis Diensten van het Belgisch Staatsblad BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

kabinettengids guide des cabinets

kabinettengids guide des cabinets public management - kabinettengids guide des cabinets Samenstelling van de kabinetten update september Composition des cabinets mise à jour septembre EXTRA inclusief GIDS websites van administraties GUIDE

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 12926 BELGISCH STAATSBLAD 06.03.2006 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE N. 2006 901

Nadere informatie

Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. 2. Par «employés» sont visés les employés masculins et féminins.

Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. 2. Par «employés» sont visés les employés masculins et féminins. gf, Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 1' février 2010 modifiant la CCT du 16 février 1993 concernant la classification de fonctions sectorielle

Nadere informatie

65532 MONITEUR BELGE 01.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD

65532 MONITEUR BELGE 01.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD 65532 MONITEUR BELGE 01.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE F. 2009 3398 [C 2009/12217] 28 JUIN 2009. Arrêté royal rendant obligatoire la convention

Nadere informatie

Executive Master in Management of Major Construction Projects

Executive Master in Management of Major Construction Projects Executive Master in Management of Major Construction Projects Formation en gestion des grands projets de construction Opleiding in het beheer van grote bouwprojecten 2012/2014 Maîtrisez la complexité des

Nadere informatie

-10- NR. COMITE DE GEZONDHEIDSDIENSTEN COMMISSION PARITAIRE DES SERVICES DE SANTE. Collectieve van 25 september 2002

-10- NR. COMITE DE GEZONDHEIDSDIENSTEN COMMISSION PARITAIRE DES SERVICES DE SANTE. Collectieve van 25 september 2002 COMITE DE GEZONDHEIDSDIENSTEN COMMISSION PARITAIRE DES SERVICES DE SANTE Collectieve van 25 september 02 Convention collective de travail du 25 septembre 02 Harmonisatie van de baremieke weddeschalen van

Nadere informatie

DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2

DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2 NATIONALE BANK VAN BELGIË DIENST NATIONALE/REGIONALE REKENINGEN EN CONJONCTUUR met de medewerking van de DESKUNDIGENGROEP VAN DE ALGEMENE GEGEVENSBANK DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2 Stand van zaken

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE DOC 52 0994/007 DOC 52 0994/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 7 april 2008 7 avril 2008 VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Executive Master in Management of Major Construction Projects

Executive Master in Management of Major Construction Projects 2014-2016 Executive Master in Management of Major Construction Projects Formation en gestion des grands projets de construction Opleiding in het beheer van grote bouwprojecten Maîtrisez la complexité des

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 107. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 250 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 107. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 250 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2

DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2 NATIONALE BANK VAN BELGIË DIENST NATIONALE/REGIONALE REKENINGEN EN CONJUNCTUUR met de medewerking van de DESKUNDIGENGROEP VAN DE ALGEMENE GEGEVENSBANK DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2 Stand van zaken

Nadere informatie

LE RÉSEAU DES ACTEURS BRUXELLOIS DE LA CONSTRUCTION ET DE LA RENOVATION DURABLES HET BRUSSELSE NETWERK VAN DUURZAME BOUW EN RENOVATIE

LE RÉSEAU DES ACTEURS BRUXELLOIS DE LA CONSTRUCTION ET DE LA RENOVATION DURABLES HET BRUSSELSE NETWERK VAN DUURZAME BOUW EN RENOVATIE CLUSTER ECOBUILD ÉDITION / EDITIE 2012 LE RÉSEAU DES ACTEURS BRUXELLOIS DE LA CONSTRUCTION ET DE LA RENOVATION DURABLES HET BRUSSELSE NETWERK VAN DUURZAME BOUW EN RENOVATIE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2013

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2013 DOC 53 DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 17 décembre 2012 JUSTIFICATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES pour l année budgétaire 2013 17 december 2012

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2012

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2012 DOC 53 1945/018 DOC 53 1945/018 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 20 décembre 2011 JUSTIFICATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES pour l année budgétaire 2012

Nadere informatie

Chambre. Représentants. Volksvertegenwoordigers. Kamer. 4- VI (1964-1965) - Nr 1 4- _ VI (1964-1965) - NQ 1 BEGROTING WETSONTWERP

Chambre. Représentants. Volksvertegenwoordigers. Kamer. 4- VI (1964-1965) - Nr 1 4- _ VI (1964-1965) - NQ 1 BEGROTING WETSONTWERP 4- _ VI (964-965) - NQ 4- VI (964-965) - Nr des Chambre Représentants van Kamer Volksvertegenwoordigers SESSION 964-965. ZIITING 96-965. BUDGET des Services du Premier Ministre pour l'exercice 965. BEGROTING

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 14. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 14. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 44 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 44 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 44 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT SESSION ORDINAIRE 2012-2013 GEWONE ZITTING 2012-2013 15 OCTOBRE 2013 15 OKTOBER 2013 Questions et Réponses Vragen en

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 149. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 240 bladzijden/pages

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 149. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 240 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Een selectie van enkelvoudige frequenties.

Een selectie van enkelvoudige frequenties. PSBH HET PANEL ANNO 1992 Een selectie van enkelvoudige frequenties. Het panel is een onderzoeksproject gerealiseerd in het kader van het Programma Maatschappelijk Onderzoek, gefinancierd door de Diensten

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 86 INHOUD SOMMAIRE. 120 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 86 INHOUD SOMMAIRE. 120 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002. Le Moniteur belge peut être consulté

Nadere informatie

G.I.M.B. - S.R.I.B. GROUPE GROEP

G.I.M.B. - S.R.I.B. GROUPE GROEP GROUPE S.R.I.B. G.I.M.B. - GROEP Joyeux anniversaire! 984-2009 : 25 ans! 25 ans d adaptations à un univers économique en changement permanent. 25 ans qui ont permis la création de multiples outils f i

Nadere informatie

Chambre des représentants

Chambre des représentants 1945/8 DOC 53 1945/8 Chambre des représentants de Belgique Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers 2 décembre 211 justification du budget général des dépenses pour l année budgétaire 212 2 december

Nadere informatie