Rijksregister beroepenlijst (2) AFGEVAARDIGDE (NATIONAAL PARLEMENT) Page 1 of 100

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rijksregister beroepenlijst (2) 51110 AFGEVAARDIGDE (NATIONAAL PARLEMENT) Page 1 of 100"

Transcriptie

1 MINISTRE (GOUVERNEMENT) PARLEMENTAIRE REPRESENTANT NATIONAL DEPUTE MEMBRE DE LA CHAMBRE MEMBRE DU SENAT SENATEUR DEPUTE PERMANENT CONSEILLER PROVINCIAL MEMBRE DU COLLEGE PROVINCIAL MEMBRE DE LA DEPUTATION PERMANENTE BOURGMESTRE CONSEILLER COMMUNAL ECHEVIN MEMBRE DU COLLEGE ECHEVINAL PRESIDENT DU CPAS MEMBRE DU CONSEIL REGIONAL MEMBRE DU CONSEIL CULTUREL DEPUTE DU PARLEMENT EUROPEEN REPRESENTANT (PARLEMENT EUROPEEN) MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE AMBASSADEUR CONSUL CONSUL GENERAL DIPLOMATE CHEF DE CABINET (SERVICE PUBLIC) QUESTEUR DU SENAT SECRETAIRE-GENERAL (SERVICE PUBLIC) SECRETAIRE PERMANENT DIRECTEUR GENERAL (SERVICE PUBLIC) DIRECTEUR D'ADMINISTRATION (SERVICE PUBLIC) INSPECTEUR-GENERAL (SERVICE PUBLIC) PREMIER CONSEILLER (SERVICE PUBLIC) INSPECTEUR EN CHEF (SERVICE PUBLIC) CONSEILLER (SERVICE PUBLIC) DIRECTEUR (SERVICE PUBLIC) GOUVERNEUR DE PROVINCE COMMISSAIRE D'ARRONDISSEMENT GOUVERNEUR (BANQUE NATIONALE) VICE-CONSUL MINISTER (REGERING) VOLKSVERTEGENWOORDIGER PARLEMENTARIER AFGEVAARDIGDE (NATIONAAL PARLEMENT) KAMERLID LID VAN DE SENAAT SENATOR BESTENDIG AFGEVAARDIGDE PROVINCIERAADSLID LID VAN HET PROVINCIAAL COLLEGE LID VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE BURGEMEESTER GEMEENTERAADSLID SCHEPEN LID VAN HET SCHEPENCOLLEGE VOORZITTER O.C.M.W LID VAN DE GEWESTRAAD LID VAN DE CULTURELE RAAD AFGEVAARDIGDE EUROPEES PARLEMENT VERTEGENWOORDIGER EUROPEES PARLEMENT GEVOLMACHTIGD MINISTER AMBASSADEUR CONSUL CONSUL-GENERAAL DIPLOMAAT KABINETSCHEF (OPENBARE DIENST) PENNINGMEESTER VAN DE SENAAT SECRETARIS-GENERAAL (OPENBARE DIENST) PERMANENT SECRETARIS DIRECTEUR-GENERAAL (OPENBARE DIENST) BESTUURSDIRECTEUR (OPENBARE DIENST) INSPECTEUR-GENERAAL (OPENBARE DIENST) EERSTE ADVISEUR (OPENBARE DIENST) HOOFDINSPECTEUR (OPENBARE DIENST) ADVISEUR (OPENBARE DIENST) DIRECTEUR (OPENBARE DIENST) PROVINCIEGOUVERNEUR ARRONDISSEMENTSCOMMISSARIS GOUVERNEUR (NATIONALE BANK) VICE-CONSUL Page 1 of 100

2 ATTACHE DE CONSULAT ATTACHE D'AMBASSADE CONSEILLER D'AMBASSADE ADMINISTRATEUR (SERVICE PUBLIC) Fonctionnaire UE - Commission Fonctionnaire UE - Conseil Fonctionnaire UE - Comm. Econ et sociale Fonctionnaire UE - Parlement eur. Fonctionnaire UE DIRECTEUR DE PARTI POLITIQUE PRESIDENT DE PARTI POLITIQUE SECRETAIRE DE PARTI DIRECTEUR DE SYNDICAT DIRIGEANT DE SYNDICAT PRESIDENT DE L'ORDRE DES MEDICINS SECRETAIRE SYNDICAL SECRETAIRE DE FEDERATIONS PROFESSIONNELLES DIRECTEUR D'ORGANISMES NON GOUVERNEMENTAUX DIRECTEUR DE LA CROIX ROUGE DIRECTEUR DE S.I. (SYNDICAT D'INITIATIVE) DIRECTEUR D'ASSOCIATIONS SECRETAIRE D'ORGANISMES NON GOUVERNEMENTAUX ADMINISTRATEUR ACTIF (PRIVE) ADMINISTRATEUR DELEGUE NON LIE PAR CONTRAT HOMME D'AFFAIRES FEMME D'AFFAIRES ADMINISTRATEUR-GERANT NON LIE PAR CONTRAT PRESIDENT DIRECTEUR-GENERAL NON LIE PAR CONTRAT ASSOCIE ACTIF NON LIE PAR CONTRAT FONDE DE POUVOIR NON LIE PAR CONTRAT AFFRETEUR NON LIE PAR CONTRAT ARMATEUR DE NAVIRES NON LIE PAR CONTRAT BANQUIER NON LIE PAR CONTRAT CHEF D'ENTREPRISE NON LIE PAR CONTRAT DIRECTEUR NON LIE PAR CONTRAT INDUSTRIEL ENTREPRENEUR EN FABRICATIONS METALLIQUES CONSTRUCTEUR (IMMOBILIER) ENTREPRENEUR EN BATIMENT ENTREPRENEUR EN TRAVAUX PUBLICS ENTREPRENEUR DE DEMOLITIONS CONSULAAT ATTACHE AMBASSADE ATTACHE RAADSMAN (AMBASSADE) BEHEERDER (OPENBARE DIENST) Ambtenaar EU - Commissie Ambtenaar EU - Raad Ambtenaar EU - Economisch en Sociaal Comité Ambtenaar EU - Europees Parlement Ambtenaar EU DIRECTEUR POLITIEKE PARTIJ VOORZITTER POLITIEKE PARTIJ PARTIJSECRETARIS DIRECTEUR SYNDICAAT LEIDER SYNDICAAT VOORZITTER ORDE DER GENEESHEREN SYNDICAAL SECRETARIS SECRETARIS BEROEPENFEDERATIES DIRECTEUR NIET-GOUVERNEMENTELE ORGANISATIES DIRECTEUR RODE KRUIS DIRECTEUR VERENIGING TOT BEVORDERING VREEMDELINGENVERKEER DIRECTEUR ASSOCIATIES SECRETARIS NIET-GOUVERNEMENTELE ORGANISATIES BEHEERDER (ACTIEF) AFGEVAARDIGD BEHEERDER (NIET IN DIENSTVERBAND) ZAKENMAN ZAKENVROUW BESTUURDER BEHEERDER (NIET IN DIENSTVERBAND) VOORZITTER-ALGEMEEN DIRECTEUR (NIET IN DIENSTVERBAND) BEHEREND VENNOOT (NIET IN DIENSTVERBAND) GEVOLMACHTIGDE (NIET IN DIENSTVERBAND) SCHEEPSBEVRACHTER (NIET IN DIENSTVERBAND) REDER (NIET IN DIENSTVERBAND) BANKIER BEDRIJFSLEIDER (NIET IN DIENSTVERBAND) DIRECTEUR (NIET IN DIENSTVERBAND) INDUSTRIEEL ONDERNEMER METAALCONSTRUCTIES CONSTRUCTEUR (ONROERENDE GOEDEREN) ONDERNEMER GEBOUWEN ONDERNEMER OPENBARE WERKEN ONDERNEMER AFBRAAKWERKEN Page 2 of 100

3 ENTREPRENEUR DE BATELAGE ONDERNEMER VERVOER BINNENSCHEEPVAART ENTREPRENEUR DE CAMIONNAGE ONDERNEMER VRACHTWAGENVERVOER ENTREPRENEUR DE DEPANNAGE ONDERNEMER TAKELDIENST ENTREPRENEUR DE TRANSPORTS ONDERNEMER TRANSPORT ENTREPRENEUR DE PUBLICITE ONDERNEMER PUBLICITEIT ENTREPRENEUR DE NETTOYAGE ONDERNEMER SCHOONMAAKDIENST ENTREPRENEUR NON LIE PAR CONTRAT ONDERNEMER (NIET IN DIENSTVERBAND) PROPRIETAIRE EXPLOITANT NON LIE PAR CONTRAT EIGENAAR-UITBATER (NIET IN DIENSTVERBAND) GERANT NON LIE PAR CONTRAT (SAUF AGRI., COMMERCE, HORECA) BEHEERDER (NIET IN DIENSTVERBAND) UITGEZONDERD 0,6 ADMINISTRATEUR ACTIF (PRIVE) BEHEERDER (ACTIEF) ADMINISTRATEUR DELEGUE NON LIE PAR CONTRAT AFGEVAARDIGD BEHEERDER (NIET IN DIENSTVERBAND) HOMME D'AFFAIRES ZAKENMAN FEMME D'AFFAIRES ZAKENVROUW ADMINISTRATEUR-GERANT NON LIE PAR CONTRAT BESTUURDER BEHEERDER (NIET IN DIENSTVERBAND) PRESIDENT DIRECTEUR-GENERAL NON LIE PAR CONTRAT VOORZITTER-ALGEMEEN DIRECTEUR (NIET IN DIENSTVERBAND) ASSOCIE ACTIF NON LIE PAR CONTRAT BEHEREND VENNOOT (NIET IN DIENSTVERBAND) FONDE DE POUVOIR NON LIE PAR CONTRAT GEVOLMACHTIGDE (NIET IN DIENSTVERBAND) AFFRETEUR NON LIE PAR CONTRAT SCHEEPSBEVRACHTER (NIET IN DIENSTVERBAND) ARMATEUR DE NAVIRES NON LIE PAR CONTRAT REDER (NIET IN DIENSTVERBAND) BANQUIER NON LIE PAR CONTRAT BANKIER CHEF D'ENTREPRISE NON LIE PAR CONTRAT BEDRIJFSLEIDER (NIET IN DIENSTVERBAND) DIRECTEUR NON LIE PAR CONTRAT DIRECTEUR (NIET IN DIENSTVERBAND) INDUSTRIEL INDUSTRIEEL ENTREPRENEUR EN FABRICATIONS METALLIQUES ONDERNEMER METAALCONSTRUCTIES CONSTRUCTEUR (IMMOBILIER) CONSTRUCTEUR (ONROERENDE GOEDEREN) ENTREPRENEUR EN BATIMENT ONDERNEMER GEBOUWEN ENTREPRENEUR EN TRAVAUX PUBLICS ONDERNEMER OPENBARE WERKEN ENTREPRENEUR DE DEMOLITIONS ONDERNEMER AFBRAAKWERKEN ENTREPRENEUR DE BATELAGE ONDERNEMER VERVOER BINNENSCHEEPVAART ENTREPRENEUR DE CAMIONNAGE ONDERNEMER VRACHTWAGENVERVOER ENTREPRENEUR DE DEPANNAGE ONDERNEMER TAKELDIENST ENTREPRENEUR DE TRANSPORTS ONDERNEMER TRANSPORT ENTREPRENEUR DE PUBLICITE ONDERNEMER PUBLICITEIT ENTREPRENEUR DE NETTOYAGE ONDERNEMER SCHOONMAAKDIENST ENTREPRENEUR NON LIE PAR CONTRAT ONDERNEMER (NIET IN DIENSTVERBAND) PROPRIETAIRE EXPLOITANT NON LIE PAR CONTRAT EIGENAAR-UITBATER (NIET IN DIENSTVERBAND) GERANT NON LIE PAR CONTRAT (SAUF AGRI., COMMERCE, HORECA) BEHEERDER (NIET IN DIENSTVERBAND) UITGEZONDERD 0,6 ADMINISTRATEUR ACTIF LIE PAR UN CONTRAT (PRIVE) BEHEERDER (WERKZAAM IN DIENSTVERBAND) (PRIVE) ADMINISTRATEUR-DELEGUE LIE PAR CONTRAT AFGEVAARDIGD BEHEERDER (IN DIENSTVERBAND) SECRETAIRE GENERAL LIE PAR UN CONTRAT (PRIVE) SECRETARIS-GENERAAL (IN DIENSTVERBAND) (PRIVE) DIRECTEUR LIE PAR UN CONTRAT (PRIVE) DIRECTEUR (IN DIENSTVERBAND) (PRIVE) Page 3 of 100

4 CHEF D'ETABLISSEMENT LIE PAR UN CONTRAT (PRIVE) BEDRIJFSHOOFD (IN DIENSTVERBAND) (PRIVE) FONDE DE POUVOIRS LIE PAR UN CONTRAT GEVOLMACHTIGD BEHEERDER (IN DIENSTVERBAND) GERANT DE SUCCURSALE (CAISSES HYPOTHEQU.) LIE PAR UN CONTRAT FILIAAL BEHEERDER (HYPOTHEEKKAS ) (IN DIENSTVERBAND) CADRE SUPERIEUR (PRIVE) SAUF AGR., COM., HOREC HOGER KADERLID (PRIVE) (UITGEZONDERD 0,6) DIRECTEUR (COMMERCE) LIE PAR UN CONTRAT HANDELSDIRECTEUR (IN DIENSTVERBAND) CHEF D'ETABLISSEMENT (COMMERCE) BEDRIJFSHOOFD (HANDEL) CADRE SUPERIEUR DANS LE COMMERCE HOGER KADERLID (HANDEL) DIRECTEUR D'HORECA LIE PAR UN CONTRAT DIRECTEUR IN DE HORECA (IN DIENSTVERBAND) CADRE ADMINISTRATIF SUPERIEUR (HORECA) LIE PAR UN CONTRAT HOGER ADMINISTRATIEF KADERLID (HORECA) (IN DIENSTVERBAND) DIRECTEUR (AGRICULTURE, HORTICULTURE, ELEVAGE) AVEC CONTRAT BEHEERDER IN LAND-, TUINBOUW OF VEETEELT (ONDER CONTRACT) CHEF D'EXPLOITATION AGRICOLE AVEC CONTRAT LANDBOUWONDERNEMINGSCHEF (ONDER CONTRACT) SECRETAIRE COMMUNAL (SERVICE PUBLIC) GEMEENTESECRETARIS (OPENBARE DIENST) RECEVEUR (SERVICE PUBLIC : COMMUNES, CONTRIBUTIONS, POSTES, ONTVANGER (OPENBARE DIENST : GEMEENTE, BELASTINGEN, POST..) SECRETAIRE C.P.A.S SECRETARIS O.C.M.W. RECEVEUR C.P.A.S ONTVANGER O.C.M.W. CONSEILLER ADJOINT (SERVICE PUBLIC) ADJUNKT-ADVISEUR (OPENBARE DIENST) INSPECTEUR PRINCIPAL (SERVICE PUBLIC) INSPECTEUR (EERSTAANWEZEND) (OPENBARE DIENST) SOUS-DIRECTEUR (SERVICE PUBLIC) ONDERDIRECTEUR (OPENBARE DIENST) INSPECTEUR DES FINANCES INSPECTEUR (FINANCIEN) SECRETAIRE D'ADMINISTRATION (SERVICE PUBLIC) BESTUURSSECRETARIS (OPENBARE DIENST) INSPECTEUR DE TRAVAUX (SERVICE PUBLIC) INSPECTEUR (WERKEN) (OPENBARE DIENST) INSPECTEUR (SERVICE PUBLIC) INSPECTEUR (OPENBARE DIENST) INSPECTEUR DES CONTRIBUTIONS BELASTINGSINSPECTEUR CONTROLEUR (SERVICE PUBLIC) CONTROLEUR (OPENBARE DIENST) CONTROLEUR DE CONTRIBUTIONS BELASTINGSCONTROLEUR CHEF DE SERVICE (SERVICE PUBLIC) DIENSTHOOFD (OPENBARE DIENST) CHEF DE DIVISION (SERVICE PUBLIC) AFDELINGSHOOFD (OPENBARE DIENST) CHEF DE DEPARTEMENT (SERVICE PUBLIC) DEPARTEMENTSHOOFD (OPENBARE DIENST) CHEF ADMINISTRATIF (SERVICE PUBLIC) BESTUURSCHEF (OPENBARE DIENST) CHEF DE BUREAU (SERVICE PUBLIC) BUREAUCHEF (OPENBARE DIENST) PLACEUR PRINCIPAL O.N.E.M HOOFDARBEIDSBEMIDDELAAR SOUS-CHEF DE BUREAU (SERVICE PUBLIC) ONDERBUREAUCHEF (OPENBARE DIENST) INSPECTEUR ADJOINT (SERVICE PUBLIC) ADJUNKT-INSPECTEUR (OPENBARE DIENST) PLACEUR O.N.E.M ARBEIDSBEMIDDELAAR RVA-VDAB SECRETAIRE PRINCIPAL DE DIRECTION (SERVICE PUBLIC) EERST AANWEZEND DIRECTIESECRETARIS FONCTIONNAIRE INTERNATIONAL INTERNATIONAAL FUNCTIONARIS FONCTIONNAIRE EUROPEEN EUROPEES FUNCTIONARIS FONCTIONNAIRE N.C.A FUNCTIONARIS N.E.V. INGENIEUR EN CHEF-DIRECTEUR (SERVICE PUBLIC) HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR (OPENBARE DIENST) INGENIEUR PRINCIPAL-CHEF DE SERVICE (SERVICE PUBLIC) HOOFDINGENIEUR-DIENSTHOOFD (OPENBARE DIENST) INGENIEUR PRINCIPAL (SERVICE PUBLIC) HOOFDINGENIEUR (OPENBARE DIENST) Page 4 of 100

5 INGENIEUR TECHNICIEN EN CHEF (SERVICE PUBLIC) HOOFD TECNISCH INGENIEUR (OPENBARE DIENST) INGENIEUR TECHNICIEN (SERVICE PUBLIC) TECHNISCH INGENIEUR (OPENBARE DIENST) DIRECTEUR D'ECOLE SCHOOLDIRECTEUR PROVISEUR - ECOLE PROVISOR RECTEUR - ECOLE RECTOR PRODUCTEUR DE SPECTACLE SPEKTAKEL PRODUCENT DIRECTEUR ARTISTIQUE ARTISTIEK DIRECTEUR DIRECTEUR DE PRODUCTION (SPECTACLE) PRODUKTIELEIDER (SPEKTAKEL) IMPRESARIO IMPRESSARIO REGISSEUR REGISSEUR (SPEKTAKEL) CHEF DE GARE STATIONSCHEF SOUS-CHEF DE GARE ONDERSTATIONSCHEF COMMISSAIRE (SERVICE PUBLIC ET POLICE) COMMISSARIS (OPENBARE DIENST, POLITIE) COMMISSAIRE EN CHEF HOOFDCOMMISSARIS COMMISSAIRE PRINCIPAL EERST AANWEZEND COMMISSARIS COMMANDANT DE GENDARMERIE RIJKSWACHTCOMMANDANT COLONEL DE GENDARMERIE RIJKSWACHTKOLONEL CAMBISTE-ARBITRAGISTE WISSELAMBTENAAR-ARBITRANT GERANT LIE PAR UN CONTRAT (SECTEUR PRIVE FINANCIER) BEHEERDER IN DIENSTVERBAND (FINANCIELE PRIVE SECTOR) GERANT DE SUCCURSALE (BANQUES) LIE PAR UN CONTRAT FILIAALBEHEERDER (BANK) (IN DIENSTVERBAND) GERANT DE SUCCURSALE (ASSURANCES) LIE PAR UN CONTRAT FILIAALBEHEERDER (VERZEKERINGEN) (IN DIENSTVERBAND) CADRE ADMINIS. SUP. (TOUTES ACTIVITES SAUF AGRIC. COMM.) HOGER ADMINISTRATIEF KADERLID (BEHALVE 0 EN 6) SOUS-DIRECTEUR LIE PAR UN CONTRAT (PRIVE) ONDER-DIRECTEUR (IN DIENSTVERBAND) (PRIVE) DIRECTEUR COMMERCIAL (TOUTES ACTIVITES SAUF COMMERCE) COMMERCIEEL DIRECTEUR MARKETING OFFICER (TOUTES ACTIVITES SAUF COMMERCE) MARKETING RAADGEVER CONSEILLER EN MARKETING MARKETING HOOFD ORGANISATEUR DE MARCHES (TOUTES ACTIVITES SAUF COMMERCE) MARKTORGANISATOR PROSPECTEUR DE MARCHES (TOUTES ACTIVITES SAUF COMMERCE) MARKTPROSPECTEUR DIRECTEUR DE VENTES (TOUTES ACTIVITES SAUF COMMERCE) VERKOOPSRAADGEVER CONSEILLER EN VENTES DIRECTEUR VERKOOPAFDELING SALES MANAGER (TOUTES ACTIVITES SAUF COMMERCE) VERKOOPSMANAGER EXPORT MANAGER (TOUTES ACTIVITES SAUF COMMERCE) UITVOERMANAGER DIRECTEUR DU PERSONNEL (TOUTES ACTIVITES SAUF AGRI., COMM.) PERSONEELSDIRECTEUR (ALLE ACTIVITEITEN BEHALVE 0 EN 6) DIRECTEUR DEPARTEMENT INFORMATIQUE (TOUTES ACTI. SAUF COMM.) DIRECTEUR INFORMATICA AFDELING COMPUTER MANAGER (TOUTES ACTIVITES SAUF COMMERCE) COMPUTERMANAGER SOFTWARE MANAGER SOFTWARE MANAGER DIRECTEUR DE PRODUCTION (TOUTES ACTIVITES SAUF AGRI., COMM.) PRODUKTIE DIRECTEUR (ALLE ACTIVITEITEN BEHALVE 0 EN 6) CADRE ADMINISTRATIF SUPER. (COMMERCE) LIE PAR UN CONTRAT HOGER ADMINISTRATIEF KADERLID (HANDEL) (IN DIENSTVERBAND) SOUS-DIRECTEUR (COMMERCE) ONDERDIRECTEUR (HANDEL) DIRECTEUR COMMERCIAL LIE PAR UN CONTRAT (COMMERCE) COMMERCIEEL DIRECTEUR (IN DIENSTVERBAND) MARKETING OFFICER (COMMERCE) MARKETING HOOFD (FILIAAL) Page 5 of 100

6 ORGANISATEUR DE MARCHES (COMMERCE) PROSPECTEUR DE MARCHES (COMMERCE) EXPORT MANAGER (COMMERCE) DIRECTEUR DES ACHATS (COMMERCE) SUPERVISEUR (SUPERMARCHES SUCCURSALES) DIRECTEUR DU PERSONNEL (COMMERCE) DIRECTEUR DEPARTEMENT INFORMATIQUE (COMMERCE) COMPUTER MANAGER (COMMERCE) DIRECTEUR DU PERSONNEL (HORECA) DIRECTEUR DEPARTEMENT INFORMATIQUE (HORECA) COMPUTER MANAGER (HORECA) CHEF DE BUREAU, DE DIVISION, DE SERVICE,... (SECTEUR PRIVE) CHEF DU PERSONNEL SOUS-CHEF DE BUREAU (SECTEUR PRIVE) CONSEILLER DE DIRECTION ATTACHE DE DIRECTION CHEF DE VENTE DIRECTEUR (SERVICE VENTE - COMMERCE) SALES MANAGER (COMMERCE) DIRECTEUR DE VENTE (COMMERCE) RESPONSABLE COMMERCIAL ADMINISTRATEUR ACTIF (PRIVE) ADMINISTRATEUR DELEGUE NON LIE PAR CONTRAT HOMME D'AFFAIRES FEMME D'AFFAIRES ADMINISTRATEUR-GERANT NON LIE PAR CONTRAT PRESIDENT DIRECTEUR-GENERAL NON LIE PAR CONTRAT ASSOCIE ACTIF NON LIE PAR CONTRAT FONDE DE POUVOIR NON LIE PAR CONTRAT AFFRETEUR NON LIE PAR CONTRAT ARMATEUR DE NAVIRES NON LIE PAR CONTRAT BANQUIER NON LIE PAR CONTRAT CHEF D'ENTREPRISE NON LIE PAR CONTRAT DIRECTEUR NON LIE PAR CONTRAT INDUSTRIEL ENTREPRENEUR EN FABRICATIONS METALLIQUES CONSTRUCTEUR (IMMOBILIER) ENTREPRENEUR EN BATIMENT ENTREPRENEUR EN TRAVAUX PUBLICS ENTREPRENEUR DE DEMOLITIONS ENTREPRENEUR DE BATELAGE MARKTORGANISATOR (FILIAAL) MARKTPROSPECTEUR (HANDEL) UITVOERMANAGER (HANDEL) DIRECTEUR (AANKOOP) SUPERVISOR (GROOTWARENHUIS FILIAAL) PERSONEELSDIRECTEUR (HANDEL) DIRECTEUR AFDELING INFORMATICA (HANDEL) COMPUTERMANAGER (HANDEL) PERSONEELSDIRECTEUR (HORECA) DIRECTEUR AFDELING INFORMATICA (HORECA) COMPUTERMANAGER (HORECA) BUREAUCHEF, AFDELINGSHOOFD, DIENSTCHEF (PRIVE SECTOR) PERSONEELSCHEF ONDERBUREAUCHEF (PRIVE SECTOR) RAADGEVER DIRECTIE DIRECTIEATTACHE VERKOOPSCHEF DIRECTEUR (VERKOOPDIENST-HANDEL) VERKOOPSDIRECTEUR SALES MANAGER HANDELSVERANTWOORDELIJKE BEHEERDER (ACTIEF) AFGEVAARDIGD BEHEERDER (NIET IN DIENSTVERBAND) ZAKENMAN ZAKENVROUW BESTUURDER BEHEERDER (NIET IN DIENSTVERBAND) VOORZITTER-ALGEMEEN DIRECTEUR (NIET IN DIENSTVERBAND) BEHEREND VENNOOT (NIET IN DIENSTVERBAND) GEVOLMACHTIGDE (NIET IN DIENSTVERBAND) SCHEEPSBEVRACHTER (NIET IN DIENSTVERBAND) REDER (NIET IN DIENSTVERBAND) BANKIER BEDRIJFSLEIDER (NIET IN DIENSTVERBAND) DIRECTEUR (NIET IN DIENSTVERBAND) INDUSTRIEEL ONDERNEMER METAALCONSTRUCTIES CONSTRUCTEUR (ONROERENDE GOEDEREN) ONDERNEMER GEBOUWEN ONDERNEMER OPENBARE WERKEN ONDERNEMER AFBRAAKWERKEN ONDERNEMER VERVOER BINNENSCHEEPVAART Page 6 of 100

7 ENTREPRENEUR DE CAMIONNAGE ONDERNEMER VRACHTWAGENVERVOER ENTREPRENEUR DE DEPANNAGE ONDERNEMER TAKELDIENST ENTREPRENEUR DE TRANSPORTS ONDERNEMER TRANSPORT ENTREPRENEUR DE PUBLICITE ONDERNEMER PUBLICITEIT ENTREPRENEUR DE NETTOYAGE ONDERNEMER SCHOONMAAKDIENST ENTREPRENEUR NON LIE PAR CONTRAT ONDERNEMER (NIET IN DIENSTVERBAND) PROPRIETAIRE EXPLOITANT NON LIE PAR CONTRAT EIGENAAR-UITBATER (NIET IN DIENSTVERBAND) GERANT NON LIE PAR CONTRAT (SAUF AGRI., COMMERCE, HORECA) BEHEERDER (NIET IN DIENSTVERBAND) UITGEZONDERD 0,6 NEGOCIANT HANDELAAR EXPORTATEUR UITVOERDER IMPORTATEUR INVOERDER GROSSISTE GROOTHANDELAAR COMMERCANT EN GROS GROSSIER CHEVILLARD GROSSIER IN SLACHTVLEES MARCHAND DE BESTIAUX VEEHANDELAAR GROSSISTE EN PRODUITS LAITIERS (FROMAGES) GROSSIER IN MELKPODRUKTEN MAREYEUR ZEEVISHANDELAAR GROSSISTE EN POISSONS GROSSIER IN VISSEN NEGOCIANT EN MITRAILLES, MARCHAND FER ET METAUX (RECUP.) HANDELAAR IN SCHROOT, IJZER EN METALEN (GERECUPEREERD) NEGOCIANT EN CHARBON KOLENHANDELAAR NEGOCIANT EN PRODUITS PETROLIERS HANDELAAR IN OLIEPRODUKTEN NEGOCIANT EN BOIS HOUTHANDELAAR NEGOCIANT EN MATERIAUX DE CONSTRUCTION HANDELAAR IN BOUWMATERIALEN NEGOCIANT EN TEXTILE HANDELAAR IN TEXTIEL NEGOCIANT EN CONFECTION HANDELAAR IN CONFECTIEKLEDING NEGOCIANT EN GRAINS HANDELAAR IN GRANEN NEGOCIANT EN FOURRAGE ET PAILLE HANDELAAR IN VOEDER EN STRO NEGOCIANT EN POMME DE TERRE HANDELAAR IN AARDAPPELEN NEGOCIANT EN FLEURS HANDELAAR IN BLOEMEN NEGOCIANT EN AGRO-ALIMENT HANDELAAR IN VOEDINGSMIDDELEN (LANDBOUW) NEGOCIANT EN PRODUITS INDUSTRIELS HANDELAAR IN INDUSTRIELE PRODUKTEN NEGOCIANT EN FOURNITURES AUTOS HANDELAAR IN AUTO-ACCESSOIRES NEGOCIANT EN JOUETS HANDELAAR IN SPEELGOED NEGOCIANT EN PAPIER PEINT HANDELAAR IN BEHANGPAPIER ACCASTILLEUR SCHEEPSLEVERANCIER, SHIPCHANDLER GROSSISTE EN PRODUITS ALIMENTAIRES GROOTHANDELAAR IN VOEDINGSMIDDELEN GROSSISTE EN VINS - LIQUEURS GROOTHANDELAAR IN WIJNEN, LIKEUREN GROSSISTE EN PRIMEURS GROENTEBOER PRIMEURVERKOPER GROSSISTE EN PRODUITS SURGELES GROOTHANDELAAR IN DIEPVRIESPRODUKTEN DETAILLANT KLEINHANDELAAR COMMERCANT EN DETAIL DETAILLIST Page 7 of 100

8 GERANT DE FILIALE DE COMMERCE (INDEPENDANT) BOUTIQUIER EPICIER FRUITIER (COMMERCE) LAITIER (COMMERCE) POISSONNIER (COMMERCE) VOLAILLER (COMMERCE) COMMERCANT EN PRODUITS ALIMENTAIRES MARCHAND DE LAIT MARCHAND DE POISSONS DROGUISTE HERBORISTE (COMMERCE) PARFUMEUR ANTIQUAIRE BROCANTEUR FRIPIER MARCHAND DE MEUBLES REGRATTIER MARCHAND DE FERRAILLES EXPLOITANT DE STATION D'ESSENCE MARCHAND DE CHARBON (DETAIL) MARCHAND DE BOIS (DETAIL) MARCHAND DE COMBUSTIBLE (DETAIL) LIBRAIRIE MARCHAND DE JOURNEAUX (LIBRAIRIE) BOUQUINISTE DISQUAIRE ARMURIER (COMMERCE) QUINCAILLIER COMMERCANT EN ACCESSOIRES AUTOMOBILES COMMERCANT EN INSTRUMENTS DE MUSIQUE COMMERCANT EN ARTICLES DE PECHE MARCHAND DE GRAINES GRAINETIER MARCHAND DE FOURRURES (DETAIL) MARCHAND DE VETEMENTS (DETAIL) MARCHAND DE CHAUSSURES (DETAIL) MARCHAND DE LINGERIE (DETAIL) MARCHAND DE TAPIS EXPLOITANT DE GALERIES D'ART HOTELIER HANDELSFILIAALBEHEERDER (ZELFSTANDIGE) WINKELIER KRUIDENIER FRUITBOER (HANDEL) MELKBOER (HANDEL) VISHANDELAAR (HANDEL) POELIER (HANDEL) HANDELAAR IN VOEDINGSMIDDELEN MELKHANDELAAR VISHANDELAAR DROGIST REUKWARENHANDELAAR KRUIDENVERKOPER, DROGIST ANTIQUAIR HANDELAAR IN RARIETEITEN, ANTIQUITEITEN UITDRAGER (KLEINHANDEL) MEUBELHANDELAAR SJACHERAAR HANDELAAR IN SCHROOT (OUD IJZER) UITBATER BENZINESTATION HANDELAAR IN KOLEN HOUTHANDELAAR (KLEINHANDEL) BRANDSTOFHANDELAAR (KLEINHANDEL) BOEKHANDELAAR KRANTENVERKOPER (BOEKHANDEL) HANDELAAR IN TWEEDEHANDSBOEKEN PLATENHANDELAAR WAPENHANDELAAR IJZERHANDELAAR HANDELAAR IN AUTO-ONDERDELEN HANDELAAR IN MUZIEKINSTRUMENTEN HANDELAAR IN VISVANGSTARTIKELEN GRAANHANDELAAR ZAADHANDELAAR HANDELAAR IN BONT (KLEINHANDEL) HANDELAAR IN KLEDING (KLEINHANDEL) HANDELAAR IN SCHOENEN (KLEINHANDEL) HANDELAAR IN LINNENGOED (KLEINHANDEL) HANDELAAR IN TAPIJTEN UITBATER KUNSTGALERIJ HOTELHOUDER Page 8 of 100

9 HOTELIER-RESTAURATEUR EXPLOITANT DE MOTEL EXPLOITANT DE CAMPING GERANT DE CAMPING AUBERGISTE CAFETIER PATRON (CAFE-BAR) TAVERNIER TENANCIER DE DANCING EXPLOITANT DE PUB, TAVERNE RESTAURATEUR (HORECA) EXPLOITANT DE FRITERIE TRAITEUR EXPLOITANT DE SNACK-BAR GERANT DE DISCOTHEQUE AGRICULTEUR GERANT HORTICULTEUR GERANT ELEVEUR GERANT SYLVICULTEUR GERANT PECHEUR GERANT GERANT (AGRICULTURE - SYLVICULTURE, PECHE) (EMPLOYE) ENTREPRENEUR D'ABATTAGE D'ARBRES NON FORESTIERS ENTREPRENEUR DE PULVERISATION ENTREPRENEUR DE LOCATION DE MATERIEL AGRICOLE BLANCHISSEUR (BLANCHISSERIE) GERANT (BLANCHISSERIE) GERANT (TEINTURIE) GERANT, DIRIGEANTS, SALON DE BEAUTE GERANT, DIRIGEANTS, SALON DE COIFFURE CHIMISTE (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) DOCTEUR EN CHIMIE LICENCIE EN CHIMIE PHYSICIEN (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) LICENCIE EN PHYSIQUE DOCTEUR EN PHYSIQUE PHYSICIEN INDUSTRIEL SPECIALISTE EN SCIENCES DE L'ENERGIE SPECIALISTE EN RADIOISOTOPES ET RADIOPROTECTION ACCOUSTICIEN ASTRONOME (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) ASTROPHYSICIEN (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) HOTELHOUDER-RESTAURANTHOUDER MOTELUITBATER CAMPINGUITBATER CAMPINGBEHEERDER HERBERGIER CAFEHOUDER WAARD-EIGENAAR (CAFE-BAR) WAARD-KROEGBAAS DANCINGHOUDER UITBATER PUB, TAVERNE RESTAURANTHOUDER (HORECA) FRITUURUITBATER TRAITEUR UITBATER SNACK-BAR BEHEERDER VAN EEN DISCOTHEEK LANDBOUWBEHEERDER TUINBOUWBEHEERDER FOKKERIJBEHEERDER BOSBOUWKUNDIG VERANTWOORDELIJKE VERANTWOORDELIJKE VISSERIJ GERANT (LANDBOUW, FOKKERIJ, VISVANGST) (BEDIENDE) BOOMKAPONDERNEMER (NIET IN BOS) ONDERNEMER PULVERISATIE (STUIFSPROEIER) ONDERNEMER VERHURING LANDBOUWMATERIAAL BLEKER (WASSERIJ) GERANT (WASSERIJ) GERANT (VERVERIJ, STOMERIJ) GERANT, BEHEERDER SCHOONHEIDSSALON GERANT, BEHEERDER KAPSALON SCHEIKUNDIGE (UNIVERSITAIR OF GELIJKGESTELD NIVEAU) DOKTER IN DE SCHEIKUNDE LICENTIAAT IN DE SCHEIKUNDE NATUURKUNDIGE (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) LICENTIAAT IN DE NATUURKUNDE DOKTER IN DE NATUURKUNDE INDUSTRIEEL NATUURKUNDIGE SPECIALIST ENERGIEWETENSCHAPPEN SPECIALIST RADIOISOTOPEN EN RADIOBESCHERMING SPECIALIST GELUIDSLEER ASTRONOOM (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) ASTROFYSICUS (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) Page 9 of 100

10 METEOROLOGUE (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) CLIMATOLOGUE GEOPHYSICIEN (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) GEOLOGUE (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) GEOMORPHOLOGUE MINERALOGISTE (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) PEDOLOGUE (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) GEMMOLOGUE HYDROLOGUE, HYDROLOGISTE AUTRE SPECIALISTE DES SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES NCA STATISTICIEN DEMOGRAPHE ACTUARIS WISKUNDIGE INGENIEUR EN INFORMATIQUE INGENIEUR EN LOGICIEL INGENIEUR DE SYSTEMES INGENIEUR CREATEUR DE SYSTEMES ANALYSTE DE SYSTEME (INFORMATIQUE) CONSEILLER DE SYSTEME ET DE LOGICIEL ARCHITECTE DE RESEAUX CHEF DE PROJET (INFORMATIQUE) CONCEPTEUR BASES DE DONNEES AUDITEUR INFORMATIQUE INFORGRAPHICIEN (CARTOGRAPHIE INFORMATISEE) INFORMATICIEN N.C.A. PROGRAMMEUR SYSTEME PROGRAMMEUR DE LOGICIEL PROGRAMMEUR ANALYSTE HOMME SYSTEME ARCHITECTE GRADUE EN ARCHITECTURE ARCHITECTE ENSEMBLIER ARCHITECTE D'INTERIEUR ARCHITECTE DECORATEUR URBANISTE ARCHITECTE PAYSAGISTE ARCHITECTE DE JARDINS CREATEUR DE JARDINS INGENIEUR INGENIEUR ARCHITECTE METEOROLOOG (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) KLIMATOLOOG GEOFYSICUS (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) GEOLOOG (AARDKUNDIGE) (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) GEOMORFOLOOG DELFSTOFKUNDIGE (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) BODEMKUNDIGE (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) GEMMOLOOG OCEANOLOOG ANDERE N.E.V. IN DE NATUUR- EN SCHEIKUNDIGE WETENSCHAPPEN STATISTICUS DEMOGRAAF ACTUARIS WISKUNDIGE INGENIEUR INFORMATICA INGENIEUR LOGICA SYSTEEMINGENIEUR SYSTEEMONTWERPINGENIEUR SYSTEEMANALIST (INFORMATICA) RAADGEVER SYSTEMEN EN LOGICA NETWERKONTWERPER (INFORMATICA) PROJECTLEIDER (INFORMATICA) ONTWERPER (DATABASE) AUDITOR INFORMATICA KAARTONTWERPER (GEINFORMATISEERDE CARTOGRAFIE) INFORMATUS N.E.V SYSTEEMPROGRAMMEUR PROGRAMMEUR LOGICUS PROGRAMMEUR ANALIST SYSTEEMSPECIALIST ARCHITECT GRADUAAT ARCHITECTEUR BINNENHUISARCHITECT INTERIEURARCHITECT ARCHITECT-DECORATEUR STEDEBOUWKUNDIGE LANDSCHAPSARCHITECT TUINARCHITECT ONTWERPER VAN TUINEN INGENIEUR INGENIEUR-ARCHITECT Page 10 of 100

11 INGENIEUR URBANISTE INGENIEUR CONSEIL INGENIEUR CHEF DE SERVICE INGENIEUR DE SECURITE INGENIEUR PRINCIPAL INGENIEUR TECHNICIEN INGENIEUR INDUSTRIEL INGENIEUR CIVIL INGENIEUR CIVIL EN CONSTRUCTIONS D'AERODROMES INGENIEUR CIVIL EN CONSTRUCTIONS DES BATIMENTS INGENIEUR CIVIL EN CONSTRUCTIONS DE PONTS ET CHAUSSEES INGENIEUR CIVIL EN CONSTRUCTIONS DE VOIES FERREES INGENIEUR HYDRAULICIEN INGENIEUR CIVIL EN GENIE CIVIL INGENIEUR TECHNICIEN EN CONSTRUCTIONS CIVILES INGENIEUR TECHNICIEN EN TRAVAUX PUBLICS INGENIEUR INDUSTRIEL EN CONSTRUCTIONS CIVILES INGENIEUR ELECTRICIEN INGENIEUR ELECTRICIEN-INSTALLATIONS INGENIEUR ELECTRICIEN-PRODUCTION D'ENERGIE INGENIEUR RADIO-ELECTRICIEN INGENIEUR DU SON INGENIEUR EN TECHNIQUE DU SON INGENIEUR TECHNICIEN EN ELECTRICITE INGENIEUR TECHNICIEN RADIO-TV INGENIEUR INDUSTRIEL EN ELECTRICITE INGENIEUR ELECTRONICIEN INGENIEUR ELECTROMECANICIEN INGENIEUR DES TELECOMMUNICATIONS CYBERNITICIEN AUTOMATICIEN INGENIEUR EN AUTOMATIQUE INGENIEUR TECHNICIEN ELECTRONICIEN INGENIEUR TECHNICIEN ELECTROMECANICIEN INGENIEUR INDUSTRIEL EN ELECTROMECANIQUE INGENIEUR MECANICIEN INGENIEUR MECANICIEN (MACHINES) INGENIEUR MECANICIEN (TURBINES) INGENIEUR MECANICIEN (CHAUFFAGE) INGENIEUR TECHNICIEN MECANICIEN INGENIEUR TECHNICIEN EN METALLURGIE ET SOUDURE INGENIEUR STEDEBOUW INGENIEUR-RAADGEVER INGENIEUR-DIENSTHOOFD VEILIGHEIDSINGENIEUR HOOFDINGENIEUR TECHNISCH INGENIEUR INDUSTRIEEL INGENIEUR BURGERLIJK INGENIEUR BURGERLIJK INGENIEUR - VLIEGVELDCONSTRUCTIE BURGERLIJK INGENIEUR - GEBOUWENCONSTRUCTIE BURGERLIJK INGENIEUR - BRUGGEN- EN WEGENBOUW BURGERLIJK INGENIEUR - SPOORWEGENBOUW INGENIEUR HYDRAULICA BURGERLIJK INGENIEUR - BURGERLIJKE GENIE TECHNISCH INGENIEUR BURGERLIJKE BOUWKUNDE TECHNISCH INGENIEUR OPENBARE WERKEN INDUSTRIEEL INGENIEUR BURGERLIJKE BOUWKUNDE INGENIEUR ELECTRICITEIT INGENIEUR ELECTRISCHE INSTALLATIES INGENIEUR ELECTRICITEIT - ENERGIEPRODUKTIE INGENIEUR RADIO-ELECTRICITEIT GELUIDSINGENIEUR INGENIEUR GELUIDSTECHNIEKEN TECHNISCH INGENIEUR-ELECTRICITEIT TECHNISCH INGENIEUR-RADIO-TV INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTRICITEIT INGENIEUR ELECTRONICA INGENIEUR ELECTRO-MECHANICA INGENIEUR TELECOMMUNICATIE CYBERNITICUS (STUURKUNDIGE) INGENIEUR AUTOMATISATIE AUTOMATISEERDER TECHNISCH INGENIEUR ELECTRONICA TECHNISCH INGENIEUR ELECTRO-MECHANICA INDUSTRIEEL INGENIEUR ELECTRO-MECHANICA INGENIEUR MECHANICA INGENIEUR MECHANICA (MACHINES) INGENIEUR MECHANICA (TURBINES) INGENIEUR MECHANICA (VERWARMING) TECHNISCH INGENIEUR MECHANICA TECHNISCH INGENIEUR METALLURGIE EN LASSEN Page 11 of 100

12 INGENIEUR INDUSTRIEL EN MECANIQUE INGENIEUR CHIMISTE INGENIEUR PHYSICIEN INGENIEUR GEOPHYSICIEN INGENIEUR EN SCIENCES NUCLEAIRES INGENIEUR TECHNICIEN EN CHIMIE, EN BIOLOGIE INGENIEUR TECHNICIEN EN PHYSIQUE INGENIEUR INDUSTRIEL EN CHIMIE INGENIEUR INDUSTRIEL EN ENERGIE NUCLEAIRE INGENIEUR DES MINES INGENIEUR GEOLOGUE INGENIEUR METALLURGISTE INGENIEUR TECHNICIEN DES MINES INGENIEUR TECHNICIEN GEOLOGUE INGENIEUR DE LA PRODUCTION INGENIEUR DE LA CERAMIQUE ET DU VERRE INGENIEUR DES INDUSTRIES TEXTILES INGENIEUR DES CONSTRUCTIONS NAVALES INGENIEUR DE BRASSERIE INGENIEUR EN INDUSTRIES ALIMENTAIRES INGENIEUR TECHNICIEN EN INDUSTRIE TEXTILE INGENIEUR TECHNICIEN EN INDUSTRIES ALIMENTAIRES INGENIEUR INDUSTRIEL (AUTRES INDUSTRIES) GEOMETRE GEOMETRE-TOPOGRAPHE GEOMETRE-HYDROGRAPHE PHOTOGRAMMETRE (GEOMETRE) GEOMETRE DES MINES EXPERT IMMOBILIER-GEOMETRE GEOMETRE EXPERT IMMOBILIER CARTOGRAPHE ARPENTEUR INGENIEUR AGRONOME INGENIEUR AGRONOME - EAUX ET FORETS INGENIEUR AGRONOME - GENIE RURAL INGENIEUR TECHNICIEN EN AGRICULTURE INGENIEUR TECHNICIEN EN HORTICULTURE INGENIEUR INDUSTRIEL EN AGRICULTURE BIOLOGISTE (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) NATURALISTE (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) ORNITHOLOGUE, ORNITHOLOGISTE (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) INDUSTRIEEL INGENIEUR MECHANICA SCHEIKUNDIG INGENIEUR NATUURKUNDIG INGENIEUR GEOFYSISCH INGENIEUR INGENIEUR NUCLEAIRE WETENSCHAPPEN TECHNISCH INGENIEUR BIOCHEMIE TECHNISCH INGENIEUR NATUURKUNDE INDUSTRIEEL INGENIEUR SCHEIKUNDE INDUSTRIEEL INGENIEUR NUCLEAIRE ENERGIE MIJNINGENIEUR INGENIEUR GEOLOGIE INGENIEUR METALLURGIE TECHNISCH INGENIEUR MIJNBOUW TECHNISCH INGENIEUR GEOLOGIE PRODUKTIE INGENIEUR INGENIEUR KERAMIEK EN GLAS INGENIEUR TEXTIELNIJVERHEID INGENIEUR SCHEEPSBOUWKUNDE INGENIEUR BROUWERIJBEDRIJVEN INGENIEUR VOEDINGSNIJVERHEID TECHNISCH INGENIEUR TEXTIELINDUSTRIE TECHNISCH INGENIEUR VOEDINGSNIJVERHEID INDUSTRIEEL INGENIEUR (ANDERE INDUSTRIEEN) MEETKUNDIGE MEETKUNDIGE TOPOGRAFIE MEETKUNDIGE HYDROGRAFIE LUCHTFOTOMEETKUNDIGE MIJNMEETKUNDIGE MEETKUNDIG SCHATTER ONROERENDE GOEDEREN LANDMETER-SCHATTER ONROERENDE GOEDEREN CARTOGRAAF LANDMETER LANDBOUWINGENIEUR LANDBOUWINGENIEUR (WATERS EN BOSSEN) LANDBOUWINGENIEUR (LANDELIJKE GENIE) TECHNISCH INGENIEUR LANDBOUWKUNDE TECHNISCH INGENIEUR TUINBOUWKUNDE INDUSTRIEEL INGENIEUR LANDBOUWKUNDE BIOLOOG (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) NATURALIST (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) ORNITHOLOOG (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) Page 12 of 100

13 ZOOLOGISTE (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) BOTANISTE (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) ENTOMOLOGISTE MYCOLOGISTE BACTERIOLOGISTE (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) MICROBIOLOGISTE CYTOLOGISTE HEMATOLOGUE PHYSIOLOGISTE (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) ANATOMISTE PATHOLOGISTE BIOCHIMISTE (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) PHARMACOLOGUE (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) BIOPHYSICIEN AGRONOME CONSEILLER AGRICOLE (AGRONOME) EXPERT AGRICOLE AGRONOME HORTICULTEUR AGRONOME SYLVICULTEUR PHYTOPHARMACIEN SPECIALISTE EN ENVIRONNEMENT SPECIALISTE DE L'ETUDE DES SOLS MEDECIN DOCTEUR EN MEDECINE GENERALISTE ALLOPATHE HOMEOPATHE SPECIALISTE N.C.A. (MEDECIN OU CHIRURGIEN) MEDECIN-SPECIALISTE MEDECINE PHYSIQUE MEDECIN DU TRAVAIL-MEDECIN SCOLAIRE MEDECIN LEGISTE MEDECINE NUCLEAIRE CHIRURGIEN NEUROCHIRURGIEN CARDIOLOGUE NEUROLOGUE PSYCHIATRE-PSYCHANALYSTE STOMATOLOGUE GASTRO-ENTEROLOGUE INTERNISTE ZOOLOOG (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) BOTANICUS (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) ENTOMOLOOG MYCOLOOG BACTERIOLOOG (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) MICROBIOLOOG CYTOLOOG HEMATOLOOG FYSIOLOOG (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) ONTLEEDKUNDIGE PATHOLOOG BIOCHEMIST (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) FARMACOLOOG (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) BIOFYSICUS AGRONOOM LANDBOUWCONSULENT LANDBOUWDESKUNDIGE AGRONOOM TUINBOUW AGRONOOM BOSBOUW FYTOAPOTHEKER (SPECIALIST) ECOLOGIST SPECIALIST BODEMSTUDIES GENEESHEER, ARTS HUISARTS DOKTER ALGEMENE GENEESKUNDE ALLOPAAT HOMEOPAAT SPECIALIST (GENEESHEER OF CHIRURG) N.E.V GENEESHEER SPECIALIST SPORTGENEESHEER ARBEIDSGENEESHEER-SCHOOLARTS WETSGENEESHEER KERNGENEESKUNDIGE CHIRURG NEUROCHIRURG CARDIOLOOG NEUROLOOG PSYCHIATER PSYCHO-ANALYTICUS STOMATOLOOG INTERNIST GASTRO-ENTEROLOOG Page 13 of 100

14 NEUROPSYCHIATRE UROLOGUE OTO-RHINO-LARYNGOLOGISTE O.R.L., OTO-RHINO-LARYNGOLOGISTE PNEUMOLOGUE TOXICOLOGUE-TOXICOTHERAPEUTHE RHUMATOLOGUE GYNECOLOGUE OBSTETRICIEN PEDIATRE GERONTOLOGUE DERMATOLOGUE RADIOLOGUE ANESTHESISTE ORTHOPEDISTE (MEDECIN) EPIDEMIOLOGISTE (MEDECIN) OCULISTE OPHTALMOLOGUE (OPHTALMOLOGISTE) DENTISTE, LICENCIE EN SCIENCES DENTAIRES LICENCIE EN SCIENCES DENTAIRES CHIRURGIEN-DENTISTE ORTHODONTOLOGUE ORTHODONTISTE PEDODONTISTE HYGIENISTE (DENTISTERIE) PHARMACIEN D'OFFICINE PHARMACIEN D'HOPITAL PHARMACIEN INDUSTRIEL OU D'INDUSTRIE VETERINAIRE EPIDEMIOLOGISTE (VETERINAIRE) OSTHEOPATHE INFIRMIER(E) (DIPLOME(E)) ASSISTANT EN SOINS HOSPITALIERS HOSPITALIERE (DIPLOMEE) INFIRMIER(E) PSYCHIATRIQUE (DIPLOME(E)) PUERICULTRICE (DIPLOMEE) GRADUE EN NURSING (DIPLOME) GRADUE EN PEDIATRIE (DIPLOME) ASSISTANT EN PEDIATRIE (DIPLOME) ASSISTANT EN NURSING (DIPLOME) NURSE-HOPITAL (DIPLOMEE) NEUROPSYCHIATER UROLOOG SPECIALIST NEUS, KEEL EN OOR NEUS-, KEEL- EN OORSPECIALIST PNEUMOLOOG-LONGSPECIALIST TOXICOLOOG, TOXICOTHERAPEUT REUMATOLOOG VERLOSKUNDIGE, GYNECOLOOG GYNECOLOOG KINDERARTS GERONTOLOOG DERMATOLOOG RADIOLOOG ANESTHESIST ORTHOPEDIST (GENEESHEER) HYGIENIST (GENEESHEER) OOGARTS OOGSPECIALIST (OFTALMOLOOG) TANDARTS, LICENTIAAT IN DE TANDHEELKUNDE LICENTIAAT IN DE TANDHEELKUNDE CHIRURG-TANDARTS ORTHODONTOLOOG (= SPECIALIST IN GEBITSREGULATIE) ORTHODONTIST PEDODONTIST HYGIENIST (TANDARTS) APOTHEKER (APOTHEEK) ZIEKENHUISAPOTHEKER INDUSTRIEEL APOTHEKER VEEARTS EPIDEMIOLOOG (VEEARTS) OSTEOPAAT VERPLEGER, VERPLEEGSTER (GEDIPLOMEERD) ASSISTENT(E) IN HOSPITAALVERPLEGING HOSPITAALVERPLEGER, -VERPLEEGSTER (GEDIPLOMEERD) VERPLEGER, VERPLEEGSTER (PSYCHIATRIE) (GEDIPLOMPEERD) KINDERVERZORGSTER (GEDIPLOMEERD) GEGRADUEERDE IN DE VERPLEEGKUNDE (GEDIPLOMEERD) GEGRADUEERDE IN DE KINDERGENEESKUNDE (GEDIPLOMEERD) ASSISTENT(E) IN DE VERPLEEGKUNDE (GEDIPLOMEERD) ASSISTENT(E) IN DE KINDERGENEESKUNDE (GEDIPLOMEERD) NURSE (ZIEKENHUIS) (GEDIPLOMEERD) Page 14 of 100

15 MONITRICE EN NURSING AMBULANCIER (DIPLOME) INFIRMIER - SAMU INFIRMIER EN AIDE MEDICALE URGENTE (SAMU) INFIRMIERE VISITEUSE ACCOUCHEUSE (DIPLOMEE) SAGE FEMME (DIPLOMEE) PROFESSEUR D'UNIVERSITE PROFESSEUR DE FACULTE CHARGE DE COURS - UNIVERSITE MAITRE DE CONFERENCES LECTEUR (CHARGE DE COURS) ASSISTANT D'UNIVERSITE (CHARGE DE COURS) PROFESSEUR EXTRAORDINAIRE PROFESSEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE PROFESSEUR (ATHENEE, LYCEE, COLLEGE) PROFESSEUR (ENSEIGN. SECONDAIRE GENERAL, MOYEN OU NORMAL) REGENT (ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE OU PROFESSIONNEL) PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT NORMAL PROFESSEUR (ACADEMIE OU CONSERVATOIRE SECONDAIRE) LICENCIE CHARGE DE COURS PROFESSEUR (ENSEIGNEMENT MOYEN) REGENT ATHENEE COLLEGE PROFESSEUR (ENSEIGN. SECONDAIRE TECHNIQUE, PROFESSIONNEL) REGENT (ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL, MOYEN OU NORMAL) PROFESSEUR D'ARTS (ENSEIGNEMENT SECONDAIRE) PROFESSEUR DE LANGUES PROFESSEUR D'HISTOIRE PROFESSEUR D'HISTOIRE DE L'ART PROFESSEUR DE LITTERATURE PROFESSEUR DE GEOGRAPHIE PROFESSEUR DE LANGUES CLASSIQUES PROFESSEUR DE LATIN PROFESSEUR DE GREC PROFESSEUR DE SCIENCES PROFESSEUR DE MATHEMATIQUE PROFESSEUR DE PHYSIQUE PROFESSEUR DE CHIMIE PROFESSEUR DE BIOLOGIE PROFESSEUR EN SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES PROFESSEUR EN SCIENCES POLITIQUES ET SOCIALES MONITRICE (VERPLEEGKUNDE) AMBULANCIER (GEDIPLOMEERD) VERPLEGER, VERPLEEGSTER VOOR DRINGENDE MEDISCHE HULP (M.U.G.) VERPLEGER, VERPLEEGSTER HULPDIENST THUISVERPLEEGSTER VROEDVROUW (GEDIPLOMEERD) KRAAMVROUW (GEDIPLOMEERD) UNIVERSITEITSPROFESSOR HOOGLERAAR BUITENGEWOON HOOGLERAAR UNIVERSITEIT VOORDRACHTGEVER LECTOR ASSISTENT UNIVERSITEIT BUITENGEWOON LERAAR PROFESSOR VAN HET HOGER NIET-UNIVERSITAIR ONDERWIJS LERAAR (ATHENEUM, LYCEUM, COLLEGE) LERAAR (ALGEMEEN, MIDDELBAAR OF NORMAAL SECUNDAIR ONDERWIJS) REGENT (TECHNISCH OF BEROEPS SECUNDAIR ONDERWIJS) LERAAR NORMAAL ONDERWIJS PROFESSOR (ACADEMIE OF CONSERVATORIUM) (SECUNDAIR) LICENTIAAT LESGEVER LERAAR (MIDDELBAAR ONDERWIJS) REGENT (ATHENEUM, COLLEGE) LERAAR (SECUNDAIR ONDERWIJS: TECHNISCH, BEROEPS) REGENT (SECUNDAIR ONDERWIJS: ALGEMEEN, MIDDELBAAR, NORMAAL) LERAAR (SECUNDAIR KUNSTONDERWIJS) LERAAR TAAL LERAAR GESCHIEDENIS LERAAR KUNSTGESCHIEDENIS LERAAR LETTERKUNDE LERAAR AARDRIJKSKUNDE LERAAR KLASSIEKE TALEN LERAAR LATIJN LERAAR GRIEKS LERAAR WETENSCHAPPEN LERAAR WISKUNDE LERAAR FYSICA LERAAR SCHEIKUNDE LERAAR BIOLOGIE LERAAR ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN LERAAR POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN Page 15 of 100

16 PROFESSEUR EN SCIENCES HUMAINES PROFESSEUR EN SCIENCES COMMERCIALES PROFESSEUR D'EDUCATION PHYSIQUE PROFESSEUR DE GYMNASTIQUE PROFESSEUR DE KINESITHERAPIE PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE PROFESSEUR DE MORALE LAIQUE PROFESSEUR DE RELIGION PROFESSEUR DE PSYCHOLOGIE PROFESSEUR DE DROIT PROFESSEUR DE PEDAGOGIE PROFESSEUR DE THEOLOGIE PROFESSEUR DE PSYCHO-PEDAGOGIE PROFESSEUR DE DESSIN PROFESSEUR D'ARTS PLASTIQUES PROFESSEUR DE SCULPTURE PROFESSEUR DE PEINTURE PROFESSEUR D'ARCHITECTURE PROFESSEUR DE DESSIN INDUSTRIEL PROFESSEUR DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES PROFESSEUR DE COUPE-COUTURE PROFESSEUR HABILLEMENT MAITRESSE DE COUTURE - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PROFESSEUR DE COMMERCE - ADMINISTRATION - BUREAU PROFESSEUR DE STENO-DACTYLO PROFESSEUR DE CUISINE PROFESSEUR - SERVICE DES PERSONNES PROFESSEUR DE COIFFURE PROFESSEUR SOINS DE BEAUTE PROFESSEUR - INDUSTRIES ELECTRO-MECANIQUES PROFESSEUR TRAVAUX PUBLICS-BOIS PROFESSEUR DE MECANIQUE PROFESSEUR DE MENUISERIE PROFESSEUR EN AGRICULTURE ENSEIGNANT (ENSEIGNEMENT SECONDAIRE) PROFESSEUR DE COURS PRIVES PROFESSEUR DE DACTYLOGRAPHIE (COURS PRIVES) PROFESSEUR D'INFORMATIQUE (COURS PRIVES) PROFESSEUR DE SOINS DE BEAUTE (COURS PRIVES) PROFESSEUR DE MUSIQUE, PIANO (COURS PRIVES) PROFESSEUR DE DANSE (COURS PRIVES) LERAAR MENSWETENSCHAPPEN LERAAR HANDELSWETENSCHAPPEN LERAAR LICHAMELIJKE OPVOEDING LERAAR GYMNASTIEK LERAAR KINESITHERAPIE LERAAR FILOSOFIE LERAAR ZEDENLEER LERAAR GODSDIENST LERAAR PSYCHOLOGIE LERAAR RECHTEN LERAAR PEDAGOGIE LERAAR THEOLOGIE LERAAR PSYCHO-PEDAGOGIE LERAAR TEKENEN LERAAR PLASTISCHE KUNSTEN LERAAR BEELDHOUWKUNST LERAAR SCHILDEREN LERAAR ARCHITECTUUR LERAAR INDUSTRIEEL TEKENEN LERAAR BEROEPSPRAKTIJKEN LERARES NAAIKUNST (TECHNISCH ONDERWIJS) LERAAR SNIT EN NAAD LERAAR KLEDING LERAAR HANDEL - ADMINISTRATIE - BUREAU LERAAR STENO-DACTYLO LERAAR KOOKKUNST LERAAR DIENSTVERLENING LERAAR KAPPER LERAAR SCHOONHEIDSVERZORGING LERAAR ELEKTRO-MECHANISCHE INDUSTRIEEN LERAAR OPENBARE WERKEN - HOUT LERAAR MECHANICA LERAAR HOUTBEWERKING LERAAR LANDBOUW LEERKRACHT (MIDDELBAAR ONDERWIJS) LERAAR VOOR PRIVELESSEN LERAAR DACTYLOGRAFIE (PRIVE LESSEN) LERAAR INFORMATICA (PRIVE LESSEN) LERAAR SCHOONHEIDSVERZORGING (PRIVE LESSEN) LERAAR MUZIEK, PIANO (PRIVE LESSEN) LERAAR DANSLES (PRIVE LESSEN) Page 16 of 100

17 INSTITUTEUR, INSTITUTRICE (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE) MAITRE DE MORALE MAITRE DE RELIGION MAITRE D'EDUCATION PHYSIQUE MAITRE DE TRAVAUX MANUELS ENSEIGNANT (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE) INSTITUTRICE MATERNELLE INSTITUTRICE D'ECOLE GARDIENNE FROEBELIENNE JARDINIERE D'ENFANTS INSTITUTEUR DE L'ENSEIGNEMENT PRE-SCOLAIRE ENSEIGNANT POUR HANDICAPES PHYSIQUES ENSEIGNANT POUR HANDICAPES MENTAUX INSTITUTEUR POUR HANDICAPES MENTAUX OU PHYSIQUES N.C.A. ENSEIGNANT DE L'EDUCATION SPECIALE ASSISTANT D'UNIVERSITE NON CHARGE DE COURS CHEF DE TRAVAUX - UNIVERSITE SPECIALISTE DES METHODES D'ENSEIGNEMENT PEDAGOGUE ORTHOPEDAGOGUE INSPECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT INSPECTEUR CANTONAL - ENSEIGNEMENT MAITRE DE STAGE MAITRE D'APPRENTISSAGE REPETITEUR - ENSEIGNEMENT PREPARATEUR DE COURS Enseignant dans l'enseignement pour adultes INGENIEUR COMMERCIAL INGENIEUR DE BREVETS COMPTABLE CHEF-COMPTABLE REVISEUR D'ENTREPRISE COMMISSAIRE REVISEUR D'ENTREPRISE VERIFICATEUR COMPTABLE REVISEUR COMPTABLE CONTROLEUR DE GESTION SUPERVISEUR (GESTION) CONSEILLER FISCAL EXPERT FISCAL FISCALISTE EXPERT-COMPTABLE ONDERWIJZER, ONDERWIJZERES LAGER ONDERWIJS ONDERWIJZER ZEDENLEER ONDERWIJZER GODSDIENST MEESTER LICHAMELIJKE OPVOEDING ONDERWIJZER HANDENARBEID LEERKRACHT (LAGER ONDERWIJS) ONDERWIJZERES BEWAARSCHOOL ONDERWIJZERES KINDERTUIN FROBELONDERWIJZERES KLEUTERLEIDSTER ONDERWIJZER VOORSCHOOLSONDERWIJS LEERKRACHT (LICHAMELIJK GEHANDICAPTEN) LERAAR GEESTELIJK GEHANDICAPTEN N.E.V. LEERKRACHT GEESTELIJK OF LICHAMELIJK GEHANDICAPTEN LEERKRACHT (BIJZONDER ONDERWIJS) ASSISTENT (UNIVERSITAIR) (NIET BELAST MET LESGEVEN) CONDUCTEUR (UNIVERSITAIR) SPECIALIST ONDERWIJSMETHODEN PEDAGOOG ORTHOPEDAGOOG INSPECTEUR (ONDERWIJS) KANTONAAL INSPECTEUR (ONDERWIJS) STAGE-LERAAR LEERMEESTER REPETITOR (ONDERWIJS) LESVOORBEREIDER Leerkracht volwassenenonderwijs HANDELSINGENIEUR GEDIPLOMEERD INGENIEUR BOEKHOUDER HOOFDBOEKHOUDER BEDRIJFSREVISOR COMMISSARIS-BEDRIJFSREVISOR CONTROLEUR-BOEKHOUDER REVISOR-BOEKHOUDER CONTROLEUR (BEHEER) SUPERVISOR (BEHEER) FISCAAL RAADGEVER FISCAAL EXPERT FISCALIST EXPERT (BOEKHOUDER) Page 17 of 100

18 ACCOUNTANT LIQUIDATEUR DE SOCIETES CONSEILLER SOCIAL CONSEILLER-PSYCHOLOGUE CONSEILLER CONJUGAL CONSEILLER FAMILIAL CONSEILLER D'ORIENTATION CONSEILLER DE GESTION ANALYSTE DU TRAVAIL ANALYSTE DE PROFESSIONS EXPERT EN PROBLEMES D'EMPLOI TECHNOLOGUE GRAPHOLOGUE ECO-CONSEILLER CONSULTANT EN ENVIRONNEMENT CONSEILLER ECONOMIQUE CONSEILLER N.C.A. CONSULTANT AUDIT (CONSULTANT) CONCEPTEUR EN PUBLICITE PUBLIC RELATION PUBLICISTE PRESSE RADIO SPECIALISTE DES RELATIONS PUBLIQUES CONSEILLER EN RELATIONS PUBLIQUES PROPAGANDISTE AVOCAT JURISCONSULTE CONSEILLER JURIDIQUE NOTAIRE HUISSIER DE JUSTICE GREFFIER DE JUSTICE EXPERT JUDICIAIRE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE JUGE (DE PAIX, TRIBUNAL, COUR MILITAIRE, CONS.DE GUERRE...) JUGE DE PAIX JUGE DES ENFANTS JUGE DE COMMERCE PRESIDENT AU TRIBUNAL PRESIDENT (COUR D'APPEL, DE CASSATION) PRESIDENT (CONSEIL DE GUERRE, COUR MILITAIRE) JUGE D'INSTRUCTION ACCOUNTANT LIQUIDATOR VAN ONDERNEMINGEN SOCIAAL RAADGEVER RAADGEVER-PSYCHOLOOG HUWELIJKSRAADGEVER FAMILIAAL RAADGEVER RAADGEVER BEROEPSKEUZE RAADGEVER BESTUURSZAKEN WERKANALIST BEROEPENANALIST EXPERT (TEWERKSTELLINGSPROBLEMEN) TECHNOLOOG GRAFOLOOG ECOLOGISCH RAADGEVER RAADGEVER LEEFOMGEVING HANDELSRAADGEVER RAADGEVER N.E.V CONSULENT AUDIT RECLAMEONTWERPER PUBLIC RELATIONS PUBLICIST (DAGBLAD, RADIO) PUBLIC RELATIONS (SPECIALIST) RAADGEVER PUBLIC RELATIONS PROPAGANDIST ADVOKAAT RECHTSGELEERDE JURIDISCH ADVISEUR NOTARIS GERECHTSDEURWAARDER GRIFFIER (GERECHT) RECHTSKUNDIG EXPERT VEREFFENAAR (GERECHT) RECHTER (VREDEGERECHT, TRIBUNAAL) VREDERECHTER KINDERRECHTER RECHTER (HANDELSRECHTBANK) VOORZITTER (RECHTBANK) VOORZITTER (HOF VAN BEROEP, HOF VAN CASSATIE) VOORZITTER (KRIJGSRAAD, MILITAIR GERECHTSHOF) ONDERZOEKSRECHTER Page 18 of 100

19 CONSEILLER (COUR D'APPEL OU DE CASSATION) CONSEILLER D'ETAT MAGISTRAT REFERENDAIRE OFFICIER MINISTERE PUBLIC (PARQUET) PROCUREUR DU ROI PROCUREUR-GENERAL SUBSTITUT AUDITEUR AUDITEUR-GENERAL AUDITEUR MILITAIRE BIBLIOTHECAIRE DOCUMENTALISTE FILMOTHECAIRE MEDIATHECAIRE PHONOTHECAIRE ARCHIVISTE PALEOGRAPHE CONSERVATEUR DE MUSEE CONSERVATEUR D'ARCHIVES AUXILIAIRE SOCIAL ASSISTANT SOCIAL TRAVAILLEUR SOCIAL ANIMATEUR SOCIAL RESPONSABLE MAISON DE JEUNES EDUCATEUR SOCIAL TRAVAILLEUR SOCIO CULTUREL GESTIONNAIRE DE CENTRE CULTUREL AUXILIAIRE FAMILIAL ASSISTANT FAMILLIAL AIDE-SOCIALE TRADUCTEUR TRADUCTEUR COMMERCIAL TRADUCTEUR TECHNIQUE TRADUCTEUR JURE INTERPRETE LINGUISTE PHILOLOGUE LEXICOGRAPHE GRAMMAIRIEN PSYCHOLOOG RAADSHEER (HOF VAN BEROEP, HOF VAN CASSATIE) RAADSHEER (RAAD VAN STATE) MAGISTRAAT REFERENDARIS (REKENHOF) AMBTENAAR OPENBAAR MINISTERIE (PARKET) PROCUREUR VAN DE KONING PROCUREUR-GENERAAL SUBSTITUUT AUDITEUR AUDITEUR-GENERAAL MILITAIR AUDITEUR BIBLIOTHECARIS DOCUMENTALIST MEDIATHECARIS FILMTHECARIS FONOTHECARIS ARCHIVARIS PALEOGRAAF MUSEUMCONSERVATOR ARCHIEFCONSERVATOR MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT SOCIAAL ASSISTENT SOCIAAL WERKER SOCIAAL ANIMATOR VERANTWOORDELIJKE JEUGDHUIS SOCIAAL OPVOEDER SOCIO-CULTUREEL WERKER BEHEERDER CULTUREEL CENTRUM FAMILIAAL ASSISTENT FAMILIAAL HELPER SOCIAAL HELPER VERTALER HANDELSVERTALER TECHNISCH VERTALER BEEDIGD VERTALER TOLK TAALKUNDIGE FILOLOOG LEXICOGRAAF GRAMMATICUS PSYCHOLOOG Page 19 of 100

20 ECONOMISTE ECONOMETRICIEN ARCHEOLOGUE ANTROPOLOGUE, ANTHROPOLOGISTE PALEONTOLOGUE ETHNOLOGUE GENEALOGISTE GEOGRAPHE OCEANOGRAPHE SOCIOLOGUE CRIMINOLOGUE PHILOSOPHE METAPHYSICIEN PARAPSYCHOLOGUE PSYCHOTECHNICIEN PSYCHO-SEXOLOGUE SEXOLOGUE PSYCHO-PEDAGOGUE EXPERT EN SCIENCES POLITIQUES POLITOLOGUE ASSISTANT DE RECHERCHE COLLABORATEUR UNIVERSITAIRE CHERCHEUR (UNIVERSITE) JOURNALIST (PRESSE) DESSINATEUR ARTISTE CARICATURISTE ENLUMINEUR D'ESTAMPES ILLUSTRATEUR GRAPHISTE POLYGRAVEUR COLORISTE PEINTRE GRAVEUR ARTISTE AQUAFORTISTE PEINTRE D'ART AQUARELLISTE PORTRAITISTE (PEINTURE) PAYSAGISTE SCULPTEUR (ARTISTE) STATUAIRE VITRIER D'ART RESTAURATEUR D'OBJETS D'ART ECONOMIST ECONOMISCH ADVISEUR ARCHEOLOOG ANTROPOLOOG, ANTROPOLOGIST PALEONTOLOOG ETNOLOOG (VOLKENKUNDIGE) GENEALOOG GEOGRAAF OCEANOGRAAF SOCIOLOOG CRIMINOLOOG FILOSOOF METAFYSICUS PARAPSYCHOLOOG PSYCHOTECHNICUS PSYCHO-SEKSUOLOOG SEKSUOLOOG PSYCHO-PEDAGOOG EXPERT (POLITIEKE WETENSCHAPPEN) POLITOLOOG VORSER-ASSISTENT MEDEWERKER (UNIVERSITEIT) VORSER (UNIVERSITEIT) JOURNALIST (PERS) KUNSTTEKENAAR KARIKATURIST PRENTENVERLUCHTER ILLUSTREERDER GRAFICUS POLYGRAVEUR SCHILDER COLORIST KUNSTGRAVEUR KOPERGRAVEUR KUNSTSCHILDER AQUARELLIST PORTRETSCHILDER LANDSCHAPSCHILDER BEELDHOUWER (KUNST) STANDBEELDMAKER KUNSTGLASMAKER RESTAURATEUR KUNSTVOORWERPEN Page 20 of 100

Beroepenlijst Rijksregister

Beroepenlijst Rijksregister Beroepenlijst Rijksregister ISCO Opmerking: Omschrijving NIS91 BK BB RR-code RR-omschrijving cursief = toelichting beroepsgroep of opsomming van de (belangrijkste) beroepen binnen de beroepsgroep Bijlage1_Beroepenlijst.xls

Nadere informatie

Code Description Code Omschrijving

Code Description Code Omschrijving 1/49 0 PROFESSIONS SCIENTIFIQUES, LIBERALES ET ASSIMILEES 0 PERSONEN DIE EEN WETENSCHAPPELIJK OF VRIJ BEROEP UITOEFENEN 00 ARCHITECTES, INGENIEURS ET GEOMETRES 00 ARCHITECTEN, INGENIEURS EN MEETKUNDIGEN

Nadere informatie

CP 220 - Employés de l'industrie Alimentaire PC 220 - Bedienden Voedingsindustrie

CP 220 - Employés de l'industrie Alimentaire PC 220 - Bedienden Voedingsindustrie Pers.01 Bediende personeels- en salarisadministratie Pers.01 Pers.02 Bedrijfsverpleegkundige Pers.02 Infirmier Social Pers.03 Opleider Pers.03 Formateur Employé à l'administration du personnel et aux salaires

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 26.07.2011 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 26.07.2011 BELGISCH STAATSBLAD 43285 MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE F. 2011 1886 [C 2011/29394] 9 JUIN 2011. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française arrêtant la liste des fonctions touchées par la pénurie pour l année

Nadere informatie

DE BEROEPENCODES VAN HET RIJKSREGISTER - VERKLARENDE NOTA.

DE BEROEPENCODES VAN HET RIJKSREGISTER - VERKLARENDE NOTA. DE BEROEPENCODES VAN HET RIJKSREGISTER - VERKLARENDE NOTA. Een nieuwe, vereenvoudigde lijst van beroepencodes werd door het Rijksregister ontworpen ten einde het informatiegegeven beroep (IT 070) betrouwbaarder

Nadere informatie

des Ingénieurs-Conseils C.Ir. FABI - KVIV Raadgevend Ingenieurs à partir du 1 janvier 2014 vanaf 1 januari 2014

des Ingénieurs-Conseils C.Ir. FABI - KVIV Raadgevend Ingenieurs à partir du 1 janvier 2014 vanaf 1 januari 2014 MISSION A Constructions industrielles (Missions d ensembles) OPDRACHT A Industriële constructies (Geheelopdrachten) A Classe - Klasse 1 2 3 4 5 a = 9,0192 11,4255 13,5747 15,4350 17,4016 b = -0,0854-0,0814-0,0875-0,0896-0,0913

Nadere informatie

54168 MONITEUR BELGE 20.08.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

54168 MONITEUR BELGE 20.08.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 54168 MONITEUR BELGE 20.08.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2015. Art. 3. De Minister van Gespecialiseerd Onderwijs is belast met de uitvoering van dit

Nadere informatie

Het begrip artistieke activiteit

Het begrip artistieke activiteit Het begrip artistieke activiteit A. Beoordelingscriteria voor het vaststellen van de artistieke aard van een werk Vanaf de negentiende eeuw is er nooit geziene versnelling in de kunst : de kunststromingen

Nadere informatie

Voorlichting Profielkeuze 3 VWO. 29 januari 2015

Voorlichting Profielkeuze 3 VWO. 29 januari 2015 2014 2015 Voorlichting Profielkeuze 3 VWO 29 januari 2015 1 Programma Welke profielen zijn er? Karakteristieken per profiel? Welke keuzes zijn er? Scheikunde & Wiskunde Hoe gaan de leerlingen kiezen? Belangrijke

Nadere informatie

Commission paritaire des établissements et services d éducation et d hébergement

Commission paritaire des établissements et services d éducation et d hébergement Commission paritaire des établissements et services d éducation et d hébergement 3190211 Etablissements et services d éducation et d hébergement de la communauté française, de la région wallonne et de

Nadere informatie

Slaagpercentage per selectieprocedure - Details [R&S] Jaarverslag 2004 Slaagpercentage per procedure 1 van 9

Slaagpercentage per selectieprocedure - Details [R&S] Jaarverslag 2004 Slaagpercentage per procedure 1 van 9 Slaagpercentage per selectieprocedure - Details [R&S] Jaarverslag 2004 Slaagpercentage per procedure 1 van 9 Slaagpercentage per selectieprocedure voor de procedures die in het jaarverslag zijn opgenomen.

Nadere informatie

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies De SD WORX - enquête Jaarlijks voert SD WORX een onderzoek naar de beloning van arbeiders, bedienden, kader- en directieleden in België. Daarbij staat kwaliteit van de gegevens centraal. De data worden

Nadere informatie

SOCIALE AANGELEGENHEDEN/COMMISSIE 2008-69 WERKTITEL FUNCTIECLASSIFIATIE PC306 Werktitel & codes ICT

SOCIALE AANGELEGENHEDEN/COMMISSIE 2008-69 WERKTITEL FUNCTIECLASSIFIATIE PC306 Werktitel & codes ICT SS 1 SS 2 SS 3 SS 4 SS 5 SS 6 SS 7 SS 8 SS 9 SS 10 SS 11 SS 12 SS 13 SS 14 SS 15 SS 16 SS 17 SS 18 IT 19 IT 20 IT 21 IT 22 IT 23 IT 24 IT 25 IT 26 FT/VT 27 FT/VT 28 FT/VT 29 FT/VT 30 FT/VT 31 FT/VT 32

Nadere informatie

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2013 *- kwantitatieve oorzaken

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2013 *- kwantitatieve oorzaken Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2013 *- kwantitatieve oorzaken Bron: VDAB - Studiedienst De knelpuntintensiteit is uiteraard ook afhankelijk van regio, sector,... De belangrijkste oorzaak wordt

Nadere informatie

Titulatuur: aanhef en adressering

Titulatuur: aanhef en adressering Titulatuur: aanhef en adressering Hoger beroepsonderwijs Aanhef Adressering Baccalaureus (bc.) Zeer geachte heer/mevrouw Bc./ bc. Bachelorsgraad (B met toevoeging) Zeer geachte heer/mevrouw De heer/ B

Nadere informatie

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MONITEUR BELGE 09.09.1999 BELGISCH STAATSBLAD 33727 COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE F. 99 2939 [S C 99/29469] 8 JUIN 1999. Arrêté du Gouvernement de la Communauté

Nadere informatie

Rapport voor Erwin Metselaar - Groepscode

Rapport voor Erwin Metselaar - Groepscode Rapport voor Erwin Metselaar - Groepscode 2012 ACS B.V. Rapportage voor Erwin Metselaar - Groepscode - 25 januari 2012 - pagina 1/9 Rapport voor Erwin Metselaar - Groepscode Beste Erwin Metselaar Je hebt

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2013 die vervangt de CAO van 21.06.2012 (n r. 110888)

Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2013 die vervangt de CAO van 21.06.2012 (n r. 110888) Neerlegging-Dépôt: 01/02/2013 Regist.-Enregistr.: 07/03/2013 N : 113855/C0/319.02 Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 17106 BELGISCH STAATSBLAD 27.05.1998 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP

Nadere informatie

SCREENING, ASSESSMENT, DEVELOPMENT

SCREENING, ASSESSMENT, DEVELOPMENT SCREENING, ASSESSMENT, DEVELOPMENT DIRECTIE Algemeen directeur Commercieel directeur Directeur basisschool Directeur CLB Directeur facilitaire diensten Directeur middelbare school Financieel directeur

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 4861 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 2004

Nadere informatie

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP BELGISCH STAATSBLAD 19.09.2002 MONITEUR BELGE 41523 COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE F. 2002 3274 [C 2002/29427] 17 JUILLET 2002. Arrêté pris en application

Nadere informatie

Jaaroverzicht Top-50 beroepen

Jaaroverzicht Top-50 beroepen Jaaroverzicht Top-50 beroepen www.qompas.nl Jaaroverzicht Top-50 beroepen 2012-2013 Surrounded by Talent Inleiding Eén keer per jaar publiceert Qompas top-50 lijsten (clicks en views) van de beroepen,

Nadere informatie

STUDIES EN BEROEPEN. Wat moet je doen?

STUDIES EN BEROEPEN. Wat moet je doen? STUDIES EN BEROEPEN Welke opleiding moet je doen om dokter te worden? Wat doet een ingenieur? Waar werkt een secretaresse? Welk beroep wil jij doen? Wat moet jij studeren? Wat moet je doen? 1. Verbind

Nadere informatie

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2014 - kwantitatieve oorzaken

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2014 - kwantitatieve oorzaken Bron: VDAB - Studiedienst Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2014 - kwantitatieve oorzaken De knelpuntintensiteit is uiteraard ook afhankelijk van regio, sector,... De belangrijkste oorzaak wordt

Nadere informatie

69328 BELGISCH STAATSBLAD 13.12.2006 MONITEUR BELGE

69328 BELGISCH STAATSBLAD 13.12.2006 MONITEUR BELGE 69328 BEGISCH STAATSBAD 13.12.2006 MONITEUR BEGE COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE A COMMUNAUTE FRANÇAISE F. 2006 5011 [C 2006/29183] 24 AOUT 2006. Arrêté du Gouvernement de la Communauté

Nadere informatie

profieldelen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en techniek profiel natuur en techniek

profieldelen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en techniek profiel natuur en techniek 10. Inrichting profielen havo gemeenschappelijk deel Het gemeenschappelijk deel van elk profiel in het havo omvat de onderstaande vakken: Nederlandse taal en letterkunde Engelse taal en letterkunde maatschappijleer

Nadere informatie

Green Care en Flandre

Green Care en Flandre Green Care en Flandre Willem ROMBAUT 1. Green Care et SGZ 2. Un cadre qualitatif 3. Réunir l offre et la demande 4. Analyse SWOT 1 1. Green Care et SGZ Green Care? L activation, bénévole et assistée, de

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BELGISCH STAATSBLAD 08.06.2010 MONITEUR BELGE 36095 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGION DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE F. 2010 1821 [C 2010/31252]

Nadere informatie

MINISTE,RIE VAN BINNENLANDSCH.E ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID ... PERMANENTE COMMISSIE TO..'t EN VASTH'EID IN DE NEDERLANDSCHE BESTUURSTAAL IN BELGIE

MINISTE,RIE VAN BINNENLANDSCH.E ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID ... PERMANENTE COMMISSIE TO..'t EN VASTH'EID IN DE NEDERLANDSCHE BESTUURSTAAL IN BELGIE MINISTE,RIE VAN BINNENLANDSCH.E ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID... PERMANENTE COMMISSIE TO..'t BEVORDERING VAN EENHEID EN VASTH'EID IN DE NEDERLANDSCHE BESTUURSTAAL IN BELGIE 1 Eerste Liist der door de Commissie

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ VOOR DE BEDIENDEN VAN DE TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK

PARITAIR COMITÉ VOOR DE BEDIENDEN VAN DE TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK Neerlegging-Dépôt: 29/04/2014 Regist.-Enregistr.: 08/07/2014 N : 122121/CO/214 ( PARITAIR COMITÉ VOOR DE BEDIENDEN VAN DE TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 10 APRIL

Nadere informatie

Présentation de l étude

Présentation de l étude Studiedag Journée d études Overdracht en overname van KMO s Transmission et reprise de PME Overnames in de Belgische KMO context Reprises dans le contexte belge des PME De heer Karel VAN EETVELT, Gedelegeerd

Nadere informatie

atelier néerlandais Creatief ondernemen in het hart van Parijs L entrepreneuriat créatif au cœur de Paris

atelier néerlandais Creatief ondernemen in het hart van Parijs L entrepreneuriat créatif au cœur de Paris atelier néerlandais Creatief ondernemen in het hart van Parijs L entrepreneuriat créatif au cœur de Paris Aan zijn mobiele werkbank legt Frans Veurink de laatste hand aan zijn ontwerpen voor Franse opticiens.

Nadere informatie

Bijlage 5 Afdeling III. Bijlage 5 BIJLAGE BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 2 OKTOBER 1937 HOUDENDE HET STATUUT VAN HET RIJKSPERSONEEL.

Bijlage 5 Afdeling III. Bijlage 5 BIJLAGE BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 2 OKTOBER 1937 HOUDENDE HET STATUUT VAN HET RIJKSPERSONEEL. Bijlage 5 Afdeling III Bijlage 5 BIJLAGE BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 2 OKTOBER 1937 HOUDENDE HET STATUUT VAN HET RIJKSPERSONEEL 1 diplomkb) De volgende diploma's of getuigschriften komen in aanmerking

Nadere informatie

Indeling van opleidingsclusters in het hoger onderwijs naar ISCED-gebieden. Omschrijvingen

Indeling van opleidingsclusters in het hoger onderwijs naar ISCED-gebieden. Omschrijvingen 1 - Onderwijs 14 - Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde 142 - Pedagogische studies en onderwijskunde 14203 - Pedagogiek 14206 - Onderwijskunde 14209 - Overige pedagogische studies

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 SEPTEMBER 2008

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 SEPTEMBER 2008 PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 SEPTEMBER 2008 Het indexcijfer van de maand augustus 2008 heeft de spilindex van 110.51 punten overschreden. De bijgevoegde loonbarema's zijn geldig vanaf 1 september

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND PROFIELKEUZE 3 VWO. 7 januari 2015

INFORMATIEAVOND PROFIELKEUZE 3 VWO. 7 januari 2015 DECANAAT INFORMATIEAVOND PROFIELKEUZE 3 VWO 7 januari 2015 Doel van deze presentatie De decanen: W. Bardoul - decaan M. Aarts - stagiaire decanaat Informatie over de profielen Het keuzetraject Traject

Nadere informatie

Tweede en derde graad ASO

Tweede en derde graad ASO Tweede en derde graad ASO Economie Eigenheid: wordt in twee paketten aangeboden: met meer moderne talen of met meer wiskunde het vak economie bestaat uit algemene economie en bedrijfswetenschappen (daar

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S van 1 SEPTEMBER 2010 tot 30 APRIL 2011

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S van 1 SEPTEMBER 2010 tot 30 APRIL 2011 PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S van 1 SEPTEMBER 2010 tot 30 APRIL 2011 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER De bijgevoegde loonbarema's zijn geldig vanaf 1 september 2010 tot

Nadere informatie

Vacante betrekkingen (15.04.2014) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei

Vacante betrekkingen (15.04.2014) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei Vacante betrekkingen (15.04.2014) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei 22/ 1 Atheneum Gentbrugge 22/ 2 22/ 3 22/ 4 22/ 5 22/ 6 22/ 7 22/ 8 22/ 9 4 / 22 SO 1 AV Godsdienstleraar Katholieke godsdienst Atheneum

Nadere informatie

Indeling van studierichtingen in het hoger onderwijs naar ISCED gebieden

Indeling van studierichtingen in het hoger onderwijs naar ISCED gebieden 1 Onderwijs 14 Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde; totaal 140 Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde; algemeen 14003 Pedagogisch-didactische studies 14006 Leraar

Nadere informatie

Fait à Louvain-la-Neuve et à Leuven en 4 exemplaires originaux, dont deux en français et deux en néerlandais.

Fait à Louvain-la-Neuve et à Leuven en 4 exemplaires originaux, dont deux en français et deux en néerlandais. Annexe 11 : Programme conjoint de Master ingénieur civil électromécanicien finalité mécatronique et Master in de ingenieurswetenschappen : werktuigkunde optie mechatronica en precisiemechanica. En conformité

Nadere informatie

Kunstenaarstoets. Uw gegevens. Beroep en opleiding als kunstenaar

Kunstenaarstoets. Uw gegevens. Beroep en opleiding als kunstenaar Kunstenaarstoets Waarom deze toets? U wilt een cultuurlening aanvragen bij Cultuur+Ondernemen. Om in aanmerking te komen voor deze lening moet u beroepsmatig werken als. Met dit formulier kunt u uw beroepsmatigheid

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MONITEUR BELGE 07.09.2007 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47679 Art. 2. Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est chargé de l exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 19

Nadere informatie

landmeter bij studiebureau, MOW RWO

landmeter bij studiebureau, MOW RWO 1 Licentiaat in de wetenschappelijke organisatie van werk op ISGEA- Bukavu, DRC Bac. Openbare administratie, Rwanda adviseur in de welzijnssector DAR BZ 2 Master in de rechten, Beijing rechter en professor

Nadere informatie

Vlaanderen VDAB-lijst KNELPUNTBEROEPEN 2009

Vlaanderen VDAB-lijst KNELPUNTBEROEPEN 2009 Vlaanderen VDAB-lijst KNELPUNTBEROEPEN 2009 ONTVANGEN JOBS Ingenieur 833 3868 4701 Ingenieur bouwkunde 1 2 Ingenieur elektriciteit 1 2 Ingenieur elektronica 1 2 Ingenieur mechanica 1 2 Ingenieur elektromechanica

Nadere informatie

Insight Entree Profielkeuze. AMN College. Testdatum 23 april 2014 Naam. Carola Drembele

Insight Entree Profielkeuze. AMN College. Testdatum 23 april 2014 Naam. Carola Drembele AMN College Testdatum 23 april 2014 Naam Status Getest pagina 1 Menstype In de onderstaande weergave zie je jouw score per menstype. De score is berekend ten opzichte van andere leerlingen, die een profiel

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

Technische fiche Kipkappen Pascale Platel

Technische fiche Kipkappen Pascale Platel Technische fiche Kipkappen Pascale Platel Bronks theater techniek +32 (0)2 229 53 09 +32 (0)2 219 99 21 Varkensmarkt 15-17 1000 Brussel BE 0448 497 118 Technici: ( wij komen met 2) Technici van de zaal:

Nadere informatie

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD A-204/1-91/92. A-204/1-91/92 CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD SESSION ORDINAIRE 1991-1992 7 OCTOBRE 1992 GEWONE ZITTING 1991-1992 7 OKTOBER 1992 Budget administratif

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 DECEMBER 2012

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 DECEMBER 2012 PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 DECEMBER 2012 Het indexcijfer van de maand november 2012 heeft de spilindex van 119.62 punten overschreden. Onderstaande bedragen en loonbarema's zijn geldig vanaf

Nadere informatie

Vacante betrekkingen (15.04.2013) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei

Vacante betrekkingen (15.04.2013) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei Vacante betrekkingen (15.04.2013) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei 22/ 1 Atheneum Gentbrugge 22/ 2 22/ 3 22/ 4 22/ 5 22/ 6 4 / 22 SO 1 AV Godsdienstleraar Katholieke godsdienst Atheneum Gentbrugge 4 /

Nadere informatie

Kunstenaarstoets. Achternaam. Voorletters

Kunstenaarstoets. Achternaam. Voorletters Kunstenaarstoets Waarom deze toets? U wilt de Utrechtse Cultuurlening aanvragen. Om in aanmerking te komen voor deze lening moet u beroepsmatig werken als kunstenaar. Met dit formulier kunt u uw beroepsmatigheid

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 28.08.2013 BELGISCH STAATSBLAD 56759 Celle-ci englobe toutes les manipulations nécessaires à l étape de l abattage réelle c.à.d. la conduite vers le lieu d abattage, l étourdissement, l

Nadere informatie

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006?

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDER- WIJS EN VORMING Vraag nr. 95 van 7 februari 2007 van HILDE CREVITS

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REÜNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REÜNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE B-62/1-97/98 B-62/1-97/98 BRUXELLES-CAPITALE BRUSSEL-HOOFDSTAD ASSEMBLEE REÜNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE SESSION ORDINAIRE

Nadere informatie

Scholengroep 6 Rivierenland 600301 10/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MEDEWERKER 600302 7/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom

Scholengroep 6 Rivierenland 600301 10/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MEDEWERKER 600302 7/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom Vacante betrekkingen 2012 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 600301 10/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MEDEWERKER 600302 7/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST (ESS RONDE 3, 2006) versie SEPTEMBER 2006

VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST (ESS RONDE 3, 2006) versie SEPTEMBER 2006 VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST (ESS RONDE 3, 2006) versie SEPTEMBER 2006 KAART 1 Geen tijd aan besteed Minder dan een ½ uur Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur Meer dan 1 uur, tot hoogstens 1½

Nadere informatie

opleidingen 2016-2017

opleidingen 2016-2017 Entree Techniek & Technologie Assistent mobiliteitsbranche 1 Heerenveen Assistent bouwen & wonen 1 Assistent installatie-/constructietechniek 1, Heerenveen Assistent procestechniek 1, Heerenveen friesland

Nadere informatie

Masters: Master 2-vakken mogen niet opgenomen worden door erasmusstudenten. spe R

Masters: Master 2-vakken mogen niet opgenomen worden door erasmusstudenten. spe R Universiteit: Toulouse Structuur Licences Masters: Master 2-vakken mogen niet opgenomen worden door erasmusstudenten TD s (equiv. voor werkcolleges) staan niet open voor de inkomende erasmusstudenten Master

Nadere informatie

Beroepssectoren- en activiteiteninteresse-analyse

Beroepssectoren- en activiteiteninteresse-analyse Beroepssectoren- en activiteiteninteresse-analyse Kandidaat-rapportage samenvatting Paul van der Voorbeeld 21 november 2013 Baronielaan 92 4818 RC Breda T +31(0)76-5657286 www.humanmobility.nl E info@humanmobility.nl

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.11.1999 Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.11.1999 Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 43817 F. 1999 3736 [99/11377] 18 OCTOBRE 1999. Arrêté ministériel fixant pour l exercice 1999 le montant du droit d inscription visé à l article 10, 6, de la loi du 27 mars 1995 relative à l intermédiation

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Atheneum De Vesten Augustijnenlaan 32 2200 Herentals Tel. 014/21 11 44 Fax 014/21 61 06 Email: info@goherentals.be

Nadere informatie

Statistische bijlage. Bron: ROA

Statistische bijlage. Bron: ROA Statistische bijlage Toelichting bij statistische bijlage Aan de hand van het onderstaande stappenplan is het mogelijk de arbeidsmarktconsequenties van opleidings- en beroepskeuzes zichtbaar te maken.

Nadere informatie

Resultaten van een marktonderzoek bij Belgische boeren (november 2011) Résultats d une étude de marché auprès des agriculteurs belges (novembre 2011)

Resultaten van een marktonderzoek bij Belgische boeren (november 2011) Résultats d une étude de marché auprès des agriculteurs belges (novembre 2011) Resultaten van een marktonderzoek bij Belgische boeren (november 2011) Résultats d une étude de marché auprès des agriculteurs belges (novembre 2011) Uitgevoerd door: Réalisée par: Inhoud / Contenu I.

Nadere informatie

Loopbaanvelden Career Scan

Loopbaanvelden Career Scan Loopbaanvelden Career Scan 1. Administratieve en secretariële ondersteuning Personen die in dit werkveld werken, ondersteunen organisatieprocessen en/of individuen of groepen door het opzetten en het beheren

Nadere informatie

B i j l a g e n L i j s t m e t a a n v a a r d b a r e v o r m e n v a n a a n h u i s v erbonden b e d r i j v i g h ei d Aan huis verbonden beroepen Accountant Belastingconsulent Psycholoog

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

Beroepssectoren en Activiteiten Interesse Analyse

Beroepssectoren en Activiteiten Interesse Analyse Marieke de Vries 6 december 2007 Beroepssectoren en Activiteiten nteresse Analyse Maliesingel 39 3581 BK Utrecht T 030 2670444 www.ehrmvision.nl E info@ehrmvision.nl nhoudsopgave: 1. nleiding 1.1 Beroepssectoren

Nadere informatie

Persconferentie IBR Conférence de presse

Persconferentie IBR Conférence de presse Persconferentie IBR Conférence de presse Algemene vergadering Assemblée générale 22.04.2010 1 Persconferentie IBR - Conférence de presse IRE Le réviseur d entreprises et le conseil d entreprise Présentation

Nadere informatie

0.0.0 Loopbaanbegeleiding. 1. sectorspecifieke opleidingen. 1.1 hout en bouw

0.0.0 Loopbaanbegeleiding. 1. sectorspecifieke opleidingen. 1.1 hout en bouw 0.0.0 Loopbaanbegeleiding 1. sectorspecifieke opleidingen 1.1 hout en bouw 1.1.1 ruwbouw 1.1.2 wegenbouw 1.1.3 afwerking bouw 1.1.4 hout 1.1.5 bagger-navigatie 1.1.6 bedienen bouwmachines 1.1.7 CAD/bouw

Nadere informatie

LIBER AMICORUM 4 JUIN 1993 4 JUNI1993

LIBER AMICORUM 4 JUIN 1993 4 JUNI1993 1953 1993 LIBER AMICORUM 4 JUIN 1993 4 JUNI1993 3 40 ANNIVERSAIRE I.R.E. TABLE DES MATIERES Avant propos... 7 Quelques points de repere sur I' histoire de l'lnstitut.................... 9 PREMIERE PARTIE:

Nadere informatie

Beroepssectoren- en activiteiteninteresse-analyse

Beroepssectoren- en activiteiteninteresse-analyse Beroepssectoren- en activiteiteninteresse-analyse Kandidaat-rapportage Paul West 17 maart 2010 T +31 (0)30 2670444 www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com nhoudsopgave: 1. nleiding 1.1 Beroepssectoren

Nadere informatie

Interessegebied Richting Opleidingen Niveau Leerweg Plaats

Interessegebied Richting Opleidingen Niveau Leerweg Plaats Bouwkunde, Bouw Bouwkunde Middenkaderfunctionaris bouw 4 bol Leeuwarden & Onderhoud Uitvoerder bouw 4 bbl Leeuwarden, Heerenveen Bouw Metselaar 2, 3 bbl Leeuwarden, Heerenveen Tegelzetter 2 bbl Leeuwarden,

Nadere informatie

Profielkeuze en. vakkenpakket vwo bovenbouw. Decaan: Marnix de Groote

Profielkeuze en. vakkenpakket vwo bovenbouw. Decaan: Marnix de Groote VWO 3 Profielkeuze en vakkenpakket vwo bovenbouw Decaan: Marnix de Groote programma Kiezen en keuzebegeleiding profielkeuze en vakkenpakket Decaan VWO 19.30 ca. 19.50 uur Presentaties (nieuwe) vakken bovenbouw

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14 14 HOGESCHOOL-UNIVERSITEIT BRUSSEL Stormstraat 2, 1000 Brussel T 02 210 12 11, F 02 217 64 64, E info@hubrussel.be http://www.hubrussel.be 14A Studiegebied Economie en management Campus Stormstraat Stormstraat

Nadere informatie

28282 MONITEUR BELGE 23.08.2001 BELGISCH STAATSBLAD

28282 MONITEUR BELGE 23.08.2001 BELGISCH STAATSBLAD 28282 MONITEUR BELGE 23.08.2001 BELGISCH STAATSBLAD Art. 14. Dit decreet treedt in werking op 1 juli 2001. Verkondigen dit decreet, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad moet verschijnen. Brussel,

Nadere informatie

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP, Barema's in voege vanaf 1 maart 2012

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP, Barema's in voege vanaf 1 maart 2012 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP, Barema's in voege vanaf maart OVERZICHT maart Barema L Logistiek personeel klasse Barema L ond II Logistiek personeel onderhoud cat II Barema L ond III

Nadere informatie

Voorrangslijsten update

Voorrangslijsten update Update Protocol Praktisch 7/2007-1/9 Voorrangslijsten update Federale persoonlijke voorrangslijst * (blz. 136-143) 1. De Koning en de leden van de koninklijke familie 2. Kardinalen 3. Deken van het corps

Nadere informatie

Rijksregister beroepenlijst (2) Page 1 of 100 51311 SCHEEPSLEVERANCIER, SHIPCHANDLER ACTUARIS 52120 ACTUARIS

Rijksregister beroepenlijst (2) Page 1 of 100 51311 SCHEEPSLEVERANCIER, SHIPCHANDLER ACTUARIS 52120 ACTUARIS ABAT-JOURISTE ABATTEUR (BESTIAUX) ABATTEUR (BUCHERON) ABATTEUR (CARRIERES) ABATTEUR (MINES) ABOYEUR (CUISINE) ACCASTILLEUR ACCESSOIRISTE DE PLATEAU ACCESSOIRISTE DECOR FILM ACCOMPAGNATEUR (MUSICIEN) ACCORDEUR

Nadere informatie

19/05/2009. Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg & Crisisbeheer Gezondheidszorgberoepen Cel 2 : Niet-universitaire gezondheidszorgberoepen

19/05/2009. Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg & Crisisbeheer Gezondheidszorgberoepen Cel 2 : Niet-universitaire gezondheidszorgberoepen C.N.A.I./2009/AVIS-8 N.R.V./2009/ADVIES-8 19/05/2009 Avis du Conseil national de l art infirmier fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l art infirmier à se prévaloir de la qualification

Nadere informatie

Beroepssectoren en Activiteiten Interesse Analyse HBO/WO

Beroepssectoren en Activiteiten Interesse Analyse HBO/WO Viktor Voorbeeld 28 maart 2007 Beroepssectoren en Activiteiten nteresse Analyse HBO/WO nhoudsopgave: 1. nleiding 1.1 Beroepsinteresse Scan - 3 1.2 Achtergrond Beroepsinteresse Scan 3 1.3 Sectoren en activiteiten

Nadere informatie

44226 MONITEUR BELGE 24.08.2007 BELGISCH STAATSBLAD

44226 MONITEUR BELGE 24.08.2007 BELGISCH STAATSBLAD 44226 MONITEUR BELGE 24.08.2007 BELGISCH STAATSBLAD MATERIEL OUTPLACEMENT : MATERIAAL OUTPLACEMENT : Quantité Description Hoeveelheid Omschrijving Matériel informatique Informaticamateriaal 19 PC COMPAQ

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 10.02.1999 BELGISCH STAATSBLAD 3809 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MINISTERE DE LA JUSTICE F. 99 349 [S - C - 99/09059] 22 DECEMBRE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.08.1997 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.08.1997 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.08.1997 BELGISCH STAATSBLAD 22291 F. 97 1819 [97/9666] 29 JUILLET 1997. Arrêté ministériel portant des dispositions réglementaires pour les agents de l Etat de l Administration centrale

Nadere informatie

Fatima of Sil, een wereld van verschil. Bijlage ArbeidsmarktTopic - juni 2004 Definities & resultaten per studieniveau

Fatima of Sil, een wereld van verschil. Bijlage ArbeidsmarktTopic - juni 2004 Definities & resultaten per studieniveau Fatima of Sil, een wereld van verschil Bijlage ArbeidsmarktTopic - juni 2004 Definities & resultaten per studieniveau Enkele definities: algemeen Voor studieniveaus t/m de 2e graad secundair onderwijs,

Nadere informatie

Lijst beroepen voor versoepelde procedure arbeidskaarten (Vlaanderen)

Lijst beroepen voor versoepelde procedure arbeidskaarten (Vlaanderen) Lijst beroepen voor versoepelde procedure arbeidskaarten (Vlaanderen) Ingenieurs Ingenieur bouwkunde Ingenieur elektriciteit Ingenieur mechanica Ingenieur elektromechanica Ingenieur Apothekersassistent

Nadere informatie

Abt. Advocaat. Admiraal. Acrobaat. Deurwaarder. Alchemist. Ontleedkundige. Apotheker. Archivaris. Architect. Astronoom. Dokter. Bakker. Barones.

Abt. Advocaat. Admiraal. Acrobaat. Deurwaarder. Alchemist. Ontleedkundige. Apotheker. Archivaris. Architect. Astronoom. Dokter. Bakker. Barones. Abt Neem 1 bruine werker ontvang 3 punt. Admiraal Verwijder 1 blauw gevaarsfiche ontvang 1 punt. Advocaat Elke keer als je werkers neemt als actie, neem je er 3 in plaats van 2. Acrobaat Bouw 1 kanaaltegel

Nadere informatie

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MONITEUR BELGE 19.08.1999 BELGISCH STAATSBLAD 30853 COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP F. 99 2753 MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE [S C 99/29442] 26 AVRIL 1999. Décret portant création de nouvelles

Nadere informatie

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Par travailleurs, on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. Sous-commission paritaire des établissemts et services d'éducation et d'hébergemt de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convtion collective de travail du 18

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

Beroepssectoren- en activiteiteninteresse-analyse

Beroepssectoren- en activiteiteninteresse-analyse Beroepssectoren- en activiteiteninteresse-analyse Kandidaat-rapportage Paul van der Voorbeeld 5 februari 2015 Parkstraat 4 4818 SJ Breda T +31(0)76-5657286 I www.humanmobilitygroup.nl E info@humanmobility.nl

Nadere informatie

Beroepssectoren- en activiteiteninteresse-analyse

Beroepssectoren- en activiteiteninteresse-analyse Beroepssectoren- en activiteiteninteresse-analyse Kandidaat-rapportage samenvatting Sara Berger 21 november 2011 De Burght 268 5664 PT Geldrop T 040-2802120 www.metdavid.nl E info@metdavid.nl nhoudsopgave:

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie