10 promotie Fellow Gerechtelijke Expertise

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10 promotie Fellow Gerechtelijke Expertise"

Transcriptie

1 e 10 promotie Fellow Gerechtelijke Expertise 24 oktober 2015 tot eind juni 2016 Ingenieurshuis Antwerpen NIEUW! kel Inschrijven en voor het theore h tisch of praktisc k gedeelte is oo mogelijk

2 e 10 promotie Fellow Gerechtelijke Expertise Recent beweegt er wel wat in de wereld van de gerechtelijke expertise. Op 19 december 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad de nieuwe wet van 10 april 2014 op het deskundigenonderzoek met als titel: Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalerstolken. Deze wet beoogt de officiële erkenning van deskundigen door de FOD Justitie waardoor principieel enkel nog deze deskundigen in aanmerking komen voor gerechtelijke opdrachten. Voorlopig is het nog wachten op de uitvoeringsbesluiten van deze wet, maar het is evident dat de kandidaatgerechtsdeskundige naast de noodzakelijke beroepsbekwaamheid ook de nodige juridische kennis moet kunnen aantonen. Bijkomende vorming is dus meer dan ooit aan de orde en ie-net is goed geplaatst om hierop in te spelen met de nodige kennis van zaken en de correcte mentaliteit. De programmacommissie, die de kwaliteit van de cursus bewaakt, laat ook niet-ingenieurs toe tot deze opleiding. Doelgroep Deze opleiding richt zich tot aannemers, architecten, landbouwkundigen, ingenieurs, landmeters, verzekeringsexperts, advocaten, rechters, Permanente vorming Wetgeving is geen stabiel gegeven. Regelmatig zijn er aanpassingen en veranderingen. In het kader van permanente vorming zal ie-net vervolgsessies organiseren. Deze sessies zijn gericht naar experts, alumni van de masterclass opleiding en andere geïnteresseerden. Opzet Expertises worden alsmaar belangrijker. In een steeds complexer wordende maatschappij neemt de nood aan gedegen expertises nog steeds toe. In elk vakgebied is er grote vraag naar experts die zowel technisch als juridisch onderlegd zijn. Het vinden van de geschikte expertise is niet eenvoudig. Komt daarbij dat de expert doorgaans weinig gekend is en over geen officiële erkenning beschikt. Technische expertise kan een hulp bieden in tal van gespecialiseerde materies en specifieke situaties. Voorbeelden hiervan zijn: juridische geschillen, arbitrages of bemiddelingen, betwistingen in industriële of contractuele omstandigheden, afhandeling van schadeclaims bij verzekeringen... VIK-Ingenieur-Expert Teneinde de beroepsbelangen van beginnende ingenieurs-experts te steunen en te vrijwaren heeft de Vlaamse Ingenieurskamer (VIK) een officiële beroepsbekwaamheidserkenning laten registreren. Aan de erkenning is tevens een deontologische code gekoppeld. Belangstellenden moeten reeds ervaring hebben opgedaan als expert (een minimum van 3 afgewerkte expertise-rapporten voorleggen) of de cursus Fellow Gerechtelijke Expertise met vrucht hebben beëindigd. De kandidaturen worden door een jury beoordeeld. De VIK-Ingenieur-Experts worden opgenomen in een register dat ondermeer verspreid wordt bij de gerechtelijke instanties en de verzekeringsmaatschappijen. Dit register kan men eveneens op de website van ienet en VIK raadplegen.

3 Oprichting Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen De cursus besteedt ook aandacht aan de nieuwe wet van 10 april 2014 met als titel: Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en in het bijzonder aan de voorwaarden waaraan de toekomstige gerechtsdeskundige zal moeten voldoen. Infoavond Op maandag 5 oktober u organiseert de vormingscommissie van de Fellow Gerechtelijke Expertise in het Ingenieurshuis een info avond om de cursus toe te lichten. Omwille van de 10 jarige organisatie van deze cursus, zal tijdens deze bijeenkomst ook een lezing gehouden worden door dhr. Marc Tabak LTH van de Vrije Universiteit Brussel Faculteit Ingenieurswetenschappen. Deze lezing zal gaan over de nieuwe wet inzake de erkenning van gerechtsdeskundigen door FOD Justitie en de mogelijke invulling van de nog op te stellen uitvoeringsbesluiten. Deze avond zal dan ook passend afgesloten worden met een receptie. Inhoud - Samenstelling De cursus Fellow Gerechtelijke Expertise is opgesplitst in een theoretisch gedeelte en een bijkomend aanvullend praktisch gedeelte. I. HET THEORETISCH GEDEELTE: MODULE I Basis / procedure MODULE II Het Gerecht MODULE III Het deskundigenonderzoek MODULE IV De ondersteunende opleiding Dit eerste gedeelte is interessant voor degenen die enkel interesse willen opdoen om te weten hoe het eraan toegaat bij expertises en in het bijzonder bij gerechtelijke expertises. Het volgen van deze sessies zal recht geven op een aanwezigheidsattest. II. HET PRAKTISCH GEDEELTE: MODULE V: Het rollenspel en de meesterproef MODULE VI: De jurering Wie als deskundige werkelijk expertises wil doen, moet dan het 2de gedeelte volgen, waar het zal gaan over de praktische invulling van een expertise. Iedere cursist maakt een fictief deskundigenverslag en krijgt de mogelijkheid om zijn case voor te stellen. Hierbij nemen de overige cursisten de rol op van betrokken partij. Het rollenspel wordt op video opgenomen, mits akkoord van de cursist. De opname wordt samen met de docent psychologie en de cursus-coördinator besproken. Het eindwerk wordt beoordeeld door een jury bestaande ervaringsdeskundigen. De cursist die geslaagd is, ontvangt een getuigschrift van Fellow Gerechtelijke Expertise. Info en inschrijven Met de steun van Erkend voor 40 uur door de Federale Raad van Landmetersexperten

4 Programma THEORETISCH GEDEELTE MODULE I BASIS / PROCEDURE Algemeen - Inleiding - De expertise - De expert - Het expertiseverslag - Coaching MODULE II HET GERECHT De rechter - Wat verwacht een rechter van een deskundige Administratie - Administratief verloop gerechtsexpertise - Dienst Deskundigenonderzoek Griffie interne werking van rechtbanken De advocaat - Werking en soorten Rechtbanken en de rol van de advocaat MODULE III HET DESKUNDIGENONDERZOEK De praktijk - Praktijkgevallen Schadeberekening - Bepaling van schade - soorten en berekeningen - kostprijs - Bedrijfseconomische schade / mindergenot / minderwaarde Specifieke deskundigen - De verzekeringsexpert - De parketdeskundige - Bemiddeling MODULE IV ONDERSTEUNENDE OPLEIDING Verzekeringen contract labo - fiscaliteit - B.A. / Beroepsaansprakelijkheden en mogelijke verzekeringen - Analysemogelijkheden en labo - Het contract in een geschil Psychologie - Omgaan met geschillen / leiden van vergaderingen PRAKTISCH GEDEELTE MODULE V: MEESTERPROEF ROLLENSPEL - Meesterproef - toelichting - coaching - Het deskundigenverslag - Rollenspel - Bespreking cases MODULE VI: JURERING MEESTER- PROEF - Jurering juni 2016 Programmacommissie en docenten Ing. Philippe Bastijns MSc, Directeur Oleotest nv, Zaakvoerder Expertises Bastijns bvba, Gastdocent KUL Ing. Jaak Blocken MSc, Voorzitter VIK-departement Beroepsbelangen Arch. Alexander Crahay, Expert-partner loss adjuster, Troostwijk-Roux Expertises ir. Marc De Landtsheer ir. arch. Robert De Lathouwer, Hoofddocent, Technisch Adviseur, Zaakvoerder, Vennoot, KUL-ASRO/Matexi/ RDL & partners bvba/ Artex bvba Ing. Roland Debruyne MSc, Expert bouwschade technieken Klimaver nv, Vlaamse Ingenieurskamer Arch. Carl De Ridder, Architect, Voorzitter K.G.S.O Lic. Jean-Marie De Wulf, Zaakvoerder C.P.A. Ing. Johan Devos MSc, Secretaris VIK-centrum Openbare Diensten Jef Dillen, Accountant-Belastingconsulent I.A.B. Abac- Jef Dillen bvba Arch. Eric Germijns, Zaakvoerder Architectenbureau Germijns bvba Mr. Dominique Matthys, Advocaat DAEDELIUS Advocatenkantoor Ing. Robert Mooren MSc, Zaakvoerder Mooren R. bvba Margareta Nuyens, Ondervoorzitter rechtbank van eerste aanleg Antwerpen Ing. René Peeters MSc, Voorzitter VIK, Gewezen vastgoedbeheerder CIB Ing. Jean-Pierre Pensis MSc, Secretaris VIK-departement Beroepsbelangen Christophe Roelandt, Gedelegeerd Bestuurder, nv Protect Ing. Peter Somers MSc, Bodemdeskundige, Rimeco Milieu nv Lic. Erik Van den Eeden, Vrederechter van het kanton Kontich Ing. Robert Van Ussel, Zaakvoerder Acura Consultancy bvba

5 Praktische info Aantal deelnemers Het aantal deelnemers is beperkt tot 20. Er worden aanwezigheidsattesten uitgereikt. Inschrijvingsvoorwaarden U hebt een diploma van academisch niveau of gelijkwaardig door ervaring. Als u op basis van uw beroepservaring wenst deel te nemen, dan wordt u verzocht om samen met uw inschrijving ook een motivatie met een curriculum vitae op te sturen. Plaats Ingenieurshuis Desguinlei 214, 2018 Antwerpen Tijdstip Zaterdag: uur Uitzonderlijk kan hiervan worden afgeweken. Deelname (excl.btw) Theoretisch gedeelte: euro voor leden ie-net (VIK/KVIV); VIVO/CIB; KGSO; KIVI/NIRIA euro voor anderen Praktisch gedeelte: 450 euro voor leden ie-net (VIK/KVIV); VIVO/CIB; KGSO; KIVI/NIRIA 495 euro voor anderen In de prijzen zijn cursusteksten en verfrissingen inbegrepen. Apart inschrijven voor het theoretisch of praktisch gedeelte is mogelijk. U kan gebruik maken van opleidingscheques. Data Theoretisch gedeelte: 24 oktober eind juni 2016 (aantal sessies: 11) Praktisch gedeelte: 5 maart eind juni 2016 (aantal sessies: 4 + jurering) Tijdens de schoolvakanties worden geen lessen georganiseerd. Hoe inschrijven? Alle inschrijvingen gebeuren bij voorkeur via de website fge-2015 Annulatie Annuleren van de inschrijving kan tot 7 dagen voor de start van de opleiding, waarbij 10% van de deelnameprijs aangerekend wordt als administratiekost. Nadien is de volledige deelnameprijs verschuldigd. Het al dan niet bijwonen van de masterclass kan geen aanleiding zijn tot enige terugvordering. Betaling Na aanvaarding van de inschrijving wordt er een factuur bezorgd. Programma-inschrijving Enkele dagen voor de aanvang van het programma ontvangt u alle gegevens met betrekking tot de aanvangsdatum, uurregeling, plaats en liggingsplan. Deze informatie, evenals alle andere briefwisseling worden, tenzij anders gevraagd, naar het doorgegeven mailadres gezonden. Certificaat De evaluatie van de deelnemers gebeurt aan de hand van de voorstelling van een uitgewerkt project dat individueel voor een jury zal verdedigd worden. Het certificaat Fellow in Gerechtelijke Expertise wordt na positieve evaluatie uitgereikt. Docenten De docenten worden aangetrokken in functie van het programma en de autoriteit die zij bezitten in de discipline waarover zij doceren. Zij zijn afkomstig uit alle sectoren van de industrie, het bedrijfsleven, en het universitair onderwijs en de gerechtelijke macht. Regelmatig overleg tussen de docenten zorgt ervoor dat sessies zo nauw mogelijk op elkaar zijn afgestemd. Handboek Deskundigenonderzoek Cursisten die de opleiding Fellow Gerechtelijke Expertise volgen, komen in aanmerking voor een korting van 15% op de aankoopprijs van het Bestendig handboek deskundigenonderzoek, De Buyst D., Kortleven P., Lysens T., Ronse C. (red.), Kluwer, Mechelen, Uw contactpersoon Toon de Bruyn ie-net Desguinlei Antwerpen Tel nummer DV.O

Industrial Engineering > Verhoog uw concurrentiekracht door slim te organiseren.

Industrial Engineering > Verhoog uw concurrentiekracht door slim te organiseren. VIK VIK V V orming orming Uw cursusgeld 10-voudig terugverdiend tijdens de cursus! Masterclass VIK-Certified Fellow in Industrial Engineering > Verhoog uw concurrentiekracht door slim te organiseren. 5de

Nadere informatie

Bouwmanager Postgraduate opleiding voor het managen van projecten en bedrijven in de bouw. 17e promotie. 21 januari 16 december 2014

Bouwmanager Postgraduate opleiding voor het managen van projecten en bedrijven in de bouw. 17e promotie. 21 januari 16 december 2014 21 januari 16 december 2014 Ingenieurshuis Antwerpen 17e promotie Bouwmanager Postgraduate opleiding voor het managen van projecten en bedrijven in de bouw Bouwmanager 21 januari 2013 t.e.m. 16 december

Nadere informatie

Centrumreglement 2014-2015

Centrumreglement 2014-2015 Centrumreglement 2014-2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MEERTALIG ADMINISTRATIEF BEDIENDE ADMINISTRATIE EN ONTHAAL 2015-2016. www.syntrawest.

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MEERTALIG ADMINISTRATIEF BEDIENDE ADMINISTRATIE EN ONTHAAL 2015-2016. www.syntrawest. Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen MEERTALIG ADMINISTRATIEF BEDIENDE ADMINISTRATIE EN ONTHAAL 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Ben jij die veeltalige administratieve duizendpoot?

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING EN SOCIAL MEDIA CONSULTANT COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest.

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING EN SOCIAL MEDIA CONSULTANT COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest. Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING EN SOCIAL MEDIA CONSULTANT COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Social media for professionals Beste student,

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen BOEKHOUDER ACCOUNTANCY 2015-2016. www.syntrawest.be

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen BOEKHOUDER ACCOUNTANCY 2015-2016. www.syntrawest.be Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen BOEKHOUDER ACCOUNTANCY 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Actief en Passief Beste student, De boekhouder is niet alleen de steun en toeverlaat

Nadere informatie

Havengebonden en Logistieke Opleidingen uit de praktijk MASTERCLASS BREAKBULK ONZE KENNIS IS UNIEK, ONZE REPUTATIE IJZERSTERK

Havengebonden en Logistieke Opleidingen uit de praktijk MASTERCLASS BREAKBULK ONZE KENNIS IS UNIEK, ONZE REPUTATIE IJZERSTERK Havengebonden en Logistieke Opleidingen uit de praktijk MASTERCLASS BREAKBULK ONZE KENNIS IS UNIEK, ONZE REPUTATIE IJZERSTERK Een gespecialiseerde opleiding voor iedereen die zijn breakbulkkennis wil optimaliseren

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Boekhouden Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject

Nadere informatie

Kwaliteit is onze troef! Jaarverslag 2011

Kwaliteit is onze troef! Jaarverslag 2011 Kwaliteit is onze troef! Jaarverslag 2011 accountant belastingconsulent Kwaliteit is onze troef! Jaarverslag 2011 accountant belastingconsulent Woord van de voorzitter Het IAB in 2011 Rechtspraak Publicaties

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Kamer van Vastgoed-Experten vzw BEROEPSVERENIGING Opgericht als VZW te Antwerpen op 21-06-2006 en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, akten der VZW's dd. 17-09-2006 onder nr. 17617/2002.

Nadere informatie

Najaar 2014. Management. Informatica WE WE O F I B O. Sofibo vzw Kleine Laan 29, 9100 Sint-Niklaas tel. 03 760 15 80 fax 03 760 15 85

Najaar 2014. Management. Informatica WE WE O F I B O. Sofibo vzw Kleine Laan 29, 9100 Sint-Niklaas tel. 03 760 15 80 fax 03 760 15 85 opleidingen Najaar 2014 Management Informatica Erkend sociaal secretariaat nr 870 v.z.w. BE NI WWW.S ITE BS WE WE EU O F I B O. Sofibo vzw Kleine Laan 29, 9100 Sint-Niklaas tel. 03 760 15 80 fax 03 760

Nadere informatie

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol Centrumreglement CVO Sint-Lutgardis Mol Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. 1 Inhoudstafel Inhoud...

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING ASSISTENT EN EVENTMANAGER COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest.

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING ASSISTENT EN EVENTMANAGER COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest. Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING ASSISTENT EN EVENTMANAGER COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Zet jezelf in de markt Beste student, De dag

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij volgende uitgangspunten. Welke objectieven

Nadere informatie

Accounting en Controlling 2014-2015

Accounting en Controlling 2014-2015 Postgraduaat Accounting en Controlling 2014-2015 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 Brugge Business School biedt reeds meer dan 25 jaar in Brugge voortgezet onderwijs

Nadere informatie

BEMIDDELING EN BEGELEIDING BIJ COMPLEXE INVESTERINGEN IN HOUD

BEMIDDELING EN BEGELEIDING BIJ COMPLEXE INVESTERINGEN IN HOUD VLAAMSE VERENIGING VOOR BEGELEIDING & BEMIDDELING INZAKE COMPLEXE INVESTERINGSPROJECTEN OPLEIDING VLAAMSE VERENIGING VOOR BEGELEIDING & BEMIDDELING INZAKE COMPLEXE INVESTERINGSPROJECTEN BEMIDDELING EN

Nadere informatie

Programma Vaktechniek 2012. The Independence Company

Programma Vaktechniek 2012. The Independence Company Programma Vaktechniek 2012 The Independence Company Inleiding Vaktechniek is de kurk waarop jouw functioneren drijft. Van jou wordt verwacht dat je een up to date beheersing van vaktechniek hebt als basis

Nadere informatie

Nieuwsbrief Brussel Onthaal vzw januari - juni 2012

Nieuwsbrief Brussel Onthaal vzw januari - juni 2012 V O O R W O O R D B e s t e g e b r u i k e r, D i t i s o n z e a l l e r - e e r s t e n i e u w s b r i e f n a a r g e b r u i k e r s t o e. T i j d e n s d e z o m e r m a a n d e n m a g u o n z

Nadere informatie

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega s, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten,

Nadere informatie

2013-2014. Begin eraan! Professioneel. Praktijkgericht. Syntra. www.syntra-ab.be

2013-2014. Begin eraan! Professioneel. Praktijkgericht. Syntra. www.syntra-ab.be LANGE opleidingen 2013-2014 Jouw verborgen talenten wekken? Tijd voor een persoonlijke upgrade? Zelfstandige in spe? Jouw organisatie upgraden met nieuwe competenties? Begin eraan! Professioneel. Praktijkgericht.

Nadere informatie

2011-2012. Postgraduaten Bij- en nascholingen. www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel

2011-2012. Postgraduaten Bij- en nascholingen. www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel 2011-2012 Postgraduaten Bij- en nascholingen www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoudstafel EhB +, Centrum voor Permanente Vorming van de Erasmushogeschool Brussel

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

SOCIAAL INSPECTEUR TECHNISCH DESKUNDIGE (M/V)

SOCIAAL INSPECTEUR TECHNISCH DESKUNDIGE (M/V) SOCIAAL INSPECTEUR TECHNISCH DESKUNDIGE (M/V) ALGEMENE DIRECTIE TOEZICHT OP DE SOCIALE WETTEN FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ANG06017 Functiecontext De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Nadere informatie

LEIDRAAD. Regelgeving overheidsopdrachten. Toepassing op gesubsidieerde organisaties en verenigingen

LEIDRAAD. Regelgeving overheidsopdrachten. Toepassing op gesubsidieerde organisaties en verenigingen LEIDRAAD Regelgeving overheidsopdrachten Toepassing op gesubsidieerde organisaties en verenigingen 1 Inleiding p. 3 Toepassing van de regelgeving overheidsopdrachten p. 5 1. Personeel toepassingsgebied

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2011/IB/009 Het evalueren van de huidige vrijstellingstoets en het ontwikkelen en valideren van een evaluatie-instrument

Nadere informatie

MEDISCHE EXPERTISE IN HET KADER VAN VERZEKERINGEN

MEDISCHE EXPERTISE IN HET KADER VAN VERZEKERINGEN MEDISCHE EXPERTISE IN HET KADER VAN VERZEKERINGEN INFORMATIE & TIPS VOOR PATIËNTEN Vlaams Patiëntenplatform vzw Januari 2015 Door mijn aandoening ben ik sinds kort gestopt met werken. Gelukkig beschik

Nadere informatie

Centrumreglement CVO TISJ

Centrumreglement CVO TISJ Centrumreglement CVO TISJ Geel Technisch Instituut Sint-Jozef Technische Schoolstraat 52 2440 Geel Arendonk Sint Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk Tessenderlo Technische Heilig Hart Instituut Heilig

Nadere informatie