ADMINISTRATIEF-JURIDISCH DIENSTEN PALET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADMINISTRATIEF-JURIDISCH DIENSTEN PALET"

Transcriptie

1 ADMINISTRATIEF-JURIDISCH DIENSTEN PALET Contract Management Risico-analyse I&V voeren, voor de aanvang van uw privaat, publiek of PPS-bouw-, afbraak, sanerings- of ander investeringsproject, een preventieve juridische risicoanalyse uit. Ook controleren wij voorafgaandelijk aan de prijsvraag de voorstel/ontwerp (sub)contracten, leveringsovereenkomsten, e.a. Wij beoordelen de omvang de scope of works, risicoallocatie en aansprakelijkheden, prijs- en betalingsvoorwaarden, betaling-, uitvoering, e.a. garanties, zekerheden evenals de vereisten inzake verzekeringen. Het resultaat van onze risicoanalyse wordt in detail gerapporteerd en besproken teneinde bij te dragen tot een uitgebalanceerde offerte. Met al onze vakkennis kunnen wij handige (tekst)voorstellen doen voor amendementen, wijzigingen, alteraties, afwijkingen, correcties, reserves, kwalificaties, enz. Administratie pre- en postkwalificaties + offertes De samenstelling van een prekwalificatie of offertedossier vergt een systematische aanpak. I&V staan in voor een gedegen voorbereiding met het nodige oog voor creativiteit inzake vormgeving, lay out, enz. van de dossiers. Contract Drafting Wij staan in voor de redactie van intentieverklaringen, contracten, protocols, enz. voor de meest diverse industrieën. Onze specialiteit zijn bouwovereenkomsten : nationaal én internationaal ( Fidic, Ice, AA e.d.). Wij behandelen niet alleen zuivere bouwprojecten maar ook EPC, DBO, DBFM, e.d. Onze expertise staat garant voor weloverwogen én pragmatische

2 overeenkomsten van tijdelijke of stille handelsvennootschap, joint venture, kredietcontracten, huur en lease - incl. voor de koopvaardij (Bimco). Wij kunnen optreden voor elke partij : opdrachtgevers of nemers, architecten, ingenieurs, financiers, (krediet)verzekeraars, onderaannemers, leveranciers e.a. Wij gaan er prat op, vertrekkende van weinig gegevens, doorheen onze contracten een consistent verhaal te kunnen structureren. Efficiëntie is daarbij ons codewoord. Ook hebben wij steeds oog voor de beperkingen en behoeftes die verband houden met de projectfinanciering. Onderhandelingen Onderhandelingen zijn een kwestie van grondige voorbereiding, volharding, flexibiliteit en cultuurkennis. Al deze kwaliteiten heeft I&V in huis en kan ze ter beschikking stellen om opdrachtgevers te assisteren in de succesvolle realisatie van hun investeringen, samenwerkingsprojecten e.d. meer. Contractuele correspondentie Wanneer tijdens de uitvoering van enig contract instructies worden gegeven voor de uitvoering van varianten, meer- of minderwerken vereist worden of potentiële conflicten opduiken, stellen wij de geschikte correspondentie op - in de vorm en binnen de termijnen zoals contractueel vereist : (tegen)vorderingen, garanties, borgstellingen, de verdediging tegen claims, enz. Wij zijn in onze functie complementair aan het management én de werfleiding van onze opdrachtgever. Dossiervoorbereiding contentieux, ADR, DAB en arbitrage Wij hebben ervaring met de voorbereiding van dossiers ten behoeve van advocaten, gerechtsexperten, rechtbanken, dispute adjudicators/adjudication boards en arbitrale panels in België en in het buitenland (Cepani, Raad voor Arbitrage, ICC, ICSID). 2

3 Wij verlenen bijstand bij de voorbereiding van de conclusies, nota s, getuigenverklaringen, cross-examinations, enz. Desgevallend staan wij in voor de redactie van dadingen en overeenkomsten van minnelijke schikking tot slot van alle rekeningen. Wij zijn geen advocaten. Derhalve is ons naar Belgisch recht niet toegestaan deel te nemen aan enige procesvoering. Corporate Housekeeping Wij kunnen instaan voor de vervulling van al de formaliteiten inzake oprichting van vennootschappen, de registratie bij de kruispuntbank ondernemingen, de BTW, attesten Kamers voor Ambachten en Neringen evenals de organisatie en documentatie van jaarvergaderingen, buitengewone algemene vergaderingen en raden van bestuur. In de uitvoering van deze taken werken wij nauw samen met boekhouders, commissarissen, bedrijfsrevisoren, notarissen e.a. Legal audits I&V voeren juridische audits uit in het kader van due diligence onderzoeken van fusies en overnemingen van bedrijven (M&A). Doorheen onze ervaring, vroeger in zakenbankactiviteiten, later in de industrie, voelen wij de probleempunten aan en zoeken verder tot elk risico volledig is in kaart gebracht. Verder kunnen wij assisteren bij z.g. quick scans of meer uitgebreide feasibility studies zoals vereist bij de voorbereiding van belangrijke investeringen, beslissingen tot deelname aan joint ventures, enz. 3

4 Free-lance & Interim Legal Management Bedrijven worden soms geconfronteerd met een tijdelijk tekort aan mankracht op hun juridische afdeling. I&V helpt op free-lance basis om een tijdelijke afwezigheid of een extraworkload op de piekmomenten (herstructureringen, intensieve onderhandeling van internationale contractene.d.) op discrete wijze te vangen. Onze tijdelijke bijstand gebeurt steeds kostenefficiënt en met volkomen respect voor de integriteit van de bestaande juridische dienst en haar procedures. I&V kan ook de oplossing bieden voor ondernemingen die aan legal outsourcing willen doen. Ook al zijn we dan extern aan de bedrijfsactivitiet, we zullen niet nalaten de filosofie en het imago van de opdrachtgever met de grootste zorg te belichamen. Inning van schuldvorderingen I&V controleren met uw boekhouders en account managers de openstaande schuldvorderingen. Op maat gepaste maatregelen (compensatie, aanmaning, ingebrekestelling, persoonlijke invordering, bewarend beslag, e.a.) worden besproken en doorgevoerd. Tenslotte volgen wij de dossiers verder op wanneer advocaten en/of deurwaarders worden aangesteld om de invordering lang gerechtelijke weg te realiseren of nog wanneer de debiteur het faillissement, concordaat, e.d. aanvraagt 4

5 Verantwoordelijke vennoot Luc Imbrechts ( 1961) Hij behaalde in 1983 met onderscheiding de graad van licentiaat in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Luc combineerde de twee volgende jaren een stage aan de balie van Brussel (stagemeester : Prof. Dr. M. Waelbroeck; kantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck & Kirkpatrick) met een bijzondere licentie Droit Européen aan de Université Libre de Bruxelles (grande distinction). Tenslotte behaalde hij in 1986 de graad van Master of Comparative Law aan de University of Illinois in Urbana-Champaign, USA. Tussen 1986 en 1990 was Luc verbonden aan de afdeling Mergers & Acquisitions van de Generale Bank Brussel (thans Fortis bank). Doorheen zijn functie verwierf Luc een grondige kennis van de Belgische bedrijfsmarkt, diverse bankprodukten en financiële technieken. Van 1990 tot 2009 was Luc chief legal counsel (CLO) van de Jan De Nul Groep. In die periode groeide dit oorspronkelijk civiel bouwbedrijf uit tot een wereldspeler op de markt van de bagger, landwinninig en steenstortwerken. Hij was betrokken bij alle juridische aspecten van o.m. de landwinning voor de Chek lap Kok luchthaven in Hong Kong, de concessie voor de uitbating van de Rio Parana (880 km 18 jaar) in Argentinië, de privatisering van de baggervloot in Mexico, de (PPS) concessie van openbare werken van het waterzuiveringsstation Brussel Noord (1,1 mio IE), e.a. Luc publiceerde diverse artikels inzake Europees recht alsook Belgisch internationaal bouwrecht en wordt gevraagd als spreker op diverse seminaries. 5

6 Verantwoordelijke Vennoot Isabelle Van den Nest ( 1966) Zij was van bij de oprichting in 1985 tot 2004 achtereenvolgens arbeidster, bediende en bestuurder in het Hout- en Bouwcentrum Van den Nest te Hofstade-Aalst. O.m. onder haar impuls groeide dit familiebedrijf uit tot een KMO met 25 personeelsleden. Haar productkennis van bouw-, sanitair-, verf-, verlichting-, tuin-, binnenhuisinrichting en andere materialen en materieel is spreekwoordelijk in de streek van Aalst. Tussen 2004 en 2007 volgde Isabelle een pedagogische opleiding aan de Artevelde Hogeschool te Gent. Zij behaalde het diploma van regent met onderscheiding. Isabelle is auteur van Profils (uitgeverij Pelckmans). Dit leerboek Frans is specifiek bedoeld voor studenten technisch en beroepsonderwijs en valt op door zijn originele benadering: nuttig Frans voor het beroepsleven van studenten uit de afdelingen hout en bouw, elektriciteit, sanitair, mechanica en automechanica. Door haar vakkennis en haar ingangen zowel in de groot- en kleinhandel kan Isabelle buitenlandse bedrijven correct positioneren op de Belgische markt en daarbuiten. 6

7 COMMERCIEEL DIENSTEN PALET Representatie & Agentuur, I&V kunnen optreden als vertegenwoordiger, agent of commissionair van buitenlandse bedrijven in België inclusief bij de Europese instellingen. Wij voeren de promotie en verzorgen de marketing van de producten en diensten van onze opdrachtgevers tot en met de dienst na verkoop steeds met volle respect voor de bedrijfsfilosofie en de stijl van de principaal. Meer administratief behandelen wij de briefwisseling, beantwoorden telefonische oproepen, verzorgen in het algemeen alle secretariaatsdiensten en nemen deel aan vergaderingen, bedrijfs- en projectbezoeken, e.a. conform de afspraken met en in naam van de principaal. 7

8 ONZE TROEVEN Wij zijn gestationeerd in België. Wij kennen de wereld van de grote én de kleine bedrijven. Wij appreciëren evenzeer de inspanningen die vereist zijn voor éénmalige operaties als die welke elke groot- of kleinhandel dagelijks moet leveren met het oog op klantenbinding. Doorheen onze opleiding en ervaring zijn wij zeer goed bekend met de angels in het gras van de nationale en internationale zakenwereld en in het bijzonder van het civiel en Angelsaksisch recht. Wij opereren niet vanuit een duur kantoor in het centrum van een hoofdstad. Maar we hebben wél overal onze contacten: van Veurne tot Bree, van Bueos Aires tot Singapore. Onze structuur is licht en flexibel. Derhalve zijn onze kosten beperkt en kunnen wij internationaal zeer competitieve tarieven hanteren. Wij zijn mobiel en kunnen ons wereldwijd verplaatsen. Door onze talenkennis (NL, E, F actief; ES passief) kan het gebruik van tolken en vertalers beperkt worden. Wij werken autonoom. Maar wij kunnen ons even gemakkelijk integreren in een special purpose project team. Wij zijn gewoon samen te werken met projectontwikkelaars, architecten, ingenieurs, aannemers, financiers, kredietverzekeraars, financiële adviseurs, advocaten, quantity surveyors, paralegals, account executives, vertegenwoordigers, e.a. Wij werken op een intuiti personae basis. Indien onze taak alleen administratief- juridische dienstverlening omvat wordt voorzien dat zowel wij of als opdrachtnemer de samenwerking op enig dossier op enig moment kunnen opschorten of beëindigen. In voorkomend geval wordt de tussentijdse rekening van onze honoraria zonder meer de eindafrekening. In dit gebied factureren wij ook wekelijks. Op die wijze zijn budgetoverschrijdingen quasi uitgesloten. In geval onze dienstverlening commercieel is worden afspraken op maat gemaakt. Tenslotte maar meest belangrijk voeren wij een totaal integriteitsbeleid. Waarden zoals discretie, betrouwbaarheid en objectiviteit staan bij I&V bijzonder hoog in het vaandel. 8

Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht

Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht Inhoud Hoofdstuk 1 Dient u naar de beurs te gaan? 3 Hoofdstuk 2 Timing 10 Hoofdstuk 3 Uw Team 12 Hoofdstuk 4 Planning alvorens u naar de beurs

Nadere informatie

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden versie 01-01-2015 Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden Powered by Schouten Zekerheid 1 INHOUD 1. Waarom deze dienstenwijzer 3 2. Over Schouten Zekerheid 5 2.1 Missie, visie en kernwaarden 6 2.2

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

PROXIMUS NV van publiek recht Corporate Governance Charter

PROXIMUS NV van publiek recht Corporate Governance Charter PROXIMUS NV van publiek recht Corporate Governance Charter Inleiding Proximus is in België het voornaamste telecommunicatiebedrijf en marktleider voor onder meer de vaste telefoonlijnen (retail en wholesale),

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl Dienstenwijzer > Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Inleiding Geachte heer, mevrouw, Deze dienstenwijzer informeert u over Koekenberg Van Vuuren B.V.,

Nadere informatie

Permanente vorming. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut

Permanente vorming. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut IBR - IRE Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat Private Stichting naar Belgisch recht Permanente vorming 2014-2015 www.ibr-ire.be www.icci.be

Nadere informatie

Uw onderneming klaar voor de overdracht

Uw onderneming klaar voor de overdracht Uw onderneming klaar voor de overdracht EEN UITGAVE VAN HET AGENTSCHAP ONDERNEMEN IN SAMENWERKING MET HET STAKEHOLDERSPLATFORM VOOR OPVOLGING EN OVERNAME 1 Voorwoord Bedrijfsoverdracht! Elke ondernemer

Nadere informatie

BEMIDDELING EN BEGELEIDING BIJ COMPLEXE INVESTERINGEN IN HOUD

BEMIDDELING EN BEGELEIDING BIJ COMPLEXE INVESTERINGEN IN HOUD VLAAMSE VERENIGING VOOR BEGELEIDING & BEMIDDELING INZAKE COMPLEXE INVESTERINGSPROJECTEN OPLEIDING VLAAMSE VERENIGING VOOR BEGELEIDING & BEMIDDELING INZAKE COMPLEXE INVESTERINGSPROJECTEN BEMIDDELING EN

Nadere informatie

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Inhoud Pag. Hoofdstuk 3 1. Inleiding

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

Uw Partner bij Corporate &Trust

Uw Partner bij Corporate &Trust Uw Partner bij Corporate &Trust Onze Diensten : Financiële bedrijfsplanning Corporate & Trustdiensten Bedrijfsoprichtingen Tax Planning Virtuele Kantoren Buitenlandse Bankrekeningen Wereldwijde Corporate

Nadere informatie

aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ

aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ téåçó=iéóëëéåë éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=k~å=qlocp ÅçJéêçãçíçê=W mêçñk=çêk=k~çáåé=iv_^boq j~ëíéêéêçéñ=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=î~å= ã~ëíéê=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééåi=

Nadere informatie

Nieuwe stap in FM-beheer: tools en praktijken

Nieuwe stap in FM-beheer: tools en praktijken Dossier uitbesteed FM-beheer/FMIS Nieuwe stap in FM-beheer: tools en praktijken Om als organisatie een stap vooruit te zetten in het facilitaire beheer, moet u de juiste informaticatools in huis hebben.

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER 1 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INLEIDING Umicore heeft haar beleidsverklaring, waarden en organisatorische basisfilosofie uiteengezet in een document met de titel The Umicore Way. Dit document licht toe

Nadere informatie

MERGERS & ACQUISITIONS

MERGERS & ACQUISITIONS DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Vertrouwen De basis voor elke fusie of overname WCO Wettelijk kader zorgt voor stabiliteit

Nadere informatie

Vendor Assistance vergroot de kans op een succesvolle verkoop van uw onderneming

Vendor Assistance vergroot de kans op een succesvolle verkoop van uw onderneming Vendor Assistance vergroot de kans op een succesvolle verkoop van uw onderneming Een Vendor Assistance kijkt naar uw onderneming vanuit het perspectief van de koper en identificeert in een vroeg stadium

Nadere informatie

Vlaamse Overheid. Agentschap Infrastructuur. Wegen en Verkeer Limburg

Vlaamse Overheid. Agentschap Infrastructuur. Wegen en Verkeer Limburg Vlaamse Overheid Agentschap Infrastructuur Wegen en Verkeer Limburg Besteknummer Prijs 4 EUR N74/N715: Het toepassen van risicomanagement op de herinrichting van de Noord-Zuid in Houthalen-Helchteren Opening

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

1 Waarom deze dienstenwijzer... 3. 1.1 Algemeen... 3. 1.2 Dienstverleningsdocument... 3. 2 Over Summa... 3. 2.1 Algemeen profiel...

1 Waarom deze dienstenwijzer... 3. 1.1 Algemeen... 3. 1.2 Dienstverleningsdocument... 3. 2 Over Summa... 3. 2.1 Algemeen profiel... Dienstenwijzer Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Summa... 3 2.1 Algemeen profiel... 3 2.2 Contactgegevens... 4 2.3 Algemene werkwijze...

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FIAT INDUSTRIAL

GEDRAGSCODE FIAT INDUSTRIAL 2010 GEDRAGSCODE GEDRAGSCODE FIAT INDUSTRIAL INHOUDSTAFEL ALGEMENE PRINCIPES 2 1. HANDLEIDING BIJ HET GEBRUIK VAN DE CODE 3 2. HANDELSWIJZE IN HET BEDRIJF 4 Belangenvermenging 4 Verplichting tot confidentialiteit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015)

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) Algemene Voorwaarden - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) 1 Inhoudsopgave 1. Vergunning... 5 2. Toepassingsgebied... 5 3. Identificatie van de cliënt en van diens rechts- en fiscaal statuut...

Nadere informatie

OPLEIDINGEN IN DE CATALOGUS / OP MAAT

OPLEIDINGEN IN DE CATALOGUS / OP MAAT OPLEIDINGEN IN DE CATALOGUS / OP MAAT 2014 DE EXPERTISES Ondernemingsrecht Overheidsopdrachten Stedenbouw in Vlaanderen INDIVIDUELE EN COLLECTIEVE EFFICIËNTIE Management Professionele efficiëntie ANTWERPEN

Nadere informatie

Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING

Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Inhoudstafel Inleiding 3 1. Gebruikelijke fasen bij de overname 4 2. Prijsbepaling 5 2.1. Enkele frequent

Nadere informatie

Newsletter. Editie juni 2015. Advisory. Belasting & BTW. Juridische diensten

Newsletter. Editie juni 2015. Advisory. Belasting & BTW. Juridische diensten Newsletter Editie juni 2015 Advisory 02 Draagt uw IT bij tot uw ondernemingsgroei? Kom het te weten door een IT-audit 04 Corporate governance bij Pensioenfondsen: interne audit als hoeksteen Belasting

Nadere informatie

a. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen.

a. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen. Algemene Voorwaarden Optivity B.V. (per 1-12-2013) Artikel 1. Definities In het hiernavolgende wordt verstaan onder: a. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Voor het laatst door de Raad van Bestuur herzien op 3 maart 2015 Deugdelijk ondernemingsbestuur, ofw el corporate governance, draait rond het vinden van een goed evenw icht

Nadere informatie

VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING MAART 2014 1 Inhoudsopgave THE WILLIS CLIENT BILL OF RIGHTS... 3 Inleiding... 4 Onze diensten... 4 Onderhandelen en sluiten... 5 Financiële soliditeit van verzekeringsmarkten

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

Ranst Campus Vesta - bouwen van een erfgoeddepot ontwerpopdracht ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

Ranst Campus Vesta - bouwen van een erfgoeddepot ontwerpopdracht ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Bestek ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Aanbestedende overheid: Provincie Antwerpen Dienst Infrastructuur en Vastgoed Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Opdracht: Ranst/Emblem Campus Vesta

Nadere informatie

TRAJECTBEGELEIDING. @ Grontmij

TRAJECTBEGELEIDING. @ Grontmij TRAJECTBEGELEIDING @ Grontmij Trajectbegeleiding behelst meer dan louter projectmanagement. Het omvat de bijstand van de opdrachtgever gedurende het ganse traject dat afgelegd dient te worden: vanaf de

Nadere informatie