VRIJ VERKEER VAN BEKWAME BURGERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VRIJ VERKEER VAN BEKWAME BURGERS"

Transcriptie

1 Technologische Ontwikkeling en Milieu Onderdirectoraat Juridische en Internationale Zaken BROCHURE Secretariaat Vrij Verkeer van Personen Adres: Wagenwegstraat 20b Telefoon: (597)476540/(597) tst. 258 Telefoon/Fax: (597)

2 ERKENNING STATUS BEKWAME BURGER Het vrije verkeer van bekwame burgers is een onderdeel van de CARICOM Single Market and Economy (CSME). De CARICOM Single Market (Gemeenschappelijke Markt) kan worden omschreven als één economische ruimte, de Caricom, waarin er sprake is van een in beginsel onbeperkte beweging van o.a. personen, goederen en diensten. De belangrijkste door de lidstaten van de Caricom gemaakte afspraken omtrent de CARICOM Single Market, inclusief het vrije verkeer van bekwame burgers, zijn vastgelegd in het Herziene Verdrag van Chaguaramas. Voor Suriname worden in het kader van het vrije verkeer van bekwame burgers als lidstaten van de Caricom aangemerkt, Antigua and Barbuda, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, St. Christopher and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Suriname en Trinidad and Tobago. Als zogeheten Caricom burger wordt aangemerkt een persoon die de nationaliteit bezit van één der lidstaten van de Caricom. Het is de bedoeling dat in de toekomst alle Caricom burgers zich vrij kunnen bewegen binnen de Caricom. Voorlopig kunnen echter alleen enkele door de lidstaten aangewezen groepen zich vrij bewegen. Eén van die groepen is de groep bekwame burgers die voor Suriname bestaat uit de volgende categorieën: afgestudeerden van de Universiteit, mediawerkers, artiesten, sporters, muzikanten/musici, leerkrachten en verpleegkundigen. Een persoon, die behoort tot één van deze zeven categorieën kan zich echter alleen vrij bewegen als hij als zodanig wordt erkend door het land van bestemming. In dit kader wordt voornoemde persoon in staat gesteld erkenning van zijn status van bekwame burger aan te vragen. In Suriname kan de aanvraag worden gedaan bij het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu, Secretariaat Vrij Verkeer van Personen, aan de Wagenwegstraat 20b. Hierbij maakt het niet uit van welke lidstaat de aanvrager afkomstig is. AANVRAAG FORMULIER Allereerst dient men een aanvraagformulier op te halen bij het Secretariaat Vrij Verkeer van Personen. Dit kan van maandag t/m donderdag van 08:00 uur tot 15:00 uur en op de vrijdag van 08:00 uur tot 14:30 uur. AANVRAAG Voor indiening van de aanvraag kan de aanvrager of diens vertegenwoordiger (deze dient schriftelijk te zijn gemachtigd door de belanghebbende) zich hierna op de maandag, woensdag en vrijdag van 08:00 uur tot 12:00 uur begeven naar het Secretariaat Vrij Verkeer van Personen. Versie:november 2011 SECRETARIAAT VRIJ VERKEER VAN PERSONEN Pagina 2 van 8

3 BENODIGDE STUKKEN Bij de aanvraag dient de aanvrager of diens vertegenwoordiger de volgende stukken over te leggen: 1. een bewijs van storting van de heffing voor de aanvraag welke SRD 75,- (vijfenzeventig Surinaamse dollar) per aanvraag bedraagt. De heffing dient te worden gestort bij de afdeling Financiële Zaken van het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu aan de Wagenwegstraat 47, met vermelding van de juiste naam van de aanvrager. Dit kan van maandag t/m donderdag van 08:00 uur tot 12:30 uur en op de vrijdag van 08:00 uur tot 12:00 uur. NB: van eerdergenoemde heffing is er geen restitutie mogelijk. Zorg er daarom altijd voor dat u zich eerst aanmeldt bij het Secretariaat Vrij Verkeer van Personen en laat informeren voor u betaald; 2. een volledig ingevuld aanvraagformulier; 3. een certificaat verstrekt in een andere lidstaat van de Caraibische Gemeenschap, indien de aanvrager hierover beschikt; 4. een geboorteakte, Surinamers kunnen volstaan met een geldig geboorte uittreksel; 5. een fotokopie van de bladzijden van het geldige paspoort, waarop staan vermeld: het paspoortnummer, de persoonsgegevens, de datum van uitgifte en de expiratiedatum*. Zij die geen ingezetene zijn van de Republiek Suriname dienen ook een fotokopie van de bladzijde met de kort verblijf stempel (de zgn. KV-stempel) over te leggen*; 6. 4 (vier) identieke en goedgelijkende pasfoto s ( geen 3 minuten) van de aanvrager op standaard formaat en frontaal: met beide oren zichtbaar. De naam van de aanvrager dient te worden vermeld aan de achterkant van elk van de foto s; 7. een bewijs van goed gedrag (de zogeheten politieverklaring) van het land waar hij de afgelopen twee jaren heeft gewoond en 8. een huwelijksakte indien hij is gehuwd. Naast het bovenstaande dienen de respectieve categorieën de volgende stukken over te leggen: Afgestudeerden van de universiteit: 9. een fotokopie van de bul* (de bul dient te worden vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler, indien het in een andere taal is opgemaakt en alle bullen m.u.v. die v/d AdeKUS dienen te worden gelegaliseerd. Dit geldt ook voor de diploma s vermeld onder 9a en 9b). Mediawerkers, Sporters, Muzikanten/Musici en Artiesten: 9a. indien de aanvrager hierover beschikt, fotokopieën van relevante dipoma s*; 10. indien de aanvrager hierover kan beschikken, een verklaring van de relevante nationale federatie waarbij de aanvrager is aangesloten, waaruit blijkt dat de aanvrager geregistreerd staat als mediawerker, sporter, muzikant/musicus of artiest. In het schrijven moet duidelijk vermeld staan als welke soort mediawerker, sporter, muzikant/musicus of artiest de aanvrager geregistreerd staat; * = steeds moet ook de originele akte van de over te leggen fotokopieën worden getoond en deze wordt na inzage teruggegeven. Versie:november 2011 SECRETARIAAT VRIJ VERKEER VAN PERSONEN Pagina 3 van 8

4 11. indien de aanvrager hierover kan beschikken, relevante verklaringen van de huidige en vorige werkgevers waarin duidelijk staat vermeld welke functie de aanvrager, respectievelijk uitoefent en heeft uitgeoefend; 12. elk ander bewijs waaruit blijkt dat de aanvrager kan worden aangemerkt als mediawerker, sporter, muzikant/musicus of artiest. 13. het curriculum vitae, met vermelding van alle relevante activiteiten. De zaken bedoeld onder punt 12, bv. foto s, kunnen als bijlage bij het cv worden opgenomen. Leerkrachten: 9b. een fotokopie van het diploma* van een erkend opleidingsinstituut voor leerkrachten. Verpleegkundigen: 9c. een recente verklaring (niet ouder dan 2 maanden) van de Inspectie Verplegende en Verzorgende Beroepen (IVV) waaruit blijkt dat de aanvrager geregistreerd staat als verpleegkundige. VERDER VERLOOP Bij het indienen van de aanvraag ontvangt de aanvrager een bewijs van indiening waarmee hij in de vierde week van de maand volgende op die waarin de aanvraag is gedaan (liefst telefonisch) naar het resultaat van zijn aanvraag kan informeren. Verder moet de aanvrager te allen tijde informatie (kunnen) verstrekken t.b.v. het onderzoek i.v.m. de beoordeling van de aanvraag. Indien de aanvraag wordt toegewezen krijgt de aanvrager een Certificaat ter erkenning van de Status van Bekwame Burger van de Caraibische Gemeenschap, afgekort: Bekwame Burger Certificaat, indien hij niet reeds over één beschikt. Het Bekwame Burger Certificaat is geldig voor onbepaalde tijd en expireert dus niet. Een aanvrager wiens aanvraag wordt toegewezen en reeds beschikt over een Bekwame Burger Certificaat, verstrekt in een andere lidstaat, krijgt een stempel aan de achterkant van zijn certificaat. MOGELIJKHEDEN Een Surinamer wiens aanvraag is toegewezen moet in elke andere Caricom lidstaat kunnen werken zonder dat er een werkvergunning hiervoor is vereist. Bij aankomst in de andere lidstaat moet de Surinamer, op vertoon van zijn Bekwame Burger Certificaat, in aanmerking komen voor kort verblijf voor zes maanden. In deze periode van zes maanden mag de Surinamer reeds werken zonder dat een werkvergunning vereist is. In deze zes maanden zal hij echter een soortgelijke aanvraag, als in Suriname, moeten doen in de andere lidstaat, ter verificatie van zijn bekwame burger status. Indien uit het onderzoek in de andere Caricom lidstaat blijkt dat de Surinamer inderdaad de status van bekwame burger heeft, komt hij in aanmerking voor een vorm van verblijf voor onbepaalde tijd. De Surinamer mag hierna voor onbepaalde tijd werken in de andere lidstaat zonder dat een werkvergunning hiervoor nodig is. * = steeds moet ook de originele akte van de over te leggen fotokopieën worden getoond en deze wordt na inzage teruggegeven. Versie:november 2011 SECRETARIAAT VRIJ VERKEER VAN PERSONEN Pagina 4 van 8

5 Andere Caricom burgers wiens aanvragen zijn toegewezen komen in Suriname ook in aanmerking voor eerdergenoemde vorm van verblijf voor onbepaalde tijd en kunnen naar aanleiding hiervan voor onbepaalde tijd werken in Suriname zonder dat er werkvergunning hiervoor is vereist. INTREKKING CERTIFICAAT Het Bekwame Burger Certificaat wordt ingetrokken, indien de persoon aan wie het is verstrekt (de houder), Suriname wordt uitgewezen. Het kan verder worden ingetrokken indien de aanvraag is toegewezen, nadat er onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt. CATEGORIEËN Om te vallen onder één der categorieën bekwame burgers, zoals vermeld op pagina 2, moet een aanvrager voldoen aan het onderstaande: Afgestudeerden van de universiteit - personen die tenminste een bachelor graad hebben behaald bij een erkende universiteit waar ook ter wereld. Mediawerkers - personen wiens voornaamste bron van inkomen wordt gevormd door mediawerk en media gerelateerd werk; - personen die kundig en geschikt zijn om mediawerk en media gerelateerd werk te verrichten maar dit soort werk vooralsnog niet verrichten. Hieronder worden o.a. begrepen: media directeurs; (hoofd)redacteurs; journalisten, regisseurs, omroepers en verslaggevers; cameramannen, belichters, geluids- en videotechnici, grafische kunstenaars, striptekenaars en fotografen. Sporters - personen die actief zijn of geschikt zijn om actief te zijn in een bepaalde tak van sport met het specifieke doel, de kost verdienen als professionele of semi-professionele beoefenaars van de betreffende tak van sport. Hieronder worden o.a. begrepen: atleten; trainers; sportleiders; sportmanagers; sportpromotors; massage therapeuten. Versie:november 2011 SECRETARIAAT VRIJ VERKEER VAN PERSONEN Pagina 5 van 8

6 Muzikanten/Musici - personen die actief zijn of geschikt zijn om actief te zijn op een bepaald gebied van muziek met het specifieke doel, de kost verdienen. Hieronder worden o.a. begrepen: bespelers van een muziekinstrument; zangers; componisten; muziekgroepen / orkestleiders; dirigenten; organisatoren. Artiesten - personen die actief zijn of geschikt zijn om actief te zijn op een bepaald gebied van kunst met het specifieke doel, de kost verdienen. Hieronder worden o.a. begrepen: Visuele artiesten: beeldend kunstenaar; kostuum ontwerpers; modeontwerpers; decor inrichters; make-up artiesten; stilisten; binnenhuisarchitecten; bouwmeesters; landschapsarchitecten; grafische artiesten. Performance artiesten dansers; acteurs; choreografen; regisseurs; performance dichters; vertellers; volksspelers; poppenspelers. Literaire artiesten romanschrijvers; dichters; schrijver van korte verhalen; toneelschrijvers; scenaristen; lyrici. Versie:november 2011 SECRETARIAAT VRIJ VERKEER VAN PERSONEN Pagina 6 van 8

7 Culturele werkers/ Managers/ Technici: regisseurs; toneelmeesters; belichters; geluidstechnici. Leerkrachten - personen die de nodige pedagogische vaardigheden hebben verkregen door het succesvol afronden van een goedgekeurde opleiding tot leerkracht van een erkend opleidingsinstituut voor leerkrachten. De voornaamste bron van inkomen van deze personen wordt gevormd door lesgeven. Verpleegkundigen - personen die tenminste de basisopleiding tot verpleegkundige succesvol hebben afgerond en die tevens staan geregistreerd bij de Inspectie Verplegende en Verzorgende Beroepen (IVV). Versie:november 2011 SECRETARIAAT VRIJ VERKEER VAN PERSONEN Pagina 7 van 8

8 Relevante Wetgeving: - Wet Bekwame Burgers van de Caraibische Gemeenschap (S.B no. 19) - Wet van 5 maart 2008, houdende wijziging van de Wet Bekwame Burgers van de Caribische Gemeenschap (S.B no. 19) (S.B no. 29) - Beschikking van de Minister van ATM ter uitvoering van de Wet (S.B no. 102) - Beschikking van de Minister van ATM van 16 maart 2009, houdende wijziging van de Beschikking van de Minister van ATM ter uitvoering van de Wet (S.B no. 41) - Besluit Commissie Vrij Verkeer van Personen (S.B no. 22) - Staatsbesluit van 14 augustus 2008, houdende wijziging van het Besluit Commissie Vrij Verkeer van Personen (S.B no. 104) - Beschikking van de Minister van ATM ter uitvoering van het (Staats)besluit (S.B no. 101) - Besluit Facilitering Verblijf Caricom Burgers (S.B no. 22) Secretariaat Vrij Verkeer van Personen Voor meer informatie kunt u bellen naar het Secretariaat Vrij Verkeer van Personen of een sturen. U kunt ook langslopen. Wagenwegstraat 20b Paramaribo Suriname Telefoon: (597) tst. 258/(597) Telefoon/Fax: (597) versie: november 2011 Versie:november 2011 SECRETARIAAT VRIJ VERKEER VAN PERSONEN Pagina 8 van 8

2de editie CARICOM. Interne Markt en Economie. Vrij Verkeer Reizen en Werken

2de editie CARICOM. Interne Markt en Economie. Vrij Verkeer Reizen en Werken 2de editie CARICOM Interne Markt en Economie Vrij Verkeer Reizen en Werken 5 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Vrij verkeer van personen... 6 Deel Een: Vrij verkeer voor winstgevende economische activiteit Vrij

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Een werknemer naar Nederland laten komen

Een werknemer naar Nederland laten komen Een werknemer naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een werknemer naar Nederland laten komen? Voor een verblijf van meer dan 90 dagen moet u voor hem een verblijfsvergunning aanvragen,

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te werken

Naar Nederland komen om te werken Naar Nederland komen om te werken 1. Waarom deze publicatie? Wil je werken in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 90 dagen heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat behoort

Nadere informatie

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen? Of hebt u een verblijfsvergunning en hebt u in Nederland een

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen.

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd; of Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd; of EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen Lees eerst de toelichting op deze pagina

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd zonder MVV of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd zonder MVV of wijziging verblijfsdoel Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd zonder MVV of wijziging verblijfsdoel Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

Wat doet BKR voor mij?

Wat doet BKR voor mij? Wat doet BKR voor mij? bkr.nl Vrijwel iedereen die een krediet heeft, is bekend bij BKR. Is dat erg? Integendeel! Een registratie bij BKR heeft voornamelijk voordelen. Wij leggen u graag uit wat BKR voor

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te herkrijgen? Deze vraag

Nadere informatie

ONDERNEMEN IN SURINAME

ONDERNEMEN IN SURINAME ONDERNEMEN IN SURINAME Uit vooronderzoek is gebleken dat (startende) ondernemers vaak moeite hebben met het achterhalen van de juiste informatie of dat het gewoon niet duidelijk is waar ze voor bepaalde

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/7)

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/7) JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/7) Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 30 januari 2006, nr. 2006/7, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

Nadere informatie

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Per 1 november 2006 Uitbreiding categorie kennismigranten die niet hoeft te voldoen aan het looncriterium Met ingang van 1 november 2006 is verblijf

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

1. Inschrijving in het register van assurantiebemiddelaars van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf

1. Inschrijving in het register van assurantiebemiddelaars van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf TOELICHTING BIJ FORMULIER Lab/01: AANVRAAG INSCHRIJVING REGISTER Aanvraag tot inschrijving in het register van assurantiebemiddelaars, ingesteld bij artikel 5, van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader: algemeen deel Versie 2.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel Versienummer 2.1 Inlichtingen bij CIBG

Nadere informatie

Banko di Seguro Sosial

Banko di Seguro Sosial Banko di Seguro Sosial Ik ben 60,61, jaar kom ik dan in aanmerking voor een AOV-pensioen? Hoeveel AOVpensioen ontvang ik? Toelichting behorend bij het aanvraagformulier voor een ouderdomspensioen op grond

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

PROCES HERREGISTRATIE PHYSICIAN ASSISTANTS

PROCES HERREGISTRATIE PHYSICIAN ASSISTANTS PROCES HERREGISTRATIE PHYSICIAN ASSISTANTS 08-11-2013 Herregistratie: Toetsen van meedoen of goed doen? Versie inzake de beleidsregels bij de boordeling van en de besluitvorming op aanvragen voor herregistratie.

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader Algemeen deel Versie 2.1 Bijlage 2f voor tandartsen Versie 1.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel

Nadere informatie

De Verklaring Omtrent het Gedrag

De Verklaring Omtrent het Gedrag De Verklaring Omtrent het Gedrag Inhoud Deze brochure 3 In welke gevallen kan een VOG worden gevraagd? 3 Waar vraag ik een VOG aan? 4 Hoe vraag ik een VOG bij de gemeente aan? 4 Hoe vraag ik een VOG rechtstreeks

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2007/29)

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2007/29) JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2007/29) Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 4 oktober 2007, nummer 2007/29, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000. De Staatssecretaris

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie